deltagarlistor

advertisement
IKEU Medverkande:
Tobias Vrede, Institutionen för vatten och miljö, SLU &
Marcus Sundbom, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet [P-23]
Phytoplankton and Zooplankton Communities in Swedish Lakes Covering a Gradient of Inorganic
Aluminum Concentrations, p. 256
Kerstin Holmgren, Institutionen för akvatiska resurser, SLU
[O2C-2] Long-term effects of liming on fish in Swedish streams and lakes, p. 71
Cecilia Andrén, Stockholm University
[P-76] Recovery/Re-acidification in a previously limed humic stream, p.265
[O7C-2] Status and trends in stream ecosystems in limed, acidic or neutral waters (benthic diatoms,
benthic fauna, fish), p. 159
Jens Fölster, Institutionen för vatten och miljö, SLU
[O1B-2] High quality long-term monitoring: Swedish experiences with assessments of surface water
acidification and recovery, p.45
[P-77] Survey of limed streams in Swede, p. 278
Andra svenska bidrag:
Therese Zetterberg, IVL Swedish Environmental Research Institute,
[P-72] The long-term impact of whole-tree harvest on the acidification recovery process in Swedish
forest soils, p. 260
Kevin Bishop, Uppsala University & SLU
[O7B-4] Dissolved organic carbon changes since the pre-industrial period redefine the extent of
Swedish surface water acidification and help resolve a classic controversy, p. 155
[P-21] Reconstructing centuries of catchment weathering from paleolimnological records of pH and
TOC ,
Salar Valinia, Swedish University of Agricultural Sciences
[O4B-2] Assessing anthropogenic impact on boreal lakes with historical fish species distribution data
and hydrogeochemical modeling, p. 99
[O7B-4] Dissolved organic carbon changes since the pre-industrial period redefine the extent of
Swedish surface water acidification and help resolve a classic controversy, p. 155
[P-5] Simple Models to Estimate Historical and Recent Changes of Total Organic Carbon
Concentrations in Lakes, p. 176
Filip Moldan, IVL Swedish Environmental Research Institute
[O4C-5] Achieving the Swedish environmental quality objective ”Natural acidification only” in a world
1
of changing climate, forestry practices and air pollution, p. 108
[P-71] Effect of intensified forest harvesting on critical loads calculation for Swedish lakes, p. 226
[P-26] Dynamic Modeling and Target Loads of Sulfur and Nitrogen for Surface Waters in Finland,
Norway, Sweden and the United Kingdom, p. 310
Martyn N. Futter, Swedish University of Agricultural Sciences
[P-2] Long-term trends in water chemistry of acid-sensitive Swedish lakes show slow recovery from
historic acidification, p. 254
Stefan Löfgren, Department of Aquatic Sciences and Assessment,
[O3C-2] Acidification trends in soils and surface waters in boreal areas: Accumulation of organic
matter and variations in ionic strength important but overlooked drivers, p87
[P-77] pH sensitivity of Swedish forest streams related to catchment characteristics and forest status,
p. 217
Ingegerd Rosborg, KTH Royal Institute of Technology
[O3C-5] Health Consequences of Acid Rain in South West Sweden, p. 90
Jon Petter Gustafsson, Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural
Sciences
[O5C-5] Acidity and base cations in forest soils as affected by deposition reduction and whole-tree
harvesting: Application of the HD-MINTEQ model, p. 126
Stefan Åström, IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd and Chalmers University of
Technology
[O6C-3] Evidence-based impacts of SO2 policies 1990-2012: A Swedish case study, p. 142
Richard Bindler, Umeå University, Sweden
[O7B-2] Millennial-scale changes in lake-water carbon cycling in northern European boreal lakes:
Teasing apart the competing roles of climate, land use and acidification, p. 153
Harald Ulrik Sverdrup Industrial Engineering, University of Iceland, Reykjavik, Iceland
[P-16] Forecasts for terrestrial ecosystem acidification development under air pollution, climate
change and different types of forest management with the ForSAFE model, p. 251
[P-9] Assessing critical loads in Sweden for nitrogen under climate change based on chemical and
biological indicators using the mass balance method and the ForSAFE-VEG model system, p. 334
Johan Iwald, Swedish University of Agricultural Sciences
[P-5] Spatial variations of acid-base properties in Swedish forest soils: The impact of deposition and
biomass growth, p. 294
Carsten Meyer-Jacob, Umeå University, Sweden
[P-56] Long-term surface-water carbon trends beyond monitoring: Progress in reconstructing past
lake-water carbon levels from sediment archives using infrared spectroscopy, p. 308
2
Medverkande:
Tobias Vrede, Institutionen för vatten och miljö, SLU
Samband mellan oorganiskt aluminium och plankton i sjöar
Marcus Sundbom, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet
Hg i biota (fisk) i försurade sjöar (såväl kalkade som okalkade)
Jens Fölster, SLU
Svensk sötvattenövervakning 50 år
Björn Lundmark, Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kalkning och flodpärlmussla i Gävleborgs län
Anders Karlsson, Sportfiskarna
Sportfiskarnas syn på försurningssituationen och kalkningen i Sverige
Cecilia Andrén, Stockholms universitet
Status och trender i biologin i kalkade, sura eller neutrala vattendrag (fisk, bottenfauna, bentiska
kiselalger)
Brian Huser, SLU
Anthropogenic oligotrophication via liming: Long-term phosphorus trends in acidified, limed, and
neutral reference lakes in Sweden
Erik Degerman
Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten – en nationell utvärdering
Salar Valinia, SLU/NIVA
Markanvändningsförändringar har större påverkan än surt nedfall och klimat på trenderna av TOC i
boreala sjöar
Filip Moldan, IVL
Uppdatering av MAGIC-biblioteket med hänsyn till skogsbrukets utveckling
Martyn Futter, SLU
Långsiktiga trender i försurning och återhämtning
Övriga IKEU medverkande:
SLU: Leonard Sandin; HaV: Per Olsson, Ulrika Stensdotter Blomberg, Ingemar Abrahamsson
3
Download