Provision

advertisement
Provision
www.abstracta.se
ProVision
ProVision har en diskret, tunn ram
av aluminium, och är utrustad med
SilverProTM ytan -en unik, magnetiskt,
matt och elegant glasyta.
ProVision has a discrete,thin frame
of aluminium, and is equipped with
the SilverProTM surface – a unique
magnetic, matte elegant glass
surface.
ProVision hängs på två metallprofiler med
7 mm distans från vägg och 2000-2100 mm
(ramens överkant) över golv.
Kan mot förfågan även levereras i
specialmått samt monteras så att tavlan
kan hängas på högkant.
ProVision is suspended with two profiles
(brackets) at a distance of 7 mm off the
wall and 2000-2100 mm from floor to
upper edge.
Standard board format is horisontal. The
boards can also be mounted vertical per
customer request.
ProVisions gerade ram av naturanodiserad
aluminium har en tjocklek på enbart 1,2
mm, vilket gör att skarven blir minimal när
flera tavlor monteras tillsammans för en
större projektionsyta.
The slimline anodised aluminium frame
allows for modular groupings.
Every whiteboard in the Abstracta range has an E3 surface; an environmentfriendly, glass enamelled, sheet of steel. The writing surface is magnetic.
E3 is recommended for short throw projectors only.
(SHORT ONLY)
A special “White board kit” is available as an accessory This has been developed to fit the E3 surface and includes: eraser, markers, penholder, bottle of
cleaning fluid and magnets.
SilverPro™
SilverPro™ is unique to Abstracta – a frosted glass writing board with a projection
and magnetic surface. There is no need to add a projection screen, just project
directly onto the glass board. SilverPro™ is recommended for front projection.
A special “Magnetic glass board kit Pro” ia available as an accessory. This has
been developed to fit the SilverPro™ surface and includes: eraser + felts, markers
and magnets.
Optical White Glass
Tempered optical white flat glass with lacquered, tempered reverse side.
The surface of optical white glass, e.g. Vision, is not magnetic itself.
To achieve the magnetic function, a discrete magnet rail can be mounted
on the reverse side; the product is then designated MagVision.
Optical white glass is not suitable for projection.
A special “Glass board kit” is available as an accessory. This has been developed
to fit the Optical white glass surface and includes: eraser and markers.
Box 75, Lammengatan 2, SE-360 30 Lammhult, Sweden
T +46 472 26 96 00, F +46 472 26 96 01
[email protected]
www.abstracta.se
Download