KOPI innhold.indd - Fusa Utviklingsselskap AS

advertisement
S
Flotte attraksjonar
GR
AT
I
S-
ommar i Fusa
FR
EE
INFORMASJONSAVIS 2010
usa!
Welcome to F good ideas
l find
Inside you wil
o.
and what to d
of what to see
ill enjoy your
We hope you w
stay in Fusa.
s. 4–5
Bygdalangs
s. 10–11
FUSA UTVIKLINGSSELSKAP
Fiske- og friluftsliv
s. 14–15
FUSA KOMMUNE
Finn fram i Fusa
s. 16–17
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Kva skjer i sommar?
overnatting/accommodation
Aktivitetane vert oppdaterte på Kulturkalenderen til
Fusa kommune: www.fusa.kommune.no. Der finn du
også nærmare opplysningar om aktivitetane.
1. juni
Velkomen
til Fusa!
I denne avisa har me prøvd
å visa litt av det Fusa har å
tilby. Me er sikre på at du
vil finna noko som er av
interesse anten du berre er
på gjennomreis, om du har
leigt deg ei hytte for nokre
dagar, eller om du har lang
fartstid som hyttebuar eller
fastbuande.
Fusa har mange sommaropplevingar som altfor få kjenner til:
• Kajakktur i Lygrepollen med
overnatting på Tretteskjæret.
• Kveldsbad frå svaberga på
Vinnesholmen.
• Badelunsj i Hagafjøra med lokal
produsert røykelaks.
• Midnattstur til Ottanosi.
• Eit godt måltid med god drikke
på Handelslaget i Strandvik.
Dette er berre døme på kva du kan
få med deg i Fusa. Me håpar at du
gjennom denne avisa kan bli inspirert til sjølv å finna fram til dei gode
opplevingane i Fusa. Ikkje minst vil
me minna hyttefolk og fastbuande
i Fusa om at Fusa er ditt nærmaste
ferieland. Dra ein tur til nabobygdene og sjå kva du finn der. Du
vil garantert få gode opplevingar.
Med helsing
Hans S Vindenes
Ordførar
Fusa Grand Prix, sykkelritt. Info: www.fusasykkel.no.
Arr. Fusa sykkel
2. juni
Ut på tur: Bolstad til Bru. Oppmøte ved Fjord’n senter
kl. 10 eller Bolstad kl. 10.30. Parkering langs vegen.
Vegvisar: Ingebjørg Gjerdevik.
Om turen: Fjellsko/-støvlar - 4 timar - Organisert returskyss.
Arr. Fusa frivilligsentral
4.–5. juni
9. juni
Sommarmarknad ved Fjord’n senter.
Info: www.fjorden-senter.no.
Ut på tur: Revurfjellet. Oppmøte ved Fjord’n senter
kl. 10 eller Nordtveit bedehus kl. 10.40.
Vegvisar: Aud Nordtveit.
Om turen: 4 timar - Bratt - Flott utsikt - Fjellsko/-støvlar.
Arr. Fusa frivilligsentral
12. juni
Våganipa rundt, sykkelritt. Info: www.fusasykkel.no.
Arr. Fusa sykkel
18. juni
19. juni
26. juni
27. juni
3. juli
3.–8. juli
22. august
25. august
4. sept.
30. sept.
Vinnesfestivalen 2010. Info: www.vinnesfestivalen.no.
Vinnesfestivalen 2010. Info: www.vinnesfestivalen.no.
Sommarshow med “Ausekarane” ombord på
kulturferja ved kommunekaien i Eikelandsosen.
Medverkande m.a. Tor Endresen og Bjørn Jensen.
Info: www.ausekarane.no
Ottanosi Duathlon. Sykkel- og fjelløp med start i
Eikelandsosen. Arr. Hålandsdalen IL og Fusa sykkel
Strandvikløpet. Gateløp med ulike konkurranselengder. Arr. Strandvik IL
Strandvik Open- Volleyballturnering.
Info: www.strandvikopen.net.
Hagebesøk med Fusa Hagelag hos Wenche Øygard
på Helland kl. 13. Sal av keramikk, plantebyte m.m.
Ta med mat og drikke. For skyss: Ta kontakt med
Elisabet tlf. 995 40 223. Arr. Fusa Hagelag
Møte i Fusa Hagelag på Fusa Vidaregåande skule
kl. 19. Tema: Sopp for nybyrjarar v/Betsy Samuelsen.
Foredrag om sopp til mat og handverk. Det vil og bli
kontroll av sopp du har med sjølv. Arr. Fusa Hagelag
Markens grøde på Fjord’n senter. Marknad med lokale
produkt og grønsaker. Info: www.fjorden-senter.no.
Seniorsurf ved Fusa folkebibliotek frå kl. 18–21.
Arr. Fusa frivilligsentral
2. okt.
Seniorsurf ved Fusa folkebibliotek frå kl. 14–16.
Arr. Fusa frivilligsentral
27. okt.
BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113
Fusa kommune
Lege/Eikelandsosen helsesenter
56 58 01 00
56 58 02 90
Ope: 08.00-10.30 / 13.30-14.30
Fusa Apotek
Legevakt heile døgnet
Politi
Fusa lensmannskontor
56 58 22 30
56 58 02 80
02800
56 58 20 00
Årsmøte i Fusa Hagelag på Fusa vidaregåande skule.
kl. 18 for medlemmer. Kl. 19 tema: Så dine eigne
stauder om hausten. Ope for alle. Arr. Fusa Hagelag
Fusa folkebibliotek
Gudstenester
Engevik gaard
Ope tysdag, onsdag,
torsdag kl. 10–15.
Bøker, aviser, video,
tidsskrift. Trådlaust
nettverk og PC til låns.
Gudsteneste i ei av
kyrkjene i Fusa kvar
sundag.
Ope kvar sundag
frå 06.06–05.09
kl. 13–18 .
Ansvarleg utgjevar:
Ansvarleg for Sommaravisa:
Fotografar: Bjørghild des Bouvrie, Astrid
Fusa Utviklingsselskap AS
[email protected]
Tlf: 56 58 18 90
Fax: 56 58 18 91
Terje Raunsgard
tlf: 56 58 18 90 / 478 39 308
E-post: [email protected]
Heidal, Erik Vangsnes, Terje Hjartnes – Os &
Fusaposten, Terje Raunsgard, Arvid Midtrød,
Gunnar Hansen, Anne-Lise Aaseng, Vidar
Langeland, Grete Byrkjeland, Anja Tveiterås,
Yngve Kartveit, foto frå annonsørane.
4
Sommaravis 2010
Fusa kommune
a
s
u
F
i
t
å
b
d
e
M
du
velja i, bør
å
je
k
y
m
å
. Med s
r deg.
m kystline
sar nett fo
k
s
a
7
p
3
1
m
r
o
a
s
h
g
Fusa
ndhog
kan vera
vik der du
lass for stra
i
p
e
r
in
e
e
ll
e
a
ne
n
e
n
fi
ei av bygde
rt ein holm
e
il
t
t
n
n
ra
in
a
g
å
g
n
å
Du fin
gt frå
n velja
er aldri lan
eller du ka
t
,
e
e
D
.
in
e
le
n
å
e
t
å
g
il
he
gjestebryg
d. Kva med
v
n
a
la
i
e
å
il
p
t
r
r
a
e
g
d i den
våre ell
pplevin
ri Rosenlun ed
itetar og o
e
iv
ll
t
a
k
G
a
il
ja
t
it
n
v
sjøe
få m
med å
dvik kan du nPeraneset
n
ra
ra
e
t
S
in
I
b
?
a
m
s
o
a
k
Fu
iddag på H
garden på
m
e
t
s
re
t
re
e
p
b
le
gam
og ein
vegen
frå Kletten
t koma sjø
ls
n
e
e
t
h
ik
u
s
d
t
r
u
ø
ste
g
b
de
n staselega
gevik gard
e
n
d
E
å
il
T
fr
.
t
n
e
e
g
delsla
ersgard
gamle offis
n
e
d
jå
s
å
for
sida.
r
ne
Gjesteham
i Strandvik
Ådnavika
thamn
Vinnes bå
Kai
ndet
- Vinnessu
it
e
tv
rd
o
-N
sosen
Sævareid
- Eikeland
a
s
u
F
ik
v
Strand
Bogøy
tader
U
kringss
n
A
/
r
e
n
m
tha
pollen
ret i Lygre
Tretteskje
Vinnes
orden
Vågane på
Eikelandsfj
i
n
e
lm
o
Hafskorh
rden
i Ålandsfjo
Holmane
We aim to preserve our countryside and keep
it clean and pleasant. We hope you will respect
this whish and request that you only camp in
the local campsites.
Fusa camping
Venjaneset, Fusa
Tlf 56 58 24 76/932 24 839
www.fusacamping.no
Fusa camping ligg idyllisk til ved fjorden. Badeplass og
utleige av båt. Gåavstand til butikk. 6 hytter - TV-stove Vaskerom, vaskemaskin - Toalett og dusjar - Leilighet med
minikjøkken - Robåt og motorbåt til utleige. Telt, campingvogner og bubilar er velkomne.
Fusa camping is picturesquely situated by the fjord. Good
conditions for sea fishing. Shops within walking distance.
6 cabins - TV-lounge - Laundry facilities - Toilets and
showers - Apartment with small kitchen - Rowboat and
motorboat for rent. Tents, caravans and mobile homes
are welcome.
Hytter/Cabin hire
Dei fleste hyttene i Fusa vert leigd ut på vekebasis i
høgsesongen, men det kan vera ledige dagar.
Cabins in Fusa are mostly rented on weekly basis.
Call for vacancies.
EIKELANDSOSEN
VINNES
Naustdalen
Oddvar Helland:
Djupvik
Ragnhild Bjørke/
Magne Gjuvsland:
951 37 351
HÅLANDSDALEN
Skjelde hyttegrend
Odd Gunnar Skjelde:
482 88 641
Vengstunet hyttegrend:
56 58 51 60
997 14 015
www.vengstunet.no
411 20 527
Eikhaugen Gjestegard
Siv Stadaas:
970 09 403
www.eikhaugen.no
Vinnesholmen
Hege Anita Lie:
906 22 308
Hildur Sofie Lie:
416 69 026
Vinnes kai
411 20 527
Sjå
www.fusa.kommune.no
under Kyrkja.
Opplag: 10.000
Utforming: ASKO Reklame
Avfotografering av
materiell frå denne avisa
er kun tillatt etter avtale.
ØMERKE
ILJ
T
M
Trykk: Mediatrykk
24
59
1
9
Trykksak
Fusa
Utviklingsselskap
5
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Det er mykje å sjå og oppleva i Fusa, her nemner vi
noko av det som er verd eit besøk.
Kulturattraksjonar
cultural sights
Vinnesholmen: Husmannsplass – crofter’s place
Offentleg friområde. Frå ca. 1800 til
1930 husmannsplass under dei seks
hovudbruka på Vinnesgarden. I 1866
fødde plassen tre kyr og åtte sauer. Dei
siste husmennene var Lars og Engelina
Vindenes, som festa plassen i 1892. Dei
fekk kjøpa han i 1930 og skilja han ut
som eige bruk, Solholm. Dottera Elisa
(Liso) og mannen Bård Foss, testamenterte eigedomen til Fusa sjuke- og
aldersheim. Då Liso døydde i 1983,
overtok Fusa kommune Vinnesholmen.
I 1991 vart Stiftinga Vinnesholmen
oppretta. Stiftinga har restaurert og
drive Vinnesholmen som utleigebustad
for feriegjester etter filosofien "Vern
gjennom bruk".
Public recreational area. 1800-1930 it
was a crofter’s place, farmed by landless
tenants, while belonging to the Vinnes
farms. In 1866 three cows and eight
sheep were fed here. The last crofters
were Engelina and Lars Vindenes from
1892 until 1930, when they were allowed to purchase the crofter’s place
and it became a small freeholding farm
called Solholm (the sun island). Their
daughter Liso and her husband Bård
Foss had no children and bequeathed
the property to Fusa municipality. Liso
died in 1983. In 1991 a foundation
Stiftinga Vinnesholmen was established
to restore and take care of the property.
The former crofter’s place can be rented
as a summer house according to the
philosophy “preservation through use”.
Selsneset, Vinnes:
Vindenes teglverk –
tile-works
Vindenes teglverk på Selsneset vart
sett i gang i 1876 av engelskmannen
John Vickers Scarborough. Råstoffet var
bakkeleira på staden. To tjødner i området syner kvar dei tok ut leira. Dei laga
murstein og takpanner. Teglverket vart
nedlagt tidleg på 1920-talet, då det
vart slutt på råstoffet. Bygningane vart
tur/Hike
Postvegen/the mail-road
6
1,5 time/hour – lett tur/easy hike
selde og flytta, og den store ringomnspipa vart fjerna i 1928. Utskipingskaien
står att, restaurert.
Vindenes tile-works in Selsneset in
Vinnes was founded by the Englishman John Vickers Scarborough in 1876.
It produced bricks and roof-tiles using
clay found in the ground. Two ponds in
this area show where the clay was dug
out. The tile-works was closed down in
the 1920s when they ran out of clay.
The buildings were sold and removed,
and the big chimney from the tile-kiln
was demolished in 1928. Only the quay
remains, and has been restored.
Strandvik kyrkje – church
Vigsla 15. november 1857. Teikna
av arkitekt Stockfleth. Byggmeister:
Øvsthus. Bygd av private eigarar.
Soknet sin eigedom f.o.m. 1870.
Ombygd 1883. Største kyrkja i Fusa
prestegjeld.
Strandvik church was consecrated on
November 15th 1857. Architect: Stockfleth, building contractor: Øvsthus. It
was built by private owners, but the
parish took over in 1870. Rebuilt in
1883. It is the largest church in Fusa.
Offisersgard frå 1700-t. ved Sævareidfjorden. Major Christian Wilhelm
Segelcke kjøpte garden og tilliggjande
jordegods av Kong Fredrik 4. på 1720-t.
I over 100 år fungerte Engevik som
embetsgard og militær sjefsgard for
Søndre Bergenhus infanteriregiment.
Gardsanlegget omfattar ni bygningar med hovudbygningen frå 1770 i
karakteristisk bergensklassisisme med
halvvalma tak, som naturleg midtpunkt. Eigarane Anne og Lars Johan
Ditmarsen tek imot grupper for omvising og servering. Sjå www.engevikgaard.no
Military manor from the 18th century
by the Sævareidfjord. Major Christian
Wilhelm Segelcke purchased the manor
with underlying farms from King
Fredrik 4th in the 1720s. For more than
100 years Engevik functioned as the
official residence and seat of the commander of Søndre Bergenhus (Hordaland) infantry regiment. Engevik manor
with the characteristic main building in
classical style from 1770, includes nine
buildings. The estate has sheltered location with views over the Sævareidfjord.
While wandering around the 9 buildings you really get the fell of manor life
in Norway in days gone by. The owners
Anne and Lars Johan Ditmarsen receive
groups for guided tours, food and drink.
www.engevik-gaard.no
Jettegryter ved Koldalselva/pot holes by Koldal
river, Eikelandsosen
Langs Koldalselva finst fleire store
jettegryter, somme heile og andre
halve. Jettegryter vert forma når vassstraumar, gjerne under eller langs ein
isbre, kvervlar stein rundt og rundt
mot berget, slik at det vert laga holer i
berget. På grunn av si særeigne form,
og ofte enorme dimensjonar, har det
opp gjennom tidene lege eit skjær av
mystikk rundt fenomenet jettegryter,
og dei har gjeve grobotn for mange
segner og forteljingar. Namnet "jettegryter" spelar truleg på førestillingar
i norsk folketru om at dette var grytene
til "jøtular", nokre store eventyrfigurar.
Along the banks of the Koldal River
there are several large pot holes, some
whole, others only half. These pot holes
have been formed when water currents,
most probably under or alongside a
glacier, have ground stones round and
round against the rock, causing holes in
the rock. Most of the formations have
very distinctive shapes and are often
of considerable size, and these features
have awarded them a certain mystiqe
forming the basis of various legends
and fairy stories. The Norwgian namne
"jette-gryte" can be translated as "giant
cauldron". This most likely stems from
Norwegian folklore which talks about
the cauldrons of "jøtular", the large
male trolls.
Kikedalen øydegard –
abandoned farm
Øydegard frå Svartedauden (1349). Ei
vegetasjonshistorisk undersøking frå
1998 viser at garden vart etablert i eldre jernalder. Dei vide fjellområda med
fangst og fiske gav livsgrunnlag for
folket her. Segna om Kikedalsbonden
fortel at heile huslyden strauk med
under Svartedauden. Sidan har det
ikkje vore busetnad her, men det har
vore drive tradisjonell fôrsanking og
beiting heilt fram til vår tid. Styvingsskogen i dalsidene går attende til
mellomalderen. Tuftene etter det
som ein trur kan ha vore Kikedalsbonden sitt tun, ligg på ein terrasse i
dalbotnen.
Abandoned farm from the Black Death
(1349). A botanical survey from 1998
concluded that the farm was established during the late Iron Age. Hunting
and fishing in the vast mountain areas
provided the people in Kikedalen a good
living. According to the legend of the
Kikedalen farmer he was a strong and
prosperous man, but he died during the
Black Death together with his whole
family. The farm has been abandoned
ever since, but Kikedalen has been used
as extended grazing land and fodder
supply by other farms until this day. On
the hillsides you can see polled trees.
This practice dates back to the Middle
Ages. The ruins of the farm can be seen
on a terrace in the bottom of the valley.
Postvegen – the mail-road
1786-1861: Postføring over Fusafjellet
som del av postvegen mellom Bergen
og Stavanger. Vegen var då statleg
hovudveg. Øpstad var postgard på
fusasida, Vik på strandviksida. 18611901 var dette den kommunale vegen
mellom Fusa og Strandvik. Nedlagd i
1901, då nyetraseen gjennom Vinnes
opna.
1786-1861: As part of the postal route
between Bergen and Stavanger, the
mail-road was a public main road.
Øpstad in Fusa and Vik in Strandvik
were socalled post-farms. 1861-1901:
Municipial road between Strandvik and
Fusa. 1901: Closed down, as the new
municipial road through Vinnes opened.
Parkering ved Rv 552 på Fusa eller i Strandvik sentrum. Frå Fusa-sida: Følg vegen
opp til øvste garden på Øpstad. Fast og god skogsveg vidare, følgjer stort sett den
gamle postvegen. Postkasse med loggbok i stikryss på Ludden. Ned mot Strandvik
kryssar stien ein skytebane.
Evt. aktivitet er varsla med flagg.
Parking by the main road Rv 552 at Fusa or in the centre of Strandvik. From Fusa:
Follow the road up to the farm Øpstad and continue along the forest road. This
was part of the old mail-road. Postbox with “hikingbook” at the crossing of the
footpaths by Ludden. Going down to Strandvik you cross the shooting range. Any
activity there will be notified by a flag.
Sommaravis 2010
Fusa kommune
Engevik gaard, Sævareid
– military manor
Skulemusèet på Holdhus/
the school museum in
Holdhus, Hålandsdalen
Den kvitmåla skulestova, som ligg
like ved Holdhus kyrkje, vart bygd i
1875. Det vesle skulehuset, med eitt
skulerom, lærarkammer, gang og utedo, vart brukt som skulehus fram til
1956/57, då nye-skulen på Holdhus
stod ferdig. Skulemusèet inneheld i dag
ei interessant samling av læremidla
som fanst i "den gamle skulen", og i
gangen står skuleborna sitt vanlegaste
fottøy, treskoa, oppstilte på rekkje og
rad. Skulemusèet og Holdhus kyrkje har
felles guideordning og felles opningstider.
This white school house is located close
to Holdhus church and was built in
1875. The old school house, with one
classroom, a teacher's room, corridor
and outside toilet was used as a school
until 1956/57, when a new school in
Holdhus was completed. The school museum comprises an interesting collection
of teaching aids used in "the old school",
and in the corridor the old pupils' most
usual footwear – wooden clogs – are
lined up in neat rows. The school museum and Holdhus church can be visited
on one guided tour and have the same
opening times.
Holdhus kyrkje – church
Holdhus gamle kyrkje vart ombygd frå
stavkyrkje til tømra hallkyrkje truleg
i 1726. Det finst ei inventarliste frå
kyrkja frå 1306, men kyrkja kan vera
eldre. Nedlagd som soknekyrkje i 1890,
då nyekyrkja på Eide stod ferdig. Kjøpt
av bonde Hans H. Holdhus, seld vidare
til Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring i 1900. Dei eig
framleis kyrkja, som vart restaurert
1905-06.
Holdhus church was rebuilt from a stave
church into a single-nave lafted timber
church probably in 1726. There is a list
of furnishings dated back to 1306, but
the church may very well be older. As the
new parish church in Eide was consecrated in 1890, the Holdhus church was
closed down. Hans H. Holdhus, a farmer,
purchased the church in 1893 in order
to prevent it from being demolished and
to preserve it for future generations. The
Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments acquired
the church in 1900. It was restored in
1905-06.
Eidegrend klyngjetun –
the farm Eide
Garden Eide ligg på eidet mellom
Skogseidvatnet og Gjønavatnet. Han
har vore delt i to bruk sidan 1600-t. For
å spara på den viktigaste ressursen,
jorda, vart husa til dei to gardbrukarane
bygde tett saman i eit klyngjetun. I år
1900 budde det 23 personar i tunet. I
1996 opna Margun og Knut Henrik Eide
tunet for gjester etter å ha sett i stand
dei gamle bygningane. Rikhaldig innbu
og stor gjenstandssamling. Omvising
og servering for grupper.
The farm Eide is situated on a neck of
land (norw. “eid”) between the two lakes
Skogseidvatnet and Gjønavatnet. It was
divided into two separate holdings in
the 17th century. In order to spare the
best farmland all the buildings of the
two farmers were built in a close group
in one farm-hamlet (norw. “klyngjetun”).
In 1900 23 persons were living there.
In 1996 the owners Margun and Knut
Henrik Eide opened their farm to visitors
after having restored most of the buildings. Abundant collection of furniture
and objects. Guided tours, food and
drink for groups.
handelsstad og utgangspunkt for
byturar. På heimvegen måtte dei dra
båten etter to tau frå ein trekkveg ved
sida av kanalen.
The Drageid canal joins the two lakes
Skogseidvatnet and Henangervatnet.
It made the transport of goods for the
farmers in the Hålandsdal valley to
Sævareid – industrial area, shopping
area and harbour – much easier. Along
the canal there is a footpath. On their
way home, the farmers had to pull their
boats up the canal by ropes from this
path.
Drageidkanalen –
canal, Hålandsdalen
Kanalen frå 1887 bind saman Skogseidvatnet og Henangervatnet. Letta
vasstransporten for bøndene i
Hålandsdalen mellom gardane deira
og Sævareid, som var både fabrikkbygd,
Fusa
Utviklingsselskap
7
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Velkomen til
Fusa apotek!
www.kulør.no
Som du vil ha det
Gjør
et Kulør-kupp
nå!
Handverksfi
rma og butikk
- meir enn du trur
Hos oss finn du blandt anna:
5640 Eikelandsosen • www.fjorden-senter.no
Tilbudene varer t.o.m. fredag 30. april
Alt innan innvendig og
utvendig måling
Kvifor gå over bekken etter vatn?
Opningstider:
KuPP
198,-
KuPP
På Fjord´n Senter får du tak i alt du treng til kvardag og fest!
BORnHOLM uTETEPPE
Flott uteteppe som tåler sol
og regn. Kan ligge ute hele året.
Kaffe eller Grå 160 x 230 cm
598,-
Måndag-fredag 9 - 17
Laurdag 10 - 15
3 LiTER SPAnn
ALLE FARGER
Matchande
tapetar/
LADY VEGG 10 inTERiøRMALinG
Lady Vegg 10 er den eneste malingen som
gardiner/gardinstenger/
sikrer et silkematt og flott utseende!
puterSom du vil ha det
PR. STK.
www.kulør.no
Gjør et Kulør-kupp nå!
•
•
•
•
•
•
•
•
Apotek
Bank
Barneklede
Blomar
Catering
Daglegvarer
Dameklede
Fargehandel
•
•
•
•
•
•
•
•
Fritidsklede
Gardiner
Garn
Gåver
Helsekost
Herreklede
Hobbyartiklar
Interiør
•
•
•
•
•
Velkomen
til hyggeleg
handel!
Kafe
Leiker
Post
Sko
Smykker, skjerf
og anna tilbehør
• Sportsklede
• Sportsutstyr
I tillegg har vi fysioterapeut, naprapat,
alternativ terapeut, fotpleiar, konsulentar,
statlege- og kommunale kontor.
OPNINGSTIDER:
10-18(15)
MAT: 8.30-20(18)
Tepper/løparar/matter/
Tilbudene varer t.o.m. fredag 30. april
golvbelegg/laminat/
KuPP
parkett
169,-
KuPP
JOTun TREOLJE
Vannfast
spesialolje for impregnert
TROY
FLOSSTEPPE
treverk. Anbefales
på f.eks.
230x160
cm
terrassegulv, levegger, hagemøbler etc.
Varianter: Klar, grønntonet og gylden.
89,-
JOTun TERRASSEREnS
Til rengjøring av nedsmussede og
værslitte terrassegulv, hagemøbler e.l.
Lysner treverket før videre behandling.
Alt du treng til
båtpussen!
Kulør Malermester Hjelle
598,-
Kirsch
BORnHOLMfrå
uTETEPPE
PR. STK.
Vert
måltilpassa:
Flott uteteppe
somlevert
tåler sol
Persienner,
rullegardiner, plissegardiner,
og regn. Kan ligge
ute hele året.
Kaffe eller Grålamellgardiner,
160 x 230 cm panelgardiner og liftgardiner.
God parkering
8
Sommaravis 2010
Fusa kommune
Tak over hovudet
3 LiTER SPAnn
ALLE FARGER
LADY VEGG 10 inTERiøRMALinG
Lady Vegg 10 er den eneste malingen som
sikrer et silkematt og flott utseende!
o!
en
m
i
t
l
l
i
t
Bes
Me kan og anbefala
hand- og fotpleie
hjå vår negledesignar, Agne.
Klipp ut kupongen, ta den med i butikken
og få ÷15% rabatt på solskjerming frå
Kirsch i juni, juli og august.
NYTT: Vi kan utføre montering av
solskjerming.
÷15%
Nyheit! Kunstige
augevipper.
Mob. 968 31360
eller 56 58 15 33
KuPP
Handverksfirma med over 30
års erfaring.
KuPP
89,-
Vi har dyktige handverkarar som utfører alt innan
måling/tapetserar- og golvleggjararbeid.
Fagarbeidarar
JOTun TREOLJE med mellom 10-25 års erfaring,
3 LiTER
og
2 lærlingar.
Meistergaranti.
Vannfast
spesialolje
for impregnert
169,5 LiTER
lkomen
r alle ve
innom!
je
Vi ønsk
JOTun TERRASSEREnS
Til rengjøring av nedsmussede og
værslitte terrassegulv, hagemøbler e.l.
Lysner treverket før videre behandling.
Opningstider:
Måndag 9–18
Tysdag 9–16
t
kor
åve
n
e
s
o
s
d
n
a
l
e
k
i
E
KuPP
KuPP
send ein e-post: [email protected]
G
ør i
s
i
r
f
n
i
D ,198
Fjord`n Senter | Eikelandsosen | Tlf: 56 58 15 25 | Fax: 56 58 28 76
www.kulør.no
TROY FLOSSTEPPE
treverk. Anbefales
på f.eks.
230x160
cm
levegger, hagemøbler etc.
Taterrassegulv,
gjerne
kontakt
med Anders tlf. 915 46 880 eller
Varianter: Klar, grønntonet og gylden.
P
Tlf. 56 58 22 30 • Faks 56 58 22 31 • e-post: [email protected]
Fjord´n Senter, Eikelandsosen
5 LiTER
3 LiTER
Solskjerming
Fusa apotek
Gåvekort
Kulør Malermester Hjelle
Gjestebrygge
Fjord`n Senter | Eikelandsosen | Tlf: 56 58 15 25 | Fax: 56 58 28 76
www.kulør.no
Onsdag/Torsdag 9–19
tlf. 56 58 15 33
Solarium – Massasjestol
Fredag 9–16
Laurdag 9–14
Fusa
Utviklingsselskap
9
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Aktiv Fusa-sommar
Velkommen
ΤΜ
... til min lille interiørbutikk!
TRÖBBEL MED BILEN?
– KONTAKT OSS!
Smarte bileiere stiller strenge krav til verkstedet sitt.
Krav som vi møter både med riktig pris og høy beliggenhet.
Vi gir den smarte bileieren en enklere hverdag!
FUSA AUTO AS
5641 Fusa
Tlf.: 56 58 22 86
Åpningstider:
man-fre: 07:30-16:00
Vi har åpent hver dag!
(søndag kl. 13-17)
Du finner oss i 2. etg. på Bogavik Samyrkjelag • Telefon 56 58 25 00
[email protected] • Besøk vår nettbutikk: www.velkommen.org
www.mecacarservice.no
Fusa er nok mest kjent
for skiskyttarmiljøet, men
idrettsmiljøet i Fusa er meir
enn ski og skyting.
Utøvarar frå Fusa har markert seg både
nasjonalt og internasjonalt i så ulike
idrettar som fotball, karate, riding,
skyting og volleyball. Det som likevel
er hovudsatsinga til idrettslaga i Fusa
er arbeidet for å aktivisera born og
unge. Også her er det stor aktivitet i frå
allsidig idrettskule for dei minste, til
spesialtrening i karate eller volleyball.
Sommaren er tida for uformell kappestrid innan fleire av idrettane.
I Hålandsdalen kan du testa
både sykkelform og fjellform.
I Ottanosi duathlon skal
du for eige maskin
klatra frå O til
ca. 1000 meter
over havet.
Her er konkurranseklasse med stor deltaking, men også turklasse for dei som
vil testa ut eigen form.
I Strandvik er det 20. gongen Strandvikløpet vert arrangert. Også her er det
ope både for dei som vil konkurrera
mot dei beste og dei som vil konkurrera
med seg sjølv. I tillegg er det ei mengd
aktivitetar du kan vera med på. Om
kvelden kan du ta ut resten av energien
på dansegolvet i Strandvik grendahus.
Strandvolleyball har blitt ein stor
sport i Fusa dei siste åra. Her har kome
fleire banar i Strandvik og ein på Fusa.
Her kan du bokstavleg slå deg i form
på ein sosial måte. Strandvik open er
treningsleir for dei yngste med innlagt
turnering. Her kan du ta med deg nokre
vener eller kollegar og ha det kjekt.
Våganipen rundt
12. juni kl. 15
82 km sykkelløp med start og
mål ved Holdhus skule.
Info: www.fusasykkel.no
Tlf. 480 73 804
Arr: Fusa sykkel
Ottanosi Duathlon
27. juni
Sykkel frå Eikelandsosen til
Heihiller. Løp opp på toppen
av Ottanosi.
Trimklasse kl 11.00
Konkurranseklasse kl 12.00
Fjelltrim frå Heihiller.
Info: www.haalandsdalil.no
Tlf. 951 87 425
Arr: Hålandsdal IL og Fusa sykkel
Strandvikløpet 2010
3. juli – løpet går for 21 gong i år!
Kaféen te Gro
Løp for alle frå 0 – 100 år.
Riding, hesteskokasting,
syrekannebowling,
triksekonkurranse m.m.
Telefon 56 58 18 00
Dans i Strandvik Grendahus.
Tlf. 900 21 198
Krydder og urter frå
Arr: Strandvik idrettslag
Strandvik Open 2010
3. juli
Bedrift-/venneturnering.
Brød og kaker frå
5.–8. juli
Sandvolleyballskule og
turnering, 6–17 år.
Vi leverer koldtbord og snittar.
Sparing
Sparing gir
gir tryggleik!
tryggleik!
Info./påmelding: www.strandvikopen.net
Aktiv hest - Paus Rideskole
Finansuroa det siste året viser at tradisjonell sparing gir tryggleik. Samtidig opplever vi at fleire ser sitt snitt til
Finansuroa
siste året viser
at tradisjonell
gir tryggleik. Samtidig
opplever
vi atgjere
fleiredeg
ser tryggare
sitt snitt til
å gjere godedet
investeringar.
Rådgivarane
våre sparing
har marknadsinnsikt
og kunnskap
som kan
når
å
gjere
gode
investeringar.
Rådgivarane
våre
har
marknadsinnsikt
og
kunnskap
som
kan
gjere
deg
tryggare
når
du skal velje.
du skal velje.
www.spv.no/sparing – tlf 05555
www.spv.no/sparing – tlf 05555
5-dagars rideleir.
Rideskule, helgekurs, turar.
Oppstalling m.m.
Info: www.aktivhest.no
Tlf. 900 89 262
Me støttar ein aktiv Fusa-sommar:
10
Sommaravis 2010
Fusa kommune
FUSA UTVIKLINGSSELSKAP
FUSA KOMMUNE
Fusa
Utviklingsselskap
11
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Bygdalangs
Eng
evik
ham
n
I Fusa ligg idylliske bygder og
grender som perler på ei snor.
Bada i sommarsol er det nok
få stader som er vakrare.
Bogøy og Holmefjord
Heilt nord i Fusa finn du fleire små,
idylliske bygder og grender. Tek du av
riksveg 48 ved Matland, kan du sno deg
langs den gamle vegen mot Holmefjord. Vegen er smal og svingete og ei
oppleving i seg sjølv – no når den ikkje
er hovudveg lenger.
Frå Holmefjord bør du ta deg tid til
å køyra ut til Bogøy og Holsund. Du
vil sjå tønnebuer på kaiane og langs
strendene frå den tid det var yrande
bøkkring i alle buer. Det vert framleis banka tønner her, men i mindre
målestokk. I den tid sjøen var viktigaste
ik
dv
ran
St
Solnedga
Matlanndg på
vegen, var Holsund staden for kommunestyremøte i gamle Os kommune.
Det er framleis stor aktivitet i denne
delen av kommunen. På veg inn att
køyrer du forbi to etablerte industriområde og det nye området i Tveitamarka. Stor tilflytting og husbygging
viser også at dette er aktive bygder i
vekst. Bil er ei god oppfinning, men
denne turen er eigentleg best eigna for
sykkel. Nett passeleg til ein dagstur.
Butikken på Bogøy ligg på kaien og
passar difor godt til båtfolket. I sommar
har interiørbutikken Velkommen ei lita
avdeling i andre etasje.
Strandvik
Sommar i Strandvik er eit vidunder
av høg himmel, blå Bjørnefjord og
drivande skyer som aldri kjem framfor sola. Her kan du ha late dagar på
svaberga eller på stranda i Skjelevika.
e
ang
Hen
net
t
rva
Fiske på kaien,
Bogøy
Sæv
are
id k
ai
Du kan rusla langs småvegar i eit
velhalde kulturlandskap. Kjøpa deg
ein is på butikken og sitja på brua og
kasta kvist i elva, eller gå deg ein tur på
postvegen til Fusa eller opp på Fusafjellet.
Sævareid var den viktigaste industriplassen i Fusa. Sjølve fabrikkområdet er
overtatt av Sævareid fiskeanlegg som
produserer smolt, men den tette bygginga vitnar om at dette
har vore eit viktig sentrum.
Likar du å vera aktiv i ferien kan du
ta ei veke på rideleir, eller du kan få
med deg nokre venner på ein runde
strandvolleyball. Kveldssola kan nytast
på utsiktspunktet Kletten, eller med
eit glas doggfrisk drikke på terrassen
til Handelslaget. Kjem du til Strandvik
med båt, er det gjestehamn i Ådnavika. Med bil er det berre vel ei mil
frå ferjekaien på Venjaneset. Elles er
sykkel eit godt alternativ, du får litt trim
samstundes som du kan nyta lukta av
nyslått gras.
På butikken kan du handla det du treng
til ein rast på kaien. Frå kaien har du
god sjanse på å fanga deg ein fiskemiddag. Den korte elva opp mot fossen
er ein enno betre fiskeplass. Er du
heldig kan du få ein sværing på over 20
kg! Sævareid er bygd opp rundt vatn og
vasskraft. Det siste er småkraftverket
i Haugeelva, ein fin liten spasertur frå
sentrum.
Sævareid
Du finn enno minne frå den gong
Tvers over fjorden finn du Engevik.
Langs stranda ser du velhaldne sjøbuer
og du ser over til Engevik hamn som i
si tid var ein viktig handelsplass. Rundt
neset finn du offisersgarden Engevik
i jakta på sommaridyll
Vinnesh
båthoalmen og
mna
Gaard. Denne er open for publikum
og har omvisning og servering. Puben
ligg i sjøbua. Her kan du sitja ute og
nyta sjøbrisen og godt drikke. Både til
Sævareid sentrum og til Engevik Gaard
er det godt tilrettelagt for å koma til
med båt.
Vinnes
Det er eit ope og venleg landskap på
Vinnes. Varme sommarvindar kjem
strykande inn frå Bjørnefjorden over
Skagen. Perfekt for små rusleturar i
eit vakker kulturlandskap. På veg forbi
gardsbutikken ved Eikhaugen gjestegard kan du kjøpa med deg eit av dei
heimelaga brøda til Siv. Du finn sikkert
noko anna godt som du kan eta i lag
med brødet. Med nista klar er det berre
å ta for seg av sommardagen.
Ein tur ut på Vinnesholmen med fisking
frå svaberga, eller berre liggja å lesa i
graset. Her er laga ein liten tursti med
informasjonsskilt om natur og kultur
på holmen. Med utgangspunkt i Vinnesleiro – eit våtmarksområde med eit
yrande fugleliv – kan du gå kyststien
som går dels gjennom skog, men mest
langs strendene. Ein flott og spanande
tur for både store og små.
Vinnes har mange kulturminne du kan
få med deg, frå gravrøyser til restar
etter gammal teglsteinsverksemd ved
Leiro. Båthamna på Vinnes ligg innafor
moloen som går ut til Vinnesholmen.
Her er eit par gjesteplassar og du ligg
midt i smørauga for å utforska Vinnes.
Baldersheim
Sommaridyll i Strandvik ein blank sommardag. Naustrekkja speglar seg i
Bjørnefjorden og i bakgrunnen utsiktspunktet Kletten. Foto: Grete Byrkjeland
12
Sommaravis 2010
Fusa kommune
to im
fo she
y
Flder
l
Ba
Det er få stader der Bjørnefjorden kjem
så til sin rett som på Baldersheim. Du
får med deg utsynet og det vide, samstundes som Fusa-halvøya og Tysnes
rammar det heile inn. Turen på gamlevegen over tunnelen og ned att over
av gamle
Flyfoto se
Fusa ntrum
Leitet gjev deg denne utsikten til fulle.
Nede på Fv 121 igjen passar det å
stoppa ved butikken som etter fleire
generasjonar ved sjøen, flytta opp
til vegen i fjor. Butikken har blitt ein
møteplass der du kan få deg ein kopp
kaffi og ein sosial prat i tillegg til det
daglege brød.
Skogane på Baldersheim har flust
med skogsvegar. Med utgangspunkt
i kapellet kan du rusla på gode skogsvegar langt innover og finna mange
fine idyllar. Ynskjer du utsikt, kan du gå
på toppen av Våganipen med fantastisk
utsikt både innover i Hardanger og
utover i øyane.
Fusa
For mange som køyrer rett gjennom,
er Fusa stort sett Venjaneset med
ferjekaien og Frank Mohn AS. Berre
nokre hundre meter frå Frank Mohn
ligg Fusa camping der mange med
campingvogn har funne sin ferieidyll.
Sentralt plassert, men likevel roleg og
stille. Gangvegen frå Framo Aktiv gjennom skogen til gamle Fusa sentrum har
blitt ein populær spasertur. Du går forbi
Fusa kyrkje, det gamle sentrum i Fusa
der det var ferjekai, butikk, bank, lege.
Er det varmt i veret kan du gå utom på
Peraneset (Fusaneset) og ta deg eit bad.
Her legg Bergen og omland friluftsråd
til rette eit flott friområde. Rosenlund
galleri i den gamle freda prestegarden
er også vel verdt eit besøk.
Tilbake kan du gå langs fortauet forbi
skulen og idrettsanlegget og det nye
sentrum på Fusa – Fusatun med
butikkar og anna service. Fusa var ein
sentral plass på den gamle postvegen
mellom Bergen og Stavanger. Postvegen frå Fusa til Strandvik er framleis i
god stand og er ein fin tur.
Sundvor og Grunnasundbrua som vart opna i 1987. Inn til venstre
under brua kjem du til Lygrepollen, til høgre er ut i Bjørnefjorden.
Fusa
Utviklingsselskap
13
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Oppdrett
I Fusa er det 8 bedrifter som driv
med setjefisk. Til saman produserer
dei 9 500 000 smolt for året. Smoltproduksjonen treng mykje og godt
ferskvatn. Smoltproduksjonen har
difor særleg strenge miljøkrav på seg.
Avlaupsvatnet vert reinsa og det er
krav til årleg miljøundersøkingar
i Sævareidvassdraget og i Sævareidfjorden kvart 3. år.
Førebyggjande arbeid
Oppdrettarane i Fusa har frå starten
av hatt eit godt samarbeid med
veterinærtenesta. Dette fordi dei veit
at når ein skal arbeida med levande fisk
som skal bli mat, må både dyrehelse
og miljø takast vare på. Dette vert også
gjort gjennom konsesjonsgivinga. Kvar
konsesjon er på 780 tonn laks. Men
kvar lokalitet får fastsett produksjon
ut frå lokal berekraft. Ved forringing
av miljøet vert produksjonen redusert,
eller lokaliteten må leggjast brakk.
I tillegg er det eigen forskrift for å
hindra sjukdom, der sonevis brakklegging og synkronisert smoltutsett
er nokre av verkemidla. Det vert no
også innført liknande tiltak, men med
mykje større sonar for å redusera
problemet med lakselus. God gjennomføring av desse tiltaka forutset
nye, større og betre lokalitetar. Noko
som er ein stor utfordring for oppdrettarane. Lakselus er eit problem for opp-
drettsnæringa. Leppefisk, vaksine og
brakklegging er ein del av verkemidla.
Oppdrettsnæringa har også gått i
samarbeid med elvefiskarane gjennom
Vossolauget og Hardangerfjordlauget
for å finna gode måtar å revitalisera
villaksen. Det vert sett inn store ressursar for å koma dette problemet til livs.
Effektiv matproduksjon
Ein av mytane om oppdrett er at store
mengder fisk går med til å laga fôr til
laksen. I stor grad er dette fisk som
ikkje vert brukt til mat. Berekningar
viser at utkastet frå fiskeflåten utgjer
10 gonger meir råstoff enn det som
vert brukt i oppdrettsnæringa i dag.
Verdsproduksjonen av fiskeolje og
fiskemjøl er relativt stabilt, men ein
aukande del vert brukt til oppdrettsfôr.
Likevel er det berre om lag 0,22% av
det samla dyrefôret i verda som går til
fiskeoppdrett. Når oppdrettsnæringa
har blitt så stor, handlar det om at
det er ein svært økonomisk måte å
produsera mat. 1,15 kg fôr gjev 1 kg
laks. I tillegg er det sunn og god mat.
BOLSTAD
SETTEFISK AS
Bolstad settefisk AS
5640 Eikelandsosen
Klekkeri - settefisk
Tlf 56 58 52 19
faks 56 58 52 62
Eide Fjordbruk AS
5640 Eikelandsosen
Produksjon av matfisk og
setjefisk
Tlf 56 58 52 00
faks 56 58 52 55
[email protected]
Oppdrettarane i Fusa har såleis gjort
mykje for å skaffa mat til ei veksande
folkemengd i verda.
Verdiskaping
Fusa produserer årleg laks som fyller
946 vogntog à 19 tonn kvar. Det vert
ganske mange middagar. Kvar dag året
rundt er det 27 millionar menneske
som et eit måltid norsk laks. Både
direkte og indirekte står oppdrettsnæringa for ei vesentleg verdiskaping
i Fusa. Det er ca 107 årsverk knytt til
oppdrett i Fusa. Heile produksjonskjeda frå smolt, matfisk, foredling,
utstyr og transport omsette for 867
millionar kroner i 2009. Oppdrettsnæringa kan med rette vera stolte av
det dei har fått til i Fusa. Næringa har
opparbeida seg ein stor kompetanse
som gjer at dei framleis kan vidareutvikla seg. Mange næringar er prisgitt
vekslande trendar. Produksjon av sunn
mat på ein god og berekraftig måte
har eit svært langsiktig perspektiv.
Oppdrettsnæringa i Fusa er difor ei
spanande og framtidsretta næring.
AS Sævareid
Fiskeanlegg
www.alsaker.no
Igland Bruk AS – Aspeneset Tlf 56 58 16 05
5640 Eikelandsosen faks 56 58 16 06
Produksjon av setjefisk [email protected]
– utleigehus med sjel
Den gamle husmannsplassen er restaurert og vert
leigd ut på vekebasis. 6 sengeplasser, dusj og
toalett i nytt uthus. Ligg på ein holme med kultursti,
badestrender og gode fiskeplassar.
Sjå oppskrift på
neste side.
– ei framtidsnæring
Når du kjem på vitjing til Fusa, kan du
ikkje unngå å sjå mærane med oppdrett som ligg spreidd ute på fjordane.
Det kan difor vera av interesse å få
eit innblikk i kva vilkår oppdrettarane
arbeidar under og kva oppdrettsnæringa har å seie for Fusa kommune.
Oppdrett har etter kvart ei lang historie i Fusa. Magne Bolstad starta med
oppdrett av aure i dammar på land i
1966. Etter kvart har mange kome til,
slik at oppdrett er ei av hovudnæringane i Fusa i dag. Det skuldast både
at ein har hatt gode folk i næringa og
at Fusa frå naturen si side har gode
vilkår for oppdrett. Her er ei beskytta
kystline og nedbør. Vatn og elvar syter
for rikeleg tilgang med vatn.
�innesholmen
Kva med å
prøva ein ny
variant av grilla
laks i sommar?
AS Sævareid Fiskeanlegg Tlf 56 58 06 50
5645 Sævareid faks 56 58 06 60
Årleg produksjon av 5 mill smolt www.sevareid.no
Næring for
framtida
Go'laks fra
Fiskeanlegg AS
5640 Eikelandsosen
Tlf 56 58 52 17
[email protected]
Bolaks AS , 5640 Eikelandsosen
Stamfisk – Smolt –
Matfisk – Slakteri
Tlf 56 58 06 00 faks 56 58 06 01
[email protected]
www.bolaks.no
Kontakt: Hege Anita Lie 906 22 308
Hildur Sofie Lie 416 69 026
Holmefjord Lakseprodukt AS is renowned for delivering
salmon products of the highest quality. We have maintained our position amongst the top three salmon refiners
at the Norwegian Championships several years in a row.
·
·
·
·
Smoked salmon
Gravlax
Peppered salmon
Hot-smoked peppered
salmon
· Fillet of Salmon
– sides, frozen portions
Factory shop:
Helland, Eikelandsosen
Opening times:
Monday – Friday
kl. 08.00 – 16.00
(closed Saturdays in July/August)
Grilla gravlaks
Potetsalat:
500 g nypoteter
150 g aspargesbønner
150 g sukkererter
1 liten raudløk
1 liten boks ansjosfilet,
avrent
1 ss grov sennep
2 ss friskpressa sitronsaft
2 ss olivenolje
Salt og peppar
1 - Kok poteter og bønner kvar
for seg, sil frå vatnet og avkjøl.
Skjer potetene i gode skiver og del
bønnene i to. Legg poteter, bønner
og løk lagvis i ein salatbolle.
2 - Hakk ansjosfilet og bland med
resten av dressingen. Smak til med
salt og peppar og hell over salaten.
> Utleige av båt
> Gode fiskemoglegheiter
> 6 heilårshytter, 5–8 pers.
> Telt-, camping- og bubilplass
Saturday kl. 10.00 – 14.00
Holmefjord Lakseprodukter
Grimeneset 60, 5640 Eikelandsosen
Tlf. 56 58 14 50 – Faks. 56 58 15 79 – www.holmefjord-fryseri.no
750 gr gravlaks –
gjerne lokalprodusert hos
Holmefjord produkter
Fusa Camping ligg landleg og
idyllisk til mellom sjø, fjell og
fjord, ca. 3,5 mil sør for Bergen.
Bestilling/spørsmål:
Rolf-Harald Opsal
tlf.: 56 58 24 76/ mob.: 932 24 839
> Eige servicehus
TV-stove, vaskerom/vaskemaskin,
toalett/dusj fasilitetar, handicap
dusj/toalett fasilitetar.
www.fusacamping.no
VENGSTUNET HYTTEGREND
I Vengstunet har vi 10 flotte hytter med frå 4–10 sengeplassar.
Hyttene har terrasse med flott utsikt over Vengsvatnet.
Området har eigen badevik med stupetårn, bord/benkar
og stor utegrill. Båtutleige og sal av fiskekort.
Velkomen til Vengstunet!
Tlf. 56 58 51 60 / 997 14 015 - [email protected] - www.vengstunet.no
3 - Skjer gravlaksen i porsjonsstykke.
Legg på godt varm grill med skinnsida ned og steik i 2–3 minutter til
skinner sprøtt og brunt.
Server med potetsalaten som tilbehør.
Selskapslokaler
Gardsbutikk
Denne salaten er også god til
fersk grilla laks, eller du kan
ta salaten med deg på piknik
og servera med røykelaks eller
gravlaks. Passar glimrande til
kveldsbadet.
Kjelde: www.godfisk.no
Fotograf: Alf Börjesson
Hytteutleige
Catering
Kurs & konferanse
OPNINGSTIDENE I GARDSBUTIKKEN:
-du vil hugse oss med glede!
JUNI:
Laurdag
Søndag
10 – 14
15 – 18
AUGUST:
Laurdag 10 – 14
Søndag
15 – 18
JULI:
Fredag
Laurdag
Søndag
10 – 14
10 – 14
15 – 18
Ferske boller og
brød kvar laurd.
og søn. i heile juli
og tom 8. august.
www.eikhaugen.no - E-post: [email protected] - Telefon: 56 58 25 60
14
Sommaravis 2010
Fusa kommune
Fusa
Utviklingsselskap
15
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Fiske i ferskvatn
og
varierte
n
e
d
i
l
e
å
til å ta d
fjell og p
g
å
o
p
a
,
s
g
u
o
F
k
s
r
omen til
til sjøs, i
aturen vå
n
v
Du er velk vi har her både
a
e
d
ha gle
n. På
ren
ed omsy
alle skal
t
m
rike natu
a
t
r
s
o
a
F
d
.
r
e
og
e
f
a vår
va rettar
eg om å
k
d
i
m
v
alle vatn
o
r
e
k
b
d og vin
mtida,
også i fra e er difor nokre rå turen i Fusa.
na
en
desse sid ar som brukar av
t nature
agnificen uld like
uh
d
m
r
r
u
e
t
o
k
f
o
li
p
e use
We wo
Fusa kan by på fiske etter røye og aure
i vatna i Hålandsdalen og laksefiske
i Sævareidelva. Du må ha fiskekort.
Sjå eigen oversikt over salsstader.
Sævareidelva: Eige kortsystem. Sjølvbetjent.
Fiske- og
friluftsliv i Fusa
kes.
o mak
g is
on our la
usa and t
d
F
n
a
o
t
in
e
e followin
a
h
m
t
t
o
n
u
lc
In
o
e
.
w
m
re
You are
s, on the
iled natu
a user of
the wood to have an unspo commitments as
at sea, in
ers
nd
future us
r rights a
that also me advice on you
so
therefore
in Fusa.
re
u
t
the na
Bålbrenning
Det er forbod mot å gjere opp eld i
eller ved skogsmark f.o.m. 14.04. t.o.m.
14.09. Ein er likevel ansvarleg for ikkje å
gjere opp eld i tørre periodar med fare
for brann også utanom dette tidsrommet.
Open fire
It is prohibited to use open fire in woodlands from April 14 to September 14 .
Bandtvang
I Fusa er det bandtvang f.o.m. 01.04
t.o.m. 31.10. Hundar skal haldast i
band eller innestengt heile året i og
ved buområde, kyrkjegardar, område
for leik, idrett og badeplassar.
Allemannsretten
på land
Leash law
In Fusa you must
keep dogs on a
leash from
April 1 to
October 31,
and in residential
areas,
cemetries,
playgrounds,
sports grounds
and beaches
all year round.
16
Jakt
Det er eit felles jaktkort på småvilt i
området til Hålandsdalen grunneigarlag. Fjellrype og lirype er dei viktigaste
viltartane, men ein kan også vera heldig
å treffa på hare og skogsfugl. Jaktkorta
kan kjøpast frå grunneigarar. Kontaktpersonar: Hans Berland tlf. 482 37 957,
Knut Skjelbreid tlf. 95705512
Hunting
You need a game licence to shoot on the
properties of Hålandsdalen landowners’ organization. Ptarmigan (Lagopus
mutus) and willow grouse (Lagopus
lagopus) are the most common species,
but with luck, you can also come across
hare and woodgrouse. You can buy your
game licence from the landowners.
Please contact Hans Berland tlf. 482 37
957 or Knut Skjelbreid tlf. 95705512.
Friluftsområde
Hagafjøra: Badeplass. God parkering.
Tilrettelagd for funksjonshemma med
rampe i sjø og til toalett. Bergen og omland friluftsråd står ansvarleg for drifta.
Vinnesholmen: Parkering på landsida.
Toalett. Badeplass og stort friareal.
Stangfiske på berga mot vest. Stiftinga
Vinnesholmen står ansvarleg for drifta.
Recreational areas
Hagafjøra: Beach. Parking ground. Toilet. Accessible by wheelchair. Vinnesholmen: Parking ground on the mainland.
Toilet. Beach. Recreational area. Fishing
from the cliffs.
Padling
Fusa har fine padleområde både i sjø og
ferskvatn: Samnangerfjorden, Ådlandsfjorden, Lygrepollen, Sævareidvassdraget. Merk desinfiseringsreglane (sjå
”Fiske i ferskvatn”).
Merk deg at det er restriksjonar på
ferdsel og fiske. Tek du med fiskeutstyr
utafrå og/eller båt/kano/kajakk, må du
desinfisera dette for å unngå spreiing
av fiskesjukdommar. Det står informasjon om dette på oppslagstavlene
til Hålandsdalen Grunneigarlag rundt
vassdraga, og det er også sett ut desinfiseringsmiddel der.
Fishing in lakes and rivers
Fusa can offer you fishing for char and
trout in the lakes in Hålandsdalen and
fishing for salmon in the river Sævareidelva. You need a fishing licence. For
Sævareidelva you need a special licence
obtainable through self-service.
Please notice: Fishing tackle and/or
boats/canoes/kayaks must be disinfected to prevent spreading of fish diseases.
Further information is available on the
Ferdsel på sjø
Alle har rett til å ferdast i kystsonen. Ta
omsyn til andre. Det er forbode å fiska
nærare enn 100 meter eller opphalda
seg nærare enn 20 meter frå oppdrettsanlegg og slepekast og steng.
Boating on sea
There is a general right to go boating
in coastal areas. Show consideration. It
is prohibited to fish closer than 100 m,
or to stay closer than 20 m, from a fish
farm, a dragnet or a seine-full of fish.
Utsettingsplass for småbåt
Frå rampe i båthamna på Vinnes mot
avgift. Sjølvbetjening.
Launching of boats
In the boatyard in Vinnes for a small fee.
Self-service.
Canoeing and kayaking
Nice areas for canoeing and kayaking in
the fjords and lakes: Samnangerfjorden,
Ådlandsfjorden, Lygrepollen, Sævareidvassdraget. Please notice the rules for
disinfection (see ”Fishing in lakes and
rivers”) .
Fiskekort og båtutleige i
Hålandsdalen
båtutleige –
Boat rental
NAMN/NAME
STAD/PLACE
TELEFON/PHONE
Laila Tveitnes
Margun Eide
Harald Bjørndal
Gitle Emil Ragnhildstveit
Håkon Tombre
Vengstunet Hyttegrend
Svein Arne M. Teigland
Tveitnes
Eide
Bjørndal
Eidestøa
Tombre
Holdhus
Kanoutleige
56 58 39 30
56 58 51 57
56 58 51 19
56 58 52 22
56 58 52 30
56 58 51 60
918 87 351
fiskekort –
Fishing licence
NAMN/NAME
STAD/PLACE
TELEFON/PHONE
Laila Tveitnes
Margun Eide
Ole Gjøen
Gitle Emil Ragnhildstveit
John-Eirik Håland
Knut Skjelbreid
Vengstunet Hyttegrend
(www.vengstunet.no)
Harald Bjørndal
Kilen Auto AS
Håkon Tombre
P. H. Haugen Landhandel
Best Eikelandsosen
(bensinstasjonen)
Tveitnes
Eide
Gjøn
Eidestøa
Holdhus
Skjelbreid
56 58 39 30
56 58 51 57
56 58 51 42
56 58 52 22
56 58 52 26
56 58 11 21
Holdhus
Bjørndal
Kilen
Tombre
Sævareid
56 58 51 60
56 58 51 19
56 58 51 80
56 58 52 30
56 58 31 10
Eikelandsosen
56 58 22 70
Fisk middag
i sommaern! sjølv
Vær snill
og ha me
g
i band!
I utgangspunktet er det fri ferdsel i utmarka. Den frie
ferdsla gjev deg rett til å ferdast fritt til fots, til hest, på ski
eller sykkel i utmarka. Motorferdsle er forbode. I vassdrag
kan du padla, ro eller segla. I utmarka er rasting, overnatting og telting tillate. For å rasta eller telta på innmark,
treng du løyve frå grunneigar. Etter friluftslova skal du
ikkje telta nærare hus og hytte enn 150 meter.
Fiske i Hålandsdalen
Hålandsdalen grunneigarlag sel
felles fiskekort for alle dei store vatna
i Hålandsdalen: Henangervatnet,
Skogseidvatnet, Gjønavatnet og Vengsvatnet. I dei fleste vatna er det også lov
med garn- og oterfiske. Grunneigarlaget har ivareteke lokale interesser
for fiske, fiskehelse og foredling av
fiskestammene i over 40 år.
The public right of access
There is a general right of access to outlying fields, woods, moors, lakes
and mountains on foot, horseback, ski or bike, and canoeing, kayaking,
boating and sailing, picnicing and camping is allowed. Motorized traffic is
prohibited. Fields and all sorts of cultivated land are private, and you have
to ask for permission to picnic or camp there. Please keep a distance of at
least 150 m to houses and cottages. Considerate and cautious behavior is
required. Do not harm or disturb trees, plants, birds or animals.
Særleg Skogseidvatnet er kjent som
plassen der du kan få storfisk på kroken.
Noregs største røye på 8.285 kg vart
tatt her i 2005. Skogseidvatnet har to
stammer med aure; ei med fisk normalt
Tips!
www.skogseidvatnet.no
skogseidvatnet.no
Sommaravis 2010
Fusa kommune
notice boards from the landowners’
organization by the lakes. There you can
also find disinfectants. For Sævareidelva
you need a special licence obtainable
through self-service.
Hålandsdal
Grunneigarlag
rundt 3-400g og ei storaure-stamme
med fisk på over 10kg. Det er ikkje utan
grunn at Skogseidvatnet vert rekna
som eit av Noregs beste fiskevatn.
Om du ikkje skulle få fisk, vil du likevel
få med ei flott naturoppleving. Det er
mange idyllar og rasteplassar langs
strendene og på holmane i Skogseidvatnet.
/
Fiskekoretnse:
c
Fishing li
OK 75.For 1 day N
NOK 300.For 1 week
OK 750.N
r
a
e
y
1
r
Fo
Fusa
Utviklingsselskap
17
Sommaravis Fusa kommune 2010
u ferdast run
rd
d
å
n
ti
sa
Fu
!
ie haldepun
kt
Gre
sommar i fusa
i
m
a
r
f
n
n
i
F
a
s
Fu
A
Vinnesleira. 1,5 t/h – lett/easy.
B
Gjøn – Kikedalen. 3 t/h –
C
Ottanosa. 2,5 t/h – krevande/demanding.
middels/intermediate.
Topptur/summit hike.
D
10
C
eikelandsosen
B
B ygdastølen
B
– Kommunesenter med offentlege kontor.
Postvegen Fusa – Strandvik. 1,5 t/h –
lett/easy.
– ski- og tursenter
C
– Daglegvare og spesialbutikkar
– Bensinstasjon
– Bank
– Fjord´n senter med butikkar og kafe
– Flytebryggje ved Fjord´n senter
– Jettegryter ved Koldalselva
– Hagafjøra friområde med badestrand
B
MAT
Bomvegen opp til Heihiller fører deg til eit flott
utgangspunkt for turar i Hålandsdalsfjella. Frå
parkeringa er det skiløyper som er egna for
spasering, jogging eller sykling. Om du vil ut i
terrenget og gå, kan du velja mellom toppturar
til Ottanosi og Kjerringafjellet. Eller kan du velja
kortare og lettare turar som til Holdhusstølen
eller Heihillerhornet. Det er ganske bra merka på
dei mest bruka turane, men
vil du gå lenger innover i fjella
bør du ta med deg turkart
og kompass.
7
MAT
6
8
9
11
4
badeplassar
MAT
D
God tur!
Det er mange fine stadar å bada i Fusa. Har du
båt vil du finna mange idyllar. På kartet er det
merka av offentlege friområde / badeplassar.
MAT
5
Hagafjøra ved Eikelandsosen
– parkering, toalett, tilrettelagt for funksjonshemma med rampe i sjøen
1
D
Vinnesholmen, Vinnes
– parkering, toalett, stort friområde, bading frå
svaberg og strand.
2
A
Tretteskjeret i Lygrepollen
– ein idyll du må ha båt for å koma til.
Gode ankringstilhøve.
Skjelavikjo i Strandvik
– badefjøre og svaberg, stort friområde.
Peraneset (Fusaneset) på Fusa
– med flotte svaberg og ei lita badevik.
Ikkje tilrettelagt. Parkering ved gravplassen og
tilkomst langs fjøre.
symbolforklaringar
Kulturattraksjon/
Cultural sight
18
Badeplass/
Seaside place
Servering/
Food service
Daglegvare/
Groceries
MAT
Bensin/Gas
Turar/Hikes
A
Sommaravis 2010
Fusa kommune
1
MAT
3
MAT
MAT
2
Vinnesholmen: Husmannsplass
– crofter's place
Selsneset, Vinnes: Vindenes teglverk
– tile-works
3
4
Strandvik kyrkje – church
5
Engevik gaard, Sævareid
6
Holdhus kyrkje – church
7
Jettegryter ved Koldalselva
8
Skulemusèet på Holdhus
9
Eidegrend klyngjetun
Postvegen – the mail-road
– military manor
– pot holes by Koldal river
– the school museum in Holdhus
– the farm Eide
10
Kikedalen øydegard
11
Drageidkanalen – canal
– abandoned farm
Sjå meir
info.
om dei u
like
attraksjo
nane på
s. 4–5
Fusa
Utviklingsselskap
19
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
På to hjul Fusa rundt
Fusa er veleigna for
tursykling. Her er få sykkelstiar, men relativt liten
trafikk. There are few cycle
Daglegvarer
Eikelandsosen – Kilen – Sævareid – Sundvor – Sundfjord –
Husa i Ølve (- Hatlestrand – Mundheim – Eikelandsosen)
4 familiebustad
Areal pr. bustad
P. H. Haugen
Joker Sævareid
5645 Sævareid
Ope: 9 –17, fredag 9 –18 og laurdag 9 –14
Telefon: 56 58 31 10 Faks: 56 58 31 81
etbl. 1948
Ope: 9 –20 (18)
Telefon: 56 58 21 33 Faks: 56 58 24 30
[email protected]
Eikelandsosen – Skjelbreidkrysset – Holdhus – Eide – Tveita
Rv 48/Fv 123 - 18 km
Rv 48/Fv 121/Rv 49/48) - 45 km (- 85 km)
Bogavik Samyrkjelag
SPAR Fusa
Eikelandsosen – Holmefjord – Holsund
BRA 2. etg.
65m
BRA 1. etg.
60m2
Opningstider: 10–17 (15) fredag 10–19
Mai–august: Sundagsope kl. 13–17
Tlf: 56 58 28 61
2
HOLDHUS, HÅLANDSDALEN
125m2
Hovden bustadfelt
Kvart husvære:
Stove/kjøkken,
3 soverom, 2 bad,
vaskerom, utebod,
gangar.
Pris:
Husvære 1 og 4
kr. 1.750.000,Husvære 2 og 3
kr. 1.650.000,-
Kon
t
på t akt Jan
l
– 56 f. 900 1 Magnu
eller 58 21 1 2 126 s
dult send e 1
[email protected] in m
a
onli
ne.n il:
o
HARALD BJØRNDAL AS
Pb. 103, 5649 EIKELANDSOSEN
Tlf: 56 58 11 30
E-mail: [email protected]
Lift og
maskinutleige
Legg båtturen innom oss!
Post i butikk – Tipping – Rikstoto
• Minigravarar frå 1,8 t - 3,5 t m/diverse
graveskuffer og hydraulisk hammar.
• Liftar frå 10 til 15 m arbeidshøgde.
Den største er ein terrenggåande beltelift.
Me har spel frå Norsk Tipping
Kundeavis: www.joker.no
Velkomen til ein hyggeleg handel!
Brødrene Dalland
Joker Strandvik
5643 Strandvik
Opningstider i sommar, 21/5–14/8: 9.30 –19 (18)
Telefon: 56 58 48 12 Faks: 56 58 22 00
5647 Baldersheim, Telefon 56 58 32 07
Ope: 9 –18, fredag 9 –19 og laurdag 9 –15
e-post: [email protected]
www.revnestrandenshandelsforening.net
DAGLEGVARE – BENSIN OG DIESEL – MEDISINUTSAL – RIKSTOTO
SPAR Eikelandsosen
Ope: 8.30 – 20 (18)
Telefon: 56 58 12 45
Ope: 8.30 – 20 (18)
Telefon: 56 58 00 90 Faks: 56 58 00 99
EIKELANDSOSEN
Sommaravis 2010
Fusa kommune
Nærbutikken Revnestranden
•
•
•
•
Sjølvlastande trillebår
Post i butikk – Velkomen til ein hyggeleg handel!
kFabrikl!
utsa
Kjerneboreutstyr
Bensindriven høgtrykkvaskar
C1 registrert lastebil med tipp
og kran m.m.
Sjå vår nettside for varesortiment og prisar.
Ved langtidsleige ta kontakt for eit tilbod.
Om de ønskjer jobben utført stiller me gjerne
opp med kvalifisert personell.
Brødrene Eikeland
20
Me leiger ut bosscontainere
frå 10m3–35m3.
Sal av veg-grus, singel
og pukk.
Sal av dekkbark.
Transport.
© www.GROSS.no • 0697_0407
© www.GROSS.no • 0697_0407
Sjå kart på s. 16–17 for å finna butikken nærast deg!
Sjå kart
s. 16–17
Rv 48/Fv 125 - 18 km
God sykkeltur!
Totalt
Bakervarer
Post i butikk
Tipping
Rv 552/Fv 122 - 24 km (- 29 km)
paths in Fusa, but because of
little traffic it is still a nice area
for bicycling
meir enn det daglege brød
I Fusa er dei fleste daglegvarebutikkar meir enn det
daglege brød. Dei er ein viktig møteplass i bygda og
fleire av butikkane har bord og stolar der kundane kan
setja seg ned med ein kopp kaffi og ein prat. I vareutvalet vil du vanlegvis finna meir enn brød og mjølk.
Dei fleste plasser vil du få hjelp til nye støvlar, ny sluk,
eller ny campingstol. I tillegg til at du sjølvsagt finn dei
vanlege daglegvarene og det du treng for eit vellukka
grillmåltid. Du treng heller ikkje reisa langt i Fusa for å
finna ein daglegvarebutikk.
Eikelandsosen – Fusa – Vinnes – Strandvik (- Håvik)
Velkommen
miljøskaperen
Velkommen tiltil
miljøskaperen
Fusa Hagemøbel
og få inspirasjon
FUSA
TreMiljø AS
til din egen uteplass!
Vi leverer.
Terrassegulv
– Trømalmfuru
Tørt!
Terrassegulv
i oljet
Terrassegulv
i sibirsk
lerk
Hagemøbler
– Nyheter
Hagemøbler
i furu, og i ask/stål
Levegger/støyskjermer
Hagepaviljonger
Besøk oss
på stand 209
Levegger
og støyskjermer
på messen HAGEGLEDE
Ballbinger
i Arenum 27-29 April
Lygre eiendom AS
eller på:
Besøk
oss på
på vår
vår hjemmeside:
hjemmeside:
www.fusahagemobel.no
www.fusahagemobel.no
www.fusatremiljo.no
5640 EIKELANDSOSEN - Mob 90 04 15 04
e-post: [email protected]
www.lygreeiendom.no
FUSA TreMiljø AS • 5640 Eikelandsosen • Tlf.: 56 58 12 40 • Telefax: 56 58 13 11
FUSA TreMiljø AS • 5640 Eikelandsosen
• Tlf.: 56 58 12 40 • Telefax: 56 58 13 11
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Fusa
Utviklingsselskap
21
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Ottanosi Duathlon
søndag 27. juni
Sykkel frå Eikelandsosen
til Heihiller. Løp opp på
toppen av Ottanosi.
ei oppleving
for store og små
Trimklasse kl 11.00
Konkurranseklasse kl 12.00
Fjelltrim frå Heihiller.
Info: www.haalandsdalil.no
Tlf. 951 87 425
Arr: Hålandsdal IL og Fusa sykkel
AKTIV HEST – PAUS RIDESKOLE
STRANDVIK
Rideskole - Rideleir - Helgekurs
Rideturer - Oppstalling m.m.
18. og 19. juni vert VinnesFestival arrangert på Vinnes i Fusa kommune,
med ei rekke aktivitetar for både born, ungdom og vaksne.
Vinnesholmen
kl. 12.00 «HIV O HOI»
PIRATANE KJEM!!
Kaptein Grønnskjegg entrar
festivalen, ungane får duellere med
kapteinen, gå på skattejakt, skyte
med kanon, og mykje meir. Til
slutt blir barna utnemd til ekte
sjørøvarar!
kl. 11.00 –17.00 TORGDAG
Utstillarar frå heile Bjørnefjorden,
aktivitetar for store og små,
servering av grillmat, vaflar, is,
brus, og mykje meir….
kl. 13.00 DRAKAMP
MELLOM BYGDENE I FUSA !
Her er alle bygdelaga invitert for å
måle krefter mot kvarandre. Dette
blir ein skikkeleg drakamp !
kl. 11.30 STORT ÅPNINGSSHOW
Med bla. varaordføraren, song av
Stian, Stian og Irmelin, song av
Tonje Koldal Opsal. Premiere
festivalsong. Innslag av Vinnes
Friskule, med meir...
ANDRE AKTIVITETAR PÅ DAGEN
Eliasbåtane kjem, rappelering,
natursti, helikoptersightseeing,
fiskekonkurranse, bruskassestabling, og mykje meir…
FREDAG 18. JUNI
kl. 19 - 24 RUSFRI UNGDOMSDANS
i Nesjaheimen på Vinnes. Lokale
band vil spele. Aldersgrense frå
7. klasse
LAURDAG 19. JUNI
Kveldsprogram
www.spar.no
- du kjenner oss
kl. 19.00 PUB ÅPNER
Nye SPAR
Eikelandsosen
kl. 21.30 GAMALDANS MED
GAMALDANSORKESTERET 3-B
Gruppa gjer comeback etter fleire
års pause, Norgesmestere 1996
kl. 22.30 MAD ZIZE SPELER
TIL DANS
Desse karane spelte rundt på
”lokalet” på 80 og 90 talet
kl. 00.30 SLUTT
Spør gjerne personalet etter
varer du saknar i butikken.
SPAR Eikelandsosen har satsa på
lokalprodusert mat frå området. Det er etter kvart mange
gode produsentar som satsar
på foredling av eigne ressursar
og som ynskjer å ta vare på ein
lokal mattradisjon. For tida har
SPAR Eikelandsosen fylgjande
produsentar i hyllene sine:
Myrdal gard, Tysnes - ulike sortar
ost. Bl.a kvitost med krydder som
ramslauk og kvit geitost.
Evanger pølsefabrikk, Evanger eldhusrøykte produkt som pølser,
bacon, fenalår, pinnekjøtt og
skinker.
Lundal, Åkrafjorden - spekepølser, fenalår, pølser, bacon og
pinnekjøtt.
SJÅ KA SO SKJER:
22
Sommaravis 2010
Fusa kommune
www.vinnesfestival.no
• Ny inngang
• Ny fruktavdeling
• Nye kjølediskar for
meierivarer, brus og øl.
• Ny kasseavdeling
Lokal og kortreist mat
Bønes gardsmat, Bønes - pølser,
pålegg, spekemat og middagsmat.
Nytt galleri, tradisjonsrikt
miljø.
Fusa gamle prestegard er eit freda
anlegg som har fått eit nytt liv. Anne
Hesvik Kartveit og Yngve Kartveit kjøpte
anlegget i 1999. Sidan då har det vore
mykje jobbing både inne i husa og i
anlegget rundt. Mykje er no ferdig – og
det har resultert i at Fusa har fått sitt
fyrste kunstgalleri.
Info: Bergitte 900 89 262
www.aktivhest.com
kl. 20.00 BJØRN JENSEN SHOW
Me har vore så heldig i år at me har
fått fatt i Bjørn Jensen - dette blir
stas!
Galleri Rosenlund
Fusa gamle prestegard er dei einaste
husa som er freda i Fusa. Anlegget er
teikna av arkitekt Hans Ditlev Frantz
Linstow - same arkitekt som for
slottet i Oslo. Det var ferdig i 1843.
Fram til 1912 var det prestegard og
deretter doktorgard fram til 1996.
Anne og Yngve ynskjer å gje kulturopplevingar i vakre og historiske omgivnadar. Allereie har det vore konsert i
dei gamle stovene og fleire utstillingar
i galleriet i stabburet. Dei har tankar
og idear om fleire aktivitetar i husa og
tunet.
Galleri Rosenlundheld hus i det gamle
stabburet i tunet. Fast er det minimuseum for både prestegardstida og
då Rosenlund var doktorgard. I tillegg
er det salsutstilling av kunst og handverksprodukt.
Anne Hesvik Kartveit arbeider med
kunstmåling. Ho har i stor grad
fornya den klassiske rosemålingstradisjonen. ”Fargar er tonar, ornamentikk den tause tale og kjærleik for
tradisjonar er bærande i mitt formspråk”, seier Anne.
Opnar fredag 04.06.2010 kl 18:00
Utstilling i Galleri Rosenlund, Fusa gamle prestegard.
OPNINGSTIDER: Onsdag kl 10:00 til 21:00
Elles etter avtale. Tlf: 47 23 67 13
Fykse 70/6, Fyksesund tradisjonell pølseproduksjon med
nye vriar. T.d. spekepølse med
ramslauk.
SPAR Eikelandsosen tlf. 56 58 00 90
Fusa
Utviklingsselskap
23
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
ENGEVIK GAARD
Hålandsdalen
Hålandsdalen ligg i hjarta av
Fusa med vakker og trolsk
natur, høge fjell, tronge
dalar, ville elvar og gode
fiskevatn.
Busetnaden er spreidd og avstandane
store, frå Tveita i nord til Drageide i sør,
frå Uglehus i aust til Skjelbreidvatnet
i vest.
Folket i Hålandsdalen er kjende for å
halda tradisjonar i hevd – dubbeltkaker
og oppstøvev, bunader og juletrefestar.
Dei har kulturminne som gamlekyrkja
på Holdhus, skulemuseum, Eidegrend
klyngjetun, Drageidkanalen og øydegarden Kikedalen. Dei har lange tradis-
jonar for friluftsliv, flotte idrettsanlegg
og verdskjende skiskyttarar med VMog OL-medaljar i fleng.
Hålandsdalen ligg i hjarta av Fusa og
er vel verdt ei vitjing, men ta deg ein
runde på kartet fyrst for å orientera
deg. Hålandsdalen er nemleg ikkje
berre ein dal, men fleire dalar og vatn.
Det gjer området spanande å reisa i.
Rundt neste sving er det ei ny utsikt.
Ein rundtur med bil – men like gjerne
med sykkel – er ei oppleving i seg sjølv.
Når du har fått oversikten, kan du ta
for deg av det du er spesielt interessert
i: Fisketur på vatna, trening på rulleski
i lysløypa, ei freda stund i Holdhus
kyrkje, topptur til Ottanosi eller ein
rusletur på Bygdastølen.
NÆRINGSRIKE MÅLTIDER SOM
PASSER LIVSSTILEN DIN!
Intelligent ernæring – opplev forskjellen!
Slik kan den trolske Hålandsdalen møta deg. Eit fantastisk
utgangspunkt for flotte fjellturar og fiskelukka!
Holdhus kyrkje
Holdhus skulemuseum
Opningstider/opening hours:
22. Juni – 8. August
Tuesday – Sunday 11–17
(Stengt måndag/Monday closed)
Open for groups
Booking: 56 58 11 30/970 63 256
Ved Holdhus oppvekstsenter er det 3 km asfaltert rulleskiløype. Løypa vert brukt til
trening og konkurranse, men er også velegna til mosjon.
www.infosider.no/signe
Handelslaget var butikk frå ca. 1920 til 1998,
og vart i 2002 restaurert og pussa opp til ein lys
og triveleg restaurant.
Handelslaget
Sommarope:
Stemningsfullt klyngjetun med
opphavlege hus og innbu.
Flott utsikt over Gjønavatnet
mot Kikedalen.
Laurdag 17. juli kl 14 - 17
Sundag 1. august kl 14 - 17
Buo (puben) er åpen hver
fredag (18år)og lørdag (20 år)
fra kl. 2100 til 0130
Handelslaget ligg i fjøresteinane
til Bjørnefjorden med fantastisk
utsikt. Vår spesialitet er á la carte,
pizza og pasta. Alle rettigheiter.
Guida tur med båt til Kikedalen:
Sundag 8. august. Oppmøte på Gjøn kl. 11.
Retur kl. 13. kr 150.- pr stk.
~ Skjelbreid teambuilding ~
Vil de ha ei utfordring?
Me kan tilby teambuilding for bedrifter
eller andre grupper.
Inngang kr 30,-
Ta kontakt for nærmare informasjon 924 87 292
Sommaravis 2010
Fusa kommune
For forhåndsbestilte arrangement har
vi åpent hele året.
– Underholdning blir annonsert på
www.engevik-gaard.no
– Biljard, dart og karaoke.
Catering: Vi leverer blant annet
snitter, koldtbord og varme retter til
enhver anledning.
Månd.–tors.kl. 13–22
Fre.–laur. kl. 13–02
Sundag
kl. 13–22
Engevik, 5645 Sævareid
Tlf. 56 58 33 95
Tlf. 56 58 17 00
www.handelslaget.com
Hordacup 2010
Opplev naturen i Hålandsdalen med eigen
guide og få med deg forteljingar og segner
som gjev liv til landskapet.
Guida turar på Gjønavatnet til Kikedalen.
Fjellturar med ulik lengd og terreng.
Ope for grupper etter avtale.
Kontakt: Margunn Eide 997 16 861
24
– Borgstovo gardsrestaurant med middagsservering. Søndagsmenyen finner du på
www.engevik-gaard.no
– Utstillinger på Stabburet, se info.
www.engevik-gaard.no
– Omvisning i hovedhuset etter forespørsel.
Hålandsdalen naturoppleving
Solveig Håland tlf 413 13 075 • www.haalandsdalen.no
Eidegrend Klyngjetun
Tunet er åpent hver søndag
fra 6. juni t.o.m. 5. september
kl. 1300 til 1800
SIGNE GANGSTØ tlf. 924 94 169
Opningstider
Holdhus rulleskibane
Åpningstider sommersesongen
2010
Beste forrett!
FUSA VIDAREGÅANDE SKULE
ÅRETS BEDRIFT 2010: Fusa vidaregåande skule har mange ulike
utdanningstilbod, og får stadig fleire elevar og arbeidsplassar. I grunngjevinga for
tildeling av utmerkinga Årets bedrift 2010 skriv Fusa næringslivslag blant anna om skulen vår: ”Årets
bedrift 2010 er serviceinnstilt og gjev positiv profilering av Fusa. Skulen har vore kreativ og arbeidsam for
å skapa utvikling og vekst. Dei har vore banebrytande med å skapa nye tilbod innafor sitt arbeidsområde.
Tilbakemeldingane frå primærkundane til verksemda er svært bra!” Inneverande skuleår har me ca. 250
elevar/ studentar og 56 tilsette.
Nye spennande utdanningstilbod!
Fagskuletilbodet ved skulen vert utvida. Skuleåret 2010/2011 startar me opp vidareutdanning innan Kreftomsorg og Rehabilitering i tillegg til Psykisk helsearbeid. Under planlegging er eit fagskuletilbod innan Akvakultur. Studentane som søkjer
fagskuletilbodet kjem frå ulike delar av fylket, utdanninga er to-årig med periodisert undervisning med nettstøtte.
Beste hovudrett!
Beste dessert!
Grilla ishavsrøye og pepperstekt
kongekrabbe.
Heiltstekt lammefilet.
Vanilje- og sjokoladefromasj
med bringrbærcouli.
Elevane frå Fusa vidaregåande skule gjorde
reint bord i årets Hordacup. Elevar frå
skulen har fleire gonger tidlegare merkt
seg ut positivt i denne konkurransen,
vunnet fleire prisar, og ein gong før (2006)
gått heilt til topps!
Hordacup-meistrar 2010:
Charlotte M. Gabrielsen, Sandra
Eikeland og Siren Berland
Studietilbod:
Skulen har eit svært
godt samarbeid med
næringslivet. Det at
elevane får koma ut,
gjer opplæringa meir
praksisnær.
Studieretningar med eit nært
samarbeid med lokalt næringsliv:
Tekniske og allmenne fag (www.taf.no)
• TAF - Marine
• TAF - Teknikk og
industriell produksjon
• TAF - Helse
• Naturbruk
• Restaurant- og matfag
• Helse- og sosialfag
• Teknikk og industriell produksjon
Studieførebuande
3-årig utdanning
– med vekt på formgjeving
Skulen har gode tilbod særleg
retta mot vaksne elevar:
• Helsefagarbeidar
• Barne- og ungdomsarbeidar
• Fagskuletilbod i psykisk
helsearbeid, kreftomsorg og
rehabilitering
Fusa vidaregåande skule, P.b. 113, 5649 Eikelandsosen. Tlf. 56 58 09 00 E-post: [email protected]
Vinnarmenyen!
Foto: Ulf Furnesvik/Anette Koldal
Fusa
Utviklingsselskap
25
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Der treet veks mest
etter det er felt
Det kan sjå ut til at Fusa er full av
trenevar – dersom ein definerar ein
treneve til å vera ein som er flink til
å handsama treyrke. Fusa har mykje
granskog. Likevel er lokal produksjon
av tømmer langt frå nok til å halda
råvarer for lokal tilverking av trevarer
i ulike former. Du får laga alt frå dei
finaste lister til dei største limtrekonstruksjonane. I Fusa er det difor slik
at treet skapar mest vekst etter at det
har blitt felt.
4. generasjon som sit som ansvarlege.
Det borgar både for kontinuitet og
kvalitet. Agnar Skåtun AS på Vinnes
starta til dømes som ei bygdesag for
3 generasjonar sidan. I dag arbeider
16 mann med å levera trelast til store
deler av Vestlandet. Dei legg vekt på
kompetanse og kvalitet, men det er
breidda i sortimentet som er deira
store konkurransefortrinn. Dei lagerfører ei mengd ulike typar lister, dørar,
panel og plater med meir.
Mangfald og generasjonar
Nisjeproduksjon
Med utgangspunkt i lokale sagbruk
og snikkarverksemder har det vokse
fram eit mangfald av verksemder.
Typisk er det også at det i dag er 3. og
Andre har valt ein nisjeproduksjon
for si bedrift. L. Hjertnes AS har bygd
opp ei spesialisert bedrift som lagar
takstolar. Også denne bedrifta har
vokse langt ut over lokalmarknaden og
leverer takstolar over heile Vestlandet.
Øystein Boge AS har røtene sine i
tønneproduksjonen på Bogøy. Han
lagar utforingar og panel, men har
hovudvekta på listverk i dei fleste
storleikar og breidder. Dersom du vil
laga ein kopi av ei gammal list, vert
det ordna enkelt og greitt om du har
ein profil å ta utgangspunkt i. Naboen
Vestlandske limtreindustri AS har
sidan 1975 laga limtrekonstruksjonar.
Bruksområda er mange, frå dragarar
og sperr til komplette bærekonstruksjonar.
firma i Fusa, dei fleste av dei har
lokalmarknaden som den viktigast.
Leigland bygg AS har vokse seg til eit
stort byggefirma også i vestlandsk
målestokk. I Strandvik har dei bygd
opp eit moderne byggefirma med
45 tilsette. Dei har spesialisert seg på
å setja saman bygningsdelane innomhus. Likevel kan du få tilpassa huset
akkurat slik du sjølv vil. Men utnytting
av trevirke i Fusa er ikkje berre hus. Du
kan også får både hagemøblar, tønner
og båtar produsert i lokal handverkstradisjon.
Ikkje berre hus
Det er mange mindre bygnings-
Vestlandske Limtre Industri AS starta opp i 1975 og har
lang erfaring i produksjon av limtre til ulike føremål.
Kontor- og produksjonslokale ligg på Holmefjord.
TRELAST • BYGGEVARER
5641 Fusa
tlf. 56 58 07 80 - faks 56 80 07 81
[email protected]
Limtre
I limtre nyttast normalt gran- og furuvirke som vert
sortert etter strenge kvalitetskriteria.
Limtre har mange bruksområde og kan mellom anna
nyttast som dragarar, sperr, golvbjelkar og komplette
bærekonstruksjonar.
LEVERANDØR AV TAKSTOLER
L. HJERTNES AS
5646 Nortveitgrend
Tlf. 56 58 41 00 - Faks 56 58 42 70
Trelast - Takstolar
Byggevarer - Byggmester
Prefabrikerte konstruksjonar
Arkitekt- og ingeniørtjenester
Telefon 56 58 00 70 - www.leiglandbygg.no
26
Sommaravis 2010
Fusa kommune
PRODUKSJON AV:
• Listverk og vindusforingar
• Panelar
• Utvendig kledning
• Spesialprofilar
Tlf 56 58 16 60 - Faks 56 58 16 61
Epost: [email protected]
www.bogelist.no
OVERFLATEBEHANDLING:
• Maling
• Beising
• Lakkering
Vestlandske Limtre AS produserer takstolar og limtre til alle
typar bygg frå garasje til idrettshallar.
SPESIALIST
TREKONSTRUKSJONER
Spesialist PÅ
på trekonstruksjoner
limtre -- BESLAG
beslag -- takstoler
LIMTRE
TAKSTOLER- -takverk
TAKVERK
Telefon: 56 58 07 00 • Telefaks: 56 58 07 01
[email protected] • www.vestlandskelimtre.no
[email protected] • www.vestlandskelimtre.no
Vestlandske Limtre_13114.indd 1
Fusa
04-11-08 13:12:10
Utviklingsselskap
27
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
handverkarar i fusa
Ei ekstra hand?
Kontakt oss
gjerne for meir
informasjon og
prisar.
Då bør du sikra deg at handa veit kva ho skal gjera. Her har me samla nokre av dei gode fagfolka me har i Fusa.
Her skal du finna hjelp til nesten kva du vil ha reparert eller gjort noko med. Du finn alt frå store firma med
spesialkompetanse til enkelthandverkarane med blikk og handlag for å løysa dei fleste oppgåver.
Hugs det gamle ordet: Fagfolk er fagfolk.
MASKINENTREPENØR
Nils Petter Vindenes
NATURSTEIN
ORT
G - TRANSP
- SPRENGIN
G
IN
R
O
N
B
EI
OG ST
GRAVING
V MURSTEIN
5643 Strandvik
LEVERING A
Eit allsidig firma med dyktige medarbeidarar, lang
erfaring og gode samarbeidspartnarar. Vi har utstyr og kompetanse til å utføra dei fleste prosjekt
innan graving, boring, sprenging, bygg, anlegg og
muring. Vi kan gjennomføra både store og små
oppdrag for private, næringsdrivande og
det offentlege.
MUR
Muring med naturstein er eit gammalt handtverk som er mykje brukt i veg og husbygging.
Naturstein kan brukast til alt frå peis og piper til
høge terrengmurar og forblending utvendig.
ENTREPRENØR
Vi utfører alt innan graving, boring og sprenging.
Nokre av dei prosjekta vi har utført siste året er
Hopselva Kraftverk, Boge Kraft 2, rulleskiløypa
på Holdhus, Opsalmarka II, Strandvik hyttefelt ,
Bygdastølen ski– og turanlegg m.m.
DALE STEIN AS
– frå fjell til byggjemateriale og pynt
Me har steinbrudd i Dale i Fusa, der vert det
tatt ut murstein til muring, forblending m.m.
HANDSTEIN
Liten stein som ein klarer mure for hand, og
eignar seg best til forblending, små pyntemurar og blomsterbed.
LITEN MASKINSTEIN
Denne steinen må du nok ha maskin for å
klara mure, og er ein storleik mellom handstein, og maskinstein.
MASKINSTEIN
Denne steinen er av slik storleik at den må
murast med maskin.
BYGGMEISTER
5640 Eikelandsosen - Tlf: 56 58 07 50 - [email protected]
H. Ådland AS og
KÅRE OSEBAKKEN
Dale stein AS
Utfører stort og smått innan bygningsarbeid
– eit samarbeid
som gjev solid og
5643 STRANDVIK
5640 Eikelandsosen
Vi har dyktige handverkarar som utfører alt innan
målar- og golvbeleggarbeid.
Kontakt Anders tlf. 915 46 880 [email protected]
Entrepenør
Kurt Andersen
varig resultat.
Med naturstein frå
Vi utfører alle typer VVS-oppdrag.
Utfører alt innan betongarbeid.
Dale i Fusa lagar
Tlf. 56 58 09 90 – www.h-rt.no
5643 Strandvik
Mob.
811 - Privat 56 58 49 47
Tlf. 56-58
09901
90 07
– www.h-rt.no
me alt frå peis og
piper til høge
terrengmurar og
forblending
H. Ådland AS har dei siste åra hatt totalleveranse
av fleire bustader og hytter. Me utfører óg
innreingsarbeid, restaurerer og rehabiliterer.
Mobil: 906 05 627
E-post: [email protected]
5640 Eikelandsosen
Tlf.90
56 –
58www.h-rt.no
06 20 - [email protected]
Tlf. 56 58 -09
utvendig.
Utfører alt innen
graving, muring,
pigging, sprenging og
massetransport.
Ring eller send e-post:
[email protected]fusi.no for å få
pristilbod.
Entrep. Vidar Kolle
Kalven 99, 56 42 Holmefjord
Mob. 924 54 194
DALE STEIN AS
Postboks 16, 5649 Eikelandsosen
Telefon: 56 58 11 60
E-post: [email protected]
www.h-adland.no
Daleveien 215, 5642 Holmefjord
Telefon: 92 88 45 57
E-post : [email protected]
www.dalestein.no
Sommaravis 2010
Fusa kommune
www.h-adland.no
Fagkunnskap
gir trygghet
Fagkunnskap
gir trygghet
Byggmester
Kåre Holmefjord
Nybygg - Tilbygg - Rehabilitering
Telefon: 56 58 28 13 Mobil: 911 85 240
5646 Nordtveitgrend
Tlf: 56 58 32 10 Faks: 56 58 32 10
E-post: [email protected]
ME UTFØRER
BETONGARBEID
– OGSÅ I
SJØKANTEN!
www.heidal.as
Alti Bygg AS
Me utfører taksering av eigedom.
Prosjektering - Tegning - Søknad.
Byggeplassledelse.
Alt innen malerarbeid og tapetsering. Tlf. 90 80 15 38
Telefon: 95 15 63 27
Telefax: 56 58 22 76
E-post: [email protected]
Kontakt: Idar Nordtveit 976 53 920 / Bjørn M. Andersen 906 96 711
DE Rørleggerservice AS
5645 Sævareid
Sentralgodkjent røyrleggjarfirma.
Tlf. 915 87 002 / 56 58 33 79
Solheim Elektro AS
Utfører alt innan skogrydding.
Sal og montering av gjerde - Sal av ved
Tlf: 920 40 379 - www.hellandhogst.no
28
BYGGMEISTER OG ENTREPRENØR
5647 Baldersheim
Natursteinsmuring, graving og transport.
Levering av singel, grus og jord.
Å D L AND AS
NATURSTEIN
SMÅKRAFT
BUSTAD/HYTTE
TOTALENTREPRENØR
Telefon: 56 58 11 60
e-post: [email protected]
Installasjon av røyr-, varme- og elektroarbeid.
-kjeden
H. ÅDLAND AS
Eit allsidig installatørfirma som tek på seg det
meste av elektriske installasjonar!
•
•
•
•
Vi er medlem av
VAKKERT • SOLID • EVIGVARANDE
www.fusa-elektro.no
Tlf. 917 11 788
5642 Holmefjord – Telefon: 91 71 84 91
www.solheimelektro.no
● Bolig, industri og skipselektro
● Termografering og kontroll av elektrisk anlegg
● Sertifisert av Det Norske Veritas
Trelast - Takstolar - Byggevarer - Byggmester
Prefabrikerte konstruksjonar
Arkitekt- og ingeniørtjenester
Telefon 56 58 00 70 - www.leiglandbygg.no
Fusa
Utviklingsselskap
29
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Padling – den nye folkesporten
STRANDVIK
BJØRNEFJORDEN PANORAMA
– solrike tomter med nydelig utsikt!
Det gode
hytteliv...
Arkitektteikna hytter av høg standard som blir
levert med fellesanlegg for veg,
vatn og kloakk.
Det er stadig fleire som
køyrer rundt med ein kajakk
på taket av bilen. Når
du er i Fusa bør du få den ned
av taket og ut på vatnet.
Kontakt: Håvard Ådland
Mobil: 901 16 454
E-post: [email protected]
www.h-adland.no
Med utgangspunkt i Holmefjord kan
du padla utover Ådlandsfjorden med
mange holmar som innbyr til strandhogg. I Eikelandsosen er det lett å
22 hyttetomter med flott beliggenheit og utsikt
over Bjørnefjorden og Tysnesøy. Du kan søkja om
båtplass i Baldersheim båtforening.
Kontakt: Willy Mjåtvedt
Telefon: 55 36 02 22/Mobil: 908 61 244
E-post: [email protected]
• Belysning
• Kvitevarer
• Installasjon av røyr-,
• Baderomsmøblar
• Baderomsutstyr
• Dusjkabinett
varme- og elektroarbeid • Andre dusjløysingar
BALDERSHEIM
22 hyttetomter i hyttefelt ved sjøen!
Du får det på
Heiane hjå
KLETTEN BUSTADOG HYTTEFELT
e
9 flott !
r
tomte
Ope: Månd.-Fred: 9-16 Laurd. 10-13 • Kontakt oss på tlf. 56 58 06 20
Kontakt: Haldor Tuft
Mobil: 916 29 017
E-post: [email protected]
20 mål planert
næringstomt til salgs
På Nore Fusa Industriområde har
vi for salg 20 mål ferdig planert
næringsareal som kan selges
samlet eller seksjoneres i mindre
næringstomter. Området er en del av
et samlet næringsareal på 45 mål.
HOLMEFJORD
BLÅBÆRSLETTO
HYTTEFELT
• Strandvik Stampen er i glasfiberarmert
6 tomter med flott utsikt over Bjørnefjorden.
Veg, vatn og offentleg kloakk. Det vert arbeida
med båtplassar til hyttene.
polyester. Enkelt reinhald og alltid tett og
klar til bruk. Setet er ein del av stampen,
det reduserer vassvolumet og gjev kortare
oppvarmingstid. Stampen kan gravast ned, eller
byggjast inn i terrasse.
Kontakt: Johannes Holmefjord
Telefon: 56 58 29 54 - Mobil: 915 91 799
E-post: [email protected]
• Symjebassenga er produsert i seksjonar, og har
www.johannesholmefjord.com
23 hyttetomter på Abotnes
På Abotnes er det 23 hyttetomter. Dei er under
opparbeiding – klare for sal til sommaren!
Felles brygge - Badeanlegg - Ballplass
Kontakt: Rolf Viksund
Mobil: 975 06 935
E-post: [email protected]
høg kvalitet. Bassenga er fleksible i storleik og
form, er isolert og kan tilpassast dei fleste ynskje.
LYGREPOLLEN HYTTEUTVIKLING AS
LYGREPOLLEN
Godkjent lærebedrift i rørleggerfaget
Strandvik Plast starta med å laga
plastbåtar i 1964. I dag vert det laga
eit allsidig utval av produkt både til
næring og nytte. Med badestamp og
symjebasseng kan me og tilby hyggje
– og eit lite snev av luksus.
www.fusautvikling.no
Sommaravis 2010
Fusa kommune
pollen ligg skjerma til og er ypparleg til
padling. Med utgangspunkt i brua på
Sundvor kan du padla ein rundtur og
få med både Sundfjord, Austefjord og
Lygre frå sjøen. Ein rast, og
helst ei overnatting, på
Tretteskjeret må du
ta med deg.
Ei perle.
For mer informasjon ring 56 58 09 90
eller se www.h-rt.no
STRANDVIK
9 tomter med flott utsikt over
Bjørnefjorden. Det er ledige plassar
i båthamna i nærleiken.
30
Med utgangspunkt på Fusa-halvøya,
har du heile Bjørnefjorden framfor deg
og ei fin kystline med mange fine viker
og svaberg å slå leir. Men hugs på at
Bjørnefjorden fort kan blåsa opp. Lygre-
Treng du
www.solhytten.no
hyttetomter i fusa
Skal du kjøpa deg hytte, må du vurdera Fusa før du bestemmer deg.
Her er eit yrande båt- og badeliv om sommaren. Turterreng rett
utanfor døra med nydelig natur. Hålandsdalen ligg sentralt i
forhold til hyttefelta og har flotte lysløyper som du kan bruka på
vinterstid. På Fjord’n senter i Eikelandsosen kan du handla eller
slappa av med middag eller ein kopp kaffi.
koma til sjøen ved Fjord’n senter. På
innsida av Hafskorholmen er det fin
rasteplass. Herifrå kan du padla langs
det stupbratte fjellet ut til Altaneset.
Er veret bra er det fint å kryssa over til
Fusa-landet og ta den sida inn att.
• Strandvik Plast har i over 30 år levert utstyr til
oppdrettsnæringa: Oppdrettskar, inkubatorar,
lagringstankar m.m.
• Slamavskiljarar og vasstankar kan leverast i ulike
storleikar.
5643 Strandvik
Tlf 56 58 48 54
[email protected]
www.strandvikplast.no
Fusa
Utviklingsselskap
31
sommar i fusa
Sommaravis Fusa kommune 2010
Leigland Bygg AS
– bygd på lang byggmeister-kunnskap.
Selskapet vart skipa i 1982 av Mikal Leigland
– 4. generasjon av byggmeistrar i familien.
Verksemda har ekspandert mykje og lagt vekt på
å utvikla både kunnskap og kompetanse. Leigland
Bygg har i dag 45 tilsette og har kontor, lager og
produksjonslokale i Strandvik, Fusa kommune.
Produksjonen er i hovudsak som prefabrikkerte
element frå vårt anlegg i Strandvik.
ME KAN TILBY:
Natlandsmarken er eit prosjekt me har
for Gravdal-gruppen.
50 leilegheiter er under oppføring.
>
>
>
>
>
>
Her skulle ein tru
AT FLEIRE VILLE BU
STRANDVIK
Stølen bustadfelt
Store, sørvendte tomter med flott
utsikt over Strandvik og Bjørnefjorden
Info: www.stolenbyggjefelt.com
Erik Vik 941 50 357
STRANDVIK
Kletten bustadfelt
Solrike tomter med heile Bjørnefjorden
framfor glaset. Båtplass 200m frå
utedøra di.
Info: www.fusautvikling.no
Haldor Tuft 916 29 017
Hovudentreprisar
Ferdighus
Ingeniørtenester
Tett hus på
4 dagar?
Arkitekttenester
Sjå våre ferdighus og
korleis me får det til på
www.leiglandbygg.no
Hus og leilegheter
STRANDVIK
Strandli bustadfelt
Fusa er ei perle som er for lite kjent.
Det er mange som let seg overraska over kva Fusa har å tilby av
natur, opplevingar, arbeidsplassar
og bumiljø. Ikkje minst vert mange
overraska over kort veg til Bergen –
til og med heilt ferjefritt.
Fusa har ikkje tatt del i den store
utbygginga av bustadområde som
nabokommunane til Bergen har
fått, sjølv om folketalsutviklinga
er positiv. Difor står Fusa framleis
fram som ein jomfrueleg bukommune, der dei nye byggjefelta
er ein integrert del av bygdene.
Det er med på å skapa gode sosiale
og kulturelle samanhengar med
aktive idrettslag, revy og andre
aktivitetar som bind folk saman.
Fusa er likevel ikkje gammaldags. Næringslivet er basert på
ny teknologi og høg kompetanse,
med eit rikt utval av arbeidsplassar.
Landbruket er i god aktivitet og
lagar levande kulturlandskap rundt
deg. Av handel og service finn du
det meste av det du har bruk for.
Fusa er delt opp i ulike bygder, alle
med sine eigne kvalitetar. Det er
bustadtomter tilgjengeleg i dei
aller fleste bygdene og fleire felt er
under planlegging. På denne sida
har me samla nokon av dei som
har tomter, hus eller leilegheiter å
tilby i Fusa.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
VINNES
Klubben bustadfelt
Store, rimelege tomter nær skule
og barnehage.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
EIKELANDSOSEN
Leilegheit
3 leilegheiter i nyoppussa hus i sentrum
av Eikelandsosen.
Info: Kenneth Samnøen 908 01 538
Byggmeistertenester
HOLMEFJORD
Tomter
Solrike tomter med flott utsikt, 50
minutt ferjefritt til Bergen sentrum.
Prosjekterte terrasseleilegheiter
med nydeleg utsikt over Bjørnefjorden
mot Os.
Info: Arild Matland 975 67 113
[email protected]
Info: Jarle Vinnes 411 63 646
Nybygg til BI som
vert oppført på
Marineholmen i Bergen.
13 000m² skal stå ferdig
i august 2011.
Leigland Bygg AS – 5643 Strandvik – Tlf 56 58 00 70 – Faks 56 58 00 79 – [email protected] – www.leiglandbygg.no
Sommaravis 2010
Fusa kommune
EIKELANDSOSEN
Stallabrotet bustadfelt
EIKELANDSOSEN
Leilegheiter
Info: Torstein Skåtun 900 89 118
FUSA
Opsalmarka bustadfelt
HOLDHUS
Hovden bustadfelt
Tomter tett ved barnehage
og 3 minutt til ferje.
Utsiktstomter nær skule og barnehage,
idrettsanlegg.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
FUSA
Fusa Bolig AS
32
Info: www.leiglandbygg.no
Mikal Leigland 404 02 656
Info: Svein Berge 905 44 766
Sjønære og solrike tomter i eit lite felt.
SPANANDE PROSJEKT PÅ GONG!
Bygget skal vera ferdig til
skulestart hausten 2011.
Moderne nybygg i sjøkanten med
18 leilegheiter.
Leilegheit midt i sentrum av
Eikelandsosen.
Utsiktstomt i etablert byggjefelt.
VINNES
Vinnestunet
Tilbygg til
Fusa vidaregåande skule
på omlag 2000m².
EIKELANDSOSEN
Fjorden brygge
Info: Harald Bjørndal 970 63 526
BALDERSHEIM
Leitet byggjefelt
Rimelege, nøkkelferdige leilegheiter
i Opsalmarka.
Tomter med den beste utsikten over
Bjørnefjorden?
Info: Bjarte Skåtun 415 51 800
Info: www.fusautviling.no
Sigmund Leitet 901 21 804
Du er velkomen
til å busetja
deg i Fusa!
SÆVAREID
Haugen byggjefelt
Rimelege tomter med utsikt over
fjorden.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
Fusa
Utviklingsselskap
33
sommar i fusa
Returadresse: Fusa Utviklingsselskap, Pb 31, 5649 Eikelandsosen
!
t
t
a
f
a
n
Ta bei
ur og
slande nat
k
e
v
i
y
b
il
t
rar å
rar.
nge fine tu
are rusletu
a
t
r
m
o
k
r
a
g
h
o
r
r
a
s
Fu
mmune ha
e topptura
o
d
k
n
a
ja
s
v
u
F
re
.
K
e
.
turan
terreng
like turar i
t nokre av
r
u
e
t
2
n
3
e
s
iv
r
re
k
s
p
m be
sen
Her er
for Fusa so
Eikelandso
,
t
t
r
e
a
k
n
r
u
u
t
t
e
n
it
mmu
laga e
for sal i Ko
!
r
e
t
e
t
r
a
K
sa. God tur
u
F
Fusa.
i
e
n
a
k
ik
te but
e sea
og i dei fles
nd along th
ins a
ds, mounta
o
o
strolling.
w
in
s
e
us hik
es and easy
ro
ik
e
h
m
it
u
n
m
s
m
a
hart for
su
Fusa h
emanding
ew hiking c
d
n
d
e
n
h
fi
T
.
n
d
a
c
te
n
mmuneside. You
e hikes prese e chart is for sale i Ko
th
f
o
e
m
Here are so
t hikes. Th
sa.
32 differen
e
b
ri
shops in Fu
sc
e
st
d
o
m
in
Fusa
d
an
landsosen
tunet, Eike
Turar/Hikes
Vinnesleira
(1,5 t/h) lett/easy
Parkering ved Fv 122. Freda naturreservat for å sikra eit
produktivt gruntvassområde av stor verdi for trekkande vadefugl. Plante-, fugle- og dyreliv er freda. Båndtvang. Skilta tursti
i reservatet. Kyststi i området utanom.
Parking site on road Fv 122. Declared a nature reserve in order to
secure a productive costal shallow water-area, which is very valuable to migrating wading-birds. All plant- bird- and animal life is
protected. Keep dogs on leash. Signposted nature trail in reserve.
Costal path in the areas outside.
Gjøn-Kikedalen
(3 t/h) middels/intermediate
Lang, men ikkje særleg tung tur. Parkering ved starten av
skogsvegen. Følg skogsveg og ta så av innover lia langs Gjønavatnet. Fint utsyn mot den særmerkte Kikedalen frå Marhovda.
Frå Kikedalen er det spennande å følgja stien vidare til Setehaugtjørna. Alternativ: Gå vidare til Holmane i Samnanger
(ca 3 t). NB: I seinare år har det vore hestebeite i Kikedalen frå
jonsoktider.
Long, but not difficult hike. Parking at the start of the forest
road. Follow the forest road and turn left onto the footpath
through the steep hill along the lake Gjønavatnet. From Marhovda there’s a nice view over Kikedalen. You can follow the
footpath further on to the lake Setehaugtjørna, and even walk
on to Holmane in Samnanger. NB: Horses are grazing in
Kikedalen from midsummer.
Ottanosa (976 moh)
(2,5 t/) krevande/demanding. Topptur/summit hike
Parkering: Bomveg med avgift til p-plass på Heihiller. Turen er
lett i starten, men det er relativt bratt frå Bjørndalsstølen og
opp. Flott utsyn frå toppen. Frå Ottanosa er det ein fin rundtur
å gå over Kjerringafjell og ned mot Bygdastølen. På vegen kan
du sjå minnetavlene etter flysleppa i 1944-45. Frå parkeringa på
Heihiller er det også fint å spasera på traseen til skiløypa – 3 til
4 km rundtur. Eller du kan gå til Heihillerhornet, Holdhusstølen
eller til Botnavatnet.
Parking: Toll road to the parking at Heihiller. The hike starts off
easy. Follow the forest road to the signpost and turn left onto the
footpath towards Bjørndalsstølen. The path is steep from there
on. Wonderful view from the summit. If you want a roundtrip,
cross the mountain Kjerringafjell down to the summer farm area
Bygdastølen. On your way you’ll see memorial tablets commemorating the air drops for the resistance movement during World
War II. From the parking you can walk 3-4 km on gravel road;
used for skiing in the winter. You can also choose hikes to Heihillerhornet, Holdhusstølen or Botnavatnet.
32
34
Sommaravis
Sommaravis 2010
2010
Fusa
Fusa kommune
kommune
God sommar og god tur!
Download
Related flashcards
Create Flashcards