Map - Dixie County, Florida

advertisement
NW 65 Av
NW 55 th Av
NW 61
Ter
NW 62Ct
NW65Av
SW 70 Av
SW65
Av
55
Av
SW 65
Av
SW 57 Av
SW 72
Ct
SW 80 Av
SW 55 Av
SW 62 Ct
74 Ter
71 Ter
83 Ter
81 Av
77 Av
77 Ct
86 Av
88 Ter
75 Av
Numerous private
roads in this area.
NW 75 Av
90 St
t
re
s
Heath
SE 909
Av
v
A
S uw
an
ne
e
20
SE
St
SE 22
NW 90 Av
75 Av
82 Ct
NW 50 St
NW 40 St
NW 80 Av
NW 100 Av
C anoe
56 St
336
NW 90 Av
100 Av
97 Ct
102 Ct
Lower
46 Pl
NW 45 St
Suwannee
42 Pl
National
Wildlife
Refuge
T rai l
Bay Drive
C
82 Ct
100 Av
Ln
347
NW 30 St
SE 904 Av
Canal St
Photo by Fred Sabback
229
St
222 St
Candy St
42
SE 908 Av
nee S
t
9 16
SE 901 Av 897 Av
Carol St
SE 903 Av
ag
abb
NW 70 St
61
N.
Lee St
895 Av
330
75 St
90 Av
NW 110 Av
Av
e
SE
2
Gu 45 St
lf
110 Av
235 St
SE
2
Ho 40 S
lly t
Palm
SE
893 Av
SE 894 Av
Dr
Suwan
5S
t
Canal St
SE 228 St
Eloise
SE 226 St
902 Av
905 Av
907 Av
SE 219 St
215 St
217 St
roads in this area.
SE 892 Av
SE 899 Av
43
2
t R 18 St
d
u
41SE 884 Av
89Numerous
private
0Av
891 Av
906 Av
909 A
v
SE 910 c Kinney
Av
SE lle
60 Ln
55 St
e
2
S. 30 S
Gu t
lf
Suwannee
32692
8 A v 866 Av
75 St
NW 67 Pl
G 29
82 Pl
Airstrip
4,000 ft
76
Ct
NW 77 Pl
Fowler's
Bluff
900 Av
73 Ct
72 Ct
105 St
97 Pl
SE 867 Av
Hickory
870 Av
349
70 Cr
80 Av
78 Av
76 Ter
75 Av
111 Ln
River
1
G 27
74 Ct
80 Ct
78 Ter
83 Ct
86 Ct
88 Ter
92 Ct
NW 115 St
100 Av
80 Av
87 Av
85 Av
82 Av
90 Av
91 Ter
107 Ter
NW 120 St
95 St
lea R d
Aza
Av
iv140
er
Fo
eR
wa
nn
e
Su
Av
127 Pl
126 Ln
103 Ln
101 St
NW 132 Pl
115 Av
73 Ter
75 Av
73 Ter
72 Ct
NW 80 Av
Rive r sideDr
NW 110 Av
320
130 Av
SE 649 St
70 St
896 Av
M
R2
NW 55 Av
NW 63 Ter
y
70 W
NW
NW 72
Ct
NW72
Av
SW 75 Av
75 Av
SW 74
Ct
SW 80
Av
0 Wy
SW 8
SW 83 Ter
117 Av
124 St
128 Ln
127 Pl
NW 125 St
76 Av
ne
e la
bik
NE 900 St
SW
72 Ter
ver
R
ee
Glenn Dr
Pat Lamb Rd
Ri v e r
S E 7 08 S t
Bo g us Rd
Mainline
S. Suwannee River
90 Av
Rd
SE 768
Edmon d
s
SE 741 St
SE 649 St
NE 930 St
SW 76
Ter
SW 75 Ct
Arrowhead
Dr
River Rg Rd
S
d
Bobo Ln
Green St
ng l
Kate Green
Fox Tr
Saul St
SE 667 St
v
Joe Bell
867 St
St
DIXIE COUNTY
3 Av
Terkio
Cherry
Oak
Elm
Armadillo
McMillan
Oak
NE 13 St
Majestic
Oaks Rd
Wahoo Rd
Shadow TackllyPine
Ho Ln
Oaks
sland Rd
Pine I
view Rd
River
Falkenbu
Rd
Shirley Hinson
Rd
Rd
Paradise
NE 90
825 S
NE
814 St
NE 694 St
Myrtle Rd
rtmouth
Da
Usher Cross Count ry
Hammock
Robin Ln
Deer Tr
Roberts Rd
Hatch Rd
Dr
McCrabb
661 St
Bob White
Rd
Forest Rd
Buchanan
Rollison
Chavous Rd
NE 87 4 St
NE 818
St
833 St
66
660 St
635 Av
Matt
Rd
Wilderness
Rd
Clifton Goodson
Rd
SE 670 St
SE 612 St
597
St
SE 44
Hog Pen Rd
SE 561 St
SE 541 St
Dead Dog Spur
SE 481 St
N W 8 2 Te r
701 St
672 St
NE
Beverly Jill
Dr
Indian
Scot t
Heely Hicks Rd
Faith Baptist Rd
Rd
North Lord Rd
Ambrose Ln
NE 81 St
Prairie Rd Jack Lord
Road 46
152
ee
SE 210 St
Lan
e
373 St
371 St
Live Oak Wild Turkey Rd
Dump Rd
Branch St
Lee Ln
Kirby Dr
SE 520 St
SE 508 St
Mainline
Putnam
429 St
481St
k
368 St
Av
St
383
Bike
S
Bl u e n
k
322 St
St
86
River Rd
St. Re 370
gi
s
St
1
Rd
Reg
is
St
d
NE
Be
NE 444 St
Rd
Tower
NE 370 St
Keen Rd
Ke
L ee Rd
SE 512
ke
Gre e n St
S Head
uc E 532 S
kP t
on
d Rd
SE 444 St
461 St
S
Rd
Burnout
422 St
S
St
SE 355 St
Rd
SE
t
Si 305 S
SE 315 St
SE 293 St
SE 424 St
261 St
SE 248 St
SE 263 St
SE 246 St
SE 264 St
SE 272 St
SE 224 St
A n dy
S
SE 37
404 St
405St
St
ek
Bra n c h
SE 42 5
SE 280 St
SE 308 St
Pi c k ett
t
SE 425 S
415 St
l if o
Ca
SE 250 St
St
386
t 's
C re
SE
SE 251 St
Stutt's Mainline
5
SE
Lake
196 St
SE 232
Burt Lee Rd
SE 384 St
0 St
38
SE 360
258 St
224 St
290 St
311 St
SE 173 St
2
w 6 Head
Spur
SE 192 St
Av
NE 696 St
Mil
NE 2
8
St
2
t C
ana
l
SE 317 St
Av
319St
S
ble
Cr e
326 St
on
2nd St
3rd St
A i rp o r
SE 268 St
SE 273
St
SW 32 St
Bone Rd
SE 164 St
h
Rd
Old
u
Camp SE 144
1 8 Rd
S
SE
124 St
ornia
SW 167 St
Calif
SE 93 St
Cow Pen Spur
SW 200 St
Goodbread
SE 163 St
SE 37
Black 4 Av
G
on
Ca
n
2 40 St
SW 224 St
SW 27 St
SW
SW 79 St
SW 162 St
Goodman Tra
m
Corbi n Rd
hR
d
196 St SW 164
Cold Slou St
g
241 St
n C
266 rSt e
264 St
255 St
B rooks S c a n lon Rd
Island Mainline
Davis
4
W
Old
SE 94 St
SW 277 St
SW 263 St
St
297
A m aso
237 St
in
120 St
SE 256 St
NE
819 Av
195 St
Av
St
244 St
N
Tram
SW 162 St
Goodman
SW 210 St
SW
SW 252 St
SW 1
46 St
t
5th St
Ma
Coffee
N1
63 S
N
NE 145 St
Barber Grade
68
St
NE
NW
0 Av
NE 277 St
Fuquay Rd
Rd
NE
J
e
C
527 A
B oarR
d
Downing Gr.
Blu
e
180
NE 2
6
o nes 6 St
d
t le B
4 2 St
St
d
56 S t
Li t NW e dford R
An NE 52 St
de
r s o n Grad
NE 90 St
NW 210 St
NE 17
2 St
146 St
NW
NW 18St
NW 210 t
S
mp
Sw a
We
st
h is k e y
NE 257 St
79 S
t
NE 114 St
NW 224 St
184 St
NW 238 St
182St 7
63 Av
Rd
Rd
St
Still
X
St
Booger Rd
SW 338 St
R o a d 10
368 St
X
SW
2nd St
St
6th
7th St
125 Ct
132 St
NW 130 St
129 St
128 Pl
r snoR d
l e And e40
Yellow Jacket Camp
M
St
9th St
131 Ln
112 Pl
347
46 Ln
North
8 St
Entrance
SE 2
Big
8th St
Bum
814 St
818 St
812 St
805 St
SW 803 St
SW 2
91 A
v
831 St
d
Ramp
R
NW 324
G um
NW 27
t
Road 52
y
432 St
v
Y
UNT
E CO
DIXI
17th St E
r D
r
G r a ng e
838 St
Chiefland
142
50 51 45
136 ST
133 Ln
129 Pl
St
241
SE Le on Drive
SE 2 0
1st St
Kings Ck.
Ct
Kin gs Cre
15th St E
15th St
NE 129
St NE
W ahoo 144
NW 262 St
W 92
5
78
NW 366 St
NW 360 St
SW 235 St
SW 238 St
SW 326 St
SW 401 St
Road 7
401 St
SW
Road 7
Rd
Bud Gainey
505 St
SW 372 St
SW
SW 571 St
446 St
SW
SW 449 St
SW 449 St
St
498
SW 616
SW
X
506 St
SW 500 St
SW 503 St
St
d Hunt 6 25Camp Rd
6
597 St
NW356 St
Rd
NW 394 St
p
N W 462 St
am
Sw
SW 408 St
Road 7
SW358
SW 502 St
Township Grade R d
SW 508 St
S W 508
575 A v
SW 609 St
65 4 St
657 St 656 St
Litt
le R
o c ky
C
E.
SW 708 St
Pump Mainline
682 St
57
Wingate Mi l l
742 St
722 St
14th St E
13th St E
12th St E
NW 2
86 St
NW
St
NW 380
841
385 St
NW 4
96 S
t
St
5 90
NW 610 St
NW
SW 612 St
SW 64
W6
SW 661 St
SW 708 St
715 St SW 7
08 St
St
SW 741
784 St
Dixie Turner Mainlin e
67
75
SW 787 St
SW 766 St
764 St
768 St
Donnie Rd
11th St E
9th St E
B ird
NW 610 St
North
NW 796 St
8
NW 49
N
H og
564 St
NW 718 St
N
Mainline
ie
D ix
St
848 St
t
SW 621 St
St
SW 665
Av
Av
Cr
ee
k
SW 767 St
St
SW 797
815 St
SW 810 St
SW 786 St
10th St E
NW 3
W 65
0 St
NW 888 St
M a i n li n e
892 St
653 St
SW 681 St
J oeSm S
68
C
SW 661 St
132 St
NW 46
H i n es 0 St
Tr a m
NW 944 St
924 St
918 St
NW
Av
Storm Mainline
NW
888
SW 700 St
t ch ee
ha
SWS1 2t e i n
694 St
od
sR
Av
3 St
S
888St
SW 661 St
SW
38 37
NW 586 St
NW 4
8
4A
NW 670 St
9 20
NW 702 St
NW 728 St
St
N W 798
St
N W 9 32
954 St
948 St
4 St
SW 67
7
709 St
er
SW 717 St
R iv
8L
SW
A
3
SW 343
348
Gentle Woods Rd
852 St
8 7 5 St
S
Rd
Cow Creek Mainline
252
SW 859 St
X
SE 8
63 S
t
X
SW
(private)
(priv
ate)
Manatee
Springs
State Park
147 Pl
er
2
X
30
SW
887
St
X
St
150 St
Area
Clay
Landing
Cam
p
X
S
152 Pl
72 T
6th St E
7th St E
8th St E
NW 155 St
r
871 St
162 St
76 Te
St
157 Pl
Rd
902 St
346A 163 Pl
NW 160 St
85 St
Ct
Stewart Dr 901
168 Ln
167 Ln
166 St
nin
4th St E
St
Fan
NW 160 St
Wildlife
Azalea 90 St
153
St
Andrews
110Ter
L y
9DS1t i t t o R d
SW 911
46
r Rd
Rive
St
793
SE
Av
Wayne Corbin Rd
Fanning
Springs
State Park
Old
lane
SE 623
1st St W
Main St
1st St E
2nd St E
St
45 SW 100
NW 180
NW 110 St
87 Pl
Tr
y
Rd (S E 150 St)
r b in
Berry Rd see inset
Patty Jo Ln
Elm St
SE 455 Av
Refuge SE
Headquarters220 St
05 S
t
2 St
Av
NW 78
8W
Dr
87
SW
Ter 47 Ln
Circ
Ma
44
141 St
Sunnyvale Rd
477 Av
Trenton
47 48 49
Fanning Springs 26
Dick's Slough Rd
bike
t
ee
Salt Cr
73 W
Landing
709
r d Dr
Wi l
Rd
Dtio
4 St
Refuge
334A
SW 85 Pl
SW 85 Ln
85 St
346
311
Av
S
4
Pl
1
Cem.
232
SW 76 St
Elbert Dr
130 St
n
u wa n
NE 3
SW 65 St
Wilcox
27A
Suwannee
349 Gardens
SE 295 Av
SE 456 Av
SW56
Pl
341
Photo by Robert Moeller
Management
SE 500 Av
SW53
Ln
SW 70 St
317
SRWMD
Suwannee
National
Wildlife
Av
Ro b
St
4 Av
See Detailed
Map On Back
Lower
349
primitive
SW 90 St
10 Av
11 Av
Hatcher Rd
St
SE 647
2
SE 52
8
51 A v
Bi g
553 St
7
E 32
FS
SE 512 Av
8
v
K
SE 805 Av
728 Av
419 St
778 Av
55A
S
e E 198 Av
Av
558
SE 647 Av
St
SE 755 Av
6
5
SE
d
SE 561 Av
SE 674 Av
SE 685 Av
19
Elem.
School
98
nlin
Rd
SW 50
St
SW 55 St
Otter
Springs
130
Pl
Rd
Morgan Rd
SE 661 Av
SE 403
S
SE
Park
t
57 S
SE 5 irbyRd
Mainline
SE 694 Av
14
SE 7
S
A r madillo R d
Otter Sink Mainline
7St
SE 38 St
E 35 4
29 S t
SE 3
See Inset
SE 522 St
Putnam
v
7 2 9 Av
SE 675 Av
t
7 10 A
16
i
SW 45 St.
344
n
an
w
u
Ju
Rive
J e ffe
ry
SW 40 St
SW 42 Pl
SW 60
St
e Dr
Av
Mai
SW 25 St
Hart Springs
Hart
Springs
Park
SW 85 St
Old Town
x
SW 20 St
Sun Springs
SW 35
St
x
F Dunham
Rd
King St
Canal
SRWMD
KOA
H Co
Moon Station Rd
0A
SE 59
Rd
Pine Islan
NE 173 Av
St
S E SE 625 Av
651 Av
Tick Rd
r
Av
SE
L. Al
Rd
Ln
SW 2
Wannee
SW12Pl
Purvis Rd
C. Copeland Av
Hal Chaires Rd
86
ek
SE 424 St
Av
Rd
6
48
Av
K. Griner A v
NW8
St
NW6Pl
W Suwannee St
SW 76 Ct
Map On Back
Col
by Dr
Bay Hill
Dr
175 Av
v
876
t
rade
6
l o w n sion
Ike Harmon Av
Fox Squirrel Ln
Sutton Grade
E3
08
ee
SE 510 Av
SE 565 Av
NE 272 Av
236
341
SW 35
McCrabb
Landing
Chenning Rd
Al Parker Av
SE 310 Av
SE 482 Av
SE 599 As
SE 611 Av
04 Av
in
NW
SW
SW 8
Landing Rd le
McCrab b
Suwannee Av
SE 203 Av
Tucker R
47 A
v
S. R. T.
Jim Ward Av
Forest Ln
E 807 A
02
NE 3
m Rd
Tra
SE 377 St
C.C. G
60 St
SE 3
555 Av
oRa d 2
N R ick
Thompson
Hurst
St
SE 325 St
d
y Ben
M i d dle
S E 535 Av
372 S
SE 302 St
lt
Sa
23 Spur
8 Av
SE 47
SE 511
6 Av
SE 56 8
609Av
St
St
9th Ave E
SE 44
Palm Dr
Deer T r
20 St
(see note)
351U
NE 59
Av
NW 7 Pl
30 St
NW28
Tr
25 St
11 St
NW
13 Ln
SW 25 l
P
Clayton
Forest Park Hills
Ha r v a
St
Av 931
d
Wi l s o n
SE 377
Mulberr
amp Rd
Cross Sw
SE 3
Suwannee
10th Ave
15 Av d
SE 5Junu s R E 518 Av
S
St
Refuge
v
830 A
8th Ave E
E
St
SE 254
4th Av E
5th Av E
City Hall
6th Av E
Cr
bee
R d SE Rd
fery
Jef
Spur
SE 673 Av
t Greenway
ann
McMillan
River Rd
Bluff
NW 35 ST
30 St
ay
SR
WM
9 St
349
67 NW 36 Ln
Rock Bluff
SW 14 Pl
SW 14 Ln
D SW 17 St
1 St
351U
Piney Wood
Carlon Av
Alton Land Rd
Cedar Ln Jr. Cannon
Crockett Ln Rd
See Detailed
Raddie Lord Rd
Suw
500
private land and should not be used without
property owners permission
Paul Spur
SE 436 Av
Bak e r
Av
Wildcat R d
0
SE 590 Av
SE 284 St
57 St
SE 2
10th Ave W
11th Ave W
38
39
7th Ave E
351
791 A
Post Office
Ave E
3rd
W
3rd Ln
4th Ave W
5th Ave W
736 Av
SE 755 Av
Wildlife
Av W
3r d A
v
a
S w Roads shown in a light brown dash line are onSE
y
B us bod
R dCr.
98 St v
SE 1
9th Ave W
1st Ave E
SE 337
316
722
Av
S E 35
9A
v
mp
St
2n d
v
Park
Cooper Rd Kings Wood Av
Dr
Av
Plantation
Greenview Rd
Northwood Rd
D
C oo per R d
SE 2
63
Green
way
SE 266 Av
t Road
88
464 d
NE 389
C. Smith Jeremy Ln
Live Oak
e n Rd
Punk Clark
Rd
Yale
Ln
NW
SW80Av
545 Av
Tucker Ridge
Rock Bluff
Springs
) Tr (NW 38
NW
Log Landing
Lake Rd
Rambling
Woods
97
Suwannee River
Landing
SRWMD
Jones Rd
Princeton Ct
Storey
Dueland Ln
Kelly Dr Deer Run Ln
o
Th mpson Rd T Dara Dr Red Fox Rd
Thompson Rd hompson G. Chewning Rd
Nature Coas
Cro o
0 St
500 Av
DeWal t
570 St
244 St
SE 130 St
li n
Horseshoe
Beach
SE 339A
r
646 23
Av
Cr
Johns
Cut o f f
Hatcher
St
County Park
See Detailed
Map On Back
Storyfield
Rd
Oka
d
264
Av
SE 35
L
SE
Short Spur
e
434 Av
5
SE 29
St
4th St W
Stevens St
3rd St W
NE
pR
N
252
S Custer St
Oldtown
O a ks Rd
SE 308 Av
SE 511 Av R
ake d
East
s
Shired Island Sander
5th Ave W
6th Ave W
7th Ave W
Park
8th Ave W
Photo by Robert Moeller
St
247 St
72
SE 562 Av
National
32648
31
733 Av
St
E 227 St
SE 542 Av
Johnny Spur
r
S hired C
S W 31 1 A v
Wilson Tra m R d
NE 64
SE 238 St
a
ni
179 St
499
312 Av
5 Av
ls R
Long Pon
SE 268 Av
ne
S pillers Hwy
N Custer St
SE 2
03 A
v
Whiskey Still
B r o ke eck S pru
26 7 St
Av
Rd
ai n
eM
x
r
Av
au
v
154 A
inli
318 Av
SE n3N80 Av
Di x
361
Ca
i
St
1
SE
Lak
e
Ma
St
Cow Head Spur St u t
n ia
Co
H o le R d
Lower
1st Ct
820
29 4 Av
1. SW 309 Lp
2. SW 308 Lp 2
d
S
S w eE 340 Av
aky C
Av
SE 36
al
Coast
292 Av
SW
SW
Jena
P on
S
o
lif
Pine St
Oak St
Pamala
wS
7t
SE 197
Av
ou c
h
SE
Currie
dre
Twin
93 Av
NW
6St
EMS
See Detailed
Map On Back
351A
Keen St
474 Av
An
55A
nam
SE 262 St
Av
oc k
D ix ie Mainline
35
2 89
291
NE 529 Av
Brian Av
NE 225 Av
95 St
132 Av
Put
309 Av
r
Pond S p u
6
R
SW 770 Av
SE 143 Av
198 A
v
SE 17 9
t
SE 46
SE
SE 339 Av
St
n
St
SE 54
285 Av
297 Av
Rboi n Rd
nni
e
M
206 Av
St
880
283 Av
t
358
Fish Prairie
v
NE 326 A
St
SW 716 v
A
Lo
SW
471
Av
Rd
nRd
112 St
Rd
Fish b o ne
SW
8
E 15
351
Fi s
SE 408 Av
SE 420 Av
SE
282 Av
Spice
3 Av
SE 7
v
SE 387 Av
Av
111 St
721 Av
777 Av
SW Homu s
Mainline
Nig
Rd
No. 3 Mainline
Av
4
SE 37 Rd
673 Av
St
71 0
o
279 A
357
SW 208
Rd
Av
ic
34
SE 337 Av
P ole Cat Spur
655 Av
1 St
S W 27
3rd Av S
Rives Av
2nd Av S
Fenway Av
d
N LakeRd
544 Av
538 Av
y
Gornto
Springs
Av
651 650 Av
Av
NE 596 Av
Pine Crest Rd
NE 582 Av
351
m
St Tra
366 fo r
Eugene
SE 274
Suwannee
St
NE
246
St
0 St
NE 5
626
NE 570 Av
Holly Hill
Tower
d
Av
SW 544
SE 231 Av
242 Av
254 Av
I
26s3land
Av
682 Av
NW 50 St
72 W
4
NE
Log
Rd
351
191 St
O'Neal Spur
tlesnake
Rat
s
32
33
SW 627 Av
357
SWW8
1481
S4t
NE 708 Av
353
N
NE 816
Av
811 Av
776 Av
t
NE 755 Av
748 Av
NE 753 Av
937
884 Av
875 Av
841 A v
6 St
A
Cross City
v
439 A
353
NE 831 Av
NE
S
NE 158 ST
171 Av
SE
116 St
Be a r G r a s
re ek
1st Av S
2nd Av S
SW
51
E 148 St
351A
240 Av
228 A v
43 Av
SE 2
255 Av
289 Av
275 Av
SE 314 Av
St
242
Gr
lly
782
SW amp 5
C
St
318 ass R
St
SW
Willie L
o ck
SW 780 Av
Bay
1st Av N
Central Av
N E 560
90 St
1 St
SW 30
Be
e
Horseshoe
Beach
See Inset
827 S
284 Av
Li
Norfork Ln
2nd Av N
R i v erside D
r
Riv e r
278 Av
721 Av
SW 778 Av
lin
SW 754 Av
3
650 Av
ek
h
Corbin P a t c
W 676 Av
SW
C
a in
Rd
Mainline
SW 602 Av
ex
271 Av
273 Av
DIXIE COUNTY 276 Av
SW 696 Av 317 St
712 Av
SW 4
Well
ek Cir
Gray Ln
Robins Ln
hat h e
c e
321
ein
SW
St
32659
TAYLOR COUNTY
St
S
2nd Av N
37 SW 449
684 Av
W 789 A
Steinhatchee
3rd Av N
pM
S
e
sho
rse
o
H
351
d
t
ress
Cyp dar S
Ce
361
8 St
lf
um
Landing
Strip
S
318
SW
7 24 Av
SW
Oil
SW
ar
v
685 A
560 St
of
4th Av N
685 Av
St
16
Av
S W 57 6
SW 336
9
659 Av
6 Av
Photo by Fred Sabback
SW 645 Av
P
Gu
St
SW 662 Av
01 St
SW 702 Av
714
Av
S W 72 5 A
v
r
526
St
510
690
Av
SW
&I
C. C. G rade
See Detailed
Map On Back
SW
Rd
SW 546 Av
SW
Douglas Camp Rd
SW 675 Av
SW 415 Av
t
295 S
Av
St
W. D
7 27 St
9 St d
SW 72iamond R
688 Av
2
514 St
Bowlegs Mainline
652 St
Ca m p R
SW 466 Av
5 86
S W 638 Av
Hunt
SW 64
658 Av
Av
Av
Av
Sca nlon
Camp 4 Grade
SW 563 Av
590 Av
SW 595 Av
SW 509Little
Av
SW
586
599 Av
478 Av
SW 495 Av
Rock
Swamp
5 68 St
SW
621 A
v
636 Av
SW 511
Av
574 Av
2 Av
Tunnel Rd
SW
The Road to Nowhere
SW
623 St
697 St
SW 565 Av
527 Av
529 Av
525 Av
SW 520
.C. Gr a de
St
St
593 St
Swamp
SW
SW
553 Av
Roads shown in a light brown dash line are on
private land and should not be used without
property owners permission
Bear
22 St
S Bay
Brooks
Av
455
SW
79 St
SW
SW 33
3
62
9
W 85
t
3 S
528 Av
SW 457 Av
361 Av
St
SW
573 Av
SW 583 Av
6
A
8
5
SW v
SW 494 Av
SW 519 Av
517 Av
A re a
Av
NE 407 9
O
276
NE
295 Av
SW 43
v
479 A
501
Av
SW 4
484 Av
76
340
NE 878 Av
E 714 Av
Cross City
Airport
St
Management
SW 477 Av
SW 411 Av
SW 440 Av
Av
SW 455 Av
SW
144
468 Av
Swamp
SW 429 Av
442 447
453 Av
SW 460 Av
Cedar
239 St
Rocky
r
oRad 10
SW 491
Av
SW 425 Av
0 Av
c k Rd t
S
NE 251 St
Rd
NE 24
6 Avv
Rd
461 Av
SW 409 Av
SW 424 Av
SW
t
4 S
SW 44
SW 475 Av 476 Av
406 Av
62
W
Swamp
40
470 Av
361
Av
302
SW
e
Grad
Per
St
SW 393 Av
Creek
Wi l d l i f e
65 Av
SW 3
Ro
NE
Grade Rd
t
359 S
Rocky
381 Av
391 Av
v
92 A
SW 3
Township
SW 294 St
Av
3 82
SW 860 St
92 St
SW 8 2 Av
41
v
419 A
Local folklore sometimes
v
434 A
refers to CR 361 as
"The Road To Nowhere" 451 Av
SW
Cam
Co w
NE 910 Av
Jim Mikell Rd
St R d
9
0
0
s
2
c
i
©
h
p
a
r
G
r
e
v
i
R
SW 310 Av
c t Line
Distri
379 Av
SW 367 Av
64 St
NE 3Jon es
Pot Hole
Spring
938
Rd
2
N E 8 means
County
NE 792 Av
NE747 Av
Bee Line
St
Av
Av
NE 999 Av
970 Av
v
966 A
NE 935 Av
St
NE 654 Av
t
20 S
NW 1
S
1 Av
0 Av
SW 355 Av
SW
358
SW
884 t
SW 325 Av
t
NE
NE 503 Av
Downing Gr.
SW 280 Av
St
Pe
rr
337Av
Ge
52 Av
6 St
S W 267 Av
y
St
SW 320 A
v
d
SW 287 Av
Av
Av
975
Av
Dixie
774 Avgoood huntin’
NE
NW 179 Av
Pumpkin
72 St
SW 4 Gra d e
Av
5 Wo
SW 3n1tl e
v
288 SW 281 A
296 Av
t
SW 701 S
A
v
Jena
v
311 Av
SW
282 Av
NW 23 5
St
SW 272 Av
NW
NW 255 Av
Lp
N W 1 71
Av
NE 80
9
NE
163 StE
Cann o nfi e l d
d
nd R
Grou
ding
BNree
C. W 29
C. 9 Av
Gr
ad
e
1 20
St
293
219 Av
NE 89
5
Rd
543 Av
NW
NW 475 A
v
178
St
G re
enf
iel
Rd
1
35
S
SW
St
64
27A
R
731 Av
N W 573 Av
NW
814 St
309 Loop p
SW 8
91 0
NW 265 Av
NE 843 Av
v
26 7
Per r
247 Av
Creek
Hill
Sand
SW 286 Av
W 2 7 0 Av
358
St
880
t rade
472 S y G
SW
19
98
611A
v
d
626 St
648St
358
4 8 Av
SW 2
See Inset
Jena
358
SW
W
NW 9 3
2 AV
d
NW 261 Av
361
Steinhatchee
389 Av
St
Steinhatchee River at Jena
578 St
NW
R
SW625
W th
i
6 43 Av
Av
0
7 Av
Ridge
NE 876 Av
N E 77 4
Roads shown in a light brown dash line are on
private land and should not be used without
property owners permission
ld
Av
Management
Area
1 utoff
4
Gr
ee
Skin Off Rd
T i ger
753 Av
743 Av
NW 244 S
NW 2
C. C 99 A
.G v
26 St
NW 5
S
614
SW
NW 567 Av
e
nfi
133 Av
Falls Wildlife
Rd
52 St
r ade
t
68 S
W7
NW 425 Av
Av
439
3 Av
t
17 S
SW 6664 St
Cre
ek
NW
Boyd Gr 521 Av
ad e
Ro c k
St
N W 621 Av
p
W. Swam Rd
13
5 St NW
NE 908 A
246
St
NW 483 Av
Steinhatchee
94
SW
N
Dol W 515 Av
ph u
s Grade
B r ando NW 487 Av
n Grad e
Hines Grade
Pe
919
Av
NE
NE 111St
SW 649
51
T.P.
Av
517
k
g
Bog
y
NW 5
NW
31 A
549
v
Av
Rd
NW 719 Av
Lp
W 649 n Rd
NW 785 Av
3 Av
NW
2S
4 St
t
NE 94 S
21 Av
NW 5ingo Gra d e 519 Av
M
NW 511 Av
S W 61Av
C
Photo by Bill Kilborn
St
N
357
843 Av
66
NW
cky
ree
68 7
Ro
641 Av
N W 631Av
S p ur
NW 721 Av Spur
No. 1
t
552 S ey
NW Linds
29Av 37 Av
NW 3
9
N W 737 Av
No2.
ck
Ja
St 9 6
651 Av
NW 757 Av
Grade
953 Av
NE
NW 695 Av
Pulpwood
Rd
t
lvi Av
ne
y
Rd
NW 819 Av
v
5 Av
NE 94
NE 888
Me 531
845 Av
NW 837 Av
Tig e r Ridge
NW 779 Av
NE 965
Av
v
NW
Av
v
de
Gra
i le C
r e ek
46
NW
NW 757 Av
htm
Lp
NW 971 A
N
NE 998 Av
NE 941 A
St
W
St
E
Av
N
NW 286 St
9 Av
NW 83
Pulpwood
798 St
NW
Tennille
2
ig
NW
793Av 771 A
v
775 Av
747 SAt v
Av
NW 725
86
953 Av
0 St
909 Av
v
0A
NW 55
Florida
NW
v
0
NW 9
NW 963
Av
St
NW 916
N W 945 Av
51
9 5 7 Av
61 Av
ST
150
NW
Dixie County
NW 9
Town of Suwannee ... "Venice of the South"
27 Pl
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Pediatricians

20 cards

Create Flashcards