BJöRN JARLVIK FILATELI AUKTION NR 75

advertisement
BJöRN JARLVIK FILATELI
AUKTION NR 75
SÖNDAGEN 26 april 2015.
KLOCKAN 15:00.
view the lots on internet
www.jarlvik.com
visning på internet
Samlingar och partier i separat katalog.Beställ! Collections and lots are in separate catalogue. Order it!
BJÖRN JARLVIK FILATELI
BOX 9110
102 72 STOCKHOLM
TEL OCH FAX 669 26 86
www.jarlvik.com
[email protected] , [email protected]
MOBIL TEL 070-6504926
AUKTION Söndagen 26 April KL. 15.00. www.jarlvik.com
www.jarlvik.com Massor av bilder på internet.
se auktionslistan på internet. Större text och bilder !
AUKTIONSPROGRAM.
AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är söndagen 26 APRIL 2015, klockan 15.00.
VISNING:
Måndagen 20 april, Onsdagen 22 APRIL kl. 14.00-18.00,
dock i något begränsad omfattning och endast mot telefon anmälan senast dagen innan kl 12.00.
Ring för specifik information.
BUD
SKRIFTLIGA- ,FAX eller INTERNET BUD SKA VARA OSS TILLHANDA Söndag 26 APRIL 15.00 SENA BUD Onsd. RING 6692686 ,070-6504926.
Resultat : Förhandsfakturor på erhållna objekt skickas med vanlig post inom en vecka från auktionen. 27-28 APRIL är firman stängd.
HÄMTNING EFTER ÖVERENSKOMMELSE PER TELEFON när ni erhållit förhandsfaktura.
UPPLYSNINGAR om objekt kan fås per telefon 08-669 26 86 , 0706504926
Fotostatkopior går att skriva ut från internet. Kan eventuellt skickas om vi hinner. Tidsavgift kan tillkomma.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR (Abbreviations)
Sverige förfilateli och brev,FDC
1-463
**
postfriskt
mint unhinged
Svenska stämplade frimärken
464-2454
*
ostämplat
mint hinged
Svenska stämplade frimärken utrop under 175 kr lista bara på internet 2455- 3728
Svenska ostämplade frimärken *
3730-4398
(*)
ostpl.utan gummi
unused no gum
Provtryck **, * (*)
4399-4458
LYX=L
LYX = 5
collectors piece
Svenska postfriska **
4459-6991
PR=P
prakt = 4
superb (XF or EF extra fine)
Svenska 5-strip ** 6992-7629
AB
mycket gott ex = 3 very fine copy (v.f., VF)
Rullar,ARK
7630-7778
BA
gott ex = 2
fine copy
F
Häften
7780-8281
AB centr märkesbilden tangerar ej perforeringen = 3
Häftespartier
Beställ separat katalog
AB centr stamp picture clear from perforation = 3
Buntar,Lådor, Nominal, kilov, mm Beställ separat katalog
stpl=st=s stämpel
cancellation, used
Samlingar och partier, SVE
Beställ separat katalog
kl
klipp
on piece
Norden
8282-10095
centr=c centrering
centering, c
Europa , HV, (Michel nr)
10096-16231
vc
välcentrerad
well centered,
wc
USA ( Michel nr.)
13451-13928
kt
kort tand
short perf,
sp
Samlingar Norden ,Europa,HV, USA
Beställ separat katalog
ktt
korta tänder
short perfs,
spp
Sent inkomna objekt
kht
kort hörntand
short corner perf, scp
­
ktspts
kort tandspets
short perf.tip
spt
vht
vikt hörntand
bent corner perf
bcp
Catalogues
lvht
lätt vht.
slightly vht.
lbcp
Scandinavia
Facit (F)
ft.
felande tand
missing perf
mp
All world
Michel (Mi)
tu
tunn
thin
th
tu. fl.
tunn fläck
thin spot
th.sp
ri.
riss
tear
ve
veck
crease
cr.
def
defekt
defect
var
variant
variaty
n.i.
nyans intyg
shade certificate
rv
rättvänd
upright
AUKTIONSVILLKOR
---Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud plus en höjning med 10%.
---Finns endast ett bud säljes objektet till minimipris. Vid lika bud gäller det först inkomna.
---Utropspriserna är även minimipriser. Underbud godkännes ej.
---På auktionspriset tillkommer 20% i provision. vi tillämpar VMB (Vinstmarginalbeskattning).
---Vid postbefordran tillkommer porto och föräkring. Vid inköp under ca 500kr kan objekten skickas i vanligt brev (förskottsbetalning och på köpares risk), då tillkommer endast porto + fakturavg min 14 kr.
---Likvid skall erläggas inom 15 dagar efter avisering om inte annat överenskommits före auktionen. Vid försenad
betalning uttages 2% dröjesmålsränta per påbörjad månad och eventuellt påminnelseavgift 50 kr.
---Ibland finns dubbletter av utropsnr (mest ** och likvärdigt matrial) då kan objekt även erhållas till näst högsta bud.
---äganderätten till inropat objekt övergår till köparen först när full likvid erhållits.
---Om full betalning inte erlagts inom 40 dagar förbehåller vi oss rätten att sälja objekten på köparens bekostnad.
---Utländska köpare erhåller normalt förhandsfaktura.
---Svenska kunder kan välja förhandsfaktura med vanlig post eller postförskott. Vi kan tyvärr inte hantera specifika krav på frankering.
---Berättigade reklamationer beaktas endast om de returneras i ursprungligt och otvättat skick och om de är oss tillhanda
inom 14 dagar efter leverans. Prakt och Lyx är delvis subjektiva begrepp som är delvis definierade genom bildera då detta syns tydligt i
katalogen eller på internet i full storlek eller förstoring så anses ni ha godkänt centrering , stämpel och tandning enligt bild och kan inte returneras pga.
ex LYX blir PR-LYX i attest. Vill ni bjuda på specifika krav meddela innan bud ges eller när bud skickas. Speciella krav kan avisas och buden strykas.
Samlingar och partier kan normalt inte reklameras.
----Angivet bud är bindande och innebär godkännande av ovanstående villkor.
CONDITIONS OF SALE
---Lots are sold to the highest bidder at 10% above the second highest bid.
Höjningar
---When there is only one bid the lot will be sold at reserve price.
10%
---All prices stated are reserve prices. Bids below that will not be accepted. ---A 20% buyer´s premium will be added to the ”hammer price” as well as postage Bid increases 10%
and insurance costs. We use ”margin scheme ” (regarding VAT).
---Foreign cusomers will receive proforma invoices. All bids in SEK Swedish kronor.
BJÖRN JARLVIK FILATELI , BOX 9110 ,102 72 STOCKHOLM,
tel 08 669 26 86
telefax 08-669 26 86 mobil 0706504926
[email protected] , [email protected]
FÖRFILATELI , DIVERSE
1
2
3
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM
700
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor .
500
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor .
500
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung.
angående arbetare, PRAKT,F 800
400
Brev 1847 till Fjerdingsmannen i Kolagården .
anteckning FORT.
400
LÖSEN 4SK STOCKOLM TYP 2, AB-PR
FÖRSÄNDELSE
350
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
1759 KRONOBREV MED SLINGA TILL
angående civilmål, PRAKT
250
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING
250
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL
TUNNOR
250
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES
INFÖRANDE
250
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl
kungörelse till FJÄLKINGE. 200
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för
pappar.
200
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER
200
Kungörelse1803 med kronslinga på
framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan
m.m.
200
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet
150
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803
100
KRONOSLINGA , BREV 1758
100
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten
100
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull
100
BREV , Frimärkta försändelser
1891 Oscar II 10 öre röd, otandat på
brevstämplat PKXP No 27 26.5.1901, PÅ
BAKSIDAN UPSALA 26-5-01. 700
83
33
20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev
sänt frånSTOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien.
6
Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked,
delvis lagat med tejp, dock ärdubbelportobrev
7
till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är
8
rariteter.
1000
84
2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT
1400
9
85
2a GÖTHEBORG 7-6-56, +Bläckkors
500
86
2b STH 29-5-56, AB-PRS
450
10
87
2c AB-PRAKT brev Hudiksvall 3-10-56,nyansint
1900
11
88
2c STH 28-7-56, rufftandat
750
89
2e STH 23-10-57, AB-PRS
600
12
90
2e GEFLE 3-1-57, PRS på märket
500
91
2e STH 5-1-57, lätt prs
400
13
92
2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans
14
1000
93 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ.
800
15
94
2l UPSALA 27-1-58, 4 -K stpl
400
95 2m STH 20-2-58
450
16
96 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK
MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och
sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöben17
havn. Sällsynt.
2500
97 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfran18
kerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl istället
19
för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED
20
DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM
2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO
21
ochUNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9
Sgr,straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt
22 ARB ARBOGA 1829, AB inehåll
175
porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nöttatän23 BOR BORÅS PR-LYX, 1824
der, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg
24 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll
90
HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOB25 MAR MASTRAND, AB
200
JEKT!
18000
26 PIT PITHEÅ, svag PRS
200 98 7c2,9d3ORSA 9-12-1870 på 12öringarna och GAGNEF
27 RakWEN WENERSBORG, PR
100
10-12-70 på 5ö, på 41öres brev till ITALIEN via
28 SAH SAHLA 1828, OTYDLIG, F 1000
150
Nordtyskland fåtal kända med denna kombina29 SKA SKARA , AB
100
tion. Intyg HOW mycket gott objekt 3(3,3,4,4)
30 UDD UDDEVALLA , AB
150
(4,4,3)3 någon ensaka kt.
½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
4000
31 NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+
125 99
9 BLÄCKMAK på brev till FELLINGSBRO 300
32 ½ CIRKEL STPL nyköping fr br
75 100 9,10 12+24ö=36ö t. England AB-PRst STH 31-5-71
900
33 BågGefGEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200
325 101 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 ,
mycket dekorativt.
2500
34 BågGefGEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200
300
35 BågsCAL CALMAR 9-2-37, PR-LYX
200 102 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
103
9c1
par
12ö
=24ö
till
NORGE,
STH
7-2-59
400
36 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000
650
250
37 BågsGEF GEFLE, 9-9-55,prakt,typ4,1200
700 104 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS
250
38 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB
500 105 9c2 SÖDRA ST. BANAN 15-9-67, AB-PR
150
39 BågsGEF GEFLE, 26-8-32,typ2,ab
250 106 9c2 GEFLE 4-2-66, PRAKT
300
40 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500
200 107 9c2,v13STH 12-5-65, punkt i G
108
9c2,varLUND
25-1-65,
skruvavtryck,
AB-PR
100
41 BågsGriGRISSLEHAMN 26-10-48, RÖD TYP2 ,F1000
109
9c3
12öre
vapen
singel
!
på
lösenbelagt
brev
till
500
USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tand42 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
skador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen
43 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR
350
) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och
44 BågsMar MARIESTAD 24-12-31, JULafton, AB-PR
Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst
100
New York Jan 12. UNIKT BREV!
12000
45 BågsSalSALA 16-6-36 , PRAKT
175
46 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX
100 110 9c3 12öre mycket fint Postanvisningsbrev UMEÅ
5-4-69, AB-PRAKTOBJEKT
1700
47 BågStoSTOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000
500
200
48 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200
400 111 9c3 UPSALA 14-4-70, LYXS
112
9C3
par
12ö
=
24ö
GBG
15-2-70,
AB.
200
49 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till
113
9c3
Carlstad
9-4-69,
prs
150
Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på
150
baksidan.
900 114 9c3 PKXP NR 2 8-12-70, PRAKT
115 9c3 GBG 25-9-69, brev til NORGE
150
116 9c3 CARLSTAD 1-7-68,PRS omv märke, Exakt 10
år från första dag. 125
117 9c3 GEFLE 28-3-70, PRAKTstpl
100
50 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr
250 1189d3,10d2 2x12ö+2x24ö=72ö i UNIK KOMBINATION
51 4-KChriChristianst.22-4?-48
50
på brevframsida till LONDON , stpl STH
52 4-kJÖNJÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB
50
26-11-70, Intyg HOW mycket gott objekt 3 (4x3)
534-KSalSALA 30-5-50,PRS, tejp fl. TYP 2, F 600
150
(3,3x4),3 .
5000
54 4-k WEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 1199d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till
800
RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco
55 ARB ARBOGA 3-3-43, AB
75
stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5)
56 CAR CARLSCRONA 20-4-45,
100
(3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2
57 CAR CARLSCRONA 10-2-54, AB
100
obet ktt. Endast 2 kända med denna kombina58 GAG GAGNEF 9-9-40, PR
75
tion. UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
12000
59 GEF GEFLE 11-11-40, PR
90 120 9e1 STH 29-6-60, AB-PR
200
60 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8
75 121 9e1 TROLLHÄTTAN 19-3-60,AB-PRs, brev fl. 150
61 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid
60 122 9h 12ö ultramarin i par , Norrköping 6-11-61 på 2
62 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid
50
viktklassbrev.AB.
600
63 GÖT GÖTHEBORG 28-4-46, Typ6? på baksid
50 123 9h HERNÖSAND 21-2-62, AB-PR
100
64 HAL HALMSTAD 7-4-48, PRS, TYP4? svart
125 124 9h(2?) HUDIKSVALL 19-10-62, mörkt blågrön stpl 500
65 HAL Halmstad 21-7-56, ab
50 125 9h,V15WENERSBORG 2-8-62, fläck på sköld
200
66 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4
90 126 9i 12ö ultra. ÅSEN 6-9-62, notering Tj.brf , ovanligt
67 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39
125
med tjänstebrev
400
68 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR
100 127 9k EKOLSUND 4-7-62, SUBERBT BREV , troligen
69 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig
50
ett av de absolut finaste med denna svåra
70 LID LIDKÖPING 13-2-58, PRS TYP2 70
blåultramarina nyans. ETT FANTASTISKT
71 MAL MALMÖ 10-10-50, TYP 8, AB
65
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
4000
72 MAR MARIESTAD 5-6-47, PR
75 128 9k WESTERÅS 9-5-62, PRS , ljus färg
1000
73 MAR MARIESTAD 15-1-48, PR TYP 3
75 129 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans
750
74 NYK NYKÖPING 30-9-50, PR-LYX TYP 1
75 130 9l PHLIPSTAD 13-6-63, PR-LYX BREV
200
75 SKA SKARA 21-2-41, PRS
75 131 9l STH 1-5-63, PRS, extremt färgstark
200
76 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR
100 132 9l SÖDERHAMN 17-5-63, PRS, färgstark
150
77 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR
75 133 9m 12ö ,2 märkesbilder, Gefle-72
200
78 UPS UPSALA 8-3-40, PR
100 134 9m GBG 25-2-72, VACKERT
100
CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
13510a,9d1 36ö st HALMSTAD 4-6-60
750
79 CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12
100 13610d1, 11a 24+4×30 öre på brev med dubbelt portosänt
4
5
RAKSTÄMPLAR , N.st4
BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6
FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9
10
80 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53
100
81 LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN
1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN
STERBHUS.
2500
82
54
från STOCKHOLM 11.3.1862 till Frankrike. Stämplar HAMBURG K.S.P.A.(D) 16.3,
SUEDE ERQUIEVRAIN 18.MARS.62, PARIS
19.MARS.62 samt BORDEAUX 20.MARS.62.
Inyug HOW Praktobjekt 4 (3×2,3,4) (5×4) 4. F
18000
6500
137 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i
brevet.) med sigill på baksida och på framsidan
från tränsningen. Denna kombination är känd i
endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt
.
8000
138 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar
SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera
transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT.
5000
139 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD
brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk
avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK
9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland
tidigare Kända.
5000
14010d2,11e2 UNIKT DUBBELPORTOBREV 108 öre till
ITALIEN , 2X24ö OCH 2X 30ö stpl STH 18-268, Franco stpl, P.P. och ank stpl ROMA.INTYG
NILS SVENSSON Gott objekt, Lätt skadade
frankering. ENDA KÄNDA. UTST OBJ. 15000
14110d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till
Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs.
900
142 10d2,924+12ö REK framsida, ab-prakts MOTALA
4-6-72, vackert
350
14310h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende
men ngn vikt tand,kt. 1200
14410h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG
24-11-68, ank stpl
800
145 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt
från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från
införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL
HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES
2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F
16000 vackert och fräscht
6000
146 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent
över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till
Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat
och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och
röd Holländsk stpl. 4000
147 11b LINKÖPING 11-12-62, 30ö i par till Finland ,
vackert med intressant 4-kstpl på baksid STH
13 DES 63. Vackert mycket gott obj.
800
14811b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto
till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet
och vackert. Intyg NS ”gott-mycket gott objekt.”
4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT
SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+
6500
149 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på
UNIKT brev med dubbelt porto till Finland,
endast betalt till gränsen. Sänt från LUND
2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866
ochGrisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar
”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett
par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW
2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
15011e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36
ö REK brev med unik kombination, F 209 1
Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill
meddelar av snren på baksid.
6000
151 11e1,v4STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till
Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande
HOW ”äkta”. Vänster märke variant accent över
E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert
UTST. OBJ.
7500
152 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto
direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg
HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2
kända. UTST OBJ:
16000
153 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till
Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs.
600
15411e2,9d3, 14Be, 30ö+12ö+3ö = 45 ö till LONDON, via
Danmark. SÄLLSYNT KOMBINATION OCH
PRAKTKVALITET. Udersökt av HOW ” äkta inga
defekter eller rep.”
5000
15511h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp=
45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73,
SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet.
Mycket gott objekt.
9000
156 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö
lejon
300
157 14B,9 3Ö+ 3st 12ö på brevklipp rv st GBG 22-4-69, blå
st Suede-Erquelines och PD st .Adress Cognac
FRA.
300
158 14Ba 3 öre Liggande Lejon i den sällsynta olivaktigt
gråbruna nyansen på PRAKT brev STH 21-3
4tur,Nyansintyg HOW.
1800
159 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i.
HOW.
1100
160 14Bc1 STH 4 TUR 16 -9- (65), AB-PR
300
161 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT
250
162 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke
175
16314Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR
17-10
600
164 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
165 14Bg 3ö i horizontellt 3-strip vilket är ovanligt på
mycket vacker , ankomststämplad, trycksak
till DANZIG. Sällsynt mycket gott objekt (en
3ö liten hörnskada) utställningsobjekt med
praktutseende. F 40.000 och bara 4 kända med
denna kombination.
10000
16614Bg,v23ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR
250
167 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
168 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till
KÖPENHAMN
650
16915b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a
viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND
(flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända
brev med denna kombination. Intyg HOW gott
obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med
litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt
brunrött kuvert, 11000
170 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till
NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
171 16b2 20Ö PAR PÅ BREV TILL ÖSTERIKE, UPSALA
17-2-68, Intyg HOW 3,(3,3) (4,4), 3
6000
17216c,14Bc2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSERSÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ ”via Preussen”
avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW,
3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering,
ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ.
22000
17316e,14Bc2 3 och 20ö (kht) Lejon på underfrankerat
kuvert till Hamnurg, makulerat med enbart
Danska stämplar nr 1 och Fra Sverrig 31-8-69,
tRANSIT STPL kJÖBENH. 31-8 OCH ANKSTPL
hAMBURG 1/9 . mYCKET GOTT OBJEKT.
oVANLIGT.
5000
17416e,7b2 GBG 19-11-69 2x20ö+5ö=45ö till London 550
RINGTYPSBREV 175 17a MALMÖ 8-1-73, PRS PAR 3Ö I a NYANS PÅ
TRYCKSAK, DATERAD LONDON 7-1-73 sänt
till KRISTINEHAMN, UTST OBJ.
2000
17617a,21bSTH 13-7-72 , tidigt utlandsbrev 13 Dag till
DRESDEN , stpl Franco och på baksid AUSG
17/7 . UTST. OBJ ett av de tidigaste breven
med ringtyp t14 tll Tyskland.
2000
177 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert
stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj.
2900
17817e,19f, 21m
4,5,12ö på brev
från Stockholm till Finland makulerat med enbart
ANK stämplar. Sällsynt objekt.
4000
17917e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND
KOMBINATION. 9000
180 17f MARIESTAD 8-9-76 ,3öre ringtyp t 14 i par på
trycksak till BELGIEN , obet klimatpåverkat och
adressatens efternamn raderat, MEN ENDAST
2 TRYCKSAKER RINGTYP T 14 ÄR KÄNDA
TILL BELGIEN OCH DETTA ÄR ENDA MED 2st
3ö,intyg HOW mycket gott objekt 3(3,3) 3-4,2. F
50.000:-Utställningsobjekt!
20000
181 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA
ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75.
UTST. OBJ.
3000
18217h, 19f, 21n3+5+12 öre som trevlig kombination på brev
sänt från STOCKHOLM 28.12.1876 till England.
3ö nötta tänder, ett mycket vackert objekt. 1500
183 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn
makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77,
AB-PRAKTOBJEKT.
4000
184 18a,bk 4öre ringtyp på 6 öre brevkort avsänt STOCKHOLM C. 10-2-77 (ganska tidig för 4ö ca 43
dag) till DANMARK, PR-LYX OBJEKT. UTST.
OBJ
5000
185 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR
19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck
genom ett märke,en kht, ett mycket intressant
brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT
utställningsobjekt!
5000
186 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP
T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med
PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med
REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND
FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret.
2000
18720b,21bWEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto
till England med UNIK KOMBINATION. Mycket
gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW ”äkta”.
Röd 4-kantig London stpl på baksid.
12000
18820f, 25gAssbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå
och 3 x 30öre.GÖTEBORG 11.3.1875, något
beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT
PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev
en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag,
violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med
denna fina kombination enl. Facit. 5000
189 20k,21epå Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som
30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77,
intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt.
6000
190 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska
stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith
Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl
Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket
gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3.
3000
191 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV
MED BARA DANSK STPL
750
192 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
193 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78
anteckning ”obs frim å baksidan”, ovanligt 200
194 21 MÖRKÖ 2-12-76 12ö kht, 100
195 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD
400
196 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT
200
197 21c WARBERG 15-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD,
sidv märke.
450
198 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv
märke.
400
199 21c SUNDSVALL 29-12-72, sidost 30-10
100
200 21e GEFLE 13-12-72, prs brev 100
201 21e KRISTIANSTAD 18-2-73, AB-PR
100
202 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT
200
203 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT
200
204 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans
200
205 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP
150
206 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev
150
207 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans
100
208 21j ÖRNSKÖLDSVIK 18-7-73, BLÅ PRS, lätt arkivveck. Mycket dekorativt.
750
209
210
211
212
21j
21j
21j
21j
JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX
300
TÖREBODA 26-7-73, PR-LYX BREV
250
NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR
150
Pkxp nr 5 NED 15-8-72, sido stpl Pkxp nr 7 UPP
15-8-72, ab-prs, arkiv ve
100
213 21k 12ö sorgebrev, Westerås 3-3-74, kt
200
214 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT
100
215 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT
200
21621m,varWESTERVIK 7-9-76, AB-PR, FELPERFORERAD 2 märkebilder
500
217 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ
350
218 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text
150
219 21o,varKARLSTAD 13-1-77, vita prickar
100
220 21p 12ö Gillberga 4-5-77, pr-lyx
300
221 23 20/20 på brev till Frankrike, GBG 21-9-77,
mycket gott objekt, flera stpl.
1000
222 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars
PRAKT
800
223 23b 20/20ö tydligt dubbeltryck, PKXP No 8a.UPP
6-4-77 på brev till COGNAC ,mycket gott objekt
900
224 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !
3-5-73
800
22524g,21m Ringtyp 24+12ö = 36ö till USA. Sällsynt brev
med stpl Stockholm 29-6-74, Franco stpl. och
Via Tyskland. Brevet lätt tvättat och uppsnyggat.
Intyg HOW Gott Objekt 2,3,3,2. F 20.000:-
3500
22624h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv
stplar, vackert mycket gott objekt.
650
227 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår
på brev
600
228 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
229 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats
med lite papper, mycket vackert med rek+
wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto.
2500
23025h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga
monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev
till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA.
UTST. OBJ. vackert och genuint.
5000
231 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs
Tidaholm 1-6-74, vackert.
375
23226c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 1512-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
233 17f,21nFrankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre
underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt
från STOCKHOLM10.2.1875. Röd stämpel
AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt
notering om lösenbelopp”11” (Decimes). UNIKT
MYCKET GOTT objekt.
14000
234 28,32b12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3
ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA
22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT
KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
235 28b MALMÖ 25-7-77, mycket tidigt brev för 3 ö t 13
500
23628d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till
Stettin , tyskland, sällsymt kombination, PRAKT
stämplar.
700
237 28d,32c3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
23828f,30h,Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö
Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping
23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan.
600
23928f,30h,30i(3) intressant kombination Post. anvn. med
flera nyanser. (nr 30 h stplgenomslagsriss )GBG
25-8-84.
450
240 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort
ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4
ö t 13.
600
241 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket
med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet?
uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till
Stockholm och där stämplats med bindande stpl
till adreskortet. Intressant.
500
242 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A
UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV.
2000
243 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
244 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på
brevkort signerat SJÖMAN
400
24531g,28d6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83,
SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE.
500
246 31i HURFVA 1-4-84 ,AB-PR, 6ö på brevk.
200
247 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84
200
248 31j 6ö på brefkort, OXIE 26-11-84, AB-PR
150
24931k, 33e, Fk
38ö REK 6+20 öre påfrankokuvert sänt
från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet
riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik
REK kombination för 38ö utlands REK
1250
250 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR
125
251 32a STH 19-5-77,PR-LYXS 12ö PÅ BREV TILL
NORGE, MYCKET TIDIG för 12ö ringtyp t 13,
troligen TIDIGAST KÄNDA 12ö T 13 PÅ UTLANDSBREV, och endast ett par tidigare kända
över huvud taget, UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
5000
252 32a 12öre på brev daterat 23/5 1877 stpl PKXP
NR34 24-5-77 sänt till OROUST, ETT AV DE
ALLRA TIDIGAST KÄNDA BREVEN MED
12ÖRE RINGTYP T 13. UTS. OBJ.
2500
253 32a Frankrike. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev
sänt från STOCKHOLM K.E. 24.9.1877.Tstämpel samt ”17” (Centimes) avseende värdet
på det i Sverige betalda portot.
1500
254 32a STH 12-6-77, pr , TIDIG, privat
250
255 32a,varSALA 26-7-77, prs tidig, vita prickar
200
256 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13
100
257 32b KARLSTAD 27-6-78, PR-LYXs 100
258 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR
80
259 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs,
mycket sällsynt på brev.
800
260 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt
på brev
600
261 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13
500
262 32c LILLSJÖDAL 24-8-78, AB-PR
200
263 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81
200
264 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS
125
265 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880,
sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ.
2000
266 33a 2x20ö =40ö dubbelportbrev STH 18-10- 78 ,till
PORTUGAL, anks Porto. AB,ngn kt. Mycket
SÄLLSYNT adressland.
1500
267 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift ,
dubbelportobrev , ankstpl.
750
268 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl,
”med Finland” till Helsingfors.
1500
269 33d 20ö på brev till FRANKRIKE DÄR MÄRKET
ENBART MAKULERATS MED TVÅ RAK
STÄMPLAR FRASVERIGE. PRAKTOBJ. 1000
270 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto
till Tyskland, ovanligt
600
271 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till
paket med kupong obet naggadde hörn
200
272 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85,
vackert AB-PRS
300
27335d,33b,32d
30+20+12ö=
62ö ASS brev, AB , WISSEFJÄRDA 18-1-80, till
Gnösjö. sidostpl PKXP 19-1-80.
600
27435dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) ,
rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
275 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84
150
276 40b 5x2ö , Pkxp no 85 20-9-93, vackert
350
277 40c,fk 2ö ph på 2 ö fk , PKXP No 28A, PR-LYX
500
278 41,45 3öre ringtyp PH i 4-strip och 10ö på rosafärgat
kuvert till köpenhamn PRAKT stämplat ” FRA
SVERIGE M” . ANKs Köpenhamn 24-12-88.
Utställningsobjekt.
2000
279 41c 3Ö 3-STRIP RINGTYP ph + 1 Ö SIFFERTYP
PKXP No 87 B 28-6-02
400
280 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare
200
281 42a PKXP No 7C 31-12-87, PRS brev
100
28242b, 45, 46a
Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på
assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887
till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87.
Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS
brev.
3000
28342d,61a4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på
litet kuvert till Finland stpl. ”Från Utlandet” och
transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo.
750
284 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN
350
285 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN
250
286 43,46 2st postanvisningar Piteå 1991, pr-lyxs
100
287 43,46 3st postanvisningar TROSA 1990, p-lyxs 100
288 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV.
100
289 43b,46Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88
90
290 43c,46c2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i
praktkval. FRÅNÖ 17-1-88
200
291 43c,46cPanv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88
90
292 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill ”Volontären”
Regemente 157 ”Volontärenskolan” Karlsborg.
Intressant.
300
293 44c,40aSTH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div
ktt men ovanligt.
300
294 45 vÅGRÄTT 5-STRIP (EXTREMT SÄLLSYNT)10
öre på mycket vackert adresskort till paket sänt
från TORESTORP 18.12.1888 till Boarp. 600
295 45v6 10ö par GEFLE 23-9-91, förskjuten tand 400
296 46 HÖRUP 3-1-91 ASS brev 258kr till Lund,
praktobjekt
500
297 46 20öe ringtyp 2st på rekbrevframsida till USA
GÖTEBORG 11/1-1889, sällsynt obj i PRAKT
utseende
500
298 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
299 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS
150
30046,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK,
OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL
TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM
31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något
slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är
felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA
, FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH
MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
301 46c STH 8-1-90,notering ” med Express” till Finland,
anks.
300
302 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND
24-4-88
300
303 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK
200
304 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs
200
305 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med
intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA
21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad
STOCKHOLM K.E.21.11.1888 och kvitterad
dagen efter.
600
306 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR
150
307 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek
150
308 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek
350
309 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV
300
310 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR
250
311 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-890, transit o ankstpl Landau Tyskl
200
51,5OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT 312 52 5ö på 5ö brevkort till ISLAND stpl STH 1899,
ank stpl REYKJAVIK 29-1-1900
600
313 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM
22-4-1908
400
314
315
52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl
400
52 5ö GBG 23-8-06, på NOTIS från Mora venerns
jernvägs båtar.ngt skrynklig
350
316 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av
brev till FINLAND
250
317 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
318 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR
på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o
Köpenh. 5-5-05
200
319 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07
125
320 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke
vid sidan
100
321 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
322 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st
BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket
sällsynt
600
323 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS
125
324 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5
75
325 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND
,obeg svarsdel.
250
32653,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London
PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
327 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till Engaland, Malmö 25-6-07.
200
328 54 Mycket dekorativt tryckt brev med bild på
Lejon och sköld MZ( Fabriksmärke M.Zadig.
4x10ö=40öREKbrev till ISLAND stpl MALMÖ
Bref Utr. 4-1-1905. Transit stpl Köpenhamn och
ank stpl Reykjavik 16-1-01 på baksidan. En
Pärla.
2800
329 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903
325
330 54 FINSPONG RULL stpl 21-2-07, 10ö i 3-strip på
adr kot till paket
275
331 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c
Oscarsbrev till Schweiz .
200
332 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07
150
333 54 BOHULT 13-4-07, 5x10ö Wärde
150
334 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr
150
335 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05
125
336 55 P.anv. 15ö SKÄSTRA 29-4-04 ,LYXS
200
337 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö
125
338 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR
75
339 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
340 59c,58 50+30ö=80ö tredubbeltporto + rek till Schweiz,
stpl SPJUTSBYGD 22-9-1900, ank THUN 24IX-00. PRAKTOBJ.
500
341 59d,5650+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-1107, AB-PRAKT
275
342 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev
mycket vackert och intressant litet
150
343 61,64v11och 4ö siffertyp OTANDADE PAR på brev STH
11-2-10, OVANLIGT
2000
344 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors,
STH B 10 AFG 2-1-08. 200
345 64 JÖNKÖPING RULL stpl 4-9-96, prakt stpl 350
346 75 5 ö par med vm krona MALMÖ 28-5-11 till
ÖSTERIKE, mycket ovanlig försändelse 500
347 76200 10ö MEM 19-7-11 TILL ISLAND
200
348 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl,
svår ort.
175
349 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH
31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur.
Vackert och sällsynt.
400
350 79var GV 5ö felskuret rullmärke på Plk 1920 150
351 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 ,
till Tammefors
350
352 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku
27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr
150
353 82 par 10ö PARTILLE 26-10-12 PR till Egypten ,
anks ALEXANDRIA 3-XI-12
150
354 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
355 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till
CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
356 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
357 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
358 105-14Landstorm I kpl serie STH 5-1-17 på brev
350
359 105-14Landstorm 1 kpl STH 16-1-17.
300
360 106,72STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö
200
361 116,72 ÖREBRO 27—6-16, vykort 2+5/3ö
250
362 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17
900
363 126-35LANDSTORM III kpl på brev STH 21-1-19
300
364143E,145E 10ö+ 5ö AUTOMATskuret STH 14-6-28 200
365143Evar6st 5ö Lejon T 13 automatmärken varav 2
delade mitt itu på brev till Frankrike avsänt
MALMÖ 28-2-38, ank stpl baksidan.
250
366146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien
NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat.
Reklam etiketter på baksidan.
300
367146A,var JÖNKÖPING 25-1-36, HALVERAD 500
368 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
369 151Av21920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.
v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad.
RARITET PÅ BREV
1000
370 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen
SAAR 26-1-35.
275
371 152C Vrigstad 24-1-22, prakt
125
372 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka frånhals till
hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925. 1300
373 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
374 179A SÖLVESBORG 20/9 till Toftehög 20 öre violett,
tvåsid. Mycket kraftigPLÅTSPRICKA från hals
till hjässa. RARITET PÅ BREV
2500
375 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö
A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm
21-7-38, några ktt
600
376 190 JÖNKÖPING 11-1-36, PRS, pfsk brev
40
377 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34
400
378 233a 5 kr 4 block + singel. +187c+259A-260 som
lösen stpl NORRKÖPING 14-2-38, sido stpl
KOLMÅRDEN 14-2-38
350
379 233a 5 kr 4 block + singel. +163b, 167b, 191b som
lösen stpl NORRKÖPING 1-3-38
300
380 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort
125
381 240CPIpar 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
382 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
383 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst
200
384 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev
250
385 265 PKP 203 16-6-38 Express till PARIS, lösenbelagt 6x50c 200
386266AvarSTH 30-8-38, 3X5ö felskurna på brev
150
387 322 Berzelius 30ö på censurbrev i 2a vs t Finland,
olympiastpl
100
388 324A 3X5ö AUTOMATskurna mit itu VAXJÖ 3-1-41,
DEKORATIVT
300
389 359API4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna.
STH 12.6.46
250
390 471-75kpl serie i 9-block på varsitt brev med 4-kantig
LYXS GBG GFF Utställning 4-11 -55, Mycket
ovanligt 9-bl på brev
1100
391 471-75kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55
150
TJÄNSTE PÅ BREV
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt frånMANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT
ENHET.
700
4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto
sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga..
mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION.
1000
5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST
KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PRLYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!!
5000
11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel
200
14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB
100
16A GBG 21-11-94, PRAKTS TELEGRAM
300
17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82
150
18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV
250
18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV
150
21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK
100
22Ad JÖNKÖPING 29-6-87, LYXS , WÄRDEstpl i
LYX, 50ö RÖD TJÄNSTE ,ASS. SUPERBT
UTST. OBJ
2000
MILITÄR PÅ BREV
404
405
1
8
obegagnat med märke kvar
225
FÄLTPOST 111 30-8-40, LYXS svarsmärke
kvarsittande i begagnat brev stämplat dito.
Intressant
300
406 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke
200
407 8 ** grön militär i helt kuvert
100
408 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick
75
HELSAKER
409
410
411
3
8
6
10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893
150
JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar.
100
NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke
200
412 6Bke6A6ö brevk. typA obeg. SFF 325
100
413 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
414 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
415 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
416 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant,
tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX
stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-91920. SUPERBT !
2000
DIVERSE BREV till Sverige VARIANTER
M.M.
417
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE
-CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare
destination. Monaco-Sweden.
1500
418 34aTyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat
HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt
svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert
utställningsobjekt!
3000
419 Slightly water damaged wreckmail postcard with
a type 3 (Sth D)cachet stating that it has been
delayed because of a train derailing inRörvik on
6/9 1954 where the mail car ended up in a body
of water.SCARCE.
500
420 EWERTS 3 sid grön + 10ö lejon nr 144A på
Vykort LINKÖPING 9-6-42
300
FDC, FÖRSTA DAGS BREV
421 360623Bromma FDC 23/6 36
50
422 161220Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM
20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr,
Sällsynt FDC.
4000
423 321101Lützen, alla valörer med tvåsidig tandning. sth
1-11-32, PRSF 3000
1100
424 390322269 BC 22-3-1939, Gustaf V, profil höger, typ I,
10 öre med BC-par i fyrblock
600
425 420405337C 20kr Svanar STH 4-5-1942 luftpost via
Zürich
250
426 440415FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
427 480401Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48
250
428 6509242,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65
40
KLIPP , STAMPS ON PIECE
429 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
43028,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö,
UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp
500
43128,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
43228,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik
kombination? panvn klipp
500
433 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö
250
434 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
4353128,42STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK
KOMBINATION ? panv klipp
500
43631,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+
11
2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn
klipp
500
437 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
438 33d,30NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
439 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
440 40,41 SMEDSTORP 18-8-91, 2+3ö panvkl
100
441 40,42, 56Iv7, KOLBÄCK 20-9-91, 2+4+20ö(kht) unikkombination?
250
442 40,54 KOLBÄCK 13-8-91, 3x2ö+2x10ö ngn kt, unik
kombination? panvn klipp
300
44341,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
44441,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
445 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
44641,42,46 RAUS 17-3-90, 3+4+20ö, ovanl panvkl 250
447 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp
300
448 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR
100
449 41b,42,,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö
PH , unik komb?
400
450 41b,45HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp
300
451 41b,56IFALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö
panvnklipp vanl komb
300
452 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
453 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig
kombination
300
454 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl
350
455 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
456 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb
? panvnklipp
350
457 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat
75
458 271A 4x5ö AUTOMATskurna nära mitt itu på klipp
VISLANDA 22-3-45, 150
459 273A VÄXJÖ 6-7-43, 1st+1 Felskuret på klipp 100
460 324A VÄXJÖ 18-2-41, 3x ö Felskurna på klipp 100
2j3 LULEÅ 11-1-58, rätv 4-k stpl. intyg Sjöman
”Tryckt på s.k. randigt papper. ” övre hö hörn
kht med riss. 800
525 2k1 UPSA...8.. 4SK TURKOS, intyg NS , 1-2,4-5,1
,2vhtt, 2 ngt kt, Verkligen fin färg.
3000
526 2k2-k3 NORA 27-12-57,kt, 2-3,2,3
2300
527 2l ÖRNSKÖLDSVIK 8-4-58, PRS, st 1500 1000
528 2l STH 8-1-58, rv
350
529 2l GEFLE 16-4-5(8), lätt rättv 4-k stpl
300
530 2l,v8 variant vid ILL, otydlig stpl 9...+ F.YRA
350
531 2m PR-LYXs STH 15-3-58
1100
532 2m prs Sth 5-2-58, 2 märkesbilder
600
533 2m STH 22-2-58, lvht
600
534 2m ab-Prex STH 23-3-58, 2lvhtt
500
535 2m STH 23-5-58, AB-PRS
400
536 2m STH 12-5-58, vacker , vc
350
537 2m 4-k stpl 18-1-58
250
538 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg
250
539 2m BORÅ(S) 4-K stpl 6-12, fint ex
250
540 2m KÖPING 2-2-58, AB-PRS
250
541 2m,varSTH 11-6-58, 2 märkesbilder
450
542 2m,var2 märkesbilder ,STH 4-6-58
400
543 2m,varAVESTA 11-3-58 klipp omv PRs, tryckvariant
avskilt ned vä hörn
375
544 2m,var ”avskilt hörn”, STH 2-7-58
300
545 2m,varSTH 9-6-58, tryckvar övre vä valörfält
250
546 2m,varHernösand11-6-58, F+Y samman,vht
150
547 2n MORA 14-5-58, LYXS 4-k stpl, ft, vht
500
548 2n STH 18-5-58, fin färg, vht
300
549 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def
500
550 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex ,
intyg Witt. 2200
551 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW
1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker
1800
552 3c STH 28-7-57, mycket vacker
2400
553 3e helfräsct ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH
3,3,3 mkt gott ex
5000
554 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
555 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk
stpl. Intyg HOW 3,3,3.
3600
461 1 STH 3-4-56?, RISS UPPTILL,fint utseende3500 556 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket
462 1 VACKER 3 SKILL STH 21-3-56, rep
2500
vacker
3500
463 1-5 Svartavdrag 1930,en av var
200 557 3e STH 10-4-58, ngt kht, litet riss, 1,4,3.
1100
464 1a STRENGNÄS 3-4-56 3sk Intyg HOW 3,3,3 . 558 3f 6skill i fantastisk färgstyrka stämplat ”sista Dag”
12000
STH 30-6-58 nästa dag kom örevalörer. Intyg
465 1b 3sk vacker lätt stpl (HALMSTAD) 24-11-5, liten
HOW 3,4,3 . Ett FANTASTISKT UTSTÄLLtunn fl, signerad Strandell
5000
NINGSOBJEKT!
10000
466 1b UPSALA 4-k, nedre marg. trol. rep. liten tryck559 3f GEFLE 20-5-58, INTYG HOW 3,3, 4 PRAKTvariant till höger i kronan. Vackert och fräscht
STÄMPLAD, och felfri
5000
3800 560 3F 6sk ..OLM -56, gammal förfalskning
200
467 1SP 3 sk SPERATI forgery STH 22-1-56, stpl
561 4 8 skill med praktutseende STH 9-6-57, småfel
Sperati på baksidan.
2000
Godtagbart ex
1500
468 2 4-k Thorsåker 22-12-,fht, 2000
300 562 4 prakt nr stpl 3, Lübeck, bra tandn., ngt ofräsch
469 2 STH 6- , tätt bottentryck
300
men mkt sällsynt
1100
470 2 STH 2-1-58, PRC vackert ex
250 563 4a HERNÖSAND 14-4- Intyg HOW 3,3,3
1800
471 2 WIK 13-2-56, omv PR 4-kstpl , kht F 1800 250 564 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4
800
472 2 TRELLEBORG 17-4-58, PRS ,f 1200
100 565 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
473 2a PRAKTex STH 15-1-56
1800 566 4a,v2 JÖNKÖPING 28-12-55, sidv, ktt, 1,1,3
600
474 2a HAPARANDA 16-7-55, BÅG stpl F 3500+ 16
567 4a,var STH 29-2-56, PRS, 800
dag, horiz. veck 1200 568 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtag475 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag
500
bart ex
800
476 2a Nordmaling 24-5-5(6) , 4-k stpl fF2000
500 569 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk
600
477 2a UMEÅ BÅGSTL 20-7-55 klipp 20 dag
450 570 4b GEFLE 30-7-56, ab-prs, riss
500
478 2a SKARA 20-1-56, BÅGSTPL F 1200
350 571 4d STH 17-6-57, fint gott-mycket gott ex av svår
479 2a MALMÖ 9-11-55, rättv 4-k stpl
350
nyans F 14000
2400
480 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL
300 572 4d Gefle 10-10-56,karteinssiffra 11 kht ,godt.ex, F
481 2a SALA 22-10-55, omv LYXs, tu fl, ngt kht, stpl F
10000
1400
1500
300 573
4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg
482 2a STH 28 JULI 5(5), ngt kht 200
Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex.
1400
483 2a,var 4-k stpl, tryckvar upp vä valörfält
250 574
4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5,
484 2avar HELSINGBORG 28-1? -56, MÖRK FÄRG,
mikroskopiskt inhak
5000
tryckvariant i FYRA
350 575 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3
485 2avar HUDIKSVALL 28 , tryck unde co
150
1800
486 2c STH 23-6-56, färgstark, kt
450 576 4f 8sk PRAKTSTÄMPLAD SKARA 19-1-58, litet
487 2c Lund 27-10, felfritt gott ex
400
riss men LYX centrerad. Sällsynt vacker. 1500
488 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB
400 577 4f mkt fräsch , 4-k (Ups)ala-57, felfritt gott ex 1000
489 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300 578 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
490 2c STOC)HOLM 12-2?-56, färgstark, veck
200 579 4g Ave(sta) 8-8-x, fin gul färg
2000
491 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss
150 580 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg.
700
492 2d ESKILSTUNA 4K STPL
500 581 4h HÖGANÄS 12-3-58, 8sk på klipp med LYX 4-K
493 2e Praktex STH 12-5-57, intyg HOW 4,3,5 1700
stpl. Intyg HOW PRAKTEXEMPLAR 4,3,5.7500
494 2e CARLSHAMN 20-9-56, AB-PRAKT
400 582 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW
495 2e EKESJÖ 7-7-57, rättv stpl, F 1200
300
3,3,3
1700
496 2e 4sk rättv stpl 6-12?
225 583 4h STH 23-3-58, karteringssiffra 12 i bläck, sign
497 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt
200
Strandell, vackert ex
900
498 2e,var 2st 4sk med inhak vid F i Fyra, båda stpl 14-10- 584 4hv2 PRAKTs SÖDERHAMN 8-4-58, liten 2 :a stpl
STH
500
del, v2 F 6500
2300
499 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c
950 585 5a STH 16-12-56, OMV LYXS, obet tunn fl,kht1600
500 2f STH 9-6-57, fint ex
300 586
5a 24sk STH 9-4, rep men vacker
1500
501 2f STH 4K STPL
225 587
5b 24 skill Banco felfritt vackert ex med rättvänd
502 2f UPS.. 4-K STPL
200
4-k stpl SÖDER... Intyg Sjöman Mycket gott503 2f,var STH 25.8.57, 2 märkesbilder, kt
500
PRAKT ex.
7500
504 2g STH 16-6-57, klipp
400 588 5b brevstycke stpl STH 7-3-57 Intyg Sjöman gott ex
505 2h stpl 2-2, tjockt papper, sign AD(Diena)
250
F 17000
3400
506 2h SUNDSVALL 17-4, gott ex
200 589 5b ÖDESHÖG 2-5-57, omv prs, 2kht. vacker 2000
507 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850 590 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansin508 2h1 STH 24-7-57, PR-LYX ,men riss i ht
300
tyg HOW. Svår nyans F 35.000
6000
509 2h1 NYKÖPING 11-2-57, omv prs
300 5,5SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
510 2h1 STH 14-11-5, vacker 4 skill
250 591 6a1 vackert ex med distinkt stpl men rep. ht. F 7000
511 2h1,v7 GISLAWED 7-7-57, HÅRSTRÅFELET, fint
700
märke dubbeltand ner vä. F 8000
4000 592 6a1 PR stjärnstpl, centr hö, tunn F 7500
600
512 2h2 WASSBACKEN 7-4-, F 2500
500 593 6a1 stpl Förfalskning
200
513 2h2 MÖNSTERÅS 2x-1-57 4-K 300 594 6a2 ”silvergrå” ljus färg, ovanlig PRAKT stpl 1500
514 2h2 Nyköping 11-1-57, vacker 4k stpl
275 595 6a2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 1000
515 2h2 SKÖFDE 15-5-57, AB, 3,3,3
250 596 6a2 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3
900
516 2h2varGEFLE 25-1-57, AB-PRS, över Y vit
300 597 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö
750
517 2i 9 SEP lätt 4-k stpl
800 598 6a2 1sk bco på klipp PR-LYXS stjärnstpl, ab-pr 750
518 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex
500 599 6a2 torrt kornigt tryck, stjärnstpl upp ngt vä. ,rissi hö
519 2i prc lätt 4-k st, 2 ngt ktt ,gott ex
450
marginal, godt. ex 1, 3,3.
450
520 2i prs STH 24-9-57, def ht
400 600 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt
1200
521 2j1 rv 4-k.st.,sign Sjöm. n.i.HOW
1200 601 6a3 AB ex, vackert stpl, lvht
800
522 2j1 STH 3-11-57, PRS
1000 602 6a3 stjärnstpl(ngt upp hö), lvht
700
523 2j1 STH 23-10-57, AB-PRS, skifferblå, vht
950 603 6a3 STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
SVERIGE STÄMPLADE
FRIMÄRKEN
SKILLING BANCO
12
524
604
605
606
607
608
609
610
611
612
6a3
6a3
6a3
6a3
6a3
6a3
6a3
6F
6N1
SVART LOKAL, centr ngt vä, felfri 3,3,3
2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex
gott ex 2,2,3, centr nedåt.
centr upp vä, intensivt svart, gott ex 2,2,3
STH 6 TUR+ bläckmak, kt
stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä
del av 2 stjärn stpl, tunn
svart lokal stpl, gammal förfalskning
prc ex, med troligen falsk stpl
711 10c EKSJÖ ljus färg
100
712 10d1 Superb stpl STH 10-1-65
700
713 10d1 Hedemora 27-1-66, 3 ex från samma brev,
delvis LYX stpl
400
714 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht
300
715 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl
200
716 10d1 ALINGSÅS 23-1-63, PRS
200
717 10d2 OSKARSHAMN 3-8-70, PR-LYXS
500
718 10d2 pr Westerås 8-10-71
400
719 10d2 UPSALA 1-11-70
300
720 10d2 SLVESBORG 7-5-68, PRAKT
300
613 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt
500 721 10d2 ARBRÅ 19-7-69, AB-PRS, stpl F 400
275
614 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl
375 722 10d2 prs Westervik 9-7-68
250
615 7a1 SÖDERHAMN 12-10-58, fin mörkgrön
300 723 10d2 UPSALA 19-1-70, PR-AB
200
616 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex
275 724 10d2 UPSALA 23-10-70, LYXS
200
617 7a1 STH 15-6-60, AB
200 725 10d2 SKÖFDE 1-2-70, AB-PRS
150
618 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex
250 726 10e MARIESTAD 24-1-63, AB-PR
300
619 7b1 THORSHÄLLA 8-5
100 727 10e STH 24-4-61, AB
200
620 7b2 KALMAR 15-3-70, nära LYX
1200 728 10e HALMSTAD 27-7-63, PRS
200
621 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62
1000 729 10e STH 4-5-60, BRA EX
125
622 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert
450 730 10f1 pr-lyxs Norrtelje 11-12-63
1000
623 7c1 KÖPING 17-4-63, AB-PRS
300 731 10f1 STH 7-11-62, AB, dubbeltand
350
624 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400
290 732 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900
225
625 7c1 YSTAD 31-5-62, OMV stpl
250 733 10f2 ALVESTA 12-8-67, hel sidv. färgstark
125
626 7c1 STH 31-12-6, bra ex svår nyans
200 734 10h1 EKOLSUND 17-4-67, PRAKTEX
600
627 7c2 LIDKÖPING 10-10-71, PR-LYX
800 73510h1,var GBG 27-2-66, kartongppr
200
628 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR
175 736 10h2 BALTACK 16-6-67, PR-LYX
1000
629 7c2 NYLAND 4-2-72, OMV PR-LYXS
100 737 10h2 prs Landskrona 7-7-68
300
630 7d KB(aus ) SCHW(EDEN), veck men vacker 200 738 10h2 pr Westerås 30-7-67
250
631 7dv4 STH 19-10-66, FFM
200 739 10i FALUN 12-5-72, sidv, orangegul
200
632 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72
1500 740 10i STH 6-7-77, SVÅR NYANS
150
633 8a DANSK NRS 24, vackert
750 741 10i STH NORR 3-6
100
634 8a STH 13-12-59, 2dubbeltänder , AB kl
650 742 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000
635 8b STH 21-8-, vackert ex 9Ö
500
300
636 8b GBG 28-8-6 , vackert ex
475 743 11 Laholm 27-5-72
200
637 8b GBG 21-10-60, VÄLCENTR
400 744 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300
200
638 8b 9ö 23-5-62, LYXc sign George Bühler
350 745 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400
200
639 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand
300 746 11a GEFLE 25-9-64, PAR dubbeltänder
200
640 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW
747 11a STH 26-11-58, mkt fint
200
4,4,4-5
6000 748 11b Dansk nrs 2 hamburg
150
641 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3
600 749 11d1 FALKÖPING 24-8-65, PR-LYX
800
642 8c LANDSKRONA 6-11-63, AB
600 750 11d2 MALMÖ 5-10-69, rv stpl
200
643 8c MARIESTAD 4-9-63, PRS
600 751 11d2 MÖNSTERÅS 24-7-70 PRS 2:a stpl
150
644 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX
475 752 11e1var30ö extrem färgmättnad stpl
125
645 8c,var 9ö Dansk stpl 1, variant öppen 9 upp vä 500 753 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71
2000
646 8c,var UPSALA 19-2-66, kartong ppr
475 754 11e2 pr Mariestad 17-4-74
800
647 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 755 11e2 MARIEFRED 30-1-72, AB-PR
200
3900 756 11e2 OSKARSHAMN 10-2-69, bra Ab
100
648 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg
757 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS
125
HOW 4,4,4 felfritt .
F 7500
2200 758 11g STH 1-7-72, första ringtyps dag
300
649 8d 9ö ...(Lan)dskro(na), prc felfri, vackert ex 500 759 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl
200
650 8d Westerås 20-5-65, lyxs, svagt tu.fl.
450 760 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS
200
651 8d STH 4-3-70, mycket gott ex
450 761 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
652 8d LUND 20-9-65, MYCKET GOTT EX
400 762 11h HOFVA 2-1-72, AB-PRS
150
653 9 FAGERHULT 12-4-72, PRS , stpl F 800
400 763 12a ÖDESHÖG 24-7?-61, 4-k stpl mörk färg 225
654 9 HULL MR 7 -71, PRS, kt ,ålderfläckade t. 350 764 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg
200
655 9 SKANÖR 8- 4-K stpl , F 1500
300 765 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht
200
656 9 12ö STJÄRNSTPL
200 766 12b ÅBY 22-6-63, AB-PR
400
657 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht
200 767 12b GBG 10-8-65
200
658 9 FAHLKÖPING 25-11-58, BÅGstpl F 400 200 768 12b ENKÖPING 15-11-65, AB
200
659 9 FJÄL 30-11-71, AB-PRS klipp
200 769 12b OSKARSHAMN 24-, välcentr vackert ex 200
660 9 FLODA 11-9 71, PRS, kt
75 770 12c WIMMERBY 18-12-64,AB-PR
400
661 9a SÖDERHAMN 30-10-58, PRAKT
200 771 12c STH 9-11-63, FIN FÄRG
200
662 9a1 STH 30-7-58, fint klipp
200 772 12c STH 4-8-61, KLAR MÖRK KARMIN.
200
663 9a1 4-k Mönsterås-59, ab-pr klipp
200 773 12d Wenersborg 24-5-63, PRS, liten tu fl
350
664 9b1 STH 3-2-59, PRAKT stark färg
400 774 12d GEFLE 1-12-64, AB-PRS, lätt bläck på baksid,
665 9b2 INTRESANT BLÄCK MAK
200
mycket gott ex
300
666 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS
200 775 12d NY?KÖPING 27-2-62, vacker rättv stpl
175
667 9b2 SKÖFDE 23-5-65, LYXS, dubbeltand
100 776 12d,varSTH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th.
500
668 9b3 BORGHOLM 13-4-69, PRS
100 777 12e SOLLEFTEÅ 9-11-64, tunn fantastisk färg 750
669 9c1 ÄS 20-7, 4-K stpl F 600
200 778 12e GBG 19-11-63, AB ex LYXS
600
670 9c2 LYX Köping 12-6-66
500 779 12e rättv stpl 27-9-63
250
671 9c2 GAMLEBY 23-11-63
200 780 12f1 SALA 13-4-66, prs
1000
672 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL
200 781 12f1 KRISTINEHAMN 24-3-66, AB-PR
450
673 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500
175 782 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs
400
674 9c2 ÅMÅL 4-11-66, LYXS
100 783 12f1 LINKÖPING 1-5-65, AB-PR
400
675 9c2v9 Norrköping 3-4?-66, brott i V
150 784 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR
375
676 9c3 PKXP NR 1 1-12-71, LYXS
200 785 12f1 WERNAMO 12-12-6
200
677 9c3 SÖDRA ST. BANAN 23-2-68, PR-LYX ktspts150 786 12f1 ÖDESHÖG 28-10-66, AB bläck på baks 200
678 9c3 FRÖVI 25-11-70, PRS, F 200
100 787 12f1 NORRKÖPING 18-7-66, vacker
150
679 9d1 Uddevalla15-6-60, prakt
200 78812f1,var4 dubbeltänder , Lidköping x-5-66200
200
680 9d1v9 PITEÅ 2-4-60, brott på V
250 789 12f2 MALUNG 25-5-68, SUPERB STPL, Intyg HOW
681 9d1varstpl 11-11-58, FÄRG i ER i sverige
100
4,3,5. Prakt ex.
5000
682 9d3 ÅNGBÅTS PXP NR 6 27.8.1870 ,ångbåtsstäm- 790 12f2 FALKÖPING 22-7-68, PRAKT 4,3,5
2200
pel. Tidigt avtryck.
1000 791 12f2 PRAKTs Pkxp Nr2 23-2-69,lvht
500
683 9f1 nor... 11-12-61, fin mörk färg
300 792 12f2 Lidköping 20-4-71, ab-prs
400
684 9h UDDEVALLA 13-9-61, PR-LYXS
100 793 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS
400
685 9j2 HERNÖSAND 4-10-61, PRS, svår nyans 1000 794 12f2 STH 23-11-67, AB
290
686 9k NYA KOPPARBERGET 3-7
250 795 12g1 tryckvar 50ö stukat hörn ned hö, 25-1-67 200
687 9k STHCKH... JUL, svår nyans
200 796 12g2LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW
688 9m 3-strip FRA SVERRIG 7-6-72, vä ex ktt
250
4,3,5, lvht
3800
689 9m Örtofta 22-8-72, rättv, F 350
225 797 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71
225
690 10 FIGEHOLM 15-10-72, PRS, tu fl. F 400+ 200 798 12g2 STH 1-1872
200
691 10a CARLSHAMN 2-7-58, 2 DAG !!!, ktt,tunn 1250 799 12g2 50ö stpl ...LKEN...
200
692 10a Marginalvm. Dansk stpl, 2khtt.
600 800 12h Gefle 22-4-7(2)
200
693 10a STH 2-7-58, 2 DAG !, 2 fhtt
500 801 12h STH 19-10-72, AB
200
694 10a stpl ....SUND 2?-6-1859
200 802 12var 2x50ö båda öppen 0 i 50 upp hö, dubbeltand
695 10av2 NORBERG 7-12-58, ÖRF, 2 dubbelt.
225
400
696 10b WARBERG 6-12-58, AB
200
697 10b STH 16-5-59, 200
698 10b1 GEFLE 7-11-65, PR-LYXS ovanligt gul 1000 803 13 rv Norrköping ,bra stpl ex
650
699 10b1 WENERSBORG 4-11-59, omv prs
300 804 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä
600
700 10b1 STH 11-4-59, AB 825
250 805 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg
701 10b1 WENERSBORG 28-1-60, sign NS
225
Sjöman mkt gott ex
1800
702 10b1 STH 13-5-59, SVÅR NYANS
200 806 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB
1700
703 10b1 CHRIS... 18
200 807 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB
704 10b1 STH 21-1-59, bra AB
200
1300
705 10b1 STH 8-5-63
175 808 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3,
706 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl
200
felfritt
1250
707 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp
200 809 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
708 10c STH 29-6-60, ovanl gul ljus färg, AB
200 810 13a STH 1-7 2-tur,ABex
1000
709 10c BLÅ stpl HUDIKS... 5-8
200 811 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt
800
710 10c GEFLE 31-7-59, fint ex
150 812 13a NORRKÖPING 30..., fint ex
700
VAPENMÄRKEN
600
500
450
375
350
350
300
200
400
BRUN LOKAL
813
814
815
816
817
818
819
13a
13a
13a
13a
13a
13F
13F
3ö stpl upptill, färgmättat gott ex 2,3,1
prs Götheborg 13-7-62, kht
3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex,
STJÄRN STPL, centr vä
STH 5-8-3 TUR,obet ve.
brun lokal stjärn stpl, äldre förfalskning
brun lokal kork stpl, äldre förfalskning
650
500
500
500
475
225
200
911 16f PITEÅ 7-7-70, PRS
912 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel
RINGTYP T 14
250
200
913 17a PKXP Nr 1.NED. 23-11-72, PRAKT , INTYG EH
4,4,4-5.
4000
914 17b PRs Mariestad 4-6-73
750
915 17b GEFLE 11-1-73, AB-PRS
450
916 17b GEFLE 10., svår nyans
200
820 14Aa SH 6 TUR 15-8 PRAKTstpl 3,3,4
1700 917 17b LINKÖ... 5-5, svår nyans
200
821 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2
750 918 17d NYKÖPING 22-11-73, PRS
200
822 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL
1400 919 17e STH 6 TUR 25-8 , PRAKT
250
823 14Ac STH 4 TUR ?-12, MYCKET BRA EX
1100 920 17e LJUSDAL 21-9-74, PR-LYXS
200
824 14Ac STH 28-1-1 TUR, kt , AB
900 921 17e,2533ö PANVN klipp , PRS STH NORR-76
650
825 14Ac STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft.
800 922 17f GÖTEBORG 18-6-76, SUPEBT VACKER 1500
300
826 14Ac GBG 1-10-63, lvht 700 923 17g HORN 4-4-77, pr-lyxs
827 14Ba Lyx stpl ex av första nyansen Göteborg 4-7-65,
924 17h 4-block stpl Söderköping 27-7-1877, mkt
2 st ngt nötta tandspetsar annars prakt, nyansinsällsynt,AB F 7200
2500
tyg HOW
1700 925 17h GBG 28-4-77, PRS
100
828 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX
700 926 18 LIDKÖPING 10-1-80, PRS
800
829 14Bb STH 2 TUR 2-3, fin färg
600 927 18 GBG 22-5-77, LYX men liten 2 :astpl
700
830 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark
500 928 18 FRÖVI 8-10-7, ganska mörk
350
83114Bb,v5STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S
500 929 18 STH 19-6-7(8), Välcentr vackert
300
832 14Bc1 pr-lyxs par STH 20-5 2tur,lvht
1200 930 18 RÄTAN 12-3-78, PRS
300
300
833 14Bc1 STH 3 TUR 3-8-, LYXS
1200 931 18 FALUN 30-11-77, AB
834 14Bc1 STH 2 TUR 18-1, LYXS
300 932 18 ...BORG -7-X-, välc78
250
835 14Bc2 STH 20-5- 2 TUR, PR-LYX EX
850 933 18 G(ÖTEBO)RG 31-12-78 AFG AFD
200
200
836 14Bc2 par STH 18-6-68, praktobj.
300 934 18 GOTT EX STPL ...ONA 26-10-78
837 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 935
18 GRIPENBERG 19-7-77, AB-PRAKTS
175
4,4,5
1200 936 18aTILLBERGA 5-3-78, PRAKT ,4ö mörkgrå (7)
838 14Bd TIERP 16-10-70, LYXS
400
1800
839 14Bd DANSK NRS 1, AB-PR
200 937 18var flammigt tryck ned vä, stpl 9-11-78, prc
250
840 14Bd CARLSTAD 27-8-70, PRS
200 938 19,22 BLÅ HEDEMORA 26-8-76, PRS klipp
200
841 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT
200 939 19c NORRKÖPING 8-8-73, omv prakt
175
84214Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S
200 940 19e ARVIKA 25-9-74, PR
600
843 14Be GBG 18-11-69, PRS, färgfläck under lejonet.400 941 19e OSKARSHAMN 19-10-74, LYXs
500
844 14Be ÖKNE 16-1-72, LYX men 2 stpl del
300 942 19e SOLLEFTEÅ 7-8-74, AB-PRS
250
845 14Be STH 9-3-72, PR-LYXstämplel
300 943 19e LAHOLM 29-6-74
200
846 14Be STH 22-5-72, PRS
250 944 19e KISA 9-12-74, AB
175
847 14Be GRYTHYTTEHED 1-7-71, PR-LYXS
250 945 19f KARLSBORG 19-3-76, PR-LYXS, sign Strandell
848 14Be WESTERVIK 13-7-71, PRS
250
250
849 14Be-dSTH Norr 1-12-70, prs
200 946 19f HUDIKSVALL 19-12-75, PRAKT , BLÅ STPL200
850 14Bev4STH 1 TUR 6-, CIGARR
350 947 19f WEXIÖ 22-5-75, PR-LYXS
150
851 14Bf Mariestad 8-8-72, omv pr
225 948 19f,22c LIDKÖPING 7-4-76, LYXS klipp
200
852 14Bfv2typ III, + extremt tunnt ppr,-72
200 949 19g5 öre i 6-block stämplat Tågarp 31-1-76,
853 14Bg NYA KOPPARBERG 16-9-72, AB-PR
150
STÖRSTAKÄNDA ENHET
14000
854 14Bg gbg 11-2-73, prs
150 950 19g WESTERÅS 12-3-77, LYX
750
85514Bgvar2 märkesbilder Vingå.. 25-10
200 951 19h Malmö 3-8-76,pr
350
85614BhvarSTO)KHOLM 5- , felperf 2 märkesbilder
125 952 19h Malmö Pak 9-9-77, prakt
200
857 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex
250 953 19h Linköping 27-11-77, prakt
200
858 15 MALMÖ 19-3-69, OMV LYXS
400 954 20 BLÅ PRS GÄLLARYD 19-1-83,
200
859 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT
1250 955 20aSkutskär 16-11-72
750
860 15a LJUSDAL 16-4-66, PRS 16 DAG, 2:a.st
750 956 20bJÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5
861 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs
500
10000
862 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425 957 20b STH 17-4-73, PR-LYXs
250
863 15a CARLSHAMN 8-2-67, PRS , 2: stpl
400 958 20bSTH 11-7-74, AB-PR
200
864 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375 959 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR
865 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat
350
TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT
866 15a GBG 13-11-66, färgstark
350
. UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den
867 15a LAHOLM 14-8-68, lätt rättv stpl
300
varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på
868 15a GEFLE 15
300
Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2
869 15a JÖNKÖPING 21-3
250
felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
87015aVAR17ö MARGINALVATTENMÄRKE linje i vänster 960 20c Pkxp nr 1 18-10, godtagbart ex
300
marginal. EXTREMT SÄLLSYNT PÅ 17ö. UTST. 961 20c Ångbåt... 27-6, svår nyans
300
OBJ.
5000 962 20c ÖSTERSUND 20-11-73, vackert stpl kl
300
871 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl
750 963 20c SKÖFDE 10-10-73, rättv stpl, ktspts
300
872 15b1 DANSK NRS 1,AB-PRS
500 964 20d Melen 15-5-74, prs
200
873 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450 965 20e GBG 12-1-75, AB-PR
250
874 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand
400 966 20f,v4 STH 20-12- 3 TUR, kartong ppr
300
875 15b2 CARLSKRONA 4-6-69, HOW 4,4,5, lvht,
967 20g Hernösand 4-2-75, prakt 4,4,4
600
UNDERBART EX I NÄRA LYX KVALITET. 4000 968 20g GBG 24-10-74, AB-PRS
250
876 15b2 HÖGANÄS 19-9-67, Intyg Sjöman LYXs,
969 20g GBG 1-7-74, AB olivgrå
250
PRAKTEX.
3000 970 20g STH 25-7-74, PRS
250
877 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69
2500 971 20g STH 17-7-74, AB-PRS
250
878 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH
972 20g GRÖTTLINGBO 5- , STPL 1500
250
4,4-5,3-4
2000 973 20g PAJALA 18-7-75, vacer stpl, 3,3,3
225
879 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg
974 20g starkt olivgrå, ...8B. UPP 27-11
200
HOW 4,5,4. PRAKTEX.
2000 975 20g STH 13-7-74, AB
200
880 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT,
976 20g ÖREBRO 7-6-75, färgstark
150
granskad HOW ”äkta , felfritt”.
1250 977 20g,v4 STH 5-11-74
250
881 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg
978 20h PKXP Nr 1 NED 24-10-75, AB
225
Kaiser
900 979 20h stpl ...BODA -74
200
882 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900 980 20i PKXP Nr 17 NED 11-11-75, PR-LYX
1500
883 15b2 TJELLMO , hel sidv, LYX centr, en pärla 750 981 20i HOFORS 1-4-76, Stpl F 1200
900
884 15b2 SUNDSVALL 1-8-68, ab-prakt
750 982 20i STH SÖDER 12-1-76, AB-PR
250
885 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500 983 20i MALMÖ 2-11-75, PRS
250
886 15b2 Klipp FRA SVERRIG 2-7-(1870?)
475 984 20i GEFLE 19-8-75, AB-PR
200
887 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert
400 985 20i STH 27-3-5 TUR, underbar färg
200
888 15b2 DANSK NRS 1, VACKERT EX
400 986 20j KÖPING 14-7-78, LYXS PRAKTEX
500
889 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400 987 20j Upsala 25-3-76, prakt
400
890 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB
375 988 20j PKXP NO 17 NED 19-1-76, ktspts annars
891 15b2 LANDSKRONA 2-6-69, rambrott ned
300
SUPERB
350
892 15b2 ANDERSLÖF 13-9-67, AB
300 989 20j WALLA 20-8-76, AB-PRAKT
250
893 15b2 WEXIÖ 30-2-68
250 990 20j HOFMANTORP 30-6-77, PRS
200
894 15B2 MALMÖ 26-8- 250 991 20j STH 20-12-76, AB-PR
175
895 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB
225 992 20j KRISTINEHAMN 18-10-76, BRA AB
100
896 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500 993 20k STH 3-8-76, PRAKT
300
897 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3,
994 20k STH C. 18-1-77, PRS
200
mycket gott ex , kt
2600 995 20k UPSALA 26-4-77, AB-PRS
200
898 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3
2600 996 20k PKXP Nr 32 25-5-77, vackert par ,klipp
200
899 15c YSTAD 4-6-69, AB-PRAKTs AB ex
2000 997
21 WÄ 7-2-76, PRS, SVÅR stpl L,SK 1200+ 1500
900 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000 998 21 KÅGERÖD 19-4-?, riss 2mm , stpl 1500 600
901 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht
1000 999 21 DUFEKE 2-10-75, kht, ktt
500
902 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000 1000 21 DRAGSPEL, kraftigt, kt,vht lyxcentr, stpl 76 ,Utst
903 15c SANDHEM 17-11-70 AB-PRs , en ht rep 600
objekt
350
904 15c GBG 24-12-71, ktt i hörn upp hö
500 1001 21 BILLESHOLM 13-7-76, ft
275
905 16a ENKÖPING 3-7-66, PRAKT, lvht
1500 1002 21 U.W. 15-1-76, PRAKT
250
906 16c, varFINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250 1003 21 SVENLJUNGA 8-11-76, BLÅ PR-LYXS 250
907 16e WARBERG 29-11-70 PRAKT, intyg HOW 4,31004 21 WINTERÅSA 12-3-76, svår F 350+
200
4,51200
1005 21 SJÖGÅRD 31-7-74, stpl 250+
150
908 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100 1006 21 KÄRRINGÖ 16-6-75, rättv F 150
100
909 16e WARBERG 8-10-70, LYXs
600 1007 21 BOLSTAD 20-7-76, vackert klipp st 200
100
100
910 16e Wexiö 14-2-73, prs
175 1008 21b PKXP NR 1 UPP , 15-8-72, PRS
LIGGANDE LEJON
1009 21d STH 13-9-72, PR-LYXS
300
1010 21d OUSBY 17-1-73, PRS
100
1011 21e pr-lyxs ÅHUS 10-11-72
200
1012 21j 3-STRIP GBG 18-10-73, AB, F 1320
300
1013 21j PKXP Nr 1 NED 7-3-73, PRAKT
150
1014 21m WEXIÖ 12-5-75, LYXS
350
1015 21m PAR HELSINGBORG 14-8-76, PRAKT
300
1016 21m Lessebo 5-6-76, prakt
200
1017 21m Sandhem 25-4-74, prakt
200
1018 21m Wimmerby 27-10-76, pr
100
1019 21m UWHJ 17-9-76, PRS
100
102021mv2 KRISTINEHAMN 7-3-75, PR spegeltr
100
1021 21o DEJE 23-4-77, PR-LYX ex
350
1022 21o Mariedam 29-11-74, prakt
200
1023 21p Söderåkra 29-4-76, pr-lyxs
200
102421var KILLEBERG 10-6-75, PARTIELLT SPEGELTRYCK, mkt ovanligt
600
1025 22a Pr-lyxs Sthlm 24-5-73
750
1026 22a SKÖFDE 18-10-73, PRAKT
500
1027 22a Sköfde 4-11-73, ab-pr
400
1028 22a STH 16-4-73, PRAKT
400
1029 22c PRS ”383”, Hull, , Engelsk stpl
350
1030 22c OSKARSHAMN 14-10-74, PRAKT
200
1031 22e ÖREBRO 28-9-75, PRAKT
400
1032 22e ANK 16-1, VIOLETT FINSK STPL
300
1033 22e Warberg 28-9-75, prakt
200
1034 22e Westerås 25-11-76, prakt
200
1035 22e ÖREBRO 6-9-75, PRAKT
200
1036 22e STH KUNGSH. 25-1-75, PRS 2:STPL
100
1037 22f STOCKHOLM 15-9-75, LYXS 4,3,5
700
1038 22f prakt GAMLEBY 2-12-75
600
1039 22f UPSALA 6-11-75, PRAKT
500
1040 22f LINKÖPING 2-1-76, AB-PR
250
1041 22f STH 28-12-75
200
1042 22f KARLSTAD 31-6-76, PRS
200
104322f,19 ESLÖF 1-11-75, LYXS KLIPP
300
104422f,19 ANDERSLÖF 30-10-75, LYXS klipp
200
104522f,19fprs kl. Upsala 12-12-75
200
1046 22g KORK stpl, del blå stpl -76
250
104722g,19SUPERB stpl LUND 5-4-77
200
1048 23 PKXP. No 2 upp 15-10-77, PRAKT
250
1049 23 Svenljunga 6-3-77, BLÅ stpl, RÄTTV
200
1050 23 TROSA 16-8-77, PR-LYS, svagt 1:a tryck 200
105123,19 LAHOLM 22-12-78, TIDIG STPL
300
105223,19 ELFDALEN 4-6-77, PR-LYXS klipp
200
1053 23a UPSALA 20-1-78, LYX men 2:stpl
200
1054 23a 2 MÄRKESBILDER... OTALA 27-9-77
200
105523a,19h KRISTINEHAMN 2-10-77, PRS klipp 225
105623a,19h LYXs klipp HJORTQVARN 18-7-77
200
1057 23b ÖREBRO 25-4-77, PRS
200
1058 23b JÖNKÖPING 25-8-77, PRS
200
105923b,19fLIDKÖPING 18-5-77, PRS klipp
200
106023b,19h KRISTIANSTAD 25-6-77, PR-LYXS klipp200
1061 23cFILIPSTAD 3-2-77, LYX
3000
1062 23c UNNARYD 23-11-77, PRAKT
350
1063 23c NYKÖPING 17-12-76, tidig stpl
300
1064 23c ÖREBRO 3-7-77, PRAKT
300
1065 24 383 på HULL JU 6, DEKORATIV
300
1066 24a STH NORR 1-2-73, vacker
225
106724a,v2 GBG 7-6-73, skugg suffror, ktspts
200
1068 24c Wadstena 15-10-72, GULAKT PPR
200
1069 24d LUND 17-3-74, AB-PRAKT
300
1070 24d WISBY 17-5-74, AB
200
1071 24d ÅMÅL 19-9-73, vacker
100
107224dv2 Ovanåker 5-10-74, vackert ex
200
107324dv2 NORRKÖPING 17-11-73, AB
150
1074 24f GEFLE 8-7-73, PRAKT
600
1075 24f LOS 5-7-74, PRS
300
1076 24f PKXP Nr 2510-4-76, PR S obet ktspts
300
1077 24f FIGEHOLM 6-3-78, PR
300
1078 24f ARBOGA 12-4-77, PRS
250
1079 24f KRISTINEHAMN 31.1076, VACKER
200
1080 24f GBG 30-5-74, BLÅ sidv stpl
200
1081 24f SKENINGE 1-4-75, AB-PRS
200
1082 24f RANSBY 23-1-77, BLÅ PRS, kt
100
1083 24g NYKÖPING 5-10-77, PR-LYXs
400
1084 24g LUND 5-7-77, LYXS
350
1085 24g WALLA 3-4-78, PRS
300
1086 24g KARLSTAD 3-2-77, PR-LYXS
300
1087 24g ARBOGA 13-2-77, PR-LYXS
300
1088 24g HUDDUNGEBY 8-5-78, ab-pr
275
1089 24g STRÖMSHOLM 2-10-77, LYXS
250
1090 24i NE(derkal)IX 3-4-78, fin citron färg
200
1091 24var GBG 11-12-74, +BLÅ FRANSK STPL 200
1092 25bWESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr,
ktspts , n.i. HOW. Svår nyans
3500
1093 25brv GBG 27-12-72
1200
1094 25b ab-prs Ullånger 7-11-72, F.1400
600
1095 25b SÖDERKÖPING 14-10-72, omv PRS
500
1096 25dSKÖFDE 11-6-73, PR-LYX
1600
1097 25d ASKERSUND 12-5-73, PRS
200
1098 25e SALA 10-5-74, prakt
225
1099 25e BORÅS 12-6-74, PRAKT
200
1100 25f Strengnäs 11-5-76
200
1101 25g MÖRBY 21-3-77, Lyxc. PRAKTEX
350
1102 25g ASKERSUND 13-4-75, LYXS
300
1103 25h Oppmanna 5-4-76, prs
350
1104 25h Köping 25-2-76, prakt
300
1105 25h LINKÖPING 10-2-76, PRAKT
300
1106 25h STENSTORP 18-11-76, PRAKT
200
1107 25h LIMMARED 27-7-77, PR-LYXS
200
1108 25h ORSA 24-7-77, PR
200
1109 25i Hästholmen 28-6-77,superb st.
1000
1110 25i-jKISA 20-6-77, SUPERB
1000
1111 25j BLÄCK (Ram)qvilla 21-2, kt
800
1112 25j Wadstena 23-2-77, prs
400
1113 25j JÖNKÖPING 26-2-77, PRAKT
250
1114 25j OPPMANNA 21-8-77 PR, färgstark
250
1115 25j MALMÖ 13-3-77, PR-LYXS
200
1116 26a ESKILSTUNA 9-11-73, F 1800
300
1117 26c FOGELFORSS 7-12-74, PR-LYXs
400
1118 26d WÄRDE stpl , lyxcentr
250
1119 26f HÖÖR 15-3-77, PRAKT, sign Strandell
750
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
26f LÄNGHEM 15-2-79, PRS
26f LAHOLM 9-4-76, PRAKT
26f ESKILSTUNA 5-12-77, PRS, 3,3,4
26f STH SÖD. 1-6-78, AB-PR
26f KRYLBO 29-5-77, AB 3,3,3, ktspts
26gWEDDIGE 19-2-76, PR-LYXS
26g PR STH pak c 6-2-78
26g Landskrona 12-3-76,prakt
26g WALÖ 11-6-78, PRAKTEX
26g Wifstavarf 22-1-78, prakt
26g TUNABERGSHAMMAR 9-8-81, PRS
26g KARLSTAD 5-4-78, AB-PRAKT
26g STH PAKETSTADEN18-4-78, PR-LYXS
26g BORÅS 1-6-78, PRS
26g BÅSTAD 23-5-79, PRS
26g ab-pr STH pak 24-1-79
26g ASKERÖD 7-11-77, PR-LYXS 3,3,4
26g FAGERSANNA 18-8-77, PRS
26g NYKÖPING 27-12-76, PRS,mkt färgstark
26g Hernösand 4-77-77, LYXc
26g TROLLHÄTTAN 16-10-76, AB-PRAKT
26g HERNÖSAND 1-4-78, PRS, färgstark
26g BERGVIK 15-10-76, AB
26g GEFLE 1-4-78, AB stark färg
27a ALINGSÅS 11-12-72, LYXS, 2:a stpl
27a KISA 12-12-72, VACKER a nyans
27aPKX 18.6.1873, vackert ex
27cKARLSTAD 30-4-74, PRAKT
27cWESTERÅS 14-2-78, PRAKT
27c ARBOGA 24-1-74, mkt vacker
27c omv prs GBG Pak 2-4-77
27c WIMMERBY 26-11-74
27c NEDERKALIX 11-1-78, prc vacker 27c GBG 25.6.74, BLÅ STPL
27c NORRKÖPING 13-9-83, mycket fint
27d HERNÖSAND 4-1-77, PR-LYXS
27d LIDKÖPING 17-11-77, lvhtt, pr-lyxs
27d LINDESBERG 29-6-77, AB-PR
27d MALMÖ PAKET 14-10-77, LYXs + 2:a st
RINGTYP T 13
400
400
300
200
100
700
500
400
400
400
300
300
300
300
250
250
250
250
200
200
200
200
200
125
300
200
125
1000
900
350
250
250
200
200
175
600
400
350
300
1159 28 LAXÅ 12-1-84, PR-LYX
1500
1160 28 NORRKÖPING 4-10-78, Superb, ktspts
200
1161 28 SALA 25-7-78, PRAKT
200
1162 28a 4-block MALMA 14-1-79 rv stpl ,AB F 2100750
1163 28a STH 21-8-78, PRAKT
250
1164 28a LIDKÖPING 23-2-78, PRAKT
200
1165 28b RINGARUM 22-6-78, PRAKT klipp
300
1166 28b KARLSTAD 23-3-78, PRAKT
225
1167 28b PR ÖREBRO 7-2-78
200
1168 28b STH 5 TUR 21-8-79, PR
200
1169 28b GRIPENBERG 14-11-77, PR-LYXs
200
1170 28c GBG 16-5-79, BRA AB
300
1171 28c GBG 4-4-78, SVÅR NYANS
200
1172 28c HÄRADSBÄCK 22-2-78, kt, omv prs
150
1173 28d Upsala 31-5-82, prakt
300
1174 28d STH 16-8-78, PR-LYX
300
1175 28d WADSTENA 10-8-78, PRAKT
200
1176 28d STH L.L. 10-1-84, PRS
200
117728d,29b, 31k,32c 3+4+6+12ö på dekorativt postanvisningsklipp BYSKE 14-2-81, UNIK Kombination?
500
117828dv3 pr PAR Westerås 12-12-84
200
1179 28v2 3ö mkt starkt spegeltryck
150
1180 29aPkxp N17 ned 24-8-79, ktspts
300
1181 29a14ö T13 prakt stpl ÖREBRO 4-2-79, EXTREMT
TIDIG STPL. Tidigast kända stpl på 4öre t13.
Intyg HOW 2,4,3-4,kt,två korta tandspetsar.5000
1182 29b KNISTA 7-5-81, PR-LYX
750
1183 29b STH 11-5-83, PR-LYX
300
1184 29b STH L.G.L. 6-3-83, PR-LYX
300
1185 29b STH NORR 14-6-83, PR-LYXS
300
1186 29b STH 25-7-81, PR-LYX
300
1187 29b LYXs Lund 30-1-82
200
1188 29b STOCKHOLM SÖD. 5-1-81, PR-LYX
200
1189 29b KARLSTAD 6-7-81, PR-LYXs
150
1190 29c1 MALMÖ 29-10-82, prs
200
1191 29c1 ÖREBRO 12-12-82, lyxS ktspts
100
1192 29d STH 4 16-4-84, LYXS
200
1193 29e MANTORP 5-12-84, PRAKT
300
1194 29e MEDEVI 17-7-86, LYXs
300
1195 29e STH PAKET SADEN 24-1-85, PR-LYXS 200
1196 30a FILIPSTAD 16-8-79, PR-LYXs
250
1197 30b ÖLME 5-1-82, PR-LYX
300
1198 30b RAUS 25-4-82, LYXS
225
1199 30b WEXIÖ 20-10-80, PR-LYX
150
1200 30g KIL 19-8-83, PR-LYXs
125
1201 30h ÅSENÖGA 29-1-85, LYXS
300
1202 30h KLIPPAN 4-11-84, PRAKT
100
1203 30i STH PAK 17-6-85, 8-BLOCK . mkt ovanl 750
1204 30i NOR 23-9-86, superb
600
1205 30i SKÖFDE 29-5-85, LYXs, nära LYXex
350
1206 30i SNAFLUNDA 22-6-86, PR-LYX
200
1207 30i UPSALA 9-7-86, PR-LYX
150
1208 30i MARIESTAD 27-9-85, LYXs
150
1209 30kLENHOFDA 14-4-86, LYX 5,5,5
4000
1210 30k UPSALA 26-5-85, LYX
300
1211 30k Finspong 28-5-86, pr-lyx
300
1212 30k KIL 26-8-86,PR-LYX
250
1213 30k FORSMARK 18-11-86, LYXS
150
1214 30k KLOTEN 3-7-86, PR-LYXs
150
121531bv5 STH C. 7-9-78, AB-PRS
100
1216 31c STH C. 10-10-79, LYXS
200
1217 31c GBG Perforerings stpl 7-6-80
200
1218 31e5-STRIP 6ö Stockholm Paket 30-9-81, UTST.
OBJ. mycket sällsynt enhet.
2000
1219 31e6ö VÅGRÄTT 5-STRIP PKXP No 17 1-8-81,
EXTREMT SÄLLSYNT
1800
1220 31eSuperb Finnmossen 18-5-81
1000
1221 31e NORRKÖPING BIUPE 12-11-82, PRS
350
122231e,326ö+12ö par på Panvklipp Malmö 28-7-85, 350
1223 31f MALMÖ 4-10-82, PRAKT
250
1224 31g Katrineholm 22-12-82, LYXs
250
13
14
1225 31g STH 6-10-83, PRS
125
122631g,33b 20+6ö Panvklipp, PRS MALMÖ 7-1-81,
ovanlig
300
122731g,varBJURÅKER 19-5-83, pr-lyxs, SKRUVavtr 200
1228 31h LIDKÖPING 8-10-83, PRS, mkt svår nyans 300
1229 31i MALMÖ 13-12-83, LYXS
250
1230 31i STÖLLET 6-11-84, LYXS
200
1231 31j Westerås 30-5-84
250
1232 31j MALMÖ 1-12-84, PRAKT
250
1233 31j STH Ö M. 27-1-85, PRAKT
200
1234 31j RAGUNDA 9-2-85, LYXS
200
1235 31k pr Töreboda 15-11-84
250
1236 31k MUNKTORP 6-3-86, PRAKT
200
123731k,e,d6ö 4st i 3olika nyanser på Panvkl. Malmö 13-481
400
1238 32 FRINNERYD 21-3-84, AB-PR
50
1239 32a STOCKHOLM 31-12-77,prakt
150
124032avarGBG 10-8-77, felrivet ex på klipp
100
1241 32b ÅSLED 12-10-78, PRAKTS svår ort
400
1242 32b GBG VENTILstpl 11-7-78, PRS
200
1243 32b EDEBÄCK 23-8-78, PR-LYX
200
1244 32b STH 13-7-77, PRS tidig
100
124532b,varFELPERFORERAT, ...PING 6-10-80
200
1246 32c SLITE 19-2-79, LYX 4-K STPL
250
1247 32c ÖSTRA TORP 16-9-83, LYXS
200
1248 32c KARLSLUND 29-2-83, PR-LYXs färg
100
124932c,v7 FA)LERUM 3-3-80, VIT KIL
350
125032c,varWISBY, DRAGSPEL
250
1251 32e Lyxs Kungsbacka 1-3-84
300
1252 32e STH 21-2-83, PRS
100
1253 32e ÖREBRO 30-9-80, LYXS
100
1254 32e,v7 VIT KIL , stpl 9-5-80, fint ex
300
1255 32f TIDAHOLM 5-3-84, 4-BLOCK av svåra
f-nyansen. UNIK? F 10.000:- UTST OBJ. 2500
125632h,varFELPERF. ,NYKÖPING 23-12-84
225
125732var SVINSTAD 4-1-78, PARTIELLT SPEGELTRYCK, mkt ovanligt
500
1258 33aLyxs Walåsen 6-9-79
900
1259 33a6-strip, KALMAR 19-2-78, 2 st med böjning i
pappret, mycket sällsynt enhet. UTST. OBJ. 900
1260 33a HÖRBY 12-6-78, LYXs
250
1261 33a ESKILSTUNA 29-3-79, PRAKT
100
1262 33a SNAFLUNDA 10-11-79, PRAKT
100
1263 33b ÅTVIDABERG 27-10-79, LYXS
150
1264 33b KIL 10-11-82, LYXS
150
1265 33b STENSTORP 24-12-80, PR-LYXs
100
1266 33c FALUN 13-4-81, PR-LYXS
200
126733c,30b OCKELBO 5-6-80 på 20ö, GEFLE 7-6-80
på 5ö, Panvn klipp med olika ortstämplar på de
olika märkena, UTST OBJ!
400
126833cv9 KARLSHAMN 21-11-80, ojämna siffror
100
1269 33d NORRKÖPING BIUPE 5-12-81, pr-lyxs
200
1270 33d 383 ENGELSK STPL HULL
200
1271 33d STORSJÖ 5-5-83, LYXs
200
1272 33d MARIESTAD 28-2-83, PR-LYX
200
1273 33d STH 7 10-2-84, LYXS
100
1274 33d SALA 29-10-81, PR-LYXs
100
127533d,30e EKSJÖ 15-12-82 på 20ö, LÖNNEBERGA
14-12-82 på 5ö, PRS Panvn klipp med olika
ortstämplar på de olika märkena, UTST OBJ!
400
1276 33eFinsk Lyx stpl HANGÖ 20-12-83
400
1277 33e TIBRO 7-12-83, PR-LYX, typisk nyans
200
1278 33e HÄRADS 30-8-83, LYXS
200
1279 33e DEGERFORS 1-10-84, PR-LYXs
150
1280 33f UPSALA 24-2-86, PR-LYX
200
1281 33f RAGUNDA 10-11-84, LYXS
200
1282 33f TOMMARP 1-6-85, PR-LYX
200
1283 33f WADSTENA 19-12-85, PR-LYX
200
1284 33f FALKÖPING 17-2-86, PR-LYX
200
1285 33f LOFTA 6-5-86, lyxS
175
1286 33f BORENSBERG17-7-86, PR-LYXS
100
1287 33f VERNAMO29-7-85, LYXS PRAKT
100
128833var STH 8 30-12-92, PR-LYXS 2 märkesbilder200
1289 34 KRÅKSHULT 31-12-PR-LYXs
250
1290 34a STÖLLET 10-9-78, PRS
300
1291 34a BRÖSARP 17-4-78, PRAKTs
250
1292 34a ALANÄSET 24-9-78, AB-PR
250
1293 34b TRAHERYD 21-7-79, LYXS
300
1294 34b ÖDESHÖG 12-8-79, LYXS
300
1295 34cÖREBRO 5-11-79 SUPERB stpl
500
1296 34cWOXNA 28-11-79, superb stpl
400
1297 34cSJÖBOL 10-9-82, PR-LYX
400
1298 34cKUNGSBACKA 21-7-79, LYXS obet kttsptsar
300
1299 34c TIBRO 25-3-80, PR-LYXS
250
1300 34c HÖÖR 23-3-81, P-LYXS
225
1301 34c HJO 10-3-81, PR
200
1302 34c STAFRE 11-11-80, PR-LYXS
200
1303 34c NYLAND 26-2-82, PRS
200
1304 34c STENSTORP 1-6-82, PR-LYXS
200
1305 34c KRISTIANOPEL 7-6-82, PR-LYXS
200
1306 34c BJÖRKVIK 21-12-80, PR-LYXS
150
1307 34dKALMAR 19-9-80, PR-LYXS
300
1308 34d ÖSTRA HUSBY 4-8-80, PR-LYXS
250
1309 34d NÄSBYHOLM 30-11-78, LYXS
225
1310 34d SÄFSJÖ 20-8-81, PRAKT
225
1311 34d ULRICEHAMN 17-2-81, LYXs, ktspts
200
1312 34d TOBO 30-5-82, PRS
200
1313 34d HALLSBERG 1-8-80, PRS
200
1314 34d TIDAHOLM 10-3-80, PRLYXS
200
1315 34d QVISTRUM 17-8-80, PR-LYXS
200
1316 34d UDDEHOLM 12-1-81, LYXS
200
1317 34d RUTE 2-3-81, PR-LYXS
200
1318 34d WRETEN 9-4-81, PRAKT
200
1319 34d BERGVIK 21-6-82, LYXS
200
1320 34d DEGEBERGA 20-8-82, PR-LYXS
200
1321 34d ST: OLOF 26-9-82, PR-LYXS
200
1322 34d HUSUM 10-8-82, PR-LYXs
200
1323 34d ROSLAGSBRO 16-6-82, PRS
175
1324 34d SÖLJE 24-12-82, PR-LYXs
175
1325 34d KÅLLÄNGEN 15-5-78, PRS
150
1326 34d WARA 3-12-79, PRS
150
1327 34d HÄGGEBY 14-2-83, PR-LYXs
150
1328 34e KUNGSBACKA 7-7-83 LYXS
300
1329 34e STRÖM 5-10-83, LYXS
250
1330 34e HJO 9-11-82, PR-LYXS
200
1331 34e TORSBY 20-11-82, PR-LYXs
200
1332 34e SÖDERKÖPING 28-11-82, PR-LYXs
200
1333 34e BJÄSTA 29-4-83, PR-LYXs
200
1334 34e BACKE 20-8-83, LYXS
200
1335 34e KUNGSBACKA 29-8-81, PR-LYXS
175
133634e,31fGRENNA 6-7-82 , dekorativt panvn klipp i
sällsynt kombination
400
133734e,31g MALMKÖPING 8-9-83, dekorativt panvn
klipp i sällsynt kombination
350
1338 34f TIDAHOLM 29-8-83, PR-LYXS
350
1339 34f NÅS 6-11-83, PRAKT citrongul
300
1340 34f DOCKMYR 12-4-84, citrongul
200
1341 34f VISLANDA 19-5-84, CITRON
200
1342 34f TROSA 1-1-84, PRS
175
1343 34g SJÖBOL 28-3-84, PR-LYXs
250
134434gv2 STREGNÄS 14-4-84 PR-LYXs, spegeltr 300
1345 34h EKSJÖ 12-6-84, LYXS
200
1346 34h WESTERÅS 30-5-84, PRS
200
1347 34j PITEÅ 16-2-85, PR-LYX
300
1348 34j RINGARUM 23-12-84, LYXS
250
1349 34j LJUSNE 28-8-84, PRS
200
1350 34k GRENNA 17-12-84, SUPERB
1000
1351 34k ARVIKA 12-9-89, LYXS
300
1352 34k HÖÖR 16-4-86, PRS
200
1353 34k STH Norr23-12-84,LYXS, 2:a st, sign BG 200
1354 35a HÖÖR 16-6-78, PR, hög färgstyrka
200
135535a,v7 MARIESTAD 10-11-79, PR-LYX
500
1356 35b KARLSLUND 11-12-83, PR-LYX
200
1357 35b WEXIÖ 20-12-78, PR-LYXs
100
1358 35d HOLMSVEDEN 19-2-83, pr-lyx
300
1359 35d KÖPING 20-8-79, PRAKT
200
1360 35d UDDEHOLM 20-1-81, PR-LYXS
200
1361 35d BERGSLAGSHÖRKEN 29-9-82, PRAKT 100
1362 35d UPSALA 6-7-82, LYXS
100
1363 35f Wingåker 29-7-81, pr-lyx
250
1364 35f TRELLEBORG 20-10-81, PRAKT
200
1365 35f STORÅ 5-5-81, LYXS
125
1366 35f,v7 par 30+”80”öre, omv prs Norrköping 23-5-81,
EXTREMT ovanlig i par med vanlig 30ö. UTST
OBJ.
750
1367 35g Westerås 6-3-82, ovanligt mörk
200
1368 35h UDDEVALLA 1-5-84, LYXS
200
1369 35h KUNGSÖR 14-1-84, PRAKT
200
1370 35i FORSMARK 27-1-86, PR-LYX
275
1371 35i Hedemora 1-11-84, LYXs
200
1372 35i GNESTA 5-9-84, PR-LYX
200
1373 35i BORÅS 4-4-84, LYXS
125
1374 35iv8 30ö skuggade siffror i 4-block SALSTAD
26-6-85, F 4800
500
1375 35j TJÖRNARP 6-11-86, PR-LYXS
250
1376 35j KARLSBORG13-7-86, LYXS
200
1377 35j UPSALA 19-12-86, LYXS
200
1378 35j LINKÖPING13-5-86, LYXS
150
1379 35j FRISTAD 19-4-86, PRAKT
125
1380 35j SMEDJEBACKEN 25-8-86, PR-LYXs
125
1381 35var HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE tydligt
ca 1/3 in i märket, stp-84
4000
1382 36a ASKERSUND 17-3-79, PR-LYXS
200
1383 36d PR Gamleby 22-12-82
250
1384 36d STPL 2 RINGAR !!!
200
1385 36d VÅRVIK 18-12-83, PR-LYXS
150
1386 36e STH LGL 16-7-83, LYXS
250
1387 36e NORRKÖPING BIKUPE 4-10-81, PRS, bläckskrift på bakidan
200
1388 36e OXIE 27-2-82, PR-LYXs
150
1389 36e KARLSTAD 8-11-83, PR-LYXS
75
1390 36f WRETEN 6-1-83, PR-LYX
400
1391 36f SÖDERKÖPING 14-12-85, LYXS
200
1392 36f DALA HUSBY 17-2-85, PRS
100
1393 36h 4-block Ab-pr st Östersund-86
600
1394 36h pr-lyx Sköfde 3-9-86
300
1395 36h RINGARUM 2-2-87, LYXS
200
1396 36h ÖSTERSUND 12-5-86, PRAKT
200
1397 36h LUND 24-3-85, PR-LYXs
150
1398 36h HJO 3-11-85, PRAKT
150
1399 36hv2 PR par SÄfve 7-5-85, med extremt tydligt
spegeltryck
600
1400 37 MOTALA 26-2-78, PRAKT
4000
1401 37 PRstpl KISA 4-6-78
3000
1402 37 HALMSTAD 9-10-78, PR-LYXS
2500
1403 37 LAHOLM 17-6-78, PRAKTEX intyg HOW 4,4,4
2500
1404 37 ÖSTMARK 18-4-78, fin riksdaler t 13
1800
1405 37 GÖTEBORG 26-4-78, OMV LYXS
1400
1406 37 1 RIKSDALER T 13, stpl ...and 17-x-78 1100
1407 37 STH paket, praktcentr fint ex
1000
1408 37 1 RIKSDALER t13, SUNDS..24-5 gott ex 700
1409 37 riksdaler t 13, stpl 78, tu fl.
450
1410 38a KARLSTAD 26-7-80, PR-LYXs
150
1411 38cSALA 17-2-83, PR-LYX
750
1412 38c 10 Block , WEXIÖ 9-2-81, ab-prs, 1 ex ktt 500
1413 38e Lyx stpl Westerås 8-1-85
300
1414 38e SÖDERKÖPING 23-4-85, PRAKT
300
1415 38e UPSALA 7-7-85, PRAKT
250
1416 38e TORSHÄLLA 7-5-86, AB-PR
175
1417 38g STH PAK STADEN 4-3-87, PR-LYX
750
1418 38g Nyköping 17-12-87, pr-lyx
400
1419 38g BORÅS 14-6-85 LYX obet 2:a stpl
250
1420 38g ÖREBRO 30-1-86, PRAKT
200
1421 38g BRUZAHOLM 2-5-88, PR
200
OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1422 39 FINSPONG 20-12-85, 4-BLOCK
1423 39 GERDHEM 1-2-85, PR, stpl + 200
1424 39 LARF 24-7-85, PR
142539av4 STH 19-12-85, Mustasch, veck
1426 39v4 FINSP.. 14. Hela mustaschen. F 1100
142739vb4 STOCKH 1-, Mustasch, gott ex
300
200
100
120
250
200
RINGTYP MED PH , 10ö Oscar PH
1428 40a STH SÖD 27-2-92, PRS
100
1429 40bPKXP No 98.B 9-9-93, superb
500
1430 40b GÖTEBORG 12-9-91, PRAKT
200
1431 40b Örnsköldsvik Nst 14 8-1.1894
100
1432 41a ÖREGRUND 9-11-91, PR-LYXS 2:a stpl 125
1433 41bWernamo 22-8-90, pr
300
1434 41b NÅS 18-10-90, LYXS
250
1435 41b MALMÖ 7-1-90, PRS
200
1436 41B UPSALA 26-9-92, PR-LYXS
200
1437 41c SEFFLE 15-6-93, PRAKT obet 2;a stpl
200
1438 41c 4-block sen stpl Grycksbo 30-6
200
1439 41c KARLSKRONA 10-4-93, LYXS, lvhtt
200
1440 41c LINKÖPING 7-4-93, PRS
200
1441 42 Malmö 2-3-92, prakt
200
1442 42 BLÅ stpl SANDSJÖ 16-6-92, Rättvänd
200
1443 42d ÖREBRO -HALLSBERG 11-5-92, PR-LYX 200
1444 42d ÅNGBÅTS PXP. N:o 85, 12-8-91, LYXS
200
1445 42d SÖRBYTORP 29-10-91, VIOLETT stpl
100
1446 42d MALMÖ 14-4-92, LYX
1447 43 BLÅ st WERNAMO 12-5-90, PRAKT
350
1448 43a HEDENSÖ 15-7-87, PR
100
1449 43a UMEÅ 7-11-87, PRS
50
1450 43b FALKÖPING 7-12-87, LYXS
250
1451 43b Eksjö 11-5-88, superb stpl
200
1452 43b SKIRÖ 4-2-88, LYXS
150
1453 43b KARLSHAMN 11-11-87, PR
100
1454 43b WEXIÖ 12-7-87, PR-LYXs
100
1455 43b GUNNARSTORP 23-11-87, BLÅ OMV PRS100
1456 43c pr-lyx Wäderstad 4-4-89
200
1457 43c ÅRJENG 6-12-88, 200
1458 43c HJO 14-12-88, PRAKT
100
1459 43dLYX Jönköping 23-3-91
500
1460 43d EKSJÖ 6-4-91, PR-LYX
200
1461 43v2 LJUNGSKILE 10-8-88, LYXS spegeltryck 100
1462 44a ÖREBRO 21-3-90, PR-LYXS
250
1463 44a KOPPARBERG 30-1-90, AB-PR, lvht
250
1464 44a Sköfde 24-9-91, ab-prs
200
1465 44a HELSINGBORG 14-8-90, PRS
200
1466 44a FRÖVI 17-3-89, PR
200
1467 44a KÖPING 10-2-89, AB-PRS
175
146844a,b,c6ö PH et mkt bra AB ex av var nyans
450
146944a,v4 STH 18-1-90, PRAKT , skuggad siffra
225
1470 44bTORSHÄLLA 10-11-90, PR-LYX, svår i denna
kvalitet
750
1471 44bLIDKÖPING 13-2-92, SUPERB STPL
600
1472 44b BERGVIKSMO 5-7-92, PRS
250
1473 44b PKXP 26-8-91, AB-PR
150
1474 44c Nyköping 13-3-93, pr-lyxs
450
1475 44c STH SÖD 21-4-92, PRAKT
375
1476 44c UPSALA 20-6-93, PR
300
1477 44c JOCKMOCK 31-10-93, PR-LYXS, lvht
200
1478 45 AUS SCHWEDEN PER STRALSUND,tu 200
1479 45 STOBY 17-10-88, rv F 350
200
1480 45 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR
200
1481 45 TORNE 5-2-87, PRS
50
1482 45V5 JÖNK. 10-12-91 bortfallen ram hö
150
1483 45v5 2 st bortfallen ram vä (kt) hö
100
1484 45v6 BORÅS 26-1-91, FELperforerad
200
1485 45v6 SÖDERKÖPING 11-10, FELperforerad
100
1486 46 20ö FINSK KORK STPL
200
1487 46a FALKÖPING 14-2-87, SUPERB
300
1488 46a ÅMÅL 16-8-86, LYXS
200
1489 46a KÄRRGRUFVAN 11-9-86, svag ramlinje 200
1490 46a MATFORS 3-12-87, lyxS
125
1491 46a MÖRSILL 15-7-87, PR-LYXS
100
1492 46a FJÄL 4-5-89, PRAKT
100
1493 46a BERGVIK 11-5-89, PR-LYXS
100
1494 46a MAJORNA 8-9-86, LYXS
100
1495 46a KRISTINEHAMN 20-10-87, PR-LYXs
100
1496 46a RAMSBERG 16-7-87, PR-LYXs
100
1497 46b KATRINEHOLM 10-8-99, LYXS
200
1498 46b LJUNGSKILE 21-4-88, PR-LYX
200
1499 46b WAGNHÄRAD 24-7-89, LYXS
150
1500 46b ALINGSÅS 2-10-88, LYXS
100
1501 46b LJUSNE 30-3-89, PR-LYXs
75
1502 46c WÄDDÖ 23-5-88, LYXS
125
1503 46c MYSKJE 30-5-90, PR-LYXS
100
1504 46c MARMA 12-10-88, PR-LYXS
100
1505 46c KÄRRGRUFVAN 26-4-88, LYXS
100
1506 46c KÖPING 17-12-89, LYXS
100
1507 46d LIMA 9-12-89, PR-LYX
200
1508 46d KARSJÖ 6-3-90, LYXS
110
1509 46d BILLINGE 10-6-90, PR-LYXS
100
1510 46d JERNA 15-2-91, LYXS
100
1511 46d RINGARUM 2-8-90, PR-LYXs
100
1512 46d LESSEBO 2-8-90, LYXs
100
1513 47a FALKÖPING 17-11-87, LYXS
150
1514 47a LINKÖPING 17-8-87, PRKT
100
1515 47a LINKÖPING 13-7-87, LYXS
100
1516 47a MARIESTAD 25-4-87, PR-LYXs
100
1517 47a SALEBY 16-8-87, PR-LYXs
100
1518 47a VAXHOLM 12-7-87, PRAKT 50
1519 47bSKENINGE 3-6-87, LYXS, svår nyans
500
1520 47b FORSVIK 18-2-88, PR-LYXex
300
1521 47b TÅGARP 28-5-87, PR
250
1522 47b ESKILSTUNA 25-7-87, PR
200
1523 47b MARIESTAD 24-9-87, PR-LYX
150
1524 47b ESKILSTUNA 23-7-87 AB-PR
50
1525 47c PR-LYX par, Örebro 2-10 89
500
1526 47c BLÅ GNESTA 7-4-88, LYXstpl
400
1527 47c pr ÄS 30-9-8
200
1528 47c OSKARSHAMN 20-1-89, PR-LYX
200
1529 47c PÅLGÅRD 4-4-88
175
1530 47c ÄS 22-6-88, LYXS
150
1531 47c FRÖVI 25-2-88, LYXS
100
1532 47d FALKÖPING 26-10-88, SUPERB
300
1533 47d TRÄDET 26-10-88, PR
100
1534 47d WADSTENA 25-5-87, LYXS
100
1535 47d NORDMALING 9-3-89, PRS
70
1536 47e HAGFORS 18-9-91, PR-LYXS
100
1537 47e KLINTEHAMN 3-9-89, LYXs
100
1538 47f Mora 8-6-91, pr-lyx
250
1539 47f Ludvika 14-9-90, pr-lyxex
200
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
47f STORA VRETA 22-6-90, LYXS
150
47f VARBERG 10-11-90, PR-LYXs
125
47f FALKÖPING 24-4-90, LYXS
100
47f UPSALA 30-6-91, LYXS
100
47f KARLSKRONA 29-1-29, PR-LYXs
100
47f STRÖMSTAD 12-11-91, PR-LYXs
100
48aViolett LYXst Wadstena 14-2-88 88, obet
bläckstreck på baks
400
1547 48a LUDVIKA 26-7-87, KT , PR-LYXs
100
1548 48b ARBOGA 27-1-89, LYXS
250
1549 48b UDDEVALLA 26-4-90, VIOLETT PRS
200
1550 48b STRENGNÄS 11-9-88, LYXS
200
1551 48bBORGVIK 2-4-88, PR-LYXs
200
1552 48cMJÖLBY 20-6-89, LYX
1000
1553 48c MORA 16-6-88, PR-LYX
250
1554 48c ÄS 8-11-88, LYXS
250
1555 48c SÖDERHAMN 8-1-90, LYXS
200
1556 48c KÅREHOGEN 4-11-88, PR-LYX
200
1557 48c NORBERG 28-11-89, PR-LYXS
175
1558 48c LJUSNE 8-2-89, LYXS
100
1559 48c TORSÅS 30-10-88, PR-LYXS
100
1560 48d BREDGRIND 13-9-90., PR-LYX
300
1561 48d NORA 4-11-90, PR-LLYXS
250
1562 48d MJÖLBY 13-9-90, LYXS
200
1563 48d KRISTIANSTAD 23-10-90, PR-LYX
150
1564 48d ARVIDSJAUR 17-7-90, PRAKT
100
1565 48e ÅSBY FAGERJHULT 9-10-91, PR-LYX,
färgstark, dragspelsveck
350
1566 48e HERRLJUNGA 19-9-92, PRAKT
200
1567 48e SUNNE 16-1-92, PR-LYXs
150
1568 48e STH SÖD 22-12-91, PR-LYXS
100
1569 49a WADSTENA 9-8-88, PRAKT
200
1570 49a ÖREBRO 27-9-90, PRAKT
200
1571 49a STH SÖD14-9-99, lysande BLÅ stpl
200
1572 49a NORRKÖPING 5-6-89, PRS
100
1573 49b HESSLEHOLM 15-3-92, GRÖN omv ,kt 200
1574 49c HERNÖSAND30-4-96, SUPERB
400
1575 49c STH PAKET 12-6-96, superb
200
1576 49c NYKÖPING 19-6-91, PRAKT
200
1577 49c STRENGNÄS 6-6-98, LYXS
200
1578 49c WARBERG 12-9-98, LYXS
200
1579 49c BACKE 18-12-93, LYXS
200
1580 49c MALMKÖPING 15-11-96, PR-LYXS
100
1581 49c VAXHOLM 21-8-93, PRAKT
100
1582 49d LUDVIKA 27-8-97, LYXs
300
1583 49d NYKÖPING 25-4-99, PR-LYX
200
1584 49d VARBERG 21-8-1900,PRAKT
200
1585 49d UDDEVALLA 13-5-97, PRAKT
125
1586 49d JETTENDAL 27-10-01, PR
100
1587 50 LAHOLM 7-12-90, PR-LYXS
100
1588 51b KÖPING 21-9-91, PRS
200
1589 51c STH 14-3-93, PRS
100
1590 51v2 VESTERVIK 7-1? -90, färgkula nedåt
250
1591 BAYERN 3 PF SVENSK STPL 20-6-02, PRLYXS, kt
400
1592 FRANKRIKE 15c SVENSK STPL 28-9-13,
OVANLIG
250
1593 NORGE nr 245, stpl FRÅN NORGE
200
1594 4Mk REICH stpl LUND 2-4-28, kt
200
1595 10Ö DANMARK prs MALMÖ 8?-1-01
200
1596 Grekland 4,5 DR SUNDSVALL 9-11-62
150
OSCAR- LANDSTORM
1597 52 RMS ( Rail Mail Steam) USA stpl, P-LYX 500
1598 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, PRS 100
1599 52 3 ex med FINSKA KORK STPL
90
1600 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, AB
50
1601 52b1 RAMVIK 28-8-93, prs klipp, mkt blekt huv 125
1602 52b1 LUND 1-6-93, BLEKT HUVUD
50
160352bv13KARLSKRONA 26-7-92, ROMBEN
150
1604 52c UPSALA 19-4-93, SUPERLYX STPL
75
160552cv14Gefle 13-2-95, 3-strip pos 3 blixt i 5
150
160652cv14Åkersberg 18-2-96 klipp 5ö blixt i 5+10ö 100
160752cv1419-1-93 , blixt i 5
60
160852v14 ÖSTERSUND 13-12-92, par ned blixt i 5 125
1609 52v14 STH 8-9-98 , blixt i 5
100
1610 53 KALMAR 11-10-09, SUPERB
1250
1611 53 LJUNGBY 26-7-1911, EXTREM LYXS
700
161253bvarHALLANDSÅS 23-3-15, LYXs, blekt huvud 250
1613 54 DALSTORP-STÅLARED 30-1-97, LYXS 500
1614 54 HAGBY 8-3-1911, PRS, svår
200
1615 54 KANTORP 24-1-02, SUPERB
200
1616 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175 100
1617 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175, kt
50
161854cv11SKARA 8-8-96, PR, plåtspricka, PRAKT 100
1619 54d Gislaved 15.11.1894, LYXex
150
1620 54d SÖRBYTORP 2-2-93, PRS
100
162154dv11Ulric)eh-Wartfta 10-1-94, kraftig plåtspricka 200
162254ev11KRISTIANSTAD 27-7-96, PRS, plåtspr
75
1623 54v1 STH 6-5-01, PRs otandat på klipp
275
162454v14 STOCK... 22-5-91, 2 DAG, kht
250
162554v14 RÅTTVIK 19-6-91, första månad, PR
100
1626 54v3 Partiellt spegeltryck, AND- 3-11
150
1627 54v3 Litet Partiellt spegeltryck, ...ås 20-3-96
125
1628 54v7 JÖNKÖPING 29-10-96, prs klipp
250
1629 54v7 4st delav 2:a märkesbild, åt 4 olika håll
225
1630 54v7 BOLLNÄS 21-4-99, 2märkesbilder hö
150
1631 55 BELGISK RULLSTÄMPEL, på klipp
300
1632 55v6 GODEGÅRD 30-11-02, lödskarvlinje
60
1633 56 WÄRDE. LYX
500
1634 56 FINSK BÅTSILUETTSTPL
300
1635 56 Finsk BÅTsiluettstpl
200
1636 56 FRÅN UTLANDET 20ö par, PR
200
1637 56v6 3st plåtspricka ned vä hörn, stpl
125
1638 56v920ö kommatecknet, 3 nyanser, stpl
125
1639 56vm3 VEXIÖ 14-12-92, PR-LYXS, obet korta
tandspetsar, vm KRONA + delar av KPV 1000
1640 57v8 25ö kartongppr, ...FORS 17-12-07
100
1641 58 FÄRNABRUK 16-11-12, PRAKT ej noterad på
Oscar
1500
1642 58 SANDARNE 1-9-93, PR-LYX
75
1643 58v4 ÖSTERSU 18-3, 2 märkesbilder
175
1644 58v6 par 30ö plåtspricka nedre ex stpl 24-1
200
1645 58v6 30ö plåtspricka ned vä, stpl ... pak ex
125
1646 58v6 30ö plåtspricka övre ram vä+hö, 15-10-96 100
1647 58v8 5st 30ö nyanser , Blekt huvud, stpl
100
1648 59c WÄRDE stpl. prs
150
1649 59d PAJALA 29-3-11, SUPERB
350
1650 59d NYSÄTRA 26-11-07, PR-LYX
75
1651 60 SUNNE 14-6-01, PRAKT
200
1652 61 1ö med ringstpl utländsk stpl ”WIH”
600
1653 62 ELMEBODA 27-8-1900, SUPERB stpl
200
1654 64v4 ÖFVERHÖRNÄS 20-8-03, PRS
200
1655 65 SANDVIKEN 27-8-10, superb
500
1656 65 Prc 4-block, 2 Prs STH 17-8-19
300
1657 65 KÄFLINGE 20-12-20, PRAKT
300
1658 65 STH 14-9-08, lyxs
250
1659 65 STH 9-6-14, pr
200
1660 65 UPSALA 25-7-12, PRS
200
1661 65 STH 18-12-15, LYXS PAR
175
1662 65 GBGPAK 10-10-34, sen stpl kuriosa
125
1663 65vm 5kr posthus med omv vm, Stock... 7-
475
166465vm2 BORGHOLM 5-8-17, 3 VM, pr-lyxs+2:a
250
1665 66 MORA 13-11-11, PR
100
1666 66 SKALSTUGAN 26-4-1(1)
100
1667 66 SKULTORP 14-11-12, PR
75
1668 66 FINSPONG 21-10-11, PRS
50
1669 66 FIFLARED 18-11-12
50
1670 74 BERGBY 9-12-14, PRS
60
167175vm2 AMBJÖRNARP 23-9-11, vm 2 kronor
250
167279var PLK 261 A, 4-8-16, felskurna 5ö på klipp 125
1673 82 10ö partiellt spegeltryck
250
1674 82 PAQUEBOT inom ram, PR-LYXavtryck
250
1675 83 MÖLNBO 7-1-19, LYXS
200
1676 84 Skalstugan 11-8-16, LYXS 250
167784var PLK 192 18-9-19, stora tänder ned
50
1678 88 VENJAN 20-8-17, PRAKT 30ö
60
1679 89 ÄNGEBO 31-7-18, PRAKTs 35ö
60
1680 94 80ö stpl , borttvättad 27, anilin not baksid 300
1681 96 STH 20-7-21, LYXS
100
1682 103VINGÅKER 30-6-1919, PRAKT , svårt märke
600
1683105-14serie i 4-block , PRAKT/LYXSTPL HELSINGBORG 1-2-20, sällsynt i 4-bl
600
1684105-14LANDSTORM 1 , bra kpl stpl serie
175
1685105cx 2ö ovanligt vm, bra stpl ex F 225
1686 106 Malmö 28-9-18, PR-LYXS
100
1687 106 STH 1-4-20, AB-PR
50
1688107cz 10/4ö KPV rakt öer märket, ockholm 1
60
1689 108 STH 15-4-20, PR-LYX
200
1690 110 NORRKÖPING 28-2-17, PRS PAR
60
1691 110 STH 15-4-20, AB
50
1692 111 PLK 147 20-7-17, LYXS, 10 / 20ö
125
1693 112 GBG 14-2-18, PRAKT
100
1694 114 Borås 6-10-17, pr
100
1695 114 STH 15-4-20, AB
50
1696115-25Landstorm II, kpl stpl serie, välc 1kr,5 kr 1800
1697116var 2 st 3ö, olika storlek på nedre FEM ÖRE 200
1698 118 PKP 6-2-19, AB-PRS
100
1699 119 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp
100
1700 120 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp
100
1701 121 prakt-lyx centr ex
500
1702 121 10 på 24ö LYXcentr, hörnstpl ex, svårt
450
1703 121 10/24ö PR-LYX centr hörnstpl
400
1704 121 10/24ö praktcentr hörnstpl ex
225
1705 121 stpl normal ex
200
1706 121 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp
200
1707 121 bra stpl 12- -1916 tidig, normalex
150
1708 121a 10+10 / 24ö LYXc st (SA)LA 14-8-19
450
1709 121b 10/24ö LYX centrerat, mkt fräsch färg
450
1710121b,var 10/24ö def påtryck ned, ÖPE , sällsynt 450
1711121v1 10/24ö hörnstpl , variant kort fot. på L
200
1712 122 STH 20-12-18, prakt
200
1713 122 STH -19 , rättvänd stpl
75
1714 122 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp
70
1715 123 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp
200
1716 124PR-LYXcentr stpl ex
1400
1717 1241kr välc, stpl 22-... upptill vä
1100
1718 124bra stpl ex , 1918, FÖRSKJ PÅTRYCK, går in i
perforeringen
1000
1719 124STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp
1000
1720 124stpl ex
900
1721 124 STH 12-, rättvänd stpl
750
1722 124 stpl ex
700
1723 124 STH 26-12-17 rättv stpl
700
1724 125STH 30-12-16, AB-PR
1400
1725 125rv Sth 1-10-
1300
1726 12510ö/ 5 kr vackert stpl ex 20-12-16 FDC 1200
1727 125MÄLMÖ stpl 900
1728 125 hörnstpl ex
900
1729 125 10ö på 5 kr bra stpl ex
750
1730 125 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp
700
1731 125 10ö på 5 kr bra stpl ex
600
1732126-354-blockserie, extra bra mestmittst. serie
350
1733126-35bra 4-blockserie stpl
200
1734126cx 7+3/2ö bra stpl ex omv vm F 900
225
1735 131 LINKÖPING 11-6-19, PRS
200
1736 137 Västanfors 28-1-22, PR-LYX
300
1737 137 GBG 23-9-21, AB-PRS 4-strip
200
1738 137 TÄLBO 25-8-21, PR
100
1739137cz STPL NORA 11-
90
1740 138 FÄLLFORS 12-8-21, PR
200
1741 138 GRÄNNA 7-11-21, rättvänd
100
1742138cz MORUP 6-12-21, PRS, KPV mitt på
375
1743138cz UMEÅ 10 -11-21, vaxkert par F 1300
275
1744138cz VM LINJER+kpv ...UM 27-2-21 f 650
200
1745138cz PAR STH 3-2-x, hö ex KPV, F720
190
1746138cz,v3 DJURSHOLM 24-11-21, hö 5 bruten
250
1747138v3 VÄRNAMO 3-12-20, vä ex v3
300
1748138v3 VISINGSÖ 4-10-21, F 500
200
1749138v3 stpl .T. 20-11-21, vä 5 inbuktning
175
1750138v3 ÅTV... 6-8-21, 5 t.h. avbruten, F 500
175
1751138vm 50ö på 4ö vm KRONA, hörnstpl 900
1752138vm VISBY 12-11-21, VM KRONA, kt
500
BANDMÄRKEN
1753 139FKMB Rimbo- Norrtälje 11-9-32, prs
100
1754 140Acx GBG 275
1755 140Acx Lyxcentr stpl 10-4...
250
1756 140Acxz 5ötyp1 svårt vm. LYXcentr stpl 8? 2-21 2500
1757 140Acxz 5ö grön typ1 linje+KPV mitt på, ST...,
hörnstpl gott ex 2,3,1 perfekt tandning
2000
1758 140Ccx GÖTEBORG 26-3-21, AB-PR
125
1759 141aAV ppr, stpl ...SHAMN, praktcentr
275
1760 142Acz omv linjer+KPV stpl 22-8-2..
750
1761 142Acz FI.......D 15-5-25, F 3200
600
1762 142Av2 plåtskarvpar, vä ex plåtspricka 4-7-22 200
1763 142Ea 3-strip PRs STH 21-6-21,F 4200
1000
1764 142Ea 3-strip, VÄXJÖ 7-11-22, AB, F 4200
500
1765 142Ea .. ORPS... 21-11-23, PRAKTcentr
400
1766 142Ea STH 31-12-23, vacker t 13 A1 ppr
400
1767 142Ea 5ö brunröd t13, på A1 ppr, stpl
300
1768 142Ea GU)LLBRANDS(TORP 30-11-23
300
1769 142Ea 5ö t 13 A1ppr, STH 1 stpl nedtill
200
1770 142Ecc Lyxcentr stpl 27-8-2... 200
1771 143Acz LJU..., omv linje + KPV
600
1772 143Acz omv linje + KPV, stpl ..RKÖ.. 30-1 450
1773 144A3-strip på klipp med Amerikanska stpl 1925400
1774 144Abz BÅTSILUETT STPL ,LYX men veck
200
1775 144Ac 10ö rön AV ppr, LYX centr stpl ex
300
1776 144Ac 10ö grön på AV ppr,, omv st ...A
275
1777 144Ac JÖNKÖP.. 23-7-2X, AV PPR, F 900
250
1778 144Ac AV ppr stpl, F 900
200
1779 144Acc 3-strip omv linjer GBG 19-1-25, F 720 200
1780 144Acz PRc par rv stpl 29-10-24
700
1781 144Acz Tre strip omv linje +KPV, välc. F 2850 400
1782 144Acz stpl gott ex P.8-7, F 950
200
1783 144Acz SA... 5-7-2.. tydl vm obet ktspts
200
1784 144Av2 10ö TÉTE-BÈCHE huvudena mot varandra,
bra stpl (ST)OCKHLM , mycket vackert oc bra
tandning, men tunnt. F 24.000:-, sällsynt i stpl
skick
2400
1785 144Cbz 10ö grön tydligt KPV, ...BO 18-7-22
300
1786 144Cbz PAR STPL 13-7-22, F 1000
250
1787 144Ccxz 4-SID VM LINJE+KPV STPL NED HÖ 350
1788 144Ecx STH 17-6-27, AB-PR, svår
200
1789 144Ecx välc t13 grön, ...ISP
100
1790 144Ecxz 10ö grön t 13 KPV +linjer, stpl 1926
500
1791 145Avar PLÅTSPRICKA 10ö violett
200
1792 146Ea ab-pr GBG 19-2-38
200
1793 146Ea,b 10ö viol. + svart.violett bra stpl ex
200
1794 146Eb stpl 3-strip F 1200
400
1795 146Eb TALLINN EESTII 15-12-35?, ESTLÄNDS350
1796 146Eb, 143Eb violett rakst STH , F400
200
1797 148Avar STH 27-12-23, delar 4 märkesbilder,ktt 200
1798 148C Vättersnäs 4-11-21, prakt
250
1799 148C ÄPPELBO 16-7-21, PR
200
1800 149C KULLADAL 4-4-21, PR-LYXS
100
1801 150 STH AVG LBR 3-10-22, LYXS
300
1802151Aa par ÖSTERSUND 29-12-20, PRS vä ex ngt ktt
225
1803151Aa 20ö ultramarinblå AGRG, prc ..rsenals..
225
1804151Aa AGRG, ultramarinblå, 12-11-20, LYXc
200
1805151Aa 20ö AGRG ultramarin blå, stpl -10 , kt
75
1806151Aa 20ö AGRG ultra.blå 8-1-2x, kt
65
1807 151Af 20ö blekblå defekt kornigt tryck, stpl -201000
1808151Af Blekblå delvis kornigt tryck , 14-12-20, kt 400
1809151Av2Dubbelpincenezen, ...KRONA 1-9-20
200
1810152Acxz mkt bra vc ex, tydl KPV, F 2500
750
1811152Acxz KPV+LINJE , bra stpl ex 2,3,1, F 2500 450
1812 152Acxz (HUDI)KSVALL 18-11-20, F 2500
450
1813154bz FALKÖPING 14-10-21, AB-PR
200
1814154bz EKSJÖ 8-10-21, AB-PR
150
1815154bz STOCKHOLM24-6-21, fint AB
70
1816155bz FREDRIKSBERG 18-1-22, PRAKT 140ö 150
1817155BZ SÖLVESBORG 22-1-22, AB-PRS
100
1818155bz LINKÖPING 21-12-21, AB
70
1819156cx HORNSÖ 20-12-24, PRAKT
100
1820156varSTÄRNVIK 3-12-24, del av plåtskarv 2
200
1821158varPlåtspricka stpl
200
1822159bz par med extremt flammigt och utflutet tryck,rv st
25-6-21
350
1823 162 Ockelbo 17-2-26
200
1824162cx STH PF 3, PR-LYXcentr bra stpl ex
275
1825162cx STH 2-7-2
200
1826162cx 60ö vm linjer, bra stpl ex
200
1827165cx Transtrand 30-9-25, pr-lyx
200
1828165cx ESKILSTUNA 24-7-24, PRS
60
1829165cz TÖRE, PRC
50
1830168bz LANDSKRONA 19-4-22, ab-PR stpl
125
1831169cx MALMÖ 27-9-24, PRAKT-LYX
150
1832169cx NORRKÖPING 27-10-24,, PRAKT-LYX
100
1833169cx NORRKÖPING 17-6-24, PRS
60
1834169cxzSTH 27-2 FINT PAR 100
1835169cxzTRÄLLEBORG 2-9-24, fint AB
90
1836169cxzBORÅS 16-10-24, fint AB
80
1837175A,vPLÅTSPRICKA, 15ö, välc , streckst
200
1838 176A SVAPPAVARA 17-5-30, PR-LYX
100
1839177Cb ROMA KLOSTER A 23-2-35, PR-LYXS
100
1840 179A DEGERFORS 18-9-22, LYXS
100
1841179Av Kraftig PLÅTspricka, svagt veck
275
1842 185b MALMÖ 11-3-24, PRAKT 30ö ljusblå
200
1843 186c HJORTED 5-10-36, PRAKT , vitt ppr
200
1844 189 MARIESTAD 19-5-29, AB-PR
225
1845 191b Barsele 1937-12-28 AC län, 45ö
75
1846 192c BANDER 3-3-38, PR-LYX
75
1847 193KORSNÄS 15-12-26, PR-LYX
300
1848 194 MALMÖ 3-12-26, PRAKT
75
1849 194 MALMÖ 28-3-29, PRS 115ö
60
KONGRESS OCH FÖRENINGEN
1850197cx STH 11-9-24, PRS
1851197cx STH 4-5-29, AB-PR
1852197cx GBG Lbr 21-X-24, VACKERT EX
1853197cx 10ö hörnstp ned hö, LYX centr
1854197cx DJURSHOLM 30-4-25, AB-PRAKT
1855 197cx BOLLNÄS 8-1924, fint stpl ex
1856 197cxz 10ö , vm KPV + linjer, bra stpl ex
225
200
175
175
100
100
400
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
197cxz SALTSJÖ... 18-
400
197cxz stpl ... YSTRAN... 3 tydligt kpv, 250
197cxz 10ö tydl kpv, stpl GBG 11-11-24, kt
225
200 HÅLLSTA 29-9-24, LYXS, obet 2:a stpl 150
201b30ö grönblå prc stpl ex
300
202 NORRKÖPING 24-7-24, vacker 35ö
90
203 SALA 9-4-25, PR 40Ö
200
203 GBG 11-12-24, hel sidvänd
100
204 KUNGSBACKA 14-3-25, AB-PR
175
204 KUMLA 18-9-24, PRS 45ö
125
205 KJÖBFENHAVN 17-7-24, omv prs på 50ö 200
205 Rådom 1-10-24
100
206 MALMÖ 9-11-24, SUPERB 60ö
700
206 SVARTVIK 24-12-34, PRS 60 Ö
250
206 Hvetlanda 4-3-25, 60ö svag hel rv stpl
200
206 BORÅS 16-2-24, PRS, 2:a stpl, 60ö
200
206 60ö STPL ..LLHOLM 16-11-24, bra ex
200
206 TYRINGE 22-8-24, AB-PR
200
206 60ö BRA STPL EX
175
207 MOTALA 15-8-24, PR 80ö
200
208 STH 1 29-12-24, LYXS 1 KR
350
208 STH 19-8-24, PRAKT 1KR
350
208 1 kr ,bra stpl ex
250
208 prs STH 7-7-24 normal tandn
250
208 HÄSTHOLMEN 30-9-24, PRS + postkkontoret
stpl 200
1882 208 LOBONÄS 2-10-24, PRS
200
1883 208 SKARA 19-12-, vacker 1 kr
200
1884 208S)VAOOAVA(RA , BRA 1KR
175
1885 209sidv LYX avtryck Höör 24-7-24
1300
1886 209Prakts HÄRADS 10-9-24
1250
1887 209Prakt-lyxcentr. hörnstpl ex
950
1888 209STH 28-8-24, OMV PRS
900
1889 209SANDVIKEN 31-10-24, MKT FIN 2 KR
900
1890 209Sundsvall 27-8-24, omv prakts
750
1891 209 SVEG 17-12-24,AB-PRAKT 2 KR
750
1892 209 KARLSTAD 12-7-24, AB
700
1893 209 2KR BRA STPL EX
600
1894 2092kr stpl ...RHAMN 2-
500
1895 210pr-lyx ex BORÅS 30-4-25. Mycket sällsynt i
denna kvalitet
5000
1896 2105kr M)ALMÖ ...1-25, mkt fint vältandat ex 2000
1897 210Hörnstpl ex
900
1898 210 5 KR BRA STPL EX
750
1899 211-25 Föreningen kpl perfekt tand. kronvalörer1300
1900212cx FORSBACKA 17-11-24 välcentr
110
1901212cx SUNDSVALL 4-2?-26, bra ex
100
1902212cxzKPV + linjer, stpl ...Nyland ( 12-5-28)
550
1903212cxzSTH 1-10-24, AB-PRS
300
1904 214 VÄSTERVIK 13-9-24, PRS
200
1905 214 NYKÖPING 20-10-25, VACKER
100
1906 215 FLEN 15-2-25, LYXS
300
1907 215 25ö 4-BLOCK, STH 2-4-25, ovanligt
300
1908 215 ASKIM 3-11-24, PR 25ö
150
1909 215 RYDSGÅRD 15-9-24, LYXS
125
1910 216 SÄFFLE 12-12-24 OMV PR
90
1911 217 STH 31-12-24, AB
160
1912 217 VAXHOLM 4-11-24, PRS
125
1913 217 214 STH 28-11-24 , hel stpl , 20ö
100
1914 218 40ö 8-BLOCK, STH 4-3-25, ovanligt
500
1915 218 BORÅS PAK 24-1-25, hel sidv
100
1916 219 STH 16 15-12-24, PRAKT
275
1917 219 ÖSMO 5-12-24, PRS 46ö
150
1918 219 ÖFVERLIDA 31-12-24, AB-PR 45ö
130
1919 219 KRISTINEHAMN 16-1-25, AB-PR, 45ö
125
1920 219 HYLTE... 3-1-... fin 45ö
75
1921 220 STH 4 PAK 3-11-24, PR-LYXS
250
1922 220 50ö Kristinehamn 6-9-24, prs
200
1923 220 HALMSTAD 5-12-24, vacker
175
1924 220 LINGBO 26-9-24, PR-LYX centr
175
1925 220 TIDAHOLM 13-10-24, PRS
125
1926 221 STH 14-4-25, AB-PR
300
1927 221 STH 19 28-10-24, PRAKTS
250
1928 221 RONNEBY 24-1-25, PRS 60ö
250
1929 221 LIDINGÖ VILLASTAD 11-11-2X, fin 60ö
225
1930 221 Linköping 5-2-28, prs. 60ö
200
1931 221 STH -27 PRCENTR FIN 60Ö
200
1932 221 ÅRJÄNG 14-11-24, vacker
100
1933 222 LJUNGBY 1-10-24, PR-LYXS 200
1934 223 1KR 4-BLOCK mitstpl STH 9-11-29
750
1935 223 Timmersdala 19-12-24, Ab 1200
375
1936 223 STH 3 KASSA 1 3-9-24, PRAKT
375
1937 223 prc. hörnstpl ex
300
1938 223 STH BAN 27-4-27
300
1939 223 1 kr bra hörnstpl ex
225
1940 223 MALMÖ 18-9-24, LYXS kt
200
1941 223 STH 12-4-28, lätt rv stpl
200
1942 223 SKARA 13-12-24, vacker stpl
150
1943 223-225 PR-LYXcentr 1,2,5 kr lätt stpl
1200
1944223-225 1+2+5kr ett bra stpl ex av var
1000
1945 224 pr par STH 8-10-29
600
1946 224 STH 18-2-25, LYXS
400
1947 224 MALMÖ 15-4-30, LYXS 2kr
350
1948 224 svenljunga 16-9-27
175
1949 2255Kr par STH 2-2-28, vackert mittstpl , perfekt
tandning
1250
1950 225 STH 24-1-28, hel rv obet 2:a 750
1951 225BORÅS 22-6-25, AB-PRAKT
750
1952 225 bra stpl 5 kr med marginal
700
1953 225 bra stpl ex
675
1954 225 ÄLVSERED 11-?-28, omv stpl, pr-lyx centr 600
225,5GV 70ÅR OCH SENARE.
1955 226-30 SVENLJUNGA 16-6-28, P-LYXs FDCst
parserie 500
1956 226-30 STH 16-6-28, PR-LYX serie FDC stpl 400
1957226-30SVENLJUNGA 16-6-28, P-LYXs FDCst
300
1958 229 HEDENSBERG 16-6-28, LYXS
100
1959 233a 4-BLOCK, PR-LYX TOMELILLA 21-2-33 200
1960 233a NORRKÖPING 7-10-33, fint 4-block
200
1961 233a STH 20-10-34, PR
100
1962233a,b5kr 2st PR-LYXcentr ex, lätta delstpl
125
1963 233b MALMÖ 23-1-41, PRS 4-BLOCK
375
1964234-37A KRISTINEHAMN 1-11-32, PR-LYXS 2-sid
serie , sällsynt stpl första dag
500
1965235Av SALA 4-1-35, PRS, FLAMMA
200
1966 2384- blockprs STh pffs 6-12-33
500
1967 242A ALSTERS STATION 29-1-35, LYXS
75
1968 242C KRAGENÄS POMB 1 22-4-35, LYXS
100
1969 250 Tjörnarp 20-2-36, Lyx plåtskarvpar
200
1970 251 HÄSSLEHOLM 6-9-36, PR-LYXS, 30ö
50
1971 253 YSTAD 24-9-36, PRAKT 40ö
75
1972 255 GÄLLERSTA 21-9-36, PR-LYX 50ö
100
1973 258 4-STRIP varje märke pr-lyx Borås -37
225
1974 258 MALMÖ1 26-5-36 AB-PR
40
1975 258DP1 DUPPELPRÄGLING, stpl nedåt
200
1976 259BC PKP 335 25-6-39, AB-PR
150
1977 259BC BORLÄNGE 16-
125
1978 259BC YSTAD 29-8-38, AB
125
1979 259BC UMEÅ 4-11-39, rättv stpl
120
1980 259CB VIGGE 5-3-38, AB-PR
150
1981 259CB MALMÖ 3-6-39, AB 125
1982 259CB PKP 322 7-9-38, rättv stpl
110
1983 261BC GÖTEBORG 10-5-39, PRAKT
250
1984 261BC GBG LBR 24-1-39, AB-PR
150
1985 261CB GÖTEBORG 20-5-39, Mittstpl
125
1986 261CB FALKÖPING 8-, Rättvänd stpl
100
1987 261CB STH LBR -38 rättvänd stpl
100
1988 262BC SORSELE 18-5-38, 4-BLOCK
250
1989 262BC NORSJÖ 6-10-38, rättv stpl
125
1990 262CB SKELLEFTEHAMN 10-8-38M rättvänd stpl 150
1991 263NYKVARN 24-11-38, LYX
250
1992 263ANEBY 21-12-38, PR-LYX 20ö
75
1993 265STH AVG LBR 29-8-40, LYX
100
1994 266Avar STORRUMAN 15-10-38, 2st felskurna på
klipp
75
1995 266Avar STRUMAN 15-10-38, felskuret på klipp 50
1996 266BC STH 29-6-38, mittst 4-block, bred marg 150
1997 266BC HÄLSINGBORG 29-6-38, AB-PR
125
1998 266BC rättvänd stpl 26-12..
75
1999 266BC GBG -39 rättv stpl bred marg
70
2000 266CB BORÅS 26-12?38, AB-PR
150
2001 266CB EMMABODA 28-11-39
100
2002 267BC PKP 310 A 3-3-39, PRAKT
250
2003 267BC STORA MELLBY 11-5-39, vackert par 200
2004 267BC GÄVLE 1 LBR 23-5-39, VACKERT PAR 150
2005 267BC SKELLEFTEÅ 19-10-38, rättv stpl
125
2006 267BC SOR)SELE rättv stpl
110
2007 267C BULLAREN 1-3-39, PR-LYX
100
2008 267CB BLATTNIKSELE 6-4-39, AB-PR 4-BLO 250
2009 267CB Supermarginal ,rv Alingsås 20-6-38
200
2010 267CB SUNDSVALL LBR 5-4-39, AB-PR
140
2011 269B2 SKÅNE- TRANÅS 29-7-40, PRAKT
250
2012 269B2 LUND 1 LBR 20-7-39, PRS
200
2013 269BC BRA STPL PAR 5-1940
500
2014 269BC bra stpl par
400
2015 269CB STH H 9-6-39, BRA PAR
500
2016 269CB BORÅS 8-4-40, PRS, 2:a stpl
500
2017 269CB bra stpl par
400
2018 269CB FDC STPL 22-3-39
400
2019 269CB HAGFORS 23-4-4+, rättvänd
350
2020 271VIBORG 18-8-51, DANSK PRS
200
2021 272HOLMBY 31.3 52 , LYX 5Ö ORANGE
100
2022 273BC BRA STPL PAR 10ö 600
2023 273BC1 GBG 28-6-(4)0, BRA PAR
500
2024 273BC2 PKXP 31-7-40, mycket fint par
550
2025 273BC2 KLINTEHAMN 2-11-40, AB-PR
550
2026 273BC2 FJÄLKINGE 21-10-46, FINT PAR
400
2027 273BC2 STH 3 B 20-5-40, mkt vackert men kt 275
2028 273BC2 GBG7-40, svagt tunn efter fastsättare , utan
färgstreck
250
2029 273C STRÖMSUND POMB 4 29-12-47, LYXS 100
2030 273CB PKP 359, 500
2031 273CB GBG 4 B 10-12-40, PRS, vä märke veck275
2032 273CB1 BRA STPL PAR 10ö stora siffror
600
2033 273CB1 STH 19 G 21-11-40, LYXMARG klipp 550
2034 273CB1 lätt rättv stpl SA-NGA?, 300
2035 273CB2 DIKANÄS 27-8-40, mycket fint par
550
2036 273CB2 BORÅS 3-8-40, rättv stpl, utan färgstreck500
2037 276A LJUNGAVERK 3-8-42, LYXS
100
2038 277 Bastuträsk 1945-11-02 pr-lyx 25ö AC län
60
2039 279 STENSTORP C 3-4-41, LYXS
60
2040 284 Gävle 1 2-12-53, pr-lyxs obet kt
50
2041 300 BANDHAGEN 24-6-65, PR 120ö blå
100
2042 318BCGBG 7-10-39, PRS
200
2043 318BCHAGFORS 2.4.40 vackert
100
2044 318BCSTH AVG LBR 21-2-40
75
2045318CBSKELLEFTEÅ 31-3-38, ab med nr marg 125
2046318CBBOLIDEN 27-4-39, LYXS 4-block
125
2047318CBGÖTEBORG8-6-40, rättv stpl
75
2048 320BOLIDEN 10-1-5-40, PRS 4-BLOCK , 500
2049320B2 UDDEVALLA LBR 16-12-39, PR-LYX
200
2050320BCMALMÖ 12 1-2-40, AB-PR
675
2051 320BC MÖRBY 2-6-42, PRAKT
600
2052 320BC,259C klipp Hessleholm 4-3-40, AB-PR
550
2053 320BCNISSAFO(RS) 1-12-4. fint par
550
2054320BCSTH 12-X-39, mkt fint ex på ovanl klipp
500
2055320BCSTOCKHOLM15-8-40, hel sidv stpl
500
2056 320BClätt stpl lnjer, LYX MARG
475
2057 320BCSTH 6-5-40, rättv stpl , klipp
450
2058 320BCLIDINGÖ 13-10-39, rättv stpl
400
2059320BCBOLIDEN 10-1-39, PRS 4-BLOCK , övre ex obt
litet riss.
300
2060320CBSVEG 14-4-40 , mkt bra par
600
2061 320CB GRÄSMARK POMB 1 19-8-39, LYXS+2a600
2062320CBHEMFOSA 11-11-39, vackert par
500
2063320CBULRICEHAMN E 18-11-39, PR-LYXS klipp + 2:a
stpl
500
2064 320CB SPÅNGA 2-12-40, lätt LYXplacerad stpl 500
2065320CBVÄNERSBORG 19-11-39, bred marg
450
2066320CBBRA STPL PAR
425
2067320CBstpl 4-2-41, bra marg.
400
2068320CBLUDVIKA 18-1-40, VACKERT PAR
375
2069 321A FÄLTPOST 162 22-7-40, LYXS
75
2070 321BB BURGSVIK 1-7-40, PRS
200
2071 321BB AVESTA 1-3-41, PRAKT
100
15
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
321BB SUNDHOLMEN 18-10-40, 2 prs
100
321BB SKIVED 21-5-40 Sidvänd lyxcentr
100
321BC BURESJÖN 30-11-39, PR-LYX
400
321BC DOROTEA 14-3-40, pr-lyx
350
321BC VÄSTERÅS K 3-4- 40, PRAKT
225
321BC GBG 8-2-40, prakt
200
321BC SORSELE 8-11-39, OMV PR-LYXS
110
321BC SKANSHOLM 11-1-40, PRS 2stpl
100
321BC SORSELE 1-2-40, rättvänd
100
321CB MESELEFORS 29-11-39, AB-PR
150
324bc 4-block KALMAR 1 B 13-9-40. PRS
250
324BC BRA STPL PAR
200
324BC BRA STPL PAR, ESKILST
200
324BC KIVIK 31-1-4., vackert par 200
324BC HALSBERG 5-8-40, ab-prs
150
324BC MÖLNDAL LBR 11-7-40, rättvänd stpl 120
324BC MÖLNDAL LBR 12-9-40, rättvänd stpl 120
324CB ÖREBRO 1 LBR 3-5-40, PRAKT
250
324CB MALMÖ , FINT PAR
200
324CB STH 16-8-40, AB-PR
200
324CB stpl ....viken 29-3-40, bra stpl par
175
326APOSTANSTALTEN 8 NOV 40, violett
50
332BC KRISTIANSTAD E 2-8-49, PR-LYX 4-BL1000
332BC VÄSTERÅS 29-7-49, omv prs
450
332BC B)ORÅS 11-X-XX, BRA STPL PAR
350
332BC STOCK... , perfekt tandat 3+4sid par 350
332BC STH TULL 22-3-51
300
332CB MYCKET BRA STPL PAR SLOTTET, STH 26
450
2100 332CB STPL -40, mkt fint par
375
2101 332CB STO... 16-X-51 , perfekt tandat par
375
2102 332CB TRANÅS , fint par 4+3-sid
350
2103332CBFint par ...AMMARBY... 23-11
300
2104332CBSlottet4+3sid stpl ...ILL, 2 ktt
150
2105333BBKARLSKRONA 4-12-41, PR
50
2106 337C AB-PR 10-Block på kl,STH-56
300
2107 337C 4-bl, RV mittstpl OSBY 29-12-53
200
2108 337C STOCKHOLM 8 7-1-53, PR 4- BLOCK
150
2109340A3 ÖSTERSUND 13-7-42, vacker
75
2110344BBSTH 3 A 26-6-43, PRAKT 4-BLOCK
500
2111344BBFogelfors 19-8-43, ab-praktpar 300
2112344BBPKP 230 B 24-8-43. PR+ab STPL PAR
200
2113344BBSKOG 27-7-43, bra par
175
2114344BBHälsi... 6-10-4(3)
150
2115344BBstockholm stpl hö
100
2116 347A ÖSTERSUND 2 26-5-44, LYXS
100
2117358ADPII stpl 24-7-45, skuggat runt korset
125
2118359BBSINGÖ 10-7-45, LYXS
100
2119361BBSTH 12-12-45, AB-PR
25
2120 369 MAJ POMB 2 7-5-47, LYXS
100
2121 369 KOSTA 14-2-47, PR-LYX
75
2122376BBBARA 15-9-50, PR-LYX, svårt par
200
2123376BBDALFORS 16-10-48, PR
100
2124383BBSTH AVG LBR 11-9-48, PR-LYXS
100
2125386B2 RIMBO 13-6-57, PRAKT
50
2126 388 LUND B 26-6-50, PR-LYXS
70
2127406Avar 25ö STH 17-12-53, EXTRA HÖGT
200
2128 440A PITEÅ 17-6-52, PR-LYX
75
2129 450 MALMÖ 6 A 8-9-53, PR-LYX
50
2130 458 SORSELE A 26-9-61 ,LYX
125
2131 462 Moliden 13-11-67, PR-LYX 70Ö
100
2132 462 GÄRDHEM 4-1-63, PR-LYX 70ö
75
2133 469 SKURUP A 19-5-56, PR-LYX
50
2134471-75Stockholmia 1955 , FDC stpl 9-blocksats,
sällsynta
1300
2135 471-75 STOCKHOLMIA BLOCKSATS,BRA STPL
750
2136 471-75 bra stpl -1955 9-blockserie
700
2137 480 UDDEHOLM 5-6-56, PRS
50
2138 509A GULLBRANDSTORP 5-7-60, PR 30ö
50
2139537B1 BODEN 1 6-10-63. PR
50
2140 542A VÄSTERÅS 4 D 31-5-63, LYXS
70
2141 543 TIDAHOLM 3-10-63, PR 1,70 ISHOCKEY 50
2142 547 Malmö 1 P 22-5-63, LYX
150
2143 550 STH 4 V 11-10-63, PR-LYX, 2 KR
60
2144 566A FELLINGSBRO 30-11-65, PR-LYX, 40ö
50
2145 825 MÖLNDAL 1 G 8-9-73, 75ö , LYX
75
2146 865 MÖLNDAL 30-11-74, 35ö , LYX
60
2147 950 SURTE 2 12-12-75, PR-LYX ,90ö Nobel
40
2148956-57BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 1,30+ 3,40kr
150
2149 960 BORÅS 14-5-76, LYX 1 KR
100
2150 961 BORÅS 1 14-5-76, LYX 1,30 KR
60
2151962-66BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 85ö 5 olika
150
2152 967 BORÅS 1 19-6-76, LYX 85ö
70
2153 968 BORÅS 1 19-6-76, LYX 1,90 KR
70
2154 976 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö
60
2155 979 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö
75
2156 980 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö
75
2157 983-86BORÅS 1 17-11-76, LYX 6 olika par
125
2158 983-86BORÅS 1 17-11-76, LYX 3 par
100
2159 987-88BORÅS 1 17-11-76, LYX 1KR+ 1,30 KR 100
2160 989-90BORÅS 1 10-2-77, LYX 1KR+ 1,30 K
100
21611000-5BORÅS 1 3-5-77, P-LYX 5x 95ö
100
2162 1007 BORÅS 1 3-5-77, LYX 1,40 KR
50
21631008-10 Borås 20-9-77, 45,70, 110ö. LYX
100
2164 1011-15 Borås 22-9-77, 10st 75ö Vilda bär ,lyx 250
21651016-20 Borås 8-10-77, 5st 110ö Lokaltrafik ,lyx 150
TJÄNSTE
16
2166 1a
2167 1a
2168 1a
2169 1b
2170 1b
2171 1b
2172 1c
2173 1c
2174 1c
2175 1c
2176 1c
2177 1d
2178 1dv2
2179 1e
STH 3-5-77 5 tur
UMEÅ 21-1-78, PRS
STH28-2-74, AB-PR, TIDIG STPL
UMEÅ 15-10-79, LYXS
ARVIKA 7-11-79, LYXS
WISBY 23-2-77, OMV PRS
SKELLEFTEÅ 22-5-77, PR
WISBY 19—10-77, LYXS
WIMMERBY 24-4-77, verkligen vacker
LIDKÖPING 21-7-77, AB-PR
LJUNGBY 20-9-79, PRS, 3,3,4
KARLSTAD 19-5-79, Omvänd, klipp
STH 7-12-78, kartongppr, Ab
STH C. 11-, VÄLC. VACKERT
200
100
100
150
125
90
200
200
150
110
100
60
175
70
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2a SKÄRKIND 27-2-83, AB-PR
225
2a WESTERÅS 25-2-80, PRS
200
2a MULSERYD 8-7-80, vackert AB
175
2b HÄGERSTAD 8-2-81, PR
250
2b Umeå 21-12-81, AB-PRs
200
2b LUND 29-4-81, LYXS
125
2c LULEÅ 4-3-82, PRS
225
2c SKANÖR 2-6-82, PRAKTs
200
2c UMEÅ 7-9-81, PR-LYXS
200
2c STH C. 17-5-81, prs, 4ö ljusgrå, lvht
175
2c FALKÖPING 2-8-82, OMV PRS
175
2c KALMAR 26-2-81, AB-PRS
175
2c GEFLE 3-6-, AB-PR
175
2c STH C 7-5-81, AB
100
2var SOLLEFTEÅ16-7-80, tre punkter över ö 200
2,1a ÖRNSKÖLDSVIK 31-3-81, PRS
200
3 5ö RÖD STPL ...PING -81
200
3a STH 27-3-78, AB-PR
100
3b VERNAMO 1-3- rättvänd, prCENTR
90
3d NORRKÖPING 2 TUR 24-5-87, P-LYXS 200
3d BJÖRKETORP 14-1-86, AB-PR
150
3d KARLSTAD 12-2-85, PR-LYXS
125
4a 4a WEMDALEN 10-2-75, PRS
175
4b 6ö grå SÖDERHAMN 29-9-76, PRAKT
800
4b BARNARP 4- ,kt, stpl F 800
400
4c NYKÖPING 9-6-77, prs, lvht
400
4c GBG 8-5-75, AB
400
4c WISBY 8-5-75, AB-PRS fint ex
350
4c GEFLE 1-7-74, AB, lite bläck påbalsid
300
4c GBG 19-6-78, PRS 6 ö grå
200
4d ÖSTANBRO 4-10-76,pr-lyx
1000
4d KRISTIANSTAD 17-4-75
250
4d LÅNGASJÖ27-3-79, AB
200
4d NO(RRB)O 13-11-75, fint ex
125
4e WÄRDE stpl , PRAKT 6ö
450
4e NORRKÖPING 19-8-79, PRAKT
400
4e MULSERYD 6-8-78, PRS
200
4e HÖRBY 6-2-79, AB-PR
200
4e LIDKÖPING 8-8-77, vackert
200
4e HÖRBY 15-2-79, LYX men svagt tunn
150
4f WESTERÅS 28-10-79, PRAKT
350
4f WESTERVIK 17-6-83, AB
175
4fv2 BÅRSLÖF 27-1-80, PRAKTs
125
4g ÖRSUNDSBRO 12-2-82, PR
400
4g NÅS 29-9-82, AB-PRS
200
4g NORRA DEGERFORS 12-7-80, PR-LYXS 200
5 SKÖFDE 1-1-74, FÖRSTA DAG STÄMPEL,
FINT EX NGT KHT, RARITET och utställningsobjekt
6000
2227 5 BOTHOLM 29-8-75, PRS 29-8-75, svår stpl500
2228 5 MALÖGA 10-1-77, st gnmsl 2 stpl F 800 225
2229 5 FJÄL 16-9-74, LYXS
200
2230 5a KÅLLERSTAD 23-12-77, PR-LYXS, F,SM 200
22315b,var UMEÅ 11-2-76, PRS, 2 märkesbilder
800
2232 6a STRÖMSTAD 5-1-78, omv prs
225
2233 6a GEFLE 6-6-, mycket vackert ex 200
2234 6a ÖREBRO 20-3-78, mkt vacker , välc.
200
2235 6a HJO 22-8-77, LYXS, lvht
200
2236 6b Mariestad 20-3-77, ab-pr
300
2237 6b GISLAVED 11-6-84, LYXS
300
2238 6b KALMAR 10-1-79, hel sidvänd AB
200
2239 6b OSKARSHAMN 14-10-78, vacker 20ö
200
2240 6c FRISTAD 4-6-81, OMV PRS
200
2241 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, färgstark
200
2242 6c WENERSBORG 10-... välc
160
2243 6c,v2 STH 29-9-81, kartong ppr AB 3,3,3
200
2244 6d ÖIJEBYN 24-3-81, vacker AB
200
2245 6d sth 17-6-80, ab
150
2246 6e NYKÖPING 9-3-83, PRS
350
2247 6e SÖSDALA 29-9-82,BRA AB EX
250
2248 6e WESTERÅS 30-11-83, vackert ex
250
2249 6e HÖÖR 2-1-83,ab-pr ex
200
2250 6e KALMAR 13-10-82, omv pr
200
2251 6e HALMSTAD 12-8, fin färg
150
2252 6e,v2 SUNDSVALL 23-5-83, kartong ppr
325
2253 6e,v2 LULEÅ 13-7-81, PRS, tjockt kartong ppr 300
2254 6v2 LULEÅ29-12-80, PRS, lodr veck men tjockt
kartongpapper, intressant
150
2255 7a SKOG 18-12-74, AB-PR
150
2256 7a GISTAD 8-7-75, omv praktstpl
90
2257 7b Westerås 18-12-78,lyxs pr.ex
250
2258 7b GÖTEBORG, 50
2259 7c MALMÖ 31-10-78, AB-PR
75
2260 7d1 STH 15-11-80, 24ö gul
150
2261 7e KARLSTAD 19-9-76, AB-PR
100
2262 7e KARLSBORG 18-6-78, OMV LYXS
100
2263 7fv2 Umeå 4-1-79, randigt kartongppr
225
2264 7fv2 KRIS)TIANSTAD 23-10-78, kartongppr
100
2265 7g STH 16-11-80, PR-LYXS
150
2266 7g HELSINGBORG, PR-LYXS
150
2267 7g WENERSBORG 27-1-80, AB
75
22687gvar MULLSJÖ 8-1-81, bht, 2 märkesbilder
150
2269 8 ENSLÖF 12-10-80, vacker AB
100
2270 8a ÖDESHÖG 13-1-76, AB mkt fin
150
2271 8b WIBY 17-4-77,T,NÄ. stpl 250
200
2272 8b MARIESTAD 2-6-76, mkt vacker
140
2273 8d WERMLANDSBRO 21-12-80, vackert ex 100
2274 8v2 Extremt tjockt Kartongppr STH 21-1-79 AB
F600, raritet
400
2275 9b SKEPPSÅS 10-4-86, AB-PRS
300
2276 9b Arboga 22-9-77, tu fl.
175
2277 9c GEFLE 31-8-78, hel stpl, välcentr
300
2278 9c WOLLSJÖ 1-5-80, fint AB
250
2279 9c WI)SBY 6-2-79, fint ex 50ö
200
2280 9c STH PR-LYX centrerat 50ö
200
2281 9d LULEÅ 8-7-81, AB
200
2282 9d OUSBY 18-1279, omv stpl
190
2283 9d LUND 19-3-81, vacker rättv stpl
150
2284 10b STH C. 8-12-77, AB
120
2285 10c STH 9-7-79, AB-PRS
175
2286 10g STH 2-6-82
200
2287 10g LINKÖPING 18-3-81?, LYXc vackert ex
175
2288 11 2ö 3-strip JÖNK RULL stpl 23-111-96
300
2289 11 VÄNERSBORG 17-10-12, PR-LYX
100
2290 11 ÖSTERSUND 4-8-00, PR-LYX
100
2291 11var ÖSTERSUND 10-4-1905, 2 MÄRKESBILDER
200
2292 12 10-BLOCK 3 ö GBG 12-11-10
200
2293 12a STABY 7-11-82, PRS, 2 kttsptsar
200
2294 12a UPSALA 15-8-82, omv prs
100
2295 12c LUR 20-10-95, PR-LYX
200
229612var 3ö felperf ,Nyköping 30-5, obet rispa
350
2297 13A LINDESBERG 16-991, BLÅ PRS
200
2298 14 RANSERÖD 7-8-11, PR-LYXS, F 500
300
2299 14 GÅSBORNSHYTTAN 18-7-11, LYXS
100
2300 14a KUNGSBACKA 6-4-86, PRAKT-AB
150
2301 14a KARLSTAD 16-2-87, PRS
100
2302 14a WESTERÅS 18-4-85, AB
100
2303 14c 5ö 4-block, Östersund 3-9-90, prakt
200
2304 15bHALMSTAD 5-2-93, PR-LYX
1000
2305 15bHALMSTAD 24-5-94, PRS
300
2306 15b SVARTSJÖ 30-3-85,tryckvar i hö valörfält 200
2307 15c AB Hernösand 25-6-92
175
2308 15c 30-12-84, 1 pris ur tävling 1970
175
2309 15c STRÖMSTAD 17-3, VACKERT
175
2310 16AENGELHOLM 20-9-89, stark BLÅ färg, bht 100
2311 16AaKARLSTAD 1-1-85 , FÖRSTA DAG!
5000
2312 16AaSTH NORR 2-1-85 , LYXS ANDRA DAG! 1000
2313 17b NORRA DEGERFORS 4-10-83, PRAKT 200
2314 17b wenersborg 11-3-84, prs
100
2315 17c PITEÅ 4-7-83, PRS
100
2316 17c FALUN 17-7-84, PRS
90
231717cvar LINKÖPING 22-7-83, PRS, vit fläck vä 12 100
2318 17e MARIESTAD 10-9-84, AB-PR
100
231918e,v2 Jönköping 10-1-88, ej färgfylldab., ab-pr 200
232018e,v2 NORBERG 4-2-88, pr-lyxs, ej färgfyllda
175
2321 18v2 HERNÖSAND 2-6-86, LYXS , ej färg b.
200
2322 19c WESTERVIK 2-5-96, PR-LYX
100
2323 19d WESTWRÅS 15-4-04, LYXS
100
2324 19v2 STORA MELLÖSA 23-5-92, pr saknar M 250
2325 19v2 YSTAD 7-5-92 saknar M ihö oval
200
2326 20b BERGA 18-6-83, PRAKT
200
2327 20b TRANSTRAND 18-6-84, PRS
100
2328 20c BODEN 28-12-84, LYXS
200
2329 20c HEDEMORA 30-4-84, AB-PR
100
2330 20c SMEDJEBACKEN 21-5-84, AB
75
2331 20d SMEDJEBACKEN 30-5-84, PRS
125
2332 21 JÖKÖPING RULL stpl 14-10-96, LYXS
250
2333 21d MARSTRAND 27-5-87, LYXS 200
233421hvarASKERSUND 9-9-90, tryck hö hörnen
100
2335 21v3NORA 11-11-90, 2 punkter efter E
90
2336 22A50öre i 4-BLOCK med marginal stpl OINLÖST,
UTST OBJ
3000
2337 22A BROBY 22-4-91, PRAKT
200
2338 22Aa MON 2-12-83, AB-PRS
75
2339 22Ac JÖNKÖPING 20-5-87, LYXS
200
2340 22Ae KRISTIANSTAD 1-12-90, WÄRDE stpl
100
2341 22BTIDAVAD 9-2-93, pr-lyxs
1000
2342 22BKRISTIANSTAD 17-2-93, AB-PRAKT
650
2343 22BLIDKÖPING 13-4-98, PRS
500
2344 22BGNARP 25-11-9(2)
450
2345 22B SKURUP 7-10-95, PRS, lvht
400
2346 22B KALFSUND 29-4-190(0) 400
2347 22B LÖFÅNGER 8-3-93, lätt rv stpl, AB
300
2348 22B KARLSKRONA 3-6-93, vacker men tunn 190
2349 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 2-9-96, LYXS
300
2350 24Aa WEXIÖ 7-8-83, AB
90
2351 24e KARLSKRONA 29-4-91, PR
100
2352 25b LAGMANSHOLM 30-11-89, PRAKT
100
2353 25v4 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar
90
2354 26 Torsby 8-8-95, prakt
200
2355 26 GÖTEBORG 25-12-00, PR-LYX
200
2356 26 VADENSJÖ 8-1-90, ovanlig ort på tj26
75
2357 26c KARLSKRONA 2-5-93?, BLÅ stpl
200
2358 26v3 i = 2 prickar, stpl ...STAVAL...
175
2359 26v3 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar
100
236026var 10/24ö, Östavall, SPEGELTRYCK
300
236126var 4 ex små påtryck varianter
200
2362 30vm WIMMERBY 13-5-12, PRS 3-STRIP
300
2363 31 KUNGÄLF 31-5-18, PRAKT
100
2364 31 8ö 4-block BORLÄNGE 8-9-18, LYXS
100
2365 32vm 10ö i par med omv krona, KRÄKLINGBO
24-1-12, PRS, enda kända par med omv krona?
1500
2366 33 GÖTEBORG 1-4-11, PR-LYXS
50
2367 37 STH 13-3-11, 50 Ö LYXS
70
2368 39 SÖDERHAMN 17-10-17, PRAKT
300
2369 39 KRISTIANSTAD 6-2-18, PRAKT
150
2370 39 Borlänge 1-12-17, prklipp
100
2371 39 Borlänge 1-7-18, 5 kr 3-strip prklipp
100
237240-54 vm linjer kpl serie inkl extra 8ö cz, F 800 175
237341CX SÖDERTELJE 11-6-18, 2ö omv vm
100
2374 46 8ö 3-strip, PLK 228 28-3-1919, ovanligt
250
237546a,b 8ö i 2 nyanser, bra stpl ex
130
2376 46cz8ö 3-strip, 35-2-1919, ovanligt tydl KPV
450
2377 46CZ 8Ö TYDLIGT kpv HÖRNSTPL NED HÖ
125
237848cxz 12ö omv linje+tydl KPV, svår
500
2379 51 ÖREBRO 29-12-16, PR-LYXS
60
2380 51 ÖREBRO AFG AFD 7-3-17 PR-LYXS
50
2381 51cx FÅ)GELSTA 28-2, 19, svårt vm
150
2382 54cx ST,OCKHOLM 25-2-1 svårt vm 50ö
200
2383 54cx ST,,, svårt vm 50ö
150
LÖSEN
2384
2385
2386
2387
2388
2389
1
2
2
2
2
3
2390
2391
2392
2393
2394
3b
4a
4a
4b
4b
oinlöst
200
15-block, AB-PR centr,Hudiksvall stpl 1879 900
4-BLOCK 3ö orderst Hudiksvall
375
LYSE 26-4-90, 3 ö t 14, PRAKTS
175
3ö 2 nyanser stpl 74, välcentr
175
21 BLOCK STPL FÄRILA 1-10-78, STÖRSTA
KÄNDA ENHET. UTST OBJ.
2000
OINLÖST PRS på 5ö
250
hörn stpl ... ÄS, 175
STH ANK A 6-1-75
100
6ö PR-LYXc, hörnstpl ex
200
MALMÖ 27-4-75, omv stpl , AB 3,3,3
175
2395 4c 6ö PR-LYXc 4-BLOCK, RARITET i denna
centrering, order st Hudiksvall-79
800
2396 4c LJUSDAL 19-1-80, PRAKTS, 3,3,4
350
2397 4c LJUSDAL 19-1-80, PRS, 2:a stpl
300
2398 4c par omv prs Yxnerum 4.4.77
200
2399 5 12ö 29-BLOCK, (8 lodr.x 3vågr + 5 ex till vågr)
stpl MOSÅS 9-5-78. EXCEPTIONELLT BLOCK.
2500
2400 6 BOARYD på 20ö, stpl 800
250
2401 6a SKARA 29-4-74, PR-LYXc, fin färg 1800 675
2402 6a 20ö klarblå, lätt stpl + bläck, F 2500
350
2403 6a prc , stpl 74,tunn
275
2404 7a ESLÖF 15-7-75, VACKERT
500
2405 7a UPSALA 9-9-74, omv PRS ,fin 24 rödlila 350
2406 8b FALKÖPING 29-8-79, PR
900
2407 8b LENHOFDA 9-3-79, PR-LYXS
300
2408 8b WESTERVIK 19-9-80, PRS
225
2409 9a 50ö stpl 74 ...lm
100
2410 9b,3b 2x50ö+2x5ö, på kl. KUNGELF 5-3-77 200
2411 9c Superbt stpl Prakt ex GODEGÅRD 21-7-78
intyg HOW 4,3,5
3500
2412 9c VESTERTRYSERUM 6-2-78, PR-LYXS, tunn
fläck, 175
2413 10 PR-LYXC. stpl ...SELE..
175
2414 10a 1 KR lodr 6-strip, mycket vackert stpl GBG 31-575, F 6x 600 =3600
900
2415 10b 4-BLOCK på Tyskt klipp, rv st STh 5-3-74 500
2416 10b HERNÖSAND 1-6-77, AB-PR
300
2417 10b Malmö Pak 9-6-77, omv
200
2418 10b PR-lyxc stpl Malmö
200
2419 10b STH pak 23-7-75, prc.
175
2420 10c STH Ank A 9-11-78, blå stpl , 1 kr
200
2421 12c HELSINGBORG 27-7-88, PR-LYXS
150
2422 12d SLITE 3-6-88, PR 4-K STPL OVANLIG
300
2423 12d GUSTAVSFORS 11-7-89, PRAKT
200
2424 12d 3Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
242513gvar5ö felperf. 2 märkesbilder, ...OLM
200
242613hvar5ö felperf. par hö ex 2 märkesbilder, STOCK
HOLMPAKET 28-1-90
200
2427 14f STRÅTJÄRA 27-5-91, PR-LYXS
150
2428 15 12ö 4-block WÄRDE stpl 300
2429 15 12ö REK STPL, PRAKT, lvht
250
2430 16 20ö 4-block WÄRDE stpl , pr
250
2431 16 LUND 17-4-81, AB-PR
100
2432 16e2 20Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
2433 17a 24 ö grålila , stpl ...SÖ 5-3-83?, välcentr 375
2434 17a R... 16-11-80, bra stpl grålila
300
2435 17a 24Ö GRÅLILA, lätt hörn stpl L... 18...
250
2436 17a GBG 1-9-82, tu fl.
200
243717d,varKraftigt felperf, prs Hernösand 7-6-91
200
243817dv2 STH PR-LYXcentr, kort fotstreck på L
75
243917dv2 24ö hörnstpl :::BOR:: kort fotstr på L
50
2440 18cRÄTTVIK 8-5-84, PRAKT
200
2441 18var PARTIELLT DUBBELTRYCK stämplat ex
UNIK ?
5000
2442 19 Malmö 24-10-77, Tidigast KÄNDA stpl på Lösen
T13
1000
2443 19 FINNERÖDJA 27-12-89, PRS
75
244420a-d 1kr ,4 välcentr ex i olika nyans
200
2445 20d RESELE 16-12-88, PRS
200
2446 20v3GBG 12-12-9, BRUTEN RAM HÖ. SÄLLSYNT
1500
244720var stpl ÖR 2-12-90, överlappande färger
200
MILITÄRMÄRKEN
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
1
3
3
6
8
8
13
STOCKHILM 18?-8-31, vackert ex
SANDVIKEN 8-12-39, PRAKT
PKP 8-10-40, PRAKT
DRAGSPEL stpl ex
FÄLTPOST 29-8-40, LYX
FÄLTPOSTEN 27-8-40, PRS klipp
ENKÖPING 22-08-85, AB-PRAKT
300
125
100
300
300
200
100
USA 5C GÖTEBORG 26-12-52, PRS
300
Objekt 2455 till 3728 är
stämlade svenska
märken med utrop
under 175 k. Lista och
bilder finns bara på
internet
3729
SVERIGE
OSTÄMPLAT *
Märken med utrop under 175 kr
SYNS BARA PÅ INTERNET
ELLER BESTÄLL SEPARAT LISTA
3730 1-5 *- (*) 3-24 skill Eftertryck 1 1868 3, 8sk (*) och
4,6,24sk * 24 sk sign Sjöman Ig (position) g i 9
arket. F 25000 sällan utbjudet hel serie av E1 då
upplagan var endast 400serier.
5000
3731 1E2(*) 3sk EFTERTRYCK II 1868 sign SJÖMAN II
position h, fint ex
700
3732 1E3* 3sk eftertryck 1871, PR-LYXcentr, stor fastsättare men fräscht mycket gott ex.
1500
3733 1E3 (*) troligen omgum., kht , 1,3,1 ,svårt märke 750
3734 1P * 3SK PARISFÖRFALSKNING, PRcentr 400
3735 2E2 * 4sk nytryck 1868, mkt gott ex 3,3,3, 700
3736 2E2 * -(*) 4sk 1868 delvis gummi FRÄSCHT EX
2,-3,3,2-3, SIGNERAD BG
600
3737 2E2 *-(*) 4skill 1868, fräscht ex
450
3738 2E2 * 4sklill ettertryck 2 1868. AB
400
3739 2E3 Fräscht AB ex 800
3740 2E4 * 4 SKILL t 13 , eftertryck 1885, AB 3,3,4 475
3741 2E4* 4sk t 13 1868 nytryck, fräscht 325
3742
2j2 4sk , gråultramarin, skiffergruppen. Ostämplat
ex av en i ostämplat skick extremt sällsynt
nyans dock rep och bht. Intyg HOW. Sällsynt
utbjuden
7000
3743 3E1 (*) 6sk Eftertryck 1 1868, vht, gott ex 2,3,1,
upplaga400st
700
3744 3E2 *(*) nästan ** 6sk EFTERTRYCK II 1868 sign
SJÖMAN II position i, fint ex
900
3745 3E2 * 6sk EFTERTRYCK II 1868 sign SJÖMAN II
position h, fint ex
800
3746 3E2 * 6sk EFTERTRYCK II 1868 sign SJÖMAN II
position c, fint ex
750
3747 3E2(*) 6sk EFTERTRYCK II 1868 sign SJÖMAN II
position c, fint ex
500
3748 3E3var (*) 6 sk gott ex 2,3,1 med stor del av HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE.
1000
3749 4 8sk ostpl. på framsidan men st. färg på baksidan
1500
3750 4a (*) -* 8sk intorkad gummi, kht, veck., n.i HOW
3000
3751 4E2 (*) 8sk EFTERTRYCK II 1868 sign SJÖMAN II
position f, fint ex
600
3752 4E2 (*) 8sk EFTERTRYCK II 1868 sign SJÖMAN II
position d, fint ex
550
3753 4E4 (*) 8skill 1885 gott ex 2,3,1 500
3754 4f (*) 8skill ostämplad med mindre def, Intyg Nils
Svensson mycket gott ex 3,3,3
9000
3755 5b (*) 24sk mycket fräscht ex, Intyg Sjöman
nedre vä ht rep.”vackert ex av sällsynt märke”
Godtagbart ex om hörntanden tas bort. 1,3,1.
7500
3756 5E2* 24sk EFTERTRYCK II 1868 sign SJÖMAN II
position i, fint ex
600
3757 5E2 (*) 24sk EFTERTRYCK II 1868 gott ex
500
3758 6a2 (*) svart lokal 2, 3,1 troligen omgum.
400
3759 6c * 20ö Lösen, PRAKT
250
3760 6E1 * , vackert 1skill 1868, obet gulnat hö
900
3761 6EII * svart lokal eftertryck 2, vht, kt
250
3762 6N1 (’) trol omgummerad, prc 3,4,1
400
3763 6N2 * 3ö svart 1885, fräscht gott ex, F 1600
200
3764 7 * PRAKT EX F. 2500
800
3765 7-12*-(*) vapenserie med 4x 12ö och 2x 50ö i
nyanser. F 2011 ca 31000:-
2200
3766 7-12*(*) vapenserie nytryck 1885, AB-PR
1100
3768 7-12N1 * 5-50Ö , 24O 30Ö svagt tunn fläck
750
3769 7a1(*) 5ö mörkgrön PR-LYXcentr fint ex med intyg
Sjöman , mycket gott ex
1000
3770 7a1 (*) 5ö mörkgrön ffräscht ex
500
3771 7a1 *, ab centr, tu fl, F 5000
450
3772 7b1 (*) 5ö grön LYXcentrerat, 3,5,1
600
3773 7b1 (*) 5Ö GRÖN PRAKTcentr 3,4,1
325
3774 7b2 5ö grön AB, centr, 3,,3,4
400
3775 7b2 (*)-* 5ö PRAKT centr, FÄRGFRISKT
300
3776 7b2 (*) 5Ö FRÄSCHT EX
200
3777 7b2 *-(*) 5ö ½ gummi, några pappersrester
200
37787b2 v4 * vc fräscht ex, var FFM
500
3779 7c1 (*) nyansint . HOW, F: 7000
650
3780 7c1 * ,fräscht godtagbart ex, kht, F7000
550
3781 7c2 (*) prc AB ex
350
3782 7c2 (*) Lyxcentr. fräscht ex,tu fl.
200
3783 7c2 (*) fräscht gott ex 2,3,1
200
3784 7d (*) intyg HOW 3,5,1,lyxc
700
3785 7d *, AB ex sign Sjöman. F2000
400
3786 7d * PR-LYX centr 5 ö
400
3787 7d * 5ö ljus grön, AB 3,3,3
300
3788 7f * 5öre ljust gulgrön, LYX centr 4,5,3-4
750
3789 7f * 5ö fräscht AB ex
300
3790 7f fräscht ostpl ex, F 1700
200
37917N1,v4*(*) 5ö FFM, prakt
400
3792 8a (*) 9ö helfräscht PRAKTcentr ex. 3,4,1
800
3793 8b (*) 9ö ostpl praktcent, vht, 2lvhtt , 1,4,1
350
3794 8c * 9ö intyg Sjöman PRAKTex. F 5500
1900
3795 8c *, HOW 3,3,3,ktAB ex,
1200
3796 8d * 9ö , bra centr, sign Bühler, lvht, AB
1000
3797 8d (*) prakt centr,ABex 3,4,1
850
3798 8d (*) AB centr
700
3799 8d (*) 9Ö PRAKT centr, 3.4.1
500
3800 8d (*) 9 ö sign ex Sjöman gott ex
500
3801 8d (*) 9ö ostpl gott ex 2,2,1, F 3500
250
3803 9 (*) 3st nyanser 12ö vapen 300
3804 9b2 * 12ö mörkblå, ngt intorkat gummi 275
3805 9b2 *-(*) 12ö pr-lyxcentr, 3,4,1
200
38069b2,v15 (*) 12ö fläck t.v.om skölden, PR-LYX centr
1000
3807 9b3 (*) vc färgstarkt ex ,F2000
300
3808 9c1 * praktcentr, vht,f F2000
350
3809 9c1 (*) 12ö fräscht ex, ab-pr centr , F 2000
200
3810 9c2 (*) 12ö PR-LYX centr ex , 3, 4-5, 1
400
3811 9c2 * 12ö PRAKT centr ex , 3,,4 3
300
38129c2,v15* 12ö fläck t.v. om sköld, tu fl , 1,3,3
225
3813 9g (*) 12Ö GRÖNBLÅ, 3,4-5,1, lvht, Pr-LYXc 400
3814 9h * -(*) gummirester 12ö ultramarin, gott ex 2,3,1,
F 3600
360
3815 9h (*) fin ultramarin färg, praktcentr, 350
3816 9h * - (*) 12ö ultramarin, ngt intorkad gummi 250
3817 9h1,v14 (*) 12ö ultra, vitt streck över 12, ådersfl. 400
3818 9i (*) Del av MARGINAL VM horizontalt ve,
sällsynt
3000
3819 9m * AB ex F. 1800
500
3820 9N1 * Prakt
300
3821 9N1 * ABex F.900-
200
3822 10 * mkt fräscht 4-block,signerad Sjöm. 1ex
nålstick F. 24000
3800
3823 10a *-(*) 24 ö mörkt orange, PRc, 3,4,1
600
3824 10a * 24Ö MÖRK ORANGE, sign W.Balasse
Bruxelles, praktcentrerat 500
3825 10d1 * 24ö PR-LYXcentr, kt, ab 3,4-5,3
700
3826 10d2 * AB centr. F 4000
600
3827 10d2 * 24ö AB, 3,3,3, F 4000
500
3828 10d2 (*) - * 24ö gott ex 2,3,1 400
3829 10d2 (*) 24ö mkt gott ex 3,4,1 praktcentr
350
3830 10e* HOW 3.3.3. ngt genomträng. gummering1000
3831 10g1* svår nyans, intyg HOW 2,3,3. ,vht,lvht, F5500
1600
3832 10g1(*) 24ö gul LYXcentrerat, 3,5,1
1500
3833 10g1 (*) PRcentr e x av den svåra gula nyansen,
förbättrad tandning , F 5500
550
3834 10h1 (*) 24ö rödorange 2, 3, 1 gott ex
400
3835 10h2 (*) AB centr.
600
3836 10N1 * 24ö prakt par, F 1800+
400
3837 10N1 *(*) 24ö bra AB, T 13
250
3838 10N1 *(*) 24ö mkt fräscht AB ex
200
3839 11a*, variant färgfläck vid F. i frimärke ,god AB
centr.5000
1000
384011b,d1,e1 *-(*) 30ö 3 olika nyanser, F 14000
1100
384111d1v4Variant vitt streck över E i öre, ex Sjöman
,ktsptsar
500
3842 11e2 * 30ö gott-mkt gott ex
350
3843 11N1 * 30ö PRAKTEX Nytryck t 13
300
3844 11N1 * AB F 900
200
3845 11N1 * 30 ÖRE NYTRYCK 1885, AB
200
3847 12F * 50Ö 4-BL PARIS förfalskning 600
3848 12h *(*) 50ö rosa nära **, 3,3,4
600
3849 12h *, tryckvariant stor färglös punkt över o i femtio
500
3850 13a (*)-* 3ö brun lokal, 2,3,1, gott ex
700
3851 13a (*) felfritt AB centr,ngt rufft.
650
3852 13b (*) 3ö olivakt gulbrun, LYXcentr , 3,5,1
800
3853 13b (*) godtagbart ex F 5250
500
3854 13N1 * 3öre brun lokal , nytryck 1871, AB
500
3855 13N1 (*) AB-pr centr, F2300
400
3856 13N2 * , 3ö brun nytryck 1885, intyg Sjöman
400
3857 13N2 * 3ö brun 1885, fräscht gott ex, F 1600
200
3858 14-16 * - (*) 14A,14B,15, 15c grå sign SJÖMAN,
16 , Lejon kpl med 3ö typ 1 och 17 ö lila och
grå. F 2011 ca 25100.
2500
385914-16 3ö *, 17ö (*), 20ö *, goda ex 2,3,1 F 10100 800
386014-16 (*) 2 st ESSÄER, 33ö blå o röd
600
386114-16N1 * 3,17 och 20ö, 3ö svagt tunn fläck
500
3862 14B (*) 3Ö TYP III, MÖRK FÄRG b-c1
300
386314bC1 (*) 3ö brun pr-lyxcentr, 3,4-5,1
250
386514Bc1v5 (*) 3ö REKORD FLÄCKEN PÅ S, största
kända fläck av denna variant, stjärnmärkt
ostämplad och i denna magnitud ett UNIKUM.
trots ktt spetsar UTST OBJ.
5000
386614Bc2 * 3ö fräscht gott-mycket gott ex
250
386714Bc2 * fräscht AB, fin färg,F 2000
200
386814Bc2 (*) 3ö prc 3,4,1 fräscht
200
387014Bd,v2 * 3Ö ”TYP III” grundtyp 14, Ovanlig ost. 500
3871 14Be,v3 (*) 3ö fläck på NOS, stjärnmärkt i Facit 1500
3873 14Bg * 3ö mycket fint ex 3,3,4
400
387414Bg,var * 3ö 2 märkesbilder
175
3879 14N * 3 ö t 13 , fräsch AB ex
200
3880 15a* ab centr, flera fasts.F6500
1200
3881 15a* 17ö mkt fräscht, 3,3,4, F 6500
1200
3882 15a*-(*) 17ö stark färg, gott ex 2,3,1
800
3883 15a(*) 17ö LYXcentr 3,5,1
800
3884 15b1*,praktcentr. fräscht ex, intyg HOW
3,4,3,lvht,vacker 17öre
1900
3885 15b1(*) felfrittABcentr ex,ngt rufft
650
3886 15b2* 17ö fräscht AB ex 3,3,3
1300
3887 15c*(*) nära ** 17ö grå lodr par med vä marginal,
AB-PR centr och mycket dekorativt, övre ex
med obet def (nålsticksförtunning) , sign ”ex
SJÖMAN” UTSTÄLLNINGSBART.
3500
3888 16a* 20ö PRAKTEX med dubbeltand nedtill, F 3600
900
3889 16a (*) 20ö prc ex, kt
200
3890 16b1 * 20ö prakt, 4,4-5, 3-4
600
3891 16b1 (*) fräsch vc. ABex. F 2600
400
3892 16b1 (*) 20ö brunakt röd, praktcenr , 3,4,1
400
3893 16b1 * 20ö PRAKT centr
400
3894 16b1 (*) 20ö brunakt or.röd AB, 3,4,1
350
3895 16e (*) ab-prc, (3,4,1 ,) F 2300
375
389616ev2 * 20ö ÖPPEN 0, sällsynt ostpl
1250
3897 16g * 20ö BRA AB ex, lvht
450
389817-27 * -(*) 3ö 1riksdaler Ringtyp t 14 kpl inkl 6 ö grå,
godtagbara-mycket gott ex. F ca 64000:- Lågt
utrop
4500
3899 17a,c * 3ö 2 nyanser
250
3900 17b * AB centr f 800
200
390417d,v2 PAR 3 hö ex v2, 1400
250
3905 17e (*) PRAKTc
200
3906 17f * -(*) 3ö LYXcentrerat 4-block, intorkad gummi.
sällsynt välc.
500
3907 17f *-(*) rest gummi, LYX centr 3ö, 3,5,1
300
3908 17g (*) 3ö pr-LYXcentr par 3,4,1 fräscht
500
3910 18 * 4ö ringtyp t 14 ,AB
400
3911 18b(*) 4ö ”SVART” (färgstyrka 9) ,LYXCENTRERAD
, intyg Obe 2,5,1, (även intyg HOW) svagt veck,
obet åldersfläckad, detta utan större betydelse
för denna RARITET I OSTÄMLAT SKICK, ETT
FÅTAL KÄNDA.
25000
3912 19 (*) ABcentr. f 2800
400
3913 19a (*) PRc AB ex, F 3200
800
3914 19a (*) AB-PRcentr
600
3915 19b (*) 5ö PRAKT CENTR 3,4,1
300
3916 19c * 5ö LYXc, lvht, 3,4-5,1, fin färg
500
391719c,v2 (*) 5ö smaragdgrön, 2,3,1 gott ex
350
3918 19f (*) 5 ö , ovanligt ljus färg, 3,4,1
500
3919 19f (*) 5öre Praktcentr, vht
275
392019hv2 (*) 5ö starkt skuggad siffra, 2,3,1, F3500 450
3921 19v3 * kartongpapper, F 3500
500
3922 20a (*) sällsynt nyans,ngt def. F 7500
450
3923 20i (*) 6ö blålila , PRAKT -LYX centr, 3, 4-5,1 500
3924 20i * 6ö matt blålila, LYXc ,kt. 350
3925 20j (*) spår av gummering, 6ö AB-PRc
500
3926 20k * 6 ÖRE PR-LYX centr fräscht ex
600
3927 21e (*) ABcentr F 2000
250
392821ev3 (*) 12ö skugg siffr. gott ex 2,3,1, F 2500
200
3929 21k (*) 12Ö OSTPL FRÄSCHT EX
225
3930 21n (*) 12ö mörkblå fint ex 2,3,1
250
3931 22 * 20ö ringtyp t14, 2,2,3 gott ex, små åldersfläckar, F 9000
750
3932 22Aa * 50ö LYXcentr
250
3933 26c * 50ö mattrosa centr 3, gummi 3-4, några korta
tandspetsar ,F 2013 7500 kr
750
393428-35,38 * OSTÄMPLAD SERIE RINGTYP T 13
utomnr 36-37. fräscha framifrån en del med fler
fastsättare. nyanser ex2 st 3ö, 33c F 2011 ca
20000
1500
393528bvar(*) 3ö tryckfärgstreck i övre marg. 2,3,1
250
3936 28e ’ 3Ö BRUN, prakt
300
3937 28g * 3ö färgstark, AB ex
250
3939 29b * 4ö PRAKT
700
3940 29b* 4ö fräscht AB ex
325
3941 29c2* 4ö SVART, STOR FÄRGRARITET ! FÅ
KÄNDA. INTYG HOW 1,1,3 tu fl. Har tidigare
kostat ca 50.000.
12000
3942 30b * AB ex, F 1500
600
3943 31 *(*) 6 ö PRAKT EX
450
3944 31c * - (*) 6 ö mattlia , lite hörnböj F 2500
225
3945 31f * 6ö ringtyp t 13 karminaktigt lila F 3500 250
3946 31g * 6ömkt gott ex 3,3,3, ngt ålderspåv gum 200
3947 31h * 6ö blålila mjukt ppr, tu fl
200
3948 31i * AB centr hö ,fräscht
200
3949 31j * PR-LYX ex F 2000
800
3950 31j * fräscht ex, vc F 1300
250
3951 31k * vc fräscht AB ex
350
3952 32 * 12ö LYXcentr
250
3955 33a * ,obet korta tspts. F.2400
500
3956 33a (*) 20ö karminaktigt röd , gott ex 2,3,1
200
3957 33b * ABcentr. lvht., F 2500
300
3958 33c * 20ö högröd, svagt veck F 4000
350
3959 33d * 20ö matt or.röd PRAKT nära **
700
3960 33v1 * TRETIO/ 20ö förfalskning
750
396133V1,N (*) tretio/tjugo NYTRYCK 1978
200
3962 33v1F 20/30 OTANDAD Fournier förfalskning
(*) av det BERÖMDA FELTRYCKET TJUGO
på TRETIO öre, upplaga endast 20 ex enligt
Postryttaren -96, varav 10-block finns på
Postmuseum och endast 10 ex på privat hand.
FÖRFALSKNINGSRARITET.
3500
3963 33v1F (*) otandad förfalskning i par Fournier 2500
3964 37 * 1 RIKSDALER T 13, PRAKTEX, Intyg HOW
4,4,4
8000
3965 39a * 10ö boktryck 1885, fräsct AB ex
250
3966 39c * PR-LYX 850
3967 39c *(*) 10ö Oscar blekt karmin , PRAKT
475
3968 39c * 10 ö oscar utan ph, mycket gott ex
300
3973 43d * 5ö LYX 250
3979 45c * 10 öre OSCAR Boktryck PR-LYX F 1100 475
3980 45c * 10ö Oscar PH , AB-PRAKT
200
3981 45c * AB fräscht
175
3982 45d * ,PRc bra ex
250
3983 46 *(*) 20öringtyp PH, nära PRAKT
225
3984 46 * AB ex, F 950
200
3985 46d * PAR vågr.20ö ljust orangeröd AB 1900 400
3986 46v1 * SPEGELTRYCK
200
3987 47 * 30ö PR-LYX f 2600
800
3988 47 * 30ö PH, BRA AB
375
3989 47f * 30ö orangeaktigt brun , F 2700
400
3990 47v3 *(*) 30öringtyp PH, bra AB SKUGGAD 3 300
3991 48 * LYX
700
3992 48c * AB centr hö , F 2000
225
3993 48e * PRAKT
400
3994 49 * 1KRöringtyp PH, PRAKT
250
3995 49 * 1KR PH ostämplat LYX centrerat
250
3996 49a AB-PR *
200
3997 49d * LYXc
300
3998 49d * 1kr, PRAKT
200
4000 52b * ABex centr ned ,F 2000
375
4001 52b2 * blekt huvud, grön prick upp vä. PRc 275
400252c,v1 * 5ö blågrön otandat bra ex ,F 1000
250
400352cv1 * marginal ex F. 1000
300
400452cv1 * bredrandigt marginalex
225
4005 52f * 5ö klargrön, svår nyans PR-LYXc 4-block F
3000 för AB , för PR ca 6000
600
4006 52v1 * 5ö otandat marginal par ,praktex
200
400754cv1 * otandat par F 1400
275
400854cv1 *(*)-** nästan **, F 700
225
4009 54d 4BL 2ex *,2**, f 1900+ 2 ex med gummiveck350
401054dvm1 * 10ö extremt ljus färg, omv vm AB
175
4012 55c * 15ö Oscar LYX F 350+
175
401556b,v1 * 20ö oscar klar ultramarinblå otandad PRAKT,
F 2500
500
4016 56d * 20ö Oscar LYX F 350+
175
4018 56v1 * otandat f 550
200
4019 56v1 * 20ö otandat praktex, F 550++
180
4020 57c *(*) 25Ö BLEKT HUVUD, lyx
200
4021 57var * variant par med starkt förskjutet vm. Delar
av 4st olika vm kronor på ett märke. UNIKT?,
3000
4022 58 *, PRAKT 4-block, F 3000
800
4023 58 * LYX F 750++
300
4024 58b * 30ö Oscar LYX F 750+
250
4026 59a * ab F 1000
275
4028 59c * bra AB ex F 850
200
4029 59d * AB ex
175
403059dv1 50ö Otandat PR.ex.,F1800+
600
4031 60 1 KR AB ex F 1400
375
4032 60 * 1KR I PAR, AB-PRAKT
350
4033 60v7 * 1kr förskjutet huvud, 3,3,3 , F 2500
350
403864vm2 * 2 kronor i höjdled, kt
200
4039 65 * PRAKT ex F 2800
800
4040 65 * AB ex F 2000
500
4041 65 * 5kr posthus, pr-lyx
500
4045 77a * PR-LYX ex F 1300
375
404677avm1 * omv vm PAR AB ex, F1500
350
404777vm1 * omv vm AB ex
175
4051 91 * LYX
275
4052 91 * 50ö medaljong LYX, pr F 800
200
4053 91bz* 50ö med tydligt KPV , LYX centr
175
4054 92 * 55 ÖRE LYX , Intyg HOW 5,5,4
9000
4055 92 * 55ö LYXEXEMPLAR, Intyg HOW 5,5,4. 8000
4056 92,94 * 55 ÖRE prakt , Intyg HOW 4,4,4, 80ö Intyg
HOW 3,3,4
14000
4057 94 (*) 80ö Medaljong , sannolikt borttvättat påtryck
400
4058 96 *, lyx centr
250
4059 96bz * LYX centr F 1000+
350
4060 96bz * 1kr LYX, KPV mitt på
300
4061100v2 4-BLOCK vc AB F 1200
250
4065105cx *(*) 2ö vm cx, PR-LYX
175
4069 119 * PRAKT
175
4071 124 ostpl LYX ex
800
4072 125 * LYX
750
4073127var* 7+3/3ö delar av 2 påtryck
200
4074133v1 * 12på24ö förskjutet påtryck, AB
200
4075 138v *(*) 50ö/ 4ö LUFTPOST, vm krona, LYX 800
4076138vm * 50ö luftpost, vm krona, LYX
750
4079 140Acxz * LYX ,Linjer+KPV
2500
4080142Abz* 5Ö brunröd TYP 2 med KPV, PRAKT
400
4081142Abz* lyxcentr,liten ppr.rest
300
4082142Ac * 5ö brunröd, B ppr, LYX
400
4083142Ac *(*) PRAKT F 900+++
375
4084 142Acz * 5ö brun,omv linje KPV, PR-LYX, SVÅRT
1000
4085 142Ea *(*) 5 ö brunröd t 13, LYX
1750
4086 142p (*) 5ö ,otandorginalplåtsgravyr svart
750
4090144Cbz* 10ö grön KPV, LYX
400
4095145Ecxz,var * 10 ö extremt litet automatmärke 200
4102151Abz* 20ö G.V. en face, PR -LYX på Bz ppr
300
4103151Abz* 20ö vm KPV mitt på, PRAKT
250
4105 151Ac * 20 ö En Face, AGRG, LYX
175
4109 151Ca * 4 sid 20 ö på AGRG ppr med nedre
marginal. BANDMÄRKESRARITET, och
utställningsobjekt pga marginalen.
4500
4112152Acx* 20Ö vm linjer, PRAKT
375
4113152Acx* bra AB ex F 1400
300
4114152Acx,v * 20ö spegeltryck, AB
200
4115 152Acxz * G II A. med våglinjer och KPV i par,
PRAKT-LYX OBJ. EXTREMT SÄLLSYNT I
DENNA KVALITET!! STJÄRNMÄRKT I FACIT.
12500
4116 153a * Agry ,prakt
175
4117153c,bz* 20ö G.Vasa, ljus violet, PR-PAR Bz ppr 200
4118154-55* 110-140ö G VASA PRAKT
200
4119154Bz * 110 ö KPV, LYX
350
4120 155a * PRAKT AGRG
475
4121 155a * 140ö G. Vasa, AGRG ppr, PRAKT
375
4125156cx * LYX
250
4126156cx * prakt
175
4127156cx * 35Ö VM LINJER, prakt
175
4128156cxz* 35Ö GUL med linjer +KPV, PRAKT
350
4130 158 * 140ö TYP 1, AGRG, PR-LYX
190
4132 159b * PRAKT B ppr, F 900+++
275
4133 159b * 40 ö svartakt grön, B ppr typ 2, PR-LYX 200
4135 159bz * 40ö , typ 2, KPV, PRAKT
750
4136 159bz *(*) 40Ö postemblem med KPV MITT PÅ,
fastsättarskugga , nära **
400
4137 160* LYX 45ö Typ 1
250
4138 160 *, Plåtskarvpar med 2 linjer
200
4145162cx * 60ö plåtskarvpar, PRAKT
400
4146162cx LYX-prakt
300
4148 163a * 60 ö typ 2, PR-LYX
250
4150 163b * 60ö vitt ppr, LYX-PR, F 1400+PR
450
4153 167b * 90 ö vitt ppr AB-PR
300
4154 167b * 90 Ö VITT PPR, PRAKT
250
4155 167c *(*) PR
450
4156 167c * 90ö postembl. skifferblå A3 ,LYX
400
4157 168e * PRAKT B-PPR
350
4160 171 *(*) LYX
300
4161 171 * PR-LYX
225
4162 171b *(*) 120ö svart, A2, PR-LYX
250
4164175Cb * 20ö mörk violett, a2 ppr, PRAKT
200
4165175Cv * 15ö i par pos 2 PLÅTSPRICKA
250
4170177Ac1* 15ö röd, LYX , prov A3 ppr
200
4172177Cc * 15ö röd GV, LYX VITT PPR
200
4175179Agbz * bra AB,svårt märke,F1600
475
4179 185b* 30ö lusblå, A1 ppr, PRAKT, svårt märke 1400
4180 186c*(*) 30ö vitt ppr, LYX, nästan ** minimal fläck i
gummit, naturlig ? Svårt märke.
1250
4181 186c* 30ö vitt ppr, PRAKT
750
4182 186c * 30 ö brunA3, AB
600
4183 186c * 30ö vitt papper, PR-LYX
600
4184 187a * 35ö A2 ppr, LYX
200
4185 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt-lyx
175
4189 190b * 40ö grön vitt ppr, PR-LYX
200
4190 192a * 50Ö, AGRG ppr, PR-LYX
175
4191197cxz*(*) ostpl LYXex
300
4195 201b *(*) PRAKT F 800++
250
4199 206 * ostpl LYX ex
250
4200 206 * LYXc
200
4201 206 * 60ö , PR-LYX
200
4202 206 * prakt
175
4204 208 *(*) PR-LYX 1 KR
250
4205 209 * (*) PR- LYX 2KR
875
4206 210 * 5KR. OSTPL LYX ex
1900
4207 210 * 5 kr. Prakt ex
1500
4209212cxz*(*) 10Ö VM LINJER och KPV , LYX
300
4212 216b * Prakt, F700+100%
300
4213 216b * AB 30ö grönblå F 800
225
4214 218 * 40ö LYX centr, suberb centr
200
4218 220 * LYX
250
4219 220 * prakt
175
4220 222 *(*) OSTPL LYX ex
200
4221 223 * pr., var Bomb på jorden
350
4222 223 * LYX centrerat ex
300
4223 224 * LYX
700
4224 224 * vc
500
4225 224 * 2KR UPU, LYX
300
4226 225 * PR-LYX EX
1700
4227 225 * LYX
1600
4228 225 * bra AB ex
900
4229 225* 5KR PR-LYX
750
4230226-30v (*) 5ö-30ö på blad ur bok Makuleras 300
4231 233a *, 5 Kr Slottet bra AB-PR ex
300
4232 233a * 5 kr slottet, LYX
275
4233 233a *(*) 5kr slpttet grön, LYX
200
4234 233b * 5 KR VITT PAPPER, lyx
800
4238321BC,CB * PRAKT par, 2 OLIKA
350
17
4241332BC*(*) 5Kr blå slottet, LYX par 3+4sid
4242 332BC * C**, BRA par Slottet
4243332BC* SLOTTET 5KR, 3+4 sid, PR-LYX
4244332BC* slottet 5 kr AB-PR par
4245332BC* 5 KR BLÅ SLOTTET 3+4sid, bra
4246332BC* 5 kr slottet LYX par 3+4
4247332BC* 5kr slottet 3+4 sid pr-lyxpar
4248332BC,CB* 5KR SLOTTET 2 ST LYX PAR
4249332bc-cb * 5kr slottet blå, 3+4, 4+3sid par
4251332CB* slottet 5 kr AB-PR par
4252332CB* 5 kr slottet LYX par 3+4
TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
550
450
450
400
350
350
300
600
550
400
325
4260 1-10* -(*) 3ö- 1kr Stora Tjänste t 14 kpl inkl 6 ö grå,
godtagbara-mycket gott ex. 3ö ** F ca 51000:Lågt utrop
3200
4261 1-5 * tjänste 3-12ö t 14 välc ex, 3ö kt. F 2011 ca
8000
800
4262 1a * 4-bl. AB fräscht, 3000
400
4263 1a * 3ö tjänste t 14,Bra AB 3,3,3-4
175
4266 1b * 3ö PRAKT
200
4268 1e,v2 *(*) nära **, 3ö prakt, kartong ppr
500
4269 2 (*) 4ö tj t 14 , GOTT EX 2,3,1
225
4270 3a *(*) , 5ö prakt
400
4271 3b * ostpl PR-LYXex; 1600
600
4272 3b * 5ö , AB -PR
225
4273 3b *(*) 5ö LYXcentr.
200
4274 4a * 6ö , mkt fräscht , knappt synligt hörnve 250
4275 4a (*) 6ö tj t 14 , färgfriskt GOTT EX 2,3,1
250
4276 4a * 6ö mkt fräscht ,men horiz. ve. F 2000
225
4278 4c (*) 6ö olivakt grå, PRcentr, lodr ve. 1,4,3 400
4279 4d * 6ö AB-PRAKT, fräscht ex
500
4280 4d * 6ö, praktcentr. , iten tu fl
225
4281 4d * 6ö mkt fräsch tunn tand.
200
4282 4d (*) 6ö blåakt violett, prc, tunn, 1,4,2
200
4283 4e *(*) , 6ö prakt, F 3300
600
4284 4e * 6ö mkt fräscht ,litn färgfläck. F 2000
250
4285 4e * 6ö lila, AB-PRc, mkt fräsch min tu fl.
225
4286 4f * 6ö lila, AB-PR
600
4287 4f * bra AB ex F 2000
500
4288 4g * PRAKT ex
900
4289 4g * 6ö djuplila , AB , fräscht, fin färg
500
4290 5a *(*) nära **, 12ö prakt
500
4291 6b * 20ö röd, PRAKT ex lvht.
2000
4292 8 * 30Ö, PRAKT-LYX , F 1400
200
4294 8d-e (*) 30ö brun, gott ex 2.3,1, 3400
200
4295 9 * 50ö mkt fräsch , liten tunn fläck
550
4296 10 *, 1 KR T 14, tunn, välc godtagbartex
1000
4298 13Aa *(*) 4ö grå, AB 4-BLOCK, F 700
175
4299 15b * AB-PR 4-block F 1375+
225
4304 17 * prakt F 700
200
4306 17c * 12ö PR-LYX
200
4307 18 AB-PR, färgstarkt
475
4308 18 * 20ö röd, PRAKT f 2600
300
4309 18 * ab ex centr vä f 1600
175
4310 18e * 20ö röd praktex ,F 2500
700
4311 18g * 20 ö ljust mattröd , AB fint ex
300
4312 18g * 20ö röd, mkt fräsch , en ngt kt, F 1600 275
4313 20b * 24ö orange, PRAKT , F 750
200
4314 20b * 24ö tjänste t 13, PR-LYXc 175
4315 21b * 30 ö gråaktigt brun, svår nyans
350
4317 22A * 50ö röd typ 1 , praktex F 1800
375
4318 22A * 50 Ö RÖD, FRÄSCH ab EX, F1200
225
4319 22a * 50Ö RÖD TYP 1, mycket fräscht AB
200
4320 22Aa * 50ö PRC, svagt ve. mkt fräscht
175
4321 22Ac * 50ö rosa , fräscht ex F 2500
250
4322 22Ae * 50ö AB, fräscht
225
4323 22Ag * 50ö fräscht PRAKT ex
400
4324 22Ag *(*) 50ö karmin, bra AB 250
4325 22Ag * 50ö röd typ 1, AB fräscht ex
175
4326 22Av2 * AB , variant F 1200
275
4327 22B* 50 ö röd typ II, pr-lyx 4-block, F 12000:- 1500
4328 22B* 50ö röd 4-BL PRAKTc , 2ex obet tu fl.
650
4329 22B*(*) 50ö röd typ 2, bra AB nära **
200
4331 24A * 1 kr typ 1, tunn fl.
500
4332 24A * 1 kr typ 1, mkt fräsch, svagt tunn punkt 450
433427-39 * kpl PR-LYX serie
200
LÖSEN *
18
4337 1 *(*) 1Ö PR-LYX
4341 2 *(*) 5Ö fräscht 4-BLOCK F 3000
4342 2 * 3ö LYX centrerat, lvht
4343 2b * 3Ö PRAKT
4345 3 * LYX
4346 3 PR-LYX *
4347 3 * 5ö fräscht AB ostpl ex
4351 4 * vc AB ex F 1000++
4352 4 (*) 6ö LYX centr
4353 4a * 6ö bra ab
4354 4c *(*) pr-lyx ex
4355 4c * 6ö AB 4357 6 * 20 öre , prakt
4358 6a * 20ö mkt fräscht AB ex , F 3800
4359 6a * 20ö klarblå , pr-lyxcentr, li tu fl. 4400+
4360 6a (*) PRc ,tu+hörnve F 3800
4361 6a (*) 20Ö KLARBLÅ, F 4400
4362 6b * 20ö PRAKT-LYX
4365 6c *(*) 20Ö PR-LYX
4366 6d * Lyx F 1100++
4367 7b * 24ö grå, PRAKT, F 1000
4370 8a * PRAKT F 1100
4371 8b * PRAKT F 1100
4373 9 * PRAKT ex F 3500-
4374 9c * 50ö AB 4375 10 * PRAKT ex F. 4200
4376 10v2 (*) 1kr t 14, kartong papper, F 3000
437711-20 *-** 1 KR är PRc, F ca900
4382 17a* PRAKT, F 2500
438417a,v2 * fräsch 24ö grå kort fotstr, bra AB
438517av2 *(*) 24ö GRÅLILA, kort fotstreck på L, AB
4390 20b * ostpl fräscht LYXc ex
4391 20c *(*) 1kr AB-PRAKT centr 4-block
4392 20d * 1KR PR-LYX
4393 20d * PRAKT F 700
300
300
200
200
300
200
200
200
200
250
500
200
250
1000
450
375
350
250
300
400
225
200
200
750
300
1100
350
200
700
250
350
200
200
250
175
4394 20e ** *(*) 1kr AB-(PRAKT) centr 4-block, POS 2-3
ÄR** , F ca 2400+
400
4395 20v3 * 1kr brott på höger ram, svår variant
500
4396 20v3 (*) 1kr bruten ram till hö, ovanlig
500
PROVTRYCK =P , (*) - * - ** Carl XV =
CXV är (*), Ewerts = Ew är **provtryck
finns även bland ** , märkt P
4401Ewerts** 5ö ljust brunröd i vertikalt 5-strip tandat
lodrätt, otandat horizontellt , mittex *. Ovanligt.
300
4402EwertsEVERTS marginal 6-block, i ljust brunröd färg,
otandat horizontellt, en kt
225
4403EwertsEVERTS 6-block, i ljust brunröd färg, otandat
horizontellt
200
4408 1P 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt
ursprung . Otandat på gulaktigt papper.
500
4409 14 (*) Essay 33ö brunröd på vitt pappertillverkad på
1870 taleti litografiskt tryck.
500
4410 54P (*) 10ö Otandat 4-BLOCK med färgprickar
mellan märkena
400
4411 60P (*) Oscar huvud marginal ex med KPV lodrät i
hö marg
300
4412 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1KR rödakt orang 250
4413 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1kr matt blå
250
4414 75P (*) 5ö G.V. provtryck svart på gult ppr
300
441575Pvm2 (*) 5ö G.V. provtryck röd på gult ppr
300
4416 76 par otandad 10ö grönblå omv. vm krona 975
4417 76 par otandad 10ö orange omv. vm krona 950
4418 76 (*) 10ö grå , otandat marg 4-block, prov
800
4419 76 (*) 10ö brun, otandat marg 4-block, prov 800
4420 76 (*) 10ö grön , otandat prov, vm krona
200
442176vm1 (*) 10ö orange , otandat marginal 4-block
provtryck med omv vm 1400
442276vm1 (*) 10ö grönaktigt blå , otandat par provtryck
med omv vm 750
442376vm1 (*) 10ö orange , otandat par provtryck med
omv vm 750
442476vm1 (*) 10ö grönaktigt blå , otandat provtryck med
omv vm 400
4425 79 (*) 5ö olivgrön otand prov marg 4-block
800
4426 79 (*) 5ö brun otand prov marg 4-block
800
4427 79 (*) 5ö rödbrun otand prov marg 4-block
800
4428 79 par otandad 5ö orange 750
4429 79 5ö grön otand. par ,slutprov,(*)
400
4430 79 (*) 5ö olivgrön otand prov marg par
400
4431 79 (*) 5ö brun otand par ,prov 400
4432 79 (*) 5ö rödbrun otand par ,prov 400
4433 79 otandad 5ö orange 375
4434 79 (*) 5ö orange otand prov 200
4435 79P (*) 5Ö OTANTAD PROV I orange FÄRG 300
4436 82P (*) 5ö G .V. medaljong , otandat par prov i
mörkblå färg
400
4437 139 (*) 3ö otandat svart PROVTRYCK, FÅTAL
KÄNDA PÅ PRIVAT HAND. Obet veck. 3600
4438 139 (*) SVARTAVDRAG 3ö, INTRESSANT
2000
4439 139p (*) 3ö 1920 ,orginalplåtsgravyr i svart
750
4440 179P20ö .V: profil vä. GRAVYRPROV i blåviolettfärg
på kartong med breda marginalet. Trots veck
STOR RARITET OCH UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
1500
44421917-22 Filmen 100 år orginalgravyr i svart
300
4443Ewerts** Orange ,högintressant 21 block, Trippeltandat och delvis SÅGtandat Utmärkt studieobjekt
1000
4449 EWERTS prov grå 16-bl. delvis otandat vertikalt
250
PROVTRYCK , TJÄNSTE
4451 41P Tj, 2ö grön otandat marginalex ,vm linje. 300
4452 EWERTS prov grön 12-block. delvis otandat
vertikalt, variant pos6 Färgfläck i pannan 300
POSTFRISKT
SVERIGE **
märken med utrop under
175 kr. Lista och
bilder finns bara på
internet. Lots with
startprice under 175
can be seen only on
internet.
4458 1-5 parserie Svartavdrag 1930
400
4459 1E4 ** 3sk mycket gott ex , naturliga gummi oregelbundenheter och blyerts notering.
800
4460 3E4 ** 6 sk hörnmarginal praktex
1500
4462 7-12N1 ** vapenserie nytryck 1885, AB-PR
2300
4463 7c2 ** 5ö vapen, AB, ktspts, 2 fläckar i gum.
350
4464 7f AB F 3800
1200
4465 7N1 AB ,fräscht ex
450
4466 7N1 ** 5Ö AB-PRAKT 1885
350
4467 9m ** 12 ö vapen fräscht AB F 4800, utlåtande Obe.
1200
4468 9N1 Fräscht AB ex
450
4469 9N1 ** 12Ö AB 1885
225
4470 11F **/* 30Ö 4-BL 2 ** PARIS förfalskning 750
4471 11N1 AB F 1600
375
4472 12F 50ö Parisförfalskn
225
4473 14Be** 3ö mycket fräscht ex 3,3,5, F 6000
1400
4474 15 ** 12Ö LÖSEN T13, LYX
500
4475 15 ** 12Ö LÖSEN T13, PR-LYX
250
4476 15cFSPERATI förfalskning otandat provtryck (*)
Ovanlig
1000
17a ** 24ö grålila , BRA AB ex, F 4000
800
19 ** 20ö blå PRAKT-LYX 4-BLOCK
250
19 ** 20ö blå PRAKT 4-BLOCK
175
28d ** 3ö RINGTYP t 13, BRA AB
700
28h** 3ö MARGINAL 4-BLOCK, fint AB, 100001500
29b ** HÖRNMARGINAL EX, PR-LYX
3000
30 ** 5Ö ab-prakt ringtyp t 13, fräscht
800
30i ** 5ö LODRÄTT 3-STRIP MED NEDRE VÄNSTER HÖRNMARGINAL. Åldrad gummering
men helfräscht framifrån.
1250
4486 31 6ö ringtyp t 13, AB
600
4487 31j ** 6ö bra AB F 3200
850
4488 31j ** 6ö , mycket gott ex 3,3,5
600
4489 32 ** 12Ö 4-BLOCK, AB F 3300
600
4490 32 **12ö prakt
400
4491 32 ** 12ö ringtyp t 13, PRAKT
400
4492 32 * 12ö PRAKT4BLOCK F 2200
250
449432cv5 4-block AB ,F 3000
700
4495 32h vc AB ex F 600++
250
4496 33d20ö mkt fräsch, F 5250
1500
4497 33f ** 20öre ringtyp t 13, AB ex 3,3,5
900
4498 33f ** 20ö postfrisk , ålderspåverkad gum
250
4499 33v1 TRETIO/20 NYTRYCK 1978
200
450033v1N Tretio NYTRYCK SFF (*)
200
4501 33v3 (*) 20/30 otandad förfalskning
800
4502 34 24ö ringtyp t 13, AB, 4-BLOCK
1100
4503 34 24ö ringtyp t 13, PR-LYX
750
4504 34 Vc AB ex
290
4505 34 AB ex centr nedåt f 1300
250
4506 34k** 24ö mycket gott ex 200
4507 39 PRAKT 4-BLOCK intyg HOW, F 47500:- 14000
4508 39 BRA AB ex F 6000+
2000
4517 40c 2Ö PH nedre 20 maeg block 2x 10 vågr 200
4525 41b ** 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK
250
4529 41c ** 3Ö PH , LYX
400
4530 41c LYX
350
4531 41c ** 3ö PR-LYX
300
4534 42 ** 4ö SUPERBT 4-BLOCK, nära alla LYX 2000
4535 42 ** 4ö LYX
750
4536 42 LYX EX
600
4538 42d** 4Ö PH, LYX
1000
4539 42e** 4ö ph ljusgrå, AB-PRAKT 4-BLOCK
600
4540 42var ** 4ö PH , ramlinje vä saknas delvis
400
4541 43 5ö i AB-PRAKT 10-BLOCK, sällsynt 5000
4542 43 MARGINAL 4block F 6500
2000
4543 43 PRAKT F 2200
750
4544 43 Vackert AB ex F 1300
450
4545 43 ** 5ö ringtyp PH , bra AB 450
4546 43 AB ex F 1300
275
4547 43 5ö ringtyp PH, bra AB
250
4548 44 ** 6Ö LYX
500
4552 44b ** 6 mörkt rödlila, LYX
450
4553 44b LYX-PR
350
4554 44b ** 6ö ph prakt
275
4556 44c 4-block , vc, 1500
450
4557 44c **/* 6ö 4-block 2 nedre ** PR-LYX
400
4558 44c ** 6Ö PH, PR-LYX
350
4559 44c ** 6ö PR-LYX
300
4562 45 ** 10ö Oscar med PH fint AB
550
4563 45 10ö Oskar Boktryck med PH, AB
225
4564 45b ** 2 nedre, * 2 övre . Fint fräscht 4-block, F 2009
ca 7000
1000
4565 45d AB ex F 1900
600
4566 45d ** 10ö mattrosa, FRÄSCHT AB
500
4568 46 AB F 1900
600
4569 46 ** 20ö ringtyp PH , mycket gott ex
550
4570 46 20ö ringtyp PH, AB
350
4571 46d ** 20öre ringtyp t PH , bra AB ex 3,3,5
700
4572 47 30ö ringtyp PH PRAKT F. 7000
3900
4573 47 30ö ringtyp PH, AB, 4BLOCK
3200
4574 47 4- BLOCK AB F. 20000
2900
4575 47 30ö ringtyp PH, AB
550
4576 47a 4- BLOCK vc AB F. 20000
4500
4577 47d ** 30ö gråakt brun ,bra AB
1200
4578 48 ** 50ö vackert ex
600
4579 48 ** 50ö PH fräscht ex centr ned, F 3700
375
4580 49 ABcentr hörnmarginal 4-block F 9600
2100
4581 49 ** 1KRONA P RINGTYP PH, PR-LYX
1400
4582 49 PR med utflutet tryck ned.
1200
4583 49 AB
500
4584 49 ** 1 KR RINGTYP PH, BRA AB
500
4585 49 ** 1 kr ringtyp PH , mycket gott ex
375
4586 49c ** 1KR RINGTYP76 PH ,AB stark färg
250
4587 49d ** 1KR PH, AB-PRAKT
800
4588 49d ** 1kr ringtyp t PH , AB-PRAKT ex 750
4589 50 ** 10/12 Ö, HÖGSTA LYX
200
4590 50 prakt 4- block
175
4595 51 ** hörn 12-block 6vågrx 2 lodr, AB-PR
350
4596 51 ** LYX 10/ 24ö
300
4597 51 ** 6-block PR-LYX, ngt intorkad gummi
250
4598 51 LYX
200
4599 51 ** 10 /24ö LYX
200
4606 52-60 Oscar kpl serie ,AB ex inkl. 52c, 59c vm1 ,F
ca 10000
2800
4607 52c** 5ö Oscar blågrön, PR-LYX 4-BLOCK 1000
4608 52c ** 5ö Oscar blågrön, övre vä hörn 25-BLOCK,
AB, FIN ENHET 8750:-
900
4609 52c ** 5ö Oscar blågrön,AB- PR 4-BLOCK
500
4610 52c 5ö blågrön Oskar , AB, 4-BLOCK
175
461352dv1 **/* marginal 4 BLOCK , 2 ex** F1700+
375
4614 52v1 5ö OTANDAT 4block
700
4615 52v1 **/* 3 st ** pos 1*, LYX 4-bl marg vä
400
4623 54a 4-block F2400
700
462454avm1 AB F 700
175
4625 54c AB 4-Block F 1600
500
4626 54c AB 4-block 2 ex *
500
462754cV1 10Ö **/* ljus karmin
400
4628 54d 4-block AB, F 3000
500
4629 54d PRAKT F 600++
300
463254ev1 **/* 10ö ö.marg 4-block, 2 **, F 1000
300
4633 54P 10ö provtryck på danskt papper (*) 6-block? 4
ex är def. klippta , 3 vänstra med KPV mitt på, 3
4477
4478
4479
4481
4482
4483
4484
4485
högra med vm dansk krona. Ovanligt
500
4635 54v1Prakt 4-block, 2 ex *,F1000+
325
4639 55 ** 15ö LYX
1000
4640 55 ** 15ö LYX
750
4641 55 AB F 650
200
4642 55a ** 15ö LYX
750
4643 55a ** 15ö 6-BLOCK, BRA AB
600
4644 55a ** 15ö PR-LYX
500
4645 55a ** 15Ö OSCAR, PRAKT
350
4646 55c ** 15ö OSCAR 4-BLOCK AB-PRAKT
500
4647 56 ** 20ö LYX
750
4648 56 PRAKT
375
4649 56 ** 20ö LYX-PRAKT
300
4650 56 AB
200
4651 56d 20ö PR-LYX
400
4652 56d ** 20ö , PR-LYX
375
465356vm2 ** 20ö vm 2 kronor, AB-PR
200
4654 57 ** 25ö PR-LYX
600
4655 57 *(*) 25ö Oscar LYX nära **
200
465657a,vm1 25ö , variant färgkula under 25, AB
350
4657 57b 25Ö GULAKT ORANGE, AB
200
4658 57c*’ LYX
900
4659 57v7** 25ö orange , ring i ö.h.marg. OKÄND
VARIANT OSTÄMPLAD i facit 2010. 1200
4660 57vm ** 25ö orange, omv vm, bra AB
250
466157vm1 PRAKT
500
4662 58 4-block AB F6000
1500
4663 58 ** 30ö LYX
1500
4664 58 ** 30ö LYX
1400
4665 58 ** 30ö LYX
1300
4666 58 30ö prakt
700
4667 58 ** 30ö Oscar , prakt
650
4668 58 **/* 30 ö O.II. 4-block , AB-PR ,2 nedre ** 650
4669 58 ** 30ö AB-PRAKT PAR
500
4670 58 ABex F 1500
400
4671 58 ** 30ö AB-PRAKT
400
4672 58 ** 30Ö OSCAR , PRAKT
350
4673 58 ** 30Ö brun , bra AB
300
4674 58 ** 30Ö oscar, ab-pr
300
4675 58 ** 30Ö PRAKT centr, gummiveck
200
4676 58 30ö brun Oskar , AB-prcentr
175
4677 58vm 30ö brun Oskar , omv vm ,AB
180
4678 58vm1 Underbart fräscht hörnmarg.4-block, AB F
5400 +
1800
4679 58vm1 PR-LYX
1100
468058vm1 AB, F 1900
475
4681 59 ** 50ö PRAKT
700
4682 59 50ö olivakt. grå Oskar , AB-PR
500
4683 59c ** 50ö blågrå, AB
600
4684 59c ** 50ö blågrå, BA, centr nedåt
300
468559cvm1Ab-PR 4-block F 11400
3000
468659cvm1Hörnmarg 4-block, AB
2200
468759cvm1AB F 2600
800
4688 59d50ö olivgrå, PRAKT 4-BLOCK, F 16000 3200
4689 59d 4-block, AB,F 9600
1800
4690 59d ** 50Ö GRÅ, PR-LYX
1250
4691 59d prakt
1000
4692 59d ** 50ö PRAKT
900
4693 59d 50ö olivgrå, AB-PRAKT
575
4694 59d ** 50ö BRA AB
500
4695 59d AB
395
4696 59d 50ö Olivakt grå, AB
350
4697 59d ** 50ö Oscar olivaktigt grå, F 2700
300
4698 60 ** 1 kr oscar, prakt
1250
4699 60 ** 1kr Oscar, bra AB postfriskt
900
4700 60 ** 1 KR OSCAR , AB 700
4701 60 1KR ** PR-LYXc , svagt digonalt hörnve 450
4702 60 ** 1kr Oscar, fräscht ex BA centr, 2,2,5
450
4703 60v7 ** 1 KR OSCAR förskj. huvud, AB
950
470461-64 PRAKT 4-bl. ser. Fca2000
500
470561-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB-PRAKT 275
470661-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB kval
175
470961cvm1** 1ö omv vm ,4-Block PRAKT
250
4710 61v4 ** 1ö förskjuten siffra, PR-LYX
250
4712 62 ** 2ö hörn marg 10-block, PR-LYX
300
4715 62a 2ö SIFFERTYP svår nyans, PR-LYX
300
4716 62a 2Ö LJUSBLÅ, prakt F ca 750
275
4717 62a PRAKT F 500 + prakt
250
4718 62a AB F 500
175
472162bVm1 4-block AB F 1400 ++
225
4723 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 4-block 175
4728 63v4 förskjuten 3a, 4-block, välc., vikt i perf. F 2600
600
4735 64 ** 4ö LYX
250
4736 64 vc AB 4-Block
200
4737 64 ** LYX 4ö 200
4741 64d ** 4ö 20 block,AB, några särade tänder F 2011
ca 2900:-
300
4742 64d ** 4ö siffertyp4-BLOCK PR-LYX
200
4746 64e ** 4 ö . PRAKT 4-BLOCK
200
4748 65 5-KR Posthuset ** PR-LYX hörnmarg 4-block
9750
4749 65 5-KR Posthuset ** PRAKT-LYXex F 6500++
3200
4750 65 AB F 5000
1500
4751 65 5 kr posthus , AB-pr
1100
4752 65 ** 5KR POSTHUS, BRA AB
1000
4753 66 LYX
400
4754 66 ** 20ö Oscar utan vm, LYX
250
4755 66 20ö utan vm Oskar , AB-PR 4-BLOCK
250
4756 66 ** Hörnmarg ex
200
4757 66 PR ex
200
4758 66 20ö PR-LYX
200
4759 66 ** prakt 20ö
200
4763 67 4-BLOCK AB,F 2400
750
4764 67 ** 25Ö utan vm , fint hörnmarg 4-block
400
4765 67 25ö utan vm Oskar , AB 4-BLOCK
300
4766 67 ** 25ö PRAKT
225
4770 68v1 ** 1ö Lilla riksvap , 6-bl. pos 2 v1 .LYX
200
4777 70 ** 4 Ö, LYX
200
478070vm,var 4ö 2 st omv vm i höjdled, PRAKT 4-BLOCK
1200
4781 73cxz,v 18-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill
och i marginalen lodrätt diamanttandning 5
nedre ex med marg. och totalt 12 ex cxz . 450
478273cxz,v4-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i
marginalen lodrätt diamanttandning
250
478373var Hörnmarg 8-block där nedre marginalen är dubbel perforerad horizontalt och delvis SÅG tandat
vertikalt
300
4786 75 ** 5ö vm krona LYX
250
4787 75 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK, PR F1400
250
4788 75 ** 5ö hörn marg 6-block, PR-LYXcentr
250
4789 75 AB 4-BLOCK
175
479475vm2 ** 5ö PR-ab 4-BL, 2 högra med 2 vm
225
479675vm3 4-block BA
200
4797 76 LYX 4-block, 2 ex med vm 2st kronor F
1600+++
800
4798 76 ** 10ö LYX 4-BLOCK
500
4799 76 10ö PR-LYX 4-BLOCK
500
4800 76 10ö vm krona, PR-LYX 4-BLOCK
475
4801 76 10ö nedre hö hörnark marg 10-block,PR 450
4802 76 10ö G V medaljong, PRAKT-LYX , 4-BLOCK400
4803 76 LYX
250
4804 76 ** 10ö hörn marg 4-block, PR-LYXcentr
200
4810 76a ** 10ö LYX 4-BLOCK, liten del av vm2
500
4811 76c AB -PR 4block
400
481376var 10ö PR 4-BL, pos1rund punkt i marg.
360
4815 77 * 1kr vm krona 4-block, Ab F 3000
300
481677vm1 1kr omv vm krona, AB , F 2000
350
4817 77vm2 ** 1 kr 4-block vm delar 2 kronor, AB-PR
1500
4822 79Bz ** 5ö lyx 4-BLOCK alla bz
300
4823 79P (*) otandat normalprov, i par
350
4824 79P (*) otandat normalprov
200
482679var plåtspricka genom medalj.
200
4831 84 ** 15ö hörnmarg nr 4-block , nr 59, AB
300
4832 84 *’ 15ö AB-PRAKT 4-BLOCK
200
4833 84 ** 15ö PR-LYXc hörnmarg 4-bl
200
4835 84a ** 15ö rödakt orange, LYX
200
483684a,bz** 15Ö PRAKT 4-BLOCK
225
483784abz ** 15ö PR 4-block, 2 övre KPV
250
4843 84d LYX
175
4846 85 ** 20ö blå PR-LYX
250
4847 85 ** 20 Ö MEDALJONG LYX
250
4848 85 ’** 20ö LYX
250
4849 85 PRAKT
225
4850 85a ** 20ö PR-LYX
175
485185abz ** 20ö ab 4-block, 2 övre KPV
175
4854 85bz ** 20 Ö MEDALJONG par med KPV, AB 175
4856 86a,bz ** 4-block 20ö PR-LYX, alla bz, F 1500+600
4857 86b ** 20ö pr-lyx
250
4858 86c ** 4-block 20ö HÖRNMARGINAL
300
4859 88 ** 30 Ö MEDALJONG 8-BLOCK F 4000 400
4860 88 ** 30Ö LYX med riktkors nedhö
400
4861 88 ** 30 Ö, PR-LYX
300
4862 88 ** 30Ö LYX-PR
300
4863 88 30ö LYXex, starkt rufftandat
200
4864 88 ** 30ö PRAKT
200
4865 88 30ö G V medaljong, AB 4-BLOCK
200
4867 88a PR-LYX 30ö mörkbrun
400
486988a,bz30ö vm KPV, LYX-PR
400
4872 89 4-BLOCK,AB, F 1500
500
4873 89 LYX 35öre medalj.
350
4874 89 ** 35ö PRAKT
300
4875 89 PR- LYX
250
4876 89 ** 35 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 2400 250
4879 89a ** 35ö PRAKT 4-BLOCK
600
4880 89b 35ö PR hörnmargex, 190
4882 89bz 35ö VM KPV, PRAKT
250
4883 89bz ** 35ö PRAKT 250
4886 90 ** 40ö LYX 4-block
1000
4887 90 LYXex
500
4888 90 PRAKT F 800
275
4890 90a vc AB 4-block
700
4891 90a 40ö PR-LYX
475
4892 90a ** 40Ö oliv, PRAKT
225
489390a,bz 40ö, 4-BLOCK ,PR-LYX, alla med KPV 1800
489490a,bz 40ö PR-LYX
400
489590b,var40ö litet (dragspels)veck, PR-LYXc
250
4896 90Bz PRAKT
275
4897 91 PRAKT, F 2200
850
4898 91 ** 50 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 9000 750
4899 91 50ö PR-LYX
550
4900 91 AB F 1400
300
4901 91 50ö G V medaljong, tydligt KPV, AB
225
4902 91a ** 50ö grå. AB-PRAKT PAR, med övre HÖRN
MARGINAL.
650
4903 91a ** 50ö grå. PRAKT, med övre marg
600
4904 91b** 50ö PRAKT 4-BLOCK, F 2013 9200 1600
4905 91bz** 50ö extra stort märke, AB-PR
500
4906 91bz AB F1700
400
4909 96 1kr G V medaljong, PR-LYX
900
4910 96 ** 1KR MEDALJONG, PRAKT
650
4911 96 1KR övre marginal ex , bra AB
600
4912 96 ** 1krona, PR-LYX
600
4913 96 * 1kr utan vm 4-block, AB F 3000
300
4914 96 1kr G V medaljong, AB
225
4915 96bz** 1KR MEDALJONG, PR-LYX, vm KPV 1500
4916 96bz** 1kr medaljong vm KPV, PR-LYX
1000
4917 96bzPRAKT
800
4918 96bz ** 1KR MEDALJONG, AB-PR, vm KPV
550
4924100v2 4-BLOCK, vc AB
400
4929104v1 ** 27/80 ö förskjutet påtryck hörnmarg. ex 500
4930104v3 ** 27/80Ö DUBBELT PÅTRYCK, ab
350
4932105-114 ** 4-blockserie, 2,3,5,12,20 och 30ö PR-LYX
övriga AB 2ö alla KPV, 3ö 2kpv.
700
4933105-114 ** L I , LYX-serie
600
4934 105-14 ** Landstorm 1 10-blockserie med övre vä
hörn marginal, 3+50ö med kpv, F ca 10000
2500
4935105-14** Landstorm 1 4-blockserie med övre marginal,
3+50ö med kpv, F ca 3800
600
4936105-14** PR-LYX SERIE, 50ö kpv
300
4937105-14** LANDSTORM I PR-LYX serie 50ö AB, 6
ÖKPV
250
4938105-14Landst. I kpl serie f 850
200
4940105-14A **-*(*) Landstorm I på Orginal, VF set, 2, 3,
4, 12 och 30ö **. 1000
4941 105-14A PÅTRYCK på ORGINAL 2ex**,4*(*),4*, F
2500-3000 SÄLLSYNT
950
4942105cx 4-BLOCK, LYX
750
4943105cx 5ö/2ö vm cx /, AB-PR, 4-BLOCK
500
4944105cx vc AB 4-BLOCK
400
4949105cxzvc AB 4-BL, alla med kpv
975
4956 108 ** 5/5ö LYX 4-BLOCK
200
4967 115 ** 5+5 PÅ 1Ö, 4-BLOCK F 3200
300
4968 115 vc AB ex, F 650+
225
4970115+115v i par BA centr,F 1400+
200
4971115-18,120, 122, 1ö-6ö, 20, 30ö Landstorm II
240
4972115-23Normal kvalitet, F 4170
700
4973 116 ** 5på 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
4974 116 PR 3öre
200
4975 116 ** 10ö / 3ö, PRAKT
200
4977 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 6-BLOCK F 3300
300
4978 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 4-BLOCK F 2200
225
4980 117a ** 5på 5ö BRA AB 4-BLOCK 400
4982 118b ** 5 på 6ö 4-BLOCK PRAKT,pos 2 *
400
4983 119** 5/12 Ö , SUPERB. LYX
1000
4984 119 PRAKT
500
4985 119 Vc AB F950
300
4986 119 ** 5/ 12Ö AB-PRAKT
200
4987 119 5ö/ 12ö Landstorm II, bra AB
200
4988 119b ** 5 på 12ö 4-BLOCK AB-PRAKT,
800
4989 120 LYX-PR
400
4990 120 ** 10 PÅ 20Ö PR-LYX
350
4991 120 PRAKT
300
4992 120 ** 10Ö / 20Ö, PR-LYX Landstorm II
300
4996 120a ** 10 på 20ö 4-BLOCK AB
400
4997 121 ** 10/24 ö PR-LYX
1000
4998 121 PRAKTEX 10 på 24 ö
800
4999 121 ** 10/24ö prakt
350
5000 121 AB ex F850
300
5001 121 ** 10/ 24ö AB-PR
225
5002 121 10ö/ 24ö Landstorm II, bra AB
175
5003121a,v1 ** 10 på 24ö 4-BLOCK AB-PR, pos2*, pos 2
och 4 v1
1000
5004 123 ** 10ö/ 50ö bra AB ex
200
5009 123a ** 10+10 PÅ 50ö, 4-BLOCK F 2400
300
5010 123b ** 10 på 50ö 4-BLOCK PRAKT
800
5011 123b ** 10+10 PÅ 50ö, 6-BLOCK F 3600
350
5013 124 10ö på 1 kr postfr.LYXex
2000
5014 124 ** 10Ö /1KR , SUPERB-PR-LYX
1500
5015 124 PRAKT ex
1400
5016 124 ** 10/ 1KR PRAKT-LYX
1400
5017 124 ** 10ö /1kr PR-LYX, sällsynt i denna kval 1200
5018 124 ** 10ö/ 1Kr, PR-LYX påtryck lite förskj. vä 1200
5019 124 Välc: AB ex
1000
5020 124 **10ö på 1kr PRAKT
1000
5021 124 ** 10ö/ 1Kr BRA AB ex
600
5022 124 AB ex
575
5023 124 ** 10ö/ 1 kr fint ex
375
5024 124 10ö/ 1 KR Landstorm II, BRA AB
325
5025 124b **/*10 på 1KR 4-BLOCK LYX pos 1-3*, 4 **,
bildmässigt kanske vackrastkända 4-block ,
svårt märke i dennacentrering
2500
5026 124v 10ö/1kr hörnmarg. 4-BLOCK,pos 4 v ,ab 2000
5027124var** 10ö/ 1kr överlappande färger, PRAKT 750
5028 125 ** hörnmarg 4-block, PRAKT
2500
5029 125 10ö/ 5KR hörnmarg. 4-BLOCK, PRAKT 2000
5030 125 LYX, 10 på 5kr
1000
5031 125 ** 10Ö/ 5KR LYX
800
5032 125 ** 10+ 4,90 På 5kr, PRAKT
650
5033 125 AB550
5034 125 **10ö på 5kr vackert ex
500
5035 125 ** 10ö/ 5kr PRAKT-LYX
500
5036 125 ** 10ö / 5kr , bra ex
375
5037 125 10ö/ 5 KR Landstorm II, AB-PRAKT
350
5038125var**10ö på 5kr prakt, liten del av 3 vm
750
5039125vm 10ö/ 5kr OMV VM, PRAKTEX
1100
5040 126 LYX 4-BLOCK
400
5041 126 PRAKT 4Block
250
5045126-135 ** L III , LYX-serie
300
5046126-35Landst III kpl serie F 750
175
5047126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX 4-block
500
5048126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX ex 200
5053 127 ** LANDSTORM III 3ö 4-BL PR-LYX,
200
5058 130 ** LANDSTORM III 6ö 4-BL PR-LYX,
200
5059 131 ** LANDST.III 12ö 4-BL LYX
200
5064 135 ** LANDST.III 50ö 4-BL PR-LYX
175
5068136-384—Blockserie, AB-PR
750
5069136-38Luftpost 3olika, AB serie i 4-BLOCK
350
5072136-38v3 ** 10-20-50ö , 4-block AB-PR, 50ö pos1 v3 F
ca 2300
350
5083 138** 50/4ö luftpost, 4-block LYX centr
1000
5084 138 4 block PRAKT
600
5085 138 ** 50/4ö , fräscht 4-block, AB
350
5087138cz 50/4ö KPV, 4-STRIP, F 3200
600
5088138cz ** 50ö Luftpost vm KPV, PR
400
5089138(cz)** 50 /4ö LYX, eventullt lite KPVned
300
5090138cz 50/4ö KPV, AB, F 800
200
5091138v2 50ö Luftpost, starkt förskjutet påtryck
375
5092138v3 50ö 4-block , pos3 skadad 5, Prakt
500
5093138v3 ** 50ö/4ö PRAKT- 4-BLOCK,pos 3 v3 500
5094138v3 ** 50ö skadat 5, PRAKT
300
5095138v3 ** 50/4ö 4-block , pos 1 skadad5, AB-PR 300
5096138vm ** 50/4ö vm del av 2 kronor 600
BANDMÄRKEN **
5097 139b ** 3ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö
175
5101140Aa AGRY ,PRAKT
175
5102140Aa ** PRAKT, AGRG
175
5104140Ab ** 5Ö AGRG, GRÖN TYP 1, LYX
250
5109140Ab,v1 ** 5ö grön typ 1,4-strip pos 3 dubbelnos F
2400
300
5110140AcxPRAKT
500
5111140AcxPlåtskarvlinje par centr vä.F.3400
300
5112140Acx**/’ 5ö grön typ 1,plåtskarvpar siffr 1
300
5113140Acx5ö grön Stående Lejon, AB
225
5114 140Acxz ** 5ö grön typ 1 med linje + bokstav KPV ,
AB plåtskarvlinje hö, F 7000
700
5121140Ca,v1 ** 5ö grön typ 1,4-strip pos 2 dubbelnos 250
5122140Ccx4-sid SUPERBT EX, sign BG, 300
5129 140Ccxz ** 5ö grön typ 1 , pr-lyx 4-block 2 övre cxz
900
5130140Ccxz ** 5ö grön typ 1 ,LYXcentr linje + tydl kpv400
5131140Ccxz ** 5ö grön typ 1, AB 4-block 2 nedre cxz400
5132140Ccxz 4-sid linje + del av bokstav, Prakt
310
5133140Ccxz F 1000
290
5134 141b 5ö typ 1 (antydan till KPV upptill) PR-LYX 900
5135 141b ** 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
5136 141b 5ö orangeakt brunröd TYP 1, PRAKT
700
5137 141b ** 5ö typ1, PR-LYX
500
5138 141b AB375
5139 141b AB275
5140 141b ** 5ö orangeakt. brunröd typ 1, AB
275
5141 141b 5ö brun typ 1 Stående Lejon, AB
200
5142141bz PRAKT typ 1 , vm KPV
950
5143141bz 5ö brunröd TYP 1, PRAKT, KPV tydligt
725
5144141Bz ** 5öljust brunröd, KPV, vackert ab-pr
500
5145141bz ** 5Ö brunröd TYP 1 med KPV, PRAKT
500
5146141bz ** 5ö or.aktbrunröd typ 1,KPV mitt på, AB 300
5147141bz 5ö brun typ 1 Stående Lejon, vm KPV
210
5152 142Acc PRAKT
300
5153 142Acx ** 5Ö BRUNRÖD VM LINJER, LYX
175
5158 142Acz 5ö Brunröd omv linje,+liten del av kpv 1500
5159 142Ea ** 5ö brunröd t 13 A1 ppr, PR-LYX, svårt3300
5160 142Ecc ** 5ö brunröd t13, LYX , ägar stpl
300
5161 142Ecc ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT-LYX, cc250
5162 142Ecc ** 5ö brunröd t13, plåtskarvpar
250
5163 142Ecc ** 5ö brunröd t13, automatmärke , PR, ägar
stpl
175
5170 143Abz ABc, vht, F 6500
1000
5171143Ac PRAKT plåtskarvpar
175
5189143Ea ** 5ö grö t 13, pr-lyx
200
5198144Ab ** 10ö grön, PRAKT
325
5199144Ab ** 10ö grön PRAKT-lyx
300
5200144Ab 10ö A1, PR-LYX
300
5201144Ab ** 10ö grön PRAKT
225
5203144Abz** 5-strip 10ö ljusgrön KPV, AB 9000
1400
5204144AbzPRAKT , KPV tydligt
650
5205144Abz10ö grön KPV Stående Lejon, AB
225
5206144Acc** 10ö grön, PR-LYX
450
5209144Acxz ** 10ö grön linjer + tydl kpv, LYX
300
5210144Acxz ** 10ö grön, cxz, plåtskarvlinje par AB 175
5216144Ca AGRY PRAKT 4-block
400
5217144Ca ** 4-BLOCK, AB-PR
200
5218144Ca ** 10ö grön 4-sid AB A1 PPR
175
5220144Cc AB 4-bl på Bppr; F1200
300
5221144Cc ** 10 ö grön 4-block B ppr, bra AB
200
5225 144Ccx ** LYX- PRAKT 4 BLOCK, mkt svårt 1400
5226 144Ccx ** 10ö 4-sid linjer +kpv mitt på PR-LYX 800
5227 144Ccx PR-LYXex
500
5228 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm linjer, LYX
500
5229144Ccx** 10ö 4-sid vm linjer, LYX
500
5230144Ccx** 10ö 4-sid linjer +kpv mitt på PRc
300
5231144Ccx10Ö GRÖN 4-SID vm linjer, PRAKT
200
5232144Ccx** 10ö grön 4-sid, vm lijer, bra AB 200
5233144Ccx** 10ö 4-sid vm linjer, PRAKT
200
5236144Ccx,v ** 10ö grön vm linjer PRAKT 4-BLOCK ,pos
3 plåtspricka
600
5237 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid linje+ KPV, PR-LYX, 1000
5239 144Ecxz ** 10ö grön t13 linjer +KPV, PRAKT PAR650
5240 144Ecxz PRAKT
400
5241144Ecxz ** 10ö grön t13 med linjer +KPV, PRAKT400
5242144Ecxz ** 10 ö grön t 13 .KPV mitt på, AB-PR 300
5243144Ecxz 10ö grön t13 Stående Lejon,AB 250
5251 145C ** 10ö matt violett 6-BLOCK, PRAKT
290
5260145Ea LYX 10ö violett t 13
350
5261145Ea pr-LYX ex 10ö T 13
300
5262145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,LYX
300
5263145Ea PRAKT
200
5264145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 prakt-lyx
200
5269145Ecx** 10ö violett SUPERBT BRETT EX
200
5274145Ecxvar** 10ö t 13, EXTREMT JUMBO EX, p-lyx500
5277146Aa ** 10ö ultram.viol. , PR-LYX
200
5278146Aa PRAKT prov ppr
175
5288146Ac ** 10ö SVARTAKT viol. , PR-LYX
350
5289 146C ** 10ö violett , 4+6+4 BLOCK i nyanser
275
5290 146Ca ** 10ö violett typ 2, A1 ppr, LYX 4-BLOCK
1800
5291 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, AB-PRAKT 4-BL 1250
5292 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, 4-block ,AB 5600 800
5293 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX
700
5294146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX men min böjning
350
5295146Ca 10ö violett typ 2, A1 Stående Lejon, prakt 300
5296146Cc PRAKT 4-block
225
5299146Cd ** 10ö SVARTAKT viol. 4-sid , PR-LYX
200
5304146Eb PRAKT
250
5307 147 25ö PRAKT
175
5310148Acx** 30ö LEJON cx, LYX-SUPERB
300
5317148Acxz ** 30 ö brun , par AB, F 1200
250
5318148Acxz ** 30ö BRUN, plåtskarvlinje par AB
200
5322 148C ** 30ö 4-sidig, SUBERBT EX
1100
5323 148C ** 30ö 4-sid 9-block fint F 7750
750
5324 148C ** 30ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB-PR
500
5325 148C 30ö brun 4-sid, LYX, ursprunglig obet gummi
repa
400
5326 148C ** 30ö 4-sid, 4-block, AB , very fine
400
5327 148C 30ö brun A1 4-sid Stående Lejon 4-block 300
5328 148C PR-LYX, svagt ve.
250
5330148Cvar ** 30 ö brun 4-block AB, variant bruna
streck , färgfläck, undre märkena mycket större
än de övre
400
5331149-151A ** 10-20ö par-3strip serie, någon ursprunglig
gummirepa F över 3600
300
5332149Ab ** 10ö G.V. en face, AGRG, PR-LYX
500
5334149Abz10 ö röd G V en face, vm KPV, Prakt men liten
äldersfläck upptill
225
5335149Ac ** 10 Ö praktpar,
400
5336149Ac PR B-ppr
375
5337149Ac ** 10ö PR-LYX
300
5338149Ac 10ö röd, B ppr, prakt
250
5342149Ad ** 10Ö ÖD AGRG, plåtskarv vä , bra AB 200
5343 149C 10Ö EN FACE 25- BLOCK AB-LYX sällsynt
enhet
1000
5344 149C LYXc 4-BLOCK
500
5345 149C AB 4-block
250
5346 149C ** 10ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB
175
5351 150Marginalpar OTANDAT PROVTRYCK ,sällsynt
4500
5354151Ac ** , 20ö AGRG , PRAKT 3-strip
650
5355151Ac ** 20ö G.V. en face, AGRG, PR-LYX
500
5356151Ac ** 20ö G.V. en face, 4-sid B, PR-LYX
300
5357151Ac AB AGRG F. 950
200
5358151Ac ** 20ö EN FACE, sign KAN, AB
200
5360151Ac,var ** 20 ö par FELPERFORERAT, F 2000+ 300
5361151Ad ** 20ö en face, sign KAN, Bppr, PR-LYX 500
5362151Ad ** 20ö en face, B ppr, PRAKT
375
5363151Ad ** 20ö GV en face, AB-PR , B ppr
275
5364151Ad ** 20ö plåskarvlinje vä, välc
200
5366151Avar ** 20ö 3-strip felperforerat, F 3000+
400
5367151Avar **/* 20ö PAR UTFLUTET TRYCK
400
5368 151C ** 20ö PRAKT 4-BLOCK
600
5369 151C 4-BLOCK AB
550
5370 151C ** 20ö En Face PRAKT 4-BLOCK, 500
5371 151C 20Ö EN fACE 4- BLOCK , BRA AB
450
5372 151C ** 20ö G V- en face, 4-block ,AB F 2400 350
5373 151C ** 20ö PR-LYX
350
5374 151C PRAKT 20ö 4-sid
350
5376151Cb ** 20ö PR-LYX 225
5378 151Cbz ** 4-block 20ö En Face, AB 10.800:- 1200
5379 151Cbz 20ö 4-sid, PR-LYX
600
5380 151Cbz 20ö 4-sid vm kpv, PRAKT
400
5381 151Cbz 20 ö blå G V en face, 2 nedre med KPV ,4
block
400
5382 151Cbz ** 20ö vm KPV mkt fint ex tydl , F 1700 350
5383 151Cbz ** 20ö en face, KPV, AB
300
5384 151Cbz AB F 1600
200
5385 151Cvar variant litet dragspel,ab-pr
200
5394 152Abz AB- PR par F 1500
350
5395 152Abz AB-PRAKT med KPV
250
5397 152Acx ** 20ö G II ADOLF vm linjer plåtskarvlinjepar
2sid, AB- PRAKT F 7500+
1400
5398 152Acx vm linjer, AB, F 3500
900
5399152Acx** 20Ö vältandat ex centr hö. F 3500
330
5401 152C ** 20ö G.II.A. LYX
250
5411152C,bz ** 20ö G.II.A. 10-BL. , AB, 5 undre KPV 300
5413152C,var ** 20ö G.II.A. PRAKT -ab 6-BLOCK , där de
övre 3 märkena är betydligt större.
250
5414 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK alla med KPV,PR500
5415152Cbz 4-block , LYX , 2 ex kpv, sign BG, svårt 400
5416152Cbz20Ö G II A. 4-BL 2 ex KPV, PR-LYX
350
5419 153a ** 120ö AGRY, PR-LYX
450
5433153cbzAB-PR F. 750++
300
5434 154 110ö plåtskarvpar i PR-LYX kvalitet
750
5435 154aAGRY, SUPERB
1100
5436 154a ** 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT
500
5437 154a AGRY AB ex F1600
450
5438 154a 110ö blå G. Vasa ,Agry, AB
200
5439 154b ** 110ö Gustav Vasa, PRLYX
600
5440 154b ** 110ö G VASA AB-PRAKT PAR
500
5441 154b ** 110ö G VASA PRAKT
450
5442 154b AB,välcentr
300
5444154bz plåtskarvpar,AB-BA, 4800
700
5445 155a ** 140 ö 4-STRIP ABcentr, svag böjnin i pappret
, svårt strip F 13.200:_
1250
5446 155aAGRG AB ,F 3000
675
5447 155aAGRG Fräscht ex centr hö
450
5448 155b PRAKT
350
5449 155b ** 140ö Gustav Vasa, PRLYX
300
5450 155b AB200
5451 155b **140Ö plåtskarvlinje PAR
200
5454155bz 140ö tydligt KPV, PRAKT
400
5455155bz AB F 1200
300
5456155bz ** 140ö G Vasa, AB-PR
290
5457155BZ ** 140ö G VASA bra AB
275
5458155bz ** 140ö Gustav Vasa VM kpv , AB
250
5459155BZ ** 140ö G VASA bra tandn
225
5460 156 PR-LYX
500
5461 156 ** 35ö A1 ppr, PRAKT
350
5462 156 AB ex F.950
225
5465 156cx ** 35ö gul typ1 vm linjer LYX
1500
5466156cx 35ö VM LINJE , PR-LYX
900
5467156cx PR-LYX, 35ö typ 1 vm linjer
750
5468156cx ** 35ö gul vm linjer, PR-LYX
750
5469156cx ** 35Ö VM LINJER, prakt
650
5470156cx PRAKT
550
5471156cx AB300
5472 156cxz 35ö vm linje +kpv, AB 1200
5473 157 PR-LYX, 35ö typ 2 550
5474 157 LYX-PRAKT 35 Ö TYP 2
500
5475 157 prakt
450
5476 157 AB-PRAKT
300
5477 157 AB
225
5479 158 ** 40ö Postemblem, LYX
750
5480 158 PR-LYX
600
5481 158 AB
300
5483 159a PRAKT
475
5484 159a ** AB-PRAKT 40ö
225
5485 159b40ö svartakt.olivgrön typ 2 Postemblem, PRLYX
800
5486 16045ö BRUN, typ 1, PRAKT
600
5489 162 60ö violettkarmin typ2 Postemblem, AB 200
5490 162 ** 60ö, PRAKT
175
5491 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR PR-LYX
400
5492 162a PRAKT
200
5493 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR AB
200
5495 162cx ** 60ö vm linjer, PRAKT
1200
5496162cx ** 60ö 3-strip vm cx, F 7200
600
5497162cx AB F 2200
550
5498162cx 60ö violettkarmin typ1 vm linjer Postemblem,
bra AB
350
5499162cx, var** 60 ö cx, tryckfärgsfläck, AB
225
5500 163a**/* 4-strip 60ö A2 ppr, plåtskarvparet **, AB-PR
19
20
F 4600
500
5501 163a AB F 1700
450
5502 163a ** 60ö typ 2, A1 ppr, PR, obet blyerts nr på
baksidan
300
5503 163a ** 60ö Postemblem, typ 2, ab
300
5504 163a ** 60ö postemblem A1ppr AB
300
5505 163a ** 60ö typ 2, AB
250
5506 163b AB ex F 2400
900
5507 163b ** 60ö typ2 A1 ppr, prakt
600
5508 163b ** 60ö vitt ppr AB F 3200
400
5509 165b,v ** 80ö Bppr plåtskarvpar ( 3-strip 3 ex *) hö
ex plåtspricka, F 300+300+ 90+ 300
175
5511 165bz ** 80ö 4-strip med KPV , högintressant perforerad skarvremsa mellan 1-2 märket, sällsynt
sätt att skarva . UTSTÄLLNINGS OBJEKT för
specialisten, LYX kvalitet
1000
5512165bz ** 80 ö Postemblem , PR-LYX
400
5513165bz PRAKT
375
5514165bz 80ö med kpv, PR-LYX
300
5515165bz AB
275
5516165bz ** 80ö vm KPV, prakt
250
5525165cxzPRAKT
400
5526165cz AB
200
5527165cz 80ö , AB-PR omvlinjer+ KPV
200
5539 167a 90ö, A2, (AB)-PRAKT
750
5540 167a ** 90ö blå A1 ppr, prakt-lyx
500
5541 167a AB
325
5542 167a ** 90 ö postemblem, PRAKT centr
300
5543 167b** 90Ö POSTEMBLEM VITT ppr, PR-LYX 1500
5544 167b** 90ö vitt ppr, PRAKT-LYX
1250
5545 167b** 90ö blå , POSTEMBLEM A3, PR-LYX 1200
5546 167b** 90Ö VITT ppr, PR-LYXcentr 600
5547 167b ** 90ö vitt ppr AB-Prakt F 3300
600
5548 167b 90Ö VITT PPR, normalex
500
5549 167b 90ö blå vitt papper , Postemblem, AB
325
5550 167c ** 90ö vitt ppr, PR-LYX
1500
5551 167c 90ö skifferblå, AB
450
5552 167c 90ö skifferblå vitt papper , Postemblem, AB350
5556 168c PR -LYX A3
300
5557 168c PR A3
200
5560 168d ** 1kr GULAKT OR. vitt papper, PR-LYX 350
5574170b1 ** 115ö rödbrun, vitt ppr, LYX
225
5582 171 ** 120ö svart , PR-LYX
975
5583 171 ** 120ö svart, PR-LYX A2 PPR
900
5584 171 PR ,A2ppr
700
5585 171 ** 120ö svart A2 ppr, PR-KT-LYX
650
5586 171 Bra AB ex
500
5587 171 ** 120Ö SVART, AB-PR
300
5588 171a120ö svart, PRAKT, sign BG A1
850
5589 171a** 120ö SVART postembl A1ppr , P-LYX 750
5590 171a120ö svart, Postemblem, AB
250
5591 172a ** 120ö rosalila, 3-STRIP PR-LYX A1 ppr 300
5592 172a ** 120ö rosalila, LYX A1 ppr
200
5609 175A ** 15 Ö VIOLETT, A2ppr, prakt
200
5612175Aa 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. PR-LYX 300
5615 175C PRAKT-LYX 4-BLOCK
600
5616 175C ** 15 Ö VIOLETT, A1ppr, LYX
500
5617 175C 4-block matt violett, PR-AB
450
5618 175C LYX Plåtskarvpar
400
5619 175C ** 15ö violett A1ppr G.V. prof vä. AB 4-BLOCKsignerad BG
350
5620 175C ** 15ö violett, G V profil vä, PRAKT-LYX 300
5623175Ca ** 15ö A1 violett, 4-BLOCK, PR-LYX
600
5624175Ca ** 15ö Profil vä violett, PR-LYX
200
5625175Ca PRAKT
175
5626175Ca **15 ö plåtskarvpar
175
5628175Cb ** 20ö mörk violett, a2 ppr, par ktt, ftt F 4000
200
5629 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, LYX
550
5630 176A ** 15ö röd, G V profil vä, A2, LYX
450
5631 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, PR-LYX
375
5632 176A A1 ppr PRAKT
350
5633 176A ** 15ö röd, PRAKT
300
5634 176A AB-PR plåtskarvpar
275
5635 176A 15ö röd typ1 , plåtskarvpar, AB
275
5636 176A ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 200
5639176Aa PR-LYX
250
5640 176C 4 bl. 1ex obet. ve f 1600
450
5641 176C ** 15ö A1 ppr röd, 4-BLOCK, AB
400
5642 176C AB plåtskarvpar f 1200
250
5643 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 210
5644 176C ** 15ö röd 4-sid typ 1, bra par F 1300
175
5648 177A ** 15 Ö RÖD, A2ppr, LYX
200
5655177Ab Rent tryck ab f 1100
275
5656177Ab 15ö röd typ2,rent tryck G V. profil vä. ,AB 175
5657177Ac ** 15 Ö RÖD, A3ppr, LYX
375
5658177Ac1** 15 vitt prov papper, AB-PRAKT
250
5659177Ac1** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par, AB, vä ex
veck , F2400
250
5660177Ac1**15ö röd rent tryck plåtskarvlinje vä, PR 250
5662177Ac215Ö RÖD VITT PPR, LYX plåtskarvpar 350
5663177Ac2** 15ö röd, G V profil vä, PR-LYX
200
5664177Ac2** 15ö röd G.V. profil vä. vitt ppr PR-LYX 175
5667 177C ** . 15ö röd typ2 ,4-Block prakt
600
5668 177C 4-BL AB
500
5669177Ca 4-BLOCK AB
500
5670177Ca ** 15ö A3 brun, 4-BLOCK, PR-LYX
400
5671177Ca ** 15ö röd A1 G.V. prof vä.AB-PR 4-BL
375
5672177Ca pr
300
5673177Ca ** 15ö RÖD Profil vä , PR-LYX
300
5674177Ca ** 15ö röd G.V. profil vä. PR-LYX
275
5675177Ca ** 15ö RÖD Profil vä , PR-LYX
250
5676177Ca 15ö röd, typ2 4-block 2 övre * nedre 2 ** 225
5679 177Cb 4-BLOCK PR-LYX
1800
5680 177Cb LYX-PR
500
5681177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT
275
5682177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT
200
5684177Cc ** 15Ö RÖD VITT PPR, LYX 4-BLOCK 1300
5685177Cc AB 4-BLOCK F 3800
900
5686177Cc 15ö röd, 4-Block, AB, A3 ppr
750
5687 177Cc LYX
600
5688177Cc PRAKT
500
5689177Cc ** 15ö röd GV, LYX VITT PPR
500
5690177Cc ** 15ö A3 ppr röd, vikt horiz. 4-Block AB 500
5691177Cc **15ö röd vitt ppr, ab-praktcentr 4-block F 4000
500
5692177Cc ** 15ö röd, 4-sid vitt pr, PRAKT
400
5693177Cc ** 15ö G.V. röd vitt ppr, PR-LYX
400
5694177Cc ** 15 Ö RÖD VITT PPR PRAKT
200
5696 177P (*)15ö, otandat orginalplåtsgravyr ,svart 750
5705 178C 4- BLOCK AB-PRAKT
200
5712179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1+4 **
svårt ppr, F 2011 4300
350
5713179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1 ktt+4
** svårt ppr, F 2011 4300
250
5714179Ac AV ppr, PRAKT
700
5720179Avar ** 20Ö violett, PLÅTSKARVlinje par, AB,
perforeringshål saknas 2uppifrån
200
5721 180a ** 20 Ö RÖD, A3ppr, LYX
400
5722 180a PRAKT
200
5726180Aa ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX
175
5728 180b ** 20ö karminaktigt röd, prakt
350
5729 180b PRAKT
300
5730 180b AB
200
5731 180b ** 20 Ö RÖD, A3ppr, P-LYX
190
5732 180b ** 20Ö röd, A3 Plåtskarvlinje par, AB, 175
5734 181a LYX plåtskarv par
250
5738181Aa ** 20ö orange G.V. A1ppr PRAKT—LYX 250
5739 183a **/* 25ö blå A2 ppr, 3-strip mittex ** LYX 300
5740 183a ** 25ö blå GV, LYX A1 ppr
300
5741 183a **/* 25ö BLÅ a1, par i PR-LYX kvalitet
250
5747183a,b** 25 öblå, PR-LYX 2st
275
5748 183b LYX
250
5752 184 LYX plåtskarvpar
750
5753 184 PRAKT plåtskarv par
400
5754 184 25ö orange A3 ppr ,Plåtskarvpar, AB
250
5755 184 AB
225
5756 184 ** 25ö orange, bra AB
190
5757 185a 30ö A1 , PRAKT
200
5766 186a 30ö LYX 400
5767 186a LYX
350
5768 186a 30ö brun,sign BG A1, PRAKT
240
5769 186a prakt
200
5770 186a ab-PRplåtskpar ett ex*
200
5771 186a ** 30ö brun GV, PR-LYX A1 ppr
200
5775 186b ** 30ö brun , A2, G V profil vä ,LYX 500
5776 186b PRAKT
400
5777 186b ** 30Ö RENT TRYCK, PRAKT
400
5778 186b ** 30ö rent tryck, PR-LYX
400
5779 186bAB
250
5782 186c** 30 öre vitt papper, LYXEX, SUPERB 3000
5783 186c** GV profil vä 30Ö VITT PPR, PR-LYX 2400
5784 186c ** 30ö G.V. BRUN vitt ppr, PR-LYX
1800
5785 187a LYX
650
5786 187a ** 35ö viol.karm. , A2, G V profil vä ,PLYX 400
5787 187a ** 35ö VIOLETTKARMIN GV, LYX A1 ppr 400
5788 187a 35ö violett G V. profil vä. ,PR-LYX
400
5789 187a 35ö violett G V. profil vä. ,AB
175
5790 187b 35ö violett rent tryck G V. profil vä. , AB
190
5791 187c ** 35ö profil vä, LYX
250
5796 189a** 40ö grön G.V. typ1, A1 ppr , LYX
900
5797 189a ** 40Ö TYP1 3-STRIP , A1 PPR, PRAKT 750
5798 189a prakt plåtskarvpar
500
5799 189a 40ö olivgrön G V. profil vä. ,AB-pr
200
5800 189b ** 40ö typ1 A2 ppr, AB 300
5801 189b ** 40Ö A2 ppr, AB-PRAKT
300
5802 189b ** 40ö grön typ 1 A2 ppr, AB 275
5803 190 ** 40Ö grön typ 2, G V profil vä, PRAKT 300
5804 190a ** 5-strip 40ö grön G.V. typ2 , AB-PRAKT 1000
5805 190a40ö OLIVGRÖN TYP 2, LYX, A2
550
5806 190a ** 40ö grön typ 2 G.V. A1ppr PRAKT
475
5807 190a ** 40ö grön typ II, A2 sign BG, ab-prakt
275
5808 190a ** 40ö grön typ 2 GV, PR- LYX A1 ppr
275
5809 190b LYX -PR A3
600
5810 190b ** 40ö grön A3 ppr GV profil vä , PR-LYX 600
5811 190b ** 40ö grön, A3 Plåtskarvlinje par, AB F 3000
400
5812 190b AB A3 ppr F.1400
250
5813 190b ** 40ö grön typ II, vitt ppr sign BG, ab
225
5814 190c 40ö olivgrön vitt ppr G V. profil vä. , AB
175
5815 191a** 45ö brun GV, SUPERB ,LYX A1 ppr
750
5816 191a ** 45 ö brun, LYX
550
5817 191a ** 45ö brun typ 2 G.V. A1ppr LYX
500
5818 191a ** 45ö brun PRAKT
300
5819 191a **/* 45ö brun PRAKT plåtskarvpar pos1** 250
5825 192a ** 50ö grå G.V. typ, AGRY, PR-LYX
600
5826 192A ** 50ö G.V. olivgrå, AB-PR
250
5827 192b** 50ö A1 PPR, LYXEX
1000
5828 192b 50ö grå , A1 ppr, , LYX
900
5829 192b ** 50ö A2 ppr, LYX
700
5830 192b PRAKT 50ö
500
5831 192b ** 50ö grå GV, PR-LYX A1 ppr
500
5832 192b ** 50 ö A2 papper, F 1300 , 3,3,5
220
5833 192b ** 50 ö grå G V A2, LYX, obet gum. ve.
200
5839 193 ** 85ö PRAKT ,A2 papper
200
5842 194 LYX-PR
190
5843 194 ** 115 A1 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX
175
5850 196LYX 4-BLOCK
200
5856 196-210 ** 5ö- 5KR KONGRESS, komplett PRAKTSERIE 5000
5857 196-210 Kongress BRA kpl serie
2900
5858 196-225 ** 5ö- 5KR KONGRESS OCH FÖRENINGEN, kompletta serier med flera PRAKTex ,
t.ex båda 5kr, 2 kr UPU. Bra
5000
5864197cx PR-LYX 4-block
600
5865197cx ** 10ö kongr vm linjer, P-LYX 4-BLOCK
250
5866197cx 4-BLOCK,god AB F 800
225
5867197cx ** 10ö PRAKT vm linjer
200
5872197cxzAB EX F 1200
325
5873197cxz* 10ö vm kpv +linjer, AB
200
5874197cxz10ö Kongress vm linjer+KPV, AB
200
5878 199 PR-LYXc 4-BL,vikt i perf.
300
5879 199 ** marginal 4-BLOCK 20Ö , AB
240
5880 199 ** PAR 20Ö ,PRAKT
200
5890 200 PRAKT
175
5897 201a ** 30Ö blå , LYX
200
5898 201a 30ö **, LYX -PR
190
5899 201b ** 30ö GRÖNBLÅ, LYX
1200
5900 201bGRÖNBLÅ PR-LYX svårt
750
5901 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress PR-LYX
500
5902 201b gröbl.bra AB ex 1500
400
5903 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress AB
200
5904 202 LYX
250
5905 202 ** 35 ö svart , LYX
250
5906 202 ** 35Ö pr-lyx
200
5911 203 ** 40ö LYX
450
5912 203 40Ö PRAKT-LYX
250
5913 203 ** 40ö Kongress, pr-lyx
250
5914 203 PRAKT
225
5915 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje hö, lyx
225
5916 203 PRAKT
200
5917 203 ** 40ö PRAKT
200
5918 203 40ö Kongress PR-LYX
200
5919 203 bra AB ex F 500
175
5924 204 4-BLOCK AB F2600
700
5925 204** 45ö LYX
450
5926 204 PRAKT
350
5927 204 ** 45ö Kongress, pr-lyx
225
5928 204 vc, AB ex
190
5929 204 45ö Kongress PR
175
5934 205 ** 50ö bra AB 4-block
400
5935 205 ** 50Ö, PR-LYX
400
5936 205 ** 50ö LYX
375
5937 205 PRAKT
300
5938 205 ** 50Ö pr-lyx
300
5939 205 ** 50 ö PR-LYX
300
5940 205 ** 50ö Kongress, PRAKT
250
5941 205 50ö Kongress PR-LYX
225
5942 205 AB, 50Ö
175
5945 206 ** 60Ö FINT 4-BLOCK
600
5946 206 AB F 800
250
5947 206 ** 60ö Kongress, PRAKT
250
5948 206 60ö Kongress PR-LYX
225
5950 207** 80Ö Kongress, LYX
600
5951 207 PR F750 +100%
350
5952 207 ** 80Ö prakt
300
5953 207 ** 80 ö PR-LYX
300
5954 207 ** 80ö PRAKT
275
5955 207 ** 80 Ö PRAKT,
275
5956 207 80ö , AB
200
5957 207 80ö Kongress PR-LYX
200
5960 208** 1kr PRAKT 4-BLOCK
1500
5961 208 ** 1 kr Kongress i 4-block , bra AB
950
5962 208 ** 1 kr LYX
800
5963 208 PRAKT
600
5964 208 Vc BRA EX
475
5965 208 ** 1KR , PRAKT
325
5966 208 1 KR PRAKT-LYX
325
5967 208 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB
200
5969 209** 2KR KONGRESS, LYX
1800
5970 209 ** 2 kr PR-LYX EX
1250
5971 209 ** 2kr , LYX
1200
5972 209 AB- PR centrering
1100
5973 209 ** 2 kr kongress, pr-lyx
950
5974 209 2KR Kongress PR-LYX
900
5975 209 ** 2KR KONGRESS, PRAKT
800
5976 209 ** 2KR vackert AB ex
700
5977 209 ** 2kr , PR-AB
600
5978 209 ** 2 kr bra AB ex
500
5979 209 ** 2KR , FINT EX
500
5980 209 ** 2kr röd plåtskarvlinje upp, AB
500
5981 209 2KR Kongress AB
350
5982 210** 5KR KONGRESS, LYX
3000
5983 210** 5 KR PR-LYXEX
2500
5984 210** 5KR Kongress, LYX
2500
5985 210** 5KR KONGRESS, PR-LYX
2200
5986 210** 5KR KONGRESS, PR-LYX
2200
5987 210PRAKTex, 5 KR
2100
5988 2105 KR, AB-PR
1900
5989 210 ** 5 kr bra AB ex
1100
5990 210 5 KR PRAKTc, obet gummiveck
700
5991 210 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned,pr-lyccentr, gummiveck
600
5998 211-14 4st 4-block 5-15ö**, 20ö prc *, F 1100 175
5999 211-225 ** 5ö- 5KR FÖRENINGEN, komplett
PRAKTSERIE 5900
6000 211-225 5Ö-5KR FÖRENINGEN, bra serie
2000
6001 212 LYX 4-BLOCK
200
6006212cx AB-PR 4-BLOCK
350
6007212cx 10ö vm linjer, PRAKT 4-block
300
6008212cx ** 10ö linjer PR- LYX
200
6009212cx PRAKT
175
6016212cxznästan LYX
500
6017212cxz** 10ö prakt centr par KPV mitt på
450
6018212cxz** 10ö kpv, PRAKT centr , normal tndn
200
6025 214 ** 20ö UPU 1924 LYX 300
6026 214 ** 20ö röd, prakt
200
6027 214 ** 20Ö PR-LYX
200
6028 214 ** 20ö UPU 1924, PR-LYX
200
6032 215 4-BLOCK ,AB F 2000
575
6033 215 AB
200
6035 21630ö blå, LYX -PRAKT 4-BLOCK
750
6036 216 ** 30Ö PR-LYX
275
6037 216 ** 30ö 4-bl , prc, 2 väex veck, F 2000
250
6038 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, prakt
175
6043 216a ** 30ö UPU 1924, LYX
200
6044 216b ** 30ö grönblå, AB-PR
350
6045 217 ** 35ö pr-lyx
300
6046 217 ** 35ö UPU, PR-LYX
300
6047 217 PRAKT ex
275
6048 217 ** 33ö 4-bl , vc, 2 nedre ex veck, F 2400 275
6054 218 Prakt
375
6055 218 ** 40Ö PRAKT
300
6056 218 ** 40ö föreningen Plåtskarvlinje hö, p-lyx 225
6057 218 40ö vc AB ex F 600
175
6061 219 vc AB 4-BLOCK, F3600
900
6062 219 PRAKT ex
475
6063 219 ** 45ö UPU 1924 PR -LYX 375
6064 219 ** 45ö LYXcentr , 2lvhtt, ser superb ut
200
6065 219 ** 45ö brun , ab-PRAKT
200
6066 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, prakt
200
6069 220 ** 50Ö LYXc 4block, pos 3 *(*) 800
6070 220 LYX
600
6071 220 50ö LYX 4-BLOCK 3 ex *, 1 **, vackert
600
6072 220** 50ö grå, LYX
600
6073 220 ** 50ö PRAKT-LYX
475
6074 220 PRAKT
450
6075 220 ** 50Ö, PR-LYX
450
6076 220 50 ö bra AB ex F 900
325
6077 220 prc, liten fläck i gummit
200
6078 220 ** 50 ö PRAKT centr
175
6079 220 ** 50Ö UPU PRAKT centr
175
6081 221 60 ö Prakt
450
6082 221 ** 60Ö UPU PRAKT PAR
450
6083 221 **/* 60Ö 4-block 2 nedre **, 350
6084 221 ** 60ö UPU, PRAKT
300
6085 221 AB ex F 900
290
6088 222PRAKT 4-BLOCK
1600
6089 222 PRAKT
550
6090 222 AB-pr
250
6091 222 80ö FÖRENINGEN, prakt
175
6093 223 Ab-PR 1kr Föreningen
500
6094 223 ** 1KR FÖRENINGEN, PRAKT
500
6095 223 1 kr UPU, AB
325
6096 223 ** 1KR UPU, PRAKT
300
6097 223 1kr FÖRENINGEN, PRAKT
300
6098 223 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB-PR
250
6099 223 ** 1kr . AB
200
6100 223 1kr FÖRENINGEN,AB
175
6101 224 PR-LYX ex 2 kr
1600
6102 224 2 KR PRAKT
1400
6103 224 2kr FÖRENINGEN, PR-LYX
1200
6104 224 AB ex F 3200
950
6105 224 ** 2KR MYCKET FINT EX
700
6106 225** 5kr UPU PR-LYXex
2900
6107 2255 kr PR-LYXcentr
2500
6108 225** 5KR FÖRENINGEN, PR-LYX
2500
6109 2255 KR AB- PR
2300
6110 225** 5 KR LYX, natrlig limlinje
1700
6111 225** 5KR FÖRENINGEN, AB
1200
6112 225** 5kr blå plåtskarvlinje ned, AB
800
6113226-30PRAKT 4-block SERIE
350
6114226-30(*) övertryck MAKULERAS, eftersökt
300
6115226-30G.V. 70års dagen PR-AB 4-Block serie
200
6125226-30mak(*) G.V. 70års Makueras övertryck
300
6126226-30v (*) G V 70 ÅR, övertryck, MAKULERAS 300
6132 233aSUPERB
1600
6133 233a5KR grön SLOTTET typ 1, PRAKT 4-block1500
6134 233apr-LYX 5KR SLOTTET
1300
6135 233aPRAKT
1000
6136 233a5kr slottet, PRAKT
750
6137 233a** 5kr gröna slottet LYX
650
6138 233a** 5KR SLOTTET GRÖN, AB-PR
600
6139 233a5KR grön SLOTTET typ 1, AB
475
6140 233b** 5kr slottet vitt ppr, LYX 4-BLOCK
5000
6141 233b LYX A3 ppr 4000 +100%
1950
6142 233b PR-LYX
1600
6143 233b ** 5KR SLOTTET GRÖN, vitt ppr, P-LYX 900
6144 233b 5 kr slott vitt ppr, AB FINT EX F 3500
850
6145 233b 5KR grön vitt ppr SLOTTET typ 1, AB
600
6146234-37KPL serie i PR-LYX ex
400
6147234-37kpl serie 237 i PR
250
6158235Av ** 15ö röd PAR vä ex FLAMMA, PR-LYX 300
6159 235C PR-LYX 4-block
200
6164 237 PRAKT
200
6165 237 **90Ö Lützen , pr-LYX plåtskarvpar
200
6167 238 ** 5ö postsparbanken typ1, lyx 4-block
500
6168 238 PR-LYX 4-BLOCK 5 ö typ1
400
6169 238 ** 5ö typ1, PRAKT 4-BLOCK
400
6170 238 ** 4-BLOCK TYP 1 5ö, PRAKT
400
6171 238 5ö typ 1 prakt 4-block
375
6172 238 ** 5ö Sparbanken 4-sid 6-block i prakt typ 1 kvar
i häftesomslag
350
6173 238 ** 5 ö postbanken typ 1, LYX
300
6174 238 ** LYX 5ö typ 1
225
6175 238 PRAKT
175
6178 238-39 ** 5ö 4olika, LYX serie
250
6181238-39C ** 5ö Sparbanken 4-sid 4block typ 1+2 325
6191 240-245 ** Riksdagen kpl i 4-block och 4-strip,
PRAKT serie i strip o block 600
6192 240-45 Kpl PRAKT serie
350
6193 240-45 kpl serie F 975
275
6194 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , prakt 200
6207 245 LYX par plåtskarvlinje
375
6208 245 ** 60ö riksdagen plåtskarv PAR, PR-LYX 225
6209 245 PRAKT
175
6211 246-257 POSTVERKET KPL ** BRA SERIE
600
6213 246-57 kpl serie nästan alla i prakt
1100
6214 246-57 ** 5ö-1kr Postverket 15st, P-LYX serie 800
6215 246-57 Postverket kpl ser. F 2800+
750
6216 246-57 POSTVERKET KPL ** , BRA SERIE 600
6217 246-57 5-60ö Postverket kpl serie 15 st , AB 300
6222 246P5ö Postverket i violettkarmin färg med påtryck
”MUSTER” i marginalex. Sällsynt.
600
6223 246var ** 5 vinröd, övertryck MUSTER, samt
”gravörmakulering rispor i plåten”
750
6229 248APII 15ö LYX 3-strip, 1 ex VIT HOV
225
6234 248C,PI prakt 9-block 15ö, 3 ex PI
200
6244 251 LYXpar plåtskarv linje
400
6245 251 PR-LYX
325
6246 251 30ö postverket, LYX
250
6260 255 LYX
400
6261 255 ** 50ö postverket , par , PR-LYX
300
6262 255 ** 50ö Postverket plåtskarv PAR, PR
250
6263 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX
225
6264 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX
200
6265 255 AB F 600
175
6268 256 60 ö Postverket, LYXex
500
6269 256 60 öre PRAKT
400
6270 256 ** 60 ö PR-LYX
300
6271 256 ** 60öPostverket plåtskarv PAR, PR
300
6272 256 AB ex F800
250
6273 256 ** 60ö postverket , plåtskarvpar 250
6277 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lyx
200
6291259B2,P1 ** 10ö streck över 10, PR-LYX, F 350++ 200
6313 261-65 kpl inkl 11 0lika+ 4 par, F 2300
500
6314 26165 Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750
375
6315 261-65 Delaware,Kplsats 9 olika F 1330 inkl 4B 250
6316 261-65 ** Delaware kpl serie 11 olika ,F 1250 200
6324261bc-cb ** 5ö 8-strip med BC , 4stC och CB
200
6333 262-65 ** Delaware kpl serie 11 st med alla B 175
6339262BC,CB 15ö 2 fina par
400
6340262bc-cb ** 15ö 8-strip med BC , 4stC och CB 225
6341262BCC ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
6342 262CB ** 4-BLOCK, PRAKT MARGINAL
200
6346262CCB ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
6350 266-67 ** bc-cb 5ö och 15ö 4-block 4+3s och
3+4sid , PRAKT f CA 4600
600
6351 266-68 kpl med 9 olika och 4 par , F 3100
500
6352 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 250
6353 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 200
6354 266-68 ** G V 80 ÅR kpl serie 9 st med alla B 175
6361266bc-cb ** 5ö 2 bra 4-block BC+CB
250
6371 267BC 15ö GV 80år, PR-LYX
250
6372 267BC BRA PAR
200
6373 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, PRAKT 200
6375267bc,cb ** 15ö 2 fina par
400
6376267bc-cb ** 15ö 12-strip med BC , 8stC och CB 400
6377267BCCC ** 15Ö fint ovanligt strip BCCC
250
6378 267CB ** 15 Ö G.V. 1938, LYX
220
6379 267CB ** 15Ö PAR FRÅN HÄFTE, cyls1v, LYX 200
6384 269-70 ** 10ö A. B1,B2 lodr C vågr.C lodr PARSERIE, + 20ö par. F 2011 3050:-
300
6385 269BC ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PR-LYX 500
6386 269BC ** 10ö små siffror, LYX par
375
6387 269BC LYX marg
350
6388 269BC BRA MARG
250
6389 269BC 10ö G.V.små siffror, LYX marginal
250
6390 269BC ** 10ö Små siffror, PR-LYX
250
6391 269BC ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par
200
6392 269BC 10ö G V små siffror år 3+4 sid Prakt 175
6393269bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 450
6394 269CB ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PRAKT 425
6395 269CB PR par
350
6396 269CB BRA PAR
250
6397 269CB ** 10ö Små siffror, PR-LYX
225
6398 269CB ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par
210
6404 273BC Fint par stora siffr F2000
600
6405 273BC1 ** 10 ö stora siffror G.V. LYX 600
6406 273BC1 10ö PR-LYX par
550
6407 273BC1 10ö streck i rockkanten, PR
500
6408 273BC1 ** 10ö G V 3+4 SID, Marginal par , PR 500
6409 273BC1 10ö G V stora siffror år 4+3 pr-lyx par 400
6410 273BC2 ** 10ö G.V. 4-BLOCK. PRAKT MARG. 800
6411 273BC2 ** 10Ö G.V. Profil hö, LYX par
550
6412 273BC2 ** 10ö G.V. PROFIL HÖ. PRAKT 500
6413273BCC1 G.V. 10ö violet 3+4+4sid LYX marg , samt
CCB troligen från samma ark men smal marg.
550
6414 273CB ** PRAKT 4-BLOCK
900
6415 273CB G V stora siffror PR-LYX
700
6416 273CB god marg bra par
500
6417 273CB ** PRAKT men kt
200
6418 273CB1 10ö stora siffror med färgstreck, LYX 600
6419 273CB1 ** 10ö G V 4+3 SID, BRED MARG
500
6420 273CB1 Stora siffror, bra par
400
6421 273CB1 **, PR-LYX PAR 10ö stora siffror
400
6422 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 pr-lyx par 350
6423 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 BRA par 225
6424 273CB2 ** 10ö G V utan streck fint par
500
6425 273CB2 10ö G V stora siffror år 3+4 prakt par 375
6426 273CB2 10ö utan streck i rockkanten, LYX marg 350
6427 273CB2 ** 10Ö G.V. Profil hö, PRAKT par
350
6428273CCB 9 block CCB med 3 par, dekorativ sällsynt
enhet
900
6429273CCB LYX marg
750
6431273Cvar felperforerat par 350
6438 284-317 TRE KR kpl
200
6441 300V1 ** 140Ö TRE KRONOR, FLOUR.
700
6445 318BC Ling 5ö 4-BLOCK, LYX MARG.
200
6448318bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 350
6451318bccc 8-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 250
6453 318CB 4-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 240
6459 320B2 otandat höger, prakt
300
6460 320B2 ** 10ö Berz. otandat vä. PR-LYX
250
6461 320B2 bra ex 3-sid Berzelius,1100
200
6462 320BC Extremt bred marg
650
6463 320BC PRAKTmarginal,vc par
500
6464 320BC ** 10ö Berz. LYX marginal
500
6465 320BC ** 10ö Berzelius, fint par
300
6466 320BC Berzelius 3+4 sid PRAKT par
250
6467 320BC Berzelius 3+4 sid bra par
200
6468 320CB 10ö Berzelius,4-BLOCK prakt marg.
650
6469 320CB bra par
500
6470 320CB ** 10ö berzelius, PR-LYX
500
6471 320CB 10ö Berzelius, SUPERB marginal
450
6472 320CB ** 10ö Berzelius, LYX marginal
275
6473 320CB Berzelius 4+3 sid PRAKT par
225
6474320CBvar Berzelius 4+3 sid PRAKT par, variant violett
färkprick mellan märkena
290
6479 321BC Vackert par
500
6480 321BC ** LINNÉ LYX PAR
400
6481 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKTPAR
300
6482 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKT marginalPAR 250
6483 321BC 15ö Linné, LYX marg, ktspts
200
6484321bc-cb 15ö 2 praktpar
800
6486 321CB PRAKT 4-BLOCK,F 3400
1000
6487 321CB PRAKT par
550
6488 321CB Linné 15ö 4+3 sid PRAKT- LYX PAR 300
6489 321CB Linné 15ö 4+3 sid marginalPAR med LYX
MARGINAL
250
6490 321CB Linné 15ö 4+3 sid bra par
200
6495 324-25 Bellmankpl med bb. bc,cb prakt marg 400
6501 324BC ** 5ö Bellman 4-block 3+4s , LYX
300
6502324BC,CB2 pr-lyx par F 1600
550
6503324bc-cb Bellman 2 praktpar
390
6504324bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 375
6505324bc-cb 5 ö BELLMAN 2 par med pr marg
275
6506324BCC BELLMANN 3+4+4 sid , PR-LYX
275
6507 324CB ** 5ö Bellman, PR-LYX
250
6508 324CB ** 5ö Bellman 4-block 4+3s , god marg 200
6509 324CB 5ö Bellman 4+3 4-BLOCK 2 par 200
6511 324CCB BELMANN 4+4+3sid, LYX
250
6512324CCB BELLMANN 4+4+3 sid ,ovanligt, Prmarg225
6528332B1,2 2 st 3-sidiga från ark B2 i LYX
200
6529 332B1a 3-sid ot. vä F 1400
175
6530 332B2a 3-Sid ot. hö. F1400
175
6531332Ba1,2
2 ex ot vä + ot hö, pr
300
6532332Ba1,2 Slottet 3 sid ur ark skuret vä+ hö, prakt 200
6534 332BC ** SLOTTET 5KR PR-LYX 4-BLOCK 2900
6535 332BC Slottet 5 kr 4+3s, LYX
1500
6536 332BC ** slottet 5 kr blå 3+4sid 4-block
1500
6537 332BC Slottet 5 krblå 3+4 sid BRA MARGINAL1200
6538 332BC ** 4+3SID PAR SLOTTET, PRAKT
1100
6539 332BC ** 3+4SID PAR SLOTTET, PRAKT
1100
6540 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid LYX par
800
6541 332BC ** slottet 3+4 sid PAR
700
6542 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid par
650
6543 332BC 4-block slottet , ngt smal, C är LYX
460
6544 332BC ** SLOTTET 3+4 SID, praktmarg. kt
425
6545 332CLYX 4-block
800
6546 332C** 4-SID 5 kr blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 500
6547 332C** 4-SID SLOTTET,PRAKT 4-BLOCK
400
6553 332CB ** 5 KR PR-LYX
1300
6554 332CB PR-LYX
1200
6555 332CB ** slottet 4+3 sid par, bra
700
6556 332CC ** 5kr undre marginal par knr 33579
225
6557 332CC ** 5kr undre marginal par knr ..851
200
6573 337CPRAKT 4-s SVANAR
375
6574 337C** LYX 20kr Svanar A4 ppr
375
6575 337C** PR-LYX 20kr Svanar A3 ppr
300
6576 337C** 20 kr VITT PPR, PRAKT
300
6577 337C** 20 kr svanar, prakt
275
6578 337C** 20 kr marginalex
225
6616 400var 10ö brun i 4 märkesbilder i svagt spegeltryck
på otryckt papper , operf horiz. i mitten.
200
6638471-75var ** 9-BL pr-lyx serie , 4sk pos8 variant
färgfläck thill höger ovan kronan.
350
6650 528BB Bildsten 10 kr, 4-block 200
6651 528BB 10 KR BILDSTEN LYX 4-BLOCK
200
6657 563v1 Posthorn 1965, med flour., 5-STRIP
250
6667730BBv1 75ö Väderkvarn, blank gummi,4-Block 200
66792509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
66802509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6786 23 LYX 4-BLOCK Fca 2600+
1200
6787 23 AB 4-BLOCK
300
6788 23 ** 50 Ö GRÅ , LYXCENTR
250
6789 23 LYX
200
6790 23 ** 50Ö grå, PR-LYX
200
6792 23b ** 50ö grå, LYX 4-BLOCK
950
6794 24 ** 1 kr typ 2 , LYX
225
6797 24B ** 1 kr LYX par med övre marginal
250
6798 24B ** 1 kr LYX 200
6800 25 AB 4-BLOCK F 1000
275
6801 25 LYX
200
6804 26 vc 4-block F 1400
400
6807 26b ** 4-block PR-LYX , F 1800+
500
680826b,v4 ** hömarg 4-block pos3 ”ÖKE” AB
350
6809 26d 4-block AB
375
6810 26v4 ** 10/24ö ÖKE, PRAKT
300
6811 27-39 KPL SERIE F 1300
300
6815 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 4-BLOCK 400
6823 35 ** 25Ö vm krona, LYX 4-BLOCK F 1100 500
6830 37 ** 50ö vm krona . LYX
250
6834 38 ** 1kr vm krona, p-LYX 4-BLOCK F1100 250
6835 38 ** 1 KR LYX
200
6839 39 ** 5 KR LYX
175
6847 46 LYX 4-block 8ö
500
6848 46 ** 8Ö PR-LYX 4-BLOCK
500
6851 46cz 8ö 4-block AB-PR alla cz
400
6853 124** 10ö på 1 krona, AB-PR
600
6854 163b** 60ö postemblem vitt ppr, LYX
1600
6855 208** 1KR KONGRESS, LYX
750
LÖSEN **
1 ö ,AB välc. F 1300
350
4-Block,AB, 1 ex var. F6500+
900
** 3Ö LYX
2000
** 3ö Lösen t 14, PR-LYX, F 3300 1200
** 3ö Lösen t 14, PRAKT, F 3300 800
** 3Ö PRAKT, lvht, F 2700
500
** 3ö lösen, normalex F 1500
200
** 5ö LÖSEN T 14 i 12-block AB-PRAKT, enligt
F 2015 är detta STÖRSTA KÄNDA ENHET
(10-block känt) några särade tänder mellan
märke pos 9-12. F ca 21000 kr UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
2500
6865 4a ** 6ö ab-prakt 1000
6866 4b 6ö PRAKT 4-BLOCK, F 27500
6000
6867 4b 6ö gul , PRAKT, F 5500
1100
6868 4b 6ö , AB 550
6869 4c 6ö t 14, PRAKTex
1100
6870 4c ** 6ö AB, fräscht, F 2500
400
6871 5 ** 12ö t14, PRAKT 4-BLOCK F ca 2500 450
6872 5 PRAKT-LYX, 12ö
200
200
6682 2 ** 4ö tj t 14 , trubbig ht. F 6000
350 6873 5 ** 12ö t14, PRAKT 6683 3 ** 5ö , AB 375 6875 5a 12ö PR-LYX 4-BLOCK, F 2500+, 1ex v2 1100
6684 3 ** 5ö prakt centr, 2 vhtt, F 2600
350 6876 5v2 **12ö superb 4-block, pos4 V2, pos2 var 500
300
6685 3d ** 5ö t 14 , postfriskt AB ex F 2300
500 6877 5v2 ** 12ö t14, ab-PR 4-BL , pos2 v2
250
6687 5b** 12ö LYX EX intyg HOW 5,5,5 6878 5var ** 12ö vit fläck under 12, PR-LYX
6879 6b ** 20ö grönaktigt blå , PRAKT
700
8000 6880 6b ** 20Ö BRA AB
325
6688 5b ** 12ö AB-PRAKT svårt märke
1800 6881 7bv ** 24ö olivgrå, AB med kort L, F 1700 +
250
6689 8 ** 30Ö, PRAKT-LYX , F 4000
1000 6882 7c 24ö 4-BLOCK , AB-BA, F 7000, + 2 st v2 700
6690 8 ** 30Ö, AB-PR
400 68847+L7v 4-BL AB, 1-2ex *
350
6691 11 ** 2ö LYX 4-BLOCK
200 6885 8c Vc AB 4-block F7000
1800
6703 13A ** 4Ö GRÅ, PR-LYX
450 6886 11 DUBBELT spegeltryck
300
6704 13A ** 4Ö GRÅ, PRAKT
250 6887 11 ** 1ö LYX
300
6710 13Ac ** 4-block 4ö typ 1, AB, svårt F 2250+
350 6888 11 ** 1ö svart, LYX
250
6711 13Ac 4-block AB, några obet särade tänder F 1500 6889 11 LYXc
200
300 689411-19 ** 1,3,6,12,20.30 o 50ö i 4-BLOCK** , 3ö 2st *, F
6713 13B ** 4ö , PR-LYX 4-BLOCK
250
ca 4500
500
6714 13B ** 4ö PR-LYX 4-BLOCK
200 689511-20 ** välc-pr, men 1kr *. F ca 2000
300
6720 14 ** 5ö LYX, 4-block
500 689611-20 ** 1ö-1kr mest ab, men 1kr *. F ca 1950 200
6733 15b ** 6ö PR-LYX
700 689711a1v2lodr. 3-strip ,P-lyx, v2 i mitt
275
6734 15b ** 6ö PRAKT
400 689811a1v2** 1ö PR-LYX 4-block, pos1 v
200
6735 15b ** 4-block 6ö , AB 3st 1 BA, 3250+
400 6900 11v2 Spegeltr. 4-bl., 1 ex v2
200
6736 15b ** 6Ö blålila PRAKT-LYX
300 690211v2,var ** par 1ö, vä ex v2, SPEGELTRYCK, ab-pr
673815b,var** 6ö PRAKT, var hårstrå i gummering
300
200
6739 15c prakt-AB
180 6903 12 ** 3Ö LÖSEN T 13, lyx
300
6742 17 Bra AB, F 1100
275 6904 12 ** 3ö 3 olika nyanser i Praktkvalitet
250
6743 18 ** 20Ö RÖD, AB
600 6905 12 LYX
200
6744 18 ** 20ö öd , postfriskt mycket gott ex
500 6906 12 PRAKT 4-BLOCK
200
6745 18 ** 20Ö RÖD, AB
500 6911 12c ** 3ö hög karmin ,4-Block PR-LYX, SVÅR
6746 18 felfritt ce. nedåt F4000
350
NYANS F ca 3000
600
6747 18 fräscht ex ,fht, F 4000
225 6912 12c LYX
275
6748 18f ** 20Ö RÖD, AB-PR
1000 6914 12d 3ö PRAKT -LYX 4-BLOCK
550
6749 18g ** 20 ö ljust mattröd , par
900 6915 12d ** 3ö LYX 4-BLOCK, 1 ex *
500
6750 18g ** par 20Ö RÖD, BA( naturlig matt fläck i
6916 12d ** 3ö matt karminröd ,4-Block AB-PR
225
gum)+AB, F 8400
650 6917 12d LYX-PR 3ö
200
6751 19 ** 20ö blå, PR-LYX 4-BLOCK, F 880
225 6924 14 LYX, 6ö
250
6752 19 ** 20ö blå PR-LYX 4-block F ca 900
225 6925 14 PRKT 4-block
250
6758 19c ** 20ö mörkblå , PR-LYX 4-BLOCK
300 6930 14b ** 6ö brunaktigt orange , 4-block ,AB 1000 175
6759 19c ** 20ö mörkblå , PRAKT 4-BLOCK
200 6931 14b ** 6ö brunaktigt orange ,AB , F 270
175
6760 19v 4-block ,PR-LYX F 1400
400 6932 14d ** 6ö orange LYX-PR
250
6761 19v 4-block ,2 st *
250 6933 14f ** 6ö PRAKT 4-block
200
6762 19v vågrätt otandat par
175 6934 14g ** 6ö orange ,4-Block PRAKT
225
6763 20 AB F 1300
275 6935 15 LYX
400
6764 20b24Ö 4-marginalBLOCK, AB, F 6500
1100 6936 15 ** 12ö , prakt 4-BLOCK
400
6765 20b 24Ö PR-LYX
900 6937 15 ** 12ö , ab- prakt 4-BLOCK
275
6766 20b 24Ö PRAKT
500 6938 15 ** 12ö ,LYX 250
6767 20b 24Ö AB, HÖRNMARG EX
250 6939 15 ** 12ö , prakt -LYX par
225
6768 20b 24Ö SUBERB centr, ett par ktt
175 6940 15 PR-LYX
200
6769 20c ** 24ö PR-LYX
500 6941 15 ** 12ö , prakt-LYX
200
6770 20c AB300
6943 15d 12ö PR-LYX par , ett ex var rambrott
250
6772 21 fräscht 4-BL, AB ,F 2750
500 6944 15d ** 12ö röd LYX-PR
250
6773 21 ** 30 ö brun, PR
250 6945 15e ** 12ö RÖD ,4-Block AB-PR
250
6775 21i ** 30Ö Hörn 4-block, AB-BA, F 3000
350 6947 16 20ö LYX
300
6776 21i ** 30ö fint AB marginal par F 1200
200 6948 16 ** 20ö LYX-pr
175
6778 22Ag** 50 ö typ 1, BA
475 6953 16e2 ** 20ö blå LYX-PR
350
6779 22B** 50ö röd typ2, AB-9R 8-BLOCK, F CA 45000 6954 17a ** 24ö AB centr, lätt veck, F 2012 4000kr 350
4500 6955 17b ** 24ö LYX-pr
500
6780 22B** 50ö röd typ 2, PRAKT
1500 6956 17b ** 24ö blåakt lila LYX-PR
400
6781 22B ** 50Ö RÖD TYP 2, AB-PR
1100 6957 17b ** 24ö , ab-prakt
200
6782 22B ** 50ö typ 2 , vackert AB
600 695917d,v2 24ö rödlila, vackert AB 4-block, F 2250
500
6783 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB-PR, tjock ramlinje upp1000 696017d,v2 24ö rödlila, AB 4-block, F2250 ,2hö ex v2 350
678422Bvar** 50 ö typ 2, PRAKT
950 696117d,v2 AB,4-block, 2 ex *, 2 ex v2 varav 1 **, F ca 1000
678522Bvar** 50 ö typ 2, AB
500
TJÄNSTE **
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6864
1
1,1v
2
2
2
2
2
3
696217d,v2 24ö rödlila, par ,hö ex v2, AB F-03 1100
6965 19 ** 50ö lösen t 13, LYXcentr
6966 19 ** 50ö BRUNT 13 PRAKT
6967 19 ** 12ö , prakt-Lyx
6968 19b ** 50 ö mörkt orangebrun, PR-LYX
6969 19d ** 50ö , ab 4-BLOCK
6970 19e ** 50ö , ab- ba 4-BLOCK
6971 20 ** 1 krona blå/brun, PR-LYX
6972 20 ** LYX 1 KR
6973 20 1kr , mkt fint 4-block ,AB, F 3200
6974 20 ** 1KR PRAKT, F 2000
6975 20 ** 1KR 4 -BLOCK , 2 undre ** övre*, AB
6976 20 PRAKT 1 kr
6977 20 1 kr AB F 800
6978 20 ** 1 kr bra AB
6979 20 ** 1 kr bra AB
6981 20d ** 1kr vackert AB 4-block
6985 1 ** FLYGPOST 1912, LYX 4-BLOCK
6986 1 ** FLYGPOST 1912, hörnmarginal LYX
MILITÄR OCH FLYG 1912 **
6990 1 HF1 FLYG 1912 LYX 4-BLOCK
6991 1 ** Sveriges första Flygpost , PRAKT
5- STRIP **
SVERIGE
300
225
300
200
175
350
275
200
900
750
700
450
400
375
250
250
225
600
900
350
1200
300
märken med utrop under
175 kr. Lista och
bilder finns bara på
internet. Lots with
startprice under 175
can be seen only on
internet.
6992 40c 2ö ph prakt vågr 5-strip **, 175
6994 43 5ö vågr 5 strip 4 ex ** F 5700
600
6995 50 ** 10/ 12ö PRAKT-LYX 5-STRIP
200
6999 54a AB 5-STRIP
500
7000 54P ot. provtr vågr 5-strip
500
700156dv1 20ö Otandat,vågr.Lyx
1400
7002 58 30ö Oscar vågr marginal 5-strip, AB
1100
7003 59c ** 50ö blågrå, vågr 5-strip, AB-BA,13000 1800
7004 59d50ö Oscar marginal 5-strip, AB,F 12000 2100
700661-64 ** 1-4ö siffertyp AB 5-strip
220
701062bvm1 AB 5-STRIP F 1750 ++
500
701162bvm1AB-BA 5 STRIP
290
701363vm1 3ö OMV VM. F900
200
7014 64 4ö 5-strip LYX F900+
400
7017 75 5ö vm krona 5-strip, F 800
250
7018 76 10ö vm krona, PRAKT 5-STRIP , VÅGR 450
7019 76 AB-PR F1000+
300
7021 79 LYX-SUPERB
225
7027 85 20 ö medaljong vågr LYX 5-strip, svårt
900
7028 85 20ö PRc 5-strip ö hö hörnmarg. gumve. 325
7029 88 30ö Medaljong ,AB
750
7030 88 ** 30 Ö MEDALJONG MED NEDRE MARGINAL
BA-AB
300
7031 89 35ö Medaljong ,AB
600
7033100V2 Förskjutet påtryck,vc AB 5 strip, f 1750
400
7040105cz ** 5/2ö AB-PRAKT 5-STRIP F 1250
250
7041126cz ** 5/2ö AB-PRAKT 5-STRIP F 2000
400
7047137cz 20ö Lftpost, vågr 5-strip tydl kpv , AB
250
7050 139b 3 ö.AGRG ab-pr 1750+
600
7051 139b ** 3Ö AGRG 5 STRIP
350
7052 139b 3 öre AGRG ,AB ,F 1750
300
7053139b,var ** 3ö , felperforerat 5-strip,en kt
200
7054 140A AB-(PR) 5 STRIP
275
7055140Aa ** 5ö grön typ 1, AGRY, 2-3, AB
400
7056140Aa ** 5ö grön typ 1, vikt mellan 2-3, AB
300
7059140Acx**/* 5ö grön typ 1, 4-str cx , pos 1o4 *, AB 500
7060140Ca typ I vc 4-s 5-strip ovanl
200
7064140Ccxz 5ö grön vm linje+KPV, vågr 5-str . AB-BA 9 50
7065 141b **/* 4-strip 5ö brunröd typ1, pos 3*, AB
450
7068142Acx** 5ö brunröd typ2, AB, 5-strip
190
7070 142Ecc PRAKT
650
7073142Ecxz ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT, cxz 250
7075 143A LYX 5-strip på a1 ppr med RENT TRYCK 375
7078143Ac rent tryck, A2,PR-LYX
400
7079143Ac rent tryck, A2, AB F900
260
7080143AccPR 5-strip F900++PR
400
7090143Ea ** 5ö grön typ 1 ,a2 ppr, 5-strip
350
7091143Ea **/* 5ö pos 1+4* ,a2 ppr, 4-strip, ab-pr
200
7097144Aa ** 10ö AGRY, LYX 5-STRIP, SVÅRT
1800
7098144Aa ** / * MITTEX *, PRAKT STRIP AGRY
950
7099144Aa * ostpl , sign KAN
300
7100 144Ab ** 10ö grön A1ppr, LYX
1600
7101144Ab ** 10ö grön A2ppr AB-PRAKT, F 2500
850
7102144Abz** 10ö ljusgrön med tydligt KPV, bra AB 1900
7103144Ac ** 5-strip 10ö Lejon grön på B ppr bra AB , F
2750
650
7104144Acc*(*)-**,AB-PR F 600
7108144Acxz AB
250
7109144Ad ** 10ö grön, B ppr, 5-strip AB
350
7110144EcxLYX
250
7112 144Ecxz ** 10ö grön t 13, cxz, AB ovanligt
2400
7113 145A ** 10ö 5-strip, A2 ppr, PR-LYX
300
7114 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A2ppr, PRAKT 290
7115 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A1ppr, PRAKT 275
7117145Ea HÖGSTA LYX
1500
7118145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,5-STRIP ,LYX 1200
7119145Ea AB F 1800 A2 PPR
500
7120145Ea ** 10ö violett 5-strip, A2ppr, AB
250
7123145Ecxz F 950
200
21
22
7124145Ecxz ** 10 Lejon violet, linje+KPV AB 5-STRIP200
7125146Aa ** 10ö MÖRKT violett 5-strip, A3 prov ppr, sign
GG ovanlig färgvariant
600
7126146Ab ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT-LYX 250
7127146Ab ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, , PRAKT
175
7128146Ac AB, Svartaktigt violett
800
7129 146Ca 10ö viol. vågr ö marg PR-LYX 5-STRIP 2600
7130 146Ca 10ö viol. vågr AB-PR 6-STRIP
2000
7131 146E** 10ö 5-strip, A3 ppr, LYX
400
7132146Ea PRAKT
500
7133146Ea ** 10ö violett t 13, PRAKT 5-STRIP
400
7134146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT
275
7136146Eb vc AB 5-strip f 1750
600
7137146Eb ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT-AB 400
7138 147 PRAKT
650
7139 147 ** 25ö orange, 5-strip sign KAN, AB
400
7140 147 25ö orange, A2 ppr, AB 5-strip
325
7141 147 vc AB 5-STRIP
300
7142148Aa AGRY ,LYX 5-strip
200
7146148Acxz ** 30ö brun CXZ ppr, fint 5-STRIP
325
7147148Acxz AB , sign BG
300
7148148Avar 30ö plåtskarvsiffror 1-2
200
7149149Aa ** 10ö AGRY ppr, fint 5-STRIP
550
7150149Abz5-strip 10ö GV en face, vm KPV, AB inkl
skarvpar. F 6500
700
7151149Ac PRAKT 5-STRIP, 1 ex naturlig gummifläck1400
7152149Ac ** 10ö 5-strip, B ppr, AB, F 10000
1200
7153149Ac 5-STRIP vc AB F 3750
950
7155150var**/* 15ö pos 2,4**, felperforerat 5-strip med
partiellt spegeltryck
200
7156 151A20Ö EN FACE 5-STRIP , AB-PR
700
7157 151AAB , ngt centr hö
600
7158 151Ab * , AGRY, sign BG, Ab, centrerat uppåt,
RARITET på AGRY.
2800
7159 151Abz 20Ö EN FACE 5-STRIP KPV MITT PÅ, bra
AB, mycket svårt 5-strip, F 8500+
2400
7160 151Ac PR-LYX
2500
7161151Ac ** 20ö 5-strip, AGRG ppr, AB, F 5000
450
7162 152A 4-strip LYX centr
200
7169152Ab vc , B PPR F 750
175
7171 153b PRAKT 5-strip
275
7172 153c AB
300
7173153c,bz20ö ljus violett vm kpv AB-PR 5-STRIP
750
7174153cbz20ö liust violett ;vm KPV
800
7175 154aAgry, AB-PR, F 8000
1900
7176 154a**/* 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 5-strip,
pos 1+5 är *, F(2010) 6200++
950
7177 154a**/’ 110ö 3-strip, AGRY ppr,AB MITTEX** 300
7178 154bAB, 1ex ändm. ,F 7000
1600
7179 155140ö Vasa, LYX svårt i dena kvalitet
2400
7180 155 140ö Vasa, AB , F 3750
700
7181 155b prakt 5-strip
1000
7182 155b 140öre, 1 ex svagt ve
600
7183 155b 3 ex **,2 *,F 2800
300
7184155bz *’ G VASA 140ö vm KPV , fint 5-strip 7000 750
7185155bz ** 140ö G Vasa med vm kpv 5-str F6500 650
7186 156 ** 35ö typ 1,A1 ppr, AB-PR 5-STRIP
1100
7187 156aAB-PR
1500
7188 156a A1, ABcentr
1100
7189 157 35ö gul typ2, a1,3 ex** 2ex *, PR F 3600 600
7190 158 ** postemblem 40ö typ 1 , plåtskarv Ab
600
7191 159a ** 40ö typ 2 , A1 ppr, prakt 5-strip ,pos1 * 800
7192 159a **/* postemblem 40ö typ 2 A1 , PR positioner
2+4 **
550
7193 159a40ö typ2, PR-LYXcentr 4ex * ett **, 350
7194 159bPRAKT- LYX , 40 öre typ II
4500
7195 159bAB, centrerat F 12000
1900
7196 159b** 40ö 5-strip, B ppr, AB, F 13.000
900
7197 160AB F 8000
1700
7199 162 PRAKT
850
7200 162 ** 60ö 5-strip, AGRG ppr, AB
400
7201162cx **/* pos2-3 **, 60ö vm linjer 5-strip, 900
7202 163a 60ö typ2 A2ppr, 3ex ** 2 ex * AB F 6300 900
7203165bz **/* 80ö KPV 7-strip pos 1,4,7 * F 3800 ABPRAKT
650
7204165Bz *-**,PR-LYX, 600
7205165bz ** 80ö vm KPV hela bokstäver 5-strip, ab 600
7206165cc ** 80ö postemblem vm linjer , PR 5-strip 225
7207165cx 80ö vm linjer, PRAKT
500
7208165cx ab, vm linjer
400
7209165cx ** /* 80ö vm / LYX 5-strip pos 2*
400
7210165cx AB ,sign BG
300
7211 165cxz AB F 4750
1000
7212 166a PR-LYX
175
7213 166a 85 ö grön A2 ppr, PRAKT
175
7214 166b 5ö vitt ppr, PRAKT 5-strip
225
7215 166b A3 ppr , vc AB
200
7218 168b PR-LYX, A2
500
7219 168d **/* 1Kr pos 2+4 ** A3 ppr AB-PR
250
7221 169a AGRG,PR-LYXc F 1500+
500
7222 169a 110ö AGRG, AB-PR 5-STRIP
400
7225169cxzAB-PRAKT 5-strip
350
7226169CXZ 110ö linjer +tydl KPV, AB-PR 5-STRIP 350
7227169cxz*-**,LYX, 4 ex *,f 875++
250
7229170b1 AB 5-strip, F 1875
400
7230170b2 PRAKT F 1875++prakt
700
7231170b2 115ö or.akt brun, vitt ppr, AB F 1875
300
7232170b2 **/* 1,15Kr pos 2+4 ** A3 ppr PR-LYX
200
7233 171 **/* 120 ö svart, A2 ppr, pos 4-5** ,AB-PR centr
5-strip hö ex något ktt , F ca 4100
400
7234 172a PRAKT A2
650
7235 172a A2, AB-PR, 2 ex *,F 1050
275
7236 172b ** 120ö 5-strip, A3 ppr, AB
175
7239 173a AGRG, PR-LYX
300
7240 173a AB-PR ,AGRG, F 550+
200
7242173Bz PR-LYX
275
7245 174a vc AB-PR F 1250
350
7247 174b 145ö banderoll 6-strip, sign VA, PRAKT
250
7248 174b vc 5-strip F 850
225
7250174Bz **140ö postembl vm KPV ,AB-PR 5-strip 190
7251 174c LYX
400
7252 174c 145ö vitt ppr, PR-LYX
300
7253 174c AB F 850
175
7256 175A
7257 175A
7258 175A
7261 176A
7262 177A
AB, rödviolett A1p. F 2000
600
** 15ö violett A1ppr G.V. prof vä. AB
350
** 15ö a1 violett 5-strip
250
** 15ö A2 ppr röd, 5-strip, AB
500
** 15ö RÖD TYP 2 A2 G.V. prof vä. LYX
5-STRIP
450
7263177Aa LYX 5-strip
500
7266177Ab ** 15ö röd rent tryck, AB-PR 5-STRIP
1000
7267177Ab ** 15ö röd, hö ex 2ktt, PRc 5-STRIP
500
7268177Ac2PR-LYX 5-strip
600
7269177Ac2** 15ö röd, PR-LYX 6-STRIP
450
7270177Ac2AB250
7271177Ac2** 15ö 5-strip, A3 ppr, AB ,ktt hö ex
175
7272 178A ** 15ö brun G.V. prakt 5-strip
225
7276179Ab **/* 20ö Agrg ppr viol.5-strip, AB pos2,4* 500
7277179Ac AV ppr ,AB,att.KAN, 7500
1900
7278179Ac 20ö AV ppr vackert AB 5-strip, F 7500
1100
7279179Ac,v 15 öre på AV papper och med PLÅTSPRICKA PÅ mittmärket , 3-4 EX**, 1-2 ex *,
signerad Menzinsky F MINST 6500++++ 2800
7280179Ae PRAKT
500
7281179Ae AB F 1200
275
7282179Ae 20ö AGRY gråakt lila, F 1200, bra AB
225
7283179Ae ** 20 ö violett i 2nyanser G.V. t 5-strip
200
7284179Ae,v 5-strip 2ex**+3* , pos 3 plåtspricka 275
7285179Af B-ppr, PRAKT
750
7286179Af B-ppr, AB F 2000
300
7287179Af,bz **/* 20ö viol.4-strip, AB pos1,4*
500
7288179Ag * 20ö ultram. violett B ppr, F 4000, AB
500
7289 180a AB-PR F 2500
650
7290 180a AB F 2500
550
7291180Aa ** 20 ö röd 5-strip A1 ppr, AB
350
7292180Ab ** 20 ö röd 5-strip A3 VITT PPR ppr, AB
600
7293 180b LYX 5-strip 1 ex *,F 3300++
1400
7294 180b20ö röd vitt pr, PRAKT 5-STRIP
1000
7295 180b AB, ett ex ändbanderoll
650
7296 181a AB- PRAKT F 2000++
600
7297 181a ** 20 ö orange pr-lyxc 5-strip
375
7298181Aa,b ** 20 ö or 5-strip A2+A3 ppr, PRAKT
400
7300 183a LYX, sign BG , F 2000++
1100
7301 183a ** 25ö blå 5-strip, A1 ppr, LYX
700
7302 183a ** 25Ö BLÅ 5-STRIP AB, kt, ändmärke
250
7303 183b AB 2000 rullbander.
400
7304 183b ** 25Ö BLÅ 5-STRIP AB, VITT PPR
300
7305 183b **/* 25ö blå A3 ppr, 5-strip pos 2+4**
250
7306 184 PRAKT-LYX 5-strip
1800
7307 184 vc AB 5-strip F3750
900
7308 184 **/*(*) 25ö rangeA3 ppr, 5-strip pos 3*, LYX 350
7309 185a PRAKT 5-STRIP
850
7310 185a ** 30ö BLÅ A1 ppr, 5-strip ,AB
350
7311 185A 25ö blå , AB 5-STRIP
325
7312 186a LYX 5-STRIP
1500
7313 186a Vc AB, 2st *(*), F1900
500
7314 186bRENT TRYCK, AB, 3750
1600
7315 186c ** 30ö brun rent tryck mycket fint 5-strip 900
7316 187a ** 35ö KARMIN 5-strip, A2 ppr, AB
700
7317 187a **/* 35ö lila A1 ppr, 4-strip pos 2-4**,AB
400
7318 187A 35ö G.V. 4 ex *, ett **, AB, F 2700
325
7319 187c A3 PPR LYX 5-STRIP
850
7320 187c vc AB
425
7321 187c AB, med plåtskarv F 1750
350
7322 187c ** 35ö KARMIN 5-strip, A3 ppr, PR
350
7324 189 ** 40ö profil vä. olivgrön 5-strip PRAKT- LYX
1700
7325 189** 6-strip pos 3 * PRAKT F ca 7350
1400
7326 190a**/* 40Ö TYP2 5-STRIP pos 2+4 ** , A2 PPR,
LYX
750
7327 190a40ö typ2 A2, AB, 4ex * ett **, F 2400
350
7328 190b** 40ö GRÖN 5-strip, A3 ppr, PR
850
7329 191a 45ö brun A2, PRAKT, 4ex * ett **, 2050+ 400
7330 191b PRAKT-LYX
250
7335 193 AB ,A1 F 2375 sign KAN
500
7336 193 ** 85ö grön A2 ppr, 5-strip ,AB
300
7337 193 ** 85Ö grön, a1, AB
250
7338 194 **/*115ö A2 ppr, 4strip ,pr-lyx pos 2+3**
300
7339 195 ** 145Ö grön, A1, PR-LYX 115?
650
7340 195 AB A2ppr
250
7341 195 ** 145Ö AB-PRAKT 5-STRIP, A1 ppr
200
7342 195 ** 145ö GRÖN 5-strip ppr, PR
200
7343 195 **145ö A2 ppr, 5-strip ,ab-pr-lyx 175
7344 195a A1 ppr, PRAKT F 950++
300
7345 195a AB A1
200
7347197cx AB , ett ex kt
275
7348 211 PR-LYX
200
7349212cx AB-PR 5-STRIP
400
7350 216b30ö grönblå, vågr AB, F7500
1200
7351 222 Vc AB F 4250+
1400
7357234A-37 10.15.25.90 ÖRE 2-sidiga 5- STRIP F
3550-
990
7360 235A PR, 1ex plåtsprickor i marginalen
200
7363235Av mitt ex med variant Flamma,PR
300
7365 236 PRAKT-LYX
275
7366 236 AB175
7367 237 LYX-PR
1300
7368 237 AB- PRAKT, 90ö 1932
900
7369 237AB- , 90ö 1932
675
7370 239 5ö t 13, PR-LYX 5-STRIP
175
7373 239E PRAKT 5-STRIP
175
7375240A-45 ** Riksdagen kpl AB-PR 5-strip F 4775 550
7376 241A 10ö riksd. PRAKT
200
7377 242A 15ö riksd. LYX
200
7379 242C 15ö riksd. 4-sid 10 -block 2x5vågr PR 300
7380 242C 15ö riksdagen 4-sid vågr 6-strip, LYX
300
7382 243 PRAKT 5-STRIP
450
7384243Cc ** 5ö 4-sidig 5-strip vågrätt, ab-pr
200
7385 244 PRAKT 5-strip
550
7387 24560 ÖRE LYX F 1750+++
1100
7388 245 ** 60ö riksdagen PRAKT-LYXC 5-STRIP 550
7389246-57** Postverket kpl 15st inkl 4-sidiga i 5-strip i
AB-PRAKT kvalitet. Sällsynt.
3500
7390246-57** 5ö-1kr 2 sidiga 4-strip serie, ( 30ö ett ex ktt)
mest prakt centrering. F ca 12.000 för 4x 2
sidiga.
2000
7398 248A LYX 15ö 250
7400248API 15ö LYX-PR
200
7401 248API 15ö brottpå rockkanten, PR 5-strip
175
7404 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, F 375 + LYX, allaPI200
7406 249 ** 20ö Postverket, PRAKT 5-STRIP
400
7407 249 20öre PRAKT
375
7408 249 **-* Postv, 20ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*)
200
7409 249 ** 20ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP
200
7410 250 25 Ö, AB F 750
200
7413 251 PRAKTc ,2st kttspts
900
7414 251 30 ö AB centr uppåt F2250
500
7415 251 ** Postverket 1936 30ö pr-AB 5-strip
450
7416 252 ** 35ö Postverket 1936 pr-LYX 5-strip
250
7417 253 40 Ö LYX
400
7418 253 ** 40ö POSTVERKET, LYX 5-STRIP, 1 ex del av
ändbanderoll
300
7419 253 40 Ö F 825 5-strip
250
7420 253 * Postv, 40ö 4-strip 200
7421 254 45 Ö PRAKT
400
7422 254 45 Ö AB 5-strip F 900
275
7423 254 ** 45ö Postverket 1936 pr-LYX 5-strip
275
7424 254 ** 45ö POSTVERKET, PR 5-STRIP,
225
7425 25550 ö, PRAKT F3000+
1500
7426 255** 50ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP,
600
7428 255A50ö PRAKT 6-STRIP f 3600++
1100
7429 256* Postv, 60ö 4-strip , LYX
200
7430 257 SUPERB alla i högst LYX
600
7431 257 ** 1KR POSTVERKET, PR-LYXc 5-STRIP, kt, 1
ex del av ändbanderoll
200
7433 258 PRAKT Bromma
250
7443259B1 Swedenborg, 3 sid ot. vä, prakt 5-strip
250
7444259B2 10ö lodr 3-sid F 750
250
7448259CBCB ** BCC...CCB 12-STRIP i 24 block 4 par 175
7451261-65** 5-strip serie Delaware alla med kpl rullbanderoll stpl Värnamo 8-4-38, ovanlitg
500
7452261-65** 5,15, 20, 30 o 60ö Delaware 5-strip
275
7459266-68** 5,15,30ö 5-strip 80 år
250
7461266B1 otandat vä, 5- strip F 1000
300
7462266B2 otandat vä, 5- strip F 1000
300
7463267B1 15ö otandat vä i 5-strip, F 1500
350
7464267B2 15ö otandat hö i 5-strip, F 1500
350
7466 268 ** 30ö G.V. 70 ÅR PRAKT 5-strip
275
7468269bcccc ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö300
7471269CB6- STRIP MED CB PAR F 1100
400
7472269ccccb ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö300
7475276PI 20ö karminakt. röd, 5-str PI i mitten, PR
300
7476276PI 20ö röd, 5-strip, PI i mitten, PRAKT
300
7478284-317 TRE KR kpl serie 5-strip
750
7479284-317 TRE KR kpl serie 5-strip
750
7480284-317 ** TRE KRONOR 5-strip kpl, flera LYX 700
7488 296 LYX 1,10 kr
200
7499 305 LYX 1,75 KR
350
7505 310 LYX 2,10 kr blå
300
7508 312 2,30 KR, LYX
300
7509 3122,30 kr brun
175
7513 317vFlourescens,godkänd av Gummesson, F4000,
1200
7515318B1 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250
290
7516318B2 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250
290
7520320-23** 10, 15, 30 ,50ö1kr Berz Linne 5-strip 500
7521320-323 ** Vetenskapsakademien 4 olika 5-strip 500
7522320B1 Berzelius 10ö otandad vä prakt 5-strip
1500
7523320B1 10ö Berz. pr centr Lyx marg mycket svår 1200
7524 320B2 10Ö OTANDAT HÖ, F 6500, prakt
1500
7527321B1 15ö Linné lodr.3 sid. Pr, en kht
200
7528321B2 Linné prakt 5-strip otand hö, F 875
250
7530 322 PR-LYX F 1150++
350
7531 322 ** 30ö 5-strip Berzelius, PR-LYX
350
7532 322 30ö, PR-LYX
325
7533 323 50ö, LINNÉ LYX
400
7534 323 ** 50ö 5-strip LINNÉ, PR
250
7536324B1 Bellmann 3-sid ot. vä. pr5-strip F 800
200
7538324B2 Bellmann 3-sid ot. hö. pr 5-strip F 800
200
7540324BC6-strip BCCCCC
225
7544324CB** BELLMAN 5ö, 6-strip CCCCCB
300
7545324CB6-strip CCCCCB
225
7546324CB6-strip ccccCB, bellman
200
7548326-27** 15ö, 50ö SERGEL, 5-strip , PR-LYX
500
7551 327 50 öre SERGEL PR 1500+
500
7552 327 ** 50ö 5-strip SERGEL, LYX
450
7553328-29** BIBELN 5-STRIP 15, 90Ö
300
7554 329 90 Öre BIBELN PR-LYX F 1600
450
7555 329 ** 90ö 5-strip BIBELN, LYX
450
7556330-31** SKANSEN 5-STRIP 10Ö+ 60Ö
200
7558 331 60 öre SKANSEN PR
325
7559 331 ** 60ö 5-strip SKANSEN, AB-PR
200
7561333-34’** 5ö+1kr( P-LYX) HAZELIUS 5-STRIP 175
7563 334 ** 1 KR 5-strip HAZELIUS, PR
200
7564334-333 ** Hazelius 1kr o 5Ö 5-STRIP
200
7565335-36** 15ö + 120ö BIRGITTA, 5-STRIP
500
7566 336 120ö Birgitta PR-LYX F 2875 ++
950
7567 336 PRAKT 120ö Birgitta
750
7568 336 ** 1,20 KR 5-strip BIRGITTA, LYX
600
7569 336-335 ** 120ö BIRGITTA rullbanderoll 5-STRIP700
7570 337C 4-sid Svanar med marginal, Lyxc
1600
7571338-39** 20ö + 40ö Tessin prakt, 5-STRIP
400
7572 339 40 Ö TESSIN F1450
475
7573 343 ** 60ö SCHELE , LYX
300
7574 343 ** 60ö 5-strip SCHELE, LYX
200
7576347-48** 10, 90ö PRAKT-LYX skyttet 200
7579349-50** 5Ö, ab-pr 120ö LYX , Montelius 175
7581351-52** 5Ö, ab-pr 60ö LYX , Sjökartan 175
7583353-57** 10ö-90ö PR- LYX , FLOTTAN 250
7586 357 90 ö FLOTTAN LYX
350
7587 357 PRAKT 5-strip 90 ö FLOTTAN
250
7598 410 ** G V typ1 30 ö röd , svår
175
7629 563v 5-strip FLOUR, 1625
550
5-STRIP EWERTS PROV
RULLAR 100 i var om ej
annat står.
7633 201 90ö Vattenfall 100 rulle
7635 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle
500
1200
7636 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500
7637 277 25ö orange Prifil Hö, fin 100 rulle, 1800
7638 277 25ö orange Prifil Hö, fin 100 rulle, 1800
7639 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle
7640 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER
7644 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500
7645 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE
7646 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle
7647 289 75ö tre kronor, 100 rulle
7648 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle
7649 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle
7650 293 90öre TRE KRONOR
7651 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle
7652 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR
7653 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st
7654 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st
7655 301145ö TRE KRONOR fin 100 rulle
7656 3051,75KR TRE KR 7657 32350ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009
23750:-
7658 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin
7659329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin
7660336 120 ö Birgitta fin rulle
7659
200
200
180
250
225
900
850
325
350
275
550
250
200
500
1200
700
600
4000
3000
7000
3000
4500
33820ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500
rulle. F ca 4700
550
7660 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500
märken kvar. F minst 4000
500
7661 341 90 Ö FOLKSKOLAN
800
7662 352 100 rulle SJÖKARTAN 1944, välcentr
1200
7663 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
7664 373 30ö NOBEL F 2000
300
7665 375 100 rulle GJEJER 90ö 1947, välcentr
700
7666 378 60ö GV 40 ÅR F 1000
225
7667 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle
175
7668382-84G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR
350
7669382-84G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar
200
7670382-84G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar
180
7683 447 40 öre D.O. F 1200
250
7684 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle
300
7685 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
7687459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100
250
7688 463 75ö HÄLLRISTNINGAR
500
7689 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle
300
7691 466 95 öRE DITO 4000
850
7692 466 5 Ö HÄLLRISTNINGAR
570
7693 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle
500
7695483-85JÄRNVÄGEN F 3600
650
7696 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE
350
7697 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
7698 489 40ö SJÖpost 1958 750
7699 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle
600
7701 494 120ö VM I FOTBOLL
300
7704 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle
400
7705 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle
400
7706507-0815ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
7707519-20100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting
500
7708 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle
400
7709522-23PILO 30, 140ö 500
7712 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar
600
7716 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
7718553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963
175
7719 652 70ö ILO 50år, 100 rulle
200
7722848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
7724 EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca
800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt
2000
7725 EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i
inre rulldel
400
ARK
7726
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt
100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000
1600
7727 ARK 100st 1-4ö nr 71-74 Lilla Riksvapnet 1911 900
7728 Medaljong nr 102-04 27/55ö, 27/65ö , 27/80ö i
3st fina helark F 2015 4200kr
500
7729 Medaljong nr 102-04 27/55ö, 27/65ö , 27/80ö i
3st fina helark F 2015 4200kr
400
7730 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block,
hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och
med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:-
300
773127-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några
särade tänder F över 5000
800
773261-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50
block. F ca 10.000
1100
773361-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45
block +5 strip F ca 5.000
750
773461-64 ** 1-4ö siffertyp MARGINAL 20 BLOCK 10
vågrätt x 2 lodrätt. F 4400:- BRA KVAL
500
7735 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600
900
7736 62 2ö halvark , F 3500
400
7737 63 500ST nästan alla i 40-50 block F ca 5000 +
nyanser?
500
773968-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av
var1800
7740 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500700
7741 69 2ö,halvark 50 st
325
7742 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i
mitten F 4500
300
7743 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED
AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten
2200
7744 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest
praktcentr. Ovanligt välcentrerat.
1200
7745 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st
F 3000
400
7746 71-74 100 ST HELARK
1200
7747 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
774873cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant
dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7749 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500
300
775073cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000
400
775173cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant
dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske
unikt med detta vm.
1000
7752 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7753 75 5 ÖRE MEDALJONG VM KRONA F 15000
2500
7754 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st
bra AB F 8500
850
7755 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
7756 77 100 ARK 1 KR MEDALJONG med marginaler,
stpl VENERSBORG 27-2-17, några särade
tänder ,SÄLLSYNT OBJEKT.
1000
7757 97 Halvark 50 st, AB-PR
250
7758100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:-
1000
7759 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000
500
7760104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i
mitten förstärkt i marginal F 60000
6500
7761 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt
sprucket i tandn F 10.000
600
7762 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F
5500
400
7763 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark.
lätt sprucket i tandn F 6.000
400
7764 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange ,
sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i
tandn F 6.000
1000
7765 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark.
lätt sprucket i tandn F 6.000
400
7766 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat
100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000
400
7767143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
7768 2 42C 15ö riksd. 4-sid 50 -block ½
ark, F 6250 sällsymt då alla ark
skulle göras häftan
900
7769262bc-cb15ö Delaware bra helark
2000
7770262bc-cb15ö Delaware bra helark
2000
7771318BC,CB LING 5ö LYXcentrerat helark med Breda
marginaler ett märke 2 mm riss,sällsynt ark
10BC+10CB par F 8780
2400
TJÄNSTE ARK
7772
7773
7774
7775
7776
29
29
29
34
7777 39
7778 39
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x
68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81
isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55
nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade
100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca
26.000 1500
TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten
325
TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c.
200
20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca
7200
800
5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
5kr stpl STH F 25x250= 6250
600
HÄFTEN 7779
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid
1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3
1949, nyskick , ovanliga
400
7786 21o NYSKICK, F 2500
800
7787 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
7788 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte
600
7789 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE
500
7790 21R G. V. 70 ÅR, MKT FINT
700
7791 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte
700
7792 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE
600
7793 21r omsl. framsida har varit vikt
475
779423-24r 10, 15ö 2 bra rättvända häften
450
7795 23o 10 Öre Lützen, vc
325
7796 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
7798 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT
250
7799 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB
200
7800 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte
200
7804 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
7805 24r 15ö Lüzen , fräscht häfte
550
7806 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt ,
spår av blyerts radering
1200
7807 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
7808 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht
400
7809 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på
omslaget.
200
7810 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht
200
7811 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint.
1500
781226PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2
märken med veck.
500
7813 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag.175
7814 28r 15ö Riksdagen fint häfte
450
7815 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl.
250
7816 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte
200
7817 29 5ö Postverket , mkt fräscht
200
7819 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht
425
7820 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5
290
7821 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000
300
7822 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte
260
7823 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
7824 30 5+10ö Postverket, bra häften
225
7825 30 10ö, lyxc, små hörn ve.
200
7826 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte
500
7827 31 8ex P1,delvis släppt
300
7828 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid
yttre 6-block F 2000
200
7829 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++
800
7830 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht
575
7831 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte
375
7832 31PII ett ex PII.
650
7833 31PIIPostverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
7834 32O15Ö BRUN G V PROFIL VÄ . PRAKT
1000
7835 32r 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ .lätt vikt vid klammern. F 3500
450
7836 33BCo Swedenborg 3+4sid , PRAKT , märkena med
SPEGELTRYCK.
600
783733CBoomv prakthäfte
750
783833CBoomv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt
625
783933CBoSWEDENBORG 4+3sid omv, PRAKT
500
784033CBr RV. BREDA, SWEDENBORG
750
784133CBr RV, någon kt,pr marg
600
784233CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på
omslagets framsida
500
784333CCoSWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX
175
784633CCr Cyls 1v, ett ex var. PI
250
784733CCr Swedenborg 10ö rättv. bra
175
784934BC pr-lyx, 5 ö Delaware
600
785034BC LYXpar i fräscht häfte
500
785134BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg
500
785234CB BREDA MARGINALER
750
785334CB Cylinder siffra 2,bra marg.
600
785434CB BRA HÄFTE
500
785534CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg
500
785634CB K nr.,GODK. MARG
350
785734CB 5ö Delaware, mkt bra marginal
300
7858 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2
1250
7859 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT
1100
7860 35BC pr-lyx HÄFTE
1000
7861 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl.
800
7862 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal
550
786335CB LYX-pr
800
786435CB ÄKTA men ngt smal
500
786535CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg
500
786635CC KN, 3mm omsagdef i hörn
200
7867 36BC 5ö G.V. 80 år, prakthäfte, LYX marg
950
7868 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt
!!!!!!! UNIKAT !
2300
7869 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc.
1400
787038CBr 5 BREDA, 5 Smala par
750
787138CBRLING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1
700
787238CCoOmv prakt-lyx
300
7873 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern
175
7875 39BCr 10ö GV små siffror, superb marg, p-lyx 2800
7876 39CBo 10Ö SMÅ SIFFROR BRA MARG omv. 1500
787739CCocyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
787839CCoKnr helt + delat,bl. not F900
200
787939CCoNyskick
200
788039CCocyls1v, obet omslagsve.
200
7883 40CBo Omv.LYX marginaler
5000
788440CC 10ö BERZELIUS, PRAKT
375
788541A,BCo Linné 15ö prakt marginaler , pr-lyx par , men
ett par 4-5 par några särade tänder. Häftesomslag lätt vikt vid klammern
2800
788641A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda
4800
7887 42CBxo 10ö G.V. PROFIL HÖGER 4+ 3SID OMV.
PR-LYX HÄFTE.
5000
788842xaCBo 10ö G.V. profil hö LYX häfte, omv
5000
7889 52 15ö Linnè PR-LYXcentr häfte
750
7890 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck
350
7892 55 Cyls 1, Sergel
900
7893 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE
750
7894 55 15ö Sergel PRAKT häfte
750
7895 55 15ö Sergel nyskick bra häfte
625
7896 55 15ö Sergel LYXcentr häfte
500
7897 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag
300
7898 55b SERGEL 15ö brun PRAKT
625
7899 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för
märkena 10 BB par, fräscht omslag
300
7901 57 Cyls 1, obet sär. tänder
200
7904 57v ”III” ett ex saknas F 805
175
7906 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB
175
7907 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått
270
7908 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT
225
791260A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020
200
7918 64 Cyls2 h F 600
200
7919 64 5ö SCHELE, LYX
195
7920 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT
195
7921 64 SCHEELE CYLS 2V, PRAKT
195
7925 65 G V 85 år, cyls 2,lyx,1800
700
7926 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve.
325
7927 65 G V 85 år, välcentr märken
300
7928 66 spegeltryck 20 märken
200
7947 70 20ö FLOTTAN ,LYX
300
7948 70 Cyls 2, LYX
300
7949 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns)
300
7950 70 20ö FLOTTAN , LYX
300
7951 70 cyls 1h, nyskick
225
7952 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2
175
7953 72 cyls 1h F 660
225
7954 72 Röda Korset, CYLs 1h
200
7955 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX
200
7956 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT
175
8036 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
8065100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
8076 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder)
F 9500
900
8077 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block
650
8106117A1b20x30ö G.VI. blå typ2, fet linje !/, F 9000 1800
8107117C1b20x30ö G.VI. blå typ2, havfet linje 31mm 200
8111118A1b20x20ö G.VI. grå typ2, PRAKT /!, F 1000 250
8115121Aa 15ö Fotbolls VM 1958 , PR, F 500
180
8162186A1 20x45ö orange typ3,prakt F 700
175
8164190D1a20x45ö blå G.VI.A. typ3, F 1200
250
8181 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx
600
8182 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT
350
8183 212Ar CYLs 1,bläcknot på frams. Svanar 1 häfte”, F
1850
375
8184212ARSVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
AUTOMATHÄFTEN
8214 1O 8x25ö omv, PRAKT
8215 1O 8X 25Ö LYX
8217 1R cyls 1v, prakt F 3000
8218 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV
8219 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600
8220 1R 8X 25Ö blå G.VI.A. 8227 4Ar F 700
8228 4AR 4x25 ö Frimärken rättv
82314Ar+o 4x 25ö ”frimärken” 2 st LYXcentr häften
82324Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975
8236 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 8237 5 5+15ö omv. CYLS 2H
82395BOV Kn 0,5+
82405BOV cyls 2 fot F 565
82415BRV F 600
8246 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR
8247 5OV PRAKT 5+15Ö
8248 5OV KN 1, 7..., F 595
8251 5RV 5+15ö RV, PR-LYX
8252 5RV 5+15ö PRAKT
8254 6 KPL 4 OLIKA F 1000
8263 8OH kn +3 ”...465, F 650
200
200
1000
875
600
350
225
200
225
175
400
200
300
200
200
225
200
200
250
200
300
225
märken med utrop under
175 kr. Lista och
bilder finns bara på
internet. Lots with
startprice under 175
can be seen only on
internet.
NORGE
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
1
1
1
1
1
1
1
1e
2
BLÄCK makulerad
900
Breda marginaler, nr stpl 25
800
Bläckmakulerad, sign. Moldenaur
800
4sk large margins, used Towncancel 700
prakt balkstpl
600
CHRISTIANIA 14-7, bra stpl ex
350
4SK reprint/ Forgery **wmk
200
Bläckmak 4 knappa marg,F3000
250
2 skill Oscar, ostämplad delvis gummerad med
restgummi som ej kan verifieras,, MARGINAL
VATTENMÄRKE ROSETTSLINGOR ca 1cm!!!
i övre höger hörn. Attest ENGERS bruten tand
i hö marg, Stjärnmärkt i Facit, Utställningsobj.
RARITET.
3500
8291 2 2 sk PR-LYX ex nrs 48
2000
8292 2 Bergen 16-7-61, prs 2sk
600
8293 2 prs Bergen 16-4-61, liten tu.fl.
400
8294 2 2sk lyxcentr, ...IANIA 21-11-64, vacker
375
8295 2 TÖNSBERG 16-6-59, PRS, 2:a stpl
350
8296 2 3skill CHRISTIANIA 19-2-5
300
8297 2 2sk ENGELSH HULL 383, LYX men ngt nötta
tänder till vä. veck, men vacker
250
8298 2vm2sk Oscar med stor del av hörmmarginalvm ,
nummerstpl F 4000
1200
8299 3 3SK 4 FINA EX MED OLIKA STPL 500
8300 3 3sk Osk. prs CHRISTIANSTAD 17-11-68 400
8301 3 TÖNSBERG 13-5-62, PRS
325
8302 3 3sk grå STRECKSTPL, AB-PR
300
8303 3 3SK,Blå stpl Christiania, F-VF
200
8306 5 8SK ,5 vackert stpl ex
500
8308 5v1 8skill Oscar , Bergen 3-9, spegeltryck
200
8309 7 3skill (TRO)NDHJEM 1-3-63, def tu,kt
250
8314 10 **/*(*) 24sk , VF 2 copies **
650
8316 11,14 1SKILL1 in strip of 3 + 3skill in pair= 11 skill
COVER TO SCHWEIZ, VF used CHRISTIANIA
22-9-71. RARE.
6000
8317 11,18 Blandfrankerat brev till SVERIGE stpl
Christiania 14-10-72, iskill kht, SÄLLSYNT
KOMBINATION attest LN. gode eks. Vackert!
2800
8318 11var 1SKILL1, misperforerad, stpl
300
8320 14 4sk4 SÖNDRE LAND 30-12-70, PRS
300
8322 15v 8skill8, nr stpl 35, hel rv, F från 5000:-
950
8323 16 ** 1sk green, PR-LYX
250
8325 17a 2sk gråblå, ...STIANIA 21-2-73, välcentr 400
8326 19aa 4sk underbar färg, st ÖER..., välc, ktspts 300
8327 19ab 4 sk matt violett MOSS 30-4-73, F 2000 400
8328 31c 35ö sjögrön STENKJAER 9-VI-92
500
8329 31c 35ö sjögrön STAV... 25-V 86, VF F 1900 400
8332 41 12ö mattgrön , PR-LYX stpl CHRISTIANIA 15VIII-84 ,singel på brev till GNOSJÖ SVERIGE ,
Intyg Lasse Nielsen PRAKTOBJEKT. F 25000+
7000
8333 41 12ö mattgrön, lätt rättv stpl 14-8
800
8334 53 10ö tre ex nyanser kht, def. F 7500
200
8335 77 10ö på vykort till ungern , ab-prs TRONDHJEM
9-XII- 03, ank stpl
200
8336 85 15ö/4sk 6ST + ETT PAR, ALLA PRAKT-LYXS
300
8338 87b kr1.00 på2sk2, FARS... 30-V-10, AB-PRs 200
8339 88b kr 1,50/ 2sk2 KRIS... 13, kt
200
8340 89a KR 2.00 på 2sk2, istiani... 8 IX 05, 225
8343 91 1½KR små perl ...stiania X-11, VF-EF
250
8344 92 2kr små pärlor, KRISTIANIA 23-X-09,PR 600
8345 92 2KR små perl ...ANIA, VF
300
8346 93 1 kr stora perlor, bra stpl ex
400
8347 106 10ö på vykort till SOUTH AFRICA , prs KRIS-
TIANIA 7-VI-12,
200
8348 118 ** 40 ö grön posthorn , PR-LYX
325
8349 118 ** 40 ö grön posthorn , PR-LYX
300
8350 118 ** 40 ö grön posthorn , PRc par
300
8351 118 ** 40 ö grön posthorn , LYXcentr
200
8362180v1 30ö STEIN.. 30-12-30, var ”vit råtta” obet
anilinstreck på baksidan. Variant F 500+ 250
8366181-83*(*) 15-30ö Nordkap 1, 30ö prakt-lyx
270
8369194-97** 10-30ö HOLBERG, 4-BLO, PR SERIE 700
8370198-201 ** NANSEN 1 , VF 4-BLOCK SET
400
8373237-40** Haakon VII1937-38 1-5kr 4-block, VF 175
8397451-60... ** Olav V 25ö-10 kr 21 olika . F ca 1100 360
8398451-60** Olav V 10 olika 1958-59, F ca 600
200
8399455-60** Olav 1958-59 kpl inkl 58-60x, Fca 630 200
8400456-460 ** 1-5 kr OLAV V
175
8401456-60** OLAV V 1-10 KR , VF, F ca 700
240
8403456-60a ** 1-10kr Olav V på vanl. ppr. F 700
175
8405 459 ** 5kr violet OLAV V, LYX
200
8410515-55a ** 25-90ö Stiliserade motiv vanligt papper 13
olika ,hörnmarg 4-bl, PRAKT
475
TJÄNSTE
8426 22 ** 7ö orange 1937 OFF SAK, LYX
200
RETURMÄRKEN
8452 **Julmärke 1946 med Dragspel
200
HÄFTEN
DANMARK
BREV, DANMARK
8500 2 brev prs nr 23,Haderslev 29-7-53
325
8501 2IV N ätt litet brev med praktst.4rbs nr.stpl 1,lite
smutsigt i övr Prakt
300
8502 2IVc 4 RBS mörk kastanjebrun , LYXs 28 på brev att.
Grönlund
1800
8503 4 4sk på brev avstpl HAMBURG , NR.stpl.2 ngt
inklippt annars prakt
500
8504 5 Preprinted envelope with two copies 8 skilling
green (dotted) on CODfrom ”VORDINGBORG
28.6.” to Karrebækstorp pr. Nestved frankedat
basic letter rate 4 skilling + COD fee 10-15 Rdl
12 skilling. Lowerstamp slightly close at one
corner. Ex. Christian Andersen.
1200
8505 7 Brev 4sk med POSTFÖRSKOTT från Köpenh.
t. Roskilde t.1862
750
8506 7i A wonderful pre printed COD ”Fra Udgiveren af
Langelands Avis” sentfrom ”RUDKIØBING 2.5.”
to Odense. Fee for COD ”4” and receipt ”2”paid
cash and two ledger Nos noted. Containing a
printed bill. Sign.Møller. EXCELLENT.
1300
8507 21a 3sk par , LANDSKRONA 10-5-71, LYXS ,
SUVERÄNT VACKERT
2500
8508 21b 2x3sk tvåfärgad II-tryck på brev till SVERIGE
stpl vid ankomsten med SVENSK stpl LANDSKRONA 11-1-72 . AB- PRAKT OBJEKT. 1800
8509 21d 3sk tvåfärgad 4-tryck i färgstarkt par på brev till
SVERIGE och stämplat endast LANDSKRONA
29-3-74 mitt på paret. Mycket dekorativt PRAKT
OBJEKT.
2750
851028,29 3ö 4-strip+4ö på 4ö Francokuv. sänt t. Österrike,1894
900
8511 29,31 Pkxp Nr 2 upp 26.4.1881 på brev från Köbenhavn till Frånö. Runt hörn på 8 öre, Mycket gott
obj.
350
8512 29a 4ö I-TRYCKpå vackert brev nrst 91+ sidost
Silkeborg brev daterat 4-5 1875
250
8513 34 Brev t. Skottland 15-6-77,ankstpl.
400
8514 34 Brev t. Paris 1882 ngt ktt F 900+
200
8517 54 10ö t. Sverige, stpl MALMÖ 11-11-99 och
”FRÅN DANMARK” i ram, AB-PR
250
8520 10 1kr brun Postfaerge på mkt vacker försändelse
attest LN. mkt gott objekt
3000
FRIMÄRKEN DANMARK
8521
CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I BLÅ
FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT
LIKA OBJEKT SÅLD SOM LOT 4090 PÅ
HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000 FÖR DK
6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT UTROP.
2500
8522 CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I BRUN
FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT
LIKA OBJEKT MEN BLÅ SÅLD SOM LOT
4090 PÅ HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000
FÖR DK 6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT
UTROP.
2500
8523 CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I RÖD
FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT
LIKA OBJEKT MEN BLÅ SÅLD SOM LOT
4090 PÅ HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000
FÖR DK 6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT
UTROP.
2500
8524 DANMARK, samling stpl i album 1854-1950 tal,
med ex 16 olika skillingar inkl en privattandad
4sk, 2 olika 16sk, örevalöre, nr 48, 50, nr
67-68, 8 tyska riket märken med Danska Nr
stpl, Avisporto med ex båda 38ö krona + kors, ,
Thule 10ö, m.m. Blandad kval i början
1400
8525 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK
CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele
plate I No. 1 type 1 with a beautifuldistinct
numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY
FINE. Very rare with margin watermark 10000
8526 1II 2 RBS, PLATE II pos 14 type 4 WITH UNUSUALLY LARGE MARGINS USED NUMBER
1.Cert. Möller VF-SUPERB copy. 3500
8527 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH
WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF
WATERMARK LETTERS AND CORNER
MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY
UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy.
eXHIBITION PIECE!
15000
8528 2 Thile 2, position 100
400
8529 2 PRex på klipp nrstpl 88
250
23
8530 2 lyxS STUM STPL
250
8532 2I 4R.B.S Ferslew, SUBERB ringstpl
500
8533 2I 4 rbs Ferslew, pr-lyx ring stpl
250
8534 2I 4 RBS FERSLEW PRAKT
200
8535 2I Stum PR stpl
200
85372 I,var4 RBS pr stpl, bra marg, prick vid spiror 200
8538 2II 4R.B.S Thile I, SUBERB ringstpl
300
8539 2II 4 RBS PRAKT Nrst 28
250
85452 II,v1 4 RBS,Thile 1, pos 6, PR nrs 43 Naksov 350
8548 2IIIA THIELE IIA PRs nr 121
300
8549 2IIIA PRs nr 68 (Stege)
175
85522IIIAv1plåt 1 nr 45, 4 marg nrs 1
300
85542IIIvar 4RBS no29, var in uper right corner, VF
250
8555 2IIv2 4-marg, prs stum stpl, tr LN
400
8556 2IV 4 rbs spegeltryck
400
8558 2Iv14RBS CORNER MARGIN copy Ferslew plate I
No 1, variety, SUPERB sign Möller
1000
8559 2IVb4 RBS KASTANJEBRUN LYXst 67, utlåtande
LN.
900
8560 2IVc4RBS gråbrun, NRS 28, VF-XF
200
8561 3 2Sk, 3copies in shades, all VF used
375
8562 3 2sk 3 shades, nice used
300
8568 4v8 STUM stpl, Ab-pr
200
8570 6 16sk , r.v.nrs 181, v.f.
500
8571 6 16sk violettgrå, nrs 1, 4 marginaler, VF
375
8572 6 LYXs Nr 1 ,1 hörn ngt inkl.
200
8574 6av1 AFA 6 Ia, Prs nr 1,2500 Dkk
650
8575 7 rekonstruerat 4-strip 3strip+1ex ,nrst 1
300
8576 7 4sk linjerad grund, LYX marg. nrs 16
200
8578 8 *(*) 8sk bra marg nästan ** men gummiveck. F
5500++
1000
8579 8 8sk nrs 182, 3 jättemarg.(2märke)+ 1 ok 250
858212var 3sk Ovaltyp, nrs 1, marginalvm bokstäver 4mm i
nedre marginalen
225
8583 14 8sk Ovaltyp, nrs 51, vackert ex
250
858520var 2sk par, KOLDING 20-9, vä ex förskjuten oval 250
8586 21 par ,rv Svensk pkxpst
375
8587 21 3sk , vm endast 1/3 krona, pkxp 25-4
200
8588 21apar nrstpl 1 ,färgstark ,2400
700
8589 21cA very beautiful piece with two copies 3 skilling
3rd printing with aperfect strike of Swedish canc.
”ÅNGB. FR. DANMARK”. EXCELLENT. 1600
8590 21var 3sk del av vm krona i nedre hö hörn och del
av margvm i vä marg mitt på, nrs 1
300
8593 23 Ab-prakt ex nr st 34
250
8596 23a 8sk, nrs 51, Vf copy
400
8597 27 48sk, praktutsende nr s 4 aning ktt
500
8600 30 rv Svensk st. Pkxp nr2. 20-8-80
250
8606 36a 50ö TRYCK1A blåviolett lätt nrs 1
500
8607 36a 50Ö blåviolett/brun ringstplnr1 ? ngt kt
200
8608 36d 50ö 2 rings stpl , PRAKT EX
200
8609 37 100ö lyxs STEGE 6-12 1-post, 2 :a stpl
200
8610 37 100 ö tvåfärgad, ab-pr nrs 1
175
8611 37c praktex Kjöbenh. 13-7-93, F 550+
250
8617 50 5ö små siffror, Kjöpenha 15-9, VF used
200
8618 50b Prakt Kjöpenhavn 7-1, F 750+++
700
8619 50b 5ö små siffror, Kphvn 17-12 7E, VF,F750 200
8620 52 20 öre små tal, stpl K 3, vacker
175
8622 52vm 20ö små siffror, omv vm, kjöph 7-2, lvht
200
8625 57 HELSINGBORG LBR 29-9-03, PR PAR
200
8629 63-68 ** 5ö-1kr CHR IX, 10ö i 2typer, VF 2955600
8630 64var 10ö prs Kjöpenh. 15-3-07, extra stor marginal nedtill, sällsynt
300
8631 65b 4-bl *,var Plåtsprickor, F 700+
250
863267-68 50ö+ 1kr CHR IX,VF used
250
8633 68 100ö CHR IX i vackert 9- BLOCK stpl Kjöbenhavn 27-12, ovanlig enhet, F som singlar 3600
600
8634 70v1 3-strip *-**, v1 i mitten
200
8636 80 5ö par LYX rakstpl ”FRA BORNHOLM”
300
8637 80 5ö par LYX rakstpl ”FRA RÖNNE”
300
8641 120 5 kr posthus vm krona, Köpenh 29-8-13 300
8642 122 35 / 32ö, VF cornerc. ..ENHAVN. Wellc.
225
8643 122 35/32ö BALLERUP 7-11-21, PRAKTs
225
8644124-30* afa nr 160-66, 600 Dkk
200
8645124-30* Påtryck på tjänste, bra serie 7/1-20ö
195
8646 127 * LYXcentr
200
8648 144 27ö , KJÖPENHAVN 18-8-19, AB-PR
200
8651 162 PRs Thorshavn 18-2-29
250
8652168-69SF påtryck på 5ö och 10ö bra spl ex, 200
8658 199 5Ö Röda kors, Köpenh 17-8-23, ab-pr
200
8661 201-212 sats 1,3 x 4-bl lyxs Köpenh 1925
300
8668 213-15* LUFTPOST F 550
175
8669 215(*) 25ö blö otandat provtryck Luftpost
375
8673 21650ö praktex på klipp Köpnh 1-4-36
700
8674 216** 50ö luftpost, PR-LYX
600
8675 216* 50ö Luftpost , VF
200
8676 216 50ö Luftpost stpl linjer , 2 ngt ktt, F 2300 200
8677 217 ** 1KR luftpost, PRAKT
500
8679243-45** 10,15,25ö Cancer, 4-block PRAKT
450
8680243-45** cancer kpl 4-block
400
8681 243-45** par 25ö tandn. variant
225
8685 246-53** CHR X 60ÅR, 5-40ö bra serie
500
8686 248 chr X 8 ö i 4-block, rv st Aarhus
200
8687262-66** 10ö-1kr Luftpost 4-block **
300
8690 263 15ö THORSHAVN 1-5-37, SUPERB
250
8694 269 Ringköping 16-5-36, lyx
200
8698 278-803 st 4bl *-**, F630 för de **
225
8699 278-803st 4-bl *-**
175
TJÄNSTE
24
8706 1c 2SK Tjänste, VARDE 13-10-74, PRAKT
900
8707 2 4sk tjänste, LYXs 18
200
8708 3 16SK Tjänste, NRS 18, LYX
2000
8709 3 16SK TJÄNSTE, NRS 63?, VFsign Senf 625
8710 3 16sk Tjänste, nrs 18, vacker, tu fl.
250
8711 9 32öre vackert 4-bl nrst 78
800
LÖSEN , PORTO
8713 3-9 * PORTO, lösen CHR X, 50ö **, VF, 755 200
8913 1-3 2, 4, 16sk Tjänste t 14x13½ stpl, F 3850 450
8914 3 16SK TJÄNSTE, NRS 37, VF
600
8915 4
8916 5
4sk t 12 3/4, nrs 82, SUPERB men riss
16sk t 12 3/4, nrs 1, rufft. bra ex
TIDNINGSMÄRKEN, AVISPORTO
8714 1-10 AVISP. 1ö-10kr, bra stpl serie, F 1200++
POSTFÄRJE MÄRKEN
450
400
275
8725 6a** 50Ö MÖRKGRÅ CHR X, F
4000++LYX
1500
8726 6a * 50 ö mörkgrå, VF
8727 10 4-block , violett stpl,f-v-f,4000
SLESVIG
8731 1 LYX Flensburg 22-2-20
8732 1-14 SLESVIG, PR-LYXsserie på varsitt klipp
FLENSBURG 14-3-20
8733 1-14 ** SLESVIG 2½pf-10 Mark, VF set
873615-28 ** Slesvig 1 ZONE cpl set
8737 22 Slesvig 35 ö brun, VF used
FÄRÖARNA
300
800
200
350
225
175
180
9756
3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN
19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackertbrev.
1200
8738 2ÖRE/5ö +5ö, on piece THORSHAVN 22-1-19,
VF
950
8739 3 2ÖRE /5ö, ONCOVER WITH 5ö, VFsuperb
THORSHAVN. 201-1-19
1500
8740 3 2/5 ÖRE TRANGISVAAG 19-1-19, PR-LYXS
klipp
1500
8741 4 20/1ö i par+5ö Dk nr 103a, på klipp Thorshavn
13-5-41, vackert obj.F 1600+
400
8742 4 20/1 svart, AB-PR klipp VAAG 28-5-41
275
8743 4 ** 20/ 1ö SUPERB margin copy
200
8744 4 20/1ö stpl VIG LE
200
8745 4 ** 20 / 1ö , VF
175
8748 4-8 Overprint set , VF used 1ö+27% ö on piece,
60/6ö VF-Superb used
950
8749 4I 20/1ö VF used corner cancel
175
8750 4v3 20/1ö black , VF-XF used on piece Thorshavn7-6-1941, print over Denmark
600
8751 4v3 20/1ö black , print slight over Denmark VF-F
used on piece Thorshavn , F 1500
325
8752 5 20/5ö piece PRS Thorshamn 14-4-41
200
8753 5 ** 20 / 5ö wine-red , SUPERB
190
8758 5var 20/5ö on piece Trangisvaag, XF, printing variaty
” left bar broken”
200
8759 6 20/15ö on piece Trangisvaag, XF
200
8760 6 50/5ö +dk237,klipp Thorshavn 19-12-40 200
8765 7 ** 50 / 5ö wine-red , tiny spot in gum
650
8766 8 60 / 6ö , PRAKT THORSHAVN 24-3-41
900
8767 8 60/6ö AB-PR Thorsh 19-5-41
700
8768 8 60/6ö klipp THORSHAVN 19-3-40, ab-pr 400
GRÖNLAND, PAKKEPORTO
8771
8772
8773
8775
8776
8777
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8813
8814
8815
8816
8817
4CI STPL V.F
350
4I 1ö violet corner cancel. F 1100
200
4IC 1ö 1 printing , VF used, 1100
350
4IV ** 1ö PR-LYX 4-block pos 12-13,16-17 1750
4IV ** 1ö cornermarg. 4- BLOCK, VF-XF
1000
4IV ** 1ö LYX, EF
450
5II * 2ö gul, pakkeporto PRAKT, F 3000
600
5II * 2ö gul, grågult ppr LYX centr 550
5II * 2ö PAR, 1 ex 2ktt, F 4000
500
5II * 2ö PAIR,almost invisible fold , F 4000 500
5II * 2ö PRAKTcentr, 2 fasts.spår, F 2000
400
5II * 2ö, VF, F 2000
400
5II * 2ö gul, pakkeporto , VF
400
5II * -(*)2ö fine copy, disturbed gum
250
5II 2ö Styrelse af Kol. i Grönl., prs ,2ktt 200
5II 2ö VF lightly used
190
5II 2 ÖRE gul, grågult ppr, stpl hö STY KOL 190
5III * 2ö PRAKT , 3tryck, F 2800
700
5III * PRcentr, F 1600
500
5III * 2ö , PR-LYX centr 450
5III 2öVF-XFused GRÖNLANDS STYRELSE 275
6I 5ö 1tryck * ab-pr, F 1800
600
6I 5ö first printing, VF-XF used, 1500
500
6I 5ö ,tryck 1, lyxc hönstpl ex, VF, 1500
425
6I * 5ö ab-pr centr, fräscht, gummive
425
6I * 5ö redbrown, looks VF but thin
225
6II ** 5ö BA/ AB, Fine 600
6II 5ö 2:nd print, VF-XF, superbly centered
300
6II 5ö bra stpl Styrelse Kolonier...
290
6III ** 5ö bra AB, VF copy
1100
6III ** 5ö AB, VF UNMOUNTED MINT
1000
6III 5ö Grön.. Styr..., VF used
300
6III 5ö, VF-XF USED
275
6III 5ö Grönla.. Styrel..., VF used
250
6III 5ö ligtly used, F-VF 800
200
6III 5ö VFused GRÖNLANDS STYRELSE
200
7 ** 10ö , LYX HÖRNMARGINAL ex
650
7I BRA AB ex ostpl *
700
7I 10ö blue 1st print, VF lightly used STY... 425
7I 10ö blue 1st print,VF lightly used ...elsen 400
8 15ö violet, VF used ..LANDS ...ELSE
450
8C3 15ö pakkeporto efterperf upp och höger, stpl
styrelsen af kol. i Grönl 400
8818 8IC1 15ö violet, prakt ..en af kolonierne i grön. 650
8819 8IC1 15ö , F-VF lightly used
375
8820 8IC2 15ö violett ,efterperf ned, stpl ,VF 500
8821 8II 15ö AB, VF used Styrelsen af kolonierne 450
8822 8II * 15ö AB, VF mint
350
8823 8II 15ö , F-VF lightly used, Facit 1900
300
8824 8III 15ö 3 tr, VF used, F 1300
450
8825 8III 15Ö V.F. USED, F-97. 1000
350
8826 8III 15ö PRS Grönlands Styrelse + krona
350
8827 9 4-BLOCK, alla med varsinn PRs Udstedet
Igdlorssuit
400
8828 9 ** 20ö LYX hörnmarg 4-block
350
8829 9 ** 20ö PR-LYX 4-block
300
8839 9II Styrelsen af Kol. i Grönl. LYXs, P-Lyxex
325
8840 9II 20ö ,VF Styrelse.. Kolonie.. , F 900
250
8842 10 ** 70 Aur violett, AB-PRAKT, F 6000
1900
8843 10 ** 70 Aur violett, AB, F 6000
1600
8844 10var ** 70 Aur violett, dubbla ramlinjer upptill ,
PR-LYX, F 9000
2900
8845 11 ** 1 kr 4-block, AB-PR, F 2800
800
8846 11 1kr Utstedet Satut, LYXs
300
8850 12 ** 3KR PR-LYX 750
8851 12 ** 3KR PRAKT
600
8852 13 10ö PR-LYX 4-BLOCK, F 1800
900
8853 13 10Ö 4-BLOCK, PRAKT GRÖNL. STYRE. 800
8854 13 10ö 4-BLOCK, light used Grö Styr. vf-xf. 750
8855 13 10ö cornermarg pair , violet Grö Styr. XF 400
8856 13 ** 10Ö LYX
250
8857 13 ** 10öre PR-LYX, F 450
225
8858 13 10ö VF USED corner cancel ,up right
180
8861 14 ** 20ö LYX hörnmarg 4-block, 1 ex partiellt
spegeltryck. F 3200+
1100
8862 14 20ö LYXs Udstedet Igdlorssuit
300
8863 14 20ö sidv Kolonien Umanak, VF-EF
200
8864 14 20ö PRAKT Udstedet Satut
200
8866 15 ** 70Ö LYX hörnmarg 4-block
850
8867 15 ** pr-lyx 70ö hörnmarg 4-block
600
8868 15 ** 15ö 2st PR-LYX ex i mycket tydlig bredd, F
1200+
400
8869 15 ** 70ö LYX 300
8870 15 ** 15ö LYX
300
8871 16 1KR 4-BLOCK varje märke LYXS UDSTEDET
SATUT, ngn kt.
1200
8872 16 ** AB-PR Hörnmarginal 4-block
700
8873 16 ** 1KR PR-LYX
225
8874 17 ** LYX hörnmarg 4-block
1000
8875 17 ** 70 aur LYX marginal 4-BL. , F 2800+
900
8876 17 70 ö violett,VF used
200
8877 17 ** 70ö violet, prakt,-LYX F 700
200
8879 17b** djup rödviolett ,PR-LYX 4 BLOCK F 8000
2500
8880 18 ** 1 kr gul LYX marginal 4-BL. , F 2800+ 875
8881 18 ** 1KR LYX, Andreasson & Lachmann
350
8882 18 ** 1kr , PR-LYX, F 700++
300
8883 18 **PR-LYX, hörnmarg
250
GRÖNLAND
88841-5,7,9Cover Kutlingssat 29-4-41, fold on 1kr
250
8885 1-9 ** bra serie
175
888610-18 ** OLIKA MOTIV, PRAKTSERIE I PAR 1300
888710-18 ** OLIKA MOTIV, PRAKTSERIE
800
888810-18 FDC MARMORILIK 1-2-45, VF cover
800
888910-18 ** olika motiv kpl postfrisk
700
889010-18 FDC UMANAK 1-2-45, VF cover
700
889110-18 ** 1ö-5kr different designs, VF-superb set 700
889210-18 ** OLIKA MOTIV, PR-LYXcentr SERIE
700
889310-18 ** OLIKA MOTIV praktserie
700
889410-18 OLIKA MOTIV kpl stpl (GRÖ...) serie, VF 700
8895 10-18 OLIKA MOTIV kpl stpl serie, VF PÅ BREV
nord 14-8-1956
700
889610-18 ** 1ö- 5kr OLIKA MOTIV kpl , VF-XF
700
889710-18 OLIKA MOTIV kpl stpl (GODT...) serie, VF 650
890019-21, 40,44 DANM. BEFRIET 1+5+7ö on cover, SDR
STRÖMFJORD 5-5-60
325
890119-21 1-7ö Danm. Befriet m.m på brev 1960
300
8902 19-27 DANMARK BEFRIET, cpl set 15 different on
4 covers SDR- STRÖMFJORD 5-5-60, VF SET
F 21000
5000
8903 23 15Ö GOODHAAB 13-5-48
375
890537-38 ** 4-BLOCK SERIE F 2040
750
891210-18 American issue on pices GODTHAAB 1.2.1945.
VF
850
THULE
DANSKA VÄSTINDIEN
8918 1b * BRA MARG.F 2000 (1997),tryckbest LN 600
8919 1b 3c , ring stpl, tu fl, 4 marg
375
8920 2 3c SUPERB CORNER MARGIN COPY with
sheet margin watermark bottom and right Ligtly
used. Show piece.
1200
8921 2 3c plade II pos 90, XF used sheet marg
500
8922 3 3C PERFED, lightly used , short perfs
250
8923 5 1 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken
stämplat. intressant.
750
89255-8,9,12 DVI 1,3,4,7,och 14c Fournier Forgeries i
blocks of four , used
700
89265-8,9,12 DVI 1,3,4,7,och 14c Fournier Forgeries i
blocks of four , used
600
8930 6 3 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken
stämplat. intressant.
750
8931 7 4c i par,khtt. på brev till ALGERIET, unikt
adressland? stpl ST.Thomas 6-5-1902
ankomststpl 25.5.02
2000
8935 12 14 cent Spiro förfalskning i ark om 25 märken
stämplat. intressant.
2400
8936 12 14c stpl förfalskning
200
8937 12F 14c 10-block , used Forgery
1000
8938 12F 14c pair , used Forgery
300
8939 12F 14c , used Forgery
200
8940 16a1 4c Halverad på brev, lyxs ST:T. 1903
400
8941 18 10 cents t 12½ i 4-BLOCK stpl ST:Thomas
2-8-01, Attest L.N: Gott objekt
1800
8942 19-22 ** 1-8C VAPEN , VF4-BLOCK marginset700
8943 19-22 ** 1-8C VAPEN , VF4-BLOCKset
600
894419-22 ** 1-8C VAPEN 1900-03 , VFSET
225
894519-22 ** 1-8C VAPEN 1900-03 , VFSET
200
894619var 1c, ST Thomas 2-7, del av hörnmarginal vattenmärke. sällsynt
250
8947 23v1 (*) högsta LYXcentr F 900
350
8948 28 ** LYX 10 på 50 c
500
8949 28 10c på 50c, LYXcentr, stpl ...omas 5-(9)5 250
8950 29a 4-block prc ostpl (*), F 4800
800
895129bv1 * omv Ram , LN ” tr4 pos 51”, prakt
375
8953 30 5 bit/ 4ö 4-block ST THOMAS 13-8-05,ef 700
8954 30 5 bit/ 5 4-block ST THOMAS 10-8-05, VF 600
8957 40 ** 5 FRANCS , PR-LYX
450
8958 46 30 BIT PRstpl 4-Block Christiansted 30-9-16600
HELSAKER
8960 9var FK 9 framsida , valör 8c med starkt spegeltryck,
Fredriksted 19-3-01.
350
ISLAND
8961
1 2SK stämpel typ A R)EYKJAVI(K , sällsynt bra
tandning, hörnveck (corner crease) i övre hö
hörn. Intyg LN acceptable copy. RARE in this
beutiful look.
5000
8962 1 2SK with Danish numeral cancel 1, perfect
perfs, ”Papieraufspaltung” according to certifikate Dr Debo , also ”dobbeltm Katalogwert ”for
Danish cancel. F ca 38.000, .Also signed Calves
3000
8963 1 2sk DANSKnrs 1, F 19000
2000
8964 1 (*) 2 SKILL PRAKT centr, lätt anilinfl bak 1200
8965 2 4sk DANSK nrstpl 1 ,tu fl. F minst 14000 1200
8966 2 4SK REYKAVIK TYP A, 27-3, ojämn tandning
nedtill, F 9000
1200
8967 2 4sk * pr-lyx , lvht
600
8968 2 * 4 SK, PRAKT, sign Stolow, F 2000
600
8969 2 * 4SK, PR-LYX CENTR
300
8970 2 ** 4sk pr-lyxc fräscht ex , men nålstick
250
8971 2v3 4SK REYKJAVIK , RÄTTVÄND
300
8972 3 8SK REYKjAVIK TYP A
800
8973 3 8sk brun ,vackert ex stpl Reykjavik 20-11, riss ej
synligt framifrån,bra tandn.F 9000
700
8974 3 * 8sk fräscht ex F 2800
400
8975 3 * 8SK fräsch, ngt kht
300
8976 3 * 8SK fräsch , normalt oregelbunden tt.
275
8977 3v3 8SK REYKJAVIK , PRAKTS
400
8978 3v3 8 sk REYK..., 200
8979 6 * 4SK LINJETANDAD 12½ MED INTYG ln ”
Meget godt eks”
2800
8980 6 4SK BAER 11-3, troligen omtandad
1200
8981 7 16sk REYKJAVIK 20-10, normal tandn
900
8982 7 * vc normal ex F 850
225
8984 8 3aur marginal vm bokstäver längs hela höger
sida, + vm ½ krona t.v. stpl ... BER 3-1, SÄLLSYNT
250
8987 8-25 aur values 9 different 3-20+3,4,6a F 2011
2100:-
225
8988 8a * 3aur orangebrun suddigt tryck, AB
250
8989 8b vc stpl ex F 4200
900
8991 8dv1 3aur dubbeltrea, stpl 5-1-95, F850
250
8994 9 * (*) almost *** 5 aur blue perf 14, VF, Certificate
LN very fine copy
600
8997 11 *(*) 6 aur, pair, VF , F 3900
700
8998 11 6 aur grey ISAFJORDUR 1-3, PRAKT
200
9000 11a 6aur, suddigt tryck, bläckmak, kht
200
9001 11c * 6 aur, XF
450
900212var 10 Aur DALSYSLA 28-7, SUPERB rare cancellation R4 =+900, + print var iety in upper left
corner. 700
9003 13 10 Ngr. Plauen 3-III , SPERATI forgery
600
9004 13 16a brown ISAFJORDUR 3-11, PRAKT
300
9005 13 vm krona delad mitt itu, Fra Island, ab-pr 200
9011 13c PR VESTMANNAEYJAR 14-8-
400
9013 14 */** 20 Aur , 25 block ,reinforced,VF-F
600
9014 14aOvanligt fräscht och vackert ex stpl
Stykkis..,F4000
1200
9015 14aREYKJAVIK 8-9-, vacker, men tunn
400
9016 14b20a Reykjavik , OVANLIG NYANS F8000 1000
9017 14b20 a violet clear print, used ...ERDI, SLIGHT
SHORT PERF
400
9018 15a20a ultramarin, Engelsk stpl 221, AB-PR 600
9019 15a REYKJAVIK 12-12., f 2400
300
9020 16 ** 40aur green, superb, F 4000
1000
9021 16 ** 40 AUR GRÖN, PRAKT EX
1000
9022 16 ** 40 aur grön , AB-PRAKT
800
9023 16 *(*) 40aur grön fräscht PRAKTEX, 1100
475
9024 16 40 aur grön stpl Reykjavik 18-6 , AB
450
9025 16 40 aur grön, hörnstpl, kt
225
9026 16 * 40aur grren, EF, prakt Facit 1500
225
9027 16 * 16 aur brown , fine copy
200
9028 16 Lätt st Reyk. 4.9,2ktt
175
9030 17 **/ *(*) 40 aur, pair left **, VF , F ca 3000 600
9033 17b * FRÄSCHT AB ex f 950
300
9037 18 **/ *(*) 50 aur, pair left **, VF- SUPERB , F ca
8000
1300
9039 19 100 AUR stpl RD, LYX centr
250
9045 25 ** 6 AUR PERF 12½, SUPERB, LYX
500
9046 25 ** 6 AUR PERF 12½, SUPERB, PR-LYX 400
9047 25 VESTMANEYEJAR 27-7 , omv datum i stämpeln
250
9050 27 ** 16 AUR PERF 12½, MARGIN PAIR, a perfs
right stamp loose in margin. F ca 3800
600
9051 27 16 aur, Lyxc., hörnstpl
300
9052 27 Reykjavik 20-10-98
275
9053 28 ** 20 AUR PERF 12½, SUPERB, P-lyx
350
905428,30 5+20P 2 av var pst och 2 andra märken 18921918 med ÅLÄNDSKA PRAKT stpl
300
9060 31 * 50 aur thin spot, looks VF
300
9061 32 3 PRIR, något klimatpåverkat lätt stpl Reykjavik
3-11-9(7) 3 DAG!
3800
9062 42 1 Gildi/ 40aur VF used block of 4 upper left co
margin F 3400 ...ARSTADUR 400
9063 42 ** 1 Gildi/ 40aur SUPERB, LYX
300
9064 42 del av rv kronstpl
250
9065 42 ** 1 GILDI 40 aur, LYX
250
9066 42 ** 1 Gildi / 40 aur, 4-BLOCK, VF
225
9067 42 ** 1 Gildi/ 40aur margincopy, PR-LYX
200
906842-44 1 Gildi / 40a, 50a, 100a, VF used 2800
350
906942var ** 1GILDI / 40aur lila, hörnmarg 4-block, pos 3
färgstreck i övre marg. PR-LYX
300
9070 44 ** 1 Gildi/ 100aur SUPERB, PR-LYX
800
9071 44 1gildi / 100ö , vf used, 2 vm
250
9072 44 ** 1 Gildi/ 100aur VF-PSUOERB, PR-AB 250
9073 44 Hörnstpl Isa..
200
9074 44 marg vm , vf used
200
9075 44 1G/ 100 Aur, , VF used HR...
200
9076 44 1 GILDI / 100 aur, VF used, F 700
175
9077 44N1Gildi/ 100 aur, BERN issue 1904, VF
175
9078 44-tj25 * BERN-NYTRYCK. REPRINT cpl VF set
18 values, 16ö officials thin spot. Certificate LN .
RARE SET.
2400
9081 50 ** 1 Gildi/ 4aur 12½, , superb. PR-LYX
400
9082 50 ** 1 Gildi/ 4aur 12½, , ab- PR
200
9083 54 5kr Pjunusta overprint, RE)KJAV(IK X-21 600
9084 54 ** 1GILDI / 16 aur brun , VF 4-BLOCK ,
300
9085 54 ** 1 Gildi/ 16aur 12½, PAIR
200
9086 54N 1Gildi/ 16 aur, BERN issue 1904, VF
175
9088 57v4 ** margvm par med vm krona
200
9090 58 HELARK VC. F 3500
550
9092 58var ** 1Gildi / 500 aur, PR förskjutet påtr
500
9096 63-74 ** 3aur- 2kr in pairs with 5 AUR CHR IX,
SUPERB, PRAKT PAR **, 6, 10, 50 aur are**/*.
F 2014 ca 5800
1200
9097 65 ** 5 AUR CHR IX, SUPERB, PR-LYX
600
9098 65 ** 5 aur CHR X, AB-PRAKT
300
9099 65 ** 5aur CHR IX , very fine
200
9103 68 CHR IX 16aur AKURERI 8-5 SUPERB
250
910669,69v 3-strip V1 i mitten *-**,prakt
225
9110 74 ** AB 4-block
500
9112 75 * LYX, 5 kr
750
9113 75 bra stpl ex F 1900
600
9114 75 5kr REYK)JAVIK ii-15, vf
500
9115 75 *fräscht AB ex
450
9116 75 * 5 KR CHR IX, PRAKT-AB
450
9117 75 5KR CHR IX, mycket fint stpl ex ...K
450
9118 75 * 5kr CHR IX , AB-PR
400
9119 75 * 5kr CHR IX, LYX CENTR.
400
912075var * 5kr CHR IX prakt, delar 2 vm i höjdled
300
912175var * 5kr CHR IX prakt, delar 2 vm i SIDLED 200
912275vmvar * 5kr prakt med vm krona delad mitt itu 350
9128 81 ** 10 aur TWO KINGS, wmk crown, VF
700
9129 81 10a Par FRA ISLAND, PRAKT
200
9134 88 ** 1kr TWO KINGS, wmk crown, pair, right is v
line in upper margin, SUPERB
400
9135 88 ** 4-BLOCK AB
350
9137 89 ** 2kr Two kings, superb 4-block
500
9138 89 ** 2kr Two kings, VF-superb corner margin
4-block
450
9139 89 ** 2kr Two kings, PRAKT-LYX
400
9140 89 ** 2kr TWO KINGS, SUPERB
300
9141 89 ** 2kr Two kings, AB-PRAKT
200
9142 89 ** 2kr TWO KINGS, VF
200
9143 89 ** TWO KINGS, 2kr , VF
175
9145 90 5kr TwoKings, VF used corner cancelled 675
9146 90 * AB F 1500
500
9147 90 * 5kr two Kings, VF
450
914890var 5 KR TWO KINGS , , colour line in upper
margin, VF USED .EYKJ...
700
9152 94 *(*) 5aur TWO KINGS, wmk cross, LYX
225
9154 95 6 aur vm kors, stpl ex
225
9157 97 20A Reykjavik 3-IX 1918?, VF- SUPERB 200
915897var ** 20 aur vmk cross TWO KINGS, blue print in
upper left corner, VF , AB
800
916098-103CHR. IX påtryck KPL BRA STPL SERIE 200
916198-103CHR. IX påtryck KPL BRA STPL SERIE 175
9164 1 01-0330/50, 50aur/ 5 KR,, KR10/ 2kr VF USED 200
9170 103 ** KR 10 på 2kr CRIX, AB-PR
300
9171 103 KR 10 / 2 kr CHR IX , 9copies VF used
250
9172103varkr 10 på 2kr , stpl , förskjutet påtryck
300
9178106vm ** 20aur/40aur . 4-BL, VF
200
9179 107 KR10 på 5kr , REYKJ..22-V, bra stpl ex
700
9180 107 * KR 10 / 5kr Two Kings, VF
600
9181 107v 10/5 kr pair, SUPERB TOLLUR cancel
350
9184108-13** 1-25 aur, Sigurdsson, VF set in pairs
400
9185108-131-25 aur Sigurdsson, VF used set
175
9186108-13** 1-25 aur Sigurdsson , VF set
175
9194 111 6 aur grey, block of 8 Reykjavik 22-III-18 200
9195 111 6 aur grey, block of 4 Reykjavik 22-III-18 175
9203 113 25aur, 4-block mittst Reykjavik 5-X-28
400
9208 114 ** 5a. PR hörnmarg. 4-block
750
9209 114 5a EDINBURG FE 6 13, PR
200
9210 114 ** 5 aur, Fredrik VIII, AB-PRAKT
200
9214114-175,10,20,50 a VF used
175
9215114-20**Marginal hörn serieF4800+
1600
9216114-20STPL serie F 3200
1000
9217 115 10 aur nrs 105, SUPERB
300
9218 115 10aur , PATRIKSFJURDUR 12-8-19 prs 250
9222115-11910A-2KR, VF USED, F 1750
500
9223115var 10a stpl Skipsbrev, naturliga vita trycklösa fält
200
9225 117 50aur brownlila ,VF used ....VIK 27-IV-20 200
9231117var ICELAND 117** Fredrik VIII 50 aur 50-BLOCK
½ sheet, 3 with red spot on eye and/or ear ,VFSUPERB , F 9000
900
9232117var ** 50 aur 4-BLOCK , all with red spot on eye and
ear ,EF
325
9233117var ** 50 aur 9-BLOCK , middle copy red spot on
eye and ear VF-EF
300
9234117var ** 50 aur 4-strip , hörn marg ex med vit fläck i
cirkeln. VF-EF
200
9235 118 1 KR GUL STPL ...URKUYA
200
9236 118 ** 1 kr yellow, VF margin copy
190
9238 119** vågr PRAKT 5-STRIP
500
9241 120 * omvänt vm, ej noterad i F.
750
9242 120 ** 5kr FREDRIK VIII , AB, 2700
750
9243 120 ** 5kr Fredrik VIII , VF
750
9244 120 ** 5kr obet abklatsch
600
9245 120 *(’) 5Kr FREDRIK VII PRAKT
500
9246 120* 5KR FREDRIK VIII, VF
300
9247 120var 5 kr Fredrik VIII, variaty :large colourless
area in front of nose. VF used.
800
9248 1212Kr/25aur, 4-bl. mittst Reykjavik 19-I-28
900
9249 121 ** 2kr / 25 aur, VF , tiny spot on cornerperf , F
3500
400
9250 1212KR/ 25aur, Fine used
225
9251 122KR 10 på 50aur Fredrik VIII, VF , REY.. 1500
9252 122 KR 10 på 50 aur brunlila stpl Intyg LN mycket
gott ex.
1000
9253 122 KR 10 on 50A , vf USED ...11
750
9254 122vvc ”4-block omvTollur stplar
450
9255 122v10/50a pair, SUPERB TOLLUR cancel
350
9256
123kr 10 / 1k Reykjavik 29-x-25 SUPERB on piece,
EXHIBITION ITEM
2500
9257 123** KR 10 / 1Kr gul, VF mycket gott ex
2200
9258 123** KR 10 / 1 K yellow, perfect centered
1600
9259 123* KR 10 PÅ 1 KR GUL Fredrik VIII, Prakt 1100
9260 123*(*) kr10 / 1K yellow Fredrik, VF
1000
9261123v1 10 kr / 1kr yellow, VF tollur
300
9262123v1 KR 10 PÅ 1 kr gul, tollur, PRAKT
300
9263 124 ** 1 aur CHR X VF-superb lsheet of 100 F
4000
400
9266124-144 1e-5 KR CHR X , mostly VF USED SET 450
9267 125 ** 3 aur CHR X VF-superb left margin
20-block. F 6600
700
9268 125 ** 3 aur CHR X , LYX
250
9269 125 ** 3 aur CHR X VF cornermarg 4-block 230
9270 125 ** 3 aur CHR X strip of 4 VF-Superb
225
9271 125 ** 3 aur CHR X , PR- LYX, marginal ex
220
9280 130 ** 8aur brown 12-block, F 3000
300
9285 136 ** 25aur CHR X glesa linjer, PRAKT
300
9287 137prs 4-bl Rolungarvik 4-7-25
500
9288 137 ** 25aur red , CHR X, PR-LYX, F 600
300
9290 141 * 50 aur CHR X , VF
250
9291 142 ** 1 KR CHR X , VF, men kt F 3400
350
9295 148 ** 4aur CHR X, VF co.marg 9-block
200
9303 151 * 10a brown CLOSE LINES, SUPERB
400
9305 153 ** 30a CHR X täta linjer, 3-strip F 3000
500
9308 154 ** 40 aur lila CHR X close lines, VF-SUPERB
, but half backside brownish gum affected by
sun? F 7500
750
9309 154 * 40 AUR close lines, SUPERB
700
9310 154 * 40a lilac CLOSE LINES, SUPERB
600
9311 154 * 40 aur lilac close lines, VF
350
9313 155 ** ab-pr marginal 4-bl F 2600
800
9314 156 * 2kr CLOSE LINES, SUPERB
600
9316 157 * 10kr CLOSE LINES, SUPERB
700
9317 157 10kr ,pair, SUPERB TOLLUR canc.
250
9318 157v Pr stpl 4-block Tollur
250
9319 159 * EIN KRONA / 40aur, VF 275
9320 159 * EIN KRONA/ 40aur, AB
175
9322159var* EIN KRONA, misplaced overprint, EF
600
9323160-61** 10, 50a Aerolane marg. pair, F3000
400
9324160-61* bra ostpl ex
300
9325160-61AEROPLANE ON 10, 50 C, F-VF
250
9326 161 ** 4- block AB- BA,F 4000
600
9327 162 ** 4-block arknr 299
600
9328 162 ** LYX
300
9329 162 ** 30 aur Zeppelin , prakt
200
9332162-64**30AUR, 1KR 2 KR ZEPPELIN SET , VF 600
9333162-64** 30a,1kr, 2kr ZEPPELIN , VF set
500
9334162-64** Zeppelin cpl 30a, 1-2 kr, VF
450
9335162-64** ZEPPELIN 1930 kpl ,VF
400
9336162-64**/* F 950
275
9337 162-64 * ZEPPELIN set, VF
275
9338 1631 kr Zeppelin VF used block of 16 upper right. F
20.400:- HAFNAFJORDUR 29-12-31. vf 2900
9339 1631 kr Zeppelin VF used block of 4 upper left. F
5200 HAFNAFJORDUR 8-VI-31. vf
750
9340 1631 kr Zeppelin VF used block of 8 upper left co
margin F 10400 HAFNAFJORDUR 20-12-31. vf
750
9342 164** 2kr Zeppelin, PR-LYX 4-block, 3**, 1 * 1250
9343 164* ostpl LYX ex
250
9346 168-72 ** Vyer 1925 7a **10a *, 20a *, 35a one **,
50aur both **, VF set in pairs. F 2014 ca 10000
1500
9347 168-72 ** 7-50 AUR 1925, PR-LYX centr
1100
9348168-72* kpl serie, F 1900
500
9349 170 prs KÖP DANSKE VARER
300
9353 171 *(*) prakt
200
9354173-82** 3-40aur, VF-superb pair,s 2800
350
9355173-82* 3-40 aur Parliament, 10&20 a. superb
200
9356 173-87 ** Alltinget 3a- 10kr, VF 1900
9357 173-88 Alltinget 1930 kpl *(*)
700
9359174v1 ** 5aur ”vita solstrålar” ,prakt, intyg Grönlund600
9360174v1 * 5aur ”vita solstrålar” ,AB, intyg Grönl. 500
9361174v1 ** 5aur ”vita solstrålar” ,AB, intyg Grönl. 375
9370 17810a KJÖBENHAVN 20-2-31, FRA ISLAND,
PRAKT KLIPP
250
9374 182U 40aur Alltinget imperforated block of four,
Proof?
500
9375 182U 40aur Alltinget 4-block imperforated Proof?
red frame.
500
9376 182U 40aur Alltinget imperforated Proof?
200
9377 182U 40aur Alltinget imperforated Proof? red
frame.
200
9378 183** 50 AUR, LYX
600
9379 184 ** 1 kr Parliament 1930, VF-EF, prakt
400
9380 184 ** 1 KRONA, AB-PRAKT
350
9381 184 * Pr ex F 475+
175
9383 184U 1kr green Alltinget imperforated 4-block Proof?
no text
500
9384 184U 1kr grey green Alltinget imperforated 4-block
Proof? 500
9385 184U 1kr green Alltinget imperforated Proof? no text
200
9386 184U 1kr grey green Alltinget imperforated Proof? 200
9387 185 ** 2 kr Parliament 1930, superb, LYX
650
9388 185** 2 KR PR-LYX
600
9390 186 ** 5 kr ALLTINGET 1930, PRAKT
375
9391 186 ** 5kr Parliament 1930, VF
275
9394 187 ** 10KR ALLTINGET, SUPERB
400
9395 187 ** 10 KR PR-LYX
350
9396 187 ** 10kr Parliament 1930, VF
250
9397 187 ** 10 kr Alltinget 1930, VF
190
9399 188 10aur Falcon strip of 3 used ,VF
350
9400 188 ** 10 aur blue strip of 3, 250
9401 188 10aur Falcon pair used ,VF
250
9405 189 ** air 15aur, superb pair, 1000
200
9408189-90* 15-20 aur 175
9409 189-93 AIR MAIL 15a-1kr cpl set on cover used
THINGVELLIR 26-IV-30 and arrival cancel on
back Berlin 5-7-30
950
9410 189-93 * very fine set
750
9412 194-99 * AB-PR serie Gullfoss
325
9413 194-99 * Gullfoss 1931-32, 5-75aur, VF set
250
9419 199 Mittstpl 4-block 29-9-37
500
9420 199 * LYXc
375
9421 199 * Gullfoss 75 aur,pr
250
9422 199 * Gullfoss 75 aur
175
9424 204-09 ** AIR 1934, VF-EF corner margin pairs400
9425 204-09 ** Luftpost 1934, AIR, XF set 6 differnt 300
9426 204-09 ** 10 aur-2 kr AIR 1934, VF-EF set
250
9427 204-09 Luftpost 1934 kpl stpl serie, VF
200
9428 204-09 Air Mail 1934, 10a-2kr VF used set
190
9430204-209 ** 20a- 2kr 4 blocks and 10aur 4single 800
9433 207 50 aur AIR MAIL 1934, REYKJAVIK 22-11-45to
Kjöbenhavn, VF
300
9436 210 10a 3-str prklipp EDINBURG 8-au-39
200
9444 223-25 BLOCK 1 på REKbrev till England, STPL
reykjavik 16-VI-37,Ovanligt brev.
750
9448 227-36 ** GEYSIR KPL
450
9449 227-36 ** Geysir 1938, VF-EF set in pairs, inclusive
is extra 231v. F ca 3320
400
9450 229-31 ** 35, 40 , 45 aur Geysir, VF-EF 4-blocks
200
9451 230 ** 4-block prakt F 640+
200
9453 232 ** 50 aur Geysir, VF-EF 4-block F 2500
400
9458 237-39 25-40a Universitet. PRS REY... 1XII-39 200
9459 240-51 * (ej nr246,251), F 1000
300
9460 245C1** 10 aur green kamtandning/comb perf 14
x13½ , VF F 1800 300
9463 249C1** 25 aur red kamtandning/ comb perf 14 x13½
in block of six, vVF F9600 1200
9464 249C1** 25 aur red kamtandning/comb perf 14 x13½
in block of 4, VF-superb F6400 1200
9465 249C1**25 aur red kamtandning/comb perf 14 x13½
in block of 4, vVF F6400 800
9466 249C1** 25 aur red kamtandning/comb perf 14 x13½ ,
superb F 1600 700
9467 249C1** 25 aur red kamtandning/comb perf 14 x13½ ,
VF F 1600 325
9468 249C1** 25 aur red kamtandning/comb perf 14 x13½ ,
VF F 1600 300
9474 252-55 * kpl serie F 500
175
9475 256-58 ** 4-block F 2100
500
9477 256-59 0VERPRINT 1940 on NY issue 20a, 35a,
(not45a) and 2kr, VF used F acit 5000:- Rare
used
1500
9478 256-59 ** NY overprint 1940, VF-XF set
600
9479 256-59 ** overprint 1940 , VF set
600
9480 256-59 ** N ew York påtryck 1940 kpl
475
9481 256-59 ** NY 20a-2kr Overprint 1940, VF
475
9482 256-59 * bra ostpl serie
390
9483 260-61 ** 2-5kr perf 14 , in pairs, F 1100
200
9484 260-62 ** 2, 5, 10kr perf14x14, 10 VF-superb sets
7500
1100
9485 260-62 ** 2-10kr Viking, t 14, VF set
200
9487 262 **pr- lyx 4-block F 900++
300
9488 262 ** 10 kr Wiking 4-block, perf 14, VF
225
9490 263 ** 2 kr VIKING t11, 4-block PR-LYX
250
9491 263-4,280 ** VIking kpl t 12½
400
9492 264** 5 kr VIKING t11, 4-block PR-LYX
900
9493 264 ** WIKING 5 kr brown, prakt, XF, 950
300
9494 264 ** Wiking 5 kr brown perf 14, SUPERB
250
9495 264 ** 5kr brown perf 11, VF
250
9496 264 ** 5 KR VIKING perf11½, PR ,+2+10kr*
250
9497 268-73 stpl serie
300
9498 268-73 **
275
9499 268-73 ** Sigurdsson, hörnmarg serie
250
9500 268-73 10a-10kr FDC Sigur. Thingvellir 17-6-44200
9501 268-73 10a-10kr Sigurdsson 1944, VF used 200
9502 268-73 ** 10aur-10 r, VF set , Sigurdsson 1944 195
9504 273 pr-4-block **
900
9505 280 VF lightly used block of 8 ...AP..GUR
375
9506 280 centralt stpl 4-bl
350
9507 280 ** Pr hörnmarg 4-bl
300
9508 280 10kr 4-bl superb STYKKISHOLMUR 25-VIII-49
300
9509 280 VF lightly used block of 4 ...AP..GUR
250
9510 280 ** VIKING 10kr t11, hörnmarg 4-bl P-LYX 250
9511 280 10 KR Viking , 4-bl Reykjavik 20-XII.45
250
9512 280 ** 10 kr Wiking 4-block, perf 11, superb
225
9515 281-87 ** 12a-10kr Hekla kpl seriie 4-block, pr 500
9516 281-87 ** Hekla kpl**
225
9517 286 ** 4-block F 680
200
9519 297-06 ** ’ 330-31 5a—5kr 1950-54 , in pairs 400
9520 297-306, 330-31, ** Yrken och Vyer kpl. 1950-54 325
9521297-306 ** Yrken och vyer, VF-EF, 5kr LYX
300
9525 306 ** 5 kr GREEN 4-block, superb
300
9526 306 ** 2 kr bluegrey 4-block, VF
200
9527 311 ** LYXcentr 4-block Alltingsbyggnaden 1953 F
6800++
1900
9528 311 ** PR-LYX
700
9529 311 ** välcentr F 1700
475
9530 311 ** 25 kr Alltinsbyggnaden
400
9531 311 ** 25 kr Alltinget, PR-LYX
400
9532 311 FDC, 25 kr alltingshuset 1-IV-1952, VF
375
9533 311 ** ALLTINGSHUSET 25 KR, VF
350
9534 311 25 KR 6-BLOCK Reykjavik 12-7-56, rare 300
9535 311 4-bl lätt stpl RE...
275
9537 312-14 ** 1,80-3,30 AIR 1952, 4-Blockset
450
9538 312-14 ** 1,80-3,30 kr Luftpost 1952 4-block 225
9539 312-14 ** Luftpost 1952 , in pairs co marg.
190
9542 321-25 ** 10a- 10kr handskrifter 1953 4-block 200
9545 326v2sheet of 50 pos 28 v2, SUPERB 300
9546 327-29 ** 4-block Hafstein cpl 1,25-5kr, VF
350
9547 327-29 ** 1,25 ,2,45 o 5kr Hafstein , hörnmarg
4-block
350
9548 327-29 ** 1,25-5kr Hafsten 1954 4-block 225
9555337-344 ** Kraftverk och vattenfall, PR 4-block 450
9556 337-44 ** 15a-5Kr Kraftverk o vattenfall 4-block
PRAKT serie med övre vä hörnmarg
400
9586 414v210kr par på brev Reykj.11-XI-65, hö ex v2 200
9587 424v 10 kr på brev BIFRÖST 18-III-69, rosett
200
9594 445 20 kr ISLOM ,Bird sheet of 50 , F 2500
350
9604514v3 80ö marg 10-block med 2 par med blankt
bihang
TJÄNSTE,
9608
9609
9610
9613
9614
9615
9616
9617
9620
9621
9623
9624
9626
9630
9632
9633
9634
9635
9638
9639
9643
9645
2
2v1
2var
4
ISLAND
200
* 8 SK lilac, perf 14x13½ , good perf.
600
(*) 8sk imperf , thin spot, hole, F 5000
250
* 8sk vm delar 2 kronor ,2 khtt, F 4800
240
**-*(*), 3aur, superb pair, right stamp very small
spot in gum. F ca 2000
400
4-9 ’ 3-50aur perf 14, F-VF mint, F 2300
275
4a * PRAKT F ca 1200
400
4a * PRc ,kt. f 800
200
4a,b 3aur 4a (*), 4b * , F 1200, VF
200
5-8 5aur, 10, 16, 20 aur, VF used officials
200
5b * prakt 450+ ca 50%
225
6 *, 10aur, pair F ca 2100
300
6a (*)10aur ultramarin, slight aged toning
325
7 **/* 16aur, pair left ** F ca 1500
200
7PT otand.provtr. tunnt ppr tu fl. F 1200
225
8a (*) 20 aur mörk grön, LYXc, vht
400
8a 20 aur green blurred print, Vf used 20-6
250
9v **/* 50aur, inverted wmk crown and split wmk,
pair left ** F ca 4000
400
10 3aur marginal vm bokstäver , + vm ½ krona
t.hö. stpl ... 12-4.., SÄLLSYNT
200
11 4A LYX 4-block REYKJAVIK 17-12-1901 250
11 4a LYXs 4-block REYKJAVIK 17-12-01
200
13 ** 10aur OFFICIAL perf 12½, VF
300
16var ** 1G/5aur, delar av TVÅ PÅTRYCK
200
9646 17** 1 Gildi / 10 aur blå , VF upper
marginblock of 10 . Exihbition
piece! F 75000 as singels , Rare
Unit.
12000
9647
17 ** 1 Gildi / 10 aur blå , VF block of four. Exihbition piece! F 30000 as singels , Rare Unit. 6000
9648 17 * 1 Gildi 1/ 10 aur blå , VF 4-block
2200
9649 17 ** 1 Gildi / 10 aur blå , VF 1800
9650 17 ** 1 Gildi / 10 aur blå , VF 1500
9651 17 * 1 Gildi / 10 aur blå , VF pair
1000
9652 18 1G/ 16 aur, REYKJAVIK 13-1-03, AB-PR 300
9653 18 1 GILD1 02-03 , VF USED
175
9656 18N 1Gildi/ 16 aur, BERN issue 1904, VF
175
9657 19 ** 1Gildi / 20aur, AB-prakt, marg. copy
175
9661 20N 1Gildi/ 50 aur, BERN issue 1904 superb 210
966220var ** 1 Gildi/ / 50 a , Tjänste, VF , del av marginal
posthorn på baksidan ???
300
9669 32 50aur CHR X , PR-LYX ark 100st
1750
9670 32 Chr IX 1902 50 aur Pjonusta . PR-LYX centr
100 ark, F 2011 15.000+++
1600
9682 39 ** 20a tjänste Två kungar , PRAKT
250
9691 45 ** 10a vm kors tj CHR X , PR-LYX
225
9693 48 ** 20a green/ black , VF 4-block
900
9694 49 ** 50 aur CHR X LYX 850
9695 49 ** 50 aur CHR X PR-LYX 700
9696 49 ** 50 aur, CHR X, TJÄNSTE, LYX 400
9697 49 ** 50 aur CHR X PRAKT
350
9698 50 ** 1kr red/ black , superb, prakt
600
9699 50 ** 1KR vm kors tj CHR X , PRAKT
300
9700 50 ** 1KR vm kors tj CHR X , AB-PRAKT
225
9701 50 ** TJÄNSTE 1KR CHR X GLESA linjer
200
9709 52 ** 5kr CHR X superb , pr-lyx
400
9710 52 ** 5kr marginalex, AB-PR
200
9713 53I ** 2KR liten stil med .Pjunosta. , PR-LYX 1000
9714 53I ** 2KR liten stil med .Pjonusta , AB-PR
600
9715 54 5 k BROWN OVERPRINTED, VF USED 400
972159-68 68 * F 1000
350
9722 59-68 * 3-40aur PJUNUSTAMERKI overprint 350
9723 59-68 68 * F 1000
275
9724 59-74 *,Alltinget kpl ostpl. * Bra serie
2700
9725 59-74 * 3a-10 Kr Pjonusta, VF-EF set
1500
9734 69 * 50 aur Pjonusta 1930, VF
275
9735 70 * 1 kr Pjonusta 1930, EF, PRAKT
300
9736 71 * 2 kr Pjonusta 1930, EF, PRAKT
325
9737 72 * vc , lvht
250
9738 74 10aur Falcon overprint, VF used 10-1-30 200
9739 74 ** 10a falcon pair pjonusta overpri. LYX 190
9741 82 Två Kungar 1908 15 aur röd/ grön . vackert
fräscht 100 ark, F 2011 16.000+++
1600
9743 ÅBO 21 OCT 1840 on ornamented ” ladies
cover”, SUPERB
1200
FINLAND
FINLAND BREV
9744 165 ZEPPELIN 10M pair on Zeppelincover to
Germany from HELSINKI 24-IX-30. VERY FINE
. 1600
9746 17L 5p orange på mkt vackert ”SIRBREV” STPL åbo
16-1-84, VF.
1000
9747 10st Brevkort i PRAKT kvalitet ca 1895, ett till
Sverige.
250
9748 Brevkort 10p, LYX Posilj.k.K-K 24-5-95
200
FINLAND FRIMÄRKEN
97491-2E2 * 5-10k reprints 1856, EF
200
9750 1 F 5 kop i 4 block stpl falsk
600
9751 2 10 kop bra marginaler, lätt stpl Helsingfors
4-9-57,Intyg L.N. Meget godt eks.
2750
9752 2 10K prs Fredrikshamn 18-1-57,tunn
1400
9753 2 10kop HEL... 5-10-58, bläck kors, ngt def , mkt
liten tu fl
600
9754 2 F 4-block stpl förfalskning
500
9755 2v1 smalrandigt ppr, bläckmak ngt smala marginaler
F 5000
500
9758 7 10p ,3 ex med olika ppr sorter, ngr ktt
450
9759 8 20p 3 stpl ex , 1ex felfri t men tu.,2ex 1kt 200
9761 8C3 * fräscht ex ngt ktt, F97 4200
500
9762 9c3 * ostpl 40p ,1-2 ktt, F97 4000
600
97649v3C3 40P stpl 1974, felfri tand men veck i en tand.. F
1700
200
9766 11 Very beautiful 32 p. with blue ”HELSINGFORS
3.7 75”, the 2nd day ofissue! Cert. Grönlund.
SUPERB & RARE.
2400
9767 11 32p välc lätt stpl , mycket bra ex
1750
25
9768 11
9769 13L
9773 13S
9774 13S
9775 14Sd
26
32p t 14 lätt stpl1-11 , mycket bra ex
1600
5p rekonstr. par, ANK 4-8 super stpl
200
KORKSTPL , PRAKT
200
5p 10 Sst vackra stpl ex i nyanser
200
8 Penni rekonstruerat 3-strip med prakt
korkstpl,1 kt mkt sällsynt enhet ,par F 2000, 4-bl
15000
1500
9776 15L 10p , 6s t bra stpl ex
200
9778 16Sa 20p, 6 utvalda ex i nyanser bl.a. grönblå 200
9779 17 25p 3st, en MARIEHAMN 7-5-81, PR
300
9780 17L rekonstr. 3-strip stpl ÅBO-83+ ANK 12.2.
vackert!
175
9785 20 * 5 p grön, 4-block , PRAKT, F 1000++
250
9786 21 * 10 p röd, 4-block , AB-PRAKT, F 900+
250
979021var 10p röd, extra stort märke, ... OHEL
200
9791 22 * 20 p orange, 4-block , PR-LYX, F 1400 350
9792 22 20p orange, LYX KORK stpl (Lait 226)
200
9793 22 20p orange, 4 st P-LYX KORK stpl 200
9794 22 20p orange, LYX KORK stpl 200
9802 23 25P SVENS STPL STOCKHOLM 10-9-88, Från
FINLAND inom ram PR-LYX BREV
600
9806 26 10 mark 4-talig , otand provtryck grågrön 250
9807 26 10 mark 4-talig , otand provtryck lysgrön 250
9808 26 10 mark 4-talig , otand provtryck gul
250
9809 26 10 mark 4-talig , otand provtryck röd
250
9810 26 10 mark 4-talig , otand provtryck lila
250
9811 26 10 mark 4-talig , otand provtryck brun
250
9812 27 2p grey, 4 copies on piece PR-LYX KORK stpl
(L 206?)
300
9813 27 2p grey, PR-LYX blue KORK stpl (L239 283)200
9817 28 5p green, 4-bl Pr KORK stpl (Lait 201)
250
9818 28 5p green, LYX blue KORK st (L330)
200
9819 28 5p gr, PRAKT-LYX KORK st (L278) 200
982928,30 5p 20p, 10p, PR YX blue KORK st (L330) 175
9833 28C1 5p grön, 4-block 2st LYX KORK stpl 250
9834 29 10p red, LYX blue KORK st (L330)
250
9835 29 10p red, LYX blue KORK st (L330)
200
9845 30 20P 3ST, pr-lyx Kpxp 6,8,9 1895-97
200
9846 30 20p orange , PR-LYX KORK stpl (L 206?) 200
9847 30 20p orange ,PR-LYX KORK stpl (L 343?) 200
9872 30C1 tandn. 12½ * ,F 700
175
9877 30C2 20p or.,LYX PRAKT KORK stpl 400
9878 30C2 2st+ 29C2 =3st med BÅTSILUETT stpl 200
9882 31 25p blue, rekonstr 3-strip BLÅ LYX KORK st
(L261) R5
250
9883 31 25p blue ,LYX KORK stpl (L 343?)
200
9884 31 25p blue, LYX KORK st (L261) 200
9894 33 5 Mark 1890, VF used
250
9895 33 lätt hörnstpl,5 mark
200
9896 33 ** 5mark , VF 200
9897 33 5mark, stpl 3-IX-99, bra ex
200
989833-34var (*) 5 o 10mark otandade
400
9899 33c Lyxc. stpl ex
225
9900 33c 5 Mark , stpl ...POYTYÄ, VF USED
200
9901 33c 5M. VF used WIBORG 11-X...
200
9902 34 10 mark , bra välcentr stpl ex
270
9903 34 10Mark , vey fresh, VF used 27-1-
260
9904 34 ** 10Mark brown / red, cornermarg. copy 225
9905 34 ** 10 mark ,VF marg. ex. brown line in margin to
left, VF
220
9906 34 * PAIR 10Mark brown / red, XF, PRAKT
200
9907 34 10 mark ÅB(O) välc
200
9908 34a 10Mark PRc. lätt stpl vackert ex, F 900
325
9910 34P 10 M. otandat provtryck
350
9911 34P (*) 10 Mark otandat hörnmarginal ex , Färgprov i
slutfärger. Intressant
300
9914 44 50 k pr Helsinki 28-4-02
200
9915 44 50K. PRS TAMMEFORS 11-3-01
175
9920 45 1 Rubel Helsingf. 12-3-92,ab-prs
350
9921 45 1 rubel, prs H-fors 23-1-05,+ 2:a st. VF-F 200
992349-58 */** 2p svart*, 10p röd *, 20p röd ** provtryck 3st
mellan nr 49-58.
500
992450cvar ** 5p gråaktigt grön otandat par 400
9926 52 *(*) 20 p röd provtryck sign Kosack
300
9927 53PT ** 1 mar otandat provtryck 4-BLOCK veck
genom övre paret
1500
9928 53PT ** 3-strip 1 mark otantat prov
1100
992953PTvar ** par 1 mark otantat prov, mitt trycket i
spegeltryck
1000
993056av3 ** 5p grön otandat par 225
993259av3 * 1mark otandat par F 1400
275
9933 81 70p prs 4-block, HELSINKI 23-VIII-20
225
9934 83 *(*) ostpl prakt ,5 mark Vasa
200
9935 106 * 3mark blå svart, u.vm,700
200
9936 107 ** 25 mark röd /gul vm hakkors, 6-block, PRLYX ,F 1800+
350
9937 107 ** 25 mark röd /gul vm hakkors, hörnmarginal
4-block, PR-LYX
300
9938 107 ** 25 mark röd /gul vm hakkors, marginal
TEXT 1-1927 4-block, PR-LYX
260
9939 107 ** 25 mark röd /gul vm hakkors, marginal
4-block, PR-LYX
250
9944 134 stpl Helsinki, F
400
9945 134 25 Mark orange , VF used Joroi...
300
9946134W125m. VF USED HANGÖ
375
9947135-361928, 1+1½ mark i PRAKTstpl 4-block Helsingfors 14-10-28 på brev till Sverige med ank. st.
STH. 15-11-28. PR-LYXobj.
450
9950162-64RÖDA KORSET 1930 kpl serie i 100 ark, F
11000
2000
9951162-64** 1,1½,2 MK 4-BL serie PR-LYX centr.
225
9952162-64** 1,1½,2 Mk left marg 10-BLOCK VF
200
9960 164 stpl 1930
200
9964 165 ** ZEPPELIN 1930, LYX sign Z(umstein) och
Diena.
900
9965 167 Åländsk prs Mariehamn 14-11-31
200
9966168-70** 1, 1½ lyx ,2 M PR, RÖDA KORS,
175
9967 169 ** 1½M+15P brun, RÖDA KORS LYX
200
9975 173 ** 1+4m pro Filatelia ,4-BLOCK, PRAKT 250
9976 173 1+4 mk HELSINKI 26 -X , nära prakt
250
9985 185-87 ** 11/4-2½M Red cr. 1933 , 10 block 200
10010229,186,275
Express brev till Sverige Helsinki
28-vi-43
200
good high values. Mi ca 240 Euro
200
10407102-15A½-2sh 6p, VF USED, 235 EURO
250
10408 102-15A½-2sh 6p, F-VF USED, 160 EURO
200
BULGARIEN
10192 3 * 3-30ST F- VF-EF set, Mi 1800 Euro
2000 10415 118A1pound green used London SP 23 05, light
crease
800
10193 3 * 25c. black / lila, VF 1100
10195 21 3on 10 rose, VF used
250 10421 141-42III2sh6p, 5sh spp,10sh, VF used 150Euro 250
200
10197 22 5on 30 St. on piece, XF blue star cancel 325 10427166 ** HÖRN 4-BLOCK
10198 24 * 50/ 1Fr black/red, VF mint, 700E
800 10430188 4-block stpl London 20 My 1937, en kt 500 dm
FÄLTPOSTMÄRKEN
350
10078 8 ** Fältpost 1963, AB-PR marginalex
500 10199 50-61 ** -*, 1 St-3 L, VF set, example 30st ** 200
10079 8 FÄLTPOST 1963, VF TURKU (26-9)-63
550 10200 66-68 * 5, 10, 25 St., VF set, 160 Euro
250 10433214 10sh Block of 6+2pairs used on rare ”nametag”.
slight
corner
crease,
500dm
350
10080 8 FÄLTPOST Helsinki 30-9-63, praktex på brev
10201 78-89 */** 1st-3 L, ex 86**, 88 ** 87 is(*)
200
225
lite slitet i brev kanterna .
500 10202249-51 Air 1932, 18, 24, 28L, VF used
350 10438254 1£ Georg VI , 10 used copies 200Euro
500
10081 8 FÄLTPOST HYRYLA 26-9-63, FDC stpl
475 10203249-51 * 18 ,24,28L , Air 1932, VF set
350 10439278-81 ** 2sh6p-1 £ , VF set castles
10082 8I ** LYX hörnmarg 4-block
2600 102041087B ** Bulg. 1958 World Exhib. VF margin copy 10440278-81I,II 2sh6p-1pound, shades, 8 F-VF used 325
10441
278-81I,II
2´6sh£1,
2shades,
8
stamps
used,
F
225
250
10083 8I ** LYX 4 BLOCK
2500
350
10084 8I brev med 2 ex,Kentaposti konttori 4-10-63 950 10205 2c * PORTO 25 Brown, sign Stolow, VF
700 10442281 ** £ 1 black, 10443281 1£ black, nice 4-block , used
275
10085 9 FÄLTPOST 1983,brevPR-LYX HELSINKI 22-4- 10206215-17 CYPERN ** CEPT 1963, 10,40, 150 M ,
83. ankst Kenttäpostkontoori5 25-4
750
VF-Superb
300 ESTLAND
10086 9 Overpr 1983, on cover HELSINKI 22-4-83,
10207215-17 CYPERN ** 10,40,150m Europa 1963,vf200 10454152 10+10S 1940 Caritas, 10 sheets 2500 Euro,
SUPERB COVER
700 10208240-42 CYPERN ** CEPT 1964, 20,30, 150 M ,
Superb quality.
1000
10087 9 Fältpost 1983 , brev ab-pr PADASJOKI 20-4-83
VF-Superb
300 10455152 10+10S and 50+50S 1940 Caritas, sheets
vilket är första giltighetsdagen.
700
50x(5+20) = 1250 Euro, VF quality.
800
10088 9 Fältp.1983på vyk. prs Padasjoki 25-4-83 600
10456152 10+10S 1940 Caritas, 10 sheets 2500 Euro,
10089 9 FÄLTPOST HELSINGFORS 22-4-83 PÅ FDC
Superb quality.
800
750 10457152 10+10S and 50+50S 1940 Caritas, sheets
stämplat brev, PRAKT
600 10209 1 one penny Black, VF used 4 marg
10211 2 2p 4 marg. dock ½mm inhak stpl
500
50x(5+20) = 1250 Euro, VF quality.
700
FINLAND , BIOMRÅDEN
10212 2 2p blue 1840, 3½ marg, superb cancel cross400 10458152,54-5 10+10S, 25+25S and 50+50S 1940 Caritas,
10213 3 (*) 1p red PAIR, 4 margins, Mi 650 DM
350
NORDINGERMANLAND
sheets 50x(5+7,5+20) = 1750 Euro, VF quality.
10092 8-14F **-* 9-Blocks 10p-10mark, forgeries VF set 800 10214 3 * 1p red on blueish paper, 4 margins
250
800
100938-14F **-* 4-Blocks 10p-10mark, forgeries VF set 10215 3 *-(*) 1p red 4 margins, Mi 325 DM
200 10459152-55 ** ESTLAND 10-50, 1940, VF4-Blockset225
500 10219 4 2p blue, PAIR good margins, VF used
300 104651 IIZ ** FIUME , PORTO, 6 F, XF signed Diena 300
100948-14F **-* 4-Blocks 10p-10mark, forgeries VF set 10222 7 1 shill good margins, used, but thin
400 104661 IIZ ** FIUME ,PORTO, 6F,VF-XF sign Diena 250
400 10227 12 4p blue paper, Vf used Gla)sgow 1856
350 104671 IIZ ** FIUME , PORTO, 6 F, VF signed Diena 200
100958-14F ** 10pf-10 mark i 4-block , förfalskningar 375 10228 13 5x4p roselilac in shades, F-VF used
250
10229 13 4p 1855 superb used no 55
200
1023114-15 6p used 45, 1sh used 2, F-VF
225 10468 1 10c brown Superb on piece ”2611” signed Res1023214-15 6p used 46(0), 1sh used 21, F-VF
200
set. 1600
1023414a,w6p on white+ bluish ppr (kt) Fine used, 1000 Dm 10469 1 10c VF-EF used 800
550 10470 2 15c Ceres Very fine-superb fullmargin copy star
1023514a,w6p white, bluish( sp) ppr, Fine-Aver.
450
cancel.
2200
10237 15 1sh green, PRS 221, fine
300 10471 2 15 c green, fine used touched at top
1000
10238 15 1 Sh. used 545, Fine 200 10479 5 40c orange looks superb but thin. large margins
10239 15b1sh green,superb used 466
1000
lightly used. 600
1024116,24 1p and 4porange plate12 ton cover to SWE10480 5R 40c , retouched 4 , 3 margin, used PARIS 21
DEN, SUPERB used Liverpool, 17 AP 73, 466
AOUT 53, RARITY MI 7500 EURO
7000
and red PD , 2½d arrival20-4.
300 10481 7 1 fr 4 margins used DS, light crease
750
10245 18 3p superb used 12
250 10482 8 10c Repub Franc. almost 4 margins, Fine used
10248 20 6p VF-XF used 447
200
Mi 700 Euro
650
1025121a 9p oliveyellow, superb cancel 546
250 1048410a 1c dk olive, superb ÖR , but crease
250
10255 24 plate 7-9, 11-15 7different F-VF used
225 1048510a,b 1c green, 4 marg, tiny fold +needle
200
10256 24 4p plates 7-13 , mixed quality 445dm
200 1048610b 1c bronze olive aris 30 Mai, VF
240
10257 24 4p orange plate 7 on cover to Lyon cancel No
10487 11 5c green , VFused 1862
250
2, also TOO LATE CPO in circle, red PD 200 10488 11 5c green, VF used Paris 5 Dec 1861
225
10264 25 6P 1867 PLATE 6, VERY NICE UNUSED
1048912A 10c privately perfed , used, thin
325
COPY. MI 1500 EURO
1500 1049315A 40c privately perfed , used 2703, thin
400
10272
27
1SH
GREEN
PLATE
4
LONDON
DE
8
69
to
1049416a
80,
superb
margins,
used
400
10100 35-40 stpl, very fine set, 540 DM
500
Argentina. VF
400 10497 19 *-(*) restgum.,fräscht350dm
200
10107162-68 * 900 DM
500
10501 35, 35R 40c + 40c retoched 4, VF+ fine used
250
101091318,5BL** BLOCK 34 16/10 1968, vf ,350 Dm 250 10289 33 1 S plate 4 . SG no 115/17 ,on superb cover to
Rio-de-Janeiro pmk London AU 8 68, No79.500 1050237a 2 C red brown, VF used L... 25 M.. 7..
400
10110 35-39 * PORTO 4-50q, VF SET, 200 Euro for** 200
10301
47
2½p
rose,
plate
4-10,
12-17,
12
different
Mi
ca
1050337b
2c
redbrown,
4
marg,
thin,
Mi
850
E
800
101113-10 stpl 200 Dm
200
420
Euro
300
1050437d
2c
lilabrown,
4
marg,
slight
thin,
used
1015
,Mi
10119 71 ** ANDORRA 8PTS CEPT 1972
200
10306 58 1½p 3 halfp. 4 VF used copies
200
1000 E
1000
1031258-64 ½p-1sh most F-VF used 1sh hard cancel Mi ca
10505 38 2c grey, Lyon 27, small fauults , 250Euro 200
310 Euro, a few extra ½-1p.
200 10506 39 5c green , SUPERB use 308?, signed
10121 2 4 copies all v.f-superb, used,one set off print600
175
A.ALERTSON, showpiece
1000
10122 2 20c blue 3 shades, VF used 300 10320 62 5p dark blue, VFU 54.
200 10507 39 5c geen + emerald green?(thin), used
10123 2 PRAKTst 24
225 10328 70 3d/3P VFU 300
500 10508 39 5c green used 3742, superb, crease
101252bvar par,spegeltr,4 marg, prs 4
500 10333 71 6d 6P SUPERB cancel withot number
200
200 10509 40 10c privately perfed? use 260
10126 3B 10c corner margin copy, Rare
500 10334 71 6 d overprints1883, VF used T.A. 1
350
200 1051141III,v20c privately perfed?, used 2016, tiny yhin spot
10129 4 20c STORT DRAGSPEL, paperfold 24
400 10335 71 6d / six p. VF used no 76
10132 5A 40c wmk1, superb used 62, large marg. 1000 10337 72-76+ 78-79, 81-82, ½p-2sh6p, (no4 p and 9p)
200
used Mi spec 2004 ca 730 Euro 375 10512 42 30c, VF used large margins
10133 5A 40c wmk1, superb used 4, left sheet margin,
650
close at top, 450 Euro ++
500 10338 72-79+ 81-82, ½p-2sh6p, (no9p) used Mi spec 2004 10513 42 30c brown, large margins, 15 Mars, slight tin in
ca 880 Euro 400
101345By 40c rose VF used no 73
275
leftmargin
350
700 10514 42 30c brown, large margins, 2796, 2mm tear in left
10135 7 10c grey brown pair ,VF used no 250 1033972-81½P-1SH Victoria 1883, VF used
200
10136 7 10c margin copy VF-superb 24
200 10349 76 3p violet, VF-EF LIMxRCK JA 5 87
margin
225
325 10516 43 40c orange, superb 1769 ,thin
10137 8 20c pair, used 4, part of red London
200 10354 77 4P green used 53, superb
200
10355 77 4p Registered 14 AP 85, VF-EF
275 10517 44 80c Suberb copy with Anchor cancel, signed
10138 9 40c rose , used 24, large margins with bottom
200
margin, SUPERB
800 10356 77 4P GREEN lONDON OC 8 -86, FINE
Resset. 1900
190 10518 44 80c Suberb copy cancel 3020, signed Resset. 10139 9I 40c red, large margins, used 67?
300 10357 77 4P GREEN, VF U outh
175
10140 9II 40c rose VF used no 4
200 10358 77 4P GREEN LONDON ja 11, F-VF
1500
350 10527 67 1Fr Superb margins on piece ”11” signed Brun,
1014110A * 1 c green, VF mint, 200 Euro
250 10360 78 5p green BAWTRY AU 8-85, SUPERB
350
10142 13 40c red-rose 5 Vf used in shades
190 10361 78 5p L.S. 2, SUPERB cancel
VF-superb
3000
325 10528 76 5fr violet S...ILLES DU GARD -84, VF
10147 19 1c imperf. VF used 1 Mars.large margin 350 10362 78 5P Green, VF used O55
200
10148 19 (*) 4 bra marginaler,hö.ve.
300 10363 78 5p green,VF-superb cancel Register -85 250 10529 96-97* 40-50cMerson 1916 VF , 150 Euro
200
1014920-221,2,5 c VF used ca 210 Euro
300 10364 78 5P Green, VF used L1 Lombardst Oc 15 250 10530 97 stpl STOCKHOLM 22-3-01
500
10365 78 5P GREEN, EF U LONDON JA 4 85
225 10532100 * 5fr Merson 1916 VF , 100 Euro
10150 27,3010+ 30 cent. på brev tillSverige Gand Station8
200
200 10533136 * praktcentr 400dm
sep 1874, praktobjekt
700 10366 78 5p dark green , F-VF used-86
300
10369 79 6P green, Registerd 07 Feb-85 2 VF-EF 275 10534136 * 15+5c Roix-Rouge, 300dm
10151 27P11 PROOFS imperf. in different colors for the
250
250 10535136 * liten tu fl
1869 issue. 500 10370 79 6P GREEN... fton b 17 NICE vf COPY
200
10371 79 6P green , VF used ... arrogate
200 10536144-51 * 2c-5fr Kriegswaisen, VF set
10152 29 25c on VF-SUPERB cover ANVERS 6 JUL
450
190 10537151 * 5f+1f. praktcentr
1877, TO SWEDEN . RARE
600 10372 79 6P GREEN, F-VF U 400
200 10539176 * 5 FR superb, from block
10153 33A1fr Jauche 21 jul 79, superb
250 10373 82 2sh 6p, 3 shades used, 225 Euro
200
175 10541222 * 3 fr LYX centr 150dm++
10154 34b5 FR RED BROWN ,VF used, roll canc 1000 10374 82 2 SH 6 P, Registered 29 Nov 99, VF
250
200 10547327 10 fr darkgreen AIr, VF used
10155 34b5 FR RED BROWN ,def ht, roll canc
700 1037782x BRADFORD JY 18-92, PRS
200
200 10548 359-60 * PR 400 DM
10156 35-38 10, 25,50C, 1 fR VF-XF USED
200 10378 83 5sh roselilac VF used Oarnarvon
475
10159 44-46 25C, 50C, 1fR +1fr 4 VF-SUPERB USED250 10379 84 10shulram. VF-superb used Cancelled C.S.C. 10549 359-60 * 30+55c
375
500 10552 987-990 **/* 987 ** REST *(*), 110-100FR AIR 250
10160 53-59 10C-2 FR VF-XF USED
200
10165 67-70 stpl ,1-2 franc med praktstpl
200 10380 86-97 ½P- 1SH, VF-SUPERB USED, 180 Euro425 10553 1053-58 ** 12-50 Fr FAMOUS MEN 1955, VF 300
10381 86-97 ½p -1SH, VF-XF set, mostly nice canc. 400 10555 2638-49 12X2,20Fr IN IMPERFORATED BLOCK,
10174 185,165 ** 5 FR minisheet, 50c blue sheet of 25, Mi
400, 150Euro = 550 Euro +
750 10382 86-97 ½p-1sh 1887,+½p,1sh 1900 no 100-101,
PROOF??
500
most VF used 280 Eur
260 10557 6 France post in Marocco 1p / 1Fr, VF used
10175 235-43I * 1929 ORVAL overprint £ mit Krone
10383 86-97 ½p-1sh 1887,+½p,1sh 1900 no 100-101,
5c-10Fr, VF set. Rare set ! Photo Certificate
Tanger Dec 98 175
most VF used 280 Eur
230 M.Eichele ”echt und einwandfrei”
2000
225 GREKLAND
10176235-43II * 1928 Philatelistentage Antwerpen 5c-10Fr, 10384 86-97 ½P- 1SH, F-VF USED, 180 Euro
10385 86-97 ½p-1sh 1887, ++½p,1sh 1900 no 100-101
overprint set. Rare set ! Photo Certificate
10560122 2Dr/ 10Dr used, certificate RPS genuine 250
most F-VF used 280 Eur
220 10561122 50L/2Dr, certificate RPS genuine
M.Eichele ”echt und einwandfrei”
1800
225
200 10562 578-581 ** cpl set PAULUS 1951 in BLOCKS of four ,
10179 365** 10F+40F, blue, Orval 1933, SUPERB 1400 10386 86-97 ½p -1sh, Fine used set, 370 dm
200
10180382-85 ** 75C, 1FR, 75C, 1FR, VF 122 EURO 200 10388 91 ** 4p 1887, SUPERB
Mi 579 in strip of 4 . VF quality
2500
10181 402-4KL** Kleinbogensatz 10-35c, VF 170 Euro 300 10395 97 LOT 5X 1SH , 5X 2P NO 88, 10X4½P NO 92,
10563 696-705 ** COINS -59 4-block set , VF 120 Euro 260
most fine used Mi ca 575 Euro
250 10564696-705 ** COINS -59 4-block set , VF 120 Euro 250
10182 405BL3 ** 5+5fr block 3 1935, VF
700
10184432BL4 ** 70c+30c in Block 4 1936, VF
350 10404 102-118 ½p-10sh Eduard VIII F-VF used with good
high values. Mi ca 480 Euro
450
10185433BL4 ** 2,45fr+55c in Block 5 1936, VF
200
10187 939-40 * 20 + 40 FR UPU 1952, VF
200 10405 102-118 ½p-5sh (5sh sp) Eduard VIII F-VF used with 105701,3 5c , 2 copies, and pair 15con fine cover to Bel-
10025347-48 3 M, 12/10 på FDC TURKO 9-2-48 200
10029 388** PR-LYX 4-block
250
10047 461v4 Helark 15 st v4 par med mellansteg +10 ex
F 2175
475
10048 461v4 Dito men ngt skadad gummi
250
10049 461v4 5 par i arkdel+ 10 ex F 925
250
10072 591v1 ** 5MK övre hö marginal 4-block, pr-lyx275
10191 4-14 * EUPEN overpr 1920 10c-10 Fr, (5fr ktt) VF
unused , Mi for ** 400 Euro
300
ENGLAND
EUROPA
FRANKRIKE
märken med utrop under
175 kr. Lista och
bilder finns bara på
internet. Lots with
startprice under 175
can be seen only on
internet.
ALBANIEN
BELGIEN
HOLLAND
fast Irland. Sent from Rotterdam red cancel tied
by Franco cancellations, transit in red London
MR 25 1864 and arrival Belfast MR 26 -64 Rare
destination.
2000
105711-3 5c in 2 shades, 10c, 15c (cut). Fine -VF used
175
10575 5 * 10c very fresh, 1 slight sp, 1100DM
600
1058011IA 25c violet, no 62, VF-superb
300
1058218B 2½ c light lilac, VF-XF used no 73
250
1059265C 5 Gulden, GRAVENH 13 SEP 04, LYX
200
1059588B 50c superb pair, OLST 8-XII-13
200
10596 90 * 2½G violet, SUBERB
250
10597 91 * 5G gold, wellc. small thin
225
10603169A * 2 ½ G carminrose, F-VF, small gumbend 175
10621 500-02 ** 45,50,60c Wilhelmina 1948, VF set 200
10623525-39 ** Juliana kpl but no 535*, 40c lila, 537
45cgrrey used, 536 45c or *. Mi for the ** is 130
Euro
250
10625 552-57 ** 2-20c Sommer 1950, VF set
175
10630 570-74 2-20c on card to Argentina , with FDC cancel
EINDHOVEN 15-V-1951 ,!e DAG VAN UITG..
MI FDC 250 €
350
10632 575-79 FDC 12 NOV 1951, VF , 350 dm
300
10634 597-600 ** 2-20c ITEP 28/6 1952, VF set
200
10763 9 MODENA * 20C lila sign Diena 1076410a MODENA * 40C carmin sign Diena 250
250
10765587 BLOCK 4 B, stpl
10766738-49 stpl , djur serie
10767957 BLOCK 6, Prs Beograd 3-7-61
10768957BL6 ** 500Din Block 6 1961, VF, Euro 200
300
175
450
400
JUGOSLAWIEN
LICHTENSTEIN
10770 1-3 5,10,25h , VF USED SET
250
10771 1-3x* 5, 10, 25H 1912, VF-EF
300
10776 3 25H blue, VF used
350
10777 3 25H mattblau, F-VF used
250
10778 3x 25H, ESCHEN 5-IV-12, SUPERB
250
10780 3ya* 25H dunkelkobolt, Mi 600 Euro, VF
1100
10781 3yb25 H ultramarin, superb VADUZ 15-9-16 1500
10782 3yb25H ultra., VAD... 4-IV-, looks VF,crease 475
10789 43-44 2RP/10h 2 different, VF used copies 200
1079346-50, 52B 2½-10rp + 15Rp, VF used , 264Dm300
1079446-52B Wappen 1921 2½-15Rp , VF used p12½450
10797 52A* 15 Rp lilabrown, perfect perfs., VF-XF
800
10801 53 * 20R violet, wellc, 200E for**
200
10802 53-60 20Rp-1FR, VF used set
475
10803 55 *(*) 30 Rp green/black superb copy
200
200
10667 64 * 10 sh ,VF, 160 Dm
200 10806 71 * 1Fr blue, VF
225
10668 69-70** 4-block, 2p(1stamp ktt), 3p XF 175 10807 72-74 * 10-30rp, VF set
10808
72-74
*
10,
20,
80
RP,
VF
SET
200
10669 71-82* ½p- 1 Sh. VF, 9 p **
250
10811
75-77
LANDESWAPPEN
1927,
cpl
VF
used
175
10671 250-64A ** 262 is b, 160 Dm, v.f
200
10814 78-81 Rheinot 1928 cpl used, XF-VF
290
10815 78-81 5-30 Rp1928 , vf used set
275
10816 78-81 5-30+10Rp, RHEINNOT,VF USED SET 275
KYRKOSTATEN
10817
78-81
*
5-30
Rp
Rhenot
1928,
VF
set
275
10672 10 50 BAJ (*) Sperati
1000
275
10673 11 (*) 1 SCUDO Sperati
750 10818 78-81 5rp+30rp *, 10+20rp Vf used
1082294-107 3Rp-2 FR (not 60Rp) ,VF USED
1300
MODENA
1082394-107 3RP-2 FR 1930, VF USED SET
1100
106741-6 MODENA 5-40c, used, Very high value if all are 1082494-107A perf 10½ cpl set 11 different used 25rp *, VF
genuine -no guarantee
300
set Mi 1000 Euro, also 35,40+50rp are included
106767,10-11 MODENA 55,40,80c , used, forgeries, Mi
perf C.
1500
22500 Euro for genuine
250 10825 10250 RP PERF 11½, VF USED
450
10826 103* 60 rp olive, VF
200
PARMA
10827 104B* 90Rp perf 11½, VF
300
106781-5 PARMA 5c-40c 1852, 5c-40c mixed quality
10828 104B90 Rp PERF 11½, VF USED
200
used, genuine ?
200 10829 105B1,20 fr , vf USED
700
10679 3 PARMA 15C (*) 4 marg. thin 2000 Euro
500 10830 1072 FR olive/ red brown, VF used
275
10680 5a PARMA 40c. 4 marg , looks VF, 2thin spots,
10833108-13 Air 1930 15rp-1FR VF used
700
certificate PF.
400 10836 113* 1 FR AIR 1930, VF 175
10682 13 PARMA 10c darkbrown (*)VF sign Diena 500 10837114-15 * ZEPPELIN 1-2 FR, VF-EF 500
10684 5 ROMAGNA, 4BAJ used , unused genine? 760
10838119-21 25, 90RP+ 1,20fR 1933, F-VF SET used
Euro ?
200
1000
10685 1 (*) 5c black , signed Richter , almost 4 margins. 10840126-139 3Rp-1,50FR, VF USED SET 1934-36 500
Mi 6500 Euro for mint.
1300 10841126-39 3Rp-1,50FR (15 rp missing) VF used 475
10687 7 5c, VF used .. TONA , 600 Euro
700 10842126-39 3RP-1,50 fr 1934/36 vf USED SET 400
1068810-14 5-80c used, most VF, 80c rep Euro 374
325 10844 1402FR brown red, VF used
500
10691 2b SIZ. * 1 GR, signed Corbus, VF120 Euro 200 10845143-47 10-50RP 1934, BIRDS VF USED SET 300
10693 4c * 5GR, CERTIFICATE ZANINI, VF
400 10846143-47 *(*) 10-50rp Air Mail 1934, BIRDS, VF 250
10694 5a * 10 GR dark blue, upper margincopy, VF
10847143-47x air , birds 10-50 rp, VF used set
600
looking, slight crease. 600 Eu
700 10848143-47x * 10-50 rp, AIR 1934, XF set
350
10695 6c * 20gr Schwarzschiefer, certificate Zanini ”
10850149-50 zeppelin 1936, 1, 2 fr , VF used set
475
Breitrandig. Sie weist zwei natürlichen Falten
10851 150** 2 FR ZEPPELIN, EF
200
auf. EURO 2200
1800 10854156-69 3rp- 1,50FR1937, VF set
225
10696 4x TOSKANA 1Crazi bue paper 4 copies in shades 10855183-85 2,3,5 fr 1939, VF USED SET
240
2-4 margins Mi ca 680 Euro
300 10860 2104-block prakt stpl Schaan 20-5-43
200
106975x,y TOSKANA 4Crazi 8 copies in (2x5x) shades
10863 240* 2 Fr PRAKT
175
Fine-average Mi ca 1000 Euro
350 10864 26610 Fr 1948, 4-block SCHAAN 5-3-52, VF 200
106985x,y TOSKANA 2Crazi 8 copies in SLIGHT shades
10866285-87 Animals 1950 20,30,80 rp,VF used set 200
VF-F-average Mi ca 675 Euro
300 10867285-87 20-150 RP HUNT 1950 , VF USED
200
106996x,y TOSKANA 6Crazi 9copies in shades Fine10868289-300 5rp-1fr, 12 different, VF used set
185
average Mi ca 1000 Euro
300 10869289-300
stpl
175
10701 17,19-21TOSKANA 1c, 10,20,40c 2 of each average
10873304-05A** 2, 3FR redbrown, VF 240 Euro1951 500
quality used ca 1900 Euro
400 10874 305A3 FR redbrown, VF used
300
1070219-21TOSKANA 10,20,40c 2 of each average quality 10875306-08 ** 20, 30, 40 rp, paintings 1952, VF
250
used ca 690 Euro
225 10879 309** 5 Fr green 1952, superb
450
10880311-14 10-40RP, Paintings, VF-XF USED SET 200
10705 12 80C orange-yellow, Napoli 20 sep 61,VF 200 10881311-14 10,20,30,40 rp paintings VF used set 200
450
10706 16 * 5C grey 1863, short perf1700 Euro
800 10889322-33 ** 2, 3 fr 1955, superb set
300
10707 16 (*)5C grey 1863, 1700 Euro
750 10893332-33 2 , 3 FR 1955, VF USED
10894332-33
2,
3
Fr
,
1955,
VF
used
set
300
10708 16,17, 26x2, 5+10+20+20C= 5C 3-color to NEW
10895
333**
Furstin
Gina
3
Fr
300
YORK, Milano- Statzione 30 Mar 1873, RARE
250
1250 10911 398** 50rp Europa 1960, VF-EF
10709 38 * 10c , slight paper on back,sp, Mi 400 E 300 10913 1-8 * OFFICIALS 5rp-1,20Fr , VF set 1275 EURO
for **
1250
10710 38-40* 10,20,25 C, mixed qual Mi 1350 Euro
500
1000
10711 51 * 45c , tiny thin, Mi 2000 Euro
1000 10914 1-8 * OFFICIALS 5-120 RP, VF SET
10916
2A
*
OFFICIALS
10
RP,perf
10½,
VF
250
10712 54 5L green/red, used 8 ...com, 600 Euro
400
250
10713 55 * 5c green slight co.crease 800 Euro
400 10917 10 * OFFICIALS 1,20FR sign Marxer Bpp
240
10714 60 * 5C green short perf 500 Euro
250 10918 11-19 * OFFICIALS 1934 5-150rp, VF
650
10715 60 (*)5C green 500 Euro
200 10919 19 OFFICIAL 1,50 FR lila, VADUZ , VF U
10920
28-34
Officials
FDC
,VADUZ
5-7-47,to
Sweden.
300
10717 74-80 * 1c-40c 1901, Fine mint a few sort perfs, Mi
€ 805
600
10718 82 * 50 c violet, 2 spp, Mi € 600
400 10925 2a 1Slbgr rotbraun, used frameline cut at bottom,
10719 97 * 5c rose, Garibaldi, Fine, 150 €
200
rare shade 1200 DM
400
10720 97-98* VF 600 DM
500 10926 2a 1 SGR red brown , Fine copy 600E
400
10728161,63-4 * vm BOKSTÄVER , ovanligt
300 10928 10 37½, 4marg. used Luxemb13 sep, thin
250
10730184 * 50c, vm krona + bokstäver
200 10929 11 40c orange , large margins , thin spot, used
10731185 * 1 L, vm krona + bokstäver
200
...DANGER, looks VF -EF
350
10735704 * 100L Family 1946, VF, 450 Euro as**
350 10930 12 (*)1c redbr., signed Rüther VF , (farblos) 350
10736767-70
** 5-50L 1949 Venice , VF 4-block set1300 10934 72-83 10C-5fr WILHELM IV, VF UED
375
10737772 ** 50L Blue, UPU 1949, cornermarg 300 10943227-31 10c -13/4 Fr Caritas 1930, VF set used 200
10738772 ** 50 L UPU 1949, EF, 100 €
275 10944240-44 10C - 1,75 FR CARITAS 1931, VF USED325
10739772 ** 50L Blue, upu 1949, VF, 100 EURO
250 10945240-44 10c -13/4 Fr Caritas 1931, VF set used 325
10740772 ** 50L ultra. UPU 1949, VF
250 10946245-49 10C - 1,75 FR CARITAS 1932, VF USED350
10741772 ** 50 L UPU 1949, VF, 100 €
225 10949252-56 * 10c -1 3/4 Fr CARITAS 1933, VF
200
10744797 55L Radiokonf. VF-XFused AORMINA-50 350 10950252-56 * 10C - 1,75 FR CARITAS 1932, VF
175
10745797 55L ,...MOORENI 28-8-50 , VFUSED 275 10951259-64 10c -13/4 Fr Caritas 1934, VF set used 450
10748831 55 L blue VF used ...FILE 14-7-51
250 10952259-64 * 10c -1 3/4 Fr Jean, CARITAS 1934, VF200
10750920 ** 100L brown vm 3, VF 500 10953259-64 * 10C - 1,75 FR CARITAS 1934, VF
175
107521-8 * OFFICIALS 2c-10L, 10L kt, 500 Dm
250 10954284-89 10c -1,75 Fr Caritas 1935 VF set used 360
10754 11 porto 1L superb CARDINALE 31 Dec 87 200 10955284-89 10C - 1,75 FR CARITAS 193, VF USED 325
107591-6 PAKET, PARCEL STAMPS F-VF used, 1,75 L
10957290-95 10c -1,75 Fr Rathaus 1936 VF used set 350
ktt, 500 dm
225 10959296-301 10c -1,75 Fr Caritas 1936 VF set used 200
10761 7 MODENA (*)5C sign Diena 350 10961333-38 CARITAS 1939, VF cpl set, 200 Euro 500
10762 8c MODENA * 15C brown sign Diena 1200 10963382-86 60C- 20FR Madonna 1945, VF used set 475
IRLAND
ITALIENSKA STATER
ITALIEN
LUXEMBURG
10964427-30 60c- 10 fr Caritas 1947, Lentz, VF used 175
10965439-41 ** BLOCK 7 8-15FR , VF
300
10966439-441 ** BLOCK 7 vf
300
10969478-483 Europa 1951, VF set used
300
10970478-83 ** 80c- 4 Fr Europa 1951, VF set
400
10971478-83 Europa 1951, 80c- 4 Fr, VF Used
300
10972478-83 **80C-4FR 1951 EUROPA
300
10973478-83 80c-4Fr European Union , VF set used 275
10976488-89 ** 2+4fr in pair, VF exhibition 1952
250
10977490-94 ** airmail 1952, vf set
275
10980511-16 FDC’s on 5 cards18 Mai- 25Sept 1953 ,
(514-15on one), VF qual, (Mi 520 Dm)
325
10985552-54 ** 2, 3, 4FR, VF SET ”EUROPENNE” 200
10986555-57 Luxembourg 1956 Europa CEPT SET (3) in
blocks of four. EUR 1200
1900
10987555-57 ** CEPT 1956, 2,3, 4FR SUPERB SET 1800
10988555-57 ** 2,3, +4 Fr EUROPA 1956, SUPERB1500
10989555-57 ** 2f,3f,4f EUROPA 1956 SUPERB SET
1400
10990555-57 ** 2-4fr EUROPA 1956, VF-EF
1100
10991555-57 * EUROPA 1956, 2,3,4 F, VF set
400
10994572-54 ** 2,3, +4 Fr EUROPA 1957, VF
450
10995572-74 ** 2f,3f,4f EUROPA 1957 VF SET
300
10996572-74 ** 2-4fr EUROPA 1957, VF-EF
300
11004 1 Dienst, Official 1IIA * del av2 st påtryck 200
MONACO
11010
11011
11012
11013
11017
11018
5 ** 15c rosa, Fine but short perf, UM 300
6 **25c Marginpair, shortperf, gum slight affected ,
kt Mi 3000 Dm for *
1250
6 **25c green ,gum affected by text
500
6 * 25C green , heavy hinges, Mi 750E
200
16 ** 25c green, unmounted mint, F-VF
1000
16 25c green, 10 used VF-F , 7 is on piece
250
POLEN
11134190-195 * 5r-500Rs (203 used T) Vf set Mi 323Eu600
11135 190-195 5r-500rs VF used set , 2 extra
300
11138214Ay* 15c brownlila , VF 260 Euro
400
11139 216Ay* 30c olivebrown/ rose , VF 170 Euro
250
11141235Ax* 20c brown , VF 110Euro
200
11142316-346 *7** 2c-20E 1924, VF set
200
11145440-54 ** 2c 4,50E 12 different** , 127 Euro+ 5C*
40C* 96C*, CPL SET
225
11150456-471 *7** 2C-4,50E 96c** VF set
300
11151 466-71 50,80, 1E ,1,6E and 4,5E 5 different VF u175
11155 556-57 * 75C , 1,25 E , VF 190Euro for **
175
11157 578-80 * 25,40c,1,60E Kolonialausstellung, VF 200
11159589 ** 1,75 Cathedral Coimbra, VF slight gum
disturbance
200
11165632-41 * 4c-2E ,Volkstrachten, VF set
200
11169681-88 * 10c-3,5E Carmona, VF set
225
11170 685-88 * * 1E-3,5E Carmona, VF 205 Euro
400
11171 693-700 * 10c-3,5E BURGEN
225
11172 697-700 ** 1E-3,5E ** BURGEN 210 Euro 400
11173 706-13 ** 10C-3.50D. VF SET, ”Volkstrachten” 325
11179737 ** 3,50 E Afonso superb
200
11180751 ** 5E Heiliges Jahr 1950, superb
300
11186 796-97, 801+ 806 ** 4 best values superb 115E 250
11193 963-65 ** 1,3,50 , 6E Europa 1964, VF set
175
11206 1722 ** 3 Blocks Europa 1987, 74,5E block 54 ,
Azoren 383 block 8 ,Madeira 115 Block 8 ,VF
set ca 100Euro
200
RUMÄNIEN
11215 69 50B olive , BACAU 7 MAI 90, SUPERB
200
11217197-207 * v.f. set, nr 199 ktt
400
11218197-207 * 5B-3L exhibition 1906, VF set , 220 € 380
11219197-207 5B-3L 1906, VF USED SET,
300
11220 450-56 **/* 25B-10L , 75yrs Rum. stamp cpl in VF
4-blocks, at least 2 in each **. VF
225
RYSSLAND
11027515-17 ** 80-120 ZL. 1948, margin 8-BLOCKS1600
110281177KL Polen ** Kleinbogen 4x 10+10 Zt, 200 Dm
11221
175
110291294-96 ** 40,60,1,50. SKIDVM 1962 KLEINBOGENSATZ , VF 600DM
750 11222 5
110301294-96 ** Skid vm, 14 Feb 1962, Kleinbogen set600 1122855x
11034 1-12* POLEN post in Levant 1919, VF set
1000
PORTUGAL
11035 9a * 5R 1856, VF -Fine Mi 550 Euro
600
11036 9a 5R brown 1856, VF used no 199
200
11037 9b 5R y.brown 1856, VF used no 52 190E
375
11039 12I 5R brown, 4 shades, Superb-VF
250
11041 13 10R orange, VF used no 1,superb marg 225
11042 13 10R orange, VF-superb used no 1
210
11043 15 50R green , SUPERB used no 1, 300
11045 18 10R yellow 1866, SUPERB used no 47
600
11046 18 10R yellow orange ,VF used no1
375
11047 18 (*) 10R yellow 1866, VF unused 300E
300
11048 22 80R orange, 3 VF used copies no 1
450
11049 22 80R lightorange, VF used no 1
225
11050 22 80R orange, VF used no 1
190
11051 23 100R lila , 3 VF used no 1, 52, 52
500
11052 23 100R lila , VFused no 1, +RED CANCEL 275
11053 23 100R lila , VFused no 1
240
11054 24 120R BLUE , SUPERB used no 1
400
11055 24 120R blue, 3 copies VF used inSHADES 300
11056 24 120R blue, XF used no 52
250
11058 31 100R lila perf 12½, VF used no 1
375
11059 32 120R blue perf 12½, 3 copies VF used 450
11060 32 120R blue perf 12½, VF-EF used no 1
300
11063 33 240R lila perf 12½, VF used 411?
1200
11066 36xC 15R brown p 13½, VF used no 1, 80 E 200
11068 37xB 20R fahlbraun , perf 12½, EF used 215 275
11073 39xB 50R green, superb used no 213
300
11074 39xB 50R green, 2 shades VF used copies 200
11075 39xB 50R green, VF used LISBOA 26 FEB 75 200
11080 41yC 10R greylila p 13½, VF-EF used 37
175
11081 42xB120R blue, VF-EF used 225
11082 43xB150R blue, VF used no46
325
11084 47xaB 10R bluegreen, LISBOA 9-9-79, rare shade
320E
500
11089 48xB50R blue 1879, perf12½ , VF-EF used 1 200
1109148xB,C 50R blue 1879, perf12½+13½ , VF used 200
11092 48xC50R blue 1879, perf13½ , 3 shades
400
11093 48xC 50R blue 1879, perf13½ , VF LISBOA 250
11096 60B20Rrose, Telegrafica Freixo Esper. Vf
200
11097 61B1000R black PERF 12½VF used
250
11098 61C1000R black PERF 13½ VF used
240
11099 66-76 5-200 R 1892, used slight mixed q.
225
11100 75yC150R carmine perf 13½, 5Mar 96 Nella
200
11101 76y* 200 R 1893, VF-XF 350 DM
350
11103 80-86 Provisorio 5-80R, VFused incl 82C,236E450
11104 81-86 10R-80R PROVISORIO , VF used 408E 800
11110 88var (*)10R green PROVISORIO 1893 , variety,
misplaced overprint , rareVF
300
11112 90 Provisorio 1893/ 25R, VF-EF used Correio 4
SET 93, 110 Euro
260
11113 92 80R PROVISOR. 1893 , EFused 15/8-94 300
11114 96-108 5-1000R 1894, VF-EF set with 3 extra
shades, 900
11115 107* 500R lila, VF, 600 dm
500
11118114-119 25-150R 1895, VF USED 400EURO 800
11119 119150R rose, Lisboa 30-5-95, VF-EF
300
11120 120200R CORREI LISBOA 13JUN 95, EF
400
11121 131A* 75r ROSE Carlos I 1895, VF
250
11123138-45 *(*) 2½-150R Vasco da G., VF MINT
400
11124138-45 2½-150R Vasco da G., VF-superb USED200
11125 144100R Vasco da G.,Figuera -98, superb
200
11126 147var * 25r ROSE pair Carlos I 1898, VF with
inverted overprint
300
11127 151var 115r brown Carlos I 1898, VFu with partial
offset print, (partiellt spegeltryck)
300
11128154-97 *-** 2½-1000R (10r is used) Manuel II, VFsuperb
300
11129179-81 * 300,500,1000R Republica, Vf-superb 175
11130182-89 * 2½r-$1/10R(25r not) Republica, VF-EF250
11131 187-89 * 80/150-$1/10R Republica, superb
225
11132189 * 1$/10R Republica, 2 shades VF
200
RYSKT BREVKORT 3k TILLÄGGSFRANK
MED 5K , PRAKT NRS XI. till PORTUGAL
1894, PRAKT.
300
10kop Superb Town cancel 29 AB 1864 250
55x ** 3,50Rubel 2 full sheet of 25 . VF , 1800
Euro for * . Extra value for **. 3600?
5500
1122955x 55x ** 3,50Rubel full sheet of 25 . VF , 900
Euro for * . Extra value for **. 3600?
3000
1123274var ** förskjutet mittparti, 4-block , misprint
500
11236462-6 air 1934, VF used, 464 superb
225
SAN MARINO
SCHWEIZ, Varianter Zumstein nr.
11241533I type I ,very fine used
250
11242 2I ZüRICH, 6RP used frameline touched, rare
stamp , Mi 1600 Euro
1200
SCHWEIZ
11243
1934 Naba Exhibition souvenir sheet 1. VF
USED ZüRICH 22-IX-34 1700
11244 SCHWEIZ, 10c postal card to SWEDEN used
BERLIN C 45 5-11-1885
250
11245 5F 2½rptype C, Sperati forgery, VF
500
11246 5I (*) 2½ RP ORTS-POST ,4 CLOSE MARGINS
BUT THIN, mI 2600 eURO
1500
11247 6F 2½rp in pair type A+B Sperati forgery, 750
11248 7II 5 Rp black&red/blue, VF-EF lightly used 950
11249 8 4 marginaler 240 DM
300
11250 8 10RP black/ red, nice Cancel, VF-EF
260
11251 8 10rp red pencancel, superb
250
11252 8,9 10rp , 5rp, 5 rp 3 stamps used mixed qual 250
11253 8 II 10Rp 4 large marg. , used black grid,VF 275
11254 8II 10 Rp 4 margins, blue cancel
250
11255 8II 10 Rp , VF used 4 good margins
200
11256 9 (*) bra marg, tu. fl, riss i marg. 1000 Dm 450
11257 9 5RP blue/red, BLUE Cancel, VF-EF
250
11258 10 15 Rp orange red, VF-SUPERB , black cancellletion, large margins
1200
11259 10 15 rp small 15, frameline touched at bottom
otherwise huge margins, lightly used. Mi 650
Euro
900
11260 10 15rp, lightly used, 3,8 margins, tiny thin in left
margin only, Mi 650 Euro
550
11261 12 15Rp , VF used
350
11262 12 15 rp small 15, frameline touched at bottom
otherwise good margins, used. 225
11263 13-19 2RP, 5-40Rp+ 1 FR used mixed quality Mi ca
1500 Euro
1000
11267 16 20rp orange, superb used copy
250
1126817II * 40RP green, unused, small thin
400
11269 19 2RP BERN 12 DEC 1863, SUPERB
1900
11270 19 2Rp grey ,F-VF BREMGART. 31-7-68
700
11271 19 2 RP grey, 4 margins, VF lightly used
700
11272 19 2RP, used 63, slight thin spot
400
11273 21 vc stpl ex 220 DM
200
11274 21 3c black, DAVOS 13-XII-70, VF-EF
200
1127621c gråsvart 1-8-76
250
11278 25 30c red GENEVE 18- JU -66, SUPERB
200
11281 26 * 40c green some short perfs Mi 1400E
350
11282 26 40c gr, CHAUX-DE FONDS 30 MAR 65 250
11283 26 40F WALLISELIZEN 5 JUN 41, LYXS
250
11287 27 60f GENEVE 19-AVR-63, SUPERB
500
11289 27b,c1Fr goldbronce -66 bent co.perfs , gold used,
tiny pinhole, 100 +110= 510 euro
400
11290 28 1 Fr gold, prs ST. Gallen 14-2-78
350
11291 28 1FR gold, VF used ... GALLEN (18)80
225
11292 28 1FR, ...ALLEN 2-IV-78, VF used
200
11293 28 1 Fr BASEL1 SEP 64, vf 200
11294 28 1FR GEN)EVE 8-VI-73, VF
200
1129628b 1 Fr. Goldbronze, Geneve 19-1-65, 3 slightly
short perfs, Mi 800 Dm
375
11297 31 15C, NEUMüNSTER20-VII-78, superb
200
11301 34 prs Geneve 15-12-80
300
11302 34 40 c grey, VF used Zürich 20-11-81
275
11303 34 40c grey, VF Bern 6.XI 80, 280 Dm
250
11304 34 40C grey , used BIA... 24-V-82, € 130
250
11305 34 40c grey GEEVE 3- VI- 78, VF, 140Euro 240
11311 39 15c yellow, Faserpapier LOCH?SINDEN 13-III-
27
81, thin spot. Mi 450 Euro
450
11312 39 15c yellow FLNTERN 17-V-82, VF
400
11314 44 1 Fr ,Faser ppr, ...NO -81,VF, 1100 E
1250
11315 44 stpl 10-82, kt 2000 Dm
1000
11316 44 1Fr Gold GENEVE 6-III-82 faser paper, spp,
crease still rare stamp Mi 1200E
400
11317 46 5c lilabrown Fine used, 120 Euro
200
11320 49 15c ..MOxOGNO27-VI 85, vertical crease 250
11322 52 5c on 5c postal card used CHAUX de FONDS
23-VI-90, sent to SWEDEN arr. STH 26-6-90., 400
1132558B 20C perf 9, superb (prs) WYLA 18-II-89
200
11326 59 25c green, cover to Sweden Fluntern 5-I-88300
11327 59 25c green, cover to Sweden Fluntern 1-III-88
250
1133262B Dubbelringstpl, bra tandn.
450
1133363B prs Trubach 6-2-90
200
1133463B 1FR prs BURGDORF 27-III-90, kt
175
1133563B 1fr lilac, perf 9 3/4, VF used 12-VIII-89
175
1133763D stpl 21-9-01,sign APT/BPP
325
1133863D stpl Geneve 8-2-97, ngt solk
250
11345 67 25c blue, cover to Sweden TERRITET 17-IV-02,
SUPERB
200
11346 67 25c blue, cover to Sweden TERRITET 4-IV-02,
SUPERB
175
1135471-73III * 5, 10,25 C TYPE III, 25c sp, 950 Euro 475
11359 82-87 2-15c, F-EF, 3c Bern 3-XII-07, EF
250
11369 101x40c (ST)ALDEN STATION 11-XI-13, EF
350
11376113,K5II nr 113 Tete beche *, prakt
375
11378116,5III * Pro Juv 1912, 10c red, slight thin spot 500
11387128-29 5,10c PRO JUVENTUTE 1915, VF USED
200
11388128-29 5, 10c Pro Juventute 1915, bra stpl serie175
11390 129* vc 350 Dm
300
11391 12910c Pro juv , ...SWIL -16
175
11393130-32 pro Juv 1916, VF used, 150 Euro
250
11394130-32 3,5,10c Pro Juv. 1916, bra stpl serie
250
11396 1333c WALCHWIL 30-XII-17, SUPERB
250
11397133-35 mkt bra stpl serie
300
11398133-35 3-10c Pro Juv. 1917, VF USED SET
225
11399133-35 3,5,10c Pro Juv 1917, VF used, 110 Eur 200
11404 142* 400 DM
400
11412 14550 c FLIEGER ABT 17-6-19, SUPERB
400
11420 152Air Mail 1920, 30c overprinted, Used , slightly
bent cornerperf, 1400 Euro
1400
11421153-55 10,20 ,40c Pro Juv 1921, VF superb
200
11426172-74 10+20,40c PRO JUV 1921, VF USED 175
11427172-74 5,10,20,40c PRO JUV 1922, VF USED 175
11431179-184 15C, 2X25C x,z, 35c,45c,2x 50c Used 250
11432181-82 35, 40C AIR mail red cancels
175
11440189-91x 65c(slight cease), 75c+1FR x+z, VFused300
11441189-91z 65, 75, 1 fr , VF used 170Euro
250
11454226-28 3,5,10fr 1928, VF-EF USED
200
11457233-34 AIR 1933, 35-40c, VF used
200
11458233-34x * ostpl prakt
275
11462 234zAIR -29, BASEL 12-6-36, VF
225
11463 234z40 c AIR 1929, VF used ...YSIN XII-35
200
11470 245x2fr ordinary paper, VF used Züri...
250
11483270-76 ** 3-30c, VF Landscapes 1934
200
11500328-30 x,y,w 3-10fr 9 different VF used , 95 Euro240
11501328-30 v,w,z kpl 9 st stpl ex,330v ab-pr
225
11502328-30 x,v,w , 9 different used 160 Dm
200
11504328-30v Ab-pr stpl serie
200
11505328-30W
* 230 Dm
200
11506328-30v-x 3,5,10FR 3 diffr papers ,v used 1939-41
200
11510344-55 5-30c Landesausstellung VF used
200
11536417-8bl ** 4,6 C,in BLOCK 8 1943, VF
225
11538 423** BLOCK 10, 5+5C 1943, VF
175
11547447-459 PAX 5c-10Fr ,VF Used set 2200DM 2200
11548447-459 PAX cpl *(*) , VF
950
11550447-56 5c- 2 fr PAX , VF USED 450 EURO
700
11551447-59 * PAX cpl set 5c-10FR, VF
750
11552 455-9 * 1-10 FR PAX 1945, PR-LYX
500
11553 4562FR ZüRICH -46, VF USED
300
11554 4562 FR PAX 1946, VF used LYON 300
11555 457** 3 FR PAX vf
225
11556 4573 fr, Zürich 30-IV-46, superb
225
11557 4585 Fr. Pax 1945, .RBON 28-5-46, VF
900
11558 4585FR PAX, Cornermarg. copy used Zürich 900
11559 4585 Fr pax, ZüRICH 28-IX-45, XF-VF
850
11560 4585 FR PAX, VF used ZüRICH 10 XII-45
800
11561 4585 FR PAX 1945, VF used Paketannahme 750
11562 4585FR PAX 1946, VF BASEL 5
750
11563 4585 FR PAX , VF USED
700
11564 4585FR PAX 1956, VF used ... NGE
600
11565 45910 FR PAX , SUPERB cornermargin copy on
piece BASEL 22-II-46
350
11566 45910 FR PAX 1946, VF USED
300
11567 459* 10 FR PAX VF, almost 290
11568 45910 FR PAX, VF USED -46
290
11569 45910 FR PAX , VF USED 1-x 45
250
11592512-13 BLOCK 13 ** , Imaba 1948
200
11593512-13 BLOCK 13, FDC BASEL 21-VIII-48 IMABA,
110 EURO
200
11594 512-3BL ** BLOCK 13, IMABA 1948, VF
225
11606 560** BLOCK 14 , LUNABA 1951, VF
800
11607 560** Block 14, LUNABA , VF MINISHEET
750
11608 560BLOCK 14, Lunaba, VF u Luzern-57
575
11609 560** LUNABA 1951 Mi BL 14 VF-EF
500
11610561-65 PRO JUV 1951, FDC BERN 1-XII-51 300
11611561-65 PRO JUV 1951, FDC BERN 1-XII-51 225
11627611-12 ** BLOCK 15, Exposition Phila. 1955 VF260
11628611-12 ** BLOCK 15, 20,30cLausanne 1955 250
11629611-12 ** BLOCK 15 STAMP EXHIBITION 1955 250
11653 83-93 BIT 1950 5-70C , VF USED SET 150 E 400
DIENST , SCHWEIZ
11655 1-9 1-500 blue DIENST, F-VF used
200
11656 1-9 1-500 blue DIENST, F-VF used
190
11657 1-9 1-500 blue DIENST, F-VF used
180
11665 8I 100 c , 5 shades, F-VF used 80 Euro
175
11666 9I 500 c , 5 shades, F-VF used 140 Euro
225
11667 14 500 blue faserpapier DIENST, thin used 250
11668 21Ax100c 4, copies used 1888 shades , Mi speial at
least 440 Euro
350
11808 5b 4 sch. bluishgreen, 4 margins, used
2000
11809 6 7sch. orange, 14 used copies in mixed quality
700 Euro
500
11811 7 9 sch. good margins, thin spot up, small tear in
11678 5 10R , 4 good margins, lightly used but thin. Mi
upper marg. looks VFused 2500Euro
2500
2000 Euro
1800 11812 7 9 sch. 4 marg,maybe repon back, rare 1500
11679 10 * 6 R bleu, Fine 4 margins, but 1½ marg are
11813 8 1 1/4 Sch , SUPERB USED No 2
400
close cut, fresh copy,Dm 7000.
2500 11814 8b * 1 1/4 sch. greenish grey, 4 marg, VF
250
11680 23 used 3L bronze ,probably Forgery
350 11818 8e 11/4sch. 2shades, used, tiny thin
250
11681 23 (*) 3L bronze , Forgery
300 11819 8f 1 1/4 Sch. stumpfviolett, VF-XF used
300
11682 27 1 R blue, VF used, tiny crease in low right
11820 9 2 ½ Sch. bluegreen, XF used no 2
700
margin
400 11821 9 2½ sch. green 4marg., thin ,used no 2
175
11683 70 (*) 19 Cs brown/ rose, Forgery
300 11823 11 1sch brown 10 copies used, mixed qual
200
11686 422-6 *(*) 5c-1P AIR Sevilla & Barc. 1929, VF 200 11824 12 1 1/4 sch. 10 used copies, shades, mixed
11689 552C * 10P yel brn Sevilla 1930, superb, EF 200
quality
200
11690 560b* 1Plilabrown, VF (140€), 175 11826 13 2 sch. 8 used copies, mixed quality
210
11691647-661 * 1C-10P, AIR LA PRESA MADRID, VF 185 11827 13 2 sch. 6 used copies, mixed quality
190
11829 15 3sch. 8 copies , used,slight mixed qual.
300
1183015a,b,c 3sch 3 shades, used, mixed qual.
275
1183216a,b4 sch- green 8 copies, average-VF used 260
11834
17
7sch
orange,
used,
3
copies
450Eur
325
BADEN
11705 1a 4-marg,delav 2:a märke till hö. Mi 2000Dm,stpl 11835 18 9 sch orange yellow, black cancel 6-6-67, slight
ink on back
2200
2000
11836 18 9 sch lemon yellow, black bar cancel 6-6-67,
11706 3a 6r, corner margin copy used 8X, close cut at
slight
thin
rare
2100
right but very niceimpressive copy.
350
11707 4 9KR , 4 nice used cpies in shades
250 11837 18 9 sch lemon yellow, blue cancel 6-6-67, slight
thin rare
2000
11708 4a stpl, 4 marg, 500 Dm
300
11711 9c Baden 9 kr dark brown,VF USED,750DM 500 11838 19 7 sch. lila, 12 used copies, slight mixed quality,
nice cancels
300
1171320b .enzkirc.28mrz.,Seeger
300
275
11714 20bBaden 9 kr ”fahlbraun, VF-XF MANNH. 175 11839 19 7 sch. lila, 10 used copies, slight mixed
11840
19
7
sch.
lila,
4
used
copies,
slight
mixed
quality,
11717 22b30kr. 1862 OFFENBURG 7. NOV ., 2 lightly
nice cancels
175
bent co perfs. Cert Maria Brettl (2004). Mi 2400
200
Euro. Very Fine copy! Rare in this condition. 1184920b 1 1/4 greypurpur HA)MBURG 11-66, 500
4500 11850 21 1½ Sch. 3 slight different shades used
11851
21
1
1/2
Sch.
carminerose,
XF
used
300
1172125a PR Lorbach 7.dec, Seegr.
250
11852
21
1½
Sch.
wellc.
blue
bar
cancel
250
11722 1x PORTO, 1 KR, Fine used on piece, sign Krüger,
200
800 Dm
500 11853 21 1½ Sch. used ...RG 99
11854 22 2½ Sch dk olive green, blue Hamb -67
175
SPANIEN
11928 12 5 ngr red 4 copies in shades used, 1 (*)
11929 12 5 Ngr SUPERB, used no 170
1193112b 5Ngr lebhaftorangerot, VF-EF, used no 2
11932 13 10 gr blue, VF used no 1
11933 13 10 ngr blue, 4 marg, F-VF used 11934 13 SACHSEN, 10 N Gr. ,Sperati
500
350
750
700
450
400
11936 2F
11937 3
11938 9
11941 17
200
200
180
200
SCHLESWIG HOLSTEIN
3sch imperf used Fournierforgery * 4s red , VF
1 1/4 Sch. XF HERZ 9-1-67, PRAKTEX
4S br.ocker, VF used 23-2-66
THURN & TAXIS
1/3 gr VF used BRE... almost 4 marg
250
1 Gr BLAU, SUPERB used 321
300
1 Gr PREUSSISCH BLAU, VF used
225
1Sgr 4 margins, used no 14, thin spot
200
3Sgr 4 very-large marg. , used 14, EF
200
3Sgr 4 marg. , used 301, VF-EF
300
2 Gr.red 4 very large marg , used 29, EF,
SUPERB , ”LüXUS”, signed Thir
650
11962 16 2 Gr.red 4 marg , used 301, EF 375
11963 16 2 SGR red, 4 marg. small thin , used .30 175
11966 17 3 Gr. 4 very large marg , used 301, looks
Superb but cornercrease sign Zumstein
200
11968 18 5 Gr. on piece, 4 good marg ,VF used 34 850
11969 18 5 Gr. on piece, 3,9 very large marg , used 251,
looks SUPERB ,signed GF
800
11970 18 5 sgr braunpurpur VF used 6(6?)
500
11971 18 5 Gr. 4 marg , used slight thin
375
11972 18 5 sgr superb cancel in BLUE 45
275
11973 18 5 sgr large marg. slight thin in margin VF cancel
no 63, looks superb
250
1197720-25 1-30Kr used normal qual (fauts- cut in margins),
Mi 740 Euro
400
11978 22 9 KR 4 margins, used 220
300
11980 24 15KR ,used 187, 4 (1close)margins, VF
350
11981 24 15 kR braunpurpur VF used 209 300
11982 24 15 KR 4 margins, used 220
250
BAYERN
HANNOVER
11983 24 15KR ,used 220, 4 margins, thin spot
200
11724 4I 6 kr brown, type 1, VF used no 243,
600
11855
2
1gr
Hannover
and
4
more
nice
covers
from
1198424,20,34 15Kr+1 kr+9 kr on piece , used 104, VF 375
11725 5 9 KR green, interesting cancel BP, 200
different states
200 11985 25 30 kr orange 4 marg used 134, VF
500
11727 7 18 KR YELLOW, VF used 325, sign Brun 650
11857 5 1/10 Th. MARGIN COPY, blue cancel Hanno11986 26 30 KR 3½ margins, used 220
450
11728 7 18 KR yellow ,325 looks superb but tear in left
ver
15
März,
superb
looking,
thin
spot
in
margin.
11989 27 1/3 GREEN, VF used 250
400
margin not touching design, 500
300
11990 27 1/3 Gr, HAMB... signed J.SCHL. 250
11729 7 18 kr yellow, Bayer... 13- , good margins 500
11858
6
3
pf
carmine,
blue
canc.
3-2,
thin
spot
500
11993 30 2 Gr blue VF used 273
200
11730 13 18 Kr red, 4 margins, used , but thin
200
700 11995 32 3 KR, 3 shades , all 4 marg, VF-F used
200
1173113a 18kr dark red, used 38(5?) , VF
500 11859 8 3pf netz, VF used blue BREMEN 13-7
11862 16 (*) 3gr gelb, 4 marg., VF Mi 180 Euro
250 11996 32 3 KR, piece, 4 large marg, VF used 135 175
11732 13b18 KR orangered,4 margins , slight crease,
1186417x
1/2
GR
rose
gum,
min
thin
spot,
VF
look
,
used
1199933a,a,b 6KR, 3 shades , all 4 marg, VF used 350
München 10 600 Euro
600
Blue HANNOVER 8-11, 1000DM
500 12000 34 9 KR , hor. pair, VF used 134, 4 marg, signed
1173313b 18 KR red,4 margins ,used 12... VF
475
11865
17y1/2Gr
close
cut,
used
BREMEN,
550DM
175
Thir
250
11737 17 9kr br., ..AN POST Münch. superb marg 350
400
11738 19 18KR pale red, VF-superb used no 28
500 11866 18 HANNOVER 10Gr olive VF blue cancel. signed 12006 47 1/2 Gr yellow , VF used 255?
Pfenninger, Diena
1900 12007 47 ½ Gr yellow, VF used 235
350
11739 19 18 Kr zinnober, VF used FU...
400
11867
18
10Gr.
green
,
Blue
cancel,
VF
,
2600Dm
1800
12008 47 1/2 Gr yellow , VF used 221
250
1174322-29X 1-10kr + 18kr (no12kr) , F-VF used 300e350
11869
20
HANNOVER
3pf
/
3/10sgr
olive
VF
blue
cancel.
12009 47 1/2 Gr yellow , used , tiny thin
225
1174427a *(*) 18kr mattziegelrot, VF unused
500
signed
Richter
and
Lange
1800
12012 50 3 Gr ocher, VF-EF used no 29
600
1174527X 18 kr wmk 1a, ...BACH 2 SEP, F-VF
500
11870 20 3Pf gree,4-marg Osnabrueck, thin 2600 600 1201451-54 1-9kr VF used, 6kr Fine
250
1174628x 9 KREUZER , used ... ABMUNCH... 22-5 ,
slight short perf Mi 1200 Dm
500 1187121X,Y(*) 3Pf green line perf 16, 2 copies,F/VF 175 WüRTEMBERG
1187225x
3
gr
,
VF
blue
cancel
175
12015 29 18 KR orangr perf 10, 1 perf rep. STUTTGART
1174729X 10kr gelb, used München, crease
350
13 DEC, looks VF
400
11751 43 1M lila wz wellenlinien, VF used Nürn...
225 12016 1 1Kr STUTTGART 15-1057,XF
350
11755 1 3kr PORTmarke 1862, VF used no 494
900 LüBECK
12017 1 1 KR black/ light yellow, 4 marg.VF used 225
11757 2X 1Kr lightly used ..aisba.. 17-6, old signature 500 118748-14 LüBECK 5 different Mi no 8 ,9 (*) , 14-16. Vf
200
11758 3X Porto,3kr black wmk 1a lightly cancelled .
-average qual. Mi ca 550 Euro
375 12018 1 1KR VF used ...ANST...
12019 1a stpl , v.f. 280 Dm
250
Signed Bühler. Mi 600 Euro
900 MECKLEMBURG-SCHWERIN
12020 3 6kr ,XF used blue...RENBURG MAI 185x 175
11759 3X 3kr PORTmarke 1870, VF...AUSEN , 3
900 11876 2 Meckl.-Schwerin 3s SUPERB SCHWERIN
300
BERGEDORF
BAHNHOF 22-11
500 120243a,b AB-PRS, Hall, Cannstadt
11760 1 ½ S Fine used, slightly toched, sign Thir 700 11877 6 * 2Sch redlila, VF 500 12028 5 18Kr black /violetlarge margins , VF used on
piece.
Mi
800
Euro
1800
11878 7 3 SCH YELLOW, THIN, USED BOLT
175
BRAUNSCHWEIG
12029 5 18 kr on piece, 4 good margins, maybe rep.
11761 2 2 Sgr blue, 4 margins,used no 25, rare with
MECKLEMBURG- STRELITZ
lightly used
1000
numeral cancellation. Mi 1400 Euro
1500 11879 1 (*) 1/4 SCH orange, VF
225 12030 20y18 KR blue, lightly used 28-11, rep. looks VF
11762 3 3 Sgr or.red, 4 margins,used blue canc. and ink 11880 1-5 Meckl.Strelitz * -(*) 5 different VF 700
1500
cross. Mi 300 Euro, sign Brettl
900 OLDENBURG
1203120y 18KR BLUE PERF 13½, used, defect
200
11763 3 3sgr BRAUNSCH... 31-12 VF used
500 11881 1 1/3 GR fine used blue cancel
1400 1203326d 3KR PEF 10, DARK LILAC RED on piece,
11764 3 3sgr , blue ..NSCH... small thin 300 11884 7 2 gr. 4 good margins , on piece superb blue
superbly used RAVENSBURG 3 JUN 1863, tiny
11765 4 1/4 Ggr (3pf) brown, no cancel 18, VF
700
thin . Mi 350 Euro
350
cancel VECHT 3-10, Mi € 750
1800
11766 5 1/3 GR, 4 Silb Pf. 4 good margins, VF used1000 11885 7 2gr bl.on rose, light blue cancel, VF
200
1500 12034 28 9 kr vf on piece ...BURG 21-6
11767 5 1/3 Ggr (3pf) on white, no cancel 9 VF-EF 900 11886 7 2gr Blue KLAGE... 11-1 , thin , looks Vf
800 12035 33 9 kr brown Stuttgart 2-8, SUPERB, tiny ink on
11768 6 1 Sgr on br. yellow, no cancel 20, signed
back
600
11887 8 3Gr ,blue OLDENB... 15-11, VF signed 1400
Köhler, VF-EF
225 11888 8 3gr bl./ yellow, blue cancel 13-6
1100 12036 34 18Kr orange, LORCH 4 MAI 1869, SUPERB
11769 8a ”Luxus” stpl , sign Lange
400 11889 8 3Gr black on yellow, rep., used blue cancelcancel. 2600 Dm
1800
11770 10 ½ Sgr VF used BRA..., good marg
400
lation OLDENBURG 4-2, 750 1203839,36 Würtemb. 7kr+1+1kr. =9kr on cover STUTT1177110A ½ GR , VF used ...OFNINGEN 6 SEP 1867 ,
GART 10-1-(1870), sent to PARIS. VF-superb.
11890 9 (*) OLDENB. 1/2 sgr,Sperati
400
signed
800 11891 9 (*) 1/4 gr orange, sign Köhler, small thin 250
500
1177414A 1 s.Gr. XF cancel HELMSTEDT 17 MAI 1865
11892 10 1/3 GR bluegreen , thin spot, ETE 10-10 1200 12039 50 2MK yellow, Blue cancel Stuttgart jul 6, thin
,XF- SUPERB
900 11893 11 1/2 GR redbrown , thin spot, used
spot, Mi 320 Euro
325
650
1177515A 2 sgr black/blue used , tiny thin invmk
225 11894 11 OLDENB., Sperati 1/2 sgr used
600 12043207 2mk yellow, fine used Stuttgart 23 jul 90 350
1177617-20 ½. 1.2.3 Gr. VF-Fine used. 1745 DM
1400 1189511F ½Gr ,SPERATI forgery blue cancel ,önne 400 12045272-81 10pf - 3M ,VF Stuttgart cancels 200
11896 12 1gr blue, VF used B... 3...
450 BREMEN
11779 2II * 5 Gr black / grey FRANCO MARKE, VF 350 11897 12 1Gr blue, ..BEEHAUS... blue c. Fine
300
1500
11780 3 BREMEN, Blå prs Bremen 23-10-67
1700 11898 13 2 Gr orange, blå stpl,4 marg 1200 DM
11781 3 7 GR bl./yellow, used BREM.. 9-11, VF 1500 11899 13 2Sgr red, VF used OLDENB.. 16-10
1400
11782 3 * 7 Grote, VF-XF
750 11900 13 2gr red, blue c FRA, VF margin copy, thin spot
in left margin not in design.
900
11783 4 5 SGR. green. VF used ...EN 6-7.1300
800
11784 4 5 Sgr oliv green, corner crease, used ..2 250 1190113F 2Gr ,SPERATI forgery , APEN 3-9
400
1000
11786 4F (*)5sgr ,SPERATI FORGERY, interesting 300 11902 14 3gr zitrongelb VF used Vare... 7-5
11788 7 5 Gr. piece, XF used BREMEN 24-4-67 800 11903 14 2gr yellow blue c ...EVER.. , 4 margins
750
11790 9 5 Gr green, VF used blue cancel, 250 1190414F 3Gr ,SPERATI forgery , LOHNE 23/10
500
1190519B 3gr brown, ...AKE 8, corner crease
300
11791 9 5 SGR yellow green, blue c. Breme.. Bahnho.,
slightly thin, VF- XF looking.
225 PREUSSEN
1179210a 2 Grote, used BREME. 8 2 7-, slightly short
11906 1 * 4-marg. 225 dm
225
perfs, signed Richter, Köhler.
700 11907 5 4PF green , vm, XF Breslau 30-5, PR
300
11793 11 * 3 Gr black/ blugrey VF Senf+Köhler
200 11908 5 (*) 4sgr 4 marg. VF
250
11794 13 * 7 Gr black/ yellow, F-VF sign Senf
250 11909 5 4Pf green , VF used ...NITZ
200 12046Proof ** Proof in blue and red-brown, ca 1900 with
11795 14 * 10 Gr black probably regummed
175 11910 6 1Sgr margincopy SUPERB used 742
text ”STAHLDRUCK REICHDRUCKEREI”, VF
500
margin pair.
400
HAMBURG
11911 8 3 Sgr fantastic copy 742, tiny thin 200
12047
P
roof
** Proof in blue and red-brown, ca 1900 with
11797 1 ½ sch black, ,4 ok margins, used
1000 11913 8b 3 SGR. YELLOW, VF USED BARM...
200
text
”STAHLDRUCK
REICHDRUCKEREI”,
VF
11798 1 ½ Schilling Black, blue cancel, frameline at
1191514-19 6different, VF-EF used
200
margincopy
200
bottom slightly cut into. 1800 DM
750 11918 18 3sgr piece, blue BERLIN 16-7- II Leipzig 200
11799 1 ½ sch black, ,large margins, used, thin
600 11921 20 ** 10 sgr red, VF UM 500 12048Proof** Proof in blue and red-brown, ca 1900 with text
”STAHLDRUCK REICHDRUCKEREI”, vf 175
11805 4 3 Schilling Blue, XF used
500 11925 26 9kr ockerbr. OLDENBURG 7-12, SUPER 300
120501,17 1/4 gr and 2x 1/3 gr on suber used piece
11806 5 4 Sch, VF loking used 4 bars, but thin
900 SACHSEN
SALZKOTTEN 8-8-
200
11807 5a 4 sch. yellowgreen, 4 margins, used
1800 11927 9 Stpl , DRAGSPEL
500
TYSKA STATER , GERMAN
OLD STATES
11942 2
11946 4
11947 4
11948 4
11950 6a
11951 6b
11961 16
TYSKA RIKET,
DEUTSCHES
REICH
TYSKLAND, GERMANY,
DEUTSCHES
REICH
12055 8
2KR , OSTHOFEN 3-3-, bent co perf, slight
short perfs
300
12056 11 18kr used , looks Fine, tiny co.perf faults 500
12057 11 18 KR ...IGMARI... 11-3?-74, thin spot, 500 Euro
400
12058 11 18kr HAS?ACH 1 SEP, thin
250
12059 12 10 GR. grey ink town + 23-5-74 , thin
225
12062 13 * 30 pf VF and almost **
400
12063 13 * 30gr blue, VF mint
300
12065 16 Hamburg 12-5-74 prs, 2:a stpl del
350
12066 16 1/4 GR large shield VF used 200
1206816-17,19**, maybe regummed 1/4, 1/3 1gr
200
1206916-221/3gr- 5gr, looks good but some small faults,
some nice cancels
275
12073 18 ½GR RIESA 28-12-73, 2copies on piece, and
one Cölln -73, superb
200
12075 21 2½ gr, 5 shades(2 are thin), Av-F used, 475
12076 21b2½ gr, Hamburg 23-6-73,l ooks VF, but crease,
euro 500
500
12077 24 2kr large shield, used ...BACH A/M, short perfs,
tiny thin, Mi 3200 Euro
600
12079 27 9 kr WORMS 21-6-73, SUPERB but thin 500
12080 29 2½Gr, HAMBURG 13 OCT 74, SUPERB 300
12081 29 2½ / 2½ , —urg -74, VF
175
12083 30 * 9 KR / 9kr, VF almost **, signed Sommer 225
1208537a 2M Harburg 13-11-84, superb ink canc.
200
1208742Ia * 20pfg , VF signed Zenker BPP
250
1208843a * 25 pf ,scp, signed Zenker BPP
400
1208945a * 3 pf signed Zenker Bpp, F-VF
200
1209247b ** 10 pf lebhaftrosarot, VF
250
1209347b ** 10 pf lebhaftrosarot, VF
200
12094 66II* 5M Reichspost type II, Superb copy signed.
1000
12095 66II5 M HAMBURG 11-2-01, lokks Vf , repaired thin
on back.
500
12096 66IV5 M Reichpost. LEIPZIG 8.2.01. Good centering. SIGNED JÄTSHKE BPP
1500
12097 90IIa** 40pf EF, sign Jäske Bpp
200
12098 97AI* 5mk VF, 120 Euro
250
12099 97,5I10pf GELBER HUND, on card + 5 pf GERMANIA, used DARMSTADT 12.6.12 3rd day of
use, FLUGPOST am Rhein.
200
12102103a,b,c ** 35pf , b-c sign infla berlin, Superb
600
12103119-38 ** 5pf-20M overprint Deutsches Reich 175
12106254a-d ** 3000mk , d margcopy slight crease 200
12107344-348 5-100PF 1924, VF used
200
12108344-50 * 5-300 pf Luftpost 1924, VF set
500
12109344-50 5-300pf Air mail 1924, VF used
400
12111 366** 3mk brownred EF, superb
300
12113378-384 Air Mail 1926, 5pf -3mk, VF used
250
12114378-84 ** 5pf-3DM AIR MAIL , SUPERB bottom
margin set
2400
12116382-84 * 1-3MK Luftpost 1926, VF
200
12119398-401 5-50 pf , Nothilfe 1926 , VF used
250
12120407-09 Overprint I.A.A. 1927 cpl VF used
700
12121407-09 8, 15, 25 pf I.A.A. 1927 , VF used
400
12123423-24 2, 4 RM Zeppelin 1928, VF used
200
12124 42950+50pf, SCHWERIN 1-11-29, SUPERB 500
12125430-34 5-50PF NOTHILFE 1929, VF used
300
12127 437** 80pf Hindenburg, upper corner marg.
210
12128 437** 80pf Hindenburg, upper margin, XF
200
12131444-45 8,12 pf superb FDC margin 4-blocks
OLDENBURG 30-6-30, SUPERB
200
12134446-49 ** stamps in BLOCK 1 *, creasedbock inupper left corner, stamps VF **
1000
12135450-53 8-50Pf, Nothilfe 8-50pf, VF used
200
12136450-53 8-50Pf, Nothilfe 1931 8-50pf, VF used 190
12138 4551mk Zepelin KAISERSLAUTEN 5-10-36, superb
250
12144 497* 2, mk Chigagofahrt Zeppelin, EF marg 250
12145497-98 * 2, 4 mk Chigagofahrt Zeppelin, VF
500
12146 4984RM Zeppelin,VF on piece, HOLZ HAUSEN
1-9-36, label ”Mit Luftpost”.
750
12147499-506 3-25 PF, VF used Nothilfe 1933, 295E 500
12150 505B** 20+10Pf greenblue Nothilfe 1933 ,SUPERB
2600
12151 505B** 20+10Pf greenblue Nothilfe 1933 ,VFSUPERB
1500
12152 507* 40PF , NOTHILFE 1933, VF
200
12153 507A** 40+35Pf lila Nothilfe 1933 ,SUPERB 2000
12154 507A* 40pf lilac, VF Mint
300
12155508-11 ** BLOCK 2 NOTHILFE 1933, Opinion
Martin Eichele,”echt” ”postfrisch”,”einwandfrei,
”slight small and marginal bends”. VF block with
insignificant bends in margin. Mi 7000 Euro7500
12156508-11 *(*) BLOCK 2 NOTHILFE 1933, VF block
with just small trces of hinges in margin. 5000
12157508-11BL** BLOCK 2 NOTHILFE 1933, Photo
Certificate M.Eichele ”POSTFRISCH” ”echt und
einwandfrei”
6000
12158508-511 ** BLOCK 2, NOTHILFE 1933, unmounted
mint block but folded in middle between stamps
perforation and block margin. Rare block Mi
7000 Euro for VF. 3000
12159508—BL * BLOCK 1 * STAMPS **, vf NOTHILFE
BLOCK 1933
4000
12160508-BL * BLOCK 1 * STAMPS **, VF NOTHILFE
BLOCK 1933
4000
12163529-39 ** AIR MAIL set 1934, sign Schlegel , VFsuperb
2000
12164529-39 ** AIR MAIL 1934, cpl set , VF
1500
12165529-39 5Pf-3Mk Luftpost 1934, VF used
300
12173 563** 25 pf, VF
200
12174565-68 ** 3-25PF sAAR zu Mutter, VF set
275
12175565-68 ** 3-25pf, VF set
250
12178 568** 25 PF,VF
200
12198624-27 ** BLOCK 5, 3-40pf ,slight gum co. bend180
12202634-42 ** , 3-40pf, VF SET
200
12205 646** BLOCK 7, VF
200
12206 648** Block 9, small tear in upper margin
400
12207 649** VFstamp in BL 10, thin in block marg
200
12208 649** VF stamp in Block 10 with tape spots in
margin edges. Mi 75 Eurofor stamp+
190
12209 649,621 Block 4 och 10 VF used München 36, 37250
12214 669** 25pf 4-block, VF
200
12219686-88 ** ,12,25pf cars, VF set
290
12220686-88 ** AUTOS 1939, vf SET 6,12, 25PF
275
12222695-97 ** ,12,25pf cars, overprinted VF set
650
12223 699** 42+108 pf, horses 19239, VF-EF
200
12226728x,y ** 2 x 1mark co margin copies, VF 145E 250
12232 814** 25+100pf right marg 4-bl, VF
175
12236909-10 12+38 PF, VF used BERLIN, no guarantee
1000
12237909-10 ** 12+38 SA+SS , VF
275
12239 73 30+5 pf, Phlharmoni, VF used
200
12241 14 Dienst 25 pf, KIHL 2-5-05, SUPERB
200
12243155-65 ** Dienst 1942-44 1-40pf in VF 4-blocks 475
12244166-77 ** Dienst 1942-44 3-50pf, VF 4-BLOCK set
400
12245177,171-5
171-73, 6 different VF used Mi 500Euro
500
12351 61-63 GOETHE cpl used set, 650 DM
12352 61-63 Goethe VF used set
12353 61-63 ** GOETHE 10,20,30 Pf , some gum
disturbances, otherwhise VF
12354 61-63 GÖTHE , cpl used set 12355 62 Berlin W 15 8-11-49, prs
12356 62 20pf red, Goethe Berlin 11-1-50, VF u
12357 63 prs Berlin 9-11-49, 2:a st.
12358 63 30pf (BERL)IN BW 81 -12-49, VF
12359 63 30pf, BERLIN S 30 10-11-49, VF-EF
12362 64-67 * Green overprint 5pf-1DM , VF set
12363 64-67 * Green overprint, VF set
12369 68 10+5pf, VF ...enburg, signed Schlegel
12518 120** 30+15pf, Wohlfahtrt 1949
200
12519 12030pf Wichern , VF used 4-2-50
200
12521 121** prakt 10+2 pf Bach
250
380 12522 121lätt hörnstpl
200
350 12523 121VERY FINE USED
200
300 12526121-22 stpl
400
175 12527121-22 Bach 10pf with cornermargin and 20+3PF
175
lowermargin, VF -XF used
400
175 12528121-22 ** Bach, VF set
325
175 12529121-22 BACH 10-20PF, VF USED
300
200 12530121-22 10, 20 pf BACH, VF USED SET
275
200 12531121-22 Bach, VF used set
275
450 12532121-22 ** 10+2, 20+3PF bACH, SUPERB set 275
200
12370 6 8-70
Berlin Mi Block 1 12533121-22 Bach cpl set VF used
12534121-22 10, 20pf Bach 1950, VF used
200
Währungsgeschädigten 1949, VF 12535121-22 * Bach 10, 20 pf, VF-XF set
175
250
USED Block HAMBURG - BLAN- 12540 122 stpl. 13-12 50
175
KENSEE 1-5-51, Photo Certificate 12541 122BACH 20+3PF, VF USED
12542 122** 20+3 PF, vf-ef
175
M.Eichele ”echt und einwandfrei” 12544123-31 ** 2-25pf POSTHORN VF-superb 400
5000 12545123-38 *(*) Posthorn 1951, cpl set 2-90pf , VF12371 68-70 10-30 pf on Card Deutsche Industrie - Messe
superb 1500
Hannover 1951, VF used 1-3-51
1700 12546123-38 **/* Posthorn set 2-90pf, VF most *(*) VF DEUTSHE POST in MAROCKO 1200
12247 1-6 * 3-50PF, (5PF used), 50 pf crease
175 12372 68-70 1949 Currency SET (3) on cover to
Sweden,cancelled BERLIN-CHARLOTTEN12550 133** 40pf lila POSTHORN , VF-Superb
325
12248 19IV* 6Pes. 25 cts on 5 M , SUPERB
650
BURG
24.5.50
800
12551
135**
60
PF
POSTHORN,
VF-EF
250
12251 46-48 * /** 3c/3pf- 6p25c/ 5M , WMK, VF SET 175
12373 68-70 Berlin Valutaserien på äktgånget minneskort 12554 139 bra stpl ex
300
D. POST IN TüRKEI
stpl Hannover 1-5-51, Mi 600 Euro
800 12555 13910+5Pf MARINK., Fine used BONN
250
12252 5ba* 2½ Pia. on 50 pf, looks VF-EF but tiny ,ca
12556 139** 10+5pf Marienkirche, superb
250
½mm; scraping thin nleft margin, Mi 350 € 375 1237468-70bl1 ** VALUTA BLOCK 1949 SUPERB,
SIGNETD LIPPSCHüTZ BPP.
1900 12558139-40 Marienkirche VF-XF used Stuttgart -51 575
12377 72 Philharmonie 30+5pf in VF stripof 4, used
12559139-40 ** 10,20pf Marienkirche , VF +EF
525
Villingen 1951
700 12560139-40 10, 20Pf on card , VF Münich 30-9-51 500
12378 72-73 10, 30 pf on card Deutsche Industri messe
12561139-40 Marienk., VF Hamburg-Altona 20-9-51 500
1951, VF HANNOVER 1-5-51
300 12562139-40 Marienk. VF set on piece HAMBURG
TOGO
12379 72-73 10,30 pf Philharm. special cancels 1951 300
-FLENSBURG ZUG 00100 07-10-51
500
12255 19 Togo 5m. LOME 31-8-10, sign Sellschopp, VF 12380 72-73 Philharmonie, VF-Fine Berlin-11-50
280 12563139-40 10+20Pf ON Cover to SWEDEN 1952 500
1600 12381 72-73 10pf, 30pg ..Charlottenburg -12-50, VF 250 12564139-40 Marie. sonderst Lübeck 31-?-51, VF-EF 500
12382 72-73 10+5, 30+5 pf Philharmoni VF used set200 12565139-40 WOLFENBUTTLE 19-9-51, VF used 500
TOGO Britische Besetzung
12566139-40 ** Marienkirche 10, 20 pf, VF
500
12256 1-6 3C-60C/ 3-50PF, VFUSED
275 12386 72-74 10, 30, 20 pf on card Deutsche Industri
messe 1951, VF HANNOVER 1-5-51
400 12567139-40 ** Marienkirche cpl , VF
500
12259 18II3p75c on VF used FES
350
12568139-40 Marienkirche 10, 20 pf, on 2 cards VF used
12262 40 50c/ 40pf, VF used, 180Euro
300 12387 73 30+5Pf ,VF used BERLIN W 11 21-1-51, with
lower margin
350
on 2 cards 1951
500
12263 44 2p 50c/ 2m. usedd, short perf 220 Euro
225
12388 73 30+5 Pf, Vf.u.-51
275 12569139-40 Marienkirche10-20+5pf, Fine-VF used 450
12265 1-5 10PARA/ 5pf, 20P/ 10pf , F -VF USED and
1239174,82-87 ,BRD 148-9 on VF Cover HANNOVER
12570139-40 ** Mrienkirche, 10pf prakt, 20+5pf LYX 400
1pia/20pf, VF, 11/4 short co perf, 2½/50pf VF
Lutherischer Weltbund 31-7-52, 500Dm
450 12571139-40 10PF, VF used, 20pf Superb c. but sp tip375
550 EURO8 stamps some shades, used F -VF
200 12572139-40 * Marienkirche cpl VF set
225
450 12392 75-78 5,10,20,30 pf Bells, VF used
12393 75-79 BELLS Klöppel links, 5-40pf Vf used 300 12573139-40 10p, 20pf (crease) Marienkirche used , 225
1226936-46, 10pa-15pia on 5pf-3m, also 48-50, F-VF
200
used ca 800 Euro
900 12399 82-85 ** Freedom bells ”Klöppel rechts”, vf-EF 250 12574139-40 *(*) 10, 20 PF St: Marys Church, VF
12400 82-86 ** Bells , Klöppel rechts, VF set
280 12575139-40 Marienkirche card Lübeck 31-8-51, 2 Tag,
12401
82-86
Freedoom
Bells,
VF
used
set
275
20pf
short
perfs
200
SAAR 240 12576139-40 ** 10+5pf Marienkirche **, 20+5pf *, VF 200
12271297-98 ** Saar 25c VF, 200F crease. 220 E
175 12402 82-86 bra stpl serie 240 Dm
12403 82-86 5,10,20,30,40 pf Bells right, VF used 175 12577139-40 *(*) Marienkirche 1951, cpl set, superb 175
1 Deutsche Besetzungsausgaben 1914-19
12405 85 30pf Bells, VF used on piece
175 12578 140** 20+5 pf, Marienkirche, superb co margin copy
1 Deutsche Besetzungsausgaben 1939-45
12408 87 30 PFG Beethooven, PR Berlin 29-7-49 200
375
1242391-100 ** 4-40pf, famous men, VF-superb set 375 12579 140** 20+5pf Marienkirche, superb
260
1242491-100 ** 4-40pf, famous men, 20pf *, Vf set 300 12582141-42 ** 10-20pf NBA 1951, superb set
275
1242591-100 ** 4-40pf Männern der Berlin; Vf set
300 12583141-42 NBA VF USED SET
250
1242996-100 15-40pf +4+8pf a on cover ESSEN 22-9-54
12584141-42 ** 10, 20pf upper marginpairs, VF
250
+ COVER WITH MIXED BRD no 148, 153, 161- 12585141-42 WOLFEN(BUTTLE) 16+19-9-51, VF u 230
62, + BERLIN no 80-82 HANNOVER Industri
12586141-42 10.20PF NBA , VF USED
225
Messe 03-5-53,VF
200 12587141-42 NBA 10,20 pf , VF used
200
BADEN
200
12273 28-37 Baden 2-90pf,1948, VF used set, 220E 450 12431101-05 ** 5-40 Pf Glocken, 4-block set, VF-XF 600 12588141-42 ** NBA cpl, VF
250 12589141-42 NBA 1951, VF u
190
12276 28-37 2PF. - 90 PF , VF USED SET
550 12432101-05 ** Freedom bells 1953, VF
225 12595 14220pf NBA on postcard, Münich 30-9-51
200
1227738-41A,B ** Baden Block 1B och B
275 12437 105** 40 pf. pr-lyx 160 Dm
12438
1
06-109
4-30
pf
Kirche
1953,
VF
used
set
300
12598143-46
Wohlfahrt
1951,
4-30pf
,
VF
used
500
RHEINLAND PFALZ
12439
10930+15pf
Kirche,
Vf
used
200
12599143-46
3-30PF,
VF-XF
USED
500
12279 42 ** prc 4-block, 1 ex matt fl. i gumm.
300
12444112-13 ** Berliner Bauten 4-20pf Superb
200 12600143-46 3-30 Pf 1951, VF-F used set
400
WüRTEMBERG
12281 271Air Block 2 VF used Daposta-37, 80E
200 12446 1204 FDC 1954 no 116, 119-20, 124 , 153 E 300 12601143-46 4-30 ”Helfer Der Menschheit” 1953,VFU 375
12453 123** 70 pf olive , VF 300 12602143-46 Wohlfart 1951, VF used
375
BERLIN
12454 123** 70 pf 1954, superb with lower margin 300 12603143-46 ** 4-30pf , VF-EF 375
12285 1-20BERLIN BLACK OVERPRINT cpl 2pf-5M
12604143-46
4-30pf
Wohlfahrt
1951,
VF
used
350
Amerikanische und Britische Zone
set used VF-Superb quality, 1-5 Mark signed
12605143-46 ** 4-30pf , VF-EF 330
SCHLEGEL. 7000 12461 73-96 ** 2pf -5M (not o 79,82, 87, 89) mostly mco.
300
margin copies. ca 200 Euro, VF
475 12606143-46 4-30pf Wohlfahrt 1951, VF used
12298 33 1M ...wilmersdorf 1-9-49, sign Schlegel 1300
225 12607143-46 ** 4pf- 30+5 PF Pestalozzi, superb set 300
12299 33 1 M red overpr. , Berlin-Tempelh.., VF
1000 12464 103-5 ** BLOCK 1, 10+20+30pf i block, VF
12608143-46
*
4-30pf,
VF-EF
set
Wohlfahrt
1951
225
12300 33 1m red overprint, BERLI)N KLADDOW 3-5-49,
12609143-46 ** 4PF-30PF, 1951 WOHLFAHRT, VF 200
VF USED
1000
12613 146stpl
400
12301 33 1M red overprint, VF used ..ERLIN-BRIT. 950
300
12302 33 1dm red overprint, BERLIN 15-9-49, VF 750 12469111-12 ** 10 pf in pair + 20pf, VF cca 175 Euro 225 12614 146** 30+10 pf 1951, SUPERB
275
12303 33 1M red overprint, BERLIN- TEMPLEHOF 15-9- 12472113-15 100 yearStamps, VF-XFused on pieces 450 12615 146** 30 +10 PF BLUE Pestalozzi, LYX
12616
14630pf
Pestalocci
,
VF-xf
Bayeruth
3-4-52
250
49,+more cancels. 650 Euro
650 12473113-15 100 Years German stamps, VF used set 450
12617
14630pf
Pestalocci
,
VF-xf
Geor..
18-4-52
200
12304 34 2M red overprint, VF used
500 12474113-15 10-30 pf on (cut) card Hannover 9-5-50,
175
VF-EF SET USED
450 12618 146** 30+5 PF Pestalozzi, VF
12305 34 2m red overprint, BERLIN VF USED
500
12620 147** 30pf Röntgen, margincopy VF-EF
200
12306 34 ** 2 mark red overprint VF-EF
400 12475113-15 VF set on postcard Hannover Industri200
Messe 3-5-50 375 12621 147** 30pf RÖNTGEN superb top margin
12307 34 2dm red overpr. BERLIN SW 2-7-49, VF 300
12632
149**
10pf
Weltbund
,
40
copies
of
which
8x4-bl.
325
12308 34 2mk red overprint, VF used -49
300 12476113-15 stamp jubelee 1949, VF used set
EF,
Mi
720
Euro
1000
12309 34 2mk red overprint, VF used ...IN HALIS.. 250 12477113-15 10,20,30pf Briefmarken 110, VF-EFused325
12633 149** 10pf Weltbund 1952, co.marg 4-bl. EF 190
12310 35 12Pf 8-block , u. Berlin NV 60 7-7-49,vf 300 12482113var * 10pf, misplaced perforation, holes from
175
printing machine, Rare
500 12634 149** 10pf Weltbund , margin 4-bl. EF, LYX
12313 35-41 ** UPU 1949, SUPERB set, PR-LYX 1800
200 12640 150** 30pfg O. MOTOR, cornermarg 4-bl,VF 450
12314 35-41 ** 12pf- 2 Dm UPU 1949, VF UM set 1400 12483 115VERY FINE USED
12656153-54
**
Jugend
1952,
XF
4-block
set,
LYX
500
200
12315 35-41 UPU 1949,12Pf- 2DM VF USED SET 900 12484 11530pf, VF USED ..ÖLN
200 12657153-54 ** Jugend 1952 10-20pf in superb top left
12316 35-41 * UPU 1949, CPL VF SET
800 12488 116** UPU 30pf, VF margincopy
corner margin 4-blocks. 475
12317 35-41 * /** 1 DM ** 75 year UPU 12pf-2 dm, VFset 12489 116** 30pf Stephan superb signed Schlegel 200
360
175 12671156-59 4-40PF Helfer der M. VF used set
800 12490 116** 30 pf Stephans, VF
350
12318 35-41 Berlin set UPU 1949, F-VF used
600 12499117-120 Wohlfahrt 1949 ,8-30pf cpl Vf USED set375 12672156-59 stpl serie
12673156-59
4-30pf
VF
piece,
HILDESHEIM
12-12-53350
500
12319 35-41 UPU 1949, 12pf-2 Dm, Vf used set
600 12500117-20 VERY FINE USED SET
12674156-59
4-30pf
cpl
and
no
148+160
on
cover
HAN400
12320 35-41 * UPU 1949, Vf set 600 12501117-20 ** 8-30pf VF-supurb
NOVER Industri Messe 03-5-53,VF
300
350
12321 35-41 UPU 12PF-2 DM , VF USED
550 12502117-20 ** 8-30pf Wohlfahrt 1949, VF
12675156-59 ** 30+10PF, 1952, VE-EF SET
225
12322 35-41 UPU 1949 12pf-2DM ,VF SET ,450 € 500 12503117-20 8-30 pf on Card Deutsche Industrie - Messe
200
Hannover 1951, VF used 1-3-51
350 12676156-59 4-30pf Wohlfahrt 1952, VF used
12323 35-41 * 12pf-2DM UPU 1949, VF set
500
12677156-59
**
4-30pf
Dunant,
Wohlfahrt
1952,
VF
200
350
12324 35-41 * UPU 12PF-2DM, VF SET
450 12504117-20 ** 8-30pf VF
12679
15930+10pf,
Dunant,
Vf
used...
nnstedt
300
12505117-20 8-30pf Wohlfahrt 1949, VF used
300
12325 35-41 UPU 1949, F-VF used, 50pf sp, 1M corner
275
275 12680 159stpl 220 dm
crease, Mi 900 Dm
400 12506117-20 Wohlfahrt 1949, VF used set
250
12326 35-41 UPU cpl used VF , 1m short corner perf 350 12507117-20 ** 8,10,20,30 pf VF-EF Wohlfahrt 1949 240 12681 159** 30 pf, Dunant, VF lower margin copy
12329 38 50 pf superb BERLIN 18-7-49
350 12508117-20 8pf-30+15 pf på kort stpl München 2 30-9-50, 12682 15930Pf Dunant, VFused, ESSEN 13-10-52 225
12683
15930pf
Dunant
,
HAMBURG
24-3-53,
VF-ef
225
170 Euro
225
12330 38 * 50 PF oliv, vf
200
200
12331 38 *(*) 50PF UPU, SUPERB 200 12509117-20 ** 8-30Pf WOHLFAHRT 1949, VFset 200 12684 159** 30pf SUPERB prakt+ 4+10pf *, VF
190
175 12685 15930Pf VF used -52
12337 39 ** 60 pf UPU, VF, gum disturbance
250 12510117-20 *(*) 8-30PF 1949, VFSET
175
12344 40 1Mark Weltpostverein, Berlin 10-3-51,VF 325 12512118-20 ** 10,20,30 pf VF-EF Wohlfahrt 1949 200 12686 15930+10pf Dunant VF used corner cancel
175
200 12687 15930pf Dunant, piece BREMEN 26-11-52
12345 40 1 Dm greyolive, VF used BERLIN 7-7-49 300 12513118-20 10,20 ,30 pf, VF used
12690
161Praktex
Berlin
27-10-55
stpl
första
DAG!!
250
12346 41 2M VF Berlin Wilhelmsdorf 25-6-51
200 12514119-20 Wohlfahrt 20,30pf, VF used Hamburg-50400
12696
1
62-166
**
5
different
20,10,10,10,30pf,
130
Euro175
12515 120Wichern 30+15PF BLUE, VF used
350
12347 44-46 ** overpr. 5, 10, 20pf Green top margin
copies .
250 12516 12030+15pf Wohlfart 1949, VF used WOLF.. 250 12701 16630pf Liebig, single on VF-XF cover München
21-5-53 to Finland.
175
200
12348 59 * 3 DM Bauten 1949, superb
250 12517 12030+15pf Wohlfart 1949, VF used
DEUTSCHE AUSLANDSPOSTÄMTER
TYSKA KOLONIER , D.
KOLONIEN
ALLIERTE BESETZUNG
GEMEINSSCHAFTSAUSGABEN
FRANZÖZICHE ZONE
BRD
700
500
12707167-70 ** 4-30pf Verkehr. superb set
225
12712167-74 ** 4-30pf Verkehr 1953, VF-EF set
225
12718171-72 IFRABA 1953, VF USED SET
180
12724173-76 4+2- 30+10Pf Helfer 1953, VF used set 300
12725173-76 7-40 pf Wohlfahrt 1953, VF used
250
12726173-76 ** 4-30PF Wohlfahrt 1953, 30 pf superb 225
12727173-76 4-30 pf, 10pf spp, VF used
200
12728173-76 4-30pf Wohlfahrt 1953, VF used
190
12729173-76 ** 4-30pf Wohlfahrt 1953, VF set
175
12733 176stpl
200
12737177-196 * HEUSS 2pf- 3DM, VF set
290
12738177-96 ** Heuss cpl set, VF
500
12739177-96 *(*) Heuss cpl 2pf-3 dm , VF
250
12741189-96 ** 50PF-3DM HEUSS 1954 , VF,ca 300E350
12742 189x** 50pf Heuss, VF
300
12745200-03 7+3- 30+10Pf Helfer 1954, VF used set 200
12762205-08 ** AIR 1953, VF SET IN 4-BLOCKS
400
12763205-08 ** AIR MAIL 1955 5-20pf in VF-EF corner
margin 4-blocks. 375
12764205-08 ** LUFTHANSA 2 cpl set 5+20pf in pairs 200
12773 214** 20pf Forschung, 15 copies (3x4bl) EF 310
12782222-25 ** 7-40 Pf Wohlfart 1955, SUBERB set in
blocks of 6 with top margin, 10pf one stamp
defective.
450
12802243-46 ** Kinder -56 7-40 pf, 4-bl set, Vf
200
12807270-73 ** 4-block
250
12814315-19 BLOCK 6 Beethovenblock on small cover
FDC used BNN 1 8-9-59, VF
350
UNGERN
300
200
200
175
350
13040478-79 ** ZEPPELIN 1931, VF
500
13041478-79 **1-2P ZEPPELIN 1931, VF-XF,margin 500
13042484-87 MADONNA 1932, 1,2,10P PRAKT STPL250
13043502-10 *(*)10F- 5P AIR MAIL SET 1933, VF
400
13044 516** BLOCK 1 20F 1934, VF
500
13045516BL1 BLOCK 1 ,on cover 14 Maj 1934 ,VF-XF450
13046516BL1 BLOCK 1 * ,1934 ,unused 200
ÖSTERRIKE
AUSTRIA
13049 1 K...LIAL POSTAMT MARBURG 22-12
500
13050 1 STEINSCHÖNAU 1-6 , EF piece
300
13051 1 TRIEST 15-12 ABENDS
300
13052 1 PESTH 28-6, VF-EF
300
13053 1 BRUNN 15-11, VF-SUPERB
300
13054 1 PESTH 24-1-VF-EF
300
13055 1 WIEN 5-8-1M., VF-EF
250
13056 1 WIEN 3A. -, 15-12 VF
250
13057 1 WIEN 2-9-, VF
200
13058 1 KRAK 10-7-, VF
200
200
12818 239** 50+4,50Dm in block 6 *, Goetheblock 600 13059 1 PRAG 1-11, VF
200
12819239BL6 SCHWERIN 1949 , VF used
600 13060 1 NEUSAT 8-8-VF-EF
200
12820239BL6 ** BLOCK 6 GOETHE , VF
550 13061 1 FIUME 15-5, VF
12821239BL6 ** Goethe block, vf
550 13063 1Xc1 KR braunorange, LIPTO ST-MIKLOS 19-9, 900
12822239BL6 * Goethe BLOCK 1949, VF ,stamp ** 500
13064 2 TRIEST 24 MAI, SUPERB
400
13065 2 BRUNN 12-7, VF SUPERB
300
13066 2 WIEN 1 APR 5 E, SUPERB
300
250
12829242DV ** 50 pf low left co marg 4-block, EF
175 13067 2 2KR, ...SBERG AUG, VF
250
12830242DZ ** 50 pf low right co marg 4-block, EF 175 13068 2 Pardurtie vf
225
12835246-47 ** 24,30pf, VFlow le. co.marg 4-block set225 13069 2 WIEN 6 JUL 5 E, superb cancel
200
12840246-47DV
** 24,30pf, sports 1950 EF low right. 13070 2 WIEN 4.E., VF EF7-9
175
co.marg 4-block set, inscription €142
270 13071 2 WIEN 13-12-VF
13072 2X MEDVISCH 20-6-, VF
300
12841248-49 FDC 24, 30pf + (SowZ 212,pair 223) on
300
richly illustrated fdc Leipzig 5-3-50, VF
200 13074 6I 0,6kr blue, thick paper VF used WIE...
200
12846 250** 30pf, EF up left co margin 4-block
250 13075 6I 0,6kr blue, Fine- VF used 14 M..
200
12847 250** 30pf, 1 Mai 60 years, VF marg 4-block 220 13078 7Ib (*) 6 kr brownorange, Forgery
200
12862 254** 2DM brown , superb, lyx 4-block
225 13079 7Ib 6 kr yellow, Forgery, VF used
200
12872 260** 84 pf superb pair, prakt
190 13080 8 (*) 30 kr rose, Forgery
200
12880261-270 ** 1-50pf AKADEMIE 1950, 1 and 50pf small 13081 8 30 kr rose, used, Forgery
250
spot in gum Mi ca 170 Euro
225 13086 9 9kr red Newspaperstamp, Forgery
12882261-70 ** VF set 1-50pf, 12 pf * 437Dm
600 13090 10 2KR YELLOW, BRODY 11-11 , VF-superb 200
12883261-70 ** German Academy 1950, VF cpl set 500 13096 11Ib-c 3 kr type 1b, superb red cancel WIEN 17-V
750
12884261-70 ** Academy , VF-EF margin set
500
420
12885261-70 ** Deutsche Akademie, 1-50PF, VF set 450 13097 11IIa3kr black, red WIEN - III , VF-superb 300
12886261-70 1-50Pf Academy, VF used on cover(tear)400 13098 11IIa3kr black, WILDENSCHWERT 30-8
200
12887261-70 1-50Pf on piece LEIPZIG 10-7-50, VF 400 13099 11ND ** 3kr reprint, LYX, SUPERB
350
12888261-70 ** 1-50pf Academy 1950, VFset
390 13100 12IIa3 KR green, VF used WIEN 20-V
275
12889261-70 German Academy 1950, 1-50pf, F-VF U 300 13101 12IIa3 KR green, VF used BA ... 8.
12890261-70 ** 1-50PF Akademie 1950, VF set
300 13102 12IIa3 KR green, F-VF used LOBOSITZ 22-1 250
12891261-70 1-50PF Akademie 1950, VF used
300 13103 12IIa3 KR green, SUPERB used WIEN 30 -VII but
crease
225
12892261-70 Akademie. 1-50pf, VF used
275
300
12893261-70 1-50Pf 1950 , VF USED SET, 50c sp 225 13104 12IIb3KR bluish green, GRA.. 19 JU , VF
200
12903271-72 ** BLOCK 7 DEBRIA, XF , RARE XF GUM 13115 14I 10 kr KRAKAU 23-1, Type 1, superb
600 13131 15,5II * yellow & red Andreaskreutze, 900+150
Euro = 1050 Euro
700
12904271-72 ** DEBRIA BLOCK, VF
500
13132 16 1,05kr blue, ...Oriza 12-4, small thin
500
12905271-72 ** DEBRIA BLOCK 7 , ”enger Abstand
300
zwischen den Marken” VF
475 13133 16a* 1,06kr blue, fine, small spot 550 Euro
175
12906271-72 ** DEBRIA ,BLOCK 7, 1950 , VF 400 13137 18-22 2-18kr, VF used set
175
12923284-85 24, 50 pf Freundschaft, VF used
180 13145 23 1,05kr grey 1862, Rx nty 23 M..
12930 286** 12pf MAO , SUPERB
275 13146 23a1,05 grey 1861, SUPERMP margins, used
...DEC
500
12931286-88 * Mao kpl, nr 249 tu.fl.
500
400
12932286-88 MAO 12,24,50PF, vf-xf used set
450 13147 23a1,05 grey 1861, PESTH 1-5, VF-EF
350
12933286-88 * MAO CPL 12,24,50 pf VF-EF
400 13148 23a1,05 grey 1861, ...LEIPA 30-4 VF
400
12934286-88 German-Chinese friendship,VF-XF used375 13149 23c1,05kr lila, TAG 1-8 VF , 300 Euro
13150 24 2kr yellow, TRIEST 6-11, SUPERB
300
12935286-88 MAO cpl 12pf (sp), 24 pf (thin), 50pf all
325
SUPERB (LYXS) used BERLIN 27-6-51 300 13151 24-28 2-15 kr 1863, VF used
200
12936286-88 12+24, 50 MAO, VF used
300 13152 25 3KR green 1863, VF ISCHL ...16-10
200
12938 287** 24 pf , SUPERB co marg copy
400 13155 29Xc1,05kr lila 1863 LEMBERG 27-7 6 A
13160 447-467 ** 1g-2S 19254+24g are* 18g crease,
12939 28850pf Mao on postcard to Sweden Berlin 14-71Sgumbend, rest VF mi ca 270Euro
400
51, VF
300
250
12940 288** 50 pf , MAO SUPERB marg copy
300 13161 447-467 * 1g-2S 1925 VF set Ziffern- Kirche
12941 288**MAO 50pf , VF,natural gumwrinkel
200 13162 449-467 3g-2S 20 superb used copies between no
449-467, PR-LYX stämplar
350
12944289DV ** 12pf with DV in lower co marg 4-block 250
12946291DV ** 30pf with DV in lower co marg 4-block 250 13165 468-487 * 2g-80g + 10g-10S Air Mail 1925, very
wellcentered set, VF-EF
300
12947292DV ** 50pf with DV in lower co marg 4-block 250
1000
12949293DZ 24pf, 8-block incl DZ, EF, ca € 75
175 13172 498-510 56 superb used copies, PR-LYXs
13173498-511 * 10G-2s VF-EF set of 14 Landschaften 700
12964327-41 ** POLITICIANS 2-84Pf , 84PF crease, rest
VF 900 13174498-511 * 10G-2s VF-EF set of 14 Landschaften 500
13175510-511 * 1-2S 1929, Superb copies mint
175
12965327-41 ** 2-84pf (50pf missing) ,Persönlichkeiten ,
VF 14 values, Mi ca 420 Euro
400 13178512-17 ** 10G- 1S MIKLAS 1930, VF-SUPERB 350
12967327-41v 2-84pf Persönlichkeiten, VFused
650 13181518-23 * ROTARY 1931 10g-1S, VF-EF SET 500
350
12977362-79 * VF set 1pf-84pf, Mi 600 for**
200 13182518-23 * ROTARY 1931 10g-1S, VF SET
400
12978362-79 1-84PF 1953, vf USED SET
200 13183524-29 10g-1S Dichter 1931, VF used
13184524-29 * 10g-1S Dichter 1931, VF-EF unused 200
12980386-91 BLOCK 8B on cover Leipzig 25-10-1953 ”
175
Tag der Briefmarke ” , VF
500 13185524-29 * 10g-1S Dichter 1931, VF unused
12981386-95 ** block 8-9 A-B VF ** in little red postal book 13186530-43 * 10-64g Landschaften 1932, 30g no 537
used, 40g 539 (*), VF mint ca 935 Euro for **
KARL MARX JAHR 1953. NICE
1150
600
12982386-95 ** MARX BLOCK 8-9 A+B. 4 different, VF
1100 13188545-550 * 12g-1S , Maler 1932, VF-EF unused 300
12983386-95 ** BLOCK 8-9 A-B, MARX BLOCK SET1100 13189551-554 FIS 1933 12g-50g VF used 11-II 1933 on
pieces
700
12984386-95 ** BLOCK 8A,B 9A,B , 13 MARX x 4 und
Engels block, superb condition.
1000 13190557-62 12g-64g Kattholikentag 1933, VF used on
pieces 7-IX -33
600
12985386-95 *(*) BLOCK 8A,B 9A,B , 13 MARX x 4 225
12986386-95BL** Marx Block 8A,B and 9A,B , 4 different VF, 13191557-62 * 12g-64g Kattholikentag 1933, VF, 12g
gumbend
350
Mi ca 480 Eoro 2009
700
12988392-5A ** i vågräta par
200 13192 567-586 1g-3s 1934 Volkstrachten, with many supurb
cancellations
350
12989392-5B ** i vågräta par
200
13193567-587 1g-5s 1934 Volkstrachten, cpl set with many
12990392-95 BLOCK 9B on cover Leipzig 25-10-1953 ”
supurb cancellations
500
Tag der Briefmarke ” , VF
500
12991392-95a,
** I LODRÄTA PAR
350 13194567-587 3g-1s 1934 Volkstrachten, 33 copies with
superb cancellations
500
12993405-22 ** 5 YEAR plan, lined backgr. 1-84pf, VF700
12994405-22 ** 5 year plan 1953, 1-84pf, F-VF
550 13195567-587 ** 1g-5s 1934 Volkstrachten, cpl set UM 2s
SOWJETISCHE ZONE
DDR
30
12995405-22 ** 1-84pf 1953, VF set
13010510-11 ** 4-BLOCK margin set
13020 31 FR. zone, 6 pf, 4-BL VF used 12-12-49
13023 37 FR. zone Baden, 90 pf, used -12-49
13035297-98 ** SAARLAND 25-200F, 1950, VF-EF
no 584, slight corner crease
450
13209 58264g GAWENSTAL 21-II-35, SUPERB
13210 5842S blälichgrün 1934 , VF Mauter 22.v.3
200
13212598-612 AIR 1935 5g-10S , VF USED
300
13213 598-612 **/* AIR 1935 5g-2s **, 3,5,10S *(*), VF 250
13220 612** 10S greyblue, AIR, SUPERB
300
13222 617-622 12-64g VF USED Heerürer 1935
300
13224623-26 12-60g FIS Wettkämpfe 1936, VF used,
violet cancels
300
13226623-26 * 12-60g FIS Wettkämpfe 1936, VF
13237664-67 5pf-12pf OVERPRINT 1945, VF used wien
on pices
200
13238664-67 5pf-12pf OVERPRINT 1945, VF used 175
13245929-32 40g-1,40S Kinder 1949, Vf used
175
13250952-54 30g- 1,7S kärnten, VF used set
225
13251952-54 30g- 1,7S kärnten, VF used set
175
13252984-87, 955-56,968 Birds 1950-53 cpl 7 different, VF
used 10S scp (kht)
600
13373 53 5 dollar 1897, KINGSTON OC 13 1898,
SUPERB copy
11000
13378 136** 20c carmine 1929, VF-EF 150 Dm
200
13381 150-5 * 10c-1 dollar , VF set 1930/31, 725Dm700
13382 162-8 * v.f. 2+5 c thin. =0, 212 dm
200
13386 19 (*) tandningsvariant ,vht,tunn Y 5500=7500SEK
400
13388 154*(*) Y 1200
250
CAPE of GOOD HOPE
13389 2IaW4 p blueVF-XF large marg used, 550 Dm 300
13390 1X Cape of Good Hope 1p red ,Fine used
300
13391 3 Cape of Good Hope 6p dark lilac ,VF U 600
13392 3 Cape of Good Hope 6p lila ,VF used
550
13393 32 CHILE ,5c blå, SVENSK STPL KARLSKRONA
17-9-99, INTRESSANT !
700
13394246-49 CHINA,1-10c Sven Hedin, VF USED set500
13395741-43 ** 8´10, 22 F , MONKEYS, VF SET
600
13253 1 1 KR yellow thick paper, ..onisräz 3-, VF 300
13254 1 2KR reprint/ Forgery ** wmk
200
13255 1-2 1, 2kr Fine used copies, 150 E
200
13256 2 2kr black on SUPERB COVER USED WIEN 15
-X.1300
13257 2x 2kr black, VF used WIEN
200
13258 2X 2 KR, WIEN 15-1-5., VF
200
132596-9ND * 4 different reprints Newspaperstamps 300
13260 7 (*) 6 kr yellow, probably forgery
300
13262 8 30 k rosa , used Wien , Forgery, thin
200
13265 11 3 kr black, red cancel short co.perf
250
13266 12II3kr green, Fine used ,thin perf tip
200
13267 12II3KR light green used, acceptable copy
180
13268 17 1,05 lila, 4 marg used, Wien NOV
200
13272 24-28 2KR -15Kr used 2k small faults 300
13273 24-28 2kr -15 kr, mixed qual
250
13275 37 5 kr par på brev t. Danmark ngt klippt vid
öppnandet ,prs Morchenstern 27-8, 1880 300
13276 38 Halverad på kl.,Nikolsb.-83
200
13277 41 50 Kr mit Wz, Geldtanwsng Wien , very fine275
13278 41bTRIEST 6-3-80, 500 DM
500
13279 41Db 50kr brownish rose, Salzburg 15-7?-81 350
13280 41IDb 50 kr brown rose, VF used
600
13281 42IDb 50 kr perf 12, brown rose, VF used 25-6 600
13282 49 50 kr , superb Seitenstetten, 3-8-90
250
13288105-18 * 1-72H , vf set, 600 dm
600
13289111-117 * 20H-60H, VF 575 DM
450
13290 15610kr, rv st GABL... 16-10-10
225
13291 156w 10KR VF USED 11-X-13
225
13294 287*/** par ett med Dragspel
200
13295 407stpl., DRAGSPEL
200
13301 4853S lilabrown AIR, VFused
175
13302518-23 ** ROTARY cpl , 20g *(*), 1S sign Fischer.
VF set, 700 Euro
1200
13303518-23 Rotary , cpl set on letterpieces, VF used 900
13304 58810shilling DOLFUSS, VF USED WI...
2600
13305 612** 10 sh Flugpost, prakt
225
13309664-73 ** 2sets overprints 5-12pf, 5-42pfg
200
13310 673Va-d ** 1-5RM Österreich overprints, Vf set 550
13311 673,5Va- dB ** 1-5mk cpl in superp co.marg copies
550
13312693-96 ** 1rm-5rm Österreich overprint, VF ,
signedKW 1947
1400
13318906var stpl FELPERFORERAT
200
13319 911** 1SH rotlila TRACHTEN 1950, Superb 300
13320 911** 1SH ROTLILA TRACHTEN 1950, VF
175
13323929-32 FDC Kindheit Salzburg 13-IV.49, VF
350
13324929-32 ** 40g-1,40sh , Kinderfürsorge, superb 190
13328952-54 ** 30g-1sh. 1,70sh , Kärnten, superb set 225
13329952-54 60G-1s KÄRNTEN 1950, VFUSED
200
13335984-87 **BIRDS , 5 SH superb, 3 sh small gumcrease, 10sh bends
500
13336 9853s Birds, v.f. used 200 Dm
250
13337 9853 sch Birds VF used
250
133401450,5VIII ** 1974 8 Mai Europäischer Geminde tag,
RARE , not issued . Mi 750 Euro
1400
13398
ÖSTERRIKE
INDIEN
7 INDIA 4 ANNA SUPERB used grid cancel and
little part of red cancel. Fantastic copy. 3000
7 INDIA, 4Anna, SG 18, SUPERB COPY OF THIS
RARE STAMP with head and frame from die I.
From large exhibition colection. 7500
ISRAEL
13404 221BL 3 **, 10 blocks in nr order.
1000
13405 221BL3 ** 5 Blocks in nr order
500
13399
JAPAN
13407507-08 ** 8+8sen in VF PAIR, some split perfs 250
13408507-10 ** sports 1950, strip of 4, 8y . VF , 280E 500
NEDERLÄNDSKA INDIEN
13417 10,17, 18, 45 Cent brev t. SVERIGE
500
13418 19,22, 23, på 15 cent Frankokuvert till Sverige,
Buitenz. 1897
1000
PERU
13420 1-2 PERU , essay Pacific Steam Navigation
Company. Four different colours of each value 1
& 2 R. Prepared but never issued.
3500
FN, UNITED NATIONS
13434 1 Block 1 PÅ FDC
13435 1 FN, UNITED NATIONS , BLOCK 1 **, VF
13436 1 ** UN, FN BLOCK 1 , VF
13437 1 UN, BLOCK 1, FDC used UN Oct 24-55
13438 1BL UN ** BLOCK 1, typ 1, VF
13439 42-44 Block 1 **
13440 42-44 BLOCK 1 , VF used Oct 24 1955
13441 926** 10 s grey, superb co.marg 4-block
13445 4758s SAKYO 8-X-51, PR-LYX
13447608-10 (*) BLOCK 44 1 cm corner crease
13450 1-19Neuguinea ** UNTEA 1C-5G, VF set
USA USA BREV, COVERS
450
425
400
275
450
500
200
275
250
175
300
13451 Lady´s cover QUAKERTOWN JAN 25 Pa,
VERY NICE
400
13452 5c brown entire Feb 12 ( 1880´s) to SWEDEN
200
13453 4 PRAKT brev med Relief prägling bläck mak+st
Dublin IND Aug 4 Lieberhaberwert, dekorativt
2500
13454 7 par på brev till England ,ankst 1858, en sida
inklippt, ett hörn inkl. Mi 3200Dm
1800
13455 9 3c ,defective on Lady´s cover LYNDON CENTRE Vr SEPT 11
300
13456 11VScott nr 35 in strip of 3, on cover to Germany,
Superb with red grid canc., and red N. York
May 29th ( 1860), arrival canc.
3500
13457 13 24c t . 15 på brev till Dublin 1861, ankstpl 3000
13458 14 30c på vackert brev till Frankrike med röd
korkstpl ,sidost,ankstpl mkt Fräscht och sällsynt
13342 1X 1 Soldi, BERS...24-9, VF
275
obj
7500
13343 2 10c black, VF used ...ZIA
200
13344 6II * 2 SOLDI Franz J, F-VF mint
750 13459 14 24c cut perfs, on slightly cut cover to California
500
13345 14 * 2 Soldi yellow, VF-EF
275
13346 20 ** 3 Soldi green, block of 8 position 2 and 6 def. 13460 17 2 c SINGLE på open printed cirkular till
TYSKLAND
Stjärn
korkstpl,
sidostpl,
röd
stpl,
pos 5 vmk R, pos 7 vmk K . Rare Mi ca 90 Euro
ANK stpl ,anteckning per Steamer via New York”
for 6 * stamps **+++
350
MYCKET SÄLLSYNT
6000
13350 21 Österreich Feldpost: Allgemainausgabe 10K
viol.blau Fine used ,slight short perf
450 1346119IIxb, 20IIxc, 5+10c on beautiful cover to FRANCE,
corc canel ”star with ring”, red New York Oct
19, red PD, transit and arrival Lyon 2-11-64, low
signed Brettl.
1400
ARGENTINA
13462 22 15 c Lincoln on VF cover to FRANCE , cork
13352137,150 152 i n singles and nr 138-41+143 i pairs
cancel, New Orleans APR 12, NEW YORK APR
=13 stamps 1910 jubileé set, in PROOFS on
18,red PD, red ETATS UNIS and PARIS 30 APR
CARD
2000
1867. 1200
13463 22 15c 2 ex på brev t. Frankr. 1868, ett ex med
intr. felperf
1000
13355 1 Brazil, 30 r on white paper, intermediate
13464 23,24 USA COVER TO HONG KONG 1863. SUimpression with a double split circle canc. Large
PERB LOOKING COVER WITH 24c and 30c
margins. Cert. Sismondo. VF stamp
2400
Scott No s 71 , 78a . Superb cork cancellations.
13356 1 Brasilien 30 res lightly used , small thin mainly in
Red canc New York on back, red London De
margin
750
21 1863 on front and blue arrival canc on back
13359 31-36 Brasilien, 20-500 REIS 1876, VF used 225
Hong Kong Fe 11 1864 ( almost 2 months later
!).
11000
13465
24,18
30c+3c=33c cover to SCHWEIZ , WITH
13366 46 * ,SUBERB centr. unused
500
DECORATIVE
blue
cancellations,
and
blue
13367 48 50c , VF USED
300
framed” AACHEN 6 4 FRANCO ” on front and
13368 50 2 Dollar vackert stpl
1300
several transit c.on back, note ”Per Preussian
13369 50 2 DOLLAR Victoria, VF Used
1100
closed mail”. 3 c a few slight short perfs. VERY
13370 51 3 dollar på pr-lyxs klipp KINGSTON OC 13
FINE COVER.
3600
1898
8000
13466
36
1c on 1c postcard Chicago oct 22 1881 sent to
13371 52 4 Dollar pr-lyx ex KINGSTON OC 13 1898
Hessleby Sweden, Very nice.
500
11000
13372 53 5- dollar LYX stpl 3-dag HALIFAX Ju 22, 1897 13467 36,38 1c+3x3c LEMONT No 29 1883 to SWEDEN,
Warberg , slight corner fold 350
12500
13468 36,41 Brev till Sverige med 1coch 10c (kt) stpl
LOMBARDIET , VENEZIEN
UTOMEUROPA
BRASILIEN
CANADA, KANADA
1873, Ovanligt 3500
13469 36,50 1c blue+ 4c green , ROME SEP 2 86. to
Warberg, Sweden VF , RARE
550
13470 38,47 3c green+ 2c orange INC Cancelled, to
Warberg, Sweden ,SUPERB , RARE
450
13471 38,47 3c green+ 2c orange UTICA Oct 15 1881
N.Y. to Warberg, Sweden ,VF
350
1347241, 53, 55, 57 1+2+5+10c on 2c entire =20 c over to
Sweden, Philadelohia feb 1990, several cancellations. Very nice.
1000
13473 41I 10c brown+ to SWEDEN , Wilcox Se 20 1881,
STAR cork cancel on yellow cover. VF
500
1347441III,51 10c brown + 5c brown =15c Chicago Nov 10
,arrival Warberg 24-11-87, VF
600
13475 48 5c blue cancel no 25, New York Mar 28 1882,
to Sweden , arrival cancel. VF
500
13476 51 2x5c brown to SWEDEN , WILKES BA(RK)E
JUN 7 , VF 10c cover
600
13477 51 5c brown FORT MEADE MAR 30 1887 to
SWEDEN ,arrival Warberg 14-4-87, and 3 mor
cancls on backVF
400
13478 51 5c brown Lemont Jan 14 1883 to SWEDEN ,
black sorrow edge cover VF
400
13479 51 5c brown Lemont Dec 12 1884 to SWEDEN , tr
cancel NY DeC 14 on back, VF
400
13480 51 5c brown to SWEDEN , volet DAVIS JUNCTION SE 14 1885 lightly bent corner, VF 350
13481 51 5c brown to SWEDEN , ROME JAN 12, VF275
13483 57 3x5c blue=15c to Sweden Lemont jan 88, arrival
cancel Warberg 24-1-89, VF
500
13484 57 5c brown to SWEDEN , ROME DE 7 88,arr.
Warberg 25-12-88, VF
375
1348561-2,65 ,68 1+2+5+10C =18C REGISTERED NY
1894 to Germany, 5 cancels on back.
300
13486 61,62 1+2c on 2c entire, LIVINGSTON JAN 27
MONT. to ENGLAND, and there put on ENGLISH stamps 5c+1c =6c COLCHESTER FE
12 1892 to redirect cover to GERMANY. Very
decorative with 2 different countries stamps
used. Arrival Wiesbaden on back.
1200
13487 65 5c cover to Turkey , Boston Mar 18-1892,
Backstamped ”BRITISH OFFICE CONSTANTINOPEL, RR
500
13488 80 2ex brev t. Sverige-94
750
13489 82,79 30 cent,8 c Columbus on one cent entire
envelope to France, Registered and canc New
York 28-12-1893
1300
13490 1035x 1c blue to Sweden 1897
200
13491 1032x1c illustrated covers with War propag. 200
13492 1042 illustrated covers with Flags
200
13493 1075c to THE KING OSCAR DEN 11 OF SWEDEN
, interesting
350
13494 11010c green pair Chicago -96 o Sweden
200
13495 126X1c green on 1c postal card used New
York,dated 17 Oct-99 ,sent to Paris arrival
cancel 26 Oct, readressed to Finland and added
French postage 10c (mi no 72) , arrival Helsinki
30-X-99. Very interesting item
1000
13497136-137 8c+10c 1901, late usage with 3+3+6 small
def+15c on 5c entire sent to Schweiz, arrival
cancel Glarus3 XII 48.
300
13498 1572x5c (kht) nice illustrated cover to Sweden 300
13499 222X50c on cover used SAIN THOMAS , REGISTERED, , several New York cancels on back. Rare
400
13500 2575c in 4-strip on FIRST FLIGHT cover
Philadelphia-Washington Sept 15 1926
300
13501 28716c blue AIR MAIL ,JENKINTOWN SEP 16
1930 to Sweden
300
13502 289B2c Harding imperf. in margin 6-block on First
Flight cover Kalmazzo jul 17-1928
300
13503 2915c in pair on FIRST FLIGHT cover NY-BOSTON
JULY 1 1926
200
13504 32665c ZEPPELIN perfectly centered on card with
many cancellations 1930. VF.
900
13505326-28 ZEPPELIN set 65,1,30d, 2,60doll. on
separte covers very fine.
9500
13506 3271 d,30c Zeppelin vc ex på ZEPPELIN brev 1930
2300
13507 3271DOLLAR 30C ZEPPELIN on cover to Sweden
June 2 1930, several cancels, arrival Stockholm
9-6-30, VF
1500
13508 328ZEPPELIN $ 2,60 on flight cover first Europa
Pan-American round flight. . cancelled New York
May 7 1930 to Sao, Paulo, 2 cacels on back.
VF-EF.
4000
13509 4 entire envelopes to FINLAND 1898-1902, 1C,
2X 5C, 5C+5c blue stamp,nice.
400
13510 entire envelope to FINLAND 1902, , 5C+5c blue
stamp,nice.
250
ORL(EAN)S, very rare in this centering and with
perfekt perforation as this copy has.
1100
13530 11III10c type III used, slight short co. perf
350
13531 11III10c perf 15, type 3, 2spp,tear, used
325
13532 11III10, perf 15, looks VF, Dec 13, rep corner 325
13533 12 12c perf 15 , faults crease. looks VF
270
13534 12 12c perf 15 used red cancel, co crease
200
13535 12I 12c 1857, used , def co up left, 250 Euro 300
13536 16W(*) 1c grill, Mi 2000Euro for *
600
1353716WVI 1c grill 11x13mm, nice cork cancel
400
13538 17 (*) 2c unused, wellcenered
400
13539 17 (’) 2 c perf 12 fine some sligt short perfs 350
13540 17 2c wellcentered , interesting cancel ,VF
250
13541 17 (*) 2c unused, 350 Euro
200
13542 17WVIDD, 2c, 2 grills, split grill, short perfs ,
unusual, used, 180 Euro
225
1354317WVI 2c grill 11x 13mm, ink cancel
200
13544 18 3c, 8 VF stamps superb cancels
500
1354619IIvar (*) 5c unused misplaced perforation, 1200
Euro
700
13548 20IIx, SPII, Specimen(*)260dm SUPERB centering
500
13549 20W10C GRILL, Cork cancel
225
1355020w,var 10c off centre parts of 3 stamps, used 250
13551 21 (*) 12c black 1861 , horiz crease
550
13552 21 12c grill, nice cancel 220 Euro
400
13553 21 12c grill, centr down cork canc 220 Euro 300
13554 21IIW 12c grill, nice corc cancel 2spp.
300
13555 21IIW,IV 12c grill 11x 13mm, pencanc, 1perf
missing, 525 DM
300
13556 21IIWVI 12c grill 11x13 mm, VF look, small thin 300
13557 21W12c grill used no faults, 240Euro
350
13558 21W12c grill, centr left canc 220 Euro
320
1355921WVI 12c grill 11x13mm, Fine used , 320 € 500
1356021WVI 12c grill 11x 13mm, perf fault up
250
13561 22 15c , centr left cork canc 140 Euro
225
13562 22W15c grill, lightly used 280Euro
325
13563 22W15c grill cork canc, small corner bend 280 Euro
275
1356422W,IV 15c grill 11x 13mm,canc, 1perf missing,
1100 DM
400
1356522WVI 15c grill 11x 13 mm, short perf used.
475
13566 22x15c. used jumbo copy,ktt
500
13567 24 30c. orange SUPERB cork cancel
500
13568 24 30c orange, 3 shades, slight short perfs
375
13569 26-33 1c-15c 1869, average -fine , some slightly
short perf , 908 Euro (Mi 2009)
800
13570 26SI(*) 1c without grill Mi 450 Euro, well c.
600
13571 26SI(’) 1c without grill, short perf, 450€
400
13572 27 2c 2 shades, VfF wellcentered
400
13574 30 (*) 10c orange 1869 , Fine . Mi 1800 E 2000
13575 31 12c * unused, 2 ktt. 1800dm
700
13576 31S12c without grill, missing 1 perf,used, rare, 2500
Euro
1250
13577 32I 15c used type 1, small orner crease
700
13578 32I 15c type 1, lightly used ,thin spot
550
13579 32I 15c type 1 short perfs thin co perf,. wellcentered
used, 600 Euro
500
13580 32IF15 cents type I, without grill, certificate P.
Holocombe ”unused without gum,genuine, a
very fresh copy of a rare stamp” wellcentered
Mi 10000E=94000 SEK
25000
13581 32II15c lightly used, superb centering
950
13582 32IIPRAKT kork stpl, välc.
600
13583 32II15c 1869, Fine used
275
13584 32II15c good colors, Fine used
250
13585 32II ligtly used, vc, kt, 360DM
200
13586 32II15c type 2 , used cut botton 220 Euro
200
13587 33 24c ostpl(*) 2obet ktt. Michel 9000 DM
3500
13588 33 24c 1869, wellc., used, thin but rare
750
13589 34 30c Fine used, 500 Euro
800
13590 34 30C 1869, USED, TEAR, RARE STAMP 500
13593 37I * 2c brown unused Fine
300
13594 38 3c. SUPERB CORC CANCEL ”E”.
200
13596 39I 6c looks unused , faults ;thin spot 200
13597 39II6c, SUPERB BLUE cork cancel, lbcp
350
13598 39II(*) 6 c 400 Euro for *
200
13599 39IIx(*) 6c SUPERB CENTERING
400
13600 40 I7c, VF used
250
13601 40I 7c 1871, superb cork cancel
250
13602 40I 7c type 1, VF used
200
13605 41III10c (corner fualt) VF cover to SWEDEN, used
CHICAGO JUN 27,arr.GBG 9-7-89.
250
1360641III,49 10c+2c(2) VF cover-86 Cork Cross canc.200
13607 41IIx(*) 10c very fresh, but pinhole,1000Dm
300
13608 41IIxb * 10c brown, VF unused , 800 Euro
800
13610 41Iva 10c, SWEDISH canc
RECOMME(ENDERAS)
200
13611 42I 12c dull violet, nice corc cancel
200
13612 42II12c SUPERB red cork cancel
300
13613 42II12c Fine used
200
13614 42IIx12c part of margin number at top. ,sp, 225
200
1 5c Franklin , blue cancel TROY , NY JUNE 28, 13616 43IIx15c orange nice cork cancel, 110 Euro
certificate . Phil. Foundation . SUPERB COPY! 13617 43Ix15c orange, nice used part red cancel, 160 Euro
300
3600
13618 43Ix15c orange hard paper, fine used, 160E 225
1 5 c 1847, SUPERB COPY WITH LARGE
1362045x,var 30c black, used ,parts of 2stamp picture 200
MARGINS ON PIECE , RED GRID CANCEL,
13621 48 (*) valcentr. tunnt , 480 Dm
250
INKNOTE ”CHARGE”. AN UNUSUAL NICE
400
COPY.
3500 13624 49 ** 2 c pair , VF unmounted mint
13625 49 ** 2 c pair , VF unmounted mint
375
13626 49 ** 2 c , VF unmounted mint
250
13627 51 * 5c Garfield brown 1882, F-VF, 250 E
300
13630 56 * unused , 350 dm
300
1 5C reprint/ Forgery **wmk
200 13632 60 * 10c blue spec. del. 1888, F-VF, 300 E
325
3I 1c dark bluu rare type 1, used ...CIS Miat least
13633 60 10c Special Delivery 1888, jumbo copy
200
4000 Euro, slightly cut
3000 13635 65 ** 5 c brown, VF 200 Euro
400
3II 1c type 2, 4 marg, red cancel, thin
200 13637 68 ** 10c green 1890 , VF 550 Euro
1000
3IV (*) 1c cut down, fresh
400 13640 69var 15c JUMBO copy, used, tiny thin spot 300
4var3c 4 marg partly close, 3 framelines left. 200 13642 72 * 10c Spec Deliv. 1893 orange , VF-XF
375
6II 10C green imperf, Superb lightly used, Scott no 13647 73-81 (*) 1c-15c , VF-Fine, ca 1600 Dm
950
14, large margins.
1500 13648 73-81 * - (*) 4,10,15c *, F-VF, most VF look. ca
11 * 75 c Parcel post, wellc.
200
1600 Dm
800
11III10c TYPE III , WELL centered ,VF used NE)W
13650 75 *(*) 3c very fresh, superb
200
USA, STAMPS
13514
13515
13516 15c BLUE Cancel, SUPERB
stamp
3000
13517
13520
13521
13522
13523
13524
13528
13529
13652
13653
13654
13657
13658
76 * 4 c Col. XF =Praktex
300
76 * 4c Columbus, VF-XF
300
76 (*) 4c very fresh, superb
200
77 * 5c Columbus, wellcentered , XF
250
77 5c Columbus on cover to FINLAND, Cedarville
Apr 3 1894. VF.
250
13660 78 * 6c Columbus XF
300
13661 80 * 10c vc ex
350
13662 80 * 10C Columbus, F-VF , very fresh
300
13663 81 * 15c Columbus, XF, Superb centring
600
13664 81 *-(*) superb centr. 330 dm
400
13665 81 (*) 15c COL. green , Fine 220 Euro
225
13666 82 (*) 30c Columbus, large SUPERB copy
600
13667 82 *(*) almost ** 30C Columbus, VF-EF
550
13668 82 (*) superb centr. ,slightly thinned short perf,
470dm
375
13669 82 30c Columbus, Very fine used
225
13670 82 30c Columbus VF used Mai 2...
225
13671 83 (*) 50 c Columbus ,deep color, VF
750
13672 83 (*) 50c Colubus, wellc. strong color
700
13673 83 * 50c Columbus , thin spot, fresh well center550
13674 83 50c Columbus , large stamp, VF used 350
13675 85 (*) 2 Dollar Columbus, faults, thin, wellcentered
and fine color
1000
13676 87 4 Dollar Columbus, Fine used G, without faults,
VERY RARE to find 3000
13677 88 (*) 5 Dollar, fresh wellcentered, small thin spot.
Looks VF-EF
5000
13678 102(*)10c SPEC. DELIVERY 1894, 1100dm 550
13681 107Y5c brown, mis perfed, uneven perfs left
250
13686 117** 4-block v.f. 260 Dm+
325
13687117-25 * OMAHA CPL MINT SET, all looks VF but
1-2 Dollar tiny thin. RARE SET.
11000
13688 119* 4c Omaha, VF-Fine 4-block, 560 Euro
600
13689 119** 400dm
350
13690 119** 4 c. spots in gum
200
13693 122** 10c Omaha 550 dm
500
13695 128Y** 5 c horiz. strip of 4 with upper margin with
PLATE Number and inscription,VF
475
13696 131Y15c 24 used F-VF copies 204 Euro
250
13697 132** 1c 1901 ship block of 4**, VF,a few split perfs
128 E
225
13704 136**/* 8c 1901Canal Locks block of 4 with 2 lower
**, VF, 940 E
1600
13705 1368c 1901, Buffalo Exhib. VF used LYN.
225
13707 137*(*) 10c 1901 bl/ brown, VF
350
13708 138B** 1c 1902, imperf. 4-block. superb 350
13709 138B1c 1902, imperf block of 4, VF used
250
13711139-43 * 2,3,5 and 6c F- VF Mi 200 Euro
250
13712142var wrongly perforated, used, RARE variety500
13713 142x** 5c, Lincoln. VF
250
13715 153B** 2c 1903, imperf. 4-block. superb 350
13716 154** 1c 1904, 4-block. VF
300
13717 1564-block used, one thin spot
250
13718 157** / * 5c 1904 block of 4 with 2 lower ** 700
13721 160** 2c PLATE NUMBER 6-BLOCK, VF
1000
13722 161** 5c 1907 Jamestown block of 4 with 2 lower **,
VF, 760 E
1200
13725173Ax * $1.00 brownviolet 1909, fresh 500E 600
13726 174* 10c Special Del. 1908, Superb
350
13728 175y**/* 2c bluish paper, VF-EF 4-block, 2 lower **
1140 Euro as singles.
2400
13729 176B** 2c Sewaad imperf. block of 4 with 2 lower
right corner margin , VF
400
13731 177B** / * 2c Hudson imperf. block of 4 with 2 lower
** and margin inskription, VF
400
13732 177B1c 1902, imperf block of 4, VF used, tears only
in margin, Margin Plate No
250
13736196XA * 15 c grey 1912, VF
200
13741 206a* 10c yellow orange, VF
300
13743206Ab * 10c red orange, XF, 400 DM
550
13744 206B* very fine, 370 Dm
300
13748219XK * 15C Wshington perf 12, vmk, Vf
250
13749223-40 * (*) 1c-1.00 Dollar Presidents, most XF 1100
13751224var 2c stort dragspel, large paper fold
300
13752 227PCF 5c rose , WRONG COLOUR, used, crease
and small pinhole, still very rare used.
1000
13758240var 1 dollar partial set off print on back, vf u. 200
13760 248** 6 c AIR JENNY 1918, VF 4-BLOCK 700
13761 248** 6c.
250
13763248-50 * Air 1923 cpl, v.f.
700
13764 249** 16c FLYG postfr
600
13765 249* LYX ex
600
13766 249* 16 c Air Mail 1918, SUPERB
350
13774 257** 5c 1920 pilgrim, 4-block. VF
600
13775257-12 Pilgrim 1920 5 c , 4-block, VF used
175
13776 260-72C**/* 1-10c perf 10 1925-26 in 4-BLOCK .
9cand 11c 2stamps in each def. not counted, Mi
ca 900 Euro
900
13777263var 2c carmine, co marggincopy misperfed with
parts of plateno on stamp 19898
250
13778263var 2c carmine, misperfed with parts of plateno
on stamp
225
13779 2708c Swedish prs Göteborg 31-7-36
200
13780277-81W2 ** 15-30c perf 10½X11 1931, 4-block
VF-SUPERB , 25 c 1 stamp thin in margin. Mi
ca 190 Euro
350
13782 282P** /* 50c perf 11 1922, 4-block 1 *, marg number
14043, 280 Euro
400
13783282W2 ** 50c perf 10½X11 1931, 4-block SUPERB
rare centering. 220EUro++++
1000
13785 285Dollar 5 1923 , 4-block, VF used
350
13786 286** 8 c AIR 1923, 4-BLOCK , VF
350
13791286-88 * 8,16,24c Air 1923, VF set
550
13792 287**/* 16c AIR 1923 4-BLOCK , 2 lower** ,one
defect
300
13793 288** 24 c AIR 1923, VF 4-BLOCK 700
13794 288** 24C carmine Air Mail 1924, VF
225
13798288-89 ** USA 288-89 ** NORSE AMERICAN
CENNENTIAL 2c in PLATE No. 8-block ** and
5c 8-block with part plate no . Mi 250Euro+(5c
650Euro for real plateblock) ca 200Euro for
8-block Mi ca 450 Euro 1250
13799 289B** 2c imperf. Harding , VF-XF Guide line margin
6-block, 1 stamp spot in gum
225
13803289I B **/* 4-BLOCK HARDING, 2 stamps **,Vf 200
13805 2925c Hugenotte, 4-block, used, rare
200
13806 2925c Hugenot, 4-block, used, rare
200
13807294-95 ** 2-5c 1925, 4-block. margin no. VF 300
13811 296A** 4-block, 260 DM
275
13812298-99 2c ,5c Norse AM. 1925 4-block, VF used200
13813 2995c Norse AM. 1925 4-block, VF used
175
13819 3045C. SVENSK stpl GÖTEBORG 15-4-28 250
13820 305** BLOCK 1 NH, VERY FINE BLOCK 2c,
international stamp exhibition 1926.
1500
13826 3105c Air superb Aeroplane cancel
200
13827311-12 Hawaii 2,5 c , 4-blocks, VF used
200
13829 316A-K ** 1-10c perf 11x10½ 1929 OVERPRINT
KANS. in 4-BLOCKs.1½ *, 2C *, 10C 2 are * Mi
ca 1588 Euro, VF and RARE
4500
13830316A-L ** KANSAS OVERPRINTS 1929 1-10C
UNUSUAL GOOD CENTERING . RARE SET.
3000
13831316D-K ** -* 3-10c perf 11x10½ 1929 OVERPRINT
NEBR. in 4-BLOCKs.3-4C 2 ** , 5-8C **, 9C 3
**, 10C 2 ’’ and 2 *(one tear) Mi ca 1860 Euro,
VF and RARE
4000
13832326-28 ** USA ZEPPELIN SET 1930, VF- SUPERB
UNMOUNTED MINT , 65c and $ 2.60 SUPERB
, $1,30 VF. Very rare in this quality
14000
13833326-28 ** USA ZEPPELIN SET 1930, VF- SUPERB
UNMOUNTED MINT , 65c SUPERB , $1,30-$
2.60 VF. Very rare **. 10000
13834326-28 *(*) USA ZEPPELIN SET 1930, VFSUPERB SET IN PAIRS Very rare IN PAIRS $
1.30 one copy short perfs.
10000
13835 327** $ 1,30 ZEPPELIN SUPERB 3000
13836 328** $ 2,60 ZEPPELIN SUPERB 8000
13838355-56 1c, 3c in block 2 and bl 3, VF used , VF 200
13839 358* -(**) 5c 1933 block of 4 with some small
spots in gum (from water) and 1 stamp little
watertransparant. Partly almost ** and looks VF
wellcentered.
1000
13840 358** LYX = Superb
950
13841 35850c USA 1933 Zeppelincover superb CHICAGO
OCT 26 1933 To Indiana
350
13842 35850c USA 1933 Illustrated Zeppelincover VF
CHICAGO OCT 26 1933 To CHICAGO
300
13843 35850c USA 1933 Zeppelincover VF AKRON OCT
28 1933 To Indianapolis
250
13849400-41 **/* ½c-5 Dollar, 5 dollar **, VF
400
13850410-441A** 2-5 D prakt, 6 st 1-12c *
500
13851 420A8c Köpenhavn 22 Dec 1957 LYX DANSK
STÄMPEL
350
13852 43941 ** 1-5 Dollar Coolidge 1938, VF-superb
blocks of for, 4-bl
1300
13853439-41A 1-5dOLLAR, 4-BLOCK, VF used
225
13854439-41A 1-5dOLLAR, 4-BLOCK, VF used
190
13855 441A5 DOLLAR, 4-BLOCK, VF USED,
175
13856 441A5 DOLLAR, 4-BLOCK, VF USED,
175
1386265075A ** ½c-5 dollar 1954-73, VF set
260
13865 675** $5.00 HAMILTON, co marg plate number
block of 4. VF
800
13866 675A** 5 dollar Hamilton 1956, VF
225
13868675Ax ** 5 Dollar Hamilton 1956, co. marg 4-bl 700
13869 8175c full booklet $1.00 Michel Heftchen 67xb oder
67y 360 or 110 Euro 2009
200
DIENST, TJÄNSTE, OFFICIALS
13872 3nd1c Carrier, reprint 1875 perf 12 (*) cut from
sheet and thus few short perfs 180 Euro,
Allgemeine Botenpost . RARE
300
13873 3NDA CARRIER, 1c blue reprint 1875 Perf 12 (*),
fine 180 Euro
350
13875 4 6c Agriculture, superb cancel
200
13880 42 15c NAVY, FINE USED
175
13881 46 3c Official, superb , central violet canc.
200
13884 65 DEPT OF STATE 30C used, no faults
300
13886 71-81 1-90c Treasure, used set ave-Fine-VF 275
13888 73 3c Treasure, 2 copies jumbo + superb cancelled
200
13892 82 * WAR 1c, hard paper, pair left spp, 280 Euro
200
13894 82-91 1,6 ,10c, 12, 24 and 30c WAR some nice
cancels, F-VF
200
13895 82v(*) 1c brownrosered Fine 70 Euro
200
13902 12 10c POSTAGE DUE , SUPERB blue c.
200
PARCEL POST
13903 1-12Parcel post 1c- 1dollar cpl set used in slight
mixed quality
225
13912 12 5 c Parcel Post, ELGIN FEB 25 1914 ILL, TO
SWEDEN , RARE USAGE
600
PARCEL POST POSTAGE DUE
13913 1-7a1-30c Postage due brown (2c 2b), most fine
used 220 Euro
275
13918 6 * 30c Postage due dark redbrown Vf-EF
400
13919 13 * 30c lilpurpur, postadge Due 1891, VF 1000
13920 17 * 3c Postage due lila Fine, 180 E
250
13921 18 * 5c Postage due lila Very Fine, 280 E
400
13922 19 * 10c Postage due lila Fine, 300 E
250
13923 25-26 * 5, 10c Postage due lila vmk VF, 165 E200
märken med utrop under 175 kr. Lista och
bilder finns bara på internet. Lots
with startprice under 175 can be
seen only on internet.
31
SVERIGE ,NORGE, NORDEN , EUROPA-UTOMEUROPA
SAMLINGAR, PARTIER FINNS I SEPARAT KATALOG.
SE INTERNET ELLER BESTÄLL KATALOG. YOU CAN VIEW IT ON THE INTERNET.
HELA VÄRLDEN, ALL WORLD, ALLE WELT COLLECTIONS , LOTS
SWEDEN SCANDINAVIA, EUROPA, ALL WORLD. USA ARE IN A SEPARATE CATALOGUE.
PLEASE SEE THE INTErNET OR ORDER A SPECIAL CATALOGUE.
BUDBLANKETT AUKTION NR 75
Insändes till BJÖRN JARLVIK FILATELI B0X 9110, 102 72 STOCKHOLM, tel 08-669 26 86
Undertecknad ger härmed B:Jarlvik Filateli i uppdrag att vid auktionen den
26 april 2015 inropa för min räkning följande objekt till lägsta möjliga och
till mig angivet högsta pris. Jag har tagit del av auktionsvillkoren och godkkänner desamma.
Sammanlagt maximerar (min 2000) jag mina inköp till ............exkl 20%+porto.
Betalningssätt : förhandsfaktura ....
postförskott ....
Namn
.........................................................
Adress
.........................................................
Postadress
............................................................
tel.
...........................................................
e-mail adress
underskrift
.
obj.nr.
NOTERA HÄR
eventuella utskicks eller betalnings
önskemål.
........................................................... Kund nr se adressetiketten på sista sidan
......................................................
högsta bud
exkl. 20%
obj.nr.
högsta bud
exkl. 20%
obj.nr.
högsta bud
exkl. 20%
obj.nr.
högsta bud
exkl. 20%
Senaste tid för bud söndag 26 april. 15.00 Email avläses sönd 15.00. eller telefon till 15.00.
Visning på internet
e-mail
www.jarlvik.com
[email protected] , [email protected]
, större text massor av bilder.
Returadress: Björn Jarlvik Filateli, Box 9110, 102 72 Stockholm, tel 08-6692686
Visning på internet
e-mail
www.jarlvik.com
större text massor av bilder.
BUDBLANKETT AUKTION NR 75 se sid 39.
[email protected] , [email protected]
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Create Flashcards