NM for dametravkusker 2014

advertisement
Lørdag
Mandag
20.6.september
17.00
februar kl.kl.18.00
Drammen Travbane
5/2012 ••kr.
Nr.Nr.
25/2014
kr.25,–
25,–
Sponsorer:
• Hobro Bygg AS
• ABC Rørservice AS
• Stall Pål Sem
• Ragnar J. Svinningen
• Øveren Anleggsdrift AS
• Eiksenteret Buskerud
• Brødr. Nilsen AS
NESTE LØPSDAG:
• Gyda Vikersund Kiosken
Tirsdag 23. september kl. 13.30
• Norsk Dametravforbund
Årets første løp i DNTs Unghestserie
•NM for
dametravkusker
Buskerud Travforbunds dag
neSte LØpSDAG: Tirsdag 28. februar kl. 13.30 – Lunsjtrav
1
Drammen Travbane A/S:
Styret:
Trygve Bjørge (leder), Mattis Asplin (nestleder), Endre Storhaug, Knut Gunnholt og Roar Schinnes.
Evelyn Stillerud (1. varamann).
Administrasjon:
Adresse: Boks 1600, 3007 Drammen
Telefon: 32 21 87 00
Kontortid: Mandag–fredag 08.00–15.30
Daglig leder: Hans R. Bakken 916 77 277
Sportsansvarlig: Tron Gravdal 916 77 278
Baneansvarlig: Leif Arne Kleven 916 77 281
Sekretær/forbundssekretær: Birthe Austevoll 916 77 274
Funksjonærer (kfr. oppslagstavler om endringer):
Løpsleder:
Hovedstarter:
Dommere:
Måldommer:
Plassjef:
Løpsreferent:
Veterinær:
Sanitetstjeneste:
Dagens
tidsplan
Ola Slåtsveen
Bjørn Hjermundrud
Petter Hansen (formann), Cathrine Windelstad, Ove Bjerkeset
Tine Mailen Bakken
Theresa Paulsen
Claus Hagen
Sveinung Loe
Norsk Folkehjelp Sanitet Sande & Omegn
Kl.17.00 Stevnestart
Kl.17.05 Mønstringsløp
Kl. 17.15 Montéprøveløp
Kl. 17.45 1.løp
Kl. 18.15 2.løp/V65-1.avd. – NM-løp – Innleveringsfrist V65
Kl. 18.35 3.løp/V65-2.avd. – NM-løp
Kl. 18.55 4.løp/V65-3.avd.
Kl. 19.15 5.løp/V65-4.avd./V5-1.avd. – NM-løp – Innleveringsfrist V5
Kl. 19.35 6.løp/V65-5.avd./V5-2.avd./DD-1 – NM-løp – Innleveringsfrist DD
Kl. 19.55 7.løp/V65-6.avd./V5-3.avd./DD-2
Kl. 20.00 Seiersseremoni NM for Dametravkusker
Kl. 20.15 8.løp/V5-4.avd.
Kl.20.30 9.løp/V5-5.avd.
2
Startende kusker dagens løp:
Kusk
Kjører i løp
Aarlie Renate (T)
Akselsen Adrian Solberg (S)
Alm Berit Tveter (A)
Antonsen Cato (T)
Bendiksen Stine Marlen (T)
Bjerring Jan Martin (T)
Bjørnbeth Ragnhild (S)
Dalen Dag-Sveinung (S)
Drageset Jan Inge (A)
Eilefsen Stian (T)
Eilertsen Silje Kristin (S)
Espedal Trine-Alice T. (S)
Finsand Martine (A)
Flåten Geir (T)
Fløttum Mette (S)
Fløysand Tommy (A)
Frønes Anette (A)
Johansen Kai (T)
Kals Vilde M. (A)
Kvasnes Kristine (S)
Mikkelborg Olav (T)
Mjølnerød Frode (A)
Nilsen Per Ludvig (T)
Rennesvik Erlend (S)
Robertsen Amanda (A)
Ruttenborg Øyvind (T)
Sagholen Odd Arne (T)
Sandvik Liss-Karin (A)
Schie Espen Andre (A)
Steinseth Bjørn (T)
Tijunelis Ernestas (S)
Tvedt Herman R. (S)
2, 3, 5, 6
8
2, 3, 5, 6
4, 7, 9
1, 2, 3, 5, 6
8
2, 3, 5, 6
1, 4, 7, 8
9
7, 8, 9
2, 3, 4, 5, 6, 8
2, 3, 5, 6, 9
2, 3, 5, 6
8, 9
2, 3, 5, 6
9
2, 3, 4, 5, 6
1, 4, 7, 8, 9
8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 4, 7, 8, 9
9
7, 8
1, 7
2, 3, 5, 6
1
4, 7, 8
2, 3, 5, 6
4
1, 4, 7, 8
4
1, 4, 7, 8
Bane
D
J
BI
M
D
D
L
D
J
M
J
J
ST
J
B
J
K
B
K
J
B
M
*
B
L
BI
M
HA
M
BI
D
BT
Ant. løp
2014
67
92
37
274
94
232
107
456
1
28
87
21
49
216
34
51
86
763
15
394
383
62
52
46
89
160
200
92
1
352
14
182
Plassering Seiers-%
0-3-4
4-5-6
2-3-1
17-14-22
4-13-9
29-27-24
11-9-8
41-29-46
0-0-0
3-3-2
6-9-10
2-3-2
4-5-7
33-20-24
4-2-3
2-5-5
6-7-7
72-87-62
2-2-3
44-28-36
25-39-34
2-3-3
5-10-4
4-7-4
10-11-9
6-10-11
12-15-18
8-7-5
0-0-0
37-32-40
1-1-0
15-14-17
0
4
5
6
4
12
10
8
0
10
6
9
8
15
11
3
6
9
13
11
6
3
9
8
11
3
6
8
0
10
7
8
Innkjørt kr
101.000
196.500
98.000
825.500
259.300
1.100.000
419.000
1.510.000
2.000
142.500
358.750
81.000
218.000
1.597.000
134.000
163.500
286.500
4.944.500
80.500
1.646.500
2.172.500
118.500
460.500
297.000
497.000
391.000
843.750
298.000
0
1.348.000
30.500
843.500
Velkommen til damene
Endelig er det klart for NM for dametravkusker 2014. De driftige damene i DrammenTravets
Dameklubb har planlagt og jobbet med arrangementet lenge. Tolv av landets beste kvinnelige
kusker møtes til dyst over fire løp. Mesterskapet har fått sitt eget preg i rosa farge. I den
forbindelse vil også DrammenTravets Dameklubb gi et bidrag til Kreftforeningens Rosa
Sløyfe-aksjon.
Årets mesterskap faller også sammen med Norsk Dametravforbunds 20-års jubileum. De har
sitt eget jubileumsløp i det siste NM-løpet. Vi vil takke mesterskapets sponsorer for støtten,
og takket være de er det ekstrapremier i samtlige løp i dag. Vi vil også takke samtlige
hesteeiere og trenere som stiller til dagens NM-løp.
Dagen innledes med Dametravforbundets landssamling, og avsluttes med NM-bankett. Vi
ønsker representanter fra hele landet velkommen til Drammen, og ønsker deltakerne lykke til
i årets NM.
Tron Gravdal, Sports- og arrangementsansvarlig
3
NM for dametravkusker 2014
Kristine Kvasnes
Stine Marlen Bendiksen
Liss-Karin Sandvik
Ragnhild Bjørnbeth
Anette Frønes
Silje Kristin Eilertsen
Martine Finsand
Renate Aarlie
Amanda Robertsen
Mette Fløttum
Trine Alice T. Espedal
Berit Tveter Alm
Jarlsberg - Tittelforsvarer
Karriere totalt:
2119 starter – 235 seirer –
innkjørt kr 8 494 743
Karriere 2014:
386 starter – 44 seirer –
innkjørt kr 1 705 293
Harstad
Karriere totalt:
829 starter – 63 seirer –
innkjørt kr 2 179 650
Karriere 2014:
87 starter – 7 seirer –
innkjørt kr 260 500
Harstad
Karriere totalt:
890 starter – 89 seirer –
innkjørt kr 3 050 040
Karriere 2014:
95 starter – 4 seirer –
innkjørt kr 267 710
Leangen
Karriere totalt:
888 starter – 54 seirer –
innkjørt kr 2 701 697
Karriere 2014:
111 starter – 11 seirer –
innkjørt kr 438 875
Klosterskogen
Karriere totalt:
407 starter – 30 seirer –
innkjørt kr 1 313 723
Karriere 2014:
84 starter – 6 seirer –
innkjørt kr 286 500
Jarlsberg
Karriere totalt:
555 starter – 36 seirer –
innkjørt kr 1 860 469
Karriere 2014:
87 starter – 6 seirer –
innkjørt kr 358 750
Sørlandet
Karriere totalt:
213 starter – 30 seirer –
innkjørt kr 970 250
Karriere 2014:
47 starter – 4 seirer –
innkjørt kr 213 000
Drammen
Karriere totalt:
700 starter – 25 seirer –
innkjørt kr 1 525 198
Karriere 2014:
70 starter –
innkjørt kr 109 317
Leangen
Karriere totalt:
240 starter – 31 starter –
innkjørt kr 1 776 042
Karriere 2014:
92 starter – 10 seirer –
innkjørt kr 525 732
Bjerke
Karriere totalt:
288 starter – 28 seirer –
innkjørt kr 1 139 756
Karriere 2014:
34 starter – 4 seirer –
innkjørt kr 134 000
Klosterskogen
Karriere totalt:
249 starter – 9 seirer –
innkjørt kr 626 500
Karriere 2014:
19 starter – 2 seirer –
innkjørt kr 72 000
Statistikk inneholder resultater både sulky- og montéløp.
4
Biri
Karriere totalt:
2942 starter – 211 starter –
innkjørt kr 5 488 888
Karriere 2014:
36 starter – 2 seirer –
innkjørt kr 96 000
Fordeling av hester i NM løpene
Fordeling av hestene er basert på hestens startpoeng ved innmeldingstidspunktet.
Deltakere
Kristine Kvasnes
Liss Karin Sandvik
Anette Frønes
Martine Finsand
Amanda Robertsen
Trine Alice Espedal
Stine Marlen Bendiksen
Ragnhild Bjørnbeth
Silje Kristin Eilertsen
Renate Aarlie
Mette Fløttum
Berit Tveter Alm
Løp 2 (1/4)
Løp 3 (2/4)
D
D
A
B
B
C
D
A
A
B
C
C
A
A
B
C
C
D
A
B
B
C
D
D
Løp 5 (3/4)
Løp 6 (4/4)
C
C
D
A
A
B
C
D
D
A
B
B
B
B
C
D
D
A
B
C
C
D
A
A
Poengskala NM for damer 2014
Deltakere
Løp 2
(1/4)
Løp 3
(2/4)
Løp 5
(3/4)
Kristine Kvasnes
Liss-Karin Sandvik
Anette Frønes
Martine Finsand
Amanda Robertsen
Trine Alice T. Espedal
Stine Marlen Bendiksen
Silje Kristin Eilertsen
Ragnhild Bjørnbeth
Renate Aarlie
Mette Fløttum
Berit Tveter Alm
5
Løp 6
(4/4)
Poeng
totalt
Plass
Start ca. kl. 17.05
Mønstringsløp
1700 m. Voltestart.
Periode/tidskrav:
1.5-15.9: Varmblods 1.24,0 – 1.35,0 Kaldblods: 1.45,0 – 2.05,0
16.9-30.11: Varmblods 1.24,0 – 1.32,0 Kaldblods: 1.45,0 – 2.00,0
2014:00-0-0-0 -02013:0-0-0-0-0-,-0
SANDER INVALLEY
17001
Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
2 år Brun H v. Dream Vacation (US)
e. Sara Invalley v. Deliberate Speed
Oppdr.: Truls Desserud
Eier: Truls Desserud /Prestfoss
mørkblå med lysblå og hvit v.
T. Desserud
D 02/09-b/3 1700 33,2 D Truls Desserud (A)
2014:00-0-0-0 -02013:0-0-0-0-0-,-0
Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0
1
LANA DIVISION
2
0
2 år Brun HP v. L'Ideal Bricois (FR)
e. Soquili v. Coktail Jet
Oppdr.: Eina Avlssenter DA
Eier: Hanne Kristin Andersen-Terje Alstad Johansen
Delt svart/rød
R. Aarlie
D 02/09-b/2 1700 30,4 g D Renate Aarlie (T) - Hanne Kristin Andersen
2014:00-0-0-0 -02013:0-0-0-0-0-,-0
Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
B
0
2
BEAT'EM ALL
3
0
2 år Brun V v. Boardwalk Hall* (US)
e. Veralyn Transs R. (DE) v. Tagliabue
Oppdr.: Anita Eigeland & Odd Ivar Madshaven
Eier: Lise Stavn-Atle Halvorsen
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
D. Dalen
B
D Dag-Sveinung Dalen (S) - Pål Sem (T)
2014:00-0-0-0 -02013:0-0-0-0-0-,-0
B
0
3
KALDBEKK BORKEN
2 år Huskbrun V v. Bork Odin
e. Fraun Stine v. Ilmin
Oppdr.: Inger Amundsen & Tor Haugland
Eier: Stall Pengebingen
Mørk blå m oransje skulderstykke, rekl
BI Olav Mikkelborg (T) - Severin Aarskog
17201
10/09-b/5 1640 30,5 Tot: 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0
H. Holm
B 03/09-b/4 1660 55,2 Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
0
B
0
4
B
Start ca. kl. 17.15
Montéprøveløp
2100 m. Monté Voltestart.
Varmblods: 4 år og eldre 1.23,0
Kaldblods: 5 år og eldre 1.42,0
2014:82-1-1-3-12,4a-73.5002013:14-5-3-3-3-14,6a-138.500
ARTHURIAN HANOVER (US)
4 år Brun V v. Cantab Hall (US)
e. Armbro Camelot (US) v. S.J.'s Photo
Oppdr.: U.S.A.
Eier: Jan Roar Kristiansen /Oslo
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
J Kristine Kvasnes (S) - Tor Olaf Halle (T)
21001
15,7M 1
E. Høitomt
ST
E. Høitomt
B
E. Høitomt
D
K. Kvasnes
J
E. Høitomt
K
Første 500 m km./tid
6
Tot: 22 - 7 - 4 - 4 - 6
12,4AK 262.000
01/06-02/8 2140 3 14,6a 08/06-09/1 1609 6 12,4a 03/07-10/4 2100 2 16,8 12/07-10/9 2100 0 14,1a 14/08-06/1 1700 4 15,1a Første 1000 m km./tid Km./tid
15
200
15
60
15
35
815
16*
210
59
Tidligere vinnere
1994 Reidun Bøhn
1995 Ine Elisabeth Dahl
1996 Nuste Enger
1997 Anine Wollebak
1998 Bjørg Karin Ryen
1999 Bjørg Karin Ryen
2000 Tanja Hofstad
2001 Ragnhild Sveen
2002 Linda Westgaard
2003 Elisabeth Ryggvik
2004 Liv Harslie
2005 Anita Valstad
2006 Anita Valstad
2007 Viktoria Stand Jørgensen
2008 Viktoria Stand Jørgensen
2009 Gry Kanstad
2010 Connie Engebråthen
2011 Katrine Olsen Wågenes
2012 Kristine Kvasnes
2013 Kristine Kvasnes
1974 Kjersti Pedersen
1975 Reidun Dybdahl
1976 Dagmar Ellingsen
1977 Tone Wirkola
1978 Marit Eggen
1979 Ragnhild Sveen
1980 ikke kjørt
1981 Ann Karin Larsen
1982 Kjersti Wollebæk
1983 Ann Karin Larsen
1984 Liv Harslie
1985 Liv Harslie
1986 Berit Tveter Alm
1987 Berit Tveter Alm
1988 Berit Tveter Alm
1989 Nina Danielsen
1990 Reidun Bøhn
1991 Liv Harslie
1992 Nuste Enger
1993 Berit Tveter Alm
Regelverk NM for dametravkusker 2014
Poengfordeling: 1.plass gir 19 poeng, 2. plass gir 14 poeng, 3.plass gir 11 poeng,
4.plass gir 9 poeng, 5.plass gir 8 poeng, 6.plass gir 7 poeng, 7.plass gir 6 poeng,
8.plass gir 5 poeng, 9.plass gir 4 poeng, 10.plass gir 3 poeng, 11.plass gir 2 poeng,
12.- 15.plass gir 1 poeng.
Diskvalifikasjon, brutt eller distansert gir 0 poeng.
Strøket a-hest gir 11 poeng. Strøket b-hest gir 8 poeng. Strøket c-hest gir 5 poeng.
Strøket d-hest gir 3 poeng.
Det trekkes fra 1 poeng for hver 100 kroner deltakerne får i bøter (gjelder kun bøter
for driving, sjenering, utilbørlig nedtaking av hest under galopp, og kjørt utenfor
løpsbanens grenser).
Ved eventuell lik poengsum avgjør beste plasseringer. Dernest best anvendt tid.
7
Start ca. kl. 17.45
1. LØP
Gule
Hobro Bygg AS' løp
Varmblods
3-12-årige høyest 90.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 30.001 kr.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
Plass|
Trippel
2014:10-0-0-1-17,0a-2.0002013:5-1-1-0-2-18,0a-20.000
FIN FIGHT
21001
18,6M 17,0AM 10 år Svart V v. Home Alone (S)
e. Alpestrine (US) v. Baltic Speed
M. Høitomt
Oppdr.: Øystein Finvold
M. Høitomt
Eier: Anette Dobloug Talbot /Sande I Vestfold
B. Christensen
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
B. Christensen
J Dag-Sveinung Dalen (S) - Anette Dobloug Talbot (T)
G. Austevoll
2014:22-0-0-0-18,6v-30.0002013:0-0-0-0-0-,-0
J
ST
M
B
B
4 år Brun V v. Thai Tanic
e. Gorgeous Face (S) v. Juliano Star
B. Steinseth
Oppdr.: Stall Levick
R. Strøm
Eier: Stall Romedal
B. Steinseth
Brun m/orange ermr.&rek på orange felt
B. Steinseth
BI Bjørn Steinseth (T)
B. Steinseth
2014:70-0-1-1-18,2v-6.0002013:4-1-0-0-0-19,7v-20.000
B
BI
BI
BI
BI
4 år Mørkbr V v. Make it Happen (US)
e. Com Estancia (S) v. Pythagoras
G. Austevoll
Oppdr.: Sverige
H. Holm
Eier: Jan Andersen /Oslo
H. Holm
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
H. Holm
D Kai Johansen (T) - Trond Anderssen (T)
H. Holm
2014:110-1-0-2-18,2a-10.0002013:7-0-0-1-3-19,2a-13.000
BI
BI
B
D
J
5 år Mørkbr HP v. Herr Jægermeister* (S)
e. Black River Champion v. Hart Hanover
B. Steinseth
Oppdr.: Widar Evensen
P. Midtfjeld
Eier: Widar Evensen-Lene Evensen Juliussen
B. Steinseth
Mørk blå m oransje skulderstykke, rekl
B. Steinseth
BI Olav Mikkelborg (T) - Bjørn Steinseth (T)
P. Midtfjeld
2014:40-0-0-2-16,0a-4.5002013:6-1-1-0-1-15,6a-23.000
1
|
Tot: 6 - 1 - 1 - 0 - 3
22.000
10/07-01/1 2120 11/08-09/2 2160 17/09-09/5 2140 24/09-03/12 2100 24/04-03/6 2100 Tot: 2 - 2 - 0 - 0 - 0
8 18,6 2 19,2 4 18,0a 0 19,3ag 5 17,0a 12/09-b/2 1660 01/08-p/1 2100 15/08-p/2 2100 29/08-08/9 2100 12/09-05/2 2120 Tot: 11 - 1 - 0 - 1 - 1
34,6 0
N 29,5 g 0
P 20,0 0
1 19,6 15
1 18,6 15
20/07-04/5 2100 27/07-04/5 2100 07/08-03/5 2100 17/08-08/2 2100 01/09-04/9 2609 Tot: 18 - 0 - 1 - 1 - 5
0 19,1 g 6 18,2 3 18,4a 0 20,8 g - dg a BI
J
L
B
M
25/04-08/4 2100 31/05-09/1 2100 09/06-09/11 2140 07/08-02/9 2100 09/09-03/2 2140 Tot: 28 - 1 - 3 - 4 - 10
- dg 6 18,5a 0 19,3a 0 18,3a 0 br g 10 år Mørkbr V v. Take Chances (US)
e. Western Lady v. Fiction
Ø. Ruttenborg
Oppdr.: Ingun Grønning
S. Imingen
Eier: Lise Gulbrandsen /Biri
Ø. Ruttenborg
rød m/hvitt sk.stk./mansj., reklame
Ø. Ruttenborg
BI Øyvind Ruttenborg (T)
Ø. Ruttenborg
2014:10-0-0-0-17,2v-02013:6-1-2-1-0-15,6v-40.224
BI
M
B
D
D
23/09-01/11 1609 17/06-09/4m 2140 22/07-02/10 1609 17/08-08/1 2120 26/08-01/4 2100 Tot: 15 - 4 - 2 - 3 - 1
0 15,7a 0 21,9ag 0 16,0a 4 18,6 g 6 18,7 6 år Mørkbr V v. Toss Out (US)
e. Back Dei Bessi (IT) v. Lindy Lane
S. Bendiksen
Oppdr.: Italia
S. Bendiksen
Eier: Stall Vestfjorden
S. Bendiksen
Svart m/rød/sølv sk.klaff&ermring, rek
S. Bendiksen
D Stine Marlen Bendiksen (T)
S. Bendiksen
2014:120-1-0-5-15,5a-20.0002013:12-0-0-1-2-16,7a-11.000
HA
HA
TR
B
J
03/06-04/10 2040 t 0 br ag 22/06-03/1 2040 0 19,8 30/06-p/1m 2040 06/08-p/1 2140 P 19,4 01/09-05/9 2100 0 17,2 Tot: 60 - 1 - 2 - 3 - 16
7 år Brun V v. Chipmate* (US)
e. She's Red v. Gunslinger Spur
T. Solberg
Oppdr.: Arvid Enghaugen
J. Larsen
Eier: Jan Enok Arnesen-Jan Sverre Larsen
J. Larsen
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
J. Larsen
M Kristine Kvasnes (S) - Jan Enok Arnesen
J. Larsen
2014:50-1-0-1-14,7a-9.0002013:25-0-1-4-6-14,4a-32.673
B
B
K
B
B
08/05-01/8 2100 28/05-04/12 1640 16/06-02/3 2100 29/07-05/6 2100 10/09-03/10 2160 Tot: 55 - 3 - 5 - 6 - 12
STRATHCLYDE S.R.
2
18,6M 2
WAGTAIL HAPPYHARRY (S)
3
18,2M 3
BLACK RIVER SHINY
4
4
GIANT NERO
21201
5
ONYX BI (IT)
2
6
RED'S CHIPCHIP
3
7
ROBIN HOOD DAMHUS* (DK)
6 år Brun V v. Norvelous Hanover (US)
e. Trine Damhus (DK) v. Speedy Herve
Oppdr.: Danmark
Eier: Danmark
L.grønn,grå/skstk,blå sidef,grå/rø sto
B Erlend Rennesvik (S) - Sigbjørn Kolnes (T)
4
8
0 18,8a 0 16,6 6 18,9a - dg a 0 17,5 14,7AK BL
B
B
B
J
04/01-10/1 24/07-04/5 29/07-05/11 21/08-01/6 01/09-05/6 2060 2100 2100 1609 2100 15
10
15
12
15
324
236
78
426
678
10
15
12
10
12
458
273
921
271
72
70.425
15,5AK 16,8M L. Jensen
E. Rennesvik
M. Gundersen
L. Kolle
T. Solberg
84
72
53
81
196
75.500
17,7AK 16,6K 15
15
12
10
15
23.000
15,3AK 15,6K B
N
P
75
41*
26.000
18,2AM 18,1M 227
94
218
553
193
30.000
18,4AM 19,8M 15
10
15
15
12
15
50
0
0
15
80
197
P
351
83.000
12 175
20 832
15 145
12 744
20 1748
78.417
0 br g 0 br ag 0 17,8a 2 14,7a 4 16,8 0
12
12
12
15
436
97
128
312
81
Forts. neste side
8
Totalisatorløp 01
2014:191-2-1-6-15,0a-53.0002013:7-1-0-1-3-19,0v-26.000
J.C. SUPERSTAR
4 år Mellombr. V v. Herr Jægermeister* (S)
e. Santa's Flori v. Super News
Oppdr.: Inger Elisabeth Østereng Kyhen
Eier: Sandra Johansen-Tormod Halvorsen
Hvit m/rødt sidefelt,rød/hvit erm,rekl
D Herman R. Tvedt (S) - Sandra Johansen
5
15,8M 9
Tot: 26 - 2 - 2 - 2 - 9
15,0AK 79.000
H. Tvedt
K 28/07-02/11 2500 2 17,0a H. Tvedt
J 08/08-02/4 1609 4 15,0a H. Tvedt
B 20/08-05/4 2100 4 16,1a H. Holm
B 28/08-04/4 2100 3 16,2a G. Austevoll
B 05/09-05/2 2160 0 15,8 Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
TIPS: 2 – 8 – 3 OUTS.: 9
15
94
15 46*
30 220
12
84
30 1022
Dagens tips:
v/Tron Gravdal
V65-forslag – kr 54,-/kr 486,-
bankere både i V65- og i V5-spillet. 8 Enger
Vinnto (V65-2) bekreftet form sist da han ble toer
bak Nume Elden. Enklere i mot denne gangen.
Vi tror på årets første seier. 2 Super Bob (V65-5)
galopperte i en trang posisjon i den første svingen
sist. Har virket stabil og god før det.
1.avd: 1-6-7
2.avd: Enger Vinnto (8)
3.avd: 5-6/2-3-4-12
4.avd: 2-8-9
5.avd: 2/7-8
6.avd: 6-9-10
Luring
V5-forslag – kr 54,-/kr 432,-
Massevis av spørsmålstegn i både V65- og
V5-spill. 6 Stolt Odin (V65-1) har vært ute
i harde lag i sine to siste starter. Tilbake
mot rett motstand og på mer «normal»
distanse kan igjen være en vinner. Se opp for
Silje Kristin Eilertsen også i V5-spillet. 12
Norheim Faksine debuterer i Romtveit-regi
og må selvsagt passes.
1.avd: 2-8-9
2.avd: Super Bob (2)
3.avd: 6-9-10
4.avd: 7-9-10/2-8-12-13-14
5.avd: 3-7/1-8-9-10
Banker
Dette var ikke enkelt, og vi må gå for sjanse9
Start ca. kl. 18.15
2. LØP
Blå
NM for dametravkusker - Øveren Anleggsdrift AS' løp
Kaldblods
3-15-årige høyest 280.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
1
Plass|
Trippel
2014:80-0-0-3-29,3v-105.0002013:13-2-2-2-7-30,3v-70.500
SPIK IL
21001
Tot: 23 - 2 - 2 - 2 - 12
29,3L 5 år Brun V v. Spikeld
e. Steinsvad Il v. Ilmin
T. Desserud
Oppdr.: Ole F. Desserud & Kjell Rustand
T. Desserud
Eier: Truls Desserud /Prestfoss
T. Desserud
Blå m/sv.erm-/sidefelt,reklame
T. Desserud
D Ragnhild Bjørnbeth (S) - Truls Desserud (A)
G. Austevoll
2014:171-1-1-4-26,1a-36.0002013:25-2-6-1-9-23,9a-106.000
1
MAURSTAD ELDEN
2
29,2M SKAANE JO
3
28,8M 7 år Mørkbr H v. Bokli Eld
F. Mjølnerød
e. Maurstad Mi v. Spang Best
F. Mjølnerød
Oppdr.: Bjørg Marie Wangerud
F. Mjølnerød
Eier: Hans Ingar Mjølnerød /Halden
F. Mjølnerød
hvit med lilla t.
F. Mjølnerød
M Berit Tveter Alm (A) - Hans Ingar Mjølnerød
2014:80-3-1-2-28,1a-40.0002013:16-2-1-4-5-27,8a-99.500
2
30,7AM D
D
J
D
D
B
B
M
B
B
7 år Svart HP v. Elding
e. Dolly Stjerna v. Spang Best
K. Kvasnes
Oppdr.: Per Egil Andersen & Per Enger
G. Austevoll
Eier: Alf Inge S. Thengs-Monica Skatvedt Thengs
K. Malmin
Svart m/rød/sølv sk.klaff&ermring, rek
K. Kvasnes
J Stine Marlen Bendiksen (T) - Trine Lise Fevang
L. Kolle
2014:91-0-2-3-27,3a-51.0002013:14-1-3-1-7-28,3a-182.000
K
J
J
K
B
4 år Brun HP v. Bork Odin
e. Svart Perla v. Alm Svarten
K. Johansen
Oppdr.: Knut Alm
K. Johansen
Eier: Knut Horgen-Unni Hallquist Horgen
K. Johansen
Hvit m/oransje stj,mansj,rekl/oran.fel
K. Johansen
BI Trine-Alice T. Espedal (S) - Knut Horgen
K. Johansen
2014:192-2-0-7-26,7a-85.0002013:20-4-3-2-5-28,4a-113.500
B
B
M
B
B
5 år Brun H v. Mørtvedt Jerkeld
e. Stolt Embla v. Lome Elden
J. Eilertsen
Oppdr.: Odin Viken
J. Eilertsen
Eier: Odin Viken /Høylandet
J. Eilertsen
Gull m/hvit kile&sidef,svart mansj,rek
J. Eilertsen
J Silje Kristin Eilertsen (S) - Lars O. Romtveit (T)
J. Eilertsen
2014:182-1-1-9-26,6v-83.2342013:32-1-0-2-12-28,8a-70.000
J
B
B
D
D
8 år Mørkbr H v. Röste Bo* (S)
e. Høiby Lena v. Høiby Kongen
O. Sagholen
Oppdr.: Svein Knut Granum
O. Sagholen
Eier: Grete Revhaug Sagholen /Mysen
O. Sagholen
Mørk blå m/burg.ermer,reklame
A. Akselsen
M Anette Frønes (A) - Odd Arne Sagholen (T)
O. Sagholen
2014:91-0-2-3-25,9a-34.0002013:14-0-0-1-7-28,9a-25.500
M
AR
B
B
M
4
26,8K 4
ALM RODINA
5
STOLT ODIN
6
6
RØSTEKONGEN
7
7
STORE JOHAN
8 år M.Brun V v. Lauvin
e. Drusella v. Korbest
Oppdr.: Kristian Bjørnerød
Eier: Kristian Bjørnerød-Nathalie Jenssen
Marineblå,hvit erm,seler&sk.felt,rekl
M Mette Fløttum (S) - Kristian Bjørnerød (T)
8
8
29,1K K. Bjørnerød
K. Bjørnerød
K. Bjørnerød
M. Gundersen
K. Bjørnerød
221.000
2 27,9a 0 28,4ag 0 28,2ag 0 28,8ag 12
12
15
30
30
0 29,4a 0 25,5a 6 27,9 0 30,9 g 0 28,1a 15
30
15
15
30
07/06-03/3 2180 18/06-05/9 1609 08/07-05/11 2140 26/08-03/4 2100 07/09-08/8 2100 Tot: 42 - 6 - 5 - 2 - 14
3 28,3 6 27,9a 0 31,4a 4 28,6a 7 27,8a 12/07-05/8 2620 30/07-02/2 2660 06/08-08/2 2140 17/08-02/2 2920 30/08-09/5 2920 Tot: 122 - 5 - 2 - 6 - 43
0 dist g 0 32,9 1 29,4 6 29,4 0 31,1 01/07-08/1 2140 06/07-07/3 2100 23/07-08/3 2640 06/08-08/2 2160 09/09-08/4 2640 Tot: 70 - 3 - 6 - 8 - 23
2 28,2a 1 26,6 0 29,7 g 0 29,1 4 29,1a 25,9AK 15/07-07/5 26/07-09/4 12/08-07/2 06/09-03/7 16/09-04/6 117
107
462
945
238.000
29/05-02/2 2100 11/06-04/4 1609 10/07-02/3 2100 28/07-07/2 1700 03/09-03/5 2100 Tot: 23 - 2 - 3 - 3 - 10
27,0AM M
L
KA
B
M
244
190
107
885
625
42
67
125
335
32
269.500
26,7AM 26,6M 4 29,6 15
6 31,3 15
0 29,8 15
0 30,2 30
4 29,3 500
15
15
15
12
15
27,3AM 27,7M 180.500
07/02-06/4 1609 2 28,6a 14/02-02/3 2100 t 2 33,0a 08/03-01/8 1609 4 28,1a 20/03-02/10 2100 6 28,6a 05/04-01/4 2100 0 29,3a Tot: 65 - 3 - 10 - 8 - 17
25,3AK 28,3M 5
1609 1609 1640 2100 1609 27,8AK J
BI
B
B
B
ELDING TORA
23,9AK 31/07-02/9 14/08-04/3 24/08-02/2 03/09-03/9 17/09-06/9 Tot: 37 - 3 - 5 - 8 - 12
5 år Brun V v. Håkon Jo*
e. Trydals Tea v. Schuvar
E. Høitomt
Oppdr.: Albert Nævestad & Mona Bråthen
E. Høitomt
Eier: Janne Pauline Skaane /Nykirke
E. Høitomt
Blå,røde ermer,blå mansj,rø/hv.søm,rek
E. Høitomt
J Amanda Robertsen (A) - Janne Pauline Skaane
E. Høitomt
2014:120-2-2-1-25,5a-34.5002013:19-0-1-3-5-25,3a-54.000
3
14/06-02/7 2120 03/07-14/3 2520 08/08-04/5 1600 17/08-02/3 2900 30/08-09/2 2900 Tot: 91 - 3 - 12 - 4 - 27
|
1640 2140 1900 2100 2640 111
816
609
697
277
233.000
70
30
30
30
375
336
85
221
429
659
202.500
50
30
30
30
500
342
528
44
258
537
262.180
15
0
30
30
15
98
77
359
48
115
185.500
6 26,2a 0 31,0 - dg 5 27,9ag 15
50
15
40
15
85
200
308
68
Forts. neste side
10
Totalisatorløp 02
2014:120-0-0-2-28,8a-4.3692013:21-0-2-1-6-29,6a-34.500
TINN PÅLLE
9
Tot: 148 - 3 - 10 - 7 - 45
28,9M 27,2AK 13 år Brun V v. Pålex K. (S)
e. Ternemi v. Golan
R. Aarlie
Oppdr.: Martin Svennes
R. Aarlie
Eier: Renate Aarlie /Røyse
R. Aarlie
blå m/to hvite skråbånd & s.l.k. i hvi
R. Aarlie
D Liss-Karin Sandvik (A) - Renate Aarlie (T)
R. Aarlie
2014:161-1-2-6-25,6a-65.0002013:10-2-0-2-1-28,0a-59.250
ÅM
J
J
D
B
6 år Svart HP v. Åsajerven
e. Hjelset Edda v. Elding
J. Undem
Oppdr.: Nils Ø. Vallesether
J. Undem
Eier: Team Hest
J. Undem
Hvit m/grønt sk.stk,sidefelt&ermer, re
J. Undem
K Martine Finsand (A) - Rita Kaasa
J. Undem
2014:172-1-2-8-26,3a-62.5002013:17-2-2-2-8-27,6v-103.500
ST
B
K
ST
B
9 år Brun V v. Storm Jo
e. Elydia v. Elding
M. Finsand
Oppdr.: Hans Petter Iversen
H. Eggen
Eier: Kent Lauritsen /Saltrød
H. Eggen
Delt svart/rød
M. Finsand
ST Renate Aarlie (T) - Kent Lauritsen
M. Finsand
2014:100-0-2-6-27,5a-23.0002013:16-2-3-2-3-26,7a-78.500
B
K
ST
B
ST
9
VALLE FRYD
10
26,5M 10
EL JO
11
11
BREILIA MILLE
9 år Svart HP v. Pål Even
e. Boklistina v. Alm Rigel
Oppdr.: Marit Mørk
Eier: Gunnar Flugsrud-Anita Gjerden
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
D Kristine Kvasnes (S) - Gunnar Flugsrud
12
27,9K 12
25/04-04/11 1680 02/05-04/5 2600 25/05-07/7 2620 02/09-03/5 2100 11/09-04/5 1609 Tot: 44 - 3 - 2 - 6 - 10
6 29,1a 5 29,1 g 0 29,4 g 0 31,5ag - dg a 16/07-03/11 1609 31/07-02/8 1609 09/08-08/4 2100 23/08-08/2 2160 06/09-06/1 2160 Tot: 48 - 4 - 6 - 7 - 19
2 25,6a 30
0 28,9ag 12
6 29,2 60
4 28,6 rg 60
7 26,5 100
29/07-01/3m 2100 09/08-04/6 2120 23/08-05/1 2140 04/09-02/1m 2100 14/09-03/6m 2160 Tot: 81 - 3 - 6 - 10 - 31
1 30,0a 0 29,3 0 29,0a 3 29,3a 4 28,5 25,6AK 27,6M 235.934
26,3AK 26,7AK TIPS: 7 – 1 – 6 OUTS.: 3
Øveren Anleggsdrift AS
Brønn, energi og horisontal borring
Kabelarbeid
3533 Tyristrand
900 48 349
[email protected]
11
199
808
835
257
443
242.250
519
49
242
147
265
214.500
12 111
50 1711
50 747
12
64
15 202
219.148
E. Jensen
B 02/04-09/3m 2180 7 30,3 T. Solberg
D 14/04-06/10 1700 4 27,5a D. Dalen
BI 03/05-06/2 1600 0 28,8 g M. Berås
D 14/06-11/6m 2120 7 31,9 E. Jensen
B 04/09-02/3m 2100 4 29,5a Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
0
15
15
12
12
15
15
50
18
12
590
242
327
98
297
Start ca. kl. 18.35
3. LØP
Røde
NM for dametravkusker - ABC Rørservice AS' løp
Kaldblods
3-15-årige høyest 180.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
2
Plass|
Trippel
2014:120-0-1-7-29,1a-26.0002013:1-0-0-0-0-,-0
LYSSJØ ELDI
21001
Tot: 24 - 2 - 2 - 2 - 11
29,2M 27,9AK 6 år Svart HP v. Elding
e. Maurstad Mai v. Bork Rigel
A. Stordal
Oppdr.: Geir Snekkerhaugen
O. Mikkelborg
Eier: Else T. Parker-Terry Parker
O. Mikkelborg
Hvit m/grønt sk.stk,sidefelt&ermer, re
L. Kolle
B Martine Finsand (A) - Else T. Parker
O. Mikkelborg
2014:62-1-0-1-26,0a-71.5002013:10-1-2-1-3-28,1a-89.606
D
J
B
K
B
4 år Svartbrun V v. Lome Elden
e. Jarli Stjerna v. Rigel Jo
P. Hvattum
Oppdr.: Lars Sterud
P. Hvattum
Eier: Per M. Hvattum /Brandbu
P. Hvattum
Svart m/rød/sølv sk.klaff&ermring, rek
P. Hvattum
BI Stine Marlen Bendiksen (T) - Per M. Hvattum (A)
P. Hvattum
2014:91-0-0-2-26,9a-17.0002013:8-0-0-1-5-28,4a-19.000
B
B
M
B
BI
9 år Brun V v. Frigg Mollyn
e. Øyjerka v. Atom Vinter
M. Jakobsson
Oppdr.: Kjell Øyhaugen
L. Haslie
Eier: Tommy Sander /Brandval
L. Haslie
blå m/to hvite skråbånd & s.l.k. i hvi
L. Haslie
BI Liss-Karin Sandvik (A) - Tommy Sander
L. Haslie
2014:30-0-0-1-29,2a-2.0002013:2-1-0-0-0-29,7a-15.000
M
B
B
B
K
9 år Rød HP v. Moe Odin
e. Anne Viktoria v. Toddy
G. Austevoll
Oppdr.: Elling O. Lia
G. Austevoll
Eier: Hanne Mette Simonsen /Neslandsvatn
F. Hamre
Mørk blå m/burg.ermer,reklame
F. Hamre
K Anette Frønes (A) - Hanne Mette Simonsen
F. Hamre
2014:70-0-2-1-28,3a-12.5002013:14-0-0-1-5-29,8a-26.000
B
D
K
J
B
8 år Brun V v. Bokli Eld
e. Dalby Tussa v. Hvatt Djerven
E. Knutsen
Oppdr.: Alf Erik Lånke
H. Holm
Eier: Randi Hotvedt-Tor Gunnar Hotvedt
S. Eilertsen
Gull m/hvit kile&sidef,svart mansj,rek
E. Knutsen
D Silje Kristin Eilertsen (S) - Randi Hotvedt
E. Knutsen
2014:120-0-0-7-29,0a-31.0002013:18-3-6-1-7-29,4v-125.000
M
D
K
B
K
7 år Mørkbr HP v. Moe Odin
e. Frøen Pila v. Minpil
V. Hop
Oppdr.: Rune Larsen
Å. Tengsareid
Eier: Merete Viksås /Roa
T. Solberg
Blå m/sv.erm-/sidefelt,reklame
H. Holm
BI Ragnhild Bjørnbeth (S) - Merete Viksås
H. Holm
2014:150-2-3-8-28,8a-43.5002013:8-0-0-1-4-30,8a-17.000
J
BI
B
D
B
6 år Brun HP v. Spiker
e. Risla* v. Slogum Jørn
A. Heisholt
Oppdr.: Stall Risla
S. Løvvold
Eier: Stall Risla
K. Malmin
Delt svart/rød
K. Malmin
K Renate Aarlie (T) - Oddvar Riis
A. Heisholt
2014:150-2-2-8-28,1a-50.1852013:22-3-4-1-8-29,8v-93.962
K
K
D
D
K
1
JARLI SVARTEN
2
27,1K 2
ØYFRIGG
3
3
LIA ODA
4
4
SKAUGE FAKS
5
FRØEN ODA
6
RISA
7
ENGER VINNTO
6 år Brun V v. Mørtvedt Jerkeld
e. Grorud Trolla v. Polar Troll
Oppdr.: Øystein Klever & Kenneth Klever
Eier: Stall Siste Sjanse
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
M Kristine Kvasnes (S) - Knut Arne Ødegaard (T)
8
8
01/07-06/7 1640 24/07-01/3 1609 20/08-03/6 1609 04/09-04/2 2100 16/09-01/9 1700 Tot: 27 - 6 - 4 - 3 - 7
6 29,8a 1 26,9a 0 28,8ag 4 28,4a 0 28,7a 19/11-01/6 2100 07/12-04/2 1700 04/01-03/2 2100 30/06-09/2 2100 10/09-09/4 2100 Tot: 58 - 0 - 4 - 5 - 23
1 29,7a - dg 0 32,1a 6 29,2a 0 29,3a 24/06-02/1 2640 03/07-14/2 2540 21/07-02/1 1700 04/09-04/4 2100 16/09-01/10 1700 Tot: 30 - 3 - 6 - 1 - 14
0 30,8arg 15 407
5 30,5 15 332
3 28,8a 15 182
0 31,4a 12 861
0 28,8a 12 1007
12/07-08/13 2609 03/08-04/5 2100 20/08-03/11 1609 30/08-08/5 2100 10/09-09/2 2100 Tot: 29 - 2 - 3 - 4 - 14
4 29,6a 4 29,8 0 31,2ag 0 29,9 4 29,0a M
J
ST
K
M
01/07-06/8 09/07-04/8 16/07-05/8 04/09-04/8 09/09-05/5 15
12
30
12
12
693
324
27*
108
224
155.000
15
60
15
15
30
59
45
159
111
97
121.500
156.000
60
15
30
50
30
275
143
383
666
415
99.500
03/06-01/9 1700 0 29,0a 21/07-02/9 1700 5 29,4a 19/08-03/2 2100 3 30,9 09/09-01/3 1700 n 5 30,1a 16/09-03/4 1700 6 28,8a Tot: 42 - 3 - 6 - 4 - 16
28,1AK 29*
24*
14*
136
91
130.500
28,8AK 28,3M K. Ødegaard
K. Ødegaard
G. Austevoll
K. Ødegaard
O. Kjenner
30
30
15
40
15
29,0AM 30,1M 7
2 28,3 1 27,1 5 26,0a 0 29,3 0 26,1a 28,3AK 29,4M 6
16/04-02/7 2160 23/04-02/9 1640 19/05-02/4 1640 04/06-07/3 2140 01/08-05/2 1609 Tot: 64 - 2 - 1 - 7 - 18
357
581
534
82
344
161.106
29,2AM 30,1L 5
12
15
12
15
30
26,9AK 30,7K 143.000
08/04-05/3 1700 n - dg a 27/04-07/3 2120 0 29,2 g 07/08-04/4 2100 6 30,0ag 04/09-04/1 1700 5 29,8 10/09-09/9 2100 0 29,2a Tot: 16 - 3 - 3 - 1 - 4
26,0AK 30,1M |
12
15
12
12
12
348
114
223
112
94
148.147
1640 2120 2160 1700 2160 5 29,8a 4 28,3 7 31,1 4 29,4 2 28,9 15
30
30
15
15
220
637
175
190
393
Forts. neste side
12
Totalisatorløp 03
2014:80-0-1-3-27,3a-11.5002013:14-2-1-1-6-27,5v-82.500
HVATT ERLE
9
Tot: 55 - 2 - 2 - 7 - 30
27,5K 27,3AK 8 år Mørkbr HP v. Lome Elden
e. Hvattoline v. Briskeby Gutten
P. Hvattum
Oppdr.: Karin Elisabeth Hvattum
P. Hvattum
Eier: Karin Elisabeth Hvattum /Brandbu
P. Hvattum
Blå,røde ermer,blå mansj,rø/hv.søm,rek
P. Hvattum
BI Amanda Robertsen (A) - Per M. Hvattum (A)
P. Hvattum
2014:140-1-0-5-28,2a-18.6492013:17-1-5-0-5-28,8a-84.405
J
B
BI
BI
BI
6 år Svart V v. Lome Elden
e. Kvernmai v. Braute
K. Johansen
Oppdr.: Stein Engset & Elisabeth Engset
J. Østman
Eier: Stein Engset-Elisabeth Engset
P. Sørmo
Hvit m/oransje stj,mansj,rekl/oran.fel
K. Johansen
L Trine-Alice T. Espedal (S) - Elisabeth Engset
P. Sørmo
2014:120-0-0-6-28,6a-14.0002013:19-0-0-1-8-28,9a-27.500
L
BS
L
B
L
9 år Mørkbr V v. Spang Best
e. Mirakel v. Alm Rigel
P. Bendiksen
Oppdr.: Stall Kid
P. Bendiksen
Eier: Silje Bendiksen /Maura
L. Gundersen
hvit med lilla t.
P. Bendiksen
B Berit Tveter Alm (A) - Per Ivar Bendiksen (A)
M. Kanstad
2014:30-0-0-0-27,9a-02013:14-1-1-0-5-27,3a-36.000
M
B
D
D
B
9
JERN ELDEN
10
29,9M 10
FJELD BLESEN
11
11
REITPÅL
9 år Svart V v. Pål Even
e. Reitsol v. Saje
Oppdr.: Torstein Gudmestad
Eier: John-Øystein Hagelund-Ronny Hagelund
Marineblå,hvit erm,seler&sk.felt,rekl
M Mette Fløttum (S) - John-Øystein Hagelund
12
28,9K 12
27/04-03/4 2100 14/05-05/8 2160 23/06-02/3 1609 25/07-09/1 1609 03/08-04/3 2120 Tot: 43 - 3 - 7 - 2 - 15
5 29,1 7 28,9 0 27,3a 6 28,6a 0 30,2 02/06-03/2 2660 26/07-13/1 1640 11/08-07/5 2160 20/08-03/12 1609 08/09-02/6 2160 Tot: 95 - 3 - 2 - 3 - 33
0 31,4 6 28,4a 6 31,0 g 0 28,2a 0 30,5 g 11/05-05/2 2140 06/06-04/6 2100 14/06-11/1m 2120 02/09-03/1 2100 06/09-03/10 2100 Tot: 38 - 4 - 4 - 2 - 13
- dg 0 29,5a 9 32,1 g 5 30,1ag 0 28,6ag 28,2AK 30,4M 177.000
28,6AM 27,3AK 15
64
0
62
15 1091
30 814
15 1126
157.500
15 588
12 586
18 581
12 471
40 1381
144.250
18
15
15
12
15
thomas Johnsen
mob.: 909 40 386
tor-Ivar lInskov
mob.: 977 55 929
DIn rørlegger Innen
Sanitær • varme • gaSS • vann og avløp
13
263
438
296
154
707
143.054
M. Amundsen
M 03/11-03/2m 2160 0 dist g E. Høitomt
B 17/12-04/10 2100 0 33,2a C. Antonsen
M 19/05-02/6 1640 0 27,9a C. Antonsen
B 28/08-02/6 2100 0 29,7a Å. Tengsareid
M 09/09-05/3 2160 - dg Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
TIPS: 8 – 3 – 6 OUTS.: 2
15
30
15
15
15
69
102
518
342
372
Start ca. kl. 18.55
4. LØP
Mørke grønne
Eiksenteret Buskeruds løp
Varmblods
3-12-årige hopper høyest 15.000 kr.
2100 m. Voltestart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
3
Plass|
Trippel
2014:30-0-0-3-19,6v-6.8362013:3-0-0-0-1-19,5v-2.500
NONA CROWN
21001
19,5M 4 år Brun HP v. Jam Pridem* (FR)
e. Nona Hanover (US) v. Speedy Crown
T. Solberg
Oppdr.: Linn K.K. Johansen & Jacob H. Kollerud
L. Kolle
Eier: Andre Granrud-Marthe B. Grimstad
A. Dahlshaug
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
G. Austevoll
L Kristine Kvasnes (S) - Anne Dahlshaug (T)
A. Sjoner
2014:20-1-0-1-19,1v-10.5002013:0-0-0-0-0-,-0
1
ENDURA SPRINGER
2
2
3
19,8AM L
BI
L
ØS
L
B
B
D
B
19,2M M
B
K
K
D
3 år Lysbrun HP v. Gift Kronos* (IT)
e. Nevas Isadora (S) v. King Lavec
T. Solberg
Oppdr.: Jesper Nørrevang
T. Solberg
Eier: Tom Granheim /Gjerdrum
K. Johansen
hvit/blå skrådelt, sv. skråbånd, rekl
V. Hop
B Odd Arne Sagholen (T) - Erik Killingmo (T)
T. Solberg
2014:30-2-0-0-19,6v-11.0002013:0-0-0-0-0-,-0
B
M
J
B
D
3
4
5
5
6
D
B
K
D
18,9M BI
K
M
B
B
4 år M.Brun HP v. Rite On Line (US)
e. Jag Forever v. Jag de Bellouet
S. Jessen
Oppdr.: Stall Grenerie AS
S. Jessen
Eier: Trond Huserbråten-Mette Huserbråten
S. Jessen
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
S. Jessen
J Dag-Sveinung Dalen (S) - Mette Huserbråten
S. Jessen
2014:50-0-0-5-19,4v-11.5002013:0-0-0-0-0-,-0
K
D
D
J
K
6
7
3 år Brun HP v. Chipmate* (US)
e. Prima As (DE) v. Diamond Way
Oppdr.: Stall Bergsund AS & Stall P.M.
Eier: Stall Bergsund AS & Stall P.M.
Hvit,beige stolpe,mansj,ermstr,reklame
D Ernestas Tijunelis (S) - Trond Anderssen (T)
8
8
24/06-01/10 2140 23/07-01/6 2140 14/08-01/5 2100 21/08-04/10 2100 02/09-02/2 2100 Tot: 4 - 0 - 0 - 1 - 2
4 19,2 - dg 5 21,8 g 6 18,5a 4 19,0a 21/05-p/5 2140 24/06-01/1 2140 10/07-01/6 2100 30/07-01/8 2140 17/08-09/10 2100 Tot: 3 - 0 - 2 - 0 - 0
P 19,6 - dg 6 19,9 g 3 19,8 6 20,8 J
B
BI
D
D
136
558
335
220
158
10.500
B
P
46
48
9.500
10
20
10
15
12
50
76
227
270
158
11.000
0
10
20
20
15
P
29
50
199
66
11.000
03/07-p/2 2100 P 20,4 0
23/07-01/1 2140 0 20,2 g 20
14/08-01/9 2100 2 20,6 10
09/09-02/12 2100 n 2 19,6 12
Tot: 5 - 0 - 0 - 1 - 1
P
76
221
47
10.000
23/05-01/5 2100 4 20,1 16/06-09/6 2100 0 21,1 g 01/07-01/10 2140 0 21,7 25/08-04/6 2100 n 0 17,9a 03/09-01/5 2140 3 18,9 Tot: 7 - 0 - 1 - 0 - 3
15 331
40 481
15 432
30 1040
20
87
12/12-01/1 2100 - dg 04/02-02/1 2100 t 5 24,1 10/02-07/10 2100 n 2 22,8 21/02-08/5 2120 7 20,4 29/05-08/1 2120 7 22,6 g Tot: 5 - 0 - 0 - 0 - 5
18
12
10
10
15
19,4M T. Borg
T. Borg
T. Borg
T. Borg
L. Kolle
0
0
15
20
20,4M 7
GRACE CLASSIC
27,9 P 20,0 2 20,4 5 19,1 17,9AM 3 år Brun HP v. Norvelous Hanover (US)
e. Cash Paid v. Super News
K. Johansen
Oppdr.: Roy Tore Waaden
L. Kolle
Eier: June Mone Gunnarsrud-Roy Tore Waaden
G. Austevoll
Brun m/orange ermr.&rek på orange felt
B. Steinseth
BI Bjørn Steinseth (T) - June Mone Gunnarsrud
B. Steinseth
2014:40-1-0-3-20,4v-11.0002013:3-0-0-0-0-22,5v-0
JAG VA BENE
27/11-b/4 1640 06/08-p/4 2140 17/08-09/2 2100 03/09-01/8 2140 Tot: 5 - 0 - 0 - 0 - 4
19,6M 4 år Brun HP v. Golden Globe* (US)
e. Dean Pearl (S) v. Super Arnie
Oppdr.: Robert Langeland Sr.
O. Østre
Eier: Kristoffer Bermingrud /Hokksund
O. Østre
Mørk blå m oransje skulderstykke, rekl
O. Østre
D Olav Mikkelborg (T) - Kristoffer Bermingrud
O. Østre
2014:50-0-1-1-17,9a-10.0002013:0-0-0-0-0-,-0
TOP NOTCH
40
30
10
0
15
19,8M 4
C.R.L. NORMA DEAN
16/06-09/6 2140 0 br g 26/07-02/7 2100 0 19,8a 14/07-01/2 2160 6 19,9 g 01/08-03/9 2140 n 5 19,6 08/09-01/7 2160 5 19,8 Tot: 2 - 0 - 1 - 0 - 1
18,5AM 3 år Brun HP v. Quaker Jet* (FR)
e. Memory Boko (NL) v. Barbeque
T. Borg
Oppdr.: Nederland
E. Høitomt
Eier: Stall Echo of Love
T. Borg
Gull m/hvit kile&sidef,svart mansj,rek
T. Borg
D Silje Kristin Eilertsen (S) - Karoline Krogh-Hanssen (T)
T. Borg
2014:40-0-1-2-19,8v-11.0002013:0-0-0-0-0-,-0
PRADA JETSET
9.336
19,1M 3 år Mørkbr HP v. Pine Chip (US)
e. Empress Romance v. On Guard
Oppdr.: Stall Springer
K. Johansen
Eier: Stall Springer
K. Johansen
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
T. Borg
BI Kai Johansen (T) - Kjetil Helgestad (T)
T. Borg
2014:50-0-0-4-18,5a-9.5002013:0-0-0-0-0-,-0
ECHO OF LOVE (NL)
|
Tot: 6 - 0 - 0 - 0 - 4
10/07-10/8 23/07-10/12 03/08-01/1 17/08-01/7 09/09-02/8 11.000
138
142
216
482
113
11.500
2100 6 19,4 2140 5 19,5 g 2100 4 19,4 2100 6 22,5 2100 n 6 20,8 20
20
10
15
12
135
218
389
102
203
Forts. neste side
14
Totalisatorløp 04
2014:60-0-1-5-18,8v-14.5002013:0-0-0-0-0-,-0
JESSICA
9
Tot: 6 - 0 - 0 - 1 - 5
18,8M 4 år Mørkbr HP v. Millmaker
e. Kings Image v. Balanced Image
K. Malmin
Oppdr.: Kjell Linstad
K. Malmin
Eier: Merete Viksås-Kjell Lindstad
V. Hop
Mørk blå m/burg.ermer,reklame
K. Malmin
BI Anette Frønes (A) - Merete Viksås
K. Malmin
2014:50-0-0-2-20,6a-5.0002013:1-0-0-0-1-20,7v-3.000
M
B
B
M
D
6 år Brun HP v. Korean (FR)
e. Becky's Goldenheart v. Staro Showbiz
J. Undem
Oppdr.: Stall Grenerie AS
J. Undem
Eier: Arild Grøtvik /Skien
S. Jessen
Hvit m/blått belte & ermringer, rekl.
M. Helland
K Cato Antonsen (T) - Sølve Grøtvik
J. Undem
2014:60-1-0-0-18,9a-7.5002013:2-0-0-0-1-22,4v-2.500
K
K
K
K
K
5 år Mørkbr HP v. Herr Jægermeister* (S)
e. Speedy Ann Master v. Speedy Tomali
G. Austevoll
Oppdr.: Stig Økern & Anne Askim
A. Stensen
Eier: Stig Økern-Anne Askim
G. Austevoll
L.blå m/hv.skråbånd m/stj, svart belte
G. Austevoll
BI Espen Andre Schie (A) - Stig Økern
O. Østre
2014:40-0-2-0-19,8v-9.0002013:0-0-0-0-0-,-0
K
BI
M
D
K
9
GOLDEN VA BENE
10
20,7M 10
AALS EVITA
11
SECRET PLEASURE
3 år Svartbrun HP v. Dream Vacation (US)
e. Vindication (CA) v. Angus Hall
Oppdr.: Anne Kristin Waaler
Eier: Stall 7 Fjell S.P.
Hvit m/rødt sidefelt,rød/hvit erm,rekl
BT Herman R. Tvedt (S) - Rolf Tvedt (T)
12
12
TIPS: 5 – 6 – 2 OUTS.: 12
15
15/07-01/6 2140 3 18,8 23/07-10/1 2140 6 19,7 20/08-01/5 2140 8 19,6 24/08-01/1 2160 5 19,9 09/09-02/7 2100 n 4 20,1 Tot: 6 - 0 - 0 - 0 - 3
10
20
20
10
12
20,6AM 20,0M 11
14.500
8.000
29/05-08/2 2120 16/06-01/9 2100 28/07-p/4 2100 14/08-p/1 2100 04/09-01/4 2100 Tot: 8 - 0 - 1 - 0 - 1
0 dist g 15
- dg 10
N 26,2 g 0
P 20,4 0
4 25,0 g 15
29/05-08/5 2100 06/06-08/6 2100 17/06-08/4 2140 01/07-02/7 2100 21/07-06/5 2100 Tot: 4 - 0 - 0 - 2 - 0
2 20,0 0 20,5 g 0 20,7 g 0 18,9a 0 19,9ag 18,9AM 502
58
151
271
157
303
262
N
P
59
10.000
15
15
15
12
15
73
141
444
126
556
19,8M 9.000
R. Tvedt
BT
H. Tvedt
BT
H. Tvedt
BT
H. Tvedt
J
H. Tvedt
D
Første 500 m km./tid
0
15
10
20
12
15/04-p/2 2100 P 23,3 24/04-01/2 2100 3 19,8 22/05-09/3 2100 - dg 10/07-03/3 2100 - dg a 09/09-02/9 2100 n 3 19,9 Første 1000 m km./tid Km./tid
P
74
147
765
228
Start ca. kl. 19.15
5. LØP
Hvite
NM for dametravkusker - Brødr. Nilsen AS' løp
Varmblods
3-12-årige høyest 180.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
4
Plass|
Trippel
2014:100-1-0-5-15,0a-23.0002013:11-1-2-2-5-15,3a-51.500
CELINA MAGIC (S)
17001
Tot: 49 - 2 - 4 - 7 - 22
17,5M 15,0AK 8 år Brun HP v. Progress Value (S)
e. Bolets Celeste (S) v. Active Bowler
M. Haug
Oppdr.: Sverige
M. Haug
Eier: Mina Haug /Aurskog
L. Pedersen
blå m/to hvite skråbånd & s.l.k. i hvi
M. Haug
B Liss-Karin Sandvik (A) - Mina Haug (A)
M. Haug
2014:31-0-0-1-15,7a-20.0002013:22-1-2-1-12-12,7a-102.597
M
BI
D
J
J
6 år Brun HP v. Gidde Palema (S)
e. Bråna Favorit (S) v. Lord of All
N. Karlsson
Oppdr.: Sverige
F. Søderberg
Eier: Ed-Ki AS
F. Søderberg
Hvit m/grønt sk.stk,sidefelt&ermer, re
M. Sørvik
B Martine Finsand (A) - Erik Killingmo (T)
T. Solberg
2014:00-0-0-0 -02013:0-0-0-0-0-,-0
Ø
Ø
E
B
BI
11 år Brun H v. Smok'n Lantern (US)
e. Oki Gallant (S) v. Meadow Gallant
H. Holm
Oppdr.: Sverige
H. Holm
Eier: Christin Kaasa /Nesøya
G. Gundersen
Hvit m/oransje stj,mansj,rekl/oran.fel
E. Høitomt
B Trine-Alice T. Espedal (S) - Christin Kaasa
G. Austevoll
2014:111-1-0-3-12,8a-24.5002013:19-0-1-3-9-15,0a-46.000
B
B
K
K
D
6 år Brun V v. Mr. Commissioner (US)
e. Manita v. Tom Pedro
M. Fløttum
Oppdr.: Knut Ekeberg & Anne Lise Ekeberg
K. Ekeberg
Eier: Knut Ekeberg-Anne Lise Ekeberg
K. Ekeberg
Svart m/rød/sølv sk.klaff&ermring, rek
M. Heidenberg
B Stine Marlen Bendiksen (T) - Knut Ekeberg (A)
K. Ekeberg
2014:90-0-0-3-15,8a-9.0002013:1-0-0-0-1-20,0v-2.000
M
J
B
BI
B
9 år Mørkbr V v. Express Ride (US)
e. Countessa (S) v. Dungeness
G. Bachmann
Oppdr.: Sverige
K. Johansen
Eier: Laila Olsen /Arendal
K. Johansen
Blå m/sv.erm-/sidefelt,reklame
I. Andersen
ST Ragnhild Bjørnbeth (S) - Laila Olsen
G. Bachmann
2014:110-0-0-4-16,2a-7.0002013:11-1-3-0-1-15,0a-50.501
ST
D
J
ST
ST
6 år Mørkbr V v. Earthquake* (US)
e. Persika Hornline (S) v. Lindy's Crown
O. Brenden
Oppdr.: Danmark
K. Brenden
Eier: Leif Ingvar Brenden /Magnor
O. Brenden
Gull m/hvit kile&sidef,svart mansj,rek
O. Brenden
BI Silje Kristin Eilertsen (S) - Leif Brenden
C. Kjenner
2014:131-0-3-3-16,1a-42.5002013:19-0-1-3-7-15,6a-42.500
D
ÅR
B
M
B
6 år Brun HP v. Lindermann G.T.
e. Aino Lady v. Dallas Lobell
E. Hafskjold
Oppdr.: Terje Hotvedt
T. Borg
Eier: Katrine Wikstrøm-Rene Werth
Å. Tengsareid
Blå,røde ermer,blå mansj,rø/hv.søm,rek
Å. Tengsareid
K Amanda Robertsen (A) - Katrine Wikstrøm
E. Hafskjold
2014:60-0-1-4-14,5a-15.0002013:0-0-0-0-0-,-0
K
K
K
K
D
1
SOMOLLI FAVORIT (S)
2
16,1M 2
BIG WIG SIGN (S)
3
4
4
MONSEIGNEUR (S)
5
5
RAMASJANG (DK)
6
TIRAMISU G.T.
7
VAROXA (S)
8 år Brun HP v. Varenne (IT)
e. Roxette Hornline (S) v. Silver Pine
Oppdr.: Sverige
Eier: June Mone Gunnarsrud /Heradsbygd
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
BI Kristine Kvasnes (S) - June Mone Gunnarsrud
8
8
1 15,6a 0 15,1a 5 18,6a 0 18,2a P 21,2 17/06-03/11 2140 11/07-02/4 1609 24/07-03/4 1609 02/08-02/12 2100 10/09-06/4 2100 Tot: 55 - 7 - 2 - 4 - 10
0 17,1a 6 12,8a 2 15,0a 0 17,9a 0 19,0a 29/03-03/2 2140 14/04-04/1 2520 24/06-01/12 1600 17/07-p/2m 2140 23/08-02/7 1609 Tot: 39 - 5 - 4 - 1 - 10
0 16,0a 0 19,6 g 4 15,9 P 21,7 g 0 15,8a 10/06-04/9 2100 21/06-09/2 2140 07/08-01/6 1609 24/08-09/6 2140 05/09-08/7 2100 Tot: 46 - 1 - 2 - 9 - 14
0 18,0a 0 20,8a 6 16,2a 0 19,3a 8 16,6a 15,6AK 15,1K O. Mikkelborg
O. Sagholen
H. Holm
L. Kolle
S. Løvvold
17/07-02/1 1609 01/08-06/5 1609 16/08-06/11 2100 01/09-02/9 2100 02/09-p/1 2100 Tot: 57 - 4 - 5 - 7 - 17
15,0AK 18,9M 7
7 16,6a 6 19,2 0 dist g 1 15,7a 6 16,3ag 14,4AK 15,6M 6
28/11-05/ 2100 05/12-03/ 2660 10/06-04/ 1640 05/09-08/3 2100 12/09-02/5 2100 Tot: 45 - 5 - 0 - 3 - 15
12,8AK 15,9K 16/06-06/1 01/07-02/5 20/07-02/3 12/08-01/9 05/09-08/1 15
15
18
15
15
577
510
185
574
868
162.963
0
0
0
18
15
523
222
243
22*
19
109.200
12
30
16
20
0
43
144
227
971
P
174.000
15
20
12
15
30
113
933
98
85
388
157.137
15 758
15 288
12 469
0
P
15 1473
122.791
12
0
12
15
18
359
267
564
111
960
119.000
21/07-08/8m 2120 5 20,5 14/08-03/2 1700 0 br g 21/08-01/2 2100 3 17,9a 04/09-05/2 1700 1 16,2a 09/09-03/4m 2100 n 4 18,3a Tot: 35 - 4 - 4 - 4 - 8
14,5AK K
M
BI
J
B
153.155
0 17,9a 4 18,3 g 4 18,0a 5 19,0 0 18,1a 15,0AK 16,8K |
11/05-04/8 1640 06/06-01/3m 2120 14/06-01/6m 2100 09/07-09/6m 2100 08/08-06/2 2100 Tot: 33 - 3 - 2 - 1 - 17
12,7AK 17,3K 3
CALLE CHEVEN
1
15
15
15
20
12
133
448
178
143
113
133.701
2100 2640 1609 1609 2100 5 18,5a 6 19,1a 6 14,5a 0 17,0a 3 16,0a 20
15
15
12
18
155
388
418
136
387
Forts. neste side
16
Totalisatorløp 05
2014:81-2-1-2-13,9a-58.0002013:13-1-1-2-5-16,9a-51.000
DON JULIO
9
Tot: 39 - 3 - 6 - 6 - 14
17,0M 13,9AM 7 år Mørkbr V v. Juliano Star (FR)
e. Cash Paid v. Super News
T. Espedal
Oppdr.: Roy Tore Waaden
G. Austevoll
Eier: Stall Øyo
G. Austevoll
Delt svart/rød
Å. Tengsareid
D Renate Aarlie (T) - Åse-Margrethe R. Øyo
Å. Tengsareid
2014:150-3-0-3-14,3a-25.0002013:18-3-0-3-6-16,1a-89.500
K
K
D
D
B
5 år Brun HP v. Rite On Line (US)
e. Nobela's Girl v. Astro Hill
Å. Tengsareid
Oppdr.: Yngvar Westby & Hedvik Westby
K. Johansen
Eier: Yngvar Westby-Hedvig Westby
D. Dalen
hvit med lilla t.
D. Dalen
J Berit Tveter Alm (A) - Bjørn Larsen (T)
D. Dalen
2014:120-1-3-5-15,7a-40.3692013:18-2-4-3-5-16,1a-106.000
J
J
B
KA
K
5 år Rød HP v. Love You (FR)
e. Lamitech Astro v. Lindy's Crown
E. Høitomt
Oppdr.: Maren Koller
K. Kvasnes
Eier: Maren Koller /Gran
H. Koller
Mørk blå m/burg.ermer,reklame
M. Andersson
BI Anette Frønes (A) - Harald Dagfinn Koller (A)
E. Høitomt
2014:151-1-3-4-15,2a-48.0002013:14-0-0-1-7-15,8a-21.000
M
BI
KA
ÅM
BI
9
NOBLE RITE
10
16,4M 10
L.A.'S HARMONY
11
11
UGLY BETTY
6 år Brun HP v. Super News (US)
e. Candy Bar v. Incredible Nevele
Oppdr.: Kjell Alme & Ulf Alme
Eier: Field Stable
Marineblå,hvit erm,seler&sk.felt,rekl
B Mette Fløttum (S) - Trude Alme
12
16,7M 12
21/07-04/9 1700 05/08-04/4 1700 19/08-04/7 2100 30/08-07/4 2100 06/09-05/6 2100 Tot: 44 - 3 - 3 - 5 - 15
3 15,9a 2 16,3a 1 17,6 2 17,6 5 13,9a 30/06-06/6 1609 12/07-03/10 1609 31/07-01/5 2100 12/08-06/2 1900 04/09-05/4 1700 Tot: 34 - 2 - 5 - 7 - 11
5 14,3a - dg a 2 17,8a 0 17,3a 7 17,1a 11/05-02/5 1640 01/08-06/4 2100 12/08-06/5 1900 28/08-03/9 2080 12/09-02/3 2100 Tot: 57 - 1 - 3 - 10 - 22
5 15,7a 0 dist a 4 17,2a 7 16,3a 0 16,5a 14,3AK 16,1M 174.000
15,7AK 15,0AK TIPS: 2 – 9 – 7 OUTS.: 8
Brødr. Nilsen AS
entreprenør og murmesterforretning
Johnny Nilsen
Rypeveien 30, 3420 Lierskogen
[email protected]
17
521
64
21*
127
645
137.500
15
15
12
15
20
394
294
31
331
135
153.369
15
15
15
0
15
18*
133
447
412
411
144.500
S. Werder
BI 06/06-01/9m 2120 6 18,3 S. Løvvold
D 14/06-01/3m 2100 2 16,2a S. Werder
KO 02/07-09/9m 1600 4 15,6a S. Løvvold
J 13/07-05/5 2620 0 br S. Løvvold
D 09/09-03/6m 2100 n 3 17,6a Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
15
12
12
50
100
15 414
18
77
15
70
24 1361
12 43*
Start ca. kl. 19.35
6. LØP
Svarte
NM for dametravkusker - NDTFs Jubileumsløp
Varmblods
3-12-årige høyest 280.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
5
Plass|
Trippel
2014:150-2-4-2-13,8a-39.0002013:14-0-0-2-7-14,3a-27.000
TINKA
21001
Tot: 88 - 7 - 7 - 11 - 24
19,0M 8 år Brun HP v. Super News (US)
e. Easy Beauty v. Hickory Care
K. Ekeberg
Oppdr.: Knut Ekeberg & Anne Lise Ekeberg
K. Ekeberg
Eier: Knut Ekeberg-Anne Lise Ekeberg
K. Ekeberg
Mørk blå m/burg.ermer,reklame
K. Ekeberg
B Anette Frønes (A) - Knut Ekeberg (A)
J. Eilertsen
2014:134-3-2-3-14,9v-114.0322013:9-1-3-2-0-15,5v-62.500
1
SUPER BOB
2
14,9M EN VIE LA ROSE (S)
3
18,4M 5 år Brun H v. Super News (US)
O. Østre
e. Kobra Adel (S) v. Nevele Action
H. Meland
Oppdr.: Bjørn Roger Larsen & Kristin Randgaard
O. Østre
Eier: Stall Ojki
H. Meland
Hvit m/oransje stj,mansj,rekl/oran.fel
H. Meland
M Trine-Alice T. Espedal (S) - Karoline Lund Solberg (T)
2014:150-1-3-7-14,0a-37.5002013:25-2-1-3-7-15,3a-69.500
2
13,6AK B
J
J
BI
B
B
J
K
B
B
04/06-04/4 2100 11/06-07/6 1609 04/07-07/7 2100 27/07-02/3 2100 06/08-03/11 2100 Tot: 27 - 6 - 6 - 4 - 5
15,0AM 30/07-06/8 08/08-06/3 21/08-05/4 03/09-07/10 17/09-07/4 2140 2100 2100 2100 2100 Tot: 75 - 3 - 7 - 9 - 27
14,0AK 2
1
|
278.500
0 16,7a 3 13,8a 6 16,1a 0 15,9a 0 16,1a 12/06-05/8 2140 07/08-05/10 1609 17/08-06/6 1700 02/09-01/6 2100 16/09-04/2 2100 Tot: 107 - 6 - 5 - 8 - 34
0 17,0ag 5 14,0a 6 15,5ag 3 16,4a 2 16,9a 9 år Brun V v. Lucky D'hilly* (FR)
e. Gossip Garbo (DK) v. Giant Chill
I. Karlin
Oppdr.: Danmark
I. Karlin
Eier: Arne Karlin /Hvam
S. Eilertsen
Hvit m/grønt sk.stk,sidefelt&ermer, re
F. Westberg
B Martine Finsand (A) - Per Dave Holtung (T)
M. Amundsen
2014:71-0-1-4-15,5a-27.0002013:15-0-2-0-6-16,0a-38.500
B
KA
J
B
M
22/07-01/7m 2100 12/08-09/5m 1940 22/08-04/7 1609 06/09-01/11 2100 09/09-04/1m 2160 Tot: 64 - 2 - 6 - 8 - 27
0 17,7a 0 20,8 0 15,6a 0 15,9a 0 19,2 7 år Brun HP v. Victory Party (US)
e. Thai Madelene v. Zoot Suit
O. Kjenner
Oppdr.: Siv Teigen Bergslien
E. Eide
Eier: Elisabeth Eide /Nordagutu
G. Gundersen
Gull m/hvit kile&sidef,svart mansj,rek
S. Løvvold
K Silje Kristin Eilertsen (S) - Elisabeth Eide (A)
D. Dalen
2014:10-0-0-0-18,7v-02013:13-0-0-2-7-15,3a-34.000
B
B
K
ST
K
14/05-03/6 2140 05/06-01/8m 1609 09/08-05/1 2100 31/08-01/3 1609 16/09-04/5 2100 Tot: 44 - 3 - 5 - 5 - 13
5 16,2 5 17,0a 0 18,8a 5 15,5a 3 17,0a 8 år Brun V v. Coktail Jet (FR)
e. Keystone Sibling (US) v. Donerail
B. Alm
Oppdr.: Magne Finsbråten
O. Østre
Eier: Magne Finsbråten /Eidsvoll
G. Gundersen
Delt svart/rød
D. Dalen
B Renate Aarlie (T) - Magne Finsbråten
G. Gundersen
2014:81-0-1-4-14,9v-78.0002013:14-4-2-3-3-13,8v-154.000
B
B
D
B
BI
06/09-02/11 2100 25/09-05/7 2140 07/10-07/1 1700 23/10-03/5 2660 21/03-05/3 2100 Tot: 26 - 5 - 3 - 4 - 9
6 18,0a 0 18,1 6 16,5a 0 18,9 0 18,7 5 år Brun V v. Standpoint* (US)
e. Mucho Viento (US) v. Mr Vic
J. Undem
Oppdr.: Gunnar Berg Nilsen
J. Undem
Eier: Vidar Fjellhaug /Porsgrunn
J. Undem
Svart m/rød/sølv sk.klaff&ermring, rek
J. Undem
K Stine Marlen Bendiksen (T) - Vidar Fjellhaug
J. Undem
2014:111-2-2-5-15,3a-72.5002013:13-1-3-3-2-14,3a-131.501
B
ST
K
M
ST
05/03-07/4 2100 29/03-06/11 1640 10/04-02/8 1700 27/05-06/12 2140 15/06-07/9 2140 Tot: 30 - 3 - 6 - 7 - 7
1 17,3a 5 14,9 0 16,9a 6 15,7ag 0 17,3a 17,8M 4
THAI MADONNA
5
16,2M 5
GENTLE JET
6
7
5 år Brun V v. Gigant Neo (S)
e. Thai Benefice v. Defi d'Aunou
Oppdr.: Stall Kile
Eier: Folkehesten Momarken
hvit med lilla t.
M Berit Tveter Alm (A) - Jens Kristian Brenne (T)
8
8
14,0AK 17,6M J. Brenne
J. Brenne
J. Brenne
O. Kjenner
O. Kjenner
15,2AK 13,8K 7
GIGANT SUPER
15,5AK 15,0M 6
MR. VIENTO
15,1AK 14,3AM B
M
B
BT
B
26/06-04/1 08/07-06/4 22/07-03/13 16/08-07/6 03/09-07/7 2100 2640 2100 2100 2100 30
15
15
30
20
107
32
23*
64
203.376
M
B
D
D
K
NEVERENDING GARBO (DK) 4
259
308
219
252
954
195.032
3 16,9 1 15,0a 2 17,4 0 16,9ag 6 år Brun HP v. Daguet Rapide (IT)
e. Chirly Santana* (DE) v. Sharif di Jesolo
V. Hop
Oppdr.: Sverige
V. Hop
Eier: Tormod Aasland /Bø I Telemark
T. Borg
blå m/to hvite skråbånd & s.l.k. i hvi
V. Hop
K Liss-Karin Sandvik (A) - Kjell Vidar Braaten (T)
V. Hop
2014:90-0-0-1-15,6a-2.0002013:13-0-0-0-3-17,3a-8.000
3
30
30
15
15
20
12
12
15
12
12
126
205
156
89
133
235.184
12
15
15
40
15
521
587
650
779
587
200.500
30
12
60
18
12
369
85
380
121
285
182.500
15
60
30 357
18 106
30 1015
15 612
264.000
30
60
15
15
15
113
149
111
106
431
232.760
3 16,1a 0 17,3a 1 16,4a 2 16,0a 2 15,4a 12
15
12
50
30
53
89
65
57
46
Forts. neste side
18
Totalisatorløp 06
2014:20-0-0-2-16,5a-4.0002013:5-0-0-0-2-15,5a-6.500
FRITZ OTHELLO*
9
Tot: 47 - 7 - 3 - 2 - 13
16,3M 15,1AM 8 år Svart V v. Peace On Earth (S)
e. Quiet Fantasy v. Gunslinger Spur
P. Nilsen
Oppdr.: Stall Quiet Fantasy
P. Nilsen
Eier: Sverige
P. Nilsen
Blå m/sv.erm-/sidefelt,reklame
P. Nilsen
* Ragnhild Bjørnbeth (S) - Per Ludvig Nilsen (T)
P. Nilsen
2014:132-0-0-3-16,2a-37.0002013:22-0-0-4-12-14,7a-54.500
ÅR
ÅR
ÅR
B
D
6 år Brun V v. Storstadsbusen (S)
e. Paula B. Spin* (S) v. Mack the Knife
O. Sagholen
Oppdr.: Sverige
L. Medelberg
Eier: Kai Mangelrød /Larvik
O. Sagholen
Marineblå,hvit erm,seler&sk.felt,rekl
O. Sagholen
M Mette Fløttum (S) - Odd Arne Sagholen (T)
S. Eilertsen
2014:120-1-1-4-14,9a-21.0002013:8-1-1-3-2-14,4a-53.000
B
BI
KA
M
B
7 år Mørkbr V v. Confident Victory (US)
e. Ilsetta Hornline (S) v. Lindy's Crown
R. Tvedt
Oppdr.: Danmark
A. Rasmussen
Eier: Ann Kristin Rasmussen /Frekhaug
J. Borgen
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
A. Rasmussen
M Kristine Kvasnes (S) - Gunnar Gjerstad (T)
A. Rasmussen
2014:191-0-2-7-15,1a-40.0002013:23-0-1-2-8-15,6a-38.000
BT
BT
BT
BI
D
9
ALONE MAN S.T. (S)
10
16,2M 10
PERHAPS DALIMO (DK)
11
11
AIDENSFIELD
6 år Brun V v. Prince Birchwood L.
e. Matchball v. Shane T. Hanover
Oppdr.: Mona Elisabeth Hov & Tove Ingeborg Hov
Eier: Stall Lorne
Blå,røde ermer,blå mansj,rø/hv.søm,rek
D Amanda Robertsen (A) - Mona Elisabeth Hov
12
15,9M 12
13/06-02/6 2640 n 0 17,9 g 22/06-10/3 2660 - dg 21/07-p/2 2140 P 17,9 29/07-02/11 2100 6 17,4ag 09/09-05/5 2100 n 5 16,5ag Tot: 55 - 5 - 4 - 8 - 19
0
0
0
12
12
22/07-03/4 2100 02/08-02/11 2100 12/08-06/10 1900 24/08-07/12 2640 03/09-07/6 2100 Tot: 47 - 9 - 7 - 5 - 14
6 16,8ag 1 16,2a 1 16,9a 0 17,0a 0 16,3ag 12
15
15
15
30
05/06-02/8 1600 19/06-04/9 2600 26/06-08/5 2100 15/08-07/9 2600 02/09-01/2 2100 Tot: 81 - 2 - 9 - 5 - 29
0 14,9a 5 16,6 6 17,8ag 0 17,6a 2 15,9a 14,7AK 16,6M 253.133
14,4AK 15,1AK 193.228
523
226
309
181
318
227.456
15
15
15
15
12
697
934
118
202
155
193.000
V. Hop
J 13/07-03/5 1609 0 15,1a H. Holm
B 07/08-05/3 1609 0 15,3ag K. Kvasnes
D 17/08-08/1 2140 5 17,9 S. Vereide
D 26/08-03/10m 2100 4 18,6a T. Solberg
D 02/09-01/3 2100 0 17,3a Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
TIPS: 2 – 8 – 10 OUTS.: 7
42
392
P
81
67
24
12
10
12
12
727
476
94
99
164
Norsk Dametravforbund ble stiftet 30. juli 1994. NDTF ivaretar landets damegrupper sine
interesser og fungerer som bindeledd mellom damegruppene, DNT og respektive travbaner.
NDTF påser at NM Damer kjøres etter reglene fastsatt av DNT.
19
Start ca. kl. 19.55
7. LØP
Beige
Vikersundkioskens løp
Varmblods
3-12-årige.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 375.001 kr.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
2
Plass|
Trippel
2014:51-0-1-1-14,4a-22.0002013:10-4-1-0-2-14,9a-130.000
SANNER SID
21001
Tot: 30 - 9 - 4 - 3 - 5
15,8M 14,4AM 6 år Rød V v. S.J.'s Photo (US)
e. Chilla Sid (S) v. Giant Chill
E. Høitomt
Oppdr.: Ragnar Svinningen & Geir-Arne Celius
H. Tvedt
Eier: Ragnar J. Svinningen /Asker
E. Høitomt
Hvit m/rødt sidefelt,rød/hvit erm,rekl
S. Vereide
D Herman R. Tvedt (S) - Vidar Engebretsen (T)
E. Høitomt
2014:111-2-0-5-14,9a-78.5002013:18-0-3-5-5-14,6a-173.658
K
B
BI
B
B
7 år Brun HP v. Pine Chip (US)
e. Starlight* (S) v. Spotlite Lobell
G. Austevoll
Oppdr.: Sverige
E. Høitomt
Eier: Andreas Kalberg /Skotselv
E. Høitomt
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
E. Høitomt
D Kristine Kvasnes (S) - Andreas Kalberg
P. Midtfjeld
2014:151-2-1-4-13,5a-47.5002013:17-1-2-2-7-13,8a-85.180
ST
F
BI
K
D
8 år Brun V v. Armbro Plush (CA)
e. Ringo Perfect v. Thackeray
G. Austevoll
Oppdr.: Odd Ommundsen
G. Austevoll
Eier: Team Frøyland
H. Tvedt
blå med rødt belte.
D. Dalen
D Per Ludvig Nilsen (T) - Baard Finn Frøyland
K. Johansen
2014:153-1-0-5-14,4v-127.8922013:18-1-2-1-7-15,2a-68.000
D
J
B
BI
D
5 år Brun HP v. Alesi Om* (IT)
e. Calamity Flight (S) v. Armbro Goal
S. Eilefsen
Oppdr.: Ketil Gjedrem
S. Eilefsen
Eier: Tor Andersson
S. Eilefsen
Hvit m/svart erm,sidef&sk.felt,gull ma
S. Eilefsen
M Stian Eilefsen (T)
S. Eilefsen
2014:140-2-2-7-13,8a-66.0002013:18-2-3-3-6-13,0a-222.000
F
J
ST
BI
BT
5 år Brun HP v. Magnetic Power (US)
e. Evelina Will (S) v. Zoogin
G. Austevoll
Oppdr.: Trond Olav Salte
T. Borg
Eier: Stall Bergsund AS-Arne Hansen
T. Borg
Hvit m/blått belte & ermringer, rekl.
T. Borg
D Cato Antonsen (T) - Trond Anderssen (T)
G. Austevoll
2014:154-1-4-3-13,7a-136.5002013:10-4-2-0-2-14,5a-84.675
ST
L
B
K
B
5 år Brun V v. Great Challenger* (US)
e. Kay Bee (DK) v. Diamond Way
M. Høitomt
Oppdr.: Danmark
L. Kolle
Eier: Christina Vikse-Ivar Martin Vikse
L. Kolle
L.grønn,grå/skstk,blå sidef,grå/rø sto
L. Kolle
B Erlend Rennesvik (S) - Sigbjørn Kolnes (T)
E. Knutsen
2014:40-0-0-1-14,0a-3.0002013:8-0-0-1-2-14,4a-16.000
5 år Brun H v. Standpoint* (US)
e. T.J. Mixy v. Armbro Plush
T. Wollebæk
Oppdr.: Tove Iren Melby
G. Gundersen
Eier: Inger Harviken /Søre Osen
T. Wollebæk
hvit/blå skrådelt, sv. skråbånd, rekl
T. Wollebæk
BI Odd Arne Sagholen (T) - Eldar Harviken (A)
G. Gundersen
2014:150-1-1-5-11,7a-31.4852013:21-0-0-1-11-13,1a-74.369
1
KARISMA BROLINE (S)
2
15,3M 2
RINGO PLAYMATE
3
4
LOVELY SALT
5
SPIDER BEE (DK)
6
AMIR B.
21201
NORVELOUS NEWS
10 år Brun H v. Norvelous Hanover (US)
e. News From Heaven v. Super News
Oppdr.: Bjørn Kolsrud
Eier: Linn Stryken /Drammen
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
D Dag-Sveinung Dalen (S) - Pål Sem (T)
2
8
53
151
199
172
15
369.521
15 161
30 1026
20 221
15 275
60 450
28/06-03/3 2060 12/07-07/7 2100 19/07-03/3 2680 02/08-07/5 2100 16/08-08/2 1600 Tot: 46 - 2 - 8 - 5 - 20
1 16,4 0 14,4a 4 14,4 4 14,7a 0 14,4a 19/07-10/4 1640 26/07-06/10 2140 06/08-07/10 2100 21/08-06/1 1700 04/09-05/6 2100 Tot: 46 - 9 - 4 - 7 - 15
6 14,1 6 15,7a 6 15,1a 3 15,6a 4 16,3a B
J
J
ST
B
18/06-09/9 2140 30/06-07/7 2100 11/07-07/1 2100 19/07-05/11 2140 06/09-01/2 2100 Tot: 26 - 4 - 2 - 3 - 3
3 16,0 3 14,1a 1 14,6a 3 13,7a 0 18,3ag M
B
BI
J
BI
28/12-07/2 2140 - dg a 15/01-07/3 1609 0 14,0a 08/02-06/7 2100 n 0 16,6a 11/06-03/7 2100 0 14,4a 12/09-07/5 2100 4 14,9a Tot: 119 - 12 - 10 - 13 - 39
13,0AK 13,7AM 14,0AK 11,7AK BI
K
D
K
BI
02/08-09/4 14/08-02/4 30/08-02/6 04/09-02/10 12/09-07/9 122
71
290
36
756
369.430
14,4AM 14,2K D. Dalen
D. Dalen
D. Dalen
D. Dalen
D. Dalen
15
20
15
20
12
1 14,2a 0 13,5a 2 15,5a 0 15,4a 0 17,5a 15,0L 7
- dg 4 16,4 3 14,4a 0 15,4a 1 15,2ar 03/07-12/6 1700 13/07-06/8 1609 23/07-03/5 2100 01/08-07/4 2100 30/08-05/7 2100 Tot: 42 - 5 - 5 - 3 - 14
13,5AK 16,0M 6
314.000
60
70
60
20
60
14,1K 5
|
29/03-05/1 2140 6 14,9a 12/04-04/9 2040 h 5 16,5 03/05-09/8 1609 0 14,9a 21/07-05/4 2100 4 16,7 30/08-04/10 2100 0 16,3a Tot: 85 - 7 - 7 - 18 - 21
14,4L 4
09/01-01/5 2120 18/06-09/7 2140 20/07-06/4 2100 06/08-03/10 2100 21/08-02/3 2100 Tot: 61 - 1 - 7 - 9 - 23
14,6AK 18,2M 3
COME CHARMING
3
6
302.214
20
60
70
250
60
42
297
357
349
49
372.500
60
60
30
20
12
129
257
892
53
185
292.307
20
15
20
30
40
31*
96
22
80
55
1.083.000
60
30
70
30
15
75
266
646
662
290
967.015
2600 2100 1700 1700 2100 0 14,8a 250 1549
0 17,0ag 20 154
6 13,6a 18 2142
4 16,1 15 387
5 15,0a 15 773
Forts. neste side
20
Totalisatorløp 07
2014:141-4-3-4-12,8a-232.0002013:10-2-0-2-1-12,7a-107.000
SHAMAN STAR M.
3
Tot: 73 - 17 - 10 - 11 - 12
14,6M 12,7AK 8 år Brun V v. Dahir de Prelong (FR)
e. Lindy's Crath M. v. Lindy's Crown
L. Kolle
Oppdr.: Per-Ole Bjerknæs
G. Gundersen
Eier: Oddmar Nilsen /Mjøndalen
G. Gundersen
Mørk blå m oransje skulderstykke, rekl
O. Mikkelborg
D Olav Mikkelborg (T) - Vidar Engebretsen (T)
O. Mikkelborg
2014:121-0-2-1-11,9a-58.0002013:14-4-0-0-2-11,3a-345.000
M
BT
B
D
B
8 år Brun H v. S.J.'s Photo (US)
e. Zagara Jet* (IT) v. Park Avenue Joe
S. Løvvold
Oppdr.: Danmark
E. Høitomt
Eier: Jan Roar Kristiansen /Oslo
E. Høitomt
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
E. Høitomt
J Kai Johansen (T) - Tor Olaf Halle (T)
E. Høitomt
2014:60-1-1-2-13,0a-27.0002013:15-4-1-4-1-12,1a-384.848
BI
B
ST
B
FÆ
9
ONION F.H. (DK)
4
12,3K 10
J.T.'S CROWN
6 år Brun H v. Buckaroo K. (US)
e. Nadja Waltter (FI) v. Speedy G.B.
Oppdr.: Jon Terje Johnsen
Eier: Team Crown Rauma
Brun m/orange ermr.&rek på orange felt
J Bjørn Steinseth (T) - Geir Kihle (T)
5
15,1M 11
969.500
19/05-09/2 1640 31/05-06/3 1600 07/06-10/6 1609 30/08-10/11 2100 06/09-09/1 2100 Tot: 94 - 25 - 8 - 5 - 8
3 12,8a 70
6 13,4ag 60
0 13,0a 100
2 14,6 60
2 13,4a 100
01/08-08/10 1609 20/08-02/7 1609 23/08-07/1 2140 07/09-04/2 2100 13/09-09/7 1640 Tot: 43 - 10 - 9 - 6 - 6
3 11,9a 5 13,1a 3 13,1a 0 12,7a - dg a 11,3AK 12,1AM 1.204.770
30
30
100
100
0
30
70
30
30
15
Godtespesialisten
Terminliste Drammen 2014
September
Ti 2 - L
Ti 9 - L
Lø 20 - V65
Ti 23 - L
Oktober
Ma 6 - V65
Lø 11 - V65
Ti 14 - L
Lø 25 - V65
November
Ma 3 - V65
Sø 16 - V65
Desember
Lø 6 - V75
Ti 16 - L
Godtespesialisten
21
86
69
89
343
635
1.482.848
T. Solberg
B 30/04-05/6 2100 6 14,5a T. Solberg
M 19/05-09/8 1640 6 13,0a T. Solberg
B 28/05-06/1 3200 0 15,4 g T. Solberg
B 04/06-02/2 2180 0 15,1 T. Solberg
BI 12/09-07/2 2100 3 14,8a Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
TIPS: 9 – 6 – 1 OUTS.: 10
170
59
302
699
187
Ma 29 - V65
85
176
82
113
64
Start ca. kl. 20.15
8. LØP
Lilla
Stall Pål Sems løp
Kaldblods
3-årige høyest 16.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 6.001 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000-2.000 (8 premier)
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
4
Plass|
Trippel
2014:20-0-0-1-37,3v-3.0002013:0-0-0-0-0-,-0
GOROSO GASELL
21001
37,3M 3 år Brun HP v. Åsajerven
e. Valle Møy v. Sjefen
P. Sem
Oppdr.: Siv Johanne Ørstad & Morten Rognmo
D. Dalen
Eier: Siv Johanne Ørstad-Morten Rognmo
D. Dalen
Svart m/oransje skråb,mansj&belte,rekl
K. Kvasnes
B Dag-Sveinung Dalen (S) - Siv Johanne Ørstad
D. Dalen
2014:10-0-1-0-34,4v-5.0002013:0-0-0-0-0-,-0
1
ALFA FAKSEN
2
2
3
3
4
4
5
D
M
D
J
B
B
M
BI
BI
D
D
D
K
ST
ST
J
K
K
3 år Brun V v. Alm Viktor
e. Minella v. Minpil
P. Midtfjeld
Oppdr.: Wera Versvik & Arild Versvik
P. Midtfjeld
Eier: Terje Visnes /Siggerud
P. Midtfjeld
hvit/blå skrådelt, sv. skråbånd, rekl
P. Midtfjeld
B Odd Arne Sagholen (T) - Terje Visnes
T. Borg
2014:20-1-0-0-32,4v-5.0002013:0-0-0-0-0-,-0
M
M
M
M
M
3 år Rød HP v. Mørtvedt Jerkeld
e. Marthe Røder v. Røder
K. Ødegaard
Oppdr.: Martin Wik
K. Ødegaard
Eier: Stian Eilefsen /Skiptvet
O. Kjenner
Hvit m/svart erm,sidef&sk.felt,gull ma
S. Eilefsen
M Stian Eilefsen (T)
S. Eilefsen
2014:41-0-0-2-33,8v-14.0002013:0-0-0-0-0-,-0
B
M
M
BI
BI
5
6
7
3 år Brun H v. Åsajerven
e. Alsaker Kosi v. Kos Knekten
Oppdr.: Annbjørg S. Mikalsen
Eier: Stall Furuheim
Hvit m/rødt sidefelt,rød/hvit erm,rekl
K Herman R. Tvedt (S) - Kai Hj. Grønli
21201
28/08-b/1 1680 04/09-b/4 1680 08/07-p/4 2160 20/07-01/5 2100 27/07-09/2 2100 Tot: 1 - 0 - 0 - 1 - 0
52,4 47,5 P 36,2 3 35,5 5 35,7 05/09-b/2 1720 21/11-b/2 1720 10/06-p/1 2120 04/09-07/2 2100 Tot: 6 - 0 - 0 - 0 - 2
08,5 rg 47,4 P 36,5 3 35,6 06/07-01/3 2160 16/07-09/2 2140 08/08-08/3 2120 21/08-09/8 2120 04/09-p/1 2120 Tot: 2 - 0 - 0 - 0 - 2
4 36,6 g - dg - dg - dg P 35,5 8
0
0
0
10
10
K
J
ST
B
K
0
0
0
10
N
B
P
62
5.500
15
24
10
10
0
53
292
53
265
P
5.500
0
0
0
24
10
B
B
P
146
162
5.000
01/05-b/3 1660 14/05-b/2 2160 16/02-p/7 2160 25/04-01/1 2100 12/09-01/1 2100 Tot: 4 - 1 - 0 - 0 - 2
55,8 g 0
50,0 g 0
P 42,8 g 0
- dg r 10
2 32,4 10
16/06-p/2 10/07-09/2 17/07-08/2 13/08-09/5 04/09-07/4 P 41,1 g 0 35,2 g 6 33,8 g 6 35,7 g 1 34,5 2120 2120 2140 2140 2120 B
B
P
33*
211
3.500
23/07-b/3 2160 51,3 g 06/08-b/1 2160 45,9 03/11-p/1 2160 t P 46,8 30/03-01/1 2160 6 38,2 rg 09/09-01/2 2160 4 35,2 g Tot: 2 - 0 - 1 - 0 - 0
33,8M G. Austevoll
G. Austevoll
K. Malmin
G. Austevoll
T. Solberg
B
B
P
41
5.500
32,4M 7
ALSAKER PUMBAA
51,8 0
49,5 0
P 37,2 0
3 34,4 g 15
35,2M 6
WIKVINNI
15/07-b/2 1720 21/10-b/3 2160 03/07-p/2 2120 01/09-07/2 2100 Tot: 2 - 0 - 0 - 1 - 1
N
N
P
236
308
5.000
36,1M 3 år Svart HP v. Åsajerven
e. Moe Sigyn v. Elding
E. Høitomt
Oppdr.: Tor-Martin Moe
E. Høitomt
Eier: Tor-Martin Moe-Lill Birgitte Krokvik
E. Høitomt
Turkis,svart sidef.&underarm,sv.emblem
G. Austevoll
K Vilde M. Kals (A) - Tor-Martin Moe
V. Kals
2014:20-0-0-2-35,2v-5.5002013:0-0-0-0-0-,-0
MINTOR
08,8 g 0
N dgpp 0
P 40,6 g 0
4 37,3 g 15
- dg 15
35,6M 3 år Mørkbr H v. Særpefanten
e. Tofte Gull v. Mentor Mollyn
Oppdr.: Haakon Olsen & Jørn Roar Olsen
E. Høitomt
Eier: Arthur Bø /Bø I Telemark
V. Hop
Mørk blå m oransje skulderstykke, rekl
O. Østre
K Olav Mikkelborg (T) - Arthur Bø (T)
V. Hop
2014:60-0-0-2-36,1v-5.5002013:0-0-0-0-0-,-0
MOE ARIA
12/09-b/1 1720 24/06-p/1 2120 08/08-p/3 2120 22/08-08/6 2100 01/09-07/1 2120 Tot: 1 - 0 - 0 - 1 - 0
35,5M 3 år Mørkbr H v. Slått Eld*
e. Omerfaxa v. Järvsöfaks
K. Johansen
Oppdr.: Kjell Bredholt
K. Johansen
Eier: Stall Slått Faks
E. Høitomt
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
K. Johansen
BI Kai Johansen (T) - Kjetil Helgestad (T)
K. Johansen
2014:10-0-1-0-35,6v-3.5002013:0-0-0-0-0-,-0
LILLEGUTT TROLLET
D
J
J
J
J
3.000
34,4M 3 år Brun H v. Voje Faks
e. Skog Morte v. Sjefen
Oppdr.: Bengt Solberg
L. Kolle
Eier: Bengt Solberg /Holmestrand
L. Kolle
Rød m/blått sk.stk/seler, reklame
L. Kolle
J Geir Flåten (T)
G. Flåten
2014:20-0-1-1-35,5v-5.5002013:0-0-0-0-0-,-0
SLÅTT FAKS
|
Tot: 2 - 0 - 0 - 0 - 1
B
B
P
369
69
14.000
0
24
10
20
10
P
480
282
66
97
Forts. neste side
22
Totalisatorløp 08
2014:11-0-0-0-33,6v-15.0002013:0-0-0-0-0-,-0
LYKKERUS
2
3 år Brun H v. Lome Kongen
e. Lykkevinna v. Vinningblesen
Oppdr.: Berit G. Plassen & Marit J. Bjerring
G. Gundersen
Eier: Trygve Plassen-Johan P. Dyring
G. Gundersen
Sølvgrå m/blå ermring,krage&belte,rekl
G. Gundersen
D Jan Martin Bjerring (T) - Trygve Plassen
G. Gundersen
2014:50-1-1-2-31,3v-15.9282013:0-0-0-0-0-,-0
9
ART SKOGFARI
3
Tot: 1 - 1 - 0 - 0 - 0
33,6M B
B
D
J
BI
K
ÅR
ÅR
RO
3 år Svart HP v. Mørtvedt Jerkeld
e. Rappblesa v. Pål Even
B. Steinseth
Oppdr.: Henning Skeie & Leif Arvid Årdal
E. Høitomt
Eier: Erik Løkken /Raufoss
E. Høitomt
Brun m/orange ermr.&rek på orange felt
E. Høitomt
BI Bjørn Steinseth (T) - Erik Løkken
L. Kolle
2014:50-0-1-2-33,2v-11.0002013:0-0-0-0-0-,-0
BI
BI
BI
B
B
3 år Mørkbr HP v. Järvsöfaks (S)
e. Norheim Elle v. Elding
K. Djøseland
Oppdr.: Egil Skeivoll
K. Djøseland
Eier: Stall Faksine
K. Djøseland
Gull m/hvit kile&sidef,svart mansj,rek
K. Djøseland
J Silje Kristin Eilertsen (S) - Lars O. Romtveit (T)
K. Djøseland
2014:30-1-0-1-33,2v-9.5002013:0-0-0-0-0-,-0
F
F
F
F
B
3 år Svart HP v. Moe Odin
e. Alm Robyn v. Braute
G. Austevoll
Oppdr.: Nils-Ole Robøle & Oddvar Robøle
G. Austevoll
Eier: Team Øyo
Å. Tengsareid
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
G. Austevoll
D Kristine Kvasnes (S) - Åse-Margrethe R. Øyo
G. Austevoll
2014:60-0-0-4-32,8v-11.0002013:0-0-0-0-0-,-0
D
B
BT
J
J
10
4
33,7M 11
NORHEIM FAKSINE
5
6
13
HORGEN GAUTE
7
3 år Lysbrun H v. Horgen Tore
e. Yxbo Tøsen (S) v. Gaute
Oppdr.: Stall Elling
Eier: Stall Elling
Blå m/ hvitt sk.felt,mansj,ermr,rek/hv
J Adrian Solberg Akselsen (S) - Lars O. Romtveit (T)
14
46,5 47,8 P 36,2 1 33,6 25/04-01/6 2100 29/05-01/3 2100 03/07-08/7 1640 21/07-05/12 1680 05/09-01/8 2180 Tot: 4 - 0 - 0 - 1 - 2
3 35,1 g 10
- dg 10
7 35,6 g 0
6 31,3 0
2 32,1 0
13/06-p/2 2120 P 37,5 20/07-01/8 2100 7 36,1 03/08-09/5 2100 4 35,5 13/08-09/2 2160 3 33,7 25/08-02/2 2100 n 0 35,6a Tot: 5 - 0 - 0 - 1 - 2
33,9AM 0
0
0
15
0
P
10 156
24
91
20 183
30 1410
11.000
33,2M TIPS: 9 – 7 – 2 OUTS.: 10
23
18
18
24
18
30
40
52
24
79
704
9.500
25/11-b/4 1720 dgpp 0
04/06-p/4 2180 P 41,1 g 0
12/06-09/1 2100 n 7 38,0 10
30/06-01/4 2100 - dg 10
01/09-07/2 2120 2 33,2 15
Tot: 6 - 0 - 0 - 0 - 4
N
P
113
265
199
11.000
E. Høitomt
J 30/06-01/5 2100 7 37,0 g E. Høitomt
J 10/07-09/1 2120 7 33,7 T. Solberg
J 08/08-08/8 2120 - dg T. Solberg
B 13/08-09/4 2140 5 34,9 T. Solberg
J 01/09-07/1 2140 4 32,8 Første 500 m km./tid Første 1000 m km./tid Km./tid
26
31*
47
95
53
14.000
20/05-01/3 2040 3 33,6 g 03/06-09/2 2060 - dg 29/07-01/7 2040 5 35,2 g 05/08-09/6 2060 7 33,2 g 25/08-01/7 2100 n 0 33,9ag Tot: 3 - 0 - 1 - 0 - 1
32,8M B
B
P
18*
15.928
35,6AM 33,2M 12
TY ODA
31/07-b/5 1640 14/08-b/2 1680 17/08-p/2 2120 01/09-07/3 2100 Tot: 5 - 0 - 1 - 1 - 2
31,3K 3 år Svart V v. Moe Odin
e. Schumina v. Schuvar
V. Hop
Oppdr.: Kjell R. Olsen
G. Austevoll
Eier: Stall Skogfari
P. Nilsen
blå med rødt belte.
P. Nilsen
* Per Ludvig Nilsen (T)
P. Nilsen
2014:40-0-1-2-33,7v-14.0002013:0-0-0-0-0-,-0
SKEIE BLESA
15.000
10
24
10
20
15
328
427
207
124
34
Start ca. kl. 20.30
9. LØP
Lyse grønne
Ragnar J. Svinningens løp
Kaldblods
3-15-årige høyest 95.000 kr.
2500 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 60.001 kr.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Seiersdekken og ekstrapremier
Vinner
Tvilling
5
Plass|
Trippel
2014:100-1-2-3-30,2v-27.0002013:1-0-0-0-0-,-0
EMIL
25001
Tot: 16 - 1 - 2 - 4 - 3
30,2M 31,9AM 5 år Brun V v. Järvsöfaks (S)
e. Polar Fortuna v. Braute
C. Antonsen
Oppdr.: Cato Antonsen
C. Antonsen
Eier: Bente Dramstad-Thomas Antonsen
C. Antonsen
Hvit m/blått belte & ermringer, rekl.
C. Antonsen
M Cato Antonsen (T)
C. Antonsen
2014:160-0-1-9-30,7v-23.0002013:10-0-0-1-7-33,3v-22.000
M
K
M
BI
M
6 år Brun V v. Qvadrigo (S)
e. Bø Terna v. Lykkebron
E. Gravdal
Oppdr.: Sigbjørn Baann
E. Gravdal
Eier: Jan Inge Drageset /Hof
E. Gravdal
Orange m/grønt sk.stk,mansj & ermring
E. Gravdal
J Jan Inge Drageset (A)
H. Eggen
2014:82-2-1-1-31,4v-47.5162013:0-0-0-0-0-,-0
D
J
BI
K
D
4 år Brun V v. Järvsöviking* (S)
e. Spikelin v. Spikeld
S. Eilefsen
Oppdr.: Roger Moe
S. Eilefsen
Eier: Roger Moe /Lillehammer
S. Eilefsen
Hvit m/svart erm,sidef&sk.felt,gull ma
S. Eilefsen
M Stian Eilefsen (T)
S. Eilefsen
2014:120-0-1-5-30,8v-16.5002013:18-1-0-4-3-32,0a-41.500
J
B
BI
D
BI
6 år Svart HP v. Prins Vinter
e. Tori Jenta v. Alm Rigel
F. Mjølnerød
Oppdr.: Lisbeth Sylte
F. Mjølnerød
Eier: Frode Mjølnerød /Halden
F. Mjølnerød
svart m/gult & hvitt
F. Mjølnerød
M Frode Mjølnerød (A)
F. Mjølnerød
2014:120-0-0-4-29,2a-10.0002013:19-0-2-4-7-30,1a-47.500
1
|
58.000
15/07-05/1 2640 05/08-05/4 2100 24/08-05/4 1640 29/08-04/3 2620 09/09-05/6 2140 Tot: 26 - 0 - 0 - 2 - 16
2 32,2 6 31,9ag 0 32,0 g 4 31,5 g 0 33,3 g 03/07-14/5 2500 12/07-11/8 2100 25/07-10/4 2120 21/08-03/11 2100 30/08-01/1 2100 Tot: 8 - 2 - 2 - 1 - 1
9 32,4 g 6 30,7 g 8 32,6 g 0 32,0 0 32,4 g 11/07-06/8 2100 06/08-09/3 2160 15/08-06/9 2100 02/09-04/7 2100 12/09-04/6 1620 Tot: 30 - 1 - 0 - 5 - 8
- dg 2 32,3 g - dg a 3 32,4 g 6 31,4 g M
M
BI
M
M
17/04-03/3 1640 27/05-04/1 2140 27/07-01/4 2120 24/08-05/3 1640 09/09-05/4 2140 Tot: 45 - 1 - 4 - 5 - 13
- dg a - dg 0 31,5 g 7 30,8 g 0 33,1 6 år Brun V v. Fakse* (S)
e. Vintergull v. Atom Vinter
L. Kolle
Oppdr.: Kjell Aspeseter
O. Wassberg
Eier: Kjell Aspeseter /Sogndal
H. Steine
Hvit m/røde ermer, blå/hvit ermr, rekl
K. Kvasnes
BT Kristine Kvasnes (S) - Kjell Aspeseter
K. Kvasnes
2014:90-0-2-1-30,6a-13.0002013:13-0-1-3-9-31,5a-53.201
D
BT
MO
B
BI
03/07-14/1 2540 0 32,4 g 07/08-06/7 1600 t 0 31,1 17/08-02/3 1740 - dg 04/09-04/6 2100 0 29,2a 12/09-09/1 2600 4 32,1a Tot: 22 - 0 - 1 - 5 - 10
15
15
5
12
15
6 år Svart V v. Mørtvedt Jerkeld
e. Rilum Kvikka v. Høiby Kongen
T. Solberg
Oppdr.: Lise Synnøve Arnesen
H. Tvedt
Eier: Stall Farmen
P. Nilsen
Mørk blå m oransje skulderstykke, rekl
M. Berdalen
M Olav Mikkelborg (T) - Tom Buer
O. Østre
2014:91-1-1-3-27,1v-38.0002013:0-0-0-0-0-,-0
K
D
ÅM
K
BI
04/03-02/7 2100 17/03-01/9 2100 28/08-06/2 1680 04/09-03/2 1700 12/09-09/3 2600 Tot: 24 - 3 - 2 - 1 - 6
4 32,1ag 0 br g - dg a 0 33,0ag 0 32,3a 12
15
0
15
15
7 år Svart H v. Mørtvedt Jerkeld
e. Klingilita v. Elding
G. Austevoll
Oppdr.: Anders Magne Låhne
E. Høitomt
Eier: Odd-Bjørnar Ingebrigtsen-Anne Grete Rasmussen
A. Rasmussen
Hvit m/sv.sidefelt, mansj&belte,rekl.
G. Austevoll
J Kai Johansen (T) - Anne Grete Rasmussen (T)
E. Høitomt
2014:151-0-0-3-28,8v-22.0002013:22-3-0-3-5-31,4a-72.000
M
J
K
D
B
24/06-05/11 2140 09/07-04/3 2100 21/07-02/3 1700 30/08-08/2 2100 10/09-05/12 1660 Tot: 38 - 4 - 0 - 3 - 8
1 29,5ag 3 28,6 0 30,5ag 0 29,5 g 5 28,3 HOLT GNIST
2
30,7M 2
JÆRVINN S.K.
3
31,4K 3
PRINSE ULVI
4
30,8K 4
VINTERFAKS
25201
2
3
4 år Svart V v. Slått Eld*
e. Gylden Rappa v. Kal Luis
Oppdr.: Sverre Ims
Eier: Christiane Wessel-Martine Wessel
svart/m oransje stj.som t,oransje søm
J Tommy Fløysand (A) - Martine Wessel (A)
4
8
31,4AM D
J
J
D
B
03/07-14/3 09/07-04/6 08/08-04/12 19/08-03/8 04/09-04/5 54
281
206
228
218
45.000
15
15
15
15
15
548
946
379
334
380
47.516
20
20
15
12
15
220
27*
109
48
21*
58.000
15
15
15
15
15
77
680
221
912
527
90.500
811
267
PK
878
122
66.201
29,5AM 28,8L T. Fløysand
T. Fløysand
T. Fløysand
T. Fløysand
E. Høitomt
30,6AK 27,1K 7
LINNSTJERNEN
29,2AM 31,9M 6
LÅHNE LUKAS
32,0AM 30,3M 5
FARMENS ODIN
34,6AM 15
12
15
15
15
2540 2100 1600 2100 2100 255
503
442
417
130
92.000
15
30
15
50
30
68
145
103
429
367
94.000
8 30,8 g - dg 0 30,6 g - dg - dg a 15
30
15
12
12
521
344
70
74
86
Forts. neste side
Totalisatorløp 09
24
2014:150-2-4-6-29,3v-47.5002013:10-0-2-1-3-32,5v-28.500
ARETA MOLLYN
5
5 år Svart HP v. Lome Elden
e. Nora Mollyn v. Nordli Svarten
G. Mikkelsen
Oppdr.: Elisabeth Hjørnerød
G. Austevoll
Eier: Kristine Farmen-Kari Farmen
G. Austevoll
Hvit m/oransje stj,mansj,rekl/oran.fel
G. Austevoll
J Trine-Alice T. Espedal (S) - John Ivar Farmen
G. Austevoll
2014:150-3-3-7-29,0v-54.5002013:2-0-0-1-0-35,0v-6.000
9
ASK ELD
4 år Mørkbr V v. Lome Elden
e. Omerfaxa v. Järvsöfaks
Oppdr.: Kjell Bredholt
Eier: Einar Askvik /Grimstad
Rød m/blått sk.stk/seler, reklame
J Geir Flåten (T)
6
Tot: 25 - 0 - 4 - 5 - 9
29,3M 29,0M 29,9AK ST
K
K
J
D
10
G. Flåten
V. Hop
G. Flåten
G. Flåten
G. Flåten
B
B
B
B
M
TIPS: 7 – 9 – 10 OUTS.: 3
Første 500 m km./tid
76.000
18/07-03/2 2140 0 30,9 05/08-05/7 2100 4 31,5a 14/08-08/12 2100 6 30,1a 22/08-05/4 2120 3 29,3 09/09-01/6 1700 n 2 29,9a Tot: 17 - 0 - 3 - 4 - 7
30,9AM 22/07-04/12 30/07-08/1 26/08-10/9 05/09-02/2 16/09-02/3 2100 2140 2600 2160 2140 Første 1000 m km./tid Km./tid
465
411
432
168
78
60.500
2 31,0a 4 32,1 g 0 dist ag 5 29,4 DrammenTravets Dameklubb ble stiftet i 1957,
og er landets eldste dameklubb. Vi har som
formål å fremme travsportens interesse.
25
18
12
15
15
12
12
20
30
30
15
47
20*
635
550
Hva koster det å spille trippel?
T
e rippel–«rundt-spill»
som 1. og 2. Hest
REKKEPRIS
De utvalgte hestene markert på alle tre plasser
kr. 2,-
kr. 5,INNSATS
kr. 10,-
3 hester rundt ( 3 x 2 x 1)
4 hester rundt ( 4 x 3 x 2)
5 hester rundt ( 5 x 4 x 3)
6 hester rundt ( 6 x 5 x 4)
7 hester rundt ( 7 x 6 x 5)
8 hester rundt ( 8 x 7 x 6)
12,48,120,240,420,672,-
30,120,300,600,1.050,1.680,-
60,240,600,1.200,2.100,3.360,-
=
6 kombinasjoner
= 24 kombinasjoner
= 60 kombinasjoner
= 120 kombinasjoner
= 210 kombinasjoner
= 336 kombinasjoner
Utgangshest
En hest spilt på kun en plass, de andre utvalgte hestene markert
på de to øvrige plassene.
Antall
3
4
5
6
7
Rekkepris
2 kr.
5 kr.
10 kr.
12
30
60
8
9
10
144
360
720
180
450
900
11
12
13
220
550
1100
264
660
1320
312
780
1560
14
Innsats
24
60
120
40
100
200
60
150
300
84
210
420
112
280
560
UTREGNINGSFORMEL
Slik regner du ut hva Trippelbongen koster
A = Antall hester markert som 1.Hest
B = Antall hester markert som 2.Hest
C = Antall hester markert som 3.Hest
Antall hester markert
både som 1., 2. og 3. Hest
(pluss)
Antall hester markert
både som 1. og 2. Hest
(minus)
Antall hester markert
både som 1. og 3. Hest
(minus)
Antall hester markert
både som 2. og 3. Hest
(minus)
26
364
910
1920
Best utvalg i DIAMANTER finner du hos
Best utvalg i DIAMANTER finner du hos
Visittkort:Visittkort
12-11-09
10:49
Side 2
Geir Lie
E-post: [email protected]
Telefon/Fax: +47 32 75 25 25
Mobil: +47 916 74 390
Geir Lie Bilforretning AS
BIL - TRANSPORT - HESTEUTSTYR - GRAVING - UTLEIE
AV FORRETNINGSLOKALER OG LEILIGHETER
27
KJØP DITT
HESTEDEKKEN HOS:
Horse
Equipment DA
lager den nye type dekken din hest behøver,
i dine farver og til en hyggelig pris.
Vålevn. 29
3080 Holmestrand
Tlf.: 33 05 09 97
Titan tilhengere og Humbaur hestehengere selges av
Maxrent Maskinutleie. Vi holder til like i nærheten av
Drammen Travbane. Du finner oss i Teglverksveien 99 i
Solbergelva. Kontakt oss gjerne på telefon 958 92 711,
eller e-post; [email protected]
28
Brizy
Morten Tidemansen din Brizy forhandler.
Ta kontakt for design av kjøredresser, montéjakke/
bukse, og arbeidstøy i stallens farger.
Tlf: 932 85 872. e-post: [email protected]
For bestilling av mat ring 905 65 141
Vi finnes der du er
Ta kontakt med ditt lokale hesteombud, Pål Andreassen
på 917 34 850 eller på 815 20 005, så kan du gjennomgå
ditt forsikringsbehov slik at du får akkurat riktig forsikring til din travhest – til riktig pris.
STEINSRUD - 3330 SKOTSELV - MOBIL: 992 28 550 - PRIVAT: 32 75 98 49
29
Modum Travbane
Lokalkjøring søndag 28. september 2014 kl. 13.00
Kaldblod:
1. løp: 2 år. 1700m likestart. Mønstringsløp, ingen tidskrav. Lik premie til alle. Sponsordekken
trekkes ut til en av løpets startende hester.
2. løp: DNTs 3-års pokal. 1720m. 20m ved 5.000, 40m ved 15.000 samt 20m for hver vunnet
DNTs 3-års pokal. 20m godtgjørelse for ustartede. Stengt for hester som har vunnet tre 3-års
pokaler. Det er eier/innmelders plikt ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har vunnet
DNTs 3-års pokal.
3. løp: 2100m. Grl. under 5.000. 20 m ved kr 1.
4. løp: Buskerudpokalen. 2120m. 4 år og eldre. 20m ved 10.000, 40m ved 30.000, 60m ved
75.000, 80m ved 250.000, 100m ved 500.000, 120m ved 750.000. 20m godtgjørelse for hopper.
5. løp: Montéløp. 1700m. 20m ved 20.000, 40m ved 60.000, 60m ved 150.000, 80m ved
500.000.
Varmblod:
6. løp: 2 år. 1700m likestart. Mønstringsløp, ingen tidskrav. Lik premie til alle. Sponsordekken
trekkes ut til en av løpets startende hester.
7. løp: DNTs 3-års pokal. 1720m. 20m ved 5.000, 40m ved 15.000 samt 20m for hver vunnet
DNTs 3-års pokal. 20m godtgjørelse for ustartede. Stengt for hester som har vunnet tre 3-års
pokaler. Det er eier/innmelders plikt ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har vunnet
DNTs 3-års pokal.
8.løp: 2100m. Grl. under 10.000. 20m ved kr 1.
9.løp: 2100m. 20m ved 50.000, 40m ved 150.000, 60m ved 500.000.
10. løp: Montéløp. 1700m. 20m ved 50.000, 40m ved 200.000, 60m ved 500.000.
Ponnier:
11. løp: Kat. A/B/C/D. 1700m. Løpet deles etter kategori ved mange påmeldte. Premie til alle.
Modum Travbane er 800m. Det kjøres etter DNTs reglement. Hjelm er påbudt ved
kjøring/ridning på banens område. Sikkerhetsvest påbudt i alle løp. Det benyttes linje/flying-start.
Ingen innskudd i noen løp. 50 % premiering, porselen/sølvpremier.
Seiersdekken og blomster til alle vinnerne (ikke seiersdekken i mønstringsløp – se løpsprop.).
Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i proposisjonene.
Innmelding innen mandag 22.september kl. 21.00 til:
Linn Merethe Sognelien 414 13 157 e-post: [email protected]
Startlistene legges ut på vår nettside.
Velkommen!
Arr.: Ringerike og Hole Travselskap - Modum Travselskap
30
Kuskestatistikk per 9.9.2014
Trenere
Bane
St.
I
II
III
Øv- Tot.
rige 1. pl
Premier
1
Solberg Tom Erik
Klosterskogen
92
18
9
8
25 1456
721 000
2
Hop Vidar
Jarlsberg
94
16
14
13
36 3571
874 000
111
11
13
10
46 2343
614 250
96
10
9
7
45 3754
495 000
3
Austevoll Gunnar
Momarken
4
Høitomt Eirik
Jarlsberg
5
Kolle Lars Anvar
Jarlsberg
79
9
6
7
32 2781
378 500
6
Malmin Kristian
Jarlsberg
52
8
3
7
14
587
210 000
7
Tengsareid Åsbjørn
Jarlsberg
43
6
6
1
17 1758
286 250
8
Holm Hans Chr.
Bjerke
53
6
5
4
18 1276
468 000
9
Gundersen Geir Vegard
Bjerke
71
6
4
4
32 2300
254 000
10
Mjølnerød Jan Roar
Momarken
11
4
0
3
2
549
89 000
Amatører
1
Frønes Anette
Klosterskogen
9
1
1
1
3
30
78 000
2
Alm Berit Tveter
Biri
5
1
0
1
2
211
32 000
3
Benzon Niclas
SVERIGE
4
1
0
0
3
15
21 000
4
Desserud Truls
Drammen
6
1
0
0
3
84
19 500
5
Holm Nils Olav
Momarken
5
1
0
0
2
167
20 000
Drammen
61
4
3
5
17
255
147 500
Stallansatte
1
Dalen Dag-Sveinung
2
Tvedt Herman R.
Bergen
33
3
2
2
9
134
101 500
3
Kjenner Ole-Christian
Momarken
19
1
3
2
7
57
58 000
4
Pedersen Morten A.
Bergen
8
1
1
1
1
38
26 000
5
Eggen Hans Jørgen
Bjerke
13
1
1
0
6
171
44 000
Biri
11
3
0
0
4
290
89 000
Monté
1
Pedersen Liv
2
Kvasnes Kristine
Jarlsberg
11
2
1
0
2
235
45 000
3
Eilertsen Silje Kristin
Jarlsberg
6
1
1
0
3
36
41 000
4
Bye Henriette
Bjerke
3
1
1
0
1
17
24 500
5
Morken Hege Solvang
Leangen
3
1
1
0
0
17
28 000
31
Banerekorder Drammen Travbane
Ajourført per 30.8.2014
Alder
Kjønn
Kaldblodshester
2 år
hpw
2 år
h/v
3 år
hp
3 år
hp
3 år
uf.hp
3 år
h/v
3 år
h/v
4 år
hp
4 år
hp
4 år
h/v
4 år
h/v
Eldre
hp
Eldre
h/v
Eldre
hp
Eldre
h/v
Monté
hp
h/v
h/v
Varmblodshester
2 år
hp
2 år
h/v
3 år
hp
3 år
hp
3 år
uf.hp
3 år
h/v
3 år
h/v
3 år
u.f.h/v
4 år
uf.h/v
4 år
hp
4 år
hp
4 år
uf.hp
4 år
uf.hp
4 år
h/v
4 år
h/v
4 år
uf.h/v
4 år
uf.h/v
Eldre
hp
Eldre
hp
Eldre
uf.hp
Eldre
uf.hp
Eldre
h/v
Eldre
h/v
Eldre
uf.h/v
Eldre
uf.h/v
Monté
Hp
h/v
hp
h/v
Navn
Kusk
Startmetode
Rekord
Dato
Løset Blesa
Ekeld
Høgda Lilja
Ødelistjerna
Håenmona
Smedheim Solan
Tyri Knekten
Nebbenes Faxa
Lome Oda
Tangen Didrik
Bork Odin
Ulsrud Tea
Gylden Balder
Ulsrud Tea
Moe Odin
Alf Tveter
Gunnar Austevoll
Cato Antonsen
Cato Antonsen
Åke Sundberg
Kai Johansen
Asbjørn Austevoll Jr.
Jan Roar Mjølnerød
Per Oleg Midtfjeld
Øystein Tjomsland
Tom Erik Solberg
Svein Ove Wassberg
Kai Johansen
Svein Ove Wassberg
Asbjørn Mehla
volte
volte
volte
auto
auto
volte
auto
volte
auto
volte
auto
volte
volte
auto
auto
1.49,7
1.38,0
1.29,8
1.30,6
1.32,9
1.26,7
1.31,3
1.27,7
1.25,6
1.26,4
1.24,0
1.25,0
1.23,9
1.24,0
1.22,1
09.11.93
08.12.12
14.08.10
17.09.05
21.12.91
14.06.14
13.08.96
10.10.05
07.12.13
14.06.14
19.12.09
11.08.12
24.08.13
07.12.13
02.12.06
Briskebyrappa
Moe Odin
Norne
Hanne Borgli
Malin Berås
Marthe K. Wessel
volte
volte
auto
1.25,3
1.24,1
1.28,1
09.05.10
10.10.11
02.07.07
Felicia News
Tinnies Innovation
Tinita Love
Maydaymayday
Bauxite
Virago
Gigant Invalley
Rapid Glide
Top Crown
Wera Laylock
Olganina
Lady Fisherman
Vamp Victory
Sonic
Zico Star F.
Steinlager
Always Alluring
Skerry Mamsell
Lindy Tibur
M.T. Good Looking (S)
Digital Charcoal
Tiptronic
Lorne Elijon Gatling
Winmecredit (US)
Rafolo (DK)
Nils Olav Holm
Bjørn Larsen
Geir Vegard Gundersen
Svein Ove Wassberg
Øystein Tjomsland
Jan-Ivar Johansen
Truls Desserud
Frode Fladen
Gunnar Eggen
Lars Anvar Kolle
Vidar Hop
Gunnar Eggen
Gunnar Austevoll
Thor Borg
Asbjørn Mehla
Per Oleg Midtfjeld
Trond Skauen
Geir Vegard Gundersen
Gunnar Austevoll
Kai Johansen
Svein Ove Wassberg
Olav Mikkelborg
Hans Chr. Holm
Frode Hamre
Eirik Høitomt
volte
volte
volte
auto
auto
volte
auto
auto
volte
volte
auto
auto
volte
volte
auto
volte
auto
volte
auto
volte
auto
volte
auto
auto
volte
1.20,3
1.20,4
1.17,8
1.16,1
1.15,9
1.16,9
1.15,0
1.15,5
1.16,3
1.16,5
1.14,1
1.14,4
1.15,2
1.15,9
1.14,5
1.15,5
1.13,5
1.15,2
1.14,2
1.14,9
1.14,1
1.14,6
1.13,2
1.12,2
1.14,3
28.12.99
28.12.99
15.05.06
18.06.05
16.06.07
20.08.02
16.11.13
15.08.05
21.07.90
17.06.06
16.09.06
23.07.89
11.06.07
01.10.02
04.06.90
01.10.02
17.09.05
18.07.05
21.02.05
30.08.14
03.03.12
11.06.07
03.03.12
11.05.04
11.05.04
Suncrown
Amber Bros
Sassy Kosmos
Moon Dreamer
Tone Mari Holtung
Johanne Ulrica Øveraasen
Kristine Kvasnes
Siv Emilie Løvvold
volte
volte
auto
auto
1.17,1
1.15,7
1.15,8
1.14,3
18.06.05
18.06.05
14.06.14
08.04.13
32
Info hesteeiere og kusker:
Defileringsrutiner
Parkering hestering
I henhold til løpsreglementets § 70 skal defilering
skje i nummerorden, uten oppsjekk og bruk av
hodestang, i kort trav og med kort avstand mellom
deltakerne. Brudd på dette vil bli bøtelagt.
Vi ser oss nødt til å påminne om parkeringsbestemmelsene i hestering. Grunnet plassmangel
får kun hestetransporter og kusker som skal kjøre
den aktuelle dagen lov til å parkere i hesteringen.
Øvrige som mener de har behov for å ha med bil
inn i hestering på løpsdag må på forhånd søke
tillatelse om dette ved banens administrasjon.
Det er små avstander på Drammen Travbane og
god plass til parkering på parkeringsplassen mot
Rosenkrantzgata. All parkering i hestering på eget
ansvar.
Påbud om bruk av hjelm
I henhold til DNT’s Reglement er det påbudt med
bruk av hjelm ved all kjøring/ridning innenfor
banens område.
NB! Påbudet om hjelm gjelder også eiere/
oppassere som blir med på seremoniplass.
Stallplass
NB! Ikke rengjorte gjestebokser
bøtelegges med kr. 100,–.
Hunder ikke tillatt i hesteringen!
Særskilte ønsker om stallplass/boks på løpsdagene
må meddeles kontoret senest torsdag uken før.
Informasjon om uttak til dopingkontroll
Melding om uttak til dopingkontroll vil bli meddelt ekvipasjen ved utgangen fra løpsbanen (porten), og
dopingkontrolløren skal fra dette tidspunkt ha uavbrutt tilsyn med hesten, frem til dopingprøve er avgitt og
forseglet.
Tilfeller der dopingkontrolløren har mistet tilsynet med hesten, er å anse som «å unndra seg doping-kontroll
på annen måte», jfr. DNTs dopingreglement § 2 (1) e).
Eksempelvis vil et tilfelle der dopingkontrolløren blir frakjørt fordi kusk/rytter eller annen representant for
hesten skal rekke neste løp bli påtalt i henhold til § 2 (1) e). Dopingkontrolløren skal ikke måtte «springe
for livet» for å holde tritt med hest som er uttatt til dopingkontroll!
Hestens ansvarlige trener skal påse at hesten alltid stilles til disposisjon for dopingkontroll, samt
gjennomfører denne, i samsvar med gjeldende bestemmelser.
33
Resultatliste 9.9.2014
1 1700Auto 1Hvalstad Helga
0 29,9a
12.000
2 Areta Mollyn
0 29,9a
6.000
3 Flammen Fortuna
0 30,0a
4.000
4 Lasken Lovise
0 30,1a
3.000
5 Risa
0 30,1a
2.000
6 Hafstein Anna
0 30,4a
2.000
7 Vår Vinni
0 30,5a
2.000
0 Frøken Kiodol
0 31,6a 0 Stjerne Oda
0 32,4ag 0 Lykke Sara
0 32,8ag 0 Vesle Gudrun
0 dist ag - Ve Blesa
0
-
Strøket
Vinneren: 4 år HP Far Bork Odin. Mor Huldre Hilde.
Eier: . Trener: L. Romtveit.
Odds: Vinner: 29,91
Plass: 5,19-1,97-3,28
Oms.: 16.679
8.085
Løpsomsetning: 69.063
Løpsresultat: 2-6-5
Josefine Eilertsen
Gunnar Austevoll
Ole Johan Østre
Lars Anvar Kolle
Kristian Malmin
Tom Erik Solberg
Thor Borg
Per Oleg Midtfjeld
Eirik Høitomt
Jan Martin Bjerring
Dag-Sveinung Dalen
Åsbjørn Tengsareid
6 Alexandria Ås
0 16,9a
2.000
7 Kamilla Am
0 18,4a
2.000
0 Viran Palema
0 br ag 0 Yankee's Wish
0 br ag 0 L.O. Zonett Scott
0 br ag 0 Lonely On Line
0
dg a - T.T. Va Bene
0
-
Strøket
Vinneren: 5 år V Far Ganymede. Mor Astro Jubilee.
Eier: . Trener: M. Ottersen.
Odds: Vinner: 2,24
Plass: 1,29-1,31-2,33
Oms.: 41.268
10.418
Løpsomsetning: 166.504
Løpsresultat: 2-4-11
299
78
76
84
112
38
135
222
36
158
324
0
Tvilling: 76,69
15.211
2 2100Volte 1K.L.M. Rouge
0
19,5
12.000
2 C.R.L. Norma Dean
0
19,6
6.000
3 Secret Pleasure
0
19,9
4.000
4 Jessica
0
20,1
3.000
5 Milles Eagle
0 20,6 g
2.000
6 Grace Classic
0
20,8
2.000
7 Tricky Simoni
0
20,9
2.000
8 San Diego
0 22,1 g
2.000
0 T.M.Oakland
0 22,4 r - Bluegene
0
-
Strøket
- Tib Tinto
0
-
Strøket
- Echo of Love
0
-
Strøket
Vinneren: 3 år HP Far Juliano Star. Mor Ronja Logoj.
Eier: . Trener: K. Wikstrøm.
Odds: Vinner: 19,13
Plass: 3,94-2,19-4,46
Oms.: 18.899
6.241
Løpsomsetning: 91.992
Løpsresultat: 11-12-9
Åsbjørn Tengsareid
Ole Johan Østre
Herman R. Tvedt
Kristian Malmin
Per Oleg Midtfjeld
Lars Anvar Kolle
Eirik Høitomt
Gunnar Austevoll
Per Anders Thuresson
Tom Erik Solberg
Hans Jørgen Eggen
Thor Borg
191
47
228
157
42
203
67
23
345
0
0
0
Tvilling: 22,04
20.298
Trippel: 1094,27
46.554
1Juliana Brazz
0 17,3a
12.000 Liv Pedersen
2 Turning Radius
0 17,6a
6.000 Kristine Kvasnes
3 Ugly Betty
0 17,6a
4.000 Siv Emilie Løvvold
4 Tiramisu G.T.
0 18,3a
3.000 Elsie Hafskjold
5 Rokko K.D.
0 18,3a
2.000 Henriette Bye
6 Gusse's Wanna Bee
0 19,0a
2.000 Ida Beathe Olsen
0 Copa Del Mundo
0 20,3a Stine Imingen
0 Shoguns Crispie
0 dist ag Majken Amundsen
0 Matchmaker R.C.
0 dist a Lena Augustsson
0 Lord Aristo
0 br ag Cecilie Kolstad
Vinneren: 7 år HP Far Lindy Lane. Mor Mountain Dream.
Eier: . Trener: O. Mikkelborg.
Odds: Vinner: 4,8
Plass: 1,51-1,52-1,52
Tvilling: 13,67
Oms.: 22.925
7.728
25.134
Løpsomsetning: 101.977
Løpsresultat: 7-3-6
48
63
43
113
44
599
184
71
191
122
Tvilling: 23,05
15.070
0 16,2a
0 16,3a
0 16,3a
0 16,4a
0 16,5ag
12.000
6.000
4.000
3.000
2.000
Tom Erik Solberg
Gunnar Austevoll
Dag-Sveinung Dalen
Kristian Malmin
Per Ludvig Nilsen
Åsbjørn Tengsareid
B
Lars Anvar Kolle
B
Thor Borg
B
Dag-Sveinung Dalen
N
Philip Scott Sønsteby
N
Tom Erik Solberg
N
Geir Kihle Eivind Gravdal 1700Volte Mønstringsløp Tom Erik Solberg
B
Philip Scott Sønsteby
B
Lars Anvar Kolle
N
Åsbjørn Tengsareid
B
Audun Tandberg
N
Eirik Høitomt
N
Dag-Sveinung Dalen Kristine Kvasnes 2100 Volte Monté Prøveløp 0Røyns Skatt
0
33,0 Malene Berdalen
0 Trygfaks
0
33,0 Kristine Kvasnes
Vinneren: 7 år V Far Åsajerven. Mor Lier Dokka.
Eier: . Trener: R. Tvedt.
77
32
47
161
59
190
76
129
740
366
139
0
Tom Erik Solberg
B
Jeanett Marie Dagsvold
B
Lars Anvar Kolle
N
Dag-Sveinung Dalen Asbjørn Wright Eivind Gravdal 1700Volte Mønstringsløp 0Willy Invalley
0
32,0 Truls Desserud
0 Cuba Ronja
20
01,0 Dag-Sveinung Dalen
Vinneren: 7 år V Far Åsajerven. Mor Lier Dokka.
Eier: . Trener: R. Tvedt.
Utbetalinger:
Dagens Dobbel: 2-2 Odds: 8,9 Oms: 226.619
Spilltype Riktig rekke
Antall rette Utbetaling Antall rekker
V5
2-11-7-2-2
5
172.153
4
1.059.406
Totalomsetning: 1.791.353
Trippel: 262,17
40.671
22
35
175
298
67
www.travsport.no
Det Norske Travselskaps internettsider gir deg aktuelt nyhetsstoff om
travsport og informasjon fra travets organisasjoner.
Kunnskap gir styrke.
34
P
P
1700Volte Mønstringsløp 0Komnes Bendik
20
49,1 0 Krovar
20
04,4 0 Skar Lukas
20 dgpp - Buås Trym
20
-
Strøket
- Kaspia
20
-
Strøket
- Hafell Storm
20
-
Strøket
Vinneren: 7 år V Far Åsajerven. Mor Lier Dokka.
Eier: . Trener: R. Tvedt.
Trippel: 85,35
46.190
5 2100Auto 1Semper Fi
2 Selmas Classic
3 Winner Augustinu
4 C.C. Mr. Paradise
5 Fritz Othello
Trippel: 48,84
82.019
2100 Volte Prøveløp 1
0Barbie Love
0
32,2 0 Shaq
0
32,5 0 Lighthouse West
0 37,9 rg 0 Horni Faksen
20 51,2 g 0 Schudiva
20 05,2 g 0 Torden Fant
20 06,2 g - Brødsjø Tina
20
-
Strøket
- Arrogant
20
-
Strøket
Vinneren: 4 år V Far Ready Cash. Mor Global Tooma.
Eier: . Trener: T. Thorseth.
4 2100Volte Morten A. Pedersen
Åsbjørn Tengsareid
Jan Martin Bjerring
Jan Rune Gaustad
Gunnar Austevoll
Cato Antonsen
Tom Erik Solberg
Hans G Skiaker
Hans Jørgen Eggen
Øyvind Ruttenborg
Bjarne Syversen
Eirik Høitomt
Tvilling: 4,47
32.799
0Restless Cash
0
21,4 Thor Borg
P
- Giant Image
0
-
Strøket Hans Jørgen Eggen Vinneren: 4 år V Far Ready Cash. Mor Global Tooma.
Eier: . Trener: T. Thorseth.
3 2100 Auto #MONTÉLØP # 1Dagslill
0
32,3
12.000
2 Lille Høvding
0 32,5 g
6.000
3 Maks Mollyn
0
32,6
4.000
4 Droseld
0
32,7
3.000
5 Friggulv
0
33,2
2.000
6 Gomnes Vesla
0
33,6
2.000
7 Høiby Kåre
0
33,8
2.000
8 Kolbu Tatern
0 34,1 g
2.000
0 Lill Tea
0 36,6 g 0 Haugseth Mari
0
dg 0 Bjarnis
0
dg - Skeie Blesa
0
-
Strøket
Vinneren: 3 år HP Far Spikeld. Mor Dagsvinni.
Eier: . Trener: G. Gjerstad.
Odds: Vinner: 7,72
Plass: 1,92-1,38-1,58
Oms.: 15.537
4.514
Løpsomsetning: 75.792
Løpsresultat: 2-1-5
70
381
714
200
422
327
0
1700Volte Mønstringsløp 0Idu Alma
20 54,2 g 0 Bare Lynea
20 56,9 g 0 Minelita
20 57,7 g 0 Vicky Invalley
0 dgpp 0 Cintia
0 dgpp 0 Veels Shanti
20 dgpp - Expo B.R.
0
-
Strøket
- Kaja Kuling
20
-
Strøket
Vinneren: 5 år V Far Ganymede. Mor Astro Jubilee.
Eier: . Trener: M. Ottersen.
Trippel: 935,53
29.088
Eirik Høitomt
Lars Anvar Kolle
Herman R. Tvedt
Thor Borg
Kristine Kvasnes
Åsbjørn Tengsareid
Per Oleg Midtfjeld
B
B
Omsetning
Vinnere Drammen 9.9.2014:
1.løp: Hvalstad Helga – eier og trener Lars O. Romtveit,
Skoppum. Oppdretter Torstein Laupsa, Hvalstad. Kusk
Josefine Eilertsen.
2.løp: K.L.M. Rouge – eiere Katrine Wikstrøm & Rene
Werth. Oppdretter Hilde Solbakken, Skaun. Trener
Katrine Wikstrøm. Kusk Åsbjørn Tengsareid.
3.løp: Juliana Brazz – eier og oppdretter Stall Activ
Trotters. Trener Olav Mikkelborg. Rytter Liv Pedersen.
4.løp: Dagslill – eier og kusk Morten A. Pedersen,
Blomsterdalen. Oppdretter Nils Dagestad, Voss. Trener
Gunnar Gjerstad.
5.løp: Semper Fi – eier Ola Vindegg, Geilo. Oppdretter og
trener Morten M. Ottersen, Ridabu. Kusk Tom Erik Solberg.
Drammen Travbane har samarbeide
med Comfort Hotel Union Brygge.
Hotellet ligger sentralt i Drammen
med gangavstand til alle
sentrumsfunksjoner.
Bruk Drammen Travbane som
referanse og kode 603 72 767.
Det gir 15 % rabatt på ordinær
pris fra mandag til søndag.
e-post: [email protected]
eller tlf.: 22 33 42 00
COMFORT HOTEL
UNION BRYGGE
35
A
Returadresse: Drammen Travbane A/S
Postboks 1600, 3007 Drammen
Omsetning kr.: .................... Utbet. i gevinster kr.: .................... Ant. solgte komb.: ................
Avdeling
1.2.3. 4.5. 6.
Rett V65-rekke
Antall kombinasjoner igjen
Verdi
TI PÅ TOPP, mest markert på innleverte kuponger, rangering reservehestsystem
1. avd.
2. avd.
3. avd.
4. avd.
5. avd.
6. avd.
Omsetning kr.: .................... Utbet. i gevinster kr.: .................... Ant. solgte komb.: ................
Avdeling
1.2. 3.4. 5.
Rett V5-rekke
Antall kombinasjoner igjen
Verdi
TI PÅ TOPP, mest markert på innleverte kuponger, rangering reservehestsystem
1. avd.
2. avd.
3. avd.
4. avd.
5. avd.
Omsetning kr.: ....................
DD-1, vinner/odds:
DD-2, vinner/odds:
36
Dagens Dobbel-odds:
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Pediatricians

20 cards

Pediatric cancers

12 cards

Pediatrics journals

50 cards

Create Flashcards