BRIC MODELL 2

advertisement
150123A
BRIC MODELL 2
x2
2,5 & 4 mm
1
2a
3
4
x2
5a
x2
2b
5b
6
5d
5c
x1
x1
5e
x1
x1
1
x1
x1
x4
x1
x3
x4
~20 mm
Alternativ placering av mittenstöd.
Alternative placement of centre support.
75–95 mm
2
Endast till 160 c/c blandare.
Only for 160 c/c mixers.
x1
x2
II.
I.
150
160 c/c
x2
III.
3
x1
x1
x1
III.
I.
IV.
x2
II.
Sida med tryck
Printed side
4
x1
x1
x1
I.
III.
IV.
x2
II.
Sida med tryck
Printed side
5
x2
x1
I.
II.
x2
6
Bilden visar en vänstermodell. Högermodell monteras
spegelvänt efter justering av dörrens hjul enligt instruktionen
på nästa sida.
x1
The picture is showing a left model. Right model is assembled
reversed after adjustment of door wheel accordingly to the
instruction on the next page.
I.
IV.
II.
V.
±5mm
Endast vid behov.
Only if necessary.
III.
VI.
7
Endast vid högermodell.
Only for right model assembly.
I. Demontera hjul, styrning och byt position.
Remove wheel, stearing and change position.
x2
x2
II. Montera och vänd dörr.
Reassembly and flip door.
III. Färdig.
Finished.
8
x1
I.
x1
x1
x1
III.
Rengör noga före
applicering. Vänta
24h före användning.
Clean thoroughly before
application. Wait 24h
before final use.
IV.
-+
II.
9
x1
SV
RENGÖRING
Ytan rengörs med mjuk trasa och mild tvållösning.
Skölj därefter med rent vatten och torka med en
mjuk torr trasa. Vid kalkfläckar ska hushållsvinäger
användas. För mer information besök www.inr.se. Vid
eventuella frågor eller service kontakta ert inköpsställe.
EN
CLEANING
Chromed surfaces should be cleaned using a soft cloth
and a mild soap solution. The surface should then be
flushed with clean water and dried using a soft dry
cloth. Use household vinegar for removing lime scale
from chromed surfaces. For more information visit our
website at www.inr.se. For questions or service please
contact your point of purchase.moturs.
I N R SV ERI G E A B
Kosterögatan 15
SE-211 24 Malmö
Tel +46 40 670 15 30
Fax +46 40 670 15 40
[email protected]
www.inr.se
Download
Related flashcards
Create Flashcards