ABS pumpestasjon Piranhamat 100 og 120

advertisement

ABS pumpestasjon Piranhamat 100 og 120

Kompakt pumpeenhet for flytende avfallsstoffer for direkte tilkopling til ett vannklosett og også egnet til tilkopling av én vaskeservant, én dusj eller ett bidet.

Bruksområder

Piranhamat 100/120 pumpeenhet er konstruert for fjerning av spillvann fra et vannklosett plassert under spylingsnivå får avløp eller der spillvannet ikke kan renne ved hjelp av tyngdekraften ut i avløpet. Det er også mulig å kople én vaskeservant,

én dusj eller ett bidet til enheten. Takket være den kompakte konstruksjonen og bruken av små rørdimensjoner er Piranhamat 100/120 pumpeenhet også egnet til installering i eksisterende hus samt i renovasjon av gamle hus. Where usage is by members of the public and cannot be monitored, or where more effluent sources are to be connected, installation of the

Sanimat series is recommended.

Construction

* Modern, gas- and odour-tight white plastic tank of high quality synthetic material, resistant to all common toilet cleaning fluids.

* Ready for use, and fitted with a powerful Piranha grinder pump which is controlled automatically by the integral level control system.

* Push-on, self-sealing connection for a toilet at the rear of the unit, and push-in connection ports for one wash-hand basin, one shower and one bidet at the sides. The discharge connection can be made on either side of the unit and means that the discharge pipe can exit left or right as is found most suitable for the particular installation.

* Equipped with an electronic control unit with high level alarm

(Piranhamat 120 with additional alarm buzzer).

* Non-return flap valve on the discharge line.

* Maximum allowable temperature of the medium for continuous use is 40 °C; or up to 60 °C for intermittent use (max. 5 minutes).

The ABS Piranha pump itself is fitted with a special shredding device that reduces the medium to a size that can easily be pumped through a small bore pipe system of a size from

25-mm diameter. This ensures blockage-free disposal of faecal matter, toilet paper of various thicknesses, and also sanitary articles which might be accidentally dropped into the toilet.

Type tested and monitored

Inneholder

* Kompakt enhet klar til å plugges inn og egnet for direkte euro-toalettilkopling.

* Med ABS patenterte Piranha kvernsystem for pumping av faste avfallsstoffer samt sanitærartikler som kan havne i klosettet

* Automatisk nivåstyring og alarm.

* Attraktiv korrosjonsbestandig syntetisk tank.

* Vedlikeholdsvennlig med lett tilgjengelig lokk (uten skruer).

* Kullfilter montert for å redusere lukt.

* Tilbakeslagsventil og 2 m kabel med Europlugg leveres som standard

Installasjon

1. Tilbakespylingsnivå

2. Antihevertsløyfe med laveste punkt over tilbakespylingsnivået.

1

Pumpekurve

H

(m)

9

8

7

6

50 Hz

3

2

1

5

4

Q

(m 3 /h)

0 1 2 3 4 5

(l/s)

0 1

H = Total høyde; Q = Utløpsvolum

Kurver etter ISO 9906 (60 Hz tilgjengelige på forespørsel)

6 7

2

8

Tekniske data

Piranhamat

Motoreffekt * (kW)

Hastighet (r/min)

Merkespenning (V)

Merkestrøm (A)

Kabellengde (m)

Kabeltype (H05V V-F)

Vekt (kg)

100 og 120

P

1

= 1.1 P

2

= 0.68

2900

220-240 1~

4.84

2.2

3G1.0

9.0

* P

1

= Strøm fra hovedledning; P

2

= Effekt på motoraksel

Dimensjoner (mm)

414

DN 100

36

A

B

C

28

* 74 mm der det ikke stilles krav til en høyere minste innløpshøyde.

A = Alarm

B = Start

C = Stopp

NB:

I tilfelle strømfeil kan man drive det hydrauliske systemet med en hånddrill, slik at

Piranhamat 100/120 fungerer og tanken tømmes.

Utløpsrør

V (m)

5

4

3

2

1

DN 25 DN 32

H (m) 5 10 15 20 25 30 35 40

Maksimal utløpsledningslengde for at enheten skal fungere optimalt. Det er tatt hensyn til to 90° bend og én ABS tilbakeslagsventil.

V = Vertikal lengde på utløpsrør

H = Horisontal lengde på utløpsrør

Download