Engels

advertisement
Taaltips
,EERTIPS
(IERONDER STAAN VIJF LEERTIPS 'EBRUIK EEN LEERTIP WANNEER JE WOORDEN MOET LEREN EN ONTHOUDEN
+IES DIE LEERTIPS DIE JOU HET BESTE HELPEN BIJ HET LEREN EN ONTHOUDEN VAN WOORDEN -ISSCHIEN
ONTWIKKEL JE JE EIGEN LEERTIP WEL
,EERTIP ¯ .OTEER HET %NGELSE WOORD DAT JE WILT LEREN
¯ 2AAD DE BETEKENIS VAN HET WOORD EN SCHRIJF DIE BETEKENIS OP
¯ :OEK HET WOORD OP IN DE WOORDENLIJST BIJ DE UNIT OF IN EEN WOORDENBOEK (AD JE HET GOED
¯ .OTEER DE BETEKENIS
,EERTIP ¯ .OTEER DE %NGELSE WOORDEN DIE JE WILT LEREN
¯ -AAK NAAST ELK WOORD EEN LEUKE TEKENING VAN DAT WOORD HOE GEKKER DE TEKENING HOE BETER JE
HET WOORD ONTHOUDT
¯ "EKIJK DE VOLGENDE DAG JE EIGEN TEKENINGEN $EK DE WOORDEN AF DIE ERBIJ HOREN MET EEN LOS
BLAADJE
¯ #ONTROLEER OF JE DE WOORDEN NU KENT DOOR ZE WEER OP TE SCHRIJVEN
,EERTIP ¯ 4EKEN EEN WOORDWEB
¯ 3CHRIJF IN HET MIDDEN HET ONDERWERP WAAR ALLE %NGELSE WOORDEN DIE JE MOET LEREN BIJ HOREN
BIJVOORBEELD SHOPPING
¯ 3CHRIJF BIJ IEDERE PIJL VAN HET WOORDWEB WOORDEN DIE VOOR JOUW GEVOEL BIJ ELKAAR HOREN
¯ ,EER DE WOORDEN BIJ IEDERE PIJL EERST APART
¯ 0ROBEER DAN DE WOORDEN VAN TWEE PIJLEN TE ONTHOUDEN
¯ 'A ZO DOOR TOT JE ALLE WOORDEN UIT JE WOORDWEB KENT
¯ #ONTROLEER OF JE DE WOORDEN KENT DOOR ZE OPNIEUW OP TE SCHRIJVEN IN EEN LEEG WOORDWEB
,EERTIP ¯ .OTEER DE %NGELSE WOORDEN DIE JE WILT LEREN MET HUN BETEKENIS
¯ "EDEK HET %NGELS *E ZIET NU ALLEEN DE .EDERLANDSE BETEKENIS 3CHRIJF OP EEN LOS BLAADJE DE
%NGELSE WOORDEN DIE ERBIJ HOREN !LS JE EEN WOORD NIET WEET SLA JE HET OVER
¯ #ONTROLEER NU DE %NGELSE WOORDEN DIE JE HEBT OPGESCHREVEN (AD JE ZE GOED
¯ -AAK EEN NIEUW RIJTJE VAN DE %NGELSE WOORDEN DIE JE NIET WIST MET HUN BETEKENIS
¯ (ERHAAL STAP EN TOT JE ALLE WOORDEN KENT
,EERTIP ¯ .OTEER DE %NGELSE WOORDEN DIE JE MAAR NIET KUNT ONTHOUDEN
¯ "EDENK BIJ IEDER WOORD EEN KORTE ZIN WAAR DAT WOORD IN VOORKOMT (OE GEKKER DE ZIN HOE BETER
JE HET WOORD ZULT ONTHOUDEN
¯ /EFEN ELKE DAG EVEN MET DEZE ZINNEN EN WOORDEN *E ZULT ZIEN DAT JE OOK DEZE WOORDEN NA EEN
WEEK KENT
123
1
Woordenlijst
-EETING PEOPLE
AUNT
!USTRIA ¯ !USTRIAN
AUTUMN
"ELGIUM ¯ "ELGIAN
BROTHER
CHILDREN
#HRISTMAS
COUNTRY
COUSIN
%NGLAND ¯ %NGLISH
FAMILY MEMBERS
FAMILY
FATHER
½RST NAME
&RANCE ¯ &RENCH
'ERMANY ¯ 'ERMAN
GRANDMOTHER AND GRANDFATHER
'REECE ¯ 'REEK
HOLIDAYS
HUSBAND AND WIFE
MOTHER
NEPHEW
.ETHERLANDS ¯ $UTCH
NIECE
NUMBERS
PICTURE
0OLAND ¯ 0OLISH
0UBLIC (OLIDAY
1UEEN´S $AY
SISTER
SON AND DAUGHTER
SPRING
SUMMER
SURNAME
THE ALPHABET
THE MONTHS OF THE YEAR
TO PRETEND TO HAVE A PARTY
4URKEY ¯ 4URKISH
UNCLE
WINTER
TANTE
/OSTENRIJK ¯ /OSTENRIJKS
HERFST
"ELGIp ¯ "ELGISCH
BROER
KINDEREN
+ERSTMIS
LAND
NEEF NICHT KIND VAN OOM OF TANTE
%NGELAND ¯ %NGELS
FAMILIELEDEN
FAMILIE
VADER
VOORNAAM
&RANKRIJK ¯ &RANS
$UITSLAND ¯ $UITS
OMA EN OPA
'RIEKENLAND ¯ 'RIEKS
VAKANTIE
ECHTGENOOT EN ECHTGENOTE
MOEDER
NEEF ZOON VAN BROER OF ZUS
.EDERLAND ¯ .EDERLANDS
NICHT DOCHTER VAN BROER OF ZUS
GETALLEN
PLAATJE SCHILDERIJ
0OLEN ¯ 0OOLS
NATIONALE FEESTDAG
+ONINGINNEDAG
ZUS
ZOON EN DOCHTER
LENTE
SUMMER
ACHTERNAAM
HET ALFABET
DE MAANDEN VAN HET JAAR
DOEN ALSOF JE EEN FEEST GEEFT
4URKIJE ¯ 4URKS
OOM
WINTER
111
1
Taalregels en afspraken
-EETING PEOPLE
7HAT DOES SOMEBODY SAY WHEN HE WANTS TO KNOW WHERE YOU ARE FROM
7HERE ARE YOU FROM 7AAR KOM JE VANDAAN
) AM FROM %NGLAND )K KOM UIT %NGELAND
) AM %NGLISH )K BEN %NGELS
7HERE IS HE SHE FROM 7AAR KOMT HIJ ZIJ VANDAAN
(E 3HE IS FROM 4URKEY (IJ ZIJ KOMT UIT 4URKIJE
(E 3HE IS 4URKISH (IJ ZIJ IS 4URKS
7HERE ARE THEY FROM 7AAR KOMEN ZIJ VANDAAN
4HEY ARE FROM 0OLAND :IJ KOMEN UIT 0OLEN
4HEY ARE 0OLISH :IJ ZIJN 0OOLS
7HERE ARE YOU FROM 4OM AND 7OUTER 7AAR KOMEN JULLIE VANDAAN 4OM EN 7OUTER
7E ARE FROM 4HE .ETHERLANDS 7IJ KOMEN UIT .EDERLAND
7E ARE $UTCH 7IJ ZIJN .EDERLANDS
7HAT DO YOU ASK WHEN YOU MEET SOMEBODY
7HAT IS YOUR NAME (OE HEET JE
(OW ARE YOU (OE GAAT HET MET JE
)M ½NE (OW ARE YOU -ET MIJ GAAT HET GOED (OE GAAT HET MET JOU
(OW OLD ARE YOU (OE OUD BEN JE
7HERE DO YOU LIVE 7AAR WOON JE
(OW DO YOU ANSWER
-Y NAME IS ¨ )K HEET ¨
) AM YEARS OLD )K BEN ¨ JAAR
) LIVE IN ¨ )K WOON IN ¨
117
2
Woordenlijst
&OOD
A CUP OF TEA
A PACKET OF CRISPS
BEEF
BILL
BREAKFAST
CABBAGE
CAULI¾OWER
CUCUMBER
DESSERT
DINNER
DRINKS
FOOD
&RENCH FRIES
FRIED EGGS
GARLIC SAUCE
LETTUCE
LUNCH
MAIN COURSE
MEAL
MEATBALL
MENU
NAPKIN
ONION
PINEAPPLE
PORK CHOP
POTATO
RESTAURANT
SALMON
SALT AND PEPPER
SHRIMP
SOUP
SPINACH
STARTER
STEAK
TABLECLOTH
TASTY
TO BE HUNGRY
TO BE THIRSTY
TOMATO
VEGETABLES
WAITER
112
EEN KOP THEE
EEN ZAKJE CHIPS
RUNDVLEES
REKENING
ONTBIJT
KOOL
BLOEMKOOL
KOMKOMMER
NAGERECHT
AVONDETEN
DRANKJES
VOEDSEL
&RANSE FRIETJES
GEBAKKEN EIEREN
KNO¾OOKSAUS
SLA
LUNCH
HOOFDGERECHT
MAALTIJD
GEHAKTBAL
MENU
SERVET
UI
ANANAS
KARBONADE
AARDAPPEL
RESTAURANT
ZALM
ZOUT EN PEPER
GARNAAL
SOEP
SPINAZIE
VOORGERECHT
BIEFSTUK
TAFELKLEED
LEKKER
HONGER HEBBEN
DORST HEBBEN
TOMAAT
GROENTE
OBER
2
Taalregels en afspraken
&OOD
! WAITER MAY ASK YOU WHAT YOU WOULD LIKE TO EAT
7HAT WOULD YOU LIKE TO HAVE 7AT WIL JE HEBBEN
) WOULD LIKE TO HAVE AN ORANGE JUICE )K WIL GRAAG SINAASAPPELSAP
7OULD YOU LIKE TO HAVE A HAM SANDWICH 7IL JE EEN BROODJE HAM
9ES PLEASE *A GRAAG
.O THANK YOU .EE DANK JE WEL
)N %NGLISH YOU NORMALLY SAY YOU HAVE SOMETHING FOR BREAKFAST
4O HAVE BREAKFAST ONTBIJTEN
(OW TO USE TO DO
4ODAY
$O YOU LIKE ¨ 9ES )WE DO
$OES SHEHEIT LIKE ¨
9ES SHEHEIT DOES
$O WE LIKE ¨ .O WE DON´T
118
9ESTERDAY
$ID YOU LIKE ¨YESTERDAY 9ES )WE DID
$ID SHEHEIT LIKE ¨ YESTERDAY
.O SHEHEIT DIDN´T
$ID WE LIKE ¨ .O WE DIDN´T
3
Woordenlijst
3PARE TIME
A LOT OF
BADMINTON
BON½RE
BORED
BUSY
CONCRETE BLOCKS
FAMOUS
FANTASTIC
FOOTBALL MATCH
GYMNASTICS
HOCKEY
HORSE RIDING
IMPORTANT
JUDO
KARATE MOVES
NICE
REALLY
RECORDER
SPARE TIME
TABLE TENNIS
TALENT
TO DRAW
TO GET CROSS
TO JUGGLE BALLS
TO PAINT A PICTURE
TO PLAY A COMPUTER
GAME
TO PLAY CHESS
TO PLAY SPORTS
TO PLAY THE GUITAR
TO PLAY THE PIANO
TO PRACTISE
TO PRETEND
TO READ A BOOK
TO RIDE A BIKE
TO SING A SONG
TO SKATEBOARD
TO USE A COMPUTER
TO WATCH TELEVISION
VOLLEYBALL
WORLD RECORDS
VEEL
BADMINTON
VUUR BUITEN VREUGDEVUUR
VERVEELD
DRUK
BETONBLOKKEN
BEROEMD
FANTASTISCH
VOETBALWEDSTRIJD
GYMNASTIEK
HOCKEY
PAARDRIJDEN
BELANGRIJK
JUDO
KARATEBEWEGINGEN
LEUK AARDIG
ECHT
BLOK¾UIT
VRIJE TIJD
TAFELTENNIS
TALENT
TEKENEN
BOOS WORDEN
JONGLEREN
EEN SCHILDERIJ SCHILDEREN
EEN COMPUTERSPEL
SPELEN
SCHAKEN
SPORTEN
GITAAR SPELEN
PIANO SPELEN
OEFENEN
DOEN ALSOF
EEN BOEK LEZEN
½ETSEN
EEN LIED ZINGEN
SKATEBOARDEN
EEN COMPUTER GEBRUIKEN
TELEVISIE KIJKEN
VOLLEYBAL
WERELDRECORDS
113
3
Taalregels en afspraken
3PARE TIME
3OMEBODY MAY ASK YOU WHAT YOU DO IN YOUR SPARE TIME
7HAT ARE YOUR HOBBIES 7AT ZIJN JE HOBBY´S
-Y HOBBIES ARE PLAYING FOOTBALL AND PLAYING THE KEYBOARD -IJN HOBBY´S ZIJN VOETBALLEN EN
KEYBOARD SPELEN
7HAT IS YOUR FAVOURITE HOBBY 7AT IS JE LIEVELINGSHOBBY
-Y FAVOURITE HOBBY IS PLAYING TENNIS -IJN LIEVELINGSHOBBY IS TENNISSEN
7HEN YOU WANT TO DO SOMETHING TOGETHER YOU MAY ASK
7HAT DO YOU WANT TO DO 7AT ZULLEN WE DOEN
) WANT TO PLAY HOCKEY )K WIL HOCKEYEN
$O YOU WANT TO WALK THE DOG :ULLEN WE DE HOND UITLATEN
9ES ) DO .O ) DON´T *A IK WIL WEL .EE IK WIL NIET
#AN ) ASK YOU A QUESTION -AG IK JE WAT VRAGEN
9ES YOU CAN .O YOU CANT *A DAT MAG JE .EE DAT MAG JE NIET
(OW DO YOU SAY IT
#AN YOU SWIM +UN JE ZWEMMEN
9ES ) CAN SWIM .O ) CAN´T SWIM *A IK KAN ZWEMMEN .EE IK KAN NIET ZWEMMEN
#AN WE PLAY ON THE COMPUTER +UNNEN WE OP DE COMPUTER
!SKING A QUESTION WITH 7HAT (OW 7HO
4OM´S FAVOURITE GAME IS "OMBER -AN
3USAN´S HAIR IS ½FTY CENTIMETRES LONG
0ETER PAINTS A PICTURE
7HAT IS 4OM´S FAVOURITE GAME
(OW LONG IS 3USAN´S HAIR
7HO PAINTS A PICTURE
119
4
Woordenlijst
!SKING THE WAY
A BIG CITY
A VIEW
A WASTE OF TIME
ACROSS
ATTRACTION
BEHIND
BOOKSHOP
CAR PARK
CHURCH
CINEMA
CITY CENTRE
CITY MAP
CORNER
CROSSROADS
DEPARTMENT STORE
½RST SECOND THIRD
GET A TAXI
IMPOSSIBLE
IN FRONT OF
MOSQUE
MUSEUM
NEAR
NEXT TO
PAVEMENT
RAILWAY STATION
SIGHTSEEING
SIGNPOST
SOUVENIR SHOP
SQUARE
SWIMMING POOL
THE POST OF½CE
THE TOWN HALL
TO CROSS THE ROAD
TO DISCOVER
TO READ A MAP
TO SHOW THE WAY
TRIP
TURNING
USEFUL
VILLAGE
114
EEN GROTE STAD
UITZICHT
TIJDSVERSPILLING
TEGENOVER
ATTRACTIE
ACHTER
BOEKWINKEL
PARKEERTERREIN
KERK
BIOSCOOP
STADSCENTRUM
STADSKAART
HOEK
KRUISPUNT
WARENHUIS
EERSTE TWEEDE DERDE
EEN TAXI NEMEN
ONMOGELIJK
VOOR
MOSKEE
MUSEUM
DICHTBIJ
NAAST
TROTTOIR
TREINSTATION
BEZICHTIGEN
WEGWIJZER
SOUVENIRWINKEL
PLEIN
ZWEMBAD
HET POSTKANTOOR
(ET GEMEENTEHUIS
DE STRAAT OVERSTEKEN
ONTDEKKEN
KAARTLEZEN
DE WEG WIJZEN
UITSTAPJE
DRAAIEN AFSLAAN
HANDIG
DORP
4
Taalregels en afspraken
!SKING THE WAY
!SK FOR THE WAY
%XCUSE ME 3IR -ADAM CAN YOU TELL
ME THE WAY TO ¨
%XCUSE ME COULD YOU TELL ME WHERE
THE ¨ IS PLEASE
!NSWERS
3URE
/F COURSE
)´M SORRY ) CAN´T HELP YOU )´M A STRANGER
HERE MYSELF
)F YOU WANT TO SAY SOMETHING ABOUT A BUILDING OR A PLACE YOU CAN SAY
)T IS TALL
)T IS EXCITING
)F YOU COMPARE THIS WITH ANOTHER BUILDING OR PLACE YOU CAN SAY
)T IS TALLER THAN THAT BUILDING
WHEN IT IS A SHORT WORD
)T IS MORE EXCITING THAN THAT PLACE
WHEN IT IS A LONGER WORD
)F THERE IS NO OTHER BUILDING OR PLACE AS TALL AS THIS ONE YOU CAN SAY
)T IS THE TALLEST BUILDING
WHEN IT IS A SHORT WORD
)T IS THE MOST EXCITING PLACE
WHEN IT IS A LONGER WORD
(OW TO EXPLAIN THE WAY
GO STRAIGHT ON
TURN LEFT RIGHT
TAKE THE ½RST SECOND THIRD STREET TURNING ON THE RIGHT LEFT
YOU COME TO ¨
(OW TO USE TO GO
4ODAY
) GO SHOPPING
YOU GO SHOPPING
HE SHE GOES SHOPPING
9ESTERDAY
) WENT SHOPPING
YOU WENT SHOPPING
HE SHE WENT SHOPPING
(OW TO USE IT
) HAVE A CAR
)T GOES VERY FAST
)T WENT VERY FAST
9OU USE IT WHEN THE THING YOU ARE TALKING ABOUT IS NOT A PERSON
120
5
Woordenlijst
(EALTH
A BANDAGE
A ½VECAR COLLISION
A TOOTHACHE
ACCIDENT
ANKLE
BAD
BITE WOUNDS
CHEST
CHICKENPOX
DISEASE
FEEL SICK
FEVER
¾U
HEADACHE
HEALTHY
HEART
HOSPITAL
ILLNESS
INJURED
LUNGS
MEDICINE
MUMPS
OPERATION
PLASTER
SHOULDER
SKELETON
SPOTS
STOMACHACHE
TEMPERATURE
THE DENTIST
THE SORE SPOT
TIRED
TO BLOW YOUR NOSE
TO BREAK A BONE
TO BREATHE
TO COUGH
TO HAVE A COLD
TO HURT
TWISTED
VICTIM
EEN VERBAND
KETTINGBOTSING MET VIJF AUTO´S
KIESPIJN
ONGELUK
ENKEL
SLECHT
BIJTWONDEN
BORST
WATERPOKKEN
ZIEKTE
NIET LEKKER VOELEN
KOORTS
GRIEP
HOOFDPIJN
GEZOND
HART
ZIEKENHUIS
ZIEKTE
GEWOND
LONGEN
MEDICIJN
DE BOF
OPERATIE
GIPS
SCHOUDER
GERAAMTE
VLEKKEN
MAAGPIJN
TEMPERATUUR
DE TANDARTS
DE ZERE PLEK
MOE
JE NEUS SNUITEN
EEN BOT BREKEN
ADEMEN
HOESTEN
VERKOUDEN ZIJN
PIJN DOEN
VERDRAAID
SLACHTOFFER
115
5
Taalregels en afspraken
(EALTH AND SCHOOL
7HEN YOU FEEL A TERRIBLE PAIN INSIDE YOUR HEAD YOU CAN SAY
) HAVE A HEADACHE )K HEB HOOFDPIJN
(E SHE HAS A HEADACHE (IJ ZIJ HEEFT HOOFDPIJN
7HEN YOU HAVE A PAIN IN YOUR LEG YOU CAN SAY
(IS HER LEG HURTS :IJN HAAR BEEN DOET PIJN
4HE NURSE SAYS
9OUR LEG IS BROKEN
9OUR SHOULDER IS TWISTED
9OU HURT YOUR HEAD
9OU SAY
) HAVE BROKEN MY LEG
) HAVE TWISTED MY SHOULDER
) HAVE HURT MY HEAD
3AY IT SHORTER
)´VE BROKEN MY LEG
)´VE TWISTED MY SHOULDER
)´VE HURT MY HEAD
-Y LEG HURTS BECAUSE ) FELL OFF MY BIKE
9OUR FEET HURT WHEN YOU WALK TOO MUCH
(IS HEARTBEAT IS HIGH BECAUSE HE HAS DONE TOO MUCH RUNNING
(ER ARM IS BROKEN AND SHE IS TAKEN TO HOSPITAL
121
6
Woordenlijst
(OME
A DOUBLE BED
ALARM CLOCK
ARMCHAIR
ATTIC
BALCONY
BEDSIDE LAMP
CARPET
CEILING
CUPBOARD
CURTAINS
DESK
DETACHED HOUSE
DINING TABLE
DRIVEWAY
½REPLACE
FRIDGE
FURNITURE
GROUND ¾OOR
MANSIONS
MESS
MIRROR
NIGHT TABLE
PAINTINGS
PILLOWS
PORCH
REAR GARDEN
SHEETS
SHELVES
SOFA
SPARE BEDROOM
STUDY
TERRACE
TERRACED HOUSE
TO CLEAN YOUR
ROOM
TO DECORATE
TO MOVE HOUSE
TO PAINT THE WALL
UPSTAIRS DOWNSTAIRS
WALLPAPER
WARDROBE
116
TWEEPERSOONS BED
WEKKER
LEUNSTOEL
ZOLDER
BALKON
NACHTLAMP
TAPIJT
PLAFOND
KAST
GORDIJNEN
BUREAU
VRIJSTAAND HUIS
EETTAFEL
OPRIT
OPEN HAARD
KOELKAST
MEUBELS
BEGANE GROND
LANDHUIZEN
ROMMEL
SPIEGEL
NACHTKASTJE
SCHILDERIJEN
KUSSENS
PORTIEK VERANDA
ACHTERTUIN
LAKENS
PLANKEN
ZITBANK
LOGEERKAMER
STUDEERKAMER
TERRAS
RIJTJESHUIS
JE KAMER
SCHOONMAKEN
INRICHTEN
VERHUIZEN
DE MUUR SCHILDEREN
BENEDEN BOVENVERDIEPING
BEHANG
KLEDINGKAST
6
Taalregels en afspraken
(OME
3OMEBODY MAY ASK YOU SOMETHING ABOUT YOUR HOUSE
7HERE IS THE BEDROOM 7AAR IS DE SLAAPKAMER
4HE BEDROOM IS UPSTAIRS $E SLAAPKAMER IS BOVEN
)S THERE A DOUBLE BED )S ER EEN TWEEPERSOONSBED
9ES THERE IS .O THERE ISN´T A DOUBLE BED %R IS WEL GEEN TWEEPERSOONSBED
(AS THE HOUSE GOT A GARAGE (EEFT HET HUIS EEN GARAGE
9ES THE HOUSE HAS GOT HASN´T GOT A GARAGE (ET HUIS HEEFT WEL GEEN GARAGE
$OES IT BELONG TO ME
)T´S MY HOUSE (ET IS MIJN HUIS
)T´S YOUR HOUSE (ET IS JOUW HUIS
)T´S HIS HOUSE (ET IS ZIJN HUIS
)T´S HER HOUSE (ET IS HAAR HUIS
)T´S OUR HOUSE (ET IS ONS HUIS
)T´S YOUR HOUSE (ET IS JULLIE HUIS
)T´S THEIR HOUSE (ET IS HUN HUIS
7HAT DO YOU SAY WHEN YOU TELL SOMEBODY ABOUT YOUR HOUSE
7E HAVE OUR OWN SWIMMING POOL
7E DON´T HAVE A LARGE FRONT GARDEN
122
Download
Related flashcards
Create Flashcards