Festival of 9 Lessons and Carols - Matthias

advertisement
Festival of 9 Lessons and Carols
Sfeervolle Christmas Carols zijn zaterdag 20 december om 17 uur te
beluisteren in de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord 68 in
Alkmaar.
De Martinus Cantorij brengt ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’,
zoals koren in Engelse kathedralen dat deze dagen ook doen. Er klinken
warme, meerstemmige kerstliederen uit hedendaags (Rutter, Tavener,
Ord, Sumsion en Ferguson) en klassiek repertoire (Bruckner). Dit
afgewisseld met korte lezingen. Ook zingt het koor in samenzang
bekende kerstliederen.
Het koor staat onder leiding van Paul Waerts. Het orgel wordt bespeelt
door Dick Grasman. Voorganger bij de dienst is Jeroen de Wit.
Gezongen worden onder andere:
Once in Royal David’s City
Adam lay ybounden
All this time
What sweeter Music
O little town of Bethlehem
Ave Maria
O come all ye faithful
Holy babe sleeping there
Watt’s cradle song
O thou the central orb
The Holly and the Ivy
arr. Reginald Jacques
Hark the herald angels sing
Annunciation
Samenzang
Boris Ord
William Walton
John Rutter
Samenzang
Anton Bruckner
Samenzang
Barry Ferguson
Herbert Sumsion
Charles Wood
Traditional,
Samenzang
John Tavene
De Martinus Cantorij Het koor legt zich toe op het zingen van
Anglicaanse kerkmuziek. Het koor zingt in antifonale opstelling, dat wil
zeggen dat twee koren tegenover elkaar staan: rechts de 'decani' en
links de ‘cantoris'. Deze koren zingen nu eens samen, dan weer elkaar
afwisselend. Vooral bij de Engelse manier van psalmzingen, het
Anglican chanting' komt deze kooropstelling bijzonder tot haar recht..
Download
Related flashcards
Create Flashcards