PV12 & MX18 - OSO Hotwater

advertisement
PV12 & MX18
OSO Fix Pumpe- og ventilsentral
OSO Fix Control centres
side 2
page 5
A
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
OSO MX 18
A
PVM 02-2014
145022-02
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
• Beste komponenter - Top quality components
• Varme- og lydisolert - Insulated - reduces noise
• Rask montasje - Quick and easy installation
• Enøkriktig drift - Energy efficient operation
• Vendbar - Reversible
OSO PV 12
www.oso.no / www.osohotwater.co.uk
OSO PV12 - Pumpe, luftutskiller og ekspansjonskar
Fix PV12 passer for anlegg hvor vann
skal sirkuleres, typisk f.eks. for et varmepumpeanlegg.
Utstyret i sentralen kan speilvendes ved
behov, og passer derved perfekt i alle
anlegg.
Se rørkoblingsforslag nederst på siden.
Kan skrus
rett på vegg
-vendbar
B
A
ALPHA2L
1”
25-60 130
1”
POWER
ON
Fra
varmesentral
Tur
varmeanlegg
A
E
Montasjen er rask og fleksibel:
F
1. Celleplast bakveggen skrues rett på vegg.
2. Ventilsettet kan snus, slik at tur/ret. skifter side.
Utsparing klar i boks for eksp. kar-stuss.
3. Avstengningsventil (E) for enkel utskiftning av
ekspansjonskar medfølger karet.
4. Celleplastlokket klipses på plass, og alt er klart.
Resultat: Varme- og lydisolert sentral av topp
kvalitet.
NB: Ekspansjonskarets fortrykk bør kontrolleres årlig.
Steng (E), åpne (F). Sjekk så fortrykket på luftventilen
(G) med egnet måleverktøy.
G
Ekspansjonskaret er på 12
liter og monteres under
sentralen (eller annet sted
i kretsen om nødvendig).
OSO leverer flate kar. De
er fortrykt med 0,5 bar på
luftsiden (Regn ca. 2% vannutvidelse for gulvvarme).
Tekniske data side 4.
OSO Fix PV12 inneholder:
A. Grundfos Alpha2 trykkstyrt pumpe 25-60
max kap. 1 m³/h v/4,5 mvs. 1-fas.
B. Mikroboble luftutskiller med lufteventil.
E. Kuleventil for ekspansjonskar.
F. Tappeplugg ved kontroll av fortrykk.
G. Luftventil for justering av eksp. karets fortrykk.
Koblingsforslag:
Rørkobling til OSO EPC 300/360 m/varmeanlegg >
PV12 sørger for en ryddig og enkel montasje, pumpesentralen er vendbar og kan henges på valgfri side av
berederen etter behov.
Den isolerte boksen demper støy og reduserer samtidig varmetapet.
Vist er et anlegg med varmepumpe. Berederen har
også el. ettervarmer.
Vv
A
2
PV12
25-60 130
POWER
ON
EPC 300/360
Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice
ALPHA2L
Kv
Varmepumpe
Varmeanlegg
OSO MX18 - med shuntventil i tillegg
Fix MX18 passer for vannbårne anlegg
der shuntventil er ønskelig.
OSO anbefaler bruk av MX når temp. fra
varmekilden kan bli høyere enn det som
er ønskelig ut på varmeanlegget, f.eks.
ved bruk av sol- eller biovarme,
Utstyret i sentralen kan speilvendes ved
behov, og passer derved perfekt i alle
anlegg. Se rørkoblingsforslag nederst
på siden.
D
A
Kv
C
1”
25-60 130
Fra
varmesentral
POWER
ON
1”
ALPHA2L
Vv
Retur fra
varmeanlegg
Kan skrus
rett på vegg
-vendbar
B
A
1”
E
Montasjen er rask og fleksibel:
25-60 130
POWER
ON
Varmeanlegget kan utbygges med MXR
utetemperaturføler, se mer info på side 4.
G
ALPHA2L
EPCI 360
F
A
1. Celleplast bakveggen skrues rett på vegg.
2. Ventilsettet kan snus, slik at tur/ret. skifter side.
Utsparing klar i boks for eksp. kar-stuss.
3. Avstengningsventil (E) for enkel utskiftning av
ekspansjonskar medfølger karet.
4. Celleplastlokket klipses på plass, og alt er klart.
Resultat: Varme- og lydisolert sentral av topp
kvalitet.
VarmeNB: Ekspansjonskarets fortrykk bør kontrolleres
pumpe
årlig. Steng (E), åpne (F). Sjekk så fortrykket på
luftventilen (G) med egnet måleverktøy.
Varmeanlegg
Ekspansjonskaret er på 18
liter og monteres under
sentralen (eller annet sted
i kretsen om nødvendig).
PV 12 OSO leverer flate kar. De
er fortrykt med 0,5 bar på
luftsiden (Regn ca. 2% vannutvidelse for gulvvarme).
Tekniske data side 4.
Tur
varmeanlegg
OSO Fix MX18 inneholder:
A. Grundfos Alpha2 trykkstyrt pumpe 25-60 - max
kap. 1 m³/h v/4,5 mvs. 1-fas.
B. Mikroboble luftutskiller
med lufteventil.
C. Shuntventil fra Danfoss.
D. Konstanttemp. Danfoss
termostatstyrt. Stillbar
25-45°C (lavtemp.) eller
45-65°C (høytemp.).
E. Kuleventil for ekspansjonskar.
F. Tappeplugg ved kontroll av
fortrykk.
G. Luftventil for justering av
eksp. karets fortrykk.
e
Vv
So
lfa
ng
er
Koblingsforslag:
<Rørkobling til OSO EPTRC 400 med varmeanlegg
MX18 sørger for en ryddig og enkel montasje, pumpesentralen er vendbar og kan henges på valgfri side av
berederen etter behov.
Den isolerte boksen demper støy og reduserer samtidig varmetapet.
Vist er et anlegg med varmepumpe kombinert med
solvarme. Berederen har også el. ettervarmer.
A
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
Varmeanlegg
Kv
Varmepumpe
EPTRC 400
EPTC 400
MX 18
Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice
3
Fix - MX/PV - montasjesentraler for varmeanlegg
A
A
Vv
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
A
Varmeanlegg
25-60 130
POWER
ON
Kv
OSO MX 18
EPC 300/360
Varme- og lydisolert PV & MX
ALPHA2L
Varmepumpe
OSO PV 12
PV12
So
lfa
ng
er
e
Vv
Vv
A
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
Varmeanlegg
A
Varmeanlegg
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
Kv
Kv
Varmepumpe
EPC 300/360
MXR regulator
for utekompensert
turtemperatur
PV12
Forslag rørkobling EPC og PV
Varmepumpe
EPTC 400
EPTC 400
MX 18
Forslag rørkobling EPTC og MX
Vv
So
lfa
ng
er
e
Alt nødvendig utstyr ferdig montert og fullisolert
Passer for
A
Anlegg hvor vann skal sirkuleres. Opptil ca. 15 kW for lavtemp. anlegg, og
opptil ca. 30 kW for høytemp. anlegg.
Varmeanlegg
Grundfos Alpha2 trykkstyrt 25-60. Kapasitet 1 m³/h, 4,5 mvs. 1-fas.
Microboble-luftutskiller m/lufteventil - maksimalt effektiv.
Danfoss shuntventil.
Kv
Danfoss termostatstyrt. Stillbar 25-45°C (lavtemp.) eller 46-65°C (høytemp.)
Kuleventil for avstengning ved service/utskiftning av eksp. kar og måling
MX 18
av karets
fortrykk.
For kontroll/justering av ekspansjonskarets fortrykk.
Varme- og lydisolert. Celleplast. Lokket klipses enkelt på plass.
Skrues rett på vegg (eller henger i rørføringene).
Ventilsettet kan snus, slik at tur og retur skifter plass.
12-liters for PV og 18-liters for MX. Flat utførelse. Fortrykk 0,5 bar.
25-60 130
Luftventil
Isolasjon
Montasje
Vendbar
Ekspansjonskar
POWER
ON
EPTC 400
EPTC 400
ALPHA2L
Pumpe
Luftutskiller
Shuntventil for MX
Konstanttemp. (MX)
Varmepumpe
Stengeventil
• GIR EN ENKEL OG RASK
MONTASJE
• PENERE, MED ALLE
KOMPONENTER SKJULT
• FULLISOLERT, REDUSERER VARMETAP
BETRAKTELIG
Tilleggsutstyr:
MXR regulator er et godt ekstrautstyr til MX18. Systemet sørger for utekompensert turtemperatur ut
på varmeanlegget. MXR består av turvanns- og uteføler, termostyring og regulator.
Tekniske data
Best. nr.
Mål BxHxD mm Ansl. Ex kar l. Mål exp kar Shuntventil Vekt kg. M³ NRF nr. Veil. pris
1”
12
ø385 x 145 D
Ikke shunt
7,5
0,1 801 3546se OSO prisbok
MX 18 LT lavtemp. Boligvarme 26-45°C
380 x 320 x 230
1”
18
ø385 x 190 D
Danfoss 20
20,0
0,1 801 3544se OSO prisbok
MX 18 HT høytemp. Boligvarme 46-65°C
380 x 320 x 230
1”
18
ø385 x 190 D
Danfoss 20
20,0
0,1 801 3545se OSO prisbok
MXR regulator
4
Passer for
PV 12 mont. sentral Boligvarme, vvb mm 380 x 320 x 190
Utekompensert turtemperatur til varmeanlegget. - med tur-føler
Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice
801 5814se OSO prisbok
OSO PV12 - Pump, microbubble separator, exp. vessel
Fix PV12 is suited for all systems where
water is to be circulated.
The components inside can be mirrored
to allow flow in either direction.
See system suggestion diagram at the
bottom of the page.
Can be fitted directly onto wall.
Components can
be mirrored.
B
A
ALPHA2L
1”
25-60 130
1”
POWER
ON
From
indirect
water
heater
A
Flow
to central
heating
etc.
E
Easy and flexible installation:
1. The base unit can be bolted straight onto the wall.
2. Internal components can be mirrored to allow
flow and return to switch direction, allowing the
unit to be fitted on either side of the water heater.
3. Stop valve (E) is fitted to allow for servicing or
replacing the expansion vessel while the system is
operating.
4. The insulated cover is fastened with supplied
clips and the unit is ready for use.
Note: The pre pressure in the expansion vessel should
be checked annually. Close (E), open (F) to release water pressure. Check pre pressure through air valve (G).
OSO Fix PV 12 - contents:
A. Grundfos Alpha2 pressure controlled pump 25-60
max. cap. 1 m³/h at 4,5 mvs. 1-phase.
B. Microbubble separator with breathing valve.
E. Stop valve for expansion vessel.
F. Drain plug for use when checking pre pressure.
G. Air valve for adjusting the exp. vessel pre pressure.
F
G
The 12 l. expansion vessel is
fitted to the valve at the bottom of the unit (or elsewhere
in the circuit if necessary).
OSO supplies slim vessels
with a pre pressure of 0,5 bar
on the air side (a 2% water
expansion must be calculated for underfloor heating).
Technical data see p. 7
Hw
System suggestion diagram:
OSO EPCI 360 with heat pump for space heating >
PV12 ensures a tidy and easy installation. The internal
components can be mirrored, allowing the unit to be
fitted on either side of the indirect water heater.
The insulated casing reduces noise and reduces heat
loss from the components.
The system shown has a heat pump as the primary energy source. The water heater is fitted with a reheating
element.
Cw
A
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
Space heating
Heat
pump
EPCI 360
Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice
PV 12
5
OSO MX18 - including shunt valve
Fix MX18 is suited for all systems where
a shunt valve is required.
OSO reccomend using the MX when the
temp. from the heat source can surpass
the temp. wanted in the heating system,
such as when using solar- or bio power.
The components inside can be mirrored
to allow flow in either direction.
See system suggestion diagram at the
bottom of the page.
1”
25-60 130
C
ALPHA2L
1”
POWER
ON
From
indirect
water
heater
B
A
Ret, from
central
heating
D
Can be fitted
directly onto
wall.
Components
can be mirrored.
Flow
central
heating
A
1”
E
Easy and flexible installation:
OSO Fix MX18 - contents:
A. Grundfos Alpha2 pressure
controlled pump 25-60, max.
cap. 1 m³/h at 4,5 mvs. 1-phase.
B. Microbubble separator
with breathing valve.
C. Shunt valve by Danfoss.
D. Constant temp. valve by
Danfoss. Thermostatic.
Adjustable 25-45°C (lo temp)
or 45-65°C (high temp).
E. Stop valve for expansion
vessel.
F. Drain plug for use when
checking pre pressure.
G. Air valve for adjusting the
exp. vessel pre pressure.
F
1. The base unit can be bolted straight onto the wall.
2. Internal components can be mirrored to allow
flow and return to switch direction, allowing the
unit to be fitted on either side of the water heater.
3. Stop valve (E) is fitted to allow for servicing or
replacing the expansion vessel while the system is
operating.
4. The insulated cover is fastened with supplied
clips and the unit is ready for use.
Note: The pre pressure in the expansion vessel
should be checked annually. Close (E), open (F)
to release water pressure. Check pre pressure
through air valve (G).
G
The 18 l. expansion vessel is
fitted to the valve at the bottom of the unit (or elsewhere
in the circuit if necessary).
OSO supplies slim vessels
with a pre pressure of 0,5 bar
on the air side (a 2% water
expansion must be calculated for underfloor heating).
Technical data see p. 7
The system can be expanded with a MXR
outdoor temperature sensor (optional), see
page 7.
Hw
System suggestion diagram:
OSO EPCI 360 with bio power for central heating >
MX 18 ensures a tidy and easy installation. The internal
components can be mirrored, allowing the unit to be
fitted on either side of the indirect water heater.
The insulated casing reduces noise and reduces heat
loss from the components.
Using the MX18 is recommended when the temperature from the heat source can surpass the desired temperature for the central heating system. This is often
the case when using solar- or bio-power. The MX will
use the colder return water to reduce the flow temperature to the central heating system as shown.
A
Cw
6
Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice
MX 18
25-60 130
POWER
ON
EPCI 360
ALPHA2L
Bio
power
Space heating
Fix - MX/PV - installation made easy
A
A
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
OSO PV 12
OSO MX 18
Heat- and noise insulated PV & MX
Hw
Hw
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
A
25-60 130
POWER
ON
ALPHA2L
Space heating
Heat
pump
EPCI 360
Space heating
A
Cw
Cw
PV 12
Suggested system w/EPCI & PV
MXR outdoor temperature sensor
Adjusts heating input in relation to
the outside temperature.
Ensures stable indoor temperature and increases comfort.
Bio
power
EPCI 360
MX 18
Suggested system w/EPCI & MX
Simplifies installation of central heating components
The Fix control centres incorporate all necessary equipment for installation of
heating system components in a pre-assembled, insulated unit. The Fix units
are suitable for wet systems, under floor heating up to 15kW & radiators up to 30
kW. Fix provides trouble free and fast assembly for the installer, who only needs
to connect flow / return from the system. PV 12 is primarily designed for heat
pumps while the MX 18 can be used to provide heat to low temperature heating
systems from solar energy captured in Solarcyl cylinders.
The Fix units also provide for seamless design and insulated components,
reducing heat loss. Fix is suitable for all OSO indirect units.
PV 12 consists of:
• Grundfos Alpha2 pump (25-60) – pressure controlled with max. capacity 1000 litres/hour
at 0.45 bar pressure drop.
• Microbubble air separator.
• 12 litres expansion vessel connects directly to the bottom connection.
MX 18 consists of:
• Grundfos Alpha2 pump (25-60) – pressure controlled with max. capacity 1000 litres /hour
at 0.45 bar pressure drop.
• Microbubble air separator.
• Danfoss shuntvalve, giving constant flow temperature.
• Thermostatic constant-temperature, adjustable from 25-45°C or 45-65°C (optional)
• 18 litres expansion vessel connects directly to the bottom connection.
Technical data
Product
• Reduces heat loss. Suited for
all OSO heating central units
WxHxD mm
Shunt valve
Kg
M³
Prod no.
Central heating all temps
380 x 320 x 190
1” r
12 - ø385 x 145 D
Not fitted
7,5
0,1
801 3546
MX 18 lo temp.
Central heating 26-45°C
380 x 320 x 230
1” r
18 - ø385 x 190 D
Danfoss 20
20,0
0,1
801 3544
MX18 hi temp.
Central heating 45-65°C
380 x 320 x 230
1” r
18 - ø385 x 190 D
Danfoss 20
20,0
0,1
801 3545
“
Exp. vessel vol l. - Size mm.
• All equipment is fitted inside
a pre-assembled, insulated
easy-to-use unit.
Suited for
PV 12
Conn.
• Incorporates all necessary
equipment for the installation
of heating centrals.
MXR regulator Outdoor temperature compensator system (optional)
Forandringer forbeholdes / Subject to changes without notice
801 5814
7
OSO IS DEDICATED TO SPENDING 5% OF ANNUAL PROFITS ON ENVIRONMENTAL ISSUES
MADE IN NORWAY
OSO HOTWATER AS
Industriveien 1, 3300 Hokksund
Tel.: +47 32 25 00 00 • Fax: +47 32 25 00 90
E-post: oso@oso.no
• web: www.oso.no
OSO HOTWATER
AS
MAIN OFFICE & FACTORY: N-3300 HOKKSUND, NORWAY
TEL.: +47 32 25 00 00 FAX: +47 32 25 00 90
WWW.OSO.NO POST@OSOHOTWATER.COM
OSO HOTWATER UK Ltd.
OSLO
Endeavour House, Seventh Avenue,
TRONDHEIM
Team Valley Trading Estate,
FJELLSDALEN
1
9
Gateshead,
Tyne &SORGENFRIVEIEN
Wear,
5155 BØNES
NE11 0EF - UK7037 TRONDHEIM
BERGEN
GLADS VEI 20
0489 OSLO
TEL.: +47 32 25 00 10
Tel.:
FAX: +47 32
25 00Sales:
11
TEL.: +47 32 25 00 20
TEL.: +47 32 25 00 30
STAVANGER
VESTRE HAMRAVEI 1
4313 STAVANGER
TEL.: +47 32 25 00 40
0191 482
0800
Technical:
0191
7049
491+47
3655
FAX: +47
32 25• 00
21
FAX: 482
+47 32
25 00 •31Fax: 0191 FAX:
32 25 00 41
Web: www.osohotwater.co.uk • E-mail: sales.uk@oso-hotwater.co.uk
Download