Bilaga – Administrativa uppgifter

advertisement
Bilaga – Administrativa uppgifter
Bilaga – Fotomontage
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Projekt:
Utskrift/Sida
Skederids-Boda
2013-08-14 09:57 / 1
Användarlicens:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Beräknat:
2013-08-14 09:57/2.7.490
VISUAL - Huvudresultat
Nytt vindkraftverk
A Asplund
SWE99TM
Siktpunkt
Siktpunkt
Foto kat.
D Granslund
F Storängen
G Kamera 2 Storängen
H Naturreservat Salmunge
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
SWE99TM
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
SWE99TM
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
SWE99TM
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
695 039 6 629 822 29,5 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda
Siktpunkt
694 440(52).JPG
6 629 213 30,3 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda
Siktpunkt
694 379(62).JPG
6 629 240 31,5 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda
Siktpunkt
694 019(70).JPG
6 626 975 19,3 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (91).J
694 815 6 629 693 42,6 Sol
:Normal
Objektiv: 49 mm Film: 35x26 mm
Siktpunkt
693 979 6 629 234 58,3 Sol
:Normal
Objektiv: 49 mm Film: 35x26 mm
Siktpunkt
694 241 6 629 247 45,7 Sol
:Normal
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm
Siktpunkt
693 986 6 627 131 27,9 Sol
:Normal
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm
243°
Vind rikt. :0°
Foto kat.
276°
Vind rikt. :0°
Foto kat.
276°
Vind rikt. :0°
Foto kat.
351°
Vind rikt. :0°
I Skederids kyrka
SWE99TM
Siktpunkt
Siktpunkt
Foto kat.
C St. Gransjön
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
SWE99TM
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
SWE99TM
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
SWE99TM
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
689 645 6 626 382 24,9 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda
Siktpunkt
690 525(7).JPG
6 628 375 36,5 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda
Siktpunkt
693 210 (15).JPG
6 630 168 30,7 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda
Siktpunkt
692 797(32).JPG
6 631 075 41,3 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (42).J
690 124 6 626 834 67,4 Sol
:Normal
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm
Siktpunkt
691 267 6 628 687 100,9 Sol
:Normal
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm
Siktpunkt
693 247 6 630 062 35,4 Sol
:Normal
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm
Siktpunkt
692 847 6 630 978 42,9 Sol
:Normal
Objektiv: 49 mm Film: 35x26 mm
50°
Vind rikt. :0°
Foto kat.
70°
Vind rikt. :0°
Foto kat.
164°
Vind rikt. :0°
Foto kat.
156°
Vind rikt. :0°
E Bygget
SWE99TM
Siktpunkt
Siktpunkt
Foto kat.
B Karlby kyrka
Skala 1:125 000
Kamera
J Husby kyrka
K Rimsjö
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
SWE99TM
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
SWE99TM
Öst
Nord
Z Moln
:Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 4608 x 3456 pixels
696 746 6 626 877 19,7 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda
Siktpunkt
698 342(97).JPG
6 627 719 16,5 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda
Siktpunkt
698 190 (106).JPG
6 631 290 32,3 Synlighet :Normal
\\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (115).JPG
696 244 6 627 111 37,9 Sol
:Normal
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm
Siktpunkt
696 797 6 628 107 121,8 Sol
:Normal
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm
Siktpunkt
697 656 6 630 995 69,5 Sol
:Normal
Objektiv: 49 mm Film: 35x26 mm
298°
Vind rikt. :0°
Foto kat.
287°
Vind rikt. :0°
Foto kat.
244°
Vind rikt. :0°
VKV placering
VKV typ
Avstånd till kamera
Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt,
Rotordiameter Navhöjd
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
nominell
[kW]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m] [m] [m] [m]
[m]
[m]
[m]
1 Ny Ja
SINOVEL SL3000-3 000 3 000
113,0
90,0
4 894 3 234 1 076 2 073 1 522 785 726 2 243 3 860 4 912 4 998
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Projekt:
Skederids-Boda
VISUAL Karta
Utskrift/Sida
2013-08-14 10:41 / 1
Användarlicens:
0
500
1000 1500 2000 m
Karta: , Utskriftskala 1:50 000, Kartacentrum SWE99TM Öst: 693 714 Nord: 6 628 567
Nytt vindkraftverk
Kamera
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Beräknat:
2013-08-14 10:32/2.7.490
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt A
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 27 cm
Visat foto: 2013-05-16 10:35:00
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 689 645 Nord: 6 626 382
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 47°
Kamera: Asplund
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (7).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt B
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 27 cm
Visat foto: 2013-05-16 10:58:00
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 690 525 Nord: 6 628 375
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 70°
Kamera: Karlby kyrka
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (15).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt C
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 27 cm
Visat foto: 2013-05-16 11:26:00
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 693 210 Nord: 6 630 168
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 164°
Kamera: St. Gransjön
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (32).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt D
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 28 cm
Visat foto: 2013-05-16 11:50:00
Objektiv: 49 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 692 797 Nord: 6 631 075
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 156°
Kamera: Granslund
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (42).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt E
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 28 cm
Visat foto: 2013-05-16 12:13:00
Objektiv: 49 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 695 039 Nord: 6 629 822
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 243°
Kamera: Bygget
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (52).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt F
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 28 cm
Visat foto: 2013-05-16 12:43:00
Objektiv: 49 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 694 440 Nord: 6 629 213
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 276°
Kamera: Storängen
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (62).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt G
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 27 cm
Visat foto: 2013-05-16 12:53:00
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 694 379 Nord: 6 629 240
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 276°
Kamera: Kamera 2 Storängen
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (70).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt H
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 27 cm
Visat foto: 2013-05-16 13:55:00
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 694 019 Nord: 6 626 975
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 351°
Kamera: Naturreservat Salmunge
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (91).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt I
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 27 cm
Visat foto: 2013-05-16 14:10:00
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 696 746 Nord: 6 626 877
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 298°
Kamera: Skederids kyrka
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (97).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt J
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 27 cm
Visat foto: 2013-05-16 14:26:00
Objektiv: 48 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 698 342 Nord: 6 627 719
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 287°
Kamera: Husby kyrka
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (106).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Fotopunkt K
Projekt:
Skederids-Boda
VKV: 1
Rekommenderat observationsavstånd: 28 cm
Visat foto: 2013-05-16 14:51:00
Objektiv: 49 mm Film: 35x26 mm Pixlar: 4608x3456
Siktpunkt: SWE99TM Öst: 698 190 Nord: 6 631 290
Vindriktning: 0° Fotots riktning: 244°
Kamera: Rimsjö
Foto: \\GREEN01\Gemensam\Dropbox\Pågående\Skederids-Boda - Norrtälje\Fotomontage\Skederids-Boda (115).JPG
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Skapad av:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Bilaga – Kartor
Bilaga – Ljudberäkningar
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Projekt:
Utskrift/Sida
Skederids-Boda
2013-08-14 09:19 / 1
Användarlicens:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Beräknat:
2013-02-19 11:12/2.7.490
DECIBEL - Karta 8,0 m/s
Beräkning: Ljud
Nytt vindkraftverk
35,0 dB(A)
0
250
500
750
1000m
Karta: , Utskriftskala 1:15 000, Kartacentrum SWE99TM Öst: 693 642 Nord: 6 629 647
Ljudberäkningsmodell: Svensk, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
Ljudkänsligt område
Höjd över havet från aktivt linjeobjekt
40,0 dB(A)
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Projekt:
Utskrift/Sida
Skederids-Boda
2013-08-14 09:18 / 1
Användarlicens:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Beräknat:
2013-02-19 11:12/2.7.490
DECIBEL - Huvudresultat
Beräkning: Ljud
SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASERADE VINDKRAFTVERK
Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)
Råhetsklass: 1,5
Råhetslängd: 0,055
K: 1.0 dB/(m/s)
OBSERVERA
Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där
avståndet överstiger 1 000 m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt
område).
Skala 1:40 000
Ljudkänsligt område
Nytt vindkraftverk
VKV
SWE99TM
Öst
VKV typ
Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt,
Rotordiameter Navhöjd
nominell
SWE99TM
[m]
[kW]
[m]
[m]
1
693 655 6 629 188 38,5 SINOVEL SL3000 3000 113.0 !-!... Ja
SINOVEL SL3000-3 000 3 000
113,0
90,0
Nord
Z
Raddata/Beskrivning
Ljuddata
Gjord Namn
av
Vindhastighet
[m/s]
USER Runtime input
Status
Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata
toner
[m]
[dB(A)]
8,0 Användarvärde
90,0
105,8
Nej Allmän *)
*)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren
Beräkning Resultat
Ljudnivå
Ljudkänsligt område
No.
Namn
A
B
C
D
E
F
Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (1)
Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (2)
Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (3)
Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (4)
Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (5)
Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (6)
SWE99TM
Öst
Nord
694 242
694 332
694 536
693 990
692 820
692 407
6 629 375
6 629 328
6 629 151
6 628 028
6 629 844
6 629 642
Z
Imissionshöjd
[m]
30,0
30,0
32,8
41,9
29,5
30,7
[m]
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Krav
Ljud
[dB(A)]
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Avstånd
[m]
500
500
500
500
500
500
Ljudnivå Kraven uppfyllda ?
Från
Ljud Avstånd Alla
VKV
[dB(A)]
38,8
Ja
Ja
Ja
37,5
Ja
Ja
Ja
34,5
Ja
Ja
Ja
31,5
Ja
Ja
Ja
32,8
Ja
Ja
Ja
30,5
Ja
Ja
Ja
Avstånd (m)
VKV
LKO
1
A 616
B 691
C 882
D 1208
E 1061
F 1328
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Bilaga – Skuggberäkningar
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Projekt:
Utskrift/Sida
Skederids-Boda
2013-08-14 09:51 / 1
Användarlicens:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Beräknat:
2013-08-14 09:49/2.7.490
SHADOW - Karta
Timmar per år,
verkligt fall
0
1-4
5-7
8-9
10 - 19
20 - 154
Nytt vindkraftverk
0
250
500
750
1000m
Karta: , Utskriftskala 1:20 000, Kartacentrum SWE99TM Öst: 693 660 Nord: 6 629 190
Skuggmottagare
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Projekt:
Utskrift/Sida
Skederids-Boda
2013-08-14 09:50 / 1
Användarlicens:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Beräknat:
2013-08-14 09:49/2.7.490
SHADOW - Huvudresultat
Antaganden för skuggberäkningar
Maximalt avstånd för påverkan
Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet
Titta i VKV tabell
Minsta solhöjd över horisonten för påverkan
Dag steg för beräkning
Tidsteg för beräkning
3 °
1 dagar
1 minuter
Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) []
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,27 2,00 4,48 7,46 8,68 9,88 9,22 6,94 5,36 3,13 1,71 1,26
Drifttimmar beräknas utifrån VKV i beräkningen och vindens
frekvensfördelning:
Platsdata 12 sektorer; Radie: 20 000 m (1)
Driftl tid
N NNO ONO O OSO SSO S SSV VSV V VNV NNV Totalt
772 672 527 431 493 622 773 864 969 924 532 658 8 237
Startvind för tomgång : Startvind från effektkurva
A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Höjdkonturer används: Höjdlinjer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)
Hinder som används vid beräkning
Ögonhöjd: 1,5 m
Nätupplösning: 10 m
Nytt vindkraftverk
Skala 1:40 000
Skuggmottagare
VKV
SWE99TM
Öst
VKV typ
Skuggdata
Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt,
Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM
nominell
avstånd
SWE99TM
[m]
[kW]
[m]
[m]
[m]
[RPM]
1
693 655 6 629 188 38,5 SINOVEL SL3000 3000 1... Ja
SINOVEL SL3000-3 000 3 000
113,0
90,0
2 000
0,0
Nord
Z
Raddata/Beskrivning
Skuggmottagare-Indata
No.
A
B
C
D
E
F
SWE99TM
Öst
Nord
694 242
694 332
694 536
693 990
692 820
692 407
6 629 375
6 629 328
6 629 151
6 628 028
6 629 844
6 629 642
Z
[m]
30,0
30,0
32,9
41,9
29,5
30,7
Bredd Höjd
[m]
[m]
5,0 5,0
5,0 5,0
5,0 5,0
5,0 5,0
5,0 5,0
5,0 5,0
Höjd Grader från Lutning Riktningsläge
ö mark
syd cw
fönster
[m]
[°]
[°]
2,0
0,0
0,0 "Växthusläge"
2,0
0,0
0,0 "Växthusläge"
2,0
0,0
0,0 "Växthusläge"
2,0
0,0
0,0 "Växthusläge"
2,0
0,0
0,0 "Växthusläge"
2,0
0,0
0,0 "Växthusläge"
Beräkning Resultat
Skuggmottagare
Skuggor, värsta fall
Skuggor, förväntade värden
No. Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga
Skuggtimmar
per år
per år
timmar per dag
per år
[t/år]
[dagar/år]
[t/dag]
[t/år]
A
30:33
55
0:44
6:53
B
24:39
50
0:39
5:54
C
15:40
40
0:31
4:11
D
0:00
0
0:00
0:00
E
12:03
38
0:26
1:38
F
5:24
24
0:20
0:58
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Projekt:
Utskrift/Sida
Skederids-Boda
2013-08-14 09:50 / 2
Användarlicens:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Beräknat:
2013-08-14 09:49/2.7.490
SHADOW - Huvudresultat
Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk
No. Namn
Värsta fall Förväntad
[t/år]
[t/år]
1 SINOVEL SL3000 3000 113.0 !-! nav: 90,0 m (1)
79:53
17:40
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
WindPRO version 2.7.490 Sep 2011
Projekt:
Utskrift/Sida
Skederids-Boda
2013-08-14 09:51 / 1
Användarlicens:
GreenExtreme AB
Kungsgatan 28
SE-411 19 Göteborg
+46 031 788 16 63
Anton Svensson / anton@greenextreme.se
Beräknat:
2013-08-14 09:49/2.7.490
SHADOW - Kalender, grafisk
VKV
1: SINOVEL SL3000 3000 113.0 !-! nav: 90,0 m (1)
WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
Bilaga – Remisser
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2013-01-24
13 920:51849
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Sida 1 (2)
Er beteckning
Anton Svensson
2012-11-01
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
PROD INFRA, Marianne Littbrand Stoilov
08-7888409, marianne.littbrand-stoilov@mil.se
Vår föregående beteckning
(13 920:31068)
Vindkraftsremiss i tidigt skede, område Skederids-Boda, Norrtälje
kommun, Stockholms län
FMV nr: 1473/12
Detta är ett preliminärt besked till ett vindkraftsföretag. Beskedet ges i ett tidigt
skede av ett vindkraftsprojekt och anger om det för närvarande föreligger konflikt
med riksintressen/intressen för totalförsvarets militära del inom angivet område.
Detta svar är inget samråd enligt 6 kap miljöbalken eller avseende
bygglovsansökan enligt Plan och bygglagen (PBL). Vid eventuell kommande
prövning enligt miljöbalken måste sökanden genomföra föreskrivet samråd med
förnyat yttrande från Försvarsmakten. Bygglovsansökan skickas på remiss till
Försvarsmakten från kommunen.
Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra mot uppförandet av ett
vindkraftverk på nedan angiven position (RT90 2,5 GonV). Beräknad totalhöjd
för vindkraftverket är 150 m.
Koordinater
X
6629042
Y
1648531
Verket ligger inom MSA-ytan för Arlanda och Uppsala flygplatser. Kontakt bör
tas med flygplatserna.
Anders Järn
Chef Produktionsledningens Infrastrukturavdelning
Marianne Littbrand Stoilov
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E –post, Internet
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
exp-hkv@mil.se
www.hkv.mil.se
HÖGKVARTERET
Datum
HKV beteckning
2013-01-24
13 920:51849
Sida 2 (2)
Sändlista
Greenextreme AB
Genom Anton Svensson
För kännedom
FMV Ak led
Arlanda flygplats
LSS
För kännedom inom HKV
PROD INFRA
anton@greenextreme.se
tillstandsarende.trv@fmv.se
info.arlanda@swedavia.se
anton@greenextreme.se
Ärende: Skederids-Boda
Göteborg 2013-08-20
Svar på vindkraftsremiss gällande 1 vindkraftverk i Norrtälje kommun.
Telenor Sverige AB har inga invändning mot uppförande av vindkraftverk enligt
remissansökan inkommen 2013-08-16, med placering enligt bifogade koordinater.
Vkv Fastighet
1
Kommun
Norrtälje
X_RT90
6629130
Y_RT90
1648507
Markhöjd (m)
Yttrande
Bifall
Med vänliga hälsningar
TELENOR SVERIGE AB
Access Transmission
Matts Hellström
Telefon 0708-33 16 78
Telenor Sverige AB, S-371 80 Karlskrona. Besök: Campus Gräsvik 12. Telefon: +46 455 33 10 00. Fax: +46 455 33 14 99, telenor.se
Säte: Karlskrona. Företaget innehar F-skattesedel. Org. nr: 556421-0309
Anton Svensson
no-reply@teracom.se
den 20 augusti 2013 14:17
Anton Svensson
Remissvar vindkraftsansökan 3997
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Remissvar vindkraftsansökan
Ärendenummer: 3997
Datum: den 20 augusti 2013
Vi har mottagit följande uppgifter:





Organisation: GreenExtreme AB
Kontaktperson: Anton Svensson
Adress: Kungsgatan 28, 41119 Göteborg
E-postadress: anton@greenextreme.se
Er benämning: Skederids
Vindkraftverk utan erinran
Position RT90 X RT90 Y Navhöjd Rotordiameter
#1
6629130 1648507 100
100
Ansökan godkännes härmed. Teracom har inget att erinra mot placering av vindkraftverk på dessa positioner
Remissvaret gäller i tolv (12) månader från ovanstående datum
1
Bilaga – Teknisk beskrivning vindkraftverk
SL3000
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Name
Grease
Grease
Grease
Grease
Grease
Anti-freezer
Lube oil
Grease
Grease
Hydraulic oil
Specifications
Fuchs gleitmo 585K
Shell Rhodina BBZ
Shell Alvania CG
load460
LGEP2
Shell FreezeGuard OAT -45℃
Shell OMALA HD320
Klüberplex BEM 41-132
Shell Albida EMS2
Shell Tellus TX32
Unit
kg
kg
kg
kg
kg
L
L
kg
kg
L
Quantity for
two years per
turbine
15
18
8
8
5
125
105
2.5
9
27
Remarks
Pitch and yaw bearing (for Wafangdian
Bearing)
Pitch and yaw bearing (for ROLLIX or LYC)
Pitch and yaw bearing teeth face
for FAG main shaft bearing
for SKF main shaft bearing
Water cooling system
Gearbox, yaw and pitch drive
for Elin generator
for Tianyuan generator
Rotor lock and brake hydraulic station
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
SL3000 Series Wind Turbine
SL3000/113-HH90
(50Hz)
Specification
SINOVEL WIND GROUP CO., LTD.
2011-02
Author
Quan
Xiaobei
Checked
by
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
Yao
Libin
Checked
by
Liu
Zuohui
Released
by
Jin
Baonian
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 1 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
Contents
1
Technical Data ................................................................................................. 3
1.1
Operating data ........................................................................................................... 3
1.2
Compliance of Vibration Standard ............................................................................ 5
1.3
Tower ........................................................................................................................ 5
1.4
Power Curve .............................................................................................................. 6
1.5
Power Coefficient...................................................................................................... 7
1.6
Thrust Coefficient ..................................................................................................... 8
2
Technical Description ...................................................................................... 9
2.1
Rotor.......................................................................................................................... 9
2.2
Drive Train .............................................................................................................. 10
2.3
Main Frame ............................................................................................................. 11
2.4
Service Crane .......................................................................................................... 11
2.5
Yaw System ............................................................................................................. 12
2.6
Generator and Power Converter .............................................................................. 12
2.7
Tower ...................................................................................................................... 12
2.8
GRP Covering ......................................................................................................... 13
2.9
Water-cooling System ............................................................................................. 13
2.10
Electrical Control System ....................................................................................... 13
2.11
SCADA System....................................................................................................... 18
2.12
Grid Compliance Requirements .............................................................................. 20
2.13
On-line Condition Monitoring System .................................................................... 20
2.14
Earthing Requirement ............................................................................................. 20
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 2 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
1 Technical Data
1.1 Operating data
Fig.1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Operating data
Design data
1.8
1.9
Type
Rated power
Rotor diameter
Cut-in wind speed
Rated wind speed
Cut-out wind speed
(mean value in 10 mins.)
Extreme(Survival) wind speed
(Maximum value in 3 sec.)
Ambient survival temperature
Ambient temperature in operation
1.10
2
Service life
Rotor blade
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Material
Number of rotor blades
Blade length
Swept area
Gearbox
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
Stages
Drive ratio
Rated power
Lubrication
Generator
Type
Rated power
Rated voltage
4.4
Rated speed
Rotating speed range
rpm
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
Power factor
Insulation class
Protection class
Converter
Input/Output frequency range
Voltage imbalance
Current imbalance
Braking system
Primary braking system
Hz
1.6
1.7
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
kW
m
m/s
m/s
SL3000/113
3000
113.3
3
11
m/s
25
m/s
52.5
℃
℃
year
-20℃~+50℃
-10℃~+40℃
>20
pic
m
m2
GRP
3
55
10039.7
kW
3
1/95.2
3300
Forced lubrication
Double-fed asynchronous generator
kW
V
3100
690
1200
600~1400
capacitive0.9~inductive0.9
H
IP54
50±2
2%
10%
Aerodynamic brake
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 3 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
6.2
6.3
7
7.1
Auxiliary braking system
Hydraulic fluid
Yaw system
Type/Design
7.2
Control
7.3
8
8.1
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
12.3
Number of yaw drive units
Control System
Type
Lightning protection
Design standard
Earthing resistance
Nacelle GPR cover
Structure Type
Material
Tower
Type
Corrosion protection
Weight
Nacelle
Hub
Blade
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
Mechanical brake
Shell Tellus T32
Active
Multi-stage planetary gear driven by
asynchronous motor
5
PLC+ Remote monitoring
Ω
IEC61024 and local condition
Less than 4
Close type
Polyester/Glass fiber
Tubular steel tower
External:C5-M; Internal:C4
t
t
t
110-120
28
3×13.5
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 4 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
1.2 Compliance of Vibration Standard
Fig.2
Component
Nacelle
Gear box
High speed shaft/Low speed shaft
Generator
Vibration standard
Vibration standard
GB/T 6404
GB/T 8543-1987 / GB/T 6404
DIN EN ISO 10680
GB/T 10068-2000 / GB/T 10069
1.3 Tower
Fig.3
Technical Data ofSL3000/113 towers
Hub height(m)
Length(m)
1
Weight(kg)
Length(m)
2
Weight(kg)
Length(m)
3
Weight(kg)
Section
Length(m)
4
Weight(kg)
Length(m)
5
Weight(kg)
Length(m)
6
Weight(kg)
Total weight of tower(kg)
:
Weight of Foundation ring(kg)
:
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
90
30.42
48476
22.32
54132
19.96
66303
14.477
76300
----245000
26000
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 5 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
1.4 Power Curve
Wind speed [m/s]
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Power [kw]
11.2871
63.6307
128.222
206.011
302.037
418.688
558.258
722.785
913.675
1135.61
1387.44
1671.45
1961.64
2261.16
2559.88
2837.16
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
Wind speed [m/s]
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
Power [kw]
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
3000.19
Power (kW)
SL3000/113 Power Curve (ρ=1.225kg/m³)
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
3
5
7
9
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
11
13
15
17
Wind Speed (m/s)
19
21
23
25
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 6 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
1.5 Power Coefficient
Wind speed [m/s]
Cp [-]
0.402044
0.457807
0.480421
0.483204
0.483182
0.483158
0.48311
0.483063
0.483
0.483013
0.483007
0.482432
0.47492
0.46416
0.449354
0.429343
0.394649
0.345324
0.30397
0.268842
0.239013
0.213448
0.191359
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Wind speed [m/s]
Cp [-]
0.172236
0.155579
0.140991
0.128235
0.11692
0.106893
0.09798
0.090031
0.082941
0.076564
0.070839
0.065634
0.060948
0.056697
0.052833
0.049311
0.046112
0.043165
0.040464
0.037985
0.035704
0.033603
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
SL3000/113 Cp Curve (ρ=1.225kg/m³)
0.6
0.55
0.5
Cp Value [-]
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
3
5
7
9
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
11
13
15
17
Wind Speed (m/s)
19
21
23
25
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 7 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
1.6 Thrust Coefficient
Wind speed [m/s]
Ct [-]
1.03791
0.926133
0.839546
0.786782
0.7866
0.786194
0.785809
0.785436
0.784931
0.785033
0.784981
0.779377
0.740153
0.701589
0.662564
0.62181
0.531992
0.44356
0.379534
0.329254
0.288802
0.255679
0.227821
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Wind speed [m/s]
Ct [-]
0.204261
0.184061
0.166628
0.151556
0.138309
0.126673
0.116397
0.107299
0.099228
0.091998
0.085531
0.079661
0.07439
0.069618
0.065277
0.061324
0.057736
0.054436
0.051407
0.048618
0.046051
0.043681
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
Ct Value [-]
SL3000/113 Ct Curve (ρ=1.225kg/m³)
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
3
5
7
9
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
11
13
15
17
Wind Speed (m/s)
19
21
23
25
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 8 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
2 Technical Description
SL3000/113 is a three-bladed horizontal axis upwind wind turbine with rated power of
3000kW and rotor diameter of 113.3m, which is suitable for IEC Ⅲ onshore wind farm. The
SL3000/113 Normal Temperature Type is applicable to areas in normal environmental
temperature with survival ambient temperature of -20℃~+50℃ and operational ambient
temperature of -10℃~+40℃. It consists of rotor blades, hub, main frame, main bearing,
gearbox, generator, coupling, brakes, pitch system, yaw system, water-cooling system,
oil-cooling system, and control system, etc. The rotor is connected to the gearbox flange via a
hub spacer which is fitted in the inner ring of main bearing. The outer ring of the main bearing
is bolted to the main frame. The rotor load transmits to the main frame via main bearing. The
main frame is connected to the tower top flange via yaw bearing. Inside the nacelle there
employs a maintenance crane to perform maintenance, overhaul, and exchange for gearbox,
generator, and rotor blades.
2.1 Rotor
Rotor consists of blades, hub, pitch system, and hub spacer. The material of rotor blades
is GRP. With a rotor diameter of 113.3m, it is suitable for type class IEC Ⅲ onshore. Pitch
drive units and pitch control cabinets are mounted inside the hub. The hub and hub spacer are
cast structure. The rotor blade is driven by servo-motor capable of independent pitching. By
means of changing the pitch angle, the load and rotating speed of the rotor can be adjusted.
There is enough space around the connection between rotor and nacelle allowing easy access
to the hub from nacelle for maintenance purpose.
2.1.1
Rotor blades
The Rotor diameter is 113.3m with individual blade length of 55m. Well designed profile
and geometry enable the blade to achieve high aerodynamic efficiency while undertaking
lowest load. The rotor blades are made of glass fiber/epoxy resin. The blades consist of a
multicell spar/shell structure. Each individual rotor blade has an integrated lightning
protection system that consists of a metal tip at the blade tip, a ground cable along the rotor
blade spar and a ground cable connecting to pitch bearing in the hub.
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 9 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
2.1.2
Pitch system
The pitch system consists of AC servo-motors, pitch control cabinets, battery boxes, pitch
bearing, sensors, and pitch stop. Each blade is equipped with an independent pitch system.
The highest efficiency of wind energy conversion is achieved by means of changing the pitch
angle during operation. The wind turbine may stop by changing the pitch angle to keep the
blades at feathering position (aerodynamic brake). If a fault occurs (lose connection to the
grid), pitch motors are still powered by storage battery in the hub to ensure stopping the
turbine. If one pitch drive unit fails the wind turbine may also stop when the other two blades
reach feathering position. The rotor blades are driven by servo-motors to increase response
speed and control accuracy of pitch system. The pitch bearing is a double row, four-point
contact ball bearing. Positioning of pitch is measured by encoder installed in the motor.
2.1.3
Hub
The rotor hub is a cast structure made of spheroidal graphite iron. Pitch drive units and
pitch control cabinets are mounted on the partition in the hub.
2.2 Drive Train
The drive train includes main bearing, gear box, generator, disc brakes, coupling, and
rotor lock, etc. The inner ring of the main bearing is fitted to the hub spacer, and the outer ring
is bolted to the main frame. The gear box and hub spacer are bolted together by flange
connection. Disc brakes, flexible coupling, and slip torque unit are distributed between the
generator and gearbox. Rotor lock is mounted on the main frame working together with rotor
lock ring to hold the rotor during maintenance. Load that comes from rotor will transmit to the
main frame via main bearing. The gearbox only receives torque from the rotor.
2.2.1
Gearbox
The gearbox is a three-stage gear with two planetary reduction stages and one parallel
shaft gear stage. The helical-tooth planetary stages and the helical-tooth parallel-shaft stage
are optimized with shape and tooth trace compensation. To compensate loads, the planetary
stage sun wheels are self adjusting.
The gearbox is lubricated by forced lubrication. The gear oil temperature is monitored by
a sensor and automatically cooled by a separate oil-air cooler with filter unit in the nacelle, in
case the permissible oil temperature is exceeded. Labyrinth seals ensure a perfect seal and are
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 10 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
wear-resistant.
The rotor controller cables are fed through the stationary hollow shaft into the hub. A
rotor lock driven by hydraulic unit at the input shaft enables the drive train to be mechanically
locked for maintenance purposes.
2.2.2
Mechanical brake
The mechanical brake is a single active disc brake and mounted on the caging of gearbox.
The brake disc is installed on the high-speed shaft. The brakes keep normal open when wind
turbine is in operation. The brakes are driven by hydraulic pressure. The hydraulic system is
equipped with an accumulator which allows brakes stopping the wind turbine when losing
connection to the grid.
2.2.3
Coupling
The generator is connected to the gearbox by a flexible coupling. There is a shrink disc
on each end of the coupling which connects the high-speed shaft of the gearbox and the input
shaft of the generator respectively. The flexible coupling can compensate the aligning
deviation of the gearbox and generator. Slip torque is set to the coupling to prevent overload.
2.3 Main Frame
The main frame is a cast structure made of spheroidal graphite iron. One reason for
choosing this kind of material is to absorb vibration of the drive train. The main frame is
connected to the outer ring of the main bearing so that the load coming from the drive train
may transmit to the yaw bearing. A generator cantilever is mounted on the rear of the main
frame. Torque linkage device is connected to the main frame as well as the nacelle frame and
the yaw drive units.
2.4 Service Crane
SL3000 onshore wind turbine equips a service crane with the hoist capacity of 1 ton.
Service crane is composed of bridge crane, tracks, drive motor and electric hoist. The bridge
crane is composed of wheels, pulley, crane frame and driver pinion etc. The crane could hoist
all parts in the nacelle through changing the wind type and ratio of the pulley blocks, as well
as using appropriate lifting device.
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 11 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
2.5 Yaw System
The function the yaw system is to adjust the direction of the nacelle to face the wind
according to the measurement of the wind direction. The yaw system consists of yaw bearing,
yaw brakes, 5 sets of yaw drive units, control and monitoring system. The yaw bearing is
single row ball bearing with inner teething. The yaw drive unit which is installed on the
bottom plate of the main frame consists of motor, gearbox, and pinion. The brake disc is
mounted between the yaw bearing and the top flange of the tower.
The yaw brakes are installed on the main frame. They keep the direction of nacelle at a
fixed position when the yaw system is not activated. These brakes will be released when the
yawing. Even under the extreme wind load, the yaw brakes are capable of fixing the nacelle at
a certain position.
2.6 Generator and Power Converter
The SL3000 wind turbine employs a 6-pole double-fed three-phase induced generator.
The stator of the generator is directly connected to the grid, while the rotor is connected to the
grid via converter. The advanced power converter (IGBT converter) achieves high efficiency
of the generator during the entire rotating speed range. By means of adjusting the voltage,
current, and frequency of the generator rotor, the output frequency on stator side remains
50Hz, the same as the grid.
The converter adopts redundancy strategy. Two partial converters are working in parallel.
Once one converter fails the wind turbine can be still in operation with 50%~70% power
output.
There are heating windings installed on the stator and rotor of the generator to protect the
generator from humidity. Besides, PT100 temperature sensors are used for temperature
monitoring of the generator windings and bearings. Water-cooling system for the generator
and converter is installed on the both sides of the nacelle.
Lubrication of the generator is an automatic central lubricating type.
2.7 Tower
The tower is a tubular steel structure. It is divided into several sections between which
there are bolted flange connection. The ladder with climbing protection system inside the
tower is directly heading to the nacelle. Meanwhile, there is special elevator inside the tower
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 12 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
with a weight capacity of 240kg~320kg. There are working platforms on the connection the
tower flanges. Facilities such as cables, illumination devices, power supply, and dry-type fire
extinguishers are distributed inside the tower.
2.8 GRP Covering
In order to protect the nacelle components, decrease noise, and improve aerodynamic
performance, GRP coverings are installed around the hub, nacelle, and blade root. Lightning
protection equipment, anemoscope, and aviation light are mounted on the upper covering. The
nacelle covering and spinner are made of reinforced glass fibre. The upper covering can be
open for lifting components inside the nacelle. There are sealings between the nacelle
covering and the spinner, and between the nacelle covering and the tower.
2.9 Water-cooling System
The water-cooling system for generator and converter consists of pumps, tank,
temperature and pressure sensors, control valve, piping, and coolers. Pump stations and
water-air coolers are all installed inside the nacelle. When the temperature of the generator and
converter exceeds the preset value the water-cooling system will start working and deliver the
coolant to the coolers for heat exchange.
2.10 Electrical Control System
The electrical control system is designed based on industrial PLC system. The control
system implements control functions of power production, pitch, yaw, auxiliary units(braking
system, cooling system, heating system), and condition monitoring. The control system is
installed in the nacelle cabinet, pitch control cabinet, and tower base cabinet to carry out
automatic control, on-site control, and remote control from the central control room. On the
nacelle cabinet and the tower base cabinet there is a control panel for operating the wind
turbine and displaying operational status.
The high voltage switch gear, low voltage switch gear, PLC cabinet, and converter
control cabinet are located on the platform at the bottom of the tower. Auxiliary control
cabinet is located inside the nacelle. The pitch control cabinets and battery boxes are mounted
inside the hub.
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 13 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
2.10.1 Power supply system
The power supply of the wind turbine is provided by the transformer with the secondary
coil voltage of 690VAC and capacity of 3300kVA. The transformer is equipped with a high
voltage protection switch gear. Power supply for the turbine operation is provided by the
auxiliary transformer which is also providing power needed for illumination system,
maintenance, heating devices. The power supply for control system and power system are
isolated. An UPS power supply system is designed for the control system to ensure that the
wind turbine can stop safely and data is stored completely when grid is off. The power supply
system has several voltage levels: 690VAC, 400VAC, 220VAC, 560VAC, 24VAC.
Serial number
Voltage
Application
Frequency level
1
690VAC,50Hz
For wind turbine and converter
2
400VAC,50Hz
For yaw motor, pump, etc.
220VAC,50Hz
For control system and illumination
3
system
4
560VDC,50Hz
Connecting voltage for pitch converter
5
24VDC,50Hz
Power supply for PLC and signal
2.10.2 Communication system
Control system is controlled by industrial PLC. There is a PLC primary station in the
tower base PLC control cabinet, and a PLC secondary station in the auxiliary nacelle control
cabinet communicating through Ethernet. The PLC primary station controls the generator
converter by CANopen communication protocol and communicates with the control panel by
RS232 communication protocol. The PLC secondary station controls the yaw converter and
pitch converter by CANopen communication protocol, and communicates with the
anemoscope by RS485 communication protocol. The nacelle communicates with the tower
base electrical control system by photoelectric exchanger according to Ethernet protocol.
2.10.3 Power generating system with variable frequency
The double-fed asynchronous induced generator is controlled by IGBT to implement
power control function, eliminate impact current, and lower torque variation due to the change
of wind speed. Thanks to IGBT variable speed control, the power factor is 1 during normal
operation, meanwhile, the power factor can be adjusted within -0.9~+0.9 and compensate idle
power to the grid.
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 14 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
Variable speed operation can avoid torque fluctuation and load variation due to gust or
turbulence to improve service life of key components and power quality.
Fig.1 Principle of double-fed system
At the maximum power output 2400kW active power comes from stator, and 600kW
active power comes from rotor. Therefore, harmonic wave generated from DFIG is much less
than using synchronous or asynchronous generator with full-scale power converter. The total
harmonic wave THD<5.
The converter itself contains a Crowbar controlling unit capable of low voltage ride
through. When grid voltage decreases the wind turbine still connects with the grid. If the
voltage returns to normal, the turbine keeps running. On the other hand if it does not, the
converter switches the switchgear off and disconnects grid in order to protect the wind turbine.
The controller of the converter can measure the temperature, voltage, current, power, and
grid factors (loss of phase, imbalance, voltage error, frequency error) accurately. Automatic
monitoring and on-line adjustment of power factor is also achievable.
The converter adopts water-cooling system.
2.10.4 Main parameter of power converter
Type
Torque control
LSC (Line side converter) current
GSC (Generator side converter) current
Rated voltage
Rated frequency
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
IGBT, 4 quads
Vector control
600A
1300A
690 VAC, ±10%
50Hz, ±2Hz
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 15 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
Connecting voltage
Max. Rotor voltage
Power factor
Slip range
Voltage imbalance
Current imbalance
1100 VDC
700 VAC
c0.9 ~ i0.9, Standard 1
±30%
2%
10%
2.10.5 Yaw control system
The yaw system rotates the nacelle to face the wind mainly based on feedback signal
from anemoscope. One converter is used to power 5 sets of yaw drive unit. The converter is
controlled by PLC secondary station through CANopen bus. The output end of the converter
is connected to an output electric reactor. The converter is equipped with braking units and
braking resistors. The input voltage of the motor is 400VAC. There are temperature switches
and sense switches for brake positioning on the motor as well.
The yaw system has a measuring device to record whether the nacelle is rotating
clockwise or anticlockwise and total yawing angle according to the signal when yawing. There
is also a limit switch to measure the limitation of yawing so as to activate unmooring when
necessary.
The sensing device for yawing is an incremental encoder used for measuring current
direction of nacelle. By comparing the signal from the anemoscope it guides the yaw system
to work.
Anemoscope is installed on the top covering at the back of nacelle measuring wind speed
signal (4~20mA) and wind direction signal (4~20mA). Based on these signals it is possible to
determine the operational status of wind turbine.
2.10.6 Pitch control system
Pitching system can adjust the degree of each blade individually, and can make sure
safely shutdown when one pitching system meets failure.
3 sets of independent pitching systems are set in the hub, each of which includes pitch
control cabinet, pitch generator and battery. Pitch generator control the speed of blade by
converter. There is speed feedback encoder inside the pitch generator, which provides exactly
position control of blade.
Feathering position detection adopts proximity switch, while operating position detection
adopts limit switch. When blade is over the operating position, the safety chain can be opened,
and the wind turbine can be stopped.
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 16 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
2.10.7 Safety system
There are 12 levels of connected safety chain system; each level of connected safety
chain is connected through hardware. Once the safety chain is broken down, safety relay will
act to make the wind turbine converter stop safely.
Four emergency stop buttons are set to the control cabinet of nacelle, control cabinets on
the two sides of gearbox and tower base. When one of them is auctioned, the wind turbine
converter will shut down at once, and will be restarted manually.
2.10.8 Brake control system
Brake system adopts hydraulic drive, and is controlled by PLC. When braking, signals of
fluid level and oil filter are detected firstly, then hydraulic pump is started to control the
related solenoid valve to control the action of brake after the generating of pressure.
2.10.9 Water-cooling control system
Water cooling control system includes water pump, detecting elements and solenoid
valve etc. When converter starts working, the water cooling system also starts operating under
the control of PLC immediately. Pressure detection, temperature detection of water input and
output sides are used in the water cooling system.
2.10.10Sensors
To make sure the normal operating of wind turbine converter, many kinds of sensors are
used as following:

Anemometer

Temperature measurement device of generator stator winding and rotor winding

Temperature measurement device of generator bearing

Detection of gearbox oil temperature, oil level and pressure

Detection of nacelle vibration

Tower vibration acceleration sensor

Yawing position controller, detect the position of wind turbine converter and the
limiting position of yawing

Detection of the position of brake and pressure

Sensor of blade operating position

Sensor of blade feathering position

Ambient temperature detection sensor
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 17 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification

Detection of nacelle temperature

Detection of control cabinet temperature and humidity
2.10.11Lightning protection, earthing, and over voltage protection system
The
lightening
protection
system
is
designed
according
to
GL standards.
690VAC,400VAC surge suppressors are used to protect power supply; while 220VAC、24VDC
surge suppressors are used to protect control source and control signal.
The SL3000 wind turbine has integrated lightning protection and earthing system.
Lightning spikes made of stainless steel with coal fiber brushes are mounted to the rotating
parts. Possible strikes of lightning on the blade tip are directed to the hub through blade
earthing, then through the hub spacer to the main frame. From there the lightning strike is led
to the ground via earthing cable in the tower. The same applies if the lightning strikes on the
lightning rod which is mounted on the top of nacelle covering.
The resistance of earthing system of the integrated wind turbine must be equal or less
than 4Ω.
2.11 SCADA System
SCADA system is part of wind turbine converter with the functions as remote monitoring
and controlling the operating status of wind turbine converter. When failure happens, it can
alarm with sound and video, prints out the failure information and carry out reset of some
failures from remote.
SCADA system setup 3 level limits of authority: the 1st level is inside the nacelle, which
can monitor and control wind turbine converter, and modify parameters; the 2nd level is in
tower base and central control room, which can switch, monitor and control the wind turbine
converter by hardware switch; the 3rd level is just limited to monitor the wind turbine
converter.
The SCADA system can display the information as following:

Daily, monthly, yearly total generating capacity

Normal running hours of grid

Normal running hours of wind turbine converter

Generating hours

Maintenance hours

Failure hours
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 18 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification

Generating capacity of wind turbine converter with unit of kWh(accumulated
according to the month and year)

Frequency

Wind speed with m/s, wind direction with degree

Active power output(KW),

Speed of rotor

Temperature of nacelle, generator, gearbox, bearing, ambience, water and oil etc.

Temperature of converter

Temperature of tower base control cabinet

Temperature of nacelle control cabinet and pitch control cabinet

Power consume of each wind turbine converter

Manually start up and stop wind turbine converter, record of stop period

The start up and stop of each wind turbine converter caused by the changing of
reactive power(KVAR)and power factor COSφ
ambience temperature, record the stop period( occurring time, duration and times)
and ambience temperature

Stop caused by over high wind speed, record the stop period( occurring time,
duration and times)

Latest failure

Times of grid connection

Sound and light alarm

Direct current busbar voltage Udc of converter, grid voltage

Total operating time of grid

Total operating time of wind turbine converter

Display of transformer signal

Status of brake and battery

All the monitoring data compiled into certain format files, which are individual
data record systems to call, and the data storage capacity of them is no less than 12
months.

All the failures of the whole wind farm and individual wind turbine converter,
including the information of default status, numbers, type, data and time of
occurring, and default duration of grid

Display the absolute wind direction(degree)
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 19 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
Power curve(KW-M/S,deposited with monthly values)

2.12 Grid Compliance Requirements
35KVAC voltage tolerance: the sum of positive tolerance absolute value and negative
tolerance absolute value is no more than 10%
690VAC voltage tolerance: +10%/-10%
Frequency:
50Hz±2Hz
Voltage asymmetry(voltage offset):2%
2.13 On-line Condition Monitoring System
All wind turbines are supervised by an on-line condition monitoring and analysis system.
By setting dedicated acceleration sensors on the main bearing, gear box, and generator,
vibration of these critical components will be measured. A signal containing these operating
data goes to on-site data monitoring station, then to the remote monitoring center via Ethernet
in accordance with TCP/IP protocol. All the operating data will be stored, processed, analyzed,
and then used to generate various charts (overview, histogram, spectrum chart, trend line, etc).
Then the current operating condition of equipments will be concluded. For some components
even the potential failure may be predicted. All these measures is to ensure continuous and
high efficient operation of wind turbine.
2.14 Earthing Requirement
The grounding system is all the local ground electrodes as a whole, which are
conductively connected to each other and/or similarly arcing metal parts (e.g. Tower base,
reinforcement, metal cable jackets) and ground conductors.
The individual ground electrodes have to be connected individually to the equipotent
bonding conductor to ensure that the ground system resistance can also be measured
individually at any time.
Steel or copper should be used as the material for ground electrodes. When various
metals are in contact, they should be inspected for corrosion from electrolytic element
couples.
The resistance of earthing system must be equal or less than 4Ω.
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 20 / 21
SL3000 Series Wind Turbine Technical Specification
2.14.1 Earthing system for wind turbine and transformer
Grounding system for wind turbine converter and transformer must be connected
together.
Local soil conditions and ground resistance should be taken into consideration when
installing the grounding system according to requirement.
Grounding ring should be consisted of closed loop conductor and connected to ground
electrode by aluminothermy welding connection. Grounding system should be improved if the
ground resistance is not lower enough. Usually laying two ground connected electrodes
around the circular conductor equidistantly.
Grounding system for SL3000 wind turbines depend on local conditions requirement、
electric standards and requirement.
SINOVEL PROPRIETARY INFORMATION
Replaces Document: -/Author/Date:Quan Xiaobei/2011.02
For use pursuant to the terms of applicable Sinovel Agreement
Document Number: 3000.002.0035.01
Page 21 / 21
Download