24227_Programblad 08 2015.indd

advertisement
www.klosterskogen.no
Nr. 08/2015 • Kr. 25,-
nå på facebook!
KLOSTERSKOGEN TRAVBANE
s
t
e
r
å
l
i
t
n
e
m
m
o
Velk v!
påsketra
Fredag 3. april kl. 13.30
Første start kl. 14.10 V5 kl. 14.10 V65 kl. 15.25 DD kl. 16.50
Opplev travet “live” på Klosterskogen!
Neste løpsdag: Lørdag 4. april kl. 13.30
KLOSTERSKOGEN
Styret: Leder: Gunnar Eilefstjønn, Nestleder Svein Norling, Knut Wille,
Thomas Tvedt, Gyri Kaasin, Agnar Svartdal og Jan Kristian Øverdal
Arrangør: Telemark TotoAS
T R AV BA N E
Postboks 2664 – Tokkevn. 17
3702 Skien
Tlf: 35 59 14 50
Internett: www.klosterskogen.no
Kontortid: 08.00-15.00
ADMINISTRASJONEN: Daglig leder: Torger Flatland
tlf: 35591451-41424344 [email protected]
Sportsansvarlig:
Tove Mikkelsen tlf: 35591453-97158387 [email protected]
Teknisk sjef:
Knut Hansen
tlf: 90518006
Banemestere:
Runar Eide
tlf: 47867090
Vedlikehold:
Arvid Brøndalen tlf: 41438622
FUNKSJONÆRER:
Løpsleder:
Rolf M. Håkonsen
Måldommer:
Jøran Eriksen
Dommere:
Katrine Wikstrøm, Arvid Johansen,
TELEMARK TRAVFORBUND
Grethe Hjemrundrud
Postboks 2664, 3702 Skien
Hovedstarter:
Pål Rønningen
Forbundssekretær: Tore Svendsen
Plassjef:
Morten Tidemansen
Mobil: 90 58 57 83
Veterinær:
Henning Berg
E-post: [email protected]
Sanitet:
Skien Røde Kors
Hjemmeside: www.travsport.no/telemark
Banens smed:
Anund Oterholt
Informasjon
FAKTA OM KLOSTERSKOGEN
BORDBESTILLING RESTAURANT:
Beliggenhet:
2 km fra Skien sentrum
Mobil: 970 30 385
Banens lengde:
800 m
Restaurant åpner kl. kl. 17.00 Oppløpets lengde: 220 m
Svingradius/lengde: 57,5m/180m HESTESPORTENS INFORMASJONSTELEFON:
Særegenhet:
«Siste Indre» 820 50 600 kr. 6 pr. min Dosering:
15 grader
VÅRT KOMPLETTE BANEPROGRAM
TIDSPLAN
Finner du også på vår nettside klosterskogen.no
til venstre, under menyen Spill
Kl. 13:15 Ponniløp
Kl. 14:10 1.løp/V5-1
PARKERING I HESTERINGEN
Kl. 14:40 2.løp/V5-2
På våre løpsdager er det KUN hestetransporter
Kl. 15:00 3.løp/V5-3
og kusker som skal parkere i hesteringen.
Kl. 15:25 4.løp/V65-1/V5-4
Kl. 15:45 5.løp/V65-2/V5-5
UTBETALING
AV STORE GEVINSTER
Kl. 16:10 6.løp/V65-3
Gevinst over kr 30 000 vil heretter bli
Kl. 16:30 7.løp/V65-4
utbetalt ved registrering av bankkort.
Kl. 16:50 8.løp/V65-5/DD-1
Kl. 17:05 9.løp/V65-6/DD-2
BETALINGSTERMINAL
Finner du i spillehallen
Rangering og tips v/Torger Flatland
RANGERING:
V5 TIPS:
LØP 1: 10-7-6-4
V5-1: 4,6,7,10,11
LØP 2: 8-3-7-9
V5-2: 8
LØP 3: 7-10-8-4
V5-3: 4,7,8,10
LØP 4: 7-10-8-11
V5-4: 7,10
LØP 5: 1-9-2-12
V5-5: 1,2,3,4,9,12
LØP 6: 2-6-1-8
KR 240
LØP 7: 12-10-2-5
LØP 8: 1-6-11-9
LØP 9: 3-5-10-8
V65 TIPS:
V65-1: 7,10
V65-2: 1,2,3,4,9,12
V65-3: 1,2,3,5,6,8
V65-4: 2,5,10,12
V65-5: 1
V65-6: 3,5
KR 576
INFORMASJON HESTEEIERE OG KUSKER/RYTTERE
ÅPNINGSTIDER LØPSBANEN
RUTINELØP
Alle Dager:
til kl. 15.30
7/4 – 21/4
Med unntak:
Dagen Før Løp:
til kl. 12.00
Innmelding til vekta innen kl. 17.30
Tirsdag (flomlys):
til kl. 19.30
Løpsdager:
Stengt HURTIGKJØRING
Lørdag/Søndag:
ingen preparering
Hurtigkjøring av hester som ikke skal starte, må være
Stengt ved snøfall!!
avsluttet før start første prøveløp/ponniløp.
PÅBUD BRUK AV HJELM
INFORMASJON TIL DE AKTIVE
Reglement for travsport i Norge §13-1
Vi gjør oppmerksom på at alle ekvipasjer skal foreta
Ved all kjøring/ridning av travhest/ponni en prøvestart foran publikumssiden etter defilering.
innenfor travbanens område samt område som
disponeres av travbanen er det påbudt med PRØVEKJØRERE
fastspent hjelm. Bestemmelsen gjelder også Hovedstarter kan foreta rokkeringer i volten.
personer som sitter på med kjørere/arbeider
med hest. Påbudet gjelder også eiere/
HESTEPASS/HELSEKORT
oppassere som blir med på seremoniplass.
Skal alltid være med hesten når den starter.
ANTALL PREMIER
7 og færre hester
4 premier
8-9 hester
5 premier
10-12 hester
6 premier
13-15 hester
7 premier
STARTVOGNPRØVER
Ordinære dager: Rett etter prøveløpene.
Lørdager: ca kl. 13.30
PÅSELINGSPLASS
Alle påselingsplasser skal tømmes helt etter bruk.
Overtredelse av dette medfører gebyr på kr. 200,-.
HJUL
Reservelageret for hjul og sulkyer er ved
boks 10. Ta kontakt med plassjef v/uhell.
HESTEN MIN BLIR TATT UT TIL DOPINGKONTROLL!
Melding om uttak til dopingkontroll vil bli meddelt ekvipasjen ved utgangen fra løpsbanen (porten).
Dopingkontrolløren skal fra dette tidspunkt ha uavbrutt tilsyn med hesten frem til dopingprøve er avgitt og forseglet.
Tilfeller der dopingkontrolløren har mistet tilsynet med hesten, er å anse som «å unndra seg dopingkontroll på annen
måte», jfr. DNT’s dopingreglement §2 (1) e. Eksempelvis vil et tilfelle der dopingkontrolløren blir frakjørt fordi kusk/
rytter eller annen representant for hesten skal rekke neste løp bli påtalt i henhold til § 2 (1)e. Dopingkontrolløren skal
ikke måtte «springe for livet» for å holde tritt med hest som er uttatt til dopingkontroll! Hestens ansvarlige trener
skal påse at hesten alltid stilles til disposisjon for dopingkontroll, samt gjennomfører denne, i samsvar med gjeldende
bestemmelser.
Start ca. kl. 13:15 Klosterskogen
Kategorier: C, D, B
Distanse: 1700
Startmetode: Autostart
Strek: 2,00
Ponniløp
2015: 2
-1
-0
-0
HULTS POMIR
1
-0
ADDE (S)
-0
-1
-0
-2
-0
POLOVER (S)
-0
-0
-0
-0
-0
-0
KARAMELLEN (S)
-0
-0
-0
FANTASTIC (S)
-0
-0
-0
BRIANNA (S)
700
-2.05,3
-
2014
-0
-
2014
-0
-
2014
8 år Mørkbrun HP v. Ernst Ronaldo (S)
e. Belinda v. Bjørn Arvid Sæle
Bjørn Arvid Sæle/Bjørn Arvid Sæle
Blå m/rød mansjett, reklame
2015: 0
-0
-0
-0
-0
ZLATAN NICK (S)
7
-2.06,8
17 år Fux H v. Polar (S)
e. Ripadals Filippa (S) v. Mari Ann Skålien
Mari Ann Skålien /Mari Ann Skålien
Sort skulderstykke/ermer og røde stolper
2015: 0
6
-
2014
11 år Brun/svart H v. Tyson Ii
e. Cloetta (S) v. June Leire
June Leire/June Leire
Lilla, lyseblå erm.+sidestykke. reklame
2015: 3
-3
-0
-0
-0
1500
-2.22,6
KÅLMANS MADICKEN (S)
8
2014 11
1700 1
2014 15
.2
-3
-4
-3
-2
-3 38900
-3
-1
Julie Landheim Engen
Julie Landheim Engen
Julie Landheim Engen
Linn Kristin Flataune
Julie Landheim Engen
-7 41900 -2.02,7
LA
LA
LA
LA
BI
22/11 -02 13 1900
29/11 -02 11 1760
22/12 -02 1 1640
24/01 -02 9 1820
06/03 -01 6 2220
-5
Linda Engen
Linda Engen
Johanne Elida Kalager
Linda Engen
Linda Engen
-5 -11 39100 -2.00,7
ST
JA
JA
JA
BJ
01/11 -01 10 2140
15/11 -01 4 2100
23/11 -01 3 2200
05/12 -01 4 2800
25/03 -01 5 2540
2014 21
.3
14
.4
-2
-0
-1
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
-639300 -1.43,9
JA 15/11 -01 3 2100
JA 05/12 -01 7 2840
JA 21/12 -01 12 2160
MO 24/02 -01 11 2080
BJ 25/03 -01 6 2540
-5
-1
Eva C. Brandt Andersen
Eva C. Brandt Andersen
Eva C. Brandt Andersen
Eva C. Brandt Andersen
Eva C. Brandt Andersen
-814300 -1.51,8
JA 19/09 -02 9
MO 23/09 -02 6
SV 09/11 -02 6
JA 15/11 -01 6
JA 05/12 -01 8
-0
Mari Ann Skålien
Mari Ann Skålien
Mari Ann Skålien
Mari Ann Skålien
Mari Ann Skålien
-259600 -1.44,2
ST
KL
KL
BJ
JA
19/07 -02 3 2140
02/08 -06 6 1700
03/08 -11 8 2180
07/09 -01 6 1609
19/09 -02 10 2240
-2
Bjørn Arvid Sæle
Bjørn Arvid Sæle
Bjørn Arvid Sæle
Bjørn Arvid Sæle
Bjørn Arvid Sæle
-340100 -1.43,4
KL
SV
ST
BJ
-
28/07 -01 6
08/08 -03 6
23/08 -02 4
07/09 -01 7
21/09 -02 8
KL
ST
ST
BJ
JA
03/08 -11 10 2320
10/08 -01 6 1140
23/08 -02 6 1609
07/09 -01 4 1609
19/09 -02 12 2420
1 1.43,4 G
- AM BR
2 1.46,7 A
4 1.51,5 A
4 1.49,4
MO 02/11 -01 5 1840
MO 09/12 -01 10 1840
KL 08/01 -01 4 1440
MO 24/02 -01 5 1800
BJ 25/03 -01 1 2200
7 2.40,3
10 2.29,3
1 2.36,8 M G
1 2.23,6 G
1 2.22,6
15 år Svart H v. Ripadals Benni
e. Ragusa (S) v. Edith Sofie Tvedt
Eva C. Brandt Andersen/Edith Sofie Tvedt
Rød m/svart krage+mansj. hvite skråstriper + rekl.
2015: 0
5
250
12 år Brun H v. Clant 454 (S)
e. Yllet (S) v. Thomas Åsheim
Thomas Åsheim/Thomas Åsheim
Mellomblå med sort stålpe og manskj.
2015: 0
4
-1.53,3
14 år Rød V v. Rival G.
e. Adurana v. Holmestrand Og Omegn Travforening
Linda Engen/Holmestrand Og Omegn Travforening
Rosa m/blå krage, mansj. rekl.
2015: 2
3
650
18 år Rød H v. Polar (S)
e. Mi v. Magnus Teien Gundersen
Julie Landheim Engen/Julie Landheim Engen
Lilla
2015: 1
2
-1
8 år Brun HP v. Manicken (S)
e. Kålmans Parla (S) v. Regine Buurskov
Regine Buurskov/Regine Buurskov
Lilla m/rosa kryss, initialer på ermer + rekl.
10
.5
12
.6
12
.7
-0
-8
-2
2014 10
.8
-1
-2
-5
-1
-1
-1
-1.45,5
1.48,4
1.42,7a
2.02,7
2.05,0a
1.59,1
2.00,7a
1.48,8
1.43,9a
1.50,6
1.49,3a
1.49,1
1.44,2a
1.43,4
1.42,2a
2.12,2
2.24,2a
Åsheim
Åsheim
Åsheim
Åsheim
Åsheim
June Leire
June Leire
June Leire
June Leire
June Leire
-7 10500 -2.16,5
Sandra Buurskov
Sandra Buurskov
Regine Buurskov
Sandra Buurskov
Regine Buurskov
OPPVARMING PONNIER
Indre bane er forbeholdt ponnier
kl. 12.20 – 12.40
Ponnitilsynshavende: Cecilie Steensen
ALKOTEST
Alle kjørere/ryttere møter i kuskerommet for alkotest før all
kjøring/ridning i løpsbanen. Utføres fra kl. 12.00.
335.589
5 1.53,3
2 1.52,8
1 1.53,0 A
4 1.53,3
1 1.53,7 G
198.850
6 2.10,3 A
3 2.05,7 G
2 2.02,7
1 2.05,4
3 2.06,8 G
155.030
2 2.04,3
2 2.04,0
6 2.05,8
2 2.06,2
2 2.05,3 G
136.065
2220 1 1.56,9 G
1520 2 2.15,5 M G
1800 - 2.11,5 M G
2180 STR
3000 6 2.05,2
2440
2100
1609
1609
1600
35.700
8 1.52,3 A G
4 1.53,5 A G
8 1.58,8 G
5 1.51,8 A G
2 1.56,7 G
123.700
1 1.50,5 G
A DG
1 1.44,2 A
1 1.47,3 A G
1 1.49,5 A
3.650
19.100
Start ca. kl. 14.10
1. LØP
Gule
Mix Bøsenteret
Varmblods
3-12-årige høyest 80.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
1
Plass|
Trippel
2015:30-1-2-0-17,5v-12.5002014:18-0-0-1-8-16,5a-24.500
1
NALDO NEWS
6 år Brun V v. Super News (S)
e. Dark Rhapsody (S) v. Juliano Star Oppdr.: Sissel Haaje
Eier: Sissel Haaje /Rakkestad
Vinrød,hvitt felt,svart ermst&mans,rek
M Malene Berdalen (S) - Jul Skjolden
17001
17,5M M. Berdalen
O. Kjenner
O. Sagholen
O. Sagholen
O. Sagholen
2015:50-1-1-2-16,6a-15.0002014:11-0-1-0-6-17,2a-20.500
2
TIMON (DK)
2
17,8M LADY SUPER STONE
3
18,1M QUINTERO
4
17,9M 5 år Mørkbr H v. Axwill* (DK)
T. Espedal
e. Brunette Rosendal (DK) v. Carmody Lobell Oppdr.: Danmark
T. Espedal
Eier: Inger-Alice Tengesdal /Siljan
T. Espedal
Hvit m/oransje stj,mansj,rekl/oran.fel
T. Espedal
K Trine-Alice T. Espedal (S) - Inger-Alice Tengesdal
T. Espedal
2015:31-1-0-1-19,1a-21.0002014:12-0-4-4-1-18,0a-43.500
3
5 år Brun HP v. Steinlager (S)
T. Totland
e. Lady Super News v. Super News Oppdr.: Martin Svennes
T. Totland
Eier: Martin Svennes /Ulvik
R. Aarlie
Grå m/hvitt skstk&ermer, grå ermr, rek
R. Aarlie
R. Aarlie
D Renate Aarlie (T)
2015:60-0-1-2-16,6a-11.0002014:18-1-1-0-7-14,6a-43.000
4
5 år Lysbrun V v. Cigar Bar (US)
e. Shania Somolli v. Rockaroundtheclock Oppdr.: Anne Ragnhild Aakre
Eier: Anne Ragnhild Aakre /Neslandsvatn
Hvit m/svarte ermer, reklame
K Eirik Høitomt (T) - Anne Ragnhild Aakre
D. Dalen
D. Dalen
D. Dalen
V. Hop
V. Hop
2015:40-1-0-0-17,3a-5.0002014:19-0-0-0-6-16,5a-15.500
5
NONA HALL
5
19,1L TIMELY FASHION* (US)
6
17,2M OVERTIME FRECEL
7
18,3M CHILI CHAPPEL
8
19,4M 7 år Mørkbr HP v. Banker Hall (US)
H. Lie
e. Nona Hanover (US) v. Speedy Crown Oppdr.: Linn K.K. Johansen & Jacob H. Kollerud H. Tvedt
Eier: Ellen Randi Henriksen /Vestfossen
K. Kvasnes
Grå m/blå ermstr, rekl på blått felt
H. Tvedt
H. Tvedt
D Tina Fossan Låg (A) - Olaf Henriksen
2015:40-1-1-0-16,6a-9.0002014:7-0-0-0-2-17,2v-4.500
6
5 år Brun V v. Muscles Yankee (US)
L. Kolle
e. Its My Time (US) v. Angus Hall Oppdr.: U.S.A.
L. Kolle
Eier: U.S.A.
L. Kolle
Mørkblå med gul reklame/bånd
L. Kolle
L. Kolle
D Kristian Malmin (T) - Trond Anderssen (T)
2015:71-1-2-2-17,6a-34.0002014:5-0-2-1-2-18,4v-27.000
7
4 år Mørkbr V v. Magnetic Power (US)
G. Austevoll
e. Jessie San (S) v. Texas Oppdr.: Helge Saxeide
A. Stensen
Eier: Arne Haldås-Valailak Reuterdal
L. Kolle
Svart m/rødt belte,ermstr,mansj,rekl
G. Austevoll
G. Austevoll
D Gunnar Austevoll (T) - Trond Anderssen (T)
2015:50-0-0-1-16,7a-2.5002014:2-0-0-0-0-19,4v-0
8
7 år Brun HP v. Hot Chili Pepper
e. Lady Chappel v. Mr. Flower Oppdr.: Trond Malmedal
Eier: Stine Hansen Juklerød-Lise Lotte S. Hansen
blå m/hvite sidefelt/ermring, reklame
K Ole Johan Østre (T) - Stine Hansen Juklerød (P)
G. Austevoll
O. Østre
O. Østre
O. Østre
O. Østre
2015:40-0-1-2-17,3v-10.5002014:7-1-0-2-2-16,0a-32.000
9
THINK ABIGAIL
9
16,4M RIDOLINI PARK (IT)
10
17,5K SOLLIEDOX
11
17,1M GERDO HALL O.S.
12
17,2M 6 år Brun HP v. Staro Showbiz (S)
L. Kolle
e. Taxi Genova v. Super News Oppdr.: Karoline Holmedal
L. Kolle
Eier: Jon-Erik Hansen /Borre
L. Kolle
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
P. Nilsson
J Lars Anvar Kolle (T) - Anne Grete Rasmussen (T)
L. Kolle
2015:31-1-1-0-15,7a-28.0002014:4-1-1-0-1-18,6v-25.500
10
5 år Svart H v. Varenne (IT)
K. Handeland
e. Grandera Park (IT) v. Supergill Oppdr.: Italia
K. Handeland
Eier: Gunnar Hagebø /Skien
T. Solberg
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
T. Solberg
K Tom Erik Solberg (T) - Gunnar Hagebø
T. Solberg
2015:20-0-0-2-16,0a-9.5002014:15-2-2-0-7-16,6a-61.500
11
4 år Brun V v. Norvelous Hanover (US)
T. Solberg
e. Twisty v. Gunslinger Spur Oppdr.: Knut Olav Dahl
T. Solberg
Eier: Asbjørn Lognvik-Eldbjørg Lognvik
T. Borg
hvit m/blått sk.stk,ermer&belte + rekl
T. Borg
K Vidar Hop (T) - Asbjørn Lognvik
V. Hop
2015:00-0-0-0 -02014:11-1-1-0-4-17,2v-31.500
12
6 år Mørkbr HP v. Standpoint* (US)
e. Gerdo Gertzy (S) v. J.R. Broline Oppdr.: Oddgeir Slåen & Øyvind Slåen
Eier: Oddgeir Slåen-Øyvind Slåen
Sv., blå sk.stk stolpe, sølv seler,rek
K Johan Herbjørn Undem (T) - Oddgeir Slåen
A. Frønes
A. Frønes
A. Frønes
A. Frønes
J. Undem
|
Tot: 44 - 0 - 1 - 3 - 23
16,5AM 0 3 2 3 19,1a 19,3a 17,5 K 17/01-03/4 2100 ST 25/01-05/6 2140 M 03/02-02/1 2140 D 09/03-05/11 2100 M 17/03-02/5 2140 Tot: 15 - 1 - 5 - 4 - 2
0 2 3 6 4 19,7a 17,8 19,1a 18,0a 16,6a BT 27/11-03/9 2100 BT 18/12-08/2 2120 t J
17/02-05/9 1609 D 24/02-04/2 2100 D 02/03-05/7 2100 Tot: 29 - 2 - 1 - 2 - 11
0 0 6 1 2 18,9a 19,7 19,1a 21,7 20,9a K
K
D
J
ST
0 3 4 4 21,8ag 20,0 19,5 17,9 D 16/12-03/5 1700 B 14/01-03/2 2100 J
30/01-02/8 2100 n D 24/02-04/10 2100 B 11/03-02/3 2140 Tot: 12 - 0 - 1 - 1 - 2
0 0 0 2 - 21,1ag 17,3a 19,2a 21,9 dg J
26/12-02/10 1609 D 19/01-05/7 1700 B 05/02-02/2 1609 B 12/02-01/10 1609 n BI 06/03-06/10 1609 Tot: 12 - 1 - 3 - 3 - 4
0 3 2 0 0 dist ag 18,6 16,6a 17,8a 19,3ag BI 23/01-02/4 2100 BI 29/01-03/3 2100 n B 19/02-04/11 2100 n B 28/02-04/9 2140 B 18/03-02/9 2160 n Tot: 26 - 2 - 0 - 0 - 8
1 3 3 6 7 17,6a 23,1a 18,5ag 18,3 18,5 B
K
J
J
J
4 0 - - P 16,7ag br g dg a dg 19,1 J
22/08-03/4 2620 D 26/01-02/6 2100 J
30/01-02/1 2100 n AX 16/02-10/5 2140 D 24/03-05/2 2100 Tot: 12 - 2 - 2 - 1 - 2
0 4 4 0 3 br 18,1a 18,5a br ag 17,3 F
05/10-05/12 2040 ST 19/10-04/8 2140 K 19/02-02/12 2100 D 09/03-02/12 1700 B 25/03-03/6 2100 Tot: 17 - 2 - 2 - 0 - 9
- 5 3 1 2 dg a 19,5 18,5a 17,5 15,7a B 05/11-06/2 2160 K 24/11-01/6 2100 K 11/12-01/11 2100 D 09/03-05/5 2100 M 21/03-02/8 1640 Tot: 27 - 2 - 1 - 1 - 13
4 6 6 4 4 18,9 18,7a 19,2a 17,2a 16,0a J
D
ST
ST
J
6 7 0 0 17,5 17,3a 17,5a 18,5 K
B
M
J
J
01/12-02/7 08/01-02/3 27/01-03/5 13/03-03/7 29/03-03/1 1700 2100 2140 2100 2100 Tot: 37 - 0 - 5 - 2 - 15
16,6AM 18,0AM 14,6AK 10/02-01/7 19/02-01/1 02/03-06/1 13/03-03/8 28/03-01/8 1700 2100 1700 2100 2140 Tot: 42 - 0 - 1 - 2 - 15
16,5AK 16,6AK 17,6AM 16,7AK 05/02-02/5 19/02-01/4 27/02-03/7 13/03-03/3 20/03-p/2 1609 2100 2100 2100 2100 Tot: 14 - 2 - 0 - 3 - 5
16,0AM 15,7AM 16,0AK 17,2AM 02/05-07/6 17/06-05/9 06/07-04/8 31/08-04/1 29/03-03/9 2100 2100 2140 2160 2100 73.154
15 10317
1088
14245
14 64.101
15349
12505
14220
16311
14123
64.500
15258
15158
12743
10276
18118
79.500
10165
16671
14150
14466
15 56.500
12230
15555
14601
10405
30596
63.500
10259
14561
1081
1082
14365
61.000
1239
1214
1278
70321
30100
47.500
10288
16409
12455
14139
0P
54.500
15126
16148
14177
045
1267
55.195
1843
1575
1240
1421
2055
71.000
30296
1575
15165
16200
30755
75.000
30141
12249
15287
15460
14 Start ca. kl. 14.40
2. LØP
Blå
Langangen Mat/DNT’s Unghestserie
Kaldblods
3-årige høyest 12.000 kr.
2100 m. Voltestart.
Premier: 24.000-14.000-10.000-7.000-5.000-4.000-4.000-4.000 (8 premier)
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
2
Plass|
Trippel
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
1
KOMNES BENDIK
21001
KOMNES VIKING
2
40,1M ANIMA
3
35,3M KILERAUEN
4
3 år Brun H v. Bork Odin
T. Solberg
e. Komnes Lys v. Rigel Jo Oppdr.: Jahn Schou
T. Solberg
Eier: Ole Karsten Solberg /Steinsholt
T. Solberg
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
T. Solberg
J Tom Erik Solberg (T) - Geir Kihle (T)
2015:20-1-0-1-40,1v-12.0002014:0-0-0-0-0-,-0
2
3 år Brun V v. Järvsöviking* (S)
K. Brenden
e. Komnes Bella v. Spikeld Oppdr.: Jahn Schou
K. Brenden
Eier: Stig Ingar Fossen /Aurskog
K. Brenden
gul m/svart skråbånd.
A. Stensen
B Kenneth Brenden (S) - Stig Ingar Fossen (B)
K. Brenden
2015:30-0-0-3-35,3v-10.0002014:0-0-0-0-0-,-0
3
3 år Mørkbr HP v. Lome Elden
S. Fossen
e. Stjerne Lotta v. Järvsöfaks Oppdr.: Astrid Fossen & Ahne Fossen
S. Fossen
Eier: Astrid Fossen-Ahne Fossen
S. Fossen
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
O. Østre
O. Østre
B Lars Anvar Kolle (T) - Stig Ingar Fossen (B)
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
4
3 år Rød H v. Krageboen
e. Kilerosa v. Alm Hellin Oppdr.: Gudny Kile & Mona Kile
Eier: Åge Jan Kile-Nils Kile
J. Undem
Sv., blå sk.stk stolpe, sølv seler,rek
J. Undem
ST Johan Herbjørn Undem (T) - Åge Jan Kile
J. Undem
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
5
SKOGLI POLLY
5
SIKVELANDS SVARTEN
6
INGBEST
7
SJØ KONGEN
3 år Mørkbr V v. Lome Kongen
e. Stjerne Sara v. Sjefen Oppdr.: Harald Wennesland
Eier: Stall Appollo 11
Rød m/blått sk.stk/seler, reklame
J Geir Flåten (T)
8
M 17/06-b/1 2160 M 24/06-b/1 2160 M 13/01-p/2 2160 BI 20/02-01/6 2100 t B 11/03-01/5 2140 Tot: 3 - 0 - 0 - 0 - 3
P 2 6 52,2 0B
50,2 0B
42,5 0P
41,2 g 1669
40,1 g 40337
M 24/06-b/3 2160 M 13/01-p/4 2160 BI 20/02-01/5 2100 t D 02/03-01/1 2100 B 11/03-01/3 2140 Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
P 6 4 5 54,7 0B
42,6 0P
42,5 g 16419
38,2 7102
35,3 40640
ST 06/07-b/4 1640 ST 17/07-b/1 2160 K 26/03-p/5 2100 Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
53,2 g 48,7 g P 40,9 M 27/05-b/2 2160 B 04/06-b/1 1660 M 17/03-p/1 2160 Tot: 1 - 0 - 0 - 0 - 0
56,3 g 56,7 P 42,9 M 24/06-b/3 2160 M 01/07-b/1 2160 M 06/01-p/2 2160 M 24/02-08/9 2140 Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
P 0 K 14/08-b/1 1720 K 21/08-b/5 1720 K 19/03-p/4 2120 Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
49,1 47,8 P 35,8 J
P 33,9 g Tot: 2 - 0 - 1 - 0 - 1
HAUGESTAD BALTO
G. Flåten
9
S.T.C.C. FAKSEN
3 år Svart H v. Norheim Faksen
e. Molanda v. Moe Odin Oppdr.: Stall Racing
Eier: Stall Qalalumpur
hvit,en blå/en rød erm,rødt belte+rekl
J Thor Borg (T) - Petter Glittum (T)
10
10.000
0
0B
0B
0P
0
0B
0B
0P
0
51,2 0B
45,1 0B
44,5 g 0P
40,4 g 10121
0
0B
0B
0P
20/03-p/2 2120 0
Tot: 1 - 0 - 0 - 0 - 1
36,5M 3 år Brun H v. Lome Elden
e. Knatten's Ronja v. Alm Svarten Oppdr.: Thore Johan Bakke
G. Flåten
Eier: Gunn Tove S. Buaas-Tor Buaas
G. Flåten
Blå m/hvitt sk.felt,mansj,ermr,rek/hv
E. Høitomt
J Adrian Solberg Akselsen (S) - Lars O. Romtveit (T)
T. Solberg
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
10
12.000
2015:10-0-0-1-36,5v-5.0002014:0-0-0-0-0-,-0
9
0B
0B
0P
7 3 år Svart H v. Dotterud Teddy
e. Ing May v. Elding Oppdr.: Jørund Berge
Eier: Ragnar Løvseth /Skien
S. Jessen
Rød m/svart sk.klaffer,mansj&logo, rek
S. Jessen
K Simen Bjørbæk Jessen (T) - Kristin Bjørbæk Jessen (T)
S. Jessen
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
8
49,1 47,2 36,5 g 09/09-b/2 1720 n 25/09-b/1 2120 13/03-p/4 2120 27/03-01/4 2100 40,4M 3 år Svart H v. Alm Viktor
e. Seile Maia v. Slogum Jørn Oppdr.: Norodd Sikveland
R. Kruse
Eier: Wivie Breibybråten-Jon Magne Vik
R. Kruse
blå m/hvite sidefelt/ermring, reklame
R. Kruse
R. Kruse
M Ole Johan Østre (T) - Jon Magne Vik
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
7
0
P D
J
J
BI
3 år Svart HP v. Åsajerven
e. Skogli Jenta v. Spikeld Oppdr.: Tone Skogli Garseg
Eier: Atle Garseg /Askim
D. Olsson
Hvit,rødt sk.stk,blå erm/rød mansj,rek
D. Olsson
M Per Oleg Midtfjeld (T) - Atle Garseg
D. Olsson
2015:10-0-0-0-40,4v-02014:0-0-0-0-0-,-0
6
|
Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
J
J
J
J
0P
5.000
02/05-b/1 2120 16/05-b/1 2140 25/09-p/2 2120 20/03-07/4 2120 Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
P 5 51,2 0B
48,6 0B
44,9 g 0P
36,5 24194
T. Solberg
T. Solberg
P. Glittum
D
J
J
17/08-b/6 01/09-b/4 13/03-p/7 1720 2120 2120 0
54,5 51,4 P 39,2 0B
0B
0P
HESTEEIERE/TRENERE
Vi gjør oppmerksom på at hester som starter i de første og siste løpene, må belage seg på å
dele boks. Må du dele, ber vi om at du snarest overlater boksen til den hesten du deler med.
Håper på forståelse for dette.
Start ca. kl. 15.00
3. LØP
Gule
Sailors Inn
Kaldblods
MONTÉLØP
5-15-årige høyest 375.000 kr.
2100 m. Monté Autostart. Maks 10 startende.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
3
Plass|
Trippel
2015:40-0-0-1-28,5v-2.0002014:12-4-0-1-4-26,8v-76.500
1
TIDEMAND PÅL
21001
26,8K AMOR STJERNA
2
26,6K SKOGLY PRINSEN
3
26,4K BAIASEN
4
26,4K BREILIA MILLE
5
27,9K KONGSRUD TERNA
6
27,7M WIK VINTER
7
27,3M SEBINA STJERNA
8
27,1M 10 år Mørkbr V v. Pål Even
M. Berås
e. Tidemand Trolla v. Perle Troll Oppdr.: Torfinn Topland
K. Kvasnes
Eier: Torfinn Topland /Birkeland
A. Berås
Blå,røde ermer,blå mansj,rø/hv.søm,rek
A. Berås
ST Amanda Robertsen (A) - Arild Berås (T)
A. Berås
2015:40-1-1-0-29,3v-11.0002014:24-2-4-3-8-26,6v-154.500
2
9 år Brun HP v. Sleipner Tor*
G. Austevoll
e. Buaas Lill v. Lill Babsen Oppdr.: Ole Fredrik Maier
R. Haghighat
Eier: Jan Gjennestad-Øyvind Thorsen
J. Landaas
Sølv m/hvit stjerne, svart søm, rek
J. Landaas
BT Roya Haghighat (R) - Jan Erik Landaas (T)
R. Haghighat
2015:60-0-1-1-28,6v-6.0002014:25-2-4-2-6-26,4v-89.500
3
9 år Svart V v. Elding
A. Valstad
e. Storsjø Dubla v. Dublan Oppdr.: Stig Kvernberg & Stine E. Kvernberg
A. Valstad
Eier: Per Andreas Skogly /Heimdal
J. Gaustad
svart m/blå ruter/ermf.,gule stj.+rekl
A. Valstad
A. Valstad
K Anita Valstad (S) - Jan Rune Gaustad (T)
2015:40-0-1-1-28,7v-8.0002014:16-2-3-1-4-26,4v-69.000
4
8 år Mørkbr V v. Pål Even
O. Østre
e. Bjørge Pila v. Lykkebron Oppdr.: Arnfinn Glamsland
O. Østre
Eier: Elin Gumpen-Thor Kåbuland
G. Austevoll
Hvit m/grønt sk.stk,sidefelt&ermer, re
O. Østre
ST Martine Finsand (A) - Elin Gumpen
O. Østre
2015:30-0-0-1-30,4v-3.0002014:12-0-0-2-6-27,5a-24.000
5
10 år Svart HP v. Pål Even
K. Kvasnes
e. Boklistina v. Alm Rigel Oppdr.: Marit Mørk
T. Solberg
Eier: Gunnar Flugsrud-Anita Gjerden
T. Solberg
Blå m/gull erm, blå mansj,gul søm,rek
E. Jensen
D Elisabeth Jensen - Gunnar Flugsrud
E. Knutsen
2015:10-0-0-1-25,7a-4.0002014:7-0-0-0-0-27,7v-0
6
13 år Mellombr. HP v. Vital Pil
O. Kjenner
e. Terne Riga v. Helmin Rigel Oppdr.: Gunnar Hansen
O. Kjenner
Eier: Gunnar Hansen /Borgenhaugen
O. Kjenner
Vinrød,hvitt felt,svart ermst&mans,rek
O. Kjenner
O. Kjenner
M Malene Berdalen (S) - Gunnar Hansen
2015:31-0-0-2-29,5v-24.0002014:7-4-1-1-1-27,3v-97.000
7
5 år Svart V v. Mørtvedt Jerkeld
G. Gundersen
e. Marthe Røder v. Røder Oppdr.: Martin Wik
G. Gundersen
Eier: Eivind Tveter /Sarpsborg
K. Kvasnes
Rød m/svart skulderstk & ermer, rek
K. Kvasnes
M Kristine Kvasnes (S) - Eivind Tveter
K. Kvasnes
2015:60-0-1-3-27,8v-13.0002014:22-0-1-1-9-27,1v-35.000
8
7 år Svart HP v. Pål Even
e. Anja Stjerna v. Engli Svarten Oppdr.: Odd Normann Hodne
Eier: Odd Normann Hodne /Nodeland
Hvit m/røde ermer&sidefelt v.side,rekl
ST Madelen Berås (A) - Arild Berås (T)
A. Berås
L. Kolle
Ø. Tjomsland
E. Vinvand
A. Berås
2015:30-0-0-2-30,2v-6.0002014:1-0-0-0-1-33,0v-2.000
9
PRINS HARDY
9
29,4M HAUGESTAD STORM
10
27,6M 8 år Lysbrun V v. Lome Elden
M. Christiansen
e. Dani v. Dublan Oppdr.: Hege Aas & Clarence Haugdal
M. Christiansen
Eier: Monica Christiansen-Reidun Bjornes
T. Espedal
Todelt svart/gull, hvit kant
H. Forberg
ST Josefine Eilertsen (S) - Rune Stea Christiansen
M. Berås
2015:41-1-0-1-29,4v-27.0002014:23-7-3-1-4-27,6v-156.000
10
7 år Brun V v. Lex Jon
e. Knatten's Ronja v. Alm Svarten Oppdr.: Thore Johan Bakke
Eier: Gunhild C. Henriksen-Asbjørn Henriksen
Mblå m/gult sk.stk og sidefelt, rekl
J Siv Emilie Løvvold (S) - Gunhild C. Henriksen
K. Kvasnes
K. Kvasnes
K. Kvasnes
L. Pedersen
K. Kvasnes
|
Tot: 83 - 12 - 6 - 6 - 19
25,1AK 352.000
B 05/11-03/2m 2160 ST 11/01-08/1m 1680 ST 08/02-05/4 2160 ST 22/02-05/4 2160 ST 08/03-05/1 2140 Tot: 78 - 5 - 6 - 17 - 28
5 - 6 - 0 28,5 dg 28,5 dg 29,8 B 20/12-05/6 2160 BT 15/01-03/3m 1620 n BT 05/02-03/5 2120 BT 12/02-03/1 2140 n BT 26/02-07/1m 2140 h Tot: 85 - 9 - 9 - 6 - 25
0 2 0 0 3 29,1 30,0 29,3 29,9 30,8 D 26/01-08/1m 2160 K 19/02-07/5m 1720 ST 22/02-05/6 2160 B 28/02-02/1m 2180 J
20/03-03/5m 2140 Tot: 76 - 9 - 10 - 6 - 23
3 - 0 0 6 28,6 dg 31,1 30,8 g 31,1 g ST 28/12-06/2 2140 ST 11/01-01/1 2160 J
16/01-06/3 1609 ST 08/02-05/3 2160 ST 22/02-05/3 2160 Tot: 86 - 3 - 6 - 10 - 32
3 5 3 0 0 28,7 28,7 28,9a 29,4 g 29,7 D 20/09-02/12 2100 J
25/09-06/8 1609 D 19/01-01/3 1700 K 19/02-07/1m 1700 B 28/02-01/3 1609 Tot: 91 - 10 - 7 - 8 - 25
0 0 0 4 0 30,1a 28,3a 30,4a 30,4 30,6a B 16/04-03/12 2600 B 21/05-02/3 2140 M 17/06-07/4 2140 M 18/11-03/9 2140 M 17/03-05/3 1640 Tot: 18 - 8 - 1 - 1 - 4
0 0 0 0 4 31,8a 27,7 29,7a 30,0a 25,7a B 21/11-06/9 2100 J
14/02-08/7 2100 B 18/02-p/1m 2140 B 28/02-02/1m 2140 J
20/03-03/2m 2120 Tot: 81 - 2 - 6 - 10 - 34
1 4 P 6 1 30,7a 30,1a 32,9 31,0 g 29,5 ST
ST
ST
B
J
4 0 6 3 0 29,3ag 28,6 28,8 29,7 27,8 ST 09/11-p/2m 2140 K 24/11-07/7m 2120 ST 25/01-02/1 2200 K 19/02-07/3m 1700 ST 08/03-04/2 2160 Tot: 59 - 9 - 5 - 1 - 19
P 7 5 0 5 34,4 33,0 31,1 31,8 30,2 J
K
D
B
B
6 0 5 1 2 29,6 32,6ag 29,6 29,4 29,5 27,0AK 28,3AM 26,5AK 26,7AK 25,7AK 28,2AK 26,0AK 25/01-04/3 2140 08/02-05/2 2160 22/02-05/10 2160 28/02-02/3m 2160 20/03-02/5 1620 28,6AM 13/12-03/2m 2120 08/01-01/2 2100 26/01-08/3m 2140 28/02-02/4m 2160 18/03-01/3m 2160 n 335.250
100405
1482
16243
18367
12212
306.500
12137
14118
16192
15217
12330
340.500
18112
18109
1692
1691
16247
223.148
18205
15608
1689
14446
15500
366.200
301079
301398
15422
15433
181493
171.000
1522*
5078
0P
1521*
1226
288.000
Tot: 49 - 9 - 2 - 4 - 28
26,8AK 20228
14143
16478
16330
18402
14319
16387
16805
15912
16307
255.000
0P
15270
18381
14257
18857
237.500
1527
1485
1272
15268
2024*
KLOSTERSKOGEN TRAVBANE
er nå på FACEBOOK
NYE GAUPEN HESTEHENGER.
Kom og se den i hesteringen og få
et godt tilbud.
Gaupen forhandler Jan Kjeldsen
FOR BARNA
Utenfor hytta ved måltårnet er det huskestativ/sand
og leker. Utenfor banens område har vi
populære Fritidsparken (nærmeste nabo)
og Eventyrfabrikken (mot Skien sentrum).
«SISTE INDRE» - (EKSTRA SPOR PÅ OPPLØPET)
Denne bestemmelsen gjelder hvor disse er i konflikt med eller ikke dekkes av de
øvrige bestemmelser.
a) Ekvipasje kan ikke bruke den ekstra sporbredden med unntak av på oppløpet
ved fullføring av løpet i forsøk på å forbedre posisjonen.
b) Ledende ekvipasje kan ikke selv bruke eller hindre ekvipasjer i å bruke den
ekstra sporbredden
Start ca. kl. 15.25
4. LØP
Mørke grønne
Ranoo Spill
Varmblods
3-12-årige høyest 800.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
1
Plass|
Trippel
2015:20-0-0-0-13,6a-02014:21-2-3-2-6-13,3a-196.051
1
CUTTING EDGE* (S)
17001
14,6M MIGHTY LADY
2
15,7K CLOUD CONNECTED (S)
3
15,3K 7 år Brun V v. Scarlet Knight (US)
L. Kolle
e. Quacelle* (FR) v. Jackpot du Relais Oppdr.: Sverige
L. Kolle
Eier: Sverige
L. Kolle
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
L. Kolle
B Lars Anvar Kolle (T) - Sigbjørn Kolnes (T)
L. Kolle
2015:30-0-0-0-15,5a-02014:23-1-1-2-10-13,2a-65.000
2
9 år Brun HP v. Dahir de Prelong (FR)
G. Austevoll
e. Bella Coal v. Full Of Coal Oppdr.: Ivar Hogsrud
L. Kolle
Eier: Ivar Hogsrud-Tor Arne Hogsrud
L. Kolle
Svart m/rødt belte,ermstr,mansj,rekl
T. Solberg
K Gunnar Austevoll (T) - Tor Arne Hogsrud
G. Austevoll
2015:41-0-0-1-14,4a-20.5002014:8-1-0-0-3-14,0a-37.000
3
7 år Mørkbr V v. Sugar Trader* (US)
e. Scarlet Fire (S) v. Bostonian Oppdr.: Sverige
Eier: Kåre Joa Ravndal /Sola
hvit,en blå/en rød erm,rødt belte+rekl
J Thor Borg (T) - Åsbjørn Tengsareid (T)
O. Wassberg
Å. Tengsareid
Å. Tengsareid
E. Høitomt
E. Høitomt
2015:51-1-0-3-13,6a-37.0002014:21-1-3-1-8-12,7a-60.500
4
REX SANTANA (S)
4
15,3K YUMBO YOB (NL)
5
15,4M DAKADAK (S)
6
13,2M WHATA BUZ* (US)
7
13,2K GENERAL IDEAL
8
18,1L 8 år Brun H v. Diamond Way* (DE)
V. Hop
e. Keystone Frensy (US) v. Valley Victory Oppdr.: Sverige
V. Hop
Eier: Jon Steinar Falkevik /Bø I Telemark
V. Hop
hvit m/blått sk.stk,ermer&belte + rekl
T. Borg
K Vidar Hop (T) - Kjell Vidar Braaten (T)
V. Hop
2015:40-0-0-1-15,8a-2.0002014:15-1-1-0-2-14,7a-26.556
5
10 år Rød H v. Freiherr As* (DE)
C. Antonsen
e. Sissela Boko (NL) v. Express Ride Oppdr.: Nederland
C. Antonsen
Eier: Team Yumbo
C. Antonsen
Hvit m/blått belte & ermringer, rekl.
C. Antonsen
M Cato Antonsen (T)
C. Antonsen
2015:20-0-0-2-17,2a-11.5002014:2-0-0-0-1-17,2v-1.856
6
8 år Brun V v. Kadabra (US)
P. Masschaele
e. Summer Ocean (S) v. Lindy's Crown Oppdr.: Sverige
N. Ensch
Eier: Camel Benkheira /Oslo
N. Ensch
Hvit m/svarte ermer, reklame
E. Høitomt
B Eirik Høitomt (T) - Sigbjørn Kolnes (T)
L. Kolle
2015:30-0-0-2-14,7a-8.5002014:21-8-3-0-6-12,5a-196.000
7
6 år Brun V v. Andover Hall (US)
F. Hamre
e. Whata Chippie (US) v. Pine Chip Oppdr.: U.S.A.
F. Hamre
Eier: Danmark
T. Borg
Delt mørkblå/lysblå, reklame
K. Johansen
J Frode Hamre (T)
V. Hop
2015:50-2-0-1-14,7a-18.5002014:19-2-3-1-5-14,1a-73.500
8
8 år Mørkbr V v. Chipmate* (US)
e. Princess Ideal v. Prince Ideal Oppdr.: Stall Huk
Eier: Stall Huk
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
J Kai Johansen (T) - Åsbjørn Tengsareid (T)
Å. Tengsareid
L. Pedersen
J. Dagsvold
T. Solberg
Å. Tengsareid
2015:10-1-0-0-13,9a-8.0002014:19-0-2-1-10-12,2a-137.411
9
PATRICIA HASTRUP (DK)
9
13,4K OBELLO D'APUA (IT)
10
16,5M CADABRA TOOMA (S)
11
14,5K 8 år Brun HP v. Great Challenger* (US)
G. Gundersen
e. Isabella Hastrup (DK) v. Sugarcane Hanover Oppdr.: Danmark
O. Sagholen
Eier: Odd Arne Torp /Slitu
P. Midtfjeld
Hvit,rødt sk.stk,blå erm/rød mansj,rek
P. Midtfjeld
M Per Oleg Midtfjeld (T) - Jens Kristian Brenne (T)
P. Midtfjeld
2015:40-0-1-1-14,0a-19.0002014:18-6-3-5-0-12,0a-211.624
10
7 år Brun V v. Lindy Lane (US)
Å. Tengsareid
e. Bedell Font (IT) v. Supergill Oppdr.: Italia
Å. Tengsareid
Eier: Stall Ownershill
Å. Tengsareid
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
S. Løvvold
J Åsbjørn Tengsareid (T)
Å. Tengsareid
2015:70-4-1-2-14,1a-117.0002014:28-4-1-5-8-12,7a-146.500
11
9 år Mørkbr V v. Kadabra (US)
e. Falnos Gaiety (S) v. Mack Lobell Oppdr.: Sverige
Eier: Stall Indrefilet
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
J Tom Erik Solberg (T) - Tor Olaf Halle (T)
4
Å. Tengsareid
Å. Tengsareid
Å. Tengsareid
Å. Tengsareid
Å. Tengsareid
|
Tot: 64 - 7 - 9 - 7 - 14
13,1AK B 19/11-02/5 2600 B 26/11-07/2 2100 F
13/12-10/12 1600 BT 21/02-09/1 1600 n B 04/03-07/3 1609 Tot: 84 - 13 - 8 - 6 - 24
5 4 2 0 0 15,6a 14,0a 14,1a 13,6a 14,5a B 17/12-08/5 2100 ST 28/12-05/3 1660 K 08/01-06/7 1700 J
30/01-01/3 1609 n D 09/03-06/9 1700 Tot: 48 - 13 - 5 - 1 - 12
0 4 0 0 0 16,3a 15,7 17,9a 16,3a 15,5a F
B
D
B
J
1 0 5 0 16,5a 17,9a 14,8a 14,4a B 07/01-04/11 1609 D 26/01-06/4 1700 M 03/02-06/8 1640 BI 20/02-06/1 1609 t B 18/03-07/1 1609 n Tot: 108 - 23 - 9 - 9 - 30
4 2 5 1 5 15,5a 16,1a 16,6a 15,3a 13,6a B 23/12-07/5 2160 K 08/01-06/11 1700 D 19/01-06/2 2100 J
30/01-01/2 1609 n D 09/03-06/12 1700 Tot: 21 - 7 - 6 - 1 - 4
0 6 0 0 0 17,0 17,5a 17,8a 17,2a 15,8a FR 28/09-04/m 2825 FR 05/07-05/ 2675 FR 01/08-04/ 2650 BI 07/02-09/9 2100 M 24/02-01/9 2140 Tot: 51 - 20 - 3 - 1 - 10
2 0 7 5 4 15,6 17,5 17,2 17,4 17,2a F
13/12-10/4 1600 J
21/12-01/5 2100 BI 03/01-07/5 2120 B 31/01-05/10 2100 J
13/03-05/4 2100 Tot: 68 - 13 - 8 - 5 - 15
5 1 0 6 4 14,4a 15,6a 17,7 16,3a 14,7a D
J
D
J
J
5 2 - 2 16,6a 16,0a dv3 14,7a M 18/10-07/2 2160 n B 19/11-08/10 1609 D 06/12-09/7 2100 B 23/12-07/4 2160 D 09/03-06/7 1700 Tot: 41 - 11 - 4 - 9 - 7
4 5 6 0 2 15,6 13,4a 15,7a 19,7 13,9a BI 03/01-07/10 2120 B 21/01-09/4 2100 BI 28/01-04/11 1609 n J
13/03-p/2m 2100 B 18/03-07/7 1609 n Tot: 101 - 13 - 14 - 14 - 28
4 0 3 P 0 16,5 16,1a 16,1a 18,3 14,0a BI
J
ST
L
ST
2 3 2 2 16,7 15,0 16,6 14,1a 13,2AK 13,2AK 20/01-07/6 2040 h 18/02-07/3 2100 n 09/03-06/11 1700 18/03-07/3 1609 n 29/03-01/10 2100 Tot: 105 - 8 - 14 - 15 - 35
12,7AK 12,8AK 13,0AM 12,5AK 12,3AK 19/01-06/10 2100 14/02-01/7m 2100 02/03-09/1m 2120 13/03-05/12 2100 29/03-01/3 2100 Tot: 88 - 16 - 13 - 5 - 30
12,2AK 12,0AK 12,7AM 07/02-09/2 14/02-06/5 22/02-06/1 07/03-09/1 28/03-09/6 2100 1620 2160 1640 2140 556.875
30134
40504
60337
60459
3083
535.500
30286
1850
16400
18199
16233
362.759
18213
30202
16138
24138
16 432.229
30754
1843
18132
1673
24111
734.556
30342
16839
1864
18285
16626
662.652
037
0160
032
60134
1643
540.252
6040
1515
5088
70253
1649*
594.000
18120
1599
14156
16214
16 767.014
70324
30372
70495
3049
1657
350.782
50247
30163
3044
0P
24229
727.253
60429
70666
1663
7059
60 Cecena Ås
Cecena Ås e. Ganymede u. Rimini Ås
Rekord: 11.4k - 11.7m - 13.5l
Grunnlag: 3.175.432 kroner
Mål: Mankehøyde 155 cm - Lengde 163 cm
Cecena Ås har vært en utrolig holdbar hest.
Han debuterte alt som 2-åring, og avsluttet
karrieren i romjula som 12-åring.
Som 3-åring ble han blant annet nummer to i
Ulf Thoresens Minneløp. Som 4-åring fulgte
han opp med seier i Habibs Minneløp. Karrieren som voksen elitehest har også vært svært innholdsrik. I to sesonger konkurrerte han i Frankrike. Av storløpsseirer her hjemme kan nevnes blant annet
seier i Prince Royals Minneløp på Klosterskogen og i Ludvig Nilsens Minneløp i Drammen som
12-åring. Cecena Ås har hevdet seg på alle distanser. Totalt startet Cecena Ås 166 ganger. Han endte
på trippelen i 57 av startene.
Cecena Ås har fransk pappa i form av Ganymede. En av Frankrikes aller beste avlshingster. Selv
vinner av flere Gruppe-1-løp, deriblant Oslo Grand Prix.
Moren Rimini Ås har lagd hele tre millioner i form av Cecena Ås, Riccione ÅS og Vesuvio Ås.
Mormoren Ala Melody har i sin tur igjen produsert hele fem hester med rekord på 1.12-tallet.
Cecena Ås står til bedekning på Asak Hestesenter, Mjønerudveien, 1923 Sørum
Henvendelser gjøres til hingsteholder Asak Hestesenter v/veterinær Hege Hjelkrem på tlf. 952 49 660
eller eier Alf Johnny Lunde på tlf. 412 60 175.
Priser for 2015: Påmelding 2.500 + mva + 12.000 + mva ved 30 dagers levende føll.
Annet: Føllavgift er 10.000 ved to eller flere hopper
TAXI - PÅSKEAFTEN
Grunnet kaos ved hovedinngang, vil alle drosjer hente/bringe ved barnehagen
som ligger mellom banen og sykehuset. Adkomst ut av porten ved måltårnet
og langs barnehagen.
Skien Taxi – 05210
Bamble Taxi – 35960220
Porsgrunn Taxi – 03536
Siljan Taxi - 94190003
Start ca. kl. 15.45
5. LØP
Hvite
Mix Sagodden Kro/Cecena Ås Hoppeløp
Varmblods
3-12-årige hopper høyest 50.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
2
Plass|
Trippel
2015:10-0-1-0-21,0v-4.0002014:10-1-3-1-0-16,9a-31.653
1
WONDER DREAM* (DK)
21001
19,6M SELF SUIT G.T.
2
17,6M U.S. LOVE ME
3
18,8M 4 år Brun HP v. Trophy Catch (US)
N. Madsen
e. Dare to Dream (S) v. Buzzin Brian Oppdr.: Danmark
T. Solberg
Eier: Danmark
T. Solberg
hvit m/blått sk.stk,ermer&belte + rekl
T. Solberg
* Vidar Hop (T) - Niels H. Madsen (T)
T. Solberg
2015:10-0-0-1-18,6a-3.0002014:5-0-1-2-0-16,8a-26.000
2
4 år Brun HP v. From Above (S)
K. Johansen
e. Pricessed G.T. v. Self Possessed Oppdr.: Terje Hotvedt
T. Solberg
Eier: Stall Maya
H. Holm
Hvit m/svarte ermer, reklame
H. Holm
J Eirik Høitomt (T) - May Anita Karlsen
H. Holm
2015:51-0-0-1-18,5a-18.0002014:4-1-1-1-0-18,8v-22.500
3
5 år Rød HP v. Love You (FR)
e. Dynavena S.T. (S) v. Biesolo Oppdr.: Synnøve Bøe & Terje Bøe
Eier: Stall U.S. Love Me
hvit,en blå/en rød erm,rødt belte+rekl
D Thor Borg (T) - Karoline Krogh-Hanssen (T)
T. Borg
T. Borg
T. Borg
L. Kolle
T. Borg
2015:31-0-1-0-18,7a-18.0002014:10-0-0-0-3-16,6a-30.500
4
N.Y. SWEET'N SASSY
4
19,7M BOLEYN GROUND
5
17,7M NINJA SIB (IT)
6
17,8M UTOPIA ZAFIRAH
7
18,1M ECHO OF LOVE (NL)
8
19,0M 4 år Brun HP v. S.J.'s Photo (US)
K. Brenden
e. Keyedup (S) v. Supergill Oppdr.: Edina Ydersbond
K. Brenden
Eier: Stig Fossen /Aurskog
K. Brenden
gul m/svart skråbånd.
K. Brenden
B Kenneth Brenden (S) - Stig Ingar Fossen (B)
K. Brenden
2015:30-0-1-1-18,3v-11.0002014:14-0-1-0-9-17,4a-37.500
5
4 år Mørkbr HP v. Trophy Catch (US)
S. Risa
e. Hilda E.R. (S) v. Super Tilly Oppdr.: Stall Årvoll Pluss
K. Johansen
Eier: Sverre Risa-Jan Risa
H. Eggen
Hvit m/gul&rød mansj,belte&krage,rekl
H. Eggen
B Hans Jørgen Eggen (S) - Sverre Risa (A)
H. Eggen
2015:40-0-1-1-16,1a-6.5002014:10-0-0-0-2-17,5a-6.000
6
8 år Svart HP v. Rite On Line (US)
S. Jessen
e. Circe D.* (DE) v. Cheetah Oppdr.: Italia
O. Østre
Eier: Madelen Rønvåg /Arendal
O. Østre
blå m/hvite sidefelt/ermring, reklame
O. Østre
ST Ole Johan Østre (T) - Madelen Rønvåg
O. Østre
2015:50-0-1-2-18,5a-10.5002014:9-0-1-0-3-16,6a-10.924
7
5 år Brun HP v. Steinlager (S)
L. Kolle
e. Irma Tilly (S) v. Coktail Jet Oppdr.: Stall Utopia
K. Johansen
Eier: Jeanette Ryen /Barkåker
G. Austevoll
Svart m/rødt belte,ermstr,mansj,rekl
G. Austevoll
G. Austevoll
J Gunnar Austevoll (T) - Jeanette Ryen
2015:60-0-0-3-18,6a-8.0002014:9-0-1-0-6-18,5a-23.000
8
4 år Brun HP v. Quaker Jet* (FR)
e. Memory Boko (NL) v. Barbeque Oppdr.: Nederland
Eier: Stall Echo of Love
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
D Lars Anvar Kolle (T) - Karoline Krogh-Hanssen (T)
T. Borg
E. Høitomt
L. Kolle
T. Borg
J. Untersteiner
2015:30-2-0-0-17,7v-19.0702014:3-1-0-1-1-18,1a-22.137
9
PRINCESS OF LOVE (S)
9
17,7M DIVIDED DREAM
10
18,1K AMIBUCKAROONEWS O.S.
11
17,9M CARMEN BOWL
12
19,1M 5 år Mørkbr HP v. Olimede (FR)
D. Olsson
e. Princess (S) v. Pine Chip Oppdr.: Sverige
D. Olsson
Eier: Stall Damenes Venner
D. Olsson
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
B. Westergaard
B Tom Erik Solberg (T) - Bo Westergaard (T)
B. Westergaard
2015:71-0-1-4-18,1v-28.5002014:5-0-1-0-0-18,0a-5.000
10
4 år Mørkbr HP v. Dream Vacation (US)
Å. Tengsareid
e. Huxtable Lady (S) v. Huxtable Hornline Oppdr.: Stall Oddsnet
Å. Tengsareid
Eier: Elisabeth Eide /Nordagutu
Å. Tengsareid
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
Å. Tengsareid
K Åsbjørn Tengsareid (T) - Elisabeth Eide (A)
Å. Tengsareid
2015:41-0-0-0-18,4a-12.0002014:8-1-0-0-3-17,9v-22.000
11
6 år Brun HP v. Buckaroo K. (US)
J. Gaustad
e. Ami News v. Super News Oppdr.: Stall Sørfjell
J. Gaustad
Eier: Katarina Østerholt /Porsgrunn
E. Høitomt
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
E. Høitomt
K Dag-Sveinung Dalen (S) - Katarina Østerholt
E. Høitomt
2015:20-0-1-1-20,8a-8.0002014:4-1-2-0-0-19,1v-33.500
12
5 år Rødbrun HP v. Super News (S)
e. More Speed v. More Chips Oppdr.: Kristin Randgaard & Bjørn R. Larsen
Eier: Bjørn Roger Larsen /Våler I Solør
Mørkblå med gul reklame/bånd
D Kristian Malmin (T) - Trond Anderssen (T)
5
O. Mikkelborg
O. Mikkelborg
K. Malmin
O. Mikkelborg
O. Mikkelborg
|
Tot: 11 - 1 - 3 - 2 - 0
16,9AK 35.653
ÅL 20/10-09/5 1600 ST 09/11-08/8 2140 K 24/11-02/9 2100 K 11/12-04/2 2100 K 01/01-05/6 2100 Tot: 6 - 0 - 1 - 2 - 1
0 2 2 2 3 16,9a 19,6 18,1a 19,0a 21,0 g B 03/09-01/2 2140 K 16/09-02/5 2100 J
25/09-02/8 2100 M 07/10-05/3 2140 J
20/03-05/1 2100 Tot: 9 - 2 - 1 - 1 - 1
2 3 3 0 5 17,6 20,2 16,8ag 20,0ag 18,6a M
B
B
J
BI
- 1 4 0 dg a 18,5a 18,9 20,9ag M 07/10-07/8 2140 BI 07/12-02/12 2100 M 24/02-07/5 2140 M 10/03-01/11 2140 J
20/03-05/9 2100 Tot: 17 - 0 - 1 - 1 - 10
0 0 3 1 0 19,8a 19,9 20,0 18,7a 18,7a B 18/12-02/3 2100 B 23/12-02/3 2140 B 14/01-05/2 2140 B 31/01-03/10 2100 B 18/03-02/7 2160 n Tot: 35 - 1 - 1 - 3 - 5
4 0 3 0 6 18,7a br g 19,7 19,7a 18,3 K 29/11-02/2 2100 ST 11/01-03/6 2160 J
16/01-08/4 2100 J
03/03-03/3 1609 J
20/03-05/5 2100 Tot: 20 - 0 - 2 - 2 - 8
4 5 0 3 0 20,0a 18,7 24,2 g 16,1a dist a J
16/01-08/5 2100 D 26/01-02/8 2100 J
17/02-05/1 1609 J
27/02-03/2 2100 K 26/03-02/9 1700 Tot: 15 - 0 - 1 - 0 - 9
4 0 4 0 3 22,9 18,5a 18,9a 18,8ag 18,5a B
B
K
B
Å
0 5 4 0 - 19,0 18,9a 19,0a 18,9ag dg KR 17/10-01/5 2140 JÆ 09/12-01/12 2140 KR 11/01-03/6 2160 B 25/02-05/2 2140 B 04/03-09/1 2140 Tot: 12 - 1 - 1 - 1 - 4
1 3 2 0 2 18,2 0157
18,1a 0213
18,0 034
20,4 g 3020
17,7 2421*
J
17/02-03/2 2100 D 02/03-04/2 2100 D 09/03-02/7 1700 M 17/03-04/10 2140 K 26/03-02/7 1700 Tot: 17 - 2 - 0 - 0 - 4
3 1 5 0 4 19,9a 20,0 18,1 br ag 18,9a K 11/12-04/5 2100 K 17/01-03/9 2100 K 10/02-02/8 2100 K 19/03-04/6 2100 K 26/03-02/10 1700 Tot: 6 - 1 - 2 - 1 - 1
4 0 - 1 0 19,9ag 20,0ag dg a 18,4a 19,9a B
D
J
J
BI
1 0 2 3 4 19,4 20,8 g 19,1 21,5 20,8a 16,8AM 18,5AM 27/01-04/5 2140 12/02-03/6 2100 n 25/02-05/4 2140 20/03-05/4 2100 27/03-05/9 2100 Tot: 13 - 1 - 0 - 1 - 3
16,6AM 17,4AM 16,1AK 16,6AM 18,5AM 21/01-05/1 2140 12/02-03/11 2100 n 19/02-02/5 2100 12/03-04/6 2100 19/03-04/5 2140 Tot: 6 - 1 - 2 - 1 - 1
18,1AM 18,0AM 18,4AM 20,8AM 05/11-01/12 2140 16/11-03/1 2100 21/12-03/2 2120 16/01-08/6 2100 28/01-01/3 2100 n 068
1529
1560
1532
1429
29.000
2042
1218
40113
30281
1864
40.500
1082
12120
3086
1849
14 48.500
301888
40649
12323
14797
18158
48.500
1251
30106
30263
15380
301021
45.000
151358
14823
16171
12415
18193
44.424
16139
161010
12136
12667
14227
31.000
24153
12339
1296
12149
0233
41.207
33.500
12112
1449
1420
1240
14208
37.000
15311
15155
12128
1268
1422
41.500
2072
1548
1555
1662
1559
Start ca. kl. 16.10
6. LØP
Svarte
Plutos AS
Varmblods
3-12-årige høyest 150.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
3
Plass|
Trippel
2015:20-0-0-2-15,9a-4.0002014:8-2-0-0-0-15,5v-30.000
1
SPEEDFIGHTER E.
21001
15,5M WILMA RUDOLPH
2
17,9M CHIP VA BENE
3
16,6M HOT FIGHTER
4
16,6M 6 år Rød V v. Juliano Star (FR)
K. Kvasnes
e. Ann Speedy T. v. Speedy Tomali Oppdr.: Egil Stensrud
K. Kvasnes
Eier: Petter Landsrød /Kjøpmannskjær
P. Midtfjeld
Rød m/svart skulderstk & ermer, rek
K. Kvasnes
J Kristine Kvasnes (S) - Petter Landsrød
K. Kvasnes
2015:41-1-0-0-15,9a-25.0002014:12-1-0-0-4-15,4a-26.000
2
8 år Brun HP v. Super News (S)
A. Heisholt
e. Lady Damona F. v. Damons Pride Oppdr.: Andre Aronsen
A. Heisholt
Eier: Sandra Heisholt-Celina Heisholt
A. Heisholt
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
A. Heisholt
K Dag-Sveinung Dalen (S) - Alexander Heisholt (T)
A. Heisholt
2015:50-1-1-1-16,2a-14.0002014:19-0-2-1-8-15,7a-38.500
3
6 år Brun HP v. Lindermann G.T.
Å. Tengsareid
e. Crown Chip U.S. (US) v. Pine Chip Oppdr.: Stall Grenerie AS
J. Eilertsen
Eier: Margit Rønningen /Siljan
J. Eilertsen
Blå m/hvitt sk.felt,mansj,ermr,rek/hv
Å. Tengsareid
K Adrian Solberg Akselsen (S) - Margit Rønningen
J. Eilertsen
2015:10-0-0-1-18,0a-2.5002014:12-0-0-0-9-14,0a-25.000
4
6 år Brun V v. Hot Chili Pepper
e. Filia Cold v. Freezing Cold Oppdr.: Henning Lundgaard
Eier: Anette Andersen /Froland
Gull m/hvit kile&sidef,svart mansj,rek
ST Silje Kristin Eilertsen (S) - Anette Andersen (P)
K. Malmin
K. Malmin
V. Tjomsland
S. Eilertsen
S. Eilertsen
2015:70-0-1-3-16,4a-11.0002014:12-1-0-0-5-17,6v-27.000
5
MASTER AND COMMANDER
5
17,6K WORTH THE WAIT (CA)
6
15,7K TRINITY D. (DK)
7
17,9M MACHOLINE
8
16,7K 6 år Mørkbr V v. Broadway Hall (US)
J. Undem
e. Juicy San (S) v. Piper Cub Oppdr.: Hilde J. Svendsen
J. Undem
Eier: Erland Bjørntvedt /Skien
J. Undem
Grønn m/hvite vinkler & gull kant, rek
J. Undem
K Marius Høitomt (S) - Erland Bjørntvedt
T. Ellefsen
2015:30-1-0-0-17,9a-7.0002014:19-0-4-1-7-15,3a-51.500
6
7 år Rød V v. Revenue (S)
J. Eilertsen
e. Crimmings (CA) v. Mr Lavec Oppdr.: Canada
K. Malmin
Eier: Madelen Engen Skarsholt /Revetal
E. Høitomt
Todelt svart/gull, hvit kant
K. Malmin
J Josefine Eilertsen (S) - Anne M Engen Skarsholt
K. Malmin
2015:71-1-0-1-17,3a-21.0002014:10-2-3-1-3-16,4a-62.500
7
5 år Brun V v. Earthquake* (US)
Å. Tengsareid
e. Una Sweep (DK) v. Crown Sweep Oppdr.: Danmark
Å. Tengsareid
Eier: Chris Tommy Simonsen-Svein Tore Kihle
Å. Tengsareid
Hvit m/gul&rød mansj,belte&krage,rekl
Å. Tengsareid
J Hans Jørgen Eggen (S) - Tor Olaf Halle (T)
L. Bø
2015:50-0-1-2-17,0v-11.0002014:13-0-3-1-6-15,9a-48.500
8
7 år Brun V v. Super News (S)
e. Tamina Line v. Tamin Sandy Oppdr.: Ninni Renathe Kristoffersen
Eier: Narve Ydse /Andebu
Rød m/svarte erm, hvit ermr,sjakkr,rek
J Herman R. Tvedt (S) - Narve Ydse
G. Gundersen
G. Gundersen
G. Gundersen
M. Gundersen
M. Gundersen
|
Tot: 26 - 4 - 4 - 0 - 7
15,1AK 108.000
B 20/08-07/10 2100 J
31/10-03/11 2100 J
23/11-04/6 1600 J
03/03-02/7 1609 D 17/03-01/4 1700 Tot: 47 - 4 - 3 - 4 - 15
0 0 0 5 6 17,1a 17,6a 18,8 17,8ag 15,9ag J
21/12-04/8 1609 K 08/01-04/2 2100 K 17/01-08/6 2100 J
06/02-03/2 2100 K 19/02-03/5 1700 Tot: 53 - 1 - 5 - 5 - 23
0 1 0 2 0 16,1a 19,0a 19,1a 15,9a 18,8ag K 08/01-04/1 2100 B 21/01-03/4m 2100 K 19/02-03/12 1700 D 24/02-01/2 2100 D 14/03-05/4 2100 Tot: 35 - 1 - 2 - 3 - 20
3 0 0 2 6 19,2a 17,8a 18,2a 20,6a 16,2a J
D
ST
K
J
4 6 0 5 14,8a 17,4a 16,8a 18,0a K 17/01-04/3 2100 K 10/02-01/6 1700 ST 08/03-06/6 2140 K 19/03-03/8 2100 K 26/03-07/1 2100 Tot: 32 - 1 - 8 - 3 - 10
- 4 0 3 5 dg 17,7a 17,8a 18,4 19,0a K 29/11-03/3 2100 M 09/12-01/4 1640 K 01/01-04/2 1700 BI 28/01-06/2 1609 n J
20/03-04/7 2100 Tot: 19 - 3 - 5 - 1 - 5
2 2 2 0 - 19,1a 16,0a nc a 17,9a dg a K 10/02-01/5 1700 K 19/02-03/4 1700 M 10/03-05/1 2140 K 19/03-03/4 2100 K 26/03-07/2 2100 Tot: 28 - 2 - 6 - 3 - 11
2 0 0 0 6 17,5a 18,9a 17,3a 18,7 19,3a L
J
B
J
M
5 0 - 3 6 17,2 19,8 dg a 18,3 17,0 15,2AK 15,7AK 14,0AK 04/10-03/12 14/10-04/7 30/11-05/7 19/03-02/7 29/03-06/3 1609 1700 1609 2100 1609 141.500
Tot: 28 - 3 - 1 - 2 - 10
16,4AK 15,3AK 16,4AK 15,9AM 24/01-06/2 14/02-10/1 25/02-06/11 27/02-04/11 21/03-12/5 2140 3100 1609 2100 2160 30399
15109
1598
1090
1065
1559
1850
50142
14217
1429*
137.500
18643
1577
141032
10106
40492
140.500
15397
1261
15332
14458
14 99.000
40712
10100
14564
14332
14128
113.500
15411
15142
1427*
24326
14231
88.470
1031
1441
16149
14124
14174
121.500
50161
60855
241150
14604
301059
Start ca. kl. 16.30
7. LØP
Beige
Duestien Spill og Kiosk
Kaldblods
3-15-årige høyest 50.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 30.001 kr.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
4
Plass|
Trippel
2015:20-0-0-2-33,4v-5.0002014:9-0-1-2-5-32,0v-25.000
1
LILLE SENUMSPRINSEN
21001
32,0M REMVINNI
2
33,8M ALSAKER PUMBAA
3
33,8M NUVRE SPIK
4
31,2M NESS TJO VIKTOR
5
32,7M SEPMI NASTI
21201
30,3M MIRA
2
31,6M 5 år Brun V v. Ridder Prinsen
J. Undem
e. Granli Lill v. Braute Oppdr.: Marion Langhelle
J. Undem
Eier: Thore Smith-Marit Hellekjær Smith
F. Hamre
Sv., blå sk.stk stolpe, sølv seler,rek
J. Undem
ST Johan Herbjørn Undem (T) - Thore Smith
J. Undem
2015:51-0-1-1-33,8v-16.5002014:5-0-0-1-3-35,1a-11.500
2
6 år Mørkbr HP v. Moe Odin
G. Austevoll
e. Ulvdonna v. Lapp Nils Oppdr.: Wigdis Remme & Terje Remme
G. Austevoll
Eier: Wigdis Remme-Terje Remme
G. Austevoll
Svart m/rødt belte,ermstr,mansj,rekl
G. Austevoll
J Gunnar Austevoll (T) - Terje Remme (A)
G. Austevoll
2015:10-1-0-0-33,9v-5.0002014:9-1-0-0-5-33,8v-21.000
3
4 år Brun H v. Åsajerven
T. Solberg
e. Alsaker Kosi v. Kos Knekten Oppdr.: Annbjørg S. Mikalsen
G. Austevoll
Eier: Stall Furuheim
K. Johansen
svart m/hvitt skråbånd,mansj. gr.sømme
E. Grohs
L. Kolle
K Espen Grohs (A) - Kai Hj. Grønli
2015:10-0-0-1-32,2a-2.0002014:5-1-1-1-1-31,2v-23.000
4
8 år Brun H v. Spikeld
L. Kolle
e. Nuvre Tussa v. Troll Jahn Oppdr.: Halvor Øyen
L. Kolle
Eier: Halvor Øyen /Sauland
L. Kolle
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
L. Kolle
K Lars Anvar Kolle (T) - Halvor Øyen
G. Gundersen
2015:00-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
5
6 år Mørkbr V v. Alm Viktor
P. Buer
e. Paja Stjerna v. Pajaprins Oppdr.: Suldal Hestesenter AS
T. Solberg
Eier: Suldal Hestesenter AS /Sand
P. Buer
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
G. Mikkelsen
F Tom Erik Solberg (T) - John Ragnvald Ness
P. Buer
2015:30-2-0-1-30,3v-17.5002014:7-1-0-1-4-31,2v-22.500
6
7 år Rød HP v. Qvadrigo (S)
E. Høitomt
e. Sorbstjerna v. Røder Oppdr.: Kjell T. Grunnsvoll & May Grunnsvoll
G. Austevoll
Eier: Kjell Trygve Grunnsvoll /Gjerstad
K. Kvasnes
Rød m/svart skulderstk & ermer, rek
K. Kvasnes
K. Kvasnes
J Kristine Kvasnes (S) - Connie Engebråthen (T)
2015:20-0-0-1-32,2a-3.0002014:20-0-0-0-11-31,6v-27.500
7
5 år Brun HP v. Skibber
e. Eira v. Hof Lundin Oppdr.: Eivind Gravdal
Eier: Eivind Gravdal /Hof
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
J Åsbjørn Tengsareid (T) - Eivind Gravdal (T)
E. Gravdal
E. Gravdal
E. Gravdal
E. Gravdal
E. Gravdal
2015:40-1-0-2-32,0a-12.0002014:5-0-0-2-0-32,6a-8.500
8
VALLE MAX
5 år Mørkbr H v. Järvsöfaks (S)
e. Valle Eldi v. Elding Oppdr.: Nils Ø. Vallesether
Eier: Arne Petter Titland /Stathelle
rød, grønne ermer,sv.sk.stk,mansj,rekl
K Jan Rune Gaustad (T)
3
32,4M G. Flåten
T. Solberg
T. Solberg
L. Kolle
J. Gaustad
2015:41-0-2-0-29,4v-28.0002014:8-0-0-0-4-32,8v-11.000
9
10
11
K 01/01-03/4 2100 J
16/01-04/5 2100 J
27/02-07/6 2100 D 09/03-07/2 2120 K 19/03-06/3 2100 Tot: 10 - 1 - 1 - 0 - 5
- 0 5 3 1 dg 40,1 34,8 33,9 33,8 K 30/09-03/7 1700 K 23/10-09/1 2100 n B 06/11-03/7 2100 J
13/12-07/2 2100 K 19/03-06/11 2100 Tot: 8 - 1 - 1 - 1 - 2
0 4 6 - 2 br g 34,7 34,3ag dg 33,9 K 29/05-01/1 2100 K 16/06-05/12 2100 K 21/07-09/9 2100 B 06/11-03/9 2100 D 24/03-02/2 2100 Tot: 3 - 1 - 1 - 0 - 0
1 2 - 7 5 33,7 g 31,2 dg a 35,6ag 32,2a F
07/05-p/1 2060 F
21/05-05/1 2040 F
28/05-01/1 2040 n BT 27/10-03/3 2120 F
24/03-p/1 2040 Tot: 10 - 1 - 2 - 1 - 5
P - 1 2 P 33,5 dg 32,9 32,7 r 31,3 M 15/07-09/5 2160 B 31/07-03/1 2100 D 02/03-03/8 2120 J
13/03-02/4 2100 K 19/03-08/5 2100 Tot: 29 - 0 - 0 - 0 - 17
5 0 4 2 2 31,9 g br a 34,0 30,3 31,5a J
B
K
K
J
0 4 0 5 32,0 32,0a 33,2ar 32,2a 0 2 4 0 4 32,6ag 35,3 32,4 35,8 32,0a J
10/10-05/4 2100 J
16/01-04/10 2100 J
14/02-03/8 2100 D 02/03-03/2 2120 B 11/03-09/1 2160 Tot: 6 - 2 - 1 - 1 - 2
0 3 1 0 3 35,7 g 38,6 36,0 35,3 g 29,4 J
21/12-08/2 2120 K 08/01-08/1 2100 J
16/01-04/7 2100 J
27/02-07/2 2120 K 19/03-08/4 2100 Tot: 17 - 1 - 2 - 2 - 2
4 2 1 1 3 34,6 38,5 38,3 g 33,3 31,6a D 28/10-05/2 2100 BI 21/03-p/2 2120 ST 25/01-02/1 2140 J
13/03-02/7 2120 K 26/03-p/4 2100 Tot: 7 - 2 - 2 - 0 - 0
- P - - P dg 15168
38,9 g 0P
dg 1852
g5 g 12322
37,3 g 0P
M
M
B
M
B
2 1 1 0 0 34,5 34,4 32,7 32,4 g 32,3 g 35,1AM 34,3AM 32,2AM 31,5AM 32,0AM 26/12-04/1 30/12-02/9 17/01-01/3 19/03-08/3 29/03-04/3 B
K
J
J
D
32,0AM 26/06-02/3 01/01-03/3 06/02-05/5 14/02-03/2 24/03-02/5 2100 2120 2100 2120 2100 Tot: 12 - 1 - 0 - 2 - 4
5
33,3M LINUS B.
6
31,1M BOL TORE
7
32,3M O. Østre
O. Østre
J. Mjølnerød
J. Mjølnerød
O. Kjenner
2120 2100 1700 2100 2100 Tot: 12 - 0 - 2 - 3 - 3
BJØRNEMYR VICTORIA
4 år Mørkbr H v. Horgen Tore
e. Pålnett v. Elding Oppdr.: Ole C. Ødegaard
Eier: Kjell Bjørnstad /Stabbestad
burgunder m/gul hestesko & to ermringe
M Jan Roar Mjølnerød (T)
34,5 33,0 33,1 34,8 33,4 29,4M 6 år Svartbrun V v. Sundbo Kravall* (S)
S. Løvvold
e. Evensmarie* v. Pål Even Oppdr.: Oddgeir Berge
A. Stensen
Eier: Stall P.M.S. Racing
A. Løvdal
Hvit m/svarte ermer, reklame
E. Høitomt
ST Eirik Høitomt (T) - Margrethe Nilsen
E. Høitomt
2015:42-0-0-0-32,3v-25.0002014:3-0-2-0-0-34,5v-12.500
12
2 3 5 4 6 4
4 år Mørkbr HP v. Alm Viktor
O. Kjenner
e. Bjørnemyr Blesa v. Moe Odin Oppdr.: Monica Mathiesen & Leif-M. Mathiesen
O. Kjenner
Eier: Ole-Christian Kjenner-Monica Mathiesen
O. Kjenner
Svart m/oransje stolpe,rekl.
O. Kjenner
M Ole-Christian Kjenner (S)
O. Kjenner
2015:20-0-0-0 -02014:0-0-0-0-0-,-0
30.000
K 23/10-09/3 2100 n ST 09/11-07/1 2180 ST 30/11-02/4 2160 ST 11/01-07/1 2160 ST 08/02-07/3 2180 Tot: 10 - 1 - 0 - 2 - 4
HORGEN GAUTE
4 år Lysbrun H v. Horgen Tore
P. Midtfjeld
e. Yxbo Tøsen (S) v. Gaute Oppdr.: Stall Elling
A. Akselsen
Eier: Stall Elling
A. Akselsen
Blå m/hvitt sk.felt,mansj,ermr,rek/hv
A. Akselsen
J Adrian Solberg Akselsen (S) - Lars O. Romtveit (T)
Å. Tengsareid
2015:42-1-1-0-31,6a-39.0002014:2-0-0-0-2-34,6v-4.500
|
Tot: 11 - 0 - 1 - 2 - 7
31,6AM 33,5AM 16/12-08/3 13/01-02/4 25/02-04/4 10/03-02/4 25/03-09/1 2160 2180 2160 2160 2140 1569
1070
15187
12131
10119
28.000
12268
12125
16836
14210
1087
26.000
12103
1571
12438
15167
10107
25.000
1039
1532
1545
1245
1263
25.500
0P
2019
1835
1516*
0P
40.000
15177
12127
12136
1261
1816*
47.000
15558
12568
1591
18564
18 33.500
12178
12105
1480
15139
1269
39.000
15397
12104
15510
12114
30172
43.500
10142
1049*
1252
16203
1850
48.500
37.500
1071
1086
1559
1221
30272
Start ca. kl. 16.50
8. LØP
Lilla
Mets Sportsbar
Kaldblods
3-15-årige høyest 275.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 155.001 kr.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
5
1
Plass|
Trippel
2015:00-0-0-0 -02014:8-3-1-1-2-28,9a-144.000
1
NESS TJO STJERNA
21001
30,7M LØVLAND SPØKEN
2
29,2M ARBBOLAS
3
28,8M LÅHNE LUKAS
4
27,1K HULDRE OSKAR
21201
27,9M 4 år Mørkbr HP v. Mørtvedt Jerkeld
P. Buer
e. Paja Stjerna v. Pajaprins Oppdr.: Suldal Hestesenter AS
P. Buer
Eier: Suldal Hestesenter AS /Sand
T. Solberg
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
T. Solberg
F Tom Erik Solberg (T) - John Ragnvald Ness
T. Solberg
2015:80-1-1-3-28,2a-21.0002014:21-0-2-1-7-29,1a-43.500
2
5 år Lysbrun V v. Spang Best
K. Bjørnerød
e. Løvland Blessa v. Golan Oppdr.: Erik Bruno Eriksen
K. Bjørnerød
Eier: Kari-Anne Aasen /Tana
K. Bjørnerød
blå m/hvite sidefelt/ermring, reklame
K. Bjørnerød
K. Bjørnerød
M Ole Johan Østre (T) - Kristian Bjørnerød (T)
2015:10-0-0-1-29,5v-2.0002014:2-0-0-0-1-28,8v-5.000
3
6 år Svart V v. Ulsrud Igel
K. Johansen
e. Horgen Sjura v. Pål Even Oppdr.: Trine Standahl & Svein Norum
G. Austevoll
Eier: Tonje Kristine Minge /Skreia
G. Austevoll
Svart m/rødt belte,ermstr,mansj,rekl
G. Austevoll
BI Gunnar Austevoll (T) - Jan-Erik Minge
G. Austevoll
2015:20-0-0-1-30,2a-2.0002014:14-1-2-4-4-27,1v-85.000
4
8 år Svart H v. Mørtvedt Jerkeld
Ø. Tjomsland
e. Klingilita v. Elding Oppdr.: Anders Magne Låhne
V. Hop
Eier: Odd-Bjørnar Ingebrigtsen-Anne Grete Rasmussen
E. Høitomt
hvit m/blått sk.stk,ermer&belte + rekl
G. Austevoll
J Vidar Hop (T) - Anne Grete Rasmussen (T)
G. Austevoll
2015:60-1-2-3-28,9v-46.0002014:22-4-2-4-6-27,9v-145.500
5
6 år Blakk H v. Tangen Scott
e. Tufte Huldra v. Klaastad Ulv Oppdr.: Lars O. Romtveit
Eier: Lars O. Romtveit /Skoppum
Blå m/hvitt sk.felt,mansj,ermr,rek/hv
J Adrian Solberg Akselsen (S) - Lars O. Romtveit (T)
A. Akselsen
A. Akselsen
A. Akselsen
A. Akselsen
A. Akselsen
2015:52-2-0-1-27,9a-95.0002014:16-1-2-1-5-29,0v-52.000
6
TOJO PRINSEN
2
6 år Mørkbr H v. Eldfaksen* (S)
e. Kvikk Mona v. Arnaprinsen Oppdr.: Kjell Jostein Herheim
Eier: Oddvar Dahlen /Nøtterøy
Rød m/blått sk.stk/seler, reklame
J Geir Flåten (T) - Oddvar Dahlen
29,0M G. Flåten
G. Flåten
G. Flåten
T. Espedal
T. Espedal
2015:50-1-0-2-29,0a-12.5002014:21-2-4-1-13-27,1v-134.500
7
HAUGESTAD JON
3
27,1M VALLE FRYD
4
26,5M 7 år Mørkbr H v. Lex Jon
E. Gravdal
e. Dora Mi v. Alm Hellin Oppdr.: Thore Johan Bakke
E. Gravdal
Eier: Eivind Gravdal /Hof
E. Gravdal
Hvit m/gul&rød mansj,belte&krage,rekl
E. Gravdal
J Hans Jørgen Eggen (S) - Eivind Gravdal (T)
E. Gravdal
2015:10-0-0-1-27,6v-2.5002014:23-1-1-2-8-25,6a-79.000
8
7 år Svart HP v. Åsajerven
e. Hjelset Edda v. Elding Oppdr.: Nils Ø. Vallesether
Eier: Team Hest
Hvit m/svarte ermer, reklame
K Eirik Høitomt (T) - Rita Kaasa
J. Undem
T. Solberg
J. Undem
J. Undem
E. Høitomt
2015:51-2-0-0-27,8a-37.0002014:21-2-4-2-9-25,0v-141.500
9
GJØNDIN
5
25,0M AABY ELDA
6
29,0M MEDIAAS ODIN
7
29,2M HAFELL PRINSEN
8
29,5M 6 år Mørkbr H v. Moe Odin
D. Dalen
e. Aldina v. Alm Svarten Oppdr.: Bjørn Kåre Herbjørnrød
D. Dalen
Eier: Bjørn Kåre Herbjørnrød /Sandefjord
K. Johansen
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
K. Johansen
J Kai Johansen (T) - Bjørn Larsen (T)
E. Rennesvik
2015:30-0-1-1-29,0v-7.5002014:12-0-0-1-5-28,4a-19.250
10
8 år Brun HP v. Elding
K. Dalsbotten
e. Aaby Kine v. Bork Rigel Oppdr.: Stall Tove
O. Østre
Eier: Jørn Fostvedt-Hans Farsjø
T. Solberg
Mørkblå m/burg. ermer, reklame
M. Høitomt
K Anette Frønes (A) - Jørn Fostvedt
A. Frønes
2015:30-2-0-1-29,2v-24.6652014:2-2-0-0-0-29,2v-45.000
11
10 år Brunsvart H v. Moe Odin
J. Mjølnerød
e. Salsnes Jerka v. Jerker Oppdr.: Stall Mediaas
J. Mjølnerød
Eier: Christine E. Masser /Kråkerøy
J. Mjølnerød
burgunder m/gul hestesko & to ermringe
C. Kjenner
M Jan Roar Mjølnerød (T)
J. Mjølnerød
2015:60-0-0-2-30,3v-5.5002014:27-3-1-1-7-28,7a-75.000
12
8 år Svart H v. Prins Juventus
e. Kine Lill v. Lyngsvarten Oppdr.: John Øystein Gjønnes
Eier: John Øystein Gjønnes /Fannrem
hvit,en blå/en rød erm,rødt belte+rekl
J Thor Borg (T) - Eivind Gravdal (T)
E. Jensen
H. Eggen
J. Eilertsen
Å. Tengsareid
E. Gravdal
|
Tot: 8 - 3 - 1 - 1 - 2
28,9AM 144.000
F
29/07-09/1 2040 BT 11/10-06/1 2100 t K 30/10-03/2 2100 BI 08/11-03/12 2100 n K 24/11-06/1 2100 Tot: 38 - 0 - 5 - 2 - 16
1 - 1 3 1 30,7 1821*
dg 100343
31,0a 1826
28,9ag 200228
31,1 3019*
BI 07/02-04/9 2600 K 19/02-04/10 2120 J
27/02-06/11 2100 M 10/03-04/4 1640 M 17/03-01/11 2140 Tot: 15 - 4 - 2 - 4 - 4
- 6 0 3 0 dg 33,0 g 32,4 g 28,2a 29,8ag BI 22/11-05/5 2100 M 17/12-04/5 1640 B 21/05-05/6 2160 B 30/07-02/1 2660 D 24/03-04/11 2100 Tot: 31 - 3 - 3 - 4 - 8
1 3 4 0 5 31,1 29,7 28,8 br 29,5 B 08/10-04/5 2160 n ST 01/11-05/1 2140 B 21/11-06/12 2100 BI 28/01-05/4 1609 n BI 07/02-04/3 2620 Tot: 41 - 6 - 3 - 6 - 16
3 3 3 6 0 29,8 28,1 30,8a 30,2a 32,4 J
B
D
K
ST
2 4 3 3 29,8ag 28,9a 30,0a 28,9 1 2 1 2 27,9a 29,8a 28,7a 30,0a K 08/01-01/5 2100 J
27/02-02/10 2100 D 02/03-02/5 2120 M 10/03-06/6 2140 B 18/03-06/4 2100 n Tot: 52 - 3 - 2 - 6 - 13
0 0 5 2 6 35,9arg 30,8a 30,8 29,8a 29,0ag ST
ST
K
B
J
4 - - 0 5 30,4 g dg dg a 29,2 g 27,6 D 19/01-01/9 1700 B 31/01-04/1 2160 B 11/02-04/12 2100 J
27/02-02/5 2100 B 18/03-06/3 2100 n Tot: 47 - 4 - 3 - 8 - 16
2 0 0 1 2 29,2a 31,3 29,6a 27,8a 28,1a K 29/11-05/7 1700 J
05/12-03/2 2140 n J
17/02-04/1 2100 K 19/03-05/1 2100 K 26/03-04/3 1700 Tot: 16 - 5 - 3 - 1 - 3
5 0 0 5 3 29,6a 31,8 g 31,1a 29,0 29,0a M 16/12-05/9 2640 B 31/12-05/1 2160 B 11/02-05/1 2160 B 18/02-06/3 2100 n FÆ 23/03-07/5 2660 Tot: 78 - 4 - 4 - 6 - 22
1 1 2 5 2 31,4a 29,2 29,9 29,5a 29,2 g D
B
B
D
J
4 - - - P 30,3 dg a dg dg 31,3 g 28,2AK 30,9AM 29,5AM 28,9AL 17/02-04/9 04/03-06/1 14/03-06/1 19/03-05/3 28/03-04/7 2100 2600 2500 2100 2180 106.500
27,9AK 05/02-04/11 14/02-05/2 04/03-06/3 14/03-06/5 28/03-04/4 1609 2100 2600 2500 2180 Tot: 61 - 3 - 10 - 4 - 33
27,9AK 25,6AK 01/11-08/3 2140 n 09/11-06/4 1640 01/12-03/3 2100 20/12-05/8 2160 20/03-02/1 1620 28,4AK 29,5AM 28,7AM 26/01-08/4m 2120 18/02-06/5 2100 n 28/02-02/5m 2140 02/03-02/6 2100 13/03-p/6 2120 1857
1529
20103
30520
10122
141.000
30104
50485
15101
30137
50119
10116
3067
5089
1630*
50 240.500
1270
5021
3067
50100
50 263.500
1478
14630
18460
16467
30171
258.750
Tot: 53 - 4 - 10 - 4 - 22
26,1AM 136.003
231.500
Tot: 47 - 5 - 5 - 6 - 17
B
J
B
D
ST
50613
16511
141327
14273
16805
60126
1575
1549
100580
1668
270.500
1646
50582
24234
14428
3037
202.750
15820
15186
10302
16329
16121
156.165
15208
3033
1541
3055
031
179.500
12661
30687
15369
18241
0P
2015:50-2-0-2-27,1v-20.5002014:19-0-5-4-8-27,5a-128.500
13
TUNDRA
7 år Svart HP v. Lome Elden
e. Heftig v. Mentor Mollyn Oppdr.: Nicolai Gaustad
Eier: Astrid Marie Gaustad /Trondheim
rød, grønne ermer,sv.sk.stk,mansj,rekl
K Jan Rune Gaustad (T)
9
27,1K J. Gaustad
J. Gaustad
M. Berdalen
J. Gaustad
J. Gaustad
2015:50-1-1-2-28,6a-24.5002014:20-0-5-4-9-25,5a-164.500
14
TY TINN
10
26,7M STOLT ODIN
11
27,7M 5 år Brun V v. Lome Elden
K. Bjørnerød
e. Ty Eldi v. Spikeld Oppdr.: Nils-Ole Robøle
K. Bjørnerød
Eier: Runar Skofterud /Kråkerøy
K. Bjørnerød
Rød m/blå seler, hvit ermstr/søm
K. Bjørnerød
M Kristian Bjørnerød (T)
K. Kvasnes
2015:60-1-1-0-29,6a-12.0002014:29-2-2-0-10-26,7a-92.750
15
6 år Brun H v. Mørtvedt Jerkeld
e. Stolt Embla v. Lome Elden Oppdr.: Odin Viken
Eier: Odin Viken /Høylandet
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
J Åsbjørn Tengsareid (T) - Lars O. Romtveit (T)
P. Midtfjeld
Å. Tengsareid
Å. Tengsareid
Å. Tengsareid
J. Eilertsen
Tot: 41 - 2 - 12 - 5 - 16
BT
B
ST
J
ST
27,5AK 21/02-07/8 2120 n 0 29,7 28/02-01/12 1609 2 29,5a 08/03-04/8 2160 13 31,9 20/03-02/3 1620 2 27,1 28/03-08/4 2140 Tot: 29 - 2 - 7 - 6 - 11
25,5AL 242.000
50479
15853
18383
16360
60 225.000
B 15/01-04/4 2100 L
24/01-07/9 2140 BI 13/02-02/1 2100 B 28/02-01/7 1609 K 19/03-05/10 2100 Tot: 58 - 6 - 6 - 3 - 17
2 4 3 - 4 31,9a 28,6a 29,2a dg a 29,0 K
B
J
B
K
0 0 - 3 0 32,5 g 31,3 g dg a 29,6ag 30,1 26,7AM 17/01-07/10 31/01-04/3 17/02-04/2 28/02-01/1 19/03-05/11 2120 2160 2100 1609 2100 1218
5029*
1680
15115
1652
222.250
50236
50438
1078
1589
16156
PÅSKEN 2015:
TRENINGSTIDER LØPSBANE:
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
30/3
31/3
1/4
2/4
3/4
4/4
5/4
6/4
7/4
TIL KL. 15.30
TIL KL. 19.30
TIL KL. 15.30
TIL KL. 12.00 (INGEN PREPARERING)
STENGT
STENGT
TIL KL. 15.30 (INGEN PREPARERING)
TIL KL. 15.30 (INGEN PREPARERING)
TIL KL. 19.30
ÅPNINGSTIDER KONTOR:
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
MANDAG
TIRSDAG
30/3
31/3
1/4
2/4
3/4
4/4
6/4
7/4 KL. 08.00-15.00
KL. 08.00-15.00
KL. 08.00-15.00
LUKKET
KL. 09.00 – LØPENES SLUTT
KL. 09.00 – LØPENES SLUTT
LUKKET
KL. 08.00-15.00
TERMINLISTE 2015
APRIL
FRE
LØR
TOR
TOR
3.V65
4.V75
16.V65
30.X2
MAI
JUNI
JULI
TOR
TIR
TOR
14.V65
19.L
28.X2
TOR
TIR
TOR
MAN
4.X2
16.L
18.X2
29.V65
MAN
TOR
6.V65
30.X2
AUGUST
MAN
TOR
10.V65
20.X2
SEPTEMBER
TIR
LØR
15.L
OKTOBER
26.V75
TOR
TIR
TOR
8.V65
20.L
29.V65
NOVEMBER
TOR
5.V65
12.V65
DESEMBER
TIR
TOR
1.L
10.V65
TOR
TOR
26.V65
Start ca. kl. 17.05
9. LØP
Lyse grønne
Handelskompaniet Peer Gynt
Varmblods
3-12-årige norskfødte høyest 300.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken
Vinner
Tvilling
2
Plass|
Trippel
2015:60-0-2-3-16,2a-15.5002014:10-1-0-0-4-15,3a-22.000
1
PRINCE MOONLIGHT FUN
21001
16,5M HIGH CARTIER
2
15,6M N.Y. LOVE GAME
3
15,4M SKY AIR BORN G.G.
4
15,7M RIVERLANDS MR. HITMAN
5
16,4M LONELY ON LINE
6
15,7M SUPER TAIFON
7
16,5M BURST OF STARDUST
8
15,9M 7 år Brun V v. Prince Birchwood L.
M. Finsand
e. Funny April v. Myles Hanover Oppdr.: Veslemøy & Angelica Ingolfsrud
T. Solberg
Eier: Rune Hansen /Skien
S. Løvvold
Blå m/gull seler&stjerner, reklame
S. Løvvold
K Tom Erik Solberg (T) - Rune Hansen
A. Heisholt
2015:50-1-0-1-14,6a-10.0002014:13-2-0-1-2-13,8a-40.000
2
8 år Mellombr. V v. Kendrick Hanover (US)
A. Heisholt
e. Pippi Laukko (FI) v. Black Laukko Oppdr.: Kåre Dybdahl
A. Heisholt
Eier: Dagmar Ellingsen-Tone Mehla
A. Heisholt
rød m/sølvgrå ermer/sk.stykke, reklame
A. Heisholt
K Alexander Heisholt (T)
A. Heisholt
2015:62-2-2-0-13,7a-75.0002014:12-2-0-3-3-15,4v-75.500
3
5 år Brun V v. Look de Star (FR)
M. Høitomt
e. Keyedup (S) v. Supergill Oppdr.: Edina Ydersbond
F. Hamre
Eier: Flaata Stable AS /Rjukan
F. Hamre
Delt mørkblå/lysblå, reklame
F. Hamre
J Frode Hamre (T)
F. Hamre
2015:50-0-1-0-15,1a-3.5002014:19-2-2-1-7-13,9a-66.500
4
7 år Mørkbr H v. Face Of Speed (S)
G. Mikkelsen
e. Sky Dancer v. Super News Oppdr.: Haakon Guttormsen & Kristen Gundersen
E. Høitomt
Eier: Tronn T. Gundersen-Silje T. Gundersen
G. Mikkelsen
Grønn m/hvite vinkler & gull kant, rek
G. Mikkelsen
ST Marius Høitomt (S) - Silje T. Gundersen
M. Høitomt
2015:00-0-0-0 -02014:4-3-0-0-1-12,9a-53.000
5
8 år Brun H v. Mr. Commissioner (US)
K. Mathisen
e. Kobra Adel (S) v. Nevele Action Oppdr.: Stall Riverland
K. Malmin
Eier: Bjørn Roger Larsen /Våler I Solør
K. Malmin
Mørkblå med gul reklame/bånd
K. Malmin
D Kristian Malmin (T) - Trond Anderssen (T)
K. Malmin
2015:40-0-0-0-17,1a-02014:16-0-2-2-3-14,7a-32.500
6
7 år Brun HP v. Rite On Line (US)
Å. Tengsareid
e. Lady Lonely Hill v. Super News Oppdr.: Stall Lonely Hill
Å. Tengsareid
Eier: Siv Marie Kittelsen /Hof
Å. Tengsareid
rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
Å. Tengsareid
J Åsbjørn Tengsareid (T) - Siv Marie Kittelsen
L. Kolle
2015:50-1-0-2-15,9a-20.0002014:17-0-2-3-7-14,4a-48.369
7
6 år Brun H v. Super News (S)
H. Tvedt
e. Tomalia v. Speedy Tomali Oppdr.: Svenhaug AS
H. Tvedt
Eier: Harald Krogh-Hanssen-Karoline Krogh-Hanssen
H. Tvedt
hvit,en blå/en rød erm,rødt belte+rekl
H. Tvedt
D Thor Borg (T) - Karoline Krogh-Hanssen (T)
J. Eriksen
2015:30-1-1-0-15,2a-14.0002014:25-0-2-4-11-14,5a-71.000
8
7 år Brun HP v. Cigar Bar (US)
e. Sugar Frances v. Sugarcane Hanover Oppdr.: Jørgen Storm-Paulsen
Eier: Marielle Bråthen-Erik Gravdal
Hvit m/svarte ermer, reklame
K Eirik Høitomt (T) - Marielle Bråthen
V. Hop
E. Høitomt
T. Espedal
E. Høitomt
E. Høitomt
2015:10-0-0-0-16,2a-02014:13-1-0-1-7-15,5a-36.000
9
THAI MADONNA
9
8 år Brun HP v. Victory Party (US)
e. Thai Madelene v. Zoot Suit Oppdr.: Siv Teigen Bergslien
Eier: Elisabeth Eide /Nordagutu
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
K Dag-Sveinung Dalen (S) - Elisabeth Eide (A)
16,2M T. Borg
D. Dalen
E. Hafskjold
Å. Tengsareid
A. Akselsen
2015:30-1-0-2-16,4a-14.5002014:5-1-1-1-2-15,8a-49.000
10
PANTINI
10
17,9M LORD BEXLEY
11
16,7M AQUA IMPRESSION
12
16,3M 7 år Brun V v. Rite On Line (US)
L. Kolle
e. Adelene Match v. Caribbean Sea Oppdr.: Øistein Eriksen
L. Kolle
Eier: Svein Bergan-Martine Foldvik Anvik
L. Kolle
Hvit/blå,rødt sk.felt/beige ermf,rekl
L. Kolle
J Lars Anvar Kolle (T) - Svein Bergan
M. Pedersen
2015:60-0-2-1-15,4a-12.0002014:19-0-0-2-9-15,3a-31.500
11
8 år Svart V v. Super Nick (US)
K. Malmin
e. Jato Frazer (US) v. Speedy Crown Oppdr.: Stall Eldo
H. Andersen
Eier: Lise Therese Halvorsen /Seljord
K. Malmin
hvit m/blått sk.stk,ermer&belte + rekl
K. Malmin
K Vidar Hop (T) - Lise Therese Halvorsen
H. Andersen
2015:50-1-1-1-16,0a-14.5002014:9-0-0-0-4-14,8a-10.500
12
7 år Mørkrød V v. Mr Pine Chip* (US)
e. Aquarelle v. Alf Palema Oppdr.: John S. Vatn
Eier: Uta Bolme /Kvernaland
Rød m/svart skulderstk & ermer, rek
F Kristine Kvasnes (S) - Arild Bolme
6
J. Undem
E. Nedrebø
E. Nedrebø
E. Nedrebø
E. Nedrebø
|
Tot: 58 - 7 - 5 - 10 - 18
14,3AK 291.000
B 04/02-04/9m 2100 K 19/02-06/10 1700 B 26/02-01/9m 2100 K 19/03-07/8m 2100 K 26/03-05/10 2100 Tot: 53 - 9 - 4 - 3 - 11
5 6 3 3 5 16,2a 17,9a 16,7a 17,4a 19,3 ST 11/01-04/6 1609 K 17/01-04/11 2120 BI 28/01-04/2 1609 n K 10/02-05/4 2100 K 19/02-06/11 1700 Tot: 27 - 6 - 3 - 5 - 7
2 5 0 0 0 14,6a 19,2 18,1ag 19,0a 18,1a BI 07/02-06/5 2100 B 18/02-03/12 1609 n B 11/03-08/11 1609 K 19/03-01/3 1700 K 26/03-01/10 1700 Tot: 52 - 9 - 3 - 3 - 18
3 2 3 1 1 18,7a 15,3a 13,7a 14,9a 17,6a ST 11/01-04/4 1609 K 17/01-06/8 2500 ST 25/01-06/10 2140 ST 08/03-03/3 1609 K 26/03-05/7 2100 Tot: 37 - 7 - 5 - 5 - 6
3 0 0 0 - 15,1a 18,4a 18,2a 15,4a dg B 14/11-02/5 2100 B 06/06-03/11 1609 D 17/06-01/1 2100 D 03/07-10/8 2100 J
13/07-03/1 1609 Tot: 48 - 2 - 5 - 7 - 13
6 5 1 1 1 17,1a 15,3a 16,6 16,4 12,9a J
26/12-06/2 2100 ST 25/01-01/5 2140 B 19/02-05/11 1609 n J
03/03-01/5 2100 B 18/03-04/2 2660 n Tot: 45 - 3 - 5 - 6 - 18
0 0 0 0 0 17,0a 17,3ag 17,3a 17,1a 17,9 BI 28/01-03/3 2100 n B 25/02-09/7 2600 B 04/03-03/2 2100 D 14/03-07/1 2100 B 25/03-06/6 2100 Tot: 61 - 5 - 6 - 8 - 22
2 0 5 - 6 17,9a 18,0a 15,9a dg 16,0a J
K
ST
K
K
- P 2 3 0 dg a 20,4 17,5a 15,2a 20,0 g 0 4 - 0 18,3a 19,1ag dg a 16,2a B 10/12-07/11 2100 n B 20/12-07/2 2100 K 17/01-02/5 1700 J
30/01-06/10 1609 BI 07/02-06/4 2100 Tot: 62 - 0 - 7 - 10 - 26
2 5 2 6 5 17,0a 4082
15,8a 100153
16,7a 1560
16,4a 1685
18,8a 50298
J
06/02-06/11 1609 K 10/02-04/13 2100 K 19/02-05/11 2100 J
27/02-04/10 2100 K 19/03-01/4 1700 Tot: 64 - 4 - 5 - 10 - 20
3 5 3 0 0 15,4a 18,2a 18,2a 18,8 16,8ag ST
F
F
F
F
4 2 0 3 0 17,9 16,1a 16,0a 16,6a 17,4a 13,8AM 13,7AK 13,9AK 12,9AK 14,7AM 14,4AM 14,5AM 26/12-05/10 10/02-p/2 22/02-03/11 19/03-01/9 26/03-05/6 1609 2100 2140 1700 2100 248.959
15,5AK 04/11-01/5 2100 29/11-08/4 1700 11/12-07/4m 2100 03/03-05/10 1609 31/03-03/11 2100 15,2AK 14,3AK 11/01-02/2 2140 20/01-02/11 2040 h 03/02-05/10 1600 h 17/02-05/2 2040 n 03/03-06/12 2040 n 251.500
5086
24169
2458
1612*
1617
285.500
1090
50212
1678
16129
18239
260.333
1056
12408
1220*
15104
2432
15823
16343
10145
10366
30483
244.869
30201
30587
30784
50190
24550
261.000
15303
0P
18211
16196
18125
209.500
Tot: 44 - 3 - 5 - 5 - 12
14,3AK 10215
40665
3088
1085
18379
295.500
Tot: 71 - 2 - 6 - 8 - 30
K
K
K
J
D
1566
18147
1252
1446
18170
12512
18114
15617
10523
10 188.223
177.500
16661
10599
16239
14150
16673
214.500
16282
142631
10150
14431
14524
Vil du kjøpe V75-hesten med monsteravslutningene?
INFO
ANG. MONTELØP
Gigant Super selges, kun 5000,-*
Montérytter skal ved løpsbanens utgang ha tilgjengelig assistent som kan overta hesten, og
skal selv møte Det
direkte
til kontrollveiing
plassering
blant de fire
fremste
samme
gjør 9når
andre
løpshester
i det
somekvipasjer
blir i mål er
oppnådd.
tidenes løpshestauksjon i Norge!
Rytter,
inklusiv
utstyr –Alle
sal (inkludert
voilock/salunderlag,
bryste,
og nummer*= pris
pr. andel.
hestene fra
Folkehesten 2014
blirryggstykke
solgt i forbindelse
dekken)
og
rytters
egen
bekledning
(inkludert
sikkerhetsvest
og
hjelm),
–
veie
minimum
med en auksjon på Bjerke lørdag 22. november kl 18. Nå kan DU bli
med
65 kilo. Rytter er selv ansvarlig for å oppfylle den oppgitte minimumsvekt. Gyldig vektog
eie
hestene
videre
via
DNTs
andelslagskonsept
hesteeiere.no.
mål er det som fremkommer av den vekt som benyttes på den aktuelle banen.
NB! Tilbudet gjelder kun til 17. november.
Rytter skal, etter
løp
med plassering
blantsalgs»
de fire første
plasser i mål, møte direkte til kontrollLes mer
under «Til
på www.hesteeiere.no
*=
m
og
veiing. Rytter som ikke møter til kontrollveiing, skal sanksjoneres tilsvarende som ved understigelse av minimumsvekten med 0,5 kg eller mindre. Banedommernemnden kan bestemme at
det skal foretas vektkontroll av ryttere utover de fire første plassene i mål.
Vinner av auksjonsløpet og finaledeltager i Kriteriet,
Oaks og Prinsesse Märtha Louises pokalløp
Ican Youcan selges, kun 5000,-*
Det samme gjør 9 andre løpshester i det som blir
løpshestauksjon
Trenger tidenes
du elektriker
? Ki Norge!
ontakt oss!!!
*= pris pr. Alt
andel.
Alleelektriske
hestene fra
Folkehesten 2014
blirog
solgt
i forbindelse
innen
installasjoner,
alarmer
data
kan brannvarsling
brannvarsling
med enViauksjon
på Bjerkei landbruket!
lørdag 22. Autorisert
novemberpåklElotec
18. Nå
kan DU bli med
for landbruk og husdyrrom. Det beste på markedet.
og eie
hestene
videre via
DNTs av
andelslagskonsept
hesteeiere.no.
Vi kan
internkontroll!
Godkjent
Gjensidige for internkontroll
i landbruket.
NB! Tilbudet gjelder kun til 17. november.
KORT
SAGT!!
VI KAN
Les mer
under
«Til salgs»
på LANDBRUK!
www.hesteeiere.no
Floodmyrvn. 17, 3946 Porsgrunn. Telefon: 35 51 61 30
[email protected]
Viktig melding!
Fra innmeldingsdagen mandag 2. februar er
fristen for innmelding endret til kl 08.30 på alle
baner, både på nett og per telefon.
Starterklæringen finner som tidligere sted
mellom kl 10.00 og 11.00.
*=
m
og
FURUHEIM TRENINGSENTER
i Skien, har stall med plass til 14 hester til leie.
Nærmere opplysninger på tlf. 35 59 14 50.
Søknad sendes senest 10. april til:
Telemark Toto AS, Box 2664, 3702 Skien, eller
[email protected]
OVERNATTING AV HEST
Vennligst gi beskjed senest Onsdag 1.april kl. 12.00
Tlf: 35 59 14 50
Husk egen vannbøtte/krybbe ved overnatting!
Vi kan ikke garantere overnattingsplass til hester som ikke skal starte.
I følge nye sikkerhetsbestemmelser må alle selv gjøre klar boksene med flis
ved ankomst. Flis kan hentes i container v/Hall A.
Husk å tømme boksene for flis etter bruk!!!
Hotell bestilling:
Thon Høyers Hotel – 35 90 58 00
Comfort Bryggeparken – 35 91 21 00
Sportellet Skien Fritidspark – 35 54 10 40
(vis a vis travbanen)
Bordbestilling
Pris pr person som betales i henhold til
tilsendt faktura.
Send bestilling med navn, adresse og
antall pers på mail til:
[email protected]
BJERKE TRAVBANE
VG Oslo Grand Prix 2015
MENY RESTAURANT
Lørdag 13. juni
Carpaccio av okse, ruccola, revet parmesan
********
Grillet ørret på karriblomkålkrem, sautert babyspinat og
aromasopp, amaldinepotet, skalldyrskum.
********
Friske frukter, kesamkrem og mandelstang
kr 595
inkl kaffe, program og inngang
MENY RESTAURANT
Søndag 14. juni
Hummer naturell
********
Salviestekt kalvemørbrad, grønnsaksterrine,
bernaisepotetpurré, pastinakkrem og morkelsaus
********
Jordbærterte med vaniljekrem
kr 795
Inkl kaffe, OGP-glass, program og inngang
RANGERINGSTALL 2013/2014 - V65 KLOSTERSKOGEN TRAVBANE
VINNERNR. I LØPENE:
DATO:
06.06.
13.06.
29.07.
16.09.
23.09.
30.09.
17.10.
24.10.
31.10.
02.12.
12.12.
09.01.
10.03.
20.03.
27.03.
10.04.
18.04.
29.05.
16.06.
21.07.
28.07.
09.10.
16.10.
23.10.
30.10.
24.11.
29.11.
01.12.
11.12.
01.01.
08.01.
19.02.
19.03.
26.03.
Gj.snitt
V65-1
2
8
2
4
11
5
13
2
6
4
5
6
5
6
7
11
4
4
2
12
9
7
10
12
3
2
2
4
5
6
1
9
3
10
6
V65-2
2
12
6
10
9
2
11
7
7
1
3
6
2
4
5
8
12
5
9
6
4
4
11
5
2
6
4
3
9
7
1
3
1
1
6
V65-3
3
3
1
7
1
5
1
2
2
10
4
13
11
4
5
9
2
10
1
1
9
6
3
9
1
1
5
4
10
8
5
6
1
15
5
V65-4
1
10
7
8
1
12
4
4
3
8
8
7
6
4
7
1
15
2
1
6
5
11
1
3
5
5
7
4
12
8
2
1
7
7
6
V65-5
3
12
2
1
2
7
1
1
3
5
5
8
6
1
6
10
4
14
11
1
3
4
11
1
4
11
1
3
4
1
3
4
6
8
5
V65-6
1
11
12
3
6
10
2
2
11
10
4
9
9
6
1
7
3
10
1
4
6
12
6
3
2
1
5
8
5
2
6
2
3
9
6
RANGERING VINNER:
SUM
12
56
30
33
30
41
32
18
32
38
29
49
39
25
31
46
40
45
25
30
36
44
42
33
17
26
24
26
45
32
18
25
21
50
33
V65-1
2
4
4
1
6
1
1
1
1
2
2
3
8
1
1
2
1
2
1
8
2
6
5
4
2
6
2
1
1
2
1
1
1
1
2,56
V65-2
2
2
4
1
2
4
1
1
3
1
2
1
1
2
1
9
8
2
1
2
1
7
4
4
2
1
1
5
2
2
1
1
6
6
2,74
V65-3
4
2
3
1
4
1
1
1
2
7
4
4
1
2
9
1
6
2
2
2
1
3
2
3
2
1
1
4
1
1
2
2
1
3
2,53
V65-4
3
2
4
1
1
5
4
1
2
2
8
1
5
3
1
4
3
2
1
6
1
7
1
1
3
1
6
2
1
3
2
3
2
4
2,82
V65-5
2
1
5
3
2
6
1
1
2
1
1
3
4
2
1
1
1
6
3
1
3
4
11
1
4
11
1
6
1
1
1
3
1
2
2,85
V65-6
SUM
1
14
1
12
1
21
3
10
1
16
5
22
2
10
1
6
1
11
1
14
1
18
9
21
1
20
2
12
2
15
5
22
1
20
2
16
1
9
1
20
1
9
2
29
1
24
2
15
2
15
1
21
1
12
8
26
3
9
2
11
1
8
4
14
4
15
1
17
2,21 15,71
UTBETALING
28 196
2 636
193 389
508
8 582
81 946
480
110
256
2 358
2 654
204 850
61 259
7 349
1 595
114 853
50 190
28 064
1 466
126 331
222
1 016 544
165 207
992
7 896
11 660
784
74 910
85
2 826
279
8 812
8 627
28 915
66 024
For 5 rette
420
68
6 018
28
180
779
25
0
20
67
100
812
534
307
30
697
366
483
82
333
0
21 995
696
44
243
70
24
2 151
0
82
0
293
205
698
1 113
2. april Skjærtorsdag
5. april 1. påskedag
kl. 15.00
kl. 17.00
Flotte løp og påskemoro!
i påsken med trav
på Momarken!
www.momarken.no
Nr1 Trykk Grefslie, 69 89 83 00
OG
Bjerkebanens oppdretningsløp
Innskuddsløp for 2-årige norskfødte varmblodshester (født 2013)
Bjerke Travbane onsdag 11. november 2015.
1609 m autostart. Likestart. Fortrinnsregelen gjelder ikke.
Ellers gjelder vanlige avvisningsregler.
Garanterte premier kr. 100.000-50.000-25.000-15.000-10.000. Kr. 3.000 til øvrige fullførte.
Laurbærkrans, seiersdekken og gavepremier til oppdretter, eier, trener, oppasser og kusk.
Kun et innskudd
Påmelding:
Alternativ 1: Kr. 2.000 innen 30. mars.
Alternativ 2: Kr. 4.000 innen 30. juni.
Om det er færre en 40 hester påmeldt innen 30. juni kan Bjerke Travbane AS innstille løpet.
Innskuddet vil da bli tilbakebetalt.
Om samlet innskudd overstiger den totale premiesummen 218.000 30. juni vil hele beløpet
bli lagt i premiesummen.
Innmelding til selve løpet kunngjøres i løpsbulletinen for november 2015
Ved færre en 5 anmeldte/starterklærte hester vil Bjerke Travbane As innstille løpet.
Det samlede innskuddet i dette løpet vil da bli lagt inn i et 3-års løp for de påmeldte hestene.
3-års løpet vil i så fall bli avviklet på Bjerke Travbane første halvår 2016.
Påmelding: [email protected]
Opplysninger vi trenger: Hestens navn, eiers navn og adresse.
Mobilnummer eller e-post adresse.
WWW.BJERKE.NO
A
Returadresse:
Telemark Toto A/S
Postboks 2664
3702 Skien
Omsetning kr.: .................... Utbet. i gevinster kr.: .................... Ant. solgte komb.: ...........
Avdeling
1. 2. 3.4.5.
Rett V5-rekke
Antall kombinasjoner igjen
Verdi
TI PÅ TOPP, mest markert på innleverte kuponger, rangering reservehestsystem
1. avd.
2. avd.
3. avd.
4. avd.
5. avd.
Omsetning kr.: .................... Utbet. i gevinster kr.: .................... Ant. solgte komb.: ...........
Avdeling
1.2.3. 4.5. 6.
Rett V65-rekke
Antall kombinasjoner igjen
Verdi
TI PÅ TOPP, mest markert på innleverte kuponger, rangering reservehestsystem
1. avd.
2. avd.
3. avd.
4. avd.
5. avd.
6. avd.
Omsetning kr.: ....................
DD-1, vinner/odds:
DD-2, vinner/odds:
Dagens Dobbel-odds:
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatricians

20 cards

Create Flashcards