Annonse - Norsk Dalmatiner klubb

advertisement
2xSHOW 101 • ULLERSHOV GÅRD • 3.–4. SEPTEMBER 2015
Dommere/Judges: Jürgen & Petra Rotsch
2xSHOW 101 – ULLERSHOV GÅRD 3.–4. september 2015
(FØR EUW-15)
Påmeldingsfrister og priser (elektronisk):
1. frist
2. frist
1. april
1. juli
NOK 590,NOK 730,-
Valper
Oppdretter og avlsklasser
NOK 400,GRATIS
Elektronisk påmelding gjøres via NKKs hjemmesider (se
terminliste), eller via NDKs hjemmesider (se arrangement).
Manuelle påmeldinger (vedlagt kvittering for betaling)
sendes innen 1. februar 2015 til:
Norsk Dalmatiner Klubb,
v/Åse Hansen, e-post: [email protected]
Kontonummer NDK: 1604 05 54525
Ytterligere opplysninger:
Dobbel avgift for ikke-medlem av NKK/NDK.
Manuell påmelding er kun mulig før 1. frist og får et
påslag på kr. 90,-. Dvs. NOK 590,- + 90.- Totalt: NOK 680,F.o.m. tredje påmeldte hund, samme registrerte eier,
(gjelder ikke valper), betales 1/2 avgift når påmeldingen
er gjort elektronisk og er klubben i hende innen
1. påmeldingsfrist. (Se NKKs utst. regler. pkt. 4.1.).
Ved manuell påmelding, husk å skrive hundens navn og
reg.nr. på betalingen.
Mere informasjon:
Unni: tlf. + 47 906 21 166
Åse: tlf.+ 47 458 69 580 eller se
www.dalmatinerklubben.no
OVERNATTING OG SERVERING PÅ ULLERSHOV GÅRD
Priser:
Påmelding og bestilling:
Overnatting,
inkl. frokost per person/natt
NOK 350,Lunsj fredag per person
NOK 150.- (eks. drikke)
Festmiddag fredag kveld
NOK 395,- (eks. drikke)
Bobil per natt
NOK 150,Norsk Dalmatiner klubb inviterer alle deltakerne til gratis
grillaften, torsdag 3.9.15.
Påmelding og bestilling av grillaften, festmiddag, overnatting på Ullershov gård, samt bestilling av bobilplass
sendes:
Ann-Kristin Diskerud, e-post [email protected]
All påmelding/bestilling er bindende og betales innen
1.7.2015 til kontonr. 1604 05 54525.
Bestilling kan IKKE gjøres direkte til gjestegården.
EUW-15 NORSK KENNEL KLUB
Lørdag 5.9.15 er det EUW-15 i regi av NKK på Lillestrøm (Norges Varemesse).
For opplysninger om påmelding, priser etc. følg flg. link: http://www.europeandogshow2015.com
2xSHOW 101 – ULLERSHOV FARM SEPTEMBER 3–4, 2015
(BEFORE EUW-15)
Deadlines for registrations and fees (online):
Additional Information:
1st deadline:
2nd deadline:
A manual entry is only possible before the 1st
deadline and an additionally fee of NOK 90, -will be
added.
You will get 50% off from the third entered dog with
the same registered owner (not puppies) if registration is done online no later than the 1st deadline. For
manual registrations, remember to write your dog’s
name and registration number on the payment.
NOK 590, NOK 730, -
Puppies:
Both deadlines NOK 400,Breeder’s and progeny groups:
FREE
For electronic registration go to the Norwegian
Kennel Club’s website (see schedule), or via
Norwegian Dalmatian Club’s website (see events).
Manual entries (accompanied by a receipt for payment)
are to be sent by February 1 to the Norwegian Dalmatian
Club, to Åse Hansen at e-mail: [email protected]
Payment from abroad:
BIC: DNBANOKKXXX
Elektronic IBAN Account number: NO7516040554525
Paper format IBAN Account number: NO75 1604 0554 525
Fees:
For further information please contact us:
Unni by telephone: + 47 906 21 166
Åse by telephone: + 47 458 69 580
Or go to: www.dalmatinerklubben.no
ACCOMMODATION AND DINING AT ULLERSHOV FARM
Registrations and reservations:
Accommodation incl. breakfast,
per person/per night
Lunch Friday, per person
Gala dinner Friday night, per person
Motorhome, per night
NOK 350, NOK 150,- (excl.drinks)
NOK 395, -(excl.drinks)
NOK 150, -
Norwegian Dalmatian Club welcomes all exhibitors to a
complimentary barbeque evening, Thursday September 3,
2015.
For registration for barbeque evening and gala dinner, as well
as accommodation at Ullershov farm, or in mobile home, please
send your information to:
Ann-Kristin Diskerud at e-mail: [email protected]
All registrations are binding and should be paid within July 1, 2015.
Payment from abroad:
BIC: DNBANOKKXXX
Elektronic IBAN Account number: NO7516040554525
Paper format IBAN Account number: NO75 1604 0554 525
Reservations CANNOT be made directly with the guesthouse.
EUW-15 NORWEGIAN KENNEL CLUB
On Saturday, September 5, EUW-15 is organized by the Norwegian Kennel Club at Lillestrøm (Norway Trade Fairs). For
more information on registration, fees, and etc. follow this link: http://www.europeandogshow2015.com/en/
Download
Related flashcards
Create Flashcards