MONTE VIÑAS NEWS 2010

advertisement
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Urb Montes Viñas
Con Panderon sn, Manilva ,Málaga
CIF H29195435
MONTE VIÑAS
NEWS 2010
Hej alla husägare i Monte Viñas!
Förhandlingarna med det statliga Consortiet om bidrag till kostnaderna för återställande av
Monte Viñas är i slutskedet. Vid ett möte med Cosortiet har vi enats om att ansöka om bidrag
med 1.800.000 Euro för återställning efter raset. 85 % av denna kostnad har beräknats falla på
föreningen för pålning av området, väg, parkering och trappa upp
mot poolen.
Consortiet anser att pålningen av området berör säkerheten för alla hus. Detta med tanke på
det finkorniga lerlagret under Monte Viñas som så sakteliga rör sig neråt dalen. I och med detta
kan Consortiet komma åt fonder som byggts upp av era husförsäkringar som betalts under
åren.
Härigenom kan föreningen få ett större bidrag och reducera våra gemensamma kostnader för
återställandet. Och inte minst de pengar vi gemensamt måste betala för att återställa
gemensamma områden.
Det är brådskande så gör det snarast möjligt. Det kan bli så att Ni som inte hjälper till
med att lämna in de försäkrings- och bankpapper som erfordras kommer att få betala
extra. Det är i så fall en fråga för GM.
Vår administratör Victor vill således ha
1. Kopia av kvitto på betalningen av premien för perioden som omfattade
den 17 februari 2010. Se till att kvittot avser rätt tid. Det behöver inte vara
den senaste betalningen.
2. Kopia av försäkringsbeskedet för perioden som omfatta den 17 februari 2010.
Se till att försäkringsbrevet avser rätt tid. Det behöver inte vara den senaste brevet.
3. Kopia av ert NIE-nummer om det inte framgår av ovan nämnda handlingar.
Victor måste ha handlingarna senast den 15 januari 2011.
Victor vill ha dessa från er inskannade på dator till e-mail
[email protected] eller
per fax på telefon +34 952 89 2388
Marica Brandin vår kassör har lovat att hjälpa de som har papperen i Spanien.
Sänd henne en nyckel till ert hus med instruktion var hon kan hitta handlingarna.
Detsamma gäller för er som har nyckel hos Agustin. Ge Marica instruktioner
så hämtar hon papperen tillsammans med Agustin.
Maricas adress:
Marica Brandin, Rosengårdsgatan 4, 456 32 Kungshamn. 0705- 49 58 97
[email protected]
Marica behöver i så fall din nyckel före den 5 januari 2011
Med vänlig hälsning/Styrelsen
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Urb Montes Viñas
Con Panderon sn, Manilva ,Málaga
CIF H29195435
Estimado vecino de Monte Viñas,
Estamos en proceso para obtener los fondos del Consorcio Español de
Seguros que nos permita construir una barrera de pilotes para detener el
movimiento del terreno donde esta ubicada la Urbanizacion Monte Viñas y
ademas reparar la calle de la Urbanizacion que ha sido destruida el año
pasado.
Podemos conseguir que los seguros de cada vivienda abonen una parte
proporcional de estos trabajos, para ello necesitamos que todos los vecinos de
Monte Viñas no proporcionen una copia del seguro de la vivienda particular, si
lo tuvieran contratado.
La documentacion a aportar es la siguiente:
1) copia del cargo bancario (no estracto) del recibo del seguro de la vivienda,
para el periodo que incluya el 15 de febrero de 2010, si es posible con el
importe desglosado para que se vea claro el pago para el Consorcio
2) Copia del contrato del seguro que incluya el importe del capital asegurado
para su vivienda para al fecha 15 de febrero de 2010.
3) Copia del DNI o NIE si este dato no figura en los documentos anteriores.
Esta documentacion la tenemos que re-enviar al Consorcio antes del 15 de
Enero de 2011. Le rogamos que nos la envie a la Administracion de la
Comunidad por email a [email protected] o por fax al 952803098 o por
correo ordinario a Agencia Lopez, CL Bolivia 7, 29692 Sabinillas, Manilva
Malaga.
Le rogamos que difunda esta informacion entre los vecinos de la Comunidad
para conseguir el maximo numero de polizas de seguro particulares posible.
Aprovechamos la ocasion para saludarle atentamente,
Victor Lopez
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Urb Montes Viñas
Con Panderon sn, Manilva ,Málaga
CIF H29195435
MONTE VIÑAS NEWS
2010
ECONOMIC REPORT
Please see attached below the resume for the incomes and expenses of the Community closed
up to 30th Sep 2010
cash
Unicaja - C/C
Unicaja, cargos
Banco Atlantico C/C
Banco Atlantico - deposito
total funds at beginig of the period (A)
1 trim 2010 2 trim 2010 3 trim 2010 4 trim 2009
1107,14
107,14
107,14
7387,5
23.654,31
10.481,68
1689,86
460,88
5,76
278,81
278,81
278,81
30000
30.000,00
30.000,00
54501,14
40.873,39
40463,31
member fee due during the period
net balance of debtors during the period
interest late payment (25%)
interest
total cash in during the period (B)
49.500,00
11596,7
-6415,47
49.500,00
11607
37.903,30
802,92
7.218,39
37.893,00
expenses paid during the period (*)
net balance of creditors during the period
total cash out during the quarter (C )
21.674,13
2191,34
23.865,47
23.788,56
-2942,42
20.846,14
31.536,75
932,12
32.468,87
cash
Unicaja - C/C
Unicaja, cargos
Banco Atlantico C/C
Banco Atlantico - deposito
total funds at the end of the quarter (A) + (B) - (C )
107,14
23.654,31
460,88
278,81
30.000,00
54501,14
107,14
10.481,68
5,76
278,81
30.000,00
40.873,39
107,14
15.901,02
10,55
278,81
30.000,00
46.297,52
THE ACCOUNTS FOR THE RECONSTRUCTION ARE LISTED SEPARATELY
(*) breakdown of expenses
Gastos diversos
Gastos administración
Gastos oficina
Gastos e intereses bancos
Gastos póliza seguros
Gastos Impuesto Bienes Inmuebles
Gastos mantenimiento
Gastos piscina
Otros gastos piscina
Gastos consumo agua
Gastos consumo electricidad
Gastos retirar escombros
Gastos sueldos personal
Gastos seguros sociales
Total
electricity improvements
big repairs
total budget
1 trim 2010 2 trim 2010 3 trim 2010 4 trim 2010
853,64
279,81
357,82
1.993,94
1.984,52
2.022,57
844,14
8,85
266,42
99,47
53,34
212,11
2.296,67
477,3
2.215,40
1.611,25
944,08
1.104,37
1.529,74
1.463,14
4.982,63
4.504,18
4.412,15 (*)
613,84
3.256,49
1.163,60
329,78
150,14
141,94
4.090,00
4.570,00
16.780,00
2.740,56
2.708,28
2.674,79
19.290,05
23.788,56
30.658,35
0,00
2.384,08
878,4
21.674,13
23.788,56
31.536,75
(*) Total water cost paid in 2010 = 26.192 eur becuse the inclusion of the new tax in
total
budget 2010
1.491,27
2.000,00
6.001,03
8.500,00
1.119,41
2.000,00
364,92
300,00
2.296,67
2.300,00
477,30
500,00
4.770,73
6.500,00
1.104,37
6.000,00
2.992,88
13.898,96
11.000,00
5.033,93
4.500,00
621,86
1.700,00
25.440,00
35.000,00
8.123,63
8.000,00
73.736,96
88.300,00
3.262,48
3.000,00
0,00
11.000,00
76.999,44
102.300,00
75%
71%
56%
122%
100%
95%
73%
18%
126%
112%
37%
73%
102%
84%
109%
0%
75%
Manilva
We have detected a big increase in the Water bills because the new Tax system in
Manilva. The Budget only includes 11.000 eur for this cost but the real cost has been
26.192 eur in total year 2010. This difference has to be corrected for future periods.
DEBTORS
Attaching the list of owners with debt to the Community up to 30th Sep 2010. Please
pay the indicated amount as soon as possible to avoid legal charges and extra costs.
According to the Bylaws of Monte Viñas 25% interest will be added for late payment.
The account of the Community to pay the fees is:
UNICAJA
IBAN ES4121030153240019606167
Swift Code (BIC) UCJAES2M
4
5
10
15
35
44
48
49
56
Sandra Mendez Gomez
Johansson, Christina
Faye Joanna Tomas
Francisco José Parrado Guillén
Cardona, Leonel
Alexander Volkov
Persson, Hans
O'Keefe
Padbury
DEBET
1.567,00
2.530,00
4.643,00
2.302,00
1.187,00
3.760,00
565,00
155,41
500,00
INTEREST
268
463
970
417
196
720
65
18
41
58
59
60
61
66
72
77
89
90
95
O'Keefe
Knutsson, Sven-Åke
Bárbara Elvira Nemes
Peter Crozier
Pettersson, Lars
Juan Jesús Sánchez García
Lagomassino, Ernest
Owens, Frank
Susan Brown
Bates, Martin David
DEBT
INTEREST
155,41
18
345,00
82
3.521,00
670
8.188,00
1643
1.000,00
145
867,67
180
984,00
253
400,00
111
1.000,00
145
500,00
41
RECONSTRUCTION PROJECT
The Geological Investigation has identified the problem and explained the causes of this land
movement, the extraordinary amount of water rain during Dec2009 to Apr 2010, together
with the poor quality of the land under Monte Viñas.
According to this Geological Investigation Report the land movement is affecting to the
whole Monte Viñas Urbanisation. We are attaching copy of English translation of Chapter
9 of this Geological Report with the Conclusions & Recommendations. In this Geological
Report it is also said the necessary measures to be done to stop this land movement.
Two line of pilots must be constructed, one for big pilots in the border of Monte Viñas; and a
second line of micropilots under the terraces; finally we have to construct a well to drain the
accumulated water under Monte Viñas. All this works are necessary to stop the land
movement.
DETAILS FOR BIG PILOTS:
A total of 89 pilots 650mm diameter and 25 meters deep, head anchored to the land by
steel cable 30m length, around the border of Monte Viñas (houses 84 to 96).
A well 15 meters deep by 1,5 meter diameter has to be built next to house 65, to drain
the accumulated water under Monte Viñas.
DETAILS FOR MICROPILOTS
The big pilots, the micropilots under the terraces & the terraces estructure are necessary
elements for the stabilization of the land. This works, as well as the reconstruction of
the road, has to be paid by the community and we are working to get all the funds from
the Community Insurances (Consortium) and also from all the particulars insurances.
Houses 86 -97
Houses 91-100
All the land of this area will be drained and rebuilt with light structure. The room under
the terraces can be used then as garages. All the terraces will be reconstructed in 2
levels. The cost of this part is paid by the private insurances directly affected.
Full Project (included Geological Investigation) can be downloaded in this link:
http://dl.dropbox.com/u/10859163/proyecto.zip
FINANTIAL REPORT
Once the Consortium has agreed to finance the reconstruction of the area we are working
to get maximum funds for this big Project.
Initially we asked for a payment in advance so we could afford the cost of the demolition
& cleaning of the area, the Geological Investigation and the drawing of the Projects and
temporal works for the black waters pipes connections. The Community did received the
anticipate sum of 148.000 eur which has been paid into a separate account. All the
payments are done under the supervision of the Committee and authorised by 2 members.
Here the breakdown:
To estimate the real cost of the Project we have got 8 offers from medium-big size
constructions companies, which has provided prices between 1.4 million euros to 1.8
million euros. The Engineers has calculated the average cost in 1.611.000 eur. On top of
this cost has to be added licenses and construction taxes, project fees, geological
investigation and demolition works, so the total amount requested to the Consortium
was 1.802.000 eur. Of course we are asking as much high as possible, but the
Consortium has their own Engineers to check the Project and the costs, so we expect a
reduction in the final amount. We are having several meetings with the Consortium’s
Surveyors to find the total sum to be paid to Monte Viñas and to the private owners
affected.
This sum will also depend of the total insured value of the Community. The value given
to whole Monte Viñas is aprox. 11 million eur, including communal areas and private
houses & gardens (99). For this value the Community has insurance coverage of
6.000.000 eur for the communal areas, and we are asking to the private owners to provide
insurance coverage for the private areas. As much we can get insurance coverage, we
will get more funds from the Consortium.
It is very important that all members of Monte Viñas provide copy of their own insurance
policy and receipt of insurance bank charge for the period included 15th February 2010.
You can send this documents by email to [email protected] or by fax to
0034952803098, or by post to Agencia Lopez C/ Bolivia 7, 29692 Manilva, Malaga
Spain.
Once this sum is established the Community will go back to the builder companies trying
to adjust the cost of the project to the real funds available.
OTHER IMPORTANT ISSUES
The Municipal Authorities and the Engineers of Monte Viñas have advised not to permit
more constructions in the Community because the more weight increases the risk of
land movement. The Committee has given instructions to the Administrator to call to the
Local Police every time new construction be started, which will have to get Municipal
License.
Administrator is available for meetings every Wednesday at 17.00h in the Community
Swimmingpool Area, and every day in his Office in Sabinillas.
Signed by Victor Lopez
Monte Viñas Administration
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Urb Montes Viñas
Con Panderon sn, Manilva ,Málaga
CIF H29195435
Manilva 10 Noviembre 2010
Estimados Vecinos de la Urb Monte Viñas,
Debido a las problemas por todos conocidos sufridos el pasado invierno, y de acuerdo
con las instrucciones recibidas por el Arquitecto de la Urbanización como de las
Autoridades Municipales, les informamos que no esta permitida ningun tipo de nueva
construccion en la Urbanización Monte Viñas sin la preceptiva Licencia Municipal,
procediendo a notificar inmediatamente a la Oficina de Urbanismo Municipal y a la
Policia Local.
Dear Members of Monte Vinas Community,
Due to the big problems suffered last Winter and according to the instructions given by
the Architects of Monte Viñas and also by the Local Authorities, we inform you that
you are NOT ALLOWED to build any new construction in our Urbanisation, and the
Administration will immediately inform the Municipal Urbanism Office and the Local
Police of the start of any new construction.
Bästa Medlemmar i Monte Viñas Urbanisation,
På grund av de stora problemen med rasen i vintras och enligt de instruktioner vi fått
från Monte Viñas arkitekter och lokala myndigheter, informerar vi härmed om att det är
ABSOLUT FÖRBJUDET med nya byggnationer i vår urbanisation.
Om någon påbörjar ny byggnation i Monte Viñas kommer administrationen i Monte
Viñas omgående att informera Kommunkontoret och den Lokala Polisen i Manilva.
Signed.- Victor Lopez
PATHOLOGY REPORT
AND GEOTECHNICAL STUDY
FOR THE STABILISATION OF THE
MONTEVIÑAS DEVELOPMENT IN MANILVA,
MALAGA
DOSSIER 39/10
9. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
After our inspections, tests and monitoring, we conclude as follows:
- The landslip affecting Monte Viñas is a large one, involving an area of 117,545
m2, of which 1450 m2 belong to the development. To its head, it has a prominent scarp
running N150ºE about 362m, 132m of which correspond to the affected part of the
roadway (Camino de las Viñas). The distance between head and toe is 380m.
- The slip occurred after heavy rains falling from September – March 2010, with
an accumulated rainfall of 1500-1700 litres/m2 for the period, over 200% of normal
figures for the region.
Prior to this major slip, there had been land movements in the area of the
roadway, fixed by means of refilling and surface repairs.
- Testing showed a slip surface of 14-15 m. Independently of the slip surface,
there is also a visual deformity affecting a depth of 5m underneath the slip, also
affecting the non-slipped area.
- The geotechnical characteristics of the non-slipped area on which the
development stands are very similar to those of the slipped area. The main difference is
in the thickness of UGI (greater in the slipped area with regard to the rest of the
development), which can be explained by former movements in the area on which the
roadway stands.
- With this in mind, we consider that the retaining elements would have to be
lowered into UGIV, i.e. depths of 22-25m for vertical elements, with strutting along
30m.
- As water was a factor in provoking the slip and even a conditioning factor with
regard to the geotechnical properties of the terrain, reducing friction in the terrain,
complementary drainage measures are required, independently of stabilisation using
structural elements.
9.1 MEASURES RECOMMENDED FOR THE STABILISATION OF THE
ROADWAY (CAMINO DE LAS VIÑAS)
In order to create a resistant core measuring 119.3 metres at most within the
unstable area, we propose stabilisation by means of a core of large-diameter piles,
complemented with two cores of micro-piles in the structural elements of the houses.
The following measures are recommended:
Containment of the slip and securement of structural elements
• Core of piles of 650mm in diameter and 25m in length, with a reinforcement of
10∅20mm, with spacing of 1.50m between pile axes, inserted in a diagonal
lattice pattern (with displacement of 0.4 m between contiguous elements,
perpendicular to the core). The rows of piles will be capped by a reinforced
concrete beam. CP18 piles, reinforced along their full length.
• Row of strutting along the pile strutting beam, as a definitive form of
anchoring, with 5 x ∅0.06” cables, 30m long, with a bulb length of 15m and an
ultimate maximum load of 72 Tn.
• Micro-piles. Micro-piles along the outside walls of the garages: two vertical
units on footings of 0.15m in diameter. For a spacing of 7.0m between footings,
micro-piles of 24m in length need to be inserted ever 3.50m.
Micro-piles along the inside walls of the garages: a row of micro-piles 0.15m in
diameter, with spacing of 1.75 m between axes and alternate angles: against the
bank 80º and 22m in length, and with the bank, 100º and 24m in length (see
Annex 1 on Plans and Figures “Diagram of Repair and Corrective Measures”).
•
•
Lowering the water table by means of installing a collecting shaft in the SR-3
area, to a depth of 15m. This will have a radial network of horizontal drains
30.0m long, at two depths (-8m and -14m). The drains will consist of slotted
PVC pipe with ∅73mm, in a geotextile sheathing to retain particles.
Restoration of the landfill. Withdrawal of the backfill from the roadway and
refilling and recompacting of the roadway with selected paving, compacted to
95% of the modified Proctor test.
This study consists of thirty seven (37) numbered sheets and attachments.
Malaga, 2 August 2010.
Signed: Antonio Juárez Ramos
Geologist (Association No. 584)
Signature
Signed: Luis García Ruz
Technical Mining Engineer (Association No. 581)
Signature
Download
Related flashcards
Create Flashcards