Format & priser/prices Utgivningsschema/ release

advertisement
n
h o
Sc årdrden
ha and roc s s
rd ina ks tör
ro via tid sta
ck ’s nin
ma big g!
ga ges
zin t
e!
2013
Format & Priser/Prices
Annonsbokning/Kontaktinfo
Advertisement booking/Contact
Malini Karlsson
[email protected]
+46 (0)709 – 55 46 66
1/1sida/page*
Uppslag/Spread
Utgivningsschema/
Release Schedule
deadline
BOKNING/
BOOKING
deadline
MATERIAL/
delivery
i butik/
in store
Sweden Rock Magazine #100
7 DEC
14 DEC
8 JAN
Sweden Rock Magazine #101
25 JAN
1 FEB
26 FEB
nummer/
issue
1/2sida/page
1/2sida/
page
Baksida/
Back Cover
1/8sida/
page
1/4sida/page
* På grund av omslagets limning bör viktig text och information på sidan 2, 3 och 99
hållas 4mm innanför yttermarginalerna.
* Due to the cover glue margin, please pay extra attention to adverts on page 2, 3
and 99. Keep text and other important information inside a 4mm margin.
mått/
size
(mm)
annons/advert
utfall/
bleed
(3mm)
Uppslag/Spread
440 x 297
Ja/Yes
1/1-sida/page
220 x 297
Ja/Yes
Baksida/Back cover
220 x 287
Ja/Yes
1/2-sida/page, liggande/horizontal
188 x 132
Nej/No
1/2-sida/page, stående/vertical
92 x 268
Nej/No
1/4-sida/page, liggande/horizontal
188 x 64
Nej/No
1/8-sida/page, liggande/horizontal
92 x 64
Nej/No
Pris inkluderar reklamskatt, moms tillkommer. Debitering för utrymmet sker om
inte annonsen annulleras minst en vecka innan sista bokningsdag.
Price is inclusive of tax and exclusive VAT. Charge for advert space occur if
cancellation is made later than one week before booking deadline.
Bilagor/Inserts
Ibladad bilaga/Loose insert Häftad bilaga/Stitched in insert
upplaga/circulation
upplaga/circulation
Total/
Prenumeration/
Total/
Prenumeration/
Complete
Subscription
Complete
Subscription
vikt/weight(G) pris styck/price each
< 10
0,83:–
11-20
0,89:–
1,36:–
0,72:–
1,13:–
21-30
0,95:–
1,48:–
0,78:–
1,24:–
31-40
1,01:–
1,60:–
0,84:–
1,36:–
41-49
1,07:–
1,72:–
0,90:–
1,48:–
50 >
1,24:–
pris styck/price each
0,66:–
1,01:–
Kontakta oss för information/Contact us for information
Sweden Rock Magazine #102
22 FEB
1 MAR
26 MAR
Sweden Rock Magazine #103
22 MAR
29 MAR
23 APR
Sweden Rock Magazine #104
19 APR
26 APR
21 MAJ
Sweden Rock Magazine #105
10 MAJ
17 MAJ
11 JUN
Sweden Rock Magazine #106
21 JUN
28 JUN
23 JUL
Sweden Rock Magazine #107
23 AUG
30 AUG
24 SEP
Sweden Rock Magazine #108
20 SEP
27 SEP
22 OKT
Sweden Rock Magazine #109
18 OKT
25 OKT
19 NOV
Sweden Rock Magazine #110
15 NOV
22 NOV
17 DEC
Teknisk/Technical information
För att uppnå bästa resultat i tryck bör annonserna följa våra tekniska material­
specifikationer. Vi tar endast emot digitalt material i tiff-, jpg- eller pdf-format.
Upplösning: 300 dpi. Utfall på 3 mm måste finnas vid helsidor. Ej vid övriga
format. För att vi ska kunna ansvara för färgerna i era annonser måste de vara i
CMYK. Använd vår ICC-profil. Döp filen till: ErtFöretag_SRM_Nummer.
Färdiga annonser skickas till [email protected] senast vid angiven
materialdeadline 10:00. Länkar varifrån annonsen kan laddas ned accepteras
också. Vid stora filer var vänlig använd gratis överföringstjänster. Vi ansvarar
inte för fel i annons som kan härledas till fel i lämnat annonsmaterial.
For best result in print, the ads should follow our technical material
specifications. We only accept digital material in tiff-, jpg- or pdf-format.
Resolution: 300 dpi. A 3 mm bleed is required for full pages and spreads; not for
other formats. To give us responsiblity for the coloring of your ads, all material
must be in CMYK. Use our ICC-profile. Name your file: YourCompany_SRM_No.
Finished ads should be sent to [email protected] no later than the
specified expiration date 10:00 CET. Links from where the ad is downloadable
are also acceptable. For large files, please use free transfer services. We do not
take responsibility for errors in ads that derives from defects in the supplied
advertisement material.
Banners
Annonsera på www.swedenrockmagazine.com, www.swedenrock.com
och/eller www.swedenrockkryssningen.com. Banner bokas per månad och
priset (5.000:–) gäller per webbplats. Skicka materialet (240x120px i gif, jpg eller
flash på max 40kb) till [email protected]
Advertise on www.swedenrockmagazine.com, www.swedenrock.com
and/or www.swedenrockkryssningen.com for a monthly price of 5.000:–
for each homepage. Send your banner (240x120px in gif, jpg or flash – max 40kb)
to [email protected]
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatric cancers

12 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards