קורות חיים

advertisement
‫קורות חיים‬
‫דבורה שורצברג‬
‫השכלה‪:‬‬
‫‪ - 4002 - 4002‬תואר שלישי (‪ )Ph.D‬במדעי החיים‪.‬‬
‫נושא העבודה‪ " :‬השפעת הגנים ‪ IPT‬ו‪ AtHXK1 -‬על הזדקנות צמחי עגבניה‬
‫בהדרכת‪ :‬דר' דוד גרנות‬
‫פרופ' רפי פרל טרבס‬
‫‪ - 7220 - 7291‬תואר שני )‪ (M.Sc‬בבוטניקה בהצטיינות‪.‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫נושא העבודה‪" :‬פיתוח עמידות למחלת הדוררת בסולניים בשיטות ‪"in vitro‬‬
‫בהדרכת‪ :‬פרופ' שמאי יצהר – מינהל המחקר החקלאי‬
‫פרופ' בצלאל קסלר – אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫‪ - 7211 - 7212‬תואר ראשון )‪ (B.Sc‬מיקרוביולוגיה מורחב‬
‫אוניבסיטת בר‪-‬אילן‬
‫תאור תפקיד‪ :‬מהנדסת מחקר‬
‫תיאור עיסוק נוכחי‪:‬‬
‫‪ .1‬אחראית מעבדה‪ -‬מדריכה סטודנטים במכשור והתמצאות בהליכי המעבדה‪.‬‬
‫‪ .2‬מרכזת את נושא הטרנספורמציה במעבדה‪.‬‬
‫‪ .3‬מרכזת את המחקר בעיכוב הזדקנות על ידי גנים משתתפים בביוסנטזה של‬
‫ציטוקנין (‪.(IPT‬‬
‫‪ .2‬שותפה במחקרים בנושא הרכבות (מלון על דלעת וחצילים על עגבניות)‪ ,‬השפעות‬
‫של סוכר פנימי ותוספת של סוכר חיצוני על צמחי עגבנייה‪ ,‬בנושאים הקשורים‬
‫למיקרוביולוגיה של מזון ובנושאי ‪.real time PCR‬‬
‫רשימת פרסומים‪:‬‬
‫‪Y. Kroupitski, D. Golberg, E. Belausov, R. Pinto, D. Swartzberg, D.‬‬
‫‪Granot, S. Sela. 2009. Internalization of Salmonella enterica in leaves is‬‬
‫‪induced by light and involves chemotaxis and penetration through open stomata.‬‬
‫‪Applied and Environmental Microbiology, 75. 19: 6076 – 6086.‬‬
Swartzberg, D., Kirshner, B., Rav-David, D., Elad, Y. and Granot, D. (2008).
Botrytis cinerea induces senescence and is inhibited by autoregulated
expression of the IPT gene. European Journal of Plant Pathology, 120:
289-297.
Swartzberg D., Dai N., Gan S., Amasino R. and Granot D. (2006)
Effects of cytokinin production under two SAG promoters on senescence and
development of tomato plants.
Plant Biology. 8: 579-586.
German M.A., Kandel-Kfir M, Swartzberg D., Matsevitz T. and Granot D.
(2003) A rapid method for the analysis of zygosity in transgenic plants
Plant Science 164:183-187
Silber A., Ben-Jaacov J. , Ackerman A., Bar-Tal A., Levkovitch I., Matsevitz
Yosef T., Swartzberg D, Riov J. and Granot D. (2002).
Interrelationship between phosphorus toxicity and sugar metabolism in
Verticordia plumosa L. Plant and Soil 245: 249-260
Aloni B., Karni L., Swartzberg D., German M., pressman E. and Granot D.
Improved pollen germination in transgenic tomato plants overexpressing
either arabidopsis hexokinase or potato fructokinase (Submitted)
Dai N., German M., Matsevits T., Hanael R., Swartzberg D., Yeselson Y.,
Petreikov M., Schaffer A.A. and Granot D. (2002) LeFRK2, the gene
encoding the major fructokinase in tomato fruits, is not required for starch
accumulation in developing fruits. Plant Science 162:423-430.
Perl M., Swartzberg, D. Izhar S. (1993). Phosphatase and ATP ase activities
in isonuclear lines of cytoplasmic male-sterile and male-fertile petunia.
Theor. Appl. Genet. 86:49-53.
Perl M., Swartzberg, D. Izhar S. (1992). Differences in amino acid
transport in isonuclear lines of cytoplasmic male sterile and male fertile petunia.
Theor. Appl. Genet. 84:92-96.
Watad A.A., Swartzberg, D. Hasegawa P.M. Lerner Z., Izhar S. and
Rheinhold L. (1991) Response to salt of cells in suspension cultures and of
tolerant and wild type lines. Phy. Plantarum 83:307-313.
Swartzberg D., Izhar S., Beckmann J. S., Tobacco Callus Line Tolerant to Amitrole Selection, Regeneration of Plants and Genetic-Analysis. Journal of Plant Physiology
121(1), pp. 29-35, 1985.
Izhar S, Tabib Y., Swartzberg D., Reciprocal transfer of male sterile and normal
plasmons in Petunia Theor Appl Genet (1984) 68:455-457
Ettinger Paltin R; Izhar S.; Swartzberg, D. ; TABIB Y. ; Growth hormones as a
selection tool for somatic hybridization in Petunia. Plant Science Letters, 1984 (Vol.
35) (No. 3) 231-235
Izhar S., Schlicter M. and Swartzberg, D.( 1983) Sorting Out of Cytoplasmic
Elements in Somatic Hybrids of Petunia and the revalence of the Heteroplasmon
Through Several Meiotic Cycles Mol Gen Genet t90:468-474
.
Download