Brosch_805-Trioving_Lasesmeden

advertisement
Sanitær | Tilbehør og barrierefritt miljø | Serie 805 rustfritt stål
Sanitary | Accessoires and Accessibility | Range 805 Stainless Steel
02 | HEWI
Sanitærserie 805 | Kuber i rustfritt stål
Sanitary Range 805 | Stainless Steel Cubes
Det nye tilbehøret i rustritt stål i Serie 805 sørger for klarhet
i sanitærområdet pga. det tidsmessige, reduserte formspråket. Sammen med produktene som allerede eksisterer
kan man utforme og realisere blant annet barrierefrie
romløsninger.
HEWI sanitærserie 805 i rustfritt stål kan brukes like godt
i prosjektmarkedet som på private bad.
Tildelt if product design award 2008.
The contemporary, clean, lean styling of the new 805 range
stainless steel accessories ensures clarity in sanitary facilities. Together with the existing products, barrierfree space
concepts can be designed and realised.
The HEWI sanitary range 805 made of stainless steel is
suitable for use in projects with barrierfree washroom facilities and residential bathrooms alike.
Received the if product design award 2008.
HEWI | 03
Sanitærserie 805 | Tilbehør | Klarhet
Sanitary Range 805 | Accessoires | Clarity
Produktene består av klare geometriske kuber med harmoniske
radier. De består av børstet rustfritt stål i kombinasjon med funksjonselementer av kunststoff, som gir en behagelig haptikk.
Funksjonselementene kan fås i ren hvit eller antrasittgrå.
Såpedispenseren kan betjenes med én hånd og har nivåangivelse på
siden – den kan inneholde 600 ml vanlig flytende såpe. Pga. HEWIlåsen er såpedispenseren beskyttet mot manipulasjon – men den kan
lett etterfylles.
The products consist of clear geometric cubes with harmonious radii.
They are made of brushed stainless steel combined with polyamide
functional elements, to give a pleasing touch. The functional elements
are available in pure white or anthracite grey.
The soap dispenser can be used with one hand only and has a level
indicator on the side - it holds 600 ml of standard liquid soap. The
HEWI locking system protects the soap dispenser against manipulation - but it can still be easily refilled.
Bilde
Såpedispenser.
Picture
Soap dispenser.
04 | HEWI
HEWI | 05
Sanitærserie 805 | Tilbehør | Reduksjon
Sanitary Range 805 | Accessoires | Reduction
Produktene i Serie 805 har berøringsmaterial av kunststoff – dette
gjør at man unngår fingeravtrykk i områder som brukes ofte.
På grunn av innfestingen på baksiden virker det nesten som om
produktene svever i rommet.
Begerholderen kan fås med beger enten i akryl eller glass.
Såpeskålen har en definert fordypning for såpen.
The handling surfaces of the range 805 products is made of contrasting polyamide – this avoids finger marks in the highly frequented
area. The concealed fixing almost makes the products appear to float
in the room.
The tumbler holder is available with acrylic or glass tumbler. The soap
dish has a recess making a defined receptacle for the soap.
Bilder
Beger med holder og såpeskål.
Picture
Tumbler with holder and soap dish.
06 | HEWI
HEWI | 07
Sanitærserie 805 | Tilbehør | Integrering i rommet
Sanitary Range 805 | Accessoires | Integration in the room
Papirhåndkledispenser og avfallskurv har en enkel design og holder
seg i bakgrunnen i samspillet med rommet.
Papirhåndkledispenseren har nivåangivelse på siden og kan ta ca.
450 vanlige papirhåndklær.
Pga. HEWI-låsen beskyttes denne også mot misbruk. Avfallskurven
har en usynlig poseholder. Den har et volum på ca. 25 liter.
The paper towel dispenser and paper towel basket have a visually
clean, lean design enabling easy integration in the room.
The paper towel dispenser has a level indicator on the side and can
hold approx. 450 standard paper towels. It is also protected against
misuse by the HEWI locking system. An invisible bag holder is integrated in the paper towel basket with a capacity of approx. 25 litres.
Bilder
Toalettbørstesett og
toalettpapirholder.
Picture
Paper towel dispenser and paper
towel basket.
08 | HEWI
HEWI | 09
Sanitærserie 805 | Tilbehør | Verdi
Sanitary Range 805 | Accessoires | Value
Hos de nye produktene for toalettområdet blir kjennetegnene i Serie
805 enda en gang tydelige: toalettbørstesettet og toalettpapirholderen
forener høy materialverdi med klar formgivning og harmoniske radier.
For en problemløs håndtering har toalettpapirholderen en integrert
rullbremse og også en nivåangivelse på siden.
Kunststoffinnsatsen i toalettbørstesettet er konisk, slik at toalettbørsten oppbevares tørt. Beholderen kan tas ut for rengjøring.
Den har et innvendig reservoar for opptak av desinfeksjonsmiddel.
En bajonettlås sikrer enkel utskiftning av toalettbørstens hode ved
bruk i prosjektmarkedet.
In the products for the WC area, the characteristics of the new 805
range are even more evident: Toilet brush unit and the single or
double toilet roll holder combine material value with clear design and
harmonious radii.
The WC toilet roll holder has an integrated roll brake for problem-free
handling as well as a level indicator on the side. The plastic insert of
the WC brush set is tapered so that the WC brush is stored dry. The
container can be removed for cleaning. It has an inner reservoir for
disinfectant. A bayonet lock ensures the WC brush head is easy to
change for use in projects.
Bilder
Toalettbørstesett og
toalettpapirholder.
Picture
Toilet brush unit and toilet roll
holder.
10 | HEWI
HEWI | 11
12 | HEWI
Sanitærserie 805 | Tilbehør | Universal Design
Sanitary Range 805 | Accessoires | Universal Design
Tilleggsproduktene til Serien 805 i børstet rustfritt stål ble
produsert etter kriteriene til Universal Design:
· Selvforklarende betjening gjennom funksjonsområder
i høyverdig polyamid
· Garantert enkle i bruk for alle mennesker
· Funksjonselementene kan brukes som kontrastområde,
spesielt for å forbedre håndteringen for demente
· Produktene kan betjenes problemløst med én hånd
The supplementary products of the 805 range made of
brushed stainless steel have been developed to the universal design criteria:
· Self-explanatory usability due to contrasting functional
areas made of high quality polyamide
· Guaranteed ease of use for everybody
· Functional elements can be inserted as contrasting areas
to improve handling, especially by sufferers of dementia
· The products can be easily used with one hand only
HEWI | 13
Sanitærserie 805 | Barrierefritt | På toalettet
Sanitary Range 805 | Accessibility | Toilet Area
Høy sikkerhet og perfekt støtte av bevegelsesforløpet, som f.eks. ved
å gripe, rette seg opp, støtte seg og holde fast, dette er det som står
i forgrunnen hos det barrierefrie toalettutstyret.
Støttehåndtaket kan lett klaffes opp og klaffes bremset ned. I oppslått
posisjon kan det klaffes til siden, og det kan belastes med 100 kg iht.
DIN 18024. En flat innfesting med festeplate fordeler kreftene jevnt på
veggen.
Det klassiske HEWI toalettbørstesettet har en uttakbar beholder.
Siden toalettbørsten oppbevares hengende i beholderen, kan den
tørke godt. Bajonettlåsen gjør det enkelt å skifte toalettbørstehodet.
High safety level and perfect support for a sequence of movements,
e.g. gripping, getting up, supporting and holding fast are the focal
aspects of the barrierfree fittings.
The lift-up support rail can be easily lifted up and folded down with
locking action. In the lifted up position it can be folded away to the
side and has a loading capacity of 100 kg in accordance with
DIN 18024. A flat-shaped fixing with baseplate spreads the forces
evenly to the wall.
The classic HEWI toilet brush unit has a removable container. As the
toilet brush is stored suspended in the container it can easily dry. A
bayonet lock also makes the toilet brush head easy to change.
Bilder
Støttehåndtak, støttehåndtak med tilleggssett
toalettpapirholder og toalettbørstesett.
Picture
Lift-up support rail, lift-up support rail with toilet
roll holder upgrade kit and toilet brush unit.
14 | HEWI
HEWI | 15
Sanitærserie 805 | Barrierefritt | I dusjen
Sanitary Range 805 | Accessibility | Shower area
Å unngå skarpe kanter, bruk av egnede radier og skjult innfesting gir
brukeren sikkerhet og beskyttelse i dusjen.
HEWI stangsystem av børstet rustfritt stål med 33 mm diameter kan
fås i forskjellige lengder og vinkelkonfigurasjoner. På den loddrette
stangen kan dusjhodet settes inn direkte. Den vannrette stangen
brukes til fastholding og til å henge opp dusjsetet. Gode muligheter
for forskyvning og lett opphenging av setet er garantert. Hvis dusjsetet ikke behøves, så fjernes det lett fra dusjen.
The avoidance of sharp edges, the usage of appropriate radii and
concealed mountings provide users both safety and protection in the
shower area.
The HEWI rail system made of brushed stainless steel with 33 mm
diameter is available in different lengths and angle configurations. The
shower head holder can be directly inserted into the vertical rail. The
horizontal rail is used for gripping and holding fast as well as supporting the removable hanging seat. Easy sliding and hanging of the
seat are ensured. If the shower seat is no longer needed it is simply
removed from the shower.
Bilder
Dusjsystem med stang for dusjhode og
opphengsete.
Picture
Shower rail with shower head holder and
removable hanging seat.
16 | HEWI
HEWI | 17
Sanitærserie 805 | Barrierefritt | I dusjen
Sanitary Range 805 | Accessibility | Shower area
Det veggmonterte dusjsetet kan klaffes opp, og består av rustfritt stål
med børstet overflate. Sitteflatene til dusjsetet produseres i polyamid
(ren hvit eller antrasittgrå) for bedre komfort.
En varig innfesting, på forskjellige vegger, skjer med et korrosjonsfritt
og kontrollert festematerial med festeplate og dekkplate av rustfritt
stål. HEWI dusjseter kan belastes med inntil 150 kg.
HEWI håndtak i rustfritt stål kan fås i forskjellige lengder, og kan
suppleres med en hylle for dusjsaker.
The wall mounted shower sheet can be folded up and is made of
high-quality stainless steel with a brushed surface. The seating element of the shower is made of polyamide (pure white or anthracite
grey) to increase comfort.
The seats are permanently fixed to walls of different constructions
with non-corrosive and tested fixing material with baseplate and
stainless steel cover. HEWI shower seats have a loading capacity of
up to 150 kg.
The HEWI stainless steel support rail is available in different lengths
and can be supplemented with a storage box for shower utensils.
Bilder
Håndtak og klaffsete.
Picture
Support rail and hinged seat.
18 | HEWI
HEWI | 19
Sanitærserie 805 | Tilbehør
Sanitary Range 805 | Accessories
Bruksområder
Offentlige bygg, sykehus, rehabiliteringssenter, gamle- og
sykehjem, PU-boliger, privatbad. Serie 805 omfatter utstyrsprodukter for funksjonsområdene på badet: Vask, toalett,
dusj/badekar.
Normer
Sortimentet oppfyller DIN 18024 del 2 og 18025 del 1 og 2.
Disse normene regulerer planlegging, utføring og innredning
av bygg uten barrierer.
DIN 18024 del 2: Offentlige bygg
DIN 18025 del 1: Privat/rullestolbruker
DIN 18025 del 2: Privat/seniorer og handikappede
HEWI farger
antrasittgrå (92) og ren hvit (99)
Beger med holder*
Tumbler with holder
805.04.100
805.04.010 (Acryl | Acylic)
805.04.020 (Glas | Glass)
ø 70 | 87
80 | 40 | 80
Såpeskål*
Soap dish
805.02.100
80 | 40 | 80
Toalettbørstesett*
Toilet brush unit
805.20.200
100 | 465 | 100
Toalettbørste
Toilet brush
805.90.010
422
Toalettbørstesett
Toilet brush unit
805.20.100
141 | 470 | 140
Toalettpapirholder
Toilet roll holder
805.21.100
160 | 120 | 20
Application areas
Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing
homes for the elderly and bathrooms.
Range 805 includes products for the bathroom – basin,
toilet, shower/bathtub.
Standards
The comprehensive nature of the collection and the characteristics of the products enable HEWI to comply with the
provisions set out in the DIN 18024 Part 2 and 18025 Parts
1 + 2 standards. These standards regulate the planning,
execution and appointment of accessibility buildings.
DIN 18024 Part 2 – public buildings
DIN 18025 Part 1 – residential accommodation for
wheelchair users
DIN 18025 Part 2 - accessibility residential accommodation
for senior citizens and the disabled
HEWI colours
anthracite grey (92) and pure white (99)
Overflate i rustfritt stål, slipt eller børstet
Textured or brushed stainless steel finish
Polyamidkomponenter i antrasittgrå eller ren hvit
Polyamide components in anthracite grey or pure white
92
20 | HEWI
99
Angitte dimensjoner i mm: Bredde (aksemål) | høyde | dybde (lengde)
Specified dimensions in mm: Width (c to c) | Hight | Depth (Length)
* Dybde pluss veggsokkel 10 - 15 mm | Additional depth wallsocket 10 - 15 mm
Såpedispenser*
Soap dispenser
805.06.100
95 | 275 | 95
Papirhåndkledispenser*
Paper towel dispenser
805.06.500
300 | 360 | 120
Avfallskurv*
Paper towel basket
805.05.100
300 | 510 | 170
Toalettpapirholder*
Toilet roll holder
805.21.100
162 | 155 | 132
Skiltingsguide
Signage system guide
GL0901XA...
150 | 150 | 1,5
Symboler
Symbols
710XA.150.2 87 | 150 | 1,5
710XA.150.1 71,5 | 150 | 1,5
710XA.150.3 135 | 150 | 1,5
Reserve-/toalettpapirholder
Spare / Toilet roll holder
801.21.200
ø 70 | 120
801.21.300
ø 70 | 126
Veggkroker
Single hook
805.90.010
ø 55 | 50
805.90.030
ø 70 | 80
Oppbevaringsboks
Storage box
802.03.200
200 | 110 | 107
Hjørnehylle
Corner shelf
802.03.210
210 | 120 | 210
HEWI | 21
Sanitærserie 805 | Barrierefri
Sanitary Range 805 | Accessibility
Bruksområder
Offentlige bygg, sykehus, rehabiliteringssentrum, gamleog sykehjem, PU-boliger, privatbad. Serie 805 tilbyr utstyrprodukter for funksjonsområdene på badet: Vask, toalett,
dusj/badekar.
Normer
Sortimentet oppfyller DIN 18024 del 2 og 18025 del 1 og 2.
Disse normene regulerer planleggingen, utførelsen og innredningen av barrierefrie bygg.
DIN 18024 del 2: Offentlige bygg
DIN 18025 del 1: Privat/rullestolbruker
DIN 18025 del 2: Privat/seniorer og handikappede
Støttehåndtak
Hinged support rail
805.50.1...
78 | 259 | 600-900
Tilleggssett
Toalettpapirholder
Upgrade kit toilet
roll holder
805.50.010
35 | 131 | 136
Ryggstøtte
Rear support
805.51.900
670-730 | 220 | 150
Ryggstøtte
Rear support
805.51.910
670-730 | 220 | 150
Dusjstang
Shower head holder
805.33.1...
600-1100 | 90
Vinkelhåndtak
med dusjholder
L-shaped support rail
with shower head holder
805.33.210...R/L
600 | 1100 | 90
Hengesete
Removable hanging seat
805.51.110
448 | 395 | 500
Klaffsete
Hinged seat
805.51.210
448 | 259 | 428
HEWI farger
antrasittgrå (92) og ren hvit (99)
Application areas
Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing
homes for the elderly and bathrooms.
Range 805 includes products for the bathroom – basin,
toilet, shower/bathtub.
Standards
The comprehensive nature of the collection and the characteristics of the products enable HEWI to comply with the
provisions set out in the DIN 18024 Part 2 and 18025 Parts
1 + 2 standards. These standards regulate the planning,
execution and appointment of accessibility buildings.
DIN 18024 Part 2 – public buildings
DIN 18025 Part 1 – residential accommodation for
wheelchair users
DIN 18025 Part 2 - accessibility residential accommodation
for senior citizens and the disabled
HEWI colours
anthracite grey (92) and pure white (99)
Overflate børstet rustfritt stål
Brushed stainless steel finish
Polyamidkomponenter i antrasittgrå eller ren hvit
Polyamide components in anthracite grey or pure white
92
22 | HEWI
99
Angitte dimensjoner: Bredde (aksemål) | høyde | dybde (lengde)
Specified dimensions: Width (c to c) | Hight | Depth (Length)
Tilleggssett Utløsning av
toalettskylling (radiostyrt)
Upgrade kit WC flushing
mechanism (radio-controlled)
801.50.060
50 | 68 | 105
Holdehåndtak
Support rail
80.36.1...
300-1100 | 90
Vinkelhåndtak
L-shaped support rail
805.22.100...R/L
300 | 600 | 90
Vinkelhåndtak
L-shaped support rail
805.22.110...R/L
400 | 900 | 90
Vinkelhåndtak
L-shaped support rail
805.22.200...R/L
620 | 200 | 90
Dusj-, badekarsett
Shower rail
805.35.110
762 x 762 | 70 | 90
Dusjsett med dusjstang
Shower rail with
shower head holder
805.35.210...R/L
762 x 762 | 1100 | 90
Dusjsett med dusjstang
Shower rail with
shower head holder
805.35.3...
1100 | 90
Sprutbeskyttelse for dusjen
Shower spray guard
805.52.20030
78 | 890 | 940
Takoppheng
Ceiling support
805.34.0...
400-600 | ø 33
Forhengstang
Shower curtain rail
805.34.1...
1000-1500 | ø 33
HEWI | 23
Sjekkliste barrierefri
Accessibility Checklist
Ved et omfangsrikt produkttilbud er det vanskelig å
bestemme seg. For at du skal kunne treffe riktig avgjørelse,
bør du være obs på følgende når det gjelder barrierefritt
utstyr i bygg:
With an extensive product range available, it is difficult to
make the right choice. To enable you to make a safe decision, you should note the following when planning barrierfree fitout in buildings:
Langsiktig investering
Høy produktkvalitet = lang levetid
Produkter uten vedlikehold
CE-markerte medisinprodukter
Korrosjonsbeskyttede materialer og innfestinger
Det kan tilpasses kroppsmålene til brukeren
Kan lett integreres i arkitektur- og pleiekonsepter
Systemsikkerhet: Kompatibilitet til systemer som
eksisterer
Long-term viability of the investment
High product quality = long life-cycle
Maintenance free products
CE marked medical products
Corrosion-proof materials and fixings
Adaptable to user's body measurements
Easily integrated in architecture and care concepts
System security: Compatibility with existing systems
Fordeler for brukeren
Komfortabel håndtering
Selvforklarende produkter
Hjelper på mobiliteten
Hjelper på selvstendigheten
Produktenes sikkerhet
Funksjonelt design
Sympatiske håndtaksoverflater
Hjemmevennlig, behagelig atmosfære
Glede av å bruke produktene
Advantages for the user
Comfortable handling
Self-explanatory products
Promotes mobility
Promotes independence
Product safety
Functional design
Easy and comfortable to grip surfaces
Homely, pleasant ambience
Joy in using the products
Fordeler for pleiepersonalet
Selvforklarende produkter
Bra å betjene
Avlastning av pleiepersonalet
Lett rengjøring
Sikkerhet i omgang med pasientene/de som bor der
Advantages for the care personnel
Self-explanatory products
Good usability
Relieves the care personnel
Easy to clean
Safety in handling patients/residents
Håndtering og montering
Korte monteringstider
Ingen skade på monteringsstedet
Garanti iht. ZVSHK
Trade and installation
Low installation times
No damage on the construction site
Warranty according to ZVSHK
24 | HEWI
Planleggingsservice
Planning and Design Service
2D visualisering | 2D Visualization
3D visualisering | 3D Visualization
Støtte av HEWI planleggingsservice
HEWI tilbyr en omfangsrik og hjelpende støtte med planleggingsservice for arkitekter, forhandlere og bearbeidere.
Etter dine mål og din grunnrissskisse med posisjoner for
monteringsforbindelser, utarbeider vi et individuelt og
direkte brukbart utstyrforslag (som 3D-presentasjon etter
ønske).
Vi nevner ikke bare de egnede komponentene i HEWIproduktomfanget, med anbefaler også kombinasjoner med
sanitærprodukt fra andre produsenter.
Support from HEWI's planning & design service
With its planning & design service for architects, distributors and contractors, HEWI offers a comprehensive service
to assist you. We draw up an individual and directly implementable fitout proposal for you based on your measurements and floorplan sketch showing the position of the
connections (on request, also supplied as 3D visualisation).
We not only name the suitable components of the HEWI
product range, but also provide recommendations for combination with other manufacturers' sanitary products.
HEWI | 25
Services | kontakt
Services | Contacts
Ved å bruke følgende HEWI serviceytelser blir det
daglige arbeidet ditt lettere, fra planlegging over
oppretting og til utbygging og bruk av et bygg.
Using the following HEWI services simplifies your daily
work for the design and planning of a building.
Rådgivning:
· Omfattende rådgivning i alle planlegningsfaser,
over hele HEWI ytelsesspekteret
· Hjelp til utlysning
· Mønster
· Utarbeiding av individuelle problemløsninger
· Presentasjonshjelp hos byggherrer og investorer
· Bruk av HEWI spesialistteams for temaene barrierefri,
elektroniske lukkesystemer, skilter og individuelle
løsninger for håndteringssett
· Planleggingshjelp for barrierefri gjennom servicesenteret barrierefri
· Informasjoner om lovmessige bestemmelser
Consultation:
· Comprehensive advice in all phases of planning
through the entire spectrum of HEWI products
and services
· Support in invitations to tender
· Samples
· Producing individual solutions
· Support for presentations to project owners and
investors
· Use of teams of HEWI specialists to deal with the
themes of accessibility living, electronic locking
systems, signage systems, together with individualised solutions for handrails
· Information on legal regulations
Hjelpemidler:
· Produktkatalog på Internett og på HEWI InfoWare
(CD-ROM)
· Faginformasjoner til temaet å bo barrierefritt
(f. eks. planleggingshjelp)
· Mønsterblokker og fargeeksempler
· Klargjøring av materialer for collager
· Utstillingssystemer
Technical presentations:
· Product catalogue on the Internet and on the HEWI
Infoware CD
· Sample blocks and colour swatches
· Provision of materials for showboards
· Exhibition systems
26 | HEWI
Nyheter | byggbeslag og sanitær
News | Hardware and Sanitary
Sanitærsystem S 01 | Sanitary system S 01
Skiltingsguide |
Signage system guide
LifeSystem White Edition | LifeSystem White Edition
Dørvrider 162 | Lever handle 162
Dørvrider 185 | Lever handle 185
Dørvrider 181 | Lever handle 181
HEWI | 27
TrioVing A/S
P.O. Box 25 Tveita
Brobekkveien 80
N-0617 Oslo
Phone: +47 2337 3000
Fax: +47 2337 3050
www.trioving.no
post@trioving.no
www.hewi.com
Med forbehold om tekniske endringer
Technical information subject to alteration
PR 244D/GB
01/08
Download