GJENBRUK OG NYTENKNING

advertisement
Gjenbruk og
nytenkning
TYIN tegnestue er tilbake fra Thailand. Med seg har
de erfaringen med bearbeiding av gjenbruksmaterialer,
møtet mellom skrot og presisjon.
Naust på Aure
tyin tegnestue Arkitekter AS
arkitektens beskrivelse
Tradisjonelt har de norske naustene vært
et sted for lagring av båter og fiskeutstyr. I
den senere tid har flere ønsket å bruke disse
byggene til rekreasjonssteder om sommeren.
Ytterst på Mørekysten lå et gammelt
naust fra midten av 1800-tallet, som var i
så dårlig forfatning at eieren bestemte seg
for å rive og bygge nytt. Det gamle naustets
enkle form, gode plassering og ærlige materialbruk ble viktige inspirasjonskilder for
utformingen av det nye bygget. Det ble lagt
stor vekt på hovedkonstruksjon, portene i
gavlveggen og den fleksible langfasaden.
Tomtas skjermede og utilgjengelige
beliggenhet gjorde det ønskelig å gjenbruke
mest mulig av materialene fra eiendommen. Blant annet er materialer fra det
gamle naustet brukt til å forskale bakveggen; dette gir en struktur i betongoverflaten
som minner om det opprinnelige naustet.
Samtidig ble gamle vinduer fra gårdsbruket
samlet og sortert. Plasseringen av disse ble
etterhvert bestemmende for avstanden mellom søylene i hovedbæringen.
Underveis i rivingsarbeidet ble det oppdaget at naustet var bygget på leiregrunn.
Det nye bygget hviler derfor på åtte meter
lange H-profiler, som spenner fra fjell til
fjell.
Naustets hvitmalte hovedkonstruksjon
28
arkitektur N
. 05/2011
er bygget på stedet. For å lette fundamenteringsarbeidet hviler en del av konstruksjonen direkte på grunnfjellet.
Som utvendig kledning på vegger, tak
og gulv er det brukt norsk furu som er
trykkimpregnert med et produkt basert på
miljøvennlig biologisk avfall fra sukkerrørsprodusjon (Kebony). Kledningen krever
intet vedlikehold og vil over tid gi naustet
en sølvgrå patina.
Portene på langfasaden svinges ut og inn
ved hjelp av enkle stålbeslag og bolter. Uteplassen belyses gjennom seilduk av bomull,
og det gamle naustets ståltak beskytter
portene mot vær og vind.
150 år gammel kledning fra det gamle
naustet er brukt som innvendig overflate,
og bak kledningen finnes en stor del av konstruksjonens avstiving. Benkeplaten hviler
på gamle jernbanesviller og gir en fire
meter lang arbeidsbenk til sløying av fisk og
oppbevaring av redskaper.
En fleksibel prosess med tett oppfølgning på byggeplassen har vært avgjørende
for det endelige resultatet. Rasjonelle valg
i forhold til materialer, konstruksjon og
detaljer har gitt naustet dets arkitektoniske
uttrykk.
TYIN tegnestue Arkitekter AS
Boat House, Aure
Architects: TYIN tegnestue Arkitekter AS
Traditional Norwegian boat houses have
been used to store boats and fishing gear,
but now many of them are being converted
for recreational summer use. At this site,
the existing boat house was in bad shape
and had to be torn down, but its simple
shape, sensible placement and honest use
of materials inspired the new building.
A lot of the materials were reused, either
as shuttering for the concrete walls and
footings or as internal panelling. Windows
from the client’s farmhouse were also
reused. The exterior cladding is Norwegian
pine impregnated with a by-product from
the sugar cane industry, which will give grey
patina. The shutters on the long side swing
open with the help of simple steel fittings.
A flexible process, which allowed on-site
design reactions, has been essential to the
result.
Naustet ytterst på Mørekysten. The boat house
at the edge of the Møre
coastline.
arkitektur N
. 05/2011
29
30
arkitektur N
. 05/2011
PROSJEKTOPPLYSNINGER
miljøOPPLYSNINGER
Byggets navn: Naust på Aure
Adresse: Aure, Møre og Romsdal
Ferdigstilt: 2011
Byggherre: Stein Erik Sørstrøm
Arkitekt: Tyin tegnestue Arkitekter AS
Medarbeidere: Yashar Hanstad og Marianne L. Sørstrøm,
begge sivilark. MNAL
Hovedentreprenør: Tyin tegnestue Arkitekter AS
Brutto areal: 40 kvm
Kostnader eks. mva: 200 000 NOK
Foto: Pasi Aalto
Se arkitektens beskrivelse.
Denne side, øverst, t.v:
Naustet åpner seg mot
sjøen. T.h.: Detalj av
fasadehengsel.Over, t.v.:
Bålgryte og lagrings- og
sløyebenk. T.h.: Detalj av
takfelt med kanalplast.
Motstående side, øverst:
Naust og terrasse.
Fasaden lukket. Nederst:
Fasaden åpen. Dør­
elementene gir lys til
uterommet.
This page, top left: Boat
house opening to the
sea. Top right: Fire cauldron and storage bench.
Facing page, above:
Boat house and terrace.
Below: Facade open. The
doors light the outdoor
terrace.
arkitektur N
. 05/2011
31
Snitt
Målestokk 1:50
Tverrsnitt. Åpningsfelt mot uterommet til høyre. Målestokk 1:75.
Cross section. Hinged opening facade to the right. Scale 1:75.
Snitt fra land til sjø. Oppriss av den fleksible fasaden mot uterommet. Målestokk 1:75.
Long section, from land to water, with elevation of opening facade. Scale 1:75.
32
arkitektur N
. 05/2011
Fasade mot uteplass
Målestokk 1:50
Download