Pharma - Nordic Pack

advertisement
PRODUCT CATALOGUE
Pharma
If you´ve got the contents
we´ve got the package
2
Table of contents / Innehåll
TABLE OF CONTENTS / INNEHÅLL
Nordic Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Glass Jars / Glasburkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–6
Glass Bottles / Glasflaskor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–13
Closures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–20
Tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21–22
Plastic Jars / Plastburkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–27
Plastic Bottles / Plastflaskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–33
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
Nordic Pack
NORDIC PACK
NORDIC PACK
Nordic Pack säljer och distribuerar förpackningsmaterial av alla typer för mindre och medelstora företag med
farmaceutisk inriktning. Våra kunder finner vi bland dem
som behöver små till medelstora mängder av den typ av
förpackningsmaterial som produceras i stora batchstorlekar och därför är svåra att införskaffa i mindre mängder.
Samarbetet med ledande och högkvalificerade tillverkare
garanterar att det från oss levererade förpacknings-materialet motsvarar de höga krav som ställs av den farmaceutiska
industrin och relevanta farmakopéer, EP/USP/JP etc.
Nordic Pack is a distributor of all types of packaging materials for the pharmaceutical and related industries.
We specialise in providing a service for customers requiring small to medium quantities of packaging materials
which are difficult to obtain in such small quantities from
the manufacturer directly. Our cooperation with the leading, highly qualified manufacturers of such materials is the
guarantee that all the materials which we supply meet the
highest standards of the pharmaceutical industry and various pharmacopeias, EP/USP/JP etc.
På grund av den kompromisslösa kvalitetskontrollen hos
våra tillverkare, beroende på deras kvalitetssystem enl
DIN/ISO 9001/15378 samt på den kostnadseffektiva hanteringen och våra egna tekniska erfarenheter, kan vi alltid
tillmötesgå och leva upp till de speciella krav som ställs på
leveranser av förpackningsmaterial till följande områden:
With the commitment of our suppliers to quality management, as proved by their certification to DIN/ISO
9001/15378 backed by their technical expertise and costeffective production techniques, we are confident that we
will meet, and exceed, the re-quirements of our customers
in all of the following industries.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läkemedel
Diagnostika
Medicinska engångsartiklar/Devices
Sjukhusapotek
Anestetika
Veterinärmedicin
Bioteknik
Pharmaceutical
Diagnostics
Medical Disposables/Devices
Hospital Pharmacies
Anaesthetics and therapeutics
Veterinary
Biotechnology
Nordic Pack erbjuder ett unikt urval av högspecialiserade
produkter för att kunna tillmötesgå alla Era önskemål när
det gäller läkemedelsförpackningar . Från produktion till
distributions och teknisk kundservice besitter vi alla nödvändiga medel för att globalt kunna tillgodose era individuella krav.
Nordic Pack offers you a unique range of highly specialized
products to meet all your packaging requirements. From
devel-opment right through our distribution system and
customer technical service we have the means to fulfil your
individual re-quirements for all your packaging materials,
world-wide.
Vi har nära och omfattande kontakt med ledande tekniska
och producerande specialister. Detta gör det möjligt för
oss att möta utmanande förpackingsproblem och lösa dem
till våra kunders fullständiga belåtenhet, inte bara då det
gäller glas och plast- behållare utan även förslutningar av
gummi, metall och plast
In addition to these standards, but essential, abilities we
maintain the closest possible connections with the leading
technical and production specialists. This enables us to
offer you, as our customer, the optimum solutions to the
most challenging packaging problems and to guarantee
your complete satisfaction.
Vi levererar de önskade förpackningarna i lämpliga volymer
direkt från vårt lager.
We are able to supply all your packaging requirements in
the appropriate quantities of the individual items.
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
3
4
General information
ALLMÄN INFORMATION
GENERAL INFORMATION
Denna information är speciellt avsedd för forsknings- och
produktionslaboratorier, mindre och medelstora farmaceutiska företag, medicinska och biologiska undersökningslaboratorier, sjukhusapotek, sjukhus och forskningsinstutitioner.
This brochure is specifically addressed to test- and production laboratories, small and medium sized pharmaceutical
companies, medical and biological analytical laboratories,
drug-producing hospitals and research institutes.
Vi erbjuder samma förpackningskomponenter, förpackningsanordningar och monteringsset och system som
används av den farmaceutiska industrin sedan många
år. Därigenom får också kunder med mindre förbrukning
tillgång till innovativa för-packningar, konstruktioner samt
individuell service som till fullo möter deras kvalitetskrav.
Nordic Pack erbjuder ett stort urval ur ett brett sortiment
av produkter. Därutöver är det möjligt att erhålla många
andra stor-lekar, former, färger, material, förbehandlingar,
förpackningar, storlekar m.m. Ring gärna för individuella
råd.
Vid forskning och utveckling samt vid framställning av
läkemedel för t.ex. klinisk prövning skiljer sig ofta tillverkningen från reguljär produktion. Viktigt är dock att de valda
primärförpackningarna har certifikat och spårbarhetssystem, vilket vi alltid kan tillhandahålla.
Vi är utmärkta samarbetspartners om ni vill utveckla ett
eget förpacknings- eller applikationssystem. Vi gör realitet
av ert koncept, från prototyp till produktionsstart.
De erbjudna gummisorterna möter relevanta farmakopeer.
Dock fritar våra rekommendationer inte användaren från
ansvaret att utföra passande lämplighetstest och stabilitetsstudier.
I denna broschyr, lämnade uppgifter motsvarar vår nuvarande kunskapsnivå och fullföljs efter bästa förmåga. De
gäller dock som informell information och är inte bindande
- ej heller för eventuell tredje parts skyddade rättigheter. De
befriar inte kunden från egen testning och utvärdering av
de från oss levererade komponenterna för deras lämplighet
att användas för kunden avsedda processer och produkter.
Teflon® und Tefzel® är av DuPont de Neymour & Co
registrerade varumärken.
FLIP-OFF®, FLIP-TEAR®, FLUROTEC® är av The West
Company registrerade varumärken.
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
We offer the same packaging components, packagingsets, assemblies and systems that have been used by all
the major pharmaceutical companies for many years. This
means that, for the first time, low volume consumers have
the same access to innovative packaging materials and
individual services, which also meet their quality requirements, as the largest companies.
Nordic Pack offers a vast selection of packaging products.
Many items are also available in different colours, designs,
materials and with alternative treatments and packaging
etc. For individual advice please contact us.
We are also the right partners for the joint development
of your own packaging or application system. Working
together we can bring your new concept from prototype,
through development and production to realisation.
In all cases we are able to propose the most suitable rubber formulations to meet the pharmaceutical standards.
This does not mean that the customer is relieved of his
responsibility to carry out suitable testing.
All recommendations contained in this brochure are based
on our current knowledge and are correct to the best of our
knowledge and belief. However they should be regarded as
informal indications only - especially where they concern
the protected rights of third parties - and are not to be considered as guaranteed properties or legaly binding in any
way. That being the case all users have sole responsibility
for the evaluation and testing of the products supplied as
to the suitability for their own intended procedures and
purposes.
Teflon® und Tefzel® are registered brand names of
DuPont de Neymour & Company.
FLIP-OFF®, FLIP-TEAR®, FLUROTEC® are registered
brand names of The West Company.
GLASS Jars
6
Glass Jars
SALVBURK
volume
30 ml
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
160 ml
item no
230
230-2
260
260-2
2120
160
diameter
40 mm
40 mm
50,5 mm
50,5 mm
62 mm
65 mm
height
46 mm
46 mm
52 mm
52.4 mm
63 mm
80 mm
nominal thread
37 mm
37 mm
49 mm
49 mm
49 mm
62 mm
diameter
30 mm
35 mm
42 mm
42 mm
44,5 mm
42 mm
52 mm
53,5 mm
53,5 mm
53,5 mm
53,5 mm
64 mm
64 mm
height
45.5 mm
48 mm
47 mm
62.7 mm
70.7 mm
85.8 mm
82 mm
68 mm
74 mm
85.8 mm
109.5 mm
94 mm
131.5 mm
nominal thread
27 mm
27 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
TABLETT BRUN
volume
15 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
75 ml
100 ml
100 ml
110 ml
125 ml
175 ml
200 ml
300 ml
item no
8015
8020
8030
8050
8060
8075
3100
8100
8110
8125
8175
8200
8300
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
GLASS Bottles
8
Glass Bottles
INFUSION BOTTLES CRIMP NECK TYPE 1 GLASS
volume
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
item no
04109
34358
34412
34431
diameter
46 mm
49 mm
78 mm
95 mm
height
68 mm
104 mm
177 mm
230 mm
nominal thread
32 mm
32 mm
31 mm
32 mm
INFUSION BOTTLES CLEAR SCREW NECK TYPE 1 GLASS
volume
100 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
item no
6991
6551
3041
6781
diameter
47 mm
65 mm
76 mm
97 mm
height
118 mm
160 mm
188 mm
234 mm
nominal thread
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
INJECTION BOTTLES CLEAR TYPE 1 GLASS
volume
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
item no
770
776
771
772
1500
diameter
25 mm
32 mm
36 mm
43 mm
52 mm
height
54 mm
58 mm
63 mm
73 mm
95 mm
nominal thread
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
INJECTION VIALS AMBER TYPE 1 GLASS
volume
6 ml
10 ml
25 ml
item no
MG037-004-0031-021
MG037-004-0051-017
MG037-004-0086-014
diameter
22 mm
24 mm
22 mm
height
40 mm
45 mm
65 mm
See page 11 for more information
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
nominal thread
20 mm
20 mm
20 mm
Glass Bottles
INJECTION VIALS CLEAR TYPE 1 GLASS
volume
2 ml
4 ml
6 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
item no
MG037-002-0015-050
MG037-002-0044-011
MG037-002-0031-060
MG037-002-0049-045
MG037-002-0083-019
MG037-002-0074-020
MG037-002-0086-003
diameter
16 mm
16 mm
22 mm
24 mm
247 mm
30 mm
30 mm
height
35 mm
45 mm
40 mm
45 mm
60 mm
55 mm
65 mm
nominal thread
13 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
diameter
42 mm
47 mm
54 mm
59 mm
63 mm
65.5 mm
76 mm
93,5 mm
height
91 mm
112 mm
121 mm
135 mm
148 mm
156 mm
184 mm
230 mm
nominal thread
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
diameter
22 mm
25 mm
27 mm
29 mm
32 mm
32 mm
38 mm
47 mm
height
48 mm
61 mm
66 mm
74 mm
76 mm
79 mm
92 mm
111 mm
nominal thread
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
See page 11 for more information
MEDICIN BRUN
volume
60 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
item no
60LV
100LV
150LV
200LV
250
300LV
500LV
1000LV
PIPETT BRUN
volume
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
item no
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1150
11100
SCREW NECK VIALS AMBER TYPE 1 GLASS
volume
3 ml
7.5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
item no
MG035-004-0413-005
MG035-004-0050-012
MG35-004-0089-006
MG35-004-0173-006
MG035-004-0193-014
diameter
17.5 mm
22 mm
24 mm
24 mm
30 mm
height
35 mm
40 mm
45 mm
60 mm
65 mm
nominal thread
14 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
See page 12 for more information
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
9
10
Glass Bottles
SCREW NECK VIALS CLEAR TYPE 1 GLASS
volume
3 ml
7.5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
item no
MG035-02-0020-017
MG035-002-0050-033
MG035-002-0089-012
MG035-002-0173-001
MG035-002-0124-009
MG035-002-0193-013
diameter
17.5 mm
22 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
height
35 mm
40 mm
45 mm
60 mm
52 mm
65 mm
nominal thread
14 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
diameter
46,1 mm
57 mm
65,6 mm
76,8 mm
height
104,8 mm
133,3 mm
151,3 mm
176,8 mm
nominal thread
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
See page 12 for more information
SIROP
volume
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
item no
HP773-100
HP949-200
HP981-300
HP3869-500
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
Glass Bottles
INJEKTIONSFLASKOR
INJECTION VIALS
Rörglasflaskor av borosilikatglas en!. hydrolytisk klass 1 bruna eller klara,
tillverkas i överensstämmelse med de globalt accepterade ISO-standarderna 4802-1 och 4802-2, har en oöverträffad hydrolytisk resistens. Deras
utmärkta ytresistens minimerar utan efterbehandling växelverkan mellan
behållare och preparat. Därmed är de förstklassiga behållare för fasta och
flytande produkter.
Vials made from clear or amber glass tubing with Class 1 hydrolytic
resistance, meeting ISO standards 4802-1 and 4802-2, offer unsurpassed
hydrolytic re-sistance. Their inert inner surface minimises interaction
between drug and glass, without any further treatment, making them first
class containers for both liquid and solid pharmaceutical products.
Flaskorna produceras till dimensioner och storlekar enligt ISO-standarden
8362-1. Samtliga produkter produceras inom snäva toleranser och flaskornas plana botten, jämna godstjocklek liksom deras låga vikt gör dem
speciellt lämpade för frystorkning.
Alla flaskor i dessa storlekar kan levereras både i brunt och klart glas. Silkscreentryck med keramisk inbränd färg är möjlig, likaså invändig silikonisering av flaskorna.
Tillverkning sker i vertikal-matade produktionsmaskiner som är utrustade
med optoelektroniska kontrollsystem. Alla funktionella mått kontrolleras
till 100 %. Efter avspänningsugnen förpackas flaskorna i renrum under
LAFflöde i krympfilmade PP-korrugerade tråg eller PE-film.
The vials are produced according to ISO 8362-1. Their dose manufacturing
tolerances, as well as their flat bottoms, make them the preferred container
for lyophilisation.
All vials with these dimensions are available in dear or amber glass. Silkscreen printing as well as internal siliconisation is possible.
The vials are produced on vertically-fed production machines which are
equipped with optoelectronic controlsystems. These control all functional dimensions to 100%. The vials are then packed under dean-room
conditions in air-tight, welded, PP-corrugated, reinforced MG-tray-packs or
shrinked PE-film.
INJECTION VIALS STANDARD SIZES
typ
type
2R
4R
6R
8R
10R
15R
20R
25R
30R
d1 x h
16 x 35mm
16 x 45 mm
22 x 40 mm
22 X 45 mm
24 x 45 mm
24 x 60 mm
30 x 55 mm
30 x 65 mm
30 x 75 mm
godstj
wall
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1.0 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
halsring diam.
mouthing diam.
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
ant / fp
qty / tray
344
344
186
186
154
154
88
88
88
Typbeteckningen motsvarar flaskornas nominella volym i ml.
The type designation indicates the nominal volume of the vials in ml.
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
11
12
Glass Bottles
RÖRGLASFLASKOR MED GÄNGA
SCREWNECK VIALS
Flaskor för skruvlock enligt DIN 58378 form AR med gänga enligt DIN168
levereras som standard tillverkade av rörglas hydrolytisk klass 1, klara eller
bruna. Andra glastyper levereras på förfrågan.
Threaded vials, which meet DIN 58 378 form AR with rounded thread to
DIN 168, are made as standard in both c1ear and amber, hydrolytic Class 1
glass tubing. Other types of glass are available on request.
HYDROLYTISKA KLASSER
Farmakopeerna definierar den hydralytiska resistensen hos glas som frigörande av glasets vattenlösliga beståndsdelar vid kontakt med vatten under
definierade förhållanden. Efter autoklavering bestäms vattnets alkalitet
genom titrering eller flamfotometri.
HYDROLYTIC CLASSES
The hydralytic resistance of glass is defined by the Pharmacopoeia as the
rate of solution of the water-soluble components of the glass into the water
during contact under defined conditions. After autoclaving the alkalinity is
analysed by titration or flame photometry.
Glasbehållare avsedda för läkemedel indelar farmakopen i 3 hydralytiska
klasser:
There are three hydrolytic classes for containers of tubular glass.
KLASS I: Neutralglas eller borosilikatglas. Är avsedda för sura, neutrala
och alkaliska lösningar, varav det rekommenderas en stabilitetstest för den
sistnämnda. De kan steriliseras före och efter fyllning.
KLASS II: För inhalations- och nasalpreparat används i stor utsträckning
rörglas i hydrolytisk klass II för t. ex. spraypumpar. Vanligtvis avses här
efterbehandlat klass III-glas.
KLASS III: Sodaglas med genomsnittlig hydralytisk resistens. USP 23 tillåter
denna glastyp för användning till parenterala lösningar bara efter genomfört
stabilitetstest. Den europeiska farmakopen specificerar att glaset bara får
användas för vattenfria och pulverformiga injektionspreparat. Klass 3 skall
före användning torrsteriliseras.
CLASS I: Neutral or borasilicate glass. This is suitable for acidic, neutral and
alkaline solutions, with compatibility testing recommended for the latter (alkaline solutions). This type of glass can be autoclaved before or after filling.
CLASS II glass is not described here because it is a posttreated soda-lime
glass which is not used for tubing.
CLASS III: Soda-lime glass with average hydralytic resistance. USP 23 permits the use of this glass for parenteraIia only after specific stability testing.
The European Pharmacopoeia specifies that it is used only for water-free or
powdery injectables. Class III vials schould be sterilised using dry heat only.
SCREWNECK VIALS STANDARD SIZES
rymd
volume
5 ml
7,5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
d´x h
18 x 45 mm
22 x 40 mm
24 x 45 mm
24 x 60 mm
30 x 55 mm
30 x 65 mm
30 x 75 mm
godstj
wall
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
mynning
mouth
GL14
GL18
GL18
GL18
GL22
GL22
GL22
Typbeteckningen motsvarar flaskornas nominella volym i ml.
The type designation indicates the nominal volume of the vials in ml.
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
antal / fp
qty / tray
292
186
154
154
88
88
88
Glass Bottles
AMPULLER
AMPOULES
Glasampuller i klart eller brunt glas. öppen eller sluten form, användes i
farmaciindustrin för fyllning av injektionslösningar. Den neutrala invändiga
glasytan avger inga ämnen till preparatet och de efter fyllningen gastäta
ampullerna ger en lång hållbarhetstid.
Open and closed ampoules of clear and amber glass are used by the pharmaceutical industry as containers for liquid injectables. The inert surface
of the glass does not contaminate the drug and the hermetically sealed
ampoule guarantees a long and stable shelf-life for the preparation.
Ampullerna produceras för olika öppningstekniker. I standard levererar vi
ampullerna i form 8 (öppna) resp. form D (slutna) med vit brytring. Också
OPC - (One-Point-Cut) ampuller tillverkas. liksom ampuller med andra
färger på brytring och OPC-punkt.
It is the opening technique which characterises the type of ampoule used.
Both standard forms (8 and D - see diagram below) are supplied with a
white break-ring indication. Other colours or OPC ampoules are available
on request.
Ampullerna tillverkas i enlighet med ISO 9187 part 1: Ampoules for injectables respektive ISO 9187 part 2: Onepoint-cut (OPC) Ampoules.
The ampoules are produced according to 1509187 part 1: Ampoules for
injectables and ISO 9187 part 2: One-pointcut (OPC) Ampoules.
De av oss levererade ampullerna produceras i modernaste anläggningar
och kontrolleras till 100% i optoelektroniska kontrollsystem, vilket garanterar jämn kvalitet och snäva toleransvärden för brytkrafterna.
All ampoules are produced on the most modern machines which are
controlled 100 % by opto-electronic control systems. These in-line controls
guarantee consistent quality and close tolerances of the opening break force
required.
AMPOULES STANDARD SIZES
rymd
nominal volume
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
antal/förp
qty/box
525 pcs
525 pcs
377 pcs
275 pcs
189 pcs
116 pcs
© 2012 Nordic Pack | Tel: 08-556 319 00 | www.nordicpack.com
13
CLOSURES
15
RUBBER Stoppers
STANDARD RUBBER STOPPERS
1104
1071 1030 V9034
V9001
SERUM STOPPERS 13 MM
SERUM STOPPERS 20 MM
SERUM STOPPERS 32 MM
design
1104
design
1071 1030 V9034
design
V9001 rubber formulation
4002/45 Grey
1079
rubber formulation
4023/50 Grey
PH/50 Grey
FM157/3 SAF1 Red
1319V9172
LYOPHILIZATION STOPPERS 13 MM
LYOPHILIZATION STOPPERS 20 MM
design
1079 design
1319 V9172 rubber formulation
4023/50 Grey
rubber formulation
FM157/1 ISAF
rubber formulation
4023/50 Grey*
FM257/2 SAF1
TEKNISKA DATA
TECHNICAL DESCRIPTION
Typiska förpackningskomponenter för injektabilia är:
Typical packing material for injectables can be:
1.
Serumpropp respektive frystorkningspropp för flaskor enligt ISO
Standard 8362-1. Hals för nominell diameter 13, 20 och 32 mm.
1.
Serum and lyophilization stopper for injection bottles according to
ISO 8362-1. Nominal neck diameter 13, 20 and 32mm.
2.
Aluminium kapsyl med olika funktioner.
2.
Aluminum caps with different features.
3.
Flaskor med injektions hals i olika utföranden. Rörglas samt formgjorda flaskor.
3.
Injection bottles in various designs. Tubular and molded glass.
* Available on request
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
16
RUBBER Stoppers
DIAGNOSTIC RUBBER STOPPERS
1067
1067
1008 1010
DIN14 STOPPERS
DIN18 STOPPERS
DIN22 STOPPERS
design
1067
1067
design
1008
design
1010
rubber formulation
PH 701/40/OW/Winered
PH 21/50 Grey
rubber formulation
PH 701/40OW/Winered
rubber formulation
PH 701/40/OW/Winered*
* on request
TEKNISKA DATA
TECHNICAL DESCRIPTION
Typiska förpackningskomponenter för diagnostika är:
Packaging for diagnostics can be:
Helgjuten propp (solid stopper) resp. frystorkningspropp (lyo-stopper) för
flaskor med gänga enligt DIN 58 378 för nominell diameter (ND) 14, 18 och
22 mm.
Non-pierceable stoppers or Iyo-stoppers for screwneck vials which meet
DIN 58378 for Gl 14,18 and 22 mm.
GUMMISORTER:
PH701/40/ow/vinröd är ett klorbutylgummi som speciellt lämpar sig vid
förslutning av diagnostikapreparat.
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
RUBBER FORMULATION:
PH 701/40/ow/wine red is a chiorobutyi rubber which has proved effective
over many years for
RUBBER Stoppers
COATED RUBBER STOPPERS - FLUROTEC®
1358
1343
4541
FLUROTEC® SERUM STOPPERS 13 MM
FLUROTEC® SERUM STOPPERS 20 MM
FLUROTEC® SERUM STOPPERS 32 MM
design
1358
design
1343
design
4541
rubber formulation
4023/50 Grey B2-40
1356
rubber formulation
4023/50 Grey B2-40
rubber formulation
PH 4104/40 Grey
1346V10
V100
FLUROTEC® LYOPHILIZATIO STOPPERS 13 MM
FLUROTEC® LYOPHILIZATIO STOPPERS 20 MM
FLUROTEC® LYOPHILIZATIO STOPPERS 32 MM
design
1356
design
1346
V10
design
V100
rubber formulation
4023/50 Grey*
rubber formulation
4023/50 Grey*
F45 1 RS D777-1 RB2-40
rubber formulation
F12 3 RS D777-1 B2-40*
See page 18 for mor information
* Available on request
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
17
18
RUBBER Stoppers
TEKNISKA DATA
TECHNICAL DESCRIPTION
Adsorption: Då proppen som är FluroTec® -belagd praktiskt taget
förhindrar all adsorption är den väl lämpad för mindre volymer eller låga
koncentrationer.
Adsorption: Because the FluroTec® coating prevents any adsorption of the
contents on the surface of the stopper these stoppers are especially suitable
for low volumes or low concentrations.
Kompatibilitet: FluroTec® -filmen ger en effektiv barriär mellan propp och
preparat och eliminerar kontaminering från gummiproppen.
Compatibility: The FluroTec® coating provides an effective barrier between
stopper and drug, so preventing any contamination by the rubber.
Silikonisering: Laminering med FluroTec® ger utmärkta glidegenskaper
vilket gör att propparna inte fastnar i varandra under produktion. Detta
minskar behovet av silikonisering. Därmed har huvudkällan för uppkomst
av mikro- och submikrona partiklar eliminerats.
Siliconisation: The lamination of the of stoppers with FluroTec® coating
provides an excellent smooth surface which prevents the stoppers from
sticking on the production lines and reduces the need for siliconisation.
Thus the main source of invisibly small particles is eliminated.
Partikelkontamination: FluroTec® -filmen förhindrar den termiska nedbrytningen av gummit under sterilisation, vilket också minimerar frigörande
av sekun-dära partiklar. Då den jämna FluroTec® -filmen lätt kan rengöras
spolas kontaminerade partiklar enklare bort.
Particulate contamination: The FluroTec® lamination prevents thermal
deterioration of the rubber during sterilisation procedures so minimising
the for-mation of secondary particles. Because the smooth FluroTec® film
is easily cleaned particulate contamination is effectively removed by rinsing.
Biologisk renhet: Den hetvattenbehandling som propparna genomgår under
tillverkningen tar bort praktiskt taget alla levande mikroorganismer. Interna
analyser gav knappt mätbara endotoxinvärden på <0,0002 EU/ml.
Biological purity: Hot water treatment in the final stages of production
eliminates practically all germs. Internal analyses showed nearly immeasurable endo-toxin values of < 0,0002 EU/ml.
YTBELÄGGNING
FluroTec®
FluroTec® är en beläggning av gummits kontaktyta med en film av PTFE
(TEFLON®) eller ETFE (TEFZEL®). Denna film fungerar som en barriär
mellan propp och preparat och förhindrar därmed interaktion. Den låga
ytspänning som FluroTec®-beläggningen besitter förhindrar dessutom
proteinadsorption på prop-parna.
COATINGS
Flurotec®
FluroTec®is a PTFE (TEFLON®) or ETFE (TEFZEL0®) coating on the
contact surface of rubber stoppers. These films form a barrier between the
stopper and the drug completely preventing any chemical interaction. In
addition the high surface tension of the FluroTec® coating prevents the
adsorption of proteins on to the stoppers.
YTBEHANDLING
B2 behandling
B2 behandling av gummiproppar förbättrar gummiytornas glidegenskaper
samtidigt som överföring av silikonolja till preparatet minimeras.
SURFACE TREATMENT
B2 treatment
Applying the B2 treatment to the stoppers improves their movement along
the Production line and minimises any subsequent silicone oil contamination of the solution.
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
ALUMINIUM closures
ALUMINIUM CLOSURES
50845209
5033
5177 5206
UTO 32
5302
CRIMP SEALS – ALUMINIUM+PLASTIC 13 MM
CRIMP SEALS – ALUMINIUM+PLASTIC 20 MM
CRIMP SEALS – ALUMINIUM+PLASTIC 32 MM
designmodel
5084 Flip Tear Up
5209 Flip Off
designmodel
5033 Flip Tear Up
5177
Flip Tear
5206
Flip Off
designmodel
UTO 32
Kombi Cap
5302
Flip Tear Off
STO 13
DTO 20
CTO 20 DTO 32
CRIMP SEALS – ALUMINIUM 13 MM
CRIMP SEALS – ALUMINIUM 20 MM
CRIMP SEALS – ALUMINIUM 32 MM
designmodel
STO 13 Total Tear Off
designmodel
DTO 20
Total Tear Off
CTO 20
Center Tear Off
designmodel
DTO 32 Total Tear Off
TEKNISKA DATA
TECHNICAL DESCRIPTION
Följande typer av aluminiumkapsyler kan levereras i standard:
The following types of aluminium closures are available as standard:
•
•
•
Flip-Off® Garantiförslutning med plastskiva som skyddar centrumhålet/injektionsöppningen.
Flip-Tear® Up förenar garantiförslutning med fördelen att kunna
avlägsna den totalt från flaskan, vilket möjliggör en enkel separation
av aluminium och glas.
•
Flip-Off® tamper-evident closure with plastic disc protecting the
injection site.
Flip-Tear®-Up tamper-evident closure with total tear off strip enables
a simple separation of the aluminium from the glass.
Other types of caps and different colours are available on request.
Andra kapsyltyper och färger levereras på förfrågan.
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
19
20 SCREW caps
SCREW CAPS
18-203 14-200
D18+L
22-951
GL14
D18L+L
D22+L
SCREW CAPS FOR LIQUID CONTENT 14 MM
SCREW CAPS FOR LIQUID CONTENT 18 MM
SCREW CAPS FOR LIQUID CONTENT 22 MM
14-200 GL14 18-203 D18+L
D18L+L
22-951
D22+L
Cone sealed
GL14 + Liner*
Cone sealed
D18 + Liner*
D18L + Liner*
14-199
18-219
GL14
D18
Cone sealed
D22 + Liner*
D22
SCREW CAPS FOR RUBBER STOPPERS 14 MM
SCREW CAPS FOR RUBBER STOPPERS 18 MM
SCREW CAPS FOR RUBBER STOPPERS 22 MM
designmodel
14-199
Lipp sealed
GL14
GL14 without liner
designmodel
18-219
Flat sealed
D18
D18 without liner
designmodel
D22
D22 without liner
*The liners could be bought in various materials and coatings. For example; butyl rubber + PTFE or Silicone + PTFE.
All closures are normally available in white as standard. Other colors on request.
TEKNISKA DATA
TECHNICAL DESCRIPTION
Inom farmacin utsätts förslutningar för höga påfrestningar orsakade av
höga temperaturer, fuktighet eller tryck. Alla våra förslutningar motsvarar
- inom alla områden – farmaciindustrins krav på täthet och ett tillförlitligt
säkert skydd av innehållet.
requirements of the pharmaceutical industry for the reliable protection
of the contents in all respects regarding hygiene, sealing tightness and
security.
Genom renrumsproduktion (klass 10 000) garanteras lågt partikelinnehåll
och mikrobiologisk renhet. Därigenom kan dyrbara tvätt- och sterilisationsproces-ser undvikas. Skruvlocken kan, om så önskas, kompletteras med
inlägg av olika typer liksom med pensel, sked, spatel etc.
Production in a dean-room atmosphere (class 10.000) guarantees products
with low particle and biological contamination, as well as avoiding the need
for expensive washing and sterilisation process. On request the closures
can be provided with any type of washer as well as with brushes, spoons
and spatulas if required.
Fråga oss även om kompletta system.
Please ask for complete closure systems.
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
TOOLS
22 Tools
CRIMER & DECRIMPER
Crimer & Decrimper for 13, 20 & 32 mm caps.
CRIMPING MACHINE
Crimping machine for aluminium caps
AMPOULEBREAKER
Ampoules (from Latin ampulla = small bottle)
are small glass containers used for packaging
sterile injectables. They are widely used within
healthcare, where usually no aids are available to
open them. This leads to the risk of nursing staff
suffering cuts on their hands when they open
and handle ampoules.
Nordic Pack’s Ampoulebreaker is an effective
tool for opening ampoules safely:
•
Easy to use
•
Minimises risk of cuts
•
Minimises risk of spillage
•
Holds the ampoule securely
The Ampoulebreaker comes in two sizes: 1-3 ml
and 5-10 mI. It is a patented medical invention
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
made by a Swedish doctor, Dr Anders Blomberg
(United States Patent Number 4,793,538). The
Ampoulebreaker can be used for most ampoules.
How to use the Ampoulebreaker
Place the ampoule in the bottom of the Ampoulebreaker. If it is an OPG-ampoule the OPG dot
should face towards the user. On the larger ampoules 5-10 ml, a thumb can be pressed against
the body of the ampoule so that it is held more
securely. Press the top of the ampoule backwards
against the heel until it snaps. The ampoule
should remain standing in the Ampoulebreaker,
on a flat surface, while the contents are drawn
out.
PLASTIC Jars
24
Plastic Jars
DUMA MG
volume
40 ml
50 ml
75 ml
110 ml
150 ml
200 ml
275 ml
item no
034040-3000
034050-3000
034075-3000
042110-3000
042150-3000
042200-3000
042275-3000
diameter
44 mm
44 mm
44 mm
52 mm
52 mm
64 mm
64 mm
height
49 mm
57 mm
76 mm
75 mm
97 mm
91 mm
113 mm
nominal thread
34 mm
34 mm
34 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
diameter
50x24 mm
50x24 mm
height
50 mm
70 mm
nominal thread
24x50 mm
24x50 mm
diameter
36 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
67 mm
67 mm
67 mm
67 mm
67 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
height
54 mm
51 mm
68 mm
85 mm
120 mm
70 mm
90 mm
113 mm
144 mm
177 mm
92 mm
124 mm
155 mm
187 mm
218 mm
nominal thread
31 mm
40 mm
43 mm
43 mm
43 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
DUMA POCKET
volume
30 ml
50 ml
item no
03016A-1000
05016A-0000
DUMA SPECIAL
volume
30 ml
50 ml
75 ml
100 ml
150 ml
150 ml
250 ml
300 ml
400 ml
500 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1250 ml
1500 ml
item no
031030-0000
043050-0000
043075-0000
043100-0000
043150-0000
065150-4000
065250-4000
065300-4000
065400-4000
065500-4000
095500-4000
095750-4000
951000-4000
951250-4000
951500-4000
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
Plastic Jars 25
DUMA STANDARD
volume
50 ml
75 ml
100 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
300 ml
400 ml
500 ml
item no
031050-0000
031075-0000
031100-0000
043105-0000
031125-0000
043156-0000
043206-0000
043307-0000
043407-0000
043507-0000
diameter
45 mm
45 mm
45 mm
51 mm
45 mm
60 mm
60 mm
69 mm
69 mm
69 mm
height
61 mm
73 mm
88 mm
78 mm
106 mm
83 mm
101 mm
120 mm
148 mm
176 mm
nominal thread
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
diameter
36 mm
36 mm
45 mm
36 mm
36 mm
45 mm
45 mm
45 mm
60 mm
45 mm
45 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
height
46 mm
61 mm
51 mm
68 mm
83 mm
64 mm
79 mm
96 mm
83 mm
107 mm
133 mm
102 mm
121 mm
140 mm
158 mm
193 mm
139 mm
188 mm
nominal thread
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
31 mm
45 mm
45 mm
31 mm
45 mm
45 mm
45 mm
diameter
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
height
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
nominal thread
46 mm
46 mm
46 mm
46 mm
DUMA TWIST-OFF
volume
15 ml
30 ml
35 ml
40 ml
50 ml
60 ml
75 ml
100 ml
100 ml
125 ml
150 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
400 ml
400 ml
600 ml
item no
035015-3000
035030-3000
045035-3000
035040-3000
035050-3000
045060-3000
045075-3000
045100-3000
045106-3000
045125-3000
045150-3000
045156-3000
045206-3000
045256-3000
045306-3000
045406-3000
045407-3000
045607-3000
MEDICINBÄGARE BRED
volume
30 ml
30 ml
30 ml
30 ml
item no
10300
10301
10302
10303
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
26
Plastic Jars
MEDICINBÄGARE SMAL
volume
30 ml
30 ml
30 ml
30 ml
item no
4142-10823
4142-10826
4142-10828
4142-10831
diameter
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
height
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
nominal thread
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
item no
04000501C
04000751C
04001001C
04001501C
04002501C
04004001C
04005001C
diameter
45 mm
45 mm
45 mm
53 mm
63 mm
73 mm
78 mm
height
51 mm
68 mm
85 mm
95 mm
111 mm
130 mm
138 mm
nominal thread
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
item no
10315001W
10320001W
10330001W
10340003W
diameter
120 mm
120 mm
150 mm
157 mm
height
165 mm
210 mm
217 mm
252 mm
nominal thread
102 mm
102 mm
102 mm
102 mm
item no
1103HV
3303HV
diameter
90x22 mm
90x22 mm
height
75 mm
140 mm
nominal thread
90 mm
90 mm
PET PILL-POWER
Available in other colours.
volume
50 ml
75 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
PET SNAP
volume
1500 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
PLANO
volume
110 ml
192 ml
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
Plastic Jars
SECURIBOX
volume
22 ml
50 ml
77 ml
105 ml
135 ml
155 ml
180 ml
260 ml
330 ml
440 ml
655 ml
900 ml
item no
5097SZA
5064SZA
5049SZA
5088SZA
5087SZA
5048SZA
5086SZA
5075SZA
5076SZA
5085SZA
5063SZA
5019SZA
diameter
26 mm
35 mm
35 mm
49 mm
49 mm
49 mm
49 mm
62 mm
62 mm
75 mm
75 mm
109 mm
height
41 mm
52 mm
84 mm
58 mm
75 mm
85 mm
100 mm
90 mm
113 mm
106 mm
150 mm
100 mm
nominal thread
26 mm
35 mm
35 mm
49 mm
49 mm
49 mm
49 mm
62 mm
62 mm
75 mm
75 mm
109 mm
ZÈTA PILL-POWER
Available in different colours. Please contact us for more information.
volume
60 ml
75 ml
100 ml
120 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
400 ml
500 ml
item no
03800607CHE
03800757CHE
03801007CHE
03801207CHE
03801507CHE
03802007CHE
04502507CE
04503007CE
04504007CE
04505007CE
diameter
44 mm
44 mm
47 mm
49 mm
50 mm
56 mm
64 mm
68 mm
73 mm
77 mm
height
64 mm
80 mm
83 mm
92 mm
102 mm
110 mm
111 mm
119 mm
129 mm
134 mm
nominal thread
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
ÖVRIGA PLASTBURKAR
QUEBEC
item no: 951804
volume: 2500 ml
diameter: 153x114 mm
height: 209 mm
nominal thread: 95 mm
RUND
item no: 11585
volume: 50 ml
diameter: 33 mm
height: 49 mm
nominal thread: 44 mm
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
27
PLASTIC Bottles
Plastic Bottles 29
CARBOYS WITH HANDLES LDPE INCL.PP CLOSURE
volume
10000 ml
15000 ml
20000 ml
25000 ml
50000 ml
item no
2210-0020
2210-0040
2210-0050
2210-0065
2210-0130
diameter
249 mm
287 mm
122 mm
287 mm
122 mm
height
373 mm
419 mm
241 mm
584 mm
241 mm
nominal thread
83 mm
83 mm
83 mm
83 mm
83 mm
diameter
19.7 mm
19.7 mm
24.5 mm
height
53,8 mm
64,6 mm
52,1 mm
nominal thread
15 mm
15 mm
15 mm
DROPPER BOTTLES LDPE
volume
4 ml
8 ml
15 ml
item no
312750-9125
312750-9025
312750-9050
MEDIA BOTTLE PETG STERILE INCL.HDPE CLOSURE
volume
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
item no
342020-0030
342020-0060
342020-0125
342020-0250
342020-0500
342020-1000
342020-2000
diameter
38 mm
41 mm
53 mm
59 mm
74 mm
92 mm
117 mm
height
61 mm
81 mm
104 mm
140 mm
173 mm
216 mm
264 mm
nominal thread
20 mm
24 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
53 mm
height
45.7 mm
45.7 mm
45,7 mm
45,7 mm
nominal thread
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
MICRO PACKAGING VIALS STERILE
volume
0.5 ml
0.5 ml
2 ml
2 ml
item no
342800-0005
342805-0005
342800-0020
342805-0020
diameter
12.9 mm
12.9 mm
12.9 mm
12.9 mm
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
30
Plastic Bottles
NARROW MOUTH BOTTLES HDPE INCL.PP CLOSURE
volume
3.4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
item no
312002-9125
312002-9025
312002-9050
312002-0001
312002-0002
312002-0004
312002-0006
312002-0008
312002-0016
312002-0032
diameter
16 mm
16 mm
25 mm
34 mm
38 mm
51 mm
53 mm
61 mm
74 mm
91 mm
height
39 mm
39 mm
56 mm
58 mm
83 mm
99 mm
123 mm
130 mm
168 mm
211 mm
nominal thread
13 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
24 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
NARROW MOUTH BOTTLES HDPE AMBER
INCL.PP CLOSURE AMBER
volume
3.4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
item no
312004-9125
312004-9025
312004-9050
312004-0001
312004-0002
312004-0004
312004-0008
312004-0016
312004-0032
diameter
16 mm
25 mm
25 mm
34 mm
38 mm
51 mm
61 mm
74 mm
91 mm
height
39 mm
42 mm
56 mm
58 mm
83 mm
99 mm
130 mm
168 mm
211 mm
nominal thread
13 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
NARROW MOUTH BOTTLES HDPE STERILE INCL.PP CLOSURE
volume
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
item no
342002-9025
342002-9050
342089-0001
342089-0002
342089-0004
342089-0008
342089-0016
342089-0032
diameter
25 mm
25 mm
36 mm
38 mm
51 mm
61 mm
74 mm
91 mm
height
42 mm
58 mm
58 mm
81 mm
99 mm
130 mm
168 mm
213 mm
nominal thread
13 mm
20 mm
20 mm
20 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
NARROW MOUTH BOTTLES PP INCL.PP CLOSURE
volume
3.4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
item no
312006-9125
312006-9025
312006-9050
312006-0001
312006-0002
312006-0004
312006-0008
312006-0016
312006-0032
diameter
16 mm
25 mm
25 mm
34 mm
38 mm
51 mm
61 mm
74 mm
91 mm
height
39 mm
42 mm
56 mm
58 mm
83 mm
99 mm
130 mm
168 mm
211 mm
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
nominal thread
13 mm
20 mm
20 mm
20 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
Plastic Bottles
PET SIROP AMBER
volume
60 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
item no
02800605A
02800605AV
02801005A
02801255A
02801505A
02802005A
02802505A
02803015A
02805015A
02810005A
diameter
43 mm
43 mm
45 mm
48 mm
50 mm
56 mm
60 mm
64 mm
76 mm
89 mm
height
73 mm
73 mm
98 mm
104 mm
112 mm
122 mm
131 mm
139 mm
161 mm
220 mm
nominal thread
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
diameter
43 mm
45 mm
48 mm
50 mm
56 mm
60 mm
64 mm
76 mm
89 mm
height
73 mm
98 mm
104 mm
112 mm
122 mm
131 mm
139 mm
161 mm
220 mm
nominal thread
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
PET SIROP CLEAR
volume
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
item no
02800605C
02801005C
02801255C
02801505C
02802005C
02802505C
02803015C
02805015C
02810005C
PET THERAPY CLEAR
On request. Also available in white, brown, emerald and kings blue
volume
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
100 ml
item no
01800102C
01800152C
01800202C
01800252C
01800302C
01800502C
01801002C
diameter
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
32 mm
37 mm
44 mm
height
48 mm
53 mm
58 mm
62 mm
68,3 mm
77 mm
97 mm
nominal thread
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
31
32
Plastic Bottles
PET VERAL AMBER
volume
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
item no
02800201A
02800301A
02800501A
02801001A
02801501A
02802001A
02802501A
02803001A
02805001A
02807501A
02810001A
diameter
30 mm
35 mm
48 mm
48 mm
54 mm
60 mm
63 mm
66 mm
79 mm
80 mm
88 mm
height
63 mm
61 mm
67 mm
95 mm
106 mm
116 mm
130 mm
136 mm
154 mm
199 mm
218 mm
nominal thread
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
diameter
30 mm
35 mm
48 mm
48 mm
54 mm
60 mm
63 mm
66 mm
79 mm
82 mm
80 mm
88 mm
height
63 mm
61 mm
67 mm
95 mm
106 mm
116 mm
130 mm
136 mm
154 mm
146 mm
199 mm
218 mm
nominal thread
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
PET VERAL CLEAR
volume
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
item no
02800201C
02800301C
02800501C
02801001C
02801501C
02802001C
02802501C
02803001C
02805001C
02805010C
02807501C
02810001C
SERUM VIALS PETG STERILE INCL.HDPE CLOSURE
volume
5 ml
10 ml
20 ml
item no
342032-0005
342032-0010
342032-0020
diameter
22.2 mm
23.8 mm
29.7 mm
height
44,1 mm
54,2 mm
64,2 mm
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
nominal thread
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
Plastic Bottles
VERAL BRICK PACK
Also available in clear
volume
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
item no
02801001AV
02802001AV
02802501AV
02803001AV
02805001AV
02810001AV
diameter
48 mm
60 mm
63 mm
66 mm
79 mm
88 mm
height
95 mm
116 mm
130 mm
136 mm
154 mm
218 mm
nominal thread
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
WIDE MOUTH BOTTLES HDPE INCL.PP CLOSURE
volume
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
item no
312104-0001
312104-0002
312104-0004
312104-0008
312104-0016
312104-0032
diameter
34 mm
39 mm
51 mm
61 mm
73 mm
91 mm
height
60 mm
60 mm
96 mm
127 mm
164 mm
195 mm
nominal thread
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
21 mm
28 mm
WIDE MOUTH BOTTLES PP INCL.PP CLOSURE
volume
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
item no
312105-0001
312105-0002
312105-0004
312105-0008
312105-0016
312105-0032
diameter
34 mm
39 mm
51 mm
61 mm
73 mm
91 mm
height
60 mm
83 mm
96 mm
127 mm
167 mm
195 mm
nominal thread
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
21 mm
28 mm
© 2012 Nordic Pack | Tel: +46 8 556 319 00 | www.nordicpack.com
33
Download
Related flashcards
Management

42 Cards

Management

61 Cards

Create flashcards