Brooklyn Bus Map September 2014

advertisement
Brooklyn Bus Map
To E 57 St
SO
L
R K A NE
PA
ST
23
ST
ST
21
EN
T
ST
SC
ST
CR
E
22
29
T
ST
T
VAN
DAM
S
30 PL
31 ST
30 ST
T
27 S
82
AV
ST
ST
114
LEF
FE
BLV RTS
D
LE
VIL
RE
NT
CE
ANC
Y ST
COH
8S
15
0S
T
CA
148
ST
LAZ
RG
OP
14
A
W
YC
K
T
EX
PW
Y
ST
4
Y
ST
ST
ER
NG
HA
VE
M
EY
LI
EB
RO
ST
IN
G
MA
RC
YA
V
RO
DN
EY
ST
RO
EB
L
SW
AY
S
KLY
N
BR
OO
ST
BLVD
McGUI N NES
72
AV
13
OP
PW
EX
K
O
AV
G
S
AV
D
R
IG
RD
FO
BE
D
LING
ST
HAVE
EX
PR
ES
TH
E
WY
DR
ROEB
R ST
AV
AV
NT
KE
BE
DF
OR
IG
D
GS
AV
AV
MEYE
ST
RT
CO
VE
LD
11 S
T
21 S
T
T
11 S
S
ST
ER
FI
EL
D
M
ST
D
EC
SU
M
ST
ST
AN
RM
NO
ST
EY
ER
T
H
AL
E
S
ST
W
EI
RF
IE
LD
ST
QU
EE
N
ST
SCHOLES ST
Montrose Av
MESEROLE ST
46
G
Broadway
48
BOERUM ST
ST
D
AR
YW
ST
HE
H
NC
ST
LY
N
TO
LE
D
D
SBS
MI
ER
J M
Lorimer
St
ST
P
G
Flushing
Av
N AV
FLUSHING
BR
O
AD
57
W
AY
L
60
MONTROSE AV
O
RO
TH
WASHINGTON
AV
T
WILLIAMSBURG
HOUSES
JOHNSON
AV
SEIGEL ST
BUSHWICK AV
AV
44
TEN EYCK ST
GRAHAM AV
E
G
ED
Grand St
L
MANHATTAN AV
ST
43
GRAND ST
AV
E
T ST
LABOU
JF
N
P
ST
CO UT
RN NA
M
EL A
IA V
ST
IS
O
AD
M
CO
JE RN
FF
E
ER LIA
SO ST
N
ST
HA
NC
OC
W
EI
K
RF
ST
IE
CE
LD
NT
ST
RE
ST
ER
R
AV
S
AT
E
G
AV
AV
SO
N
PU
AT
U
ST
G
RO
VE
ST
BL
EE
CK
ER
G
AT
ES
AV
M
ST
AV
AN
RM
TN
A
EP
HE
N
ST
PE
HA
ST
TO
23
BLV
D
NON
VER
T
71
AV
TH
SM
I
HO
YT
S
ST
PL
UM
BO
ER
AV
SE
AV
IEW
O
H
ST
AN
PA
LM
ET
OO
D
ST BIN
E
W
VA
N
IA AV
DA
L
N
21
JAY ST
69
AV
T
CO
UR
BRIDGE ST
PEARL ST
CO
UR
T S
T
72 ST
72 PL
69 ST
RD
OT
TO
PK
ER
BO
RO
UG
H
ST
IN
T
JE
FF
BEDF
ORD
AV
SU
M
M
ER
DE
FI
EL
CA
D
TU
R
ST
ST
ST
CO
VE
RT
ST
R
FE
AE
F
CO
O
PE
R
SC
H
6 ST
ADAMS ST
ST
CL
IN
TS
T
65 PL
TO
NS
68 ST
69 ST
65 PL
65 ST
HE
NR
Y
T
58
S
ST
62
AV
S
AT
E
G
AV
M
NA
PU
T
ST
SE
Y
AL
H
AVE
NUE
D
C
ST
PE
O
H
ST
AN
ST
LI
N
DE
N
ET
T
ST O
PA
LM
N
G
AT DEN
ST
ES
AV
61
59 ST
AV
UR
IC
E
60 ST
5 8 ST
L
57
P
PAG
E
ST
ST
AR
R
K
AV AL
B
DE
LI
RALPH
AV
HOWA
RD
AV
KIN
HW GS
Y
RALPH
AV
63 S
T
58 S
T
50
ST
48 ST
PL
49 S
T
48 S
T
AV
SH
IN
G
FL
U
AV
ROCHE
STER
BUFFALO
AV
Y
KING
S HW
W
AY
ST
48 ST
44 ST
46 ST
47 ST
48 ST
40 ST
42 ST
40 ST
46
ST
L KO
B
E YN
X P Q RI D
G
W UE
Y EN
S
S
U
JE
FF
ER
SO
ST
N
AR
ST
SU
R
ST
YD
AM
ST
PL
H
UT
KO
SS
AV
UTICA
TROY A
V
37 ST
35 ST
33 ST
VAN
DAM
ST
30 ST
30 PL
31 ST
11 S
RK AV
39 ST
2 21
ST
ALBANY
AV
TROY
AV
UTICA AV
E 54 ST
R
D
FO
BE
D
BED
FOR
DA
V
BROOK
LYN AV
KINGSTO
N AV
ALBANY AV
ALBANY AV
CLA
SSO
N
AV
AV
KLI
N
UTICA
AV
E
H
YT
W
DR
WY
IG
GS
AV
RO
EB
MA LING
RC
YA
V
RO
DN
S T EY
AV
TH
EA
V
NT
27 S
T
T
KL IN
ST
WEST ST
AV
KE
N
T
CONEY ISLAND AV
54
STAGG ST
J M
LE
AV
AV
ASSEMBLY
ALD AV
McDON
OCE
AN P
KWY
Q
ST
NN
PE
Av
AINSLIE ST
LEONARD ST
ST
T
Hewes St
W
HE
L
DEVOE ST Graham
POWERS ST
N
ISO
W5
E6
AV
AV
SHELL RD
W 6 ST
RALPH AV
AV
20
21
PK
W
Y
BA
Y
ST
50
N GS HIGH
18
19
AV
25
KI
AV
AV
17
ST
38
KE
W
PK
PE
CT
OS
PR
AV
AV
16
AV
15
AV
BA
Y
NEW YO
ED
AV
EN
U
T
NAVY S
6A
V
AV
7
AV
8
10
10
AV
14
AV
13
AV
AV
14
AV
20
21
PK
W
FRA
N
4A
V
AV
5
W
AV
PK
CT
AV
10
AV
AV
AV
AV
19
Y
BA
Y
Q
59
AV
24
KINGSLAND AV
WA
Y
L
Lorimer
St
H
ET
SP
MA
METROPOLITAN AV
Metropolitan
Av
DS
ST
JACKSON ST
HUMBOLDT ST
AD
AV
AV
GRAHAM AV
BA
Y
FRAN
EC
NU
AV
E
T
JAY ST
T
ST
ND
VI
ST NS
NE
BO
AV
3
AV
8
PE
OS
PR
9
11
13
AV
14
AV
17
2 ST
E A S T RI V E R
1A
V
EB
NU
AV
E
GOLD S
MAIN ST
W
CADM A
N
PLA Z A
ST
HO
YT
ST
SM
ITH
6A
V
AV
5
AV
AV
8
12
AV
9
AV
12
16
VER
NO
BLV N
D
AV
3A
V
AV
A
XS
T
SE
ST
AL
LE
N
CO
U
ST RT
RT
ST
CO
U
2A
V
AV
4
AV
AV
8
AV
11
AV
AV
15
AV
18
ROGER
S AV
NOSTR
AND A
V
AV
N
SO
M
AD
I
PL
G
IR
VIN
ST
E
LA
FA
YE
TT
ERY
ST
BQ
E
CO
RT
ST
ON
CO
U
CL
INT
AV
AV
3
AV
4
6
AV
7
13
14
AV
2A
V
E
TH
ER
Y
BO
W
BIA
LU
M
TS
T
VAN
BR
UN
ST
GO
ST
OT
SE
2
6A
V
PA BROAD
WAY
RK
AV
S
IC
AS
AM
ER
SE
VE
N
SO TH AV
UT
H
AVE
OF
6A
V
VARICK ST
CH
UR
CH
BR
OA
ST
DW
AY
BOW
WEST ST
AV
1
AV
3
AV
4
AV
5
AV
G
IN
N
EE
GA
TL
GR
DA
HL
7A
V
13
5
5A
V
ON R
IVER
HUDS
WES
T ST
AV
2
AV
1
AV
3
AV
4
7A
VEN
5A
V
4A
V
AV
3A
V
AV
FT
.H
A
PK MI
W LTO
Y
N
4
UE
4A
V
RD
LON
IAL
CO
3A
V
RD
O
RE
SA
V
T
OW
S
128
ST
127
D
SH
ST
127
BLV
NA
RR
ST
129
S
ERT
Y
ST
130 ST
F
LEF
AN
TL
RU
WAL
ST
121
24
M
62
ER
G
RI
LO
62
RD
Z M
DIVISIO
N
SBS
4
CONSELYEA ST
S
44
Terminal
K
EE
RR
HA
AV
NT
AP
KE T
S
RDENS
5
M
GR
V
YA
D
KE
WY
TH
E
GA
Terminal
24
ES
T
RC
AV
ST
HO
P
ES
OR
DF
HE
SS
RO
Terminal
Q
Terminal
60 S 4 3 ST
ST
24
BR 60 S 5
S
O
BE
OR
YL
TA
DA
RO RY
AD
10
2
44
ST
W
AV
S2
J
UN
Q
1
GRAND ST EXT.
Marcy Av
3
Terminal
OL
AV I TAN
39
62
BO
Q
Not to scale
WILLIAMSBURG BRIDGE/
WASHINGTON
PLAZA
Q
59
KE
32
150 A
V
3
3
MA
62
WY T
MARKET ST
ST
ST
117
S 10 S
T
Q
59
7
N
7
15
Terminal
Q
62 METRO
P
62
ST
WILLIAMSBURG
AV
RD
8
D
39
ER
Q
Terminal
MANHATTAN AV
KENT
ER
ST
N AV
DIVISIO
ST
Federal
Circle
LORIMER ST
67
1S
T
ST
S9S
T
East River Ferry
YM
CL
S4
BROA
DWA
Y
Schaefer Landing /
S Williamsburg
N
ST
AV
LEONARD ST
EAST
RIVER
S6
ST
SOUTH
SIDE
S3
32
Q
AV
ELIX
RD
Z
S CARGO RD
UNION AV
32
59
75 AV
F
ST
15
0
Q
UNION AV
LL
BR I AM
I D SB
GE UR
G
S1
2
TS
FER
LEF
D
BLV
AV
J
Jamaica Station LIRR
Federal
Circle
55
FO
RE
S
AV
78
N
AirTrain
to Supthin Blvd-Archer Av
10
CEMETERY OF
THE EVERGREENS
GR
AN
D
HAMILTON
BEACH
10
C
Williamsburg
M
13
T
20
Q10 LTD
makes all
stops
JFK Terminals 2 Miles
See Inset Below
15
20
V
71 A
Q
AV
79
20
T
122 S
60
N
TI
AV
S
AU
R
ST
111
KE
Lefferts
Blvd
104 ST
V
70 A
Q
ST
OC
99 ST
L
Halsey
St
V
69 A
39
MYRTLE AV
26
EN
60
RB
AV
AV
10 15
A
Y
RG
D
68 R
A
PAN AM RD
Q
Howard Beach
JFK Airport
BE
Q
20 58
V
68 A
EC
101 ST
96
ST
58
YC
KO
FF
AV
58
AV
67
60 LA
IR
AV VIN
G
Q
IT AV
Q10 LTD, B15 to
JFK Airport
102 ST
97 ST
W
Q
37
Q37 to
150 AV 132 ST
CONDU
11
A
20
Q
AV
SE
N
10
Q
M
61 ST
Avs
AV
LTD
CONDUIT AV
165 AV
NO R T H R D
S E R V IC E
H
UT R
S O I CE
V
SE R
L Myrtle
Wyckoff
135
Q
Q53 to Rockaway Park
13 0 PL
55
54
AV
SOUTH
OZONE
PARK
Q
AirTrain
Fresh Pond Rd
V
AM A
PUTN
13
D
Q
Q
10
Q10
to JFK
Airport
RUSSELL
ST
to Howard Beach/JFK
58
E ST
Forestt
Av
38
D
E
10
Q
DBIN
WOO
A
LP
TA
CA
7
Q7 to JFK
Cargo Area
AirTrain from
Howard Beach
to JFK Airline Terminals
Q
O ST
ND R
58
Myrtle
Wyckoff
Avs M
ETT
PALM
H PO
13
Q
58
Q
KAW
AY
Q
BLV
133
Q
11
NASSAU
EXPW
A
AV
BLVD
EN
LIND
LTD
T
60 S
AV
Q
41
Q52 to Arverne
52
T
60 L
S
LA
SOUTH
99 ST
95 ST
Q
Q41 to
Jamaica
JFK International Airport
M
M
ST
113
97
ST
Y BLVD
CROSS BA
164 AV
S
FRE
AV
Seneca Av
ST
105
Y B LVD
CROSS BA
88 ST
K
ST
107
T
1
15 V
A
W
T
109 S
99 S
T
97 S
T
89 S
T
91 S
IE
ST
115
ST
103
ST
101
VD
BL
T
93 S
84 ST
41
E ST
AV
RV
R TH
Q
S AV
GATE
13
NO
11
EN S
FA
I
Aqueduct
164 AV
165 AV
LIND
AV
T
118 S
ST
111
EN
84 ST
80 ST
AV
Q
39
AV
160 AV
Q
GROV
RD
163 AV
Q
Q
ROC
Racetrack
Northbound Only
OLD
HOWARD
BEACH
N
MAI
ST
ST
104
T
96 S
T
87 S
84 ST
79 ST
53
161 AV
21
ST
141
S
RN
AV
ODH
WO
T
90 S
84 ST
79 ST
Q
AV
103
112
Q112 to
Jamaica
V
111 A
A North Conduit Av
Q
A
60 L
AV
O
BROOKLYN
NAVY YARD
HOWARD
BEACH
EST
FOR
H
Z
92 ST
T
80 S
BROOKLYN
DEVELOPMENTAL
CENTER
Q
8
OZONE
PARK
AV
AV
A
ATL
Q
10
AV
107
Q
KFO
Q
52
160 AV
NS
EE
N
QU
K LY
OO
IC
J
5
157 AV
BR
ST
ST
ES
39 W
I
P
NTIC
Q
A Aqueduct
157 AV
158 AV
V
91 A
24
Ozone Park
Lefferts Blvd A
AV
109
15
153
AV
Z
Q8 to
Jamaica
37
EC
BM
156 AV
Y
O
SH
AV
8
EW
PR
KE
84 ST
80 ST
DREW ST
IN
TA
RE
84
ST
10
2
10
D
O
N
CY
W
IL
SO
AV N
21
Q
Q24 to
Jamaica
AQUEDUCT
RACETRACK
11
Q
LINDENWOOD
KW
RA
N
DV
IE
W
ER
A
IC
11
Q
156 AV
S AV
Y
D
EC
KN
AV
21
Q
V
41 155 A
N AV
WORTMA
UN
8
ERSKI N E
E
E
FA
IR
N
67
14
FO
Q
VI
SE
52
IT
Van Wyck E
V
IDE A
V
91 A
TY
Q
Q
DU
AV
87 Jamaica
56
V
89 A
ER
41
PITKIN AV
ON
BL
Linden Blvd / 79 Street
and Lefferts Blvd
in both directions
G
N
S
HC
E F
Briarwood/
Van Wyck
Blvd
Q56 to
Jamaica
37
112
53
O
ST
.N
Q
53
Q
121 St
LIB
Q
RT
Q60 to
BL
VD Jamaica
111 St A
Q
44
MAPLE GROVE 60
CEMETERY
HILLS
J
104 St A
Q
38
Y
AUTUMN AV
ST
5
NO
NS
Q
AV
52
133 AV
BROOKLYN
GENERAL
MAIL FACILITY
V
3A
BU
V
BL
Y
T
CRESCENT
AV
ST
SH
SUTTER AV
83
W
PK
RE
ELDERT
LA
LINCOLN
AV
EUCLID AV
IN
ND
ST
O
Q
41
20B
Q
EE
AV
103
53
A 88 St
Q
10
Q
A
15
STANLEY
AV
Q
54
RICHMOND
HILL
101
Q
AV
103
AV
AV
Q
20A
Q
Q54 to
Jamaica
84 AV
KE
N TP
Q
46 UNIO
QU
LIRR
KE
KEW
RD
GARDENS
V
93 A
Q
Rockaway Blvd
LINDEN
KEW
GARDENS
Q
21
52
Q
10
V
91 A
NTIC
Q
A 80 St
37
H
UT
37
V
89 A
A
ATL
LVD
76 S
ST
GRANT AV
HEMLOCK
T
77 S
RBELL ST
FOR
ST
FOUN TA
LA
RD
ST
AV
Bay Ridge - Manhattan Beach
Kings Hwy Station - Kings Plaza
Bensonhurst - Bergen Beach
Bay Ridge - Sheepshead Bay
Bensonhurst - East New York
Bensonhurst - Canarsie LTD
Midwood - Bedford-Stuyvesant
Dyker Heights - East Flatbush
Bay Ridge - Kings Plaza
Sunset Park - Midwood
Lefferts Gardens - East New York
Spring Creek - Wyckoff Hospital
Crown Heights - Spring Creek
Bedford-Stuyvesant - JFK Airport
Bay Ridge - Lefferts Gardens
Canarsie - Crown Heights
Ridgewood - Spring Creek
Williamsburg - Greenpoint
Downtown Brooklyn - B'way Junction
Downtown Brooklyn - Ridgewood
Gerritsen Beach - Kings Hwy Station
Williamsburg - LIC
Brownsville - Sunset Park
Brownsville - Sunset Park LTD
Coney Island - Sheepshead Bay
Bay Ridge - Downtown Brooklyn
Ridgewood - Downtown Brooklyn
Ridgewood - Downtown Brooklyn LTD
Lower East Side - Williamsburg
Kings Plaza - Downtown Brooklyn
Kings Plaza - Downtown Brooklyn LTD
Canarsie Pier - Rockaway Parkway Station
Lefferts Gardens - Greenpoint
Sheepshead Bay - Williamsburg
SBS Sheepshead Bay - Williamsburg
Downtown Brooklyn - Crown Heights
Kings Plaza - Williamsburg
Kings Plaza - Williamsburg LTD
Kings Plaza - Bedford-Stuyvesant
Lefferts Gardens - Greenpoint
Manhattan Beach - Bedford-Stuyvesant
Manhattan Beach - Bedford-Stuyvesant LTD
Downtown Brooklyn - Ridgewood
Downtown Brooklyn - Ridgewood
Red Hook - Maspeth
Williamsburg - Canarsie
Park Slope - Downtown Brooklyn
Downtown Brooklyn - Long Island City
Bay Ridge - Cobble Hill
Bay Ridge - Coney Island
Downtown Brooklyn - Crown Heights
Kensington - Downtown Brooklyn
Coney Island - Windsor Terrace
Kensington- Downtown Brooklyn
Dyker Heights - Sunset Park
Sea Gate - Stillwell Av
Coney Island - Spring Creek Towers
Coney Island - Spring Creek Towers LTD
Spring Creek - Broadway Junction
Spring Creek - East New York
Mill Basin - Midwood
Canarsie - Downtown Brooklyn LTD
76 ST
E
ELDERTS LAN
ENT
CRESC
ST
LOGAN S
L
E
EV
CL
R
YD
WA
Z
RD
80
Q
J
11
V
97 A
Q
FLATLAND
Ridgewood
CANARSIE
PIER
W
ST PK
FORE
L
IL
Q
8 GATE
BM
82
AV
AV
IA
N
VA
YL
A
AN
83
13
V
91 A
7 PI
TKI
N
KE
111 St
S CO NDUIT
AV
LORING
B15 No stops between
AV
V
EA
ZIN
V
SA
ND
LIA
LA
AT
DA
N
FL
VA AV
Q
89 AV
GLENMORE AV
5
8
Z
Q
BM
CO
83
I
AV
SE
S
85 ST
HEMLOCK
ST
H
Q
J
E F
Kew Gardens
Union Tpke
AV
77
55
J
LIBERTY AV
14
GATEWAY
CENTER MALL
2
W
PK
AV
86 AV
8
PITKIN AV
CREEK
BM
RE
HO
OLIT
AN
Q
67
78 RD
V
78 A
ROP
J
Q
39
AV
Q
LE AV
Q
Euclid
Av
84 SPRING
STARRETT
CITY /
SPRING CREEK
TOWERS
17
EW
81 ST
SS
NS
SI
L
2
ST
V
85 A
Woodhaven
Blvd
50 A
V
60
TP
ON
UNI
104 St
60
BOR
FOREST PARK
Q
Crescent
St
A C
8
AV
N
PE
UI
LO
5
10
N
M
42
B1
B2
B3
B4
B6
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B20
B24
B25
B26
B31
B32
B35
B35
B36
B37
B38
B38
B39
B41
B41
B42
B43
B44
B44
B45
B46
B46
B47
B48
B49
B49
B52
B54
B57
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B67
B68
B69
B70
B74
B82
B82
B83
B84
B100
B103
VA
EN
AV
103
80 ST
E
PR
CY
EN
AV
E
E
NU
Y
W
PK
UE
EN
AV
O
HF
AS
ICL
NS
VA
IA
82
UE
MET
KE
TUR
67
DEN
NO
Q
32
47 AV
49 A
V
Q
BM
A AV
AMAIC
RO
CKA
WA
YB
SKIL
Hunters
7 Point Av
MYRT
Q
Z
13
ST
AV
ST
NT
AN
LV
SY
O
RM
VE
NN
V
SA
ST
98
17
ST
ON
FULT
STA
5
V
EA
ZIN
BM
E
AV
WARWICK
N SICLEN
AN
VA
PE
IAM
LL
L
Z
RD
WOODHAVEN
T
78 S
T
75 S
72 ST
65 ST
WYONA ST
WI
E
J
AV B M
CO
L
AT
43
80 ST
70 ST
67 ST
62 ST
61 ST
60 LA
AV
GEORGIA
SHORE PK
W
EST
74
ST
65 ST
LVANIA AV
PENNSY
East New York - JFK Airport Cargo Area
Spring Creek - Jamaica
Kew Gardens - JFK Airport
Old Howard Bch/Hamilton Bch - Elmhurst
Astoria - Maspeth
Howard Beach - Elmhurst
Bushwick - Jamaica
Midwood - Rockaway Park
Long Island City - Ridgewood
Howard Beach - Jamaica
Arverne - Elmhurst LTD
Rockaway Park - Woodside LTD
Williamsburg - Jamaica
Ridgewood - Richmond Hill
Broadway Junction - Jamaica
Ridgewood - Flushing
Williamsburg - Rego Park
Manhattan - South Jamaica
Long Island City - Middle Village
Port Richmond - Bay Ridge
SBS Staten Island Mall - Bay Ridge
College of SI - Bay Ridge
W
PLAZA
ST
69
D
POND R
GL
E
AY
AW
CK 5 ST
RO E 9
Q35 to
Rockaway
35 Park
Q
N
CADMA
69 ST
FRESH
ST
Mill Basin - Downtown/Midtown
Canarsie/Spring Creek - Downtown/Midtown
Sheepshead Bay - Downtown/Midtown
Gerritsen Beach - Downtown/Midtown
Spring Creek - Midtown
Bay Ridge - Downtown/Midtown
Sea Gate/Bensonhurst - Downtown/Midtown
Bay Ridge - Midtown
Sea Gate/Bensonhurst - Midtown
8
Express Bus Routes
ST
FLOYD BENNETT
FIELD
AV
SHORE PKWY
10
sin
Mill Ba
SH
AV
31
S
OI
E
ST
BU
AT
EN
TS
KNAPP ST
GERRITSEN
BEACH AV
Q7
Q8
Q10
Q11
Q18
Q21
Q24
Q35
Q39
Q41
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q58
Q59
Q60
Q67
S53
S79
S93
ST
HINSDALE
AV
FL
RI
4
S
CANARSIE
K
J
AV
DUMONT
New Lots
Av
S
T
LO
W
AV
NE AV
AN
20
M
E
G
HE
VD
L
B
EN Y AV
D
E
LIN
NL
3
MA
2
54
85 RD
WOODHAVEN
N AV
LMA
62
AV
85 St -
E M
Q
Queens
R
Plaza
Q
JU
U
J Forest Pkwy
Z
75 St
Q
102
G
E F
NPI
56
Q
N
THO
SO Court Sq
MS
CK
ON
JA AV
SUNNYSIDE
SUNN
AV
PS 1
YARD
MUSEUM
LIRR
HUNTERSPOINT
AV
Q
N
NIO
AV
101
62
Q
67
7
75 Av
SYB
ILLA
ST
24
Norwood Av
Shepherd
Av C
N
AV
Q
Q
Q
Q23 to
E Elmhurst
Q
23
23
23
G
D
Gra
Grant
Av A
6 84
BM
ST
ETT
V
OD A
EWO
RIDG
SUTTER AV
RT
43
KE
SS
EL
LO
ST
UB
ST ET
FOREST
HILLS
82
J
ST
AV
NTIC
14
WO
D
AN
B82 LTD makes all
local stops to Spring
Creek Towers
AV
66
1
BA
SS
X
ST
75
78 AV
86 AV
Cypress
Hills
EAST NEW YORK
6
D
OO
W
EN RD
ST
100
DR
R
GE
BM
AV
ALABAMA
3
10
BM
E
60
85
E
Other Bus Routes
KINGSBOROUGH
COMMUNITY
COLLEGE
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
X27
X28
X37
X38
AV
56
AL
ON
TI R
NA D
ST
33
BRAGG ST
buses and subway.
L
MILL
BASIN
20
E
E
KNAPP ST
COYLE ST
ST
BATCHELDER
• Free transfers are available to all local
4
D
105 St
N
SE
ST
AV
stops are equipped with fare payment
machines. Keep your receipt.
ST
73
ST
54
36
N
SE
• You must pay before boarding. All SBS
E
E
E
9
NU
R
ST
AN
B44
• High-performance service for the cost
VOORHIES AV
E
AV
LA
I
R
ST
U
V
UE
UE
EN
2
EN
AV
V
A
SALT MARSH
NATURE CENTER
31
L
CK
BERGEN
BEACH
AV
ST
41
KINGS
PLAZA
L
M
ST
L
AV
R
DE
RY
46
3
41
AV
15
N
DE
LIN LVD
B
AV
LE
AN
ST
E
AV
RE
71
H
MARINE
PARK
IL
M
US
EN
AV
New Lots
L Av
V
YA
ST
93
sin
K
IC
E
47 AV
ND
U
E
NU
83
T
LO
W
NE
E
Ba
THE SHOPS AT
ATLAS PARK
BOX ST
ST
TH
E SOU
J
ETNA
CYPRESS
HILLS
Van Siclen
3 Av
Pennsylvania
3 Av
Brooklyn Bus Routes
E
UTICA AV
E 46 ST
B
AT
S
E
8
AV 0 S
NO T
RT
H
3
1
Van Siclen
BLAKE AV
V
SA
96
AV
BM
EN
AV
3
E
ST
at
VETERANS AV
T
Livonia
L Av
E
ST
82
80
AT
2
13
A
ATL
C Av
BROWNSVILLE
W
103
BM
EG
eg
UE
EN
GEORGETOWN
UE
C
y
Liberty
Av
N
A C
5
21 St
69
Court
Sq
5
N
PARK LA
LIBERTY AV
25
TO
MT. LEBANON
CEMETERY
Q
12
L Sutter Av
MOTHER
BLVD
GASTON
E
E
RD
1
AVENUE O
UE
AV
55
24
FL
K
17
PA
E
BM
47
Alabama
J Av
ST
SACKMAN
98
ST
83
UE
EN
AV
Q
GLENDALE
ST
SALEM
FIELD
CEMETERY
ARLIN
Van Siclen
J Z Av
C
NU
E
AV
erd
W
Cleveland
St J
GTON AV
24
Junius St
ST
OSBORN
E
E
RG
EN
AVENUE M
J
Q
Q
67
32
G
GS
BM
CYPRESS HILLS
CEMETERY
Y
Q
Q
JUNIUS ST
ST
POWELL
ST
AV
E 56 ST
E 54 ST
BE
FLATLANDS
VD
STON BL
A AV
98
N
SE
E 49 ST
SCHENECTADY AV
L
AT
FL
41
GA
MOTHER
AY AV
ROCKAW
SARATOG
E
M
RE
E 48 ST
AN
UNION FIELD
CEMETERY
56
Broadway Junction
L (Eastern Pkwy)
17
E
Pa
80 AV
Z (Eastern Pkwy)
17
6
Q
52 53
V
ER A
OOP
29
LIRR
LONG
ISLAND
CITY
Q11, Q21, Q52 to
Elmhurst
Q53 to
Woodside
11 21
47 A
V
7
5
V
AA
AV ONIA AV
UMONT
LIV
82
Q
D
B
n Blvd
Vernon
Jackson Av
HoytG Schermerhorn
Q
32
45 R
46 A
V
BM
AIC
D
RD
D
C
7
IN
13
Broadway Junction
J
W
AY
NU
AV
V
ST A
ROCKAWAY
AV
THOMAS S.
BOYLAND ST
SARATOGA AV
HOWARD AV
RALPH
AY
AW Y
CK PKW
E 48 ST
TROY AV
T
LS
L
BA
IT
RR
GE
3
17
47
Q
M
JA
42
GL
AV
R
OPE
O
Q
L
W
EN
AV
RAL
Bushwick Av
Canarsie
Rockaway
Pkwy
AV
6
DS
60
Q
68 RD
CENT
L Aberdeen St
HEGEMAN
N
D
TR
GU
RA
R
FA
67 DR
Middle Village
Metropolitan Av
LIV
RN
ST
ST JOHN'S
CEMETERY
Q
54
HIGHLAND PARK
D
FL
ST
38
M
KI
Y
BM
UE
E
AV
47
E
FOR
PATCHEN
AV
RO
SCHENECTADY AV
E 45 ST
E 42 ST
E 38 ST
W
PK
2 Km
BLVD
MALCOLM X
LEWIS AV
E 42 ST
E 40 ST
ST
34
ST
36
KILOMETERS
MACKENZIE
ST
1 49
RALPH AV
E BLVD
R US GARVEY
MARC
THROOP AV
AV
E
E
4
NOSTRAND AV
RE B
LVD
8
66 DR
MYRTLE AV
39
CEMETERY
OF THE
EVERGREENS
Atlantic
Av
35
OO
46
60
LOTT AV
REMSEN BLV D HOSPITAL
VILLAGE E B
U
EN
AV
ER
ST
FO
20
L
8 LI
ND E N BROOKDALE 8
BROOKLYN
TERMINAL
MARKET
60 ST
GRAHAM AV
AV
TOMPKINS
BROOKLYN AV
E
15
1 Km
IN
1 Mi
Main map scale; excludes insets.
ST
2014 Metropolitan Transportation Authority
10
E 29 ST
©
5
AR
September 2014
MARINE
PARK
BM
E MMONS AV
MANHATTAN
BEACH
MILES
APPROXIMATE WALKING
DISTANCE IN MINUTES
E
4
ORIENTAL BLVD
MANHATTAN
BEACH
BOARDWALK
Mi
M
BR
N AV
1⁄ 2
E
32
EACH AV
NB
IGHTO
BRIGHTON
BEACH
NEW YORK AQUARIUM
FOR WILDLIFE
CONSERVATION
E
SEASIDE PARK
NEW YORK AV
W BR
BEDFORD AV
Ocean
Q Pkwy
AVENUE Y
SHO
CH
AV
25
AV
NEWPORT
AV
39
55
Wilson
Av
Broadway
Junction A
(East New York)
3
66 RD
66 DR
M
Q
E AV
RIVERDAL
15
7
100
OR
SHORE PKWY
RD
BAY
to
Brighton
BEVERLY
RD
PIETER
CLAESEN
WYCKOFF
HOUSE
MUSEUM
FILLMORE AV
M
AD
CONEY ISLAND BEACH
BRIGHTON
IGHTO
SURF A
V
B
ach
Q Beach
3
og LIVONIA AV
Saratoga
Av
Rockaway Av
H
of a regular bus ride.
44
4 SHEEPSHEAD
BAY
44 SBS
E
SH
BOARDWALK
S
West 8 St
ua
NY Aquarium
F Q
68
1
OCEAN AV
MCU
PARK
D F
N Q
36
49
SBS
AVENUE Z
BM
SHORE BLVD
V
SURF A
28 38
82
4
V
UNE A
NEPT
AVENUE X
EP
X
X
28 38 BOARDWALK
X
68
Coney Island
Stillwell Av
VOORHIES AV
36
Neptune
F Av
B Q
36
CONEY
ISLAND
HOSPITAL
AVENUE Z
Sheepshead
Bay
36
TILDEN AV
AV
12
BLAKE AV
3
V
A A
ALP
CAT
Q
LIRR E. NY
C
UR
47
AVENUE N
AV
AVENUE U
RD
AVE
GR
R
LL
AVENUE W
E
SH
36
X
64
4
E 17 ST
74
MERMAID AV
WY
AVENUE Y
Q
Neck Rd
WEST END AV
STILLWELL AV
CONEY
ISLAND
SHO
RE P
K
EPTUNE AV
NEP
NEPTUNE AV
W 20 ST
36
CROPSEY
AV
NEPTUNE AV
74
E 18TH ST
AV
X
F
Avenue X
3
ECK
UE
FI
44
DN
SEN
BM
E 14 ST
AVENUE X
2
EN
AV
44
3
Q
3
AVENUE V
AVENUE X
ST
AVENUE S
RD
E
QUENTIN RD
2 31
49
IN
NT
QU
AVENUE R
E 13 ST
D
AV
CANAL AV
36
W 33 ST
SEA
GATE
W 36 ST
Part-time Terminal
W 37 ST
AirTrain
JFK Airport
Service
7
E 13 ST
86
Bay 50 St
38
Part-time Service
100
Avenue U
N
Y
X
BAYVIEW AV
E 4 ST
SE
OP
W
AY
28
82
P
UE
N
E
AV
HW
B Q
68
AVENUE W
AR
7
AVENUE N
Kings
Highway
7
82
4
S
NG
KIAVENUE P
Sutter Av Rutland Rd
35
AVENUE K
9
Y
3
Q
38
HUNTERS
POINT
26
ST
103
HE
RM
E
ST RHO
Q29, Q47 to
Jackson
Heights
V
67 A
L
PACIFIC
ST
60
7
Q38 to
Forest Hills
45
ST
AT
E
N
41
SC
65
F
67
57
65 61
G
M Rd
H
Halsey
St
AV
WY
PK
RK
YO
RN
E
W
E
ST
EA
EN
65
NAM
NY
STATE
CRIMINAL
COURT
ST
JUNIPER VALLEY RD
M Forest Av
26
Chauncey
St
BR 24
O
AD
C
F
Fresh
P
Pond
AV
L
20
IFI
58
PUT
CY
PR
ES
S
Z
PITKIN AV
EAST
FLATBUSH
7
BM
HW
GS
IN
AVENUE U
H
S
K
GRAVESEND
A
Q
35
SBS
J
Rockaway
Av
7
57
S
J
KS AV
D
AN D
TL R P
AV
RU
RO ST
47
TH
IN
W
46
AV
ON RD
S
WINTHROP
K
OX
ST
AR EN
L
CL
2
AVENUE J
1
AVENUE M
F
86 St
41
AVENUE L
12
BM
AVENUE I
AVENUE M
Avenue U
1
35
3
17
AVENUE H
Q
44
Q
AVENUE T
N Avenue U
4
CR
44
79
E 1 ST
W 3 ST
Y
W
PK
64
CAESAR'S BAY
V
SHOPPING 26 A
CENTER
D
W 6 ST
3
6
4
25 Av
ST
W 11 ST
B82 LTD
M
Makes all
local
ca stops
south
th of
St
Bay 38
8S
E
Express Bus Route
86
82
Kings
Hwy F
103
AVENUE K
ST. MAR
PA
C
Q
67
M
3
25
40
Que
Queensboro
S.
Q
100
Q
CUNY 39
Q
4
66
LAW
2
69
RD
SCHOOL
4
44 D
R
Court Sq - E
23 St
2
52
LT
O
7
N Q Plazaa
Q
Hoyt St
FU
61
62
65
63
AV
62
65
Q
EE 101
NS
PL
AZ
A
AV
44 A
V
WILLOUGHB
Y ST
38
21 St
F Queensbridge
Q
60
QU
43
M
METROTE
CH
ROADWAY
38
103
TRANSIT
MUSEUM
TIC
E
Jay StR Metro Tech
45
AN
54
F
AV
Q
AV
LONG
ISLAND
CITY
Q
100
Q
32
103
METRO
TECH
CENTER
69
103
41
Q
BROOKLYN
LAW SCHOOL
61
102
Q
66
Q
AV
R
RO
ROOSEVELT
ISLAND
Q
A C
Q
36
AV
38
AV
40
N
BO
N
67
Jay StMetro Tech
103
57
JOHNSO
62
52
Ha
Hall
ST
AT
L
Q
38
41
KO
CH
BR QUE
ID EN
GE S
ST
ST
26 NYUPOLY TECHNIC
57 UNIVERSITY
38
4 5 Borough
57
ST
FAMILY
COURT
25
Seneca
M tle
Myrtle
Av
H
Halsey
St
HILL
OCEAN H
STA
TE
Q38 to
Corona
Q
38
IR
VI
NG
ST
ON
MIDDLE
VILLAGE
V
TA
IO
EL
LUTHERAN
CEMETERY
103 BOROUGH
BOR
HALL
ALL
BROOKLYN
HEIGHTS
5
Q
41
ST
BM
62
NY STATE
SUPREME
COURT
52
2 3
ING
Q59 to
Rego Park
25
Borough
Hall
LIV
TILLARY
37
Q
102
F
ED
38 26
Court St
MON
LIC / Queens Plaza
67
26
52 41
R
ALE
58
Q
59
L
ST
JOR
Q
HU
ARTS AT
ST. ANN'S
ST FRANCIS
COLLEGE
Q58 to
Flushing
53 RD
See Ridgewood Inset
103
BM
MIDWOOD
Y
Y
AVENUE H
BROOKLYN
COLLEGE
44
BM
9
FOSTER AV
Flatbush Av
6
3 4
Crown Hts
Utica Av
AVENUE D
2 5 Brooklyn College
Avenue M
S HW
W 8 ST
P
Avenue H
47
53 AV
MT. OLIVET
CEMETERY
S AV
GATE
M Av
L
52
18
EN
51 RD
METRO
MALL
13
BROOKLYN
HISTORICAL
SOCIETY
ST
GU
ES
T
MS
CA
L AMUS
AV
Q
V
YA
JA L AV
RE
67
Q
C
14
CLARENDON RD
NEWKIRK AV
E 29 ST
AV
Q
E 16 ST
D
4
E 7 ST
BA
T
6
Bay Pkwy
BM
QUENTIN RD
QUENTIN RD
KING
Kings
Hwy N
NOSTRAND AV
82
ROGERS AV
D
3
45
8
GLENWOOD RD
11
BM
GLENWOOD RD
HOLY CROSS
CEMETERY
FARRAGUT RD
BM
OCEAN AV
20 Av
BE
NS
ON
Avenue P
2
F
BEDFORD AV
64
F
BM
46
CHURCH AV
8
Newkirkk
Av
FO
FOSTER
AV
A
65
AV
Wyckoff
Av
52 AV
52 RD
52 DR
Q
AV
M
W
AY
ST
PACIFIC
ST
EW
NT
NTA
Q
D
VI
PO
AV
IELD
F
GAR
51 AV
39
N AV
N
A
WYCKOFF
HOSPITAL
W
Ralph
Av C
SNYDER AV
44
44
AVENUE J
AVENUE N
AVENUE P
5
2
1
AV
BENSONHURST
Q
Newkirk
Plaza
35
2
Q
F Pkwy
AVENUE O
PK
W
Y
T
OS
12
CLARKSON AV
LENOX RD
SUNY
DOWNSTATE
LINDEN BLVD
MEDICAL
CENTER
5
49
EAST NY
Beverly
Rd
AV
E
AV
ER
Avenue J
N Bay Pkwy
G
DIT
V
SA
MA
B
44
SBS
103
FLATBUSH
U
6
CEMETERY
Avenue N F
V
BEDF O R D A
ST
Bus Stop
17
AVENUE I
Q
Cortelyou
Rd
11
Bay
AV
WINTHROP ST
2
44
CROWN
ST
E BLVD
LEFFERTS AV
p
W
Winthrop
St
H
RI
ST
AV
AVENUE H
N 20 Av
ST
2
US
E
44
44
SBS
PRESIDEN
T
ST
EMPIR
KINGS
COUNTY
HOSPITAL
5
E 18 ST
73
Full-time Terminal
Limited Service
IL
KV
44
44
65
AD
26
GH
MACDONOU
ST
GE
RID
BAINB
ST
FULTON
Utica Av
N PKWY
O
HANCOCK ST
25
A C
Z
47
HALSEY ST
60 DR
EC
EV
ER
GR
EE
BU
N
SH
AV
W
IC
K
AV
BR
46
3 Av
MAPLE ST
Church
Av
E 16 ST
BATH BEACH
OR
SH
Limited Service Stop
F
WASHINGTON
D
8
D
AV
Commuter Rail
Station
AV
CE
R
PA
Avenue I
ST
DG
71
BA
Y
67
RI
68
AV
EN
WR E
LA
L
49
INTERFAITH
HOSPITAL
CROWN
HEIGHTS
Sterling
St
J
52
JEFFERSON
AV
NS PL
43
2
MADISON
ST
Kingston
AV
QUINCY ST
GATES AV
EASTER
K
AV
LEXINGTON
ST. JOH
5
12
TB
BA
Y
1
X
ST
Pr
Presidentt
St
AV
50
2 5
IC
24
PARK PL
tra
Nostrand
3 Av
5
OCEAN AV
D
38
ST
SBS
SBS
FLA
N 18 Av
Express Section
(no stops)
Direction of Service
(two-way service has
no arrows)
Point Of Interest
60
AV
Hospital
ST
4
ST
ST
18 Av
ST
8
62
H
No Saturday and/or
Sunday service
F
47
D
U
YO
EL
RT
CO
AVENUE F
18
44
SBS
RD
E 15 ST
86
Ditmas Av
Franklin
Av
FLATBUSH
ST
F
8
62 St
Y
17
ST
43
45
49
OCEAN AV
New
Utrecht Av N
Beverley
Rd
103
3
CORTELYOU RD
69
67
ST
Q
2
BM
BM
ST
D 55 St
BM
KENSINGTON 4
Church
Av
44
71 St
Express Bus Service
(Dark Green)
Premium fare
2
ST
42
38
ST
BOROUGH
PARK
50 St
C
CH
1
V
HA
UR
ST
40
16
ST
ST
ST
ST
X
BM
16
D
ST
4
G
55
79 St
KW
Y
3
BM
E 15 ST
83
81
SE
2
Subway
Station
2 Name
Full-time Service
(Every day 7 a.m. - 10 p.m.;
many routes operate
longer hours)
17
ST
ALBEMARLE RD
BM
F
ST
D
CR
O
Subway
Line
44
BM
E 18 ST
79
28
ST
AV
OCEAN AV
77
8
37
ST
36
ST
DYKER BEACH
GOLF COURSE
SHO
R
Local Bus Service
39
ST
16
ON
WASHINGTON
AV
60
N
73
S93 LTD to
College of S.I.
E
Q
50
57
Fort Hamilton
Pkwy
86
EP
Legend
41
49
11
ST
9
HEIGHTS
CR
OP
S
AV E Y
S53 to Port
Richmond
ST
ST
18 Av
S79 SBS to
S.I. Mall via
Hylan Blvd
35
12
D
CONEY ISLAN
V.A. HOSPITAL
54
W
70
PK
McKINLEY
McK
N
O
64
BA
PARK
RK
T
IL
Y
M
RI
HA
D
G
T
E
R
BA
O
AV
F
Y
RI
D
G
E
PK
71
W
DYKER
ST
Y
70
AM
H
RT
FO
Fort Hamilton
Pkwy
11
52
56
16
ST
ILTO
ST
STILLWELL AV
S
93
X17 to/from
Huguenot and
Midtown Manhattan
37
K
NP
PL
W
ST
N
BUSHWICK
Q
59 DR
RIDGEWOOD
SE
L
SH
J
US
FL
POLITA
60
BU
AV
G
LINDEN HILL
CEMETERY
W
O
W O
AR DAV D
54
Kosciuszko St
BROOKLYN
CHILDREN'S BERGEN ST
MUSEUM PROSPECT PL
43
2 3
48
35
2
OCEAN PKWY
A
-N
NO
ZA
E
A
RR
IDG
VE
BR
SBS
HARBOR
DEFENSE
MUSEUM
1
BM
WY
ST
S
79
8
70
ST
Y
ST
SUNY
DOWNSTATE
MEDICAL CENTER
AT BAY RIDGE
ST
FORT
HAMILTON
16 37 63
X
92
ST
BM
E 8 ST
R
ST
F G
DEAN S
44
PL
4 5
V
EA
SID AV
RK
BM
BM
PA RUFF
1 2
OD
41
WO
Church Av
PARADE
GROUNDS
AV B Q
N
O
16 CAT
Fort
n
Hamilton
Pkwy
65
27 37
WS 17
83
X
17
47
ST
68
103
44
M Av
Gates Av
15
15
43
T
S
AV
38
Kingston Throop Avs C
LIRR
NOSTRAND AV
R
M
MEDGAR
EVERS
LINCOLN
LN RD CCOLLEGEE
Q
26
Park
Pl
Parkside Av
OCEAN PKWY
Bay
Ridge
95 St
67
ST
103
T
P
EMPIRE
V
BLVD
LEFRAK CENTER
AT LAKESIDE
ICE SKATING
RINK
WINDSOR
TERRACE
D 9 Av
MAIMONIDES
MEDICAL
CENTER
8 Av
65
PE
CT
38
Nostrand
Av
S
BOAT
HOUSE
ISLAND AV
8
Y
GREEN-WOOD
CEMETERY
PROSPECT PARK
OS
Myrtle
Av
A C
DEA
NS
Botanic
Gdn
Prospect
Park
Park
PR
S
k
Franklin
Av
B Q
15 St
F G Prospect
ST
CONEY
V
EA
X
O
RR
70
S
79
16
15
XP
WESTMINSTER RD
1
ST
N
70
S
53
X
38
BAND
SHELL
E 7 ST
R
59
X
70
7 Av
C
JOH
NS
48
GATES
AV
Franklin
lin
F
Av
RLI
NG
ST.
AD
W
AY
HART ST
AV
LAFAYETTE
39
38 GR
A
YC
KO
IR FF
VI
A
Knickerbocker
Av
AV NG V
M
AV
58 AV
METRO
57
DeKalb Av
38
O
N
MYRTLE AV
O
DE KALB AV
52
IL
S
AL
Central
BR
VERNON AV
VE
G
CE
NT
R
47
Z M
54
Jefferson
W
AV
HING
IUSKO ST
CIU
OSC
KOS
48
STE
PUBLIC
LIC
LIBRARY
RY BROOKLYN
MUSEUM
M
BROOKLYN
OO
BOTANIC
OTAN
PICNIC
GARDEN
RDE
HOUSE
ZOO
TENNIS
LEFFERTS S
HOUSE
HOMESTEAD
SW
PK
86 St
ST
ST
GRAND
ARMY
PLAZA
OCEAN PKWY
82 S
T
77 St
69
V
AV
Mc DONALD
RIN
MA
SH O
D
RE R
X
R
ST
ST
61
F G
65
2 3
ST
48
60
e
Myrtleug
Willoughby
Avs
T AM AV
PUTN
PROSPECT 65
HEIGHTS
Easte
Eastern Pkwy
Brookly
Brooklyn
Museum
BROOKLYN
OKL
E 4 ST
80
ST
67
METHODIST
HOSPITAL
61
D
ST
28
50
SUNSET
PARK
X
63
ST
E
39
SUNSET
PARK
49
17
OV
IN
GT
ON
AV
84 S
T
37
S
ST
FORT
HAMILTON
92 S
T
R
37
62
ST
DAHILL RD
86
88
ST
74 S
T
45
ST
67
69
2 3
ST
ST
69
T
PEC
Y
OS
PR EXPW
16
53
78
Bay
Ridge Av
72
ST
S
BM
19 4
ST
ST
3 36 St
37 6 S
ST T
63
53 St
60
U
P
ST
McDONALD
AV
4
N
WY
XP
X
37
77
27
A
X
27
ST
BAY
RIDGE
X
37
AV
37
45 St
57
W
71
GE
64
N R
59 St
ST
X
ST
14
3
20
28 25 St
N R
ST
R
GO
9
65
70
ST
ST
32
D
R
37
R
ST
BM
ST
ST
7 Av
ST
PARK
SLOPE
W
35
ST
52
55
BROOKLYN
ARMY
TERMINAL
OWLS
HEAD
PARK
BA
Y
RID
THE
NARROWS
ST
11
N
ST
24
N
9
E
58
38
ST
2
R
12
CT
Ferry to Pier 11,
Manhattan
37
28
63
15
ST
Prospect
Av
GEN
Grand
Army
Plaza
54
Q
RR
E
MO
47 AV
58
V
DA
AN
GR
N
HI
55
L St
N
HARRISO
PL
Morgan
Av L
J
WOODHULL
DH
HOSPITAL
PI
STUYVESANT
NT
FUL
TON
ATL
ANT
IC
45
DEA
N
IO
103
BM
22
4 Av-9 St
L
BER
41
B Q
UN
4 Av9 St G
1
ST
27
4
PE
OS
R
33
20
17
X
ST
R
37
X
X
R
Union St
F
CA
V
TER
MIN
A
43
MYRTLE AV
JOHNSON AV
FLUS
hin J
Flushing
A M
Av
44 SBS 44 BEDFORD-
C Washington
Avs
OP
RO
TH
ST
T
Bergen
St
63
Clinton -
AV
D
61 9
S
BM
X
103
GOWANUS
UPPER
NEW YORK BAY
50
3S
T
Smith-
F G 9 Sts
103
X
103
2 3
69
Flushing
Av
SBS
44
46
PARK AV
A
NOSTRAND AV
R
EA
Erie
Basin
57
W
9
ST
Atlantic
tlanti Av Barcl
Ctr R
Barclays
NOSTRAND AV
B
Ikea Dock
Ferry to Pier 11,
Manhattan
makes only
marked ( )
stops
TIC
NTI
D
44
G
GREENE AV
26
R A
TLA
N
ATL
A
N
37
B103 LTD
52
25
AV
RN MIL
ET L /
ST
57
S
LO 61
RR
AIN
ST
E
RI
LIR
AV
ST
61
4P
L
5
Atlantic Av Barclays Ctr
IO
Carroll St
3 4
2
E
E
GA
B Q
J
ST
ER
M
RI
G
LO
Bedford Nostrand
Avs
AV
LAFAYETTE
ST
H
NC
LY
Avs
38
37
BOERUM
N
ST
HILL
UN
F G
Clint Clinton
AV
MONTROSE
Montrose
Lorimer
M St
M
Q
STAGG ST
Bro
G Broadway
as
Classon
G Av
G Washington
Lafayette
C Av
LE
ST
S
D
AR
CH
57
PRATT
INSTITUTE
BEDFORD AV
YK
D
N
VA
Bergen
St
AV
WILLOUGHBY
GTON AV
ING
HIN
WASH
N
VA
RED
HOOK
U
R
B
ST
AT
2 3
LA
NT
4 5
IC
Nevins
BE
AV
St
RG
EN
ST
65
F G
57
SAC
KET
T
V
NA
LTO
MI
HA
T
N
COBBLE
HILL
CA
R
WO ROLL
O
ST DHU ST
LL
61
ST
DeKalb Av
54
GRAND
AV
BROOKLYN
CRUISE
TERMINAL
FORT GREENE
PARK
LIU
FU
LT DE KALB
ON
AV 38
ST G Fulton St
63
LI COLLEGE
HOSPITAL
D
OR
28 38
AV
CLINTON
HILL
44 SBS
44
KLIN AV
NK
FRAN
X
MYRTLE
B Q R
AV
X
X
54
ST
HE
X
27 37
MON
61
YT
Weekend Ferry Service
NY Waterway
17
R
ALE
EROLE ST
SE
MES
J M
Hewes
ES
St
W
E
T
H S
DF
BE
X
4
JOR
FORT
GREENE
62
54 59
L Av
T
UT ST
OU
WALLABO
SON AV
SS
CLAS
Atlantic Av /
Brooklyn Bridge Park
PARK AV
Z
M Marcy
Av
57
CLINTON AV
BM
Court St
BROOKLYN
NAVY YARD
67
FLUSHIN
69
NASSAU
G AV
ST C. BARRY PARK
62
AV
3
CALVARY HOSPITAL /
LUTHERAN
MEDICAL CENTER 53
67
ST
RBILT AV
VANDER
BM
GOVERNORS
ISLAND
ST
High
St
25
ST
ER
YM
CL
SANDS
A C
BM
2
YORK ST
AV
SH
TBU
FLA
1
41
2
Clark St
OKLY 3
HEIGHTS
See Downtown
Brooklyn Inset
BM
43
East River Ferry
BROOKLYN
BRIDGE PARK
BR
((UNDER
DDEVELOPMENT)
PMEN
5
25
W
AV
BBrooklyn Bridege
rid Park /
DDUMBO
F York St
NT
KE
Y
RE
CA
GH
EL
NN
TU
HU
4
DUMBO
UMBO
FRONT
ST
HE
ARGE
BARGEMUSIC
suspended between
Whitehall St-South Ferry
and Court St
J
GRAND
ST 43
48
S4
S 5 ST
ST
Q
Q
Grand
L St
BUSHWICK AV
3
R train service temporarily
67
tro
Av
G Metropolitan
T
ND S
GRA
LITAN AV
DEVOE ST
ON
IS
RR
HA
FULTON WATER
ST
FERRY
MA
METROPO
Graham
L Av
L
DR
A
M
N
G
59
AV
ND
GRA
R
2
erry
East River Ferry
L I TAN
AV
TH
SPE
AV
53
PIE
7
74 StBway
44 AV
AV
MASPETH
I
55 DR SL A
ND
EX
AV
PW Y
CE
I
56
RD
R 56 DR
U
A
Q
See Williamsburg Inset
Lorimer St
LO
55 A
V
MA
SPE
T H AV
T
ST S
FRO
V
TT A
SCO
Pier 11
62
24
AV
NER
GARD
C
Q
59
BRO
ADW
AY
Ferry
N AV
DIVISIO
Q
ME
T
ST ROPO
D
WY T
4
A
AN
32
F
N
E
BM
M
39
D
GE
ID
2
3
SOUTH
STREET
SEAPORT
1
BM
BM
37
X
38
GR
L
PL
ION
DIVIS
43
RICHARDSON
ST
R
KE
EE
M AV
B
BM
G
Z
B
BR
South Ferry
3
4
X
2
BM
LL
IA
BR MS
ID BU
GE R
ord Av
Bedford
Q
56
RD
V
ART A
STEW
K AV
VARIC
Wall St
FDR DRIVE
YN
KL
1
E BM
AT
W BM 1
BM
R
Whit al St
Whitehall
uth Ferry
South
J
OO
BR
Z
Broad
St
5
WI
Fulton St
T
RS
2 3
wli
Bowling
een
Green
}
LLI MS
WILLIAMSBURG
24
KE
OC V
RB A
KE
IC
KN OGART ST
J
4
5 Wall St
ST
32
M
NASSAU AV
R
.
54
67
I
SC K
KO
O
O
BR
LE
ROTUNDA
GALLERY
FEDERAL
BUILDING
103 TILLARY ST
BACA
BAC
Q
51 AV
MT ZION
CEMETERY
BM
55 A
V
TY
Q32 to
Jackson
Heights
47
50 AV
ON
LT PL
MI
HA
5
East River Ferry
R
KE
DRIGGS
AV
ENGERT
AV
McCARREN
PARK
AV
AV
QUEENS
Q
32
Q
18
Q
BQE
M R
Q
70
60
52
52 AV
RD
E F
Woodside - 7
61 St
69 St
7
49 AV
HILL
LAUREL Q
39
BLVD
5 L.I.E
AV
Downtown Brooklyn
Jackson Hts
Roosevelt Av
65 St
6
Q70 LTD to
39 LaGuardia
LVD
NEW
CALVARY
CEMETERY
M R
DW
AY
OD
S
AV IDE
NS B
E
54 A
V
OA
WO
QUEE
47 AV
24
67
7
52 St
61 ST
Z
2 3 4
ST
LO
EXP NG I S
RES L A 50 AV
SW N
Q
AY D
CALVARY
CEMETERY
EE
48
24
ST
ST
A C J
N 6th St /
N Williamsburg
PARK
X
38
V
NA
MA
NOR
Nassau
G Av
VISITOR CENTER
NT AT
NEWTOWN CREEK
EE
S
ROO
BR
RR
LIRR
E
OD
WOODSIDE
LT AV
EV E
T
57 S T
56 S
T
55 S T
54 S
4
PL
47
J M
DE
LA
Z Essex St
NC
GR
EY
AN
D
East
ST
F Broadway
E BROADWAY
OW
PARK R
EAST
X
37 RIVER
G
53
WOODSIDE
Q
7
46 St
48 AV
AV
INT
EN
RE
7 40 St
Q
104
43 AV
Q
18
RU
Z Chambers
St
4
14
39
AV
6
N
M
SUNNYSIDE
SKILL
MAN
AV
BLVD
33 St
Q
5
Greenpoint
RO
ESE
7
BM
24
G Av
V
LE A
ENS
PO
GREENPOINT
GREENPOINT
AV
QUE
EW
VI
RE
J
3
LOWER
EAST SIDE
Q
See LIC/
Queens Plaza Inset
KINGSLAND AV
4 5
BM
BM
F Delancey St
B D
Grand St
LS
T
ST
L
2
DEN
AV
NEWTOWN CREEK
NATURE WALK
GREEN ST
ER ST
1
T
TER
Y
Z
NA
G
RID
NB
TA
AT
NH
MA
BAT
J
CA
BM
BOR
AV
WTC E
39
1
50 A
V
AM
AH
GR
Bklyn
Br
Rector
St R
S
Rector St
IS S
6
HO
US
TO
N
BM
Hunters
Point Av
New
C tow
62 reek n
LORIM
R
City
H
Hall
Canal St
EAST
VILLAGE
43
NT ST
KEN
24
49 A
V
67
7
32
V
NA
2 3
Z
lvd Blvd
Ve
Vernon
J ckson Av
Jackson
TTA
NHA
A
C
la
Cortlandt St R
nd
RR
J
32
ST
BIN
DOB
Park
Place
FINANCIAL
AL
CENTER
WTC SITE.
R
9/11 MEMORIAL
Bowery
Q
Chambers
St
ST
F
Spring
St
FREEMAN ST
India St /
Greenpoint
32
Q18 to
Astoria
Q104 to
Astoria
39 AV
Q
SCHOOL
Q
BOX ST
YN
KL
O
O
BR
East River Ferry
TOMPKINS
SQUARE
PARK
ST
E
UE
Q
NS
62
HUNTERSPOINT AV
LIRR
LONG
ISLAND
CITY
37
AV
E M Queens
Plaza
R
THO
N
60
SO
CK
SUNNYSIDE MSO N
JA AV
AV
YARD
LIRR
7
MA
2 3
E4
6
Ca
St
Canal
W
AR
MANHATTAN
N
1
L
Lower East Side
2 Av
Canal
St
1
VE
SE
Y
WORLD ST
X
PETER
COOPER
VILLAGE
East River Ferry
1 Av
X
27
WATERSIDE
PLAZA
STUYVESANT
TOWN
Astor
Pl
B D Broadway
Lafayette St
F M
17
Prince
St
28
Canal
St R
6
X
ST
67
E M
Court Sq 23 St
G Court Sq
CUNY LAW
N HENRY ST
ST
Canal St
28
cker St
Bleecker
N
Q
Northern Blvd
66
39
HUMBOLDT ST
SOHO
BR
OO
M
E
ST
A C E
6
X
27
ST
23
E1
4S
T
L
5
W
32
21 St G
Hunters Point South /
Long Island City
6
3 Av
14 St Union Sq
N R
X
N R
E
HUNTERS
HUNTER
POINT
BLVD
L
NA
CA
Spring St
X
TRIBECA
N
WASHINGTON
SQUARE
PARK
HO
US
TO
N
4
8 St
NYU
W 4 St
28
1
R
E 34 St /
Midtown
East River Ferry
6 23 St
N Q
E8
E2
8S
T
47 A
V
McGUINNESS
W
C E
X
14 StUnion Sq L
B D F M
28 St
46 A
V
N
TU S M
NN ID
EL TO
IVE
17
27
UNION
SQUARE
PARK
EE
R
FDR D
X
Canal St
RE
6 Av
W
8S
T
A C E
1
Franklin St
MO
F M
7
M R
Queensboro
N Q Plaza
Q
Q
7
44 D
R
QU
100
Q
69
Court Sq
ST
17
23 St
L
1
GREENWICH
VILLAGE
Houston
St
28
14 St
33 St
X
Q
103
6
N R
X
L 8 Av
ST
X
27
18 St
TH 14 St 1 2
GH
3
Christopher St
Sheridan Sq
23
1
EI
CHRISTOPHER ST
F M
23 St
34
7
Q
5
E
6
LE
XIN
GT
ON
CHELSEA
AV
Ch
Chambers
St
28 St
1
HIGH LINE W 1
4S
ELEVATED
T
PARK 14 St A C E
NEW JERSEY
N R
23 St
BM
5A
V
23 St
ES
WEST ST
C E
MOORE ST
43
N
TO
RN T
O
S
TH
WOODHULL
HOSPITAL
J M
Flushing
Av
HING
FLUS
AV
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Breastfeeding

11 cards

French pediatricians

13 cards

Create Flashcards