Webbannonsering

advertisement
plazakvinna.com
webannonsering
BakgrundsbanneR 1666 x 700
storlek
och pris
TOPPBANNER
storlek 980x120
pris 9.000 kr/vecka
STOR INLINEBANNER
storlek 250x240
pris 6.000 kr/vecka
TOPpBANNER 980 X 120
Super INLINEBANNER
storlek 250x600
pris 8.000 kr/vecka
stor
INLINE
250 X 240
INLINEBANNER
storlek 250x120
pris 4.000 kr/vecka
ARTIKELBANNER
storlek 430x268
pris 8.000 kr/vecka
VideoINLINEBANNER
storlek 250x240
pris 10.000 kr/vecka
super
INLINE
250 X 600
för bokning av
banner vänligen
kontakta
REktangel 442 X 240
INLINE
250 X 120
VIDEO
INLINE
250 X 240
ARTIKELBANNER
430 X 268
BAKGruNDSBANNER
storlek 1666x700
pris 15.000 kr/vecka
THERESE FERNBERG
FÖRSÄLJNINGSCHEF
THERESE@PLAZAKVINNA.COM
08 50 11 89 96
Carina Svensson
Carina@PLAZAKVINNA.COM
08 50 11 88 91
ROSETTE HIRSCH
ROSETTE@PLAZAKVINNA.COM
08 50 11 89 87
minimum bokningstid
1 vecka
1
BAKGRUNDSbanner
BAKGRUNDSFÄRG
LÅT OSS VETA VILKEN HEX KOD VILL DU HA FÖR BAKGRUNDEN.
FADE
FÖRBERED DITT ARTWORK SÅ DEN FUNGERAR MED FADEN I BAKGRUNDSFÄRGEN.
1666px
BAKGRUNDSBANNER
130px
1014PX
700px
570px
BAKGRUNDSFÄRG
BAKGRUNDSFÄRG
2
Teknik
MATERIAL
VI TAR EMOT FLASH-, GIF- ELLER JPG- FILER. VI TAR BARA MP4 FILER FÖR VIDEOBANNERS.
VI TAR INTE FLASH ELLER MP4 FÖR BAKGRUNDBANNERS.
FLASH FILER
OBS! ALLA FLASH BANNERS MÅSTE HA EN “CLICKTAG” FÖR STATISTIKEN.
sE NEDAN PÅ HUR NI KAN IMPLEMENTERA DET PÅ BANNERN.
FLASHFILER SKALL VARA I FORMAT VERSION 8 ELLER 9.
FILSTORLEK
STÖRSTA FILSTORLEK ÄR 100KB FÖR ALLA BANNERS OCH 200KB FÖR BAKGRUNDSBANNERN.
How to create your banner
1. make sure you
create your Flash File
with ActionScript 2.0
as shown.
3
2. Right click on
Layer 1 (or your
topmost layer) and
then click on Insert
Layer as shown.
3. Select the
Rectangle Primitive
Tool from the
toolbar as shown.
4
4. Using the
Rectangle Primitive
Tool, draw a
rectangle of the
same size on top of
your banner in the
New Layer that you
just created. Then
use the rectangle
properties view
to change both
the Stroke Color
and Fill Color to
white and set their
Opacity to 0%.
Doing this will make
your rectangle
completely
transparent as
shown.
5. Right click on
your transparent
rectangle and then
click on Arrange >
Bring to Front as
shown.
5
6. Right click on
your transparent
rectangle again
and then click on
Convert to Symbol...
as shown.
7. Enter clickTAG
for the name of the
button as shown.
6
7. Right click on
your rectangle,
which is now a
button, again
and then click on
Actions as shown.
8. Copy the ActionScript code below (Flash 8 and 9). This is ActionScript 2.0 code.
Do not export your SWF file for Flash 10 or use ActionScript 3.0.
on(release)
{
getURL(clickTAG,clickTAG);
setStats(bannerclick);
}
7
BAKGRUNDSbanner
BAKGRUNDSFÄRG
LÅT OSS VETA VILKEN HEX KOD VILL DU HA FÖR BAKGRUNDEN.
FADE
FÖRBERED DITT ARTWORK SÅ DEN FUNGERAR MED FADEN I BAKGRUNDSFÄRGEN.
1666px
BAKGRUNDSBANNER
130px
1014PX
700px
570px
BAKGRUNDSFÄRG
BAKGRUNDSFÄRG
2
Teknik
MATERIAL
VI TAR EMOT FLASH-, GIF- ELLER JPG- FILER. VI TAR BARA MP4 FILER FÖR VIDEOBANNERS.
VI TAR INTE FLASH ELLER MP4 FÖR BAKGRUNDBANNERS.
FLASH FILER
OBS! ALLA FLASH BANNERS MÅSTE HA EN “CLICKTAG” FÖR STATISTIKEN.
sE NEDAN PÅ HUR NI KAN IMPLEMENTERA DET PÅ BANNERN.
FLASHFILER SKALL VARA I FORMAT VERSION 8 ELLER 9.
FILSTORLEK
STÖRSTA FILSTORLEK ÄR 100KB FÖR ALLA BANNERS OCH 200KB FÖR BAKGRUNDSBANNERN.
How to create your banner
1. make sure you
create your Flash File
with ActionScript 2.0
as shown.
3
2. Right click on
Layer 1 (or your
topmost layer) and
then click on Insert
Layer as shown.
3. Select the
Rectangle Primitive
Tool from the
toolbar as shown.
4
4. Using the
Rectangle Primitive
Tool, draw a
rectangle of the
same size on top of
your banner in the
New Layer that you
just created. Then
use the rectangle
properties view
to change both
the Stroke Color
and Fill Color to
white and set their
Opacity to 0%.
Doing this will make
your rectangle
completely
transparent as
shown.
5. Right click on
your transparent
rectangle and then
click on Arrange >
Bring to Front as
shown.
5
6. Right click on
your transparent
rectangle again
and then click on
Convert to Symbol...
as shown.
7. Enter clickTAG
for the name of the
button as shown.
6
7. Right click on
your rectangle,
which is now a
button, again
and then click on
Actions as shown.
8. Copy the ActionScript code below (Flash 8 and 9). This is ActionScript 2.0 code.
Do not export your SWF file for Flash 10 or use ActionScript 3.0.
on(release)
{
getURL(clickTAG,clickTAG);
setStats(bannerclick);
}
7
BAKGRUNDSbanner
BAKGRUNDSFÄRG
LÅT OSS VETA VILKEN HEX KOD VILL DU HA FÖR BAKGRUNDEN.
FADE
FÖRBERED DITT ARTWORK SÅ DEN FUNGERAR MED FADEN I BAKGRUNDSFÄRGEN.
1666px
BAKGRUNDSBANNER
130px
1014PX
700px
570px
BAKGRUNDSFÄRG
BAKGRUNDSFÄRG
2
Teknik
MATERIAL
VI TAR EMOT FLASH-, GIF- ELLER JPG- FILER. VI TAR BARA MP4 FILER FÖR VIDEOBANNERS.
VI TAR INTE FLASH ELLER MP4 FÖR BAKGRUNDBANNERS.
FLASH FILER
OBS! ALLA FLASH BANNERS MÅSTE HA EN “CLICKTAG” FÖR STATISTIKEN.
sE NEDAN PÅ HUR NI KAN IMPLEMENTERA DET PÅ BANNERN.
FLASHFILER SKALL VARA I FORMAT VERSION 8 ELLER 9.
FILSTORLEK
STÖRSTA FILSTORLEK ÄR 100KB FÖR ALLA BANNERS OCH 200KB FÖR BAKGRUNDSBANNERN.
How to create your banner
1. make sure you
create your Flash File
with ActionScript 2.0
as shown.
3
2. Right click on
Layer 1 (or your
topmost layer) and
then click on Insert
Layer as shown.
3. Select the
Rectangle Primitive
Tool from the
toolbar as shown.
4
4. Using the
Rectangle Primitive
Tool, draw a
rectangle of the
same size on top of
your banner in the
New Layer that you
just created. Then
use the rectangle
properties view
to change both
the Stroke Color
and Fill Color to
white and set their
Opacity to 0%.
Doing this will make
your rectangle
completely
transparent as
shown.
5. Right click on
your transparent
rectangle and then
click on Arrange >
Bring to Front as
shown.
5
6. Right click on
your transparent
rectangle again
and then click on
Convert to Symbol...
as shown.
7. Enter clickTAG
for the name of the
button as shown.
6
7. Right click on
your rectangle,
which is now a
button, again
and then click on
Actions as shown.
8. Copy the ActionScript code below (Flash 8 and 9). This is ActionScript 2.0 code.
Do not export your SWF file for Flash 10 or use ActionScript 3.0.
on(release)
{
getURL(clickTAG,clickTAG);
setStats(bannerclick);
}
7
Download