A70.093463

advertisement
A70.093463
FUNKTIONSBESKRIVNING
DROPPAR ISTÄLLET FÖR LITER!
WORKING PRINCIPLE
DROPS INSTEAD OF LITERS!
EN LÄTT JUSTERBAR, PNEUMATISK DRIVEN
DEPLACENTPUMP
LEVERERAR EN MINDRE MÄNGD SMÖRJMEDEL GENOM ETT MINDRE
KAPILÄR RÖR MONTERAT INUTI LUFTSLANGEN FRAM TILL
MUNSTYCKET.
VID
MUNSTYCKET
BÄR
LUFTSTRÖMEN
SMÖRJDROPPARNA
FRAM TILL ARBESTYCKET. SMÖJMEDELTS
TUNNAFILM SKAPAR ÄVEN EN TUNT SKIKT SOM HAR KYLANDE EFFEKT.
AN ADJUSTABLE POSITIVE DISPLACEMENT METERING
PNEUMATIC PUMP DELIVERS A MINIMAL QUANTITY OF
LUBRICANT ALONG A CAPILLARY TUBE FITTED INSIDE LENGTH
OF THE AIR LINE TO THE NOZZLE HEAD. AT THIS POINT THE
LUBRICANT DROPLET IS INTRODUCED INTO THE AIR STREAM
AND TRANSPORTED TO THE CUTTING EDGE. THE LUBRICANT
FORMS A THIN EVEN COAT ON THE CUTTING EDGE GREATLY
REDUCING THE FRICTIONAL HEAT.
PNEUMATISK DEPLACEMENT PUMP
POSITIVE DISPLACEMENT METERING PNEUMATIC PUMP
FUNKTION
OPERATION
NÄR TRYCKLUFTEN MED ETT RYCK PÅ 5 (75 PSI) OCH 10 (150 PSI) BAR
TRYCKS LUFTKOLVEN IHOP. KOLVEN KOMMER DÅ ATT SKJUTA IVÄG EN
EXAKT MÄNGD SMÖRJMEDEL VIA DEN INRE SLANGEN ( GULMARKERAD
PÅ BILDEN) TILL MUNSTYCKET. NÄR SEDAN LUFTTRYCKET SLÄPPS
ÅTERGÅR KLOVEN MED HJÄLP AV FJÄDER RETUR OCH DÅ ÅTERFYLLS
KAMMAREN MED NYTT SMÖRJMEDEL. NU ÄR PUMPEN REDO FÖR
YTTERLIAGRE ETT NYTT SLAG. GENOM ATT JUSTERA ANTALETSLAG PER
MINUT KAN JUSTERAS ENLIGT ÖNSKEMÅL, ANTALET SLAG PER MINUT
KAN VARIERA DÅ MAN HAR OLIKA VISKOSITET PÅ SMÖRJMEDEL. SAMT
VILKET LUFTTRYCK SOM ANVÄNDS.
WHEN THE COMPRESSED AIR AT A PRESSURE OF BETWEEN 5
(75 PSI) AND 10 (150 PSI) BAR IS PASSED TO THE PUMP IT ACTS
ON THE TOP FACE OF THE PISTON. THE PISTON THEN
OPERATES AND A PRECISE SET AMOUNT OF LUBRICANT IS
DELIVERED THROUGH THE OUTLET TO THE DELIVERY PORT
AND ALONG THE CAPILLARY TUBE. THE AIR IS THEN
EXHAUSTED THE PISTON RE-SEATS UNDER SPRING PRESSURE
AND THE METERING CHAMBER REFILLS WITH LUBRICANT. THE
PUMP IS NOW RESET FOR ANOTHER DELIVERY CYCLE. THE
STROKES PER MINUTE CAN BE ADJUSTED BETWEEN 3 EACH
SECOND TO 1 EACH MINUTE VIA THE FREQUENCY GENERATOR
BUT THESE CAN VARY SLIGHTLY DUE TO THE LUBRICANT USED
AND THE AIR PRESSURE
PUMPEN KAN OCKSÅ JUSTAERAS SÅ OLIKA MÄNGD SMÖRJMEDEL
TRYCKUT PER SLAG VIA RATTEN /SKRUVEN. MÄNGDEN KAN VARIERA
MELLAN 0 – 41 MM² PER SLAG
THE LUBRICANT DISCHARGE CAN ALSO BE ADJUSTED BY
MEANS OF THE PUMPS MANUAL RATCHET ADJUSTER TO GIVE
A DISCHARGE BETWEEN 0 MM³ AND 41 MM³ PER STROKE.
STEG
INCREMENTS
VOLYM / SLAG
DISCHARGE / CYCLE
CLICK 0
CLICK 1
CLICK 2
CLICK 3
CLICK 4
CLICK 5
CLICK 6
CLICK 7
CLICK 8
CLICK 9
CLICK 10
CLICK 11
CLICK 12
CLICK 13
CLICK 14
CLICK 15
CLICK 16
CLICK 17
CLICK 18
CLICK 19
CLICK 20
CLICK 21
CLICK 22
CLICK 23
CLICK 24
CLICK 25
CLICK 26
CLICK 27
40.60 MM³
38.80 MM³
37.00 MM³
35.30 MM³
33.50 MM³
31.80 MM³
30.00 MM³
28.30 MM³
26.50 MM³
24.80 MM³
23.00 MM³
21.30 MM³
19.50 MM³
17.80 MM³
16.00 MM³
14.30 MM³
12.50 MM³
10.75 MM³
9.00 MM³
7.20 MM³
5.40 MM³
3.60 MM³
1.80 MM³
0.00 MM³
0.00 MM³
0.00 MM³
0.00 MM³
0.00 MM³
Download