BJöRN JARLVIK FILATELI

advertisement
 BJöRN JARLVIK FILATELI
AUKTION NR 57
ONSDAGEN 27 april 2011.
KLOCKAN 19:00.
lists also on internet , listor även på internet
www.jarlvik.com
Auction number 57 with only collections and lots April 27th
BJÖRN JARLVIK FILATELI
BOX 9110
102 72 STOCKHOLM
TEL OCH FAX 669 26 86
www.jarlvik.com
[email protected]
MOBIL TEL 070-6504926
se auktionslistan på internet. Större text ! www.jarlvik.com
AUKTIONSPROGRAM.
AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är Onsdagen 27 april 2011, klockan 19.00.
VISNING: dock i något begränsad omfattning och endast mot telefon anmälan senast dagen innan.
Ring för specifik information. Om vi hinner lägger vi ut bilder på en del samlingar på internet.
BUD
SKRIFTLIGA- ,FAX eller INTERNET BUD SKA VARA OSS TILLHANDA Onsdagen 27 April 19.00 SENA BUD . RING 6692686 ,070-6504926.
Resultat : Förhandsfakturor på erhållna objekt skickas med vanlig post inom en vecka från auktionen (troligen 28 april).
HÄMTNING EFTER ÖVERENSKOMMELSE PER TELEFON när ni erhållit förhandsfaktura.
UPPLYSNINGAR om objekt kan fås per telefon 08-669 26 86
Fotostatkopior går att skriva ut från internet. Kan eventuellt skickas om vi hinner. Tidsavgift tillkommer.
AUKTIONSVILLKOR
---Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud plus en höjning med 10%.
---Finns endast ett bud säljes objektet till minimipris. Vid lika bud gäller det först inkomna.
---Utropspriserna är även minimipriser. Underbud godkännes ej.
---På auktionspriset tillkommer 20% i provision. vi tillämpar VMB (Vinstmarginalbeskattning).
---Vid postbefordran tillkommer porto och föräkring. Vid inköp under ca 500kr kan objekten skickas i vanligt brev (förskottsbetalning och på köpares risk), då tillkommer endast porto + fakturavg min 12 kr.
---Likvid skall erläggas inom 15 dagar efter avisering om inte annat överenskommits före auktionen. Vid försenad
betalning uttages 2% dröjesmålsränta per påbörjad månad och eventuellt påminnelseavgift 50 kr.
---Ibland finns dubbletter av utropsnr (mest **, kilovara och likvärdigt matrial) då kan objekt även erhållas till näst högsta bud.
---äganderätten till inropat objekt övergår till köparen först när full likvid erhållits.
---Om full betalning inte erlagts inom 40 dagar förbehåller vi oss rätten att sälja objekten på köparens bekostnad.
---Utländska köpare erhåller normalt förhandsfaktura.
---Svenska kunder kan välja förhandsfaktura med vanlig post eller postförskott. Vi kan tyvärr inte hantera specifika krav på frankering.
---Berättigade reklamationer beaktas endast om de returneras i ursprungligt och otvättat skick och om de är oss tillhanda
inom 14 dagar efter leverans. Prakt och Lyx är delvis subjektiva begrepp som är delvis definierade genom bildera
då detta syns tydligt i katalogen eller på internet i full storlek eller förstoring så anses ni ha godkänt centrering , stämpel och tandning
enligt bild och kan inte returneras pga. ex LYX blir PR-LYX i attest. Vill ni bjuda på specifika krav meddela innan bud ges eller när bud
skickas. Speciella krav kan avisas och buden strykas. Samlingar och partier kan normalt inte reklameras.
----Angivet bud är bindande och innebär godkännande av ovanstående villkor.
CONDITIONS OF SALE
---Lots are sold to the highest bidder at 10% above the second highest bid.
Höjningar
---When there is only one bid the lot will be sold at reserve price.
10%
---All prices stated are reserve prices. Bids below that will not be accepted. ---A 20% buyer´s premium will be added to the ”hammer price” as well as postage Bid increases 10%
and insurance costs. We use ”margin scheme ” (regarding VAT).
---Foreign cusomers will receive proforma invoices. All bids in SEK Swedish kronor.
BJÖRN JARLVIK FILATELI , BOX 9110 ,102 72 STOCKHOLM,
tel 08 669 26 86
telefax 08-669 26 86
[email protected] , [email protected]
HÄFTEN PARTIER, SVERIGE
2
1Bra häftesparti med varje i pergamyntkuvert, H9- 270,
ex H 9,10, 16,23,38, 54,56-58, 60, 61a,b, 62, 63I, 65
m.fl. F ca 45000 efter billigaste typ.
4500
2Samling häften 1918- 78, mest maskingjorda ex,
H 57, 59,60,65,70,72 + enhel del G.VI. A i visiralb.
Många markeringar. F ca 22.000:-
2700
3Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2
ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2
ex), H142 P1. Facit ca 28.000
2600
4Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74,
H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca
18.700
2500
5Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2
ex, H 156. F ca 30.000
2400
6HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R
(2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6
kpl. F ca 16.400
2000
7Parti häften, H96 25ö röd ca 150 st F ca 39000 2000
8Parti 7st Handgjorda häften H 10,23, 29, 30 , 36CBo,
38CBr, 40CBr (5par smal marg) , blandad kvalitet. F ca
25000
1800
9Samling 125 häften varav ca 115 olika 1918-67, ex
H9-10, 16 , 64, 67-68 ,Flottan 1944 10+20ö, 5kr slottet
H 99, 110A, 131, div kungahäften m.m. Hög kvalitet
1600
10HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt
blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,HA 15 C kryss, HA 15
D 2 kryss vänsteroch HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000 1600
11HA Parti mellan HA 2-6 med bl a HA 5 RV 3 ex, OV 7
ex, HA 6 OH 5 ex och RH 3 ex. F ca 18.000
1600
12Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105
2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck
specimenF ca 26000:-.
1600
13Häften 1940-60-tal i bra kvalitet. F 14.000
1500
14HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl,
HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000
1400
15Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110,
115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom
automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
16HA Samling med bl a HA 1 O (def hörn), HA 6 kpl
samt parti dubletter med bl a HA 6 RH (8 ex). Facit (HA
1 O ej räkna ca 19.500
1300
17Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex).
F ca 17.000
1300
18Parti häften 7ö medaljong - modernt, med flera
bättr som H9, H16, bättre 1950 tal, Petri, vm på
skidor 1954, Fåglar, sagor näringsliv m.m. Många
ryggtryck ingår , även en del lösa märken i perg kuvert
medaljong-modernt inkl bättre serier. Nominal ca 2200
1300
19HA Samling med bl a HA 1 R, O (2 ex), HA 4 A R, O,
HA 5, HA 6 komplett, HA 17 A variant ”1C”. Facit ca
11.000
1200
20Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000
1200
21EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490
1100
22Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70,
H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.9001100
23Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca
12.500
1000
24Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105,
117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700
1000
25Fräscha 1940-60-talshäften, bl a H 80, H100 A, H108,
H115, H131, H140 och H222. F ca 10.000
1000
26AUTOMATHÄFTES PARTI BL.A. 24 X ha 4 O+R,
10 KPL , 10x HA 11 kpl, flera HA 2, markeringar finns
oräknat. F-07 ca 9100:-
900
27Bättre moderna G VI häftenmed bl a H 190 C RT.
Facit 6.400
900
28HA Samling HA 2-26, bl a HA 5 OV 2 ex, HA 6 kpl, HA
12 B2 OV, RV. 2007 ca 7.300
800
29HÄFTEN samling 1955-1995 med ca 147 olika ,
Nominal ca 1500:-
800
30H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000
750
31G VI A Typ 3 med 30 häften varderaav 15, 20, 25 och
30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
32HA Samling automathäften i Leuchtturmalbum med bl
a HA1 R, O, HA5, HA6 kpl. Facit ca 7.000
750
33Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca
13000
750
34Häftesparti ca 90st H9, 10 o,r - ca1971 Flera bättre. F
ca 8000 markeringar finns
750
35Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o,
4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
36H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000
700
37H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900
660
3850 st häften a 20 kr i 8x 2,50 = 400 x 2,50kr i par eller
4block = bra till 5 eller 10 kr porton = nom 1000 660
39kpl häften med 400 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra
till 5 eller 10 kr porton) = nom 1000
655
40Kpl häften med 360 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra
till 5 eller 10 kr porton) = nom 900
610
4110 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED
ÖVERTRYCK SPECIMEN
600
42H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl
1,2 kn. även dubbla.
600
43H441 Kungafamiljen 20st nom 800
600
44Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex
H9-10, 108, 131 Hög kvalitet.
600
45H 262A G.VI. Adolf 90 årsdagen , 100 st i oöppnad
100 förpackning F 5500:-, ,Inlämningskvitto från
Kihlströms auktioner 1981 med utropspris då 8500 kr.
Det var priserna då. Hårdvaluta då. Nu prövar vi med
7% av det. 600
46Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr
580
47Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre
och en del markeringar.
550
48HÄFTE FÅGLAR nr H238 ,38 ST 500
49Över 50 olika häften 1940-60 tal många bättre. 500
50Parti ca 45 olika bättre häften 1947-66 tal, ex H99,
115, 119-20, bättre kunga häften m.m. F ca 4000 500
51H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal
690
500
52Samling 80 olika häften 1940-1970 tal med flera
bättre H 228, 238 , 254, 270, fin kvalitet.
500
53VinRöd Visiralbum häften ca 66 olika MEDALJONG1977 ex nr H9-10, 16, Nobel 1946 cyls 1 h, Från
Sterbhus lågt utrop.
500
54H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100
pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F
10000
500
55SVAMPAR H 310 1978 OÖPPNAD 100 PACK nom
690. ovanligtmed oöppnad.
500
56H 429 Nationalmuseum 200 år , 20 st 6x 5,50kr = 120
st 5,50 = 660 kr
460
57H238 50 st FÅGLAR
450
58ca 395st Häften ÅNGLOK, nominal 790
450
59H 429 Nationalmuseum 200 år , 18 st 6x 5,50kr = 108
st 5,50 = 596 kr
420
60LOT ca 38 OLIKA H 141-276 F ca 2500
400
61PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA
BRA F 2500
400
62H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500
375
63Automathäften ca 425st , flera markeringar. F ca 6000
375
6415st Häften 1967- 93 med signaturer av gravörer, utg.
etc.bl.a. H441 Slania , vidare 2st H371 varav ett stpl,
fler sign Fransen, Höglind, Zlatko etc Intressant 350
65Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
66Automat Häftesparti ca 100st inkl t.ex HA6 kpl. F ca
3500 markeringar finns
350
67H 262A G.VI. Adolf 90 årsdagen , 100 st F 5500:-,
postpris 475:- 350
68Kpl häften med 200 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra
till 5 eller 10 kr porton) = nom 500
330
69H441 Kungafamiljen 10st nom 400
300
70parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr
69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval
300
71H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha
300
72NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel
kpl därimellan , F 2011 1980:-
270
73HA21 POSTFLYG CA 85 ST VARAV ÖVER 35 MED
MARKERINGAR.
250
74NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel
kpl därimellan , + 251-52 F 1800
240
75H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca
2000
225
76NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52
F 1400
210
77H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar.
200
78H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT
200
79Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209,
216,220, 239, 223 kn+3,228kn
200
80Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
8110 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca
1500
200
82NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280
170
83NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280
170
84NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280
170
85H273 Sthlmia, 81st postpris 263
160
86HA 8 , 10 kpl satser, F1250:-
150
87H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st
125
8817A+B 12ST markeringar äkta par m.m.
100
89HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
90 10H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha
300
NOMINALVAROR
9170 RABATT HÄFTEN samling 2 inrikes 68 inom
Norden, många markeringar äkta par m.m.
8800
92Samling 1979-89 i 2 visir 0ch 3 fina Lindner häftesalbum 1979-89 neutrala häften samt, cyls, knr, ryggtryck
och många kombinationer bl.a. äkta par. Mycket fint
samling. Nominal ca 11.300 mervärde
7000
93Samling PFA samlarblad 1992-2008 , troligen kpl
Nominal ca 6600
4200
94Årsbok 89/90, div årsatser 1974-96 . Nominal ca
6000 + ca 114 rabattmärken
3600
9530 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN
3300
96Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 5 pärmar
1991-2005. Nominal 5000 mervärde för blad och
brevmärken.
3200
97Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 bad till
99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album
värde.
2900
9820 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN
2200
99Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad ,
många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip
Nominal ca 3000:-
2000
100Dubblettlager ** i visiralbum 1980-81 ca 33 blad ,
många 5-strip inkl bra cept. Nominal ca 3000:- 1700
101Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad ,
många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex
cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:-
1700
102Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 197595 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000
1700
103Brevmärken 350 st Värde 2100
1400
104Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre
tidigare häften .Nominal ca 2000
1200
105Parti häften nr 248-291 ex gammal jul 12 st, 11st
Svenskt glas, 14st GVI 90år, 10 Nordiska museet m.m.
Nominal 2000
1200
10610 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN
1100
10710 ST RABATTHÄFTEN
1100
108Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många
5-strip inkl många Nominal ca 2000:-
1000
109Svensk Bilhistoria 1980 300 block i 6st oöppnade 50
förpackningar, postpris 2700
1000
110BRA SAMLING ** 1976 -88 på Schaubekalbum blad.
Nominal ca 1600
800
111Samling ** i visiralbum 1968-81 inkl en del häften.
Nominal ca 1200:-
700
112Rulle FÖRETAGSPOST 100st 700
113Rulle FÖRETAGSPOST 100st 700
114parti ** 1950-80 tal mest 1970-80 tal., lösa och höften.
Nominal 1200
600
1155 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN
550
116Årsatser div 1979-86 och presentsatser. Nominal ca
1000
550
117Parti häften och serier 1949-1972 bl.a.häften bättre
som 2 Fåglar, 3 Sgaor, 4 Liljefors, 2 Vildblommor, ca
160 automathäften markeringar, RT m.fl.serier m.m.
Nominal ca 800
500
118Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några
5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor
märken, Nominal ca 1100
500
119Häften och lösa märken Nominal ca 800
400
120100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st
1,70 i rullar ., 40ö rulle.
380
121Svensk Rokoko1979 150 block i oöppnade förpackningar, postpris 900
375
122100st Brevmärken i häften
370
123100st Brevmärken i häften
370
1244 rullar 2x 1,30+70ö,2,20kr= 100 x 5,50 porton nom
550 kr
350
1254 rullar 65ö,1,30+1,70 ,1,90kr= 100 x 5,50 porton nom
550 kr
345
126Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca
590:-.
300
127Svensk Flyghistoria1984 50 block i öppnad förpackning, postpris 600
300
128Svensk Rokoko1979 ca 140 block i lösa och oöppnade förpackningar, postpris 850
300
129Musik i Sverige 1983 50 block i oöppnad förpackning,
postpris 575
280
13050st RABBATTMÄRKEN i par och block.
275
131Orkidéer 1982 50 block i oöppnad förpackning,
postpris 500
250
132Svensk Bilhistoria 1980 50 block i oöppnad förpackning, postpris 450
225
133Svensk Filmhistoria1981 50 block i öppnad förpackning, postpris 500
225
134Svensk Rokoko1979 50 block i oöppnad förpackning,
postpris 300
150
ARK PARTIER
135 nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark
1200
136Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier
2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca
12.000:-
750
13750 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med
KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark
500
13820 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark
många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal
(öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz
märkena Ca 6000kr
500
139½ ARKPARTI TJ 41-45+47 I HALVARK med många
kpv.25xtj27 ingår F ca 2000
150
140269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011
15.000
750
141269A, 10ö GV små siffror 5 st 100 rullar F 2011 7500
425
142Rullparti 13 kpl 100 rullar 1949-61, ex nr 385A,422,
424, 467A, , 2x 495A, 515A
225
RULLPARTIER
143 144 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr
1800
144 144 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000
1100
145 144 50 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr
600
146182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä
1800
147182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä
750
148 19 kpl 100 rullar 1930-49 ex nr 366, 372, 380,385,F
ca 4000 + M rullarsamt 9 rrulldelar ex 55st Röda kors
nr 358, ca 50st 30ö nr 355, ca 50 st nr 378 60ö, . Totalt
Facit ca 6000 + M rullar.
500
149 174 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE
2200
150HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450,
477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3100
POSTFRISKA SERIER
151tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 125001250
152nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block
F minst 10.000
1000
15368-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i
block. F 11100
950
154TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större
enheter F ca 9600
900
155tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600
900
156tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400
850
157tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000
800
158tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F
7500
750
159nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även
4-bl, F 5800
500
16068-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i
block. F 5500
500
161tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
162tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F
4000
400
163NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i
blockenheter. F 2009 ca 6000
400
164nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300
300
165tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
166tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500
300
167nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500
300
168tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
169tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F
3500
250
170G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x
10block BB ** F 2400
250
171Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8
block BB ** F 2070
225
172892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block
225
173tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600
210
174nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400
200
175nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var **
200
176tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
177tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040
200
178tj 11 2ö stora tj 100st ** , F 2000
200
179tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500
200
180tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500
200
181nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F
minst 2.000
200
182nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F
minst 2.000
200
183Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
184tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F
1800
180
185tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
186nr 269C 54 st *’* 10Ö , F ca 1800
175
ÅRSATSER
187ÅRSATSER 1975-2007, Nominal 8100:-
4800
188HÄFTES ÅRSATSER 1992-2002, Nominal 49003000
189HÄFTES ÅRSATSER 1991-2001, Nominal 46002750
190ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl
svåra 1987
2400
191ÅRSATSER 1972-97, Nominal ca 3800, 1972 sigill
uppsprucket.
2300
192Årsatser frimärken 1991-2001 11 st kpl , nom 3525
2200
193ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100
1900
194ÅRSATSER 1974-76 mest 1976, Nominal ca 3600
1800
195Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
196ÅRSATSER 1991-98, Nominal 2410
1500
197PFA:S Samlarblad 2002-2005 i blå pärm, Nominal ca
1800
1200
198Årsatser postens förseglade 1967-70, de 4 första
svåra. F 5275:-
1200
199ÅRSATSER 1991-96, Nominal ca 1640
1100
200ÅRSATSER 1992-97, Nominal ca 1600
1100
201ÅRSATS 1967, SVÅR
975
202ÅRSBOK 1988-89, special upplaga i kassett med
extra grafiskt blad ” Tåglok ” signerat av konstnären
Ulf Walberg. Numrerad nr XXXIIII av upplagan 190 st.
Investerings tillfälle ??
900
203Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal .
Nominal ca 1700
850
204ÅRSATSER 1974-80, 23 st (1974 uppsprucken)
Nominal ca 1540:-
800
205ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i
postens orginalutskicks kartong.
750
206Årsats 1968 , bra, svår
700
207ÅRSBOK 1987-88, F 2000
700
208Årsatser frimärken 1969-1978 10 st kpl , F ca 4500
700
209ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick.
600
210ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA.
575
211ÅRSBOK 1987-88
550
21220st Förseglade årsatser 1976 7st, 1978 6st 1979 6st,
F ca 8175, Nominal ca 1200
550
213ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG
500
214Årssats 1970 -72
450
215ÅRSBOK 87/88 , nyskick.
400
216Årsbok 1990/91 utan tryck ( Årsbok 90/91) på
kanten. Sällsynt? samt normal årsbok med tryck. 400
217Årssats 1969-73 öppnade men kpl
395
218Årsbok 2004 Nominal 570
375
219Årsbok 2004 , nominal ca 569
375
220Årsats frimärken 2007 , nominal ca 500
360
221Årsats frimärken 2005 , nominal ca 474
350
222Årsats frimärken 2006 , nominal ca 452
330
223Årsats frimärken 2004 , nominal ca 450
325
224Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441
320
225Årsats frimärken 2003 , nominal ca 440
310
226Årsbok 2005 Nominal 436
300
227Årsbok 2005 Nominal 436
300
228Årsats HÄFTEN 1996 , nom 421
275
229Årsbok 2003 275
230Årsats frimärken 1996 , nominal ca 300
275
2317 olika förseglade årsatser 1973-79 kpl, F ca 2100,
Nominal ca 375
275
232ÅRSATS 1970
250
233POSTENS förseglade årsats 1973-75
250
234Årsatser frimärke 1972 + öppnad 1971
250
235Årsats Häften 1993 nominal ca 352:-
250
2366 olika årsatser 1970-75 kpl, 1970-73 öppnade men
intakta,F ca 3600, 250
237Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342
240
238Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342
240
239Årsats Häften 1992 nominal ca 342:-
240
240Årsats Häften 1994 nominal ca 326:-
230
241ÅRSATS 1971
225
242Årssats 1970 225
243Årsats frimärken 1198, Nominal ca 360
220
244ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990
200
245ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992
200
246Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278
247ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991
248ÅRSBOK 1991/92
249Årssats 1969 öppnad men kpl
250ÅRSBOK 1989-90 251ÅRSBOK 1989/90 252Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256
253ÅRSBOK 1988-89
254ÅRSATS 1973
255POSTENS förseglade årsats 1973
256Årsbok 1991/92 , nominal ca 220
257Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230
258Årssats 1970 öppnad men kpl
2597 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim
260Årsbok 2006, inga frimärken
261Fåglar på frimärken, specialpresent med folder
50kr Falk **
KILOVAROR
262Postförseglat Kilovara 1964, 263Postförseglad kilovara 1965
264Postförseglat Kilovara 1965
265Postförseglat Kilovara 1966
266Postförseglat Kilovara 1967
267Postförseglat Kilovara 1966, kantstött
268POSTFÖRSEGLAD KILO 1969
269KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972
270KILOVARA 1973, förseglad
271KILOVARA 1KG försäljningsår 1971
272Postförseglat Kilovara 1kg 1969
273KILOVARA 1KG försäljningsår 1974
274Postförseglat Kilovara 1kg 1970
275Postförseglat Kilovara 1kg 1971
276Postförseglat Kilovara 1kg 1974
277Postförseglat Kilovara 1974
278Postförseglat Kilovara 1971
279Postförseglat Kilovara 1973
280Postförseglat Kilovara 1970
281Postförseglat Kilovara 1969
282Postförseklad kilovara 1969
283Postförseglad Kilovara 1965
284Postförseglad Kilovara 1965
285Postförseglat Kilovara 1kg 1969
286Postförseglat Kilovara 1kg 1970
287Postförseglat Kilovara 1kg 1971
288Postförseglad kilovara 1969
289Postförseglad kilovara 1970
290Postförseglad kilovara 1973
291Postförseklad kilovara 1970
292Postförseklad kilovara 1970
293KILOVARA 1KG försäljningsår 1977
294KILOVARA 1KG försäljningsår 1979
295POSTFÖRSEGLAD KILO 1976
296POSTFÖRSEGLAD KILO 1978
TILLBEHÖR
185
180
175
175
170
170
170
165
150
150
150
150
125
100
95
ex
75
475
475
425
425
375
375
375
360
350
350
350
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
300
300
300
300
300
300
300
300
275
275
275
275
297NYANSLIKARE NORDISK FILATELIS kpl blad 1-81 +
norge+Danmark i specialpärm. Eftersökt
900
298NORDISK FILATELI FÄRGLIKARE, skillingar -framåt
kpl blad 1-81 samt Danmark ,Norge .Dessutom Nobel
samlarblad m.m.
800
2993 st Gripenpärmar mörkt rödbrun skinn (imitation)
rund rygg. bra skick, eftersökt.
700
300Literature: Spanish ”Prefilatelia Espanola” part 1+2,
by Jorge Guinovart and Manuel Tizon. Expensive. with
many pictures. Ca 2,4 kg
600
301Litteratur:Avarter på bandmärken 1920-36 i 2 pärmar.
ca 2,5 kg
500
3021928 års jubileumsinsamling av E Killander med 1
serie G V 1928 med övertryck makuleras.
400
303Vinröd gripen LYX pärm i läder med Facit förtrycksalb.
1855-1962. Bra skick med några klämfickor inklistrade.
400
304SCHAUBEK klämfjäderalbum med fickor 1945-90 för
märken , dessutom häften. Några få ** märken ingår.
400
305Gripenpärm mörkbrun skinn rund rygg. bra skick,
eftersökt.
350
306Gripenpärm ljusbrun skinn rund rygg. bra skick,
eftersökt.
350
307Gripenpärm mörkbrun skinn rund rygg. bra skick,
eftersökt. Guldposthorn på framsidan.
350
308Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar
1685-1951 fInbunden. Fint skick.
300
309Röd gripen skinnalbum rund rygg 13r.
300
3102st blå Gripen pärm 13 ringar rund rygg, vadderad.
Nyskick .
300
3112 fina bruna läder Gripen lyxpärmar runda ryggar,
13 ringar
300
312Gamla auktionskatalkoger , Mohrman 1950-60 tal ca
14 kg. Många intressanta objekt ar till salu. Många
bilder på fantastiska klassiska objekt.
300
313Michel Europa Band 7,AUSTRALIEN ,Ozeanien
Antarktis 2002-03, som ny
275
314Gripenpärm grön skinnimitation rund rygg. bra skick,
eftersökt.
250
315Svart läderinbunden Norma pärm 14 ringar med
kassett. Högt nypris
250
316Safe ca 31x 32cm blå pärm , 14 ringar, med 33
glasklara helarksblad och kassett. Högt nypris. 250
3172 st Numis äkta läderpärmar 21x23 cm med ca 20
blad för (automat) häften
200
3183 Facit förtrycksalbum till 1973 Danmark, Norge,och
Finland. Dessutom Facit Nordenalbum (utan Sverige )
till 1981. (4,5 kg)
200
319Grön Lindnerpärm 18 ringar med kassett ca 30x 32
cm.
200
320Grön Lindnerpärm 18 ringar med kassett ca 30x 32
cm.
200
321Michel Europa Band 4,Nord Nordostafrika, som ny200
322Fin röd Gripen alb 13 ringar rund rygg
200
3232 fina röda gripen pärmar, rund rygg
200
3244 röda gripenpårmar med rund rygg, eftersökta. Ca
2,3 kg.
200
3252 gröna skinnliknade Lindnerpärmar 18 ringar med
kassetter 4,1 kg.
200
326Lindner ca 30x 31cm brun pärm , 118 ringar, med 16
glasklara 4 delade och 10 svarta 4 delade blad ficor
fram +baksid . Högt nypris.
175
3278 äldre klämfjäderpärmar 175
3285 GRIPEN PÄRMAR MED RUND RYGG
160
329Michelkatalog 1997/98 West (2parts).
150
330Frimärkets bok :Sven Åkerstedt ,1957, inkl nytryck
skillingserie på FDC blad 1-7-1955 Facit nr 471-75.150
331Blå Lindnerpärm 18 ringar ca 30x 32cm.
150
332Svenska Handboken del 1+2
150
333Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm
150
334Mörkgrön Gripen 9 extrapärm rund rygg
150
335Norma pärm grön14 ringar läderin- bunden rygg med
kassett.
125
336Mörkröd Gripen alb 13 ringar rund rygg
125
337Gripen extra pärm rund rygg nyskick blå
125
338röd Gripen Extra pärm , rund rygg. Bra
125
339Davo album med kasset, bra skick.
100
340Facit förtrycksalbum 1855-1964 i nyskick och 195491 för häften och block något begagnat.
100
341Grön Gripen , ok skick, rund rygg
100
342grön läder Gripen lyxpärm runda rygg
100
343FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos
100
344RÖD Gripenpärm 13 ring, rund rygg. fin
100
345Michel Schweiz /Lichtenstein Spezial 1996
90
346Bok images of Sweden 1990, utan frimärken
75
347Esttettalbum pår . Fin.
75
BUNTAR , MASSVAROR,
FYNDLÅDOR, BREVPARTIER 348Enormt dubblettlager i 11 pärmar ,ca 25 kg, stpl 195167. Inkl bl.a. massor av BBpar och parkombinationer.
Ex nr 416DD1 10st, 416 DD2 20st, 416sx1-2 20st av
var. Hög kvalitet. F 2005 ca 250.000:-
7000
349FYNDLÅDA, bättre Sverige, samling ** 1946-79 i två
fina Safe album, Samling ** på ca 35 visirblad med
bl.a. nr 149A **, 153-55 **, 240-45**, dublettlager **
i tre visiralbum, samling **/* 1892- 1988 med flera
bättre ** som145Ea, 151A, 154a, 245 LYX, tre kr kpl,
321BB, 324BC, hög nominal, ett par insticksböcker **
hög katalog och nominal, 6000
350FYNDLÅDA, stpl dubbletter ringtyp -1940 tal massor
BB par, omfattande dublettlager stpl i 3 album med
1000 tals märken ringtyp -1955 ogenomgånget på
stämplar ex. många lyxiga 25ö orange nr 277, BB
par ex 18st Birgitta, högvalörer ex ca 35 st 341,bättre
Sverige, samling ** ca 1924- i stort album med par
2sid och BB och bra BC-CB ex Ling , Linné, Bellman ,
parserie 284-317, blå insticksbok massor ** och m.m
5500
351Stor Kartong ca 17 kg märken, Sverige ca 1930 tal o
framåt ca 3kg stpl i pergamyntkuvert bl.a. mycket BB
par har setts Nobel 1960tal, vidare 8 kg buntar, samt
4 kg utland bl.a. Norge , Finland.i kuvert och ca 2kg
utländska buntar. Enorm mängd. Stämplar ? Fynd?
Lågt utrop!
4000
352913 st 100 buntar ringtyp till modernt i två kartonger.
F 2009 156.000 M märken räknat 0. Flera roligare
högvalörer. Lista finns.
3000
353Dubblettlager stämplat 1855- 1970 i 4 tjocka
visiralbum, bl.a. 4sk, 5ö vapen, ca 25 12ö i nyanser,
nr 14, 30st nr 19, flera nr 21-22, nr 23, ett par hundra
ringtyp inkl ex 5x 24ö, 3 st 3ö ph, div tjänste 2x nr 3,
15, 2x17, 2x tj 22, 3x tj46, massor oscar i nyanser, 6x
52b, många 57d-e, bättre bandmärken, 3x 140Ccx,
142Ecc, 6 x 143Acc, 12x 143Ea, 5x 143Ecxz, 141bz
10st,4x 144Acc, 144Ccxz (F 2400), 145Ecx8st,
145Ecxz 6-strip, 146E 3st, 148Acx 13 st, 148Acxz,
151 Cbz 4st, 5x 152cx, 155bz, 159bz 14st, 5x 165bz,
2x 165cxz, 6x 165cz, 3x 179bz, 3x 189, 197cx, 233b,
massor lite bättre märken högvalörer och par. F 2010
ca 100.000 mest god-mycket god kval och flera prakt
stämplar
3000
354Samling ca 290 paketavier Oscar II -MedaljongBandmärken fram till 1974 med bättre och intressanta
försändelser med många högvalörer. Fem A4 pärmar
med maskinskriven tex bra beskrivna om viktklassrer
och portosatser. Många etiketter, urgent, express,
Värde, ilpaket , lokalpaket GBG ... Fin noggrann
samling. Rekommenderas
3000
355CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a.
många vykort från Utställningar, i början av 1900.
Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige,
små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
356KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal,
alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt
2000
357Stor kartong med ex gammalt kartotek oscarsstämplar
uppsatta på små kort ca 650 st, diverse album m.m
2000
358Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80
automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med
12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260
i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande
ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9,
Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000
1500
359SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare.
Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60
tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700
1300
360100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV ,
från gammalt lager. F 30.000:-
1300
361Samling */** 1939-1960 i ett album och 4 album **
1939-1975 med strip , häften bättre trekronor strip ,
Stockholmia 9-blockserie, bättre HA 5 häften, m.m.
Vackert monterat.
1300
3626 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier **
1200
363Buntar 120st (x100) ,95 st medaljong i olika valörer
och 29st Lilla Riksvapnet. 1200
3645 ALBUM med ca 330 AVIER, bl.a ca 15st tj avier,
tj14+18, 50st med 30ö oscar 100 st med 30ö medaljong, sen mest bandmärken 1920-30 tal., flera 167,
171 och ca 100 1970 tal , samt en STOCKHOLM
24-8-31, ” VIDIMERING AV AVSKRIFT” Ytterst sällsynt
postal posttjänst som var i tjänst 1870 tal -1/7 1935.
Sällan utbjudet! Kopia av förklaring och beskrivning
av Sven Åkerstedt postmuseum 1972 medföljer, samt
en lapp om att ett liknande objekt sålts på Frimärkshusets auktion 1972 för 850kr . Sällsynt och intresssant
1200
365Samling **/* i 2 röda gripenalbum med rund rygg, och
visirpärm Facitblad med märken 1920- 1989 , ex bättre
som 167a,b, 171, 177Cc, 184, 233a,b gröna slotten,
bra 1930-40 tal, med ex 318BC-CB i 4 block en var **,
Stockholmia 9-blockserie, även nominal , fin prydlig
samling.
1200
3661000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt
lager. F 35.000:-
1100
367nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000
1100
36813 2 SIDIGA SMÅ INSTICKSBÖCKER MED
STÄMPLAT , bl.a. vackra stämplar , lite bättre märken
ringtyp-1940 tal ex 35v7 30ö ” 80” , 7 ST 5KR posthus
nr 65, 4X 152cx, 153-55, 2X 159bz, 2x 168bz, 197cx,
238, 233b, 267cb, 318 BC-CB 5st, 5X 321BB, 321BCCB ,324 BC-CB tj 46 8ö, 2st 336*, 3st 336 stpl, div
lösen F över 4000 för de, stämpelkuriosa Bikupestpl
GGB , STH över 10st, Ventilstpl4-K Slite, orter m.m.
Lite blandad kval F totalt ca 18.000 + 5000 (10st STH
bikupestpl) = 23.000
1100
369Sverige stor kartong ca 75-100000 märken nr 1661768 i mest 100 påsar av var.ca 5,8 kg
1100
370Box with e.g. album Sweden many pairs F ca 6500,
album Germany used duplicates Mi ca 3700 Dm,
FDC.s, maxicards, kiloware, some Japan &nChina
onalb sheets. Ca 6kg.
1000
371Fyndlåda, Estettalbum enklare samling stpl men bl.a.
Kongress 5-80 stpl, Föreningen 10 olika ex 40-80 ö, ,
album kort och brev, årsatser 1975-79 m.m.
1000
37212ö vapen 14st olika tidiga nyanser inkl b1, e,f, g,h, i ,
j , k m.fl God kval.
1000
373nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt
lager. F 9000
1000
374Island, exklusiv pergamyntbox med tre framdragslådor
fulla med stämplade dubbletter. 1925-57, tusentals
märken och inte bara massvara ex många nr 262-64,
100-200st 5kr nr 344. även prs 4-block m.m Varianter?
Stämpel fynd ? (mycket svårt med prs på Island).
Ovanlig post. 1000
375Parti 28st mycket intressanta medaljongbrev och
vykort, till utlandet, USA ,Ryssland, Ungern, Italien
2 censurbrev till Österrrike, 3 till England, 2x5ö till
Scweiz med intressant stpl, m.m. Intrassanta och bra
kval.
1000
376Fyndlåda, med samling ** 1938-1985 i Facit album, 3
insticksböcker med lite stpl och mest ** ex 168 i par
**, Sergel 50öre i par **, högvalörer 1950-60 tal i strips,
bunt vykort , insticksbok div märken bl.a. 50 tal pr-lyxs
ex ringtyp Oscar -modernt m.m. Nominal ca 2000:Lågt utrop.
1000
377SVERIGE Flyttlåda halvfull med ca 1300 FDC Sverige
1964-1990 tal , delvis ca upp till 5 av var. Ca 16 kg.
1000
378Nr 25 100 bunt 30ö ringtyp t 14 F 9000
800
379JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt
intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
38034 st bandmärkesförsändelse mest 1920-21 några
senare, många LYX STÄMPLAR, ORTER. ex telegrampostanvisning.
800
381Ca 490 st 100 buntar mest 1970 tal, praktstämplar
verkar finnas.
800
382Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca
1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt
utrop.
750
383nr 336 , 1,20kr Birgitta 100st stpl ex från gammalt
lager. F 10000
750
384BREVparti några är framsidor med vackra och lite
bättre mest Oscarsstämplar 700
38525 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö
Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m.
700
386Stort parti ca 7500 Medaljong stpl i perg. kuvert
nästan alla valörer finns , bl.a. ca 1000 st 1kr delvis
vm krona. Intressant
700
387nr 341 , Folkskolan 100 år 90ö 200 st stpl ex från
gammalt lager . F 12000
700
38850 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV ,
från gammalt lager. F 15.000:-
700
389156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b,
172a+b, 174b F2004 17000
650
390POSTEMBLEM på vitt ppr 1300 minst 100 av var
163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, . F ca 17000:-
650
391Parti 100tals stpl högvalörer 1930-40 tal Hazelius
1 kr ca 70 st , 1,20kr Montelius ca 100 ,65x nr 346,
m.m.. F 2009 ca 21500
650
39250 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV ,
från gammalt lager. F 15.000:-
650
393nr 66 100 BUNT F 13.000
650
394FARTYG PÅ FRIMÄRKEN 1966 , 300st lätt vackert
stämplade block ur H182 F nr 587-592 . F 2010
13500:- mykcet fin kvalitet.
650
395POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var
163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca
14.500:-
600
396nr 245 , Riksdagen 1935 60ö 1000 st stpl ex från
gammalt lager. F 12000
600
397nr 329 , Bilbeln 90ö 600 st stpl ex från gammalt
lager. F 5400
600
398Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm
vitt papper från gammalt lager. F 12.000:-
600
399OSCARSbrev ca 73st , 10 vykort med 5ö, ca 53 brev
med 10ö och 2 brev 20ö, alla i (ab)- PRAKT kvalitet
och troligen alla med OLIKA ORTER. Fin post. Lågt
utrop.
600
400OSCARSBUNTAR 52st 20ö , ca 100 i var 600
401BUNTAR 50st siffertyp nr 61-64 alla valörer ingår ca
100 i var .
600
402Samling FDC med vinjetter 28-8-1985 - 26-8-93.
Verkar kpl. Nominal ca 1800
550
403RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000
550
404KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla
med Kron slingor. Ovanligt
550
405OSCARSBUNTAR 52st 10ö , ca 100 i var 550
406Ca 100 st REK brev ca 60 är medaljong .
500
407Drygt 50 intressanta brev vapen - 1950 tal . bl.a.
340A3(2st) , vinkeltandade, röda francostpl, medaljong
med ångbåtsnoteringar m.m.
500
408ca 50 tal försändelser 1880 tal- 1940 , inkl många
Medaljong bl.a. till BARBADOS 1914 (ngt medfaret) ,
till Australien 1913, censur tillEngland 1914, med flera
intressanta och vackert stpl. Dessutom 10 tal obeg
helsaker.
500
409KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla
med Kron slingor. Ovanligt
500
410tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med
omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst
6000:-
500
411Parti 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev
12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser.
500
4126 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt
ppr, 190a,b F 17000
500
413ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900
märken
500
41448 ST 5 ö ringtyp PH med PR-LYX stämplar, flera lite
mindre orter
500
415RINGTYPSBREV 21 olika orter på mycket vackert
stpl brev , 20 st med 12ö nr 32 och en prs med 5ö.500
416FDC, samling i låda ca 5kg något 1960-70 tal , mest
1980-90 tal. Mycket högt inköpspris
500
417nr 336 , 1,20kr Birgitta 50st stpl ex från gammalt
lager. F 5000
500
418CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt
lager. F 17.500:-
500
419112 st buntar mest 1920-44, ex 10st av var 162,
176A,183b, 186, 286, 294 (20st 1kr orange), 354 m.fl .
Fynd på stämplar?
500
420Spännande klipp Oscar- 1940 tal i 3 kartonger, ca
4,8kg, kan vara bra.
500
421Ca 7,5 kg FDC 1949- ca 75 i stort gammalt Sverigepaket. Bl.a. 2st Stockholmia 1955 1/7.
500
422FDC, 1970 Tal-1994 olika FDC nominal ca 1733 475
423RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
42415 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö
Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m.
450
425nr 346 , 60 ö G.V. 85 år 300st stpl ex från gammalt
lager. F 9000
450
426nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt
lager. F 9000
450
427nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt
lager. F 9000
450
428Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm
vitt papper från gammalt lager. F 10.800:-
450
42910 st OSCARSförsändelser med ÅNGBÅTS pxp
stämplar, flera fina.
450
430FDC samling 1973-96, Nom ca 2000
425
431nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt
lager. F 8400
425
432Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i
var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd
400
433REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90
400
434Pärm med ca 40 försändelser 1874-ca 1930 tal. Bl.a.
nr 17, nr 35 på prs adr.kort, nr 140, 141 på sorgekuvert, nr 146E m.fl.
400
435KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st
med Kron slinga.
400
436KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med
Kron slinga.
400
43710 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort
till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till
Belgien m.m.
400
438Parti 12 intressanta brev 1879- 1937, b.a. Nordiskt
resekort, Landstormskort nr 109, 5 pfsk 2rek .
400
43912 intressanta brev 1918-36, ex rek 35 ö Kongress,
45+20ö Postverket pfsk, 183 till Ryssland,div rek pfsk
m.m.
400
440FDC samling i låda 1976-93 , ca 6 kg (ca 5kg + plast
låda).
400
441ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp
t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö
nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval
men även praktförs.
400
442FDC SAMLING CA 200 OLIKA 1987-96 nominalpostpris säkert över 2000 kr
400
443nr 345 , 30 ö G.V. 85 år 350st stpl ex från gammalt
lager. F 8750
400
444100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm
från gammalt lager. F 8.500:-
400
445PARTI ca 37 OLIKA FDC 2005-09 , INKÖPSPRIS
(NOMINAL CA 1200) bra par och block.
400
446Stampcatalogue : 1905 Gebrüder Senf´s ”Postwertzeichen all world. Very fine quality.
400
447FDC Illustredrade , drygt 5kg ca 600 st 1984-2006
,1000tals, med ganska bra spridning med en del
bättre häftes block , och block m.m. Mycket högt
inköpsvärde. Lågt utrop.
400
448Brev Ringtyp-tjänste -oscar-medaljong c a43 st från
Kalmar korrespondans(till o från) samt ca 53 utländska( delvis till Kalmar) brevkort och helsaker bl.a.
många Österike med intressanta? stämplar 1870-ca
1900.
400
3
4
449ORTSTÄMPLAR , länsvis i Ca 60st urvalshäften mest
bandmärken 1920-60 tal., men delvis oscar. Kanske
1500 märken kvar.
400
45015 st bandmärkesbrev, 1920-38 2 lejon som lösen
en med PR KORK stpl , 156E m.m.
400
451ca 200 rek och assbrev 1980-90 tal ,delvis med LYX
stämplar, intressanta frankeringar m.m. Ca 1,6 kg. 400
452FDC 1986-91 kpl. Postpris ca 1200.
390
453nr 243-45 , Riksdagen 1935 25ö 300st, 35ö 100st,
60ö 300 st stpl ex från gammalt lager. F 7300
350
454Brevparti 13st vackert-LYX stämplade , ex 12övapen
ultramarin, 3x nr 21, 32, nr43b PR-LYX brevkort,
medaljong, tjänste, ett 1948 och en 1968.
350
455FDC ca 350-400 st olika mest 1985-2003 . Högt
inköpsvärde
350
45612st urvalshäften med lite ½ dyrare märken ringtyp-1960 tal och flera med BB par nr 321BB och framåt
och några med ortstämplar F ca 14.000:- God kval.
350
457Oscarsförsändelser 12 st till utlandet, Ryssland,
Spanien, Belgien, Holland m.m. och 6st medaljong till
utland.
350
458VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta.
350
459nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt
lager. F 6750
325
460Ca 3,4 kg minnespoststämplade kort 1948-52. Ca
1000st.
300
46110 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med
jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek.
300
462KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med
Kron slingor. Ovanligt
300
4638st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är
framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
4645 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902.
300
46511 olika FDC 1936-41, inkl Postverket kpl på 3 brev
+10till. 300
46612ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl
God kval.
300
467Ca 160 olika illustrerade FDC 1984-94 komplett? vikt
1440gr
300
468100 bunt 241C 10ö 4-sid Riksdagen F 5000
300
469FDC ca 30 olika illusterrade mest 1964-69, även nr
471-75 5-7-1955.
300
470nr 334 , 1kr Hazelius 150st stpl ex från gammalt
lager. F 6000
300
47125 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV ,
från gammalt lager. F 7.500:-
300
4721600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000
300
47310 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a
5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
474Stampcatalogue : 1907 Gebrüder Senf´s ”Postwertzeichen all world. Very fine quality.
300
475OSCARSBUNTAR 5öre 24st + 4 parbuntar ca 100 i
var 300
476ORTSTÄMPLAR 258st Järnvägspost 1 på 10ö Oscar i
3 urvalshäften, flera PR-LYXS.
300
477NOBEL HÄFTEN 1961-71 1-4 av varje, serier **, samt
lösa ** av diverse valörer och en del stämplade . Allt i
pergamyntkuver i ca 30cm fylld ask: Bra värde . 300
478FDC 21 olika 2-1-96-2-1-97med bra kungablock+
17frankerade maxikort. Nom ca 520
275
47911fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia
-86 ,stpl sept 1986.
250
480Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort
om församlingsförflyttningar.
250
481nr 243 , Riksdagen 1935 25ö 1000st stpl ex från
gammalt lager. F 5000
250
482nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt
lager. F 1800
250
483nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt
lager. F 4000
250
48420 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV ,
från gammalt lager. F 6.000:-
250
48510 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö
nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land
250
486FDC 1938-64, CA 55 olika , en del illustrerade, bättre
ex 16/5-55, 28/8-61, 23/10-61, även ca 10 andra
försändelser. 250
487FDC, ca 12kg 1965-80 ,1000tals, med ganska bra
spridning med en del bättre häftes block och ex Ales
Stenar 1966 m.m. Lågt utrop.
250
488FARTYG PÅ FRIMÄRKEN 1966 , 100st lätt vackert
stämplade block ur H182 F nr 587-592 . F 2010
4500:- mykcet fin kvalitet.
250
489Samling ca 300 FDC 1970-1990 tal. Ca 3,1 kg. 250
490nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500
225
49116 st 100 buntar 5x5ö, 5x 15ö, 20ö. 30ö. och 4x
60ö Delaware nr 261-265 stämplar har funnits från
provöppnade från samma källa , F 2009 3000+M
225
4928 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip
nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land
220
49312ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev
200
494FDC 1964-68 kpl
200
495RINGTYBSBUNT 30ö t 13 nr 35
200
496Parti 20olika FDC 1942 -49, delvis illustrerade, F ca
1200
200
497Ca 90 olika FDC 1979-1986 . vikt 880gr porto 44:-200
498nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt
lager. F 2000
200
499nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt
lager. F 1600
200
5006 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip
nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land
200
501OSCARSBUNTAR 12st 30ö , ca 100 i var 200
502nr 336 , 1,20kr Birgitta 19st stpl ex några praktstpl . F
1900
190
5038 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr
143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land
175
504Stampcatalogue : 1914 Gebrüder Senf´s ”Postwertpl ringtyp, många PRS senare. tjänste och lösen kpl.
zeichen all world. Very fine quality.
175
Bra samling, lågt utrop.
10000
5054st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer 529BRA SAMLING STÄMPLAT 1855-1949 i 2 st 32sid
inkl 3 st med 145E.
150
lyx insticksböcker med kassetter, bl.a. skilling banco
50610 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984
150
kpl i blandad kval, 3sk intyg sjöman reparerad, svart
507nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gamoch brun lokal, bra serier vapen-lejon 14A med attest
malt lager F ca 2400
150
HOW felfri gott ex . ringtyp t 14 kpl inkl 2st 4ö, 22a,
508nr 329 , Bilbeln 90ö 200 st stpl ex från gammalt
rintyp t13 kpl med felfri (obet anilin baksid)1 riksdaler
lager. F 1800
150
omv prs, 5 kr posthus i 4-block Landstorm 1+3 kpl,
509Stampcatalogue : 1912 Gebrüder Senf´s ”PostwertKongress kpl med bra kronvalörer, många bc-cb ex
zeichen all world. Fine-Very fine quality.
150
324 bc-cb i lyxs 4-block. Efter skillingarna mycket fin
5107 Stampcatalogue s: from 1920’s , zumstein 1923,
kvalitet med flera PR-LYXSTPL.
10000
Michel übersee 1929 ,5x Gebrüder Senf´s ”Postwert- 530Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album .
zeichen Fine- Very fine quality.
150
BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl
511FDC 1990 kpl. 110
varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit
512FDC 1991 kpl. 110
1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9500
513FDC 1989 kpl. 100 531LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar
514FDC 1988 kpl. 85
varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö,
515FDC 1986 kpl. 75
t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan
516FDC 1987 kpl. 70
alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår
26a prs, 21a prs, . VACKER LOT.
9000
532Samling stämplat med några få ostämplade 18551975 i Facitalbum bl.a. skilling Banco kpl med 3x
4sk inkl grå (mkt bl kval och 3sk fär dock intressant
förfalskning) , SVART LOKAL 6a2, brun lokal, vapen
517Samling stämplat 1855 -1968 i Leuchturm album med
överkpl, Lejon kpl 14A (*), ringtyp 17-51 kpl med felfri
fickor nära komplett i huvudnummer och en delvis exbra 1 riksdalaer t 13, tjänste och lösen kpl inkl tj22B (tj
tra sidor med div nyanser och vm. Ingår skilling Banco
15*, 20*, Landstorm I-II-III kpl bra stpl serier, kongress
kpl med 2x4 och 2x8sk. vapen och lejon ex 3st 17ö,
kpl stpl, Förening kpl 2kr *, en del BC-CB, EX 332BCalla ringtyp , alla landstorm , kongress och förening kpl
CB , M.M.Blandad kval men lågt utrop.
9000
, alla BC-CB par, tjänste och lösen kpl. Lite blandad
533GAMMAL SPECIAL SAMLING LÖSEN t14 och 13
kval i början sen bra. Högt värde.
24000
stpl /* med 68 st ostpl t14 4-9 av var, 92 st stpl t14
518Samling stämplat 1855- 1986 i Facit album, bl.a.
5(6ö) -16st (20ö) av var valör. t13 över 200 st **/*.
skilling kpl, vidare nr 1-51 kpl, 105-38 kpl, 196-225
8500
kpl, 14 BC-CB och senare i princip kpl inkl tjänste och 53450 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på
lösen. Högt värde. Skillingarna i blandad kval sen mest
1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör
fin kval.
16000
lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt
8000
519Underbar nyanssamling stpl ringtyp t 14 med de flesta 5355-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet.
nyanser och massor vackra till PR-LYX stämplar,
med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl
varianter , många dragspel, m.m Även 4-strip 3ö. 15x
Lützen, Riksadagenoch Postverket och senare verkar
3ö + par+4-strip, 19x5ö, 27 x 6ö, ca 50 12ö, 20x20ö,
kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekom7x 20/20, 17x 24ö, 19x 30ö, 11x 50ö, 9x 1 riksdaler,
menderas. 7500
brev par 6ö. Utmärkt samling
16000 536Enormt dubblettlager stämplat på albumblad med en
520Mycket bra dubblettparti i fin kvalitet med många PRliten del ostämplat, 1855-1977 i tjockt pärm, ingår 8 st
LYXS, enstaka kt finns men ovanligt fina ex som 6st
4sk som ser ok ut varav en grå, + 4 def 4skill en grå,
prima 4sk, 35st 5ö vapen, 9ö, ca 140st 12ö i nyanser
8sk kht, nr6, 13, 27x 5ö vapen. 6x 9ö, ca 90 12ö + en
med flera a, g, ultramarina, 20st 24ö vapen, 25 st 30ö,
*, 29 x 24ö, 28x 30ö, 17x 50ö, 26x nr 14, 3x 15, 18x
6 st 50ö, 21st nr 14, 2st 17ö lejon, 21 st 20ö, massor
20ö Lejon nr 16, 24x 3ö reingtyp t14,nr 17, 6x 4ö, 14x
ca 520 st ringtyp 14 med 38 st 6ö , 17st 24ö, 18 50ö,
6ö, 14x 24ö, 8x 50ö, 12st 1 riksdalrar, massor t 13 (
6 riksdalrar, Massor bättre nyanser många 19b-c,e,
ca 500st i bra spridning på valörer) och ph nr 40-51
6ö gråa, 28c, 35c, Vidare kanske 1100 ringtyp t 13 i
ca 200 st, 35 st lösent 14 alla valörer ( inkl 6a ostpl
alla valörer många PR-LYXS , ca 280 st ringtyp PH.
2 khtt), ca 135 st t13, varav 15 x 1 kr, ca 46st tjänste
Intressant post 16000
t 14, varav 15 x 24ö , massor tjänste t13 ex 14 st 6ö,
521Samling **/* 1858- 1984 i 2 Leuchturm album med
10x 12ö, 17x 24ö, 14 x 50ö röd, 10x tj25, vidare ex
fickor, flera bättre tidiga märken och från medaljong
10st 5kr posthus nr 65, div landstorm , band med flera
nära nog kpl och allra mest ** inkl alla BC-CB paren
*, många kongress, Föreningen ex kpl ostpl serie,
m.m.
15000
senare del mycket ostämplat. Enormt katalogvärdeca
522Fantastisk nyanssamling 12 öre Vapen 1858-1864
(200.000 allt räknat) men synnerligen blandad kvalitet.
med ca 60 brev och många märken. Bla 4brev med
Fina finns och en del vackra stämplar.
7500
a- nyanser, en sagolikt mörk b1 nyans på brev, många 537Samling profil vänster **/* nr 175-195 med nyanser
färgtypiska ex av svåra nyanser på brev, delvis med
och olika papper i album. Många bra märken ingår
par eller ett par ex. Bland singelex märks t.ex. 4
delvis i block och strip. F 2005 ca 80.000:- Lågt utrop
stk-nyanser iAB-PRAKT kvalitet. En ovanligt trevlig
6500
samling med fliera läckerheter som 4 st ab-prakt brev 538Samling stämplat 1858-1968 på blad samlat i Spamed BLÅ stämplar.Genuin samling.
14000
nien, bl.a nr 2-4, 6-16 inkl 17ö grå 15c, landstorm helt
523Samling stpl i Facitalbum 1855-1978 med 3
kpl , bra serier Kongress och Föreningen, slottet 233b
skilling banco , 4-8 sk Svart lokal, bra vapen -lejon
i 10 block , m.m. Vapen- ringtyp ngtbl. kval sen god
serier,ringtyp 14, och därefter nära kpl till 1978, inkl
till utsökt. Även många FDC och special försändelser
alla landstorm, båda 1924 års många BC-CB. Tjänste
skickade toll Argentina F 2006 ca 55000. 6000
och lösen kpl. Lite blandad kvalitet.
12500 539Samling stpl 1855- 1920 i gammalt HAWE special
524Äldre utställningsmonterad samling Vapen framsidor
nyansalbum , trots en del märken urplockade så finns
och klipp från brev till Frankrike frankerade med
många vackra märken kvar , delvis flera PRAKT
12+30ö vapen , 2 framsidor med dubbelporto ingår.
stämplar. Ingår t. ex. 2x 4sk, brun lokal kht, 4 x 5ö, 9ö,
Vackert monterat på gammaldags rutade blad med
19x 12ö, 6x 24ö 5x30ö, 3x 12 ö vapen, 8 x 14B, 17ö
vacker handskriven text. En unik fantastiskt omfatLejon, 6 x 20ö, ringtyp t14 54 st med prs 4ö, 9x 6ö inkl
tande kollektion monterat efter nyanser och stämplar
20h, 3x50ö , 27a-d, T 13 i nyanser ex 14 st 24ö flera
. Några varianter ingår. Totalt ca 170 klipp och F för
vackra ab-pr, 11x 50ö, 4x 1kr, Ringtyp PH 6x 3ö, 6x 6ö
bara märken ca 50.000 (brevvärde vore mångfaldigt).
, vidare ex 2x nr 75, Landstorm nr 105-135 helt kpl bra
Hög kvalitet. Samlingen lär ha kostat 5-10000 på 1950
stpl serier, Tjänste och lösen i nyanser ex L3-10, 5 x
talet 11000
L15, 3x L17, 7 st 1kr. Litebl.kval men många fina ex.
525LÖSEN T14 OCH T 13 SPECIAL SAMLING stpl I
Prisvärd.
6000
NYANSER MED CA 100 ST T14 OCH CA 240 ST T13. 54010ö OSCAR, ca 300 st på visirblad, alla med PRAKTALLT ÄR STÄMPLAT OCH MÅNGA VACKRA STPL,
LYX stämplar , många orter. Fin kvalitet . Utsökt lot.
ENHETER,M.M. ETT INTRESSANT BREV FRÅN USA
6000
MED 36ö LÖSEN INGÅR ÄVEN. ALLT ÄR VACKERT
541Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x
OCH UTSTÄLLNINGSMONTERAT.
10000
4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34
526Äldre utställningsmonterad samling Vapen brev, framx 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x
sidor och klipp från bl.a. 26 st med 2x30ö+24Ö= 84
30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor
ö dubbelporto brev till Frankrike vidare 5 frankerade
AB och flera PRAKT stämplar och praktex.
6000
med 3x12(vaen +2x3ö lejon , 50ö singel på frankri542Samling **/* i fint Davoalbum med fickor. Välbesatt
kebrevklipp (sällsynt porto ( brev F 50000) . Helt brev
med 5ö vapen, många ringtyp, de flesta oscar o
47 ö rek med sällsynta 7c1 5ö+12+30ö vackra klipp
medaljong , omfattande bandmärken , flera 1924års,
med olika kombinationer m.m. Vackert monterat på
därefter ganska kpl till 1975 men ej BC-CB. Div tjänste
gammaldags rutade blad med vacker handskriven text.
o lösen. Lite bl.kval. Mycket högkatalogvärde. 5000
En unik omfattande kollektion monterat med nyanser
543Samling ca 350st stora tjänste i nyanser med t.ex 9st
och stämplar . N. Totalt ca 99 enheter (varav 10 hela
6ö, 17st 12ö ,17 st 24ö, 33st 50ö röd typ 1, 4st tj22B,
brev) och F för bara märken ca 40.000 (brevvärde vore
10st tj25, 8st tj26. Vacker samling med många PRAKTmångfaldigt). Hög kvalitet. Samlingen lär ha kostat
LYX stämplar och varianter. F ca 35000:-
5000
5-10000 på 1950 talet ( räckte till en 3-rumslägenhet
544Vapen , nyanssamling 5ö, 22 st, 9ö 3 st, 12ö ca 100st
på Östermalm vid den tiden så är det någon som vill
många ultramarina, 24ö 35st, 30ö 7 st, 50ö 16st,
byta lägenhet mot samling så går inlämnaren med på
Många bättr nyanser om än något blandad kval. Flera
det). 10000
vackra stämplar.
5000
527OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o
545Visiralbum drygt 1000 märken 1889- 1962 **/* med
medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med
många bättre märken 59a *, div medaljong 89**, 91
dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675
X, omv vm , mycket band 3x 147A **, 151A** 2st,
ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med
153bz**, 155**, 156 **162**, 167**, 167b *, 175A
bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET.
3st**, 175C 3st **, 192b **, Kongress flera bl.a.
10000
normalex 1-2kr **, Föreningen ex 80ö-5-kr med 2kr **,
528Samling stpl 1855-1949 i SAFE dual album , 4sk
senare med många bättre högvalörer **, något BC-CB.
vapen kpl lejon kpl med extra prs 17ö, ringtyp t 14
F ca 83.000 lågt utrop
5000
överkpl, t 13 med flera nyanser, ph ex 6ö 44a praktex, 546Generalpoststyrelsen presentbok i klotband 1955 med
4st posthus, Landstorm helt kpl i fina serier, Kongress
234 olika Svenska frimärken 1920-55 som samtliga är
och Förening kpl, alla BC-CB paren, en del PRAKTst
postfriska ** uppsatta i vita klämfix , visar ett förnämligt
SAMLINGAR OCH
PARTIER SVERIGE
urval av våra svenska frimärken och i en kvalitet som
man ej är van vid. Märkas kan bättre bandmärken som
lejon,emblem, profil vänster och Gustav Vasa samt
Lützen, Riksdagen och Postverket kompl (ej de 4-sid).
Birgitta, Tessinjämte många Tre kronorm.m. Utropad
på Kihlströms auktion nr 53 ( trol 1980 tal) för 12.000
kr och enligt notering köpt för 15675kr då. Från sterbhus ! Ex ingår nr 140A lyx, 147 pr,149A pr ,151A pr,
153-55 pr, 156 pr, 158 pr, 160, 167, 171 pr, 175A pr,
180a,b pr, 183 pr, 186 pr, 189 lyx, 190 pr-lyx.191a,192
pr , 194 lyxm.m.
5000
547Bra samling stpl 1855-1973 i fint Facit album, med ex
4sk , vapen kpl, bättre ringtyp, flera tjänste t 14 och
tj11-54 kpl, lösen kpl t14+13, fina stpl serier landstorm
I-II-III kpl ,bätrre band ex 144Ccx, 146Eb, kongress
och föreningen 5ö-1kr i mest mkt fina ex (212cxz ktt),
324 CB m.m. Flera vackra stpl, fin kvalitet.
5000
548Samling 1980-90 i album med 400 olika märken och
par med LYX stämplar . Många olika orter.
5000
549100 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex.delvis med
AB-PRAKT STÄMPLAR mest 1904-11. Vattenmärkesvarianter?
5000
550Samling ringtyp t13 * i nyanser några är (*) 46st 3ö 1kr (ej nr 37), bl.a. 4x3ö ,3 nyanser 4 och 5ö 6ö8 olika
nyanser ej 31h) 20ö 6 olika nyanser,6x24ö, 4st 30ö,4x
50 ö, 1kr, blandad kval. F ca 72.000 ( 2007) 2-3 st med
ktt annars ser de prydliga ut. BA-AB
4800
551SAMLING i fin kvalitetpå visirblad ** /* 1903-1952,
bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171
(ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a.
nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4500
552Samling ** 1928-41 bl.a 233a, 233b PR-LYX, 234-58
med många pr-lyx, 16 olika bc-cb ex 320bc-cb,
högvalörer i par. Mycket god kval.
4500
553SAMLING stpl 1858-1949 i Estettalbum, bra vapenringtyp ex 3x nr 10, 6x 14B 3x 16, bra nr 18 4ö ringtyp
t 143x 20, 2x nr 27, 5x tj8, 2x tj9, tj 2B, bättre band,
bra 24års inkl ex 215-222, 17 olika BC-CB par, m.m.
Flera praktstämplar . Bra kval. F 2007 ca 50.000 4500
554Samling ** 1938-70 komplett i fint Leuchturm album,
alla BC-CB i mest prakt-fin kval, (nr 261cb, 262 bc
318cb,320bc, och 337C är *) . Bra samling.
4500
555SAMLING 1928-44, med ** postfriskt i 3-strip och
4-block (oftast) och FDC , trevligt vackert monterat. F
2011 ca 42.000 fin kvalitet massor högvalörer, BC-CB
4 BLOCK AV EX 261-62, 266-67, 320-321, 324 ( f
21.000 för bara dessa).
4500
55660 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA
MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET
SÄLLSYNT PARTI.
4500
557Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14
och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö ,
4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö,
och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast
vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 4000
558Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st
PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45
praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp
5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och
några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar
m.m.
4000
559Samling i album 1995-2003 kpl ? och med ca 800
LYX stpl (Kiruna) olika märken eller par och några
block .
4000
560Samling stpl i Estettalbum 1855-1955 med div vapen
, ringtyp 2x nr 20, nr 22-26, många andra ringtyp,
tjänste lösen bättre ex nr 65 tj46, Landstorm 1,2,3 helt
kpl stpl serier nr 105- 35, bandmärkes vm ,Kongress +
Föreningen 5ö-1kr ,238, 16 olika BC-CB par. God kval
. Högt väde.
4000
561Samling stämplat 1855-1975 i Leuchturm album med
plastblad och kasett. Välbesatt med många bra ex felfri
4sk, vapen och lejon kpl (bl kval), ringtyp t 14 kpl,fler
tjänste och lösen t 13 o 14, ringtyp 13 o ph (ej nr 37)
, oscar-med., LANDSTORM HELT KPL STPL I BRA
SERIER bra band 141bz, 142Ea, 143-146E, många
bättre vm 153cbz, 154-55bz, 162cx, 189, 7 olika
kongress, 233a,b , 17 olika BC-CB par inkl 332BC,
sen välfylld med många par. Mest bra kvalitet. F ca
45000
4000
562PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200
st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN
SAMLING.
3900
563Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra
bandmärken, Kongress och förening m.m.
3800
564BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 7000).
162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV
BC,CB M.M. F 1995 ca 33. 000:-
3500
56510 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST
35000:-
3500
566RINGTYP T 13 parti 78 ST varav ca 70st MED
PRAKT OCH LYXSTÄMPLAR . Många nyanser
och alla valörer utom 1 riksdaler. Ex 9 st 50ö. Nr
23+19 varsinn prakt- lyxstpl på klipp ingår. MÅNGA
PRAKTEX.
3500
567Samling stpl 1855 -1890 med 2x 4sk, vapn kpl med
3st prs 24ö, 2x 50ö, Lejon med 4x3ö, 2 st prs 17ö, 7st
20ö mestadels prs, en del vackra ringtyp t 14, och ca
74 st ringtyp 13o Ph. Flera PR-LYXS. Även nr 11*, 13*, 3500
568Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91,
96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211225, 233. Högt värde bra kvalitet.
3500
569Bra samling stpl 1916-74 i tjockt visiralbummed bl.a.
Landstorm I-II-III kpl i bra serier, bra bandmärken ex
139b, 20 olika kongro jubileum, ca 8 BC-CB, 269B1B2 ,bättre BB par . Bra kvalitet.
3500
570Ringtyp PH , vacker intakt nyansamling ca 125 st
med många PR-LYX stämplar, varianter. Ex 13st 2ö,
10st 3ö, 11x 50ö, 9x 10/24ö nr 51. Bra samling 3500
571Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika
kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen,
(60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och
2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie
m.m. Fin kvalitet . Högt värde
3500
57250 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED
AB-PRAKT STÄMPLAR MEST 1904-11. MYCKET
SÄLLSYNT PARTI.
3500
573Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar
1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och
brevmärken.
3300
574Ringtyp t 13 , bra stämplad nyans och variantsamling
med ca 270 märken , inkl många varianter och flera
Praktstpl.
3300
575Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110
märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde,
bl.kval.
3200
576VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN KPL MEST POSTFRISKA EX . BL.A 80ö OCH 5 KR I PRAKTex **. Fca
13000
3000
577Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med
LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller
specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken
eler par.
3000
578Nyanslikare ringtyp t14 , många bätre nyanser , och
de flesta igår. Bl.a. flera PR-LYS 50ö, blandad kval.F
ca 30000
3000
579 ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf
A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX
kvalitet.
3000
580Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938
nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i
övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka *
ingår oräknat.
3000
581Parti stpl med kongress och föreningen kpl och en del
annat
3000
582RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackrapraktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x
5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl.
Många praktstpl ex ca 9st på 24ö.
3000
583Samling 1858-1979 mest stämplad Vikingalbum, med
ex div vapen (ej9ö), 14B 2st, 16, rintyp(ejnr18,ej 37),
sen välfylld med ex Landstorn I-II-III helt kpl stämplat
i finkval , några bättre band Kongressostpl 5ö80ö,Föreningen 5ö-60ö, 10BC-CB 4st är* ex 267BC,
321CB, 324BC. bRA TJ T 13 inkl tj 22B. Välfylld. 3000
584Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3
felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö,
6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera
vackra stämplar.
3000
585Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö
+ 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca
25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många
PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
586Samling *- ** men troligen allra mest * 1889-1967 i album med fickor, t.ex oscar kpl, 5kr posthus, medaljong
kpl (ej 55,80ö) 22 olika Landstorm, kongress 5ö-1kr,
Föreningen 211-225 kpl, 233a.b, 16 olika BC-CB, sen
välfylld. Högt värde.
3000
587Ortstämplar drygt 300st mest Oscar, några ringtyp
och medaljong, länsvis i bokstavsordning på 5
visirbladmest PRAKT stpl några lite bättre.
3000
588Gammal fin Samling stämplat 1855- 1949 i gediget
album, 4sk, vapen kpl, lejon kpl, ringtyp nr 17-51
kpl med gott ex av nr 37 en riksdaler t 13, flera
vattenmärkes specialiteter , omv vm oscar, nr 63-64
(475) , 71-74 cx+ cxz av alla ( F 3200 för dessa )
Posthus, många kpv på medaljong, Landstorm 28
olika, 136-38, BRA BAND 140Acx, 140Ca,cz, 142Acc,
mkt fin 142Ea, 143Acc, 144Acc,cz, 144Ca.bc. cz,
144Ecx, 145eA,CX,CXZ, 146Cb, 148cx,cxz, 151Cbz,
152cx, 153-55 i olika papper ex alla bz ingår, 159bz,
165bz.cx.cc,cz, 168bz, 169cxz, 179c, 179g, 179f,bz
Kongrees 197cx, 201-207, fÖRENINGN 212 CZ, 215,
217-222, SEN VÄLFYLLD, tjänste t14 kpl 6ö är grå,
bra t 13, L3,7, 11-20. Fin samling i god kvalitet, fåtal
med små tandfel. Högt värde F 2011 ca 50.000:-. Lågt
utrop!
3000
589Samling stpl / **/* i tre fina dyra Leuchturmalbum med
fickor , med ex 4sk 6sk , svart lokal, brun lokal ostpl,
vapen kpl i bl kval, bra 17ö lejon, mycket fin 4ö ringtyp
t 14, ringtyp t 13 kpl med 1 riksdaler kt, 79-96 * (ej
55ö+80ö), några landstorm , nr 189, Kongress 5ö-80ö
*, Föreningen 1924 kpl * fin serie. några Bc-CB, tjänste
t14 kpl med 6ö grå, de flesta lösen t 14 och t 13 med
ex L7a tunn, L 17a* delvis glest besatt på det nyare.F
2011 ca 60000:- Det äldre i blandad kvalitet Lågt
utrop!
3000
59030ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var ,
stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:-
2900
59135 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED
AB-PRAKT STÄMPLAR MEST 1904-11. MYCKET
SÄLLSYNT PARTI.
2900
592Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera
vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika
landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin
serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
593Ringtyp PH , bra stämplad nyanssamling med ca 220
märken , inkl 15 3ö och 9 6ö. Varianter spegeltryck, 2
st ph, 51v2 m.m. Flera Praktstpl.
2800
594Bra sammanställning ringtyp t14 med 3x 4ö , 13st c
nyanser 19c, 22a, 4x nr 23, 14x nr 34, , 19 x 3ö Ph, 20
x 6ö ph . GOD kvalitet flera vackra PRAKT stämplar. F
ca 22000
2800
595Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 **
ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div
1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal
(ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007)
2800
596Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej
9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138
med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre
bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
597Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div
vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91,
LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del
bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste
och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag)
2800
598Samling stpl och en del ostämplat 1855-1936 i Facit
album, något restbetonad men flera vbra kvar, vacker
6 skillmen troligen rep., prs 12ö, ab-prs 24ö vapen 2x
30ö,+ 50ö nr 12, nr 14-16 med bra 17ö, en del bättre
ringtyp 26, 27a, 2x 34, nr 37 1 riksdaler t 13, 26 OLIKA
LANDSTORM *, 138 STPL, lite bättre band 145Ecx,
152cx, 153-55, , bra 189, bra kongress 5ö-80ö, Föreningen kpl serie 5ö-5kr * + 216b stpl, 233a i par **/*,
238 stpl, en del bättre tjänste och lösen. Högt värde ,
prisvärd. Lågt utrop. En del vackra -PRAKT stämplar.
2800
599Parti stpl lösen t 13 på 8 visirblad ca 350 märken ala
valörer inkl L17a. Intressant parti i nyanser och flera
vackra stämplar. F ca 22.00:-
2700
60035 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA
MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET
SÄLLSYNT PARTI.
2700
601Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling
på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl
a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö
1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr
2600
602KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra
stämplade serier, inkl 10ö cx.
2600
603KONGRESS och Föreningen kpl * någon ** samt
divextra valörer och div profil vänster , bl.a. 201b, 5 kr
nr 225 i PR-LYX. F ca 16000
2600
604Samling stämplat, **/* i 4 fina Estettalbum 1855-1990
(blad till 1996) mest stpl till 1936 sen blandat från
145 ** , ex stpl 4 skill, 2x 24övapen en stpl 7-7-59, 2x
30ö vapen, nr 23 , 2x 24, 34*, div ringtyp , div lösen,
54d** , kongress stpl 5ö-1kr, Föreningen stpl 5ö-80ö,
266BC,CB 267 CB, 324 BC-CB, 324BB ** , 326BB**,
327** , 332Ba1-2 (F 1000), Stockholmia 1955 9-blockserie**, sen ganska välfylld F ca 27000+ Nominal ca
2300, Mycket lågt utrop
2600
605Samling, 1886-1977 postfriskt ** i 2 visiralbum med
t.ex. nr 45 ** AB ex, 145Ea, 177Aa,c, 190b, 238,
245-58, 259-65 kpl med alla 3-sid, 266CB, 266-68 kpl,
284-317 kpl Tre kronor, 318BC-CB, 320-23 inkl 321BB,
324BB, 326-29, 330-36, 338-392 F ca 22000 till 1949.
1949-1977 med de flesta märken och en del häften F
ca 6000. Totalt Facit 2011 ca 28.000 i mycket bra kval.
2600
606FÄRGADE STÄMPLAR PÅ RINGTYP T 14,13,PH ,
OSCAR OCH TJÄNSTE M.M. CA 140 MÄRKEN COH
2 FÖRSÄNDELSER . FLERA PRAKTSTÄMPLAR.
2500
607SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB
par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
608Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen
överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen
kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F
ca 30.000 blandad kval.
2500
6092 fina Leuckturmalbum med fickor 1966-92, med
frimärken och häften nästan kpl. Nominal ca 45002500
610Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl
ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:-
2500
611Nyans samling Ringtyp t 14 stpl nr 17-27, på gamla
alb. blad 7X3Ö, 3 FINA 4Ö, 9x 5ö, 12x6ö, 13x12ö, 7x
20ö, 3x 20/20, 5x 24ö, 9x 30ö, 2x50ö, 2x1riksd.något
bl. kval. F 2009 ca 20.000 varianter , Flera PRAKTvackra stpl.
2500
612Trevlig samling stämplat 1858- 1952 med ex nr 11-12,
15, flera ringtyp t 14, en del pr-lyxs ringtyp 13 o ph,
Oscar medaljong band med en del bättre , kongress
5ö-1kr med 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx,
några BC-CB, ex 259CB, 262BC-CB, 266BC, 267 CB
, M.M. MÅNGA PRAKTSTÄMPLAR PÅ alla perioder,
t.ex många utvalda tre kronor. Rekommenderas. 2500
613Bra samling **/* 1889-1972 i tjockt visir album div
oscar medaljong, band med 139b i 6-strip **, div band,
Föreningen bra serie **/* inkl 10ö cxz **, Tre Kr kpl**,
ex 11 olika BC-CB ex 324 BC-CB, bra serier nr 234-57
**, de flest 1940 tals serier ** inkl 337C **, sen verkar i
princip kpl. Bra kvalitet. Lågt utrop
2500
61435 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA
MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET
SÄLLSYNT PARTI.
2500
615Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs.
2400
61632 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex
nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38
1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste
ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m.
F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt
F 2008 ca 49.000:-
2400
617Samling stpl i insticksbok 1855-1942 med 4sk , nr 13
ostpl (*) , vapen kpl 9 ö intygSjöman mycket gott ex,
lejon kpl, Ringtyp helt kpl inkl 17-51 inkl nr37, nr 65, 75
Landstor I+III, 13-38, div tjänste ex 6 olika t14, t 13 kpl,
lösen 9 st t 14, band nr 142Ea m.m. F 2008 ca 31.000
mest god kval
2400
618LANDSTORM KPL STÄMPLAT NR 105-138 NR 12425 PRAKT CENTR.
2200
619Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl.
Nominal ca 3700.
2200
620Samling stpl 1928-65 med nr 226-58, 24 olika stämplade BC-CB PAR dvs alla, sen välfylld men delvis ** ,
inkl bra par komb G.VI A. . Mest fin kvalitet.
2200
621VISIRALBUM Dubblett lager stora och små tjänste, ex
5 olika t 14, massor t 13 inkl tj 15**,tj15 5st *, tj 16Aa
** kt, 2 par tj20 i bl kval en bra AB ex finns F 4200 för
den, bra tj22A, tj25-26 i 4-nl**, m.m. små tjänste 20
st tj32 ** bl.a. 10 block , 12 st 30 ö tj36**, F 2011 t 14
10900 ,F stora tj t 13 43000, små tj ca 10.000 = ca
64.000:- Lågt utrop. Delvis lite bl.kval
2200
622Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LAND-
STORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m.
2100
623BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA
VACKRA- PRAKT STPL
2000
62420öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER
UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX
STÄMPLADE
2000
62550 ST TJ 26 ,PÅTRYCK 10Ö PÅ 24Ö STORA TJ., I
BRA STPL EX , ÄVEN PRAKT EX.
2000
626Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med
LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN
OCH PAR.
2000
627Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre
nyanser och vackra stämplar. 2000
628Samling stpl ringtyp-Oscar i nyanser inkl t 14 kpl ex
6x3ö, 3x 6ö med grå, 4x24ö, 4x50ö 6x 1 riksdaler
med a nyans. 4-6 av var t 13 ( ej 1 riksdaler), 4- 6 av
ringtyp ph med 6 av var 3ö och 6ö, 3st nr 51 m.m.
Flera PRAKT stämplar god kvalitet.
2000
629Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen
5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket
och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca
18.000
2000
630Vacker samling Liggande lejon i nyanser, varianter
m.m. 20x 14B+ ett brev ,2x 17ö en med dansk nrs 1,
och 19 st 20ö. Flera PRAKT stpl.
2000
631Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra
kval
2000
632Lejon nr 14A, 10x 14B, 3x 17ö violett, 17ö grå omtandad, 12 st 20 med vackra stämplar nyanser.. Något bl.
kval.
2000
633Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt
stämplat med bra 124-25.
2000
634Bra samling stpl 1924-38 med ongress kpl inkl
197cx,cxz, 30ö grönblå, Föreningen 5ö-2kr , med
212cx,216b vidare 233a,b 238, 258 var, 259C PI. F ca
19.000
2000
635Samling ** i fint Leuchturmalbum med fickor 1970-94
och kasett verkar kpl med ca 60 rabatt märken,
Nominal 3000
2000
636Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 ,
tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong ,
band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca
26000 (2007)
2000
637Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk
text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en
del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000
2000
638Samling 1858-1979 i fint DAVO album med kasett,
inkl 4sk, bra vapen ej 9ö, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl,
t 13 ej nr 37, ph kpl, oscar-med, landstorm I+III, en
del 1924 som 197cx, vacker 1 kr UPU , 233a,b, 238,
259BC,166BC-CB, 318BC-CB, 324CB, 344BB, och
ganska välfylld. En del bättre tjänste. Flera PRAKTSTÄMPLAR i början. Lågt utrop
2000
639Samling stpl /*/** i tjock visirpärm bl.a. 9ö vapen 4ö
ringtyp t14, ringtyp, band, kongress o förening till 1kr,
div bc-cb m.m. F 2009 över30.000, mest god kval2000
640Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress
och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade)
5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5
kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten
bok från ” Du Xéme Congres Postal Universel au Caire
1934”
2000
641Tjock visirpärm samling/ parti stpl /**/* 1858- 1971
bla nr 8 ,10, 12, 14, 16, 24, 27 flera ringtyp, tjänste
i bl.kval. nr 65, 105-14* 126-35** , Föreningen kpl *,
kongress 5ö-1kr *, 266BC**, 267BC-CB **, 324CB**
327**, och massor av andra märken därimellan och
senare. (totalt kanske ca 1200 märken), samt även
många häften.
2000
642Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på
gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
643Samling stpl i 2 album 1855-1980, def 8sk oräknad,
vapen många ringtyp , flera bättre här och där, flera
BC-CB, blandad kval men många bra ex. och en del
prakts. F 2009 ca 26.000:- välfylld.
2000
64464 sid insticksbok lager postfriskt ** 1886-1970 , bl.a
nr 42, 51, ca 100st medaljong, Landstorm I, 2 serier
L III, band ex. 141, 146Cd, 152Cbz, 153-55, 165cc,
4x 170b, 172, 176C 2st, 3x 195, div 1924 år ca 30 st
Kongress inkl alla 5ö-80ö, Föreningen ex 25ö, 40ö, 4
serier 226-30, Lützen ca 38st inkl 2 serier, 240-58 inkl
2 serier Postverket, 2x 261-68, 3 serier Tre Kronor
284-317, senare diverse bättre. Totalt kanske 1500
märken. Högt värde.
2000
645VAPEN -RINGTYP gammalt genuint parti , 32st 12ö
vapen varav 6 ultramarina, ringtyp t13 över 120st
4ö nr 29, ca 370 st 12ö , ett par 24ö, ca 200 30ö, div
andra valörer varianter, rikligt med PRAKT stämplar,
mindre orter, Vidare tjänste lösen och en del senare.
Intressant.
2000
646SAMLING */** 1889-1980 PÅ HEMMAGJORDA
BLAD MED FICKOR, NÅGRA BÄTTRE ** EX 50Ö
MEDALJONG, nr 151A **, 153bz **. 190b **, bättre
* nr 60, 77, 27 olika landstorm, 141, 151bz, 167,
197-204, 208, 223, 233a, från 1932 nära kpl och från
1938 till stor del ** med flera bättre märken o serier **
ex 284-317**, 321BB**, 324BB,*’ 330-31** ,332Ba1**,
Högt värde. Fin Kvalitet. Mycket lågt utrop.
2000
647Samling stpl 1885-1960 i Facit album med en del
bättre märken ex, 2x 51, 59vm1, 62vm1, 65, 75,
105-123+ 125 5kr Landstorm II bra stpl ex, 126-38 *,
div bättre band ex 144Ccx ( 900) , 9 olika Kongress
inkl 50ö-1kr, 211-208 inkl 30 ö grönblå, 9 olika BC-CB,
tj 25-26, 46, 9 olika lösen t14 inkl L 7a, t 13 kpl med L
17a, div varianter m.m. .God kvalitet med något litet
undantag F 2011 ca 30.000:-
2000
648RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla
blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
649Parti 10 st 4skill i nyanser inkl bättre som 2g,i,j, n .
Vackra ex dock 2 ex kt. Ett ex kuriosa otandat (klippt)
på brevstycke.
1900
650Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1
brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra
-prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö
LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1
riksdalrar. , flera nyanser , .
1900
651Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong
15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl.
1900
652Lösen t 14 nyanssamling stpl 3x 3ö, 2x1ö, 3x5ö, 4x
6ö, 2x12ö, 3x 20ö , 4x 24ö inkl 7a, 4x 30ö, 5x 50ö, 4x
1 kr Bra kval flera ovanligt välcentr. F ca 16000 1900
653Nyans studie stora tjänste t14 ( ca 125 stF ca 44.000)
och t 13 (ca 380 st F ca 11.000) i 2 urgamla häften
daterade 1933. Mest med defekter.men bra gjord
studie.
1900
654 Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med
fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga
märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca
3400:-
1900
655FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F
ca 8600:-
1800
6564 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca
75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta
svar,brun lokal oräkn.
1800
657Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett
1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
658Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt
tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30
ingår.
1800
659FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5
KR i LYX
1800
660RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer
och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st
24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st.1800
661Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I
NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR
NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j,
24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA
27-11-88. m.m.
1800
662Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl ,
lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken
m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **,
Birgitta **. God kvalitet.
1800
663Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL.
1800
664Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på
ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85,
över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En
del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m.
1800
665Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser
och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div
vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress
5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl,
6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd.
1800
666Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken
alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca
24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö.
1800
667LÖSEN samling stpl (6st ostpl ingår) på gamla
albumblad i nyanser. alla valörer l1-20 finns ex 3x 6ö
t14, 4x24ö med felfri L7a stpl, L7av ostpl kht , 3x L8-9,
4x L17 inkl felfri 17a stpl, 5x L20. Totalt 74 märken F
2009 ca 22.500:- Lite bl. kval. en del varianter. 1800
668Nyans samling stpl skill -vapen , på gamla alb. blad
2x 4sk en sign Sjöman , 6a2, 4x nr 7, 9ö 4 st inkl par
med danska nr st 1, 16x 12ö inkl några varianter, 7 x
24ö, 5x 30ö, 2x 50ö.. något bl. kval. F 2009 ca 21.500
1800
669Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941,
med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37),
65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika
Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25,
Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra.
1800
670Lagerbok vapen- ringtyp t 14, t 13 och PH med ca
400 märken med vackra -prakt stämplar. 13 vapen 22
st ringtyp t14 inkl ex nr 26, 27a, 10x nr 18, 8xnr 29,
21x 30, 11st nr 31,ca 130st 12ö, ca 40 20ö, 8st 24ö,nr
34, 33 st 30ö, 12st 50ö, 15st 1kr, 13st 2ö nr 40, 3st 3ö
nr 41, 13st 4öph, ca 30st 5ö, 3st 6ö ph, 22x20ö, 16st
30ö, 10x50ö, 17st 1kr, 3xnr50+nr 51.
1800
671SAMLING 1945-71, med ** postfriskt i 3-strip och
4-block (oftast) och FDC , trevligt vackert monterat.
F e.i. ca 30.000 fin kvalitet massor högvalörer. Lågt
utrop.
1800
672Låda med ca 1000 pergamyntkuvert med mest kpl serier från 1960 talet, massor 5-strip 4- block dessutom
i plastficka. Mycket hög katalog. Utrop bra bit under
nominal
1800
673Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album ,
nominal ca 2300. Högt albumpris
1750
674Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan
nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor,
nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
675Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest
ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2
nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika
kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m.
1600
676LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser
med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra
samling. F ca 8000 mervärde för stämplar.
1600
677Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PRLYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
678Samling stpl 1855-1891 , 4sk, vapen kpl, lejon kpl,
ringtyp kpl inkl nr37(kht) . Flera vackra ex. Högt värde.
1600
679Samling stpl /**/* i 2 fina Verbis album med fickor,
1858-1975, bl.a. en del stplringtyp ax 2 fina nr 44, +
LYXs kht, nr 51, nr 65, 27 olika landstorm *. 136-38
stpl, bättre band ex 162cx, 171*, 189, kongress till 80ö
50ö **, föreningen till 80ö mest stpl, 212cx bra stpl ex,
sen välfylld med många bc-cb. , div dyrare tj+ lösen i
5
6
bl kval. Högt värde och dyra album.
1600
680Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48
med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st,
143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st,
146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:-
1600
681parti ca 60 st 4skilll, vapen överkpl, lejon kpl, ringtyp
kpl nr 17-51 (utom nr37) bra 4ö t 14, F2011 ca
12.000 och diverse Oscar-landstorm +tjänste lösen
stpl /*/** på ca 10 blad F ca 7000:- Totalt F ca 19.000
mest bra kval
1600
682Samling tjänste nr 1-54 , bl.a t 14 kpl inkl 6ö grå och
ett par nyanser vackert stp delvis prs, ,t 13 42 st med
alla valörer tj11-24 (ej22B) många prakts. Småtjänste
26st krona och 22st linjer mestadels med utvalda
AB-PRAKT stämplar. Fint parti i god kval.
1600
683SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG
INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F
(98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval.
1500
684KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl
men ft,kt .Övriga är ok.
1500
6853ö och 20ö LEJON, nr 14, 16 . Bra nyanssamling med
flera PRAKT stämplar och bättre ntanser , ex 16b 3 st,
16f 4 st.
1500
686RINGTYP T 14 , samling med många nyanser och en
del vackra-prakt stämplar. 51 märken varav 2st 4ö, 6 st
6ö (2grå), 20ö a-nyans, 24ö citron kt, 4 st 50ö en prs
HORN, 3st riksdalrar en AB-PR SKARA-77. Mest god
kvalitet. F ca 13000:-
1500
68710 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST
STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F
13.500:-
1500
688SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser
stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen
överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
689SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var,
även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca
2550. 1500
690MEDALJONG NR 68-96 **/* intressant parti med
många bättre singlar och enheter. Högt värde. 1500
691Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 ,
4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera
vackra -prakt- LYXstämplar.
1500
692Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest
med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par,
Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
693Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965,
ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika
Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med
många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr
332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2
sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval.
1500
694Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966
på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika
Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC,
serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m.
F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop
1500
695Samling **/* 1891-1920 tal , nr 50 -194, flera bättre
oscar i nyanser, ex 52c*, 54c*, 56**, 58-59*, 91*, bra
bandmärken 141, 141bz*, 156-58, 163a+b, 167, 177194 . Mest Bra kvalitet. F 2008 ca 21.200:-
1500
696Visirpärm **/* 12ö vapen **?, 14B, bättre band ex
169cxz i 5-strip**, 21 olika 1924 års upp till 1kr,
Postverket 1936 kpl med många prakt, några BC-CB
ex 324 CB, 332C ** , många serier tll 1970 tal. Högt
värde mest fin kvalitet. Lågt utrop
1500
697Samling 1920-44 bandmärken nr 139-357 på gamla
album blad ex nr 142Acc 142Ecc, , 144 Acc,,144Cbz,
Ccx, 144E 2st , 145Ea,cx, 146Ea,b. 151Cbz 153 -55
med papper och vm. (inga kongress eller jubileum)
, senare bl.a. 269B1,B2 Mycket Fin kval F 2009 ca
19500:-
1500
698Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen
ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen,
div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland
m.m. Från sterbhus.
1500
699Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och
med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
7003 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179
samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz,
7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz,
5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca
31.000 god kval
1500
701Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med
många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser,
varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v,
praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75,
136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m.
F 2010 ca 16000
1500
702Parti stpl 1858- 1935 på ca 57 vita visirblad ex 25 st
12ö vapen ,3x 24ö vapen 3x 30ö vapen, 3 x 3ö Lejon
14B, , ca 50st ringtyp t 14, inkl 4ö, 6ö grå 3x nr 24, 3x
nr 26 och 1 riksdaler. Över 600 st ringtyp t 13 17x 28,
32 x 4ö nr 28, 10 x 24ö, 26xnr 36, ca 1100 ringtyp
med PH.vidare ex 2st 5 kr posthus, ca 75 st Kongress
och Förening 1924 inkl en del bättre valörer. m.m. En
del vackra-Prakt stämplar , nyanser m.m.
1500
703INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a.
27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*,
39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj
25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval.
ca 300 märken
1500
704Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser
ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F
2011 ca 20.500:-
1500
705Samling lösen t 14 34 st i nyanser , ex 3x 6ö, 6x 24 +
24ö rödviolett, 4 x 50ö, F ca 13100 och t 13 ca 81 st
inkl 7x 12ö, 2st L17a, 13 x 50ö, 12st 1kr inkl 3-block.
F ca 9000 Lite blandad kvalitet men många vackra
stämplar. F 2011 totalt ca 22.000
1500
706Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest *
1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong
ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38,
bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc,
184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste
och lösen. Högt värde. Fin kvalitet.
1400
707Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x
5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på
lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007)
1400
708Nyanssamling stpl vapen 10x5ö, 2x 9ö, 21 x 12ö, 7x
24ö, 11x30ö, 5x 50ö i något blandad kval. F 2008 ca
16000:- efter billigaste nyans
1400
709Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500
1400
710NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och
30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000
1400
711Samling i Lindner falzloz album 1855-1966 stämplat
i början (blandad kval) med flera dyra märken nr 2,
7a, 8, 13, 14B ostpl, 15, 23-27, från oscar blandat
stpl /*7** div landstorm ,ca 20 olika 1924år, från 1938
mest **/* ex 269B1,B2 **, 320B2 **, 329**, 331**,
336**, sen välfylld. F2009 ca 25.000:-
1400
712RINGTYP T13 och PH totalt ca 410st , ex 9x nr 28,
23x 4ö nr 29, 36x6ö nr 31, 13st 24ö många nyanser,
34x30ö, 29x50ö, felfri riksdaler nr 37 fler stämplar,
16st 1kr nr 38, PH ex 9x3ö, 6x6ö ...4x nr 51. Många
PRAKTSTÄMPLAR, en del bättre nyanser, F 2011 ca
24.000 :-.
1400
713Samling ** i 2 fina och dyra Safe album 1970-90,
nominal ca 1800.
1300
714Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt
81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra
stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot.
1300
715Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp
ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen
och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs.
1300
716Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex
2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika
landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m.1300
717Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b,
147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000
1300
718FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK
*,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca
12000
1300
719Samling stämplat / **/* 1855-1982 i album med bla.
4SK NR 7-112x 14, 16, 20b,f,2x24,26, 2x34, 2x 44, 51,
kongress 25ö-1kr, några stpl BC-CB : 259BC, 266-7
CB, 318BC, 324BC, tj 25-26 stpl. Efter 1949 mest **.
1300
720OSCARSTÄMPLAR, ca 1300 märken i insticksbok,
läsbara -PRAKT-LYXs. Massor olika, många prs. 1300
721LÖSEN SAMLING I NYANSER, mycket vacker med
bra -PR-LYX stämplar för dessa svåra märken att få
vackra. t14 1-3 av var19st, t 13 2-5 av var 28 st inkl
5 st 24ö i nyanser inkl 17a. F 2011 ca 10.400 + prs.
mycket bra kval.
1300
722Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och
div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000
1250
723141 OLIKA PR-LYX ORTSTÄMPLAR PÅ NR 366 20
ö Lunds Domkyrka. Bra lot.
1250
724Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö
a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin
kvalitet med flera vackra -praktstämplar.
1250
725Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75,
Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre
band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening
5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 150001250
726FÖRENINGEN nr 211-225 kpl stämplat, bra serie.
1250
727Nyans samling Lejon stpl nr 14-16, på gamla alb. blad
15 x 14B, 15a,b,c (grå ktt) , 9x 20ö. något bl. kval. F
2009 ca 12.500 Flera vackra stpl.
1250
728OSCARSTÄMPLAR, ca 1250 märken i insticksbok,
läsbara -PRAKT-LYXs. Massor olika., många prs.1250
729156 ST PR-LYX STÄMPLAR A-Ö, oscar- ca 1942
,mest från 1938-42, nästan alla är olika orter. Fint parti
i god kval.
1250
730PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a
överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med
flera. F ca 11300. Lågt utrop.
1200
731Nyanssamling stora tjänste t 14, 39 st ,många vackra
stämlar, en del småfel men vackra märken. F ca
15.500
1200
732Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29
3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4
visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
733Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö,
20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x
tj26 Bra kval flera prs.
1200
734Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö
vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp
och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr
föreningen, 12st 20-80ö, 1200
735Leverans parti/samling 12ö ringtyp t14 ca 500 ex på
visirblad, ca 26 ex stpl 1872, och ca 60st stpl 1873,
även PR-LYX stämplar. Intressant parti
1200
736Nyanssamling Ringtyp t13 med 18x3ö, 31x 4ö, 56x
5ö inkl 3-strip 30a,4-block, 6ö 32st, 17x12ö, 27x 20ö,
11x24ö, 33x3oö, 20x50ö och 11x 1kr. F 2008 enligt
billigaste nyans ca 11.100:- Några Praktstämplar. 1200
737Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F
2009 ca 19.000
1200
73827 ö Medaljong oöppnad förpackning 20 helark ,
nominal 540, nr 87 F 10.000
1200
739TJÄNSTE OCH LÖSEN DEL UR SAMLING, tJ 14
EX 4a*, 3+50ö, 1 kr stpl, tj t13 ex 14a, 2x 6ö, 2x 12ö
, 2x 24ö, 22A *, 22B bra stpl ex, små tj änste mest
**, Lösen (kpl utom nr 2)mestt ostp inkl 7a * obet tu
fl, t 13 kpl. ;märkena ser fina ut men något småfel
kan förekomma. F2011 tj 11600 + lösen ca 12000 =
23.600 1200
740iNSTICKSBOK MED CA 600 ORT STPL SKÅNE,
MÅNGA OSCAR-1970 TAL. FLERA PR-LYXS. 1200
741Dubblettlager stämplat stora och små tjänste, t14 41
st i bl .kval F ca 12000, T 13 ca 250 st + 10 block
tj24BF ca 8000 bl kval , små tj ex20st tj38, 2x tj 46,
F ca 4500 bra kval, Flera PRakt stpl, F 2011 totalt ca
24.000
1200
742Bra dubblettlager stämplat 1858-1050 i 2 st 32sid
insticksböcker med oftast en rad för var märke.
Mycket välordnat och mängder av märken i 25- 100
kr klassen. Några lite bättre som nr 20, ca 150 st
ringtyp, många nr 50, 138, 144Cb, 144Ccx, 145Ea,
153 189, ca 70 kongress o förening, 238, ca 15 x
320B, en del vackra stämplar m.m. F kanske 30.000:-
1200
74324öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f
m.m. Totalt 43 st. flera vackra.
1200
744Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PRLYXstpl ,mest VIKEN. 1100
745RINGTYP T13 , bra parti stpl 35 st och 3 klipp. Bla
flera PRAKT stpl , 50 ö superb stpl Westerås 3-1-85, 1
riksdaler kht ingår. Bra parti
1100
746ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
747Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska
kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour,
högsta kvalitet.
1100
748Samling stpl 1924-70 i album, bl.a Kongress kpl i
mycket bl kval, Föreningen 5ö - 1kr, 318 BC, 471-75
stpl , serier ,BBpar, kungablock m.m.
1100
7492 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 44548, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca
11.100:-
1100
75030ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var ,
stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500
1100
751RINGTYP T 14, nyans samling 8 x 3ö, bra 4ö, 8x5ö
inkl 19b,c, 7x 6ö inkl 20h, 15x 12ö, 3x 20ö, nr 23,
24e,i,g . 3x30ö 2x 50ö och 27c,d. End el pr-vackra
stpl
1100
752Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser
21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15,
7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca
15.000
1100
75335 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2,
God kval , några vackra stpl. F ca 8500
1100
754Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö,
12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F
ca 23.000
1100
755Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183
plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö
i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326
BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500
1100
756Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp
t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm
bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 15355bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare
välfylld.
1100
757Gammal restsamling stämplat specialiserad, med en
del bättre kvar, ex 2x nr 50-51, 11 st omv vm på Oscar
II, 126-35 ,142Ea (F 1400) bra ex, 2x 141bz (2x350),
144Acc pprs par, 144Cb par AV ppr, 144Ecx, 151Cbz
(F500), bRA TJÄNSTE med t 14 kpl 5ö praktex, 6ö lila
+ grå, t 13 med ex ok 6ö. Fin kvalitet på märkena.
1100
758Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några
singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB.
324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
759VISIRPÄRM STPL DUBBLETTER, ca 1400st, VAPEN
- 1938 F 2011 CA 22.000, MED NÅGRA VAPEN ,
MÅNGA RINGTYP OSCAR BAND. eX 9Ö VAPEN BLÅ
STPL MEN KHT. 50Ö VAPEN , NR 27 44, 51, 2x 65,
div landstorm 105-14, 126-35, 2x 136-38. band som 5x
153 varav 2 st 153c, 233a 4st, 233b i 4-block, och en
hel del PRAKT stpl här och var. 1100
760Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F
11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t
13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:-
1100
761Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 12635, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258,
269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier
finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
762Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a.
3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca
11000, ngt bl.kval.
1000
7635 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs.
PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
764SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A.
BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BCCB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman,
sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca
13500 lågt utrop! 1000
765CA 80 OLIKA BB PAR 1954-1967 I LYXKVALITET,
DÄRTILL CA 10 MÄRKEN. ALLA SPECIAL FDC
STÄMPLADE MEN SUPERLYX AV SVÅRA PAR.1000
766Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp,
nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års
m.m. 196
1000
767RINGTYP T 14 PARTI 55ST ALLA VALÖRER ,
MÅNGA NYANSER ex 19b, 20e, 20g, 20j , 25c, 26a
(ft), F ca 11500:-
1000
768Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med
nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även
ngt ** tj21..
1000
769Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69,
ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl.
Bra kvalitet. Högt värde.
1000
770Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album
blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex
3nyanser nr44
1000
771Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr
16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några
bättre lösen ex 6ö t14. 1000
772Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex
6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med
felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
773Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i
nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl
(ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra
40-tals serier 1000
774Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl.
Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö.
1000
775Parti 4-block ** nr 50-318C, bl.a. nr 53, 84,massor
medaljong (även div 6-12 block)144Ca,144Cb, 24142C, Tj 46 m.fl. F -04 ca 10400:-
1000
776Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4
st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr,
4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph.
Vacker lot.
1000
777Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl
60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer
, Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt
utrop. 1000
778Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller
olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c
187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:-
1000
779Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl,
speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant.
1000
780SAMLING 1916-21 nr 105-155 , inkl 27 olika
landstorm och ca 40 st olika bandmärken inkl vacker
142Ea.
1000
781Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album
blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde.
1000
782Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken
som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div
landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F
ca 20.000 alt räknat.
1000
783Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x
20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar
, flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer.
Vackert parti.
1000
784Samling ** 1928-42 påvisirblad, inkl 226-30, 234-58,
259BC, 261BC-CB, 262BC, 267CB, 266-68 kpl 9st,
318BC-CB, högval 322-23, 327, 329 m.m. Fin kval
många pr.
1000
785Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968,
nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55
visirblad. Hög kvalitet
1000
786Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d,
5-strip serie tre ronor. F ca 9000
1000
787Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och
50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex
över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar.
1000
788LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA
märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
789Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av
var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera
prs
1000
790Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken
och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs
märken kpl?
1000
791PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div
nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x
34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m.
1000
792Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009
ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö,
1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca
75 x 1kr. Några praktstpl. God kval.
1000
793Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet
fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt
värde.
1000
794Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**,
156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt
värde.
1000
795Samlig ** (fåtal *?) 1938-80 i tjockt album med ex
266-68, 318 CB, 320 BC Berzelius pr par, tre kronor
kpl och därefter nära kpl med t.ex 332C, 337C. Lågt
utrop
1000
796Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på
gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.
Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x
34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 130001000
797Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men
även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra
spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter,
5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28
ktt. Delvis bl kval. Prisvärt
1000
798Parti olika märken ** nr 140- 230, bra band ex 143Ea,
145Ea, 146Ea, 147, 162, 176C, 186, 187, F 2009 ca
11.300:- God kval.
1000
799Parti lösen t14 och 13 på 4 visirblad. mest stämplat
35 st t 14 alla valörer bl.a. 3x 50ö, 6x 1 kr. och ca 90
st t13 ex 5x 24ö varav en **, 5x 1kr en ostpl. F 2010
ca 17.000:- Något bl.kval.
1000
800Samling ORTSTÄMPLAR A-Ö ,l ca 1400st länsvis i
visirpärm . vackra stämplar AB- PRAKT-LYXS , något
bl.kval. men många fina ex.
1000
801146Ca , 100 st stpl ex på Visirblad. God kvalitet.
Ovanlig post. F 16.000
1000
802Samling stpl i bra Facitalbum 1855-1990, bl.a. 4sk
brun lokal kht, 5,3prs 12ö, 2x24ö 30ö vapen, nr 14, 16
flera ringtyp bla flera prs t 13., nr 44, 51, flera pr-lyxs
oscar, nr 65, 105-14, 126-38, 8olika kongress,och
9 olika Förening inkl båda 60ö., 226-30 sen fåtal
märken. Lite bl. kval men flera vackra stpl.
1000
803ORTSTÄMPELSAMLING I 2 insticksböcker Länsvis
och A-Ö, oscar- 1950 tal ca 1900 st . Lågt utrop 1000
804PR-LYXSTÄMPLAR( några AB) , insticksbok ringtyp
ca 80 st, oscar ca 200 st, och 1950-80 tal ca 800st, .
Totalt ca 1080 märken.
1000
805Samling tjänste **/* 22 st stora och små tj kpl ex
tj 20** , tj22B **, tj46cz**, mest bra kval. F 2011 ca
12500
1000
806LYXSTÄMPLAR, 7 ST RINGTYP, 1 TJÄNSTE OCH
20ST OSCAR-MODERNT. totalt 28st.
1000
807SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68
BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA
7350:-
975
808Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i
årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500.975
809BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och
några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca
14.500:-.
950
810TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj
11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT
EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4BL,1x3strip
900
811INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE
DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2
ex tj 10 m.m. F ca 12 000
900
812SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED
BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV
FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300
900
81375 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE
LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74
900
81446 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b,
c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet .
900
815Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i
nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st,
L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a.
900
816Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14
stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *.
900
817LÖSEN t14 kpl (1 o 3ö ostpl) bl.a. felfri 24ö rödviolett och 13 kpl delvis * inkl stpl ex L17a, 17d, 18a,
L20*. F -04 ca 8700 900
818Samling * i Facit album , ganska välfylld med
bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen
välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB.
900
819Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet.
Många nyanser. F 14000
900
820Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a.
t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många
13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt
bl.kval.
900
821Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96,
141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800
(2007)
900
822Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL
VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**,
181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca
12200 God kval.
900
823Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö,
tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000
god kval
900
824Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90,
144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m.
God kval
900
82524öre VAPEN 27 st i nyanssamling, och 1 brev. De
flesta nyanser finns, en var ÖRF . Mest god kvalitet.
900
826NYANSPARTI VAPEN MED 6X 5Ö 3X 9Ö,19x12ö inkl
9a, 7X 24Ö. 4X 30Ö, 5X 50Ö, 10st 3ö 14B och 3x 20ö
nr 16. Blandad kvalitet. F ca 17000
900
827Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700
bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr
F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- +
nyanser varianter m.m.
900
828Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl
bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**,
267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block,
bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö**
fin kvalitet. Bra
900
829Samling ** och stpl oftast både stpl och ** samt en del
häften i bra tjockt Schabek klämfjäder album 1868-86
flera vackra PR-LYXstpl och bättre **. Nominal ca
1300 för de ** 900
830STORA TJÄNSTE ca 700 st, varav ca 35st F ca
8000 i mkt bl kval, t 13 35x2ö, 20x 3ö, ca 35x 13A, 5st
6ö, 11st 12ö. 12st 24ö, 24 st 50ö röd, 7x tjnr 25 och 4x
tj 26. T 13 F ca 16000 med flera vackra-praktstämplar
och något bl.kval F total ca 24.000:-
900
831Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla
valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera
PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st
linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för
lösen ca 3200. Intressant
900
832Samling stpl i 2 album 1855-1969, märken från nr
7 fint ex, nr 10, 14A kht ( F 5500), bra nr 18 4ö t 14
( 1300) , nr 20, 24, 41, 44, 65, 75, 144E, 145E 2st,
146Ca, 152cx, från 1930 tal ganska välfylld med en
del bättre , M8, . F 2011 ca 18.000:- Prisvärd.
900
833Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin
5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal.
900
83432sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par
serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera
PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-.
875
835Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5
och 6 kpl. F 2003 ca 7000
875
836INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH
TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL
F ca 14 500
850
837Samling tjänste stämplat komplett förutom nr 10 och
22b, inkl 6ö grå, några extra nyanser som 20d, F ca
8500
850
838Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**,
168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna
slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca
8500:- Bra kvalitet
850
839Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13,
div Små tjänste och lösen 850
840RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) .
F 2007 ca 8800, några vackra stämplar
850
841Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4
st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph
2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval
enstaka kt.
850
842Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a.
nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej
332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt
utrop
850
843Samling stpl 1858-1949 i Esselte album för specialsamlare , div vapen , 13-16, ringtyp, ex 2x nr 20, 24,
26, 44, 2x nr 51, nr 105-14, 126-35, en del bättre band,
211-214, 216-17, tj 15 m.m. Lite bl kval. men många
riktigt bra och en del PRAKTs.F 2011 ca 17:000 850
844Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr
179Af,180b F 5600 bra ex
800
845Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr,
Bellman BC m.m
800
846SAMLING STPL VAPEN-1952 PÅ ALB.BLAD. dIV
VAPEN, RINGTYP ,BAND,KONGR.,FÖR. M.M 800
84730 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED
NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st
3-strip. Flera prakt-LYX stämplar.
800
848SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 196586, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300
800
849SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB
PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev
mm. bra kvalitet.
800
850Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga
märken 1951-68 mest **, några häften m.m.
800
851Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett
par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par)
146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr
ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
852Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl
( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block.
800
853Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad
ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några
PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16.
800
854UPPLAND (B-LÄN) Ca 700 stämplar varav en del
brev ( mest 1970-80 tal) och klipp i bokstavsordning
Ringtyp- 1980 tal mest 1920-60 tal. Läsbart till Prakt.
En del lite bättre.
800
855Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö,
sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som
par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
856Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest
* ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163,
3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca
19300:-
800
857Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e,
20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några
blå stpl.
800
858SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej
helt kpl . Nominal ca 1400.
800
859Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö,
5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a.
nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500
(2007)
800
860Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men
även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca
1400
800
861Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x
35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**,
165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c ,
F ca 11.000 god kval
800
862Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med
många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl,
gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58
*, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals
serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936
och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
863Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra
nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20
olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra
värde.
800
864Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea,
flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st,
191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex
Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt
katalogvärde. (ca 11000)
800
865Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st
med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera
ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
866Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser
6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö,
6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar
nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500
800
867Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex
126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163,
167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde.800
868Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23
visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga
inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A
i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca
14.300 .God kvalitet.
800
869Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostäplade
* 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a,
186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje
märke ddelvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin
liten bok från ” Du IX éme Congres Postal Universel á
Londres 1929”
800
870Visirpärm med ca 1000 st tämplar vackra -prakt-Lyx ,
ringtyp -1990 tal ,delvis på klipp, på över 50 visirblad.
Diverse sktddsperforeringar på medaljon, några varianter och div erse utland ingår samt många moderna
BB par och block.
800
871Samling i Facitalbum 1858-79, mkt välfylld med
flera dyrare märken vape-ringtyp , bättre band som
142Ea, 144Ccx, massor BB par ex 344BB, tjänste
m.m. Mycket hög kat.Blandad kvalitet i början. En del
moderna pr-lyxs.
800
872BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del
BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000
några * oräknat. Mycket lågt utrop.
800
87348 sid insticksbok med stämplat .vapen, -1997 med
1000 tals märken,och en del bättre tidigare.
800
8743st postverkets presentsböcker med märken ** en
1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex
321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969
med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 196770 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet.
800
875Intressant parti bandmärken mest 139-152 men en
del senare till 1936med vackra stpl , varianter, kuriosa,
ex 152A i FDC stpl par LYXs Norrköping 28-7-20, 7st
142Acc( 2700) 3st 144Acc (720) 18st 148cx, ( 3300),
148 cxz (800) , 5st 156 cxz( (F 3600) 162cx (möjligen
liten del av kpv), 165 bz 2st, 165 cz 5 st (2250) , par
3-6 strip felperforerade märken , extra höga, dragspel,
prakt stpl m.m. kanske 400 märken. F bara för bättre
vm Ca 16000
800
87650 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser
stämplar ? F 12500
800
877ORTSTÄMPLAR, ca 900st på 14 sidor i insticksblokVapen , ringtyp, oscar medaljong till 1940 tal. Flera
prakt stämplar. En del 75 kr m.m. ex flera Sjöryd på
medaljong (a 75).
800
878POSTOMBUDSSTÄMPLAR, 240 st, ca 150 st klipp.
och 80 lösa mest 1939-51. Många pr-lyx avtryck,
ogenomgånget. Fynd?
800
879VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16
BL.KVAL F ca 9000 (1998)
750
880PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr
7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD
KVALITET. F 10000
750
881LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED
L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i
övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96
7300:- och mest god kvalitet.
750
882Visiralbum Tjänste och Lösen med mest stämplat,
bl.a. 2st Tj3, Tj7-9, 10 st Tj 22, 4-bl. Tj38+39 m.m. F
1994 ca 9000
750
883LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN
ALLA STÄMPLADE. F ca 7500
750
884BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med
serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet.
750
885LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100
st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med
1+3+12ö ingår. F ca 8500:-.
750
886SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även
en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
887OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar,
strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG,
JÖNKÖPING rullst.
750
888Visirpärm med ca 3 blad stpl dubblettparti TJÄNSTE
märken med t 14 kpl i bl kval, massor t 13 , ex flera 6ö,
22B kht, delvis praktstämplar, div små tj. m.m.
750
889Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3
grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m.
750
890TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F
7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö,
prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
891Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr
bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och
vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant
750
892Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet,
därimellan välfylld . God kval.
750
893Samling 1935-79 i tjock A4 pärm med ex 9 olika BCCB och flera pr-lyx stämplar
750
89412 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26
märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs
märken o brev .
750
895LÖSEN T14 och t 13 kpl inkl 24ö rödviolett L7a, (l4
tunn) annars fin kvalitet. F ca 6775
750
896STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR,
många olika valörer.
750
897Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser,
flera v3 m.m. F minst 8000
750
898ORTSTÄMPLAR, VACKRA STÄMPLAR I 2st 32 sid
insticksböcker med ringtyp- ca 1967 i nummerordning.
Totalt ca 3000 märken med tvalda stpl i något bl .kval.
Många PRAKT stpl. Lågt utrop
750
899Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite
bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:-
750
900STORA TJÄNSTE t 13, kpl serie * ( kanske några **)
med prakt 6ö, bra 12ö , mycket fräsch AB ex 20ö röd,
br 24ö, 22A kt, F 2011 ca 7000:-
750
901 LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra
1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu
fl.F 2011 ca 10600:-
750
902Insticksbok Ortstämplar ca 1500st mest på Oscar,
några ringtyp , en del medaljong. Sorterade länsvis,
läsbara AB-PRAKT.
750
9032 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca
400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20,
24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke ,
M8 m.m.
750
904Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra
Tjänste på alb. blad och instickskort
700
905Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div
bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre
,några prakts
700
906KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö
är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-.
700
907Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp
t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie
luftpost m.m. F ca 7200.
700
908TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.
BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN
INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000
700
909Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika
Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest
bra kval.
700
910Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok
kval.
700
911Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189,
3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket
bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken.
Blandad kvalitet. F ca 14.000.
700
912VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA
TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14
OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
913Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+
alb värde.
700
914SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex
240-57, . Nominal ca 1400.
700
915SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca
1000, flera bättre ex.
700
916Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1,
63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m.
Bra kval.
700
917KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest
välcentrerade ex.
700
91825 st 12öre vapenbrev med olika ortstämplar. Bra
kvalitet.
700
919Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med
ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö
röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del
med omv linjer m.m.
700
920Samling stpl 1970- i Schaubek blå fin klämfjäder
album med omfattande modern samling stämplat. 700
921Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122
i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca
1100:-
700
922Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad .
bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan
BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F
2005 ca 6500
700
923Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB
ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F
ca 6000
700
924Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre
band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222,
318BC, 324 CB m.m. F ca 9000
700
925Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st,
20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt
bl . kval. 700
926Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser
12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
927Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14,
5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt)
blandad kval F ca 11000 (2007)
700
928Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2
ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20,
3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007)
700
929Samling stämplat och ostämplat 1962-79 på Facit
album blad, många vackra stpl KIL och många PR LYX
STH pfa,. Hög nominal för ostpl.
700
930Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö,
4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x
50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st
nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000
700
931Visirblad vackra stpl märken vapen 2x5ö,24ö 12ö a
nyans, 4ö t 14, 20i, 22 pr-lyxs, 2 Ab-prs 20/20, 24h, nr
30 i 4-bl 6 prs ringtyp t 13 + 2x 34, 318bc-cb ab-prs,
324 CB m.m. 700
932TJÄNSTE T 14, 13 och små tj 1-54 kpl med några
extra nyanser ex 6 ö grå. F 2009 ca 9500. Något bl
kval. Några Prakt stämplar.
700
933Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38,
4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö
Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen
50ö. 700
934Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl
nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st
olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000
Några PRS.
700
935Visirpärm Kuriosa stämplar, färgade stpl, makuleras
stpl, rullstpl, express, bläck mak, MB, samt massor
etiketter, REK Tull,express, okänd, flyttat etc Även
några äldre inlämningskviton och några brev. 24
välfyllda visirblad.
700
936Samling stpl 2000-2003 kpl på Leuchturmblad med
fickor och ca 70 LYX stpl (KÅGE)märken par eller
block.
700
937Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl på gamla
albumblad med ex 13x2ö, prs 14a, 4st 6ö, 22x30ö, 5x
50ö röd, 2 av var tj25-26, små tj kpl. Några vackra stpl
700
938ORTSTÄMPELSAMLING ca 650 olika bandmärken
1920tal -ca 1940 , mest profil vänster, länsvis sorterat
på härad A-Ö i 32sid insticksalbum något bl kval. 700
939LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13
inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca
17.000 en del vackra stpl på t 13.
700
940Samling i hemmagjort album 1858-1965 med fickor.
bl.a. nr 14, 16 34, 65, 2x146E, 153, 202-03, 269B1,
några BC-Cb ex 324 BC, några vackra stämplar , F
2011 ca 10.000samt 16 sid insticksbok med ca 1000st
dubbletter
700
941Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med
fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t
13+ Ph med en del prakts. F ca 7500
700
942nr 233 a11st + 2x4block + par =21st och 233b 10st
5kr slottet vittpapper, Fin kvalitet. Ett par Prakt stämplar. F 5600+
700
943Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj
1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200
700
944ORTSTÄMPLAR, ca 180 st mest 1980 tal. DE
FLESTA PRAKT.
675
7
8
945PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL
BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F
ca 7500
650
946PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis
* och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F
1999 ca 5300.
650
947RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8
av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God
kval.
650
948Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block
*/**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong
block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500
(2007) biligt
650
949Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt
men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st
ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå,
finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m.
650
950LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90
ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls
marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat.
Fin kval
650
95112 ÖRE VAPEN, ca 232 stpl ex i nyanser , inkl flera
tidiga, grönblå och ultramarina. Något blandad kval.
650
952Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab
, 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid,
Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500
650
953PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A.
52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD
KVALITET .F ca 5400
600
954BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST
STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA
FINA EX F ca 7200:-
600
955Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och
ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken
600
956Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad
med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b
*), övriga 3-6 av var md en prs nr 51.
600
957Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad
med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några
varianter .
600
958NR 160 , 45ÖRE POSTEMBLEM CA 150 EX PÅ
ALBUM BLAD STPL F CA 7500.
600
959Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57,
bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600
förmånligt utrop.
600
960RINGTYP T 13 3, 4, 6 ,12öre NYANSER på albblad,
17x 3ö,16 4ö, 106ö, 24x 12ö+ 2 st 4-block. Nyanser
t.ex 28c . Flera prakt stämplar.
600
961LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2
VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2
4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25,
5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:-
600
962TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i
praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv.
600
963Samling helsaker 1872-1925 i gammalt specialalbum
mest obeg . Omfattande ca 130 st olika med ex 19
olika bke33.
600
964TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1
och 2.
600
965Parti ca 35 märken nr 6-337C, bl.a. mkt vacker 5ö
vapen. i bl kval r 6, 8,11,12, 15, bra ex 60-80ö Kongr,
80ö För, 233b div stämpelkuriosa m.m. F ca 10.000
600
966354BB Flottan 20öre ,62 bra stpl BB par, F ca 6000:-
600
967Samling ** ( ngt *) 1887-1970 på visirblad. F ca 6000
flera bättre.
600
968Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35
i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några
BC-CB.
600
969Samling stpl 1920-55, med flera bättre bandmärken,
140Ca, 141a ngt ktt, 145Ea, cx,cxz, 146 E, 151Cbz,
153-55bz, 156cxz, nr 169 b, många BB par, flera
vackra stpl
600
970PARTI LÖSEN , mest stpl L1*, och 11st stpl t14 inkl
3,5,2x20,24ö rödviolett, 24ö grå 2x30ö, 1kr. 38st t13
med ca hälften stpl bl.a. 24ö grålila, 3x1kr Några
vackra stpl
600
971Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B,
div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö,
Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl.
600
972Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr
153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB,
322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet.600
97316 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp ,
lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98
i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen,
FDC Postverket m.m.
600
974Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex *
+** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 *
prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia
9-blocksats 471-75
600
975Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika
BC-CB par.
600
976LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST,
bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
977Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre
kronor , F ca 7600 bra kval.
600
978LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på
gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl
L17a, 5 st 1kr . 600
979Gustav V profil höger, gammal utförlig nyans samling
mest ** några *, bl.a. 269CB 4-bl** ngt sal marg, ca 29
4-bl varav 5 st 273BB, 20bl, 41 st 5-strip. Noggrannt
nyanserade. Varianter 275aiv 5-str, 275CPI 1exi 4-bl,
282PI i mit av 5-str. Stort mervärde för nyanseringen.
600
980Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok
17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-,
efter billigaste nyans
600
981Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt
bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200
600
982Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad,
lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13
(14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F
2009 ca 9300:-
600
983Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö
prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö
m.m. Flera prakt stämplar.
600
984Nyanssamling ringtyp t 13 med ca 150 märken alla
valörer. utom nr 37 F2009 efter billigaste nyans ca
8000:- Några prs.
600
985Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca
90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr
153-55** , högvalörer som Linne’50ö, Berzelius 30ö,
120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina
souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
986Nyansparti nr 14B 3ö lejon 23st och klipp med par
, klipp med 3+2x12ö vapen. Ett par ex typ III ingår.
mest god kval. 600
987Liten insticksbok **/’ Oskar- 1965, med flera bättre ex
som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4,
215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken.
samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. 600
988Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850
600
989Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block
stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl
+ stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **,
8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt
utrop
600
990SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962,
bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius,
Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika
block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop.
600
991Parti stpl , vapen ringtyp, oscar , tjänste m.m. på 13
instickskort ca 170 st , bl.a bättre nr 10-11, 14, 16,
105cx F 800, 179bz, stora tjänste tj 1, 6, tj 8, tj 10,
m.m. Flera intressanta och vackra stämplar. F över
5000 + stämplar
600
992ORTSTÄMPLAR (2700st) ca 1200 A-Ö i 2 inst.böcker
1 med oscar-modernt (ca1990) mest AB och prakts
länsvis A-Z-BD län och dessutom ca osorterade 1500
läsbara st i insticksbok. Något blandad kval.
600
993Samling i 2 pärmarpar och 3-5 strips, 4-BLOCK
stämplat 1932-42 med ex266-67BC-CB, 318BC-CB,
320 CB, 321BB,CB, 324 BC,CB , 332 BC 4-BLOCK
(ngt smal marg) 337C 4-BLOCK. GOD KVALITET,
prisvärd.
600
994OSCARSSTÄMPLAR PKXP No 1-112 i 4 insticksböcker med något Vapen , ringtyp o medaljong. Ca
2700st läsbara-praktstämplar.
600
995Ca 75 försändelser 1970-80 tal med POB och LBB
stämplar ofta i LYXsi urvalshäften . Mest BD och Z
län.
600
996ORTSTÄMPLAR, VACKRA STÄMPLAR PÅ 7 visirblad
ca 300 märken ringtyp -1970, plus ca 70 olika 1980
tals märken med LYX stpl Helsingborg, samt 16 sid
insticksbok fylld med klipp med vackra stpl.
600
997ORTSTÄMPELSAMLING vapen - 1970 tal BD -LÄN
både Lappland och Norrbotten ca 400 stämplar ,
delvis dubbletter i 48 sid insticksbok. PR-LYX- läsbara
, några bättre som nr54 Nuortikon 1900, Svappavara
1906, 10ö Oskar Kukkola ktt. Lite bl kval men lågt
utrop.
600
998Insticksbok med stpl stora och små tjänste, ex 3st nr
1, 3ö t 14, 8x 12ö, 4x 24ö, tj 9( kt)-10, 100 tals t13
med alla valörer ex 4st hela 6ö, 6 bra 50ö röd, tj 25 2st
, tj 26 många små ex tj 46, 2st tj 30 omv vm. F 2011 ca
12.000:- Lågt utrop
600
999Parti stora tjänste , små tjänste och lösen. ( ca 800
märken)i visiralbum och album blad. stäplat med några
undantag ex tj 18 ** (kht), många tj11 F ca 13000
många prakt stämplar 600
1000STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS ,
något småfel.
600
1001Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr
7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare
glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö
vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet..
Lågt utrop
600
1002VÄSTMANLAND, ORTSTÄMPLAR, oscar-1990 tal
samling A-Ö i visiralbum ca 1000 st läsbara till LYXs
,ngt bl.kval., ca 1/4 är på klipp. mest olika eller olika
typer . Intressant mängd.
600
1003PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea
STPL+**, 146E Fca 5200
550
1004Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl,
tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **,
327 **, 550
1005Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med
bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB
.... Hög Kvalitet F ca 5000
550
1006Samling */** 1932-74 välfylld på 25 blad,262 BC**,
262 BC**, 266BC *, 267BC*, 321BC *, från 1952
verkar bara vara ** inkl ex Bildstenspar och ganska
kpl. Högt värde.
550
1007LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö
BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:-
550
1008Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB,
323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval
550
1009Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x
13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i
lyx m.m F ca 5500 god kval.
550
1010W-LÄN ca 190 st ORTSTÄMPLAR ringtyp- modernt,
flera olika, mest prakt stämplar .
550
1011Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12
ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F
2010 ca 9000, ngt bl. kval
550
1012PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex.
234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4=
5000:-
500
1013Liten samlingRingtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a
12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca
20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men
mervärden finns.
500
1014BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö
VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63
500
1015ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST,
BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26
olika landstorm .Bra kval.
500
1016LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **,
1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
101730 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt
bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar.
F 2800 +++
500
1018Samling RINGTYP 1 4, 13, ph ca 110 ex (ej nr 18,37)
allt stämplat och med många nyanser 20 e, 20h, dock
blandad kvalitet.: Lågt utrop !
500
1019PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH
Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F
ca 1000:-
500
1020Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper
62st F 4650 för enbart dessa. 500
102118 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13.
500
1022Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a.
168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div
högvalörer och serier 1940-60 tal.
500
1023Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie
1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar
parserie, 4 st SAS häften m.m.
500
1024Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr
149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500.
500
1025BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl
Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika
ur HA6.
500
1026Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en
Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra
stpl
500
1027Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och
små tj vm krona kpl. Bra kv.
500
1028Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000
500
102925 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x
24ö t13 m.m. Mest PRS
500
1030Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex
nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300.
500
1031Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div
vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st
olika 4-block ur HA 6, m.m.
500
1032Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora
tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B.
F ca 15.000 Mkt Bl.kval
500
103332sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket **
med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och
utländskt.
500
1034TUMBA ORTSTÄMPLAR, 10 märken och 4 försändelser ringtyp 6st bl.a. Blå -77, brev 1873, Oscar 1
bläckmakulering, AB-PRAKT
500
1035Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest
ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite
lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
1036Samling stpl tjänste på alb blad. 8 st t 14. Många t 13 i
nyanser och små tj kpl
500
1037Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca
100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval
men prisvärt.
500
103816 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några
bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel,
413sx2 4st, 416 sx1, m.m.
500
1039Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div
ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC
framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m.
500
1040Samling stpl 1920-1936 på albumblad bl.a. många
bandm., UPU 1924 11 oilika bl.a 1kr, 212cx , bra ex nr
238 m.m.
500
1041Samling stpl 4sk vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp
t14 dessa i mkt bl kval sen bra ringtyp 13 och ph inkl
2nyanser 6ö ph. F ca 12.000
500
1042Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block
nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220
tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000
500
1043PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j
19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
1044LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE,
samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö.
500
1045Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt,
7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x
273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
1046Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser,
**/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj
23**, F 2007 ca 5800
500
1047Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194
enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval.
500
1048Gammal insticks bok ca 250 stpl märken ringtyp- 1940
tal bl.a. ca 50 st nr 154, 20st nr 155, par L10, vackert
4-bl L 11samt div ** ex 5 st 212cx, 20 st 8ö oscar i
block, F 6500 ** ca 3100 och något * = totalt ca F
2007 10.000:-
500
1049Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34,
38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre
bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd.
500
1050Samling ** 1938- 81 i 2 visirpärmar, ex 146C i par,
258CB, 262BC, välfylld från 1944, bra nominal. 500
1051Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre
högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen
60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3
par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr
234-37, 240-68 2-sid.
500
105212 ÖRE VAPEN, 160 stpl ex i nyanser , inkl flera
tidiga, grönblå och ultramarina. Något blandad kval.
500
1053Samling 1938-60 i gammalt album men några
bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika
4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika
BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb,
m.m.
500
1054Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x
3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar
i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 7174cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
1055Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar
och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö
vapen .
500
105656 ST 12Ö VAPEN, bl.a.extrem a1, flera e-f, g, h m.m.
Några vackra stpl, ett PR-LYXex.
500
1057Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs,
nyanser m.m. F minst 5250
500
1058Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940
tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld
inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd
500
1059Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö
röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra
värde
500
1060Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a,
30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde
500
1061Verbisblad 1855 -1967 med fickor och samling ** ,
med en del bättre ex 187c PR-LYX, Tre Kronor kpl,
323, 331 , en del serier och bätre 40-60 tal. Tj 21 ** +
tj21*, 215* ,246-57* m.m. Dr bladsats.
500
1062PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera
superlyx.
500
1063Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på
albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*,
181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre
senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet
hundratalsmärken.
500
1064Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa ,
omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block
inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet.
500
10653 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 **
märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i
strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även
(F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2
årsatser 1977 och 1980.
500
1066Medaljong liten nyanssamling på 3 visirblad ca 130
märken, flera PRAKT stpl och varianter ex 11 olika
valörer med riktkors, vmm.m.
500
1067Oscar nyanssamling alla valörer å 6 visirblad ca 200
märken, flera PRAKT stpl och varianter ex 13 st med
omv vm m.m.
500
1068Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca
25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14
1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa)
m.m. En del ostpl/** ingår.
500
1069Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl
serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955,
även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen
ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
1070Samling stämplat 1977-99 komplett och med många
praktstämplar. (Notering F 8800:- kan nog stämma).
Fin kval.
500
1071ORTSTÄMPLAR , A-Ö samling i visiralbum Oscar II
-50 tal. Ca 500 st många praktstpl och mest olika. 500
1072Parti inkl ex 13 olika stpl BC-CB par ex 262BC-CB,
och 40 tal bättre BB par ex 321BB, 344BB, Petri par
stpl 1952 m.m. bra kval
500
1073Parti **/* på 5 visirblad, ca 180st delvis i 4-bl, ex 32
2st*, 34*, 402st **, 26st lösen inkl 3x L18**,Oscar
7x 5ö**, 25ö nr 57**, 67**, 4-block ** nr :52-53, 6164,79,82,84. F 2010 över 6000 för de** och ca 2000
för de*. 500
1074Parti vapen ringtyp- medaljong på 11 visirblad. . Bl.a.
bra 24ö vapen , fin men 17ö lejon ngt kht, 2x nr 20,
nr24, 27, diverse ringtyp och ringtypssklipp m.m. Totalt
ca 220 märken
500
1075LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A.
TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj
25-26 m.m.
500
1076Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 6 st 12ö 2st
24ö +24ö grå nr 17a , 4st 4block 6+6+20+50ö och
ostämplat ca 26 st inkl felfri 24ö grålila nr 17a *. Mest
bra kvalitet F 2010 ca 9000:-
500
1077Visirpärm med över 500 märken med utvalda stämplar
ringtyp- 1970 tal, mycket PR-LYXS oscar även
boktryck. Något blandad kval. Prisvärt.
500
1078Värmland-Närke ortstämplar delvis A-Ö, järnväg m.m.
.Oskar till modernt delvis på klipp. , ca 600 märken.500
1079Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex
4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18
(kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010
ca 9000:-
500
1080Samling på Leuchturmblad utan fickor 1858-1984,
välfylld med en del lite bättre i 100-400 kr klassen
(utan de dyraste) ex nr 10, 114,16, 52b, 65, 145E,
146E, 238, 261 Bc, 321BB... F 2011 kanske 10.000
500
1081Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39
**? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld.
500
1082TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st
20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x
4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
108316 st stora tjänste t 13, F nr tj 25 8 st , med små
tryckvarianter och tj 26 4 st par där ena märket har
samma varint ”tryckskada t.v. om ö”. F 2011 ca 5000,
god kval
500
1084MILITÄR BREV och märken M2- m12 BREV BEG,
OBEG, LÖSA MÄRKEN , EX 11 st stpl M3, m8
OBEG BREV, *, STPL, ganska omfattande i pärm.
500
10854 st album med bl.a. stämplade dubbletter, inkl bättre
som 136-38, 324BC, 321BB,321Bc, nr 202-04, 214,
217, 220, 222 2st, 238 , 4 320B, 328BB 5 par, många
40 tals BB, 70-80 tals häften med nom över 200,
visirpärm med välgörenhet, provtryck och kuriosa
m.m., insticksbok stpl block ca 100 st 1960-80 tal med
bättre. Lågt utrop.
500
10862 insticksalbum 32+16 sid med stämplat och ** (
kanske ngt *) G.V. ADOLF märken med massor BB
,DD. SX par och flera bättre.
500
1087Tjock insticksbok, Postemblem 158-174, ex ca 140 st
1 kr vitt papper nr 168c-d, flera 159b, 160. 174c. Ettpar
tusen märken. F 2011 ca 30.000 Stämplar vm ? 500
1088PLK, PKXP PKP STÄMPLAR, 88 st, ringtyp- medaljong några senare, i mest PR-LYX på insticksblad, ,
ogenomgånget. Fynd? samt ca 300 järnvägsstämplar
läsbara -prakt i insticksbok.
500
1089ORTSTÄMLAR B -LÄN i 2 insticksböcker , CA 50ST
(+ ca 10 andra län) UTVALDA PÅ SMÅ KORT , mest
ringtyp-oscar, samt ca 80 märken 1940-80 tal B län
delvis på klipp, flera pr-lyx och ca 40 försändelser
1936-modernt.
500
1090VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN,
14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs
långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval
500
1091FÄRGADE STÄMPLAR PÅ ringtyp, 13 st varav ett
par nr 24 Visby 30-12-75, Göteborg på 24ö nr 24, röd
Jönköping på 4ö nr 29 och nr 34-35, Deje , Mellerud
på nr 34 m.m.
500
1092Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer
BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600
475
1093TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD.
KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-.
475
1094Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100
sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening,
div stpl par m.m. F ca 9100
475
109534st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen
. nr 9 h-j.
475
1096Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner
1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
109716 sid insticksbok med div stpl märken några bättre
som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar.
475
1098Parti 2- 300 märken **/* 1911-20 medaljong- Luftpost och tjänste -lösen 1874-1910. bl.a. nr 96 *, div
landstorm 2serier 136-38, tj 15,3x tj21, 224-39 och ca
60 st lösen. F (2006)ca 7000
475
1099PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57
st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260
m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
1100PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA
L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval
450
1101PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14,
ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A
450
1102RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX
3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b
m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet.
450
1103Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5
st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra
stpl.
450
1104Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500
450
1105Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad,
många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A
,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003
ca 6250:-. LÅGT UTROP !
450
1106Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr
53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169
cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500
450
1107Tjänste samling stpl inkl några t 14, många t13, ex
5 st 12ö Tj17, 20f, 4 st 50ö röd, tj46 m.fl F ca 6000
ngtbl kval men även flera PRS.
450
1108Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men
bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock
kt, ktt, bra st tj 46 m.m.
450
1109Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö,
2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr
tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
111012 ÖRE VAPEN, 160 stpl ex i nyanser , inkl flera
tidiga, grönblå och ultramarina. Något blandad kval.
450
1111Nyanssamling stpl ringtyp t13, flera ex av alla valörer
(ej nr 37) , 10st 3ö, 12st 4ö , 12x6ö, 8x 24ö, 9x 50ö,
7x 1 kr m.m. god kval. F 2008 ca 5500:-, efter billigaste nyans
450
1112Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19
på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste
inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4,
visirblad lösen *-(*). F ca 5000
450
1113Parti ** Oscar -1970 på ca 37 välfyllda visirblad
BL.A. 4-BLOCK NR 118, 122, 226-30, med många
bättre serier 1960 tal, fF 2010 CA 7000 , lågt utrop 450
1114nr 24, 24ö ringtyp t14, 13 fina ex i nyanser
450
1115Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr
Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000
450
111612 ÖRE VAPEN, 160 stpl ex i nyanser , inkl flera
tidiga, grönblå och ultramarina. Något blandad kval.
425
1117Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36
kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat.
400
11181924-36 */** flera kpl serier F ca 3500
400
1119BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA
145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca
4000
400
1120PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23
pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:-
400
1121Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54,
div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
1122Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs
Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m.400
1123Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många
PR-LYX. F ca 3200++
400
1124Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska
märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m.
Hög kval.
400
1125Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö.
50ö, 3ö . F ca 7000
400
1126Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera
PRS bl.a.Trädet 90-91
400
11272 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o
ringtyp. .
400
112816 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a.
ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr
139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-752,
400
1129Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö
och 2x 1kr. En del PRAKT stpl.
400
1130Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i
4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x
153, 2x 159bz, 168bz, m.m.
400
1131Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30,
234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block.
400
1132Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra
BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis
även ** i serier eller parserier. 400
1133Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A
utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35,
4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000
400
1134Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex
145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl
som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval.
400
1135Lejon samling 10x 3ö, bra 17ö, 4x 20ö , flera
nyanser , .
400
1136Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla
valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
1137Pati stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter
BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :-
400
1138Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B
ngt intorkadgummi F 7000
400
1139Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a
och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
1140ORTSSTÄMPLAR 41 st olika på 20 ö ringtyp nr 33
och 46, mest prakts ,något blandad kval.
400
1141Dublettparti olika ex stpl ,nr 75, tj 15 och sen mest
1920-40 tal med , 216, 233a,b , 6 olika BC CB ex
324BC-CB, BB par m.m. F ca 6000
400
1142Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div
bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222,
tj22,tj2prs197cx
400
114316 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken
och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
1144Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även
praktstämplar F ca 3300
400
1145Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr
178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
1146Parti mest stpl med en del * något ** på 13 visirblad
1858-1936 bl.a. 2x 5 ö vapen , 2x 24ö, 50ö nr 14B ,
16, div landstorm, tj 10 kht, 2x tj17, tj25 div bandmärken militärmärken , 2 brev m.m. 400
1147Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö
-1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
1148Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85
20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar
vara 2 ** i var. Fin kval.
400
1149NR 71-104 parti med många prakt stämplar och
vackra stämplar i bra spridning på valörer ca 40 prs,
totalt ca 100st. Bra nr 75 ingår.
400
1150Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt
centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700
400
1151Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip,
30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m.
400
1152Parti på ca 20 visirblad 4-block ex 6 st oscar inkl
1 kr (kht) , medaljong ca 28st många olika valörer,
diverse landstorm ex 115-16, 118, 120, 122, diverse
senare block och även singelmärken ex 126-35, 189 ,
Näringsliv block m.m.
400
115371 st 12ö vapen , flera bättre nyanser, envar v14 ,
stämplar m.m.
400
1154NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt
sprucket i tandn F 5500
400
1155NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt
sprucket i tandn F 6.000
400
1156NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt
sprucket i tandn F 6.000
400
1157NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark.
lätt sprucket i tandn F 6.000
400
1158STÄMPLEPARTI ca 550 st läsbara -prakt-lyx på
visirblad och 3st A5 kort, mest 1920-60 tal ca 40st
modernare. Något blandad kvalitet.
400
1159Insticksbok med 5st stpl ex av var nr 50-51, påtryck
på ringtyp, 5 st 5 kr Posthus, och 5 av var nr 136-38
samt några extra. F ca 6000
400
1160Parti ringtyp ph- Oscar nr 39, 45 och 52 samt stora
tjänste 4 visirblad ex ca 60 boktryck, 2 fina nr 51,
nr50v2 fint ex, 50v1, Många PRAKT - vackra stämplar.
Varianter och nyanser. 400
1161Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok
1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre ,
nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr
Oscar, m.m.
400
1162TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL
OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA
20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser
flera pr-lyxs. 400
1163ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong
4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser.
Bra.
400
1164VACKRA STÄMPLAR , CA 390 ST ringtyp t 14 till
1984, Många PRAKT stpl.
400
1165MILITÄRMÄRKEN, M1-m13 17st stpl ex, bra M1 prs
M3, prs M8 ett par LYXs. Fin serie.
400
1166Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen
märken, tj 7 m.m.
400
1167ORTSTÄMPLAR, ca 130 ST KLIPP RINGTYP -OSCAR BOKTRYCK. Flera olika i 100 kr klassen, läsbara
-prakts.
400
1168Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir,
267CB, BB par, högvalörer m.m.
375
1169NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip.
Nominal ca 600. Hög kat.
375
1170Samling 1962-67 ** på 17 visirblad, med bl.a 563v
flourescens i 5-strip, div trekronor och många andra
kpl serier.
375
1171Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208,
233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div
4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000
375
1172Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla
3+5+20ö ringt 14
350
1173PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S,
HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000
350
1174SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl
350
1175Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca
3000:- 350
1176RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3
AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt.350
1177PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155,
INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162
2st **,
350
1178Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken
inkl ex 4 olika häften HA6.
350
1179Parti stora tjänste ostpl på 1 blad ( 5300) , stpl på 7
visirblad och 3 blad små tj. F totalt ca 8000:- (F2005)
blandad kvalitet
350
1180Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a
11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19
2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:Bra kvalitet
350
1181Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö,
2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
1182Visirblad med vackra märken stora tjänste t13 ex
tj18v2, 3x24ö,3x50ö, 4-strip24A,4-block 24 B, 2x nr 25,
tj26. Flera praktstpl F ca 3200 (2007)
350
1183PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö
Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och
diverse på 2 visirblad.
350
1184Insticksbok med ca 1400 stämplar mest Oscar-1980
tal, flera prs. bl kval
350
1185Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st
ytterligare 24öre. F 3100
350
1186Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker
9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt,
nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st
Oscar. Ett par prakts. F ca 3700
350
1187POSTOMBUDS stämplar ca 350st klipp . Flera
vackra- PRAKT avtryck.
350
1188Ca 350 st ORT stämplar i insticksbok. Många prakts .
lite bl. kval.
350
1189Dubblettparti **/* 14 visirblad (ca 500 märken) oscar
- 1960 tal flera högvalörer. Även några bra nominal.
350
1190Parti vackra stämplar ringtyp-1940 tal ca 65 st och
diverse bättre märken F ca 5000 ex 4x nr 44, 238,
344BB stpl 43(bra men behöver tvättas) .Bra kval. 350
1191Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr
flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:-
350
1192Parti 1891-1950 tal ca 800 märken ** på ca 29
visirblad , fåtal * ingår, en del bättre ex ** 262-68,
326BB, 5-strip 485 2st, 486 5-strip, 8x 491, många BB
par m.m. Lågt utrop
350
1193Parti stpl vapen.1950 tal på 13 visirnblad, med en del
bättre 9h, 20, 26, 2x 30a, 2x 34, 38, 41, 44, 205, 233,
och många PRAKT stämplar.
350
1194Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke
(2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år.
Många kungamärken , hällristningar m.m.
350
1195ORTSTÄMPEL parti i 16sid insticksbok ca 750
märken A-Ö mest 1930-60 tal läsbara -PRAKT och
insticksbok , oscar bok+ oppartr ca 250 märken delvis
fina stämplar, delvis på klipp . Lågt utrop
350
1196ORTSTÄMPLAR,K- län,samling i visiralbum ca 700
st läsbara- PR- LYXs oscar -1990 tal. Något bl.kval .
men lågt utrop.
350
1197Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå
nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F
2010 ca 5000:-
340
1198PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT
LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet
325
1199Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt,
25.35.60ö Riksdagen ** praktex.
325
1200Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:-
325
1201Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och
block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många
nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg.
325
1202Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4
olika block HA6
325
1203Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67,
75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca
4200
325
1204Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr
2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
1205Samling stpl på visirblad nr 65- 324CB, ex 5, 136-38*,
div band 153-55 , 216, 218, 222, 226-30, 233b,
318BC, 320B1,B2. F ca 5500
325
1206Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress
dock ftt.
300
1207LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st,
stpl, ngt bl kval, F ca 2800
300
1208Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca
2700
300
1209Fint SAFE album med FDC , adresskort och helsaker
flera lite bättre. Billigt.
300
1210Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66,
144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000
300
1211Jul märken saml stpl , ostpl på 3 alb. blad 1911-57,
helgmärken, 2 häfte Valkyria (F1000)
300
1212Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a.
nr 238 **, Bra kvalitet.
300
1213Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika
landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB
** m.m.
300
1214Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13
ex nr 17, 19v1,21 och 29 st små tj. Bra kvalitet. 300
1215Parti ** 1878-1936 ca 40 märken nr 28, och bl.a.
praktex av nr 53, div landstorm, 142A, 144A ab-pr,
166b, 168, L11, L15 m.fl.Hög kvalitet.
300
1216Samling nr 52-104 intakt på blad ur gammal samling
, mest stpl ex 52b, 60c, 65,66 några * 61-64, 54d, 55,
67, 75-76, Bra kvalitet. Några PRAKTs.
300
1217Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, och
en del bättre högval. F ca 2000
300
1218Parti 10 olika 4-block **, 52 c ( 2st *) 25-53, 61,64,76,
79,82 144C. F ca 3500
300
1219Parti nr strip ** 11st 165- 188 ,inkl 5 olika 9-strip bl.a.
nr 187c , och 5-strip 173c. F ca 3800. Bra kvalitet300
1220Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F
ca 2800
300
1221samling nr 269-283 i 4-block BB oc CC 10 st och
5-strip (30st) över kpl.
300
1222Dublettparti stpl tj 15 och sen 1920-40 tal med 115118, 216, BB par m.m. F ca 5000
300
12232 visirblad 1874- 1940 tal med drygt 60 stpl märken
bl.a. 140Ccx prs 197cx, 3 bc-cb, blandad kval F ca
8000 (2007)
300
1224Samling ** 1966-82 på förtrycksblad i album ,nominal
ca 550 många bättre 300
1225Parti ** ca 75 ex 1911-32 + 321BB, bl.a. 143Ecxz ,
177C, 234-37.F ca 2600
300
1226Parti stpl ca 50 st vapen -1940 tal, bl.a. bra 5ö vapen
fin 30ö nr 11h, div ringtyp. bandmärken , 318BC m.m.
F ca 2500. Flera Prakt stämlar.
300
1227Parti ringtyp stpl på visirblad bl.a.mycket vacker 3 ö
PH,och några nr 66-67 samt bra serier Landstorm I O
III, F ca 3000
300
1228Tjänste t 13 , samling stpl ca 46 st + div små tj. på
gamla albumblad, bl.a. 3 st tj15 6ö i nyanser, flera
vackra stpl.
300
1229B-LÄN 97 st ORTSTÄMPLAR ringtyp- modernt, mest
olika, många pr-lyxsstämplar
300
1230Parti 26 Danska stpl på ringtyp-oscar samt 15
rullstämplar GBG ,Fispong ,Jönk.
300
1231Parti ringtyp t 14+13, ca 350x 12ö, Stämplar nyanser
m.m. 300
1232Parti ringtyp t 13, ca 200 x 5ö, stämplar nyanser
m.m. 300
1233Stora tjänste t 13, 4-block 2,3,5ö **, 30ö+50ö * samt
par av Tj16A. F ca 3000
300
1234Samling Ortstämplar K-L i album ca 300 märken
delvis på klipp mest med PRAKT STÄMPLAR eller
praktstpl klipp.
300
1235LÖSEN T 13 över kpl med nyanser 23 st inkl 3 x 24ö
med L17a, 2x 1kr. F ca 3400 (2009)
300
1236ORTSTÄMPLAR ca 300 märken med läsbarapraktstämplar ca 1890-1940 tal.
300
1237Lützen parti ** med ex 5-strip 235, 236, 3strip 90ö,
6block av 234-35 4-sid. F ca 3.000 Fin kvalitet 300
1238Ca 200 st medaljong stämplar A-Ö och järnväg på 3
visirblad. Flera prs, delvis på klipp. Från sterbhus. 300
1239Ca 125 st 25 ö Oskar utan VM på 3 visirblad, flera
vackra stpl. F CA 4200++
300
1240Samling stora tjänste t 13, och små med en del
vackra stämplar.. Någr * ex tj19v1 20ö otandad. Ca 15
försändelser små tj m..m, helsaker ingår 300
1241ORTSTÄMPLAR, Vapen -1960 tal ca 400st och en del
försändelser i pärm med bokstaven L Leksand-Ljungaverk delvis på klipp vackra -Prakt avtryck. Nästan
alla olika eller olika typer.
300
1242Ca 700 Ortstämplar ringtyp- modernt på ca 30
visirblad ngt bl.kval (delvis på klipp) och diverse stpl
ringtyp -1940 tal på ca 15 visir bl.a. fina BB 4-block.
300
1243ORTSTÄMPELSAMLING Postombuds stämplar 33
objekt BD -LÄN både Lappland och Norrbotten , delvis
på klipp nästan alla är olika.
300
1244Parti stpl på visirblad ex 233b, 5 olika BC-Cb 266CB,
267bc-cb, 321 bc-cb, sen vackra -praktstämplar 21st
oscar-modernt samt 12 olika häftesblock 1970-80tal
vackert stp ex Näringsliv. F över 3000. Mycket Lågt
utrop 300
1245RINGTYP T 13 20st PR-LYX stämplade och en t 14.
300
124616 sid insticksbok med ca 1100 läsbara-prakt stämplar
ringtyp-oscar -modernt. En del mindre orter och fina
ex.
300
1247Nr 342 BB ,5 ö Schele, 50 st stämplade par. F 2500
275
1248RINGTYP PH ALBUMBLAD MED 22 EX STPL+ NR
50-51**/*.BL.A 2 EX 3ö, 3 OLIKA NYANSER AV 6 öre,
F CA 2100
275
1249Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66,
144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000
275
1250Samling nr 230-322 * , inkl 226-28 kpl * men nr 233 är
stpl, vidare 269B2, 320-22 kpl. Fin kvalitet . F ca 2500
275
1251Gustav VL Adolf samling ** Automathäftesblock på
albumblad, ca 33 olika i inkl 4 olika HA 6 i häften. 275
1252Parti ca 90 märken ** nr 165- 187 i strip. Ex 6-strip **
187c . F ca 2200
275
1253TJÄNSTE T13 kpl i god kvalitet inkl 22B(kht) några
praktstpl F 1995-6, ca 2400
270
1254LÖSEN 3 st t 14 , 23 st t13 **/* alla valörer. Bra kval F
2003 ca 2300:-.
260
1255PARTI STORA TJÄNSTE BLA 17 ST T 14(ej 12öres)
MEN MED DEFEKTER KTT etc F över 5000
250
125650 öre Ringtyp t 13 25 bra ex på albumblad
250
1257PARTI CA 35 OLIKA BANDMÄRKEN LEJON OCH
POSTEMBLEM . B.LA NR 146Ca, 159
250
1258Parti tjänste och lösen på 5 visirblad **/* ,16st stora
tj med 6ö 12ö, 30ö, tj27-39, lösen t13 18st med alla
valörer med bra 24ö, 1kr.
250
1259Parti med ca 150 vackra stämplar Oscar-band nr 192,
9
även div bättre vm normalstämplade F ca 1700 för
dessa 250
1260Litet parti Tjänste och lösen ca 50 ex , bla. stpl 2st tj 3,
2x tj 8, tj 44, tj 54 PRS, L1 m.fl .
250
1261Samling 1910-70 i Facit album, bl.a. några Tre kronor,
328-29 kpl serie Bibeln, välfylld 1960 tal med bl.a.
Bildstenspar.
250
1262Parti siffertyp nr 61-64 singlar och block. Minst 8 kpl
serier inkl 4-block serie. Totalt 68 märken. F ca 2300
250
1263Parti 28 st stora tjänste stpl t 14 ej 12ö, def eller rep F
2007 ca 12.000. en del fina färger.
250
1264Provtryck, svartavdrag ca 13 olika 1965 - 2000 tal 250
1265Parti ca 125 märken varav ca 60 med PRAKT stämplar mest Oskar ngt ringtyp m.m. Div lösen t13 och 2x
233b ktt på klipp. F ca 1500 + 60 prs
250
1266Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett
visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en
del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö
Birgitta. F 2009 ca 3750:-.God kvalitet.
250
1267Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett
visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en
del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö
Birgitta. F 2009 ca 3700:-.God kvalitet.
250
1268Samling lösen stpl på gamla albumblad nr 3, samt t
13 överkpl med ett par prs
250
1269OSKAR LBR STÄMPLAR CA 90 OLIKA A-Ö PÅ 2
visirblad. AB-Prakts.
250
1270CA 320st ortstämplar vapen -1980 tal AB-PRS många
på klipp. Alla börjar på B.
250
1271Vackra Stämplar Ca 105 st på vapen -1951, ABPRAKT och PRAKT STÄMPLAR , någon kt finns. 250
1272ORTSTÄMPLAR, W län, ca 220 st mest PRS och
AB-PRs varav 8 ringtyp, 11 oscar ca 200 medaljong
-1950 tal. Något bl.kval 250
1273ORTSTÄMPLAR, X län, ca 155 st mest PRS och
AB-PRs ringtyp -1950 tal. Något bl.kval 250
1274SÖDERTELJE, CA 40 stämplar på ringtyp oscar och
några tjänste. Flera pr-lyxs. dessutom div på stpl på
blad, ex 155, 336
250
1275TJÄNSTE parti stpl bl.a. j19 prakt, nr 20d prs, 27-54
225
1276Parti stämplat+ ngt ostpl. ca 80 ex :Tjänste , ringtyp
m.m F ca 6000 men oftast med defekter.
225
1277Parti **på 2 visirblad med ex nr 173a, 238, 268, 336,
227 i 4-block. F ca 2000
225
1278Tjänste stora + små på albumblad, t 14 5ö, 6ö, 6ö
grå 12ö, 24ö, tj 25-26 m.m. F ca 4000 men blandad
kvalitet.
225
12795Ö RINGTYP, ca 180 st inkl ett 5-strip och 1 3-strip.
Stpl
225
1280Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca
1700 hög kvalitet
225
1281D-LÄN 67 st ORTSTÄMPLAR ringtyp- modernt, flera
olika, mest prakt stämplar
225
1282Visirblad med 30 märken,16 dyrare märken kongress
Förenng och stora tjänste i mkt bl .kval., bl.a. hygglig
tj 10 , vacker tj15 6ö t13, F ca 7000 och 9 ringtypsvarianter spegeltryck m.m. samt 5 prs.
225
12834 ST HELARK NR 74 ALLA MED NR 74v2. 200
128450st nr 509 AB-PR-LYX stpl ex.
200
12851000 olika Sverige
200
1286VAPEN Nytryck 1963 blad ur handbok
200
1287Samling **/* 1951-1969 på visirblad , många kpl
serier. Nominal ca 300
200
1288STÄMPEL lot VÄSTERÅS 1 -21 , ett par andra 193776, 26 olika mest LYX 1976
200
1289Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca
1650 hög kvalitet
200
1290Vapen serie i nytryck ostpl 1963 på blad 200
1291Bra Facit album 1855-1975 med en del märken ex 30
ö kongress.
200
1292nr 50 10/12ö ringtyp 40st bra stpl ex
200
1293BORÅS , CA 125 st stämplar vapen -modernt samt
12ö vapenbrev, AB-PRS många på klipp. 200
1294NYKÖPING STÄMPLAR påbörjad forskningssamling
stämpeltyper bokstävshöjder m.m. ca 350st nästan
bara Oscar.
200
1295Parti stämplat 6 bättre märken ex 233b, tj2 och 5 par
ex 261 BC-CB, 321BB 321CB, 324BC . F 2010 ca
3800
200
129625st varav ca 20 st Utländska stämplar på svenska
märken och 5 kuriosa mest ringtyp-oscar.
200
1297Lot FDC 18-6-41 till 1959, bla Birgitta 2x 16-5-55 ett
illustrerat( totalt 3illustr), 1-7-55, F ca 1100
190
1298SVERIGE 40 ST 30 Ö PH RINGTYPSKLIPP NÅGRA
PRAKTSTÄMPLAR.
150
1299150 st 60ö Postverket nr256 flera PRstpl
150
1300Parti tjänste stora + små + lösen på 3 blad stpl ca 60
st. F ca 2000
150
1301SKYDDSPERFORERINGAR, ca 50st , 1 oscar, stpl
G. V profil vä många nr 177, till 1939 med ex 273BC
på klipp ngt ktt,
150
PARTIER SVERIGE
10
1302PARTI ’’, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr
medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta
serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex
som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen
7500
1303PARTI ’’, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr
medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta
serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex nr 65 praktex
6000
1304RINGTYP T 14, 74 ST. Bl.a. 4ö 3st, 6ö 12, 20ö 14, 23
2, 24 8, 26 5st. MÅNGA PRAKT-LYXSTÅMPLAR .BRA
PARTI
5000
1305100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex.
4200
1306Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö
Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17,
32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2,
diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex
nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223,
en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite
bl kval, sen god kval. F ca 52.000:-
4000
1307Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt
märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000
3000
1308UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen
, 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot.
2600
1309148C, 30 öre LEJON 4 -sid tandn ca 330 st med
AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR. F 9000+++ SVÅRT
MÄRKE.
2500
1310PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några
är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320
B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
1311Landstorm II PR-LYXcentr stpl serie, bra
2500
1312Postverket serie i trestrip och 4-block i PRAKT -LYX
kvalitet. Sällsynt bra centrering. 2500
1313KONGRESS nr 196-210 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå,
mycket fin serie stämplat, utsökta kronvalörer. 2400
1314NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl **
postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
1315LANDSTORM I,II,III och LUFTPOST KPL STÄMPLADE SERIER viktigaste valörerna praktcentrerade, F
ca 9500:-
2300
1316KONGRESS KPL MED UTVALT BRA TANDNING,
STÄMPLAT.
2200
1317KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl
10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat,
utsökta kronvalörer.
2200
13186öre ringtyp PH , 50 stpl ex god kval , nyanser
stämplar. F 25000
2000
131950 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex.
2000
132019 OLIKA BC-CB ** PAR, bl.a. 269BC-CB, 320CB,
321 BC-CB, F ca 14000 fin kval.
1900
1321Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och
flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2,
158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168
e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet.
1900
132250 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. VARAV 1
4-BLOCK, 1-3-strip, 3 par.
1900
132320 olika BC-CB, (alla utom 273 och 332, ) fin kval
ex 267BC, 318-269-320-324 bc-cb i prakt kval.
(266CB+321bc-cb är ostpl*). F ca 12.500
1800
132412öre vapen hög intressant nyansparti med nästan
bara intressanta färger, ex 6 k nyanser (en def) flera
a, b, 11st g, 26 ultramarina, 19st m, totalt ca 100 st. 1800
1325PARTI VAPEN MED PRAKT STPL 5x5ö, 33x12ö, 24ö,
6x 30ö,50ö. EN MYCKET VACKER LOT, några småfel
kan finnas.
1700
1326KONGRESS KPL NR 196-210 **/* ett par ex **,F ca
8000. Bra tandning.
1700
1327PARTI POSTFRISKT BL.A. FINT 4-BLOCK 146Ca,
140Acx, Tj15,246-257 Postverket kpl m.m. F ca 9000
(1998) BRA KVALITET.
1600
1328KONGRESS KPL VACKER OSTPL SERIE ,INKL 10 ö
cx **.
1600
1329PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några
är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320
B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
1330Kongress nr 196-210 * ostpl Praktserie
1600
1331Bra parti ** postfriskt 1878-1936 , med nr 32, tj22B, 7
olika 5-strip ex 153, 172a, 180, Lützen kpl med 4-bl,
mycket fin serie många prakt Postverket 246-57. Bra
kvalitet. F 2011 ca 16.300:-
1600
133221 ST LYXs RINGTYP T 13, 2-5 AV VAR 5,6,12,20
och 30ö. NYANSER. SUBERB LOT.
1500
1333FÖRENINGEN KPL STPL , oftast med utvalda stpl,
och inkl 212cx. F 7775
1500
1334KONGRESS OSTPL SERIE MED BRA TANDN 1400
1335FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL
AB-PRAKT serie ,bra tandn.
1400
1336196-210 * ,5ö-5kr KONGRESS ostpl serie 5 kr i
PRAKT, 10 ö cx ** . F 6300+
1400
133724 öre vapen 32st bra ex stpl , goda -mycket goda
och ngn Prakt stpl. Nyanser.
1400
1338PARTI POSTFRISKA ** 5-STRIP(några 6-strip),
1949-1968, ALLA ÄR OLIKA F(95). ca 8500, flera
högvalörer
1300
1339211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL
20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800
1300
1340Föreningen nr 211-25 5ö-5 KR kpl * bra serie 1300
1341Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 50 st stpl
ex i mycket fin kvalitet F 2009 17.500:-
1300
1342STORA TJÄNSTE T 14, 24 st i nyanser, alla valörer
ex 4st 6ö, 3x 20ö, 4x 24ö 2x 1kr, F ca 11.600 mest
mycket fin kvalitet o vackra ex
1300
134314 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller
omvända prs. Bra kval.
1250
1344Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö,
ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
1345PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par)
några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex
320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
1346Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval
F 2003 ca 8200:-
1200
13478st 4-skillingar, god kval. hela ex
1200
134825 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1200
13493 gamla urvalshäften med stpl BANDMÄRKEN bl.a
139b,141Aa, 144Ccx,142Acc (8st), 146Ea,b 146Ca
m.fl nyanser etc. ngt bl. kval F ca 13000
1100
135014 ST OLIKA BC-CB PAR I MKT BRA KVALITET, F
CA 5500:-.
1100
1351FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA .
1100
1352Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14,
3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:-
1100
1353Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7,
13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
135450Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt
1100
1355FÖRENINGEN NR 211-25 KPL STPL
1100
1356RINGTYP PH, nyanssamling stpl med några varianter
och en del PRs. Välgjord med 16x2ö, 10x3ö, 17x4ö,
28x5ö10x6ö + en *, 19x20ö + postanvn, 17x 30ö inkl
2x 47b, 19x50ö, 17x 1kr, 7x nr 50, 2x nr 510ch 3x nr
51*. F 2009 över 10.000. God kvalitet. Billigt
1100
135710 st 4-skilling Banco , 4-5 hela och de andra med
någon kt, en tryckvar. stor prick mellan LL och B. 1100
1358STOCKHOLMIA 9-BLOCK 1955 5 SATSER **. 1000
135931 st 20ö LEJON nr 16, 5 a-nyanser, flera b och f
m.m. 1000
1360Urvalshäfte **/* nr 75-, bl.a. ** NR 75-76 88,213222 234-37, Många dyra bandmärken **/ * f lera prakt.
Bra kvalitet.
1000
1361Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot
ca 270 märken.
1000
1362Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c
30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc.
151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot.
1000
1363** 5-50ö PARIS förfalskningar, kpl serie 5ö *, 9-50ö **
och praktcentr.
1000
1364Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika.
bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c...
F 10020:-
1000
136525 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1000
1366LÖSEN T 14, kpl serie stpl med några extra 15st samt
mycket vackert 6-block 5ö stpl Stenstorp 17-11-89.
L7a ab-prakt utseende men tunn, Vackert parti F 2011
ca 12.000:-
1000
136730 ö RINGTYP T 14,CA 125 st stpl ex på alb blad .
många nyanser., God kvalitet F ca 10000
950
1368VACKER VAPEN PARTI 2x 5Ö, 6X24ö, 7 x 30ö, 50ö.
Alla AB eller PRS. Någon kt.
950
1369OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER ,
endel nyanser. Bra kval.
900
1370LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca
10.000:-.
900
1371LOT mest PR-LYX s lösen med 3,5,24 ö t 14 och 10 st
( 6 pr-lyxs) t13 inkl L 17a, ngt blandad kval .
900
1372RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö,
3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000
900
1373Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr
175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun
och praktex 30ö brun på vitt papper.
900
1374Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och
flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A,
A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet
flera praktcentr.
900
137520 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX
stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
1376Parti 11 olika BC-CB,259,261-62, 266. 320CB, 324. F
Över 6000 fin kval
900
1377Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band,
F 2007 ca 15000 mest god kval
900
1378nr 75, 5ö medaljong vm krona, 32 stpl bra ex , varav
3 ex ett vm2 F 8800
900
1379OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex
nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite
varierande kval. 850
138014 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER
850
1381PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika
nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d.
BRA KVAL.ca 6000
800
1382Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02
7765:-
800
1383NR 20 b-h (ej c), 22ex stpl 6ö ringtyp t 14 i nyanser
bl.a. 3 st grå inkl 20h ngt bl kval . F ca 10.000:- 800
1384Parti 5 st 4-skill banco , bl.a. c -nyans på klipp, goda
ex. , ett ex vht.
800
13854SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m
800
1386Parti 18 olika ** märken 1878-1936, bl.a. nr 34, 45,
141, 162cx, 200, 214,216, 249, 254, 256 , L12,L14,
L15 . F-04 8800:- 800
1387Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a.
2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 14951, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:-
800
1388Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C
155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000
800
1389Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex
179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C
,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600
:- bra kvalitet . delvis Prakt centr
800
139050Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
1391Vacker stpl vapenserie AB-PRS, 50ö pr men litet riss,
och 24ö vapen på brev 800
1392Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a.
3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000
800
139324ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX
stämplar, nyanser .BRA.
800
1394Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 24 mkt bra stpl ex av svårt
märke. F 6000
800
13954-BLOCK NR 269- 387 4-BLOCK SAMLING 4SID
OCH BB BLOCK, nära kpl , inkl 321BB, 324BB,
326BB, 332C mfl. HÖG KVALITET. F 2010 ca 7400
800
139623st PR-LYX stämplade stora tjänste t 13, inkl 2x 12ö,
2x 24ö, 2x 50ö 22A, bra tj 22B PR-LYXS JÖNKÖPING
1-7-93, men aning 2:a stpl. tj 26. Fin lot.
800
139750ö VAPEN , 5 stpl ex i god kval, nyanser och en prc
ostpl 3,4,1, F 9500
800
1398200 ST LANDSTORM I,nr 105 2-ÖRE ,STÄMPLADE,
DELVIS I BLOCK , F 10 000
750
1399PARTI VAPEN- LEJON MED INTRESSANTA TILL
VACKRA STPL 10 EX +ett par nr 11, samt en 9h
ostpl. F ca 6800
750
1400Parti ca 40 4-block ** Oscar-1936 , nr 61-64 i 8-block
**, 149C, tjänste 21 m.m. Bra kval.
750
1401TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts
stpl. UTSÖKT PARTI
750
1402Parti stpl 1920-40 tal i insticksbok, bla. , 321CB,
4st 324 CB, många BB par 4x354BB, 23st 351 BB,
högvalörer som 9st 120ö Birgitta. Mest bra kval F ca
16000
750
1403Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23
F-04 ca 3750:- Bra kvalitet.
750
1404Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl
10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra
kvalitet.
750
1405Parti ringtyp t 14 överkpl med bra 4ö, prs 5ö, 2x
6ö,20ö prs, nr 23, 2st varav en 20/20 i praktex, 24ö,
24ö skugg siffra, 3x30ö, 2x 50ö och 27a,d. Totalt
23stBra kvalitet.
750
1406Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3
, 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F
ca 27000 (F 2007)
750
1407parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 10
små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i
4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24ö nr 34,
nr 44, 66, 3x 66 75, 2 st 189b. F ca 10.000 (2007) 750
140810 mkt ovanliga kombinationer postanvisningsklipp
1888- 90 , bla. nr 43+45+50, 2x6ö+3ö+1ö, 750
1409Postfriskt parti Medaljong -1946 i pergamyntpåsar,
inkl flera bättre ex, 148Acx 4-strip, 226-30 prakt serie,
riksdagen 5ö-60ö, par 35ö postverket, 261-65 inkl
262CB, BB par högvalörer m.m. F 2008 ca 8500 750
1410Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl
ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:-
750
1411Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl
ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:-
750
1412PARTI ** oscar -1938 , diverse oscar medaljong band
ex 155 i par, div nr 211-68 riksdagen, postverket , ex
par 262-65 .fint 3strip nr 268 Lite bl kval. F 2009 ca
15.000:-
750
1413nr 66 100 ex i par och 3-strip bra kval F 13.000 750
1414211-224 * ostämplat 5ö- 2 kr UPU 1924. F 4900 (98).
BRA KVALITET
700
1415PARTI OSTÄMPLAT * 15 EX NR 14-52 + 4 st tjänste
t13 . Bl.a. 31(kt),32,44,46,49,39,45. F -99 ca 7500:-.
700
141610ST PR-LYXS RINGTYP T14, 5ö, 3X12ö ,5x20ö
OCH 20/20, 700
1417PARTI PRAKT -LYX EX **/* 1891- 1924 14 st bättre
utvalda ex, BL.A. NR 55-56,88, 115,119,122, 149Abz,
205.
700
1418Parti ** 1878-1939, 3 -strip 12ö ringtyp t13, nr 67,88,
3-strip 110ö Gustav Vasa, Tj 23,tj 26 m.fl F ca 7000.
700
14196 ö RINGTYP T 14, 16 st stpl ex, 1 grå. God kvalitet F
ca 6000
700
1420TJ 33, 15ö BRUN 132 mest st PR-LYX ex med
många orts stpl. UTSÖKT PARTI
700
1421Parti 19 olika GV profil vänster ** inkl ex 175A , 176A
179e,f,bz, 181 , 183a,b ,185, 187, 192b. F 2005 ca
6600 :- bra kvalitet .
700
1422Parti 30 olika GV profil vänster * någon ** inkl ex
177Aa,b, 177Cb, 179e, 180-81a,b , 183a,b, 184,
186a,b 187a,b,c, 190a,b ,191a, 192a. F 2005 ca 6500
:- bra kvalitet . 700
1423Parti 35 olika inkl någon nyans ostpl * nr 28-67
,enstaka ** ex nr 44 , * nr 31,34 2-20ö ringtyp PH, nr
39, 45, 52-59, 59c nr F 2005 ca 11.000:- mest god
kval
700
142424 öre vapen 20 ganska bra ex stpl , nästan alla hela.
700
1425Samling i stor 32 sid insticksbok, stpl 1858-1968 , ex
20g, 26, 34, 2x 41, 2x 44, tj 20, tj 22, 65, 126-38, 139b,
201, 203-4, 206, 218, 220-22, 233a,b , 318 BC, 324
CB m.m. 700
1426nr 43, 5ö ringtyp PH 18 st i nyanser med PRAKT-LYX
STÄMPLAR
700
1427Parti ringtyp t 13, , 23x 24ö Stämplar nyanser m.m.
Fin kvalitet.
700
142813 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F ca
6000
700
1429Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 24 st stpl
ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.400:-
700
1430Ringtyp t 14 12öre 7 st 3-strip på klipp, mycket
sällsynt post. stpl 1872 21c, 4x 1873, 2x 74. 3-strip
40x
700
1431PARTI BBpar 10 av varje nr 321,324,338,342,350och
352. F 6200
690
143218 st nr 20 6ö ringtyp bl.a. c nyans, h nyans, mest bra
kval.
675
143312 st stpl 1 riksdaler ringtyp t 14 inkl 5 st a nyanser
stpl samma datum från samma brev, rekonstr 3-block
+ par2, 3 st b nyanser och 2st par 27d . F ca 10.000:-
675
1434PARTI STÄMPLAT NÅGRA VAPEN, RING- TYP T14
KPL,PH KPL NR 65,L 6,L10 M.M. F ca 6000
650
1435RINGTYP T 13 SERIE MED MEST PRAKT EX NR
28-36+38
650
1436LÖSEN T14+13 kpl stpl +6 ostpl, F
650
143730 öre vapen , parti med 21 st stpl ex, nyanser , flera
vackra stpl , ngt bl kval. F ca 6000
650
1438Parti ostpl (*) nr 14Ac, 14B 17, 20,28 och 32*. F 2005
ca 13.100:-
650
143924 öre vapen 10st bra ex stpl , goda -mycket goda
och många nyanser.
650
14408 vackra vapenmärken 10a, d2,g, 11a,b,f, 12a,d. F
3200 vackra stpl
650
1441parti 4sk 2x5ö vapen 5x nr 9, 2 ab-prs 24ö, ab-prs
30ö, 50ö vapen, 3x 14B 17ö lejonrv stpl, 2x 20ö . F ca
4500 ngt bl kval
650
144296ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med delvis PRAKTLYX stämplar, nyanser , varianter m.m. många a
nyansr.
650
1443NR 28-36+38 SERIE MEST PRAKT EX
625
1444KONGRESS 5ö-80ö **-* F över 2000+ ngr prakt 625
144524 st FÖRSÄNDELSER TILL UTLANDET 18831965, TYSKL. TJECKOSLOV. ,POLEN ,SCHWEIZ,
SPANIEN
600
1446STORA TJÄNSTE T 13 KPL */**, (ej 22B,24A) bl.a **
Tj 18(kht),21(2st), 23(2st), flera väl centr ex F 6700600
1447OSCAR NR 52-50, + 52c, 66-67, mkt fräsch serie F
ca 3600
600
1448Parti Kongress 5ö- 80ö ** postfriska inkl 197cx . 80ö
med kt. F ca 4600.
600
1449BB-PAR parti stpl + nr 321 BC,CB.Bl.a. 321 BB 10st,
338 15st,nr 350 44st, 352 15 st. F över 6000 (1998)
600
1450Parti stpl på 14 instickskort bl.a 2x nr 10, nr
14,16,18,23,24 (2), 47 lyxs., Tj4,Tj9, 269B m fl. ca 170
märken.
600
145119 ST 30 ö VAPEN STPL , NYANSER , vackra stpl ,
bl.kval
600
1452RINGTYP PH, alla valörer 50st +2x nr 51, 4x 50. CA
½ PRAKTSTÄMPLAR, EX PRAKTEX 6ö.
600
145310st klipp med par 20ö Lejon nr16 , många olika
nyanser.
600
1454Parti Ringtypsklipp bl.a. 33ö Panvn t14, 3+5+30ö
=38ö (Rysslandsbrev) , nr 22f , 23, bland tandningar ,
m.m . Intressant.
600
1455RINGTYP 13+PH 34ST MEST PRAKTS. VACKER
LOT.
600
1456Urvalshäfte **/* nr 50- 317, bl.a. bra bandmärken , ex
144Abz pr, 153 cbz pr, 157 prakt 600
1457VAPENPARTI 2 x5ö 3x24ö, 10x 30ö , ca 35 st 12ö,
2st 14B. Nyanser m.m.
600
1458PARTI 12 st ostpl märken nr 59,77,
141,144Ccx,154,158-59, 163a,b , 167a,b ,177Cc.
AB-PRAKTcentr. F 7700
600
14596 st 50ö vapen vackra ex i ngt bl.kval. Tidiga nyanser .
600
1460Parti 8 ostpl märken med utvald PR-LYXcentrering, nr
77, 82, 202,203, 216b 30ö grönblå, 217-19. 600
1461Parti Tjänste */** bl.a. nr 1, 2, 8 ibl kval sen god
kval med 18 stora t 13 ex 6ö, 10ötyp1, 12ö, 50ö(*) 2
nyanser 30ö ** tj23**, 24-26 och små tj kpl. F 2006 ca
9300:-
600
1462Parti **/* bl.a tj24A, nr36, 46, tj15, tj25 4-bl , 140Ccx
4-bl.. F ca 8000
600
1463Vapen 3 av var 5ö,12-50ö , delvisNyanser F ca 4600
600
1464nr 43, 5ö ringtyp PH 28 st i nyanser med PRAKT-LYX
STÄMPLAR
600
146513ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX
stämplar, fin lot
600
146612ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX
stämplar, mycket fin lot
600
146711 ST 50 Ö RINGTYP T 13 nr36 PRAKT-LYX stämplar, nyanser.
600
1468RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKT-LYX
STÄMPLAR.
600
1469Ringtyp- medaljong 27st */** i mest god kval. F ca
6200:-
600
147012öre vapen 14st a nyanser 9x a1 och 5x a2, Fin
kvalitet i olika färgstyrkor F 4150
600
1471LÖSEN T 14, serie stämplat med pr-lyxcentr 24ö
rödviolett. F 6900
600
1472VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN 5Ö - 1KR bra stpl ex
4530:-
600
1473tj 25 PÅTRYCK 10ö/12ö, 38 st ** , inkl 4st med
spegeltryck, 5x 4-block, små tryckvar färgprickar m.m.
F 2011 ca 10.000:-
600
1474Gammalt urvalshäfte stpl . Kvar finns ex 5,24,50ö
vapen 3,20 ö lejon , nr 17h, 20, 24-26, 38-51, div
bandm. m.m. ,F 6000
575
1475Parti ** 4-block 11 olika, bl.a tj21 30ö fint block, L15,
nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5200:- Bra kvalitet
575
1476PARTI **/* nr 34- 75vm2 , ex nr 39-42, 66-67,76 i
4-block, tj15,tj17,tj20 , tj 25-26.Ca 42 märken Fca
6000. bra kval.
550
1477KONGRESS 5-80 öre **, nr 196-207 ,35,60ö ftt ,F
4675
550
1478Parti 17ostpl märken ringtyp- medaljong. Bl.a. nr 29,
41-42, 65 Posthuset, bra ex, 77, 88,90,91,96. F ca
7500:- (2005) mest bra kval.
550
1479Kongress 5-ö 1 kr, ormal kvalitet F ca 5300
550
148030ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var ,
stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300
550
1481RINGTYP T 14 , kpl serie märken, och ett klipp, mest
bra stpl.
550
148212 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F 5200
550
14835KR SLOTTET 1931, 45 st mycket bra stpl ex, inkl 2
st 4-block. Fin kvalitet. F 4500+
550
1484KONGRESS 5-50ö ** F 3050:-
500
1485NR 109 6ö Landstorm I
500
1486Parti stpl drygt 40 st lite bättre äldre märken . Bl.a 2 st
24ö vapen, Lösen 6ö t 14, L7a(tu), dyrare tjänstemärkent14, 6ö t13, Tj25+26 m.m. mkt bl.kval. F 1998 ca
8000
500
1487LOT BB PAR STPL 321 BB, 338,342,352 10 AV VAR
+ nr 350 20ST. F 5000
500
148826 ST RINGTYP MED PRAKT-STÄMPLAR, bl.a . 12
st 5 ö T 14.
500
148930 öre Lejon 4 -sid tandning F nr 148 C, 100 stpl ex i
kvalitet mycket bättre än normalt. F 2800+
500
1490PARTI STPL MÄRKEN NR 236-339, ÄVEN BB PAR.
F CA 10500:-
500
1491STORA TJÄNSTE T 13 KPL */ **, 2,4,5,12,30, 10/12Ö
**. F ca 5800. Mest AB kval.
500
1492Parti stpl ex 4-skill- 1924 + (nr 233, 337C) med
lite bättre märken ex nr 10, 34,38, 65, 144CBz,
205,214,215,223 m.fl ca 50 bättre ex på kort och något
100 tal ikuvert. Lite bl.kval F -99 ca 8000
500
1493 RINGTYP PARTI * 2x3ö(*)+ 12ö(*) T14, 3,4,6,12,20ö
och 24ö t13 . F ca 8400
500
1494Parti 27st ringtyp PH **/* 2-20ö .F ca 6500. 500
1495Postens Presentbok med ca 40 märken 1920-70,
inkl bättre nr 140Ac, 149A, 151A , 153-55, 240-45 ...F
ca5300
500
1496RINGTYP T13 , 32 ST+ (3-strip 1kr) MED PRAKT
STPL. Alla valörer utom nr37.
500
1497169cxz, 110ö Postemblem 24st , F 6000
500
1498PARTI ** 1920-50 TAL, bla 5-strip nr 165cc, 283, 28593, 296-98, 466, 148A spegeltryck , F 2002 ca 5000kr
500
1499Instickskort med ca 60 st (+ 5-strip nr 152) felperfore-
rade och felskurna bandmärken nr 139-192. Bra lot.
500
1500Parti ca 150st 1911-86 ** med några bättre märken
serier, div medaljong, Bibeln, G V 85 år m.m.
500
1501Parti 3-6-strip av 8 olika Lejon nr 141-48. Bl.a. 4-strip
nr 141, 5-strip nr 147 25ö. F ca 7200
500
150230 öre RINGTYP T 13, 10 st PR-LYX stpl ex ,olika
orter Rejmyra,Locknevi m.m
500
150320 olika ringtyp med (AB-) PR stpl FALUN bl.a nr 17
19c, 24i
500
1504Parti 10olika Postemblem **/* inkl 160 3-strip prakt
centr, flera i par ex :156, 163, 167, 171 m.m. F 2005 ca
7.000 :- Bra kval.
500
1505Parti 9olika Postemblem **/* i plåtskarvpar inkl 156,
157, 158, 160, 162, 165cxz 165cc 169a,cx även 162 i
felperf 3-strip 157 med plåtskarvsiffra. F 2005 ca 5.800
:- mest bra kvalitet .
500
1506Parti 10olika , mest i par o strips , GV profil vänster
**/* inkl ex 175A 2, 176A 3 176C 4 block, 180 3 , 181
5-strip **, 183 4,186. F 2005 ca 5.400 :- bra kvalitet .
500
1507Parti 25 olika GV profil vänster * inkl ex 179e-,
180-81a,b , 183-88, 190a,b 191, 192a. F 2005 ca 4400
:- bra kvalitet . 500
15087 klipp från samlingslösen, bl.a bredmarginaliga 3+4
och 4+3 sid par nr 332 5 kr slottet, 4 st 337C m.m. 500
150910 st ringtyp ostpl (*) nr 17 2st, 28-29, 31 2st, 32 3st
och 38. F 12000 bl. kval
500
151030ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var ,
stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300
500
151130ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög
kvalitet. F 2005 7500
500
1512Kongress 10 olika **/* 5-35ö + 60-80ö+1kr, Föreningen 5-20ö+35-80ö *. Bra kvalitet. F ca 4100
500
1513PARTI 40 ST STPL 12Ö VAPEN 2X5Ö, 3X24Ö,
LEJON NR 14-16 KPL BRA 17ö. 500
1514PARTI 14 OLIKA 4-BLOCK NR 52,54, 61-64, 75-76.
79, 82, 84, 136-38 **/* . bla 50 ö luftpost helt **. F 4200
fin kval
500
1515Parti stpl 4sk, praktstpl 5ö vapen, bra nr 11,14b,
pr-lyxs 30e och 35i med nyansintyg EH, samt 5 prs
märken 1875-87. Vacker lot.
500
1516Liten insticksbok ** bl.a trekr 5-strip 13 olika, inkl120
ljusblå, 1,75, 1,80, 1,85, 2,15, 2,55, 2,85 div hällristningar och G.VI .A inkl HA 6 kpl 4st.
500
1517Lösen t 13 parti 51st alla valörer ,inkl L17a prc litet
veck, inkl många vackra stämplar ab-pr.
500
1518RINGTYP PH NR 40-49 BRA PR-LYX stpl serie,
SUPERB 20Ö surte 1-3-89
500
15196öre ringtyp t 14, 7 nyanser, 20b,d,e,h,i,j,k goda ex. F
3650
500
1520Ringtyp enheter nr 23 i par, nr 30 3-strip pr, 33 5strip
och 4-strip, 35 prs 3-strip.
500
1521RINGTYP T 14 , kpl serie märken, bl.a. 2 st 6ö , och
2 klipp, mest rättv prydliga stpl
500
1522TJ 24 1 KR 14-block+8+6+3 par alla stpl STH 14-1201,trol från samma ark
500
1523TJÄNSTE ENHETER ** 6ö 6-block (2 ex ktt)3ö e
nyans 33st flera 10-bl, någratj26 m.m. F ca 8000 mest
god kval
500
1524Parti ** 20 olika G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr
175A ,C 2 nyanser, 176A ,183,185a, 193-95 F ca 5200
God kval.
500
152520 st Ringtyp PH med vackra - PR-LYX stpl 2-3 av var
men bara en 6ö nära prakt Engelholm 25-4-94. 500
1526nr 49, 1 kr ringtyp PH 10 st med PRAKTs , 5 AB-PRS
par och 2 varianter , flera nyanser . Vacker lot
500
152712ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR,
NYANSER.
500
152810ST 6 Ö RINGTYP T 13 MED PR-AB STÄMPLAR,
NYANSER. FI LOT.
500
1529Parti Lösen t 13, , 45x 50ö Vackra Stämplar nyanser
m.m. Fin kvalitet.
500
153030ö vapen 6 st, med AB-PRAKT stämplar
500
1531Ringtyp 18 st- nr 64, totallt ca 30st */(*) i mest god
kval. bl.a. nr 28, 31, 32, 47, 49 F ca 7500:-
500
153272 st 6ö ringtyp T13 NR 38, god kval , nyanser ,
månnga vackra, några PRstämplar. 500
1533NR 65 5 KR POSTHUS 10 bra stpl ex
500
1534Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 18 st stpl
ex i mycket fin kvalitet F 2009 6300:-
500
1535Parti 10 olika stpl Bc-CB par F 2009 5550
500
1536RINGTYP 6ö t 13 , 10 PRAKT stpl ex
500
15373öre ringtyp nr 17 , 11 st med PR-LYX STÄMPLAR
500
153810 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 500
1539PARTI BC,CB PAR + EN DEL 3-SIDIGA MÄRKEN,
TOTALT 29ST F ca 3500
450
15408ST ADRESSKORT TILL PAKET 7 MED PFSK,
EN MED RINTYP PH 1KR, ÖVRIGA MED OLIKA
OSCARS FRANKERINGAR
450
154130ö VAPEN PÅ KLIPP MED 1-3stpå varje 3x2,2x3
och singel ;totalt 13st.
450
1542PARTI 18 ÄLDRE EX stpl, 2 st 50ö vapen ,nr 16, 2x
nr20,23,, tjänste 5+1kr t14, tj 22 LYXs men kt m.fl. F ca
5000 ngt bl kval.Några prs.
450
1543Lösen t 13 kpl **/* ,18st , nyanser ex välc L17a , flera
prakt.
450
1544PARTI 24 ST olika märken ca 1982 alla LYXS
SILJANSNÄS 1982.
450
154510 st nr 179 Abz ,välc. bra tandn. F 4000
450
154620 st nr 159 Abz ,prc. bra tandn. F 5000
450
1547Parti nr 143-162, 19 st bättre bandmärken ex nr
151Ac,d, 152Acz, 153-55+ 155a, 156-159. F ca 5600
450
1548Parti 11olika och 5 extra papper eller nyanser GV
profil vänster **/* i plåtskarvpar inkl175A, 176A 2st,
176C, 180, 181 2st, 183,185 192a,b . F 2005 ca 5.250
:- bra kvalitet .
450
1549Parti ca 50 st */** med bla nr 17 (*) 45* 55*, tj 15**
även div stämplat 14B, 73cxz, L6, 223
450
1550Parti ** 1932-40 tal med praktex av t.ex 237, 332C,
337C, och ca 10 till högval m.m.
450
1551Samling postemblem nr 156-74 **/* 26 st varav, 21
olika bl.a. 166b**, 167**, 168d**, 170b2**, 174c **. F
-08 ca 6000 god kvalitet
450
1552nr 43, 5ö ringtyp PH 24 st i nyanser med PRAKT-LYX
STÄMPLAR
450
155318ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR,
NYANSER.
450
155432ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med AB-PRAKT-LYX
stämplar, nyanser , orter och 5 spegeltryck ingår. 450
155530ö vapen 9 bra ex , med en stämpel
450
1556100 st stpl BB PAR Schele342BB, F 5000 från gammalt lager.
450
1557RINGTYP 30ö t 13 , 12 PRAKT-LYXS stpl ex
450
1558RINGTYP 5ö t 13 , 10 PRAKT-LYXS stpl ex
450
1559Lösen t14 kpl serie med 2 extra F 4200
450
1560LÖSEN 8 olika stpl 4-block, 3ö t 14 Hudiksvall samt
1-12ö t 13 div orter, 24ö vackert PITEÅ 26-490, 30ö. 450
1561324 BB BELLMANN 3+3 SID PAR 70 ST stpl. F
4200
425
15627 ST STPL par, 318 BC-CB, 321 BC, 324BC-CB,
332BC-CB. Bra kval förutom slotten med någon kt. F
4900
425
1563PARTI OSTÄMPLADE BAND-MÄRKEN c 50 st i
blandad kvalitet F ca 7000
400
1564PARTI 15 OLIKA BANDMÄRKEN OSTPL MELLAN
142Abz och nr 175.Bl.a skapliga 142Abz,146Ca,
143Ea,145Ea F ca 4000:-
400
1565Parti PROFIL VÄNSTER * /** mest * ca 30 olika och
flera bättre och mest bra tandning F ca 5000:-
400
15664 FELFRIA VACKRA 24 ö vapen i olika nyanser. 400
1567PARTI **/* TJ 27-54 , ex 46 **, samt lösen t 13 kpl **/*
ex 12ö praktex **, 24 ö bra AB **.
400
156810 MÄRKEN 41,44 ri, 51 TJ24-26, L11,12,14,15 **
MED PRAKTCENTR.
400
156915st brev1883-1890-tal, bla. 12+30ö 1883, 10/12ö
singel, flera vackra stpl.
400
157050ö vapen 12d,f1,f2,g2,h , lite bl.kval. F 2003 ca 3300
400
1571Vapenserie med extra nyanser stpl i ngt bl kval. 400
1572Samling häftes block och block ** 1970- 1985 verkar
kpl inkl alla bättre som Näringsliv, sagor, Fåglar ...
Nominal ca 620:-
400
1573PARTI STORA TJÄNSTE med PR-LYX stpl 33st t13
11x 10ö, 4x12ö., 24ö, 4x 50ö röd m.fl. Dessutom 4ö-5ö
t14. Några småfel.
400
1574Parti ca 40 olika märken bl.a. 96bz, 199, 201, 329 BB,
333BB högvalörer 1950 tal m.m F .04 ca 4000
400
1575nr 35 30 öre Ringtyp t 13 drygt 70 ex med läsbara
stpl, flera lite bättre orter bl.a. rättvända ex av Näfvlinge 9-5-83,Ryningsnäs 30-11-84, Sundsbyn 8-11-82 (
F 250) 400
1576Litet parti Bandmärken **/* med bl.a praktex nr
177Cc,183 400
1577Parti stpl medaljong bl.a. nr 75 vm2 i 2ex med 2 vm i
sidled och i höjdled, nr75, ett ar intressanta stämplar
bl.a båtsiluettstpl, samt serie nr 136-38. F ca 2500:-
400
1578PARTI 21 st med Prakt eller kuriosa stpl, bl.a. tj2a,b
med pr-lyxs, 8 ringtyp m.m. Vidare 5 bättre märken nr
11,20,24 ,26,44 (F 1925:- för dessa 5st)
400
1579BLÄCKMAKULERINGAR, 45 s ringtyp- nr 144, mest
oscar men ex 2st lösen t 14 1ö L1
400
1580nr 48, 50ö ringtyp PH 14 st i nyanser med PRAKT
STÄMPLAR
400
158118ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX
stämplar
400
158212ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX
stämplar, nyanser .
400
1583RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKTSTÄMPLAR,
6ö ab-prs.
400
1584Linne nr 321Bc 2st, CB 4st och BB 10 st stämplat. F
6100
400
1585100 st stpl BB PAR Schele342BB, F 5000 från gammalt lager.
400
1586nr 75 13 st stpl 5ö medaljong med vm krona , 1 med
vm2. F 4400 god kval
400
1587RINGTYP 3ö t 13 , 8 PRAKT stpl ex
400
1588PÅTRYCK PÅ TJÄNSTE , VARIANTER, stpl ex
10/12ö spegeltryck och 2 st med rambrott, 10/24ö 6st
med små påtrycksdefekter eller varianter ex accent
över E. Alla stpl .
400
1589Nr 168c-d, 1 kr vitt papper, 60 st, F 4500
390
1590VAPEN-LEJON stpl ,ostpl mest med småfel, 8 st. F ca
10.700:-
375
1591BNR 212 50 STPL EX VARAV 10 ST 4-BLOCK. BRA
KVAL. F (98) 2750:-.
375
1592Parti 23 st nr 41 -64 **/* 3x nr 55, 56-58, 59a,c,d, 66 ,
omv vm 52c,53. F ca 5000:-
375
159320st bra stpl 10-block , 1ö riksvapen nr 68. F 8000:räknat som 40x4-block.
375
1594Parti 22 olika GV profil vänster */** mest * inkl par
ex 176A 3strip 180a, 183a , singel 175,A,C ,176A
179f, 180-83 , 185-86, 191-95. F 2005 ca 4000 :- bra
kvalitet . 375
1595Parti lösen stpl / * ca 45 st inkl stpl L3, 5 2st, 7-9, * nr
7 L11-20 i nyanser bl.a. L17a. F ca 5500:-
375
1596Samling Lejon nr 139-48 ** 35 st varav, 23 olika bl.a.
140A,C , 143Acc, 144C, 145Ecx,cxz, 147 . F -08 ca
3000 god kvalitet
375
159718ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX
stämplar, ngn kt, orter
375
1598169cx, 110ö Postemblem vm linjer 90st på albumblad
gammalt bra lager F3600
365
1599LÖSEN T 13 ÖVERKPL SERIE OSTPL *, ALLA MED
PR-LYX CENTR.1 KR *-(*) F ca 1900 för PRAKT 350
160025 ST NR 66 20öre OSCAR UTAN VM i
PAR,STRIP,SINGEL BRA KVAL. F 3250
350
1601Parti 4sk Vapen,2x5,12ö,24-50ö, nr 14B,16, 3x 66
m.m ngt bl.kval. F 1997 ca 3000
350
160210 ST NR 35 30 ÖRE RINGTYP T 13 MED PRAKTSTÄMPLAR, FLERA J NYANSER.
350
1603PARTI 11 olika stora tjänste * ex nr 13A,15, 21, 22A
3ktt, 22B tu.fl. 25-26 i PR -LYX. F CA 3400
350
16043ö ringtyp PH, nr 41a-c, 5 stpl bra ex av var nyans . F
3000++
350
1605LINNÉ 10 st BB PAR stpl hygglig kval. F 3500
350
1606Lot medaljong nr76 hörnex utan nummeroch 12
st hörnmarginal nummer objekt, 6st 4-block (2x5ö,
3x10ö,12ö), 4st olika 10ö singlar +nr98,100 i hörnpar.
350
160724öre Stora tjänste 14 st stpl ex 2x tj20a, 4x b, 8 x c.
Delvis någon kt. F 3080
350
160827 st singel eller enheter med RULLSTÄMPLAR, 1
ringtyp, sen Oscar ,1 siffertyp, Finspong, Jönköping,
god kval. Även en Norrköping Bikupe på nr 36. 350
1609BLÄCKMAKULERINGAR, 20 st lösen varav 7st t 14
1ö+2x3ö ex v2x, 2x30ö, T13 bl.a 8 olika valörer, 1 st
oscar,
350
1610RINGTYP 50ö t 13 , 50st stpl ex 3500
350
1611nr 152C G II Adolf i nyanser 40st ** , och en 152bz F
6500
350
1612RINGTYP 3ö PH nr 41 , 20stpl ex i god kvalitet alla
med bara en stpl. F 4000
350
1613100 st stpl BB PAR Schele342BB, F 5000 från gammalt lager.
340
1614BANDMÄRKEN NR 141-155 PARTI ca 37 ST, varav
30 olika, BAANDMÄRKEN MELLAN GOD KVALITET
F ca 3000
325
1615Nr 336, 120ö Birgitta 30 stpl ex,bra tand.
325
16168st 30 ö vapen bl.a. c-nyans, ngt bl.kval.
325
1617Parti postemblem 8 olika ,bl.a. nr 156, 162, F ca 3800
325
1618Tj 15 * ostpl 6ö t 13 , kanske ngn **, 10st + 4-block. i
god kvalitet. F 2011 över 4000:-
325
1619NR 342 BB ,5 ö Scheele parti 50 st stämplade BBpar
(varav 5st 4-block) F 1998 2500
300
1620148C 4-S LEJON 100 ST STPL EX I BRA GENOMSNITTSKVALITET FÖR DETTA SVÅRA MÄRKE F
2800
300
1621PARTI VAPEN stpl mest def, men bra 5 ö, 6 st 50 öre
ingår F ca 6100
300
1622148C 30 ö LEJON 4sid tandn. 20st AB-PRstpl ex,
svårt märke flera orter.
300
1623SVE Tj25-25, 8 stpl ex av var.F 98 2640
300
1624353-56A FLOTTAN 10,20,30,40ö i 100 strip, F 2700:-.
300
1625146Ca ,10Ö LEJON A1 PPR 20 ST, F3200
300
1626266-68 KPL SERIE STPL INKL BRA BRED MARG.
BC,CB PAR 4 OLIKA, F -99 1520:-
300
1627nr 324 BB BELLMAN 50 st stpl par F 3000
300
1628LÖSEN T 13 KPL * ngn** 18 ST inkl 3 st 24ö varav en
grålila. Flera praktex.
300
1629Parti lösen **/* 5,12,30 och 50ö t14 samt 37st t13
1-50ö inkl L17a. F ca 4500:-. Blandad kvalitet
300
1630PARTI 5 ST MED UTLÄNDSKA STPL nr 7 nrs 24,
nr20 Blå ANK stpl, 22f Fra Sverrig, nr 33 ANK 11-8, nr
33 nrs 383.
300
16312brev+2 Vyk t. Tjeckoslowakien 1927-46
300
1632Parti RINGTYP PH 28st alla valörer inkl 3 st 6ö (ejPrs)
annars med PRAKTs 300
1633144Acc 15st stpl ex. F 3000
300
1634168c,1 kr Postemblem Bppr 20st F4000
300
1635Parti nr 146-162, 13 st bättre bandmärken ex nr
151Ac, 153-55, 156-159. F ca 3200 bra kvalitet 300
163630ö vapen 7st :11a, a,b,d1,d2,e1,h , ganska vackra ex
, lite bl.kval. F-03 2300
300
1637** parti kombinationshäftesblock 1966-82 , verkar
komplett
300
16387st olika Landstorm 2 med prakt-lyx centrering nr
115-20+122
300
1639Parti stora tjänste T 14: 3x 5ö , 6x12ö, 20ö, 50ö (tunn)
, t 13 2x24ö och 2st tj24A. F 3700:-
300
1640Parti 20 olika GV profil vänster */** mest * inkl
175,A,C ,176A 179f, bz **, 180-83 , 185-87, 188a
192a-95. F 2005 ca 4000 :- mest bra kvalitet . 300
1641Blad med 21 stpl märken F ca 3200 , nr 14-38, ex
nr20,24-27 med 2x50önr 26. god kval.
300
164230ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 10st av var ,
stpl , Hög kvalitet. F 2005 3000
300
164330ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 10st av var ,
stpl , Hög kvalitet. F 2005 3000
300
1644Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-193 ,16 olika.
bl.a.175,C, 180a, 183a,b, 185a,c 187c... F ca 4300
(F2006)
300
1645Stora Tänste ** t 13 2ö-10ö tj16A (gummirepor) , tj21
**, 23**, 25 **, och 12 +24 ö *. F ca 3400 fin kval 300
1646Ringtyp 7 st med 2 märkesbilder 6,12 ö t14, nr 29* kt,
2x r 30, 32, 33 och 3 bandmärken .
300
164725ö medaljong, 21 st pr-lyxs ex
300
1648Parti lösen nr 2 och 31 ex 11-20 **/* , inkl L18a . Alla
valörer ingår. F ca 3800 (2007)
300
164910 ST FINSKA STPL PÅ VAPEN RINGTYP, nr 7 Ank,
kht, nr 14B blå Ank, nr 21 ank, 33 korkstp. m.m. 300
1650TJÄNSTE ENHETER stpl ,tj 24 ,1 KR 10-block+2x
4-strip par alla stpl STH 14-1-02,trol från samma
ark, vidare 16 ex bl.a. 2 x 5-strip 19-8-01, + 21 st i div
par-5-strip. 300
1651Medaljong 7 ex singlar-4-block med extra perforerade
marginaler, + stpl nr 73 extra perf stpl , 4-bl + 8ö *,
övriga **
300
1652BLÄCKMAKULERINGAR, 13 st lösen varav 4 t 14
1ö+3x30ö, 5 st oscar,och nr 71+73 korkstpl..
300
165332ST 12 Ö RINGTYP T 13 32v4 MED SPEGELTRYCK, flera kraftiga en 21v2
300
1654RINGTYP T14, 12ö 10st och 12ö t 13 7st med
tryckvarianter mest storavita prickar m.m, Intressant
300
1655Parti vapen 4 x5ö , 24ö 14 x 12ö bl.a. 9g, 6st ultramarina, 3x 30ö, 14B. Mest fin kvalitet. några små tryckvar
på 12ö ex 2 märkesbilder.
300
1656LITET PARTI ( 1-3 av var)** 1938-42 MED HÖGVALÖRER NR 259, 268, 322 2st, 323 3-strip 331 m.m.
fin kval F 2009 ca 2400
300
1657Parti **/* med ex tj18 2 st *, tj11 6-bl tj13 5-strip, nr 64,
74 4-bl , 75 prc 3-strip F ca 5000
300
11
12
1658Parti STÄMPELKURIOSA på LÖSEn märken 13 st
rek, wärde, oinlöst röd, blå stpl m.m. Intressant 300
1659nr 266-68 kpl med 4 olika BC,CB par stämplat god
kval. F 1360:-
275
16604 brev, 5 framsidor, och ett ngt nedklippt prs brev =
10 st. Alla vackert stämplade och ett brev prs med
a-nyans (kht)
275
1661Nr 34, 24ö ringtyp t13, 7 bra ex . a-nyans med ABPRS LIDKÖPING 6-11-78.
275
1662148Acx 30ö vm linjer 20 bra stpl ex 2600 275
1663RINGTYP PH 8 st *+ nr 51 ** , 5ö, 2x6ö 20ö 3nyanser
50ö , 1kr. F 2009 ca 7500 ser bra ut men blandad kval
275
1664nr 145A 10ö lejon i nyanser 35st ** F 5000
275
1665PARTI NR 266-68 KPL STPL MED 266BC,CB OCH
267BC,CB F ca 1360
270
1666Nr 16 20 Ö LEJON 5 ST OLIKA NYANSER f ca 2100
270
1667NR 35 j 3 ST PRAKT EX i OLIKA FÄRGSTYRKOR
270
1668Stora Tjänste 5st * AB-PRcentr 20ö, 30ö,50ö röd typ2,
tj25-26 . F ca 2000;-
260
1669Ringtyp 1 kr PH 21st varav ca 8 st med praktstämplar
250
1670LÖSEN T 13 L11-20* 2-3 ex av var I FRÄSCHA ABPR ex. F ca 1800:-
250
1671SMÅ TJÄNSTE 4 ST (27-29, 40) 4BLOCK I PR-LYX
KVAL. SAMT PR 8 BLOCK TJ 39.sällsynt kvalitet. f ca
1300+.
250
167231 ST LÖSEN T 13 ALLA VALÖRER ,FLERA
VACKRA STPL, ngn kt
250
1673168c,1 kr Postemblem Bppr 20st F4000
250
1674Vapen 9x12ö , 4x 24ö, 30ö, 4st 3 ö lejon, nyanser.250
1675Parti ** 4-block 10 olika bl.a. 4 olika ur HA6 nr 416,
329BB, 333BB, 406DD1, 335C DD2, F 2400
250
1676Ringtyp T13 kpl ej nr 37 med prakt stpl 1kr AB 250
1677Parti * G.V. PROFIL vä , nr 175-192a,c ,17 olika.
bl.a.176A, 180a,b 183a,b, 184 ,185a,c 186a,b ,
187a,c... F ca 3100 (F2006)
250
1678RINGTYP, 4 st t14, 21st t 13 ,bl.a. LYXs 33d Kopparberg-83, 2 ab-prs nr 34, m.m.
250
167912 öre lösen t 13 , 10 ** ex 8 AB. F 2400, nyanser och
2 par
250
1680168c-d 1kr A3 vitt papper 36 stpl ex.od kval F 2880
250
1681Parti 3 st ringtyp ex 3ö, 10st Oscar och 10ö medalj
med mycket vackra FRA SVERIGEstämplar. Danska
stpl i utvald kvalitet.
250
1682parti med div vackra-praktstpl ringtyp-oscarsklipp,
Stockholmia 9-block serie **, 20ö medaljong ** i
4-strip, 486A 5-strip**.
250
1683nr 50 30 st stpl ex , varav 2 med något förskjutet
påtryck och ett mycket svagt påtryck.
250
1684RINGTYP PH 11st +LYXs klipp, bl.a. 4 x 6ö inkl prs a
nyans, 2prs 50ö, 2prs 1kr F ca 2100 fin kval
250
1685Bellmann nr 324BB 60 stpl par F 4200
250
1686LANDSTORM 1 kpl *, III kpl **, Luftpost kpl ** med
prc 4/50ö. F ca 1700
250
1687TJ1 3ö 3st PRAKTSTPL LIDKÖPINGex i ol nyans230
1688Parti * ostpl nr 9,28 (3st),nr 32(2st) F 3280
225
1689Parti stpl BB par 321BB 7st, 342BB 20st, 366BB(8), F
ca 4000
225
1690PARTI **/* bl.a. 13 mest prakt centr Stora tjänste ex
30ö pr *, 6ö ab-pr **, vidare nr 88**, 88bz**, 165cc**. F
ca 2600
225
1691SIFFERTYP nr 61-63 ** 1Ö 87st i arkdelar, 2ö 5 st,
3ö över 100st F ca 2800
225
1692 2 serier Lösen t 13 * i nyanser, delvis prakt centr F
1800
225
1693ORTSTÄMPLAR 10ö OSCAR 33 st olika stpl PRLYX 225
1694Sergel nr 326BB 60 stpl par 3300
225
1695SVE .P-LYXstpl BREV 21 st mest 1980-t.
200
1696Hazelius nr 333BB 25par stpl.God kval.F1500
200
1697SV 7 ST LYXSTPL RINGTYPSKLIPP 30Ö PH. 200
169815Ö FÖRENINGEN 10 ST 4 BLOCK STPL, DELVIS
PRS.
200
1699NR 211 FÖRENINGEN 5Ö , 50 BRA EX STPL. F(98)
1650 :-.
200
170022 st PR-LYXst märken, ex tj7,17 ngn kt
200
1701nr 35 30ö ringtyp t 13 5st 3-strip inkl prs 35g, 3 par
och 11 lösa , vackra.
200
170247a-f ett prs 30ö av var nyans.
200
1703Parti 12ö ringtyp t14+t13 18 PRs ex ( 4 på klipp), samt
5 varianter.
200
1704Liten lot **/* bl.a. nr 151Abz * PR, 142Acx i 5 strip 3ex
**. Totalt 21 märken.
200
170510 st prakts Ringtypsklipp olika orter
200
170610 st prakts Ringtypsklipp olika orter. Nr 43,46,47 200
170710st bra stpl 10-block , 1ö nr 68. F 4000:- räknat som
20x4-block.
200
170850 st stpl BB PAR Schele342BB, F 2500 från gammalt
lager.
200
170950 st stpl BB PAR Schele342BB, F 2500 från gammalt
lager.
200
1710200 st stpl BB PAR Skytterörelsen 347BB, F 2400 från
gammalt lager.
200
1711Röda Korset nr 358BB 50 stpl par 3000
200
1712tj 5 12öre t 14, 17st med tryckvarianter, rambrott etc. 200
17135 ST BLAND FRANKERADE KLIPP OSCAR BOKTRYCK+ RINGTYP MM
180
171410st66 bra ex i par.F1300
180
1715NR 36, 10 EX med RVst
160
171615 ö FÖRENINGEN NR 213, BRA STPL EX f (98)
1350:-
160
1717PARTI 11 ST UTLÄNDSKA MÄRKEN MED SVENSKA
STÄMPLAR, DELVIS DEF.
150
171847a-f ett AB-PR 30ö av var nyans.
150
1719LÖSEN T 13 20 EX OSTPL med FRÄSCHL 1 kr,L20
M.M. Fca 800
125
1720Litet parti ca 50 st **/* 1891-1940-tal mest * som nr
160, 165bz, 171 ngt ktt, 184, 194-95, 320B2
NORGE
NORGE SAMLINGAR
, PARTIER
1721NORGE, tjock visirpärm med ** lager 1978-90 i
ganska jämn spridningofta 3-10 serier. Nominal ca
4650 NOK
2800
1722Norge, 2st 32 sid insticksböcker med ** 1983-2005
bra spridning upp till ca 5st av var märke. Nominal ca
2500 NOK. 2,4 kg
1500
1723Norge, ASK ** mest 1990 tal valörer ca 3-8 kr ,
nominal ca 1750 NOK = 2200 SSEK
1300
1724Norge, årsböcker 1989-98 nominal ca 1500 NOK. 7,7
kg
1100
1725Norge parti stpl på 5 visirblad,5 skilingar, posthorn ex
skugg ph,:24st 1ö, 16 st 3ö, 11 x 5ö blå , 22x 12ö, 35ö
sjögrön?, 41mm 12 ö mattgrön def, 7st 12ö brun, ca
15st 20ö blå, , 10ö röd ca 60st olika tryck 20-21mmca
20 5ö grön, m.m. Genuint ogenomgånget parti i
blandad kvalitet men med fina ex och fyndchanser.
1000
1726NORGE, samling på visirblad ** 1972 -87 , många i
par , även häften ingår. Nominal ca 1300 NOK. 950
1727Norge samling i insticksbok med ex 10 st stpl skillingar i bl, kval, 35ö sjögrön ph ngt tu fl., div serier
och märken till ca 1980 , även Lykkebrevet ** 2 delar,
Vidare ett par hundra Norden inkl bättre.
900
1728Parti moderna häften block och märken. Nominal ca
1700NOK
850
1729Norge, lösen 2 utställningsblad OSTPL * 11 st Central
tryckeriet i nyanser, Knudsen 6 st inkl L 12 K . BRA
KVALITET F ca 6000
800
1730Norge samling 32 olika häften 1990 tal , Nominal ca
1150 NOK
800
1731NORGE samling 1855-1972 i Facit album stpl/ från
1940 några * med ex nr 1 1sid tätt klippt, fin 3sk Oscar och 8 andra skill, nr 35 c 35 ö sjögrön ktt F 1900,
nr 32-33, nr 41 12ö mattgrön felande ht, en del bättre
senare ex Legionen *, Norwex cpl *, ganska välfylld.
800
1732Norge, handboken 1963,66, 69 , 3 delar med nytryck.
750
1733Norge samling * 1867-1960 I Facit album , bl.a. nr 36
*, 130-147 ( utom 137, 139, 144) , bättre kpl serier,
Lejon 1937-49 kpl, Legionen, sen välfylld inkl många
tj-lösen . 750
1734NORGE 12 skilligar stpl, nr1, 2x nr 2, 2x nr 3, 5xnr 5
8sk + par, något blandad kval. F ca 7700
750
1735Norge, samling */** på visirblad 1888- 1959 med
flera bättre som Nordkap 1 kpl, Legionen, V-påtryck
1ö-5kr Universitetet, Norwex, mest * men t.ex 5kr
Olav nr 459** . Fin kval
700
1736Norge, MAUD, HELARKSERIE nr 247-50 F 4000 700
1737Handböcker del 1+2 1963, 1966 med nytryck, nyskick.
600
1738NORGE, samling på visirblad **/* 1888 -1972 med
flera bättre ex som 163-71, Nordkap 1, Legionen,
universitetet. . F ca 6000 , mest * före 1945 och räknat
som *. 600
1739Norge ,NORWAY , page stockbook with ca 1200
stamps, shilling -modern, 7 shilling in very mixed
condition, öre values, moder with some blocks and ca
50different stamps with Superb cancellations (PRLYXs). 600
1767Norge, lot på 2 insticksblad stpl /**/* bl.a stpl
skillinga,r örevalörer, diverse kpl serier mm.. ca 150
märken F 2008 ca 4700:- mest bra kvalitet
500
1740Norge, 64 st olika FDC 10/10-1961- 1973. Alla är
illustrerade.
400
1741NORGE, ORTSTÄMPLAR A-Ö på 8 visirblad , mest
1950-80 tal, många olika märken, ca 350 på klipp
samt diverse postgiroklipp . Flera PR-LYX avtryck .
400
1742Norge, ca 400 vykort 1930-60 tal, begagnade och
obegagnade. Ca 2,3kg.
400
1743Norska, handboken del 1 och 2 1963, utan nytryck.
300
1744Norge, samling ** på 5 visirblad 1960- 1972 med flera
bättre bruksmärken och off sak 300
1745Norge, 15ö Nordkapp I nr 181 helark 50 st AB-PR 300
1746Norge nytryck 1963 på blad med nr 1-5N, 15N. F
675+
225
1747NORWAY, hardcover auction catalogue Feldman
June 5,1992 :Konsortium 1. Many spectacular items,
77pages.
200
1748Norge, GRIEG, HELARKSERIE nr 255-58 60ö särat
60+40blockF 1600
200
1749Handbok 1963 del 1, med nytryck 1-5,15
200
1750Norge nytryck 1963 på blad med nr 64, 96, 133, 179,
tj1 och L2. F 450+
150
1751Norge, 1969 Nytryck på blad 6 märken
125
1752Norge , Årsatser 1974 och 1975 F 425
110
stpl Luftpost 10ö-50ö, cancer kpl, div tj, postfaerge, .
Grönland och DVI ingår med en del lite bättre. 1300
1756Danmark, visirblad med 20 skillingar 19 olika incl 3x
16sk, 48sk def, diverse örevalörer tjänste m.m. ca 46
märken.
1200
1757Danmark, lot på 3 insticksblad stpl /**/* bl.a stpl nr :27
48 sk ktt, nr 30 5ö, 63-68, 144, 200 mfl. bättre. ca 200
märken F 2008 ca 12500:- bra kvalitet
900
1758DANMARK , tvåfärgad siffertyp nr 29, 4öre t 14x13½
ca 900st på visirblad ,många ultramarina tidiga tryck,
omv ramar, omv vm , blandad kvalitet, FYND?
900
1759Danmark 2 visiralbum med stpl dubblettlager 18541966 1000tals märken , skill, ölrevalörer, ca 30 st
Fredrik 50ö nr 74, ca 70 st 12ö CHRX nr 135, pr-lyxs,
lite postfärja, tidning, lösen.m.m. ca 4 kg
900
1760Danmark, lot stpl skillingar 2 fina 4RBS, och 11 andra
olika, nr 3-7, 11-15 lite blandad kval. F ca 7500 750
1761DANMARK , tvåfärgad siffertyp nr 28, 3öre t 14x13½
61st på visirblad ,många ultramarina tidiga tryck,
blandad kvalitet, FYND?
750
1762Danmark, parti skillingar och örevalörer på 2 visirblad i
blandad kval . Många dyrare.F 2011 ca 20.000 750
1763DANMARK , tvåfärgad siffertyp nr 31, 8öre t 14x13½
ca 900st på visirblad ,många tidiga tryck, omv ramar,
omv vm , blandad kvalitet, FYND?
700
1764DANMARK samling 1851-1973 i Facit album stpl/
med ex 13 olika skillingarörevalörer och en del bättre
märken som 15-25ö Luftpost 1925, ganska välfylld.
Några Grönländska serier m.m.
700
1765DANMARK, samling/ parti 1900-1940talstpl /* på
visirblad och album blad flera bättre märken , ex 18493 *, 199-200 * +stpl, Dybböl Mölle 3 olika 4-block **/*,
div tjänste m.m.
600
1766DANMARK , tvåfärgad siffertyp nr 32, 12öre t 14x13½
ca 145st på visirblad ,många tidiga tryck, omv ramar,
omv vm , blandad kvalitet, FYND?
600
1768Danmark , parti ca 100 st PR-LYX stämplade olika
märken 1950-80 tal.
500
1769Danmark, 48st ( ca 40 olika märken) LYXSTÄMPLAR
ca 1957-70. på 1 visir.
425
1770Danmark, 48st ( ca 40 olika märken) LYXSTÄMPLAR
ca 1957-70. på 1 visir.
400
1771DANMARK , tvåfärgad siffertyp nr 30, 5öre t 14x13½
ca 16 på visirblad ,mkt blandad kvalitet, FYND? F
12000
400
1772DANMARK , tvåfärgad siffertyp nr 33, 16öre t 14x13½
ca 145st på visirblad ,många tidiga tryck, omv ramar,
omv vm , blandad kvalitet, FYND?
400
1773Danmark, samling stpl del från Europa samling , bl.a
prs 2sk nr 11, 3sk nr 21, div öreval, nr 47nr 67,144,
201-12 m.m.
350
1774Danm. parti 13 olika Nytryck mellan 2n1 och 27 N2.
Fina. F över 1100, några frim. medföljer.
300
1775Danmark, Parti skillingar 7 st Ovaltyp 2 ngt tunn fl.,
2x3, 4x4sk bra kval. F ca 2000
300
1776Danmark, 10 st 4block mest ** + några lösa ex. ** L
3,5,9,14 , F ca 3000
250
1777Danmark parti stpl på 1 visirblad,ex 30st tvåfärgad
med t14, ex 3ö, 11st 12ö, 5x20ö, 3x 50ö, nr 50 def, ,
m.m. Genuint ogenomgånget parti i blandad kvalitet
men med fina ex och fyndchanser. Bra värde
250
1778DANMARK liten lot ** ca 80 märken bl.a. 4-bl 302b.,
4-bl ex 30ö orange nr 335, 330a i 10-block, 4-block nr
73 240
1779Danmark, nr 620-22 HC Andersen helark F 1500 175
1780Danmark, Hafnia 76 mapp med bl.a. 5st nytrycksark
skillingar, + 8ö tvåfärg. m.m
150
FÄRÖARNA SAMLINGAR
1781Färö Mycket bra lagerbok ** med Postfriskt till 1990
med 3-10 ex av de flesta märken NOMINAL ca 4700
DKK
3000
1782FÄRÖARNA Coll 1975-88 ,in 2 thick albums , **/used
/ FDC , the used section with around 260 different
stamps with superb cancellations of different towns.
Rare. High face value with seems cpl ** and some
blocks. Nicly mounted.
2400
1783Färöarna, samling i visiralbum med ** , block och
häften för nominal ca 3600 Dkk , 1700
1784Färöarna, samling ** 1975-89 på Leuchturm blad med
fickor och i fin 32 sid insticksbok till 1991. Nominal ca
1600 DKK .
750
1785FÄRÖARNA, ark samling nr 26-60 . bl.a. 2 fågelserier,
och Gumse. Nominal ca 1600 DKK
750
1786Färö. samling i insticksbok ** 1975-87 i singel ,par,
samt fåtal 4-block i kompletta serier. Nominal ca 800
DKK
600
1787Färöarna, samling till 1990 med ** för nominal ca 1100
Dkk och massor stpl märken
600
1788FÄRÖARNA NR 9-22 (ej nr 19) 40-50 st av varje i ark
o arkdelar. Nominal ca 1100 DKK.
550
1789Färöarna, ca 74 ST OLIKA LYX stpl märken 1977-85,
flera stpl udgavdag + block 1 +3 st 4-bl ingår LYX
kvalitet.
490
1790Färöarna, 75 ST OLIKA LYX stpl märken 1976-85,
flera stpl udgavdag. LYX lot.
450
1791FÄRÖARNA, saml singel och 4-block ** 1975-83 i
visiralb. F ca 2900 (1998), nominal ca 850 DKK. 400
1792Färöarna, 70 ST OLIKA LYX stpl märken 1976-85,
flera stpl udgavdag. Även block 1 ingår LYX kvalitet.
400
1793FÄRÖARNA, saml singel och 4-block ** 1975-82 i
insticksbok.F
ca
2600
(1998),
nominal
ca
750
DKK.
1753DANMARK, intressant parti 17 st Essäer eller
375
provtryck, 4-8 RBS samt 6 st valörlösa.
2500
1794Färöarna, ca 53 ST OLIKA LYX stpl märken 1976-85,
1754Danmark ,lot on small cards (ca 220 stamps) e.g.
flera stpl udgavdag. Även block 1 ingår LYX kvalitet.
some skilling, no 15, 3x 36, 37, 50, öre values, no
325
110TB2 in 4-block used, 28 used copies 1kr air 1934
1795FÄRÖARNA
ÅRSATSER 1979-88
300
no 266 , 270TB1+2 used, F ca 19.000 mixed quality,
1796FÄRÖARNA,
coll
1975-85
almost
cpl
**
F
ca
1200,
1300
nominal ca 350 DKK
240
1755Danmark,samling i album 1854-1960, mest stämplat
t.ex stpl 181-93, nr 20-24 bl kval, fina örevalörer 28 ul- 1797Färöarna , samling postfriskt 1975-1995 på Facit **.
och i princip kpl förutom 1983-85 ,med nominal ca
tra, 12-20ö, fin 100ö, t 123/4 kpl, nr 67-68, 122, CHR
700DKK Lågt utrop
225
X 1913-28 kpl med 27ö o 10kr, 201-04 4bl **, 214-17
DANMARK
SAMLINGAR , PARTIER
1798Färöarna samling ** på SAFE dual blad ca 1975-82
och ngt mer. Bra.
200
1799Färöarna, ca 35 ST OLIKA LYX stpl märken 1980-86,
flera stpl udgavdag. 200
1800FÄRÖARNA, coll 1975-85 ** , nominal ca 320 DKK.
200
1801FÄRÖARNA, coll 1975-85 ** , nominal ca 300 DKK.
175
GRÖNLAND PARTIER
1802Grönland , samling 1915-1995 på Facit albumblad
med ex bra ex stpl P4,P10 70ö, och 4st Pakkeporto
*, 1-9*,10-18** (2kr*) ,nr 28-45 **/* sen **. och i princip
kpl med nominal ca 850DKK., Samt Thuleset **. Lågt
utrop!
1100
1803Grönland, samling stpl med P6, 1-9, 10-18 dessa *,
Thule serie stpl m.m.
500
1804Grönland, 7 st 20ö P 9 med olika stpl bra-PR
300
1805GRÖNLAND, parti 4-block ** på 7 visir Nominal ca
700DKK, bl.a högvalörer 9,10, 25, 50 kr
300
1806GRÖNLAND, 4 olika FDC 8-3-56- 1960, samt några
försändelser ex nr 7 på flygbrev 1954.
150
DVI
1807DVI , 14 c nr 12, Spiro forgery in used full sheet of 25.
Interesting
3200
1808DVI , trevlig samling stpl /**/* bla nr 2, 5-11, bra 12c
stpl, nr 14-56, L1-8. Ex nr 40**, L4 stpl m.m. F ca
18.500:- . Mest bra kval.
2400
1809DVI ,lot on small cards (ca 90stamps) e.g. no 2,used,
2(*), 5-10 16 copies, CHR X ** in 4-blocks (40bit 2 thin,
50 Bit1 thin F 2200) F ca 11.000 slight mixed quality,
1200
1810DVI , ½ ARK 50 st ** ,NR 47-48 FREDRIK VIII 40-50
BIT, VF. F 7500
900
1811DVI , coll. used /*/** e.g. 14-22 used, 27**, 32-37
used, 38-39*, 49-56**, L5-8*. VFquality , 5 erf 14 in
slight mixed qual. F 2008 ca 7000 900
1812DVI 21 märken 17är stpl, mest örevalörer, bl.kval, små
def. F ca 6400 (-07)
350
1813DVI, 6 st nytrycksark 2x1c, 3,4,5,10c samt nytryck 3c
1866, 4c 1873 från 1977
150
ISLAND
1814ICELAND, very interesting lot old bundles of 100 .
Mainly King stamps 1920-30’s. F ca 100.000:- . Rare
Genuine lot. 7000
1815Iceland, coll ca 65 cpl sheets 1902-65 , incl no 57,
146,150, 233, 274-7,265, 346-47, 362, cept cpl 196065. VF quality . F ca 49.000:-
5500
1816Island, tj 41 i PR-LYX HELARK 100st, pos 67 variant i
LYX. Sällsynt välcentr.
5000
1817ICELAND, coll used blocks of four 1907-41 ca 125
different. VF quality. Very high value. Incl 1 kr Zeppelin
no 163, cornermarg 4+8-block and several better.4000
1818ISLAND , very nice collection in Kabe album with
pockets 1876- 1990 **/* e.g 8sk 1876 *, some early
stamps F no 74 **, 88-89**, 143-44 * 2-5 kr, 161
** ( F 1500) , and from 1937 complete ** and cd
example incl VF ** of : Block 1, no 227-36 Geysir,
240-51 Fishes , 252-55, 256-59 NY overprint 1940
260-64+280 Viking cpl, 311 25 kr . Some officials. VF
quality.
3500
1819ISLAND, parti från sterbhus, bla 2sk (ngt kht) ,3,4,8,16
skill ostpl, zeppelinserie, , 173-78 * Alltinget kpl, 25658 ** 4-bl , Geysir 6st 4block ex nr 228, 3 serier Hekla,
tjänste 51 stpl 35 block (F ca 6000), tj 53 4-block**,.
Bra parti i god kvalitet F2010 ca 36.500:-
3000
1820Iceland, coll ** 1880- 1987 in nice Leuchturm album
witt pockets. VF quality. 1880-1944 some betterstamps
F ca 12.000 for them and 1947-87 is cpl ** VF. High
value and expensive album.
2400
1821Samling Island i stort blå Kabe album 1873- 1969
bl.a. några skillingar i bl.kval och en del bättre ihär och
där . F 1977-8 ca 11.500 FRÅN GAMMALT STERBHUS. lÅGT UTROP
2200
1822ICELAND, very interesting lot old bundles of 100 .
Mainly King stamps 1920-30’s. F ca 30.000:- . Rare
Genuine lot. 2000
1823Island, tjänste nr 32 CHR IX 50 aur i fint helark
välcentr F 15000
1750
1824ICELAND, nice collection in old Gripen album used
and **/* e.g. Some aur values, F no 64-74*, 63-71
used, 76-89 * (not 81), 76-87 used, 101-116 used (
107 tollur), 121-122 (tollur), 124-44 used (126 not),
147-156 used, 159 used, 162-64 * zeppelin cpl, 17387 * (not 183-84) , 204-09*, 194-99 used, 210-20*, (not
240-51 *,280 used, 268-73 used+ *, later to 1971 very
wellfilled also including many FDC´s . futher better
officials. VF quality. and high value
1500
1825Iceland collection used/* 1882-1946 in Leuchturm
album with most king stamps, zeppelin cpl *, Alltinget
1930 3-40aur+ 2kr used, air mail 1930 cpl *, 252-55 *,
F 2009 ca 18000 VF quality
1400
1826Island, mycket bra grundsamling stpl( ngt **/*) på
Facitblad till 1984 med bättre kungamärken, ex nr
108-13, 194-99, från 1933 nära kpl till -84(ex ej nr25359), BRA.
1100
1827ISLAND BRA SAMLINGSDEL UR HV ALB. BL.A F
nr108-13, 137, 255 BRA EX. ( F 1300), 200-09 m.m.
F-97 ca 7800:- BRA KVALITET.
1000
1828Island, samling stpl till 1930 och därefter 1933-60
mest ** i Lindner Falzlos album , några dyrare ex 16
sk (’), stpl aur valörer, kungar m.m., bra ** ex : block 1,
256-58, 268-73, 281-87,, 297-306 yrken och vyer kpl,
Alltingshuset 25 kr nr 311**, 312-14, 321-25, 327-29 **,
337-44 , 350-53**, 369-73 m.m. Fin kval på de **. Lågt
utrop
1000
1829Isl. samling stpl ,**/* 1902-1966 i fin kvalitet. F ca
6000
900
1830ICELAND, lot 27 copies used 1873- 1938, ex 16sk
perf 14x13½ no 4v3, nice lot
900
183110AUR Two Kings, no 96 sheet of 100 **, VF
900
1832Island, nr96 10 aur Två kungar i fint helark bra centr
F 8000
900
1833Island, samling stpl /**/* i 1897- 1980 visirpärm bl.a. nr
76-90 *, zeppelin 1 kr ** , 10 aur falk nr 188
850
1834ISLAND 17 bättre kungamärken mest superb
centrering . bl.a. F no 68, 73-74, 88, 113,141, zeppelin
kpl. Mest sällsynt välcentrerade. Högt värde
800
1835Iceland, lot ca 55 different stamps **/* 1873-1944
,including 16 shilling , no 81, 160-64, 189-90, 287.
most VF quality. F ca 9.100:-
800
1836Iceland, 22 postcards around 1910-18 , , all franked ,
several diiferent frankings ex one with 8 aur brown no
130
800
1837Iceland, stockbook 16 pages used and **/* . Used ex
F no 18, 66, 117, 13x 311, ca 50 x 344, ** ex 7x 417,
3x 445, some cept 3x 485-86 **, 488-89.
800
18381ö,6-7ö CHR X no146, 149-50 sheet of 100 **, VF, F
7000
800
1839Island parti 9 märken med ex 4 olika skillingar stpl nr
5, tj 2,något def. F ca 21000
800
1840Island, nr 70 , 25 aur CHR IX i fint helark F 8000 800
1841ISLAND, 3st urvalshäften med mest olika märken stpl
/ * 1876- 1934 inkl flera bättre stpl nr 13, 22, tj 38-40
och * nr 173-82, 237-9, 256-58, 162-63, 188, 204-09
,tj65-68 ... Bra kvalitet. F-04 ca 7500
750
1842ICELAND, nice lot **/* e.g.F no 311 25 kr ** margincopy , 10 kr Alltinget no 187 pair one **, Air set no
189-93 *, Sigurdssen 268-73 **, etc. VF quality. F 2009
7000:-
750
1843ISLAND, used duplicates on papersheets in binder,
1000´s stamps e.g better 15x, 426, 28x 434, F 2009 ca
29000:- (no M stamps counted)Varieties?
750
1844Island, 5 st helark F nr 146, 229, 231, 235 och 281. F
ca 6000
700
1845Island, parti ** /* stpl i 32 sid insticksbok, bl.a ** 1990
tal med flera block, nr 327-29 **, 178*, 184*, 186*, div
stpl bl.a. fina serier 108-13, 268-73. Bra kvalitet. 700
1846Iceland, lot ca 27 cpl sheets 1902-65 , incl no 57,
146,150 ,some fishes, 346-47, . VF quality . F ca
8.000:-
700
1847Iceland, coll used on alb pages 1876-1976 with better
values, F no 11 (2), 22,28,103, 108-16, 327 -29 VF
quality . 700
1848ISLAND, saml ** 1930 78 på visirblad med flera bätre
märken o serier, ex 179, 181-2, (245 *), 321-25, 33262 och därefter nära kpl. Bra kval.
650
1849ISLAND, liten saml stpl på album blad till 1971 med
bl.a. aurvalörer Sigurdsson kpl m.m. BRA KVALITET
600
1850ISLAND, visiralbum stpl /** dubbletter 1876-1986
massor mest stpl som nr 199, 207-09, 311, 3x312, 2x
373, 3x 435, 7 x 436, 30st 445, högt värde. 600
1851Island, parti 20st nr 2-62, nr 2*, 16*, 58** övriga stpl
mest felfri kvalitet. F 5000.
600
1852Iceland, coll 1876- 1980 used and some */** in 2 32
page albums. Some better like Facit no 66,68,137,
140-43, 144*, 159, 173-82 *-** 179**, 196, 199,307353 (not 344) 435-36**. High Value, F-VF quality. 600
1853Iceland, 9 postcards around 1910-22 , all franked with
differentstamps ex 8a
600
1854ICELAND, lot ca 22 better stamps */ used 18901930´s e.g. no 22* , 27* , 44*, 50*, 45*, 79*, 81*, 88*
108-13 *, 115*, 133*,138*, 154 *, 164*, 159 used. FCA
9000
600
1855ICELAND, tj6a 10 st stpl 10aur ultramarin, och 3x
20aur tj8a, 9x tj8b, 9 x 8c stpl F ca 22500:. , men
småfel 550
1856Island parti 15 olika **/* mellan nr 50 och 120, bra 5
kr fredrik VIII, F ca 3200 bra kvalitet
500
1857Island, parti 13 st olika märken med PRAKT stämplar
1927-70 tal ex nr 188 Falk. Ett ex med Norsk stpl. 500
1858ICELAND, coll used, **/* 1876-1952 on album pages
with some better stamps like no 83 ,88,111-13 used,
tj49*, 209**
500
1859ISLAND, small coll AIR MAILS 1930-59, ex Zeppelin
162-64* 188-93 *, , 204-09 used, Block1 * .... Good
quality
500
1860Island, Havsörn F nr 436 i helark 25st
500
1861Iceland, 8 postcards around 1910-22 , all franked with
differentstamps ex 8a
500
1862ICELAND, lot **/* and few used e.g. 3-10a Parliament
** in 4-blocks, 252-54 ** in 4-blocks, 311 *,353**,
373**, tj41 ** 4-bl, tj 56 used 4-block tj 59 ** 4-block F
6400
500
1863Iceland, lot 100´s of used in envelopes 1950´s incl
better 12x no 311, 2x 318, ca 100x 353, 20x 362, 12
x 373 F ca 9000
500
186420 different old better used stamps, e.g. no 11, 13,
15a, 15c, 25, 28, 74 , 111, F 6300:- F-VF
500
1865ISLAND NR 196 , 35aur Gullfoss 55st stpl ex i god
kvalitet F minst 6150
500
1866Iceland, 7 postcards around 1910-22 , all franked with
differentstamps ex 8a
475
18674 AUR CHR X, ½sheet of 50 **, superb
450
1868ISLAND, lot used on 9 visir ex VF no 28a, 95 (F1100),
113, 114-16 .Fine qual.
400
1869ISLAND, 29 försändelser eller FDC , mest 1959-72,
och många med varianter t.ex 358v1 på FDC, 505v1
på brev 1972, många ”litarpunktur”.
400
1870Island , lot på 2 insticksblad stpl /**/* bl.a 81* , 23739, 210*, 344**, stpl nr 101, 143, 154, 218-20, ,337-44
diverse kpl serier mm.. ca 150 märken F 2008 ca
5500:- mest bra kvalitet
400
1871Iceland, lot 50 used 25kr Falcon 1960 no 373, . F
6000 fine quality.
400
1872ISLAND, parti med ca 45 olika märken stpl / * 19001934 inkl flera bättre stpl nr 66,68 22, tj 32 , tj39-40
och * nr 174-8, 256-58, 162-63, 204-09 ,tj65-68 ... Bra
kvalitet. F-04 ca 3200
375
1873Samling 1875-1920 på albumblad stpl med enstaka *.
F 2003 ca 3500:-
350
1874Island, liten samling drygt 100 märken på gamla
albumblad stpl / ostpl , ex F nr 21-22 , 156, 200-203
stpl,, 204-09 * 230 *, 237-39 stpl. Bra kvalitet.
350
187519 different old better used stamps, e.g. no 13, 15,2022,44, 83, 95,97 F ca 5000:- VF
350
1876Iceland, lot 42 used 25kr Falcon 1960 no 373, . F
5000 fine quality.
330
1877Iceland, lot 100used 25kr 1957 x 353, . F 4000 fine
quality.
325
1878ICELAND,14 stamps with foreign cancellations, e.g. 6
x 16 aur no 13, Edingburgh 1931, mixed qual.
300
187917 different old better used stamps, e.g. no 15,
22,25,28a, 29, 44, 54,62 F 4100:- VF
300
1880ISLAND, lot * ex no 27, 173-82, 184, tj7
250
1881Island, parti ca 90 st **/* bl.a. * nr 14, 209-11, 237-39,
311 alltinsbyggnaden, 312-18, och ** ex 434-36. Bra
kvalitet. F ca 2500
250
1882ICELAND, tj6a 5 st stpl 10aur ultramarin, och ca 80st
nr 170 med en del vackra stpl F ca 3600:. , blandad
kval.
250
1883Iceland, lot 50 used 50kr Flag 1958 nr 362, . F 3000
fine quality.
250
1884Iceland, lot 17 bundles of 100 e.g. 12x 352, some
better loose stamps 6x 311, 318 373. F ca 7000:cancellations?
250
1885Iceland, lot 50 used 25kr 1957 x 353, . F 2000 fine
quality.
225
1886Island parti stpl, NR 373 25kr Falk ,19st stpl, NR 311
Alltingshuset 25kr 8 bra stpl ex m.m. F 2009 3260:-220
1887Island, samling stpl 1876-1965 i Facitalbum, sporadiskt fylld , div örevalörer nr 8,22, 25, nr 116 i AB-PR
3-VII-12, Bra kval.
200
188825 KR Bessastadir 1957 , no 353, 40 VF used copies.
F 1600
200
1889Iceland, lot 12 pieces with very nice cancellations
many different 1919-32.
200
1890Iceland, lot ca 35 different stamps **/* 1902-1937 ,ex
9 diff Alltinget 1930 ,F no 189 VF quality. F ca 1700:-
200
1891NR 373 25kr Falk ,10st bra stpl, F 1400
200
1892Island ca 17olika FDC1950-63,bl.a. 12-X-50, 4-6-56,
30-10-56 F ca 900
175
1893ISLAND Tjänste * 8 bättre ex VF-superb centrering .
bl.a. F no 52, 63-67
175
1894Island, Samling 17 olika FDC ,varav 12 ilustrerade,
8-IV-49 till 16-II-70, ex 1-III-60, samt block 2 FDC stpl
och **, Bra kvalitet F ca 900:-
175
1895Liten samling FDC ca 44 0lik 1956-70 bl.a. 4-4-56,
17-6-65, 3-12-65, 26-4-66, 16-3-67 F över 1000:- 150
1896239 incl 239v ,sheet of 50 **, VF, F 800
150
1897Island litet parti 18 olika * 1930-39 ex 208-09,
228,230, 232 237-39, 245C1 (F 550) , Facit (2010)
2000kr. Fin kvalitet.
150
1898 445 20 KR FÅGEL ISLOM 1967 i helark F och 45 st i
arkdel av nr 561 Fägel 2 F 700 350
FINLAND SAMLINGAR
1899Finland, arkparti ** 1940 tal, bl.a. nr 295-98 Röda kors
1945, 200 serier, 292-94 sport 1945 över 3000 st var,
nr 230 fosterlandet 4000 st, m.m. F ca 105.000:- Bra
kvalitet
4500
1900Norden, gammal Samling i album stpl/ostpl Sverige
bäst med ex 12ö vaen *, brun lokal (*) 14A (*) 15(’)
16(’) , div bättre märken 34f, 51 , Norge 2sk oscar, 25ö
skuggat ph, Danmark 5ö,50ö.100ö fintand öreval stpl
m.m. F över 30.000 2500
1901Finl. 8 st OTANDADE PROVTRYCK för M/89
utgåvan. i varierande färger eller valörer, bl.a 5 mark
grå,lila, röd SÄLLSYNTA (F nr 29-33)
2000
1902Finland, arkparti ** 1940 , nr 230 2+2mk Fosterlandet
10000 st (100 ark) F 40.000:- 2000
1903FINLAND, 3 lagerböcker till 1984 stpl /*/** flera lite
bättre märken i hög kvalitet, 17S prakt kork stpl, 18S,
div ringar, 3x 10k, 14k *, , många röda kor serier **
stpl. Finkvalitet. 2x 20k, 1 rubel
1800
1904Finland, coll used in 2 albums 1860- 1983 mainly
used. Ex Facit no 3-10,33-45,60, 173
1750
1905Finland, parti fyrtaliga vapen M75, t.12½ sigilliatas
tryck, ex 45st 2p, ca 35x 10p brun i nyanser, 2 x 1mark
bläckmak, samt div bl.a. 22 x 1mark nr 32, .F ca
13.000 Fyndchanser på nyanser, m.m.
1700
1906Finl. parti stpl bl.a. nr 1-2 i vackra Förfalskningar, bra
stpl ex nr 12s,33,34,45,134,173,212-14 m.m. God
kvalitet F 8500 + förfalskn.
1600
1907Finland,parti stpl ex 2st nr 12L, nr 38 4k ringar 11st,
nr 40 11st, nr 41 14 kop rngar 50st ,8x 20k nr 43, 10st
nr44 50k ringar, nr 173, div bätttre röda korsserier som
2x 212-14,24 st 300mk flyg varav ett 15 block. m.m
F2006 ca 23000:-
1600
1908Finland, stämpelsamling, ca 1875-1910, bläckmakuleringar 16st, 19 båtsiluettstpl (varav ett på mittstpl
4-block) och 32 nummerstämplar. Fin kvalitet. Några
lite bättre märken 13S, 15L,S, 17S.
1500
1909Finland samling stpl i Norma album 1889-1947 samt
2 brev ed Östkarelen 16-27. Välbesatt med flera bra
märken t.ex nr 33, 34, 61,83 173 och bra röda kors
serier. Bra kvalitet.
1500
1910Finland, arkparti ** 1940 tal, nr 279 9000 st F ca
36.000:- Bra kvalitet
1400
1911Finland, samling stpl /*/** 1860-1987 i album ex nr nr
10k , 2x 5p, 8p, 2x 10p 20-40p rouletted i bl.kval, 15S,
33-34* ringar 1k50k, 76-83*, 135-36 stpl, 1936-88 nära
kpl.
1200
1912FINLAND, 162-64 Rödakors 1930 kp serie i ark F
8000
1100
1913Finland samling 1866-1989, blandat stpl/ ostpl och
postfriskt många märken
1000
1914Finland, samling stpl /* i Facit alb 1860- 1960 mycket
välfylld från 1918 men även tidiga som nr 2 4 marg
men def, 5 olika serpentiner tandfel, div 4-taliga, bra
stpl ex 135-36+173, många bra stpl röda kors serier .
BRA.
1000
1915FINLAND, samling stpl del från Europa samling nr
8- år1955, bl.a 12S, 19L, 1 Rubel ringar, mycket lejon ,
135-39, 162-64, 166-72, 173 bra stpl par, 176-265 kpl
vf used, m.m.
1000
1916Finland samling stpl fåtal ostpl bla en del bättre
4-taliga, 1 rubel med ringar ngt tunn, stentryck, 5 mark
Vasa, många bättre röda korsserier stpl m.m.
950
1917Finland, samling på albumblad 1885- 1952 stpl /ostpl
med bl.a. 5-10 MARK 1889 I bra stpl ex, bättre röda
kors serier m.m. Bra kvalitet.
800
1918Finland samling **/*/ och stpl 1889-1965 .Välfylld med
massor kpl serier.
750
1919Finland, mycket fin grundsamling stpl i förtrycksalb till
1969, bl.a. 7 olika ringar ex 50k, nr 135-36 , 1931-69
nära kpl och alla röda kors serier verkar finnas . Fin
kvalitet.
700
1920Finland, samling stpl / * till 1947 bra ex 18S, 19S,
33-34 stpl, 135-36, 173 stpl, röda kors m.m.
700
1921Finland saml till 1979 i visiralb. Flera röda kors serier.
F ca 7000
600
1922Finland, del ur HV samling med bl.a. många bättre ex
kvar, bl.a. kval.
600
1923Finland, trevlig samling i gammalt Facitalb. med
märken 1875-1965. endel 1800 tal ex 5 olika ringar
men framförallt välfylld 1900 tal med ex Röda kors
1930-59 kpl förutom et märke, Bra kvalitet.
600
1924Finland, 51 brev till Finland 25st från Tyskland 190210 och 26 st från England 1904-10.
600
1925FINLAND, ASK MED 3 INSTICKSBÖCKER,
DIVERSE VISIRBLAD, INSTICKSKORT M.M. MED
MÄRKE KLASSISKT-MODERNT 100 tals . flera
4-taliga , tretaliga bättre märken m.m. Ca 1,9kg 600
1926Finland ,HÄFTEN samling i fin dyr SAFE pärm H2-27
(ej nr3,19) 24stolika, Automathäften samling 60st HA523, div markeringar m.m. F enligt uppgift 2032+ 3574
kr = 5600:- Lågt utrop
550
1927Finland 7 st pr-lyx märken stpl 1890-1928.
500
1928Finland, samling stpl/* i Schaubek album 1889- 1984 ,
mycket välfylld förutom de dyraste.
500
1929Finland, samling ** 1917-74 i insticksbok, F ca 3000
hög kvalitet.
500
1930Finland, 33 stpl märken 4-taliga ( 5 3-taliga) 11S- 33,
med flera utvalda stämplar. Ingår ex 18, 19L, 33. bra
ex F ca 3000
500
1931FINLAND, parti mest rödakorsmärken 1921-41 nr
138-241 flera bättre och många vackra stpl. F ca 4000
500
1932FINLAND, gammal del från Norden samling, stpl
1851-1927 med några bra ex 4 stortandade i bl kval.
ex 10p randigt ppr, fin 18S, ,19L, bra 5 mark nr 33, nr
171 vacker Mariehamn m.m
500
1933Finland, stämplat parti 3-4 taliga och div bruksmärken
till 1982, bl.a. br nr 33-34 5-10mar k, specialiserade
lejon m.m. ca 600 märken , en del pr-lyxs.
500
1934Finland, samling 1960-94 i visirpärm med ca 30 blad,
inkl ca 75 PR-LYX olika märken. totalt ca 600 märken .
500
1935Finland, del ur HV samling , bra 4-taliga, ringar mm. 450
1936Finland, stpl helark 1856 särat mellan rad 2-3 horizontalt, med Lyx FDC stpl tetebechepar 461v1, går att få
20v1 par eller 15 v3 par+ 10 singlar F 2750
400
1937Finland, 1956 461v1 40 st FDC, röda LYXs stpl
tetebechepar 461v1. F 4400 400
1938Finland, lot bl.a stortandade 10 kop, 2x 8p, 7x20p,
3x40p, + 15 märken till 2x nr 17, nr 44. 400
1939Finland, nr 44 50k ringar, 10 bra stpl ex F 3250 375
1940Fin., 10 st helark nr 280, F 4000
350
1941Finland, nr 40 10k ringar, 25 bra stpl ex F 3000 350
1942Finland, 25 mark nr 107 ,12 bra stpl ex dlvis i enheter.
F 2700
350
1943Finl. Saml på alb blad ngt glest besatt ,ingår t.ex.
8+40p Serpentiner,171-72,185-90, 198-205 m.m 300
1944Finland, 6 st stortandade ex i bl.kval. Bl.a. med
STOCKHOLM 4- kant stpl.
300
1945Finland, helark 461** utst 1956 tetebechepar 461v1,
går att få 20v1 par eller 15 v3 par+ 10 singlar F 2175
300
1946Finland , lot på 3 insticksblad stpl /**/* bl.a , stpl nr
12S, 16Sa, 40 ,2x42, 45 ngt def, diverse kpl serier
mm.. ca 150 märken F 2008 ca 4000:- mest bra
kvalitet
300
1947Finland , del från all world coll. till 1925 bl.a. 6 olika
rouletted nr 4-9 m.m. bl kval 300
1948Finland parti stpl på 1 visirblad,ca 40st mest 4-taliga
1875-84, ex 6st 32p varav 4 felfria vackra ex., 4st 25ö
röd m.m.
300
1949Finland, 5st vackra Båtsiluett stämplar.
275
19505 st helark nr 237,243,280(3st) F 2000
250
1951Finland , coll. used to 1992 in 16page stockboock,
some better red cross sets.
250
1952Finland , coll in EW Larsson album with some stamps
example F no 18 S.
225
1953Finland ,19 märken stpl 1875- 1915, bl.kval små fel F
ca 3700
225
1954Finland, PARTI 4 st nr 35,40-41,44 felfria ex med en
stpl F 720
200
1955Finland nytt förtrycksalb Facit 1856-1975 i album. 200
1956Finland, arkparti ** 1943 tal, nr 279 1000 st (10 ark) F
4.000:- Bra kvalitet
200
1957nr 461v4 Finlandia 1956 24 st tete -beche par , samt
14 st entrebiljetter
200
1958FINL NR 468 I 100 BUNT, F 1500
150
1959Finland samling från HV alb ca 75 märken före 1930.
100
1960ÅLAND , TREVLIG SAMLING **/STPL TILL 2002
påvisirblad, inkl bra gutterpar och många( ca 85 st)
LYX stämplar.
1000
1961ÅLAND, samling ** postfriskt till 2004 inklusive häften
och frankeringsetiketter. F 2009 över 5000
700
1962ÅLAND, parti häften H2 17st, H3 11st, H4 2st, H5
5stoch H6. F ca 4500 och Nominal över 520 FIM 500
1963ÅLAND, samling ** i fint grönt Leuchturmalbum kpl
1984-95 F ca 1800
400
1964ÅLAND, samling ** på Leuchturmalbum blad kpl
1984-95, samt häften H2-6 F ca 1800 +430= 2230 375
1965ÅLAND, samling ** på Leuchturmalbum blad kpl
1984-95, samt häften H2-6 F ca 1800 +430= 2230 375
1966ÅLAND, samling ** på Leuchturmalbum blad kpl
1984-95, samt häften H2-6 F ca 1800 +430= 2230 350
1967ÅLAND, samling ** på Leuchturmalbum blad kpl
1984-95, F ca 1800
325
1968ÅLAND, samling ** på Leuchturmalbum blad kpl
1984-95, F ca 1800
300
1969ÅLAND, FDC kpl 1984-89 F ca 1000
210
1970ÅLAND, 1984-96 liten samling olika. ** Nominal ca
180 mark.
200
1971ÅLAND, FDC kpl 1984-89 F ca 1000
200
1972ÅLAND, häften H2-6 , F 430
90
NORDEN
1973NORDEN , 3 länder i varsitt EW Larsson album samlingar stpl/ostpl Norge ( bl.a. flera skill + öreval ph i bl
kval) och Finland till 1947 med en del märken , samt
bra Sverige 1855- 1973 med 4sk- ringtyp i blandad
kval sen god kval med många bättre bandmärken
, kongress+ Förening 5ö-80ö * 2 kr Kongress stpl,
välfyllt se mest *. F ca 22.000 för Sverige 1916-73 i
god kval. 2000
1974Scandinavia, small box 1,3 kg better Sweden used
Kongress +UPU 1924 with ex both 1kr, older, nice
cancellations, Norway-Finland -Denmark presental or
yer books **, , used duplicates in envelopes , Stockholmia 1986 specimen booklet set...
1000
1975Norden ,fyndlåda, bla norden album glest besatt,
visirpärm ostpl Sverige 1950-60 tal inkl bl.a. HA6 kpl 4
olika, 40sid insticksbok div stpl Sv, div stpl (något **)
i stora insticksböcker 5st 32-40sidor, och 4st 16sidor,
m.m.
1000
1976NORDEN, Danmark 8 st (3 inklippta) otandade
skillingar stpl ex 2st nr 8 med 4 marginaler F 7600,
4 finska stortandade 5p, 10p 20p, 40p bl.val + 18S,
diverse Island ** * och 3 brevkort, samt några äldre
italien 600
1977Norden , liten lot Norge 8sk , div isfland och mest
Sverige stpl / **/* ex bra 20ö Lejon * nr 16, 50ö Sergel
**, 120ö Birgitta **. div medaljong m.m. ca 407märken
. F ca 5000
400
EUROPA SAMLINGAR
och PARTIER
BELGIEN
1978Belgium, coll used /* on old album sheets1949-1932
with comprehensive classics in mixed quality, later
some better stamps and sets, also postage due and
parcelpost stamps. Very high value.
1000
1979Belg.PARTI I Insticksbok med många dyra märken
men mycket blandad kvalitet Mi ca 5000 DM
900
1980Belgien, part from ALL WORLD coll. to 1929 ,mainly
used. Almost 3000 Dm.
900
1981BELGIEN AND BELGIAN CONGO, coll */used in
visiralb. to 1948.Ca 420+ 75 stamps. Some better sets
ex Mi 315-21. 750
1982Belgium, genuine coll used /* on old album
sheets1949-1922 with many classics in slightly mixed
quality, no 1-18, 20-33, 35-38, 47, 57-9, 89-99, 104-12
parcelpost stamps, Very high value.
700
1983Belgium, genuine coll used /* on old album
sheets1949-192 with many classics in mixed quality,
no 1-17, wellfiled later, Very high value.
600
1984Belgium, coll used /* on old album sheets1949-1935
with many classics in mixed quality, no 1-6, 10-18,
20-33, 35-38 ..., Very high value.
550
1985BELGIEN, dupl. coll. classics -1998 on 22 stockpages
incl 14 imperforated early stamps, totally ca 1200 used
stamps, looks interesting.
500
1986BELGIUM, lot used /**/* on 4 visirpages, ex Mi no
2, 3 (3), 4 (27), 5,22, 102II in 6 copies imperforated
proofs with different colors, + 40 other stamps and 28
”Spoorwegen” stamps Mixed Quality.
500
1987BELGIUM, lot used 31 x Mi 4 20c imperf. ( 11 with
4 margins) and 2 Fine copies 40c Mi no 5. Mi ca 450
Euro
375
1988BELGIEN, lot used /**/* ca 62 different no 3-970,
slightly better stamps like e.g.291-97*. Mi ca 700 Euro
VF quality
350
1989Belg. FDC nr 455-56 Block 6 och 457-64 på FDC ark.
Rare.
300
1990Belgien, lot 15 stamps used 1849-84 , no 1,2, 2x
imperf 40 c red, 3x perf 40c, . Mi ca € 620. mixed
quality
300
1991Belgien parti med bla nr 2 med spegeltryck totalt 25 st
mi 420 Dm
175
1992Belg. varieties 8 old stamps a.o. nr 22, 250 Dm ,mixed
q.125
1993Bulgarien, coll used to 1930íes from All worl coll. with
some better classics.
200
ENGLAND
1994England 16 st brev till INDIEN 1866-76 med olika
frankeringar bl. a två brev som vidaresänts i Indien
och med även Indiska märken på. Mycket blandad
kvalitet.
4000
1995England, mi 278-81 Elisabeth and castle 1955-58, 50
used sets. Mi 3000 Euro
1500
1996ENGLAND, CEPT 1981, JERSEY 180 pair sets
253-56 IN 18+18 SHEETS face value 100.6 POUND (
Mi ca 370 Euro), Gibraltar 416-17 18 sheets sets Face
43 pound (Euro 162 ),Guernsey block265-68 Cept
1983 in 18 sheet sets total180 sets in pairs face value
118 pound (270 EURO). Total faceca 270 pound ( mi
2004 ca 700 Euro)
750
1997England, lot used 20x 229,15 x 254, ca 50x mi 278,
40x 279, 7x 280II, 2x 281, 15 Mi 1000 Euro
600
1998ENGLAND, LOT (*) face value ca £ 200
450
1999England, mi 278-81 Elisabeth and castle 1955-58, 10
used sets. Mi 600 Euro
400
13
2034LUXEMBURG coll ** in 2 nice Linder Falz los seems
ESTLAND
cpl. VF quality, Mi ca 1000 Euro
1300
2000ESTONIA, coll **/* 1919-40 , 1991-93 .More than 160
stamps incl better ex mi 43-45.
950 2035LUXEMBURG, coll. 1859- 1987 used /**/* in filled 16
page stockbook, many medium priced stamps and
2001ESTLAND, COLL. used on alb. pages e.g. no 87-89
sets ex 309-20*, 333-38*, Block 5 **, . Good quality .
vf used, 300
Totally ca 800 stamps.
500
2036LUXEMBURG, collection mainly ** in VF Leuchtur2002Frankr. parti med ca 44 ex mest stpl före 1935.Bl.a.
malbum 1952-1986 with pockets, sparsly filled in
mi 3,9,16a+b, 36(*),148-50. ca 2000 dm,bl.kv.
600
beginning, many stamps 1953-1986 in VF quality. High
2003France, lot 41 classic stamps, between mi no 3-44, Mi
album cost. Low startprice,
500
ca 1900 Euro, mixed quality.
600 2037Luxemburg, coll used/**/* in nice Davo album to 1952
2004FRANCE, coll/ duplicates used on 23 visirpages ca
and later to 2001 in 16 page stockbook, Totally 4-500
1862-1970 . Ca 100 stamps. INTERESTING.
500
stamps Mi ca 1300Euro according to collector.
400
2005France, Dienst Mi no 1, Officials for Europa 35Fr 158, 2038Luxemburg, 2 visirpages ca 105 stamps incl some
10 sheets = 500 stamps. Mi 600 Euro .
400
better Officials. Ca 400 Dm.
200
2006FRANCE, small lot ex 3x Mi no 3, no 9, 35, 122 pair
MONACO
**, 172** . Ca 50 stamps incl some colonies. Mixed
2039Monaco 5 copies Mi 2,3,4, 17 and 18 unused *(nr 3
qual.
350
thin) Mi 94-95 440 DM
200
FRANKRIKE
GREKLAND
2007Greece, coll in stockbook with used ad some *
stamps to 1960, ca 80 large Hermes heads in mixed
condition and ca 70 small, and 350 other stamps.
Interesting. Old valuation Yvert 1985 800 Francs for
used + 1300 for*. = 9300 Franc
1400
2008Greece, Collection used on album pages incl 9 large
Hermes heads Olympics 1898 to 2dr. 4-500 stamps
500
2009 696 ** COINS -59 40 sets mainly in 25+12+3 blocks ,
VF 1200 Euro
2000
HOLLAND, SAMLINGAR
2010HOLLAND, coll used in album 1852-1971, e.g. mi no
1 - 5, no 18 vf used, 19-28, 34-45 no 45 2,50GL is *,
later many used sets and better stamps. High value.
VF quality
2500
2011HOLLAND ,LOT VF DIFFERENT UNUSED *(*) SETS
Mi no 164-331, 1925-39 , VF QUAL. Mi CA 1450 DM
1000
2012HOLLAND, coll ** ( few*) ca 550 different, and used
1860- modern ca 800 different, in 32 page stockbook.
Good value.
750
2013HOLLAND, FDC lot ca44 different 1955-66 Mi 550 dm
+ 5cover fronts 1953-56 (mi 500 dm) total 1000 DM
350
2014HOLLAND, lot in envelopes beginning to 1960. Ca
150 grams.
200
2015Holl. 4 st kpl serier 1952-56 på varsitt brev till Sverige
t.ex 672-76, felfria märken, brev- baksidor med def. Mi
187 dm
175
IRLAND
2016Ireland, postal giftbook 1922-59, with * stamps, Mi
52-61,71-82, 86-88 slightly stuck to pages, and then
most stamps to mi no 143.
350
2017PAPAL STATE * /used 37 copies many shades no
1-9, mixed quality but mainly Fine. Mi 05-06 ca 2500
Euro 800
2018PAPAL STATE * /used 22 copies no 12-25 mixed
quality but mainly Fine partly forgeries?. Mi 05-06 ca
1800 Euro 300
2019SARDINIEN, lot 11 stamps no 8-17 *, all signed
Diena. mostly VF quality. Mi 2005 ca 1200 Euro 1200
ITALIEN ITALY
,
2020ITALY, Vey nice collection used 1861-1941 in Schabekalbum with many good sets, e.g. Mi no 11, 61-66,
95-96, 100-103, 157-64, 188-93 (not 192), 194-216,
249-52, 268-80, 285-94, 318-24, 333-444, 345-57,
362-68, 373-90, 391-407, 415-34 (not 430), 439-444,
445-446,459-62, 463-78, 479-87, 494-513, 514-19,
532-42, 547-559, 560-75, 576-90 , 604-19, Very high
value and very fine quality.
20000
2021ITALY, lot 19 old stamps, 5 with overprint ”Estero”.
Ex Postage due Mi no1 *. Genuine stamps but mixed
quality, Everything counted Mi 10800 Euro.
3000
2022ITALIAN STATES, lot 30 old stamps, ex Parma
12b(*). 13*, Z1,Sardinien 12b(*), 13 (*) Genuine
stamps but mixed quality, Everything counted Mi 8400
Euro.
2200
2023Italien collection prephilately ,ca 50 covers with
different beautiful cancellations
2000
2024Italien. Samling 1865-1950-tal stpl /**/* . Alla märken
har MARGINALVATTENMÄRKEN BOKSTÄVER.
SÄLLSYNT ! Ca 122 olika märken även litebättre ex Mi
nr 836,852m.m Ovanligt utbud.
1250
2025ROMAGNE NR 1,2x 3, 4, 9x . Partly signed. 2100 Dm
900
2026ITALY, collection **/* on 14 visirpages, 1855-1985
with some better stamps ex. no 722 **. Some Italian
areas are included.
500
2027Italien parti 36 ex (27 olika), stpl /**/* . Alla märken
har MARGINALVATTENMÄRKEN BOKSTÄVER.
SÄLLSYNT !
350
2028ITALY , 663-65 25c-2,50L 150 sets **,VF .Mi 225 €
275
2029Parma, coll used /*/(*) on visirsheet 24 stamps Mi
6200 Euro
1200
LICHTENSTEIN
2030Lichtenstein ,nice coll. used /**/* 1912- 92 in visiralb.
with better stamps and sets. Mi ca € 3300. fine quality
3600
2031LICHTENSTEIN 1917-86, samling stpl **/*/ stpli
Leuchturm Lighthouse album med fickor , Bätttre serier
192-96 **, 202-06 **, 224-37**, 449KleinBogen, 346-76
** . Många märken Mi ca 1500-2000 Euro när * räknats
50%. Lågt utrop
1000
2032LICHTENSTEIN, lot used/*/ ** on 4 visir (150) ex Mi
1-3. Ca 900 Dm.
400
LUXEMBURG
14
2033Luxemburg, lot older used ex Mi no 5-11, 20b (*),
22... Around 100 stamps in mixed quality. Mi 2001 ca
3000Dm
1500
stämplar m.m. 2,5,och 40 c ktt. Mi ca 390 Euro 375
2064Schweiz, 35 stamps with superbcancellations1856-1900 14 stamps ex Mi 34scp, 3 x Mi
70,71-73
300
2065SCHWEIZ , coll ** and used on visir sheets 19641989. Facevalue for unused around 105 Francs. 300
2066SCHWEIZ, 2 very fine KABE albums (klämfjäderpärmar)with pockets 1845-1972. Expensive.
300
2067Schweiz, Parti stpl 32 märken 1854-1961 Mi ca 550
Dm mest bra kvalitet
275
2068Schweiz, 5 used stamps, 27 ktt ,28 ,33,35, 94. Mi ca
700 DM
250
2069SCHWEIZ, lt blocks , booklets, and normal stamps .
Face value 66 CHF.
225
2070SCHWEIZ , 38 superb cancellations 1858- 1990.
Nice.
200
2071Schweiz, 14 different 18654-1899 used, Mi 350 Euro,
incl 5 imperf. in mixed qual.
200
2072Schweiz, parti stpl 6 st .Bl.a nr 174, 554 i par. 330 DM
150
2040POLEN, extensive collection1918-85 used in 4
2073Schweiz, 12 different 1862-1915 used, Mi 240 Euro
binders (A4 size), including better sets and blocks, e.g.
150
Mi390 I-IX, High value. Fine quality. Some covers. Ca
2074SERBIEN , part from old all world coll. ca 120 different
11 kg
2000
stamps.
500
2041POLEN, extensive collection1918-81 used in 3
2075SPAIN, 2 local issues+ 2 varieties
200
albums and 2 64 page stockbooks, including sets
2076Tjeckoslowakien, (colletion) presentation book with
and blocks,minisheets, High value. Fine quality.Lots of
UM ** stamps 1955-60. VF quality, Mi ca 1300Dm 950
stamps Ca 11,5 kg
1600 2077Tjeckoslovakien, lot 20 different blocks from 1980’s .
AFA ca 3000 DKK
300
2078Tjeckoslovakien, lot 20 different blocks from 1980’s .
2042Portugal, CEPT 1981, AZOREN BLOCK 2 19 ST
AFA
ca
3000
DKK
300
**MADEIRA BLOCK 2 19ST** , mI 2004 CA 500
EURO
700
2043PORTUGAL, small lot 9 different 1941-57 e.g.
641,735, 737, 778-9, 859 Vf used 150 Euro
225 2079BADEN, used /* collection 36 copies , ex 2x no 1 ,
only no12 missing. Slight mixed quality. All counted
RUMÄNIEN
over 5000 EURO
2300
2044Rumania, extensive collection1918-81 used in
2albums and three 64 page stockbooks, including sets 2080BADEN, nice lot with ex Mi no 1, 11-12, 21 ,22*, Porto
1-2 used and 3 unused. Mi 2001 ca 4600 DM. Slight
and blocks,minisheets, High value. Fine quality. 1000´s
mixed.
2200
of stamps Ca 9,0 kg
1500
2081Baden, collection used /’ 26 different and 2 extra
shades 1851- 68 on old albumsheets, exaple no 1-15
2045Schweiz, coll used in album to 1978. Including many
used, no1Fine , no 12 VF . Mi 2004 ca 1400 Euro.
betterstamps and sets 1854 and forward ex good
Most F-VF quality.
1400
Projuventute , Air Mail, very wellfilled 1915-78 with
2082BADEN, coll mainly used with 49 stamps, ex Mi no 1,
PAX set (1 fr missing) and almost all Pro Jventute set
12 . Mixed quality. Mi ca 2000 Euro
800
and Pro Patria sets1924-78 but only a few blocks. . VF 2083BADEN, 13different ,10 used+ 3*, Mi ca 2000Dm 700
quality.
4500 2084Baden, collection used/* 27 different. eg. Mi no 12-15
2046SCHWEIZ, coll 1850- 1974 used /**/* with some betused. Slight mixed quality. Mi ca 950 Euro
450
ter classic stamps ex mi no 7-8, 13-18, , 25-28 used 2085BAYERN, coll used and some mint, 1849-1920 on
, special section standing Helvetia in different perfs.,
Leuchturm album pages rather complete , some of the
pro juventute used 1913-30 cpl, and most later used
most expensive stamps are missing. Somewhat mixed
or * also pro patria almost cpl, good section air mails
quality. Mi 2003 ca 4200 Euro.
3000
(euro 650 for air mails), better sets . high value . good 2086Bayern, coll. used on Schaubek album sheets with
quality.
4000
many better used stamps and sets, mi no 3-16, 19, 30
2047SCHWEIZ, LOT/ coll. used on 6 pages 1850-1954 ,
and later better sets. High value. Slightly mixed qual.
around 240 stamps many expensive, ex no 8,13Ia?,
2000
18, 44 .Mixed quality, Mi ca 13500 Dm + a interesting 2087BAYERN, small coll. used on alb. pages inkl 15 impair 5 c (kt) 1862 with one stamp double print. Interesperf. ex 3x mi 10. mi no 11,14 also mi 45, 107. Totally
ting.
3000
ca 140 stamps
200
2048SCHWEIZ, PRO JUVENTUTE, PRO
2088Braunschweig, coll used/* 13 stamps and 1 cover with
PATRIA,collection **/*/ and USED in 16 page stock3-strip no 9 (Euro 180). Mi 2003 ca 1190 Euro 1000
book. VF quality Mi ca 5600 DM.
3000 2089HAMBURG, cpl no 1-22 used 2shades no 8. (MI all
2049Schweiz, coll mainly used in album to 1984, many
counted ca 9000 Euro, ) somewhat mixed quality.3000
standing Helvetia in shades and different perfs. Wellfil- 2090HAMBURG, collection in shades and ancellations
led sections Pro Juventute and Pro Patria Older Michel
no 10-20 ,4 no 14, 3x17, 1x no18 and 8 of allothers
6500 DM. Mostly VF quality.
2800
total64 copies. used , Mi 2001 ca 4500 Euro slight
2050SCHWEIZ, Very nice coll used in fine Schabek album
mixed quality.
2400
1850- 1991, e.g. Mi no 8-9, 20-25, 27, pro juv 1916-21 2091HAMBURG, cpl no 1-22 , except no 7,used , Mi 2001
cpl also many later good pro juv, Air 179-82. Nice coll
ca 6200 Euro mixed quality.
1600
with high cat value and mostly VF qual.
2000 2092HAMBURG, cpl no 1-22 , except no 7,18,20,used , Mi
2051Schweiz, samling stpl Pro Juventute och Pro Patria
2001 ca 3500 Euro mixed quality.
1100
1913-91. Många bättre serier ,äldre Michel 2890 DM. 2093Hamburg, 6 different used Mi 4,5, 10, 15, 17, 18
1500
(suscpicius cancellation). Also Mi 21*. Mi ca 9000 Dm.
2052SCHWEIZ, collection used in stockbook with Pro
Mixed qual.
900
Juventute and Pro Patria seems cpl 1915-1980, some 2094HAMBURG, cpl no 1-22 , except no 5, 7,18,20,used ,
Airmails and some other. Very fine quality, very high
Mi 2001 ca 2000 Euro very mixed quality.
800
value.
1500 2095HAMBURG,coll on Leuchturmalb sheets. Mi 2003 ca
2053SCHWEIZ, coll PRO JUVENTUTE 1913-88 with many
930 Euro mixed qual. Also several reprints and couvert
better used sets. Seem s cpl used to 1951 and later
cuts
700
few sets *..Mi ca 1200 Euro. VF quality
1300 2096HAMBURG, 11 different (10 used,1 *) Mi ca 3800 DM,
2054SCHWEIZ, PRO JUVENTUTE 1913-70 , VF mainly
mixed quality.
600
used collection and almost cpl in VF quqlity. Mi 2300
2097HAMBURG, cpl no 1-22 , except no 5, 7,18,20,used ,
Dm
1200
Mi 2001 ca 2000 Euro very mixed quality.
600
2055SCHWEIZ, coll in nice album mainly used to 1990
2098NDP NordDeutscher Postbezirk cpl coll mi no1-24
with many better used stamps ( few * ex block 8, 13)
and Officials 1-5 +6-9*, mostly used in slightly mixex
.VF quality
1100
quaiity. Mi ca 1000 EURO
900
2056SCHWEIZ, coll 1939-66 in large stockbook with many 2099Nord. Postbezirk, coll 25 different from old Europa
VF used sets e.g. pro juv+ pro patria, 10 FR Pax, Mi
album, incl Officials 1-5 used, 6-9 *. 300
ca 1000 Euro.
900 2100Elsass Lothringen 11 copies used / * /(*) and 3 reprints
2057Schweiz, lot 31 copies 1850- 1909, 30 used and no25
. Mi 630 Euro slightly mixed quality.
400
* (ktt). Mi 5000 Dm. mixed quality.
750 2101Preussen , coll 25 st , 23 different ,used incl. 3 (*). Mi
2058SCHWEIZ, coll used and some * 1854-1958 on ca
ca 1050 Euro slightly mixed quality
700
50 old alb. pages .our imperforated stamps 3x mi 28
2102Preussen, collection 14 different e.g. Mi 13used+ (*)
( 330Euro) in mixed qual. and some medium priced
Mi 134-18, 22-26. Mi ca 800Euro mixed condition 300
stamps , pro juventute, and totally many hundreds.
2103Schlesvig lot stpl nr 5-8, 10-12,13 och 15. Mi ca 5000
First page only Mi over 400Euro. 650
DM. 4 märken med notering ominköpsdatum 1920
2059Schweiz, smal lot used on 3 pages including example
hos Lichtenstein och pris ca 200 kr. F-V.F.
3800
10 fr PAX 1946 used, a few interesting cards ,postal
2104THURN & TAXIS, coll used 1852-66, with many
entire to Sweden 1994, newspaper wrapper to Sweden
expensiv stamps (totally ca 111 ) some shades and
1997.
500
almost cpl , slightly mixed quality.Mi 2001 ca 7000
2060SCHWEIZ, lot used on 10 visirpages, 1850-1958
EURO
3000
ex Mi no 8, 13-15, 17, 28, 34, 56, 190 and sevaral
2105Norddeutscher Postbezirk and Elsass Lothringen ca
medium better values from 1930-40’s. High value,
85+22 stamps, 1 cover , coll USED / * on Leuchturm
mixed quality in beginning.
500
alb. pages , mixed qual. Very high value.
2800
2061SCHWEIZ, Collection in 16 page stockbook and
2106Thurn und Thaxis stpl / * med stpl Bl.a. nr
duplicates in 32 pagebook. 1854-2000 mainly used
25,35,36,46....F.-Vf quality. Mi 7600 DM
2400
1000-1500 stamps and some * also a few covers to
2107THURN und THAXIS , coll 57 stamps 53 are different,
Sweden 1999-. A few better values up to 200Euro no
mainly used in as always somewhat mixed quality. Mi
456.
500
2500 Euro
1500
2062Schweiz, Postadge due blue/black no 1-9 (1-14 ) ca
2108Thurn und Taxis, complete collection Mi no 1-54. used
25 unused and ca 120 used including 19x 500c. Very
1-17, 20-24 (no24 with 4 margins) , 28-30, 32-34, 37high value, slight mixed quality.
400
38 rest unused. Normal quality , Fine -VF for issues.
2063Schweiz, 10st sittande Helvetia, t 11 3/4, nyanser,
Mi ca 1500 Euro. 1300
POLEN
PORTUGAL
TYSKA STATER
SCHWEIZ
2109PREUSSEN, coll USED / * on Leuchturm alb. pages
ca 60 stamps , mixed qual. Mi ca 1700 Euro
750
TYSKA RIKET
2110TYSKA RIKET, VYKORTSsamling ”Grüss vom Truppenübungsplatz” över 50 kort 1900-1927 och några
brev. Intressant samling.
1600
2111GERMAN REICH, 64 page stockbook 1872-1944 ca
2300 stamps used including some lslightly better, shades, cancellations ...? Probably high catalog value.
900
2112REICH, Adler, pfennige, lot 20 used copies in slight
mixed quality.If coorect shades Euro 750?
700
2113GERMANY, LOT ca 70 DIFFERENT INFLA STAMPS
USED mI 158-337, all SUPERB cancels, e.g. 177
, 188, 260, 245, 303, 307, 337, Very high value but
without guarantees for cancels.
700
2114Reich, coll used 1872-1926 on old home made album
sheets Mostly, VF QUALITY.
650
2115Parti Tyska riket på 10 st kort ,ngt bl kval. Mi ca
1150 DM
600
2116Geman Reich, coll. used on old album pages. Ex mi
no 3, 16 35, wellfilled with cheaper and medium priced
stamps like Mi no529-38, 540-43, 651-59 and some
superb cancellations.
600
2117German Reich,coll */used 1934-45 including many
medium stamps and sets .ex mi no 588-97*, 686-88 vf
used on card, Block 7used +*, block 8 used, 909-10*.
Mi over 500 Euro. VF quality
600
2118German Reich ,Block 4-6, 7-9 VF-superb used, (bl 9
small tear in blockmarg), and also block 4 **. ca 310
Euro
600
2119German Reich, coll. used in Schaubekalbum 1929-45,
with some better sets and stamps 467-73, 716-24 7
differnt 44Euro730-9, 738-39Z, 745-46, 751-62, 77378, 839-49, Dienst 34-64 (160Euro) , also interestign
combination pairs pieces with mixed german Austrian
stamps.
600
2120German Reich coll used 1900-41 with 2-300’s of
stamps used,Mi ca 2000Dm
550
2121German Reich used 1872- 1940s on 5 well filled visir
better early, shades cancellations, air mail 538-39
, and some better BRD ,Berlin and areas on 3 visir.
Totally around 750 stamps.
550
2122German Reich, coll used on album pages to 1924 with
some shields and slight better stamps High value. 500
2123GERMAN REICH 1928 -44 lot ca 90 stamps used ( mi
428* ), better stamps like 534-38 ,564, 79B 4-bl, 500B,
4x 744, 746, 3x 550, and some superb cancels. Mi ca
570 Euro
500
2124German Reich. coll * 1930´s-1040-´s e.g. 479-81,
548-53, block 5-7, 702-805. VF quality.
500
2125GERMANY, LOT ca 160 INFLA STAMPS USED mI
155-337, Many nice cancels, e.g. 159b, 177, 186 x 4,
188, 260, 245, 303, 307, 337, Very high value but
without guarantees for cancels.
350
2126German Reich lot ** ca 250 Euro, also 403-06 * , 438
* zeppelin with faults, some Deutsche post Osten, 300
Deutsche Auslanspostamter
Tyska Kolonier, German Colonies, Deutsche Kolonien
2127Deutsche Post in Türkei, coll used/* 31 sdifferent
stamps ex Mi no 48-52. Mi ca 720€. 1000
2128German kol Turkey, lot used /* 31 copies ex. Mi no 2*,
12-23, slightly mixed quality. Mi ca 500 ¤
550
2129Allierte Gemein Besatzung and French Zone, genuine
old duplicate stock used on old papersheets 1945-49
ca 1600 , varieties , cancellations?. Mi very high
value.
500
FRANZÖSISCHE ZONE
2130Baden Fr. Zone almost cpl coll. *7**on Lindner Falzlos
pages. Mi 1500 Dm if **. Very fine Quality. (no blocks).
750
2131Am. BR Zone+ Gemaisam Ausgaben ca 200 stamps
** / * incl. better Mi 96A, 97G, BL 1. Mi if all ** 3100
dm. probably most *. V.F. Quality in Falzlosalbum. 950
2132Hamburg , lot 23 copies probably facsimiles.
200
BERLIN
2133BERLIN, coll used 1948-1990 in album. e.g. no 10,
17, 21-34, 35-67, 75-105, all used and VF quality. Mi
ca 4600 Euro all counted.
3000
2134BERLIN, very fine collection used with MANY better
stamps and sets eg. 1-17 ( 620 Euro) ,21-34 VF set
1000Euro, 35-67 71-139 , Ca 2800 Euro VF quality Mi
ca 3700 Euro . VF quality recommended
2900
2135BERLIN, coll used/* 1948-66 o albumpages e.g. Mi no
6 used, 17-20 *, 33( sligtht sp) -34 used, 42-67 used,
71-73used, 80-85 used and from 1952 cpl. Mi ca 3000
Euro and VF qual.
1800
2136BERLIN LOT USED Mi no 34 2 fine copies, 35-41,
64-67. EURO 1800
1500
2137BERLIN, coll 1848-1990 in visiralb. used/ * /** with
many beter stamps and sets like used Mi no 6, 13,
17 (sp), 21-32, 37, 42-67, 75-79 (76*,78*) 91-100,
107, 112-27... Mi 2001 ca 6750 DM according to note.
Maybe lower today ca 2500 Euro?
1500
2138Berlin bra Lagerbok stpl, ** till 1970 med flera bättre
ex Mi ca 4000 DM
1400
2139Berlin, coll used 1949-56 inkl 35-41 ,82-86. Mi ca
2000 Dm slight mixed qual
1000
2140BERLIN , collection 1948-1956 on album sheets, VF
usede.i. Mi no 1-16, 21-34 red overprints cpl, 35-60,
64-67, 74, 91-100. VF quality Mi 2006 ca 2150 Euro
1000
2141BERLIN, coll used 1948-57 on old alb. pages. Many
better stamps used like 38(2) -39, 71, 73, 74 , 80-81
84-87, 91-105, High value ca 900 Euro and VF
quality. 975
2142BERLIN, lot ** med ex Mi 80-81, 87-90, 110-11. Older
MI ca 743 DM
700
2143BERLIN, collection 1949-57 */* in fine album with
pockets e.g. 61-63*, 106-20 and 1957-92 ** and
seems cpl **
600
2144BERLIN , coll 1853-1960 ** on 3 visirpages Mi ca 460
Euro, VF-superb quality
500
2145Berlin lageralbum ** postfriskt Mi 1994 ca 870 Dm.450
2146BERLIN, nice coll *(*) ex no 1-20 cpl , some red
overprints used, and wellfilled 1954-56 *(*), Mi 2003 ca
320 €. VF quality.
450
2147BERLIN LOT USED DUPLICATES (100) 1848-49
mixed quality 2400 dm mi 1998
400
2148BERLIN, lot VF used 1949-56 45 stamps e.g. 38-39,
71 ... Mi ca 720 Euro
325
2149Berlin, used on alb sheets 1948-49 21 different ex no
34, 38,39 mixed qual Mi 1300Dm
300
2150BERLIN, lot 12 PR-LYXs ex på klipp, Mi 116-58, ca
200 Dm++++
300
2151Berlin , BRD, small coll * 1951-60 with some better. Mi
ca 440 Euro ( 200+240)
300
2152ALLIERTE BEZ. AM+BR no 34 8 copies 80Pf 4
copieswith margin numbers, ** and 35 1 M ** 2 copies
margin numbers. Mi ca 330 Euro ++
400
BRD
2153BRD, almost cpl collection used (only handful stamps
and some blocks missing) in Schaubekalbum 1949-92.
All the early expensive sets in VF quality. Mi ca 3500
Euro.
5000
2154BRD, quality collection VF used in Lighthouse album
1949-68. All better early sets with one round cancellation and with carfully selected good perforations.
ALMOST CPL incl blocks ex Beethovenblock. Mi over
6000 Dm.
4500
2155BRD VERY FINE COLLECTION 1949-51 CPL
UNUSED *(*) No 108-147 Except no 137-38 and a
few used . VERY FINE QUALITY. Mi 1997/98 4300
Dm. 3500
2156BRD,collection 1949-64 in VFquality used on album
pages. ALMOST CPL (no111-214 is cpl) incl blocks
ex. Beethovenblock. Mi ca 6000 Dm.
3200
2157BRD, very fine collection used with all better sets
111-176 (Mi 142 is missing), 197-225 and seems cpl
to 1966 incl VF Beethoven block Ca 2800 Euro VF
quality
2800
2158BRD, Coll. ** in expensive Leuchturm album 1949-78,
from 1952 complete except Heuss 40,50pf, 3Dm VF
quality. Very high cat. value.
2500
2159BRD, almost cpl (only no 146 is missing) collection
1949-1996 in nice Leuchturm album . Modern 100´s
SUPERB cancellations , Nice coll.in VF quality 2200
2160BRD with Am+ Br zone, coll used and also some *
1945-58 on old alb. pages. Most better stamps used
like 111-112, 113, 115-38, 139*, 140 , 145-159, 166-71,
173-76, 200-03 and much more. High value and
mostly VF quality. 2000
2161BRD, coll used 1949-1965 seems cpl used ( no 12122 (*) ). Mostly Vf but some with slight age toned. Very
High value. (ca 2500 Euro)
1900
2162BRD coll 1949-2002 used stamps 1450 different Vf
quality, Mi ca 1600 €. Also additional value for 100’s
SUPERB cancellations.
1500
2163BRD, collection used 1949-65 with no 111, 115, 12022, 139-40, 143-46, 153-61 and some other better
1500
2164BRD, collection used 1949-69 in Lindner album with
no 121-208 and some other better mostly Vf quality. Mi
ca 2100 Euro (2006).
1500
2165BRD, l cpl collection 1997-2004 as in nice Leuchturm
album . Ca 250 different stamps and blocks with
SUPERB cancellations , many STEGARAUCH. Nice
lot
1500
2166BRD, coll used/* 1949-66 on albumpages e.g. Mi used
no : 111-22 , 139-72, and later almost cpl mixed used
/* . Mi ca 1500 Euro for the better sets alone and VF
qual.
1400
2167BRD, coll. used 1949-1990 in 2 stockbooks and on
visirpages. 100’s of different stamps incl some better
and many blocks ex BL 2. All very fine used.
1100
2168BRD, stamps and blocks of four in 32 p stockbook
1848-1960’s. Vf quality and mostly different. Mi ca
1100 Euro.
1100
2169BRD, coll used 1949-62 several better mostly fine
quality. Mi 1900 Dm + some zones French 250
Dm,also sow, allied.
1000
2170BRD , nice collection ** in 2 exclusive Michelalbums
1949-76 , severala better stamps to 1956 e.g. 141-43
Mi ca 650 Euro for these and later almost cpl except
1973. High albu cost.
1000
2171BRD, genuine old duplicate stock on old papersheets
Posthorn ca 2000 used e.g. ca 57 x 25pf 131, 48 x
70pf (ca 900 Euro), 70x 80pf ,91x 90pf, many pairs
margincopiesand units, varieties , cancellations?. Mi
ca 2300 Euro
1000
2172BRD, genuine old duplicate stock on old papersheets
1949-71 ca 1000 e.g. no 113,115 , 116*, 117-20 *
121 used x2 , 121-22*, 139-40 used+* Marienkirche
141-42* , 143-48 x2 *, 150 x2 + *, 159x5 used ( Mi 500
Euro) , used and * , varieties , cancellations?. Mi very
high value.
1000
2173BRD, mainly used some ** duplicates in two thick
visiralbums 1946-95 with 1-2000 stamps including
around 140 superb (LYX) cancellations
900
2174BRD, FINE MAINLY USED COLL 1949- 99 , incl VF
used mi no 111-116, 141-42, 167-70 173-76, 200-203,
222-25, 900
2175BRD, coll. 1951-84 used in 32p stockbook with beter
stamps and many cpl sets e.g. Beethoven block ,
some 60 different stamps with superb (pr-lyx) cancellations. Mi ca 1300 Euro
900
2176BRD, coll used 1949-88 including Mi no 116, 140, ,
143-50, 167-72, block 2, wellfilled (5-600). High value.
800
2177BRD,small lot ** 16 different e.g. no 116, 143-46, 14950, 222-25 . Mi 750 Euro + 6 copies** Berlin 65 Euro
800
2178BRD , collection 1975-1983, including several blocks.
Face value ca 305 DM
650
2179BRD, 11 ST OLIKA stpl LYXEX 1557-66
600
2180** 10 VF BLOCK 2 beethoven MI 315-19 mI 320
EURO
600
2181BRD, mainly used duplicates in 16 page stockbook
1949-60´s with 2-3000 stamps cancellations?. A few
better 2x nr 111, 161 pair,170. Also some Berlin ex no
71.
500
2182BRD, 12 DIFFERENT USED TO 1953, EX VF No 120
30+15 pf BOCHUM 20-3-50, rest slightly mixed qual.
Around 800 DM.
450
2183BRD, coll 1963-87 on ca 27 filled visirpages, both **
and used. Mi ca 860 DM.
450
2184BRD samling stpl/*/** på alb.bla med dyrare ex .Mi ca
1000Dm
375
2185BRD coll *(*) 1951- 56 on alb pages with 160-76,
197-225 ... Mi ca 300 € for * VF quality.
350
2186BRD Lot used no 111-113, 116,121-22, 161 and16770, . Mi ca € 325
350
2187BRD , 28 different ** mostly 1949-55 . Ex no 111,1534, 222-25 Ca 300 €
350
2188BRD 9 olika stpl ex + 5 olika på ett Utst. kort bl.a nr
153-4, ca 625 Dm
300
2189BRD , coll ** in stockbook 1953-73 ca 500 stamps
some better.
300
2190BRD, lot ca 700 used mainly Heuss e.g. 15 x 187,
genuine old duplicate stock varieties , cancellations?.
300
2191BRD, CA 50 USED STAMPS 1951-56 mostly VF
quality. Mi ca 250 Euro.
290
2192nr312-412 ,6st stpl LYXex
250
2193BRD,12 different 4-blocks **1952-57 . incl mi 149,
214, 250-51... Mi ca 160 Euro
250
2194BRD AND ZONES **/* ca 120 stamps in Stockbook
e.g.BRD 117-121 *, Allierte Bezetz 36-51 I+II **, VF
qual Mi ca 220 Euro
250
2195BRD Lot 13 different **/*between no 162-210 Mi ca €
150
225
2196BRD 11 st paketadresskort sända till Belgien 1960tal, olika frankeringar
200
2197BRD 7 olika stpl ex bl.a. nr 136, 147,159
200
2198BRD, 17 st 1950 talsmärken + 1 berlin, stpl Mi ca 400
dm , ngn kt
200
2199BRD, coll used 1851-72 in stockbook ,also some
Reich in envelope. Ca 3-400 stamps.
200
2200BRD, lot 10 different used stamps 1949- 50ies. Mi
400 Dm slight mixed qual.
200
2201BRD, small lot used ex 46x 90 pf Posthorn, 23 x 80 pf,
40x 242, Mi ca 200 Euro
200
2202BRD parti * med bl.a nr 150, 151,155, 156-59, ca 300
DM
175
2203BRD 17olika märken P-LYXs 1957-69
150
2204BRD ** 15 Different between Mi 203-265 .Ca Mi 110
Euro.
150
2205BRD , Deutschen Frauen 17pairs incl 12 Different
pairs ** 120pf-500pf no 1338-1397. Mi over 100Euro
150
2206 250BRD ** Kinder -57 10,20 pf, 96 sets mostly in 4BL.
OCKS. mi 480 EURO
600
DDR
2207DDR, Sow Zone e.g. 166-181X,** 179V **( no
guarantee), collection used/ ** 1948 -54 ,with better
stamps 242-288 cpl incl Debriablock **, Mao 286-88**
VF set. VF quality. Mi 1300E +DRDR1700Euro= 3000
Euro total . VF Genuine collection incl a few covers.
2500
2208DDR AND SOWJET ZONE 1948-1952, INCL GÖTHE
BLOCK , DEBRIA BLOCK, MAO . DDR IS CPL . ALL *
VF QUALITY . HIGH VALUE.
2200
2209DDR, collection 1949-51 . Almost cpl used no 242288. Mi ca 2000 DM . Also some *. VF-XF QUALITY
1500
2210DDR, collection **/* 1945-56, almost cpl , ex Mi 243260, 273-321, 327-41, 362-79, mostly VF quality. High
value.
1250
2211DDR, comprehensive coll **/* 1949- ca 1970 with
100´s stamps incl many better sets like Mi 251-70,
286-88. High value, fine quality.
1000
2212DDR , Sow Zone , LOT ** 30 stamps , 3 blocks of 4,
and Goethe block **. Mi 700 Ero, VF quality
900
2213DDR, SOW ZONE small collection * with several
better stamps ex Mi 261-70, Debria block, ... Mi 2002
ca 600 Euro,VF.
750
2214DDR, coll used and mint 1949-53 with better sets Mi
251-55 *, 261-70 *, 288- 92 used ... Mi ca 1100 Dm.
VF quality.
700
2215DDR,lot ** 1949-55, only better stamps and blocks, ex
Mi no 242 in 4-block, 260 in 4-bl, 295 4-bl, block 10-11,
13. Mi ca 480€
600
2216DDR, coll used and also some * 1948-58 on old alb.
pages. Many better stamps used like 212-27240-47,
249-50, 276-81, 284-86, 293-301 High value VF
quality. 400
2217DDR, FDC MOSTLY ILLUSTRATED 1963-65 CA 80
DIFFERENT INCL BLOCK 18 12/3-63, 1074-75, Mi ca
400 Euro
400
2218DDR, coll mainly used 1048-87 in vf stockbook ,100’s
different. Better early.
375
2219DDR and Sow Zone, lot (50)better used sets and
stamps 1949-51.Mi ca 400 Eur
375
2220DDR, small coll ** on visir 1848-1953 ca 80 diferent
and 1 block. Mi ca 330 Euro
375
2221DDR,1949-51 and some Sow zone mostly * ex Mi
284-92. 650 Dm
350
2222DDR, Coll. ca 300 different 1949-60 on visirpages . Mi
ca 1000 Dm.
350
2223DDR, ca 75 different stamps with nice cancellations.
Several SUPERB.
275
2224DDR, parti tjänste stpl, bl.a. Mi 29-31,33 i 4-block. Mi
ca 120 Dm. V.f.
90
2225GERMANY, DDR used 1950´s and 60´s , and
Sowjetische zones in 40 page stockbook also many
74. VF quality Mi ca 225 Euro *=50%
225
100´s ** lokal issues 1945 Mecklenburg, Sachsen,
2256Österrike , Austria post in Levant, lot used/ * 53 coWestSachsen ...Grossräschen, Spremberg. Varieties?
pies incl mi 1 I and 1 IIA (corner crease) Mi 2000Euro
600
used , 3x mi 2 used, 3x mi3 and mi 6-7 used, also
many * of no 1-7. 2000
TYSKLAND BLANDAT, MIXED
UTOMEUROPA SAMLINGAR,
GERMANY
2226GERMANY, mixed areas1 872-1999, collection used
PARTIER
/* /** in nice Koch album (2,1 kg). Very Wellfilled with
many betterstamps and sets. E.g 7 different blocks.
High value
4000
2227GERMANY, coll mainly used in 3 Schabek albums
to 1960, good section German states but as usual
in mixed cond but several expensive stamps, some
better Reich , BRD , Berlin DDR and different areas.
6,4 kg
3500
2228Germany, coll. mainly used several areas, 1940-55.
BRD (ca 1200 Eu)best with ex . VF sets 116, 117-20,
139-40, 156-59. Totally Mi ca 2500 Euro.
1900
2229Germany , 64 page stockbook used stamps, Reich,
BRD, Berlin DDR ,and areas . BRD with VF 116, 13946, Maybe 2500stamps..
1300
2230Germany 2 BOXES WITH ** STAMPS IN ENVELOPES. BETTER BRD 1952-57 mI CA 700 EURO FOR
THESE, AND FUTHER 1000´S german Reich mostly
infla stamps.
1000
2231GERMAN AREAS coll used /*1939-48 with more than
1000 stamps,nice Bayern coll with several imperfs. All
on album pages ca 1,6 kg.
1000
2232Germany, e.g. BRD 111-12 used, 113-15 vf used+ *,
116 vf u., 121-22 vfu., 139+142 on VF card Stuttgart
1951, some states, Reich .. on old paper sheets. 100s
stamps. Also am br zone97-100** .
900
2233Germany, mixed areas used /**/*, in large 32page
stockbook, BRD best Mi no 111-12 used, **, 116,
139-40 used and *, 143-46*, 156-59*, 173-76 used, VF
used Beethovenblock... High value.
900
2234Germany, coll used, unused, Berlin, DDR, French
zone, Saar, Memel, Böhmen, Sachsen maybe 1000
stamps on old album sheets. Some better hve been
seen. (0,9kg)
800
2235BRD, BERLIN, and some zones , coll to 1953mainly
used few **/*. Example better BRD used : Mi 116,
153-71, also better Berlin.
750
2236Germany in 16 page stockbook, with better BRD used
Mi no 120-22, 141-42, 4x 166, 170... also some better
Berlin e.g. no74, some kleck cancels .
700
2237Germany, coll. used/* several areas, 1872-50. BRD
sets * 11-12, 116-22, Berlin no 67* Totally Mi ca 500
Euro.
550
2238GERMAN States, Reich,BRD, and some areas in 32
page stockbook, used /** /* ca 250 stamps ca 4000
DM, mixed quality.
500
2239GERMANY used **/* , states , Reich and some areas
as 130 german Colony stamps, on ca 50 visir sheets
(1500 stamps) in album. INTERESTING .
400
2240GERMANY, states and Reich ca 40 SUPERB cancellations and some extra on pices.
350
2257Argentina 44 old Forgeries of imperforate stamps.
Interesting.
600
2258Argentina, local Buenes Aires Forgeries 5c brown and
2P blue in sheets of 48 each. 96 stamps.
500
2259Australia, LOT 9 NICE ILLUSTRATED FDC 1948-49
sent to Norway. Also 1 from Canada 1951 and 2
postcards.
200
2260BARBUDA, 1976 BIRDS MI 261-66 ,25 CPL SETS in
sheets. MI 1375 DM
600
2261Buenos Aires,2 sheets (*) Forgeries. (blue and brown)
of 48 copies each:.
250
CANADA
2262Canada, coll in Stella album to 1980, many early
Victoria and some better later.
750
2263CANADA, lot 17 different ** stamps 1927-35 e.g. no
12-6, 131-2, 135-36, in VF quality. Mi 2000 780 DM, +
5 later stamps. List included.
600
2264CANADA 2x 64 page stockbooks with collection and
duplicates , used 1859- modern. Later issues som **.
Low reserveprice.
500
2265Canada collection used on 13 visir, ca 350 stamps
159-1978 and 8 covers. Some slightly better early
Victoria stamps
400
2266CANADA, coll /lot on visir pages classics used and
also modern **. Some better old.
300
2267CANADA, lot 14 used stamps 1868- 1908 , e.g. 16,
37, 87-88 . Mi ca 360 Euro
250
2268CANADA, Small coll used on album pages [240]
old-new some little better.
200
2269Canada , $ 1.00 1952 mi 276 150 used copies120
Euro 100
2270Cape of Good Hope, to 1882 coll 8 triangles 3x 1p,
(1 4 margins) 4x4 p 2 4 margins, 6p (4 marg), and 15
other stamps. Mi ca 1500 Euro mixed qual.
750
2271HAWAII, coll used/unused 41 different stamps
several better no 5 specimen , 18, 19-23, 27-32 ...
High value.
600
2272HAWAII, 13 stamps with supurb cancellations
500
2273HAWAII, lot 16 different stamps used /*/(*) EX 18C MI
23 unused, no 88 *, 29*, used no 35 and superb no39.
Mi 180Euro
275
2274JAPAN, nice postal gift book with stamps 1982-83.200
2275PANAMA lot 20 covers or cards 1911-51, 3 from Canal
Zone to Finland 1911-12. To USA, Peru .... Nice lot750
2276 PERU,603-04 BLOCK 4 ** x15 Machu Pichu, F-VF.
Mi 15x25=375 Euro
600
PERU
2277
, coll on old album sheets 1858-1928 ,
some slightly better. (200)
300
2278PERU, coll on old album sheets 1858-1916 , some
slightly better. (130)
290
2279PERU, coll on old album sheets 1858-1927 , some
2241Ungern, very nice collection **/*/ used 1945 -1970
slightly
better.
(150)
280
in two Behrens albums with nice descriptions . The
collection is almost cpl (perfed -some imperfed) except 2280PERU, coll on old album sheets 1858-1926 , some
slightly better. (230)
250
for some of the most expensive blocks. It seems
2281United Nations N.Y. 1951-56 in blocks of 4+ N.Y.and
totally cpl with blocks from 1951-70. Very fine quality
Geneva minisheets **/ used Mi 4000Dm , Hundreds of
. MI 2003/04 ca 2300 Euro when * is counted 50 %.
stamps.
750
Recommended.
1900
2282UN, FN COLLECTION MAINLY ** 1951-65 SOME *,
2242
, Österrike coll. old album sheets
AND 1966-96** on 75 visir pages. CPL ? Face value
used/unused 1850-1948 very wellfilled to 1925. better
1965-96 ca 160 dollar.
500
stamps , .2x 1-5, 6*, 13-15I , 10-15II, 18-21, 24-28, 3x 2283UN, FN, Souvenir folders 1972-74 , Face value 12
41, 49*, 156 used, 418-67, 468-87*, 512-17*, 518-23
Dollar+ 19 Swiss Francs.
125
Rotary *, 591-96 used, 598-612, 617-26*, Feldpost,
MOTIV, THEMATIC STAMPS
good Levanten .Mi ca 5000 Euro. VF quality
5000 2287United Nations UN, FN ,2 near complete collections
2243AUSTRIA, collection used/* in Schaubek album
in expensive albums Geneva and Vienna to year 2000.
1850-1957. Many classic stampsand some beautiful
Face value 3400 AUT, 500 CHF. Perfect quality. 2000
cancellations. Mi 1-5 2 each, no 6, 11,24,25,41, 156
ad bettre * sets 1920-30´s. Also pst in Levant. Mi more
than 3300 Euro.
3500
2244Austria, coll 1850- 1969 used /**/* in nice Leuchturm
album e.g. no 1-6, 14I, 18-34, 35-41, 44-49 ,
2288HV, all world box, small collections from various
1890-19224 ver well filled, 1926-35 some sets, and
countries on album sheets: British colonies, dutch
from1935 very well filled without the most expensive.
colonies and in rest Schaubek album, with some,
VF quality with a few early exceptions. High value.
German states, Spain, Hungary, lot with Balticum ex
1500
sheet mi 152 and 154- 155** (Mi 1625 Euro ). Good
2245(Österrike), Venetien and Lombardy lot VF used 22
Swedish collection used . Interesting.
5000
copies, ex Mi 1x, 6II, 7IIa,8II, 15-18, 23 Mi 1997 ca
2289Rullar 1950-60 tal ca nominal 1000, 100 tals
1800 DM
1100
Engelska block **, ask ca 400 automathäften, div FDC
2246AUSTRIA, coll used /*/** in on visir to 1980, incl some
, norska årsatser 1974-75, div brev m.m. ett par 100
better Mi no 2, 598-612 , 929-32*, 952-54 **, 960-63 *,
finska och danska automat häften, iSLÄNDSKA ARK **
.Lots of stamps.
1000
EX 50ARK 434, 50ARK 20KR FÅGEL 445, 10BLOCK
2247Österrike 20 st ”ZENSURIERT” KORT 1918. KRIGS50 KR fFALK nr 436**, 110block 100kr 435**, 25block
FÅNGAR THERESIENSTADT, LEITMERITZ 1918. Bl.
=½ark 50kr nr 362**, 414 med v2**, m.fl. Vidare
kval.
800
Landstorm II serier 115-24** (ej 10ö/5 kr)och kpl seri
UNGERN
AUSTRIA
HELA VÄRLDEN, ALL
WORLD, ALLE WELT
2248ÖSTERRIKE, AUSTRIA, coll ** in Lindner falzlos
album 1920-67, stamps mainly 1945-67 with many cpl
sets e.g. 1012-16 1956-67 almost cpl. Mi ca 750 Euro,
VF quality
750
2249Österrike samling stpl /* med en hel del märken i
album.
500
2250Österrike , Austria, collection used / * 100´s of stamps.
Mi ca 2100 Dm
500
2251Austria collection 1945- 1998 **/* /used mainly used
in beginning and from ca 1964 mostly ** some better
sets and blocks in 3 stockbooks. Many stamps. 500
2252Österrike lot ** mostly in blocks of 4, and 1970´s. Face
value ca 1100 Schilling
450
2253Austria 11 covers/postcards to Sweden 1938-50´s and
some later. Several Interesting Zensur.
300
2254AUSTRIA part from all world coll. to 1925 ,ca 250
stamps. 250
2255Austria, Österrike, small coll mainly * on album sheets
1922-37 with a few better sets * like postage due 159-
e115-25 stämplat, 2x 155 **, tre kr serier ** nr 224-25
fina stpl högvalörer 2+5 kr Föreningen m.m. Rester
från Sterbhus. Rimligt utrop.
4000
2290HV, all world box, Schaubek album Europa, Austria
, Germany, Sweden UPU 5ö-1kr, Better Swedish
duplicates and 9covers 12ö Coat of arms etc. 2500
2291All world, box with 2 16 page stockbooks with
Germany , Italy, and France. Further mixture of other
things, including much Sweden, 2 skilling covers,
booklets ex HA 6 cpl, Stockholmia specimen booklet
set, covers, **. 3,3 kg.
2000
2292Box all world with Sweden lots of ** in visiralbum and
32 page stockbook , stockcards with used England
and Schweiz Mi ca 3900 DM Sweden sttockcard
used F ca 2700 , and various material from different
countries.
2000
2293Box all world with Sweden **, Iceland Sgurdssen
FDC 1944, Belgium, Germany ... 3,5 kg.
2000
2294HV, all world box, Greenland 6 yearsets, albums
15
Sweden numeral type * F 5000, coil stamps F ca
4000:-, numeral type pieces ex mo 23+19, coat of
arms, postal kongress stamps, 4 albums Germany
,Austria, Greece. Interesting.
2000
2295HV, all world box, old USA stamps including better,
Sweden 142Ea, some 1924 , BB pairs , nice cancellations, some New Foundland, Germany, Austria,
...Some covers. Interesting.
2000
2296South America visiralbum and 4 stockbooks with
1000´s of mainly used stamps including classic
issues, e.g. Brasil 60 R number 2 def, unused forgery?
and more. Interesting.
2000
2297HV, Fyndlåda, div brev ex vapen brev 24+50ö rek,
lite ålderspåverkad, fin framsida till Frankrike 30+12ö
vapen, div ** 5-strip äldre band F 2200, , 9-blockserie
Stockholmia 55, bättre märken ** och stpl (F över
20.000) , div äldre norden , Europa i bl.a. kval 1600
2298LÅDA HV BL.A. SVERIGE ** , ISLAND SIGURDSSON FDC 1944, BELGIEN TYSKLAND , KLIPP, M.M.
1500
2299BOX with stamps all world in 4 albums, Sweden
collection used in album, album Swedish duplicates
4x 14B, much numeral type, Oscar, duplicates... some
better. album cancellations ...
1500
2300HV, small box 2 kg with several better stamps , some
interesting covers, much Sweden.
1400
2301FYNDLÅDA MED ETT 15 TAL ALBUM INSTICKSALBUM M.M
1200
2302EUROPA CEPT COLL ** IN KABE albums with
pockets , 1956-77 wellfilled, but Belgium 1956 used,
Schweiz 1957 used, France 1966 used and 1971-77
ca 10 cheaper sets are used. Very Fine Portugal
1964-66 are *, , High value expensive album. Low
startprice.
1100
2303ALL WORLD, Small box with stamps from all world in
envelopes , old-1960. Sweden best with better used
stamps.
1000
2304HV , ALL WORLD small box (A4) many covers to
Sweden , duplicates in envelopes, better Swedish
old stamps ex postadge due , better ** sets 1940s Ex
Birgitta, cover 12 and 24ö 1860-61, F for Sweden ca
14.000
800
2305EUROPA , Holland Mi 2-3, England, Denmark e.g.
Fact 48 used 49 *, Sweden NO 26 ,34 PRS, Austria
...on old paper sheets, also some covers. many 100´s
of stamps,1,1 kg.
750
23066 Stockcards with stamps from Germany, Schweiz,
Austria ca 4500DM and Sweden 4300 Sek, also some
nice cancels. Slight mixed condition. 750
2307AFRICA 32 old unused postcards with interesting
motives, also 3 from West Indies.
700
2308HV, 3 stockbooks used duplicates, 16page Sweden
1892-1960 Facit ca 10.800:-, 2x32 pages with
Denmark, Juguslavia and Hungary.
700
2309HV, Östeuropa nästan fylld 48 sid insticksbok med
mest stpl märken t.ex.Polen.
500
231090 bundles non European countries ca 1940´s-80´s.
and 168 varios contries, Norway , Denmark ... ca
27800 stamps. Cancellations ?
400
2311Lot all world used stamps 1870´s-ca 1930 ca 700
on 17 visirsheets. Including Japan, China, Russia,
Norway , Denmark Sweden ... Many Interesting nice
cancels 400
2312HV,all world,, ca 3800 vykort (postal cards)1930-70
tal, begagnade och obegagnade., massorolika länder.
Ca 19,5 kg.
400
2313All world, big box covers many Sweden, but also
Russia, Holland, Italy... ca 1887-1980. ca 7,5 kg. 400
2314ca 113 st buntar (100) stor format 1970- ca 80 tal , ett
par provöppnad från samma källa visade sig innehålla
några praktstpl och orter. 250
23156 st Censur brev 1915-45
200
2316UN, FN collection cpl NY (not block1) but incl 24
different blcks with Flags and Geneva 1969-86 cpl in 2
Lindner hingeless albums. VF quality. Very high album
value.
600
USA COLLECTIONS ,
LOTS
16
2317USA , old collection 1857- 1907 used and
unused.1cand 10c imperf, 1861 1-15c+30c,1869
1-15c, 1870 1-90c, Mi 52 unused, 53-72 used, Columbus 1-30c used/ unused + 1 Dollar *, Omaha 1c-1
Dollar used, 1902 presidents 1c-2 Dollar and more.
Very high value as usual somevhat mixed quality.6000
2318USA box with many visiralbums collection and duplicates including a wide range of classic issues, 1851,
1857, 1861, 1869, 1870 columbus 1-10+ 50c, Omaha
1-50c, better sets, different perforations, back of the
book air mail 1-6, 50c Zeppelin *, Parcel post 1c-1
Dollar,Canal Zone, Hawwaii etc , Modern issues in
blocks both used and ** high Fabce value, Letters and
postcards in 2 albums including 6 prephilatey, more
tyan 50 old covers to mainly foreign countries incl
censor, regisered, special delivery ... ;Thick stockbook
used dublicates 1959-... Low startprice.
5000
2319USA coll used in Stella album 1851-1969 mainly
used to 1932 and rest mainly *. Several expensive in
beginning some 1861, 1869 1-3c, 10c-24c with2 15c,
Columbus to 50c, Omaha to 50c 1-10c 1901, Air mail
1918 * cpl, several better stamps. Mixxed qual in
beginning.
2500
2320USA, lot ** incl many sheets and blocks , mainly from
1990´s Face value 500 Dollar. Many beautiful stamps.
2300
2321USA, COLLECTION ** ca 1978-98 WITH ALSO
MANYSHEETS AND NICE BLOCKS, ace value Dollar
400. 2100
2322USA, collection used (a few unused) 1851- 1980 in
6 albums, some expensive classics, 1,3,10c 1851,
1,3,12c 1857, 1-30c 1861, 1-15c 1869, 1-90c 1970
, mixed quality in the early ones, 1-30c 1887, 1-30c
1890, 45 Columbus stamps 1-50c, 19 Omaha stamps
1-10c, 1909-16 different perfs , , alater many stamps
and a few covers., alsospecial delivery, parcelpost , air
mail. Nicely mounted. High value.
2000
2323USA very fine lot plate blocks 1924-29 **/* mainly **,
Mi no:s 290,291,292 (4-bl),293, 295, 307-09,314-16.
Different size of blocks up to 25-blocks. High value Mi
1800-3000 Dm
1800
2324USA, lot ** sheets and blocks , mainly from 19992000. Face value 313 Dollar.
1700
2325USA, lot ** sheets and blocks , mainly from 1993-98
Face value 301 Dollar.
1600
2326USA collection used in very nice thick Liberty Stamp
Album 1847-1978 . Some better early stampsex
10,12 c perf 15 1857 and several medium price
and very well filled with cheaper stamps and some
perforation varieties, also several back of book issues.
Good collection.
1500
2327USA, lot ** mostly sheets and blocks , mainly from
1997-98 Face value 277 Dollar. Many beautiful
stamps.
1450
2328USA, very good basic collection used 1851-1980 in
nice Schaubek album. Better stamps 1861, 1870,
1887-88 1-90c, 1890-92 1-90c, Columbus and Omaha
to 10c and many good medium price stamps and sets.
Most VF quality.
1200
2329USA, collection ** 1969-89 in VF Leuchturmalbum
with stamps in pockets. Wellfilled with several good
sheets e.g. 4 different 1976. VF quality. Face value ca
dollar 330 (ca 2200 SEK)
1200
2330USA, lot ** i, mainly from 1980-90´s Face value 257
Dollar. Many beautiful stamps.
1100
2331USA, VF collection used in three albums 1926-1988.
Back of the book issuses album sheets with stamps
from 1888 are incl example Air Mail 16c 1918 Mi 249.
Very Wellfilled. Some sheets and blocks ** 1203-1252
Flag sheet is **, Block 17-20 ”Ameripex 86” are **. VF
quality.
1000
2332USA, lot ** booklets , mainly from 1990´S. Face value
210 Dollar. 1000
2333USA, 35 stamps 1861-1870 with very interesting
cancellations. Mixed quality
1000
2334USA, ca 78 covers to Sweden 1880´s-1926 , several
5c from 1980´s, some 10c, and a 15c from 186. Also
a special delivery and a censor. Somewhat mixed
quality.
1000
2335USA, 2c Jackson 1861, Mi no 22, 13 copies (one with
grill) with interesting cork cancels red , blue ... mixed
qality.
950
2336USA, lot 23 Columbus stamps 1-2c, 4c,5c (5),6c(7)
,and 10c (3) unused (*). Slightly mixed qual. Mi ca
1300 Euro
900
2337USA, collection used and some */** in album
1851-1958 with better early stamps in mixed quality,
nice 15c Columbus used, 8c (*), Omaha 1-4c+ 50c,
presidentts in different perfs, 6 ,24 c Air Mail 1918 ,
block 4 and 6. 900
2338USA, lot ** booklets , mainly from 1988-1993. Face
value 180 Dollar. 850
23394 DIFFERENT FRANKINGS TO GEFLE SWEDEN
,10c +3c 1871, 10+1c 1871, 5c 1889, 5c 1992, all sent
from Mankato Minn. Mixed quality.
800
2340USA, coll used on old albumpages 1851-1939. Several better 1869-70, Colunbus to 15 c ... Mixed quality.
800
2341USA, lot **/* around 1900-1920´s on 4 visir sheets ca
30 ** and 90 stamps * . Betterstamps Mi 203-06* 250
Euro, Parcel Post 1c-25c +75c (mi 1-9,11) 470 Euro.
Totally ca 800 uro. VF quality.
800
2342US, collection used in tella album, 1857 -1962,
e.g. 1-12c+30c 1861, 2,3, 10c 1869,24c 1870, and
some better hereand there. fon ca 1950 partly *. also
duplicates in stockbook, some 19th century covers...
800
2343USA, 27 stamps 1851-1870 with interesting cork
cancellations. Mixed quality
750
2344USA, collection in fine Schaubekalbum 1957- 1976
some old stamps , Columbus 7 different + some
forgeries, Omaha 1-10c, 1901 1-10c, 1904 1-10c,
better presidents, nice album ca 3-400 stamps. 750
2345USA, collection used 1922-1968 in nice Schabekalbum with stamps in pockets. Wellfilled with 2 5dollar
stamps, AieMail 1923 cpl VF, 1924 Hugenot, 1925
Concorde and Norsw Am. cpl1928 Hawaii cpl . Lots of
stamps also a few older Omaha. VF quality
750
2346USA, 7 covers to SWEDEN 1893-94, several Columbus
700
2347USA, 2 visirssheets over 100 1861-1920´s several
better. Mainly good quality values up to 1 dollar. 700
2348USA, stockbook, 1869 (2,3,15c)-1956 some better
columbus 1-30c, omaha 1-10c, many better 5c ,.
Mixed quality , high cat value.
700
2349USA , 1940 famous Americans Mi 455-89 PLATE NO
4-BLOCK SET ** Mi ca 450 Euro, VF, and 18 extra
blocks 1936-38 Mi ca 50 Euro = ca 500 Euro
650
2350USA , ca 240 copies 1890-1990 in small stockbook ,
incl better 30c Columbus mi 82, Mi 136-37.
600
2351USA , Coll. presidents 1892-1904 , 14 covers
interesting 20c register to Schweiz, 10c to Schweiz, 13
c reg. to Germany, 6c to Sweden 10c ”on her majestys
service2 to Sweden´, 5 more to Sweden + 1 to Finland.
Some stamps with interesticg cancels.
600
2352USA, wellfilled 32 page stockbook collection used
1857-1968 incl 1-6c 1869, Columbus 1-10c and fine
50c , ...Good value.
600
2353USA, lot ** mainly sheets and blocks , mainly from
1990´s Face value 107 Dollar.
575
2354USA, lot used 1857-1980´s on 20 visir ex 7c 1870,
30c brown mi 58 , several Columbus incl 15-30c,
Mixed quality
550
2355USA, 4 covers to Sweden 1880´s 3 x Mi 51 and no 57.
Somewhat mixed quality.
550
2356USA 19 covers to Sweden ca 1902. Interesting. 500
2357USA, coll in32 page stock book to 1986, mainly used
but incl Columbus 1-2c, 4c,5,6,and 10c unused (*). 500
2358USA, 18 stamps 1851-1870 with interesting cork
cancellations. Mixed quality
500
2359USA , ca 40 used stamps with superb- interesting
cancellations, 1861-1940´s also many blocks of 4. 500
2360USA News Paper stamps 2c-60 Dollars MI No 6-29
24 different stamps small overprint faccsimile. Mi for
genuine 3500 Euro. 500
2361USA, coll in album 1851-1940, some classics in
mixed qual later with several good used stamps
53-57, Columbus 1-10c, 135, 137 154-61 248,255-57
268-85, 290-95, 455-89, some parcel post to 50c,
Newspaperstamp large 10c (*) rare but tear, 500
2362USA , 32pages stock book ** ca 1915-to 1995 with
some better in beginning,and later Face Value ca 125
Dollar
500
2363USA, 2c Washington 1902, 45 old bundels of 100 Mi
139.
450
2364USA, LOT 4 covers 3c with interesting coloured cork
cancellations from different cities 1873-78
400
2365** FLAGSHEET 1976 50 DIFFERENT, 1257-76
Block 12-15 1976, USA 200 years and Block 25-30
Columbus 1993, Omaha Block 43-44. High face value.
400
2366USA, 9 stamps * -(*) 1882-98 and 5c parcel post e.g.
mi 51,105 , 121-22 Mi ca 800 Euro
400
2367USA , many 100´s used stamps old-ca 1950 on 19
visir some better, also 3 newspaper stamps no 1-3(*)
certificates Strandell, false
400
2368USA, ca 180 leters-cards, entires 1880´s- modern. Ex
1889 1+2on 2c envelope (front) to Sweden, many to
Sweden 1900-1910, also many air mails., censor...400
2369USA, LOT 5 covers 3c with interesting superb cork
cancellations 1863-79
375
2370USA, Album with 39 different 22 carat goldplated
Replica stamps issued by Postal Commemorative
Society. 13/7 82-8/10-83. Very high original price. 350
2371USA, Confederate states 14 different facsimiles
(forgeries, reprints) of are stamps.
350
2372USA , ca 62 different used 4-blocks 1928-1940 incl
famous Americans Mi 455-89 cpl 4-BLOCK SET Mi ca
120 Euro for singles but RARE in used blocks.VF350
2373USA, LOT 8 covers most 3c with interesting ,incl 3
superb numeral , cancellations most 1870-80 ies.325
2374USA, 3c violet Jackson 1894-95, 2 old bundels of 100
mi 91,105, . 300
2375USA, old aproval bok with old ca 180 stamps 1870-93
. Many interesting cancellations, a few better like 9x 3c
Columbus. Also some modern ** Face value $ 6.00.
300
2376USA, 22 different Officials, Agriculture, Interior, Navy,
Treasure, War and 6 different postage due. Mixed
quality. Rare material
300
2377USA,SIX AIR MAIL cover , 3 first flight 1923-28, + 3
interesting 1937, 1945
300
2378USA, lot Special delivery and Air Mail, mi 52, 60, 72,
102 used 119 Euro for these, total ca 165 Euro 250
2379USA lot 19 used better stamps , eg. air mail 6,16,24 c
1918, Norse american, Pilgrim 3 sets. mixed qual 250
2380USA , ca 2,5 kg unused colorful souvenir postcard
folders with 18 pictures in sort of postcardbooklet that
you can unfold and see 18 pictures. Maybe 1930´s
postal rate was 1½cent for a card.
250
2381USA, lot 1902 presidents 39 copies 1c-50c, e.g. 2x
50c. VF qual, shades ca 135 Euro
240
2382USA, lot ca 150 stamps on 4 visir 1857- ca 1920´s
some better 10-20 Euro each. mixed qual , high cat.
value
225
2383USA , ca 30 used stamps 1861-1920´s several better
3x 6 c 1870+12c+2x15c, Columbus 10-30c, ..., mixed
quality.
225
2384USA, ca 1 kg stamps partly on pieces but mostly not.
Old -modern.
200
2385USA, lot used 1890´s to 1920´s on 2 visirsheets.
some better stamps
200
2386USA, 22 postalcards or cover fronts to Norway ca
1900-1910. 200
2387USA , many 100´s used stamps old-ca 1950 on 2 visir
some better
200
2388 81 (*) 1-5 c +10c+30c Columbus ,fresh color, looks F/
VF slightmixed quality. Mi ca 700 Euro
400
2389 2Confederate states 8 copies used/ unused + a
4-block,ex mi 2 used 1862 1c orange, 2c brown, 20 c
green.
1000
2284USA lot on 7 visirpages 1869- 1920’s some better 90c
1890 sp, some Columbus , 295 *, ... Also 3 booklets 2x
73c and 2 dollar.
400
2285USA lot 1934 issue 364-73, wit 6-BLocks with Pletno
3-10c 1c 2 blocks, alse 1-10c in used 4-blocks, 1+5c
imperf used 4-blocksand 1c interestin middle 4-bl. 300
2286 363(*) 2x6-BL plate No 21240 upper+lower
125
SENT INKOMNA
OBJEKT, LATE LOTS
2390Fyndlåda massor lite bättre häften 1960 tal, div block,
150-200 Fartygs häften , ca 300 1940 talshäften ofta
med orginal banderoll om 10 buntar, årsatser, presentbok ceptmärken m.m. Bra värde.
3000
2391FDC collection cpl 1974-1992-01 in original envelopes
(opened to check but remains untouched) from PFA
post 4,2 kg.
500
2392FDC collection 1967-86 in 5 albums with black sheets
with 2 pockets on each side. Ca 9kg
400
2393FDC collection cpl 9/2 1984 to 21/8 1997 2-2,5 kg 375
2394HV, Germany, Austria, good Leuchturm Europa Cept
album 1956-84 with some stamps, 3 stockbooks Eu
Cept, Box with many 1000´s Belgium stamps. Some in
mixed quality. Ca 15,5 kg
2400
2395HV, mostly Germany DDR coll, BRD many albums,
partly mixed qual.Germany mixed in 3 albums, some
Sweden.Ca 16 kg.
2200
2396HV, much Germany Berlin , BRD many albums, partly
mixed qual.Europe, big binder mainly Sweden **,
some Sweden.Ca 15 kg.
2000
2397All world, Schweiz coll, but mostly Sweden some
used classics, used from 1924 sets, Postal Kongress
1924 ** fine unmounted, some beautiful cancellations
oscar-1940´s, mint set, Berlin 1-5 marks used black
overprints stuck to albumpages, and more. Ca 6kg.
5000
2398HV, All world , box ca 15,5kg, full sheets, Germany,
Hungary, Canada album some stamps, Island small
collection, Sweden used and bokletsand **, some
Swedish covers 12ö no 9, numeral type covers, oscar ,
some local post Sweden etc. 2000
2399HV ALL WORLD, COLL IN ALBUM , BETTER
GERMANY, some färöarna, Swedish FDC, maxikort,
sweden * 1924-36 high value, some old covers ,ca 7,5
kg.
1500
2400OSCARSBUNTAR 10ö, 10st, ska vara riktigt gamla
enligt uppgift, troligen genuina då 3 provöppnade
buntar innehöll :i ena bl.a. ENERYDA ab-pr (F 250:-)
och i annan Ronneby Redd 1909 , ( F 100) i prakt
kval, en Billarp, samt i den trdje 2st BILLARP 1909 i
prakt, vidare en del praktstämplar och lite bättre PLK.
FYNDCHANSER. Se foto intill vilket är det bästa ur en
av buntarna.
1000
2401OSCARSBUNTAR 10ö, 10st, ska vara riktigt gamla
enligt uppgift, troligen genuina då 3 provöppnade
buntar innehöll :i ena bl.a. ENERYDA ab-pr (F 250:-)
och i annan Ronneby Redd 1909 , ( F 100) i prakt
kval, en Billarp, samt i den trdje 2st BILLARP 1909 i
prakt, vidare en del praktstämplar och lite bättre PLK.
FYNDCHANSER. Se foto intill vilket är det bästa ur en
av buntarna.
1000
2402OSCARSBUNTAR 5ö, 10st, ska vara riktigt gamla
enligt uppgift, troligen genuina då 3 provöppnade
buntar innehöll :i ena bl.a. ENERYDA ab-pr (F 250:-)
och i annan Ronneby Redd 1909 , ( F 100) i prakt
kval, en Billarp, samt i den trdje 2st BILLARP 1909 i
prakt, vidare en del praktstämplar och lite bättre PLK.
FYNDCHANSER. Se foto intill vilket är det bästa ur en
av buntarna.
750
Download
Related flashcards

Pediatricians

20 cards

Breastfeeding

11 cards

Tourette syndrome

17 cards

Create Flashcards