Supplementary Information (doc 102K)

advertisement
Need for a Comprehensive Epidemiologic Study of Spinal Cord Injury in Poland: Findings from a
Systematic Review
P. Tederko , M. Krasuski P. Ptyushkin , M. Selb, K. Pawlak, R. Skrzypczyk, R. Escorpizo
Complete list of publications reviewed for the systematic literature review:
23. Kiwerski J. The causes, sequele and attempts at prevention of cervical spine injuries in
Poland. Paraplegia 1993;31(8):527-533.
31. Pietraszkiewicz F, Tysiewicz-Dudek M. Epidemiology of spinal injuries in Lubuskie province
in Poland. Ortop Traumatol Rehabil 2010;12 (5):435-442.
32. Haftek I, Garlicki J, Tomczak M, Brzezińska B, Kowalczyk P. Epidemiologia urazów
kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Doniesienie wstępne. Kwart Ortop 2000;supl:11-18.
33. Kiwerski J, Ahmad SH. Paraplegia in women. Paraplegia 1983;21(3):161-165.
34. Kiwerski JE. Comparison of epidemiology, methods and results of treatment in cervical
spinal injuries over the last 20 years in Poland. Eur Spine J 1993;2(3):165-168.
35. Kiwerski J. The influence of the mechanism of cervical spine injury on the degree of the
spinal cord lesion. Paraplegia 1991;29:531-536.
36. Kiwerski JE. Injuries to the spinal cord in elderly patients. Injury 1992;23(6):397-400.
37. Kiwerski J. Neurological improvement in traumatic injuries of the cervical spinal cord.
Paraplegia 1981;19:31-37.
38. Kiwerski JE. Factors contributing to the increased threat to life following spinal cord injury.
Paraplegia 1993;31(12):793-799.
39. Kiwerski J. Marked neurological improvement in patientsafter spinal cord injury in the
cervical part hospitalized with tetraplegia. Chir Narz Ruchu 1983;48(3):263-268.
40. Tederko P, Czech J, Kiwerski J, Lauge I, Krasuski M. International Standards for
Neurological Classification of Spinal Cord Injury in clinical practice - analysis of repeatability.
Fizjoter Pol 2010;3(4);10:193-201.
Tederko P, Krasuski M, Dobies B. Accuracy of diagnoses in patients with spinal cord injury referred
to hospital rehabilitation departments. Ortop Traumatol Rehabil 2012;14(2):125-136.
Tederko P, Krasuski M, Kiwerski J, Barcińska I. The importance of verifying diagnosis in patients
with spinal cord injury hospitalized in a rehabilitation department. Ortop Traumatol Rehabil
2005;7(4):365-73.
Tasiemski T, Brewer BW. Athletic identity, sport participation, and psychological adjustment in
people with spinal cord injury. Adapt Phys Activ Q 2011;28(3):233-250.
Srokowski G, Bułatowicz I, Kuczma W, Kuczma M, Dawidziuk J, Hagner M. Dependence between
the functional state of patients having undergone a spinal cord injury and their ability to perform
everyday activities. Balneol Pol 2008;50(3):205-212.
Krajewski S, Talar J, Łukowicz M, Bułakowicz I. Causes of cervical spine injuries. Kwart Ortop
2000;3:167-173.
Pąchalska M, Haftek I , Haftek KN, MacQuenn BD , Bielecki D. Solving difficults situation in
patients with final cord injuries - strategy modification. Kwart Ortop 2000;3:182-186.
Pąchalska M, Baranowski P, MacQueen BD, Knapik H. An evaluation of neuropsychological
rehabilitation for patients with high spinal cord injuries and brain damage. Ortop Traumatol Rehabil
2000;2(2):44-49.
Tasiemski T. The riding technique test as a measure of the locomotion fitness of patients on
wheelchairs after spinal injuries. Post Rehabil 1996;10(3):85-95.
Tasiemski T, Kost A. The level of awareness among individuals who have had spinal cord trauma of
their own state of health. Post Rehabil 1998:12(4):57-67.
Kiwerski J. Injuries of the upper part of the cervical spine. Chir Narz Ruchu 1984;49(2):105-110.
Gusta A, Bohatyrewicz A, Matwiejko L. Patomechanisms of injuries of the spinal cord due to injuries
of the cervical spine. Chir Narz Ruchu 1989;54(2):121-128.
Kiwerski J. Burst fractures of the cervical vertebrae. Chir Narz Ruchu 1992;57(4/6):301-305.
Woźniak E, Bronarski J, Kiwerski J, Krasuski M. Trauma related changes in cervical spine and spinal
cord in myelography and MRI. Chir Narz Ruchu 1993;58(3):141-148.
Bronarski J , Woźniak E, Kiwerski J. Post-traumatic epidural and subdural haematomas of the spinal
cord in MR imaging. Chir Narz Ruchu 1993;58(4):277-283.
Woźniak E, Bronarski J. Cervical spine and spinal cord injuries in ankylosing spondylitis patients in
MRI. Chir. Narz. Ruchu 1995;60(5):353-358.
Weiss M. Dynamic spine alloplasty (spring-loading corrective devices) after fracture and spinal cord
injury. Clin Orthop 1991;272:3-7.
Kiwerski JE. Traumatic lesions of the lower cervical spine in Poland. Eur Spine J 1993:2 (1):42-45.
Walicka-Cupryś K, Bejer A, Domka-Jopek E. Significant effects of prolonged standing in spinal cord
injury survivors. Fizjoterapia 2007;15(3):18-22.
Bronarski J. Pourazowe przerwanie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa. Kwart Ortop
1993;(2):29-32.
Jankowski R, Czekanowska-Szlandrowicz R, Stachowska-Tomczak B, Nowak S. Leczenie operacyjne
urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa. Kwart Ortop 2000;
suppl:57-66.
Kasprzak H, Waliszek G, Śniegocki M, Sienkiewicz A , Narolski W. Surgical treatment of traumatic
injuries of the cervical spinal cord. Neurol Neurochir Pol 1993; 27(suppl 2):214-219.
Jankowski R, Nowak S, Blok T, Żukiel R. Transpedicular stabilization in spinal and vertebral column
injuries in thoracic and lumbar spine segments. Neurol Neurochir Pol 1998;32 (4):841-851.
Godlewski P, Mazurkiewicz T. The use of transpedicular fixation in treatment of thoraco-lumbar spine
injuries. Neurol Neurochir Pol 2000;34(6):1187-1195.
Moskal J, Gmerek Ł, Jankowski R , Kmieć A, Czerniejewska H , Gruca K. Usefulness of osteometric
radiological indices to evaluate the effectiveness of surgery treatment of posttraumatic fractures of
cervical vertebral column with dislocation. Neurol Neurochir Pol 2004;38 (4):287-292.
Kiwerski J. Injuries of the spine as a result of sports. Int J Rehab Res 1987;10(4):417-419.
Stryła W, Lipiński P. Nowiny Lek. Urological complications after traumatic lesions of the cervical
spinal cord. Nowiny Lek 1998;67(7):821-827.
Jankowski R, Nowak S, Baraniak R, Żukiel R. Spinal cord injuries in the upper thoracic region.
Nowiny Lek 1998;67(9):987-994.
Lisiński P, Rozmiarek A, Samborski W. Deficits of movement functions among patients with spinal
cord injuries in cervical part of spine. Nowiny Lek 2007;76(1):9-13.
Tederko P, Krasuski M, Czech J, Dargiel A, Garwacka-Jodzis I, Wojciechowska A. Reliability of
clinical spasticity measurements in patients with cervical spinal cord injury. Ortop Traumatol Rehabil
2007;9(5):467-483.
Kiwerski J. Cervical spine injuries caused by diving into water. Paraplegia 1980;18(2):101-105.
Kiwerski J. Some aspects of functional results of treatment in traumatic cervical spinal cord injured
patients. Paraplegia. 1988;26(2):99-100.
Kiwerski J. The natural history of neurological recovery in patients with traumatic tetraplegia.
Paraplegia 1989;27(1):41-45.
Kiwerski J. Neurological outcome from conservative or surgical treatment of cervical spinal cord
injuried patients. Paraplegia 1993;31:192-196.
Kiwerski J, Dymek M. Tracheostomy in the treatment of patients with quadriplegia. Pol Tyg Lek
1981;36(8):281-284.
Kiwerski J, Więcławek H, Garwacka I. Cervical spine fracures in Bechterew's disease. Pol Tyg Lek
1984; 39(17):565-567.
Bronarski J. Post-traumatic lesions of intervertebral disks and ligaments of the cervical spine in MRI.
Post Psychiatr Neurol 1996;5(1):53-57.
Wilusz A, Huber J, Warzecha D, Milanowska K. Monitoring of sensory conduction in patients with
damages of the cervical segment of the spinal cord. Post Rehabil 2000;14(1):41-44.
Kwolek A, Pacześniak-Jost A, Samojedna-Kobosz A.Rehabilitacja osób po urazie rdzenia kręgowego
w odcinku szyjnym. Rehabilitation of patients following cervical spinal cord injury. Post Rehabil
2002;16(4):17-31.
Magiera A, Giermasiński M, Ronikier A. Assessment of lung ventilatory function in rugby
competitors in wheelchairs. Post Rehabil 2003;17(3):33-51.
Kwolek A , Samojedna-Kobosz A, Pacześniak-Jost A, Tęcza T, Szpunar P Rehabilitacja i sytuacja
społeczna osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Post Rehabil 2004; 18(4):15-18.
Huber J, Cywińska-Wasilewska G, Warzecha D, Stryła W, Wilusz A, Wojtysiak M, Płończak MM,
Kaczmarek M. Possibilities for correlation of neurophysiological testing and imaging diagnostics for
diagnosing and forecasting treatment for subjects with partial or complete injury to the cervical spine
level. Post Rehabil 2005;19(3):23-30.
Tederko P, Krasuski M. Changes of ventilatory parameters in the positional training of persons after
cervical spinal cord injury. Rehabil Med 2009;13(1):11-17.
Tokarz F, Stachowski B, Czekanowska-Szlandrowicz R: Czynniki źle rokujące w urazach rdzenia
kręgowego w odcinku piersiowym. In: Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w
rehabilitacji osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego: materiały z Sesji
Naukowej, Poznań, 7-8 XI 1983 r. Warszawa; 1985. p.74-78.
Kiwerski J, Krasuski M. Wyniki kompleksowego leczenia chorych z urazowym uszkodzeniem rdzenia
kręgowego w odcinku szyjnym. In: Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w
rehabilitacji osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego: materiały z Sesji
Naukowej, Poznań, 7-8 XI 1983 r. Warszawa; 1985. p.150-153.
Kiwerski J, Weiss M, Chrostowska T. Analysis of mortality of patients after cervical spine trauma.
Paraplegia 1981;19:347-351.
Kiwerski J. Rehabilitation of patients after thoracic spine injury treated by means of spring alloplasty.
Chir Narz Ruchu 1985;50(6):491-495.
Kiwerski J, Krasuski M. Traumatic displacement of intervertebral disc fragments to the spinal canal in
the cervical spine. Chir Narz Ruchu 1984;49(6):517-521.
Kiwerski J, Czerwiński R. Locomotive abilities of patients with lesion to the spinal cord in the
thoracic-lumbar segments. Pol Tyg Lek 1985;40(19):537-540.
Kiwerski J, Shaban AH. Results of treatment in spine fractures by means of spring alloplasty
depending on the mechanism of injury. Chir Narz Ruchu 1985;50(1):27-32.
Kiwerski J, Wieclawek H, Garwacka I. Injuries of the cervical spine in ankylosing spondylitis. Int
Orthop 1985;8:243-246.
Kiwerski J. Rehabilitation of patients with thoracic spine injury treated by spring alloplasty. Int J Reh
Res 1983;6(4):469-474.
Kiwerski J. Anterior interbody fusion in the treatment of cervical spine injury. Int Orthop 1982;6:255258.
Kiwerski J, Fibigier E, Chrostowska T, Krasuski M. Late results of treatment of lower part of the
spine. Pol Tyg Lek 1980;25(47):1813-1815.
Buczyński AZ, Kiwerski J. Traumatic dislocation of the axis. Chir Narz Ruchu 1980;45(3):201-205.
Kiwerski J, Chrostowska T. Remote results of treatment of the thoracic spine injuries. Chir Narz
Ruchu 1980;45(1):7-11.
Kiwerski J. Injuries to spinal cord caused by sports. Pol Tyg Lek 1984;39(17):569-571.
Kiwerski J. Early anterior decompression and fusion for crusch fractures of cervical spine. Int Ortop
1993;17:166-168.
Kiwerski J. Traumatic lesions of lower cervical spine. Neurol Neurochir Pol 1992;62(26): 827-836.
Kiwerski J, Kulikowski J, Ogonowski A. Hand function of the injuried with global paralysis after
spinal cord injury. Post Rehab 1991;5(4):37-43.
Kiwerski J. An analysis of results of conservative and surgical treatment in pateints with cervical spine
lesions. Chir Narz Ruchu 1980;45(4):309-314.
Kopczyński S, Derenda M, Kowalina I, Siwiecki T. Surgical treatment after cervical spine and spinal
cord injuries of the C3-C7 level. Neurol Neurochir Pol 2002;36(4): 669-682.
Graczyk D. Diving and autonomic cardiovascular system regulation in persons with paraplegia.
Rehabil Med 2010; 14(1):25-29.
Graczyk D, Jethon Z, Magiera A. The diving influence on the autonomic nervous system of the
paraplegics measured by the heart rate variability time domain analysis. Preliminary results. Pol
Hyperbar Res 2008;9(3):35-43.
Kiwerski J, Frankowska Z. Some treatment problems in patients with quadriplegia after a „high”
lesion of the cervical spinal cord. Chin Narz Ruchu 1988; 53(5): 361-367.
Kiwerski J, Kulikowski J, Bobryk A. Czynność ręki chorego z porażeniem czterokończynowym po
urazie rdzenia kręgowego. Pol Tyg Lek 1987; 42(25): 769-771.
Kiwerski J. Traumas to the thoracic spine. Pol Przegl Chir 1987; 59(2): 150-156.
Kiwerski J. The results of early conservative and surgical treatment of cervical spinal cord injured
patients. Int J Rehab Res 1986; 9(2): 149-154.
Kiwerski J. Locomotor abilities of patients after traumatic injury of cervical spinal cord. Chir Narz
Ruchu 1986;51(4):255-260.
Kiwerski J. Unstable injuries of lower cervical spine. Chir Narz Ruchu 1986; 51(3): 192-197.
Kiwerski J. Non-homogenousness of spine injuries caused by compressive fractures. Chir Narz Ruchu
1986;51(3):186-191.
Kiwerski J. Importance of congenital vertebral block in pathogenesis of cervical spine injuries. Chir
Narz Ruchu 1985; 50(4): 311-314.
Sosnowski S, Kalkowski J. Terapia ruchowa kończyn dolnych i górnych przy użyciu rotora
TheraVital. Rehabil Prakt 2009(3):48-50.
Poniatowska R, Ryterski J, Pytlewski A. MR Imaging of spinal cord lesions in cervical myelopathy.
Rezonans Mag Med 1994;2(1):45-48.
Krasuski M., Kiwerski J., Krzyżosiak L, Woźniak E.: Spinal Injuries in the Thoracic and Lumbar
Segments., New Medicine 1996;2:9-15.
Woźniak K, Rzepecka-Woźniak E. Routine examination of cervical spinal cord and spinal column
during forensic autopsies. Arch Med Sąd 2003;53(2):91-107.
Kiwerski J. Krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu leczenia urazów rdzenia kręgowego.
Chir Narz Ruchu 1982;47(4):275-279.
Pankowski R , Wilmanowska A , Gos T , Smoczyński A. Cervical fractures in autopsy records. Chir.
Narz. Ruchu 2003;68(3):157-163.
Wiszniewski M, Lewandowicz E. Decubitus treatment in bed-bound patients suffer from injuries or
diseases of the spinal cord. Leczenie Ran 2006;3(4):113-119.
Magiera A, Giermasiński M. Effects of spinal cord injuries on the lung ventilation in disabled athletes.
Med Sport 2001;17(11):417-419.
Kiwerska-Jagodzińska K, Góralczyk B, Mikuła W. The strain syndrome of carpal canal in subjects
with spinal cord injuries. Med Sport 2003;19(2):53-56.
Kiwerski J, Duma-Drzewińska A, Grabowski A. Neurogenic ossification during therapeutic
rehabiulitation in patients after injuries ton the spinal cord. Pol Tyg Lek 1981;36(12):433-435.
Kiwerski J. Urazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Pol Tyg Lek
1990;45(4/5):77-81.
Kiwerski J. Accessibility to culure of the handicapped people who suffered from the injury of the
spinal cord. Post Rehab 1992;6(1):39-44.
Ogonowski A, Woźniak E, Bronarski J, Kiwerski J. Neurogenne skostnienia okołostawowe w
przebiegu rehabilitacji chorych z uszkodzeniem rdzenia. Post Rehabil 1994;8(suppl 1):137-143.
Lew-Starowicz Z. Wyniki rehabilitacji seksualnej u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Post Rehabil 1994;8 suppl 1:173-177.
Kwolek A, Wojtyna A, Majka M, Domka E. Diabetes insipidus in the course of spinal cord injury own observation. Prz Med Uniw Rzesz 2004;2(2/3):187-191.
Jankiewicz L , Podlewski J. Powikłania septyczne u paraplegików z rozległymi odleżynami
In:Wybrane zagadnienia z chirurgii. Part 1 – Warszawa. 1999. p. 330-332.
Doniec J, Wąsik R, Paściak M, Szlachta Z, Kiołbasa T, Gierlach G. Specific long bones fractures
management in paraplegia. Chir Narz Ruchu 1994;59(suppl 2):114-116.
Kiwerski J. Stimulation of the spinal cord in the treatment of traumatic injuries of cervical spine. Appl
Neurophysiol 1986;49(3):166-171.
Kiwerski J, Chrostowska T: Clinical trials of application of pulsating electromagnetic fields in
treatment of spinal cord injury. Chir Narz Ruchu 1980;45(3):273-277.
Kiwerski J, Krasuski M. Anterior interbody fusion in the treatment of cervical spine injury. Chir Narz
Ruchu 1994;59 (suplp 3):421-425.
Jankowski R, Blok T, Żukiel R, Dobrzycki Z, Nowak S. Stabilizacja przeznasadowa w leczeniu
operacyjnym urazów kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Kwart Ortop 2000 suppl: 182193.
Kiwerski J. Zagrożenia uszkodzenia kręgosłupa szyjnego w następstwie skoku do wody na głowę.
Med Sport 2004;20 (suppl 1):77-79.
Kiwerski J.The use of dexamethasone in the treatment of spinal cord early after trauma. Neurol
Neurochir Pol 1992:26(4):518-527.
Hakało J, Wroński J. Importance of early operative decompression of spinal cord after cervical spine
injuries. Neurol Neurochir Pol 2004:38(3):183-188.
Kiwerski J. Zastosowanie Dexamethazonu w leczeniu urazów rdzenia kręgowego w okresie ostrym.
Post Rehabil 1994:8(suppl 1):129-135.
Krasuski M, Kiwerski J. An analysis of the results of transferring the musculocutaneous nerve onto the
median nerve in tetraplegics. Arch Orthop Trauma Surg 1991;111:32-33.
Kiwerski J. Epidemiology of spine injuries resulting from falls from height. Chir Narz Ruchu
1990;40(4-6):309-315.
Jarmundowicz W, Radek A. Zranienia postrzałowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego - taktyka
postępowania neurochirurgicznego. Neurol Neuroch Pol 1988; 22(2):142-148.
Kiwerski J. Spine injuries produced by motorcycle accidents. Pol Tyg Lek 1984;39(32):1061-1062.
Kiwerski J. Lesions in the spine resulting from the falling down from the horse carriage. Pol Tyg Lek
1984; 39(32):1063-1066.
Kiwerski J, Krasuski M, Woźniak E. Consequences of the injuries to the thoracic spine with spinal
cord lesions in person drunk. Pol Tyg Lek 1989; 44 (43/45):910-912.
Chrostowska T, Kiwerski J. Cervical spine injuries caused by diving jumps. Wiad Lek 1979;
32(7):463- 466.
Bronarski J, Kiwerski J. Falls from height as the cause of spinal injury. Wiad Lek 1991; 44
(21/22):781-784.
Kiwerski J, Dębicka A. Spine injuries caused by suicidal jumps from the height. Chir Narz Ruchu
1983;48(2):111-115.
Kiwerski J. Road traffic accidents as a cause of spinal injuries. Chir Narz Ruchu 1981;46(6):529-533.
Kaciński M, Świerczyńska A, Jaworek M, Zając A. Non traumatic spinal syndromes in children. Prz
Lek 2005;62(11):1281-1286.
Jackowska T, Wagiel E, Wagiel K, Pacholska J, Rokicka-Milewska R. Spinal cord infiltration in
children with acute lymphoblastic leukaemia. Pediatr Pol 1997;72(11) suppl: 221-224.
Ruciński A, Szyber P, Janczak D, Skóra J. Ischemic lesion of the medulla as a complication in surgical
treatment of abdominal aorta aneurysms. Pol Prz Chir 1995;67(11):1138-1144.
Cencora A, Mrowiecki T, Szumilak A. Ischaemia of the spinal cord after reconstructive operations on
the abdominal aorta and contribution of Adamkiewicz-Kadyi's artery in this complication. Pol Prz Chir
1990; 62(10):821-826.
Karbownik J. Wyniki leczenia operacyjnego chorych po urazach kręgosłupa szyjnego z objawami
częściowego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Kwart Ortop 1992(1):62-63.
Kiwerski J, Bobryk A, Woźniak E, Giers A. Social living conditions of handicapped after injuries of
spinal cord. Post Rehab 1990;4(2) :91-101.
Jóźwiak Kaczocha B, Kiwerski J. Brown-Sequard's syndrome as a consequence of spinal injury. Chir
Narz Ruchu 1984;49(2):115-119.
Świderski W, Kiwerski J. Lesions of the cord and the cauda equina without radiological changes in the
spine. Chir Narz Ruchu 1981;46(6):349-353.
Kiwerski J. Injuries of the spine from flexing mechanism. Chir Nar Ruchu 1989; 54(4/6):304-311.
Bronarski J, Kiwerski J. Open spinal cord injuries. Chir Narz Ruchu 1990; 55(4/6):317-324.
Kiwerski J. Rehabilitacja chorych po znacznym uszkodzeniu rdzenia w odcinku szyjnym. Materiały
XXV Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 2426.IX.1984 Łódź. Łódź;1985. p. 422-425.
Kiwerski J. Extension spinal injuries. Pol Prz Chir 1985;57(8):662-668.
Kiwerski J. Hiperextension-dislocation injuries of the cervical spine. Injury 1993; 24(10): 674-677.
Bolach E, Czajkowska E. Swimming as one of the forms of therapeutic rehabilitation of people after
the spinal cord injury in active rehabilitation teams. Fizjoterapia 1997;5(4):20-26.
Bolach E. The influence the Activite Rehabilitation to the degree of people's social reintegration after
marrow vertebra's injury. Fizjoterapia 1998;6(1/2):25-28.
Furmaniuk L, Cywińska-Wasilewska G. Evaluation of changes in functional independence of spinal
cord injury survivors during Active Rehabilitation camps. Fizjoterapia 2009;17 (2):17-24.
Plinta R, Sobiecka J, Drosdzol-Cop A, Knapik A, Skrzypulec-Plinta V. Ocena występowania lęku i
depresji wśród niepełnosprawnych sportowców po urazie rdzenia kręgowego. J Orthop Trauma Surg
2011;(6):15-20.
Wodecki A, Milczarek B, Srokowski G. Sport as a way to activate persons with spinal cord injury.
Post Rehabil 2009;23(4):31-36.
Frydlewicz-Bartman E, Rykała E. The role of a regular sport work out in the lives of people with
spinal cord injury. Prz Med Uniw Rzesz 2009;7(4):399-404.
Tasiemski T. Tests of self service and movement in a wheelchair as elements of functional diagnosis
of persons with spinal injuries. Post Rehab 1998;12(1):93-104.
Giermasiński M, Magiera A. Assessment of the FEV1 p.c. VC indicator for the fencers with injuries to
the spinal cord. Post Rehabil 2001; 15 (4): 49-55.
Kiwerski J. Twenty years of activity of the department treating spine injuries in the acute posttraumatic period. Chir Narz Ruchu 1985;50(3):257-264.
Kiwerski J, Bronarski J, Woźniak E, Ogonowski A, Krzyżosiak L. Life endangerment after spinal
trauma. Pol Prz Chir 1992;64 (1):61-68.
Kiwerski J. Factors increasing life threat in patients with lesions to the spinal cord. Pol Tyg Lek
1991;46(30/31):535-539.
Zagłoba-Kaszuba A, Huber J, Stryła W, Warzecha D, Wytrążek M, Lipiec J, Kulczyk A. Possibilities
for precise measurement of increased muscle tone secondary to spinal cord injury with surface
electromyography. Fizjoter Pol 2011;11(1):9-19.
Hubber J, Kubacki J, Milanowska K. Elektrophysiological and subclinical evaluation of the functional
state of the peripheral and central nervous system in patients with damage to the cervical segment od
the spine. Post Rehabil 1998;12(1):81-86.
Piesiewicz K, Żurowska A, Jethon Z, Bolach E. Characteristics of autonomic nervous system function
in individuals after spinal cord injury. Fizjoterapia 2009;17 (2):12-16.
Dejewska A, Hagner W, Trela E, Dejewska J. The influence of physiotherapeutic treatment on
improvement of efficiency of the respiratory system in patients after spinal cord injury. Balneol Pol
009;51(1):50-55.
Sosnowski S, Święcicki R, Tywonik J. Farsz J, Kalkowski J. Application of the CPM splint in the
continuing care of patients with injury to the cervical and thoracic spine. Ortop Traumatol Rehabil
2000;2(2):50-52.
Tasiemski T. Satysfakcja z życia i aktywność sportowa osób po urazach rdzenia kręgowego. Poznań
AWF; 2007.
Lew-Starowicz Z, Biłko A, Rybak D. Sexual disturbances in male paraplegics. Post Rehabil
1992;6(2):43-48.
Woźniak A, Kasprzak HA, Woźniak B, Drewa G, Beuth W, Śniegocki M, Grzelak L. Lipid
peroxidation and antioxidant potential in patients with cervical spinal cord injury. Neurol Neurochir
Pol 2003;37(5):1025-1036.
Mackiewicz-Milewska M, Lach-Inszczak S, Hryncewicz W, Pilecki S, Hagner W, Dymek G,
Szymkuć I. Frequency of deep vein thrombosis in immobilized patients after spinal cord injury and
severe brain trauma. Pol Prz Chir 2009;81(4):326-336.
Kucharska U, Kuczyński W, Filipowska J. Ejaculation under vibratory stimulation in men with spinal
cord injury. Ginekol Pol 1998:69(6):455-459.
Tederko P, Limanowska H, Kiwerski J, Krasuski T, Krasuski M. Factors determining health
awareness in persons after spinal injury with neurological complications. Pilot study. Ortop Traumatol
Rehabil 2010;12(6):542-553.
Krzyżosiak L, Kiwerski J, Ogonowski A, Bronarski J. Funkcja ręki tetraplegika w zależności od
poziomu uszkodzenia rdzenia. Post Rehabil 1994:8 supl.1:157-162.
Kwolek A, Pop T, Tęcza T, Dobko M. Etiology of cervical spine traumas based on medical record of
Neurosurgical and Neurotraumatic Ward of the 2nd Provincial Hospital in Rzeszów. Fizjoterapia
2007;15(1):32-39.
Matwiejko Ludwika: Body erection in rehabilitation of patients with traumatic tetra- and paraplegia.
Chir Narz Ruchu 1981;46(6):537-540.
Mraz M, Drab K , Rębalska M, Mraz M. Significance of ASIA classification in assessment of
neurological status after spinal cord injury. Fizjoterapia 2000;8(1):15-18.
Józefowski P, Szafraniec R, Szczegielniak J. Effecf of an inpatient Active Rehabilitation programme
on functional performance of patients following a cervical spinal cord injury. Fizjoter Pol
2011;11(1):21-29.
Stryła W, Wachowska G. Therapeutic rehabiltation and treatment results of patients with traumatic
spinal fracture with paresis and palsy. Post Rehab 1990;4(2):45-50.
Przeździak B, Bohdanowicz S, Matuszewska S, Pilawska L, Przeździak M. Treatment and social
problems of patients with damage of spinal cord. Post Rehab 1990;4(2):83-89.
Kwias Z, Aniszczenko J, Stryła W. Powikłania urologiczne u chorych po złamaniach kręgosłupa z
uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Wiad Lek 1987;40(18):1253-1256.
Piesiewicz K, Żurowska A, Jethon Z, Bolach E. Characteristics of autonomic nervous system function
in individuals after spinal cord injury. Fizjoterapia 2009;17(2):12-16.
Krajewski S, Talar J, Śliwiński Z. Spastyczność - problem w rehabilitacji i życiu codziennym chorych
z tetraplegią. Med Man 1999;3(3/4):35-39.
Milanowska K, Konieczna D, Wachowska G, Stryła W, Kocur J. Możliwości i wyniki rehabilitacji
chorych po urazach rdzenia kręgowego. Post Rehabil 1994;8(suppl 1):123-128.
Andrzejewski W, Kassolik K, Piątkowski P, Janiga S. Adaptation of patients to life in society after
spine injuries. Kwart Ortop 2005; 59 (3):201-205.
Opara J, Dmytryk J, Ickowicz T, Doniec J. "Repty" index for functional assessment of paraplegics.
Chir Narz Ruchu 1997:62(5):445-449.
Tederko P, Limanowska H, Krasuski M, Kiwerski J. Problems of adaptation to wheelchair in early
stage rehabilitation after spinal cord trauma. Ortop Traumatol Rehabil 2006;8(6):672-679.
Kiwerski J, Chrostowska T. Social and professional evaluation of para and tetraplegics. Paraplegia
1982;20:97-102.
Kiwerski J, Krasuski M, Stelmasiak T. Treatment prinicples and fucntional results of treating patients
with traumatic damage of the spinal cord. Post Rehab 1990;4(2):33-43.
Kiwerski J, Bobryk A. Warunki socjalne chorych po urazie rdzenia w świetle analizy ankiet. Post.
Rehabil. 1994;8(suppl 1):179-183.
Kiwerski J, Chrostowska T, Szeląg E. Social and occupational problems of paraplegia and tetraplegia.
Pol Tyg Lek 1981;36(39):1497-1499.
Pietruszka M, Bołoczko S, Januszko L. Sytuacja socjalna chorych z pourazowym uszkodzeniem
rdzenia kręgowego. Chir Narz Ruchu 1980;45(4):367-371.
Pietruszka M, Bołoczko S: Complex treatment of patients with injury of spinal cord including
dispensary specialistic care. Chir Narz Ruchu 1983;48(1):37-40.
Kwaśniewska G. Osobowościowe determinanty zawodowych możliwości młodzieży z uszkodzeniem
rdzenia kręgowego. Post Rehabil 1994;8(suppl. 1):393-398.
Krajewski S, Radziszewksi K, Talar J. Social and living conditions of tetraplegic patients after damage
to the spine. Post Rehabil 1998;12(2):81-89.
Ziętek P, Gusta A, Bohatyrewicz A. Occupational activities of patients with posttraumatic tetraplegia
nad paraplegia. Post Rehabil 1999;13(4):77-84.
Block BL. Life problems encountered by people with spinal cord injuries. Psychoterapia 2001;1:6580.
Górska M. Dynamics of the adaptation to disability in people with paraplegia. Rehabil Med
2005;9(2):20-26.
Pąchalski A, Frańczuk B, Wilk M. The role and significance of sport in the comprehensive
rehabilitation of persons with paraplegia. Med Sport 2004;20(3):133-140.
Kirenko J. The research into the personality of the paraplegia sufferers. Post Rehabil 1990; 4(4):39-44.
Tasiemski T, Bejster P, Banaś A, Binkowska D, Brambor I. The evaluation of use of the State Fund
for People with Disabilities offer by people with spinal cord injuries. Post Rehabil 2008;22(3):27-34.
Szczygielska Majewska M.Adaptacja społczna osób z para- i tetraplegią. Post Rehabil 1994;8 (suppl
1):201-208.
Drab K, Rębalska M, Mraz M, Mraz M. Frequency of post-traumatic disorders occurence by spinal
cord injury patients. Fizjoterapia 2000;8(2):28-33.
Talar J, Kaźmierski J, Łukowicz M. Przyczyny urazów rdzenia kręgowego w odcinku piersiowolędźwiowym. Kwart Ortop 2000; suppl:300-316.
Kirenko J. Styl życia a psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego. Post Rehabil 1994;8(suppl. 1):185-192.
Matwiejko L, Gusta A, Bohatyrewicz A. Sexual disorders in patients with traumatic damage of spinal
cord. Post Rehabil 1990;4(2):69-74.
Kiwerski J, Ahmad SH. Factors determining the duration of hospital stay in cases of spinal cord
injury. Chir Narz Ruchu 1982;47(3):165-169.
Skłodowska-Strzeżek J, Krychowska-Ćwikła A, Cholewicka D. Sexual rehabilitation of people with
physical disabilities - assumption and reality. Położ Nauka Prakt 2010;(2):14-20.
Dopierała L, Wysiadecka G, Krajewski S, Sosnowski S. Poczucie sensowności u pielęgniarek
pracujących z chorymi porażonymi. Biul Wojsk Szpit Klin Bydg 1997; 2(1/2):45-47.
Frączek B. Rating of food service in nursing home residents with multiple scperosis and traumatic
spinal cord injury. Zdr Publ 2011;121(4):375-381.
Opara J, Gorecka-Rawlik G, Opieczonek T. First results of the quaestionnaire of understanding
personal care for quadriplegic persons. Post Rehabil 1998;12(2):77-80.
Lenkiewicz M. Problemy psychologiczne osób po urazie rdzenia kręgowego. Post Rehabil
1994;8(supl 1):197-200.
Kiwerski J, Makowski J. Injury of thoracic spinal cord with a knife. Chir Narz Ruchu 1983;48(4):311314.
Jankowski R, Żukiel R, Nowak S, Czekanowska-Szlandrowicz R, Stachowska-Tomczak B. Vertebral
column and spinal cord injuries: isolated and concomitant with multiple injury. Chir Narz Ruchu
1993;58(5):353-359.
Dziduszko A, Skwarcz A, Majcher P, Krupa P. Możliwości diagnostyczne skostnień okołostawowych
w urazach kręgosłupa w obrazach KT. Chir Narz Ruchu 1995;60(suppl 1): 154-158.
Jankowski R, Blok T, Nowak S, Żukiel R. Spinal cord and vertebral column injuries in children and
adolescents Chir Narz Ruchu 1996; 61(2):153-156.
Siemianowicz A , Wawrzynek W, Koczy B, Trzepaczyński M, Koczy A. Epidemiological analysis of
posttraumatic cervical spine injury. Chir Narz Ruchu 2006;71(3):163-172.
Kiwerski JE. Application of dexamethasone in the treatment of acute spinal cord injury. Injury
1993;24(7):457-460.
Czekaj K, Kobis J, Graca A. Wyniki wczesnego leczenia operacyjnego zwichnięć i złamań kręgosłupa
z objawami uszkodzenia rdzenia kręgowego. Kwart Ortop 1993;2:33-47.
Baranowski P, Rud A, Rzeźnicki J, Lis P. Postępowanie chirurgiczne w urazach kręgosłupa w odcinku
szyjnym. Kwart Ortop 2000; suppl:19-29.
Tomczak M, Mikuła W, Baranowski P, Paczkowski PM, Rud A, Michalski P, Słowiński R. Urazy
kręgosłupa w zespole obrażeń wielonarządowych. Kwart Ortop 2000; suppl:76-86.
Haftek I, Baranowski P, Rud A, Rzeźnicki J, Brzezińska B. Wczesne wyniki leczenia urazów rdzenia
kręgowego. Kwart Ortop 2000; suppl:120-132.
Żukiel R, Jankowski R, Nowak S, Hoffman A, Liebert W, Tokarz F. Central nervous system trauma in
children. Clinical analysis of 782 cases. Neurol Neurochir Pol 1994;28(2):201-209.
Jankowski R, Nowak Stanisław, Żukiel R. Early diagnosis of the severity of spinal cord trauma by
examination of the cerebrospinal fluid enzymes. Neurol Neurochir Pol 1994;28 (suppl 2 part 2):431436.
Kiwerski J. Spinal injury complicating ankylosing spondylitis. Neuro-Orthopedics 1990;10 (1):49-56.
Jankowski R, Nowak S, Pawlak K. Results of treatment the patients after cervical spine and spinal
cord injuries. Nowiny Lek 1995; 4(3):283-287.
Jankowski R, Nowak S, Żukiel R, Stachowska-Tomczak B. Characterisitic of vertebral and spinal cord
injury in aged patients. Nowiny Lek 1998;67(1):15-21.
Baranowski P. Comprehensive treatment procedure in cervical spine and spinal cord injuries. Ortop
Traumatol Rehabil 2000;2(2):17-22.
Cywińska-Wasilewska G, Warzecha D. Evaluation of functionality in patients with traumatic spinal
cord injury. Ortop Traumatol Rehabil 2002;4(6):747-751.
Kiwerski J. Differentiation of spinal damage through compression mechanism. Paraplegia
1991;29(6):411-418.
Kiwerski J. Urazy kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Pediat Pol 1982;57(5/6):385-390.
Grądzki J, Paprzycki W, Jankowski R, Nowak S. Magnetic resonance imaging in acute trauma of the
spine and spinal cord. Pol Prz Radiol 1993;57(3/4):76-80.
Kiwerski J, Bronarski J, Ftieis SZ, Quammoh SM. Causes of lesions to the spine in urban and rural
regions. Pol Tyg Lek 1991;46(30-31):540-3.
Gusta A, Matwiejko L. Factors influencing methods of motion of patients with persistent damage of
spinal cord. Post Rehabil 1990;4(2):51-57.
Przeździak B, Honik-Rusakiewicz M, Pilawska L, Tokarski M, Pilawski P. Difficulties in
rehabilitation of patients after injuries of the spinal cord. Post Rehabil 1993;7(1):17-21.
Kiwerski J. Rehabilitacja osób po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem układu nerwowego. Post
Rehabil 1994;8(suppl 1):105-115.
Woźniak E, Krzyżosiak L, Kiwerski J, Kuligowski J. Specyfika postępowania leczniczego z urazami
kręgosłupa w przebiegu choroby Bechterewa. Post Rehabil 1994;8(suppl 1):151-156.
Przeździak B, Honik-Rusakiewicz M, Pilawska L, Tokarski M. Trudności w postępowaniu
usprawniającym chorych po urazach rdzenia kręgowego. Post. Rehabil 1994;8(suppl 1):145-149.
Kiwerski J , Krasuski M. Pathomechanism of spinal injuries in adolescents. Post Rehabil
1995;9(2):113-118.
Skwarcz A, Majcher P, Fatyga M. Peculiarities of vertebral column injuries with spinal cord damages
in children and youth. First aid, diagnosis. Rocz Dziec Chir Uraz2000;4:94-100.
Stefanowicz E, Bołoczko S, Sucharski W, Bulejak J. Wartość komputerowej tomografii w ustalaniu
wskazań operacyjnych w urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Rocz Med
1993;1(2):364-370.
Kiwerski J, Chrostowska T. Comparison of results of treatment of pateints with cervical spine injuries
in successive six-years periods. Chir Narz Ruchu 1980;45(2):109-114.
Kiwerski J. Radiological evaluation of remote surgical ttreatment results in cervical spine injuries by
spondylodesis from anterior access. Chir Narz Ruchu 1985;50(6):414-419.
Kiwerski J, Krasuski M. Occurence of spine injuries in various seasons. Chir Narz Ruchu 1983;48(56):417-421.
Kiwerski J. Specific character of treatment of vertebral injuries in elderly patients. Chir Narz Ruchu
1981(46)6:459-463.
Download