Velkommen til GF og sommerfest

advertisement
Velkommen til GF og sommerfest !
To fisker og fem brød
To fisker og fem brød
Å leve er å dele
med dem som er i nød
Om du vil dele himmelriket
må du dele på jord.
Dele det du eier
og ikke bare ord.
To fisker og fem brød.
Gi så skal du få.
Vår jord blir til en stjerne
med himmelen omkring,
når ingen står i rekke ,
men alle står i ring.
To fisker og fem brød.
En verden full av smerte
og hat og sult og død.
Du må la døren stå åpen
for din neste vil inn.
En som står og fryser
behøver varmen din
To fisker og fem brød.
Gi så skal du få.
Vår jord blir til en stjerne
med himmelen omkring,
når ingen står i rekke ,
men alle står i ring.
Alt har sin tid
Alt har sin tid.
Natten er sort over himmelens vinder.
Alt det vi var, alt vi fikk gjort,
blir til stillhet og minner.
Tusen stjerner skal skinne.
Alt vi har av drømmer og håp
skal bli lys og forsvinne.
Alt hva jeg ser skylder jeg deg.
Jeg er alt du vil gi meg.
Hellige støvkorn kysser min vei.
Dine drømmer er i meg.
I de svarteste timer
vet jeg i mitt hjerte at du
kommer for å befri meg.
Mitt liv er hellig i deg.
Du lot meg få det.
I ditt bilde skapte du meg.
La din vilje råde.
Og komme ditt rike.
Alt jeg ser omkring meg er ditt,
din drøm er min nåde.
Hellige sjel! Evige liv!
Nådestund uten like!
Nattens tid er snart forbi
da kan stjernene vike.
All min frykt er tatt fra meg
Natten som har kranset min vei
var en port til ditt rike.
Rop det ut med hjertets jubel
Rop det ut med hjertets
jubel, Gledesbudet fra ham selv: Livet
skal bli nytt fra nå av, Slettet ut er skyld
og gjeld. Ordet vitner, høyt og hellig Om
hans kjærlighet og makt. Knel og tilbe,
pris ham, hør ham, Gå og gjør som han
har sagt.
Herre, takk for dyre skatter Som er skjult
i dine ord. La oss dele dem i
troskap Med en mørk og nødstedt
jord. Vi vil vitne om din frelse, Om ditt
bud og om din dåp, Tjene mennesker
frimodig, Bringe verden lys og håp.
Gå og lær dem! Det var budet Dødens
overvinner gav. Stående er Herrens
ordre Til hans venner nå som da. Del
med dem som går i mørke Alt hva
Kristus har å gi. Bring Guds ord til hele
verden!
Bare det kan gjøre fri.
Tell it out with gladness
Tell it! Tell it out with gladness
God's good news to every land,
sin forgiven, lives transfigured,
all in God's great loving plan.
In the Book is found the witness
to his mighty acts of yore:listen,
heed, obey, and serve him,
kneel before him and adore.
Lord, we thank thee for the treasure
hid within the sacred page.
We could be thy faithful heralds
to our deeply troubled age;
we would publish thy salvation,
ever on thy side to stand,living,
serving, giving, sending
life to quicken every land.
"Go and teach," thus spoke the Master,
risen victor from the grave.
Still he gives this great commission
to his faithful ones, and brave.
Go and tell the gospel story
of what all through Christ can be.
Send it! Send it to the nations
that God's love may set us free.
Det er navnet ditt jeg roper (Kallet)
Det er navnet ditt jeg roper,
vil du følge meg?
Vil du trå i mine fotspor
på en ukjent vei?
Vil du kjennes ved mitt navn,
vil du møte sorg og savn?
Vil du hvile i min favn
og la meg bli hos deg?
Vil du ta det første skrittet,
vil du følge meg?
Vil du gå til mine minste
på en ukjent vei?
Vil du tåle onde blikk,
stå igjen når noen gikk?
Du skal gi dem alt du fikk
for jeg vil bli hos deg.
Vil du åpne blindes øyne,
Vil du følge meg,
Se at fanger får sin frihet
På en ukjent vei?
Vil du stelle andres sår
I det skjulte år for år?
Da er lønnen som du får
At jeg vil bli hos deg.
Vil du trosse angst og uro,
vil du følge meg?
ta imot deg selv med nåde
på en ukjent vei,
la de ord som jeg har sagt,
folde ut sin skapermakt.
Tross din tvil og selvforakt?
For jeg vil bli hos deg.
Når du kaller, må jeg lytte.
Jeg vil følge deg!
Jeg vil vende om
og vandre på en ukjent vei.
Dit du går, vil jeg gå med,
Herre, la din vilje skje,
for jeg vet at jeg skal se
mitt liv fullendt i deg.
Will you come and follow me
(The Summons)
Will you come and follow me
if I but call your name?
Will you go where you don't know
and never be the same?
Will you let my love be shown?
Will you let my name be known,
will you let my life be grown in you
and you in me?
Will you leave yourself behind
if I but call your name?
Will you care for cruel and kind
and never be the same?
Will you risk the hostile stare
should your life attract or scare?
Will you let me answer prayer in you
and you in me?
Will you let the blinded see
if I but call your name?
Will you set the prisoners free
and never be the same?
Will you kiss the leper clean
and do such as this unseen,
and admit to what I mean in you
and you in me?
Will you love the "you" you hide
if I but call your name?
Will you quell the fear inside
and never be the same?
Will you use the faith you've found
to reshape the world around,
through my sight and touch and sound
in you and you in me?
Lord your summons echoes true
when you but call my name.
Let me turn and follow you
and never be the same.
In Your company I'll go
where Your love and footsteps show.
Thus I'll move and live and grow in you
and you in me.
Syng det ut
Jesus det evige navn,
som ingen utslette kan
Et lys som skinner i verdens mørke
Alene det gav oss liv,
brøt lenker og satt oss fri
Til ham vi vender vår takk tilbake
Syng det ut, syng det ut igjen
Jesus alene er redningen
Syng det ut, syng det ut min sjel
Pris navnet Jesus i all evighet
En dag skal vi bøye kne,
ansikt til ansikt få se
Himmelens konge i makt og ære
Og foran tronen med sang,
vil vi opphøye hans navn
Det navn som var
og som alltid vil være
Løft navnet Jesus opp,
høyt over alle andre
La det runge ut til alle verdens kanter
Og når alt tar slutt,
vil sangen fortsatt stige
I all evighet skal navne Jesus lyde
Syng det ut, syng det ut igjen
Jesus alene er redningen
Syng det ut, syng det ut min sjel
Pris navnet Jesus i all evighet
Go, tell it on the mountain
over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born
When I was a learner,
I sought both night and day.
I asked the Lord to help me
and he showed me the way
Go, tell it on the mountain
over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born
Shepherds kept their watching
o‘er the wandring flock by night
Behold! From out the Heavens
there shone a holy light
Go, tell it on the mountain
over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born
So, when they had seen it,
they all bowed down and prayed.
They travelled on together,
to where the babe was laid.
Go, tell it on the mountain
over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born
He made med a watchman
upon the city wall.
And if I am a Christian,
I am the least of all.
Go, tell it on the mountain
over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born
10 000 Reasons (Bless the Lord)
Bless the Lord,
my soul, O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I'll worship Your holy name
The sun comes up,
it's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass,
and whatever lies before me
Let me be singing
when the evening comes
Bless the Lord,
my soul, O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I'll worship Your holy name
You're rich in love,
and You're slow to anger
Your name is great,
and Your heart is kind
For all Your goodness
I will keep on singing
Ten thousand reasons
for my heart to find
Bless the Lord,
my soul, O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I'll worship Your holy name
And on that day
when my strength is failing
The end draws near
and my time has come
Still my soul will sing
Your praise unending
Ten thousand years
and then forevermore
Bless the Lord,
my soul, O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I'll worship Your holy name
Det fins et hellig kall
Det fins et hellig kall til å forandre
og skape fred med ansvar for hverandre
Hvor en satt ensom og redd,
har underet skjedd:
Nå styrkes og støttes
det svakeste ledd
Velkommen inn!
Gud, som har kalt oss har bruk for
enhver.
Du er verdifull og viktig, velkommen inn!
Gud, som har kalt oss har bruk for
enhver.
Du er verdifull og viktig her.
Det fins en hellig tro som trosser farer,
som bryter is og skaper liv som varer.
Der vi var splittet fra før
og stengte vår dør,
har vi fått erfare
hva fellesskap gjør.
Velkommen inn!
Gud, som har kalt oss har bruk for
enhver.
Du er verdifull og viktig, velkommen inn!
Gud, som har kalt oss har bruk for
enhver.
Du er verdifull og viktig her.
Det fins en hellig kraft i alt som spirer,
som rydder vei for rett og aldri firer.
Vi har Guds levende ord,
det setter sitt spor
i hjerte og tanker
hos alle som tror.
Velkommen inn!
Gud, som har kalt oss har bruk for
enhver.
Du er verdifull og viktig, velkommen inn!
Gud, som har kalt oss har bruk for
enhver.
Du er verdifull og viktig her.
Momento novo
Deus chama a gente prum momento
novo
De caminhar junto com o Seu povo.
É hora de transformar
que não dá mais;
Sozinho, isolado, ninguém é capaz
Por isso vem!
Entra na roda com a gente também!
Você é muito importante.
Por isso vem!
Entra na roda com a gente também!
Você é muito importante, vem!
Não é possível crer que tudo é fácil
Há muita força que produz a morte
Gerando dor, tristeza
e desolação.
É necessário unir o cordão!
Por isso vem!
Entra na roda com a gente também!
Você é muito importante.
Por isso vem!
Entra na roda com a gente também!
Você é muito importante, vem!
A força que hoje faz brotar a vida
Atua em nós pela sua graça.
É ele quem nos convida
pra trabalhar;
O amor repartir e as forças juntar.
Por isso vem!
Entra na roda com a gente também!
Você é muito importante.
Por isso vem!
Entra na roda com a gente também!
Você é muito importante, vem!
Almasiihu woni duroowo kam
Almasiihu woni duroowo kam
Almasiihu duroowo lobbo
Almasiihu woni duroowo kam
O daanataako o ngonga taa.
Jemma omo dura kam nya
Looma omo dura kam
Fay so bone hebii ton
O yoppataa kam.
So mi woofii omo
yaafoo kam
Velsigna band som bind
Guds folk i saman her,
i same kjæleik, same sinn
som i Guds himmel er.
Vi er av kongeætt,
Eit heilagt syskenlag,
Men ser vår høge adel rett
Fyrst på den store dag.
Her skil dei store hav
Guds folk i ymse land,
Men bundne saman vert vi av
Dei sterke Andens band.
Her er ’kje fri og træl,
Her er ’kje arm og rik.
Kvar har den same arvedel
og er dei andre lik.
Om nokon av oss lid,
Så græt vi andre med.
Og vert han atter løyst og fri,
Vi oss med honom gled.
Vi kjenner saknad sår
Når her vi skiljast må,
Men vonar i Guds rikes vår
Kvarandre atter sjå.
Download