Besluit Wob-verzoek kosten Nederlandse

advertisement
TOKIO
Budgethouder:RSF
Boek Datum: Kwartaal:<Alles>
Post/HC:TOK
Uitgaven/ontvangsten Euro
2012
01-Bedrijfsvoeri SBE01
10075 Purchase inventory
12.797,74
10085 Purchase computerizationmaterials/Maintenence/Rent, lease o
84.554,64
10130 Adviezen en processen
57.625,90
10200 Bankkosten en intrest
13.768,78
10450 Exploitatie (dienst)voertuigen
11.967,50
10510 Generatoren
2014
1.348,50
10580 Huur dienstwoningen
498.474,24
11380 Vaste lasten en klein onderhoud
273.271,92
11500 Water en energie
164.467,28
12000 Overige kosten kanselarij
74.110,84
46301 Uitbesteding juridisch advies
5.761,90
51301 Schoonmaakkosten
58.116,08
20.635,36
51401 Porti en Vrachtkosten
21.331,20
4.969,45
3.010,42
217,00
38.159,42
5.809,32
7.110,81
15,48
51701 Aanschaf inventaris
51801 Aanschaf kantoorartikelen
51901 Bankkosten En Intrest
53201 Aanschaf (Dienst)Voertuigen
228,71
53210 Exploitatie (Dienst)Voertuigen
14.466,91
53211 Exploitatie Gepantserde Voertuigen
-
54601 Kosten vaste- en mobiel telefonie, datacommunicatie
3.371,56
10,17
62.533,31
12.326,64
56101 Vaste Lasten En Klein Onderhoud Kanselarij
160.376,28
42.630,64
56102 Vaste Lasten En Klein Onderhoud Residentie
46.750,02
6.773,50
56103 Vaste Lasten En Klein Onderhoud dienstwoningen
56201 Water En Energie kanselarij
3.853,17
255,75
95.969,95
29.497,10
56202 Water En Energie residentie
62.873,66
16.782,68
56203 Water En Energie dienstwoningen
43.154,46
10.268,69
346.392,00
51.150,00
56403 Huur dienstwoningen
56410 Huurwaarborgsom Dienstwoningen
-
59999 Ongespecificeerde uitgave materieel
Totaal SBE01
SBE02
2013
1.192.387,34
10230 Belaste premies soc. zekerheid
231.890,46
10380 Div. betalingen (bijz. tarief)
339.534,18
10390 Div. betalingen (ziektekosten)
600,36
10770 Kosten administratiekantoren
6.346,94
11000 Voorschot opboeking/afboeking
11040 Opleidingen
78.803,88
26.968,84
1.048.892,18
231.682,18
1.983.590,82
629.185,18
341.849,19
10.833,38
6.889,34
11060 Overige vergoedingen
61,31
11170 Reguliere lonen/toeslagen
11360 Uitzendkrachten
1.844.589,11
3.946,19
11510 Werkn.deel soc.verz.premies
11920 gezondheidszorg
101.109,10
1.509,87
41171 Reguliere lonen/toeslagen lokaal personeel
41371 Diverse betalingen (bijzonder tarief) lokaal personeel
41372 Diverse betalingen (ziektekosten) lokaal personeel
41571 Overige vergoedingen lokaal personeel
41671 Belaste premies en sociale zekerheid lokaal personeel
41672 Onbelaste premies en sociale zekerheid lokaal personeel
42671 Opleidingen lokaal personeel
43099 Inhuur extern personeel
789,98
501,36
298,53
243.201,14
107.935,13
72.218,81
19.879,70
7.024,18
2.176,98
2.167,25
Tokio
Pagina 1
TOKIO
43701 Inhuur financieel advies
-
43801 Uitzendkrachten
46471 Kosten administratie kantoren lonen lokaal personeel
Totaal SBE02
SBE03
2.536.476,86
10340 Dienstreis via RDS
3.918,49
4.590,00
1.937,50
2.673.928,58
778.332,14
29.251,20
10500 Gedifferentieerd belonen
3.000,00
10560 Hotelkosten
8.174,32
10720 Kernstafvergoeding
153.327,18
11000 Voorschot opboeking/afboeking
11020 Ontslaguitkering huispersoneel
36.281,77
11040 Opleidingen
9.031,98
11400 Vergoeding actieve representatie
97.699,62
11405 Uitgaven Koninginnedag
5.174,66
41373 Kernstafvergoeding
175.417,15
47.077,84
41573 Vergoedingen honoraire consuls
7.468,47
(4.622,50)
42154 Hotelkosten bij overplaatsing
9.754,21
950,49
33.518,59
10.439,74
42201 Dienstreizen
42211 Reiskosten opleidingen
12,44
42601 Opleidingen
5.926,69
835,14
42751 Uitgaven nationale feestdag
16.710,30
9.930,13
42752 Vergoeding Actieve Representatie (VAR)
88.793,19
18.642,49
42973 Ontslaguitkeringen huispersoneel
Totaal SBE03
SBE06
20.163,10
4.149,39
341.940,73
10120 Advies en bouwbegeleiding
341.750,43
83.253,33
101.589,54
33.596,25
539,40
10680 Inrichting bouwprojecten
-
11140 Planmatig onderhoud eig.pand
1.523.796,93
56110 Planmatig onderhoud Kanselarij, Residentie en eigendoms woningen
56420 Uitvoering Bouwprojecten
1.520,00
Totaal SBE06
Totaal
Tokio
1.524.336,33
103.109,54
33.596,25
5.595.141,26
4.167.680,73
1.126.863,90
Pagina 2
Budgethouder:TOK
SBE03
Kostensoort Nummer 10340
Kostensoort Omschrijving:Dienstreis via RDS
Budgethouder:RSF
Budgethouder:RSF
Afdeling:TOKIO
Afdeling:TOKIO
Kostensoort Nummer:42201 Dienstreizen
Jaar:2012
Regel Omschrijving
TRAVEL NAGASAKI 20DEC'11 W/CDP
TRAIN TICKETS CDP
Uitgaven Euro
17,98
256,22
Kostensoort Nummer:42201 Dienstreizen
BoekJaar:2013
Factuurregel Omschrijving
Uitgaven Euro
BoekJaar:2014
Factuurregel Omschrijving
Uitgaven Euro
TRAIN TICKET FOR CDP
130,51
TRAIN TICKET CDP TO NIIGATA ON 11 DEC 2013
156,09
PLANE TICKET FOR THE CDP
476,24
TRAIN TICKET CDP TO NIIGATA ON 11 DEC 2013
(156,09)
CDP TRAIN TICKETS
432,51
TAXI COST FOR CDP VISIT IWATE PREFECTURE 25JAN13
467,16
TRAIN TICKETS TO SENDAI FOR MR. CDP 2/3-2/4
171,90
TRAVEL COSTS FOR CDP (TOKYO-SENDAI)
190,41
AIR TICKET AMB. TRAVEL CDP 03-05 APR 2013 (HANEDA - FUKUOKA - NAGASAKI - HANEDA )
282,23
TRAIN TICKET TO SENDAI FOR MR. CDP (1/22)
174,22
air ticket to nagasaki for cdp
641,35
TRAIN TICKET TO NAGASAKI FOR CDP
TRAIN TICKET TOKYO 30NOV CDP ,DRI
90,53
255,58
1.884,58
TRAVEL CDP TO FUKUOKA 03-05 APR 2013 OPENING KLM ROUTE AMS/FUKUOKA
295,80
TRAIN TICKET CDP TO NIIGATA ON 11 DEC 2013
156,09
TRAIN TICKET TOKYO-SHIN-OSAKA-SHINKOBE-TOKYO- CDP
292,94
TRAIN TICKET FROM TOKYO-SHINKOBE-OSAKA FOR CDP ON 3/4/14
229,01
TRAIN TICKET FOR CDP, HIROSHIMA - TOKYO ON 13 APR 2014
147,87
CDP BUSINESS TRIP TO ONAGAWA ON JULY 15-16 2013
AIR TICKET FOR CDP- HANEDA-NAGASAKI-HANEDA 1 JULY 2013 & 17 JULY 2013
308,04
TRAIN TICKET FOR CDP, TOKYO-SENDAI ON 7 APRIL 2014
173,60
CDP BUSINESS TRIP TO NAGASAKI FROM 1-4 SEPT 2013
486,54
CdP CDP_SHINKANSEN TICKET TOKYO-HIROSHIMA ON 11 APRIL 2014
TRAVEL EXPS. FOR AUG - SEP 2013 :
AIR TICKET FOR AMSTERDAM TO TOKYO ON 2-9 NOV 2013-
1.090,79
49,47
3.374,15
TAKAGISHI-BUSINESS TRIP TO NAGOYA FROM 14 TO 15 SEPT 2013 (AICHI TRIENNALE 2013)
464,10
TRAIN COSTS FOR CDP
474,20
CDP TICKET TOKYO-ITO ON 7 OCTOBER 2013
AIR TICKET FOR CDP (HANEDA-NAGASAKI,FUKOKA-HANEDA)
86,09
684,22
8.962,48
203,12
1.255,81
Budgethouder:TOK
Budgethouder:RSF
Budgethouder:RSF
Kostensoort Nummer 11400
SBE03
Afdeling:TOKIO
Afdeling:TOKIO
Kostensoort Omschrijving:Vergoeding actieve representatie
Kostensoort Nummer:42752 Vergoeding Actieve Representatie (VAR)
Jaar:2012
Regel Omschrijving
VAR CDP - 05/12 + 07/12 + 08/12 + 21/12 + 13/12
VAR CDP 13/01 + 17/01 + 18/01
Uitgaven Euro
4.811,92
504,90
BoekJaar:2013
Factuurregel Omschrijving
Uitgaven Euro
VAR CDP GOUDA CHEESE
326,40
WORKING BREAKFAST - VAR CDP
VAR AIRS DINNER 28JAN2013 CDP
308,66
CDP-VAR PAYMENT
124,44
VAR CDP 2X 03/02/12
288,44
BUSINESS CARD PLV. CDP
VAR CDP 07/02 + 09/02
511,60
VAR CDP- CDP FOR INFORMAL LUNCHEON STAS WEEKERS 180313
48,78
(2x) 13/03 CDP
473,77
VAR- CDP CDP DINNER WITH 080413
141,06
VAR ,CDP 21/5 WAITERS LUNCH
123,16
VAR CDP - CDP LUNCH WITH 090413
75,29
VAR CDP 17/21 APRIL 2012
VAR CDP 17 APRIL 2012
193,13
1.416,44
VR-CDP CDP DINNER WITH 090413
VAR-CDP CDP VISIT YUSHIMA SCHOOL CHILDERN 150413
VAR CDP 11-5-12/NCCJ
272,33
VAR CDP-CDP LUNCH WITH (GRIPS) 160413
VAR CDP LUNCH 21-MAY 12
310,04
VAR-CDP CDP DE LIEFDE CLUB LECTURE BY 190413
VAR CDP LUNCH
55,22
VAR CDP DINNER ISB 29MAY 12 31 MAY 12
154,46
VAR CDP 30/5
110,62
VAR CDP -FAREWELL PHOTOBOOKS
VAR CDP 09/07+05/07+06/07
VAR CDP 07JUNE DUJAT RECEPTION
VAR CDP 08JUNE LUNCH
VAR CDP 14JUNE LUNCH
VAR CDP 15JUNE FAREWELL EMBASSY STAFF
WAITER'S CHARGE 27/9 CDP HOUSE
80,70
465,66
1.950,33
71,07
133,62
1.393,19
136,65
VAR CDP CDP DINNER WITH 190413
404,48
23,96
39,07
740,10
VAR COST CDP APRIL 2014
VAN CDP-VAR FAREWELL EMBASSY STAFF RECEPTION ON JULY 3 2013
93,84
1.616,28
VAN CDP-VAR DINNER WITH MR. TAUE, MAYOR OF NAGASAKI ON JULY 9 2013
128,33
VAN CDP-VAR COST OF BUSINESS MEALS AND SEMINAR ETC.
559,27
AIR TICKET FOR PLV. CDP 09 SEPT 2013
647,09
PLV. CDP VAR LUNCH WITH PROF AGAWA, KEIO UNIVERSITY ON AUG 12, 2013
VAN CDP- VAR BELELUX LUNCH WITH ON JUL 23, 2013
30,25
100,43
71,40
124,21
VAR WAITER CHARGE CDP 3/10
300,27
VAN CDP- VAR LUNCH WITH H.E. ON SEPT 6, 2013
VAR WAITER'S SERVICE CDP 3/10
862,14
VAN CDP- VAN LUNCH WITH , SHOWA UNIVERSITY OF MUSIC ON SEPT 10, 2013
VAR CDP BEVERAGE FOR 2/NOV DESIGN PARTY
233,97
VAR EXPENSES FOR CDP(TUNING COSTS FOR PIANO AND TRAVEL EXP)
214,20
975,00
48,20
WAITER'S CHARGE FOR 13OCT CDP
246,33
VAR EXPENSES FOR CDP ON CHAMBER MUSIC CONCERT
VAR CDP BEER 12NOV12
350,47
VAN CDP-VAR MATERIALS (DETERGENT ETC) FOR THE PERIOD BTW OCT 1-15, 2013
54,44
VAN CDP-VAR FROZEN BREAD FOR PERIOD BTW OCT 1-15, 2013
59,42
VAR CDP 13OCT,FOOD FLOWERS AND STAFF
267,11
VAN CDP- VAR MATERIALS FOR VARIOUS EVENTS AT THE RESIDENCE BTW 16-30 SEPT 2013
VAR CDP,LUNCH WITH ECONOMISTS 15OCT12
271,86
VAN CDP-VAR LUNCHEON SYMPOSIUM SEPT 17, 2013
123,16
VAN CDP-VAR LUNCH WITH , MLIT ON SEPT 20, 2013
WINES FOR VAR- CDP
CDP VAR MONTHLY POL. BRIEFING FEE AND DINNER WITH MIN OF CURACAO
500,16
61,48
237,39
1.979,10
417,91
VAR CDP 29/10+24/10+30/10+02/10
1.295,72
CDP VAR MATERIALS FOR NOV 2013
62,59
VAR CDP 03/10
1.642,43
CDP-VAR ANNUAL MMBER FEE FOR CHEESE PURCHASING 16/11/2013
27,54
FOR THE EVENT 19NOV, CDP RESIDENCE ORCHESTRA PERFOMANCE FEE
899,00
CDP- VAR NKK SINTERKLAAS RECEPTION 23/11/2013
2.034,46
VAR CDP PIANO TUNING
188,79
CDP- VAR CONCERTGEBOUWORKEST RECEPTION ON 15/11/2013
2.806,36
ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA 2013 CDP TICKET X10 16NOV13
VAR WAITER'S SERVICE ,CDP 20NOV
2.697,00
584,35
VAR JAZZ KCO CONCERT WAITER'S CHARGE 19NOV,CDP
819,89
VAR WAITER'S SERVICE 21NOV CDP
494,45
VAR WAITER'S CHARGE 26NOV CDP
369,49
VAR CDP TAXI FOR OUTING SHIBAURA HOUSE-EMBASSY
11,24
35.087,16
139,23
398,34
124,44
132,80
1.697,15
DEPOSIT MINAMATA CONVENTION BOOKING PLV. CDP (OCT 9-10,2013)
CDP VAR PETTY CASH FOR 61-31/3/14
BUSINESS CARDS FOR AMBASSADOR - CDP
VAN CDP- REMEMBRANCE DAY CEREMONY NOV 10, 2013 PARTICIPATION FEE
VAR CDP BANKER DINNER 13OCT
262,73
555,99
339,06
VAN CDP- VAR DINNER WITH , INT'L COURT OF JUSTICE ON SEPT 5, 2013
WAITER'S CHARGE 15NOV2012 CDP
CDP-VAR LUNCH WITH PARLEMENT MEMBERS ON 24/12/2013
CDP VAR SAKE TASTING JSN 26FEB 2014
475,40
809,10
99,93
69,90
561,84
VAR PETTY CASH FOR CDP 15/2-25/2/2014
123,16
VAR CDP 17 OCT LUNCH
74,08
245,04
cdp var nbtc round table lunch at residence-31/3/2014
VAR WAITER'S SERVICE CDP
7.242,90
CDP-VAR WORKING LUNCH DELEGATION 28/01/2014
CDP- VAR PETTY CASH FOR 16-31/JAN/2014
280,17
3.223,11
861,30
BUSINESS MEALS 200613- PLV. CDP
91,05
CDP- LUNCH WITH DELEGATION ON 29/01/2014
CDP-VAR DINNER VISIT DUTCH DELEGATION ON 28/01/2014
Uitgaven Euro
VAR-CDP CDP VISIT TO JAPAN 220413
VAR WAITER'S SERVICE CDP 2/10
VAR WINE STOCK CDP
BoekJaar:2014
Factuurregel Omschrijving
CDP-VAR SHELL RECEPTION ON 13/11/2013
2.197,28
18.488,46
502,89
7.127,78
Budgethouder:TOK
Budgethouder:RSF
Budgethouder:RSF
Kostensoort Nummer 11405
Afdeling:TOKIO
Afdeling:TOKIO
Kostensoort Omschrijving:Uitgaven Koninginnedag
Kostensoort:Uitgaven nationale feestdag
Regel Omschrijving
SBE03
Jaar:2012
Kostensoort Nummer:42751
BoekJaar:2013
Uitgaven Euro
Regel Omschrijving
Uitgaven Euro
QUEENSDAY'12 INVITATION CARDS
264,03
QUEEN S DAY INVITATION CARD
Q-day - sponsorboard, Q-day - 23 Bento boxes
192,33
LILY BULBS PURCHASED SOUVENIR TO GUESTS OF QUEEN'S DAY RECEPTION 25APR2013
QUEENSDAY - EXTRA GUARDS ON 25APRIL2012
FRENCH FRIES QUEENSDAY RECEPTION
269,7
171,36
756,4
Uitgaven Euro
Sponsoring NKK Nederlandse Vereniging
KINGS'DAY RECEPTION DONATION
KINGS DAY NKK DUTCH COMMUNITY ON 24.04.2014
-2503,77
-8280
4032,83
QUEENS DAY : CLIP LIGHTS FOR THE TENTS- *
76,7
KINGS DAY RECEPTION ON 24.04.2014
5431,5
Q-DAY FLOWER DESIGN FEE
449,5
3 PCS OF CHEESE FOR INFORMING NEIGHBOURS ABOUR THE RECEPTION ON 300413
15,3
nomura_27 lunch boxes and 3 poster for kings day
503,85
Q-DAY CHEES FOR NEIGHBOURS
16,45
QUEENS DAY CELEBRATION
Q-DAY-MISC COSTS
24,03
QUEENS DAY CELEBRATION (25 APR 2013)
4/25 Q-DAY AT AMBASSADOR S RESIDENCE
908,92
LUNCHES & SPONSOR PANEL FOR QUEENS DAY RECCEPTION 25 APR 13
612
BoekJaar:2014
Regel Omschrijving
1168,7
QUEEN S DAY MATJESHERRING
1220
VAR QUEENSDAY 25APRIL 2012
4743,95
DRY CLEANING COSTUMES FOR QUEENS DAY
QUEENS DAY RECEIPTION
QUEENS DAY PURCHASE
151,16
229,5
136,02
15,5
101,64
QUEENS DAY FRENCH FRIES & LBOUR COSTS FOR 2 STAFF FOR SERVING 30 APR 2013
1108,78
VAR QUEENS DAY RECEPTION 250413 *
6840,65
CBK 201203254 VAR QUEENSDAY 26APRIL2012
1258,6
VAR QUEENS DAY RECEPT. FOR DUTCH CITIZEN 300413- *
5772,75
-1258,6
Totaal: 5,174.66
1139,25
CUSTOMS CLEARANCE FEE & SENDING COST OF VEGETABLES SPONSOR
291,68
WAITER STAR CREW'S STAFF FOR QDAY 2012
VAR FRIETEN FOR KING'S DAY ON 26/04
342,72
120,37
VAR-QUEENS DAY TEA & COFFEE FOR JNS 070513
164,3
TRANSPORT EXPENSES FOR * AND * FROM DLC FOR MAKING TABLECLOT
LAUDRY TABLECLOTH QUEENSDAY
-4495
255,6
envelope for invitation card
25,2
VAR QUEENSDAY (DE HEER)
QUEENSDAY CONT'12 NCCJ
invitation card king's day
471,76
Totaal: 16,710.30
VAR KING'S DAY ON 24/04 AND NKK KING S DAY ON 26/04
7749,99
8610,69
Budgethouder:RSF
Budgethouder:TOK
Budgethouder:RSF
Afdeling:TOKIO
Kostensoort Nummer 11140 SBE06
Jaar:2012
Regel Omschrijving
Uitgaven Euro
1.340.862,47
Planmatig onderhoud eig.pand tbv residentie
Kostensoort Nummer 11380 SBE01
Afdeling:TOKIO
Kostensoort Nummer:56110 SBE06
BoekJaar:2013
Kostensoort Nummer:56110 SBE06
BoekJaar:2014
Regel Omschrijving
Uitgaven Euro
Regel Omschrijving
Uitgaven Euro
42.230,40
Planmatig onderhoud Residentie
Kostensoort Nummer:56102 SBE01
136.375,12
Vaste lasten en klein onderhoud tbv residentie
totaal
1.477.237,59
3.146,50
Planmatig onderhoud Residentie
Kostensoort Nummer:56102 SBE01
46.750,02
Vaste lasten en klein onderhoud Residentie
totaal
88.980,42
6.773,50
Vaste lasten en klein onderhoud Residentie
totaal
9.920,00
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Neonatology

54 cards

Pediatric cancers

12 cards

French pediatricians

13 cards

Pediatrics journals

50 cards

Create Flashcards