Katalog - Engers Frimerker

advertisement
FREDAG 23.OKTOBER kl. 18.00
All nos. are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net
estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates, and most lots sell
about or above our estimates. The prices in brackets refer to the Norwegian Dealers'
catalogue.
Alle nummer er etter Norgeskatalogen, og prisene i parentes er fra Handlerkatalog nr.38.
Priskolonnen til høyre er våre netto vurderingspriser uten gebyr.
HUSK AT BUD PÅ OBJ.1-685 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.14.00 DA DISSE
OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD.
Lot no.
1
1
2
do
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do
do
do
do
do
do
do
do
do
12
13
14
15
16
do
1
do
do
do
17
18
do
do
19
20
21
22
23
24
25
26
27
do
do
do
do
do
do
do
do
do
28
29
30
do
do
do
31
32
do
do
33
34
35
36
37
38
39
2-5
do
do
do
do
1-5
1/259
40
41
42
43
2
do
do
do
Description
NORGE BRUKT, (USED).
4sk våpen 1855. Lot 6 merker med rist-nr.-datostpl. Fra normalkvalitet til en og annen litt smal
marg. 1 pent 'Farsund' .
Lot 7 single merker og en 3-STRIPE. Mest brukbare marger men litt variabel stempling.
Lettstpl.3-stripe med svakt spor av horisontal brekk
Et bortimot PERFEKT 11-streks riststempel . Førsteklasses merke
Feilfritt merke med pent plassert 11-streks riststempel.
Prima merke med gode marger, PRAKT 11-streks riststpl.
3-stripe fra arkpos.C37-38-39. Brede til normale marger, noe stempelsøl på høyre merke.
Feilfritt normaleksemplar med LUX 11-streks rist.
3 brede/meget brede marger, 1 under middels. Vakkert 11-streks riststpl.
Arkpos.A49. Prima merke med vakker 12-streks rist.
Bredrandet og feilfritt merke med attest FCM. Litt urent slått 12-streks rist.
Sjeldent nr.stpl. '366' (Spydeberg - 5R!+) 2 meget brede, en normal og en dels smal marg.
Avtrykket er klart og utvilsomt korrekt
Bredrandet og prima merke med PRAKT nr.stpl.'2' (Aalesund).
Gode marger, feilfritt merke med nr.stpl.'63' (Farsund).
Noe uvanlig lys grønnblå nyanse,3 gode marger,under middels nede, nr.stpl.'303'
3 meget brede marger, 1 under middels. Prima nr.stpl.'77'.
Arkpos.A23. Vakkert merke med PRAKT nr.stpl.'48' i en noe uvanlig lys grønnlig blå nyanse.
Liten lukket rift i nedre marg/hj.brekk ytterst i hjørnet.
Prima merke med pent fullstempel 'Bergen 1.6.1858'.
5-STR.m/arkpos.A42-46 stpl.'Bergen 7..1856'.Lett vertikal brett i margen mellom pos.A43/44
bør være av liten betydning.Marger/se foto. Fotoattest Enger
LUX plassert 'Tønsberg 28.2.1856', feilfritt merke, litt stempelsmuss.
Gode til brede marger, prima. Del av lett datostpl. 'Trondhjem'.
Pent normaleksemplar med prima-PRAKT 'Bergen 17.4.1856'.
Arkpos.D46. Uvanlig dyp klarblå farge, prima. Pent 'Sarpsborg 1.5.1856'.
Bredrandet, prima merke med pent datostpl. 'Skien 19.6.1856': Attest Snarvold.
Sentralt fullstpl. 'Størdalen' (R). Spor av vertikal brekk, attestert 'Enger BPP'.
Fjernet blekkannullering og regummiert. Fotouttalelse Enger (på tysk).
PRAKTMERKE med uvanlig blekkannull. bestående av 4 horisontale streker.
Vertikalt PARSTYKKE arkpos. A6+16 på brevklipp. 3 brede, 1 ujevn marg nede/syns dårlig. Et av
de ganske få korrekt datostpl.annullerte objektene i tillegg til blekkannulleringen. Dette var
foreskrevet men ble sjelden fulgt
Enormt bredrandet merke med flott BLEKKANNULLERING, på brevklipp.
Arkpos.D16 ('Sprukket plate.'+) 3 gode marger, 1 skrå til nesten berørt marg
Arkpos.D34 ('oppgravert hjørne). Bredrandet og pent merke med sidevendt stpl. 'Trondhjem'.
1 liten skrå rift ute i øvre marg når halvveis ned i margen
Arkpos.D40 (Dobbeltfot). Prima merke med lett 11-streks rist.
Arkpos.D40, såkalt DOBBELTFOT. Bredrandet og vakkert merke hvor alle kjennetegn er synlige.
Et ytterst svakt spor av vertikal brekk/bøy langs høyre rand skyldes trolig den opprinnelige
brettingen av de store arkene.
Skilling Oscar. 6 komplette serier på albumark. Vesentlig feilfri normalkval.
Kompl. serie. 8sk PRAKT-LUX 'Lillesand', 2sk og 3sk med deler av 2 stpl. Feilfri serie.
Komplett prima serie med meget fargesterk 2sk.
Kompl.serie i vesentlig pen kval. NK5 med blått fullstpl.'Kongsberg 11.1.1862'.
Alle 4 i fargefriske parstykker. NK3 i meget dyp farge/litt uklart stpl.
NK1 m/rent LUX riststpl./mikroskopisk hj.br., 2sk-8sk Oscar prima til LUX!
1,2,5,13b,15b,28,90,216,alle stpl.,samt Legion ** og en *(*+) 4sk. posthorn. NK1 noe
smalrandet men vakkert datostpl.. Ingen merker med defekter. Renslig.
2sk Oscar. LUX 'Drammen 24.9.1860'. Meget pent merke.
Pent rettvendt 'Christiania 15.12.1861', litt skjevt ellers prima.
Prima merke med god farge og klart og fint nr.stpl. '48'.
Prima merke i dyp farge, lett rettvendt nr.stpl.'43'.
Cat. value
Estimate
(8100)
1500
2500
(LIEB)
(1300)
(1300++)
(1300++)
(1300)
(1300)
(1300)
(LIEB)
(LIEB)
(1350++)
750
500
750
2500
600
400
500
400
2000
(1350)
(1350)
1200
600
750
450
300
(1500)
(LIEB)
600
20000
(1500++)
(1500)
(1500)
(1500)
(1500)
(1500)
750
500
700
600
600
400
400
1500
1500
(2400++)
(LIEB)
(12500)
(9000)
1500
1750
2500
(17500)
(17500)
6000
4000
(12450)
(2075+)
(2075+)
(2076+)
(4150++)
(3375+)
(7240)
2200
500
600
600
900
1200
1700
(LIEB)
(1000)
(1000++)
(1000++)
1000
400
400
400
44
2/10
45
46
47
48
3
3
do
do
49
do
50
51
52
53
do
do
do
do
54
do
55
doBS
56
57
do
do
58
59
3-5/BS
3+5/BS
60
do
61
do
62
63
64
65
4a
do
do
do
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
4a
4b
do
4c
5
do
do
do
do
do
do
6
do
do
do
do
do
do
84
85
86
do
6,8-10
7
87
88
89
90
do
do
do
do
91
92
93
94
95
96
do
8I-II
do
8Ia t3
8Ib
8IIa-b
Komplett utenom NK7 men med feilfri NK6 og andre pene. Vakkert fullstpl. NK2 m/liten
margrift og et par andre småfeil, dog mest OK.
3sk Oscar. Prima farge, LUX 'Drammen 31.8.1860'. Uvanlig vakkert merke.
Morsom 'variant', trykt på papirfold. Meget dyp farge, PRAKT-stpl.
Dyp farge, prima. Fullstemplet 'Tromsø 18.8.1865'.
Fantastisk 5-STRIPE med rettvendte 'Sandösund 20.9.1859'. Attest FCM sier 'utsøkt vakkert'. Av
alle de enheter vi har registrert av NK3 er dette en av de aller vakreste!
To 4-striper, den ene på brevklipp med nr.stpl., den andre løs, begge med et merke i ytterkant
defekt. (som 3-striper).
4-BL.med god farge,-1tg nede og utglattet loddr.brekk i venstre par.Attest FCM
Lot 5 feilfrie merker. Ett m/blått 'Christiania', 2 med deler av 2 pene stempler.
Lot 12 merker, de fleste i feilfri normalkvalitet, et par litt 'sekunda'. Besiktige.
7 posisjonsbestemte merker på albumark. Mest feilfri normalkvalitet. Et med blekkryss+stpl og
med BLÅTT 'Moss'.
Feilfri og pen 5-STRIPE med rettvendte nr.stpl.'42'. Fotoattest Enger nevner en svak brekk
mellom merkene ute til venstre,- uten betydning
Meget fargefrisk 3-STRIPE på brevklipp, hvert merke med PRAKT-LUX nr.stpl.'25'. En uvanlig
pen enhet
Perfekt sentrert og tagget. Noe uvanlig mørk olivgrå nyanse. Del av nr.stpl.
4-STRIPE med RISTSTEMPEL. Meget god farge og tagging. Av alle registrerte enheter med 3sk
Oscar er kun et fåtall med riststempel
Prima brevklipp med 3sk+4sk+8sk Oscar stpl.'Bergen'. Dekorativ 3-fargekombin.
Single 3sk+vakker 4-stripe av 8sk Oscar på brevklipp. Fargefriske merker med PRAKT-LUX
nr.stpl.'48' på hvert merke. Meget dekorativt objekt
Fargefrisk 3-stripe av 3sk+single 8sk Oscar på dekoraktiv brevklipp, pent stpl. 'Bergen
14.5.1859'. Svakt spor av brekk i 1 merke.
2x3sk+3x8sk Oscar på brevklipp. Fargefriske og feilfrie merke med klare og fine nr.stpl.'25', en
anelse smuss.
4sk Oscar. PRAKT-LUX 'Stene 17.2.1860', prima. (R).
Prima merke med pent 'Lofote(n+) 11.3.1866'. (2R)
Morsom '3-blokk' med løst merke i tillegg, alle med BLEKKRYSS.
VANNMERKE STRIPER som skyldes den maskinmessige papirfremstill. Svært sjeldent
forekommende(utførlig artikkel på tysk ligger ved).Vi kan ikke erindre andre enn dette eks.
omsatt!Et NK19Id medfølger.Omtales ikke i håndboken.
LUX nr.stpl.'382' (Digermulen - 4R). Se foto!
Grønnblå. Pos.D8 med variant 'hakk nederst på høyre side', PRAKT 'Vadsø'
Mørk grønnblå. Lett fullstpl.'Trøgstad Jernbst..' (2R).
Melkeblå. Typisk farge, PRAKT-LUX 'Hammerfest 21.5.1862', skjevt, feilfritt.
8sk Oscar. Velsentrert og lettstemplet 4-STRIPE.
4-STRIPE med meget dyp farge, nr.stpl.'42'. 1 kort tagg i venstre side.
To prima vertikale 3-STRIPER med pene dato og nr.stpl.
Pen 4-BL.uten defekter stpl.'Stavanger' . Mange av blokkene av 8sk har mangler
3-STRIPE pos.C13-15, lettstpl.'Drammen 14.5.1860'. 1 liten tg.splitt.
Komplett 10-STREKS RIST + liten del av datostpl. Skjevt ellers feilfritt .
Deler av 10-STREKS RIST. Skjevt ellers pent merke.
2sk våpen 1863. Fargesterkt og pent, del av pent 'Brevig'.
Prima merke med del av pent stpl. 'Sar......10.1866'.
Prima merke med del av pent stpl.'.....8.3.1866'.
Velsentrert og pent merke med del av 'Christ(iania).'
PAR i dyp fin farge stpl.'Vallø'.
PAR med pene stpl.'Hamar 21.12.1865'.Nedre venstre hj.tg.løs på venstre merke.
4-STRIPE. Sjelden enhet, men kun de 2 midte merkene er feilfrie. Klart og tydelig stemplet
'Christiania'.
Prima merke med nr.stpl., trolig '294' fra Støren. Meget uvanlig!
8sk med PRAKT-LUX stpl. men litt kort hj.tg., de øvrige i feilfri normalkvalitet, enringsstpl.
3sk våpen 1863. Prima PARSTYKKE med sentralt, meget flott stpl. Arendal 25.8.1867'.
PRAKTPAR. Eldre engelsk attest
Meget god farge, pent 'Sarps(borg)', noe skjevt ellers prima.
Noe skjevt ellers feilfritt og pent normaleksemplar.
Meget fargefrisk, vakkert stpl. 3-STRIPE. Liten taggemangel på midtre merke.
Pent vertikalt PARSTYKKE med liten del av blått fransk transitstpl. i tillegg til pent 'Christiania
12.12.1867'
Uvanlig fint avtrykk av det engelske nr.stpl.'383' fra Hull. 1 brukket hj.tagg.
4sk våpen 18763. Komplett typesett. 5 av merkene er angitt som undertyper.
Komplett typesett (8 stk) i pen kvalitet.
Feilfritt merke med 3-RINGS nr.stpl. '318' (Tønset).
Grønnlig blå. LUX ENGELSK nr.stpl.'383' (Hull). Uvanlig i denne kvaliteten!
25 merker på albumark. Alle merkene er angitt som undertyper (dublisert), mer enn 2
typesett. Mest feilfri og pen normalkvalitet. Pene fullstpl.forekommer.
(ca.5800)
900
(LIEB)
(LIEB)
(600++)
(LIEB)
1500
300
300
3000
1500
(NK 6000)
(3000)
( 7200)
(4200)
1250
700
1200
1000
(LIEB)
2000
1500
(600)
(LIEB)
250
3000
400
1500
750
750
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
300
300
500
350
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(550++)
(1400++)
(1400++)
(2100++)
(NK 4000)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(1700)
(1700)
(1700)
(1700)
(3400++)
500
200
200
300
750
500
750
2000
350
250
300
500
650
600
600
1000
500
1500
(1700++)
(3045+)
(8000++)
750
800
4000
(4000)
(4000)
(12000++)
1300
1200
2500
2000
(4000++)
(880++)
(880++)
(LIEB)
(LIEB)
(2500++)
800
300
300
200
300
750
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
PRAKT 'Hjertdal 1.4.1865', litt skjevt ellers prima.
HÅNDSKREVET 'Fjale' + noe annet. I tillegg stemplet 'Bergen...'.
3 merker, type 5,7,8. Alle i prima-PRAKT-kvalitet med rettvendte fullstpl.
4-BL.med nr.stpl. '372' (Lyngøer). Litt hengsleforsterket i 1 par og svak smuss, dog MEGET
SJELDENT med nr.stpl. på en i utgangspunktet uvanlig blokk
Litt skjevt ellers prima, PRAKT-LUX 'Stenkjær 11.1.1866'.
do t6.2
HÅNDSKREVET 'Skarn(æs+) 30/10 66', prima.
do t6
Vakker vertikal 4-STRIPE typer 8-6-8-6 stpl.'Drammen.' Meget uvanlig enhet
do t6+8
3-RINGS '119'. Ikke registrert i NK på dette merket! Sjelden også på NK14.
do t7
HÅNDSKREVET 'Skarnæs 4/3 66', liten taggemangel nede.
do t7
LUX 'Flekkefjord 11.12.1865'. Et sjeldent vakkert merke.
do t7
LUX 'Bergen 6.9.1866', prima.
do t8
VESTFOLD-stpl. 6 PRAKT-LUX-stpl.,samt 2 KPH og 4 hjelpestpl./3 dubl.
8IIa/div.
8sk våpen 1863. Type 4. Prima merke med pent 'Stavanger 24.8...4'.
9
Prima 3-STRIPE på brevklipp med rettvendte og pene stpl.l 'Arendal 6.5.1864'
doBS
Prima vertikal 3-STRIPE med lette og pene stpl. 'Frederikshald' på hvert merke.
do
Prima PAR på brevklipp, rettvendt 'Drammen 21.7.1865'.
doBS
Prima merke med del av lett BLÅTT 'Christiania'.
do
24sk våpen 1863. Prima merke med pent enrings 'Horten...'.
10
Vertikal 3-STR. på stort brevklipp stpl.'Trondhjem 19.11.1874'. Meget uvanlig sak.- kun 7 3doBS
striper registert og ingen større striper. Lett arkivfold i øvre merk.
Skjevt ned ellers pent med glassklart/PRAKT-stpl. 'Drammen 3.12.1864'.
do
Skilling våpen 1867. 6 komplette serier på albumark. Alt enringsstpl., mest normalkvalitet uten
11-15
defekter
Komplett serie i feilfri normalkvalitet.
do
Komplett serie i meget pen kvalitet for denne utgaven.
do
Komplett serie i mest pen normalkvalitet. 2 av merkene med nummerstempler!
do
1sk våpen 1867. To prima merker i typisk lys gråsvart og mørk gråsvart nyanse.
11
3 pene 3-STRIPER hvorav 2 vertikale! Et par korte tgr.må godtas.
do
4-STRIPE på brevklipp stpl. 'Dovre' Liten taggemangel/ørlite patina, dog meget uvanlig stempel
doBS
på en slik enhet. 3 klare og fine avtrykk.
Prima 4-stripe på brevklipp med pene stempler 'Christiania 11.3.1871'.
doBS
Litt skjevt ellers pent parstykke, pent 'Christiania'.
do
11,12,15b 3 prima merker, begge de 2 første med pene fullstempler.
2sk våpen 1867. 3 pene merker med henholdsvis antikva-,stenskr.-,toringsstpl.
12
4-STRIPE. Dette er den ene av kun 4 kjente sådanne (høyre merke med litt ujevn tagging nede).
do
Lettstemplet 'Frederikshald'
3-STRIPE på brevklipp stpl.'Bureau Reexpediant de Christiania 31 III 97.'
doBS
3sk våpen 1867,rødlig lilla,klart trykk. Et usedvanlig velsentrert og prima merke!
13a
Lettstemplet normaleksemplar.
do
Grålilla. PRAKT-LUX 'Christianssand', ørlite ujevn tagging oppe, dog pent!
13b
Litt skjevt ellers prima. Vakkert fullstpl. 'Drammen 26.3.1872'.
do
Prima merke, vakkert 'Drammen 10.4.1872'.
do
Vertikal 4-STRIPE! Det kjennes kun 6 4-striper, muligens kun denne som vertikal stripe? Liten
do
taggemangel på 1 merke må aksepteres
13b+14+15
Stort brevklipp med flott 3-fargekombinasjon fra brev til Frankrike.
b
4sk våpen 1867. LUX 'Høland 13.11.1867', prima. Et sjeldent flott merke!
14X
PRAKT-LUX 'Kolvereid 3.3.1869'. Litt skjevt ellers prima.
do
Hengsleforsterket 4-BLOKK,vertikalt trolig nær delt. Stpl.'Aalesund 23.11.18.8'.
do
Den første i 4-str./v.marg klippet+1 merke def.,den andre i 3-stripe/liten blåstr.
14X-Y
Klart 3-RINGS NR.STPL. '169' (Langesund - 2R). Prima.
14Y
6-STRIPE på brevklipp stpl.'Christiania Omk. 2.1.1872'. Vi har kun registert 1 6-stripe tidligere
14Y/BS
av 14Y og NK har ingen registrerte, derimot 2 av 14X. Et par småfeil må godtas på en så sjelden
enhet.
Lot 6 single m/div.stempler/annull. mellom NK14 og 75 samt pent par av NK42.
14X/75
Liten lot 13 merker inkl. 2 PRAKT-stpl. og 2 pene NK34 og diverse.
14X/180
8sk8 rosa, klart trykk. Pent merke med god tagging stpl 'Moss...' .
15a
8sk våpen 1867. PRAKT 'Røraas'. Noe skjevt ellers feilfritt.
15b
do
Skjevt ellers vakkert parstykke med sentralt stpl.'Grimstad', 1 splittet tg. på høyre merke.
ROSA nyanse men uklart trykk. Pent 'Christiania',- nokså uvanlig.
do
Skilling posthorn. 12 komplette serier, vesentlig enringsstpl., noen bedre nyanser. Stort sett
16I-21
normalkvalitet.
2sk prøyssisk blå. Litt ujevn tagging til høyre nevnes ikke i attest Moldenhauer som sier
17b
'Merket er et meget godt eksemplar av den lysende prøyssiske blå..
Ultramarin. Prima merke med pent 'Bergen'.
17cX
3sk posthorn. Pent merke med PRAKT 'Drangedal 7.7.1875'.
18bX
Prima merke med lett PRAKT 'Ørskoug 11.6.1872.'
do
8IIa
do
do
do
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(475+)
(LIEB)
(LIEB)
(950++)
(475++)
(950)
200
200
400
3000
200
400
1000
400
250
300
200
300
200
1000
800
500
200
400
1500
(LIEB)
(ca.14200)
750
2000
(2375+)
(2375+)
(2365++)
(800)
(LIEB)
(LIEB)
500
800
600
300
900
1000
(LIEB)
(800++)
(1125+)
(850)
(LIEB)
1000
300
400
300
1000
(1800)
(1800)
(1150)
(1150)
(1150)
(LIEB)
300
750
500
300
450
400
2000
500
(LIEB)
(LIEB)
(lieB)
(LIEB)
300
150
1000
300
200
2500
(3000)
(375++)
(750++)
200
250
1000
250
250
(LIEB)
(Ca.31000)
300
5000
(35000)
9000
(575+)
(LIEB)
(LIEB)
250
200
200
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
19Ia
do
19Ib
do
19II
20
do
21
22-31
22
22-25,27
23
24
167
168
24Ia
25I/III
169
25/53
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
26-27
27,30
28
do
do
do
29a
31
32-34
32
33
33-34
34
35
do
do
do
do
188
37I
189
190
191
192
37II
do
do
39X-Y
193
194
do
40Ia
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
do
do
40Ib
43a
44
do
do
do
do
do
do
do
do
44x2+22
209
210
211
212
213
214
48I
48II
49,52-55
49II
51I-IVb
51IIb
4sk posthorn, mørkfiolet. Litt skjevt, ellers prima. Pent 'Stavanger 12.5.187.'
PRAKT 3-rings nr.stpl.'169', liten hjørnebrekk, dog uvanlig!
Brunviolet. Uvanlig velsentrert og prima merke, pent stpl. Meget vanskelig!
LUX 'Chra Byp'. Skjevt ellers vakkert merke.
Skjevt ellers feilfritt. Pent 'Spydeberg 10.9.1876'.
6sk posthorn. Deler av 'Recommanderet'-stpl. Kjent brukt bl.a. i Brevig. R!
PRAKT 'Christiania 3.5.1876', meget pent merke.
7sk posthorn. 3-RINGS nr.stpl.'35'. (Brevig)
Skravert posthorn. Pen kompl.serie uten defekter.5ø er pl.III m/'Bergen Py-post'
1ø skravert posth. PRAKT-LUX 'Ulfsten 18.4.1883'. Sjelden i denne kvaliteten!
Lot 9 merker med pene BLEKKRYSS. 2x5ø.
3ø skravert posth. LUX nr.stpl.'35' (Brevig - eller D/S Løveid!) Fantastisk kval!
5ø skravert posthorn. 22 merker i diverse nyanser/plater inkl. IIb og flere pl.III. Noen med
småfeil, noen prima.
Vakkert PAR fra pl.I med sentralt, rettvendt 'Hønefos.'
Lot 12 merker med enringsstpl. fra Nord-Norge, 4 på klipp. Bl.a. 'Balstad', 'Røst','Vegø' (2stk.)
(1xRisøhavn m/rundt hj.)
ROGALAND/AGDER. Lot 13 merker med pene til PRAKT stpl.. 'Haa' (3R) har en tynn flekk, ellers
god kvalitet. 3xbrune 20ø og 1xNK46b.
To prima 12ø i litt ulike nyanser og 20ø med PR.-LUX 'Bergen 18 I 81', prima.
20ø og 50ø, begge PRAKT 'Røraas' og 'Henningsvær'. Prima.
25ø skravert posth. Fargefriskt, meget pent merke med uttalelse Enger (på tysk).
LUX 'Tønsberg 8.5.1880', normalkvalitet.
Pent rettvendt 'Trysil 21.7.1878'. Feilfritt normalmerke.
LUX 'Horten 12.2.1879'. Utrolig flott trass i en liten taggesvakhet i ø.h.hj.
35ø sjøgrønn. Prima merke med attest F.C.Moldenhauer.
60ø skravert posth. PRAKT 'Hamar 29.3.82'. Enringsstpl. på 60ø er R!
Krone Oscar. Prima serie hvor 1,50kr er vakkert fullstpl.'Christianssand'.
1kr Oscar. LUX 'Farsund', noe skjevt, ellers prima.
1,50kr Oscar. PRAKT 'Tromsø', prima merke.
1,50kr-2kr Oscar, rundstemplet, 2kr rettvendt 'Levanger'. Prima.
2kr Oscar. 4-BLOKK og 4-stripe med pakkestempler. -1tg på blokken.
5ø skravert 1879. Velsentrert og meget pent merke, pent 'Christiania'.
Velsentrert, prima, pent lettspl. 'Chra Byp. 14.9.79'.
Prima PARSTYKKE med sentralt stpl. 'Christiania 4 XI 80'.
Prima PARSTYKKE pos.27+28 med omvendt 'Saude'.
Lot 12 single og 8 PARTSYKKER på albumark. 5 av merkene i parene har småfeil, ellers mest
renslig og prima
10ø uskravert 1882. 4 merker som viser de 2 ulike stadier under trykningen, samt 3
vannmerkestillinger,- den oppsatte stilling 3 er dog ønsketenkning.
Prima merke med rettvendt 'Aalen 14.7-1882'. (2R).
PRAKT 'Holtaalen 25.5.1882'. Litt skjevt ellers prima.
LUX 'Reitan 25.4.1882', (R) skjevt opp ellers prima.
20ø brun uskravert. 45 merker, alle påført plateposisjon bak, trolig er alle forskjellige. Meget
uvanlig utbud, renslig og fin lot.
2 PAR vakkert stpl.'Stavanger'. Ett merke -1tg.
20ø ultramarin uskravert. 45 merker, alle påført plateposisjon bak. Meget uvanlig utbud,
vesentlig renslig og fin lot. Trolig alle forskjellige
LUX 'Egersund 6.2.1884', prima.
LUX 'Lyngdal 6 VII 84', litt skjevt ellers prima.
20ø uskravert, mattblå. PR.-LUX 'Kragerø 24.3.1885',mikroskopisk tynnhet.
10ø 21mm. PRAKT 'Øvre Vefsen 12.4.1888', prima.
12ø mattgrønn. PRAKT 'Christiania..'. Attest FCM sier 'Luksuskvalitet'.
Vakkert fullstemplet 'Kragerø 13.8.1884', prima.
Prima-PRAKT hullstpl.'Christianssand 20XII84'. Meget pent merke!
Prima merke stpl. 1884.
Prima merke signert 'Pfenninger'.
Velsentrert, prima merke med del av enrings '(Præste)bakke 18.4.1884'.
Prima merke med del av pent '(Ar)endal 10 VIII 84'
Prima merke med attest Kaiser og signert F.C.Moldenhauer.
Meget pent merke med en kort tagg nedentil.
12ø mattgrønn i PAR(-1tg/lite synlig) sammen med 1ø skrav.posthorn på brev- klipp med
rettvendt 'Aalesund 15VII84'. Dette er eneste tilsvarende vi har sett
2/12ø prov. PRAKT-LUX 'Vestby 29.4.1891', prima. Vanskelig merke!
2øre/12ø. Komplett platerekonstruksjon (100 stk) i fine rundstpl. blokker.
Lot 11 PARSTYKKER og en 3-STRIPE (54IIe!) Et pent par av 53VIII. Bør sees.
1ø grå 20mm. Sammenhengslet irregulær 8-blokk.
3ø 20mm. Komplett oppsett i farger og plater, IIb i fin kvalitet, signert 'Aune'.
3ø 'brunoransje'. Attest FCM, litt uren tagging, ingen defekter, pent stpl.
(1100)
(LIEB)
(1400)
(1400)
(500)
(LIEB)
(LIEB)
(575++)
(2025++)
(LIEB)
(LIEB)
(ca.3800)
(300++)
400
300
600
500
200
300
300
300
600
200
400
500
900
200
350
500
(650)
(650)
(1300++)
(1300++)
(18200)
250
250
400
600
400
500
600
200
200
200
300
200
500
250
300
500
600
3000
(2625++)
900
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(6/7000++)
250
200
200
1500
(620++)
(9000++)
200
2000
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(2800)
(2800)
(2800++)
(2800)
(2800)
(2800)
(2800)
(2800)
(2800)
(LIEB)
300
250
400
200
1500
1500
1500
1200
1200
1200
1200
1200
500
2500
(LIEB)
(2000++)
200
500
800
200
1000
500
(LIEB)
(1000)
(LIEB)
(1000)
(LIEB)
(1600)
(LIEB)
(600)
(LIEB)
(LIEB)
(510)
(600++)
(2725+)
(1700)
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
51IVAb
52IVA
53IIc
53IId
53VI
do
54I
64y
71
77I
77II,453
79Bv
85I-87I
do
86I
87II
do
89-91
PRAKT 'Christianssand 25VII92', prima.
LUX toringsstpl.'Sandsvær 23 VI 94'. Sjeldent vakkert merke. Prima.
10ø vinrød på Lyche papir. Fotoattest Enger. 1 liten taggesplitt ellers pent.
Prima merke med LUX 'Christianssand 3 VI 87'.
3-RINGS NR.STPL.'375',- UKJENT STED/BÅT/TOG??
Prima-PRAKT 'Hestnæsøren'. Angivelig sjeldent stempel.
20ø 20mm. PRAKT-LUX 'Christianssund 5 X 87', prima.
50ø grovtg. Centraltr., stående vannm. Prima, rettv. enrings 'Gausdal'.
35ø grovtg. Lot 21 stk. Så godt som alle rundstpl. og i pen kvalitet for utg.
10ø 1898. PR.-LUX enrings 'Vigrestad 12.10.1898', prima. Uvanlig fint merke!
10ø i PAR med flott ENGELSK stpl. og 25ø m/PR.-LUX 'København omk.'!
20ø HEFTEMRK. 1898.Meget bredrandet merke med 1 taggehull i v.side. Prima.
Kroneprov.1905. Komplett og meget pent rundstemplet serie.
Komplett rundstpl. serie, 1,50kr LUX stpl. men en splittet tagg nede.
1,50kr prov.1905. Meget pent rundstemplet merke.
2kr prov., karmin overtrykk. Prima merke med sidevendt fullstpl.'Risør 1 V 07'.
Prima merke med rettvendt 'Haugesund'.
Krone Haakon 1907. Komplett, feilfri serie. 1kr og 2kr pent rundstpl., 1,50kr pent pakkestpl.
Kompl.serie. 1kr PRAKT-LUX 'Holmestrand', 2kr pent rundstpl. 1,50kr med både norsk og
belgisk pakkestpl!/en ekte raritet vi aldri tidligere har sett.
Prima serie hvor 1,50kr og 2kr har pene pakkepoststpl.
do
1,50kr Haakon 1907. LUX 'Arendal 25 VI 08', sjeldent flott merke! Prima.
90
2kr Haakon 1907. Prima merke med pent 'Mandal 3 IV 08'.
91
Krone Haakon 1909. Komplett serie, litt kopiskrift bak på 1,50kr, ellers prima.
93-95
1kr Haakon 1909. Litt skjevt ellers prima, rundstemplet.
93
1kr-1,50kr Haakon 1909. 1kr pk.stpl., førsteklasses 1,50kr pent stpl. 1912.
93-94
do. Begge merker prima med meget pene pakkepoststempler.
do
1,50kr Haakon 1909. Prima merke stpl. '(Krist)iania V 11 II 11'.
94
2kr Haakon 1909. 20-BLOKK med pakkepoststpl.. Uvanlig stor enhet.
95
Bv/145Dhn HEFTEMERKER. 4 par og 42 single merker hvorav 10x20ø blå. Litt varierende
99
stempling, men det meste er rundstpl.
5kr Haakon 1918. Stemplet 25-blokk med marginal 'Oktober 1918'. Ett merke med tynn flekk,
113
dog ganske uvanlig enhet!
5ø Eidsvold m/LUX 'Kristiania 19.8.14', såkalt 'hammerstempel.' I tillegg 3 brevkort med
114
samme stempeltype fra Kristiania,Bergen og Trondhjem.
118/1486 5 merker med LUX-stpl. fra småsteder samt 2x1486 hvorav det ene med tydelig fargeavvik,delvis manglende rødfarge.
20ø Løve,HEFTEMERKER,Kompl.sett,alle 4 tagginger på brevkl.,prima rundst.
145/BS
4-RINGS nr.'950'(Nordsinni Jernbanest.)Meget sjeldent,bare brukt snaue 3år!
doBS
Nordkapp I. Prima serie på klipp fra postkort stpl.'Nordkapp...25.7.33'.
181-83
Komplett serie med del av rundstpl., feilfrie merker.
do
20ø Nordkapp I med PRAKT 'Sogns Postexp 18XI34', prima.
182
Radiumhosp. LUX 'Rissa 18 VIII 31', prima.
184
5kr Haakon 1938. Prima 4-blokk med sentralt stpl.'Oslo Br.I 8.5.40'.
216
Prima 4-stripe med mini-stpl. 'Oslo E 1.VIII.38'.
do
4-blokk+3-stripe+par av 5kr Haakon, alle stemplet i rett tid. Feilfrie.
do
Meget sjeldent KRONET PH. 'Ved(evi)k' i Sogn og Fj. (9 pkt).
221x
KRONET POSTH. 18 stempler fra Nordland, lesbare/tydbare, derav 2x'Annfinnslett'/(9
241/525
pkt!),'Åbru'/9 pkt! og flere 7-punkts.
1ø-2ø-3ø V med vannm. i 4-blokker samt par av 1,50kr V, de fleste garantistpl.
261/290
50ø V med vannmerke. 3-STRIPE med fotoattest Enger. Midtre merket har en liten taggesplitt
272
nede, ellers felfri. Se foto for avstemplingen
Prima merke stpl.'Holmes(trand)..' som går over 'V'.
do
Vertikalt PARSTYKKE med feilfri attest Moldenhauer.
do
3ø V i 25-blokk rundstemplet 'Nesbyen 17 11 42.'
276
290-92 etc 1,50kr-2kr-5kr V + 4x50ø,20ø,25ø V på tilsammen 3 klipp fra adressekort høsten 1941.
1x5kr,3x2kr,2x1,50kr etc. Prima merker, ekte brukt.
2kr V. Prima 4-blokk med sentralt stpl.'Oslo 27.8.41'.
291
5kr V i vertikalt PAR, attestert/garantistemplet 'Enger BPP'.
292
Prima 4-blokk stpl.'Oslo 19.11.41'.
do
Prima single 5kr V på stort brevklipp fra verdibrev stpl.'Oslo 27.10.41'.
doBS
2x4-blokkserie OL 1952 på uadresserte konv. stpl. 1.dag.
407-09
Nordkapp IV. 5 serier pent stpl. på div. førsteflyvninger. I tillegg endel andre litt bedre merker
415-17
som 45ø Polio etc. på i alt 12 førsteflyvningsbrev. Merkerpris...
Nordkapp IV komplett. Merkene sitter på konvolutt stpl.'Oslo Br.X 15.7.53'.
415-17
40ø grå Olav. LUX 'Rissa 21.7.64'. Kan vanskelig fås bedre!
459
4kr binders med VARIANT delvis matt og delvis blank overflate (sitter på konv.+) 1stk av denne
1349x-y
varianten har vært på markedet tidligere. Meget sjelden.
do
(LIEB)
(LIEB)
(1500)
(LIEB)
(GI BUD)
(GI BUD)
(LIEB)
(1000++)
(3780)
(LIEB)
(GI BUD)
(1500)
(1675+)
(1675+)
(700)
(1100)
(1100)
(1750)
150
200
500
200
0
0
200
500
900
200
0
500
500
500
300
400
400
500
(1750++)
600
(1750)
(LIEB)
(900)
(4260)
(1000)
(4200)
(4200)
(3200)
(LIEB)
(Ca.3770)
450
1000
400
900
400
1400
1200
1400
1000
750
500
(GI BUD)
0
200
(NK 450)
(LIEB)
(1100)
(1080)
(GI BUD)
(1700)
(1700)
(3825+)
(GI BUD)
250
200
400
300
200
0
500
500
900
0
300
(1520)
(12000)
350
2750
(4000)
(8000)
(1125+)
(2520++)
1000
3000
250
800
(1600)
(2000)
(4000)
(1000++)
(1200)
(2440)
500
700
1000
400
300
600
(380)
(GI BUD)
175
0
300
273
1664
274
275
276
277
278
279
o
Tj.14
10X
P12
P13,17
280
2xv1
281
2yv1
282
283
284
285
286
287
288
289
4
do
8IIa
22x3,25
25
25/43
53III
8/53
290
BS/o
291
53
292
295,297-99
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
BS
o
23kr Moren Vesaas MED FORSKJØVET GULLTRYKK, slik at all den gule skriften er forskjøvet
ca.2mm mot høyre. Meget markant variant! Prima.
Automatmerker. ATM 1-5. 3 serier hvorav mange med PRAKT-LUX stempler.
Tjenestemerker. HJELPESTPL. 'Svorkmo 30XI34', prima. Vakkert fullstempel.
Portomerker. 10ø i 4-blokk med opp ned violet LINJESTPL.' Lillehammer'.
Rekonstruert '16-blokk' stpl.'Meraker Jernb.st. 26 V 04'. Morsomt lokal-samler-obj!
4ø og 200ø 'Å betale'. Begge i rundstpl. 4-blokker. 200ø m/liten del av 2 stpl.
Lot fra P1/18 på albumark og i innstikksbok. Stor variasjon med dels mange av hver og bra
fordeling inkl. flere grovtg. 20ø, mange 'Å betale' og noen 'T'-stpl.
Returmerker.
Variant UTAGGET. LUX utseende. Rift/skade i den brede øvre marg mot høyre hjørne er
utbedret.
'Som ubesörget,' blågrønn. Skjevt, stemplet 'Christiania 10 X 8..'
(LIEB)
(GI BUD)
(GI BUD)
(800++)
1000
(6000)
1500
300
350
1500
300
200
900
200
2500
500
MASSEVARE (WHOLESALE USED).
10ø 20mm. (vesentlig) i gamle poser. 1x'300' + 1x'200' men åpnet/kan være noe mindre antall,
men i tillegg noen poser med diverse antall. Assortert, blandet kval.
2 kg. postklipp fra diverse årganger, angivelig sortert, men vi så bedre/eldre jub.merker!
ESKE med ca.7kg postklipp fra div. årganger, angitt 'endel frimerker frasortert'.
1kg postklipp i postens eske. Må besiktiges.
1kg frimerkeklipp mest 1960-80-tallet, litt 1990-tallet. Mye stempler. BESIKTIGE.
Pose med blankettklipp 1920-40 tallet + div.posevarer mest Løve III. Besiktige.
SKOESKE full av diverse klipp. Besiktige.
350
0
0
300
250
1500
(6000)
Reisende Posteksp.,Skipsstpl.etc.
Fullstpl.'Lindesnæs 8.4.1858', Liten svakt tynn flekk.
Prima merke med omvendt stpl. 'Jupiter 15.4.1862',
Prima 3-STRIPE stpl.'Nidelven 20.6.1865'. Meget uvanlig
'Hovedjernb.Postexp' t.1 og t2 på 3x1ø på klipp/noe taggeslit.samt 10ø skravert.
3-RINGS '62' fra D/S John Schøning(Bergen-Senja 1883-86)Ørlite patina,(R!)
'Hovedjernb.Postexp',t1-t2 på 3x10ører,1x20ø og PAR av NK35,dels PRAKT!
3-RINGS nr.stpl. '233' (D/S Lindesnes, Kr.sand-Farsund).
Samling vesentlig enrings 'HMRFST...HMBRG' på 41 merker fra NK8 til 53. Samtlige litra finnes.
Fra delstempler til prima/PRAKT, men alle merker ser ut til å ha litra synlige. 2xTorings
'Hammerfest E. Hamburg' og litra 'F'.
Samling over 200 merker og klipp med reisende posteksp.stempler fra 1880-åra til 1950-åra.
Bør sees!
Ca.164x15ø,265x30ø,280x50ø,292x60ø Snorre, vesentlig rundstpl. Gammel vare.
1317y-1317y. 20 serier Julemerker 1997 med fosfor på brevklipp. Rundstpl.
GAMMELT POSEKARTOTEK fra NK22/92 med noen tusen merker hvorav store antall røde 10ø
stolpeskrift av ulike slag. Av dyrerere utg. finnes endel NK46, et større kvantum 52I, endel
NK56/60/63. En god del blandet kvalitet men likevel spennende material både til studiebruk og
til utsortering. MÅ SEES!
POSEKARTOTEK fra ca.1890 til etter 2000 i 2 flotte kartotekesker av tre. Vi observerte noen
serier Nordkapp III, grovtg. portomerke, mye tjeneste.
POSEKARTOTEK tjeneste og portomerker fra nr 1 til moderne. Vi noterte 4x200ø portomerke
og andre bedre porto&tjenestemerker. BESIKTIGE!
Ca.2,5kg klipp fra 'hele landet'. Fra lesbare til LUX stempler. Spennende lot!
Lot 15 gamle bunter assortert fra 2ø-10ø. Garantert gamle uåpnede bunter innpakket i cellofan
og påskrevet f.eks. 54-61-76-99 utenpå en og samme bunt. Må sees!
BUNTEVARE. Ca.125 nyere bunter + 1 pose 6,50kr Harald i plasteske. En større del er
jubileumsmerker og mange med høyt pålydende,- opp til 25kr.
Ca.10kg (netto) vesentlig norsk brevklipp, ser ut til å være mest 1970-80-tallet.
1kg. klipp fra 1990-tallet med mest høgvalører/bedre merker! Ser meget bra ut!
ca.1kg vaskede merker fra eldre til nyere. Full skoeske,- usjekket hos oss.
SKOESKE med mange tusen merker i poser 1938/60, samt lange tjeneste og portomerker fra
nr.1. Vi noterte endel Postjubileum. Også noen bunter etc.
POSEKARTOTEK fra antikva til ca.1970 i 2 kassetter. Et større antall striper av 10ø antikva før
1910 observert,- litt blåmerker 1960-tallet. Innlev. fra DK.
POSTENS KILOVARE 1985. Forseglingen litt løs (tørket?), trolig intakt.
POSTENS KILOVARE 1988, med forsegling.
POSTENS KILOVARE. Årgang uviss, fra samme kilde som tidligere.
ESKE med over 7kg. brevklipp fra 1996. Stort sett alt ser ut til å være rundstpl., og
jubileumsmerkene er ikke fjernet. Må besiktiges,- fra dødsbo.
Ca.1000 Luftpostmrk.i gamle poser,samt 7 div.bunter av ulik størrelse, inkl.tj.6.
300
500
(12370)
1200
(2800)
750
2500
1000
750
700
500
500
500
350
350
300
300
(GI BUD)
300
250
250
0
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
0
0
0
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
MINNEBLOKKER,BYPOST,ESSAYS,LITTERATUR,LYKKEBREV,DIVERSE.
Minneblokker. Overkompl. samling 1951-1990 utenom 'nødblokken'. Prima.
MB1-23
Minneblokk nr.1. DE-NO-FIL 1951, prima.
MB1
MB1,11/23
DE-NO-FIL blokk + 10 andre forskjellige minneblokker mellom nr.11/23.
A.Byes nytrykk av Nymans prøvetrykk av 8sk.Oscar. Nr.87 av opplaget på 300 stk.,samt to
nytrykk av norsk Misjonspost på Madagascar ('1' og 'v.5')
Utagget 'Skilling' Oscar i grønn farge. Gammelt falsifikat ? eller er dette det forsvundne essay? kuriosum,
Lykkebrev. Prima, 3 deler med talong A.
**
Lykkebrev med talong 'A' i 2 deler, samt en internasjonal svarkupong 1974.
**
Horten Bypost. Nr.3 på lite brev med torings 'Horten'. Merket sitter litt ut på kanten/ørlite
B
kantslitt, dog ganske pen helhet. Ikke registrert på brev i bypostkat
do. 3 brev som ovenfor til samme addressat.med klipnings-defekter og brevene lett friserte,
B
dog meget sjeldne brev
Drammen&Holmestrand bypost. 51 merker i blokker hvorav 4-blokker av Drammen nr. 29 og
**
Holmestrand nr.6aU (utagget).
Lot 12 norske og 6 danske bypostmerker eller Spitzbergenmerker. Litt varierende kval. I tillegg
*-(*)-o
et Aalesund Bypost-Brevkort 5ø blå.
ESSAY. 25ø i lilla farge med krone og posthornsemblem. Ikke så vanlig!
(*)
Norsk misjonspost på Madagascar. Nytr.-4-blokk i informasjonsjefte fra NMS.
(*)-Litt.
1sk-2sk-3sk-4sk posthorn i PRØVETRYKK på tykk kartong. Det bemerkes at 2sk er i den lysende
PT
prøyssisk blå nyanse. Sjeldne prøvetrykk.
**-*-div. Julemerker, pakke-etiketter, bypost, div.'back-of-the-book' i poser. Besiktige!
OBLATER. Henholdsvis 5-3-2 stk. av 3 ulike, litt uvanlige oblater. 2 med feil.
**
**-BS-*-o Jernbanemerker. Samling 1ø-10000ø sort/grønn, 51 forskjellige mest ** samt 29 andre
div.fraktmerker for bilruter, 'Christiania Ø/Opbevaring af Reisegods' etc.
**-BS-*-o Lignende samling, 51 ulike 1ø-10000ø sort/grønn med tillegg av 31 andre diverse som ovenfor,
men ikke helt identisk lot.
**-BS-o-* Lignende saml. som ovenfor. 51 stk 1ø-10000ø sort/grønn med tillegg av 40 diverse andre
merker som ovenfor.
**-BS-*-o Lignende samling som ovenfor. 51 ulike 1ø-10000ø sort/grønn med till av 34 andre diverse
merker som ovenfor, bl.a. 3 mellomstegs-4-blokker fra reisegodsopbevaringen.
K.Eske med 5-600 vekselobligasjoner 1937, mest 10ø-50ø men også høyere verdier.
do
AKSJEBREV. 'Haalogalands Dampskibsselskap, Harstad'. 15stk., pålydende 100kr., alle med
fortløpende nr. i 1914, alle med en hel del ubrukte kuponger. Likeså 1 aksjebrev fra
Privatbanken i Trondheim 1938. Meget dekorative!
338
LITTER.
339
LITTER.
340
341
342
343
344
LITTER.
LITTER.
LITTER.
LITTER.
LITTER.
345
LITTER.
346
347
348
349
350
351
352
353
LITTER.
LITTER.
LITTER.
LITTER.
LITTER.
LITTER.
LITTER.
LITTER.
354
355
356
357
LITTER.
LITTER.
LITTER.
LITTER.
358
**
(Utenlandsk litteratur,- se lots 2930-2939)
Håndboken over Norske Frimerker bind I (1963) inkl.nytrykkene. I tillegg er innlagt nytrykkene
fra 1965.
HÅNDBOK over Norges Frimerker, bind I og II, samt '...Norske Filatelistika' (de 3 røde bind), alle
med nytrykkene komplett.
Håndboken over Norges Frimerker bind I og II fra 1966, uten nytrykkene.
4 små spesialskr.om bl.a.NK25III,39/40 etc,1xKPH-katalog+klisje-plansjer NK4.
NORWEX 1980,utstillingskat.+palmares innbundet med stiv rygg. Bibliofil-eks.
'Carrying Norwegian Mail Abroad up to UPU' av Harry Snarvold. Prima.
Håndbøkene over Norges Frimerker, bind I,II,III i bibliofil-utgave m/blå innbinding. Dette er sett
nr.147 av i alt 200 slike sett. Prima kvalitet med nytrykkene
KARTONG med 13 diverse håndbøker og skrifter, bl.a. bind II og VIII av de nye håndbøkene,
NK25III av J.Sjønnung, jernbanepost,maskinstempler etc.
De nye HÅNDBØKENE bind II,V,VI,VII,VIII,X m/stiv perm, som nye. Prima.
De nye HÅNDBØKENE bind I,II,III,VII med stiv perm, som nye, prima.
HÅNDBOK over Norges Frimerker,bind I og II m/nytr. (de røde bind), prima.
'HÅNDBOK over Norske Filatelistika ' m/nytrykkene fra 1969, prima.
'Norge, postveier og sensur under den annen verdenskrig', som ny, prima.
'Den norske postkontrollen under første del av den annen verdenskrig', prima.
'Norske innenrikske Portotakster og Gebyrer 1877-1995', som ny, prima.
'Skip og Post i lokale ruter i Trøndelag' av Gjelsvik (stiv perm) samt Danielsens
skipspostkat.(paperback) og 3 andre småskrifter om norsk skipspost.
'Norsk eksilpost 1940-1945' av Karl U. Sanne. Som ny, prima.
'Posthornsutgavene 1879-1883' av Harry Snarvold. Prima.
'Norske Skipspoststempler' av Danielsen (1990) samt 'Søpostruter på Utlandet' (1991)
Den nye HÅNDB. bind X (helsaker) samt både den gamle og den nye katalogen over Norges
Helpost. NB! Søknadskortene finnes bare i den gamle katalogen!
HELARK ARKRESTER (Wholesale Bogen).
10. 24sk. våpen 1863. 100stk i prima helark.
(2840)
(600)
(1250)
700
200
350
(GI BUD)
0
(GI BUD)
0
(1400)
(500++)
500
200
3000
3000
200
275
300
200
2500
(GI BUD)
200
0
300
300
350
350
(GI BUD)
300
0
400
500
(GI BUD)
350
200
0
300
1300
500
800
600
600
200
200
150
200
200
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
200
300
(70000)
17500
359
**
360
361
362
363
364
365
366
**
**
**
**
**
**
**
367
368
**
**
369
**
370
371
372
373
374
**
**
**
**
**
375
376
377
378
379
380
381
**
**
**
**
**
**
**
382
383
384
385
386
387
388
389
**
**
**
**
**
**
**
**
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
400
**
401
**
402
**
403
**
404
**
405
**
12. 2sk våpen 1867. Helark a 100 merker. Endel merker med små brune flekker i gummien,
oftest i taggeradene. Bør besiktiges
16IIa. 1sk posthorn. 100 stk i helark, inkl. noen varianter
19II. 4sk posthorn. 30-blokk fra nedre venstre hjørne
48II. 2/12ø prov. 100 stk i helark.
75X. 3ø 1898. 100 stk. i helark, mye bra sentrering.
96-98,101,117b,118,119. Alle i helark a 100.
99. 5ø posthorn 1909. Prima helark, vesentlig god sentrering
100. 10ø rød posthorn. 100 stk i helark. Nedre marg med taperest som ikke berører noen
merker
105. 30ø grå posthorn i helark. (100)
114. 20ø Eidsvoldsjub. 50 stk. i helark. 4 stk. med hengslefosterking/ikke medtalt. Meget
velsentrerte og fine merker
120. 10ø grønn posthorn. 100 stk. i meget fint helark med mye prima sentrering. Blekkstrek på
1 merke
121. 15ø blå posthorn. 100 stk. i prima helark, vesentlig god sentrering
128. 25ø Løve I. 100 stk. i helark, litt uren tagging som vanlig.
129. 45ø Løve I i prima helark, mange med god sentrering.
141-43,145. 10ø,14ø,15ø og 20ø Løve II i prima helark.
160. 15ø Ibsen i helark. Litt 'pepper' i limet på noen merker, mest velsentrerte merker med
prima tagging.
176,212. 14ø prov.og Luftpost 1937 i helark, det første med noe limgjennomslag.
178-79. 15ø og 20ø Hellig Olav i helark a 100. Det første med variant 'ØRF'.
184. Radiumhospitalet. Litt splittet helark, prima tagging
186-88. 15ø-30ø Bjørnson. Alle i helark a 100.
193-96. Nansen I. 50 serier i helark, prima
201y,205. 7ø på tykt gullig papir og 20ø m/vannmerke i helark.
237/252, 1ø/60ø posthorn&Løve. Alle i helark a 100 utenom 30ø og 50ø, men inkludert den
vanskelige 246I. 5ø og 10ø arkene har hvitt mellomfelt
255-58. Redningsselskapet i prima 12-blokker.
261-63. 1ø-3ø V med vannmerke i helark (a 100).
261-63,265,267,268b,269-70. Alle i hjørne-25-blokker. Prima.
266. 10ø V med vannmerke. 100 stk. i helark.
274-82,285-92. Helarkserie V-merker uten vannmerke, men uten 25ø-30ø
293. 10ø hvit V i komplett, forseglet originalrull. (500 merker)
300-301. 25 serier Quisling 1942. i to store blokker. 10 stk. med stripe i limet.
350-53. Krone Haakon. 100 serier i helark i meget god kvalitet,- uten de sedvanlige limfeil
356. 100 stk. 40ø blå løve. i helark.
393/438. 15 ulike helark Haakon ørevalører inkl. NK399,402,434,436
433. 100 stk. 40ø lilla Haakon i helark.
453-473. 25ø-10 kr. Olav. 100 kompl. serier i helark
513-29. Bruksmerker 1962-65. 100 serier kompl. i helark (utenom 519C)
530-548. 100 av hver av årgang 1963 komplett i helark
549/570. 100 serier årgang 1964-65 i helark, minus frigjøringen og NK568
571/598. 100 serier årgang 1966-67 minus NK577,583,589 og 595, i helark
695-96. 100 serier Interjunex i helark.
Større parti blokker&biter,sammenbrett. arkdeler etc.1925/1984 i poser. Meget innholdsrikt
men nokså ujevne antall,men bedre ting som nesten 100 serier Polio, ca. 15 serier OL notert,
samt små antall av Polmerker,Ibsen og andre i denne perioden. Mye 1950-60-tallet frem til
1972. Noe usystematisk,- kat.verdien beregnet til ca.100000 med tillegg av noe etter 1975 til
pålydende ca 2500,.
To lagerpermer m/kassetter med helark hvor hovedtyngden er 1960-70-tallet men også noen
tilbake til 1940-åra og noen 1980-tallet. Vi observerte endel bedre utgaver rundt 1970. Gunstig
utrop
Samling parstykker og 4-bl. 1910-2005 i 2 tykke permer. Nominal etter 1975 er ca.13600,- HKverdien på det tidligere er ca.10900,- Noen bedre ting som 4-blokk 10ø grønn posthorn, 10ø
Løve I og endel bedre Haakon-verdier finnes
To arkmapper 1.12.67-69 med 100 serier i helark av alt utenom NK628 og 20kr Olav og Olav
fosfor. Noen få utgaver finnes i antall inntil 250. NK630 er 630x2
To arkmapper 1970/72 med 100 serier av det meste utenom bruksmerkene og Bergensjub.
100 serier ekstra Posthornsfrimerker.
Parti 4590 merker (i henh.til eierens opptelling), sortert i poser etter pålydende verdi i tiden
1945-1980-åra.Vi noterte arkbiter av NK663,667,669,699,294 stk 90ø jubileumsmerker fra
1960-åra, 5kr Olav,2kr-5kr Haakon,over 40xNK638, 145xNK698 + mye annet inkl. mindre antall
Haakon/Olav.HK for de noe bedre merkene er beregnet til ca.21/22000,- I tillegg pålydende for
ca.3500/4000
Arklot fra Nordkapp I (5 helark av 15ø) til 1945 inkl. 25 serier både av tj.29-39 og av tj. 40-47
hvor alle er plate I. Forøvrig 40 serier Nordkapp III
(47500)
6000
(13000)
(9750)
(2500)
(5000)
(7600)
(15000)
(22500)
2500
2000
500
1000
1200
3500
4500
(50000)
(13800)
10000
3000
(42500)
8500
(30000)
(45000)
(4000++)
(9500)
(8000++)
6000
6000
900
1500
1500
(6000)
(5500)
(18750)
(9500)
(17500)
(6000)
(28100)
1000
800
3500
1750
3500
1000
5000
(1200)
(4100)
(3175+)
(10000)
(77100)
(5000)
(4250)
(72000)
250
600
500
2000
15000
1000
700
15000
(6000)
(51900)
(1500)
(113400)
(40700)
(16800)
(24200)
(23800)
(4000)
(100000++)
1000
8000
300
20000
8000
3250
4500
4500
800
15000
(ca.75000)
10000
10000
(41300)
7000
(35800)
6000
5500
(30900++)
5000
406
407
**
**
408
**
409
**
410
**
411
**-*-(*)
412
**
413
**
414
415
**
**
416
417
418
**
(*)
**
419
420
**
**
Arkmappe 1960/62, mellom NK487/526, fra 496-508 komplett a 100 i helark
Arkmappe 1910/60 med vesentlig helark a 100. 2 unntak(24 serier Landshj.I og 49 serier
Krigsforlis.) Noen bedre valører som 40ø-50ø Løve, 80ø Skogbruk etc
Dublettparti 1945-1973 i 2 innst.bøker. 5kr Haakon,Nordk.IV,Norwex etc og div., serier Krone
Olav! + noen ekstra 2kr etc., 1969-73 noe mer dublisert.
Lot arkdeler, blokker og single mellom NK237/478 i innstikksbok, bl.a. 30 serier OL 1952, 30
serier Märtha etc. Mange varianter er angitt!
Dublettbok 1910-80-tallet. Fra 1 til små antall av et meget rikt sortiment. Det eldre fra
posthorn til 1960-tallet har HK ca.3500/4000 og det nyere nominal ca.4500/5000. Trenger
rydding og sortering.
Dublettlager 1872-1984 i innstikksbok. Vi har beregnet den ** delen til over HK15000,- En god
del * og noe uten lim medfølger uten beregning.
Diverselot i 3 arkmapper. Arkdeler, blokker og single merker 1940/85. Mye 1980-tallet og noe
1960-tallet.
Dublettparti inkl. noen arkdeler og blokker ca.1940-75. Vi noterte bl.a. 17x45ø Polio,6x55ø OL,
10 serier Nordkapp V og mange 'blåmerker'. Forsiktig anslått katalogverdi med fradrag av noe
sekunda.
Lot mest helark 1972-74 + 2 utgaver 1982, inkl. gode utg. som NK697-98,728.
Lot frimerkehefter og present.sett frem til tidlig 1990-tallet. Nominal ca.1290,- Det medfølger
litt div. hefter og merker fra Island,Færøyene,Åland og Tyskland.
Mappe med diverse arkbiter 1941-45, mest i serier.
Pose med nyere valører, mest bruksmerker med oppgitt pålydende....
Lot 55 nye 'personlige frimerker', samt 10 serier Much&Sjømannsminsjonen og litt annet **
1960-tallet + litt annet diverse. Besiktige.
Tj. 24. 15ø boktrykk 1937. Helark med vannmerkestilling 1.
do. Helark med vannmerkestilling 4.
(24200)
(25006+)
4500
3750
(18000++)
3500
(ca.17000)
3250
3250
(15000++)
2500
(ca.15000)
2500
(ca.13/14000)
2500
(12107+)
2000
900
(3470)
(NOM 3447+)
500
500
350
(3500)
(3500)
700
700
(26000)
1500
(20000++)
(5000)
(10000++)
(10000)
10000
1000
7500
3000
10000
(8400)
1500
600
15000
(1700)
(550)
(8400)
(950)
(1900)
(7500)
500
250
2500
350
500
2500
(12800++)
4000
(7200++)
(LIEB)
1750
10000
(3420)
(23500++)
900
7500
(3250)
(380++)
(520++)
(2640)
(6500++)
(LIEB)
(3250)
(2200++)
700
200
250
800
1200
8000
1000
800
Vi refererer i teksten flere steder til antall kjente blokker i Norgeskatalogen, men må samtidig
gjøre oppmerksom på at antallet i virkeligheten kan være færre, da en god del blokker med **
merker er blitt splittet for videresalg av løse ** merker de senere årene.
421
(*)
422
423
424
425
426
*
*
*
*
*
427
428
429
*
(*)
**
430
431
432
433
434
435
*
*
**
**
**
*
436
*
437
438
*
*-*(*)
439
440
**
*-**
441
442
443
444
445
446
447
448
**
**-*
**
**-*(*)
**-*
*
*
**
NORGE UBRUKT, (MINT/UM, UNGESTEMPELT).
1. 4sk våpen 1855. Ekte ustemplet iflg. attest F.C.Moldenhauer. Smale til meget smale marger
og liten hj.brekk.
2. 2sk Oscar. Fargefrisk 4-BLOKK med god tagging. Hengslerester.
do. Uvanlig velsentrert merke med noe fuktskadd gummi. Attest Snarvold.
3. 3sk Oscar. Feilfri 4-blokk med god farge, attest F.C.Moldenhauer.
5. 8sk Oscar. Meget fargefriskt merke med originalgummi.
7. 3sk.våpen 1863. Fargefrisk og feilfri 4-BLOKK i meget god kvalitet i henold til attest FCM
do. Feilfritt PAR signert 'F.C.Moldenhauer.' Litt tungt hengslet.
7. Prima 4-blokk av den kjente boktrykksforfalskn.
8IIa vt1. 4sk våpen 1863. UTAGGET 4-bl. fra det eneste kjente ark. Blokken hører til de beste
på markedet,da de fleste merker i arket har brekk,-denne blokk har kun brekk parallelt med
venstre og nedre marg.Attest Moldenhauer
8IIa t.6. 4sk våpen 1863. Prima merke med mindre hengslerest.
11.1sk våpen 1867. Uvanlig velsentrert, såkalt 'høyt merke', prima.
do. Postfrisk 4-BLOKK med full arkmarg oppe. Skjevt sentrert ellers prima.
12. 2sk våpen 1867. Prima parstykke.
do. Postfrisk 4-blokk fra øvre marg. Som vanlig skjevt sentrert ellers feilfri.
13a. 3sk våpen 1867, rødfiolett, klart trykk. Skjevt, feilfritt merke med originalgummi, attestert
'F.C.Moldenhauer.' 1 svakt brunlig tg.
13b. Gråfiolett. Feilfri 4-BLOKK med liten patinaflekk i nedre marg. Som vanlig skjevt sentrert.
Attest F.C.Moldenhauer
14x. 4sk våpen 1867. Skjev ellers feilfri 4-BLOKK
15b. 8sk våpen 1867. Vakker 4-BLOKK med kun små hengslerester/spor. Dette er en av de 4
registrerte 4-blokker i NK.
16II,17aX,17cX,19II. Alle i postfriske 4-blokker hvorav 3 med marg.
16Ib. 1sk posthorn, mørk blågrønn. Meget vakker 6-BLOKK. Dette er den ene av 4 kjente i NK.
Ett merke er prima **. Venstre vertikalpar har en lett brekk
16IIa. 1sk posthorn i 25-blokk fra ø.v.hj.
do. 4-bl. fra pos.35-36/45-46 m/NK-variant 5 **. 'Sprukket plate'.
do. Prima 4-blokk med nedre høyre hjørnemarg.
17aX,17cX,19II. Alle i 4-blokker. 17aX med to stk. *(*), øvrige **.
18bX. 3sk posthorn. Pen 4-blokk, en lav tagg nede, nedre par **.
20. 6sk posthorn. Skjev ellers feilfri 4-BLOKK. (Ex Sigm.Jacobsen)
do. Pent, feilfritt normaleksemplar med lette hengslespor.
21II. 7sk posthorn. Velsentrert og prima PAR med full arkmarg oppe.
449
450
451
452
453
454
**
(*)
**
**-*
**
**-*
455
456
457
458
459
460
461
462
**-*(*)
**-*
*(*)-*
**
*-**
**-*
(*)
*
463
*
464
465
466
467
468
469
470
471
*(*)-*
*-*(*)
**
**-*
**-*
*(*)
**
*-*(*)
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
**-*
**
**
**
*
*-*(*)
**-*
*-**
**
*-*(*)
482
483
484
485
486
**
**
*-**
**
**-*(*)
487
488
*
*
489
490
491
**
**
**
492
493
494
495
**-*
*
*
*
496
*
497
498
499
500
501
502
503
504
505
**
**-*
**
**
**
**
**
**-*
**
do. Prima postfriskt merke.
21 vt1. 7sk posthorn i UTAGGET PAR. Attestert 'A.Bernsten'. Prima
21III. Skjevt ellers feilfritt, postfriskt.
22/123. 31 merker, en god del ikke medtalt, dog finnes NK31**,39Y*,107**.
23. 3ø skravert posth. Prima 4-blokk med arkmarg, signert 'Aune'.
25I. 10ø skravert posth. 6-BLOKK, uhengslet. Små klebespor i høyre vertikal- rad og noen
minimale patinaspor i øvre marg. 2 stk. prima **. Dette er DEN ENE AV 2 KJENTE 6-BLOKKER
26. 12ø skravert posth. Nedre par prima **, øvre par med brekk.
29b. 35ø skravert posth. 4-blokk med venstremarg, nedre par **.
29b-31. Feilfrie 4-blokker av 35ø-50ø-60ø skravert posthorn.
32-34. Oscar II 1878. Feilfri postfrisk serie.
do. Komplett serie, 1,50kr **, 2kr med 'svettegummi'/fjernet hengsel.
do. Komplett 4-blokkserie hvor kun øvre par av 1,50kr er hengslet. 2 med marg.
35. 5ø skravert 1879. Pent ustemplet merke uten gummi.
36. 10ø skravert 1882. Skjevt ellers pent. Attest F.C.Moldenhauer sier 'Meget godt eksemplar
av et vanskelig merke. Et par svake tagger øverst venstre side.' Dette siste er meget lite
fremtredende.
37I. 10ø uskravert. Et av våre aller sjeldneste ustemplede frimerker. En liten 'bulk' i n.h.hj. må
godtas. Originalgummi med hengslerester. Signert FCM
40IIa pos.46 m/avkuttet hjørne,41. 20ø ustpl.uten lim,3ø m/større del av gummi.
41. 3ø 21mm. Pen 4-blokk med som ofte ørlite uren tagging.
42II. 5ø 21mm. Michelnr. pånotert med blyant bak ellers pent.
do. Pen og feilfri 4-BLOKK hvor nedre par er **.
44. 12ø mattgrønn. Vakker 4-blokk hvor nedre par er **. Attest FCM.
do. Prima merke med attest F.C.Moldenhauer.
45II. 12ø oransjebrun. Prima 4-blokk med arkmarg.
46b. 20ø 21mm. Meget sjelden 4-BLOKK. Liten tg.mangel i ø.h.merke skjemmer lite. Det
kjennes kun 6 blokker tilsammen av 46a og b. Attest FCM
47. 25ø 21mm. Pen 4-BLOKK hvor nedre par er **.
48I-II,88X-Y,92. 6 prima 4-blokker.
50b. 2ø 20mm m/st.vannm. Prima 6-blokk med god sentrering.
50c. 4-blokk på Alvøens papir. Feilfri og pen blokk med del av arkmarg.
51IIc. 3ø 20mm. Prima merke med pen liten hengslerest.
51IVAb. Plate IV. Pen 4-blokk, noe skjevt sentrert. Feilfri.
52I. 5ø 20mm pl.I. Meget pent PAR. Klebespor i venstre merket, høyre **.
52IIa. 5ø smaragdgrønn. Vakker hjørnemarginal-4-blokk. 1 merke **
53IIIc. 10ø 20mm pl.III. Pent postfriskt merke.
do. Pen 4-blokk, noen tagger har sluppet litt mellom høyre vertikale par. Kun 6 stk. 4-blokker
er registrert i NK.
53VI. Velsentrert og pent merke, attestert Moldenhauer.
do. Litt skjevt ellers prima.
53VIII. 4-blokk hvor ø.h.merket er defekt, men nedre h.merke er **
54I. 20ø 20mm pl.I. Skjev ellers feilfri 4-blokk hvor alle merker er **
56A. 3ø antikva 1893. Meget vakker 4-blokk hvor nedre par er **. Hengsle- sporet i øvre par er
kun synlig i mikroskop
58A. 20ø antikva 1893. Sjelden 4-blokk. Nedre par meget letthengslet.
do. Meget velsentrert, lett hengslespor. 'Variant' stor hvit flekk foran 'N'. Ørlite ujevn tagging
til høyre, dog pent.
60. 3ø grovtg.Centraltr. Litt skjevt ellers prima PARSTYKKE.
61x. 5ø grovtg.Centraltr. Litt skjevt ellers prima.
61x type 2. 5ø grovtg.Centraltr. Sjelden 4-blokk med øvre høyre hjørnemarg. N.h.merke med
normal tagging for utg. Minimal limfeil fra prod. i ett merke.
62. 10ø grovtg. Centraltr. Prima 4-blokk hvor nedre par er **.
63. 20ø grovtg. Centraltr. Litt skjevt ellers feilfritt. Attest F.C.Moldenhauer.
64X. 50ø grovtg. Centraltr. Prima merke med liten hengslerest. Taggevariant.
64x. 50ø grovtg.Centraltr. Uvanlig 4-blokk signert 'F.C.Moldenhauer'. Et par tagger i venstre
side er lave/'normalkval' for utg. Eldre hengslerester.
64Y. 50ø grovtg.Centraltr. m/stående vannm. Meget vakkert utseende merke med
originalgummi og eldre henglerest, ørliten tynnhet. Foto-uttalelse Enger.
66. 3ø grovtg. Knudsen. Pen 4-blokk, som ofte litt urent tagget.
67. 5ø grovtg. Knudsen. 4-blokk med taggevariant, nedre par **. Litt gullig lim.
68. 10ø grovtg.Knudsen. Prima par med god sentr., attestert Moldenhauer.
do. Prima enkeltmerke med god sentrering.
do. Prima enkeltmerke attestert Moldenhauer.
do. Pent enkeltmerke.
do. Pent merke med god sentrering.
do. Uvanlig pen 4-blokk med 3 stk.**.
68,77II. Henholdsvis 5 stk.og 2stk.,3 er attestert Moldenhauer.Vesentlig pen kval.
(1100)
(12000)
(1100)
(4690)
(10400)
(LIEB)
400
5000
350
1000
3500
8000
(10100++)
(1300++)
(3200++)
(4200)
(2300)
(14000)
(* 20000)
(40000)
3500
300
750
1500
700
4000
2000
10000
(45000)
10000
(* 5300)
(3600++)
(3500)
(8200)
(10000)
(3200)
(16000++)
500
1000
500
3000
35000
4000
1200
5000
(32000++)
(2440)
(900)
(700)
(850)
(2400++)
(3850)
(10100++)
(2300)
(1700++)
10000
800
300
250
300
1000
1500
3000
800
800
(2300)
(2300)
(11600++)
(14400++)
(20000++)
800
700
3000
4000
6000
(10000++)
(2500)
4000
900
(9500)
(2000)
(32000++)
4000
700
10000
(5700)
(3500)
(1750 ++)
(7000++)
1750
1200
600
2000
(3500)
750
(3200++)
(2350++)
(2400)
(1200)
(1200)
(1200)
(1200)
(3780++)
(7100)
1000
600
800
400
400
400
400
1500
1400
506
**
507
508
509
510
511
512
513
514
515
*
**-*
*
**
**
**
**
**
**
516
517
518
519
*-*(*)
**
*
**-*(*)
520
521
**
**-*
522
523
524
**
*
**-*
525
526
527
528
529
530
531
532
*
**
**
**
**
**
**
**
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
**
*(*)
**
**
**
**
**
**-*
**
**-*
**
**-*
545
546
547
548
549
550
**
**
**
*(*)
**
**
551
552
553
554
555
556
557
558
**
**
**
**
**
**-*
**
**
559
560
561
562
563
**
**
**
**
**
20ø grovtg. Knudsen. Prima tagget, pent merke med attest Aune, som sier at merket har vært
rengjort for noen limrester på fronten. Mikroskopiske rester av disse kan spores i mikroskop,dog må merket anses for ** og i bra kvalitet.
70. 25ø grovtg. Uvanlig velsentrert merke med hengslespor.
71 35ø grovtg. Prima 4-blokk med taggevariant, nedre par **.
72. 50ø grovtg. Knudsen. Meget bra kvalitet for dette merket.
73X-Y,74X-Y,75X. 4 stk 4-blokker og en 6-bl. (74X).2 med hjørnemarginaler.
73Y. 1ø 1898 m/stående vannm. Prima hj.-marginal 12-blokk m/god sentr.
76Y. 5ø 1898 m/stående vannm. Prima 4-blokk med hj.marginal 1904-1905'.
77I. 10ø 1898 pl.I. Prima 4-blokk.
77IIa. 2 prima merker.
78. 15ø 1898. Meget velsentrert 4-blokk med nedre marg. Som vanlig for dette merket er
gummien noe krakelert
80Y. 25ø 1898 m/st.vannm. Velsentrert og meget pen 4-blokk.
81. 30ø 1898. Velsentrert og pent merke.
83x,84y. 50ø perfekt sentrert, pen 60ø med stående vannm., små hengslerester.
83Y. 50ø 1898 m/St.vannm. Pen 4-blokk med nedre par **. Hengslesporet i øvre par er knapt
synlig
84Y. 60ø 1898 med st.vannm. Prima 4-blokk hvor nedre par er **.
85I-87I. Kroneprov. 1905. Komplett 4-blokkserie hvor 1kr.-blokken er ** og nedre par av 1,50krblokken er **. Forøvrig pent hengslet og god tagging
85II. 1kr prov., oliven overtr. Velsentrert og prima merke
do. Velsentrert og prima merke med liten hengslerest.
89-91. Krone Haakon 1907. Pen 4-blokkserie hvor alle 1kr er ** og 2 av 1,50kr er **. De øvrige
har små/lette hengslerester/spor. God kvalitet
89,91. 1kr,2kr Haakon 1907. Begge letthengslet og prima.
90. 1,50kr Haakon 1907. Prima merke med arkmarg nede.
91. 2kr Haakon 1907. Prima postfrisk.
93. 1kr Haakon 1909. Skjev ellers prima 4-BLOKK med marg.
94. 1,50kr Haakon 1909. 3-stripe med marg. Skjev ellers feilfri.
94. Litt skjevt ellers prima merke.
do. Som ovenfor.
95. 2kr Haakon 1909. Postfriskt PAR, det ene merke med lett krakelerings- bulk. Ørlite 'pepper'
i limet.
do. 4-BLOKK med arkmarg. Skjevt sentrert, ellers prima.
do. Prima, med originalgummi.Hengslerest fjernet så merket fremstår som **.
96/181. Lot 36 ulike 1909/30 inkl. bedre posthorn som 103,107,124,125 og 25ø Løve I.
99Ah-Bh-Dvn-Dvh. 5ø 1909. Prima komplett hefteblokk
99Bv-Bh,100Bv-Bh,102Bv-Bh,145Bv-Bh. Alle hefteparene sitter igjen i originalomslag.
100. 10ø posthorn 1910. Prima 4-blokk med hjørnemarg og blindfelt til venstre.
100,106. 10ø skjev, 35ø prima med bra sentrering.
102. 15ø posthorn. Prima 4-bl.med 3 stk. **. Blokken er i en rødlig brun nyanse.
104. 25ø lilla posthorn. Prima 4-blokk.
105. 30ø grå posthorn. Noe skjev 4-blokk, 3 merker **. Feilfri blokk.
106. 35ø brunoliven posth. Prima 4-blokk med marg.
107. 40ø grønnoliven posth. Prima 4-blokk med 2 stk.**. Blokker av dette merket er meget
sjeldne. Se NK!
108. 50ø posth.1910. Førsteklasses 4-blokk.
109I. 60ø mørk blå posth. Sjelden 4-blokk, ett merke med liten brun flekk.
No lot
110IIa. 1kr Haakon 1910, blålig grønn. Spor etter fjernet hengsel.
do. Prima postfrisk 4-blokk med attest F.C.Moldenhauer.
110IIb-13. Haakon 1910/18. 7 blokker fra 4bl-9-bl. Noen prima, noen litt urent tagget.
Besiktige.
114-15,129,138,171. Alle i 6-bl. til 10-blokker, den siste med hjørnemarginal.
114/473.Eidvold,Radium,Universitet,Nordk.IV,Norwex,Olav øre/kroneval.etc.
do. Identisk lot med den ovenfor.
118-125. 5ø-40ø posthorn 1920/29. Alle i prima 4-blokker.
123. 25ø karmin posthorn. Prima 4-blokk med n.v.hj.marg 'April -1922 '.
124/219. Bjørnson,Holberg og 20-30øTurist+15ø Ibsen **.Det medfølger noen *.
126. 10ø Løve I. Pen 6-blokk med n.h.hj.-marg 'November-1925'.
126-29. Løve I i meget bra 4-blokkserie, 20ø m/n.h.hjørnemarginal. Både 10ø-,25ø- og 45øblokkene i meget høy kvalitet for denne utgaven
128,129,144. 25ø med marg og i meget god kvalitet, 20ø noe skjev ellers feilfri.
130-36. Polserien 1925. Kompl. postfrisk serie, feilfri. 10ø en anelse flisetagget.
do. Komplett postfrisk serie. 15ø-20ø en anelse flisetagget.
do. Komplett 4-blokkserie med god tagging
132. 5ø Polmerke i prima tagget 10-blokk med høyre marg.
(3250)
1000
(600)
(6000++)
(2750)
(1660++)
(1440)
(1700++)
(8000)
(1100)
(10000)
250
2000
1200
500
500
600
2500
350
3000
(1800++)
(2000)
(800)
(8200++)
500
800
300
2750
(8300++)
(13600++)
3000
4000
(2700)
(600)
(14800)
1200
250
4500
(1200)
(2000)
(4000)
(18800)
(6900)
(2300)
(2300)
(8600)
350
800
1600
4500
2000
900
900
1500
(17200)
(1000)
(3744+)
(4000)
(1700)
(900)
(875+)
(7200)
(1560)
(2600)
(LIEB)
4000
400
900
1500
750
300
250
750
2500
400
800
400
(4000)
(14800)
1400
3500
(550)
(16000)
(2735+)
200
5000
500
(3560)
(3550)
(3550)
(9700)
(880++)
(1295++)
(2100++)
(7430++)
750
900
900
3000
350
400
500
2000
(1390)
(1095+)
(1095+)
(4380)
(2200)
400
300
250
1200
500
564
**
565
**-*
566
567
568
569
570
571
572
**
**
**
**
**
**
**
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
**
**
**
**
*(*)
*(*)
**
**
**
**
**
**
**
586
587
588
589
590
591
592
**
**-*
**
**
*
**
**
593
*
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
139. 20ø Svalbard med overtykk 'COLONIAS' til bruk som specimen i spansk/ portugisisktalende land. Noen få norske merker kjennes,- overtrykket er kjent på noen andre lands
merker.
141-154. Løve II komplett i 4-blokker, dels med marg/hj.marg. 20ø lilla med hengsel på 2
merker, resten er **
147,180,185,188. 3 single og 2 4-bl. med 'S'-gjennomhulling (fra skattevesenet).
147,188. 25ø Løve og 30ø Bjørnson i 6-blokker med 'S'-gjennomhulling. Prima.
149. 35ø oliven Løve II. Prima merke med full hjørnemarg. Hengslespor i marg.
155II. 45ø Luftpost I i prima 10-bl. med nedre v. hj.marginal 'September 1934'.
155II, 185-192. Luftpost I samt Bjørnson og Holberg komplett i prima kvalitet.
159-62. Ibsen i pen 4-blokkserie, ingen flisetaggede, 10ø LUX sentrert.
168a,416-17. Henholdsvis 13-13-12 stk. i store blokker. 40ø mørk blå portoprov, samt 30ø-55ø
Nordkapp IV.
169-71,289-92. 50ø-200ø portoprov. og 1kr-5kr V, prima.
172-76. N.H.Abel i førsteklasses 4-blokker, samt 4-bl. 14ø/2sk2.
173,175,185,191. Prima 4-blokker 15ø og 30ø Abel, 10ø Bjørnson, 20ø Holberg.
177-80. Hellig Olav i 4-blokker med bra sentrering.
181-83. Nordkapp I. Komplett serie med ørsmå hengslespor, prima.
do. 3 prima serier. Fra små til nær usynlige hengslespor.
225/329. Liten lot 4-bl.serier inkl. Redningsselsk.,Quisling,Snorre,Nordraak etc.
229-236,300-301. Løve og Quisling i 6-blokker, Nansen II i 4-blokker, prima.
229/472. 1-5kr Løve,Postjub.,Posthorn&Haakon 1952 kompl., 5kr Olav etc.
249,289-92. Legion og 1kr-5kr V, prima.
261/73. 1ø-60 V med vannmerke utenom 50ø. Alle i prima 4-blokker.
266. 10ø V med vannmerke i 6-blokk med sterkt forskjøvet overtrykk!
205-06 med V-overtrykk. 20ø-25ø med vannmerke. Begge merkene med arkmarg og attest +
signatur F.C.Moldenhauer
272. 50ø V med vannmerke. Prima par fra n.v.hj med attest Moldenhauer.
do. Prima 4-blokk hvor nedre par er **. Attest + signaturer F.C.Moldenhauer.
do. Prima merke signert 'A.H.' i blyant (Anton Holmboe/gl. grossist).
do. Feilfritt postfriskt merke.
do. Prima merke med ørliten hengslerest.
274-92. 1ø-5kr V i prima 4-blokker.
277 vo1. 5ø V med STERKT FORSKJØVET OVERTRYKK. Signert 'Ekte OFK' og attest Moldehauer
(fra del 4-blokk). Prima
282 vo1. 20ø V med OMVENDT OVERTRYKK. Horisontalt par med signatur 'A.Berntsen,
Norge'/ekthetsgaranti. Høyre merke med en liten tynn flekk
291-92. 2kr-5kr V i postfriske 4-blokker.
292. 5kr V. Prima 6-blokk.
333-38. Londonserien med overtrykk. Prima serie.
do. Komplett serie, 60ø signert 'Ekte OFK', prima.
350-53,415-17. Haakon kronevalører og Nordkapp IV komplett, prima.
255,357-58. 30ø grå og 55-80ø Løve i prima 10-blokker.
355,358. 30ø grå og 80ø brun Løve i prima 4-blokker med marg.
441-42,483-84. Märtha og Flyktningehjelpen i prima 10-blokker.
445-47,479-80,695-96. Nordkapp V,Blomster og Interjunex i prima 4-blokker.
918-19. 16 stk. Bjørnson-Undset-blokker. Prima.
941y. 50kr Olav med usynlig gummi, prima.
1200y. 6,50kr Harald uten fosfor i prima 4-blokk.
608
609
610
611
612
613
614
615
616
1316-17(y). Julemerkene 1997. 3 stk. 4-blokker fra hefter hvor merkene ikke er selvklebende.
(Fluorescerer m/litt annen glød enn de fosforescerende). 1 merke i hver blokk har vært løftet.
PRESENTASJONSMAPPE fra Posten Norge inneholdende utgavene 1930-42 en face komplett,
*
pent letthengslet, trolig offisiell gavemappe.
POSTVERKETS ÅRSSETT 1969 i originalpakning, prima.
**
POSTVERKETS ÅRSSETT 1970 i originalmappe.
**
POSTVERKETS ÅRSSETT 1971 i originalmappe.
**
POSTVERKETS ÅRSSETT 1971 og 1973 i originalpakninger.
**
POSTVERKETS ÅRSSETT 1972 i originalpakning.
**
POSTVERKETS ÅRSSETT 1973-75 med begge formater av 1974-75!
**
POSTVERKETS ÅRSSETT 1973-74 i originalpakninger, prima.
**
**-LITTER. POSTENS FRIMERKEÅRBOK 1988, prima i originalkassett.
**-LITTER. POSTENS FRIMERKEÅRBØKER 1989-1990. Prima i originalkassetter.
617
*-(*)
618
**
607
Tjenestemerker.
Tj.1-3,6-7. Alle overstemplet 'COLONIAS', iflg. innleverer ugyldiggjort i den hensikt å bruke dem
til fremvisning/demonstrasjon (specimen-formål). I tillegg tj.8 med et ubestemmlig påtrykk og
et nytrykkspar av 5ø.
Tj.9/39. 20 ulike inkl. tj.10,11,18-20,32b til 34. Pen lot.
500
(16560++)
4500
(GI BUD)
(LIEB)
(2750)
(1750)
(1020)
(1880)
(5645+)
0
300
1200
500
350
500
1250
(890)
(1440)
(3320)
(2300)
(1000)
(3000)
(2388+)
(2758+)
(2113+)
(1305+)
(1540)
(LIEB)
(11000)
300
500
900
800
250
650
450
650
450
400
400
300
5000
(7000)
2500
3000
1000
800
500
750
3000
(3500)
(3500)
(** 3500)
(3172+)
3000
(1900)
(1650)
(11000)
(11000)
(1100)
(7400)
(1660)
(2100)
(1160)
(2000)
(1100)
(1100)
(LIEB)
400
400
5000
4500
250
1500
500
425
300
300
350
350
500
500
(2100)
(2000)
(1800)
(2450)
(1200)
(1390)
(860)
(1400)
(950)
750
700
600
800
400
400
250
500
200
1000
(1162+)
250
619
**
620
**
621
**
622
**-o
623
**
624
**
625
626
627
**
*(*)
**
628
629
630
631
**-*
**-*
**
**
632
633
**
**
634
**
635
636
o
o
637
o
638
639
640
o-*
o
o
641
o
642
o
643
o
644
o
645
646
647
o
o
o
648
649
650
651
o
*
*
o
652
o
653
o-*
Tj.21-28. SPESIALSAMLING MARGINALER, utstillingsmontert. Samlingen består både av
hj.marg. 6-blokker og 4-blokker fra ulike trykninger og med ulike vannmerkestillinger og noen
ulike rammeskjøter og andre platefeil.
Tj.22. 7ø boktrykk. 1935. Hjørnemarginale 6-blokker fra ø.h. og n-h.hjørne fra det eneste
kjente helark med vannmerkstilling 4
SPESIALSAMLING MARGINALER på tj.1-8, montert for utstill. Noen ganske få blokker er stpl. og
hengsling i margen forekommer, likeså har vi sett 2-3 blokker med hengsling i 1 par, men alt i
alt er samlingen å betrakte som **. Samlingen har en betydelig merverdi pga alle marginalene
som finnes både som 6-blokker og 4-blokker.
Portomerker.
P1,10,13b i ** blokker, samt endel stemplede blokker og striper av 1ø,4ø,10ø,50ø. De **
utgjør HK 3000,P5/15. 6 ulike portomerker i blokker fra 4-bl- til 14-bl.Noen prima,noen skjeve.
Returmerker.
Retur 1y. Som ubesörget. Prima merke med arkmarg. Lite hengslespor på forsiden av
arkmargen
2y. Som uindlöst, blågrønn. Meget god sentrering for utgaven, prima.
do. Som vanlig skjev ellers prima 4-blokk m/små hengslespor.
2yv1. Som ubesörget, blågrønn. Uvanlig fint eksemplar med full arkmarg
FRIMERKEHEFTER AUTOMATHEFTER (BOOKLETS).
FH 9 hvor heftet er delt for utstillingsformål. 2 av parene i hver heftebl. er **
FH10, som ovenfor.
FH45-46Ay Europa 1977 med gul fosfor, prima.
FH45Ax,FH87B m/nr. Et kompl. og et ukompl. FH45, begge med VARIANT defekt trykk i
valørang. utenpå!, samt 2 stk. prima FH 87 uten Svalbardmerke.
FH 46Ay. 1,80kr Europa med gul luminescens.
FH100 cv1. Julemerkene 1997, ikke selvklebende (trykt på omslagspapiret) Et merke har vært
løftet.
Samling hefter 1995-2008 i heftealbum, alle forskjellige inkl. FH100yKn1.
HELPOST (POSTAL STATIONARY).
Bk2II sendt til TYSKLAND fra 'Christianssand 8.9.1877'. Pen normalkvalitet.
Bk.2II sendt til FINLAND fra 'Frederiksstad 10.8.1873' (?) siste tall litt usikkert. Transit og
ankomststpl. Uvanlig destinasjon.
Bk.6I fra 'Bureau Reexpediant..20.3.1878' til England,påtrykt 'Memorandum...' bak. Kortet har
endel patina/jevnt fordelt.
Bk.6v1. Et pent brukt fra 'Trondhjem 10.9.1878' til Sverige og et ubrukt.
Bk.15v1.Prima dobbeltkort med variant fra 'Røros 25IV97' til Tyskland. Upriset.
Bk.21. 6ø grønn dobbeltkort brukt begge veier fra 'Røros 19 IV 97' og returnert fra Tønset med
'Nordbanernes Postexp. 21 IV 97'. Prima.
Bk.23s. Svarkortet korrekt returnert fra 'Hannover 4 20/9 85...'. LUX stempel.,-lett
smuss/stempelavsmitning nede. Meget uvanlig.
Bk.24. HÅNDSKREVET 'Vangsnes 26/10 86' og stpl. 'Sogns Postexp X 27X86' sendt til Bergen.
Privat ankomstnotat på forsiden.
Bk.31 skrevet ombord på D/S Lofoten på vei til Trondheim 13/11 85 og poststemplet
'Trondhjem 14 XI 85' sendt til Tyskland. Morsom sak!
Bk.31I.Stpl.'Feltpostkontor No.1 28V88' til Tyskland,sidestpl. 'Christiania 28 V 88'. Kontoret ble
opprettet 14.5. og dette skal angivelig være den tidligst kjente avstempl.
Bk.32II med FORSKJØVET overtrykk, oppfrankert med NK75 og brukt 1899.
Bk.46 med 4-RINGS nr.'58' (Nystuen) sidestpl.'Øie 17 VI 94' til GB. Lett bøy.
Bk.61. 4-RINGS '215' (Ulvøhavn i Tysfjord), sidestpl.'Svensgam 20XI11' og 'Saltens Postexp.A
21XI11'. Ikke vanlig!
Bk.73. 25ø lilla sendt til Tyskland 1922,- reklame/foto av DNC bak.
Bk.75. Prima 25ø dobbeltbrevkort.
Bk.79. 30ø rød enkeltkort, prima.
Konv.nr.3. 5ø blå oppfrank.med NK42I fra 'Hovedjernb.Postexp.19VII1884' sidestpl.'Christiania
19VII84' til Lillesand. Meget uvanlig!
Militært tjenestebrevkort m/PRAKT-stpl.'Feltpostkontoret Elvegaardsmoen 30VII11'og
sidestpl.'Kjeø'
Militære tjenestebrevkort. Utstillingsmontert samling, 284 enkle og doble kort,
inkl.mønstringskort+andre med spesialtekst.Dette området er ennå ikke ferdig katalogisert, og
samlingen er i så måte et UNIKT tilbud for videre forskning, evt. utstilling og publisering av
litteratur. Flere kort er trolig meget sjeldne
(17500++)
5000
(LIEB)
1500
(17200++)
5000
(3000+++)
1000
(8835+)
1800
(2700)
1200
(1400)
(3400)
(5000)
600
900
2000
(2300)
1500
500
1000
250
(2000)
600
300
(Nom.2637+)
1600
300
300
200
250
400
400
(Aune 1000)
500
200
200
800
300
300
300
(Aune 300)
(GI BUD)
200
150
250
300
0
5000
654
**-o
655
o-**
656
o
657
658
*-o
659
o-*
660
661
*-o
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
4000
Kortbrev. Utstillingssamling. Ca 350 stk. (inkl. noen få dubletter) fra Kb.1-51 utstillingsmontert
og premiert. Samlingen er betydelig spesialisert godt ut over Aunes katalog og inneholder
noen. sendt rekommandert (R!), et 'Kassebrev', div. destinasjoner og oppfrankering. Samlingen
starter med to meget sjeldne forløpere fra 'Riksforsikringsanstalten' og inneholder flere Kb 2II,
et Kb 3 oppfrankert (upriset!),Kb3 stpl.,Kb 10av1 etc. Generelt meget god kvalitet. 1 perm med
kopier av samlingen + portosatser etc medfølger. Noe til utvidelse.
Aerogram. Lot 19 aerogram, de fleste brukt 1949-61, mange ulike destinasjoner bl.a. to til
Puerto Rico! Det vesentlige er pen brukspost.
Privat helpost. Privat brevkort fra Den norske Creditbank, trykt på tysk og med foto bak.
Uvanlig!
Generelle saml.&lots.
Prima lot 8 enkle og doble kort, ubrukt og brukt f.o.m nr.75 t.o.m. nr.79.
Lot 49 kortbrev, 4 konvolutter, 7 komplette dobbelt-brevkort (6 stolpeskrift) samt 3 deler av
dobbeltkort. Utenom konvoluttene er det meste i god kvalitet.
Lot 64 helsaker 1872/1920 inkl. 3x3sk/et brukt. En god del stolpeskrift med flere dobbeltkort,
et oppfrankert til Tyskland, en brukt 3sk konvolutt etc.
Lot 10 ulike, vesentlig ubrukte, mellom nr.14/54, alle MED VARIANTER!
Lot 52 div. helsaker, gammelt og nytt, bl.a. ett oppfrankert m/NK52IIa til London men med lett
arkivfold. Bør besiktiges!
PREFRIM (PRESTAMP COVERS).
Blått 'Aasgaardsstrand 30.8.1853' samt blått transitstpl.'Horten' s.d. på vakker portofri sak til
Drammen. Prima.
Prima blått 'Drammen 29.9.1853' (T.2) på vakkert helbrev til FRANKRIKE. Både tyske og franske
transit/ank.stpl
Blått 'Molde 22.10.1850' på prima betalt brevomslag.
Blått 'Tvedestrand 8.9.1851' på prima, betalt helbrev i lite format. Vakkert.
5 prima brev 1838/1852. 2 ulike til FRANKRIKE,det ene med blått prefrim- stpl.'Christiania
29.7.1848',forøvrig 'Flekkefjord',svart 'Moss' etc. Flott kvalitet!
500
200
(Aune 1300)
800
(Aune 1700)
682
683
684
685
800
250
400
(NK 4000)
1500
200
300
750
FRIMERKELØSE BREV (STAMPLESS COVERS)
Lot 5 gamle helbrev 1755/1799, alle sendt til Laurvig, vesentlig kongelig tjenestebrev. Div.
karteringer bak etc.
Pent brevomsl.til DANMARK mellom 1766/1790 til lotteri-inspektør Baumgarten. To intakte
segl med 'C7'-monogram fra 'Friderichshald' + 1 privat segl og påskr. 'No.83 NB Banco 300 Rd'
samt 'Pr.Attest Banco 300 Rd'. Uvanlig.
Bancobrev 1802 til Elverum. Porto&karteringspåskrift bak + signatur og lakksegl.
Prima helbrev 1831 sendt til karantene-kommisjonen for kolera i Langesund.
3 helbr.fra Christianssand 1832,1851 og 1860. Det første til Mandal med påført porto 12s bak,
de to siste poststpl.og påført henholdsvis kartnr.+porto '3-8' til Flekkefjord og det siste med
stemplet portotall '5' med strek foran til Tønsberg.
Prima helbrev med uvanlig klare og fine stempler 'Danemarck Par Hambourg', 'T.T.R.4.' og rødt
'Allemagne P.Givet', samt ank.stpl. bak.
HÅNDSKR. 'Hegland 23/9 54 2.' foran på betalt omslag med innlegg sendt til Langesund,
transitstpl. 'Christianssand 25.9.1852' bak. Trolig meget uvanlig da poststedet 'Hægland'
(Hægeland) først ble opprettet 1880. Lett kant-patina.
'Svinesund 19.3.1855' (type 1) omkarteringsstpl. i førsteklasses kvalitet på forsiden av vakkert
brev fra Tyskland til Norge.
Nydelig portofri sak fra 'Alstahaug 25.11.1856',transitstpl.'Nordland 2.12.1856' (t1)
HÅNDSKREVET 'Bjørnør 29/5' (1857) bak på helbrev fra Roan til Børsen med litt uklart
transitstpl. 'Trondhjem' bak. Meget sjelden stedspåskrift!
Prima portofri sak fra 'Melhuus 24.4.1860',attest.av distriktslege Dahm. Kart.nr.
Pent helbrev til FRANKRIKE fra 'Christiania .6.6.1862' med portostempel '24' og enrings
transitstpl.'Sandøsund 7.6.1862' på forsiden. Div. franske stpl.
Prima helbrev fra 'Arendal 24.10.1862' til FRANKRIKE med portostpl.'12' og diverse transit og
ank.stpl. foran og bak.
300
2000
200
400
250
350
300
500
250
400
200
500
400
680
681
700
800
300
Pen portofri sak fra 'Rennebo 13.11.1865' til Meldalen. Rennebo I er 2R på denne tiden.
Helbrev fra 'Christiania 28.11.1868' til FRANKR. med portostpl.'14' og tyske transitstpl.'P.41'
(senere enn siste reg.hos van der Linden og ikke registrert hos Solli.) og blått '5.a.P' (5
Silbergroschen an Preussen) på baksiden + div. andre. R!
Prima portofri sag fra 'Beian 22.3.1870' (PRAKT), attestert av distriktslegen.
Prima portofri sak fra 'Hevne 3.8.1877',attest.av fattigkommisjonens ordfører.
Lot 18 mest ubetalte brev + 1 dokument, mest 1820-50-tallet. Bra variasjon av portopåskrifter.
Bør besiktiges.
Postens blank. nr.235b med 44 ulike SL-stempler fra 1925 og 4 stk. IIL og 2 TL.
750
200
200
750
(GI BUD)
0
LØRDAG 24.OKTOBER kl.10.00
686
1x2
687
1
688
1x3
689
1
690
691
692
693
694
do
2x2
2+5x3
3x4
3x3+5x3
695
3x2+5x3
696
3+5x4
697
698
699
4a
4a
4+6x5
700
4x2
701
702
703
4b
do
5x4
704
do
705
7x2
706
7+8+9x2
707
7x3+14x2
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
BREV (COVERS).
Par pos.C39-40(høyre marg klippet bort/berørt)på interessant brev med innlagt 64sk med egen
forsegling og pånotert '4/' på forsiden. Brevet følger ikke helt regelverket for bancobrev, men
er dog uvanlig. Sidestpl.'Tromsø 29.6.1855'.
Prima merke med pent 11-streks rist og litt svakt sidestpl.'Drammen' i sort farge på helbrev til
Mandal. Lette arkivfolder.
3-stripe pos.D36-38 (1 marg litt ujevn) på helbrev til Sverige fra Skien 27.mars 1855. Brevet har
trolig opprinnelig vært dobbeltvektig og mangler ett merke. Det kan ikke garanteres at denne
stripen er del av den opprinnelige frankatur
Gode/meget brede marger på lite PRAKT-brev med nr.stpl.'77' og meget fint
sidestpl.'Frederiksværn 3.1.1857' i sort farge. Blått var foreskrevet,- sort uvanlig
Prima merke på helbrev, nr.stpl.'43' og sidestpl.'Christianssand 25.2.1857.'
2x2sk Oscar i dyp fin farge på vakkert brevomslag fra 'Drammen 23.11.1864'
2sk+8sk Oscar i 3-str.på helbrev til FRANKRIKE fra 'Frederiksstad 1.8.1859'.
Vertikal 4-STR.3sk.Oscar på pen brevforside til DANMARK fra 'Christiania'.
3str.3sk Oscar+par og single av 8sk Oscar som 33sk.porto på vakkert brevomsl. til HOLLAND.
Nr.stpl.'42' og sidestpl.'Christiania'+transitstpl 'Svinesund 6.3. 1858 på forsiden, samt
'Hamburg' Schmetterling-stpl.. Den ene 8sk sitter ut over kanten oventil og har småfeil men
brevet er likevel i relativt pen kvalitet
2x3sk+3x8sk Oscar på pent helbrev til HOLLAND fra 'Hölen 16.8.1861'. Flere transit og
ankomststpl
Meget fargefrisk 3sk Oscar+vertikal 4-str. 8sk Oscar på helbrev fra 'Frederiks- hald 23.9.1859' (i
blå farge) til SKOTTLAND. 2 transitstpl. foran og 3 bak
4sk Oscar/skjevt på eller meget vakkert lite brev fra 'Holmestrand 19.9.1862'.
4sk Oscar vakkert blekkannullert på brevomslag HÅNDSKREVET 'Jernb.1/11'.
4sk Oscar+5-stripe 8sk.Oscar hvor liten del av det sjette merke forefinnes + single 8sk hvor
rester av nok en (avrevet+) 8sk finnes som deler av i alt 68sk porto på forside + 2 deler av
baksiden sendt til ITALIA i 1858. I utgangspunktet et brev i 'liebhaber'-klassen, men dessverre i
noe redusert kvalitet.
2x4sk Oscar på dobbeltvektig helbrev med nr.stpl.'42' og sidestpl. 'Christiania 3.12.1857'. Pen
normalkvalitet.
4sk Oscar, grønnlig blå på pent helbrev fra 'Ofoten 4.5.1862'.
Pent 'Vardal 1.2.1864' på liten konvolutt til Vestre Toten.
8sk Oscar i 4-stripe på brevomslag til Riga fra 'Bergen 25.6.1859'. Noen ørsmå taggesvakheter,
dog pen helhet og full stempeldokumentasjon foran og bak
4str.8sk Oscar på helbrev fra 'Mandal 2.3.1863' til SKOTTLAND, transitstpl. 'Svinesund' foran og
et noe uvanlig 'Hamburg/PD'-stpl. bak + ank.stpl. Den ene 8sk har defekter, dog finnes kun 4
kjente av denne frank./destinasjon
3sk våpen i fargefriskt vertikalt PAR på helbrev til SVERIGE fra 'Christiania 11.6. 1867'. NK7 med
uvanlig fin farge
Fargefrisk 3sk våpen+4sk+8sk i par som 23sk vinterporto på brevomslag til Frankrike fra
'Christiania 19.1.1867'. Den ene 8sk ut mot kanten med småfeil.
3sk våpen i feilfri 3-STRIPE + par av 4sk4 som 17sk. porto til HOLLAND fra 'Frederiksstad
9.11.1867'. 1x4sk m/småfeil. Dette er eneste kjente brev med denne frankatur-kombinasjonen
7+14+15b Fargefrisk 3sk m/lukket rift,- helhetlig pen 3-fargekombinasjon på helbrev til Frankrike fra
'Christiania 2.4.1869'. 5 transit og ank.stpl. bak.
Pent rekommandert brevomslag. Merket annullert med lett nr.stpl.'56' og sidestpl. 'Eidsvold
8Ia
9.6.1864'. Påskrevet 'NB' og '101' i rødkritt.
Vertikalt par t.7+5 på dobbeltvektig brevomslag fra 'Nærø i Namdal 17.5.1869'. (2R). Fine
8IIa
avtrykk, mindre kvalitetsanmerkninger. Besiktige.
8sk våpen single på dobbeltvektig brevomslag, PRAKT 'Throndhiem 24.10.1866' på merket.
9
Omslaget har en utglattet vertikal arkivfold.
Singel 8sk på brevomslag fra 'Riisøer 24.11.1866' til Tvedestrand. PRAKT-stpl.
do
24sk våpen på meget pent brevomslag til HOLLAND fra 'Arendal 4.7.1864' fra det kjente 'Vinke'10
arkivet hvor adressatens navn ble skåret ut før avhendelse og senere gjeninsatt. Dette er et av
de penere 'Vinke'-brev vi har sett.
1sk1 single på uvanlig dekorativ trykksak med trykt forside! - fra 'Kragerø 14.12.1871'.
11
1sk1 i 4-str.på innenlandsbrev fra 'Christiania' til Arendal. Horisontal arkivfold.
11x4
1sk1+3x3sk posthorn som meget uvanlig frankering på dobbeltvektig rek.brev fra 'Stavanger
11+18x3
23.1.1873'. Dette er en av de sjeldnere frankaturkombin. for 10sk rek. Omslaget er i et noe
langt format
2sk2 i prima PAR stpl.'Bergen 5.8.1873' på trykksak trykt på tysk,trolig sendt til Tyskland?,men
12x2
en adresseringsdel mangler.Det kjennes en trykksak i NK (8000).
13a+14x3 3sk3 rødfiolett+3-stripe 4sk4 som 15sk porto på brevomslag til FRANKRIKE fra 'Christiania
16.6.1871'. En noe uvanligere 15sk-kombinasjon
3sk3 single på meget vakkert helbrev fra 'Vadsø 13.2.1872' til Trondhjem.
13b
2500
1000
2000
2000
(NK 8000)
1200
2000
2000
1500
4000
3000
3000
(GI BUD)
0
400
1500
350
300
200
3000
(NK 10000)
3000
4000
2000
(NK 5000)
4000
1000
250
250
750
1000
3000
(NK 3000)
500
1500
4000
750
2000
750
720
do
721
722
do
13b+15bx2
723
14
724
725
do
do
726
727
do
14x3
728
15b
729
16Ia
730
16x2+20
731
732
16Ib
16Ia+18b
733
16IIx4
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
Single med BLEKKR.på lite brevomslag HÅNDSKR.'Bjelland 13/2 72'. Noen svake smussfl.i
omslaget og et 'strykespor' i merket,dog meget uvanlig lokalbrev.
Single merke på brevomslag stpl.'Mandal 11.3.1872'. Skjev normalkval. for utg.
750
500
3000
3sk3+par av 8sk8 på helbrev til PORTUGAL fra 'Bergen 24.8.1869'. Attest Kaiser
4sk4 på brevomslag stpl.'Veø 7.3.1869'. Sidestemplet er korrigert med blekk til '28/3
1869'.IKKE REGSTRERT I NK på dette merket. 1 kort tg./lett arkivfold.
Pent lite brevomsl.fra 'Vestnæs 3/8 1868' (3R).Dato og månedstall er håndskr.
Single 4sk på rekommendert brev til SVERIGE fra 'Lillehammer 14.12.1871'. Arkivfold i
merket/skjemmer lite. Kun 1 brev registrert i Norgeskatalogen!
Prima brev fra 'Christiania 26.1.1870' med rødt stpl.'Rekommanderet' i ramme.
3-str.4sk4 på utbrettet brevomsl. til Holland fra 'Drammen 16.1.1869'. 3 klaffer mangler men
transit og ank.stpl. sitter på den gjenværende klaff. Attest Aune. 4 kjente.
Single 8sk8 på rekommandert brevomslag fra 'Christianssund 3.7.1869' på- skrevet
'Rekommanderes' og blått 'NB'.
1sk.posthorn fra første trykningsperiode i 3-STRIPE på innenlandsbrev fra 'Christiania 22.10...'
(1873/se innholdet). 3-striper av 16Ia er meget uvanlige!
2x1sk+6sk posthorn på brev til USA fra 'Ullensvang 11.4.1876', ank.stpl. foran. Denne
kombinasjonen er ikke registert i NK
1sk mørk blålig grønn på meget vakker trykksak fra 'Christiania 10.5.1875'.
1sk+3sk posth.på konv.til DANMARK,pånotert '1874' + signatur bak. Merkene er forblitt
ustemplet, trolig fordi de er levert direkte på skip i fart til København. Oppe til høyre er
påskrevet med annen penn enn avsenders 'pr.Bergenhuus'. Interessant!
1sk posth. i 4-str. m/NK-var.5 på brev til DANMARK sendt med Dampskibet Christiania
('Pr.Christiania') ank.stpl.'Christianshavn 17.7.' bak og 'Kbhvn:Chrhavn'17.7. 7-10' på forsiden.
Merkene er annullert med DANSKE NR.STPL.'1' ved ankomst, da brevet ikke ble annullert før
avgang i Norge. Brevet er UNIKT! Postale detaljer vedr. tidtabell og befordringen medfølger
16IIb+18b 1sk+3sk posthorn på pent brevomslag fra 'Christiania 8.3.1870' til Sverige. Pent utglattede
arkivfolder langt fra frimerker, skjemmer lite.
16II+18b 16II+18b på vakkert lite brev til DK fra 'Christiania 27.5.1876' sendt med skipet 'Christiania'
(jfr.rundskriv av 24.4.1876 m/tidstabell som er vedlagt) Ank.stpl. neste ettermiddag og utbrakt
'Christianshavn 29.5.'. Uvanlig skipspostbrev.
2sk posthorn i en matt blå nyanse på konvolutt fra 'Vadsø 2.9.1875' til Sverige. Attester
17x2
Moldenhauer og Aune som sier nyansen har nr.17bc hos Skanfil.
3sk posth. m/stort rammebrudd opp (NK-var.1) på vakkert helbrev 12.8.1872.
18bX v1
3x3sk på trippelvektig innenlandsbrev fra 'Sandefjord 3.7.1875' Meget fin kvalitet, trolig av de
18b x3
peneste som finnes av denne kombinasjonen
3sk posthorn i vertikal 3-stripe + par på helbrev til FRANKRIKE fra 'Sarpsborg 27.9.1872.' Den
18b x5
ene 3sk defekt,- pen helhet på brevet.
18b+19Ic Et uvanlig flott vertikalt par av 4sk i matt gråfiolett nyanse i kombinasjon med 3sk posth. på
meget vakkert brev til SVEITS fra 'Christiania 6.6.1873'. Denne nyansen av 4sk er svært uvanlig
x2
å finne i brukbar kvalitet på brev
2x6sk posthorn brukt som 40ø porto på meget vakker konv. til DANSK VESTINDIA fra 'Mandal
20x2
26.1.1878', ank.stpl. 'St.Thomas 26.2.1878' bak. Attest Aune. Dette er det ene av 2 kjente og i
tillegg i meget fin kvalitet
2x7sk posth.på brev til FRANKR.via det tyske postvesen,fra 'Christianssand 21.4.1874' påskr.
21x2
'Pr.Danneborg Dampskib'. Attest Aune som anfører at brev via denne ruten i 1873/74 kostet
1sk. mindre enn vanlig porto via fransk post. Brevet er det eneste kjente med denne
skipspåtegningen.
Single 7sk på rekommandert brev fra 'Tönsberg 30.10.1874'. Pent brev.
21
7sk posthorn single på rekommandert helbrev fra 'Tønsberg 4.9.1874'. Utglattet arkivfold i
do
7sk., men pent skrevet og pen helhet.
22x3+24+2 1ø i 3.stripe+5ø+12ø skravert posthorn som 20ø porto på konvolutt til ENGLAND. Denne
kombinasjonen er hittil ikke registrert i NK. Feilfrie merker, bra brev
6
22+48Ix2 1ø+3x2ø/12ø oppfrankert på Bk.35 til BELGIA 1891. 1ø med rundt hjørne.
22x2+52IIa 1ø skravert i PAR+ 5ø smaragdgrønn på Bk.35 (3ø) sendt til Tyskland 1890. Flott ankomststpl.
foran. Meget dekorativ forsendelse.
5ø skravert posthorn oppfrankert på 5ø Bk. til BELGIA. Kun 2 registrert i NK. Mindre
24IIa
kleberester bak. Ankomststpl. 'Anvers' foran.
5ø sortlig mattblå oppfrankert på 5ø brevk. til TYSKLAND fra 'Christiania 1E 24V83'. Meget
24IIb
pent, meget vanskelig nyanse.
5ø prøyssisk blå oppfrankert på 5ø brevk. til Tyskland fra 'Tvedestrand' 1883.
24IIIb
2x20ø skravert på bancobrev til Sverige fra 'Gjøvig' 1881. 5 lakksegl og svensk
27x2
jernbanestpl.bak. Mindre patinaspor, dog er dette eneste kjent banocbrev m/40ø.
Prima PAR på 4-dobbeltvektig innenlandsbrev fra 'Namsos 17 X 81'. Meget SJELDEN
27x2
forsendelse og muligens unik i en sådan kvalitet! En mindre skade i klaffen bak bør være av
underordnet betydning.
500
400
400
300
1000
1500
1500
7500
400
500
18000
400
3000
1000
(GI BUD)
0
3500
(NK 4000)
1000
2500
20000
15000
(NK 3800)
2500
800
1500
200
300
500
400
300
1500
(NK 5200)
2500
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
5ø skravert posth.på brev til MADEIRA stpl.'Horten 5.9.1882'. Posthistoriske detaljer
medfølger. Fotoattest Enger. Det kvalitativt beste av de 2 kjente.
29b+32+49II+53VII som 1,46kr porto på bancobr.fra 'Christiania 12VIII93' påskr,'Kr.3000 E.S.'
29/53
Trådforsterket konv. litt preget av innhold/forsendelse. Hverken portosatsen eller
kombinasjonen er registert i NK.
31+48I+53I 72ø porto på bancobrev fra 'Frederikshald 8IV89' til SVERIGE. Liten blekkflekk i påskriften,
likevel ganske pent bancobrev med en uvanlig frankering.
II
60ø skrav.+20ø 20mm på følgebr.fra 'Christiania 18 I 91'.Horisontal arkivfold nederst i
31+54II
følgebrevet. Denne kombinasjon er ikke listet i 1891 i NK (1982/94).
1,50 kr Oscar single på rek.brev fra 'Trondhiem 2XI97' til Tyskland. Transit+ ank.stpl. Portoen er
33
tilnærmet 6-dobbeltvektig,har muligens inneholdt prisliste +varer.
5ø skrav.1879 oppfrank.på 5ø Bk.til Tyskland fra Christiania 1879,flott ank.stpl.
35
Single på lokalbr.fra 'Chra Byp. 8F 19.6.79'.Lett horisontal fold nede i konv.
do
Prima PAR på helbrev fra 'Strømmen Jernbst. 13.11.1879' til Røraas, transit- stpl.'Rørosbanen'
35x2
på baksiden.
Førsteklasses PAR på vakkert brev fra 'Aalesund 26.6.1879'. Flott merkekval!
35x2
3-STRIPE hvor de 2 venstre merkene er 37II og det høyre merket er 37I på litt langt/innbrettet
37I-II
dobbeltvektig rek. UNIK på brev og ellers meget sjelden stripe
Pen liten konv. fra 'Christiania 14 VI 82' til ENGLAND, ank.stpl. bak. Ikke registr.i NK.
37II x2
20ø brun på dobbeltvektig konv.fra 'Grimstad 30.3.1883'. Minimale patinaspor.
39
20ø brun på bancobrev fra 'Tofte 28.3.1883'. (3R) Liten blekkflekk i adressen.
do
Single 20ø på bancobr.fra 'Tønsberg 16 II 84' rettet til '26 II' med blekk sendt til Sandvika. 5
40Ia
intakte lakksegl fra 'Tønsberg Postkontor' bak. Litt smuss/liten kantskade.
40IIb (by?) Single 20ø på bancobrev fra 'Marifjæren 6.3.7884' (litt forut for sin tid!!) til Aurland og
transitstpl.'Sogns Postexp. FJ 6III84' fra D/S Fjalir bak. 1 klaff delvis avrevet.
42+44+47+ 12ø mattgrønn i utrolig kombinasjon på rekommandert brev til Tyskland fra 'Drammen
28.VII.1888'. Dette er det ene av 2 kjente utenlandsbrev med 12ø mattgrønn i kombinasjon
48IIx4
med andre merker. Feilfri attest FCM.
43b+46b
10ø+20ø på ganske pent utseende trippelvektig brev fra 'Arendal 22 I 86'. En horisontal
arkivfold gjennom frankaturen er lite skjemmende. Denne kombinasjonen er ikke registrert NK.
50x2+57x5
2x2ø+5x10ø som 54ø porto på fint bancobrev fra 'Hole 25 I 95'. Uvanlig brev!
2ø 20mm + 3ø grovtg. på lite PRAKTBREV fra 'Egersund 2 I 93' til Sverige.
50+66
53VIIt1+54 10ø+20ø 20mm på pent bankobrev fra 'Drammen 6XII93' med lakksegl bak fra 'Drammens
Borgermesterembete'.
V
RECEPISSE, pent stpl. 'Horten 25 V 95'. Meget uvanlig sak.
57
5ø på 5ø Bk.til Tyskland stpl.'Feltpostkontor No.IV 10 VII 95' i Odda. Ank.- stpl. Brukt kun i
61x
sommermånedene juli-august fra 1894 og noen år fremover.
20ø grovtg. i par på flott rekommandert konv. til SVEITS fra 'Stavanger 5IV97' via 'Bureau de
63x2
Mer Bergen Newcastle C' bak og 2 ulike engelske rek.stpl. foran.
250ø grovtg.+2x3ø som 56ø porto på bancobrev fra 'Christiania 2 V 96' til SVERIGE,
64+66x
tranitstpl.'Strömstad 3.5.1896' bak. Uvanlig frankering.
73+82+84 1ø+35ø+50ø på bancobrev fra 'Kristiania 4VI04'. Intakte lakksegl bak.
Prima brevk. sendt til Tyskland annullert med norges første stemplingsmaskin 'Kristiania
74-76
NORGE 23.IX.03' etterfrankert med 2ø+3ø stpl.'Kristiania 23 IX 03'
4-RINGS '80' fra Sandøen i Telemark på julekort sendt til Langangen.
76
5ø i 6-BLOKK på følgebrev fra 'Skien 18 X 06' til 'Øifjeld'. Uvanlig vakker blokk,-liten hj.brekk
76x6
nede til venstre i følgebrevet og vanlig arkivpiggehull.
MOTTAGELSESBEVIS. 3stk., alle fra 'Horten' 1902-1903, 3 ulike formularer!
77II
3-RINGS nr.'37' på stedskort fra Fosli Hotel,hvor kortet også er skrevet og ank.stpl. i Tyskland
do
8.8.03. Nummeret er anført brukt på D/S Saturnus i ruten Bergen-Senja, men kan ha blitt
overflyttet til Fosli Hotel etter 1900? Teksten antyder dette!
35ø+60ø 1898 på vakkert følgebrev fra 'Ulvik 8 IV 09'. Uvanlig pen frankering.
82+84
1ø+14ø+15ø+20ø HEFTEMERKE 2sidig tg. (50ø) på pent dobbeltvekt.brev til SVEITS med
96/145D
jernbanestpl.'Oslo-Asker 7X35'. Både stpl.og frankering uvanlig.
96+110IIx3 3,21kr porto på følgebrev til SVEITS stpl.'Oslo Tollpost 14 X 33'. 1x1kr med liten skade og lette
arkivfolder i kortet, dog svært uvanlig portosats/forsendelse.
+161
Lokalt postkort med 4-RINGS '228' (Botterlien i Bolsø).
97
7 ulike merker, tilsammen 80ø porto på utrolig dekorativt dobbeltvektig rek.brev fra 'Raufoss
97/180
8VIII30' til SVEITS. Korrekt porto.
98x2+176 2x3ø+14ø prov.på praktbr.fra 'Fredrikstad 24V 30..Østfoldutstillingen i Sarpsborg'
25ø i par på postkort til NEW ZEALAND 1917 med bundet julemerke og fiolett stempel 'PASSED
99x
BY/MILITARY CENSOR.'
Prima 4-RINGS '387' (Brattli skole) m/sidestpl.'Svorkmo 12VII14' på postkort.
99
do
4-RINGS '527' (Øvre Aasenhus) og sidestpl. 'Soknedalen 2. XII18' (Hullstpl.) på prima postkort..
4-RINGS '486' (Gjendemsvorpen i Romsdal) på prima postkort til Molde.
do
Prima kort fra 'Feltposkontor Nr.25 9 V 19' m/motiv fra Turisthotellet i Sauda.
do
282
22000
750
400
300
500
600
600
1500
1500
2000
500
650
750
400
700
20000
450
300
200
300
300
300
300
450
200
250
200
200
500
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
794
795
796
797
798
799
800
801
102+110+1
13x8
106+132x2
+136x4
110II+120
112x2+div
96/154.
802
115
119
125
125/333
etc
130-36
803
804
145
do
805
806
174
175
807
177-80
808
809
810
811
812
813
178
181-83
do
181-84
183
do
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
41,15kr porto på prima følgebrev for verdipakke fra 'Kristiania 15.VII.19' og utlevert på
'Rånåsfoss 16VII19'. Uvanlig høy portosats!
Svært uvanlig bruk av Polmerker som frankering på banco-brev til TYSKLAND fra 'Bergen 12 V
25'. Intakte lakksegl fra 'Værvarslingen på Vestlandet.' Raritet!
1kr.+10ø på bancobr.til TYSKLAND fra 'Stenkjær 256IV23'. Uvanlig fin kval!
Tilsammen 4,98kr porto på følgebrev fra 'Måløy 15 II 33' til SVEITS med tilsammen 65c sveitsisk
straffeporto. Div. transit og ank.stpl. Lukket rift i 1x2kr. dog meget uvanlig følgebrev.
10ø Eidsvold på prima utstillingskort 1914 sendt til CHILE. Sjelden destinasjon!
Prima HJELPESTPL.'Røros 23.12.37' på postkort. Lett brekk i kortet, dog pent.
Prima portokart fra 'Kongsvingerb.Postexp.B 5II24' til 'Granli 7II24'.
To dobbeltvektige brev til Sverige 1927 m/NK125 og NK151, samt en litt stor konv. til Belgia
1946 m/13x10ø+20ø London,- ganske så uvanlig frankatur!
To rek.brev til Østerrike og Sverige 1937. Det ene med komplett Nansen I-serie, det andre med
10ø+3x15ø+20ø.
KRON.PH.'Tånevikkilen' på bruksbrev 1937,liten åpningsskade/bruksslit. (7.pkt)
Prima bruksbrev med 2 lette avtrykk av 4-RINGS '210' (Hylla i N.Trøndelag). Meget sjeldent,bare brukt 1933-35.
20ø Abel på prima 'MOTTAGELSESBEVIS' fra 'Oslo Majorstuen 23VI29'.
PERFIN 'PRO TEC' på 30ø Abel på brukbrev med logo fra 'Protector' sendt til Tyskland fra
'Bergen 30V29'. Meget sjelden perfin!
Hellig Olav på prima postkort fra 'Trøndelagsutstillingen Nidaros 29.7.30' som er Olsok-dagen.
Kortmotivet viser utstillingsområdet.
15ø H.Olav på prima kort fra 'Trøndelagsutstillingen Nidaros 5.8.30'.
Nordkapp I kompl. på konvolutt til Sveits fra 'Nordkapp Le Cap Nord 21.6 37'.
Komplett serie på konv. til Larvik, med innhold '15.7.33'. Ørliten skjold på 20ø.
Nordkapp I+Radiumhosp.på illustrert konv.fra 'Stryn 22VII33'.Meget dekorativt!
30ø Nordkapp single på prima postk. til USA fra 'Trondheim 13.7.36'.
30ø Nordkapp på konv. sendt til Stanley Gibbons i London!! - stemplet 'Hell 25VI32' 5 ganger!
Single 30ø på pen liten konv. til Sverige fra 'Nordkapp...10.7.35'.
20ø Nansen I på kort m/meget sjeldent spesialstpl.'Intern.Arkeologkongress 1936 Oslo'. Kortet
er sendt til Sverige.
Prima KRONET PH.'Båssvik' og sidestpl.'Risør 21.12.39'. Meget fin kvalitet.
201
Kronet posth. 'Koppangen' (i Lyngen) på prima bruksbrev til Trondheim, sidestpl. 'Senja221y
Tromsø F 6 V 43'. (7 pkt.)
To vakre luftpostbrev til SVEITS fra 'Eydehamn' 1940 med kombinerte 45ø-portofrankaturer
222/225
med tilsammen 4 Maudmerker.
232x34+22 Kr.171,50 porto på følgebrev for verdibrev fra 'Ålesund 29.10.42'. En større del av merkene
sitter på baksiden (2 stk.m/defekter må godtas på en utrolig frankering!). Ank.stpl.'Aukra
9+210
30.10.42' samt tysk Feldpost-Dienststelle-stpl.!
30-blokk 5kr. Løve på postverksblankett ('Melding'), svakt stpl.'Tromsø' til Narvik postkontor
232x30
med melding 'Porto til følgebrev 548'.
238+240,2 KRONET PH 'Tindelandsbakken' datert 1942 og 'Arnavik' fra samme tid. Det første ganske
sjeldent (7pkt). Begge fra Hordaland.
42
240+388 KRONET POSTH. 'Nisterud' med ditto sidestpl. på prima julekort.
KRONET PH. 'Fevang i Sandar' (Vestfold/ikke MR som angitt i NK). Hjemmelaget liten
245
takkekortkonv. m/innhold datert 1946.
KRONET PH 'Nerland i Hustad' (7 pkt) som sidestpl. på postkort med noe svakt datostpl.
245
'(Hust)ad ...44'.
Pent bruksbr.med KRON.PH 'Simadalen',sidestpl.'Eidfjord i Hordaland' 1941.
246
2x20ø fra FH20 på pent brev til CANADA. Det ene med øvre marg utagget, det andre med
246II/FH
nedre taggerad normalt ørlite beskåret.
1kr-5kr V på prima konv. stpl.'Oslo 26.8.42'. Merkepris 1525,289-92
London 17/5/43'. Komplett serie på konvolutt stpl. 'Oslo Br. 7.7.43'. Prima
333-338
372+373 Postkort fra 'Speiderbyen-Mandal 9-7-48' på kort m/sjeldent? gatemotiv. Lett hj.brekk.
OL 1952 på dekorkonv. med maskinstpl.'Holmenkollbakken 11.2.52'. 55ø ikke truffet av stpl.
409-09
og derfor stpl. m/torings 'Holmenkollbakken..'. + OL-oblat.
KPH 'Speiderleiren Rensådalen 1953'.To prima avtrykk på brev til Oslo, hvor det ble
418
omadressert til Trondheim m/frankeringsmaskintillegg 21.7.53.
Prima kort,speiderstpl.'Skånelägret NTO's Flickscoutförbund 4.8.54' frankert med norsk
419
frimerke og straffeportobelagt i 'Molde 6.8.54'. Morsom sak!
To brev med noe uvanlig postal behandling,det første i retur fra Tyskland, åpnet av
594,680
'Brevåpningskommisjonen for ubesørget post'/lukket med 4 røde oblater.
do
195
Tj.1b
Tjenestemerker.
3-str. på militært tjenestebrevkort (innkallingskort) med 4-RINGS nr.stpl.'879' fra Svanåsen i
Åmot, sidestpl.'Øksna' 1934. Meget sjeldent nr.stpl.!
500
300
200
500
(GI BUD)
200
200
300
0
250
200
300
200
300
300
200
500
400
500
400
400
300
300
250
400
250
500
400
400
200
200
350
200
200
500
4000
200
200
300
200
200
400
835
Tj.2+8b
836
Tj.4
837
Tj.25
838
839
840
841
Retur 1y
842
do
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
1y,2x
HALVERT 10ø brukt som 5ø plus 2/5ø på trykksakskonv.fra 'Brekke- bygd 16 VIII 30.' Horisontal
arkivfold i konvolutten. Sjeldent 'nødprovisorium'.
Pent brev stpl.'Jåberg 11VI31' påført '40/Kassebrev' i blått og med straffeporto 40ø løve II med
'T'-stpl. bak og stpl.'Oslo 11VI31' bak m/to ulike stpl.
HALVERT 20ø brukt som 10ø fra Hemsedal herredskasse, 'Hemsedal 22VI37'. Det kjennes noen
halveringer fra dette stedet. Bruksbrev med ørlite kantrufs.
Samling 48 brev + 1 stort klipp og en forside med tjenestemerker på brev 1926/37. (tj.1-8 og
21-28) Stort sett alle er forskjellige. Flere rek./verdibrev og multiple frank., også straffeporto
observert. Morsom samling.
Lot 50 brev med tjenestemerker, litt varierende og noen storformat, men også gode bancobrev
m/lange tjeneste og annet OK. Besiktige!
Lot 44 ulike brev med tjenestemrk.1926/83. Bl.a. lange 7ø, noen solkors inkl.rek.
Returmerker
Prima blekkrysset merke på konv. m/sidestpl.'Christiania 23 XI 81',- tidlig! Portopåskrift '20' i
blått, bak 'Bergen 22 XII 81' og 'Bekjendtgjordt'.
300
300
300
2000
300
300
1500
1500
Fargefriskt merke bundet med stpl.'Christiania 6 XI 82', returnert til Kristiania med påskr.
'Adressaten flyttet til Kristiania, hvor der, vides ikke.' Transitstpl.'Trøgstad Jernbst. 7.11.1882'
To returbrev. 'Som ubesörget' blekkrysset på konv. sidestpl.'Christiania 23XII81'. Merket litt
løst ellers pen kvalitet. 'Som uindlöst' mørk grønn med defekter på ellers pen konvolutt
sidestpl.'Christiania 9 XII 81'.
Skipspost og Jernbanepost.
Portofri sak med innvendig logo 'Fra Amtmanden i Nordlands Amt' skrevet i Bodø 28.3.1856 og
stemplet 'Nordland 31.3.1856' (t.II) på D/S Prinds Gustav nordgående på tur nr. 5 med
tilbakedatert stpl. etter avgang fra Bodø.
Helbrev stpl.'Tromsø 15.11.1859' sendt til Dverberg, transitstpl. 'Nordland 18.11.1859' (t.II).
Dette skal være såkalt 'Lofotendato' fra tur nr.33 i 1859 og således et meget sjeldent
skipspostbrev. Noe for lokalsamlere.
10ø-Bk.3-RINGS nr.'77' på helsak til Tyskland og ank.stpl.'Bremen 13.8.86'.Hj.brekk. '77' er
brukt på Vossebanen i dette tidsrom iflg. Tiemer.Teksten på kortet antyder strekn. SognefjordBergen? iflg.tysk hjemmelsmann.Vanskelig lesbart.
Bk.42 etcNK59x2 oppfrank.på 3ø dobbeltbrevk.4-RINGS '250' fra D/S Harald Hårfager til V.Gran
og returnert oppfrank. m/NK49IIx2 stpl.'Brandbo 22 X 96'. Raritet!
Bk39I stpl.'Brevik-Krsand S:B: 13VI 97': Prima dobbeltkort sendt til Tyskland, ank,stpl. Noen av
bokstavene i stemplet mangler, dog SJELDENT STEMPEL.
Prima russisk brevkort fra Archangelsk til Christiania med båtstempel fra ruten ArchhangelskVardø 18.V.1905 og med transitstpl.'Vardø' og ank.stpl. bak
Tysk dobbeltbrevk.brukt begge veier,-fra Norge stpl.'Kristiania-Bergen L 2 X 23' .
Meget morsomt stedskort skrevet i 'Kirkenes 9/7' (1937) frankert med finsk. merke åpenbart
Finsk-fr.
postlagt på D/S Nordstjernen og stpl.'Trondheim-Kirkenes U 11.7.37' og sendt til Oslo. Virkelig
artig sak!
'Ryfylke II B 1.2.41' (tidligste kjente avtrykk??) på prima postsakskonvolutt til postmesteren i
Stavanger. Meget sjeldent skipspoststempel.
'Bandaks Postexp'+do litra 'B'+uten tverrbjelker litra 'C' på 3 verdikart 1934/49.
44sk Oscar blekkr. på lite helbrev fra Namsos til Trondhjem, sidestpl. 'Nordland 19.6.1857'
(t.IV) ombord på Prinds Carl samme dag som det ble skrevet.
'Nordland 22.5.1866' (t.7) Ikke registrert på NK8 i Norgeskat.2008. En arkivbrekk kan spores i
8IIa t7.
merket, dog sjelden stempeldokumentasjon.
3-stripe 4sk våpen på konvolutt sendt som trippelvektig rek. fra 'Dønnæs 29.9. 1866' og
8IIa x3
sidestpl.'HMRFST.F.HMBRG 1.10.1866'. Konvolutten litt alderspåvirket, dog ganske uvanlig
brev.
Single 3sk3 på lite brevomslag HÅNDSKREVET 'Erknö 21/4 72' og 'Haster' til fogden i Søndmøre,
13K
transitstpl.'Aalesund 21.4.1872' bak. Et par rifter og noen arkivfolder i omslaget, kan også
spores i merket. Uvanlig skipsannullering.
4sk4 på liten trykt konkursmelding stpl.'Sannæssøen 1.5.1868' (2R) og sidestpl. 'HMRFST
14x
A.HMBRG 4.5.1866' ombord på D/S Finmarkens sydgående tur nr.14. Svakt spor etter
horisontal arkivfold i merket, likevel meget pent brev.
22x2+232x 1ø+3ø skravert oppfrank.på 5øBk til TYSKLAND fra 'Vestbanernes Postexp. 24 XII 83'. I hjørne
lett kuttet, likevel meget dekorativt. Ikke registr. i NK.
Prima kort fra Børtevand m/4-RINGS '74' (D/S Thelemarken) sidestpl. 'Vestbanernes Postexp.
77II
2IX06' send til Tyskland.
4-RINGS nr.stpl.'338' fra Brevik-Skienbanen på førsteklasses konvolutt med logo fra Skien,
77II
sendt til Risør.
4-RINGS '229' fra D/S Søndhordland,kortet skrevet i 'Ulven'(Ulvin+) 10.12.1910.
100
24x2+242+
KRONET PH.'D/S Grei' sidestpl.'Ålesund Br. 16.7.48' på pen konv. til England.
246
1000
400
1000
200
1000
500
1500
200
300
600
200
1000
1000
2000
500
500
300
200
300
250
300
864
246 etc
865
866
867
333-38
605
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
3 brev stpl. 'Østfoldbanen Ø.L.II'.Det ene 11.8.45 er tidligere enn Tiemers registr.av type III
men dårlig åpnet, det andre 28.5.46 akseptabelt. Det siste fra 1939 er defekt.
Lot 10 brev stpl. 'Norsk Skipspost Handelsflåten' 1943.
'Oslo-Stavanger C 1-3-70T.-705' på bruksbrev m/liten åpningsskade. (8 pkt.!)
Lot ca.200 brev med reisende skip/jernbanestpl.Vi noterte bl.a. 4-RINGS '379' fra D/S Storfjord
1902, pent 'Aamlibanen','Rørosbanen N.F' angivelig skrevet av Johan Falkberget (skriften kan
stemme!),'Randsfjordbanen...1891'. Forøvrig stor variasjon/noen i litt varierende kvaliteter.
Bør besiktiges.
Fra Tog. Samling 9 kort og brev. 3xtype 2, type 6,7,8,9,10 samt enda en avvikende type brukt
1940/ikke registrert?? Interessant samling
Lot 12 brev og kort med ulike reisende posteksp., samt en 4-blokk R.Kors stpl. 'Mo-Bodø'.
Noen småmorsomme ting og et med 6 pkt. og et 'KASSEBREV'med Postjub.1947 16.4.1947 fra
'Vestfoldbanen'.
Lot 28 brev/kort med reisende posteksp.stpl., bl.a et 'Oslo-Eidsvoll 2.8.57' som er senere enn
siste reg. i Tiemer. (7pkt). Ganske variert lot.
Lot 21 kort og brev med div. mest reisende posteksp.på skip 1902/28, nær alle sendt til
Tyskland. 1 sendt fra tysk torpedobåt og et med tysk marineskipspost- stpl. Variert lot med
flere pene avtrykk.
Lot 30 ulike brev/kort 1909/70 med diverse reisende posteksp. på skip. Vi noterte kronet
posthorn 'M/B Saudafjord', ellers variert lot i mest pen kvalitet.
Lot 15 brev og brevkort med ulike reisende skipsposteksp.
Brevlots og partier.
KARTONG med rundt 900 enheter,moderne FDC,brev med reklamestpl.(alene 3235,- iflg.Aunes
kat.),reklamepostkort og andre postkort, OL-konv./kort, diverse blanketter etc. Moderne FDC
med meget høyt pålydende/mange blokker!
Interessant lot ca.220 brev og helsaker 1880-åra/1940-åra, en god del er sendt til Tyskland.En
hel del småpent og noe litt bedre observert som flere oppfrank. med stolpeskriftmerker,brukt
dobbeltbrevk.1895 til USA etc., bra sensurbrev etc.
Lot 52 brev etc. 1853-1944. Meget variert og fin lot med mange litt bedre ting som NK46 til
Stettin, praktbrev NK4,sensurpost dels med litt artigere frankaturer, 7ø på vareprøvekonv. til
Sveits o.a. Dette må sees!
Lot ca.75 brev og FDC hvorav 38 censurbrev fra/til TYSKLAND med dels gode frankaturer. I
tillegg 20xTrygve Gran stpl. på papirbiter. Interessant lot!
ESKE med flere hundre brev mest ca.1910 til 1950-tallet. Mye svært blandet kval.med pene
ting innimellom. Vi fant flere bra brev med rederi- etterfrankering og 2 brev fra Grini med
sensur. Dette bør besiktiges nøye!
Samling 21 vesentlig ulike ufrankerte brev fra prefrim til stemplede porto- tall og andre
portopåskrifter, et par til/fra Norge. Periode 1834/1873, mest før 1855.
Lot 21 brev og 3 dok. 1840/70-åra inkl. bredrandet NK1 på brettet brev og 8 andre meget pene
skill.brev og 3 vakre prefrim. 1 artig brev til Hawaii 1938!
Drøyt 100 addressekort for pakker fra Danmark til Norge 1942/44, flere med utleveringskvitt.
og et par nødadressekort,alt i forbindelse med hjelpesendinger Noen av kortene er ferdig
påtrykt 'Den norske damekomite/gavepakker...' etc.
KASSETT med 7/800 allehånde brev og kort 'hele verden'. Vi så ca.30 S/H norske
storformatkort, Elvis Presley-kort etc. Store mengder 'hele verden'.
NORDKAPP. Lot 16 kort,de fleste til Tyskland 1912-37 hvorav 8 frankert med merker fra
Nordkapp I. Et single 30ø og et rek. med 30ø+3 andre merker.. Et med tysk paquebot-stempel
fra Bremen. Prima og uvanlig lot.
886
887
888
889
890
891
892
893
300
300
2500
1500
800
750
700
700
200
3000
2500
2250
2000
2000
1500
1500
1500
1500
1300
1000
884
885
300
Lot 16 dels noe bedre brev og kort 1878-1954.Et par sjeldne ting i litt redusert kval.,
bl.a.NK22x2+25+26 til DK!/ikke registrert i NK. Størstedelen sendt til utlandet. Må sees!
Lot 41 diverse brev fra prefrim til nyere kuriosa som 2 rek. med Bjørnson-Undsetbl. med
korrekt tilleggsfrank., 4 lykkebrev etc.
600/800 brev med frimerker, lesbare stempler, mange forskjellige, mye 1990-tallet, 'hele
Norge'. Endel bra frankatur observert.
BS-BBUSKERUD. Eske med flere hundre brev fra prefil til nyere. Et meget stort antall ulike
stempler. I tillegg en eske med stempelklipp 1950-90. Må besiktiges!
VESTFOLD. Anslagsvis 900 brev i normalformat,pent rundstpl.med enringsstpl. med
postnummer vesentlig 1977/78. Utmerket lot for stempelsamler.
Lot 63 brev og et postk. vesentlig til Danmark,de fleste mellom 1916/45 inkl.ett meget bra
frank.sensurbrev,13 rek/banco/ekspr.etc.Endel fra Lofoten. Bør sees!
'Illustrert Filateli'. Samling 20 postkort, hvorav 2 flotte kolorerte 'Hilsen Fra...' samt 19 brev og
kort med matchende stempler! - dette må besiktiges!
ESKE med over 450 rekommand.brev, mest 1980-tallet. Lange/noen store konv.
Lot 19 brev til USA (+2 USA-brev), bl.a. NK54I single til Illinois., 1 flott rek. 1937 med 10c
straffeporto og annet småmorsomt.
Lot ca.400 brev fra prefrim til Frankrike til 1950/60-tallet.Noen OK skillings- brev, kronet
posthorn og feltpoststempler observert. Sent innlevert, besiktige!
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
894
895
896
897
Lot 30 brev inkl. endel sensurpost og noen FDC 1921-54, inkl. Universitetet, Quisling.
1.2.42,rek.brev m/2x20ø Nordkapp og annet, nær alt sendt til Sverige.
Album med 31 enheter, mest brev, 1 Hortens-kort og noen minneblokker etc. Bl.a. NK1 på
brev/litt smalrandet, sort 'Frederiksværn' prefil., endel stolpeskr.
Lot ca.50 allehånde forsendelser+noen få klipp og noen løse merker inkl. LUX- stpl. 1890-åra til
nyere, noen utenlandske innimellom. bl.a. fra Island til Norge 1898!, endel polar-material,
noen uvanligere spesialstpl. 1930/44 etc. MÅ SEES.
Lot 87 postkort med stort sett stempel fra mindre steder inkl. kronet posth., vesentlig i
gammelt format. Besiktige!
900
800
750
750
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
600
Samling 19 brev 1877/1919 montert med spesifikasjoner. Diverse røde 10ø fra NK25/100, bl.a.
37I og 53VIIt2. Likeså et noe medtatt brev med NK22+41x3+42x2 til England.
Lot over 160 bruksbrev 1920-50-tallet samt ca.10 postkort hvorav noen gode stedskort fra
Osen/Brummunddalen. Mye brukspost fra Osen, noen få utenl. bl.a. med straffeporto og et fra
Island til Norge 1944. (+ liten pose m/klipp)
KARTONG med ca. 3000 brev 1925-2005 inkl. litt julekort. Hele landet inkl. småsteder. Gunstig
fra innleverer!
Lot 10 ulike brev og FDC 1864/1964. Pent brev m/NK8I fra 'Vadsø', FDC Maud,Quisling 1.2.42
m/PAR,2xNorwex 1955, Lykkebrev og annet. Fin lot!
Lot 21 brev fra førfilateli til 1965. Fin og variert lot m/bl.a. Kronet posth.,polkort,skillingsbrev
og mange småpene ting, flere fra Møre.
Perm med 13 gamle kort hvorav et med 4-RINGS '642' fra Skjelsbu i Hvaler. I tillegg en hel del
minneblokker og annet. Bør sees.
ESKE med noen hundre brev 1890-tallet/1950-tallet med diverse stempler, god spredning og
knapt dubletter! En mengde mindre steder.
VESTFOLD.Ca.75 brev fra prefrim-moderne i ringperm,noen 'Sande i Jarlsberg'.
VESTFOLD. Perm med over 120 brev/kort fra 1860-moderne. Bør sees.
ESKE med ca.1000 brev med lesbare stempler 1982 fra 'hele landet'.
ESKE med flere hundre brev med maskinstempler med reklametekst 1920-90, mest småformat
med noen storformat innimellom. Må besiktiges.
Lot 20 brev 1861/1938 (+4 utenlandske). Et par pene 3sk. posth.-brev og diverse.
ESKE med 1500 brev i normalformat med et stort utvalg maskinstempler fra en mengde steder,
mest 1990-tallet.
Lot 16 eldre FDC 1941/61 og 15 diverse brev fra pent NK8 til polkort og sensurbrev, samt noe
diverse kuriosa som må sees!
Lot 6 bancobrev 1894-1920. Det ene med 3xNK53VIII og et med NK54V fra 'Søndre Osen'! og
et fra 'Søndre Trysil 5VII05'.
Album med ca.70 'brevkuriosa', inkl. noen få utenlandske/ser ut til å være av det bedre slaget! Dette kan ikke beskrives,- må sees!
ESKE med noen hundre brev, gammelt og nyere, bl.a. fra Hamburg til Laurvig 1852, endel
verdibrev etc. Besiktige!
Lot 17 brev til Sverige og Island 1950-tallet, bl.a. med Nordkapp IV og V og et med OL 1952
påstpl. 'Olympiakvarter II' i lillarød farge.
Lot 40 brev/kort,vesentlig 1933/44 og størsteparten med stempler fra Arendal/
Tvedestrandsområdet.Bra variasjon.I tillegg 10 private fotos 1917/19 laget som
postkort/postalt brukte, det ene trolig med Brevik-motiv i bakgrunnen, ellers ?
Lot 11 brev 1894/1921 hvorav 4 stk. med 20mm, et med 53VIII og et med par av 53VI,alle
sendt til Trysil, det ene fra 'Nybergsund' m/'Tryssil 25VII05' bak.
Lot 22 brev mest 1920-40-tallet, bl.a. pent kronet posthorn, et bancobrev med 3xNK124, noen
fra 'Oslo Stortinget', endel småmorsomt.
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
350
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
ESKE med 6/700 brev fra 'hele landet' m/lesbare stpl., stort sett alt? fra 1982. Besiktige!
Lot 11 brev 1894/1905 med diverse flotte reklame-logoer.Kvalit.svinger litt fra praktbrev til
defekt frimerke. 9 har reklame-baksider! Et er med 53VIII.
SKOESKE med over 500 brev fra 1990-tallet med lesbare stempler.
ESKE med brev med flere hundre ulike frankeringsmaskin-avtr. 1930-90-åra.
Lot 116 brev/helsaker mest 1890/1930-åra m/diverse stempler. Ganske rik stempelflora men
noe blandet kvalitet innimellom. Må besiktiges!
ESKE med rek.brev til samme firma 1981-82. Ca 100 i vanlig format samt 40 noe større og i
tillegg 20 nyere rek.brev. God spredning på stempler.
'SKOGER'. Liten hjemstedssamling. 8 ulike stempler på brev og kort samt et klipp med
HJELPESTEMPEL 24.2.45.
I overkant av 350 brev med maskinstpl. m/tekst, mest 1960-80-åra.
REGION 1000. Eske med flere hundre noe nyere brev med diverse stempler.
POSTKORT (POSTCARDS).
3 kartongkort av 'Axel Ender', 2 i lite format, det ene med ørlite kantskrap men brukt så tidlig
som 1889!! iflg. hilsen bak.
Prima kartongkort med glitterbelegg, brukt 1893. '...Brandelius'. Tidlig kort!
350
300
300
300
300
250
(GI BUD)
200
0
250
200
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
3 vakre kartongk.av 'Emil Åberg','Knud Larson','Hans Dahl'. 2 brukt 1893/96.
Prima kartongkort av 'Aa.Stray', brukt 1894. 3 jenter kaster snøball på 1 gutt.
2 vakre kartongk.av 'Hjalmar Johanssen'/brukt 1894,flekk bak og av '..Wergeland'.
Prima kartongkort av 'Aug.Johannessen', brukt 1895.
3 prima kartongk.av 'S.Jørgensen','Aug.Joh.','Jan van Beers', 2 brukt 1895/96.
Prima kartongk.av 'N.Bergslien'. Nisse som spiller på lur. Trykt julehilsen bak.
3 ulike vakre kartongkort av Wilh. Peters. Det ene har noen ørsmå avskrap.
Vakkert kartongkort av 'Jenny Nyström'. På skøytebanen, prima brukt.
Prima kartongkort av 'Jenny Nyström' med trykt julehilsen bak.
2 prima kartongkort av 'F.F.Eckersberg', ubrukte.
3 vakre kartongkort av ulike kunstnere, alle med postkort-bakside.
Lot 55 kartongk., både store og små. Motivmessig svært mye bra, men alle har vært innklebet i
album og har mer eller mindre skadet bakside/kleberester bak.
4-bilders lito 'Hilsen fra Norge' med påtrykt 'Godt Nytaar 1891....' utgitt av F.Beyer i Bergen,
sendt til Tyskland 28.XII.90. MEGET TIDLIG POSTKORT!
3-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Norge' sendt til Tyskland frankert med NK53VI fra 'Kristiania
20VII92.' Ank.stpl. MEGET TIDLIG POSTKORT!
Vakkert kolor.4-bilders lito 'Hilsen fra Trondhjem', brukt med NK52IV (1893?)
Vakkert 3-bilders kolor.'Hilsen fra Trondhjem',brukt 1897 til NL.Minimal hj.br.
Prima, noe uvanligere 4-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Christiania'.
3 ulike kolor.litos 'Hilsen fra Christiania', alle brukt 1878/98. Ørlite smuss etc.
4-bilders kolor.lito 'Hilsen fra Nordkap' sendt til FINLAND 1899. Svak patina.
4-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Trondhjem' brukt 1899. Svak patina/smuss.
3-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Aalesund' brukt 1899. Frimerket fjernet.
Flott 3-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Orginal-Pilsen', brukt 1900. Meget sjeldent kort!
Vakkert 3-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Christiania ' (no.1788), brukt 1900.
Prima 3-bilders kolor.lito 'Hilsen fra Bergen' sendt til Tyskland 1900. (No.1528)
Pent 3-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Ringerike'. (No.1537)
Vakkert 3-bilders kolorert 'Hilsen fra Norge', brukt 1900. (Frim.fjernet/ litt smuss bak).
Prima 3-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Tromsø' brukt 1900 til Østerrike.
3-bilders sort/hvitt 'Hilsen fra Nordland', ubrukt, ca.1900.
3-bilders kolorert hilsen-fra -lignende kort 'Söndmör' fra Søndmøre Damskipsselskap. Noen
småbrekk som ikke skjemmer mye.
To-bilders S/H 'Hilsen fra Geiranger' brukt 1900 med trykt 'Brev-Kort' bakside.!
Prima 3-bilders S/H 'Hilsen fra Geiranger', prima ubrukt ca.1900.
Vakkert 4-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Nordkap', brukt 1901.
3-bilders kolor.lito 'Hilsen fra Romsdalen' brukt 1901.Ørlite smuss,dog uvanlig.
Vakkert 4-bilders kolor.lito 'Hilsen fra Christiansund.N' (No.1673) brukt 1901.
3 kolorerte 'Hilsen Fra...'-kort, alle med kvalitetsmangler.
3-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Christiania' m/'lys i vinduer etc' (svak brekk) samt et S/H 4bilders 'Hilsen fra Norge'.
Vakkert og uvanlig kolor.lito 'Hilsen fra Bergen' postlagt ombord på tysk båt, 'MarineSchiffspost Nor.37 9.2.02' (Fra 1.12-12.12. på tur Kiel-Bergen-Kiel).
2-bilders kolor.lito 'Hilsen fra Christiansund' (Herlofsens boghandel) brukt 1903.
2-bilders kolorert lito 'Hilsen fra Aalesund' brukt 1903. Svak horisontal brekk.
Skuespillere på Akershus Festning 1907, brukt 1907.
OSLO. Lot 120 storformat, noen få sort/hvitt.
OSLO. Lot 56 småformat.
OSLO. Lot 24 små- og 53 storformat.
OSLO. Lot 32 små- og 92 storformat.
OSLO. Lot 60 småformat.
OSLO - KRISTIANIA. Lot 52 småformat.
OSLO - KRISTIANIA. Lot 81 småformat.
'Lillestrøm'.Flott kolorert kort med forsidefrank. 1909 til Frankrike. Ørl.hj.br.
'Solberg Skole' (i Ås?) Pent ubrukt gammelt kort.
AKERSHUS. Lot 4 små- og 43 storformat.
Lot 4 ulike,noe uvanl.Akershus-kort. Nannestad,Eidsvold,Høvik,Skaugumsåsen.
To mapper. 'Skaugum.Norges kronprinspars bolig' postgått 1929, samt en med patriotisk
flaggomslag, '10 dager av Norges Historie, 7de-17de mai 1845'.
Kongen åpner Østfoldutstillingen 1930, prima, brukt i Sarpsborg 1931.
ØSTFOLD. Lot 12 små- og 67 storformat.
ØSTFOLD. Lot 7 små- og 44 storformat.
Lot 7 Østfold-kort.Noen meget bra motiver? -et par med kvalitetsanmerkninger.
HORTEN. 1 gammelt fotokort fra havna m/båt og masse folk, datert 1903, samt et storformat
sort/hvitt stpl.'Horten-Skoppum 2 V 39'.
LARVIK. 10 prima ulike kort med ramme. (Abel.serien),
VESTFOLD. Lot 4 små- og 93 storformat.
VESTFOLD. Lot 4 små- og 50 storformat.
BUSKERUD. Lot 3 små- og 70 storformat.
300
200
200
200
300
200
250
200
200
250
300
1000
500
400
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
200
200
200
300
200
150
250
400
200
200
200
150
200
150
0
150
0
200
200
300
0
150
200
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
300
150
0
400
500
400
500
500
500
400
150
200
600
200
0
0
800
750
300
200
500
750
450
500
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
BUSKERUD. Lot 7 små- og 61 storformat.
BUSKERUD. Lot 5 små- og 55 storformat.
BUSKERUD. Lot 4 små- og 25 storformat.
BUSKERUD. Lot. 5 små-, 72 storformat og 1 stereokort.
BUSKERUID. Lot 180 fargekort fra 1970-tallet, alle ubrukte. (Normann).
'Vaalebro' (i Ringebu), prima, brukt 1906 til Paris.
GJØVIK Lot 7 ulike gamle Gjøvik-kort, noen uvanlige!
Prima 3-bilders reklamekort fra M.Madslangrud på Dokka. Trolig sjeldent kort!
OPPLAND. Lot 8 små - + 51 stor-format.
OPPLAND. Lot 10 små- og 77 storformat.
OPPLAND. Lot 5 små- og 47 storformat.
OPPLAND. Lot 13 små- og 110 storformat.
OPPLAND. Lot 10 små- og 52 storformat.
OPPLAND. Lot 5 små- og 62 storformat.
OPPLAND. Lot 9 små- og 63 storformat.
OPPLAND. Lot 6 små- og 84 storformat.
OPPLAND. Lot 12 små- og 51 storformat.
OPPLAND. Lot 7 små- og 65 storformat.
OPPLAND. Lot 7 små- og 70 storformat.
OPPLAND. Lot 250 fargekort fra 1970-tallet, alle ubrukte. (Normann).
'Kongsvinger Jernbanestasjon ', pent bruk 1908. Gammelt lok. og mange spor.
'Bergseng stasjon' - med tog og folk på stasjonen, ubrukt, ca.1910. Sjeldent kort.
'Parti ved Kverndalen Jernbanest.' Prima brukt 1902 m/lokalporto.
Tønset jernbanestasjon, prima brukt 1918.
HEDMARK. Lot 4 små- og 62 storformat. En del sort/hvitt.
HEDMARK. Lot 5 små- og 63 storformat.
HEDMARK. Lot 81 storformat.
HEDMARK. Lot 44 storformat.
HEDMARK. Lot 5 små- og 65 storformat.
HEDMARK. Lot 3 små- og 34 storformat.
HEDMARK. Lot 4 små- og 58 storformat.
HEDMARK. Lot 230 fargekort fra 1970-tallet, alle ubrukte. (Normann).
Skien-Porsgrunn-Kragerø. 25 ulike i gammelt format, noen meget bra motiver?
4-bilders S/H kort fra Tinn ('Hilsen fra Norge') stpl.'Vestfjorddalen 1901.
SKIEN. 2 ulike kort 'Fra Kongebesøket 1907', prima. Det ene brukt 1908.
PORSGRUND. Jernbanelinje med tog og villabebyggelse. Prima.
TELEMARK. Lot 10 små- og 64 storformat.
TELEMARK. Lot 7 små- og 50 storformat.
TELEMARK. Lot 4 små- og 61 storformat.
TELEMARK. Lot 10 små- og 67 storformat.
AGDER. Lot 3 små- og 45 storformat.
AGDER. Lot 5 små- og 51 storformat.
AGDER. Lot 5 små- og 70 storformat.
AGDER. Lot 3 små- og 54 storformat.
'Flekkefjord, Badehuset', brukt 1911 til Tyskland.
Prima nissekort, 'Julehilsen fra Stavanger' brukt i Stavanger 1933 med 2x10ø HEFTEMERKER
(NK100Bv+Bh) sendt til England.
ROGALAND. Lot 5 små- og 41 storformat.
ROGALAND. Lot 4 små- og 60 storformat.
ROGALAND. 9 ubr.kort fra Maldemoen (1 Gimlemoen), nøytralitetsvakt 1914.
D/S 'Herland' ved kai+ gammel bil. Kolorert, litt smuss.
'Bilfergen Folgefonn'.Flott S/H kaimotiv, gamle biler og busser og folk, 1952.
HORDALAND. Lot 16 små- og 69 storformat.
HORDALAND. Lot 23 små- og 61 storformat.
HORDALAND. Lot 20 små- og 58 storformat.
'Dampbaaden Loen efter ulykken'. Prima ubrukt, fra 1906. Trolig sjeldent kort!
SOGN OG FJORDANE. Lot 22 små- og 89 storformat.
SOGN OG FJORDANE. Lot 17 små- og 108 storformat.
SOGN OG FJORDANE. Lot 16 små- og 94 storformat.
SOGN OG FJORDANE. Lot 24 små- og 76 storformat.
SOGN OG FJORDANE. Lot 22 små- og 81 storformat.
Lot 9 kort fra Møre&Romsdal i gammelt format, prima. Noen trolig meget bra!
'Todalsøra', prima brukt i 'Todal' 1939.
ROMSDAL. 4 prima ubrukte kolor.kort ca.1900 utgitt av 'The Empire Hotels.'
Stort norsk flagg + gatemotiv, trolig fra Christianssund, sendt til Østerrike 1905.
'Parti af Toldbodgaden' (Aalesund ?), prima ubrukt ca.1910
'Aandalsnes '. Prima nærbilde m/Romsdals Bokhandel til venstre. Ubrukt.
'Aandalsnes'. Prima kort fra det gamle sentrum med folk i gaten, ubrukt
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
600
500
300
600
700
150
300
200
500
600
500
750
500
500
500
600
500
500
500
1000
0
300
200
200
600
600
700
300
600
400
500
1000
750
0
150
0
500
500
500
600
600
600
750
600
150
200
500
500
250
0
0
500
400
600
250
750
750
750
750
750
300
150
150
150
150
200
200
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
KRISTIANSUND. Lot 29 kort i gammelt format, noen i farger, samt 1 S/H storformat. 1 koloret
'Hilsen fra...' m/brekk som knapt synes forfra (tapet bak). Mange fine gatemotiv/nærmotiver.
Dette ser meget bra ut.
ÅLESUND. Lot 12 kort i småformat,derav 3 i farger/et flott havnemotiv.Fin lot.
MØRE OG ROMSDAL. Lot 13 små- og 56 storformat.
MØRE OG ROMSDAL. Lot 8 små- og 57 storformat.
MØRE OG ROMSDAL. Lot 3 små- og 67 storformat.
MØRE OG ROMSDAL. Lot 19 små- og 27 storformat.
MØRE OG ROMSDAL. Lot 40 kort. 6 små, 26 storformat S/H og 8 fargekort. Både jernbane og
skipskai finnes (Tomrefjord Handelslag + båt ved kaia).
SUNNMØRE. Lot 19 stk.i storformat hvorav 14 stk. sort/hvitt. Ser meget bra ut.
SUNNMØRE. Lot 16 kort i småformat. Ser meget bra ut, bl.a.Larsnes,Sjøholt,
Tafjord,Valldal,Volda vinduskort.
1000
400
700
650
650
750
600
300
500
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
500
NORDMØRE. Lot 16 kort i gammelt format + 1 S/H storformat. Mange meget bra motiver.
TRØNDELAG. Lot 11 små- og 52 storformat.
TRØNDELAG. Lot 13 små- og 59 storformat.
TRØNDELAG. Lot 12 små- og 43 storformat.
TRØNDELAG. Lot 13 små- og 50 storformat.
TRØNDELAG. Lot 14 små- og 51 storformat.
'Fra Værnes. Nordmørsleiren', prima ubrukt, ca.1910.
'Fra Moen - Nordmörsleiren paa Værnes.' Prima, ubrukt ca.1910.
'Henningsvær i Lofoten'. Prima kolorert kort ca. 1910.
'Bodø'. Prima gatemotiv med folk, ca 1910. Ubrukt.
NORDLAND. Lot 10 små- og 51 storformat.
NORDLAND. Lot 4 små- og 53 storformat.
NORDLAND. Lot 3 små- og 59 storformat.
NORDLAND. Lot 3 små- og 60 storformat.
NORDLAND. Lot 4 små- og 47 storformat.
NORDLAND. 4 små- og 26 storformat.
NORDLAND. Lot 2 små- og 65 storformat.
NORDLAND. Lot 9 små- og 41 storformat.
'Tromsö. Parti af Storgaden'. Meget fint kolorert motiv, sendt til England 1909.
Nydelig kolor.kort fra gatehjørne, viser 'Claus Andersen'-s forretn.i nærbilde.
TROMS - FINNMARK. Lot 12 små- og 85 storformat.
TROMS - FINNMARK. Lot 23 små- og 66 storformat.
TROMS - FINNMARK. Lot 12 små- og 81 storformat.
TROMS - FINNMARK. Lot 5 små- og 92 storformat.
TROMS - FINNMARK. Lot 5 små- og 74 storformat.
HAMMERFEST. 'Grönevoldsgate'. trolig rundt 1900. Postkort med reklamebakside! Svak smuss,
men motivet ser meget bra ut!
Prima kolor.kort fra 'A/S Sydvarangers lastekai,Kirkenes.'.Ubrukt.Trolig sjeldent!
'Kirkegaten i Hammerfest.' Prima ubrukt 1910/20-tallet.
'En turistdag i Hammerfest'. Prima ubrukt, en mengde folk i gaten.
'Vadsø'. Prima gatemotiv, prima ubrukt. 1910-20-tallet.
'Fra Kirkenes'. Prima gatemotiv, brukt 1921/frim. fjernet. Trolig sjeldent!
'En vinterdag i Hammerfest', prima brukt 1925 til England.
'Vadsø'. Prima gatemotiv, brukt 1920-tallet til England.
Gamle 'S.S.Bergensfjord'. Noe uvanlig kort, nattfoto!
'Fram i Stavanger 1902.' Prima.
'D/S Sigurd Jarl' under full damp, ubrukt 1920-tallet. Ørliten hj.brekk.
'Ariadne', fra Bergen under full damp. Prima, ubrukt 1920-tallet.
Hurtigruta. 4 stk. S/H og et fargekort i storformat, minst 3 ulike båter. 1 m/rift.
'D/S Lyngen' prima, brukt 1959 m/bl.a. 'Svalbardruten T.F.D.S.' kronet posth.
BÅTER. Lot 7 små- og 18 storformat., inkl. noen utenlandske.
BÅTER. Lot 5 små- og 13 storformat, noen utenlandske.
BÅTER. Lot 12 små- og 22 storformat, - noen utenlandske.
FLY. To prima kolor. tyske kort. 1xJunkers og et fra Lufthansa 1927 med tekst til åpningen av
luftpostruten Stettin-København-Gøteborg-Oslo 17.Juli 1927!
FLY. Lot 19 kort vesentlig av noe nyere dato. Alle ulike.
SAMER. 8 ulike kort i storformat, hvorav 3 i sort/hvitt.
'Björnsons begravelse' sendt til Russland 1910. Uvanlig!
To stk. Kaptein Vom, 1xNorsk Arbeide (ubrukt) og komplett serie (8) 'Sur og Søt' i
originalmappe.
Prima Aukrust-kort m/rød nisselue brukt i 'Spjotsodd' 1941.
JERNBANE. 9 småformat+1 storform. 1 fra 'Rasten' 2 fra 'Rena'. Et par m/feil.
HAMAR. Samling 337 kort i album. 87 er i gammelt format, 136 stk. i sort/hvitt storformat. Av
fargekortene finnes flere fra tidlig periode bl.a med gamle biler og busser og Skibladner.
Størstedelen har klebemerker bak
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
500
600
500
500
500
0
0
150
150
450
450
500
500
500
300
450
400
200
0
700
800
800
800
650
200
200
150
200
200
250
150
200
0
200
200
0
0
200
500
400
500
0
500
0
200
250
0
500
7500
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
TØNSBERG. Samling 128 sort/hvitt kort (noen få i farger) hvorav 80 stk. i gammelt format, alt
innsatt i perm. MÅ SEES.
528 gamle kort m/allehånde motiver i gml. album (16 stk.vedlagt løse), trolig alle postalt
brukte.Vi talte ca.155 norske stedskort av diverse slag. BESIKTIGE!
Lot ca.200 postk.,vesentlig stedskort, men noen få andre motiver inkl. Noen få svenske o.a.
kort finnes. Blandet gammelt format/storformat, mest S/H. Må sees.
Lot ca.100 gamle kort hvorav 39 dels gode stedskort, mange fra Farsund og områdene innover
Rogaland og litt ellers V.Agder etc. Det meste er postgått. Noen få utenlandske innimellom.
MÅ SEES!
MYNTKORT. Interessant samling 43 ulike fra 'hele verden' inkl. Skandinavia.
Lot 235 vesentlig stedsk.hvorav 78 er i tidlig storformat. 28 av disse er skrevet av tysk soldat i
Norge 1943 og 18 sendt som 'Feldpost'! Ellers assortert lot.
Lot ca. 170 stedskort hvorav 41 i gammelt format, 47 S/H storformat og resten i farger. En del
interessante S/H-kort observert.
TØNSBERG. Samling 120 kort hvorav 48 stk. i gammelt format og 24 sort/hvitt storformat.
Flere fine gamle gate-og havnemotiver.
Lot 53 gamle kort, bortimot alle er stedskort, et par patriotiske motiver. Et par er fra
Spitsbergen, flere fra Trondhjem og Nord-Norge. Flere bra motiver.
DRAMMEN. Lot 82 gamle stedskort, noen litt dublisert, alle ubrukte. Flere av motivene ser
riktig interessante ut! - bør sees.
SKOESKE med anslagsvis 500 norske stedskort. En større del er storformat, hvorav noe
sort/hvitt. 'Hele Norge',- må sees.
Anslagsvis 300 stedskort av alle sorter, 'hele Norge'. Noe varierende kvalitet.
Anslagsvis 300 stedsk.fra 'hele Norge'. Store og små,S/H og farger. Noen m/feil.
Lot ca.145 stedskort hvorav 50 i S/H stoformat, resten før 1940. Assortert lot.
TROMSØ. 53 gamle småformatkort. Noen motiver ser meget bra ut. Må sees.
TØNSBERG. Samling 66 sort/hvitt storformatkort i perm. Noe meget uvanlig?
TROMS (noen Narvik innimellom). Lot 120 stk. kort, en god del storformat inkl. S/H, noen
småformat innimellom. Besiktige!
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
2000
2000
2000
2000
2000
1750
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1200
1000
1000
1000
1134
1135
2500
Ca. 165 diverse postkort inkl. noen utenlandske men også en god del norske stedskort både i
gammelt format og nyere sort/hvitt. Noe bra som D/S Midnatsol brukt 1935. Må besiktiges.
156 gamle allehånde kort i gammel album, hvorav 36 er stedskort for en stor del fra Larvik. Må
besiktiges!
96 gamle kort i gammel album. Allehånde motiver, hvorav ca. 40 stedskort og derav ca. 25
ulike kort fra gamle Larvik med mange fine motiver.
PATRIOTISKE MOTIVER. Samling 38 kort fra 1905/1914, flertallet flotte kolorerte, mange med
flagg og riksvåpen, noen med historiske personer/møter.
119 allehånde postk.,vesentlig i gammelt format.27 stedskort og 7 patriotiske motiver samt et
og annet signert kort. Mye fra Elverum-Hernes-området.
Samling 68 mest gamle kort som viser SELER OG HVALROSSER (noen få andre polare dyr).
Morsom og attraktiv samling!
Lot over 400 stedskort fra 'hele Norge', mye storformat med S/H innimellom, men også endel
småformat med gode motiver observert. Gunstig!
ESKE med 7/800 kort,eldre og nyere.En god del stedskort observert,- i 12.time!
Lot 326 stedskort, vesentlig storformat men endel sort/hvitt innimellom. En hel del er fra
Troms/Finnmark. En god del kort har stiftehull og arkivhull, men finsortering gir endel prima
kort innimellom. Må besiktiges.
Lot 137 stedskort, en del er S/H hvorav et meget bra fra ferjestedet i Sørfold.
Lot 53 kort inkl.19 gamle stedskort+11 S/H storformat stedsko.,noen kongekort og 1
kartongkort. Mye Rogaland/Suldal, noen med litt smuss/patina. Bør sees!
Noe over 600 allehånde norske postk., størstedelen i gammelt format. Besiktige!
Lot 74 postkort i vesentlig gammelt format, nær alt er stedskort, stort sett alle de brukte er
sendt til Tyskland, ett med 20ø Radium. Bør besiktiges.
Lot 79 stedskort i vesentlig S/H storformat. Noen bra? Telemarksmotiver, noen Tr.heim, et
flott båtkort av M/S Taimyr. Må besiktiges.
Lot 400 mest julekort, størstedelen storformat. KPH observert.
19 gamle stedsk.,hvorav 2 S/H 'Hilsen Fra.',fint gammelt Porsgrunnsmotiv,, noen
jernbanemotiv og gml.Holmenkollbanen, flere fra gamle Trondhjem.
Lot 15 gamle stedskort, et fra Spitsbergen med ovalt '...Kong Harald bak. Et par meget bra
motiver innimellom.
20 ulike båter fra Nord-Europa inkl.Norge,både cruiseskip og rutebåter.Må sees!
TØNSBERG. 60 storformat-kort, hvorav 30 stk. sort/hvitt i liten fotoalbum.
TJØMØ,HVASSER&BRØTSØ. Liten samling 26 ulike kort, hvorav 14 gamle S/H og 8 storformat
S/H.
Ca.35 vesentl.kort(et par reklamekort)Blanding av stedskort/noen meget bra!,
kartongkort,nisser og kunstnerkort og noen utenlandske sendt til Norge. Må sees!
Lot ca.40 mest stedskort/et par reklamekort + 6 fine signerte kunstnerkort. 21 stk. er i
storformat, nær alt S/H. Må besiktiges.
1000
1000
1000
900
800
800
800
750
750
750
750
750
600
600
600
600
500
500
500
500
500
234 nyere fargekort fra 'hele Norge'.
Lot 346 mest julekort, vesentlig storformat.
ESKE med ca.360 allehånde utenlandske postkort, en stor del er stedskort. Det medfølger noen
souvenirmapper med div. kort.
Album med 300 forskjellige 'Liebig Chromos' små, kolorerte reklamekort med motiver fra hele
verdens fauna.
Gammelt album norske kongekort + 3 album diverse. Må besiktiges!
5 gamle album, stedskort, romantiske kort og diverse annet, noe Norge, forøvrig England,
Tyskland etc. Sent innlevert, ikke vurdert.
5 meget tykke gamle album med bl.a. humor/romantiske kort og stedskort, både Norge og
utland. Meget sent innlevert, ikke vurdert.
Lot 107 kort med damer&romantikk,barn,engler. 1xBokken Lasson, gamle moter!
Samling 17 kirker fra TELEMARK, 1930-åra, alle ubrukte.
Lot 38 brevkort,postkort etc mest rundt 1910-30. Vi noterte noen gode postkort- motiv,bl.a.
fra Fredly i Salten og noen brevk. m/uvanlig fin firmareklame.
Lot 74 stedskort i mest storformat hvorav noen S/H. I tillegg 37 nyere utenlandske kort.
22 gamle postkort, noen med kleberemser bak. Et prima fra Greisdalen/uvanlig?
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
Lot 69 ulike kort i storformat fra tidligste fargeperiode, 2-3 S/H innimellom, alle ubrukte.
2 kort 'Fra Böndernes Uge, Jubilæumsutstillingen' (1907) og 4 ulike kort fra den 12.
Alm.Landbrugsudstilling, Kristiania 1907.
ESKE med ca. 400 allehånde kort, eldre og nyere.
ESKE med noen hundre gamle og nyere kort, allehånde.
Lot 90 allehånde postkort, derav 17 stedskort, dels storformat. Vi noterte et trolig meget bra
Risørmotiv i småformat. Må sees.
Lot 20 nyere nissekort og 78 andre julekort samt 5 gamle bunadskort hvorav ett frankert
m/NK74 single, samt et 'Cranner'-kort datert 1942.
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
Can.-fr.
1177
1178
1179
1180
500
500
500
500
350
350
350
300
300
300
300
300
300
300
(GI BUD)
KRIGSPOST (WAR TIME ITEMS).
Konv.stpl.'Trondhjem 15.2.16' påskrevet 'Kriegsgefangenensendung' og med rød 'PASSERER'etikett klebet rundt øvre kant+et noe utydelig stpl.bak. Sjelden!
Prima brev stpl. 'Toronto-Little Norway Ont. No.24 41' sendt lokalt.
3 tyske feltpostbrev i Norge 1941/43. To prima rekommanderte og det siste med
datostpl.'Åndalsnes 25IX41' i tillegg til feltpoststempelet.
Rekommand.tysk 'Portofreie Dienstsache/Einschreiben!' fra 'Arendal 10.12.42', sendt
lokalt(vareprøvekonv?)fra 'Dienststelle Feldpostnr.23965' (infanteridiv.214)
Prima SS-Feltpostbrev 15.6.42 fra 'Feldpostnr. 33576D' (SS panser-grenader- regim.
Germania)til Sandefjord fra norsk frivillig på tysk side.Tysk sensurstr. bak og rødt sensurstpl.'SSFeldpostprüfstelle 3 geprüft'. Prima avtrykk.
Prima tysk feltpostbrev fra 'Feldpost J 17.12.43' til Oslo med prima rødt passerstempel 'FN1' i
sirkel. Meget sjeldent sensurstpl. i denne kvaliteten
GB-frank.
1182
do
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
SF-frank.
0
500
300
200
200
750
1000
400
Tysk-fr.
1181
1190
1191
500
500
500
2xtysk blått 'Luftfeldpost'-merke på konv.stpl.'Feldpost 14.6.43' fra SS-soldat ved Feltpostnr.
'0004B' til norsk sykesøster ved 'Feldpostnr.L19292' som var 'LG. San.Park Oslo'.
Rammestpl.'Einheit des Empfängers nimmt z.Z. nicht am Luftfeldpostdienst teil....'
Bruksbrev, litt dårlig åpnet/merket med mangler, stpl.'Norwegian Army Field Post Office 14
SEP 1943'. Avsender var norsk sersjant Abrahamsen i den norske brigade.
K.Formularbrev fra Norges Røde Kors (trykt i rødt) m/meddelelse fra Bergen 25-5-43 til
England og returnert med svar bak. 2 ulike britiske sensurstpl.
Julekort fra 'OFLAG XXIc' som viser norsk vinter+norsk+polsk flagg og dato '25-XII-1942'. Bak
påskrev.hilsen fra polsk offiser til norsk kollega.Uvanlig sak!
'Viktoria'-oblat bundet til prima konv. med 'Feldpost a 31.1.43' sendt til Tyskland fra 'Feldpost
Nr.31982' som var 'Hafenschutz-Flotille' Molde.
Meget uvanlig brev med avsender...Norw.Liaison Reykjavik stpl.'U.S.Army Postal Service A.P.O.
860 Oct.22 1943' med sensurstpl. og ank.stpl.'Norwegian Army Field Post Office 14 Nov 1943'.
Liten åpningsskade.
2 brev tysk feltp.1943 fra feltpostnr.'46558' til Tyskl. Nr.tilhørte 25.panser- div./87.Bat. som
frem til mai 1943 var forlagt i Norge. Dette nummer er ikke registrert i Erik Lørdahls katalog.
Det ene brevet er datert 24.3.43.
2 spesielle tyske feltpostbrev til Tyskland 18.12. og 25.12.43 fra feltpostnr. 38849 begge fra
Stavanger, det ene med påtrykt Hitler-slagord! Noe uvanlige.
Prima brev fra tsjekkisk Org.Todt-mann ved 'Feldpost No.39555/STR' under operasjon Wiking i
Trondheim, stpl.'30.10.43' send til Böhmen&Mähren.
Prima tysk feltpostbrev sendt rek. fra 'Feldpost 384' m/'Dienststelle Feldpost-Nr.03338A som
var SS-Poliz.Reg.7 på Spillum 5.10.44.
Tysk-fr.To pene brev stpl.'Deutsches Dienspostamt Oslo a' samt do. litra 'd' 1944.
Prima brev fra 'Helsinki 3.-I-44' til Harstad sendt rek./luftpost med både finsk og tysk sensurstr.
den siste fra Trondheim m/rødt 'Geöffnet t' i tillegg.
200
350
(GI BUD)
0
750
400
(GI BUD)
0
450
700
200
200
350
1192
Tysk-fr.
1193
1194
1195
1196
Tysk-fr.
25ø-Bk.
do
1197
1198
99x4
5ø bk,100
1199
103
1200
200+204a
1201
202x2
1202
15ø-Bk.
1203
1204
205
1205
do
1206
do
1207
207x2
1208
209
1209
211/231
1210
221
1211
do
1212
221,246
1213
222
1214
1215
226,227
etc 3
240+242
1216
241
1217
1218
1219
242x2
242x2
242,246
1220
10ø-Bk.
1221
245a
1222
15ø-bk.
1223
245c
1224
246II
1225
do
Prima bruksbrev 'Durch Deutsches Dienspostamt OSLO' stpl.'Feldpost d 20.11.44' sendt til
Hamburg fra soldat ved 'Organisation Todt S P12' i Oslo.
'Studentbrev' fra Tyskland til Norge m/stumt poststpl.'3.10.44' og sensurremse fra 'SS
Hauptamt h-SS-Feldpostprüfstelle' og rødt stpl.'SS Feldpostprüfstelle'.
Bruksbr.m/2x12pf Hitler til Tyskland, 'Tromsø a über Dt.Dienstpostamt Oslo.'
Prima stpl.'Feltpost 65 17.2.60' fra rep.øvelsen KR3, adressert til Horten.
K.Lot 8 div. krigsdok., bl.a. 'Entlassungsbescheinigung' fra leirkommandanten i interneringslei i
Stavern 1943+2 andre brev i saken, samt 2 ulike reisetillatelser, 1 'plasstillatelse med rutebil'
og 3 ulke 'Hafen-Dauer-Ausweis' for Oslo havn.
5ø i 4-stripe på brev fra 'Porsgrunn 16.1.17' til Arkhangelsk med russisk sensur.
Et prima 5ø brevk. og et brev fra 'Feltpostkontoret Aur 2IX15' og 'Feltpostkontoret Ulven
9VIII16' (feildatert '76'!)/noen ørsmå aldersprikker, dog morsom sak.
Pent brev fra 'Kristiania 11IX.16' til norsk sjømann ettersendt til EGYPT, ank.stpl. 'Port Said..' og
både britisk og egyptisk sensur! - meget sjeldent brev!
Brev fra 'Kvam 18.4.40' til Moelv påsatt hvit sensurremse med tekst 'Kontrollert' og norsk
riksvåpen bak (fra Lillehammer-sensuren mellom 12.4-21.4.1940)
Brev m/innhold fra 'Måløy 22.4.40' til Remøylandet med innenlands sensurremse med
'Kontrollert/Ålesunds postkontor'. Meget sjeldent sensurbrev
Brevkort stpl.'Ekne 5XII45' fra innsatt i 'Innherad Fangeleir'/leirsensurstpl. m/sign. til Beitstad
omadr. til Asker.
Prima brev med frankeringsmaskinstpl.'Lillehammer 18.4.40....020 øre/146' til Oslo med stort
sort sensurstpl.'Kontrollert'+riksvåpen(fra Lillehammer-sensuren).
Pen konv. fra 'Sandnessjøen 4.5.40' til Tromsø med lillarosa sensurremse med tekst 'Åpnet av
sensuren' i øvre kant
Pent brev fra 'Karasjok 8.4.40' til Bergen, transitstpl.'Skoganvarre 10.4.40' og ank.stpl. 'Bergen
1 tur...15.7.40' (3 mndr.senere!) med sensurremse 'Åpnet av Postkontrollen.' i venstre side.
Interessant brev som har passert krigssonen!
Prima brev fra 'Feltpostktr.Nr,9 P.Å.I 17.5.40' til Mo, omadressert 2 ganger og m/rosalilla
sensurremse bak med tekst 'Aapnet av postkontrollkontoret' som er bundet med
maskinstpl.'Harstad 20.5.40',returstpl.'Mo 20 VI 40'+'Svolvær 2VII40.
Pent brev,'Kristiansand S 15.1.40' til norsk sjømann ombord på båt i Port Said, sensurert av
Egyptisk sensur og omadressert til Trieste! Meget uvanlig brev.
Pent rek.brev fra 'Kolvik 3.6.40' til Tromsø med meget fint avtrykk av sensurstpl.
'Passert/kontrollkontoret/M.P.K/H.' på forsiden. Sjeldent brev
211+212x2+231x2 som meget sjelden 5,50 kr porto på sensurert luftpost ekspress- brev til
ARGENTINA fra 'Oslo-Tøyen 17.10.40'.
Prima brev fra 'Skillebotn 20 V 40' til Tromsø med sensurremse 'Åpnet av Postkontrollen.' i
venstre side (fra. kontrollkontor nr.13 i Bodø). Uvanlig
Prima brev fra 'Brønnøysund 20.4.40' til Svolvær med prima sensurstempel 'PASSERT
POSTKONTROLLEN' i lilla på forsiden.
To sensurbrev til Sverige 1940 med nøytral brun lukkeremse og 'Åpnet ved Tysk Censur' samt
'Geprüft Deutsche Zensur' i rødt.
Konvolutt fra 'Porsgrunn 5IX39' til radiotelegrafist på norsk båt, videresendt til Singapore! med
sensurstrimmel og sensurstempel. Meget uvanlig destinasjon.
prima sensurbrev til SVERIGE fra 'Asker' mellom 24.5/4.9.40. 'Viderebefordring tillatt Tysk
Censur'/'Åpnet ved Tysk Censur'/'Geprüft Deutsche Zensur.' 2xMaud-frank.
To Tromsø-kort (et meget bra gatemotiv) sendt til SVERIGE 1941, begge påskrevet
'Retur/forbudt'.
Prima konv. fra 'Bergen 17.9.45' til Sverige med glassklart ovalt 'Kontrollert Nr.....' og
håndskrevet '1657' på forsiden.
Pent kort til Svenska Norgeshjälpen i Stockholm 1945 med rundt kontrollstpl.'6'.
Pent brev fra 'Feltpostkontor Nr.4 21-1-41'(Bardufoss)til Lensmannen i Målselv.
2x10ø og 3x20ø på to sensurbrev til Sverige fra 'Smestad 13.12.43' og 'Skøyen 17.7.44', det
siste ekspress, det første med rødlilla rammestempel bak 'Forsinkelse i videreforsendelsen/på
grunn av manglende avsender-/adresse.'
Prima brevk.til fange ved Oslo Kretsfengsel avd.B 12.11.45(Åkebergveien) med blått
'SENSURERT' på forsiden og påskr. 'Ikke forkortelser! sensuren',som har strøket noen initialer i
teksten bak! Kortet er bak påtrykt 'Kun 15 linjer med blekk eller skjønnskrift. Utydelig skrevne
kort makuleres.' Ganske uvanlig sak.
Prima brevkort med maskinstpl.'Trondheim 25.7.43' til Sverige med fint avtrykk av sensurstpl.
'Geöffnet...t' på forsiden.
Prima brevkort fra 'Hemnesberget 18 VI 40' til Vadsø med førsteklasses avtrykk av sensurstpl.
'Passert/kontrollkontor/nr.13' (Bodø) på forsiden.
Prima postkort fra 'Oslo-Dombås 22-7-45 T.402' til Sverige med rundt kontrollstempel '34'.
Kortet er skrevet på Kongsvinger.
To sensurbrev til Sverige fra Oslo og Bergen 1940 med nøytral brun lukkeremse og 'Geprüft
Deutsche Zensur' i rødt og i lilla (fra Bergen).
Prima brev fra 'Harstad Br. 23.6.45' til Sverige m/brun lukkeremse bundet med ovalt
'Kontrollert Nr.27'.
250
350
300
300
500
200
200
350
1000
2000
500
800
1000
1500
1250
500
1500
200
1500
750
300
300
400
200
300
200
250
250
1000
300
1250
200
300
500
Prima kort til Svenska Norgehjälpen i Sverige fra 'Nesna 20.7-45' med ovalt
sensurstpl.'Kontrollert NR...'+håndskr.'838'. Kontrollstpl.1b fra Trondheim.
Prima brev hvor frimerket er stpl.'Feldpost b 08.8.41' (ganske uvanlig på frimerker!) sendt til
Oslo fra åpenbart tysk frimerke-samlersoldat ved Feltpostnr. L17542. og med sensurremse fra
'Feldpostprüfstelle' i sort bak.
Prima rek. fra 'Vestertana 12 IV 40' til Tromsø med gul sensurremse bak med tekst
'Postkontrollkontor nr.8 (M.P.K.) ' Åpnet i 3 sider for utstill., dog uvanlig
Pen konv. fra 'Drammen 21.8.1941 20' til Oslo med linjespl. 'Feldpostprüfstelle'. Den ene 20ø
har en defekt som ikke er for påfallende.
Prima kortbrev fra Tromsø (sensurremsen dekker datoen) til Maskinkanon- batteriet,NordNorge,Feltpostkontor nr.9(i Bardu),forseglet med grønne lukke- remser med
tekst.'Postkontrollkontor nr.8 (M.P.K.)' og signatur. SJELDEN SAK
Prima verdibrev fra 'Vadsø 1.6.40' til Tromsø. På baksiden påsatt sensuretikett
'Kontrollert/Postkontrollkontor nr.11/Kontrollør nr. 2' samt to lakksegl fra 'Kontrollkontor nr.
11'.
Legion på prima bruksbrev til Stockholm fra 'Oslo BR.II 2.8.41' med Ao-sensur.
Legion på bruksbr.fra 'Trondheim 30.10.41' til DK med nøytral lukkeremse og Trondheimssensur. Liten rift i øvre konvoluttkant,- dog uvanlig brev.
3-stripe 30ø V satt opp ned på prima brev fra 'Langesund 2.12.41' til USA med blått 'Ab'-stpl.
samt 'Zurück/Postverkehr eingestellt'.
Vertikal 6-stripe hvit V som meget uvanlig frankatur på vakkert rek.brev med 'Trondheim
27.22.41..'-stpl. m/eikeløv sendt til Tyskland m/tysk 'Geöffnet'-str.bak.
Rikstinget i par på prima rek.brev fra 'Levanger 8.12.42' til Sverige med sensurremse fra
Trondheimssensuren+rødt 'Geöffnet t' sensurstpl.Pent avtrykk.
2 brev til DK fra 'Trondheim 22.10.42'/'16.11.42',det ene m/bl.a.4-bl. Rikstinget,begge
ekspress/luftpost med tysk og dansk sensur. Litt kantrufs.
Prima brev til Sverige fra 'Oslo Br. 19.10.43...Bruk Frontkjemper Frimerket' og med en meget
uvanlig sensurkombin. av sensurremse DO6 + 54 bare i bruk fra 18.10-23.10
1226
do
1227
do
1228
205x2
1229
246Ix2
1230
20-Kb.
1231
211
1232
1233
259
do
1234
269(284)
1235
293x6
1236
306x2
1237
306-08
1238
314x2
1239
33133+335+33 Prima rek.brev fra 'Feltpostkontor no.9 1VIII45' (Tromsø) til Narvik med glassklart stort
sensurstpl.'K' i fiolett farge. Meget uvanlig sensur, selv på 'samlerpost'.
7
Brev.stpl.'Norsk Skipspost Marinen 26 MAR 1943 -23' sendt til Scotland. Noe bruks- slitasje.
333-338
Sensurstpl.'From H.M.Ship...Passed by censor' m/signatur samt rødt stpl. 'Post Office Maritime
Man'.
10ø-60ø London på konv. stpl.'Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943 -2' samt britisk
333-338
sensurstpl.'Passed P.185'.
2x15ø London på bruksbr. fra 'Norsk Skipspost Handelsflåten 3 Mar 1943 - 18' sendt til
334x2
AUSTRALIA med 3 ulike sensurremser og 2 ulike sensurstpl. bl.a. fra Curacao! Dessverre skade i
n.h.hj.,dog trolig UNIKT bruksbrev/ikke samlerpost!
2 prima brev til Sverige 1945/46 m/svenske sensurremser 'Öppnad för valuta- kontroll', det
341,354
ene fra Stavanger med et nydelig reklame-kart+stedsfoto bak!
Pen konv. fra 'Porsgrunn' 1947 til internert v/'Gulskogen tvangsarbeidsleir..' med 2 stk.
362
linjestpl.'Sensurert' i lilla farge.
Postkort stpl.'Feltpost 66 3.11.52' (fra 'Øvelse Høst') Kortmotivet er Restaurant Furulund i
392
Stokke hvor avsenderen skriver fra iflg.teksten. Ørlite smuss, men meget uvanlig
bruksforsendelse.!
Prima konv. stpl.'Norwegian Army Field Post Office 7 Sep 1945' med ovalt sidestpl. fra
Tj.43
'Brigadelegen Brig.N./Norwegian Brigade M.O.i.c.'
3 tyske portofrie tjenestebrev, to stpl. 'Elverum' 1941 og 1945, begge fra lokale hæravdelinger,
og et fra 'L 42915'. Det ene noe uryddig åpnet.
Samling 60 SS-Feldpostbrev fra 2.verdenskrig til/fra Norge. Familiekorrespon- danse med fullt
innhold. 3 stk fra krigsfangeleir. Dette må besiktiges
Samling 102 ulike 'Kontrollør'-remser fra nr.'173' til '1683'. Dette er den mest omfattende
samling slike vi har sett og bør danne et glimrende grunnlag for å fortsette utvidelsen og
studiet av denne etterkrigssensuren
6 brev fra Tyskland til Norge 1948-50 m/britisk frank.og 'Field Post Office'- stempler med 3
ulike nummer.3 stk. er rek,to 'O.A.S. Air Mail'.Prima bruksbrev.
Lot 7 brev 1941-42. 3 til Sverige og 3 fra Sverige til/fra samme addressat i Norge, samt et fra
USA, alle med tysk sensur. 5 er med Trondheims-sensur.
13 ulike censurbrev til SVERIGE 1941-45. Flere litt bedre samt gode frankat.
Lot 20 sensurbrev (noen er FDC), mest til Holland og S.Amerika. Endel bra frankaturer,noen
brev med noe bruksslitasje, noe i bra kvalitet. Noe uvanlig lot!'
7 brev og 1 kort (1916), diverse sensurer og feltpost og til/fra diverse land bl.a. Østerrike, et fra
USA 6.IV.40 m/'Postal service suspended/Return to sender'.
Lot 7 sensurbrev til Sverige 1941-46 med ulike typer 'Ao'-stpl. (DO33/38a). Et prima
ekspressbrev og et med Krigsforlis kompl. etc.
Lot 3 ulike sensurbrev til USA 1940/41 med ulike tyske sensurstrimler/stpl., det ene med
engelsk sensurstrimmel i tillegg. Brukskvalitet for slike brev.
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
300
300
1000
200
2000
1000
750
1000
200
400
300
200
500
400
300
(1200)
400
500
200
400
500
400
200
5000
5000
1200
1000
600
600
400
300
250
1257
1258
1259
1260
PORTOBELAGTE SENDINGER (POSTAGE DUE).
P10+12x16 330ø straffeporto på adressekort for pakke fra 'Larvik 30VI20' som ble returnert fra 'Molde
4VII20' og utlevert 'Eidsbygden 6VII20'. 20ø er ikke annullert.
2x20ø 'at betale' bak på en virkelig 'rundreise-konvolutt','Bergen 23VIII 1905' (åpnet i 3 sider
P12x2
for utstilling), sendt fra USA til England- videre til Norge og til slutt til Tyskland pålagt både
engelsk,norsk og tysk straffeporto!
NK73+75 brukt som straffeporto på underfrank. postkort til 'Fredrikstad 8 F 7 I 05', påskrevet
'at betale' som ligger under stemplet!. Åpenbart brukt i MANGEL AV PORTOMERKER. Ekte
raritet!
Tysk-fr.
1261
1262
119
1263
1264
1265
119
165x2
148/155
1266
520
1267
381
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
LUFTPOST (FIRST FLIGHTS).
Prima førsteflyvn.Berlin-Stavanger 1.4.40 med ovalt gummistpl.'Erster Postflug DeutschlandNorwegen..' og spesiell luftpostetikett med tekst 'Berlin-Stavanger.'
HAVARIBREV. Postgirokonv. påstpl.'Skadd ved Reidar Vikings flyhavari 30.1.73' og omadr. til
Trondheim, bak transitstpl. 'Årviksand 12.2.73'.
Illustrert konv. 'Thor Solbergs Flyvning 1935....Bergen 16VIII 35'. På baksiden finnes et USA 1c
stemplet med flerlinjers stpl.'Received Municipal Airport Floyd Bennett Field, Jul. 18....35.....'.
Dette har vi ikke tidligere sett!
Prima spesialkort fra 'Thor Solbergs flyvning 1935..../Bergen 16VII35' til USA.
'Luftpostruten Bergen-Sogn 6-7-1936 1ste Tur', prima.
148+155I i 4-bl.på 10ø brevk. til BRASIL fra 'Oslo 12 IV 32' med Zeppelin- post via
'..3.Südamerikafahrt des Luftschiffs Graf Zeppelin' og ank.stpl. i Recife
SAS spesialflyvn. Oslo-Ambur-Skoplje 1963 adressert til det tyske Røde Kors i forbindelse med
hjelpesend.etter jordskjelvet i Skoplje. Ganske uvanlig flyvning.
Prima ballongpostkort fra 'Fornebu 19.10.49' til ØSTERRIKE for befordring med
'Österreichischer Ballon-Post-Flug Bregenz 23:X.49' til Augsburg.
Lot ca.65 brev og kort,dels førsteflyvn., dels spesialstempler/spesialflyvninger inkl.5
ballongbrev fra Lifjell 1970! ,noen utenlandske innimellom inkluderer et med DK+grønlandsk
frank. fra Julianehaab til Norge 1941 via N.York/m.sensur.
Lot 41 mest førsteflyvninger, noe annet flyrelatert material 1942/82, et par noe eldre
utenlandske bl.a. fra Australia til Norge.
Lot 9 ulike førsteflyvn. 1951/59, bl.a. 'First Polar air mail Oslo-Fairbanks' 1951.
POLARPOST (POLAR ITEMS).
Fransk kortbrev fra Pariserutstillingen år 1900, også solgt i Kristiania for 'Spitzbergen via
Tromsø-Nordkap' (uoffisielt). Pent ubrukt men uten rivekanter.
Fantastisk multikolor. frankatur med 16 ulike merker på prima Polkort.
12/114
50x2+59x3 Noe uvanlig frankaturkombinasjon på flott portrettgalleri-kort med Nansen i sentrum sendt til
Tyskland 1897, ankomststpl..
+66
NK61+65 på over halvdelen av et brev stpl.'Advent Bay Spitsbergen 30VII97'.
61+65
Vakkert kolorert Wieland-kort (fangstleir) postlagt i 'Hammerfest...1905' og ank. stpl. i
77II
Tyskland. Sidestpl.'Spitzbergen Smeerenburg 20 VIII 05'.
Polkort frankert med komplett serie kroneprov. (2kr=pl.II) + 35ø+30ø/7sk. Ganske uvanlig og
82/88
dekorativt polkort.
Polkort frankert med kompl. serie Kroneprovisorier, ank.stpl.'Bergen 22 II 26'.
85-87
Lot 6 POLKORT, flere med NK114,115. Litt stempelsmuss/skrap på forsiden.
B
Prima postkort fra 'Longyearbyen 18VII31' til Tyskland.
145
Lokalpost Svalbard. Et prima FDC stpl.'Lokalpost Sveagruva 12 Feb.2003' med 4kr+8kr på
illustrert konv.,samt et brev med 4kr fra Longyearbyen,illustr. konv.
Flott 3-bilders kolorert lito, 'Hilsen fra Spitzbergen' brukt 1898. (merket fjernet)
'Commander Peary in his Library', prima m/påtrykte personalia bak.
Prima kolorert kort som viser D/S Neptun under full damp i Lilliehök Bay
3 prima kort fra Radiostasjonene i Ny-Ålesund, og Kings-Bay, hvorav ett er 1950-talls S/H
storformat.
FANTASTISK SAMLING 542 postkort med motiver fra Spitzbergen og polare områder, kjente
polarforskere og polar-ekspedisjoner. En meget variert samling med en mengde gode motiver.
DETTE MÅ SEES
Lot 18 vesentlig postkort med Svalbard-motiv (1 North Pole Mail-kort), 5 er Polkort, stort sett
alle er sendt til Tyskland eller Danmark, 1xUSA. Fin lot.
8 kort fra div.steder inkl.,2 kolor. Wieland-kort+1 Nordkapp-kort,alle ubrukte.
10 ulike kort fra Polarisen og Polhavet/Spitsbergen.
10ø brun fangstmann +NK77II på prima kort m/lignende motiv til Tyskland stpl. 'D1.
Yacht,Prinzessin Victoria Elise, August 1903' og postlagt i 'Tromsø'/ank.stpl.
E1 på vakkert kolor.Bade-kort,stpl.'Nördliches Eismeer Bären-Insel N.9 VIII 97'.
E11+NK100 på Spitsbergen-kort postlagt i 'Nar(vik+) 21 VIII 12'. E11 med ovalt stpl.'Polarpost
Auguste Victoria Virgo Bay Spitsbergen'.
E3+NK77 på pent postk.,begge bundet m/'Hammerfest 12VII06' til Tyskl.
E3+NK77II på prima postkort til Tyskland stpl.'Nordkap 12VII04'.
500
400
500
400
500
800
400
1200
1000
(GI BUD)
0
300
750
350
350
KB1.
250
500
300
(GI BUD)
0
300
500
(GI BUD)
400
300
200
0
300
300
200
200
15000
1300
300
250
500
300
400
400
400
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
**-*
o-*(*)
1302
1303
*
o
1304
*-o-(*)
1305
1306
*
**-(*)
1307
B-**
1308
B
E4-6 bundet til flott kolorert kort fra 'Spitzbergen' påsatt NK77II postlagt på 'Digermulen 19 VII
01' og ank.stpl. 'Wiesbaden 25.7.01'. Prima.
E7+NK100 på prima kolorert Wieland-kort fra 'Tromsø 8 VIII 11' til Tyskland. E7 i tillegg stpl.
'Redbai Spitzbergen 26.Juli 1911'.
E7+NK100 på Nordkapp-kort sendt til Tyskland fra Hamerfest 1910. E7 i tillegg stpl.'Bellsund
Spitzbergen 17.Aug.1910'. Merket har en skade.
E16+NK76x2. 'Österreichischer Lloyd Thalia...'-etikett i rød farge på postkort fra Tromsø
13VIII09' sendt til Østerrike, kolorert kort fra 'Isefjorden'.
E18+NK77II på flott fargekort fra 'Andrées station på Danskøen'. E18 litt svakt stpl.'Thalia
18.3.09' og bundet til kortet med linjestpl.'Spitzbergen'. NK77 satt delvis oppå E18 og
poststpl.'Hammerfest 17VIII09': Datoen for E18 i Aune kan ikke være korrekt. Liten brekk i
merker er av underordnet betydning.
E25+E28+NK100 på pent Bellsund-kort fra 'Hammerfest 15VIII12' til Tyskl. Begge etikettene
bundet med stpl.'Magdalenen Bay 12 Aug.1912'. Uvanlige!
1vt2. Prima vertikalt par med DOBBELTTAGGING i venstre side.
E1/E32. Lot 9 ulike Spitzbergen-merker, 8 stk. stemplet + E12 *(*). Et par med småfeil ellers
pen lot.
E12 vt1. Prima UTAGGET parstykke.
Lot 14 Spitzbergen-merker+6 Nordkapp-etiketter + litt div. Vi noterte den noe sjeldne E14
fullstemplet 'Advent Bay'. Mange i pen kvalitet for disse utgaver.
Samling 58 merker hvorav 12 stk. nr.1-2 inkl. 2stk 5øre/20ø provisorier. Resten er private
turistmerker. Dublisert lot, noen med småfeil finnes. Bør sees!
Oblater1928 'Umberto Nobile'. 4 ulike farger, den røde og grønne med defekter.
Oblater. To trekanter 1874 til minne om Payer&Weyprecht , en ** prima den andre (*)/litt
falmet? Angivelig meget sjeldne.
Montert samling brev, kort og frimerker 1925-80. Den første serien er *. Det vesentlige er brev
og kort inkl. noen bedre bruksting fra 1920-30-tallet bl.a. KPH 'Svalbardruten T.F.D.S.' på
brukskort 1937, 'Ny-Ålesund' på kort til Frankrike 1935.
6 kort og brev 1928 /72 med div.stempler. 1x'Roald Amundsen...' reklamestpl., 2 ulike fra Jan
Mayen og et m/sidestpl. og logo fra 'Polish Scientific Station/ Spitsbergen-Hornsund...' og
signert av 'Stanislaw Siedlicki'/stasjonssjefen.
500
300
200
1000
1000
500
500
400
1000
750
1250
750
500
800
300
LUNSJPAUSE ca. kl. 12.30-13.00
1317
1318
1319
1320
1321
1322
FDC
119+142+1
(LIEB)
7ø posth.+14ø Løve+14ø/2sk2 på konv. til Sverige fra 'Drammen 1.VII.29' som er FDC for alle 3
76
valørene. Lett arkivfold. Denne kombinasjonen er ikke listet hverken i NK eller HK.
Polserien. Vakkert stpl. 'Bergen 1 IV 25' på postsakskonv. Horisontal brekk i konvolutten
130-36
(6000)
ovenfor merkene som kleber bare i ø.v.hj. 10ø -1tg.
Svalbard. FDC stpl. 'Kristiansund N. P.P. 19.8.25'. Det ene avtrykket litt uklart, meget vakkert
137-40
(16000)
sidestpl. Bra helhet og kun noen få brev å velge i
155I
Luftpost I. Prima rekommand.brev fra 'Oslo 10VI27' adressert til 'Frimerke- forvalter Hennum,
Poststyret.' Dette er 3 dager før offisiell dato, men er utvilsomt et ekte og svært morsomt 'FDC'
N.H. Abel på dekorativ konv. m/emblem fra 'Oslo Gamlebyen 6IV29'.
172-75
(4500)
Bj.Bjørnson. Prima.
185-88
(2000)
Nansen I. Kompl. serie i parstykker fordelt på 4 konvolutter stpl.'Lier 13.12.35'
193-96
(10000)
Turist med vannmerke. 4-blokk-FDC, fordelt på 2 konvolutter, prima 'Gjøvik 20.4.38',
217-19
(1000++)
uadresserte. Uvanlig på denne måten.
Turist uten vannm. Prima uadressert FDC 'Oslo 16.1.39'
220-22
(12500)
Nordkapp II. Prima rek.FDC til Sverige fra 'Oslo 20.6.38'.
223-24
(1600)
1-5kr Løve. Prima FDC 'Oslo 4.10.40'
229-32
(14000)
12ø posthorn på prima konv. 'Oslo 2-1-41'.
243
(650)
Legion i 4-blokk på prima Rek.FDC fra 'Kristiansand S. BK 1 VIII 41',
259
(3000)
do
(Merkepr.3750)
1323
1324
1325
1326
293
322/430
330
331-38
1327
1328
1329
349
350-53
38889+393
394
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1330
3 konvolutter med tilsammen 5 merker, 2 sendt rek. m/2 merker.
10ø hvit V. Prima uadressert FDC, 'Oslo Elisenberg 16.8.41'.
Krigsforlis, OL 1952 og Norwex. Det medfølg.1 brev med Idrett 1960/ikke FDC.
Hertugkrone. Prima adressert konvolutt fra 'Oslo Gamlebyen 15.2.45'.
5ø-60ø London på stort klipp stemplet 'Kirkenes 30.4.45' som er første dag i det frie Norge.
Stemplet er det samme som er kjent misbrukt på Haakon 1937, men disse skal angivelig være
stemplet av postmesteren selv. Selges 'as is'
Little Norway. Meget originalt FDC på portrettkort av Kronpr. Olav i uniform!
Kronemerker Haakon. Prima uadressert FDC 'Oslo 7.6.46'.
10ø+15ø posthorn+25ø Haakon. Prima FDC til Sverige fra 'Oslo Br.I 18.12.50'.
25ø grå Haakon. Prima uadressert FDC, 'Oslo 14.10.51'.
7500
1200
5000
1500
1750
800
4000
400
5000
500
5000
250
1000
1100
(1800)
(860)
(650)
800
250
250
2000
(LIEB)
(1200)
(2000)
200
500
700
(4000)
1500
55ø blå Haakon på konv. til Sverige med maskinstpl.'Oslo Br. VI Olympiske Vinterleker.....28 I
52' som er 1.dag. Prima og meget uvanlig
No lot
1331
401
1332
1333
413
454+457+4
25ø+35ø+50ø Olav. Prima illustr. FDC, 'Oslo 2.7.62'.
62
455+463 30ø+55ø Olavf. Prima adressert FDC, 'Oslo 1.9.59'.
45ø Olav. Pent FDC, 'Oslo 15.9.58'.
460
85ø Olav. Prima FDC, 'Oslo 16.3.59'.
467
1-10kr Olav. Prima uadressert FDC, 'Bergen 12.1.59' , lite enringsstpl.
469-73
479-80,483Lot 14xBlomster og 41xFlyktningehjelpen. Prima FDC-lot
84
2 serier Interjunex på rek.FDC. Alle merkene med LUX ustillings-stempel.
695-96
790xBBEuropa 1977. 4 prima FDC hvor alle 1,80kr parene er med gul fosfor!
791yBB
Nummerert FDC, nr.75 av et opplag på kun 100stk stpl. '60 Oslo 16.4.97' på konv. påtrykt 'Den
1293
Norske Avdelingen ved Schildberg Regionalmuseum...'.
1316y-17y
Juleposten 1997 med fosfor.. Prima uadressert FDC.
Prima FDC med fosforescerende merker.
do
7ø Solkors i 4-blokk på uadr.konv. stpl. 'Oslo 7.9.42'.
Tj.49
25ø rød og 40ø blå på to prima uadr.konv. stpl.'Oslo kassektr.1.10.46'.
Tj.61+64
25/20ø på prima brev med reklamestpl.'Oslo Br. 15.3.49' som er 1.dag.
Tj.67
ESKE m/rundt 450 enheter,mest FDC men også noen helsaker/brev 1884-2000. En hel del noe
bedre FDC frem til 1960 og 1960-tallet godt belagt inkl. høgvalører. Likeså en god del miniark.
Vi fant også Juleposten 1997 med phosphor! Det medfølger en lang rekke svartavdrag, for en
stor del slike vi faktisk ikke visste fantes!
Lot ca.325 FDC fra Postjub.1947 til 1991. En god del mellomgode frem til 1960 inkl.
6xSkogselskapet og andre noe dublisert. Ca.35 miniark i den nyere delen.
Saml.4-blokk-FDC 1987-98 trolig komplett samt noen 1999. Oppgitt kat.verdi....
51 FDC 1940-57, noen få dubletter. Et stort antall litt bedre FDC inkl. Nansen, Nordkapp
IV,Norwex. Noen få med rest etter lettstemplings-vignett? Bør sees.
Samling 130 stk. fra 1940-76 i FDC-album. inkl. Legion,Solkors,bedre Løve og Haakon og
9.11.64. samt 38 andre frem til 1960 og 24 Interjunex og 12 posthornsblokker! Meget høy
kat.verdi,- sent innlevert. Gunstig utrop.
21 FDC 1940-60 inkl. Universitet,Nordkapp IV,35ø Olav og andre melllomgode.
Lot 12 bedre FDC 1942/59 inkl. Hertugkrone, OL, Norwex etc.
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
FDC
1361
1362
FDC
B
1363
o
1364
**-o-*
1365
o-**-*
Lot 9 konvolutter og 1 blankett med bl.a. Legion på vinduskonv., par av Unversitet, noen
diverse 4-blokker og andre kombinasjoner, alt 1941-42.
Perm med mye av verdien på norske FDC 1947-50-tallet (2xpostjub på små konv.!),men også
noe diverse 'hele verden' incl. 2 'Tin Can mail' i litt redusert kvalitet.
Lot ca.70 FDC 1976-98 hvorav de aller fleste er 4-BLOKK-FDC. 13 stk er OL-miniark dublisert.
Høy kostpris.
Lot 45 FDC 1991-94 inkl. 8 ulike miniark, + 13 diverse brev.
Særstpl. Saml. 44 ulike fra Holmestrand.Mye høyverdig frankatur. Kostpris 765,Samling 61 ulike særstempler fra 1985 fra 'hele landet'. Prima.
Automatmerker. ATM 1. To prima FDC med 1,25kr og 1,80kr, portosatsene for innenlands og
utenlandsbrev, fra 'Trondheim-Nr.IX 2.12.78'.
do. Identisk objekt som ovenfor. Prima.
Lot 80 vesentlig brev, noen kort hvorav 7 stk. stpl. i Trondheim 2.12.78! Resten er vesentlig
2.12.80 fra diverse steder.
SAMLINGER (COLLECTIONS & LOTS).
PARTI på 51 store innst.kort i kassett. 286 skillinger i alle slags kvaliteter fra vrak til
PRAKT.Endel feilvare/-må besiktiges.Over 200 skrav.posth., 19x1,50kr 2kr Oscar, 350/400
andre stolpeskrift. Lageret går til 1945 bl.a. med 2 serier Nordkapp I og en hel del annet kurant
inkl.rikelig med portomerker. MÅ SEES
Overkompl.samling 1855-2006 i 2 Leuchtturm klemlommealbum, inkl. tjeneste og
portomerker.Den nyere delen inkl.alle blokker,heftebl.,julemerket 1997 med fosfor i kompl.
hefte, NK1200y og andre gode papirvarianter. Fra 1925 kompl. postfrisk inkl.NK272 m/attest.
Den eldre delen mest stpl. med noen */** iblant. Kvaliteten er gjennomgående feilfri med
oftest god/meget god sentrering.
Saml. 1855-2003 i 2 tykke brevordnere. Stort sett komplett i hovednummer og med tillegg av
en hel del varianter, vannmerkestill. og 17 essays i ulike farger, alle **. Krone Oscar og
Londonserien er **, den avbildede NK7 m/mindre tynnhet. Stempelkvaliteten varierer noe,
men mye brukbart material. Bør sees
(3200)
1200
(1200)
450
(950)
(950)
(800)
(1200)
(7070)
400
400
300
500
1500
(GI BUD)
(NK 800)
0
400
(GI BUD)
0
(1000)
450
(1000)
400
300
500
300
2750
(LIEB)
(LIEB)
2250
(NK 11481+)
(8455+)
2000
1500
1500
(3630)
(3400)
800
750
600
(Merkepr.2248+)
500
350
(GI BUD)
(1600)
(1500)
0
350
250
400
400
1500
20000
18000
13000
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
*-**-o-(*) Samling 1855-1996 i 3 SAFE dual-album, samlet som ustemplet/postfriskt og således nær
komplett men noen få unntak hvor stemplede merker er satt inn. I deler av saml. finnes i
tillegg stemplede merker. Endel klassiske merker er enten noe tungt hengslet eller uten lim,
men også endel kurant/prima som NK2. Må besiktiges
En face overkompl. samling 1855-2000 i 2 bind. Generelt meget renslig samling og med mange
o
pene til PRAKT-LUX stempler innimellom. NK272 og noen andre V-merker er signert
Moldenhauer. God samling
Saml. 1856-2007 i 4 nye SAFE dual-album m/kassetter,fra 1910 med høy grad av
**-*-(*)
kompletthet('NK272' er feil),mangler noen posthorn og tidlige løve,det aller meste er **. Før
1910 noe mer variabelt med noen (*) innimellom. 11 skillinger inkl. NK2-4, 6 skravert
posth.,noen stolpeskr.&grovtg. Likeså fyldig tjeneste og noen portomerker.
AUST-AGDER stempelsamling OL 1994. Samtlige 63 poststeder komplett i absolutt LUX kvalitet.
o
på samtlige OL-blokker og OL-merker inkl. 1196-99 i 4-bl. Alle blokkene har hvert enkelt merke
med LUX-stpl
Prima saml. 1872-2000 i 4 Samlerhus-permer. Det er innsatt noen få ekstra ark før 1940
**
m/bl.a. ekstra skillinger+ekstra Universit.Velfylt fra 1914-31 og etter 1931 mangler bare
NK205b og 272. Tjeneste er kompl. f.o.m. 1939 og inkl. tj.18
Samling 1855-1974 bortimot kompl. vesentlig stemplet med unntak av noen ** 1937/45. 31
o-**
skillinger/overkompl. m/nyanser, prima NK7 med attest, stolpeskrift med prima NK44, 1905-0709 kompl.,Polserien,Nordk,I,Legion på stort brevklipp, bra tjeneste,portomerker til 200ø, 2
returmerker/svakt stpl
Samling 1855-1991 med høy grad av kompletthet, vesentlig stpl. frem til 1960, deretter **.31
o-**
skillinger mest god i god kval.,bra avd.stolpeskr.inkl..NK44, gode grovtg.,1905-07,NK93, videre
med Polserien,Nordk.I,Legion&Universitet stpl.,bra avd.tjenestemerker og portomerker til
200ø.
Samling 1855-2000 bortimot komplett utenom NK91,94. Noen ekstra plater og farger. Også
o-**
(Oppg.56000++)
tj.&portomrk.en face nær kompl.Mange billigere merker med pene til PRAKT-stpl. Skilling
svinger fra PRAKT til defekt (NK7) NK272 signert av Moldenhauer. Det nyere inkluderer blokker
og heftepar, noen ganske få **
Samling 1855-1945 på innstikkskort. Meget renslig med en lang rekke pene og PRAKT-LUX
o
stempler. Skilling komplett, mange pene stolpeskrift inkl. NK44, pene antikva, kroneprov., noen
1907 og videre fyldig inkl. Nordkapp I. Bør sees
Samling 1855-2000 i 2 album. En face komplett til 1882, prima til småfeil/ bra NK6-7 og andre,
o-*-**
øvrige stolpeskrift m/mellgode inkl. PRAKT, 1905-07-09 hvor NK94 er (*), fra 1910 bortimot
kompl. utenom NK272, inkl. tjeneste og portomerker. Noe */var-kval./ikke kalkulert. Pen *
LONDONSERIE
Samling 1855-1979 i pen album. Skilling overkompl. (35 stk), fra PRAKT til småfeil, NK7 omtg.,
o
rikelig med stolpeskr. og grovtg., 4 kroneprov.,fra 1910 så godt som kompl. utenom NK272,
likeså tjeneste nær kompl.,og god avd.portomerker til 200ø. Mange av de billigere merkene
har vakre til PRAKT-LUX stempler! Bør sees.
Samling 1855-2000 i 2 KA-BE album i kassetter. 22 skillinger uten NK7, stolpe- skrift og Oscar
o
m/flere pene men NK44 svakt tynn, 1905-07-09 kompl. dels meget bra, fra 1910 med høy grad
av kompletthet bortsett fra NK272 og noen få andre. Også fyldige avd. porto og
tjenestemerker.Starten litt varierende ellers pent.2-3 ustemplede finnes og et ** Lykkebrev
med 2 deler
Saml.1855-1973 i Leuchtturm klemlommealbum. Skilling overkompl. (28 stk.), mest feilfri
o
normalkval.,NK7 m/god farge/br.hj.tg.Forøvrig 2xNK10. Stolpeskr. med flere litt bedre som
NK35,36Ix2!,37Ix2,noen bedre grovtg. Fra 1910 velfylt grunnsaml. inkl. Nordk.I (30ø **),Legion
stpl.og andre mellomdyre.
Saml.1855-2007 i 2 Leuchtturm klemlommealbum, fra 1991 komplett ** + noen ekstra miniark
o-**-*
og heftepar i ekstra innst.bok. 16 skillinger fra prima til småfeil, stolpeskrift usystematisk med
pen NK28 og prakt-lux 23 (som nr.51!) Fra 1910 velfylt med Nordk.I og andre mellomdyre,
Polserien * ellers stpl., noen **. De nyere årgangene har meget høy nominalverdi! I tillegg en
innst.bok med dubletter fra klassisk til moderne.
Samling 1922-2004 i 2 Leuchtturm klemlommealbum. Mangler kun Løve II og NK272, nær alt
**-*
**. Polserien, noen Olav-merker og et fåtall andre * observert/ikke medkalkulert. Det nyere
inkl. bedre papirsorter som 1200y, likeså finnes en god avd. tjeneste fra nr.1 **/fra 1937
komplett.
o/B-**-* Samling 1855-1982 i Stenderalbum,bortimot alt er stemplet.Det medfølger noen litt bedre
FDC/brev fra 1940-tallet+endel minark på plansje.30 skill. fra prima til småfeil,stolpeskr.med
endel mellomdyre,kroneprov.,1910-82 bortimot kompl. inkl. 50ø V med vannm./del av Oslo
stpl. m/eikeløv.Noen bedre tjenestemrk. etc
Saml.1855-1947 på albumblader.Skilling overkompl./meget bra NK7 ellers pent til småfeil, div.
o-**-*
stolpeskrift inkl. NK44, Haakon 1907, 2 kroneprov., fra 1910 ganske fyldig med endel bedre **
som Legion,Haakon etc. Også bra portomerker
En face saml.1855-1905 på gamle blader. 29 single skillinger + 2 4-STRIPER! + 1 par, noen få
o
stolpeskr. inkl. NK44, kroneprov m/2 gode farger etc. Begge 4-stripene har kvalitetsmangler,
men er dog meget sjeldne! - bør besiktiges
13000
13000
11000
10000
10000
10000
10000
9000
9000
9000
9000
7500
7000
6500
6000
6000
6000
6000
1384
**-*
1385
o-**
1386
o
1387
**
1388
o
1389
o-**
1390
*-**
1391
o-*
1392
o-*-**
1393
o
1394
o
1395
o
1396
o
1397
o
1398
**
1399
**-o-*
1400
o
1401
o-*-**
1402
**-*
1403
o
1404
**-o-*
Samling 1867-1991 i 4 Lavik-album. Før 1910 * inkl. 13b i normalkval. for dette merket,krone
Oscar,NK90-91 og 95 og noe diverse. 1909-40 brukbart belagt **/* inkl. bedre ** som
155I,197-211 kompl. etc. Fra 1941 kompl. inkl. attestert NK272, også bedre portomerker som
P17. God samling
Samling 1855-1940 i Lavik-album. 26 skillinger med NK1-2,meget bra avd.stolpeskrift med
uvanlige som 24IIb,35-36 og andre mellomdyre, bra grovtg. med 2 svært uvanlige stående
vannm. (61y,64y). Videre noen ** Polmerker og bra tjeneste m/6b.
Saml.1855-1914 på gamle blader. Skilling kompl., stolpeskrift inkl.NK44, 1905- 1907-1909
komplett. Prima til småfeil, noen dyre i meget god kval. NK85=pl.II
PARSTYKKER i lagerbok fra 1863-2000. Av bedre ting noterte vi NK10, 106, 5kr Haakon, Norwex
og endel andre litt bedre før 1940, flere OL 1952 etc. Den moderne delen inkluderer en god
del 3-sidige par fra hefter
TELEMARK. Stempelsamling fra Akkerhaugen til Åmdals Verk. Samtlige poststeder komplett i
LUX kvalitet på NK1058-60,1086-87 og1108-1109. Totalt 675 merker. Dette kan ikke gjøres
bedre
LAGER i 7 bøker fra 1855-1998, størstedelen stemplet, litt ** (noen * er snudd opp ned/ikke
medregnet). Anslagsvis 2500/3000 'ikke-røde' merker. 37 skillinger, litt variabelt, en hel del
stolpeskrift spesialisert oppsatt. Bør sees
6000
5500
5500
(26700)
5000
5000
5000
5000
Parti på 11 store innstikkskort fra NK4 til 1940-tallet. Noe bedre ** som Nordk.I og Holberg
finnes. Pen NK4 men ørliten tynnhet, 18 skillinger inkl. NK16Ia-b. 40 diverse stolpeskrift
inkl.NK27,28 og prima NK38! Hengslingen kan variere noe men dette er gunstig anslått
Stemplet samling 1855-2000 i 2 DAVO album. NK1-36 komplett, videre endel stolpeskr. og
bedre grovtg.,5 stk.1905-07 og fra 1910 med høy grad av kompletthet kun noen ganske få *
uten betydning. Også fyldig med tjeneste&portomerker. Mye kurant material, noen småfeil
finnes
Samling 1855-1998 i Leuchtturm klemlommealbum. 28 skillinger inkl. bedre, skravert posth. og
div.andre stolpeskrift, 6stk 1905-09. Litt varierende kval. med en hel del kurant. Fra 1910 bra
belagt med Nordk.I. Noen utgaver dobbelt opp både o/**/*. Div. tjeneste og portomerker
samt retur 2x m/blekkannull
Samling 685 4-blokker og 863 par samt 20 miniark frem til 2005 i 4 tykke permer. Stor grad av
kompletthet i de nyere årganger, alt dette sentralstemplet 'Moelv'. Ellers noe diverse tilbake til
antikva. Bør sees
Samling 1856-1993 i Facitalbum. 20 skillinger, godt uvalg stolpeskrift med fargefrisk NK28, pen
87II. Fra 1910 bortimot kompl. inkl. Nordkapp I, Legion og Universitet. En hel del kurant
materiale
Samling 1855-1986 i KA-BE album. Skilling overkompl./noen med feil eller manipulasjoner,
noen prima. Stolpeskrift med prima NK44, 1905 med 86II riktig brukt,1907 kompl.,fra 1910 bra
belagt med Nordkapp I,Legion,5kr V. Det nyere med mange stemplede hefter. Mye kurant
material
Samling 1872-1947. Før 1909 noe usystematisk m/enkelte bedre stempler og NK28 og alle skill
posthorn. Fra 1910 kompl. m/PRAKT-LUX Nordk.I, (NK272 tvilsom), samt en LONDONSERIE
med overtrykk. ordrestemplet. Bør sees
Usedvanlig renslig og fint lager mest fra 1876-1970,noen få skill. Bortimot alt er rundstpl. og
feilvare finnes trolig ikke,- ut fra vårt kjennskap til innleverer! Mye bra som 15x15ø&30ø
Nansen I, rikelig med Nordkapp-serier og OL 1952 og en mengde annet kurant i pent kvalitet.
Ingen store kvanta billigvare
Samling 1937-98 en face kompl.(montert etter Facit),med tillegg av minnebl.nr.1 og en lang
rekke papirsorter på bruksmerkene,f.eks.1200y og andre gode NP-utg., Europa 1977 m/gul
fosfor,Harrison-papirer etc. Prima samling
Samling 1856-1997 i 4 SAFE dual-album. 11 skillinger, NK32-33 og noen halvgode øremerker,
fra 1920-tallet bra belagt grunnsamling med solid dekning av ** etter 1937, det nyere med
høyt pålydende. Fine album!
Stemplet samling 1855-1991 i Leuchtturm klemlommealbum (+ o/* restsamling i i DAVOalbum.+) 19 ulike skillinger, skravert posthorn, noen 1905-07, velfylt etter 1910 men noe
variabel stempling, nyere LUX. NK2 og 272 m/ brekk
KARTONG med 4 mindre samlinger, den ene med endel brukbare skillinger. Forøvrig noe
kurant her og der i alle sammen. Likeså 7 innst.bøker med dubletter, bl.a. pent (*) returmerke
nr.2x. BØR SEES
Samling i 2 album 1856-1981, fra 1945 så godt som komplett **. 4sk Oscar (*) og noen andre
skillinger, noen bedre antikva og frem til 1940-tallet mest * med noen bedre ** som Nordkapp
I og andre innimellom
Saml.1855-1985 på albumark.18 ulike skillinger/noe varierende kvalitet, velfylt
avd.stolpeskr.og grovtg.,fra 1910 nær kompl.utenom Legion-Univ.-NK272 men med pen serie
Nordkapp I og fyldig tjeneste, portomerker til 200ø. Grunnsaml.
Samling 1856-1993 i Schaubek klemlommealbum. 14 skillinger, endel stolpeskr., bedre grovtg.,
fdra 1910 nesten kompl. inkl. tjeneste., etter ca.1957 er alt **, frem til 1942 vesentlig stpl. inkl.
Universitetet og V-merkene til 5kr.
5000
5000
5000
4500
4500
4500
4500
(ca.24000)
4000
4000
4000
4000
4000
3500
3500
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
Samling + dubl. 1856/1969 i 2 album + 2 innst.bøker. En hel del satt opp etter
vannmerkestillinger, mest stpl., noe ** tjeneste. 13 skillinger, noen stolpeskr., antikva i
vannm.stillinger, likeså perioden frem til 1940. Noe både ** og stpl.
Saml.1910-97+noen få blokker og arkbiter fra 10ø Ibsen til nyere i 2 innstikks- bøker. Endel
**
bedre posthorn,Nansen,Hellig Olav,Nordkapp IV etc. ca. HK 13/14000 for det noe eldre
materialet samt Nom.ca.2500/3000 for det nyere.
TYPESETT. Innst.bok med typesett,mest sittende i auksjonsomslag fra tidligere auksjon,
o-**-*
størstedelen er 20mm, noen er skravert posth. bl.a.25II og 25III. Nær alt er stemplet, et **
typesett 2ø (NK50a). 22 sett + noe diverse. Godt objekt!
Saml.1855/1986 i Leuchtturm klemlommealbum/ringbind. 21 skillinger, endel stolpeskr.og
o
grovtg., fra 1910 relativt velfylt m/Nordkapp I. Ser mest renslig rundstpl./ normalkvalitet ut.
Oppgitt HK 23700.- Sent innlevert, ikke kontrollert/trolig korrekt.
Samling 1856/1945 på innstikksark. 24 skillinger mest renslig og pent med flere pene stempler,
o
skravert posth.m/NK28, div. 20-21mm og pene, bedre grovtg.
Samling 1855-1954 i gml. album. 19 ulike skillinger og skravert posthorn kompl., men endel
o-*
feilvare. Forøvrig NK44 og div. andre stolpeskrift,1905-07-09 utenom NK94 og fra 1909 bra
besatt grunnsamling. Bør besiktiges!
Saml.1855-1984 i Leuchtturm klemlommealbum. 25 skillinger/noe feilvare, noe
o-*-**
stolpeskr.,1905 kpl.,NK94 (*),fra 1910 velfylt grunnsaml.uten de aller dyreste.
Dubl.parti 1910-40-tallet i 6 små innst.bøker.Bedre posthorn,bra Løve-utgaver, bra avd.
**
tjenestemerker, mellomgode jub.merker, alt i små/nokså små antall.
o-*-**-BS Lot ca 45 eldre merker fra NK8 til 1920-tallet inkl. både PRAKT og småpent og noe kurant
normalkvalitet. I tillegg 34 klipp med diverse reisende posteksp.
Samling i 2 Leuchtturm klemlommealbum 1855/2000 (katalognr. påskrevet med penn på
o-*-**
arkene). 160 merker før NK96 men mye feilvare, noe OK innimellom. Et meget flott NK94! ellers div. mellgode. Sent innlevert,- ikke taksert.
Saml.fra NK17 til 1984.Noen bedre som Posthorn/Løve 1937,Legion,2kr/5kr Haakon, 55ø-80ø
**
Løve,Nordk.IV,Norwex,5kr Olav etc. Noen få stemplede og * er ikke medtalt i den oppgitte
katalogverdi. HK10150,-+ pålydende 500,- etter 1970.
Lot fra NK1 til nyere i innstk.bok. Bl.a. et NK1 med et meget sjeldent stempel! Fra 1962 og
o-**-*
fremover inkl. 10 hefter og tj,136**. Noen litt eldre inkl. prima NK30 *(*) og et 42Ia *
m/mindre tynnhet.
AUST-AGDER. Stempelsamling fra Aland til Åmli + Hornnes A komplett, 59 poststeder på både
o
1260-61 (3,50kr-25kr Troll-gass). Alt i LUX kvalitet.
Saml./lot på visirblader etc. fra skilling til 1970-tallet. Noen bedre tidlige utgaver bl.a. NK51IIb,
o-**-*
diverse dubletter i hele perioden, 2 ** serier Olav øre/kroneval., etc. Renslig.
Parti på 124 Hawidkort i flott Visiralb.m/Kassett,1920-80-tallet. Må gjennom- gås nøye.Noe
**-*-(*)
usystematisk blanding av **/* med et og annet (*) innimellom. Bedre ** som OL 1952 etc
finnes. Passende ferdige lots for klubbauksjoner?
o-**-B-div. Morsom liten eske med diverse innhold fra NK1 til nyere massevare. En god del brukbart, flere
** OL serier 1952, NK7 m/god farge i par på brevklipp m/svak brekk.
Eldre handlerlager fra NK96/898 i 4 album. Meget store antall merker men må
o
omsorteres/blandet maskinstpl-rundstpl.. Vi så endel V-merker/mange 1,50kr!
Diverse-lot på innst.blad/i perm/i poser etc., fra skilling til relativt moderne. Dette må
**-o-*
gjennomgås. Noen av delene har anført Facit-verdi 9500,- + skill. etc.
Saml./lot på gamle blader. Skillingene nokså blandet kval./noe OK, resten med mye kurant
o-*
material men svært usystematisk blanding av bedre og billige merker!
LAGERBOK 1945-2000 med et meget renslig og pent lager som inkluderer bl.a.2 serier OLo-*
Nordkapp IV-Norwex 1955 og ser ellers ut til å være nær komplett i små antall frem til 1980tallet, alt stemplet. Bak i boken finnes rundt 50 minirak hvorav noen er ** samt en hel del
sammentrykk fra arkene.
Lot mellom NK16Ia og 40 inkl. NK35. 18 merker hvorav 12 stk. skilling posthorn. Størsteparten
o
er enten attestert 'Enger BPP' eller klassifisert med bokstavstempel for farger etc. Fra feilfrie til
minimale svakheter.
Saml. 1855-1980 i 2 album (tjenestemerker+rester i album nr.2). NK1,12,18/del av
o-*
'Karas(jok)',noen stolpeskr.inkl. PRAKT-stpl.,NK87 og fra 1910 grunnsaml. med noen bedre som
Polserien *, fra 1945 nær komplett. Noen * ikke regnet.
Samling 1940-1980-tallet i innstikksbok, kun jubileumsmerker. Vi noterte OL,Nordkapp
**
IV,Norwex og ellers trolig bortimot kompl. med jub.serier.
STEMPLER. ca. 1000 merker i innst.bok, rundt 80% er PRAKT-LUX av nyere årganger, resten i
o
perioden fra ca.1920 og fremover, pent til PRAKT-LUX.
Vesentlig stemplet grunnsaml.1856/1983 i klemperm. 9 skillinger i god kvalitet, pen serie
o-*-**
krone Oscar, noe stolpeskr., Nordkapp I og andre mellomgode.
Rotetlot i innst.bok fra skill./meget blandet,til moderne.Vi noterte nominalvare for noen
o-**
hundre kroner og en del bedre hefter 1950-60-tallet samt en mengde diverse dublettvare inkl.
kurante ting. I tillegg noen ** Norden/ikke vurdert.
Saml.1856-1968. 11 skillinger, endel stolpeskrift og Oscar, ellers grunnsamling. Renslig
o
avdeling med skillingsmerker! - oppgitt HK over 9000,-
o-**-*
3500
3500
3000
3000
2800
2750
2750
2750
2500
2500
2300
2000
2000
2000
1750
1750
1750
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1300
1300
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
Lot fra klassisk til nyere i innst.bok+del av innst.bok.Store antall merker, noe bra som NK57
pent * og andre eldre,noen bedre **,diverse stolpeskr./grovtg.i alle slags kvaliteter,bedre
portomerker og div.til nyere inkl. massevarer.Bør sees!
Saml.1855-1991 i Leuchtturm klemlommealbum.1982-91 er kompl. **, 1974-81 er kompl.*.
**-*
Ellers finnes Legion og Nordkapp I * og noe diverse. Må besiktiges!
Samling i Leuchtturm klemlommealbum 1914-94, vesentlig etter 1930. Noen få * før denne tid.
**-*
Ellers ** Legion,5kr Haakon og andre mellomgode.
Prima Leuchtturm klemlommealbum 1855-1994. Spredt før 1930, Nordkapp I *, Nansen I **,
**-o-*
Legion og krone V ** og diverse annet vesentlig **.
Saml.1855-1989 inkl. tjeneste. Krone Oscar kompl., ellers vesentlig fra 1910 med i perioder
o
meget godt grunnlag, rundstpl.. Et par LUX-stpl.,- må sees!
Liten vesentlig stpl. samling 1877-1945 på albumbl. NK22-24 overkompl. og noen andre
o-*-**
stolpeskr. Videre grunnsamling med enkelte mellomdyre.
Eldre utenl.handlerlager,1855-1980. NK1 er falsk og ellers finnes mye sekunda, må finsorteres.
o-*-**
Ca.40 skillinger og ellers dels store antall av mange merker.
**-B-o-div Liten diverse-eske m/bl.a. ** Polmerker og mye annet **/*, hefter med gjennomhulling, endel
brev med nyere perfins og annet diverse. MÅ SEES!
Samling 1945-1992 komplett på kladdeark, nær alt rundstpl., noen få **.
o-**
Saml.1940/75 på innstikksark, fra 1961-75 ser det komplett ut. I tillegg endel tjenestemerker i
**
samme periode. (Endel * er ikke medtalt).
Samling 1960-82 i kompl.serier +Bjørnson-Undsetblokk og et par andre blokker.
**
Morsom perm med en hel del pent monterte små tema-samlinger. Noe småpent
**-B-o
brevmaterial,pålyd. for ca.1200,- og i tillegg ** 4-bl. av bl.a.OL52, Flyktningehj.
VARIANTER. Over 150 stk. på plansjer fra NK31 (m/feil) til NK917 + noen tjeneste. Variantene
o-**
er angitt på små lapper ved hvert merke. Bør sees!
To tykke dublettalbum fra klassisk til moderne, vesentlig før 1945 og noe ganske nytt. Rikelig
o-*-**
fra NK4 og fremover men mye dårlig kval., noe OK innimellom og senere også kurante ting som
** serie Hellig Olav etc. BESIKTIGE!
Diverselot med bl.a. komplett sett minneblokker 1951-1990, endel frimerkehefter med
**-B-div
nominal 637,-, diverse brev og FDC og annet.
Lot 33 skillinger,fra PRAKT-LUX til småfeil.Bra NK6,1xPR.LUX 'Sandtorv', en hel del
o
brukbart/akseptabelt. Meget høy katalogverdi,- i 12.time fra utlandet.
AUST-AGDER. Stempelsamling fra Akland til Åmli (63 poststeder) komplett på både NK1172 og
o
1173, alt i LUX kvalitet!
Dublettlager tjeneste&portomerker i innstikksbok. En del ** portomerker og tidlige
**-o-*
tjenestemerker, samt diverse stemplet material. Må besiktiges!
Samling 21mm-20mm på 3 albumark. 74 merker. Mange plater og farger.
o
To innst.bøker fra klassisk til nyere samt 24 ulike minnebl. fra nr.1 (DE-NO- FIL). Diverse fra
o-MB
skilling til pene blåmerker tidlig 1960-tallet. Besiktige!
TELEMARK. Angitt ca.3000 stempler på klipp og noen brev/blanketter ca.1950-90 i to esker.
BS-B
Mange landpost og endel av de uvanlige I21 små stativstemplene. MÅ SEES.
Sent innlevert innstikksbok 1856 til nyere. Både OK skilling og nyere hvor vi så en hel del fine
o-**-*?
stempler inkl. PRAKT. Vi rakk ikke å vurdere denne! - gunstig.
1500 forskjellige merker oppsatt i innstikksbok.
o
Liten saml.1958-67 kompl.** og nesten kompl. stpl. I tillegg bra avdeling tjenestemerker stpl.,
**-o
samt portomerker til 200ø stpl. Pen kvalitet.
ROTELOT på div.innst.ark/ark, mest 1880-åra/1930-åra. Vi observerte bl.a. porto nr.4+
o-*
6!,Nansen I stpl.og mye annet.Et NK184 trolig **.Innlev.fra utl.
To innst.bøker med hundrevis av dubl. fra skilling til 1980-tallet.Stort antall tidlige
o-**-*
antikvamerker, noe stolpeskrift og noe hele veien. Nær alt stpl. Må sees.
3 innstikksbøker med store mengder dubletter fra gammelt til nytt. En god del kurant
o
innimellom og en god del antikva 1898 m/stort antall 35ø. Må besiktiges.
BUSKERUD. Skoeske med brev og klipp med en mengde stempler, noen angitt som
B-BS
sjeldne,mange brukt tidlig. I21 'Landfalløya',Hj.IIA 'Drammen-Tangen' etc
CHRISTIANIA/KRISTIANIA/OSLO. Eske med ca.3kg brev+klipp med lesbare stempler, samt 1
BS-B
eske med m/brev og klipp med 'Oslo'-stempler. Ikke sjekket.
STEMPLER.Skoeske med over 1000 klipp m/diverse stempler fra 'hele Norge', sortert fylkesvis
BS-B
1930-69. I tillegg en eske med bruksbrev fra Møre&Romsdal.
Noen hundre nyere merker med LUX stempler i innstikksbok/på innstikkskort.
o
STEMPLER. Ca.2000 fullstpl.merker sortert på fylker fra hele landet i innst.bok.
o
Pen Stenderalbum til 2001. Alt rundstpl., Norwex 1955 og senere dels bra besatt, flere PRAKTo
LUX finnes. Også avdeling tjenestemerker.
HEFTEMERKER/AUTOMATMERKER.5 par og 27 single merker. I tillegg til den angitte
o
kat.verdien kommer to stk. NK76 trolig fra hefter og alle automat/rullemerkene.
Innstikksbok m/stort antall posthorn 1898/1910 + endel 20ø NK58/63 etc. En hel del små
o
platefeil anført,- ikke vurdert, levert i 12.time.
Gammelt illustrert Dreyer-album for torings-stpl. Innsatt 81 røde 10ø hvorav flere PRAKT-LUX +
o
pose med 23 merker til. Bør sees!
Lillehammer-OL 1994. LOOCs to spesialbind.
B-Litter.
o-*-**
1300
1250
1250
1250
1250
1250
1200
1200
(ca.5500)
1000
1000
(5500)
1000
1000
(NK 4000)
1000
1000
1000
1000
800
800
800
750
750
750
700
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
(1800++++)
500
500
500
500
1498
Samling Haakon 1910/18. Overkomplett ** med 5x1,50kr og 2x2kr i nyanser men uten garanti
for korrekte trykninger!. Også stemplet overkomplett.
Liten lot pent stpl.NK24/25,noen ** bedre tjenestemrk.og Olav +3 bedre * 1926/30
**-o-*
1300 forskjellige merker oppsatt i innstikksbok.
o
SOGN OG FJORDANE. Ca. 600 merker med stempler + 30 brev i 2 innst.bøker.
o-BS-B
Over 1200 merker i innst.bok, pene til PRAKT/LUX stempler, 1870-moderne.
o
Diverselot m/bl.a. Porto 12 i **/* 4-blokk, nytrykkene fra 1962 på håndboksark, et par arkdeler
div.
og diverse.
Liten 'spesialsamling' NK52IIb(c), mest i poser, noe påbegynt montert i perm.
o
Dublettlot fra NK14/48 på gamle ark. Noe blandet kval.,noe brukbart. Besiktige!
o-BS
STEMPLER. Ca. 600 merker med pene til LUX stpl. fra hele landet i innst.bok.
o
Ringperm med spesielle ark for vannmerkestill., 1898 til Abel. Ibsen og Abel og en hel del
o
posthorn etc. innsatt, + endel på løse innstikkskort. Besiktige!
Leuchtturm vriperm 1980-95 m/bra besatt saml.inkl.9 miniark og flere PRAKT.
o
3 plansjer m/108 merker (1x4-bl) mest fra 1940-tallet med pene til PRAKT-LUX stpl. Noen litte
bedre merker inniblant. Besiktige!
Lot diverse par og andre enheter bl.a. en 4-blokk NK53 m/feil, noen nr.stpl.,'T'-stpl., perfins
o
etc. Må besiktiges!
Perm med 27 stempler/klipp fra reisende posteksp.på Møre 1925-62 samt diverse
o-BS
stempelmerker til 100kr og ca.50 automatmerker fra '0200'-'0550' pålyd.
Innst.bok mest fra 2003 og nyere,-en god del pene høgval! - vanskelig periode.
o
'S'-gjennomhull. Samling 18 merker hvorav 15 forskjellige merker samt 40ø Løve II med
o
komplett sett stillinger (rettv./omv./speilvendt/omvendt speilvendt)
ROTELOT m/små men pene delsamlinger og noe buntevare og klipp. Besiktige!
o
TELEMARK. Liten lot div.stempler bl.a.KPH 'Skotbakken'/LUX-klipp,1 postanv.1924.
o-B-BS
Innst.bok fra 20mm til 1970-tallet. Noe her og der, noe av stempelinteresse.
o
Liten gammel saml. 1856/1960. Blandet kvalitet, noen litt bedre innimellom.
o-*
Stempel-lot. Liten lot 'T'-stempler, flott klipp med HJELPESTPL 'Rødland' 1935, et par nr.stpl.
o-BS
etc.
B-**-LITT. Postens Jubileumssamling 1997 i flott spesialbind.
Innst.bok med 70 brevklipp fra Postjub.1947 m/komplette stpl. + litt annet.
BS
STEMPLER. Skoeske m/klipp fra 1960-tallet med lesbare stempler.Ikke vurdert.
BS
STEMPLER. Ca.1,25kg utsorterte klipp med lesbare stempler fra 'hele landet', 1988-89.
BS
STEMPELKLIPP. Soner 1000,4000,5000,7000. Ca.1,25kg fra 1980-tallet.
BS
Grunnsaml.1856/1960 i innstikksbok. 23 skillinger/mye feilvare, senere utgaver med endel
o-*
bedre jubileumsmerker opp til mellomdyre. Utenl.innlev./skal selges.
Innstikksbok fra klassisk/dels meget blandet kvalitet til nyere. Må besiktiges!
o-*
Innstikksbok m/9 skillinger, NK35 og etter 1925 med en hel del 'blåmerker' og annet. Flere
o
brukbare skillinger samt NK35,- Bør takseres!
Tykk dublettbok fra stolpeskr.til moderne. Mellomgode 'her og der'. Besiktige.
o-*
1499
**-o-*
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
**-o
400
(1824+)
400
400
350
350
300
300
300
300
300
300
300
300
250
250
250
250
200
200
200
200
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
(GI BUD)
200
0
0
0
0
0
(GI BUD)
(GI BUD)
0
0
(GI BUD)
0
ROTEKASSER
5000
REALISASJONSKARTONG. N-DK-GR-IS-FIN-AX Fyldig lager Island, bunke med utvalgshefter fra
Norden inkl. Norge, endel årssett og hele ark. Enormkatalogverdi,- bør besiktiges
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
**-o-*-B
ESKE med spennende innhold! En hel del bedre **/o Deutsches Reich men også div. andre
land inkl. ørlite Norge (NK183** observert). En virkelig 'rotelot' som MÅ SEES og vurderes
STOR KARTONG med 15 tre-esker med pergamynkonv. med 10-tusener av merker fra
o
Tyskland,England,div.Europa, Canada,Australia. Endel utgaver i større kvanta for
stempelinteresserte? - endel diverse dubletter, samt 2 SENF-kataloger 1932 og 1936.
o-**-BS-o- KARTONG med 10 album/innst-bøker/permer og diverse småmapper etc, samt 4 små esker.
Inneholder bl.a. en samling Norden m/noe bra Norge/Sverige, noe div. Norge inkl.
*
stempelmaterial fra Telemark,en god del Tyskland m/mye bra Berlin etc. Frankrike fra gammelt
til nyere inkl. et posekartotek etc. MÅ SEES!
STOR KARTONG stappfull med bl.a. abbonementsvare Norge/Norden,FDC og diverse 'hele
Diverse
verden' i poser og foldere. Usortert DØDSBO,- MÅ SEES.
Lignende kartong som ovenfor fra samme bo. DETTE MÅ SEES!
Diverse
KARTONG med 130 store utvalgshefter fra 'hele verden'. Noen er helt fulle, andre er nesten
o-*
fulle, noen er noe plukket. Noe for en klubb eller generalsamler! MÅ SEES.
**-FDC-div. STOR KARTONG m/bl.a. et tyvetall svenske årssett, div- ** og FDC fra en mange land, endel
romfartsmotiver. En enorm detaljverdi for en med sorteringstid!
ROTEKASSE 'hele verden' inkl.Norge.Vi noterte norske present.sett 1989- 2001 trolig komple.,2
**-o-*
Norgesalbum m/litt nyere material, en hel del albumblader etc med div. land bl.a. mye China,
og allehånde i poser etc. Må inspiseres!
ESKE med 64 små+6 store utvalgshefter 'hele verden'.En betydelig verdi ligger på noen hefter
o-**-*
med mye bra/renslig Portugal/en mengde bedre verdier. Endel ** Liechtenstein samt bedre
Liechtenstein fra nr.1 og endel nyere ** Canada.
3500
3000
3000
3000
3000
2750
2500
2500
2200
1509
o-**-*
1510
Diverse
1511
o-*-**
1512
Diverse
1513
o-*-**
1514
o-**-*
1515
o-div.
1516
o-BS-PK-div
1517
**-B-FDC-o
1518
o-*-**
1519
1520
o-*
1521
Diverse
1522
Diverse
1523
o-*-**
1524
o-**-*
1525
B-**-o
1526
o-*-div.
1527
o-*
1528
o-*
1529
div.
1530
o-**
1531
o-*
1532
Diverse
1533
Diverse
1534
1535
o-**-B
o-BS-B-div.
1536
1537
o-FDC-**div.
Diverse
1538
o-BS-**
1539
B
2000
ROTEKASSE. Inntikksbøker med Tyskland-Sveits-Spania og en mindre samling Danmark i album,
samt en mengde diverse tyske 'objekter'. Noe i blandet kval., noe kurant. Dette må besiktiges!
STOR KARTONG med 20 innst.bøker og mapper diverse Europa, kilovarer fra Danmark og SydAfrika, diverse Tyskland og mye annet. MÅ SEES.
ROTEKASSE 'Europa'. 23 innstikksbøker/album med allehånde material og dublettvare. Noen
bedre miniark fra Tsjekkoslovakia og Bulgaria observert. Forfalskninger/nytrykk finnes. MÅ
BESIKTIGES.
STOR KARTONG med 21 innst.bøker og permer. Dublettvare fra diverse land inkl. endel Norge.
Meget store kvanta merker,- MÅ SEES!
STOR KARTONG med 19 innst.bøker + noen ark i mappe 'hele verden', noen meget tykke.
Meget rikholdig USA fra gammelt til nytt. Ellers mest Vest-Europa samt litt diverse oversjø. Må
besiktiges!
ROTEKASSE med 15 innst.bøker/album, for en stor del England fra gammelt til moderne **,1
tykk bok m/brit.kol./mye bra for generalsamleren, 2 album FN.
STOR KARTONG med 13 innst.bøker+4 album og mappe med eldre albumark. Svært mye USA
inkl.2 nyere saml.,saml. Polen,Grekenland,div.Tsjekkia,Romania.
ROTEKASSE. 14 innst.bøker + 1 perm med diverse. Noe verdi på Danmark, også 3 bøker Norge
med bl.a. ende stempelklipp. Forøvrig 172 diverse kort etc, mye nyere, men også 36 gamle
konfirmasjonskort ca.1915,- alle ubrukte.
ROTELOT med bl.a. mye Sveits og Østerrike. En god del falsifikater men også noe ekte. Et par
dyre FDC-kort observert. Dette må besiktiges!
KARTONG m/14 mest innst.bøker 'hele verden'.Vi noterte en bok med ca.500 nyere **
Latvia/Litauen, endel Nederland og eldre Frankrike. Besiktige!
ESKE med 63 store og 9 små utvalgshefter,diverse Europa,Russland, Viet-Nam og annet. Noen
få brev fra Chile til Norge+poser med China. MÅ BESIKTIGES!
ROTEKASSE.8 album/permer+ en hel del løse blader samlet i diverse 'mapper' + en bunke
postkort.Pen Grekenland-album m/brukbar grunnsaml., album for Indonesia
m/grunnsamling,endel bedre Monaco fra starten og div.'hele verden'.
STOR KARTONG 28 innst.bøker og 6 permer, allehånde 'hele verden', eldre og nyere. Prima
innstikksbøker, noe for en med god tid. MÅ BESIKTIGES.
STOR KARTONG med 21 innstikkbøker + 4 album diverse 'hele verden', inkl. 2 album nyere
Norge og et stort antall norske FDC. MÅ BESIKTIGES!
ROTEKASSE. 15 innst.bøker/album med bl.a. England/mange sjøhester!, USA,nyere
Tyskland,Russland,Italia og diverse annet. Må besiktiges!
KARTONG med 8 innst.bøker+1 perm fra diverse land inkl. Norge og Norden, samt 1 album
Polen frem til 1967. Noe for generalsamleren. Må besiktiges.
ROTEKASSE med bla. Speidersamling, en mengde miniark fra V.Europa og 3 esker med diverse
postkort. Meget lavt utrop! MÅ BESIKTIGES.
ROTEKASSE m/bl.a. samlinger Finland (mye røde kors) og Sverige i 2 album, 6 innst.bøker
bl.a.Frankrike,Spania,Tsjekkoslov.,Sør-Afrika etc. Må besiktiges!
ESKE med 9 enheter,bl.a.grunnsaml.Argentina i fin Schaubekalb.til 1977,endel Frankrike fra
klassisk til 1940-tallet,nyere India og noe div. mellom/øst-Europa.
ESKE med 5 samlinger/permer + 2 tomme album. 1 pen liten samling Finland med en hel del
stpl. Røde Kors-serier, 1 fin samling nyere Cuba, diverse Sveits-Østerrike i flotte Visir-permer
med kassetter etc.
ESKE med 15 innst.bøker/små mapper. Bl.a. Nederland,Belgia,Irland,China, Bulgaria,massevare
posthorn antikva, norske myntbrev 1993,1997 og div.annet.
ROTEKASSE. 9 innst.bøker fra div. land inkl. Norge,- + 1 samling Romania, for juniorklubb? I
tillegg et norsk årssett 'byggverk' og en Weidemannfolder,
ESKE med 2 gamle 'hele verden'-album + 4 andre album/innst.bøker og et par mapper.Endel
Sveits og Japan fra eldre til nyere,ellers 'litt her og der' bl.a. Spania.
STOR KARTONG fylt med allehånde posevarer 'hele verden' inkl. Norge. Dette er et enormt
sammensurium fra et dødsbo og må besiktiges!
KARTONG med posevarer, div.'hengemapper' etc 'hele verden' + endel norske FDC.
Sammensurium fra dødsbo,- må besiktiges!
ESKE med 5 permer, diverse vakre motivserier og 1 album sveitsiske FDC.
ROTEKASSE. DAVO-album for Norge med litt her og der, 4 innstikksbøker og diverse poser med
'hele verden' + Norge samt endel brevmaterial. Må besiktiges.
ESKE med allehånde mest Norden, men noen utvalgshefter med fint Tsjekko- slovakia etc. 4
nye ubrukte innst.bøker, noen tilleggsark etc.
ROTEKASSE. 8 album/permer/bøker+endel engelsk kilovare.Noe interessant? England, OK
litteratur, rikholdig samling nyere humor og sports-postkort etc.
ROTEKASSE. Bl.a. dels meget pent stpl.! grunnsamling Norge i 2 Leuchtturm klemlommealbum,
liten saml. mest eldre Australia (1913 og fremover), litt klipp med norske høgvalører,
massevarer NK218/21 og diverse annet. Gunstig!
KASSETT med 'allehånde' brev og kort samt 3 bøker, bl.a. en om Nordmarka og en om livet i
Polarområdene. En mengde same-kort. Dette må besiktiges!
2000
2000
2000
1800
1750
1750
1750
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1250
1200
1000
1000
1000
1000
750
750
750
750
750
600
600
500
500
500
500
1541
LITTER.-o- ESKE med bl.a. endel STEMPEL-litteratur (Vestfold), 2 gamle tomme hele verden- album + 1
med div.merker, samt diverse eldre kataloger. MÅ BESIKTIGES.
div.
SKOESKE med noen tusen vaskede 'hele verden'. BESIKTIGE.
o
1542
o
1543
(*)
1544
1545
o
(*)-*
1546
o
1540
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1556
1557
1558
o
o
o
1559
1560
o
o
1561
1562
1563
1564
1565
o
o
o
o
(*)
1566
o
1567
1568
1569
o
o
(*)
1570
1571
o
o
1572
1573
1574
1575
1576
o
o
o
o
(*)-*
1577
(*)
1578
o
1579
o
1580
o
1581
1582
o
o
1583
o
SVERIGE (SWEDEN).
1(1a+) 3sk banco. Unrepaired, well centered, lightly used. 1 thinned corner perf. and 2 very
tiny imperfect.listed as 'of no importance' in photo certificate HOW.
do(1c) Genuinely unused, unrepaired. Tiny marginal tear and faint marginal thins 'of little
importance'/according to certificate Franz Obermüller
do. SUPERB 'Gefle 11.2.1857'. Repaired copy, certificate H.O.Wilen.
1-5(1EIII-5EII+) 3sk-24sk official repr. The 3sk is the 1871 reprint, all the others are 1868
reprints. Only the 6sk is with gum. The 3sk has small perf.faults at bottom.
2(2a1+) 4sk banco. Early and superb cancellation 'Stockholm 2.8.1855. Tiny bend in upper left
corner perf., interesting casual printing flaw! Detailed certificate Franz Obermüller says 4-4-5.
do(2a2?) Tiny perf.break, yet very nice with full, upright 'Stockholm 23.9.1855'.
do. Two copies, one fine used, one with fault/nice unusual boxed 'Aves(ta)' .
do(2c) Bright blue,dense background.Light,full cancel 'Ronneby', one short perf.
do(2d) Dull blue,dense background,thick paper.Fine used,certificate N.Svensson.
do(2e) Fine used with nice and clear 'Carlshamn 30.11.1856'.
do(2f) Very fine with nearly SUPERB 'Stockholm 21.8.1857'.
do(2g) Bright blue,dense background,perfect condition,part of fine 'Söderhamn'.
do(2h1) Light blue,superb stamp(faint bend in one corner perf.) Certif.HOW 4-4-4.
do(2h2) SUPERB 'Stockholm 9.3.1857', very fine according to certificate H.O. Wilen (4-3-5) who
mentions a small printing flaw to the right of the shield.
do(2i) Grey-ultramarine,dense background.1 short perf.,yet fine with full cancel.
do(2j1) Slate blue, extremely blurred print. No faults, certificate F.Obermüller.
do(2j2) Grey-ultramarine, flawless copy. Nearly full, upright 'Linköping 8.11.1857'. Certificate
H.O.Wilen (3-3-4).
do(2j3) Slate grey, faint bend in one corner perf, off centre, fine. Certificate.
do(2k2) Light dull blue. Beautiful copy of a very rare shade, classified by H.O.Wilen. A few tiny
fibres of probably drying paper are sticking to the front top of the stamp, hardly detracting
do(2k3) Light grey blue. Flawless copy of a very rare shade. Certificate HOW
do(2L?) Greenish blue shade, well centered, very fine upright 'Carlshamn'.
do(2m) Very nice copy with full cancellation, light violet '3' printed on back.
do(2n1) Dark blue,well centered,beautiful copy signed 'Sjöman',full 'Hedemora'.
3(3a1+) 6sk banco. Genuinely unused and unrepaired. Small tear in upper margin, short perf.
in lower left corner. 'Acceptable copy' according to photo certificate Helena Obermüller Wilen.
do. Very beautiful copy with superb 'Ronneby 26.1.1856', however, repaired tear/small
backing at bottom. Opinion H.O.Wilen.
do(3e) Broken corner perf., off centre, unrepaired.
do(3f) Broken corner perf., very nice 'Stockholm 29.1.1858'. Unrepaired.
4(4a+) 8sk banco. Genuinely unused and unrepaired. Ironed out creasing/hardly visible and a
tiny marginal tear. 'Good copy' according to certificate F.Obermüller
do. Reddish orange, fine used 'Ronneby , unrepaired.
do(4b) Brownish orange. An old oily hinge has left some grease at top, otherwise fine looking
with a large white printing flaw below the shield.
do(4d) Bright yellow shade, boxed 'Lysekil'. Light backside repair, nicely presentable.
do(4e) Olivish yellow. Repaired copy, weak cancellation.
do(4f) Well centered, unrepaired copy. Danish certificate S.Kaiser. Fine used.
4(4e) Very nice looking item with a couple of tiny backside repairs.
4/16(4E1,6E2,7x2,9x2,10,12x2,15b,16) The 8sk has a small repair at top, the 3ö has a rounded
corner, the rest are mainly with altered gum/part gum/no gum. One 5ö and one 12ö are
signed H.O.Wilen.
5(B) 24sk banco. Genuinely unused and unrepaired. Minor perf.faults, 'acceptable copy of a
very rare stamp' according to certificate H.O.Wilen
do. Very nicely repaired behind at lower right corner, otherwise a very beautiful copy with full,
clear cancellation 'Stockholm 13.3.1857'.
do(5d) Unrepaired, no faults, light upright 'Stockholm'. Opinion HOW says 5d, yet the paper is
thin.
do(5f/d?) Thick paper, unrepaired, slightly rough perf. with a couple of blunted tips,was
mounted as 5f. Please inspect!
6(6a3+) 3ö black, local. Unusually well centered, very fine star cancel.
6(6a1+) 1sk banco, black. SUPERB star cancellation, a tiny perf.break not mentioned in flawless
Danish certificate
do(6a2+) 2 perfs. repaired. Very nice looking spacefiller.
(GI BUD)
0
(GI BUD)
0
(F 38000)
3000
(F 80000)
5000
(F 38000)
(* F 21000)
1000
2000
(LIEB)
500
(F 850)
(F 1600++)
(F 1700)
(F 2000)
(F 850++)
(F 850++)
(F 2500)
(F 800)
(F 900++)
250
300
200
400
300
400
600
300
500
(F 3000)
(F 5000)
(F 3500)
500
1000
1000
(F 7000)
(F 9000)
1200
2000
(F 9000)
(F 1200++)
(F 850)
(F 2000)
(F 85000)
2500
400
200
750
7500
(F 12000)
1000
(F 13000)
(F 12000)
(F 45000)
1000
1200
4000
(F 6000)
(F 6000)
1500
750
(F 10000)
(F 9000)
(F 5000)
(F 9000)
(F 38400)
1000
600
1000
750
2500
(F 70000)
6000
(F 18000)
1500
(F 19000)
4000
3000
(F 3000)
(F 8500)
750
2000
(F 4000)
250
1584
o
1585
o
1586
1587
1588
1589
1590
1591
(*)
o
o
o
o
o
1592
1593
1594
*
*
o
1595
o
1596
1597
1598
1599
o
o
(*)
o
1600
1601
1602
1603
o
o
o
o
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
o
*
o
o
(*)
o
o
o
1612
1613
1614
*
*(*)
*
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
o
o
o
o
o
*
o
*-(*)
1623
1624
1625
1626
1627
1628
*
o
o
*
*
o
1629
1630
o
*
1631
1632
o
*
do(6a3+) 3ö black. Technically SUPERB with a light and fine star cancel. This stamp is rarely
found in such a perfect state
7(7a-f+) 5ö coat-of-arms. Complete range of shades according to mounting, (seems correct),
one with certificate. 10 out of 11 items are with practically full upright to SUBERB
cancellations.
8(8+) 9ö coat-of-arms. Unusually well centred. Gum not in original state.
do(8a) Well centered, very fine, full/light cancel 'Askersund'.
do(8b-c) Two very different shades, fine/very fine used. Tiny parts of 2 cancels.
do(8d) Very fine item with full cancel 'Stockholm 27.6.1865'.
do(8c) Lightly off centre, fine used with part of railway cancel.
9(9a/m+) 12ö coat-of-arms. Nearly complete range of shades according to the mounting
(lacking only 9j2) We give no absolute guarantees for correctness, but it seems OK?
Nevertheless all the stamps are with very nice upright to SUPERB cancellations. Must be seen!
(23 items
do(9b?) Very deep blue shade, signed H.O.Wilen.
9a(9h1+) 12ö ultramarine, perfect centering, signed H.O.Wilen.
9,16(F9x4,16x2+) 4x12ö in very different shades, 2x20ö lions in very different shades, fine to
superb cancels. One may be Fac.9j1
10(10a/i+) 24ö coat-of-arms. 13 different shades according to the mounting, mainly very fine
(b2 with broken corner perf.) Mainly full to SUPERB cancels.
do. SUPERB 'Gefle 20.10.1863'. 1 blunt perf.tip.
do. SUPERB 'Falköping 17.4.1867'. A very beautiful copy!
10-11(10-11+) 24ö-30ö, unused without gum. Fresh colours.
11(11a/h+) 30ö coat-of-arms. 7 different shades according to the mounting, seems to be OK.
Fine to SUPERB cancels. Please inspect!
do(11c) Light rose/red brown. Very fine with nearly superb 'Gefle 12.3.1863'.
do(11e) SUPERB 'Westervik 31.1.1865', a very beautiful copy.
do(11g) Rose-brown shade. SUPERB 'Gefle 1.6.1872', very fine.
12(12a-f+) 50ö coat-of-arms. 7 items in different shades according to the mounting. All with
nearly full to full upright/superb cancellations. Inspect
do(12g1) SUPERB 'Askersund 24.12.1865'. Certificate HOW says 4-3-5.
do(12f?) Original gum, hinge remnant, signed H.O.Wilen.
do. Very fine copy with nearly superb 'Eksjö 5.5.1869'.
do. Very fine copy with SUPERB 'Nyköping 4.3.1873'.
13(13B) 3ö local. Fine unused without gum.
do(13a) Well centered, fine used with large part of 'Carlskrona 22.12.1862'.
do(13b) Fine, lightly used copy.
14(14B) 3ö lion. Complete set of 9 shades according to the mounting. 14Bb and 14Bc1 are with
certificates HOW. The shade of 14a is in our opinion matching. The lot contains an extra stated
F14A which in our opinion is a 14B in one of the earliest shades. Fine to SUPERB used.
do. Never hinged original gum, minor age spot.
do. Very fine with hardly traceable hinge mark. Unusually nice copy.
14x(14A+) 3ö lion, type I. Original gum, signed H.O.Wilen. Off centre, otherwise fair/fine copy,rarely unused
do(14Aa)SUPERB 'Falköping 1.5.1863',one slightly short perf.,yet very beautiful!
do(14Ac) Fine and flawless copy of a rare stamp.
15(15a+) 17ö lion. Unusually well centered, nice 'Enköping 21.7.1866'. VF.
do(15b1) Perfectly centered, fine used copy.
do(15b2) Very fine with light upright 'Ystad 29.6.1867'.
15a(15c+) 17ö grey lion. Original gum, hinge remnant. Signed H.O.Wilen.
do. Fair used 17ö grey, tiny break in one corner perf.
17/86(17/114+) 19 different ovals + one bl.of 4, plus 4 different shades of King Oscar 1885/86.
Also a set of Oscar 1891/1903+shades and a set of King Gustaf and 5kr Post Office (signed
H.O.Wilen) and one Landstorm set. 50ö perf.14 has a thin spot (signed). Nearly all stamps have
original gum, two early ones (*)
18(18+) 4ö grey perf.14. Well centered,original gum,hinge remnant. Signed HOW.
do. Deep, clean shade, very fine, full upright 'Stockholm 17.10.1877'.
do. Very fine stamp with part of nice cancellation.
19(F19a+) 5ö dull bluish green, perf.14. Original gum, signed H.O.Wilen.
20a(20c+) 6ö perf.14. Deep fresh shade, original gum, signed H.O.Wilen.
20a(20a+) 6ö brownish dark lilac. The rarest of all the shades in very fine quality with near
superb 'Jönköping 21.8.1872'.
22x(23+) 20ö/20 double print. Very fine with nice ENGLISH numeral cancel.
23(24+) 24ö perf.14. Perfect centering, original gum. Signed H.O.Wilen. Remnant of old paper
hinge at top.
do(24i+) 24ö lemon yellow. Fantastic cancellation 'Malmö 28.10.1875'.
18B-23B(29-34+) 4ö-24ö perf.13. Original gum, all except 24ö signed H.O.Wilen. The 5ö may
be the f-shade? - please inspect
(F 3000)
1000
(LIEB)
2250
(F * 3500)
(F 3000)
(F 4800)
(F 2200)
(F 2200)
400
800
800
600
400
2000
(F 2000)
(F 3600)
350
600
300
1500
(LIEB)
(LIEB)
(F * 8000)
200
300
750
1000
(F 900++)
(LIEB)
(LIEB)
400
300
300
1750
(LIEB)
(F 5250++)
(F 850++)
(F 850++)
(F 5000)
(F 4000)
(F 4500)
1000
1000
400
400
750
1000
1000
2000
(F 6000)
(F 2200)
(F 7500)
500
500
1250
(F 6000++)
(F 5500)
(F 1600)
(F 1300)
(F 1300)
(F 6500)
(F 6500)
(F 44500)
1000
1500
400
350
350
1500
1000
3500
(F 4200)
(F 1300++)
(F 1300)
(F 3200)
(F 6000)
(F 2000++)
700
750
300
500
1000
500
(LIEB)
(F 8500)
200
1000
(LIEB)
(F 7675++)
1000
1500
1633
1634
o
o
1635
1636
1637
1638
1639
1640
o
o
*
o
*
o
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
*
o
o
o
*
o
o
o
o
o
**
o
o
o
o
1656
o
1657
1658
1659
1660
1661
*
o
o
o
o
1662
**-*
1663
1664
1665
1666
1667
o
o
o
o
o
1668
o
1669
**
1670
**-*
1671
1672
o-*
*-**-o
1673
o
1674
o
1675
1676
**
*
1677
1678
1679
1680
1681
1682
**
**
**
**
**
o
1683
**
19B(30) 5ö perf.13. SUPERB 'Gagnef 30.4.1882'. Excellent quality.
20B,35(31,46) Both SUPERB 'Göteborg Lbr' and 'Seglingsberg'. 20ö with small perf. fault at
bottom.
22B(33+) 20ö perf.13. SUPERB 'Årjeng 8.9.1879'. Excellent quality.
24B(35) SUPERB 'Seglingsberg', off centre.
do. Mint with original gum, hinge remnant. Probably b-or d-shade.
25B(36h+) 50ø perf.13. SUPERB 'Eksjö 27.2.1886'. Excellent quality.
do. Mint with original gum, signed H.O.Wilen. Not h-shade!
26,248B-Ch,255Cv-B,256B-Ch(27,259CB,266BC,267CB) Fine used 1Rdl, two of the pairs with
parts of more unusual 'Övertorneå' and 'Svanstein'.
27(38+) 1kr perf.13. Very well centered, hinge remnant, signed H.O.Wilen.
30(41+) 3ö oval type/posthorn. SUPERB 'Filipstad 31.10.1889',.
31,38(42,49+) 4ö,1kr oval/posthorn. Superb 'Karlskrona' and 'Piteå'.
32(45+) 5ö oval type/posthorn. SUPERB 'Lidköping 2.10.1890'. Very fine.
36(47+) 30ö 1886. Very fine mint, signed H.O.Wilen. Better shade!
do. SUPERB 'Westerås 11.1.1891'. Fantastic copy!
37(48+) 50ö oval type/posthorn. SUPERB 'Torsby 14.9.1887'. Very beautiful!
39-40(50-51) Overpr.1889. 4 shades, all with SUPERB or near superb cancels.
40(51c+) 10/24ö lemon yellow. Certificate Per Sjöman. Lightly used.
53(60vm+) 1kr Oscar with INVERTED WMK. Fine used.
54(65+) 5kr GPO. Very fine, never hinged.
do(65vm1+) 5kr post office with INVERTED WMK.2 brownish perf.tips,yet fine.
58(69vm+) 2ø 1910 with INV.WMK crown. RARE! Tiny perf. split, yet fine.
59(70vm+) 4ö 1910 with INVERTED WMK. Nearly superb 'Jönköping'.
60(75vm1+) 5ö Gustaf, wmk.crown. WMK UPSIDE DOWN! Flawless copy with full upright
'Månsarp 22.7.1911'
77-86(105-14) Landstorm I. Overcompl. set incl. a set with wmk.'KPV' and the two RARE wmks.
on Facit 105. Fine to very fine cds.
87-97(115-125) Landstorm II. Complete set, both high values signed H.O.Wilen.
do. Complete set incl. 10+90/1kr, all cds.
97(125+) 10ö+4,90/5kr. Fine, lightly cancelled.
do(125vm) INVERTED WMK! Very rare item, cto?
111-20(126-35) Landstorm III specialized. 22 different incl. a set with 'cz' wmks,and the 3 rare
watermark on Facit 126, all fine cds.
132/224H(156-174c) Crown&posthorn coil stamps overcomplete, 26 items incl. some white
papers and watermarks, all different. 3 items are *, the rest **! 40ö green and 35ö are not
included in the cat.value due to minor perf. faults.
138-40(136-38) Air mails 1920. One normal set + 1 set with 'cz'-wmks!
140(138cx+) 50ö with wmk. wavy lines running upwards, cds.
do(138cxz) Wmk wavy lines + 'KPV'. Very rare, seems to be genuinely used.
140x(138vm) Wmk crown with displaced overprint, fine used.
159-73(196-210) Congress 1924. Complete set in fine used to SUPERB quality, incl. both 10ö
wmk. varieties and 30ö greenish blue.
do. Complete set incl. 10ö with watermark. All cds., 1kr&5kr with parts of 2 cancels.
Average/normal set without hidden defects
do. Complete set, never hinged. 30ö is the greenish blue shade but with some split perfs. Very
fine to normal centering/perforations
do. Complete set with extra Fac.197cxz.. The 5kr and 9 other values are **. The 5kr has a perf.
fault at bottom.
do. Complete set incl.shades and wmks., but 2kr * and 30ö ragged perfs.
159/171(196/208) Lot Congress incl.** Fac.197cx,199,206 and 12 other duplicates from 20ö1kr. Additionally many 5ö-15ö not valued.
174-88(211-25) UPU 1924. Complete set in fine used to SUPERB quality, including both 10ö
wmk. varieties (Facit 212cx,212cxz) and 30ö greenish blue
do. Very fine complete set inkl. Facit 212cx. Fine to SUPERB used, even with some unusual
cancels like 'Djurröd'/superb!,'Borgvattnet'(2),'Säldebråten'.
do. Complete set, never hinged. Fair/fine without defects.
do. Complete fine mint set incl.F212cx-cxz and F216b. Wrapped up in old plastic pockets, some
**
250-54(261-65) Delaware 1938. Compl. incl. all pairs and 3-sided/4-sided perfs.
do. Identical lot to the one above. (11 singles and 4 pairs).
274/532(284-317,300v1)Three crowns compl.incl.1,40kr yellow fluorescens, VF.
299/321(340/362+) 10 different compl. sets 1942/43 incl. 3+3sided pairs, VF.
Svarslösen. Complete coll. 1968-70 incl. nos I-II and 1-8 perf.&imperf.
Military reply stamps. Coll of 18 items specialized from M1/12 incl. M3a-3b and M8. M1 has
not been valued as the cancel may be dubious.
Railway stamps. 'SJ.....Fraktmärke'. Imperf. PROOF in orange without value in vertical str.of 3
showing that this came from a double sheet with gutter pairs in the middle,housed in original
'SJ' plastic.(Normal strip with value for comparison).
250
200
(BID)
(F 3700++)
(LIEB)
(F 2700++)
(F 1900)
(F 5000)
(LIEB)
250
0
600
250
600
400
(LIEB)
(F 2000+?+)
(LIEB)
(LIEB)
(LIEB)
(F 2500)
(F 3300)
(F 5000)
(F 2000)
(F 5500)
(F 2200++)
(F 5000++)
1000
300
300
200
400
200
200
500
500
800
1200
400
800
800
1500
(F 6050)
1250
(F 3900)
(F 5440)
(F 3000)
(F 7500)
(F 3675+)
700
1000
500
750
750
(F 13485+)
2500
(F 1490)
(F 4800)
(F 9000)
(F 4500)
(F 12000)
350
500
2000
1200
2500
(F 9200)
1200
(F 12200)
1750
(F 10260)
1000
(F 11000)
(F 5330 ++)
1300
700
(F 8900++)
1500
(F 6500)
1500
(F 13500)
(F 8275+)
2000
800
(F 2390)
(F 2390)
(F 2735+)
(F 1704+)
(BID)
400
400
500
350
0
500
1500
1684
o
1685
*
1686
*
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
o
o
o
o
*
*
o
o
*
*
1697
o
1698
*
1699
1700
*(*)
o
1701
1702
1703
o
*(*)
o
1704
o
1705
*
1706
o
1707
o
1708
*-**
1709
**-*
1710
o
1711
o
Offentlig sak. (Officials)
Tj.1-11(TJ1-11) Fantastic coll. long officials perf.14. 47 items in different shades,
incl.3x4ö,5x6ö, 3x20ö,2x50ö,7x1kr. Nearly all items are with beautiful upright to SUPERB
cancellations. This must be seen
Tj.1-7,9(TJ1-6,8+) 4ö thin,5ö superb,6ö no gum. Centering varies, some old hinge remnants,
original gum.
Tj.4b(TJ4B) 6ö grey perf.14. Fine copy with variety white spot below right '6', singed
H.O.Wilen.
do(TJ4B) 6ö pale grey. Very fine, SUPERB 'Stöllet 9.11.1876'.
do. 6ö grey. Excellent centering, very fine, fine upright 'Göteborg 23.10.75'.
Tj.7(TJ6B) 20ö orange red. SUPERB 'Kungsbacka 21.8.77', very fine.
do(TJ6e+) 20ö brick-red. SUPERB 'Hernösand 25.10.1881', very fine.
Tj.8(TJ7+) 24ö perf.14. Original gum, fresh colour, fair copy.
Tj.10(TJ9b/c?+) 50ö perf.14. Perfect centering, fair hinge remnants, beautiful!
do(TJ9b?+) 50ö violet rose Excellent centering, full upright 'Arvika 10.1.1877'.
do(TJ9c?+) 50ö dull rose. Excellent copy with SUPERB 'Linköping 20.9.1878'.
Tj.11(TJ10). 1kr perf.14. Tiny scratch at left, mint with original gum, hinge remnant.
Tj.1B/10B(TJ12,13A,14b,15b,16B,17v4,19-21,22Ac) All with original gum, many fairly well
centered,hingeing varies,-fine to acceptable/nicely presentable.
Tj.1B-13(TJ11-26) Fantastic collection long officials perf.13. In total 92 copies in different
shades incl. 3x6ö,5x12ö,4x24ö,8x50ö incl. Fac.22B and 6 overprints. Nearly all items are with
full upright to SUPERB cancels, some unusual
Tj.1B/29(TJ11/39). 18 different (shades) long officials + 1910/14 -1kr. Fine to mixed.Contains
10ö type I,20ö and 24ö with small perf.faults,30ö rare shade.
Tj.7B(TJ18+) 20ö dull red perf.13. Superb copy.
Tj.8B(Tj20e+) 24ö lemon yellow in SUPERB quality. Unpriced, listed only with and asterisk in
Facit!
do(Tj.20f+) 24ö olivish yellow. Full upright 'Stockholm', well centered, fine copy.
Tj.11Ba(TJ24A+) 1kr type I, perf.13. Tiny hinge remnant, very nice copy.
17-44(Tj.27-54) Specialized coll. small officials. 70 items incl. a wide range of wmk.variet.,some
RARE inv.wmks.,50ö no wmk.variety and many cxz-wmks. Generally fine to SUPERB quality.
(The shown 10ö has inv.wmk, 8ö 'cz'.)
Portomerker (Postage Due.)
1-10(L1-10) 1ö-1kr perf.14. Compl. coll of all shades according to the mounting. The rare Fac.
L6a has been certified with a signed photocopy by H.O.Wilen. 26 items of which more than
half bear very fine to SUPERB cancels. Excellent lot! (the rare 24ö has a small perf.repair and is
not valued.
1-10B(L1-20) Postage Due overcompl. (34 shades) From superb to minor faults, the rare 24ö
perf.14 in reddish violet is signed H.O.Wilen/tiny imperfection.
1B-10B(L11-20) Compl.coll.with all shades accord.to the mounting (52 items). Nearly all with
full and for a large part upright to SUPERB cancels, some rare
Semi official air mail stamp. Fac.HF1. Very fine with full cancellation.
(LIEB)
5000
(F 19900)
1500
(F 4200++)
800
(LIEB)
(F 1700++)
(LIEB)
(LIEB)
(F 8500)
(F 4800++)
(LIEB)
(LIEB)
(F 13500)
(F 3705+)
1000
500
500
500
1000
1000
500
500
800
500
(LIEB)
3500
(F 7200)
600
(F 1700)
(LIEB)
400
2000
(F 2000)
(F 4500)
500
1000
1000
(LIEB.+)
2500
(F 16100)
1500
(LIEB)
2500
(F 500)
150
Samlinger (Collections & lots).
En face overcomplete coll. 1856-1986 in 2 Lighthouse hingeless albums. 6 of the rare ones
have Swedish certificates. (4sk banco defective/not valued). Some very few classic ones
without gum, otherwise * with original gum, 9ö ** and from 1880s some **,from 1920s with a
great number of ** and from 1938 practically all ** incl. 3+4/4+3sided pairs etc. Coil issues
with the majority **, Congress *, UPU high values **. The coll. includes all ovals and long
officials and P.Dues perf.14. A very valuable lot.
Coll.1855-1944, from 1856 onwards nearly compl. incl. most long officials and all P.Dues incl.
24ö lilac perf.14. 4sk and 6sk banco are the first reprints, 9ö coat-of- arms signed 'Sjöman'. The
earliest part includes some regummed/gum disturbed items, from 1880s onwards with an
increasing number of ** and the coil section with quite a good deal of **, after 1928 only **
incl. all the rare 3+4s/4+3sided pairs. This must be seen,- a fantastic catalogue value
En face overcomplete coll. 1855-1970 in Lighthouse hingeless album. 3sk banco unrepaired
with certif., both 55ö-80ö Wärnamo with certificates H.O.Wilen.The imperf.30ö shows
superficial marks from the perf.gauge in the left margin and seems to be genuinely
imperforated. It includes all long officials and P.Dues perf.14 and military stamps and various
coils with wmk. (The rare 15ö with a small tear). Later all 3+4s/4+3 sided pairs etc. A very
valuable collection.
Coll. 1855-1975 incl.officials and P.Dues practically compl.incl. 3+4/4+3-sided pairs and
numerous coil issues with watermarks.3sk banco unrepaired/minor faults, 4sk superb, 6sk24sk nicely repaired, all 3 locals, 17ö grey,all Landstorms, Congress and UPU in nice quality.
Extremely high catalogue value
40000
30000
30000
15000
1712
o-*-**
1713
**-B-o
1714
o
1715
o-**-*
1716
o
1717
**
1718
**-*
1719
o-**-*
1720
o
1721
o-**-*
1722
o-**-*
1723
o-**
1724
o
1725
**-*-COV
1726
o
1727
COV-o-*
Coll.1855-1995 in 2 albums, nearly compl., lacking 3sk&6sk and Värnamo plus some very few
others.24sk repa., coat-of-arms overcompl.,3ö lion type I very fine!, nice 17ö grey with
certificate, ovals overcompl. incl. 1Rdl perf.13, Congress&UPU compl. mainly used, many good
3+4s/4+3sided pairs and most 3+3sided pairs, the modern section incl. blocks&booklet
panes/some **. Also sections of officials perf.14&13 and P.Dues with 24ö lilac perf.14 and 24ö
greyish lilac perf.13 both used
NOBEL PRIZE. Exhibition collection on 800 pages in 10 thick binders, presenting stamps and
covers from all over the world depicting Nobel prize winners and their work. Stated to
catalogue 85/90000,- Unusual offer
Fantastic collection of 208 ovals 1872/86, all different shades according to the mounting. We
give no 100% guarantee for all the shades,but in our opinion this is of less importance as
nearly all are with beautiful upright to SUPERB cancellations. The rare F29c2&24i with flawless
certificates. MUST BE SEEN
Coll. 1855-1964 in Lighthouse album+some further until modern in stock-book. 4sk.banco and
from 1858 nearly compl. (Congress&UPU to 1kr), mainly fine to very fine used, 5kr Stockholm
Castle on white paper ** and after 1945 mainly **. Also long officials perf.14 and P.Dues
perf.14 practically complete etc.
Specializ.coll.coil issues 1920-36 incl.all the shades(according to the mounting of the coll.)and
lacking only 9 of the wmk.variet!Generally fine to superb used. The very rare Fac.175cx has a
tiny perf.imperfection/see photo. Many cheaper items are with full to superb cancels. Cat.
value exceeds 60000 (+ for cancels)
Coll.of 545 differ.booklets 1969-98 incl. slot machine booklets in 7 very fine special booklet
albums.Additionally 11 later bookl.of which 3 are used. Many control numbers, cylinder nos
etc. Needs a specialist. Cat. value stated by owner
Coll.in 3 very fine Lighthouse hingeless alb.until 2006,no stamps after 1996. The period 194596 is nearly compl.lacking mainly some very few King Gustaf combination pairs and a few
paper varieties. 1903-1944 leaping and with a few * in between like Landstorm top value and
some Congress/UPU but also many good ** sets/items like 3+4s pairs,Lützen,Parliament set,
6ö long official etc
Coll. 1855-1986 in 3 Lindner T-albums+one SAFE album with a compl. range of **
bookl.panes/se-tenant strips 1966-89 according to the album. Well filled coll.,after 1945 nearly
all **,earlier mainly used.4sk full 'Wisby'!,8sk small faults, 66 coat-of-arms/lions/ovals, several
VF to superb, Congress&UPU nearly compl
Coll.1855-2001 in 2 Lighthouse albums. 2x4sk,10xcoat-of-arms incl.9ö,4 lions incl. 17ö,32
ovals,3 Landstorm sets lacking 1 item,Congress&UPU compl.(1kr-2kr Congress with faults),later
nearly complete incl. some 3+4s pairs and most 3+3s pairs. Fair general collection with high
cat.value
STOCK 1921 to modern plus officials and postage dues in 5 very thick stock- books. A vast
number of stamps all through, not picked/German stock, mainly used but some booklet panes
etc **. Large quantities of long officials even perf.14 but much mixed quality, but fine used in
between. This needs viewing.
BOX with a used collection 1855-1975, very well filled but classic section mixed to average.
Congress to 2kr/very nice! UPU incl. 2x10ö with wmk. Also a 64p stock-book crammed with
thousands of duplic. from ovals onwards up to medium priced, one ringbinder with quantities
of duplicates with much weight on ovals and Oscar but even Congress duplicated to 1kr etc.
Also 1 stock-book with **-* 1920s to 60s.
Collection 1855-1983 in 2 DAVO hingeless albums, incl. better P.Dues and long officials
perf.14. Fine 4sk,nice 8sk/slightly blunted perf.tip,various other coat- of-arms and lions&ovals
incl.1Rdl perf.13/two cancels,Landstorms incl. ** top value, some Congress&UPU and later
fairly well filled ranges, after 1961 **
Coll.1951-2007 in 3 self-made binders (no 3+3s pairs). Practically complete lacking only some
very few items 2005/07. Nearly everything is in SUPERB quality with full upright cancels of a
great variety! This is definitely the MOST BEAUTIFUL coll. of modern Sweden we have ever
seen! MUST BE SEEN
Coll. mainly from Landstorm to 1979 in stock-book, a couple of old covers at the front.
Congress complete, a few UPU and from 1939 onwards mainly ** with 3+3-sided pairs, some
blocks and strips. We noticed a block of 6 of 10ö Berzelius (3 CB pairs). Also 2 stock-books+3035 envelopes with much coil period/cuttings etc. and 18 better FDC's 1935-47 incl. one with a
BC-pair, etc.
Interesting stock in glassines in small cupboard box,starting with 3x4sk banco and going up to
1980. A vast range of material incl. numerous better values duplicated from the early period
onwards, even nice Congress and UPU to 80ö and numerous pairs. Sections of long officials
incl. better perf.14 and P.Dues etc. Needs viewing
Interesting accumul.containing around 450 covers/cards etc.1880s to 1940s, plus various
stamps in the same period. We found 5 of the unusual Fk1 in various shades! * -+other better
postal stationar.like Bk14,29,33 all used,much sent to Germany,registered and express
lettercards,some paquebot etc. Sorting must pay!
13000
13000
10000
10000
7500
(Ca. 50000)
7500
5500
5000
5000
5000
4500
4000
4000
3500
3000
3000
1728
o-*-**
1729
o
1730
o
1731
o-**-*
1732
o-**-*
1733
o
1734
o
1735
o-**
1736
o-*
1737
o
1738
o
1739
**
1740
o-**-*
1741
o
1742
o-*-**
1743
o-*
1744
o-*
1745
**-o
1746
1747
1748
o-*-**
o-**-*
*-**
1749
o-**
1750
o
1751
o-COV-**
1752
o
1753
o
1754
o
2750
Coll.1855-1956 in Lighthouse hingeless album. Well filled coll. with some VF/superb, but also
mixed quality sections (UPU/Congress hardly counted). Many good 3+4s pairs, better long
officials perf.14 + 6ö perf.13 etc. 4sk banco in a very deep blue shade!(4n?)
Duplicates 1855-1890 in stock-book. Interesting selection with quite a lot of nice cancels, even
superb and unusual ones. Needs viewing!
Lot around 120 items 1860s-1910, mainly with full upright to SUPERB cancels, 1x3ö brown
local. The main value is on ovals and some coat-of-arms. VIEW!
Coll.1858-1969 in 2 Facit albums.48 coat-of-arms/lions&ovals, Congress and UPU to 80ö/many
fine,from 1930 well filled, after 1945 with most 3+3 sided pairs, mainly fine used. A section of
36 different booklet blocks 1954/66 is mainly **, (2 fine used). Also sections of long officials
etc. Some nice cancellations seen.
2500
2500
2000
2000
Nearly all used coll./duplications in 1 album + 4 stock-books from ovals to modern. Very fine
moderns section, heavy duplications from ovals, via Oscar and coils stamps, album picked but
seemingly without knowledge of cancels. Both superb&unusual ones!
Duplic.1891 to modern in 2 thick stock-books. Good lot with duplications even of better
items/sets like Landstorm sets duplic.from 2-8 of each, 28 Congress& UPU values from 20ö to
2kr and a 10ö Congres with wmk., wmk.varieties etc.
Duplicates 1855-1982 in 2 stock-books. 38 coat-of-arms&lions/mixed quality, 2x4ö ovals
perf.14, many 3+4sides/4+3sided pairs and nice commemoratives.
Stock book filled with hundreds of blocks and se-tenant printings,booklet panes with 3+3s
pairs etc.,mainly fine used, some **. Unusual assembley! Duplicated.
Coll.1920-81,nearly all used,on Globe leaves.Both Congress&UPU complete to 80ö mainly fine
used,later fine basic coll.no,pairs but incl.Stockholmia 1955.
2000
2000
1750
1500
1500
Coll.1928-49 compl. as single stamps. Practically everything with full upright to absolutely
SUPERB cancels! Even RARE cancels seen! Around 240 items. THIS MUST BE VIEWED!
Coll. Oscar 1885/1903, coat-of-arms and Gustaf V medallion, specialized in shades and
wmk.var. and for a large part with full to SUPERB cancels.Even the rarer wmk.varieties in the
1911/19 issue (cx-cxz) and the 'no wmk' varieties.
Coll.1920/49 in present.book from the Swedish GPO to a US superintendent of mails. All never
hinged. No 3-sided or pairs, only simplified coll.
BOX with 7 Facit albums covering the period 1855-1986 with a small basic coll. Also 3 stockbooks with duplicates,- some value in ovals incl. superb cds!
1500
(F 11600)
1500
1250
1250
Coll.1855-1986 in 2 Lighthouse albums. Well filled basic coll. incl. most coat-of-arms,lions and
ovals and fairly well filled section of commemoratives incl. some better pairs.
Coll.1858-1982 in thick binder, mainly used. Classic section mixed but with very nice 9ö, some
better ovals, some Congress&UPU to 80ö and for the rest general collection with a large
number of stamps, mainly used.
Coll.1855-1962 in Estett album. 4sk banco '(Th)orshälla', later basic collection with some
medium priced like fine used 40ö/45ö UPU etc. Also large match box with 38 bundles of
various sizes 1920s-50s/untouched.
Stock-book with a.o. more than 300 coat-of-arms and ovals from 4sk banco onwards, also
quantities of long officials and P.Dues. The quality is partly very mixed and needs sorting.
(Checked 10x3ö lion, 6 had faults/other values may be worse or better!)
Thick stock-book with a.o. ** 76 booklets mainly 1960s-70s /1x200kr booklet, (6 discount
booklets) +15 different ** king&cypher booklet panes, some other **/o duplictions etc. Needs
inspection.
Accumulation 1910-70s in thick stock-book, mainly used. For general collector.
Starter coll.1855-1989 in DAVO album.Mixed quality early section,needs viewing.
1000
1000
800
600
(F 5570)
Small stock-book from 6ö oval to modern, nearly all differ. incl. pairs and booklet panes.
Lot 56 blocks 1955/2009 in small album, mainly both o/** but the Stockholmia 1955 set of 5
blocks of 9 only **. Very fine lot.
Stock-book with coll+duplicates 1870s to modern. Fine 4ö oval perf.14 and a couple 12ö with
more unusual cancels noticed. Needs inspection.
Coll.1885-96, from 1950 nicely mounted on leaves incl.some covers/cards/FDCs. Nice
commemoratives incl.some booklet panes. Stated cat.value for this section is AFA 3150,- 18851949 on old leaves, basic coll. incl.5kr and air mails etc.
Stock-book with mainly 3+3sided pairs plus some booklet panes and blocks 1940s to 2007.
Well assorted with many fine items. Please inspect!
Small stock-book mainly 3 crowns period with 371 items 'cancellations'.Many superb! Noticed
full upright 'Gardvik 18.9.58'!
(COV)Lot 35 large covers, all sent to Germany. Around 30 are with blocks and combination
pairs etc, mostly with nice and clean cds. cancels! (Modern blocks)
Brev (Covers).
500
500
500
500
500
400
350
200
(BID)
0
1755
1756
1757
F2.
F6a3.
1758
COV/**-*
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
**-o
1768
1769
o
o
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
Nice cover to Norway, originally franked with 12ö coat-of-arms which was cancelled but torn
off and then re-cancelled 'Göteborg 5.12.1866', treated as unpaid on arrival in Norway and
marked red '6'. (P.Due).
Very fine cover with 4sk banco from 'Stockholm 8.9.1857.'
2x3ö black on beautifully written local cover in Stockholm with boxed 'Lokalbref 1sta Tur
16.3.1860' on back. 1x3ö with rounded corner.
F82 on envelope with fine slogan cancel from the 'Olympic Games of Stockholm... 1912 (in
Swedish and English). Also two **/* labels in English and German.
F320BC. 10ö Berzelius 3+4sided pair on fine view-card to CHILE 1939.
F348 on regist. cover to the FAEROE ISL. 1943 with 3 different censor labels, 1xBritish/1
German+chemical censor marks. On the back transit 'Lisboa 22 Set.43'! and arrival mark
'Thorshavn 10.10.1943'.Slightly worn but very RARE!
Lot 19 mainly covers (3 cards+) 1957/1936. Fine 4sk banco, 10 nice covers with 12ö coat-ofarms, many shades/one to Norway with 2x12ö,one with pair of 6ö.
Lot 13 covers&cards 1881/1960, all ship mail. 7 items 1881/1931 with various 'Fra
Sverige','Trelleborg-Sassnitz'/'Sassnitz-Trelleborg'.
Lot 22 view-cards 1899/1924 incl. 4 early ones to Egypt and 2 to Madgascar!, the rest mainly
to Belgium-France-Holland. Madagascar is R5 in the Facit.
Lot 7 covers/cards 1903/55, some light soiling. One registered with 2x15ö to Russia 1915 with
Russian censor label, 1 set Stockholmia 1955 compl.
Lot 4 covers to NORWAY 1860s, 3 differ.cancels,red '8',black '9/'. One blurred.
Lot 7 registered covers to Holland,England,Germany 1920s-1953, one registered air mail with
Fac344-46 to NL with German censor label.
Helpost (Postal Stationary). Specialized coll. postal stationaries in 4 binders, lacking the
greatest rarities but otherwise including better items like Kb14,17,18III,21B used,Fk 1 unused
and military bK 1 etc. Mounted according to types and varieties. The catalogue value was
compiled by the owner probably from an older SFF catalogue
(BID)
0
300
1000
200
500
300
800
450
400
200
200
200
(27300)
DANMARK (DENMARK).
1Ia-III(2II-IV+) 12x4RBS in various shades. Nearly all with 4 fair/fine margins.
(Ca.5700)
Lot 15x4RBS in various shades incl. 3xchestnut brown! (one with a scissor cut in one corner.)
(11500)
Superb to fine and average condition
1a(2II+) 4RBS Thiele. Unused, regummed. Old Grønlund certificate.
(*)
(6000)
do. SUPERB numeral cancel '56', fine.
o
(400++)
1Ia/IIIb. Lot 5x4RBS, 4 with mainly very good margins, 3 different shades.
o
(2150)
1IIa(2IIA) Blackish brown. Semi-double circle or foreign cds. cancel. Rare!
o
(LIEB)
do. Very fine with full, central numeral cancel '28'.
o
(450)
do. Fine copy with SUPERB numeral cancel '17'.
o
(450++)
1IIIc(2IVa) Greyish brown. Nicely unused without gum. Tiny corner crease.
(*)
(* 9500)
1IIIe(2IVb) Chestnut brown. Appearing as unused but showing traces of a removed ink cancellation.
Certificate C.A.Møller
o1IIIf(2IVe)
(2700)
Nut brown. Fine copy with Danish certificate.
do. Same shade, fine used.
o
(2700)
do. Fine item with superb mute cancel.
o
(2700)
1/9(2/9) Lot 10 imperfs,5 unused without gum,1x4RBS shows a still slightly visible 'removed'
(*)-*
(17100++)
pen cancel.(counted as used). Fine to average,- please inspect.
2a(1I+) 2RBS Ferslew. Pl.II, no.31, type 7 according to the Danish certificate. Very fine with
(20000)
o
good margins
2b(1II+) 2RBS Thiele. SUPERB never hinged copy with 2 Danish certificates. Extremely fresh and
(60000++)
**
broad-margined, probably one of the finest in existence
do.Very fresh colour,original gum. Pl.I, no.44,type 10.Danish certificate (Kaiser)
*
(26000)
do. 3 broad, two normal margins, numeral cancel '1'. No faults.
o
(10000)
do. Interest.forgery on horizontally laid paper.From untouched coll. ending 1912.
(*)
(BID)
3(3+) 2s 1854. Very fresh, never hinged PAIR. Certificate C.A.Møller.
**
(4000++)
do. SUPERB never hinged copy.
**
(2000)
do. Deep blue shade, fine used.
o
(600++)
do. Very broad-margined, superb numeral cancel '121'.
o
(600++)
do.3 differ.shades/printings,one very deep blue.One greenish blue but discolor.
o
(1800++)
*
(AFA spec.1100)
do(3d) Very beautiful in deep blue shade and just a small hinge mark.
4(4+) 4s 1854. Fine NEVER HINGED PAIR. Fresh and flawless, a scarce unit, according to new
**
(15000++)
photo certificate C.A.Møller
do. 16 items mounted according to printings (1-6). From superb to average. Additionally one *
o-*
(5240++)
copy from 6th prtg. but small to close margins.
do. Very fine unused with parts of original gum.
*
(3000)
4,7(4,7+) 20ximperf. 4sk on album page, mounted according to shades. Inspect!
o
5(5+) 8sk 1854. Very fine, late usage with clear numeral cancel '218'. Unusual!
o
(800++)
6(6+) 16sk 1854. Very fine, never hinged. New photo certif. C.A.Møller.
**
(13000)
5000
1200
2500
750
200
500
400
200
200
500
500
800
700
800
1500
6000
35000
6000
2000
0
1500
700
200
250
400
300
4000
750
500
500
300
4000
1799
1800
*
o-(*)
1801
*
1802
**
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
*(*)
o
o-*
*
o
o
o
*
1811
1812
1813
1814
*(*)
*
*
o-*-(*)
1815
*-(*)
1816
1817
1818
1819
**-*
*
o
**
1820
1821
o
**-*
1822
**-*
1823
1824
1825
1826
1827
1828
*
o
*(*)
o
o
*(*)
1829
1830
o
o
1831
*
1832
1833
1834
o
o
o
1835
1836
1837
1838
o
**
o
o
1839
1840
1841
o
o
o
1842
1843
1844
1845
o
o
do
do
1846
1847
o
o
do. Fresh unused copy with good margins.
7-7x(7a-i+) 4sk 1858. 32 copies mounted according to printings and shades. Additionally one
unused copy. Very fine to average, the unused one close at top.
7x(7i+) 4sk 1862 Fine unused pair with full original gum and mainly good margins. Vertical
scissor cut between the stamps barely touching upper right corner of left stamp.
8(8). 8sk 1858. SUPERB never hinged corner copy from pos.91, according to new photo
certificate C.A.Møller
do. As close to never hinged as one can come! Good margins.
do. Two different shades, one deep green. Fine to very fine.
9a-b(9a-c+) 4sk 1863. 4 items in shades and prtgs., fine/very fine + one * copy.
10(10) 16sk 1863. Fresh unused copy with gum, hinge remnant.
do. Very fine with rouletting on all 4 sides. Stated to be pl.II pos.73.
do. Fresh shade, fine and very lightly used copy
do. Fresh and fine copy, rouletting cut at top yet very nice item.
do. A flawless copy with 'perfectly fresh colour' and 'large part original gum', according to new
photo certificate C.A.Møller
10a(10v4) IMPERFORATED, deep reddish lilac. Full gum, small hinge mark
10a(10v4)IMPERF.,original gum.Small,oblique corner crease at upper right. Nice.
11-13(11v4,12v5,13v7) IMPERF., all very broad margined with original gum.
11-15(11-15). 1864 issue. Specialized collection 41 items showing all the different printings +
some varieties/extra shades, e.g.4sk prtg.1a-1b-1c-1c , and one unused copy of each
value/16sk with certificate. The quality varies from SUPERB to average/a couple of faults
noticed but much fine. Please view
11-15(11-15) Overcompl.set with 2 shades of 2sk&3sk,carmine 4sk + normal shade and a
dubious imperf.16s. Mixed quality, very nice-looking * 16s with faint crease.
13(13+) 4sk 1864. Nice block of 4 with lower pair never hinged.
14(14+) 8s 1864. SUPERB looking copy, original gum with old hinge remnants.
15(15+) 16sk 1864. Deep clear shade, an unusually fine copy.
11A(16+) 2sk line perf. Never hinged with lower margin. Hinge remnants in the margin. Very
good item
do. Usual small perf. faults at left but nicely cancelled and well presentable.
do. Fine mint bl.of 4 with upper sheet margin, lower pair **. New photo certif. C.A.Møller
states 'excellent centering, rough perf. as normal for this issue
12A(17+) 3sk lin perf. 1870. Excellent block of 4 with lower pair **. 'A rare block in flawless
quality' according to new photo certificate C.A.Møller
do. Fine mint, usual perf.split not mentioned in certificate.
do. Certificate Kaiser, no faults mentioned. Cancellation see photo. (6000)
14A(18+) 8sk line perf. Excellent copy with just a very faint hinge mark.
do. Fair copy, no faults mentioned in the certificate (Kaiser).
do. Unsusually beautiful copy with a tiny tear in the broad upper margin.
15A(19+) 16sk line perf. Excellent copy with just a small hinge mark. Certificate Lasse Nielsen
do. Fine perf. for this issue, 'needlepoint thin'. Acceptable copy.
16-20(20-24) Bicol.skilling 1870. Complete set. Stated 9.prtg-4.prtg-11.prtg.- 3.prtg-1.prtg. 16s
with fault and not valued. 2sk-3sk-4sk very fine.
16-21(20/27+) 2s-48s 1870. An extra deep shade of 2s (5th.prtg?) and 4sk in pair + extra line
perf. 4sk. Some old hinge remnants, 16s reperforated. Inspect.
16b(20B) 2sk prussian blue. Very fine copy, light upright cds.
16y(20cv+) 2sk. INV.FRAME. Prtg.4a, pos A.90. Certificate Lasse Nielsen
do(20fv) INVERTED FRAME, 6th.prtg. Fine used, deep shade, cliche standing obliquely within
the perforation! Certificate Kaiser
do(20hv2) INVERt.FRAME, 8th prtg., pos.A77. Very fine, certificate Nielsen
17(21dvm+) 3sk 1871. 4th prtg. INVERTED WMK, never hinged!
17a(21a+) 1st.prtg, purple&grey, very fine with certificate Lars Svendsen.
17y(21bv+) 3sk INVERTED FRAME. 2.prtg., pos.A90. Small tear in margin, Certificate
C.A.Møller.
do(21cv) INV.FRAME, 3.prtg., pos A90. Short perf, fair copy. Certificate Møller.
do(21dv) INV.FRAME, 4.prtg., pos A18. Fine used,no faults. Certific.Nielsen.
18y(22bv+) 4sk INVERTED FRAME. 4.prtg.,Pos.A90. Very fine, certificate.
do(22cv) INV.FRAME, 5.prtg. pos.A90. Very fine with certificate L.Nielsen
do. INV.FRAME, prtg.5b. Superb numeral cancel, certificate Lasse Nielsen.
do(22hv) INV.FRAME, 12.prtg., pos.A18. Fair used copy, certificate L.Nielsen.
do(22iv2) INV.FRAME, 13.prtg., pos.A18. Very good copy according to certificate L.Nielsen,- an
EXTREMELY RARE INV.FRAME
19(23a+) 8sk. 1871. 1.prtg., very fine copy.
do(23cvm) INV. WATERMARK, 3.prtg. Very nice, full upright numeral cancel.
(4200)
(6040+++)
1000
750
(1600++)
400
(21000++)
7000
(6600)
(2800)
(1600++)
(12000)
(8000)
(8000)
(8000)
(12000)
2000
600
400
3000
2000
2000
1000
3000
(7000)
(7000)
(Fac. 3800)
(28800)
2000
1000
1200
5000
(12500)
1000
(2600++)
(3000)
(1600)
(6000)
600
500
500
2000
(2600)
(17200++)
500
5000
(25000++)
8000
(3500)
(4200)
(4000)
(4000)
(6000)
1000
1500
1500
1200
350
2000
(11000)
(AFA spec.4510)
2000
600
(13300)
1100
(1500)
(14000)
(10000)
400
3500
3000
(9000)
(* 2000)
(1800)
(16000)
2500
1000
500
1500
(16000)
(16000)
(AFA Spec.3000)
3000
5000
900
(Spec.4000)
(Spec.4000)
(Spec.3000)
(Spec.14000)
1000
1000
800
4000
(1500)
(1200)
400
400
1848
o
1849
1850
1851
1852
1853
o
*
o
*
*
1854
1855
o
o
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
o
o
*
o
o
o
o
o
o
*-(*)
1866
1867
1868
1869
1870
o
o
o
*
o
1871
1872
o
o
1873
1874
1875
1876
o
**-*
o
o
1877
o
1878
1879
o
o
1880
1881
o
o
1882
o
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
o
o
o
o
o
o
*
o-*-**
1891
1892
1893
o
**
**-*
1894
o
1895
1896
1897
1898
1899
1900
**
**
o
o
o
19y(23bv) INVERTED FRAME, 2.prtg., pos.90. Very good copy according to certificate Lasse
Nielsen
do(23cv) INVERTED FRAME, 3.prtg. Very fine copy according to certificate.
20(24bvm+) 16sk. 1871. INV.WMK., 2.prtg., very fine mint.
do(24vm) Superb copy with INVERTED WATERMARK.
16A(25+) 2sk 1871, lineperf. RM2B. A very good copy of a RARITY
16A(25+) 2sk line perf. 1871. An unusually nice copy with original gum, a light gum bend at
bottom. New photo certificate C.A.Møller
do. Good used copy with minor perf. faults, yet acceptable item.
do. An EXTREMELY RARE PAIR in fine used condition. New photo certific. C.A.Møller, who
mentions that tiny perf.splits are normal for this very difficult issue and says 'good quality,only a few used pairs are known.
18A(26+) 4sk 1870, lineperf. Perfect copy! - lightly used.
do. Parts of 2 watermarks. Fine for this issue.
do. Fine mint copy
20y(24bv) INVERTED FRAME. 2.prtg., small faults, but very rare item
21(27+) 48 sk.line perf. Deep,fresh colours! -clear cancel. Very fine for this issue.
do. Very good perforation, fresh shade, parts of 2 wmks. Very nice for this item.
do. Fair copy with good colour, lightly cancelled.
do(27vm) Inverted watermark. No faults mentioned in the Danish certificate.
21y(27v1) INV. FRAME. Small defect at upper right, certificate L.Nielsen
22-31(28-37+) 3ø-100ø perf.14. Overcompl. set of 20 items, mixed quality, but the set contains
a fair copy of the rare 50ø brown/bluish violet * with gum.
do. Bicoloured øre perf.14. Complete set in very nice condition.
22ay(28av+) 3ø perf.14x13,5. 2.prtg.,isolated INV.FRAME pos.18.Certific. Fine.
22b(28cv+) 3.prtg.,pos. 56.Isolated THICK NORMAL FRAME,certificate Nielsen.
22yx-22y. 3ø in PAIR, variety lacking first 'A' in 'DANMARK', inv. frame.
23ay(29av+) 4ø perf.14x13,5. 1.prtg., isolated INV.FRAME pos.A77. Very fine item with
certificate Lasse Nielse.
23y(29fv1) prtg.11b, isolated INV.FRAME pos.A31. Very fine certif. Nielsen
23(29hv2+) 12.prtg., isolated thick normal frame and so-called 'Carøes snit', pos A72. Fine copy
according to certificate Lasse Nielse.
24(30a+) 5ø perf.14x13,5. 1.prtg., fine used with numeral cancel.
do. Very fine block of 4 with lower pair never hinged.
do. 2.prtg., inverted watermark, very fine.
24y(30cv2) INVERTED FRAME. EXTREMELY RARE, certificate Lasse Nielsen. Genuine, no faults,
late usage
25(31av1)8ø perf.14x13,5. 1.prtg., isolated INVERTED FRAME pos.A77. Fine used, certificate
Vagn Jensen.
do(31bv4+) 11.prtg.,thick normal frame pos.A45,'Carøes snit'. Certif. L.Nielsen.
29y(35av+) 25ø perf.14x13,5. 1.prtg. pos.77. Isolated INV.FRAME. Very fine copy, certificate
Lasse Nielsen
26a(32B) 12ø perf.14x13,5. 18.prtg., pos.91. Isolated normal frame. Certificate.
27(33ev+) 16ø perf.14x13,5. 5.prtg., isolated thick normal frame with 'Carøes snit'. Very fine,
certificate Lasse Nielsen.
28(34ccv2+) 20ø perf.14x13,5 Prtg.3b pos.A72. Isolated thick normal frame and 'Carøes snit'.
Fine, certificate Lasse Nielsen.
28y(34v1) Prtg.3b. Pos.B19, isolated INVERTED FRAME. Very fine, certificate
30a(36a+) 50ø perf.14x13,5. Blue-violet&brown. Fine, 1 slightly split perf.tip.
do(36avm) INVERTED WATERMARK, very fine with numeral cancel '29'.
30y(36B) 2.prtg. inv. frame. SUPERB copy with numeral cancel '68'.
31(37v+) 100ø perf.14x13,5. 1.prtg., Isolated thick normal frame, very fine.
31By(45aa+) 100ø perf.12 3/4. Isolated INV. FRAME pos. 51. Very fine.
22B-31B(38C-45C+) 3ø-100ø in blocks of 4 with original gum, hinged.
22B-31C(38-45) Specialized coll. 67 items from 3ø-100ø perf. 12 3/4. Contains a fine used copy
of the rare 8ø 1902 and shows different wmks, inverted watermarks, inverted frames. Very
clean and fine condition.
26B-By(41a-aa+) 12ø perf. 12 3/4, pair with 1 INV.FRAME+1 normal. 21prtg.pos5+6.
26B-By. Marg.pair 31.prtg. pos.51+52 with one INV.FRAME+1 normal frame.
do. 32.prtg., block of 6 pos.41-42/51-52/61-62 with one isolated INVERTED frame pos.51. 5
stamps are ** incl. the inv. frame. Opinion Lasse Nielsen.
27B-By(42a-aa+) 16ø perf. 13 3/4. Pair pos. 51-52 with one isolated INVERTED frame. Very
fine, certificate Lasse Nielsen.
31By(45aa+) 100ø inverted frame. Very fine.
No lot.
25C(40B) 8ø 1902. Very fine, never hinged. Very rare item!
do. Very fine copy with opinion Lasse Nielsen.
30C(44bvm+) 50ø 1902, INV.WMK. Fine used copy.
30Cy(44bB) 50ø 1902, inverted frame. Very fine.
(11000)
3000
(10000)
(3800)
(2500)
(19000)
(19000)
3000
1000
800
5000
4000
(30000)
(71000)
5000
22000
(1000)
(1000)
(1200)
(16000)
(2500)
(2500)
(2500)
(4000)
(16000)
(10400++)
300
300
300
2000
800
700
500
900
2000
1000
(2565+)
(Spec.3800)
(4000)
(770++)
(Spec.5000)
600
1000
1000
250
1200
(Spec.4500)
(5000)
1200
1000
(Spec.800)
(1800++)
(1000)
(24000)
250
500
300
5000
(Spec.3000)
800
(2400)
(Spec.3500)
800
1000
(Spec.1500)
(2000)
400
500
(3600)
900
(Spec.3500)
(2000)
(3000)
1000
400
750
200
800
350
1000
2500
(2600)
(Spec.1200)
(9260++)
(14200++)
(LIEB)
(LIEB)
200
300
500
400
(1600)
500
(10000)
(3800)
(2800)
(2000)
3000
1200
900
600
1901
1902
1903
1904
o
o
o
o
1905
1906
1907
o
o
*(*)
1908
1909
o
*
1910
1911
1912
1913
1914
o
o
o
**
**-o-*
1915
1916
1917
1918
*
o
o
*
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
**
**
*
**
o
o
**
**-*
o
**-*
o
**-*
o
**-*(*)
**-*
1934
(*)-**
1935
*(*)
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
o
o
**
o
o
**
*
o
*(*)
**
**
o
*(*)
o
1950
*(*)
1951
1952
1953
1954
1955
o
*(*)
o
*(*)
o
do. 50ø inverted frame pos. B52. Very fine.
31Cy(45bB) 100ø 1902, inverted frame. Very fine.
do.100ø. Isolated inverted frame pos. 94, very fine.
32(50a+) 5ø small numerals. 1.prtg. Fine used, no faults.
do(50B) 2.prtg. Very fine, full cds. 'Karrebæksundet'
do. 3 copies. 2.prtg.,3.prtg. and one with inverted wmk./part 2.cds. Fine lot.
32-33(50,52+) 5ø,20ø small corner numerals. Previous hinge marks cleverly removed, so that
both stamps seem never hinged.
do. 5ø,20ø with small corner numerals, fine used.
32/84(50/166) Nearly complete range from 5ø-20ø small corner numerals to 1915 with some
extra shades and blocks of 4, but only 1x5kr GPO. Please view.
33(52+) 20ø small corner numerals. Inverted watermark, stated 1.prtg. Fine.
do. Inverted watermark. Stated 3.prtg. Fine used with numeral cancel.
do. 3 very fine copies, stated 1.-2.-and 3.printings.
34-36(53-55+) 5ø-20ø coat-of-arms perf.14. All never hinged, 5ø,10ø very fine.
34-41(53-62) Specialized coll.coat-of-arms.Shades,different perfs.&watermarks, inverted
wmks., mainly both ** and fine used but the rare 35a(Fac.54b) is *
35x(51+) 10ø small numerals in PAIR with large numerals. Fine mint.
do. Fine used copy of the 10ø with small corner numerals.
do. INVERTED WATERMARK, very fine.
35x-35(51/2+) 10ø large + small corner numerals in PAIR. Fresh and fine according to new
photo certificate C.A.Møller
36(55vm+) 20ø with inverted watermark, SUPERB! The price in AFA is for *.
36B(60avm+) 20ø 1895 in marginal block of 4 with inverted watermark, very fine.
36-36x(55-55v+) 20ø with small corner numerals in pair with normal, fine *
40-40x(46a-vm-v+) 4ø/8ø overpr. 3 copies incl. INV.WMK and the variety!
40-40x,40B(46-46v-46b) The variety 'hook on 4' with parts of 2 cancels.
40Bx(46bv1) Wmk.II with variety 'hook on nose'. Fine, part of cds.
do. Same variety, fine never hinged.
43x(77v1+) 2ø with VARIETY 'missing hearts' in pair!,- one stamp **.
47-53(63vm-68vm) Chr.IX with inverted watermarks overcompl. (8 items).
47-53(63-68) Overcompl. set incl. shades. 11 items (3 are * incl. one 50ø).
do. Similiar set incl. shades. 11 items mainly fine used.
47-50,53(63vm-67vm).Inverted wmks.,4 items ** incl.50ø,3 items *, one 10ø (*).
54-59,63-63a(69-75) Frederik VIII overcompl. with shades + 6 inverted wmks!
do. Overcompl. set, 9 shades. 5ø-35ø are **, 50ø-100 *(*).
do. Complete set with INVERTED WATERMARKS. 10,20ø,50ø are *. Very fine set. The catalogue
value compiled is for the normal upright wmk.
55,57-59(70,73-75) TRIAL PERF. 12 1/2. The 100ø is **, the 3 others are unused without gum.
All have certificates Lasse Nielsen, who states even the no gum copies to 'very good copy.'
ETREMELY RARE
60-60y(47-47v+) 35/16ø. INV.FRAME in pair with normal. Hinge mark can only be seen under a
microscope.
60-62(47-48,122+) 35ø overprints. Fine used set.
60y(47v2) IVERTED FRAME, 32.prtg. pos.51. Very fine, certificate L. Nielsen
61y(48v2+) 35/20ø. INVERTED FRAME, fine never hinged copy.
do. Inverted frame, fine with part of cds.
62(122B) 35/32ø overpr., fine used.
62,83(122b-123) Both in very fine never hinged condition.
62,83x(122v2,123v) One inverted watermark and one variety 'POSTERIM'.
62a(122a+) 35/32ø yellowish green. Very fine with certificate Lasse Nielsen
do. Same shade, very fine mint, hardly traceable hingemark. Certif. L.Nielsen.
66a(83B) 20ø blackish blue. Well centered, superb copy!
do(83vm) INVERTED WMK. Unpriced as ** in AFA,- hinged 20% premium.
67(120) 5kr GPO 1912. Fine used.
do. Off centre, otherwise fine mint, original gum.
do. Very unusal lot of 4 VARIETIES, pos.3,27,33,43, listed in AFA as 67w,67p/with
certificate,67s. Pos.27 with break in first 'N' is not yet listed. Enlarged colour copies proving the
varieties are enclosed.
do. 3 VARIETIES pos.21,33,50, the last one never hinged but with a few dull whitish spots on
the gum (original gum fault)l listed as AFA67n/certificate, 67p,67t. Very fine to SUPERB and
highly unusual offer in this way.
do(120vm). Inverted watermark, very fine copy with only one cds.
do. Inverted watermark. Excellent copy with just a faint trace of hinge
67x(120v2) Variety 'KJØBFNHAVN'. Central cds + small part of 2.cds.
do. Variety 'KJØBFNHAVN'. Fine mint, just a small trace of hinge.
68/177(131/167b,170/176) Chr.X 1913/28 overcompl.with all shades and over- prints,both
12ø and both 8/12ø.The 27ø is SUPERB! -5kr deep reddish lilac VF.
(2000)
(1600)
(2000)
(AFA spec.1400)
500
450
600
350
(LIEB)
(3250)
(3500)
400
750
900
(1350)
(16960)
350
2000
(700)
(700)
(1500++)
(2400)
(11000++)
200
200
400
600
2000
(5000)
(6000)
(6500++)
(4500++)
1500
1800
2000
1500
(1000+++)
(As * 2600)
(3500)
(710++)
(1595+)
(3500)
(2000)
(920)
(2770)
(5250)
(2795+)
(ca.3000++)
(805+)
(2210)
(3000++)
400
800
1200
200
400
800
600
250
750
1000
600
750
200
300
800
(* AFA
spec.20000)
5000
(LIEB)
750
(1900)
(3500)
(2000)
(2000)
(800)
(900)
(900)
(15000)
(6500)
(2800)
(ca.3500?+)
(1300)
(3000)
(14000++)
400
1000
600
500
200
300
250
5000
2000
1000
1000
350
600
5500
(18000++)
6500
(2400)
(6000)
(3800)
(6000)
700
1500
1000
1500
750
1956
**-*(*)
1957
1958
1959
1960
o
o
**
o
1961
1962
1963
1964
1965
o
**
BS
**
o
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
o
o
o
o
o
*
**
1973
**
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
o
o
**-*(*)
o
**
o
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
o
o
**
1989
1990
1991
1992
1993
*(*)
o
*-(*)
*
*
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
o
o
*
o
**
o
**-*(*)
2001
o-**
2002
2003
2004
2005
*-**
o
o
*(*)-**
*(*)
**-*
COV.
do. Chr.X 1913/28 incl. overprints, overcompl.incl. shades like 15ø pale lilac ** 60ø
brown/ultramarine,5kr reddish lilac **,10kr signed 'Borek'.1kr-2kr 1913 are *(*) and the 'olive
grey' 50ø has not been counted (incorrect shade), otherwise nearly all ** incl. both types of
1kr. blue/brown
81(121+) 5kr GPO 1915. Fine, lightly used copy.
do. Fine used with full upright 'Kjøbenhavn 24.10.1912..'.
do. Full original gum, fine never hinged copy.
do. Very unusual assembly of 7 VARIETIES! Pos.3,12,21,27,41,43,44, listed as
AFA81w,81l,81n,81r,81s,81x. Pos.27 with a break in first 'N' is not yet catalogued. Enlarged
colour copies attached, proving the varieties. Rarely offered in this way
81x(121v2) Variety 'KJØBFNHAVN'. Fine used, small part of 2.cancel.
do. Variety 'KJØBFNHAVN', never hinged copy with Danish certificate.
do. Varitey 'KJØBFNHAVN' with very fine upright cancel 1918 tied to piece.
82(49+) 80/12ø. INVERTED watemark, very fine, never hinged.
82-82y(49-49v) INVERTED FRAME in pair with normal. Lightly split/reinforced with a hinge at
top/adherent lower down. Part of cds.1925. Certificate Lasse Nielsen
83(123+) 80/8ø 1915. Very fine cds. with dated cancel.
83x(123v) Variety 'POSTERIM', fine cds.
85x-89x(177-180) 27/1ø-27/10ø wmk. crown. Fine to superb cds
85x(177vm+) 27/1ø with INVERTED WMK! Rare. Parts of 2 light cds.
89x(180vm+) 27/10ø with INVERTED WMK. Rare. Small part of second cds.
do. Same stamp fine mint with inverted wmk.
96(182vm+) 27ø/5kr 1.ptrg. INV.WMK! - Certificate Lasse Nielsen. According to a footnote in
AFA special overpr. on 1.prtg. is 'very rare' - unpriced
110b(167B) 5kr deep reddish violet. Very fine, Danish certificate Lasse Nielsen from 1996 says
AFA110a, which has later been changed into 110b
132-43(201-12) Postal jub.1924. Fine blocks of 4 with full to parts of cds.
144-46,181-82(213-17) Air mails 1925/29. Complete fine used set. Cds.
do. Air mails 1925-29. Very fine, 50ø-1kr **.
144x(213v2+) 10ø with variety 'stone under the plough', fine cds.
do. Same variety never hinged with left sheet margin, very fine.
160-66(124-30) 7ø overprints 1926. Complete set, fine used, 7/5ø very fine!
No lot.
202a(110a+) 10ø orange, type I. One of the rarest mint stamps of Denmark!, very fine with just
a faint trace of hinge. Danish certificate
236-38(278-80) Dybbøl 1937. Superb set of blocks of 4, centrally cancelled 1937.
do. Very fine set of blocks with central cds.
363ay(385Iav2) DOUBLE OVERPR. Very fine from block of 4 with certificate
No lot.
No lot.
Tete-beche. 1-10(TB1-10) Complete set with first hinge on one stamp.
Reklame (Advertisement tabs). 12+18-19 5ø brown 'Chevrolet Lastvogn' together with a block
of 4 of 10ø green 'Oakland' and 'Buick' on envelope to Switzerland 1922. Light filing crease not
affecting the stamps. Rare postage
Tjeneste (Officials).
Tj.1(TJ1a+) 2sk ultramarine. Superb copy with just a tiny hinge mark.
Tj.1a(TJ1b) Dull blue shade, fine used.
Tj.1/10. Lot 17 singles, 2 pairs and 4 blocks of 4 (+3 reprints). Mixed quality.
Tj.3(TJ3+) 16sk 1871. Superb copy, hinged. Danish certificate.
Tj.2A(TJ4+) 4sk line perforated. Photo certificate C.A.Møller says 'fair copy' in spite of some
minor imperfections. Unused is this stamp a RARITY
do. So-called 'tall stamp' according to photo certif. Møller. Fine for this issue.
do. INVERTED WMK! Unusually deep shade and very fine for this issue.
Tj.3A(TJ5+) 16sk line perf. Very fine for this issue. Unusually fine perforation.
do. Unusually well perforated, parts of cds.
Tj.10a(TJ15B) 10ø brick red. Fine never hinged copy.
Soldatfrim.(Soldier's stamps+) 1-2(SF1-2) Soldiers' stamps, fine used.
Portomerker (Postage Due). 1-24,32(L1-25) Complete sets, practically all ** except for a couple
of items in the first set which are *(*). Very fine lot.
Coll. P.Dues fine used complete and additionally ** complete after 1934 incl. shades. Also
'GEBYR' stamps complete fine used and **.
Postfærge (Postal Ferry stamps).
Pf.1-1x(PF1-1v+) 10ø variety POSFFÆRGE in a strip of 3. Off centre, fine.
Pf.1-2-2a(PF1,2a-B) 10ø and both shades of 15ø, fine used.
Pf1,2,4,7a,8,14(PF1/11) Fine to very fine used.
Pf.2-2x(PF2-2v+) 15ø variety 'POSFFÆRGE' in a strip of 3. Unusually well centered, tiny hinge
mark.
(27300)
5000
(1300)
(1300)
(9000)
(24000++)
350
400
2500
7000
(4200)
(12000)
(4200)
(750)
(7000++)
1000
3000
1000
200
2000
(1000)
(2000)
(8000)
(3500)
(3000)
(1600)
(LIEB)
300
500
1500
750
750
400
2000
(10000)
2500
(1500)
(6100)
(5250)
(1200)
(1600)
(2000)
350
1200
1200
400
500
500
(16000)
4000
(1300)
(1300)
(10000)
350
350
3000
(2005+)
(3700++)
450
1000
(1600)
(1200)
(12270)
(3000)
(40000)
500
350
750
1000
5000
(4000)
(5500)
(3000)
(4000)
(1500)
(800)
(5735+)
1000
1500
900
900
400
200
1200
(3110)
600
(3300)
(1500)
(4280)
(2450++)
750
400
1000
800
2006
2007
2008
2009
o
**
o
o
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
**
o
**
o
**
**
*(*)
**
**
o-**-*
2020
2021
2022
*
o
*(*)-**
2023
2024
2025
*(*)
o
*(*)
2026
2027
2028
2029
2030
**
**
**
**
o-**
2031
2032
(*)-*
**-o
2033
o
2034
o
2035
**-o-*
2036
**-*
2037
o-**
Pf.3(PF5+) 50ø black/wine red. Excellent, well centered copy with ferry cancel.
do. Well centered, unusually fine copy.
Pf.4(PF10) 1kr brown 1919. Fine used with clear, upright ferry cancel .
Pf.4.-4x(PF10-10v+) 1kr variety 'POSFFÆRGE' in PAIR with normal. Very fine and extremely
rare, cancelled to order. Old expert signatures on back
Pf.5-6-7a(PF6b,13,16) All 3 very fine, never hinged.
Pf.7(PF6a+) 50ø olive grey. Very fine, certificate Lasse Nielsen.
do. Well centered, very fine copy.
Pf.8-8a,14(PF7a-b,9) Both types of the 1kr and 10kr red/green, all very fine.
Pf.8a(PF7B) 1kr blue/brown, type II. SUPERB quality!.
Pf.10,11,13(23-25+) 15ø,30ø,40ø Caravelle, solid background, very fine.
12a(PF17B) 10ø reddish brown. Very fine mint with Danish certificate.
Pf.14(PF9+) 10kr red/green. Superb quality.
Pf.16,16a,16b(PF26a-b-v+) 3 different 15ø Caravelle types, very fine.
Coll. 1919-75, from 1936 onwards mainly both **/o and partly overcompl. A couple of 1919 *.
13 items up to 1930 incl. 1kr brown, 10ø reddish brown fine used etc. Also 3 different 15ø
caravel fine used!
Avisporto (Newspaper Stamps).
1-10(TI1-10) Overcomplete set with 2 of each from 1ø-1kr, some shades.
do. Overcomplete set incl. 3 inverted watermarks, fine used.
do. Complete set, stated to be **, but 68ø-10kr counted as *. Some extremely tiny hinge
marks?, very hard to detect. Very good and rare set
9(TI9vm+) 5kr with inv. wmk. Very fine mint.
11-20(TI11-20) Complete set wmk. cross, all fine/VF used.
11,13-15,17-18(TI11,13-15,17-18) All with hardly traceable hingemarks except for the RARE
38ø which is nicely regummed!
12(TI12+) 5ø wmk. cross. Very fine never hinged.
16(TI16+) 20ø wmk.cross. Very fine never hinged, certifiace C.A.Møller
19(TI19+) 41ø wmk. cross. Fine never hinged copy.
20(TI20) 1kr wmk. cross. Fine never hinged copy
Sammentrykk&Automatmerker (Se-tenant). Lot 7 different vertical units, 6 are used.
Additionally one fine used 5+5ø tete-beche.
Return letter stamps. Nos. 1 (*) and 2 *, very fine.
Railway stamps. Thick stock-book with a couple of thousand stamps, nearly all ** mainly in
large&small blocks/part sheets, some both with and without value!
(2500)
(4000)
(1500)
(19500)
800
1000
400
3000
(1400)
(3000)
(3800)
(1900)
(3000)
(1200)
(7000)
(900)
(1400)
350
1000
1200
500
1000
350
1750
300
350
1750
(8420)
(1385+)
(7950)
1000
300
2000
(2000)
(1650)
400
450
2000
(1100)
(6000)
(3000)
(4600)
(2060)
300
2000
800
1300
400
(BID)
0
1500
SAMLINGER (COLLECTIONS & LOTS).
Coll.1851-1999 in 2 Lighthouse alb.,from 1882 practically compl.,lacking only one of the 27ø
overpr.wmk.crown+afew 1999.41 skillings incl. 2x2RBS,one very fine/one close cut, 1x4sk
inverted frame. Bicol.incl. diff.shades/perfs. and variet.,35/20ø with inverted frame,121x,1924
in blocks of 4.Only Dybbøl.bl.** Also officials nearly compl./some faults,Newspaper stamps
compl.,P.Dues compl. Postal Ferry nearly compl. incl. 10ø reddish brown, 2 sets Schleswig and
a fairly well filled section Danish West Indies/bicoloured mixed
Overcomplete coll. 1851-1992 in 2 albums. 79 skillings/mixed to fine. 2x2RBS, one with 3
margins,one very fine with certif.(variety foot of 2 nearly disjoined!) ranges of bicoulored øre
from various printings, 27ø overprints wmk.crown fine to superb, all air mails very fine to
superb,1924 jubilee in blocks of 4 + various pairs etc.,Dybbøl blocks of 4, various
advertisement/tete-beche items, all postal ferry, officials,P.Dues,Newspaper stamps (38ø
dicoloured),various star cancels etc. Apart from a partly mixed skilling section the quality is
mainly fine to very fine
Extensive collection 1851-2000 in 2 Lighthouse hingeless albums. En face mostly overcompl.
except 2RBS. 26 skillings, bicol. øre both perfs.,from 1890s onwards mainly **/* and from
1930s onwards only ** incl. the rarer caravelle types. 1890s-1930s mixed **-o-* with many
better ** like the 27ø overprints wmk.crown and good kings, some items both mint/used and
some better ** duplicated! Also P.Dues,officials, newspaper stamps and Postal Ferry nearly
complete incl. some rare shades
Coll.1854/2005 in Lighthouse hingeless album. Nice * 2sk, later from 1895 onwards nearly all
**. 16 items pre 1910, 35ø overpr. set,numerous medium priced kings, 7ø overprint set,all air
mails compl.,Cancer set and from 1933 nearly complete with very high nominal value in the
modern section. 24 officials/ a few *, Postage Due complete mainly **, 12 Postal Ferry pre
1936/a few *, later compl. **, 2 sets Schleswig **
Coll. 1918-44 both fine used and ** practically compl. (some very few *(*) seen). 27ø
overprints and air mails used lacking, but including many varieties and all the rare caravelles **
incl. 264a(241v) and some double prints etc. Also 1924 jubilee blocks both **/o and Dybbøl
blocks ** and 4 bomb varietes o/**
18000
17500
15000
10000
6000
2038
o-**
2039
o
2040
o-**-*
2041
o-**-*
2042
o-*-**
2043
o-**
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
Nice coll.1851-1984.17 skillings,fair/fine,bicol.øre well filled incl. superb ones, 3x5ø small
corner num.,good overpr.,3x5kr post office and for the rest nearly, compl.except for air mail
high values.Good sections of officials,newspaper stamps
Nice coll. 1851-1990 in Lighthouse album + stock-book with a.o. around 100 star/removed star
cancels + a catalogue. 15 skillings (+ some with faults), very fine 5kr GPO both issues, a SUPERB
set of air mails 1925-29 and very good basic ranges up to medium priced with many nice
cancels! Very clean lot
Coll.officials 1871-1923,both used and mint/NH, the early ones being mainly * from 1896
onwards **,1875 incl.a few **,for the rest used/fine used incl. some shades, different prtgs.
and inverted watermarks, lacking only the rarest ones.
Coll.1851-1998 in SAFE album. 18 skill./mixed, later generally fine and many parts
complete,1988-95 only **. Fine section of Postal Ferry with many better ones,newspaper
stamps nearly compl.,good officials etc. Fine basis for expansion.
Coll.1851-1974 in Lindner T-album. 27 skillings,various bicoloured øre,/mixed to fine, 2x5kr
GPO, well filled general coll. Some newspaper/P.Due/postal ferry. Block set 1924 used etc.
Very late delivery,- please view.
Coll.1851-1978 in 2 very fine SAFE dual albums, the more modern part both **/o. 4 diff. 4RBS
incl. better shade + 11 other imperfs. 2sk 1870 SUPERB! From bicol. øre onwards general coll.
incl. large quantities of extra dplicates in extra stock-book. Needs inspection.
Collection 1851-2005 in 2 Lighthouse hingeless albums. Sparse/mixed until 1880s, later well
o-**-*
filled up to medium priced, 10kr red/green *(*)!, various overprints,Cancer etc. From 19762000 complete **/high nominal value.
BOX with 5 stock-books/albums +2 smaller boxes inside. Thousands of stamps, skillings to
o-FDC
cheap modern definitives. The older part with much mixed quality. Wide ranges of medium
period,- cancels?/varieties? Also around 500 FDC.
Binder with 'club auction lots' on Hawid cards, mainly middle period material, a little
o-*-**
Greenland and DWI&Thule sets. Total cat.value stated around 40000,Interesting accumulation containing around 200 covers/cards etc. 1827 to 1940s plus stamps
COV-o-*
from the same period. We noticed 12sk postage to Norway, 1912 overprint set on fine
regist.envelope and several other better items. INSPECT!
o-**-*-FDC Coll.1851-1982, seems to be compl. after 1926 except for the first air mail set. 15
skillings,various bicoloured øre/slightly mixed,better overprints used, many medium priced like
cancer set, good P.Dues,Postal Ferry with better ones etc.
Coll. 1945-95 both ** and fine used overcompl. (cds) incl. all phosphor papers and a
**-o
specialized section overprints 1955/56 incl. varieties etc. Excellent lot.
Specialized coll. wavy line types 1905/1972,both practically compl.** and fine used
**-o
incl.different types, shades, pearl grey, the rare type of 6/8ø both **/o etc.
Coll.1851-2001 in thick binder,incl.some Danish W.Indies.Classic section mixed, later incl.many
o-**-*
fine medium priced like ** 35ø overpr.,fine used Red Cross& Cancer sets,5kr Post Office and
for the the rest very well filled collection.
Coll.1994-2008 in new Lighthouse hingeless album + some o/** in stock-book. Also some
**-o
modern Iceland-Greenland-Faeroer-England. DK is nominal 2750,Practically all used coll. 1851-1989 in SAFE album incl. Greenl.and Faeroer. The classic part
o
mainly mixed.In periods well filled up to betters like 5kr GPO.
Mainly used coll.in Safe dual album until 1960,-later years until 1973 on blank pages. Incl.
o-*-**
sections of Postal Ferry,officials,P.Dues,Newspaper stamps etc. 8 imperfs. to 16s incl. 2xfine
4RBS, later skill. mixed. Well filled general ranges.
Coll.1851-1995 in DAVO album. 11 skillings/somewhat mixed quality but 5 are unused
o-**-*
1851/58!, later general collection all periods up to medium priced.
Small coll.1854-1979. 10 skill.incl.a * 4sk 1854,various bicol.øre incl.5ø used, 27ø overprints
o-*
used, fine cancer set and much else. Practically all used. Also a stock-book with a very wide
range of duplicates all periods,- a little Greenland.
Coll.1851-1962 in Estett album, incl. some DWI and Greenland. Basic collection with betters
o-*
like fine 5kr Post Office and various else.
Lot in stock-book mainly from bicoloured-1960+a little Greenland.Better Postal Ferry incl.
o-**-*
2x1kr 1920 used, some ** middle period and various blocks of 4 etc.
Coll. 1854-1986. Well filled used basic coll. Additionally 2 sets Schleswig and a small coll.of
o-**-*
DWI with some better ones.Also a stock-book with heavy duplications.
Very fine Lighthouse hingeless alb. until 1988 with a mainly fine used basic coll.
o-*
Lot nearly all used 1851-modern on stock sheets. Very nice 4RBS, some other skill. bicoloured
o-**-*
øre duplicated etc. Disorderly lot,- needs viewing.
Stock-book with duplic. from 4RBS to 1970s. Noticed 12 booklets (8kr/13kr), various
o-**-*
bicoloured øre duplicated, blocks of 4 1924 and early air mails. Inspect.
Small, nice lot 22 items from fine no.1 and 6 other skillings incl fine * no 14 and a 50ø perf.14
o-*-**
with thick inverted frame fine * - to 1930s. Clean lot!
Two stock-books from skill.to modern,-very late lot. We noticed better items!
o-**-*
'Carlo Cartophelmoos' - book with 480 printed drawings with witty comments, apparently
BOOKS
compl.Also one book 'Paa Rejse med Richs'/pictures not complete.
5000
4000
3000
3000
3000
2750
2750
2500
2500
2500
2000
2000
2000
2000
2000
1800
1800
1500
1500
1000
900
900
750
500
500
500
(BID)
400
0
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
BREV (COVERS).
4RBS Ferslew unretouched design, retouched crown. STRIP of 3 on triple rate inland cover
from 'Frederiksborg 15.4.1851', so-called April cover. Very fine margins on 3 sides, obliquely
cut to touching at right. This is the second largest unit of Ferslew 1 on cover and the only April
cover.Detailed certif. Møller.
4RBS Ferslew, unretouched design. SUPERB little cover with side cancel 'Eckernförde 23.12.51'.
1B(2Ib)
Pl.1 pos.3. Certificate Vagn Jensen
4RBS Ferslew pl.I pos.97 on April cover from Copenhagen to Vejle, pen-cancel+mute cancel
1(2I)
and departure cancel 'Kjøbenhavn 25.4.1851'
Pl.I-31. Superb copy on small cover, side cancel 'Kjøbenhavn 24.9.1851'.
do.
(Pl.II-28 according to pencil notation on back/expertized Møller), broad margined, superb little
do.
cover, superb side cancel 'Herning 8.12.1851'.
Plate II pos.100 on April cover from 'Randers 12.5.1851'. The stamp is tied by a pen
do.
cancellation. Certific. Lasse Nielsen. Stated catalogue value from AFA
1Iax(2IIv4) Kranhold's retouch on cover from 'Kjøge 26.6.1854'.Good margins on cover (stamp has been
lifted). A small cut into upper left corner. Certificate
1IIb(2IIB) 4RBS Thiele, deep reddish brown in PAIR on cover with the very RARE insurrection cancel '19'
and side cancel 'Kieler Bahnhof 20/4'. The pair is from pos.99-100. Certificate L.Nielsen. An
extremely RARE cover
No lot.
1IIIb(2IVa)
Thiele,yellow brown,var.pos.51 on nice litte cover from 'Nibe 28.7.1855'.
SUPERB little cover, numeral cancel '10' and side cancel 'Burg 8.11.1859'
4(4)
8sk 1858 on a complete NEWSPAPER from 9.januar 1863 sent from Copenhagen to Helsingör.
8(8)
RARE item in very nice condition
3sk line perf.in pair on very nice cover to Flensburg with combination cancel '181 Sjæll.P.B.
12A(17)
14.11'. Unusually fine cover for this issue. Certificate Nielsen
17a(21a) 3sk. 1870 1.prtg (purple lilac&grey) in PAIR on cover to Sweden 1871.
17x2+19+2 (21x2+23+27x2+) 2x3sk+8sk+2x48sk=110sk postage on cover to the Danish West Indies. Small
faults/light ageing, certificate Grønlund
1x2
18x4(22d?x 4sk in STRIP of 4 on cover to FRANCE in Nov.1872. Transit and arrival marks. Very deep shade,6th prtg.? Light soiling, yet fine.
4)
18x4(22d?x Similiar cover with a STRIP of 4 (probably 8th prtg.) on a little cover to FRANCE. Transit and
arrival marks in May 1873
4)
4sk INV.FRAME, 6.prtg. on very nice entire. Certificate C.A.Møller says that 'rounded corner
18y.
perf. as often for stamps in this sheet position.
8sk single 1872 (2nd prtg) with very clear and fine combination cancel '191 Sj.Jb. P.S.P.B..' and
19(23)
'Kiel/Hamburg..' on back.
22x+23+34 on 5ø postal stationary card sent to Germany from 'Kjøbenhavn K' with arrival mark
18.8.91 on front. 3ø with VARIETY no first 'A' in 'DANMARK'!
(57x4+) 5ø coat-of-arms in strip of 4 on envelope to the DWI from 'Kjøbenhavn 14.4.02'.
34x4
Transit cancels from 'St.Thomas' and 'Christiansted' + arrival mark 'Frederikssted 2.5..' on back.
Stated to be unique.
35a(54b) 10ø aniline-rose in PAIR on very nice mourning cover from 'Kjøbenhavn 29.4' (1887) to Reval.
Very unusual cover/destination.
36x2(60x2)
20ø coat-of-arms in pair on envelope to the DWI from 'Kjøbenhavn 12.5.02'. Endorsed 'via
Southampton' and 2 transit and arrival cancels on back. Stated only one similiar cover known.
3ø 1905 VARIETY without hearts! on very fine postcard - not mentioned in AFA at all, but
44.
stated to be known in a few copies on other values than 2ø. Maybe UNIQUE on cover
according to previous auction information.
(70x3+131+) 3x10ø+5ø cuttings from postal stationaries used as correct postage for a
55x3+68
regist.commercial cover from 'Kjøbenhavn 16.2.15' to Germany.
145+181 (214+217) Very fine card to Brazil from 'Sønderborg 14.4.32' with Zeppelin cachet
',....Anschlussflug zur 3.Südamerikafahrt 1932' etc. and arrival cancel.
View-card around 1910/20,'Herm.Møller Turist-Trafik..',old car! Small corner crease.
PC
Lot 9 cov.1796/1898. 5 are with skilling frank. One beautiful cover with 5x4ö bicol.to FRANCE
1885,one to France 1796 transit cancel 'HAMBURG'. Nice!
Lot 5 covers and one postcard, all with various bicoloured skilling frankings, one printed matter
to Sweden/faults. Partly mixed condition,- inspect!
Lot 6 entires to NORWAY 1836/65. Various postage notations, slightly variable condition, 3
with cancels, 3 early ones. Needs viewing.
Lot 4 covers to NORWAY 1860s, to 4 different cities, all with different types of postage
notations, red '10', '10'/pencil writing,blue '11', '16/' ink.
Lot 8 postc.with different star cancels 1907-29, 'Døstrup','Greve','Sejlstrup' etc.
1(2Ib)
SLESVIG.
13500
(10000++)
4000
(AFA 20000)
4000
500
500
(AFA 32000)
13500
2000
13000
400
300
4500
8000
800
4000
1200
1200
1500
1000
1000
1100
1000
1200
500
1000
750
(BID)
0
1500
700
300
300
(GI BUD)
0
2098
(*)
2099
2100
2101
2102
o
**
o
BS
2103
**
2104
COV.
2105
o/BS
2106
(*)
2107
**
2108
*
2109
**
2110
o
2111
**
2112
2113
**
o
2114
**
2115
PS
2116
do
2117
PS
2118
PS
2119
PS
2120
2121
2122
o
*(*)
*
2123
2124
o
BS
2125
2126
(*)
**
1-14. Imperforated PROOFS, as normal without gum. 1ø-75ø are all in pairs, some with better
varieties. All with good margins
1-28. The two first sets complete fine used.
do. The two first sets complete **.
5/14(19/28) BLUE overprints complete, all expertized 'Gruber BPP.' See Michel
12,14(26,28+) 2kr and 10kr with BLUE overprints on very fine pieces with complete
cancellations 'Sønderborg 9.7.20'. Both BPP-expertized.
Tj.1-14(TJ1-14). C.I.S. officials. Complete very fine never hinged set with old Danish certificate.
A very rare set in this condition
Tj.1-14(TJ1-14) 'C.I.S. set compl.on CIS official envelope cancelled 'Flensburg 10.2.20'.On the
backside there are 6 differ.official cancels from the commission along with signatures.Also 2
certific.from the Commission along with statement verifying the buyer's right to acquire a set
of these overprints when he left his job at the commission. Filing holes at the top of the
envelope of no importance.
do. C.I.S ovperpr. Complete very fine set on large part of an official envelope from the
Commission, cancelled 'Flensburg 10.2.20'. All stamps are expertized/signed on the back of the
cover front.
do. Complete C.I.S. set along with a normal set and the C.I.S. postal stationaries + the
unoverprinted ones in a large red special folder given to the members of the international
commission. On the front of the folder is printed the coat-of-arms of the Duchy. Only 80 such
folders were made! A very rare item
Tj.6(TJ6+) 20ø blue. From a block of 4 with DOUBLE overprint according to the photo
certificate Gunnar Gruber, BPP
Tj.7x(TJ7v+) 25pf with INVERTED OVERPRINT. A sheet with inverted over- print is stated to
have been sent to the UPU in 1920. A.o. have Sweden and Switzerland got 3 items each with
inv.overprint. Today probably very few of the originally 100 items have survived
Tj.10x(unlisted). 75pf with DOUBLE OVERPRINT, one diagonal, plus in addition backside print
'C.I.S'. Certificate KPK. This is according to the owner probably the rarest of all the Plebiscit
stamp varieties as only 10 copies can exist
Tj.11(TJ11+) 1Mk C.I.S. Variety white horizonal line in 'E' in 'PLEBISCIT'. Very fine with
certificate Vagn Jensen. According to specialized literature only 103 used 1Mk have been
registered,- possibly UNIQE with this variety.
Tj.11(TJ11+) 1Mk DOUBLE OVERPRINT. Old Danish certificate 'Grønlund'. An extremely RARE
item mentioned in German specialized literature as 'The Commission should have withdrawn
these but a few were sold and sent for expertization.'
Tj.13(TJ13+) 5Mk C.I.S. Very fine, copy of certificate for a whole set
Tj.14(TJ14+) 10Mk C.I.S. Very fine copy with full cancel 'Flensburg 1.3.20'. Certificate Vagn
Jensen. Rare in this condition
do. Perfect copy with complete lower margin perforated on all 4 sides, which according to the
photo certificate G.Gruber is extremely RARE
16(2+) 5pf on postal stationary card no.2 (10pf) as correct postal usage sent to Husum with a
negative crowned posthorn cancel 'Stedesand'.The card was written on Jan.26. 1920 within
the few days of use of this canceller during the repair of the normal canceller. A real RARITY!
Photo certificate G.Gruber BPP
CUM.28(14+) 10Mk used to pay the charge for Visa/allowance to enter the 1.Zone and stay
until 30.Sept.1920.Normally this would be only a couple of months.The double charge of 10Mk
can only be seen in light of the prolonged allowance. Compl. with photo and all possible
authorization cancels,- very rarely seen,- unique?
10Pf Postal stationary cancelled 'Bredebro 20.2.20' (to Berlin). This cancel is only known to
have been used on this day! see small note from G.Gruber BPP
'C.I.S.' overprint on a complete set of official postal stationaries, 7 1/2pg-10pf-15pf. Very RARE
set in flawless, unused condition
The same set of postal stationaries cancelled 'Flensburg 9.2.20', very fine.
FÆRØYENE (FAEROE ISLANDS).
Danish 20ø 1904 with CROWN cancel 'Strender', light but full cancel. RARE!!
1(3+) 2/5ø 1919. Very fine mint, Danish certificate Grønlund.
2A-6A(4I-8I+) 1940 overpr. compl., lightly hinged. A letter from the postmaster J.Danielsen at
Thorshavn to his colleague postmaster Høidahl at Sortland accompanies the set as
documentation regarding the source of this set.
3-4,6A(5-6,8I+) 3 overprints incl. 60/6ø, fine.
Facit PP1-4. Complete set 5ø-10-20ø 'Franco Betalt' on large cuttings (all expertized/signed
'Osper BPP'. Also large cutting with PP1 with handwritten '75' and a large cutting with PP1II.
Rarely offered as a set
64-65(65-66) Europe Cept 1981. RARE proof in black on carton paper.
Coll. of upper left corner marginal blocks of 4 with numbers complete 1975-96 beautifully
mounted in Lighthouse album. Very high nominal value.
(AFA 19600++)
5000
(2880)
(1125+)
(EUR 920)
(EUR 480)
600
250
1750
1000
(42000)
10000
17500
(21000++)
12000
17000
(EUR 3600)
7500
(AFA 12000)
6000
(LIEB)
15000
(EUR 1800)
3500
(LIEB)
9500
4000
4000
(LIEB)
7500
5500
10000
2000
(EUR 1500)
3500
(EUR 3750)
7000
(DAKA 3600)
(8500)
(3200)
1000
3000
900
(1940)
(LIEB)
400
4000
1100
1750
2127
o-**
2128
2129
2130
**
**
**-COV.
2131
COV.
2132
COV.
Coll. very nicely mounted in Stender album, starting with Danish issues with Faeroe cancels,
then from 1975-97 compl. cds. and booklets and MS complete until 2006 **/o. Also a few
varieties. High cost price.
Complete collection 1975-99 in Lindner T-album in box. Very fine.
Stock-book with numerous complete sheets, many blocks of 4 and some booklets.
Small duplicated lot from the first issues incl. booklets and 20 sets Europe CEPT plus one cover
1935 'Spis Færøsk Klipfisk.'.
DK AFA 246x2+347x2 on card from 'Thorshavn 2.7.60' to the Royal Air Force in Germany with
British 'Field Post Office 340...' on back. Corner crease.
Lot 5 covers (2 creased+) 1940/41. 4 with 20/15ø, one with 20/5ø.
900
(AFA 6500)
(EUR 1400)
900
500
250
250
400
GRØNLAND (GREENLAND).
2133
**
2134
o
2135
2136
2137
o
**
o
2138
o
2139
2140
2141
2142
o
o
o
o
2143
2144
o
**
2145
**
2146
2147
*(*)
BS
2148
o
2149
2150
o
2151
2152
o-B
2153
o-**-*
2154
**
2155
**
2156
o
2157
**-o-*
Pakkeporto (Parcel stamps).
1(P1+) 1ø 1905. Very fine never hinged with interesting VARIETY white semi- circle attached to
the last 'O' of 'PAKKEPORTO', resembles a 'Q' Certificate..
do. Perfect copy with a practically complete diagonal crowned line cancel, 'Administrationen
for Kolonierne i Grønland'
do. Perfect copy with VARIETY pos.7, coloured spot attached to the left frame
2(P2I+) 5ø 1905 1.prtg. Never hinged, lacking 1 perf, some age spots on gum.
do. SUPERB copy from pos.19 with variety thick lower frame below first '5', with a perfect
strike of the shield cancel
do. Very fine copy with crossed diagonal crowned line cancel 'Styrelsen af Kolonierne i
Grønland.'
do(PII2C2+) 2.prtg. Officially reperforated at right, very fine and RARE
3(P3IIC3+) 10ø 1905, 2.prtg. Officially reperforated on 2 sides. Fine used
4(P4IB) 1ø 1915. Imperforated at left, very fine.
4-9(P4-9+) 2ø-20ø 1915. 10ø with 2 different printings and 4x20ø (+ extra early prtg.with faint
thin spot and extra 15ø officially reperf./marginal tear and 4 items cancelled to order etc.).
5(P5IB) 2ø 1915. Imperforated at bottom, very fine.
8I(P8II+) 15ø 2.prtg. Very fine never hinged copy on carton paper from pos.18 with variety
coloured dot in front of the bear's paw. Photo certificate Dr.Debo
9I(P9II+) 20ø 2.prtg Never hinged, slight ageing of the gum. Certificate Møller.
Vanlige frim.(Regular stamps).
8-16(10-18) American issue 1945. Complete set, very faint hinge marks.
16x3+27+28x3(18x3+8+28x3) Very nice cutting from parcel card with 3x5kr American issue
+40ø+3x1ø. cancelled 'Thule 6.11.1953'?(58?). Very rare usage within the current time of use.
Parcel cards are listed at AFA 16000,
17-25(19-27) Danmark Befriet. Complete set with unusually fine to SUPERB cancels
'Julianehaab' 1946. RARE in this condition
No lot.
283x(281v+) 4,25kr/0,25ø INVERTED OVERPRINT on envelope (not posted) cancelled 'Iljuissat
05.02.1996'. Declaration of authenticity from the person who bought these stamps at the post
office of Iljuissat. Very fine.
No lot.
Saml.&lots (Collections).
Greenland-Faeroer-Danish West Indies-DK. Greenland with 12 parcel post and American set,
further 1938/82 fairly compl.,Faeroer 2/5ø+5ø on folded cover, + a fine used set 1940
overpr.,DWI from 1866 with 3c line perf.,22 bicoloured incl.2x12c,later 10c/50c, fine coat-ofarms etc. Mainly very clean collection
Coll.1905-2008 in binder.17 differ. parcel post incl. very fine no.1, 5ø 1915 on carton paper,
20ø on carton paper *(*), the rest ** or very fine used, 'Danmark Befriet' **,American set
*.For the rest apparently compl.,mainly **,early part cds
Good collection starting with 7 different parcel post (2ø&15ø on carton paper are *(*)-the rest
**),American set **,'Danmark Befriet' **, from 1938 compl. except for some items 1992/95,
housed in 2 new SAFE dual albums in boxes.
Very fine coll.1938-2000 compl. incl. one American set and 'Danmark Befriet' overprint set in
Lighthouse hingeless album. Also a few parcel post and additionally Faeroer Isl complete 19752000 + some early overprints
Coll. 1915-2001 in new Lighthouse hingeless album. 7 different parcel post, Thule, American
set and 'Danmark Befriet' compl., and for the rest from 1938 all normal issues + blocks
complete nicely cds
Coll.1915-2008 in Lighthouse album. 5 parcel post,1938 set,10ø-15ø 'Danmark Befriet' blue
overprint * and later practically complete incl. blocks& min.sheets,after 1980 only **. Very
high nominal value for the modern section.
(F 12000++)
4800
(F 7000++)
2400
(F 7000++)
(F 14000)
(F 7000++)
2400
2000
2400
(F 7000)
1800
(F 14000)
(F 7500)
(F 1500)
(F 7170++)
3500
1750
400
1500
(F 1300)
(F 8000)
300
1500
(F 6000)
1000
(1300)
(LIEB)
400
2000
(LIEB)
3000
(Unpriced+)
7000
7500
7500
7000
4500
4000
3000
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
**-o-*-(*) Accumulation with main value 1938/60 with much ** incl. some large blocks of the first high
values. Also some * and (*) American issues and 'Danmark Befriet'. The cat.value for ** and
fine used is approximately DKK 15000,-.
Very fine coll.in Lindner T-album.8 used parcel post in sligtly mixed cond. not valued. Thule **,
**-o
1938 **, American set fine used/cds and from 1950-99 complete ** incl. most blocks and
some booklets.
**-o-*
Coll.1915-88 in SAFE dual album. 8 parcel post o/**, American set *, Thule ** duplic.,and from
1938 general coll. mainly **, modern with many min.sheets and some bookl.
Collection 1938-96 complete ** + 2001-2002 ** in Lighthouse hingeless album. No American
**-*-o
issues. Pages 2003-2006 without pockets added. Also Thule compl cds + 8 items Danish West
Indies o/* incl. 1Fr St.Thomas Harbour cds.
Small coll. on Lindner leaves, incl. Thule **, 2 sets American issue 1945 ** and *, and very fine
**-o-*
general ranges mainly o/** until 1980, fairly well filled.
Small lot with a.o American set ** + various else **. also 3 * parcel post stamps and two
**-*
Danish air mail stickers.(Sundflygning and København-Skagen) etc.
o
Small coll. on stock-sheets. A few better, fine used early ones and many superb cds sets 1990s.
2165
1-7
2166
5+7+12
2167
17-25
2168
283x
2169
PC
2170
FDC8-16
2171
FDC-B
2172
2173
2174
2175
2176
2177
Brev (Covers).
(1-7) Registered cover from 'Thule 5-9-1940' on illustr. envelope sent to Denmark,via New York
and with unusual cancel? 'Releazed by/Prize Court' on back. Light soiling.
(5+9+14+) 15ø American issue on registered cover in combination with 15ø+1kr regular issue
from 'Julianehaab 10.5.1946' endorsed 'Par avion jusqu a New York.' Arrival mark on back
'Vejle 20.6.46'. Very RARE early cover
(19-27) Danmark Befriet. Complete set on 2 very fine envelopes from 'Sdr.Strømfjord 5.5.1960'
and red '15 Aar Danmark Befriet...'. Certificate Kaiser
(281v) INVERTED OVERPRINT on small cover from 'Iljuissat 19.02.1996' Covers are very rare,unpriced in the catalogues
Lot 3 old cards, one German 'Gruss aus Grönland', one Danish special card posted at 'Dansk
Nordostgrønlandsekpedition....18-5-39' and one view-card from Disko Bay
(10-18) American issue on very fine official FDC from 'Angmagssalik 1.2.1945'. Envelope type
with low crown. Rare cover.
Coll. starting with an American set 'Julianehaab 1.2.1945'/FDC, 'Pearyland' postcard 1948 and
FDC's from 15.8.1950 onwards in 3 albums.(box+loose album).
DANSK VESTINDIEN (DANISH WEST INDIES).
12(11+) 12c bicoloured. Fine used, light full cancel 'St.Thomas...'.
o
o-COV-**-* Overcompl. coll., mainly used + 3 different bisected 4ø on covers/cards and a fine entire from
'Christiansted 13.2.1858' to Denmark. The 14c is expertized 'Debo BPP'. Many fine to very fine
items, some mixed. Unusual collection
An unsually fine lot of 32 items incl. 4 complete sets. 3c imperf. in pair with full left margin,
o
bisected 4ø in pair with normal on piece, 7c,2x12c/one with the rare wedge
canceller,50c,2x10c/50c,(one double impact).
Lot 33 different items 1866/1915 incl. 4 postage dues. Mainly fine/very fine used except for a
o
repaired 3c 1873. Fine used 7c,10/50c and other better items. Additionally 35 * items incl. 2Fr
St.Thomas Harbour and compl. sets.
Lot 10 bicoloured+9 later issues.Mainly fair/fine lot,late delivery, stated AFA...
o-*-**
Danish cov. from Copenhagen 1916 to Christiansted with both Danish and DWI Christmas
COV.
labels+protest label 'Protest mot salget' on back,tied by arrival cancel.
2178
2179
o
*-**
2180
2181
2182
o
*
o
2183
BS
2184
o
2185
2186
2187
2188
2189
*
*
(*)
o
(*)
ISLAND (ICELAND).
1(1+) 2sk 1873. Perfect centering! - genuninely used, tiny corner fault
2(2+) 4sk 1873. Flawless bl.of 4, lightly hinged, one stamp **, showing distinct and interesting
perfor. shift plus watermark in the middle between the stamps!
do. Genuinely used, just a tiny perf. break. Fair copy.
do. Very fine * with first hinge.
2,5(2,5+) 4sk and 3sk, both genuinely used, 4sk with 'Mikl...' R! - both with faults, 3sk
reperforated.
3(3+) 8sk 1873. Full cancel 'Hraungerdi' (3R) tying to the original piece. Very fine, photo
certificate Lasse Nielsen. A RARE item
do. Fine used with Danish certificate, which mentions a tiny 'sand grain hole' hardly of much
importance. Fine and rare
do. Fine unused with original gum.
do. Fine unused with original gum.
do(3v2+) 8sk IMPERFORATED, very fine.
4(4+) 16sk.1873. Very fine, cancelled to order. Priced as such in the Facit.
do(4v2+) 16sk. IMPERFORATED. Fine, without gum as issued.
2500
2500
1500
1200
1000
600
(AFA 2000++)
300
200
3000
(6500)
2500
7000
150
(AFA 4000)
1400
1200
(1500)
400
8000
5000
1200
(4550)
400
300
(F 19000)
(F 8000++)
2000
2000
(F 9000)
(F 1500)
(F 22000)
1500
350
800
(F 10000++)
3000
(F 10000)
1500
(F 2800)
(F 2800)
(F 3000)
(F 5000)
(F 3500)
600
600
700
1200
800
2190
o
2191
o
2192
BS
2193
*(*)
5(5+) 3sk grey. Genuinely used with full cancel 'Reykjavik'. Small thin spot. Photo certificate
C.A.Møller.
do. Minor perf.fault as usual. Dr.Debo says in his photo certificate that the perforation is above
average for this item. Genuinely used
2B(6+) 4sk line perf. Flawless copy on original piece and with a full upright strike of the
extremely RARE 'Dalasyssla'. Photo certificate Dr.Debo
2194
o
2195
2196
2197
2198
o
o
o
o
2199
2200
2201
2202
*
o
BS
o
2203
2204
*
**-*
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
*
*(*)
o
o
*
*
o
*
o
*(*)
*
o
o
2218
*
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
*
o
*
(*)
*
o
BS
o
o
BS
2229
2230
2231
2232
2233
2234
o
o
o
**-o
**
o
2235
2236
o
o
do. An exceptionally fine copy with photo certificate C.A.Møller. Rarely found in this quality
5B(7+) 16sk line perf. Genuinely used, fair copy without defects, just a very faint trace of an
ironed out crease
do.Genuinely used with an indistinct cancel and a handwritten '6'/postal notation!
do. Full 'Reykjavik', cto cancel. Nice for this issue.
do. Genuinely used, average copy with a tear in the top margin.
6-17A(8-19) Aur-values perf.14. Fine used set of 16 incl. 5a blue and 20a dull lilac and 20a
ultramarine. The rare 20a deep lilac is probably cto
9(13c+) 16a brown. Perfectly centered PAIR in a more unusual shade.
11(16+) 40a green. Fine used copy.
8B(26+) 10a pair+single on piece. 2xfine/very fine crown cancels 'Höskulstadur'.
6B/16B(20-31) Aur-values perf.12,5.. Fine used incl. a post-cancelled 50aur. The 'blue' 5a is a
colour changeling and not valued
13(10) 5a green perf.14 in well centered block of 4, slipping in the middle.
15(17+) 40a violet in very fine bl.of 6,where 5 stamps are **.Also a * pair of Fac.17b,very
fine,lightly hinged.An extra Fac.17b in poor qual.not counted
16B(31+) 50a perf. 12 3/4. Lightly hinged, off centre, fine mint copy.
do. Superb copy with just a tiny hinge mark.
18AI(32+) 3 prir perf.14. Small perf. fault in lower left corner. Danish certificate
18BI(34+) 3 prir perf. 12 3/4. Very fine with Danish certificate.
do. Off centre otherwise fine mint.
18BII(35+) 3 Prir large overprint on 5a. Fine mint copy with certificate.
do. Unusually large part of fine cancellation.
19BI(36) Small Prir on 5a. Well centered, very fine with certificate.
do. Fine used with photo certificate Lasse Nielsen.
19BII(37) Large Prir on 5a in very fine mint pair. Certificate Møller,
do. Off centre otherwise fine mint
do. Very fine single with photo certificate Kaiser.
23(38+) 3a I Gildi, perf.14. Off centre, fine copy according to photo certificate Lasse Nielsen. A
very RARE item.
28(39B) 10a I Gildi perf.14x13,5. Nearly perfect centering, hardly noticeable thin spot. Only a
few copies are known to exist, according to new photo certificate C.A.Møller
34(34v1+) 100a I Gildi. INVERTED overprint, small hinge remnants, fine.
23B(48+) 3a I Gildi. Off centre, fine used.
26B-27B(59v2,60v1+) 5a-6a with INVERTED OVERPRINTS. Hinge remnants.
26Bx(51+) 5a I Gildi with BLACK OVERPRINT. Unused without gum.
27Bx(52+) 6a grey I Gildi with BLACK OVERPRINT. Hinge remnants, fine
33B(58+) 50a I Gildi perf. 12 3/4. Full inverted cancellation 'Isafjördur'.
41x(69v1+) 20a 1904 with wrong imprint 'Pjonusta'. Very fine on piece.
69-75(111-20) Frederik VIII 1912. Complete set, fine used, all cds.
do. Complete set, mainly part cds.
111(123+) 10kr/1kr 1924. Superb on large piece with compelete cancel and Danish photo
certificate Svendsen/Eldrup
118(122+) 10kr/50a 1925. Fine used with part of fine cancellation .
119(122+) 10kr/50a 1925. Fine used with dated cancellation 1928.
120(121+) 2kr/25a. Fine used with large part of cds.
122(193+) 10kr/2kr Chr.IX. One very fine never hinged, one fine used.
136,138-39(184,186-87+) 1kr,5kr-10kr Alltinget, all fine never hinged.
141(107+) 10kr/5kr 1930. Very fine with dated cancellation 1932. Photo certificate Lasse
Nielsen
166(157+) 10kr Chr.X 1931. Fine used copy.
222(259+) 2kr N.York 1940, overprint. Fine, lightly cds.
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
*
(*)
*
*
*
*
o
*
Tjeneste (Officials).
Tj.1B(Tj.3+) 4sk line perf. Full orig. gum,small paper hinge.Unusually well perf!
do(Tj.3v2) IMPERFORATED, very fine, without gum as issued.
Tj.2. 8sk IMPERF. Mint with original gum. Some paper remnants on gum.
Tj.10(Tj.15+) 10a I Gildi, perf.14x13,5. Fine mint, small hinge remnants.
Tj.12,10B,13B(Tj.16v1,21bv1,24v2)3 INVERT. overpr.,5a&10a heavily hinged.
Tj.13(Tj.17+) 10a I Gildi, perf.14x13,5. Very fine mint.
Tj.13(Tj.17) Off centre, fine used. Photo opinion C.A.Møller.
Tj.11(Tj.22v8+) 4a with overprint 'GILDI' (no 'I'). Hinge remnant, yet fine.
(F 13000)
2000
(F 13000)
2000
(LIEB)
7500
(F 12500)
3000
(F 5500)
1000
(F 5500)
(F 900)
(F 5500)
(F ca.21000)
700
250
300
4000
(F 4000)
(F 2000)
(BID)
(F 8190)
800
400
0
2000
(F 3500)
(F 10600)
400
1750
(F 4000)
(F 4000)
(F 20000)
(F 4800)
(F 4800)
(F 7500)
(F 5800)
(F 7000)
(F 4800)
(F 17000)
(F 8500)
(F 6500)
(F 18000)
800
1000
2000
1300
1000
1800
1500
1500
1300
4000
1250
2000
4000
(F 85000)
9000
(F 1800)
(F 4500)
(F 1400)
(* F 3000)
(F 6500)
(F 600)
(F 1200)
(F 3500)
(F 3500)
(F 5500)
400
1000
300
300
1200
200
300
800
800
1500
(F 3800)
(F 3800)
(F 1200)
(F 2075+)
(F 3000)
(F 5000)
1000
1200
300
450
600
1500
(F 1800)
(F 4500)
400
750
(F 800)
(F 1300)
(F 5000)
(F 2700)
(F 1500)
(F 3600)
(F 6500)
(F 1200)
250
300
1000
600
300
800
1500
300
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
o
Tj.57-58(Tj.72-73+) 5kr-10kr Alltinget. Fine/very fine cancels
(F 6000)
Saml.&lots (Collections).
Coll. 1902-86 in binder. Some * officials but also good ** ones like 4sk line perf., 5kr 1930 and (AFA ca.135000)
others, for the rest nearly all **/NH. Good section kings from 1902 onwards, incl. several top
values **/2 certificates, Alltinget compl. incl. air mails, Zeppelin overcompl.,Gullfoss
compl.,good air mails,N.York overprints, 25kr Alltinget and for the rest well filled. Officials with
Alltinget overpr.compl. Very good collection.
Good coll.1875-2007 in 3 new SAFE dual albums in boxes, nearly all ** except for some
**-*
officials and some very few others. 9 items pre 1902 incl. a very rare 6a on thin paper!/tiny
imperfection,numerous ** kings incl. most top values,1911-12 compl.**, rare ** Chr.X,Views
1935 **,Alltinget compl.** with well centered key values,Gullfoss compl.** and further fairly
well filled collection, lacking some modern here and there
Coll.1876-1996 in Lighthouse hingeless album.20 different aurval. before 1902, 1902-22 all
o-**
kings' sets complete,Alltinget complete incl.air mails and officials!, from 1931 practically
compl.except for Hopflug Itala and a few quite recent issues. Also officials after 1876 nearly
compl.Everything cds,a few blocks are **
*
(F
Coll.1873-1912. En face with a high degree of completeness except for the rare overprints,
75500+47750)
including officials. Contains many rare items incl.8 skillings (some fine/ some faults), most aur
values incl. both 5a blue and 20a ultramarine, also 8sk. official and the rare 10a ultramarine.
Facit value 75500 does not include 2sk and 16sk with faults and a reperf.6a I Gildi perf.14
Coll.of 109 different numeral cancels between '3' and '275'. Generally very fine mainly full
o
upright to SUPERB cancellations, many in pairs and on pieces
Coll. 1873-1991 in Lighthouse hingeless album, partly both ** and used. The period 1945-91 is
o-**-*
practically complete both **/o. Starts with a genuinely used RARE 16sk with minor faults, 14
aur values pre 1897, various kings incl. better ones, air mails and officials incl. a genuinely used
4sk. without faults
Coll.1873-1978 in Lighthouse hingeless album. 4 skillings incl. an unusually well centred
o-*-**
2sk/old hinge remnant. The 4sk has part of the rare cancel 'Baer'. Generally well filled coll.
with many better values
Coll.1876-1995 in VF Lighthouse hingeless album.Early period up to medium priced kings,from
o-**-*
1931 very well filled with many parts nearly compl.,nearly all fine used(cds) or **. AFA after
1930 ca.25000,- Very good for expansion.
Lot mainly better priced items 1904 to 1930 incl. a fine old view-card (+2 non-Icel.) and an
o-*-B
unusual first flight cover 1930. The lot contains amongst others a used 10kr/5kr 1930, Alltinget
complete * incl. air mails etc.
Lot+coll.from No1.to 1956 on stock sheets+album , mainly pre 1940. We noticed a very rare
o-*-**
shade 3a, 5a blue and better mint high values and better/medium priced used. Very high
catalogue value.
Accumul.on 78 Hawid cards in very fine binder,1890s to modern.Much suitable for single lots
o-*-**
for club auctions. Medium to better priced items here and there.
Mainly used coll. 1876-1996 in Lighthouse album. In parts well filled basic collection with some
o-*
better sets like 1911-12 complete to 5kr cds and other medium priced.
Nearly all used coll.1876-1971 in DAVO album.16 early ovals to 100a, all used. Later good basic
o-*
coll. up to medium/better priced like 50a Alltinget. Nice lot.
No lot.
Coll.1876-1991 in DAVO album.12 ovals pre 1897 incl.** 5a, nice 'prir' overpr. with small
o-**-*
perf.fault, later well filled basic ranges up to some medium priced.
Coll. 1871-1997 in thick binder. Well filled general coll. with many medium priced like early
o-*-**
kings, 20a Alltinget, 2kr.N.York set fine used etc. Even some interesting foreign cancellations
like 6a oval cancelled 'Kjøbenh...'.
Small lot in stock-book 1873 to modern. 2sk 1873/minor faults/weak cancel, ** 5a 1918!, and
**-*-o-B
a very rare but reperf. 4sk official and some basic issues.
Mainly fine-very fine used coll. 1876-2003 in stock-books+some old leaves and 3 covers etc. A
o-**-B
very fine modern section with numerous blocks. Some early **
Lot/coll. in thick stock-book, mainly used, 1870s-1990, some both o/**. Good variation, small
o-**-*
quantities, some medium/better priced like 10a triangle used.
Coll./lot on leaves and stock-cards (+8FDCs Europe Cept issues). Some better fine used early
o-**-*
oval types and officials. General collection.
Basic collection 1876-1973 with medium priced in between like 20a Alltinget used, two kings
o-*-**
1914-18 fine used, Hafstein compl. cds and others.
o-FDC-*-B- Small, mainly fine used coll. 1956/82 on leaves. Also 7xFDC 18.VIII.47 plus a postcard to GB
cancelled 'Notid Islenzk Skip' 1932 and 3 Leif Eiricsson blocks.
**
**-*
BREV OG HELPOST (COVERS & POST.STATIONARY).
CRASH MAIL. Cover with contents sent from England to ICELAND by the Icelandair flight which
crashed at Nesøya near OSLO on April 14. 1963. A statement regarding the cover from
'Poststofan i Reykjavik' accompanies it.
1500
18000
10000
10000
7500
6500
5000
5000
3000
2750
2000
2000
1750
1750
1500
1300
1000
1000
800
750
750
500
350
2269
96+100
2270
117-18
2271
147-48
2272
do.
2273
do.
2274
147+149
2275
do.
2276
148
2277
2278
2279
do.
do.
2280
2281
(*)
2282
o
2283
**
2284
o-**-*
2285
o-*-**
2286
**
2287
o-*-**
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
(132+142+) 1kr+10a Chr.X on nice registered cover to FINLAND from 'Reykjavik 6 V 24'.Transit
'Bergen 12 C 24' on back+ arrival mark.Very unusual
(171-72+) 35a+50a views 1925 on very fine registered cover to FINLAND 1927.Icelandic mail to
Finland is unusual!
(162-163+) 30a+1kr Zeppelin on Icelandic Zeppelin card showing Zeppeliner above Reykjavik,
sent registered to Germany Zeppelin cachet and arrival mark.
Same franking on view-card sent registered with green cachet 'Luftschiff Graf Zeppelin
Islandfahrt 1931' to Switzerland. Very fine.
30a+2x1kr. Registered cover to Sweden with Zepplin cachet. Tear in cover but the stamps are
very fine. Stamp value Fac. 3400,(162+164+) 30a+2kr Zeppelin on registered envelope to ENGLAND with green cachet 'Luftschiff
Graf Zeppelin Islandfahrt 1931'. Very fine.
Same franking on registered envelope with green Zeppelin cachet sent to Austria. The
envelope is stained. (Stamp calue Facit 2800).
(163v+) 1kr Zeppelin with variety 'bulge on 1' on VF special Zeppelin card picturing LZ127+3
pioneers, sent to Germany with 2 different Zeppelin cachets.
Same variety! on postcard from 'Reykjavik 30 VI 31' to Germany. Very fine.
1kr single on plain card with green Zeppelin cachet sent to Switzerland.
Lot 18 different old view cards. 11 are franked and mostly sent to Sweden or Denmark, one
with Fac.106, one with Fac.299!, one with special cancel 1907.
8 covers 1931/48 to the USA(one with censor label),England,Germany,Holland. One with 35 a
New York set, one reg.FDC with F224-26.
FINLAND.
2(2+) 10k 1856. Seemingly unused, no trace of cancellation, a couple of tiny black/blue dots
cannot be determined, according to opinion J.Tuori. Ironed out vertical crease and 2 small thin
spots.
16LB(16LC2 fv1+) 20p ultramarine tete-beche. Fine used, no faults according to certificate
H.Oesch
766F(762v2) Road building 1974 on phosphorescent paper, very fine.
Samlinger (Collections).
EXTENSIVE COLL.1856-1980s. 21 serpentine roul.,several fine!, some average to faulty,some
reprints of the first imperfs.+1 genuine but small fault,very good selections from 1875 onwards
with a wide range of shades,1891 overcompl.,3 differ. 10Mk black, from 1900 much
overcomplete with shades, perfs.&watermarks etc. Field Post 1963 **,bus parcel sets,Aunus to
1Mk,Karjala compl.**,Inkeri compl.etc
General coll.1860-1966 in Estett album. 10 serpentine roulettes incl.fair/fine ones, 15 coat-ofarms perf.11 to 1Mk,1891 to 1Rbl, 10Mk black 1901&03, from Saarinen onwards nearly compl.
nearly all used, some both o/*/**. A couple of better Aunus etc. Additionally a stock-book with
duplicates. 1870s onwards
Coll.1889-2008 in 2 binders, from 1939 apparently complete incl. blocks and booklet panes,
from 1917 well filled but without the most expensive ones. Some very few * may occur in the
earliest period/hardly of any importance. Very high nominal value
Coll.1860 (nos.1-2/forgeries)-1976 in album. 7 serpentines/mixed to very fine (40p),17 coat-ofarms 1875/84 incl.8p,1889 with 5Mk-10Mk,1891 to 1Rbl., 10Mk black,Wasa with 5Mk
used,various Saarinen wmks/perfs.,from 1930 mainly overcomplete incl. Zeppelin, much
collected both */** and fine used. Some Autopaketti and fine Itä-Karjala
Coll.1860-1984 in Lighthouse hingeless alb.in box.11 coat-of-arms 1875 incl.
o-**-*
2x8p,10p,1Mk,later well filled to 1Rbl 1891,10Mk black. From 1917 onwards nearly
compl.mainly **,a few used,very few *.Zeppelin is **. Also some Karjala.
STOCK 1860-1980s, very thick stock-book.77 serpentines to 1Mk,much mixed quality,
o-*-**
quantities of coat-of-arms 1875 onwards, and wide ranges of further material incl. Karelia sets
etc. The main weight is on somewhat older material.
Duplicated stock 1910-1977 in 4 books. The main value lies in ** 1950s-70s with duplications
**-o
of commemorative sets and anti-Tub/Red Cross sets.
4 mainly used collections in albums.Duplicated from 1875 onwards, later with a wide range of
o-*-**
fine commemoratives incl.numerous Red Cross sets.Needs viewing.
Coll.1860/2008 in 2 Lighthouse albums, from 1919 onwards practically complete incl. blocks
o
and booklet panes but without Zeppelin. Also Eastern Karelia fine used. 1860/70 very poor/not
valued, later general coll. We noticed Saarinen with wmks to 10Mk and 25Mk with
posthorn/cancel '...rby...29'.
o-COV-*-** Interesting accumulation containing a variety of items 1866-1930s incl. many coat-of- arms
1875 with better ones and around 60 covers/cards mainly sent to Germany,- noticed 'Deutsche
Seepost Stettin-Helsingfors' etc. Also coll. until 1979. VIEW!
Coll.1963-93 in album, from 1975 practically complete. Lindner T-album in box.
**
1000
300
800
800
700
(F 2800++)
1100
700
700
500
350
1250
400
(F 75000)
3000
(F 18000)
4000
(F 600)
200
10000
4000
4000
3000
2750
2750
2000
2000
2000
2000
1800
2295
o-*-**
2296
o-*-**
2297
o-*-**
2298
*-**-o
2299
o
2300
o-**-*
2301
o-*-**
2302
o-**-*
2303
o-*-**
2304
o-*
2305
o-*-**
2306
2307
2308
o
o-**
**-o-*
2309
2310
2311
2312
2313
o
2314
FDC
2315
**
2316
**
2317
**-o
2318
o-*
2319
o
2320
**-B-o
2321
o-**
2322
2323
**
o-**-B
Nearly all used coll.1860-1988 in album., from 1931 overcomplete mainly fine used plus some
extra **/*. 8 serpentine roul. (no.2 is a forgery) to 1Mk/average to mixed, coat-of-arms to
1Mk lilac,1890 to 5mk-10mk used, 1891 to 1Rbl all used,2xdiffer. 10Mk black used etc. Also
some Itä-Karjala etc. used.
Nearly all used collection 1875-1986. 8p,10p perf.11 and 10Mk 1890 fine used, 1891 to 50k
used and from1930 fairly complete mainly cds. Nice for expansion.
Coll.1860-2001 in thick binder.Well filled basis for expansion incl. many better values/sets,
even 1875 perf.11 and a 5p perf.11x12,5 and a compl. Karjala set.
Accumulation on 100 Hawid cards in new Visir binder,from classic to modern, suitable as small
lots for club auctions,many with cat.values stated.Please inspect!
Small coll. 1875-1921 on leaves. 13 coat-of-arms pre 1890 to1Mk incl. fine 8p, very fine 5Mk10Mk 1890, 1891 to 1Rbl, 10Mk black 1901 and various else.
Coll.1875-1987 drawn up on Globe leaves in springback binder.18 coat-of-arms 1875-84 incl.3
differ.8p,1Mk perf.11,20p perf.12,5x11 etc.,1885 with 10Mk but defect. from 1900 well filled
incl.numerous Red Cross sets, mainly used,some modern **.
Accumulation in 3 stock-books/binders+3 approval books. An excellent range of Red Cross sets
fine used. All sorts of material from serpentine roulettes to fairly modern.Also a little DK-FRGR.Very useful,-needs time&inspection. Cheap!
Coll.+duplicates in Stender album + 2 stock-books 1860s-2000. Nice ranges, from 1930-70 with
high degree of completeness and ranges of Saarinen with var.wmks,10Mk black and some back
to 8p serpentine.Modern with many blocks.
Accumulation on 112 Hawid cards in new binder in box.Suitable as lots for small club auctions-,
nearly all used. Many used Red Cross/Anti Tub. sets in between.
1750
1500
1500
1250
1200
1200
1000
1000
1000
900
Coll.1866-1979 on leaves, nice general ranges of mainly fine used charity sets 1930s to 70s. At
the back there is a useful selection of England King Edward to 2s6d and some others.
Coll.1860-1974 in Lighthouse album in box. Very fine 10kop, later general coll. with high
degree of completeness after 1930, mixed fine used/mint/NH.
General coll.1860-1995 in fine DAVO album.Many Red Cross issues etc. Inspect.
Clean, slightly duplicated coll. 1885-2001 in thick stock-book, mainly fine cds.
Stock-book with a disorderly accumulation of a.o.40 bookl.,various **/* sets up to 1970s and
some partly very mixed classics used.Main value in slot machine bookl.
Brev (Covers).
Fac. 13S in strip of 3+single as 20p franking on envelope. Very fine cork cancels and side cancel
'Åbo 5.4.77'. Faint age spot in envelope.
Fac.16S. 3 nice cov.1877/79 with single 20p,one from 'Kides'/certif.Gummesson.
F35 on RRB1. 1k 1891 on Russian type 1k postal stationary wrapper sent to SWEDEN.
Interesting combination and usage.
Lot 12 censor cov.,6x WWI+ 6xWWII to England,Holland,France,Germany and Denmark,one
inside Finland.Some better frank. WWII with Red Cross stamps etc.
Helpost (Postal Stationary). FK4 10k envelope. Fine used at 'Helsingfors 17.12.1855'. Off set
from seal on front, otherwise fine.
115 mainly FDCs, some special cancels 1947-81, mainly up to 1963, some items duplicated.
Many slightly better priced items, several Olympic items.
Øst-Karelen (East Karelia). F8-15. 32 complete sets of the 1941 green overprints, in large
blocks.
ÅLAND (AALAND ISLANDS). Compl.coll. incl. blocks etc. 1984-2008 in very fine Lindner Talbum.
Collection in stock-book, from 1984 to recent years, 323 stamps incl. 6 booklets.
NORDEN (NORDIC COUNTRIES, MIXED LOTS).
N-S-FIN. Coll. 1855-1990 in Minkus album. Well filled, Norway with most skillings,Sweden with
more than 20 Congress&UPU (30ö greenish blue superb) , most countries with fairly complete
ranges of medium priced. Please inspect
S-FIN-IS-. Nice coll. classic to modern in 4 Facit albums. Very good/clean selections of
commemoratives and much up to medium priced. Also sections of classic material, some
mixed quality in between
DK-S-GB. BOX with 12 albums and stock-books. Much value in Denmark with ** booklets for
nominal DKK 2600+ and a stock-book with various cancellations from bicoloured onwards. Also
nice collections of modern GB and some ** Sweden and many albums with various
covers/cards. Needs viewing.
GR-S-DK-FR. Modern accumulation of booklets and min.sheets etc. in album. Some
duplications, Greenland from booklet no.1. Very high cost price. Cheap!
GR-IS-FIN-AX-FR. Lot 90 year packs, mainly 1980s, some 1990s. Cheap!!
N-S-DK. Lot on leaves/stock pages incl.Norway ** 1ø-5kr V,Sweden from oval types and
Denmark with bicol.øre incl. 5ø and some postal stationaries etc.
800
500
500
500
350
250
300
500
300
750
(F 4640)
600
(AFA 3600)
800
(F 4100)
500
5000
4000
3000
(AFA 22400)
1000
1000
700
2324
o-**-*
500
2325
2326
**
o
S-SF. Small collections mainly 1930s-70s on leaves, Sweden from Landstorm sets onwards.
Finland mainly 1950 onwards. The main part is used, Finland 1968-75 apparently compl. **.
IS-GR. Small lot modern Iceland (1x35a Gullfoss) and Greenland. Inspect!
N-S-DK-FIN. 24 pages filled in stock-book, 1900 to modern. Needs inspection.
2327
COV.
ALBANIA.
M18x2+19+20. Very fine regist.cover to Germany 1913. Arrival cancels on back.
2328
2329
**
**-*
2330
**
ANDORRA.
French Andorra. 135(M141+) 100 Fr air mail 1950. Very fine, NH.
Small lot, mainly Spanish Andorra incl. 1 sheetlet 1982 and 3 strips of 5/sheet- lets. Some
better items like M27A and the 1948 set complete *. Reduced for *...
Small lot modern French Andorra 1960s-80s.
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
o
o/BS
o
o
o
o
o
*
o
**
**
o
o
AUSTRIA (ÖSTERREICH - ØSTERRIKE).
2-2M(M2X-Y+) 2kr 1850 on both papers, fine used.
6/13(M10II,12II-14II,19) The last one on piece with compl. cancel. 3kr off centre. Fine.
7(M11I+) 3kr 1858. Normal centering, fine used (T.1c)
32-32a(M40IA-40IIA). 25kr Fr.Josef, both printings, the last one cancelled 1873.
33A(M41D+) 50kr coarse prtg. Reddish brown shade, fine used.
33a(M41IID+) 50kr fine printing, fine postally used copy.
39,Levante 7(M49A,Levante 7Ia) Both fine used with large parts of cds.
138,154(M151,160a+) 10Kr 1908 and 5Kr.1910, fine mint.
332a,333,334a,335-38(M418B,419,420B,421-24) Fine used set incl. rare 7 1/2kr.
432-37(M518-23) Rotary 1931. Very fine, never hinged set.
670A-71A(M772B-73B) The 2 first ones of the 4 Renner-blocks. Very fine.
Postage Due. 1-9(M1-9) Postage Dues 1894, complete set, fine used.
Newspaper stamps (Zeitungsmarken). 1(M6) Blue Mercur, fine used. (Type IIIa)!
2344
o-*
2345
o-*
2346
**-o-*
2347
o-*
2348
**-o
2349
o-*
2350
o-**-*
2351
o-**-B
2352
2353
**-o
o-*
2354
o-**-*
2355
COV.
2356
COV.
2357
PC
2358
2359
*-o
COV.
(BID)
300
0
200
(EUR 100)
(EUR 200)
200
250
(EUR 170)
200
(EUR 160)
(EUR 274+)
(EUR 300++)
(EUR 220)
(EUR 150++)
(EUR 200)
(EUR 140)
(EUR 330)
(EUR 298+)
(EUR 700)
300
400
500
300
300
300
200
500
500
1400
1200
200
200
(EUR 100)
(EUR 120++)
Collections
Nearly all used coll. 1850-2000 in 2 Schaubek albums, from 1945 complete fine used. Classic
with some medium/better priced items, 1864 perf.14 compl. later fairly compl. ranges incl.
1908 set and 1910 nearly compl. (10kr/small fault/not valued), good range of charity sets
1930s-40s all cds.
Coll.1850-1970 in DAVO album. 1858-1900 well filled incl. 2x50kr 1867. Later mixed o/* until
1940s incl.some better sets/items(2s blue green 1934 cds). Some Graz overpr. to 2RM, later
mainly used commemoratives and some air mails.
6000
2000
2000
Collection 1960s-84 in new Lighthouse hingeless album + stock-book 1960s-70s with
duplicated ** +envelopes and stock-cards with some hundreds of ** items. Also more than 40
stock-cards with partly better items/sets and some cancellations from 2kr 1850 onwards. We
noticed very fine ** charity sets 1930&1934 and much else medium priced.
Basic general coll. 1850-1987, mainly used, 1850-1969 in Lighthouse album. Some mixed
classics, fine 50kr 1867 and 1883. Very fine modern section.
Coll.mainly ** 19450s-60s on album pages.We noticed a.o. a set of costumes 1948/51 to 10s
incl. the rare 1s carmine and nice ranges of commemoratives. Some older used.
Remainder coll. 1850-1991 in 2 albums,-still forming a fair basis for expansion and with a nice
cds. section 1954-71. Close inspection may be rewarding!
General coll. 1850-1987 incl. some Lomb.&Ven. Very nice 50kr 1867 and well filled general
ranges,very nice section of commemoratives after 1945,mainly cds.
Very fine lot 1970s-80s,20 pages in stock-book,partly crammed.Also some ** blocks and part
sheets from 1945 onwards and a few Austrian and German postcards.
Small lot around 1950 incl.Kärnten set ** and various other ** and fine used.
Mainly used coll. classic to 1997 in thick binder. Nice section of fine used commemoratives
after 1945. Large number of stamps. Please view!
Small lot, mainly fine used 1918/55, only better sets and singles, up to 3-4 sets of some like
UPU 1949. A couple of better **. Cat.value according to price tags.
63 covers/cards etc. 1850s-1940 from the Austr.-Hungarian area (a few others), some field
post,much seems to be from the Chech part,some Hungary(M35I single). Noticed one broadmargined 9kr/unusual type IIb, Mi.21 from 'Verschetz'.
M38I. 10kr 1867, coarse prtg. single on small envelope to DENMARK from 'Carlsbad'. Danish
arrival cancel on back. Fine.
M660-63 with locally handstamped overprint covering the face of Hitler, according to
regulations, used on a very fine postcard from 'Wien 26 VI 45'.
Lomb.&Ven.M11II,22-23 and Levante M.4IIB. 3 items *, the first one used.
Field Post. M33 on censored cover to SWEDEN 1917, to the Polish committee (Polish/Jewish
org.) fighting for Polish independence. Jan Sobieski commem.label on back.
1200
1000
1000
800
600
(EUR 370++)
400
400
(EUR 252+)
200
800
200
(BID)
0
(EUR 260)
300
250
2360
*-o
2361
o-*-**
2362
o-*-**
2363
o-*
2364
o-*
2365
o-*-**
2366
o-*-**
2367
COV.
2368
2369
**
*-**-o
2370
**-*-o
2371
2372
**
o-**-*
2373
o-*
2374
**
2375
*-**
2376
*
2377
2378
o
o
2379
2380
o
o
2381
2382
2383
o
o
**
BELGIUM.
2/128(M2/128) Lot 11 items incl. fine no.2 and 20c,40c Leopold *. A couple of less valuable
items with imperfections not included in the estimate.
(EUR 1354+)
Collections.
Stock 1849-1970s on Hawid cards in shoebox, starting with 128 imperfs incl. 16x40c and 50
perf. Leopold incl. 6x40c. Later issues also strongly duplicated up to medium priced values like
1910-11 sets,Red Cross etc. The quality of the classics varies,- needs viewing. The catalogue
value must be enormous.
Coll.1849-1939 with a high degree of completeness except for the rarest Orval and the blocks
in Lindner album. Most charity sets complete incl. Red Cross. Much fine mint, the earlier part
used/some mixed quality, 5Fr forgery
Fairly well filled general coll.1849-1997 incl.officials and railway parcel stamps. 19 early
imperfs./many fine 4-margined incl. 10c 1849 with double impression of the value '10' and
inner frame.Some medium/better priced incl. bl.2.
Coll.1849-1920s on leaves. En face nearly compl except for the 5Fr until 1910 and a very well
filled section of railway stamps, newspaper stamps etc. Please inspect! Also Red Cross set to
50c mainly used.
Coll.1849-1990 in 3 DAVO albums.The early section fairly well filled/mixed to fine, later
something here and there incl. better items/sets (anti-tub 1933 compl.*),the more modern
**/o incl. many blocks. A wide range of railway stamps, pre-cancels, first newspaper stamp set
*, telegraph and telephone stamps etc. Please view.
Small general coll.1851-1990s in selfmade binder.Sth.here and there,- noticed 2 better *
railway stamps 25c,80c 1882/94. Also 2 books with duplicates,- some heavy duplications 1890s
may be of cancellation interest?
20 mainly covers 1850s/60s(4 PS cards 1882/83).One superb cover with Mi.31A to SWEDEN,
the rest mainly single 10c/20c frankings, one 2x10c. VF to mixed.
BULGARIA.
M242-48. Balkan games 1931, complete set, very fine.
Coll.1881-1982 in stock-book. Clean lot. Some better early ones incl. P.Dues. Wide ranges of
sets semi modern to modern. Stated '2322',-probably EUROS.
Wholesale lot with **/* M206-09x10 sets,286-90x13,291-95x8 and 209x5 fine used. Also
some later ** better items and Jugoslavia block 1945 duplicated + sth.else
CZECHOSLOVAKIA - CZECH REPUBLIC. (TSJEKKIA).
Mi. Bl.13. Bratislava block 1952, very fine.
Fairly well filled general coll.1918-98 in 2 albums+1 stock-book.Incl.the modern
independ.states and older Slovakia and Bohemia&Moravia.Nice with many blocks.
Coll.1918-72 in very fine KA-BE album + one small self-made album until 1960s. Nearly all fine
used general coll., a few * early ones incl. Olympic overpr.1925. 1950s with Bl.12B and better
sets like mushrooms and birds etc.
Duplicated lot ** 1940s to 1960s incl. some blocks etc. One rare overprint Mi.146 is signed
'Gilbert',some swastika overpr.may be dubious. Also 11 sheets of UN flags series ** and some
** G.Reich (additionally some * of no value).
5000
5000
3500
2000
1500
400
500
(EUR 320)
500
1000
(ca.EUR 3000)
750
(EUR 200)
350
1000
750
500
CROATIA.
Overcomplete coll. 1941-45 * but including all the blocks ** (wrapped up) and an IMPERF.
Storm Division block **, alone EUR 6000,
CYPRUS.
57(SG71+) 45Pi 1904. Fresh, original gum, hinge remnant.
ENGLAND.
16(SG43-44) Coll. of 235 items. pl.nos from 70 until 217 + extras. Not checked.
5(SG59+) 6d embossed. Very good copy, cutting does not touch on any side, clear strike of
numeral cancel '19'. Faint soiling, very nice copy.
39(SG125 pl.12) Fine duplex cancel '466', no faults.
51(SG157+) 2 1/2d blue pl.21-23. 150 copies mounted according to the lettering, many fine
and fresh incl. cds. Pl.22 and 21 can be found. Valued as pl.23
82(SG178+) 2s6d 1883. Unusually fine with central cds. 'Plymouth...'.
80(SG180) 5s QV. No faults, cancellation see photo. Fair copy.
228(SG494) £1 Royal Wedding in very fine corner block of 4.
Collections & lots.
1500
9000
(£ 95+)
200
(£ 1350)
(£ 900)
1200
1000
(£ 225+)
(£ 4200++)
500
3000
(£ 140)
(£ 200)
(£ 160)
500
400
400
2384
o-**-*
2385
o
2386
o
2387
**
2388
2389
**
o-B-**
Used coll. in SG Senator standard album 1840-1990. 120 QV pre 1887 in many shades&plates +
84 different plates of 1d red up to pl.222. From mixed to fair/ fine,- enormous
cat.value.QV&KE from 1887 onwards strongly duplicat.(extra stock-book)/many differ.and rare
shades mounted/no guarantees given,21 early Seahorses 1913-19 incl.2x10s/one rare shade,average to very fine. Needs sorting
Coll.1840s-1985. The main value lies in around 75 QV pre 1887 + dozens of 1d red pl.nos. From
mixed to fair/fine. Two nice 4d 1855, 1s 1865, SG103 pl.10, 138pl.1 on blued paper, SG207 (5d
die I) cds!, various KE to 2s6d (2)/average, some fine cds.
Coll.1840-1974 in thick binder.66 QV pre 1887+47 differ. 1d red plate nos. The early section
partly in mixed condit.,some betters in between like 5d dull green 1883 on piece! 33 seahorses
incl. 10x5s/mainly average. £1 Silver Wedding etc.
Very fine lot sets&blocks +around 120(all different?)bookl.in 2 stock albums, roughly 1960early 1990s. Probably a collection with all different (84 pages) but not systematically mounted,complete sets, includes £-values. Please view!
Alderney compl. incl. blocks etc. 1983-2008 in very fine Lindner T-album.
General coll.1840-1997 mounted in 2 folders.Some better cat.values in the early part/average
cancels. Needs viewing.
Entire to NORWAY from 'London.' 1865 sent via 'K.D.O.P.A. Lübeck' and with Norwegian transit
cancel on back. On front 'INSUFFICIENTLY PREPAID' and various postage markings/P.Due.
Fine entire from London to NORWAY 1869 with circular 'Hull Shipletter A' on the back.
SG141 pl.13x2 as 5d postage on fine outer lettersheet from '.Cardiff' to DK 1879.
SG141 pl.16+43 pl.212,144 pl.16,157 pl.23 on 3 covers to Denmark.
Album with 146 covers and PS cards/wrappers starting with Scottish pre-stamp covers 1786
etc.,via 1d black, single 1s 1856 on envelope to the USA, mixed or multiple frank.to
Sweden,Italy,France,Norw.and a wide range of imperf./perf. 1d and some imperf.2d,later
some regist.items and eventually some blocks of 4 FDCs 1952/53 (Coronations and definitives).
The quality varies,- INSPECT
Lot 14 prephil. covers 1824-44, all with detailed descriptions from a previous auction with a
total estimate of US$ 792 (approximately NOK 4200). Inspect!
Lot 10 covers 1852/99. One very nice to Germany with SG97 pl.5, one to Norway with SG139
pl.2?/cancel covers pl.no. Please inspect.
Lot 9 covers to NORWAY 1842/1857. Various postage notations and cancellations, one
'robbed'. Very fine to mixed. A couple of ship-letter cancels.
BOX with around 100 covers 1831/1990 and around 100 mainly half modern to modern viewcards. We noticed SG17 in strip of 4+single on outer lettersheet (one flap missing)
backstamped in June 1854. Unusual?
Lot 8 covers 1840s-60s. 4xSG8-8a,1xSG29,1xSG44 pl.114 and one double weight.
32 covers&PS cards 1883/1924, many sent to Sweden, some to other countries.
FDC Coll. of 435 illustrated FDC's 1961-2001, nearly all different. A few early ones present 2
different envelopes of each. Additionally there are a couple of censor covers etc. The
collection is housed in 7 'Roal Mail First Day Covers' albums.
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
o
**
2405
o-**-B-*
2406
o-*-**
ESTONIA (ESTLAND).
M1-4. 17 different printings, nearly all fine used, from a specialist!
Tartu. 1991 locals, crammed on 18 stock-cards up to val. 104,70, must be many compl.sets? around 150 items, all with red 'Tartu f' ctrl.number. Cream paper.
Nice coll. 1918-42 incl. 4 covers and some good ** charity sets, good Red Cross and air mail
overprints.and fine used German occup. sets 1941-42.
Duplic.lot from 1918-1995 incl.some early Latvia,nearly all the value in Estonia Noticed a Mi.54
**(300Kr),otherwise mostly o/* pre 1945.Some charity sets.
2409
2410
ESTONIA-LATVIA-LITHUANIA
Coll.1918-45.Thick album which also contains a fine section of Bosnia&Herzegov. Good general
ranges from all areas, especially from the beginning onwards.Estonia with tete-beche blocks of
early air mails, Lithuania with rare overprints.Needs viewing! Ranges of commemoratives,
Estonia with 4 min.sheets.
o-COV-**-* Accumulation in small box until 1945 incl. 47 covers/cards mainly sent to Germany. We noticed
an interesting section of Middle Lithuania. Needs viewing!
Complete collections 1991-98 in very fine Lighthouse hingeless album in box.
**
Coll.1918-45 in album. Numerous commemoratives, better Estionia. Inspect!
o-*
2411
o-*
2408
2500
2000
1750
(AFA 4000)
Covers.
'Captains Mail',-London to Madeira 1773-96.5 letters,2 w/full address on front.
2390
2391
2407
8000
o-*-**
FIUME.
Practically complete coll. 1918-24 except for the four last express mail stamps, but including
some different types of overpr. The rare Carnaro M1-19 compl. but M14 with a small thin. Also
rare Mi.31I. Selling 'as is',- please inspect.
900
500
200
300
400
350
400
4000
1300
1000
500
500
(BID)
300
0
2000
200
500
1200
500
2000
1200
750
500
2000
2412
2413
2414
o
**
**
2415
o-**-*
2416
**
2417
o
2418
o-*-*
2419
o-**-*
2420
o-*-**
2421
**-*
2422
*
2423
o-*
2424
o-*
2425
o-**-*
2426
**-*
2427
2428
o
o-B
2429
o
2430
2431
PC.
2432
PC
2433
PC
2434
PC
2435
PC
FRANCE (FRANKRIKE).
21(Yv.22+) 20c Napoleon HEAVILY MISPERF., see photo.
986-91,995-98,1294-96(Yv.960-65,aer.30-33,39-41) Sports 1953, good air mails.
Red Cross booklets 1954,1956-57,1960,1962-75,very fine. Price in Yvert 2004...
Collections & lots.
Nearly compl. coll.1849-2000 (a few until 2002) + sections of P.Dues and officials. The classic
section in somewhat mixed quality with fine/very fine in between. Contains 17
imperfs.1849/53 incl. the top values (cutting see photo examples), 1Fr Napoleon with a crease.
5Fr with usual minor faults. Includes nearly all 'caisse d'amortissement' except for the top
values 1917 and from 1930 practically compl. except for the green 50Fr. air mail. Mostly used
collection, a few **/* in between. Extreme cat.value.
STOCK 1877-1980,mainly from 1930s onwards. A few * before 1930 incl. good Red Cross 1918
etc.Generally small quantities (1-5 sets) but a few 1960s up to 10,and 40 Red Cross booklets.
Very well distributed,- will make a very good basis for a fine collection incl. better sets like air
mails 1949 and numerous charity sets.
STOCK from Napoleon imperf. to 1980s in 2 thick stock-books. Unusually well sorted (items
with faults or roller cancels turned).Very well filled even with a lot of charity sets slightly
duplicated and up to better items like 4x20Fr/50Fr Ader cds. Well distributed, no quantities of
cheap items. Recommendable stock.
(EUR 415+)
(EUR 500)
300
700
750
10000
5000
4500
4000
Nearly all used coll. 1853-1997 in DAVO album + self-made binder. The photo- graphed 1Fr has
a small thin at top. From 1862-1940 the coll. is well filled, lacking only the more expensive
items and from 1940 onwards fairly complete lacking only some very few sets and odd stamps
General coll.1949-1980 in KA-BE album.Mainly used and very well filled with a high degree of
completeness up to medium priced/better priced like Red Cross 1918 used,and numerous
charity sets etc. Very good basis for expansion.
Collection 1849-1988 in 2 DAVO albums. 25c Ceres and 21 different Napoleon, fine 5c
Bordeaux and later fairly well filled general collection, mainly used with some mint sets here
and there. Clean basis for expansion.
STOCK 1924-1982,crammed on 48 pages in thick stock-book, probably around 3500/4000
stamps, nearly all **, some * in between in the 1930s. Enormous cat.value.
Collection of vignettes, 'Vignette de la Guerre 1914-1918'. In total around 640 items!! mounted in binder, the main part being from France, but also small sections from
England,Germany,Italy. This needs viewing!!
Coll. 1849-1960 in thick binder.Acceptable 5Fr Napoleon and some other better classics,
sections of commemoratives incl. better famous Frenchmen etc.
Coll.1849-1910 on old leaves. Ceres and Napoleon partly poor, some fine, 5Fr with the usual
small thin spot, 6 imperf.Bordeaux from very fine to poor, much medium priced incl. fine ones
and early P.Dues with fine better ones.
General coll. 1860s-2008 in two albums,one self-made, one preprinted 1960-70 with a
complete range of ** + some good **/* air mails between 1936-70. Otherwise we noticed a
very fine 30c Bordeaux and a nice modern part.
Lot on 32 pages in stock album. Years 1939-41 complete, 1939 **,1940-41 NH but with light
traces of sticking. Then mainly 1960s-1994 ** incl. 25 booklets! and two sheetlets (bl.7&'SIDA'
sheetlet 1994). Very fine lot.
Coll.1980-93 fine used (cds) in 2 Lindner T albums in boxes. Very fine albums.
Small general coll.1853-1993 incl.a few cov.,mounted in 2 folders.Noticed some early P.Dues
incl. 50c black. 26 early Napoleon&Ceres, some medium priced.
Thick stock-book, classic to 1980s, duplicates all periods, needs inspection.
Covers.
Yv.29Bx3 and Yv.56 in pair on two nice covers to SWEDEN 1870/73,
FANTASTIC COLLECTION of 608 mainly view-cards, some artitistic cards and folkloristic, all
around 1900-1920. The collection has been formed by a genuine French patriot in Norway and
contains hardly any normal touristic views like churches and museums etc. It includes more
than a dozen coloured 'Souvenir de...' cards, a section of the flood 1910, many with old
vehicles, even airships etc. INSPECT
SOUTHERN FRANCE. Fantastic collection of 430 cards, similiar to the coll. above, formed by the
same patriot. Around 12 coloured 'Souvenir de...
Impressive collection WWI, containing around 270 different view-cards or propaganda cards
and more than 100 patriotic military correspondence cards. A really interesting collection that
must be seen
NUDES and erotic humour. Extensive collection of more than 520 different cards in large
album, old to semi modern. This needs viewing
Collection of around 190 cards, of which 80 are view-cards (similiar to the collections above)
and the rest are mainly cards related to the military forces with much weight on a humoristic
view on life but also some other motives. NEEDS VIEWING!
3500
3250
2500
2000
1500
1500
1200
1000
750
500
350
300
7500
4000
4000
3500
2000
2436
2437
PC
2438
2439
2440
FDC
2441
PC
2442
COV.
28 covers 1770-1848 + one letter written in 1594!, some have gone to Spain. 5 items 1770-97
are mounted on exhibition pages with descriptions. Inspect!
Coll. of 12 old photographic cards with pornographic motives. Additionally 9 old cards of the
same type but without postcard backsides.
Lot 19 covers/entires to NORWAY 1864-1870. French+Norwegian postage not.
Lot 10 covers/cards mainly 1850s/80s, mainly nice. A.o. 4 covers with Yv.24,32(2) and 57 sent
to Spain and two with French P.Due stamps.
Coll. seemingly 1960-61 complete +some more, in total 110 items.
1200
750
750
500
300
FRENCH COLONIES.
Algeria-Tunisia-Fr.Morocco. 80 different view-cards 1906-10, apparently all sent to France
from 'Laghouat' and 'Gabes Residence de Tunis', a few Morocco.
750
GERMANY (DEUTSCHLAND).
250
2443
o
Baden. M24+25a. 3kr+7kr on outer lettersheet from 'Lahr' to Italy. Arrival cancels on back.
Small lot 15 items in fine to very fine condition, no faults or miscut items, clean cancels. Two
shades of Mi.3&4 (a?/if so higher cat.value).
2444
o
Bavaria (Bayern).
1(M1Ia+) 1kr grey black. Signed 'Grobe' and 'Sem BPP'. Fair copy, margins see photo. No
defects.
2445
(*)
2446
B
2447
BM
2448
2449
BM
o-*
2450
2451
o
o-(*)
2452
2453
*-(*)
o
2454
COV.
2455
2456
COV.
COV.
2457
o
2458
o-BS-**-*
do(M1Ib?) Black colour, thin spot, no gum.
do. Single 5Pf on fine view-card from Hirschberghaus cancelled 'Dorf Kreuth...06' and boxed
'Posthilfstelle Hirschberghaus Taxe Kreuth Dorf' + violet tourist cancel.
61. Pair of 5Pfg on nice,col.view-card showing 12 small pictures from Starnberger See + map of
the Sea, cancelled 'Starnberg-Schiffspost CII 16:Aug.04'. Faint bend.
103 x2. 80Pf in pair on parcel card to Sweden from 'Stein b Nürnberg 22 Apr.16'.
Coll. on old leaves 1849-1920. 19 imperfs. to 18kr incl.Mi.4I/small marginal fault, fine to
mixed, later general ranges all periods, some high values cto.
Hannover. M14a,c,d?,19,23y,24y. 3 totally different 1Gr and VF 3 Gr.
Helgoland M.8 genuinely used but repaired (EURO 2800,-!) Also Hamburg Mi.1 fine unused,
M2 unused/close at bottom, M6 fine used + 5 reprints.
(This lot is German Reich).
11,12(M11,24+) 18kr * original gum/hinge remnants, 2kr (*)/thin spot.
North German Confed.(Nordd.Postbezirk). M7,8,10,11,12,19,20,24. Fine lot, clean and with
fine to superb cancels.
(EUR 640+?+)
800
(EUR 2600)
2500
((*) EUR
2000?+)
750
250
200
200
1000
(EUR 278++)
350
750
(EUR 1270)
(E 403+)
750
600
300
M5x2. 2Gr/pair on nice cover from 'Bremen 2/10 71' to Reval. Transit and arrival marks.
Mi.16x3 on very fine entire to SWEDEN 1870. Large red '3' postage notation.
Prussia (Preussen). M17. 2x2Sgr on parcel letter from 'Frankfurt a.O.15.10.67' to Stettin. Light
soiling.
Saxony (Sachsen). Small lot 14 items incl. 5Ngr and 3Pfg. Clear to good margins and some VF
cancels.
200
250
250
(EUR 6239+)
5000
Württemberg. Unusual collection with a wide range of 'Infla'-expertized sets and singles like
Mi.107-11,171-83,272-81 and numerous others. 21 items until 1874, mainly fine, but also a
RARE Mi.10b (18kr/1857) with a thin spot(expertized) Stated cat.value..
2459
o-COV-*
2460
o
2461
o-*-**
2462
o-*
2463
o-*
2464
2465
2466
o-*
o-*
Mixed lots and collections.
Very good general coll. from most states, German Reich, BRD and Berlin in 10 albums&stockbooks. Many parts very well filled with a lot of high values in very nice quality,even some
covers,(unusual ones ?).Many sections with a high degree of completeness. Some mixed
classics will found. Immense catalogue value
Binder with 131 'club auction' lots on Hawid cards, much Berlin, some German Reich,a little
DDR&BRD etc. Some better priced in between. Stated AFA around 55000,Lot in stock-book from Baden-Württemb.+a few German Reich.Up to medium priced, some
nice cancels in between. Mixed to very fine,- please inspect.
German States-Saar-Danzig-Allied Occupation Zones. Fine Schaubek album with basic ranges.
Much Bavaria and various from other states, much mixed quality/fine in between. Needs
sorting to make a good basis for expansion.
Two fine Lighthouse albums 1872-1971 with basic collections of German Reich,BRD&Berlin.
Some slightly better items/sets from old to modern. We noticed some better early Berlin UPU
values, freedom bells etc.
No lot.
Old states,colonies&various zones in thick binder. Mixed to fine, needs viewing!
Small/old coll.German states+Saar on leaves.Mixed qual.,some medium priced. Also G.Reich
M133I&II used/not expertized and some Helgoland reprints.
12000
4000
1500
1250
1000
500
500
2467
o
2468
o/BS
GERMAN REICH (DEUTSCHES REICH).
28(M28+) 28Kr large shield. Genunine used, small thin spot with 'pin hole' in the middle.
Certificate Hennies
(EUR 2800)
1500
500
2469
o
2470
2471
2472
2473
o
o
o
o
2474
o
2475
2476
2477
2478
o
o
o
o
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
o
o
o
BS
o
o
BS
o
o
o
o
2490
2491
2492
o
o
**
2493
COV.
2494
2495
o
o
2496
2497
o
**-o-(*)
41/78(M41/78) Lot 5 singles or pairs etc with interesting cancellations, gutter pair+ gutter pair
as part of strip of 3+single with gutter margin of M47 (3 different shades!),gutter pairs of 2
different M48 + 2 extra with gutter margins + others with gutter margins.
M48/194,D51,D96 etc. Lot 47 items, all classified or signed by BPP expert, incl. some rare
shades like M48aa,72b,86IIf,115c,194b,D51,D96(2).
66(M66III+) 5Mk Reichspost. T.Ia. Photo certificate Oechsner, says fine/no faults.
177(M177+) 5pf wmk.waffles. Genuinely used, expertized Infla Berlin. No faults
178(M178+) 10pf wmk. waffles. Genuinely used, expertized Infla Berlin. No faults.
181(M181+) 30pf.wmk.waffles. Genuinely used, very fine 'Torgau 11.8.22'. Expertized 'Infla
Berlin.'.
209a(M209Y+) 50pf with the very rare watermark, genuinely used in fine condition. New
photo certificate Oechsner
259(M256a-d+) 5000Mk., compl. set of shades, fine used, all signed 'Infla Berlin.'
267-68(M261b-262b) The rare shades, fine used, both 'Infla Berlin' -expertized.
do. Similiar set, both expertized 'Infla Berlin.'
309(M309Ac+) 2Mill/200Mk. The rare orange red shade, very fine, expertized 'Infla Berlin' and
'Oechsner BPP'
do(M309APay) Wmk. sideways.Fine used,expertized 'Infla Berlin' and 'Zenker'.
334A(M334B) 5Md/10Mk. Genuinely fine used, expertized 'Infla Berlin.'.
346x(M346Y+) 20Pf air mail with wmk.sideways,hinged back on original piece.
405-07(M407-09) I.A.A. 1927. Very fine set on pieces, all signed 'Schlegel BPP'.
410x(M412Y+) 8Pf Ebert with watermark sideways, fine used.
429-33(M430-34) Charity set 1929, fine used.
438(M438X+) 2Mk Südamerikafahrt. Very fine on large piece, signed 'Bühler'.
438x(M438Y) Horizontal watermark ,fine used.
439(M439X+) 4Mk Südamerikafahrt. Fine used.
539x(M439Y) Horizontal wmk.,very fine on large piece, expertized by G.Bühler.
443-46(M446-49) IPOSTA 1930. Very fine stamps from the block, partly as pairs with block
margins, 25pf slipped and hinged back.
451-53(M456-58) Polarfahrt 1931. Fine used set, 4Mk signed 'Peschl BPP'
491-93(M496-98) Chicagofahrt 1933. Very fine set
500(M505B) 20pf Wagner perf.14. Fine never hinged.A never hinged 25Pf with light colour off
set on the back and the rest of the set sticking together added.
508-11(M Bl.2) Charity block 1933 somewhat cut down to fit on a normal envelope, sent as
registered mail from 'Flammersfeld 30.6.35'. Genuine usage, some perfs. slipped at top and
bottom. Photo opinion Schlegel.
do. Superb set of single stamps from the block, all expertized 'Peschl BPP'
571-74(M Bl.3) Ostropa block. Very nicely cancelled, on large piece. Perfs. partly slipped in the
middle and at top and bottom. Light marginal crease.
do(M576-79) Single stamps from the block, all very fine.
616/45(M Bl.4 **.7 o/and (*),8 o/special cancel,11 **/tiny gum bend.
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
**
o
BS
o
o
o
o
o
o
Officials (Dienstmarken).
Tj.9(D9+) 2Pf 1905. Very fine, never hinged
Tj.59x(Mi.D60Y+) 20pf watermark rings. Fine used, signed 'Infla Berlin.'.
Tj.64(Mi.D65+) 10pf orange. SUPERB on large piece, signed 'Schlegel BPP'
Tj.76(Mi.D77B) 40pf in the rare shade, fine used, expertized 'Infla Berlin.'
Tj.82(Mi.D83a+) 200 Millionen Mk. Very fine, expertized 'Infla Berlin.'
Tj.85(Mi.D86+) 10Milliarden Mark, very fine, expertized 'Infla Berlin.'
Tj.86(Mi.D87+) 20 Milliarden Mark, very fine, expertized 'Infla Berlin.'
Tj.87(Mi. D88+) 50Milliarden Mark, fine used. Expertized 'Infla Berlin.'
Tj.129x(Mi.D127Y+) 20pf grey,wmk.sideways. Fair/fine,signed 'Schlegel BPP'.
2507
o-**-*
Collections & lots (Sammlungen).
Nearly compl. coll. 1871-1945 in Lighthouse album. Additionally many extra shades etc (some
definitely correct/some not or ?) Lacking the rare 2kr and 18kr but incl. better shades/some
tiny faults, air mails 1912 expertized, EELP **, nearly all Zeppeliners, partly hardly visible
hingemarks, IPOSTA block **, all charity sets, Ostropa block used/margins with faults, many
good **
(Ca.EUR 650)
1000
(EUR 500)
(EUR 260)
(EUR 240)
(EUR 420)
1000
400
400
1000
(EUR 1100)
2500
(EUR 255+)
(EUR 116+)
(EUR 116+)
(EUR 1100)
400
200
200
2000
(EUR 450)
(EUR 240)
(EUR 300)
(EUR 250)
(EUR 180)
(EUR 180)
(EUR 500)
(EUR 400)
(EUR 400)
(EUR 500)
(EUR 480)
900
500
500
500
350
300
1000
800
800
900
1000
(EUR 1300)
(EUR 1000)
(EUR 950)
2500
2000
1500
(EUR 2200)
4000
(EUR 1600)
(EUR 900)
3500
1000
(EUR 200)
(EUR 414+)
400
400
(EUR 750)
(EUR 400)
(EUR 600)
(EUR 110)
(EUR 200)
(EUR 180)
(EUR 200)
(EUR 260)
(EUR 600)
1500
800
1200
200
400
350
400
400
1000
15000
2508
o
2509
o
2510
**-o
2511
o
2512
o-*
2513
o-**-*
2514
o-*-**
2515
o-**
2516
o-*-**
2517
o-*-**COV.
2518
**-o
2519
o-*
2520
**-*-o
2521
o-*-**
2522
**-*-o
2523
o-*
2524
o
2525
**-*
2526
o
2527
o
2528
2529
2530
Very good coll. 1919-45 with all commemoratives and charity sets compl., some better air mail
sets,Ostropa-bl.(some perfs.slipped),Wagner with both perfor. 1919-23 with many
differ.shades and better cancelled issues/many infla expertized (see some photos),officials
nearly compl./some expertized incl.some horizont.water- marks like D95Y,D119Y.In general
the coll.contains quite a lot of fine,readable cancellations,some extra se-tenant pairs and
covers/cards etc. Recommendable coll
10000
9000
Very well filled coll. 1872-1945 in Schaubek hingeless album nearly compl. except for the top
rarities and the 3 most expensive blocks. Many cheaper values have very nice cancels,- just a
few expertized but although some Infla forgeries must be expected, much seems genuine. 24
coat-of-arms (the rare 18kr thin/ not valued), fine to small faults, very fine 30Gr 1872. From
1923 with all the commemorative sets/charity sets compl. and with 8 Zeppelin items
STOCK in old envelopes, mainly 1930s to 1941 with much of the value in very fine **
Germ.Reich,some Generalgouv.We noticed 7 bookl.panes from charity issues + 2 compl.
booklets and a wide range of medium/better priced sets and items generally as 8-9 sets of
each,like M773-78, M634-42x14 sets etc.The box also contains a variety of used material in
envelopes. Untouched since 1950s
Stock on 132 Hawid cards in binder,1872-1945+some early BRD.16 coat-of-arms, mainly
average,medium priced 1930s incl. charity issues, some better early BRD incl. charity issues.
Stated AFA in total around 55000,- Late lot,please view. Suitable/as prepared for 'club
auctions'. Some faults must be expected.
Coll./accumulation in stock-book, classic Bavaria to 1945 + a few Berlin. Medium to better
priced charity issues 1930s noticed incl. Wagner. Various coat-of-arms 1872 mixed to fine.
Some air mails and Zeppeliners and general ranges all periods. Stated to catalogue AFA 70000,probably all included.
General collection 1872-1945. 38 items 1872, mixed/average to fine, fine 10Gr. 1872, 8x2Mk
1875 incl. 3 fine early pen-cancelled, 1875 onwards with many shades, later very well filled up
to medium priced, some both o/**/*.
6000
3750
3500
3000
2500
4 large+1 small stock-book, crammed with material mainly from 'pfennige' to 1923,with much
weight on strong duplications of the 1889 issue and the Germania issuesup to 2Mk, (later
Infla&officials mainly **/*.) Apparently sorted according to year of cancellation and
wmks&printings. A wide range of shades incl. rare ones? INSPECT!
Small coll.in stock-book 1872/1945,mainly fine used.Contains a Mi.94AII fine used
expertized/signed, nice air mail sets and Zeppeliners, charity sets etc. Also a few colonies and
occupations. Clean lot, stated to catalogue EUR 2170.
General coll. German Reich + various zones and occupation areas in thick stock-book,- up to
medium priced. A wide range of material,- inspect!
2000
2000
1500
General coll. 1872-1945 + some old German states mounted on self-made leaves. Fine 1/4Gr
1872, 52 covers and postal stationaries incl. some Field Post covers/ some used in Norway,
censor covers etc. Needs inspection. Also small collections of BRD and Berlin.
Coll./lot 1930s incl. Generalgouv. and a few other areas in old type stock-book. Numerous
slightlly better **, even better fine used like 25pf&40pf Wagner etc.
Coll.1872-1945 on very fine hingeless leaves in binder,seem to be selfdrawn by computer,excellent!General coll.,we noticed 2x50Pf 1889 early shades cds. 1889.
Small stock-book with issues from Germania to Infla and a few Bavaria. Some better ** like
M278y in block of 8, M96AII * etc. Needs viewing.
General coll.1872-1945. Classics mixed, from 1900 incl. many commemoratives, some
better/medium priced like Danzig overprint set. Needs inspection.
Small lot mainly better German Reich **/* after 1933 incl.olympic blocks. Also some BRD
bl.with Beethovenbl. both **/o. Stated ** EUR 456 + */o EUR 368
Remainder coll. 1872 onwards. 7 coat-of-arms mixed to fine/no.1&29, general ranges incl.
some medium priced here and there.
Old BUNDLES of various sizes 1900/1920,untouched for a generation.10x1Mk,
3x2Mk,2x3Mk,1x5Mk. Probably mainly with wmk., but 'Reichspost' seen. Also 9 other various
bundles. Also 16 bundles + various else from Bavaria.
Mainly ** lot incl. a sheet of 20 of Mi.97BII, compl. sheets of M176,314 and various blocks and
part sheets.A few * in between.Stated Mi.DM 2100,- in 1997.
Lot on stock sheets,mainly 1930s with around 70 se-tenant units from booklets, better ones
noted. Also various oddities 1872-1945 (Infla forgeries not valued).
Coat-of-arms 1889/1900 and Germani in envelopes, around 1000 items?
Covers (Briefe).
3 fine cov.to FRANCE 1798/1858 with 3 different 'Hamburg' cancels. Single line, 'T.T.R.4
Hambourg' and 'Hamburg TH&T'. Different taxe marks etc.
Lot 4 entires to FRANCE 1800/1858, all with different types of 'Hamburg' cancels or different
taxe marks.
Similiar lot to the one above with 2 other early types of 'Hamburg' cancels.
1200
1000
(Ca-EUR 1000)
1000
750
(EUR 824+)
750
600
500
500
400
300
200
250
250
M41/44. 3 nice parcel cards to DENMARK 1880/87 with differ. combinations.
2531
2532
500
200
M42x3+43. 3x20pfg+25pfg on beautiful value insured cover from 'Aschersleben 10/12 83'.
M93x2,M342xBl.of 6+357x2. Two very fine parcel cards,the first one to SWEDEN 1916 with
PERFIN 'WM', the second one to Constantinopel 1924.
M471+490 on regist.envelope sent to 'Reichskanzler Adolf Hitler, Berlin' 1933!
M518+522 on envel.to China from 'Berlin 10.2.41'/'Luftpost bis Moskau'. The sender was Line
Mottek at Iranischestr.3 which was the Jewish Hospital/later Gestapo main quarters!and the
recepient was the famous German-Jewish author Erich Mottek who survived WWII in the
Jewish Ghetto Hongkou in Shanghai.
PS6Pf postal stationary card from the consentr. camp 'Grossrosen über Striegau 4.1.45' a few
days before liberation! Soiled/worn,- must be accepted.
2533
2534
2535
2536
200
750
900
200
2537
200
PS6Pf postal stat.card from the working camp 'Wenden 27.2.42' to Lithuania. Censor mark.
M791x2 on 6Pf postal stationary card sent registered from the repatriation camp 'Gross
Klinsch...02.10.44'. Registered sendings must be rare!
'SS-Feldpost'. Postcard to Vienna 1941 from '.....SD1m District Radom'.
Combination of Hitler stamps and Chech. stamps on Telegram envelope with swastika
propaganda cancels 'Hohenstadt ist wieder deutsch' and 'Zábreh 1'
2538
2539
2540
2541
POSTC.
2545
2546
2547
(BID)
POSTC.
2542
2543
2544
300
PC
250
0
1500
Coll.of 154 old postc.in album,mainly sent from German soldier to a Norwegian young lady
during WWI, but also some items from other sources. We noticed 8 coloured 'Gruss aus...'
cards, various propaganda cards from WWI, local views and romantic cards.
Illustrated Philately. 28 covers/cards from 1822 to modern mounted mainly with
corresponding postcard/photo motive as a small exhibition collection. 20 of the covers are
from the classic period. Needs viewing!
16 different Nazi propaganda cards, all different, 15 in colour, one black&white.
Lot 45 covers/cards from old states and German Reich. Mixed to superb, some slightly better
items in between, one nice coloured Gruss Aus type card/Leipzig.
Lot 14 covers/entires to NORWAY 1860s, mainly fine/very fine, a few mixed quality. Various
cancellations, some duplicated.
Lot 7 cov.+1 front to NORWAY 1853/68,all with differ.German cancels. Inspect!
Lot 36 different art cards, mainly issued by 'Volksbund für das Deutschtum im Ausland.'
Beautiful, coloured drawings/portraits etc.
1200
1000
800
750
500
500
500
2548
BOX with 120 covers of which 20 are censor covers and 100 view-cards/many modern. We
noticed Am.Br.Zone covers to Norway with a.o.M52I,62I,57II. Quality varies,- needs viewing.
5 covers etc.1871/1918, 8 postcards incl. 2 Hitler portrait cards, coloured Gruss aus type, 2
FDCs 15.8.48 and 22.4.49. 2 viewcards are from Palestine to Norway.
No lot.
2549
2550
400
GERMAN COLONIES (KOLONIEN & AUSL.POSTÄMTER).
2551
o
(EUR 420)
800
Morocco (Marokko). 58(M58+) 6P25c/5Mk 1911. Very fine with upright, dated cancel 1911.
2552
o-**-*
2553
BS
GERMAN PLEBISCIT AREAS (ABSTIMMUNGSGEBIETE).
Binder with B.&Moravia,Sarre,Upper Silesia and other Zones+ a little DDR in another binder.
Upper Silesia and Sarre seem to be the more interesting parts.
Upper Silesia (Ober-Schlesien). M6. 10pfg Germania. Fine used at 'Oppeln' with 'C.I.H.S' in
circle overprint, expertized 'W.Engel'.
500
(EUR 380)
700
(SCHLESWIG - see an extensive section of RARITITES under Denmark!)
2554
COV.
2555
o/BS
2556
**-*
2557
o
2558
*
DANZIG.
P6,7,8F and P8 complete/only first part used with additional franking. Also P6 is with additional
franking. Very fine lot.
Nearly compl.coll.,lacking mainly a few of the rarest 1920 overprints, mounted on Lighthouse
hingeless pages.1930 overprints and 1932 exhib.sets complete and all blocks (Bl.3*) Valued as
cto, though some may be genuinly used.
Very well filled coll. with a very high degree of **/never hinged items incl. many good ones. A
few * in between. Bl.3 is **. Additionally a well filled section of Port Gdansk, but these are
mainly */many better items.
Basic collection incl. 2 Daposta blocks and a fine M208. Additionally a small collection of
Memel and some other plebiscit areas 1914-18 + Bohemia&Moravia.
SAAR.
128-34,145-51(M128-34,144-50) The rare charity sets 1928&1931, mint, hinged.
350
3500
3000
800
(* EUR 750)
1200
2559
o-**-*
2560
o
2561
PC
2562
COV.
2563
COV
2564
PC
2565
(*)
Well filled coll. on Lightouse hingeless leaves 1920-59. The first set cds but for the 80pf which
is *, 2.set lacking 5Mk,1921 compl.incl.overprints/all used, 1928 charity set to 3Fr.
cds.,1929&1931 **, Bl.1 **/faint gum bend,Bl.2 * and for the rest many periods complete or
nearly complete. Good collection
GERMAN OCCUP. WWI (Deutsche Besetzungen 1.Weltkr.)
Bialystok. M1II. Very fine, used copy.
2581
2582
COV.
2583
**-o-*
2584
**-o-*
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
(EUR 260)
GERMAN OCCUP. WWII (DEUTSCHE BESETZ.2.WELTKRIEG).
Bohemia&Moravia (Böhmen und Mähren). G.Reich M785 on green card (stated to be rare)
from the consentration camp Theresienstadt 1944 to Vienna, 'Rückantwort nur auf Postkarten
in deutscher Sprache.'
M20+23 pen cancelled on cover with full contents in Tschech,written at 'Kanitz bei Brünn' and
sent to the Gestapo prison 'Wolfenbüttel'(arrival mark 16.9.41).
M90 on postcard from the consentration camp Theresienstadt, thanking for a parcel, posted at
'Bauschowitz 10.11.43' to Vienna.
M93 on card from 'Sonderlager A,SS-Trup.Übg.Platz-Böhmen,Bistritz b/Beneschau'
1.10.1944.The camp was erected in June 1944 for Jewish workers.
Kempten Refugee camp for Estonians. Commemorative stamp for the Pan- Estonian song
festival. Rare! - only 1390 copies printed.
Generalgouv.
M6+7+15+18+23 on registered/express cover from 'Pol.-Batl.43./2 Komp' posted at 'BialaPodlaska 03.6.40' to Dresden 'Durch Deutsche Dienspost Osten'/sticker.
M41+51 as correct 1.08Zl franking on very fine register.cover from 'Jesionow über Brody'
COV.
1941. (The site of one of the worst massacres of Jews during WWII)
o-**-COV. Very fine, overcompl. coll. incl. 32 interesting covers/cards, many registered, some
prov.cancels etc/selected by serious collector. 15 imperf. Hitler incl. M83U-85U **,the very
rare unissued set 1944 Mi.I-III ** all expertized 'Jungjohann', several sheetlets incl. one imperf.
etc. etc. Excellent collection
o-**-COV-* Coll.in Lighthouse album with numerous extra pages with more than 50 covers/cards and
many cuttings from parcel cards etc. Most sets both **/o, the first set of officials only **. Very
fine collection. additionally a stock-book full of duplicates..
Guernsey. M1x2+2x3+GB223 as correct postage on very fine regist. cover 1941.
COV.
Kotor. M7-10. Complete set on cover to Italy 1944, very fine.
COV.
Lithuania. Hassendorf-Montgomery-Seedorf.Refugee camp for displaced Lithuanians in
**
Germany. 3 sets of 3 stamps for camp mail. Only 6000 sets issued.
Augsburg-Hochfeld. Camp for displaced persons from the Baltic area. 3 values.
(*)
COV.
Ostland. M2+11x2 on very fine registered cover from 'Deutsche Dienstpost Osten' 1942 with
provisional registered label 'Minsk' handstamped on the printed 'Dortmund'.
M5x2 on cover from 'Pernau Deutsche Dienspost Osten 03.XI.42' to Are where it was
COV.
forwarded with addit. franking M8 cancelled 'Are Eesti 5XI 42'. Unusual!
Russia (Russland). War camp mail from Gulag camps in Sibiria 1946/47 from German war
prisoners. Letter in German describing the situation in the camp.
Serbia (Serbien). M72+78x2 on fine registered cover from 'Kowatschitza' (bilingual registry
COV.
label+) 8.4.44 to the commission for Jewish banking affairs at Banat/Belgrade. Double
censorship.
Sudetenland. Asch Mi.1, Reichenberg-Maffersdorf Mi.21,42 and Franzenbad 'U.S.Army in CSR'
**-*
overprint on German Reich Mi.889.
Field post (Feldpostmarken). Mi.1 in pair on very fine cover, tied by line cancel 'Durch
COV.
Deutsche Dienstpost Ukraine.'
Lot 12 field post covers from various countries incl. 2 with blue 'Luftfeldpost' stamps, one
COV.
single and one double. Nice lot.
LOCAL STAMPS (LOKALAUSGABEN).
Frankenau. Mi.2 signed 'Zierer BPP', very fine.
(*)
2566
5000
500
200
300
500
300
COV.
ALLIED OCCUPATION (ALLIIERTE BESETZUNG).
Baden. M46I. 30Pf Konstanz single on fine cover to SWEDEN 1949.
Mixed collections.
Coll. 1945-49 + Saar until 1959 and Bohemia&Moravia and Generalgouv. in very fine
Lighthouse hingeless album. Good basis, mainly ** incl.some better items/sets like Saar 1926
charity set etc.
Coll. allied zones and some occupation areas 1945-48 in album. Good ** buildings high values,
posthorn blocks, both sets cypher with overprints fine *, some used Generalgouv. and various
else. Some extra (*) sets not valued
750
400
250
6000
1500
400
250
300
200
300
300
350
400
250
250
250
(EUR 200)
350
(EUR 200)
350
2000
1250
2585
*-o-**
2586
**-o
2587
o
2588
2589
2590
2591
2592
2593
o
o
o
o
o
o
2594
**-*
2595
o-**
2596
o
2597
o-**
2598
o
2599
o-BS
2600
o
2601
o-**-*
2602
COV.
2603
COV.
2604
**-*(*)-o
2605
o-B-etc
Collection all Russian Zones in fine Schaubek hingeless album. General coll., the best part
probably Mecklenb.&Vorp. with Mi.20-22 cds and many shades. We also noticed a ** Goetheblock and a couple of other blocks.
GERMANY (B.R.D.- VEST-TYSKLAND)
1074-75(M111-12+) 1.Parliament Day 1949 **, additionally some **/o se-tenant pairs from
booklet panes etc, mainly **.
1076-78,1212(M113-15,249I) Stamp Jub.1949 very fine. Additionally 3 copies of the 'small 7'
of the Saar issue 1957, but only one fine cds. The 2 others are in pairs with normal stamps but
part roller cancel or tiny part of cancel.
1079/1135(M116/172) Lot 17 different better items incl. compl. sets, fine used.
1080-85(M117-122) Two charity sets 1949-50, mainly fine used.
1102-03(M139-40) Maria Church 1951. Very fine set, nicely cds.
do. Similiar set, fine used, nicely cds.
1106-09(M143-46) Charity set 1951. Very fine, cds.
1119-1122(M156-59) Charity set 1952. Fine used.
1000
(ca.EUR 200)
300
(EUR 295+)
400
(EUR 426+)
(EUR 320)
(EUR 190)
(EUR 190)
(EUR 170)
(EUR 140)
600
500
350
350
300
250
Collections & lots.
Practically all ** coll.1949-2004 nearly compl.,very nicely mounted in 4 albums lacking only a
couple of cheap items&posthorns and with M113-16&121-22 and a couple of later items
*,otherwise ** incl.Heuss fluor,sideways wmk.in bookl.etc. 5pf-25pf Posthorn are present
**/singed 'Schlegel BPP.' Very good collection
Coll.1945-1990 in 2 DAVO hingeless albums, from 1949 lacking only charity stamps but
incl.Maria Church and all charity sets from 1951 onwards, practically all fine/very fine cds (+ 34 extra **). 1945-48 also fine used + some extra **, includes a used copy of the rare shade
Mi.103b
Practically compl. coll.1949-2006 in 3 very fine Lighthouse hingeless albums, lacking a few
modern after 1980. Additionally selections of fine used sets and singles from 1946 onwards.
Includes Heuss fluor but not sidew.wmks
Fairly compl.coll.1948 to 2000 in 2 thick stock-books.Much of the modern material is superb
cds. 'Flensburg'.The coll.contains a nice Hannover messe- block and all charity sets
incl.Marienkirche, and all blocks, some blocks double.
Compl.coll.1949-85,nicely mounted in album, incl. all the good charity sets and Maria Church
etc. Practically all high values are cds. (some very few * modern).
Coll. 1971-2000 nicely mounted on printed pages, many parts complete, many with superb
cds. cancels. Additionally 2 thick binders with cuttings presenting slogan cancels alphabetically.
Needs viewing.
4000
4000
3750
3000
2500
1500
(EUR 1170)
Complete coll. 1985-1998 incl. blocks nicely mounted in binder, mainly fine to SUPERB cds.
Coll.1945-1990 in thick binder,mainly fine used,a few ** posth.1951 etc. Some good early
charity issues&numerous buildings with differ.perfs.etc.Low estimate.
Coll./lot around 340 cov.,practically all sent to Norway 1978-99,many regist. A wide range of
complete sets/charity issues, blocks etc. Very high stamp value.
5 covers + 1 front sent to Norway 1954-56. Very good frankings a.o.the Nansen charity set
complete. 2 registered covers.
1250
1100
1000
300
B.R.D. & BERLIN. Collections & mixed lots.
BRD-Berlin-DDR. Well filled coll.1949-56 with a high degree of completeness in the BRD
section incl. a very fine *(*) posthorn set, many good ** sets incl. Heuss, good early ** Berlin
and DDR with all 4 Marx-blocks and other blocks.
3000
2750
Coll. 1949-2005 incl. Berlin 1948/1990 in stock-book. Mainly different/a few duplicates. Very
clean cds lot with good early values and sets incl. IFRABA and charity sets 1953-1954 (2),
Philharmonics etc. Additionally some covers/cards,presentation cards etc.
2606
o-*-**
2607
**
2608
COV.
2609
**
2610
o
2000
Coll.1945-1990 in 2 Schaubek albums,fairly well filled collections,the main part being used with
a wide range of sets and singles 1949 onwards. Some stains spotted, but mainly fine.
Small coll. 1948/90, all different incl. many better early values and complete charity sets,
Beethoven-block, ERP, Lortzing etc. Very fine.
193 cov.in 2 FDC albums 1972-93, 53 of these are registered or value insured covers.The Berlin
part contains 7 FDCs from 3.12.57-1.7.1964.Very nice quality.
BERLIN.
113,123-24(M121-123) Buildings 1954, very fine, NH.
Collections & lots.
Nice coll.1948-90, nicely mounted in Stender album. Lacking some black over- prints and the
first block, otherwise en face complete incl. red overprints. Also some booklets and booklet
panes and many 3-sided booklet stamps etc
(EUR 1445+)
1500
800
(EUR 150)
250
5000
2611
o-**
2612
o-**
2613
o-**-*
2614
**-o-*
2615
o
2616
COV
2617
**
2618
o-COV-**
2619
o-**
2620
o-**-*COV.
2621
o-FDC-**-B
2622
**-o
2623
2624
*
**-*-o
2625
2626
*
o-*-**
2627
**-*-o
2628
o-*
2629
o-*
Coll.1948-90 compl.except for 2Mk-5Mk black overpr.and block 1, practically all fine/very fine
cds, the 1949 charity set genuinely used with parts of cds/machine cancels.Mi.33.34 with tiny
imperfections.A few extra bookl.are **
Lot on stock-cards in binder,1948-55.Black&red overpr.,fine UPU high values, Goethe set,
freedom bells and other very good early commemoratives etc., we counted only fine used +
one or two ** sets at around EUR 2300/2500,Nearly all fine used coll. 1948 to modern in stock-book. Black&red overpr. compl.to 80Pf+2Mk
red overpr., UPU,Goethe,Philharmonic set,freedom bells and later with high degree of
completeness. Low starting price.
Coll.starting 1945 with Am.Br.Zones+some Russian zones,later Berlin from 1949 mainly
**/1956-78 practically complete. Some better UPU&buildings ** etc. Nice coll.
4000
2000
1500
1200
(AFA 4000)
Small lot from black overprints to 1955, 72 different incl. better values. Stated cat.value..
Lot 9 covers + one cover front (Mi.82-86 complete set+) 1949-56. Slightly better frankings like
M2 in bl.of 4 on air bridge cover, aerogramme LF3 VF to the USA.One value insured cov.with
Mi.105x2+104+BRD 5pf+2pf compulsory charge.
RUSSIAN ZONE (Sowjet.Zone)
East Saxony (Ost-Sachsen). M52txFI. Variety incorrect black colour instead of grey, signed
'Sturm BPP'.
400
600
(EUR 500)
GERMAN DEMOCR.REP.(D.D.R. - ØST-TYSKLAND).
EXTENSIVE COLL. 1949-87 in 4 volumes. Overcomplete generally fine used, 1983/87 ** +
booklets **. Generally the material is genuninely used of which there are arund 240 covers
sent to England, many registered and as it seems most blocks (except for the Marx block which
are **/ a couple of corner creases) have been sent that way. Additionally there are many
shades, combinations from blocks, and around 75 booklets from MH1a,1b1,2a1,2b1 onwards
and the RARE SMD2a in 2 different varieties! (EUR 2000 alone). Also an extensive section of
officials with ZKD specialized all used and registry labels **. One of the best DDR-coll. we have
seen
Very fine coll. 1948-90 in 3 albums, until 1967 mainly cds, some ** sets in between,lacking the
Marx blocks, but otherwise practically complete incl. very fine cds. Debria and Chinese
Friendship and all blocks 1954/55 incl. Engelsbl. very fine cds. From 1968 practically complete,
nearly all ** in Lighthouse hingeless albums.
Coll.1949-1982 in 2 albums, from 1959 practically complete mainly fine used 1949- 1958 very
well filled/parts complete, lacking the Debria block but including 2 imperf. Marx blocks ** and
other blocks, also good sets like Chinese Friendship set etc. Additionally a stock-book filled
with ** 1951/82 and 220 covers sent to Norway!
600
12000
3000
3000
1000
Stock-book with thousands of stamps 1950-70s + various incl. se-tenant printings etc on album
pages. Also Debria block and other blocks and mainly FDCs 1950s, some special cancels 1940s
in album.Good selections of commemoratives, stated to contain 'difficult values.'
Coll.1970-71 complete ** in 2 albums. Additionally a stock-book containing around 60
blocks/MS from 1940s to 1980s **/o.
GIBRALTAR
2/43(SG2,26a,47,52) Fresh colours, mint original gum with hinge remnants.
Coll.1886-1999 in Schaubek album. 1886/89 mainly * but 50c/6p and a few others fine used.
25 different QV, later vaues to 2s, 1938 to £1 less 5s, from 1971 onwards ** incl. numerous
min.sheets&booklets, from 1994 apparently complete. Nice coll.
GREECE (HELLAS).
139,141(M154,156+) 1Dr, 3Dr Olympic set. Original gum, hinge remnants.
Coll.classic to 2003 in 2 DAVO albums,61 large and 54 small Hermes heads, the first section in
partly mixed quality,small Hermes generally fine.Olympics 1896 compl.fine used+many extra *
to 5Dr,1901 compl.*.1906 to 3Dr.used,Greek occup. of Turkey 1912/14 to 1Dr both black and
red overpr.,1923 overprints nearly compl.*, 1930 independence set fine used and later well
filled collection
Coll.1930-92 nearly compl., for a large part **, some * and a few used ones in the early period,
The 1940 air set is * and a few high values 1933 missing
Coll.classic to 1992 in album, from 1942 with a high degree of completeness, mainly used, also
the early part mainly used with a few more * in between. 55 large and 36 small Hermes
heads/superb to slightly mixed, 1896 to 5Dr */o, 1906 to 3Dr, well filled section up to 1940
lacking some of the rarest ones
LARGE BOX contain.a coll.1880-1981+10 stock-books/4 very thick ones, with partly heavy
duplications, starting with 71 large and 291 small Hermes/some mixed quality. Additionally a 2
volumes specialized Greek catalogue 2004.
800
(£ 282+)
500
1750
(EUR 230)
350
5000
5000
4000
2500
2630
o-*
1000
2631
o
2632
o-*-COV
2633
o-*
Accumulation in stock-book, classic to modern. 44 large Hermes and 65 small Hermes imperf.
Very mixed to fine. The stated cat.value of 35000 kr. may be optimistic. Inspect!
Lot 31 large Hermes, all classified by Simmermacher, all different nos./shades. Nearly all with 4
clear to good margins and without thin spots.
General coll. classic to 1940s in album + 1 stock-book with duplications/old to modern and 12
covers to Norway 1930s. 18 large and 25 small Hermes heads, later up to medium priced sets
and singles. A couple of better Hermes noticed.
Nice basic collection until 1981 in fine Schaubek album, many commemoratives.
2634
o-**
GUERNSEY
Guernsey-Isle of Man. Very fine Schaubek album until 1995 with nice basic coll.
2635
PC
2636
2637
COV.
COV.
2638
COV.
2639
**
2640
o-*
2641
**
IRELAND
Very fine lot modern sets and booklets, slightly duplicated. Stated EUR 750,- + booklets. Incl. 2
compl. sets 1968 and 1971 high values x3.
2642
o-**
ISLE OF MAN.
Practically compl. coll. 1973-94 in very fine Lindner T-album. Until 1989 very fine cds (cto),
later **.
2643
2644
2645
2646
2647
**
o
BS
o-(*)-*
*
2648
o-*-**
2649
o-*
HUNGARY (UNGARN).
Lot 15 beautiful coloured old litographic view-cards, all different, used and unused, around 10
very fine, the rest fair/fine/small normal traces of use.
M118 on very fine cover to NORWAY 1916 with double censorship. Unusual.
M602 on 10f postal stat.card from 'Nagyvarad' (Grosswarden+) 1941 to Vienna, various censor
marks. This was one of the largest Jewish ghettos in the region, and totally emptied 1944/all
sent to the gas chambers.
M602+605 on 10f postal stat.card from 'Budapest 940 Aug-3-14' +violet line cancel
'ELLENORIZAVE 1940 Aug 3' sent to Prof.Ernst Ledofsky in Prague before the Jewish ghetto was
established. Ledofsky died in Auschwitz. Various censor marks.
Good lot 1900 to modern,starting with 3 ** 50f 1900(+1 with fault),1925 sports, 3ft. UPU
imperf.,Mi.1340 and other sets and numerous blocks mainly 1960s.
Coll. 1881/1979 in springback binder. General coll. with basic ranges all periods, 3 different
blocks 1938 noticed.
ITALY.
M413,837-40,859,689x2,1100-1102x2 etc. Very fine lot, alle never hinged.
669,717,759-60(M744,797,839-40) 4 very fine items, nicely cds high values.
Sardinia. 8(M8+) 20c 1854. Broad-marg.,clear embossing,tied to piece by '.dosso'
Lot 25 items. 15 are Sardegna 1855/63,-mixed qual., the rest Italy, a.o.M76 *.
130(M156+) 40c Philatelic Congress 1922. Very fine mint, small hinge.
(EUR 750++)
1000
1000
500
500
750
(BID)
0
400
300
600
350
1000
(AFA 5500)
1000
(EUR 420)
(EUR 320)
(EUR 120)
600
500
200
250
600
(** EUR 800)
Collections & lots.
9000
Extensive, nearly all used collection 1862-1986 in 2 albums (+2 extra albums picked or
empty)+2 present.booklets and sth.in envelopes. Additionally many Fournier forgeries/reprints
etc and various occupation ares.The coll. shows a high degree of completeness with even
duplic.of some high values like Romana a.o. We don't give any guarantee for all cancels(some
shown) and the 1L 'BLP' has a split perf/light ink off set on the back/not valued. The 1933
Zeppelin triplets are **-*. Officials 1875 are compl. used, better P.Dues,Parcel Post and various
tax stamps. Generally fine to very fine throughout. Please inspect
Italy-S.Marino-Papal State-Vatican City. Schaubek album until 1968, Italy only until 1935.
General coll. with nearly all the value in the early period. S.Marino with rare * 30c 1877, 6
different overprint types 1892, 1892 with 2L-5L, rare and very fine * 10L air mail 1931,1935
Delfico set compl. fine * etc. Italy incl. rare * and better P.Dues,parcel post etc. Very high cat.
value.
3000
2650
2750
2651
2652
o
o-*
2653
o-*-**
Coll. from classic states to 1961 incl. Trieste and some colonies in Schaubek album.
Additionally 16 covers/cards mainly sent to Sweden 1900/1920s. Classic states mixed incl.
forgeries but also better ones like 80c Toscana a.o.,Italy 1861/63 with 18 imperfs./ mixed,1863
with 2x2L used, fair section of commemoratives incl. some high values, good period 1945-55.
Very fine lot compl.sets and singles, all cds incl.good ones like 100L Romagna.
Clean collection 1861-1939 on leaves. 2xclassic high values cancelled ?/not valued. Some
better commemoratives incl. 10c,40c Philatelic Congress.
Duplications from classic Sardegna/Toscana to 1980s in 4 stock-books. Mixed quality with fine
in between. Extensive ranges of commemoratives, much useful, some Italian colonies etc.
Noticed 'Zara' overpr. Mi.32-38 compl. **.
(AFA 7800)
1800
1500
1500
2654
o-*
2655
2656
2657
o-*-**-B
COV.
COV.
Mainly used coll. from 1/2 Tor.1861 used on piece to 1997. Main weight on nice
commemoratives incl. betters like 100L Romana and others. Please inspect,
Fine Schaubek album 1861-1981 with a well filled basic. coll. incl. some covers
Mi.P.Due no.7 in bl.of 4+single on the front of envelope from Denmark 1921.
Lot 41 covers/cards from prephil. to 1930s. Nice Toscana Mi.5yb single, Naples 1Gr in pair on
front, good variation of items. Needs viewing.
LIECHTENSTEIN.
No lot.
119(M119+) 25Rp 1933. Very fine, never hinged.
Stockbook with mainly **/o sets, but also a few * more expensive early charity sets and some
varieties and a very fine *(*) Mi.55I. Also a little Switzerland.
2658
2659
2660
**
**-o-*
2661
o
2662
o-**-B
2663
o-*-**
2664
o-*
2665
**-o-*
2666
**
2667
o-**-*
MALTA.
Coll./stock 1860s-1970s. 2 very different shades of 1/2d yellow/buff, later QV-KE duplicated,
1926 to 10s,1956 to £1 and various later commemoratives.
2668
**
MONACO
Coll. in stock-book, mainly 1968-82 but also air mails back to 1940s and including 12 blocks and
sheetlets. A little o/* Andorra at the back not valued.
2669
2670
o
o
2671
2672
2673
2674
o
o
*
*-**
2675
**
2676
o-*-**
2677
**
2678
o-*-**
2679
**-o-*
LITHUANIA (LITAUEN).
Small. coll. complete sets 1919/41 + 2 blocks of imperf. cds. 1941. Late delivery,-please
inspect. Additionally a small selection of various cancellations.
Nicely mounted coll. 1990-2003 incl. many covers/cards,blocks,1 booklet. Very well filled coll.,
the main part is used, the blocks mainly **. Stated AFA value in DKK excluding covers/FDCs
and the booklet.
800
(BID)
(EUR 650)
Collections & lots.
In most parts overcompl. coll. 1852-1982, some sets both mint/used. 7 imperfs. around 60
various perfor.Willem in types/perfs./shades with 2x2,50Gl,15 early coat-of-arms,40
Wilhelmina pre 1898 to 5Gld,later overcompl.except for 1x10Gld, many charity sets
double,some coil perf.,good air mails,blocks& booklet panes, P.Dues parts overcompl.. Late lot,
must be viewed! - estimate is owner's limit
Excellent coll. 1944-73 in stock-book, apparently complete with all top values. A few incompl.
years after 1973. Additionally a stock-book with duplicates in the same period,many better
ones.We also counted 28 min.sheets incl. 1967 sheets
Coll. 1852-1984 in DAVO album + some later and some duplic. in stock-book, plus one album
with 52 bookl.incl. 5xNH13-14 **/o and blocks. Nearly compl. coll.lacking some 1867 and some
early 10Gld&overprints, but practically compl. ranges of commemoratives, some P.Dues etc.
From 1953 onwards nearly all **
Very fine lot with much value in ** charity sets 1950s-early 60s and some min.sheets. Two sets
Olympics 1928 are *(*)-*. Some very few used Wilhelmina incl. superb cancels. The ** section
(may include Olympics) stated to catalogue EUR 1547)
800
600
700
(AFA 2730++)
LUXEMBOURG.
Coll.1852-1968 in Lighthouse hingeless alb.Very fine 1Fr,fine 12 1/2c 1859 + several others
partly mixed,several rouletted to VF 40c. Later general coll. incl. a rare 20c brown! 1893/colour
error but (*), some blocks from bl.3 onwards etc.
Lot mainly classic items with 13x10c and 1x1Sgr. imperf. and 20 other early
imperfs.,15xrouletted issues and various others incl. officials. Unchecked. Fine to mixed
quality,- needs a specialist.
General coll.in 2 fine Schaubek albums 1860-2008 with main weight on the commemoratives
section from 1925 onwards. Some better ** sets, some * sets, (hardly valued), some fine used,
increasingly mainly ** with some used in between, the period 1959-1988 being nearly
complete.
Two fine SAFE dual albums 1960-2000 with ranges of ** sets and singles.
NETHERLANDS.
1-2(M1-2+) 4x5c (one creased), 9x10c, all with 4 margins. Various plates?
1-29(M1-28.) Complete en face, mainly fair/fine. 50c 1867 reperforated. Mi.14A with variety
'no dot in corner'/minor perf. fault.
2(M2+) 10c 1852. Two exceptionally broad-margined copies, from left margin?
96(M92B) 10Gld 1913. Fair/fine copy of a difficult stamp.
123-33(M123-33+) 1923 set to 5Gld compl. * with hinge remnants.
146/456(M146-59,178-191,453-56+) 3 Juliana sets. Without&with wmk. plus 1-10Gld 1946,
mainly *. Some very few ** incl. 10Gld.
580-81(M580-81) Air mails 1952. Superb corner marginal set.(hinged margin).
750
0
1200
600
1750
1500
1500
500
500
1500
750
1250
(EUR 50++)
(EUR 950)
(** EUR 1200)
(** EUR 2000)
150
1750
800
1500
(EUR 600)
1200
(Limit.+)
10000
6000
5500
2000
2680
o
2681
**-*
2682
o-**-*-B
2683
o-*
2684
o-*-**
2685
**
2686
o
2687
COV.
2688
2689
COV.
COV.
2690
2691
2692
2693
**-o
**
**
COV.
2694
COV.
2695
2696
PS
PS
2697
COV.
2698
(*)
2699
o-*
2700
2701
o-*-**
**
2702
2703
(*)
B-o
2704
2705
2706
2707
*
o
(*)
B
2708
2709
2710
2711
o
o
2712
o-COV-**
*-o
2713
o-*
2714
o-*
Beautiful collection of 42 differerent so-called 'Kleinrondstempels' on Wilhelmina. Many
SUPERB strikes.
Collection 1913-86 in 2 very fine DAVO hingeless albums, after 1960 nearly compl. incl. blocks.
Additionally 17 booklets in envelope. 1913-60 mixed *-** incl. some early charity sets (M268D71D ** and others), Olympic set * etc.
Small coll. classic to modern in stock-album+stock sheets. General ranges all through with a **
modern section. A few postcards.
Coll.classic to modern incl.Neth.Indies in thick binder.Some better like 1c black and 2 1/2c coatof-arms 1869 + later medium priced in between.Large quantity!
Thick stock-book from no.1 onward to 1970s,light duplic.Various Willem and Wilhelmina to
1Gld/mixed to fine,very wide range of charity sets/many * some **.
Coll. of 80/90 different sets + 9 min.sheets 1939/1970s in stock-book, some better 1950s like
Rembrandt set and others.
Coll. of 256 dotted numeral cancels, more than half on 5c Willem, the rest on various from 10c
Willem to 5c Wilhelmina. Additionally 61 'kleinrond'-cancels on 1/2c lilac. Some mixed quality.
Needs viewing.
2x3(M2x3+) 3x10c on entire to France 1864. All stamps with 4 mainly very good margins,
upper corner at left lightly rounded, yet fine. Transit&arrival cancels.
Coll. of 66 postal stationaries,used and unused, 1877-1960, some with overprints.
Lot 2 cov.and 7 PS cards 1856/1884.One fine cover to Reval 1856 transit cancel 'Oberhausen
Bahn...' on the back+cyrillic cancels, one superb cover with M.5.
POLAND (POLEN).
M389-90I-X. 5Zl in corner marg.bl. of 4 NH and a fine used set of town overpr.
M445-47. BIE 1946 in complete sheetlets (12 stamps in each sheet.) VF.
M Bl.10. Culture block, NH, corner crease at upper right. Stamps = EUR 120,M289+290 on very fine 'Gordon-Bennett' flight card with appropriate cancels and large sticker
at left.
Mi. Bl.10 on registered cover to the USA 1948 with 16 addtitional stamps on the backside. A
couple of closed marginal tears but rare usage!
Postal stat.cards nos.1-2 fine used with censor markings,one with addit.franking.
Mi.P87 used at 'Deutsche Dienstpost Osten 79' with line cancel 'Deutsche Dienstpost Osten
/SANOK' at left + date '21.Okt.1939' in violet.
Wartheland. Coll. of 25 covers and postal stationary cards, all with different cancels, 5 are with
provis.temporary cancels, 5 are registered covers. Very fine.
ESSAYS. Very extensive collection of mainly essays/some colour trials. Altogether 198 items,
mounted exhibition-like according to artists. Several prize winning essays that were later used
for the issuing ot real Polish postage stamps
Coll. 1918-73, mainly fine used in large Yvert album. Nice general collection with
specializations of perforations and papers and types 1919/25 . Noticed a fine used 'heartblock' of the stamps from the Warsaw 1928 block.
General coll. 1918-95 in 2 selfmade binders,- much weight after 1940s. Inspect!
Polish Field Post in Italy. Gen.Anders imperf.at top + same stamp with overprint and small part
imperf!. Also 2 FPO labels in English and Polish.
Underground mail. 3 different items 1943.
Woldenberg. Lot 31 stamps/stamps on pieces/2 cards + some slogan cancels on paper. Also 5
form letters from war camps. Very nice lot.
Przedborz. Mi.2B. 4Gr imperforated, expertized/signed 'Schmutz.'.
Zarki. M4-6 in PAIRS, all expertized 'Z. Mikulski'. Rare in pairs
Helmstedt. PROOF sheet in block of 4 in black, very fine.
Konskie. 50Pfg. with overprint on Generalgouv. Postal stationary card P3, cancelled 'Konskie
14.2.45'.
PORTUGAL.
21-22(M21-22+) 50R-80R 1866. Good margins, very fine used.
do. 2x50R and 3x80R, all with good/broad margins, fine used lot.
No lot.
Acores-Madeira. Coll. until 1929 on old leaves. Pre 1880s mainly reprints but'with some used,
genuine ones in between. Later Acores 1894 complete, 1895 to 500R and later en face
complete.
2000
1750
750
750
500
500
500
500
600
300
(EUR 410)
(EUR 1800++)
(EUR 260)
700
4000
200
300
400
(BID)
0
400
500
10000
1000
500
200
300
500
500
1000
800
800
(EUR 200)
(EUR 500)
400
750
2500
2000
General coll. classic to 1995 incl. 11 covers and 11 old postal stationaries, mounted in selfmade binder. 7 imperfs,13 items 1867/85 to 120R, 1892 to 200R and nice semi modern to
modern section incl. many blocks. Except for a few classics the collection is generally fine.
Lot 1853/around 1950 on stock sheets, slight duplications, mainly used and mainly slightly
better values. Clean lot in generally fine quality.
Mainly used lot on 3 large stock-cards. Much clean/fine duplications of better values. We
noticed 15xMi.605 nicely used! and similiar high values.
1500
(EUR 2190)
1200
2715
**-*
2716
o-**-*
2717
2718
2719
2720
2721
ROMANIA.
M9II. 6Par. 1864 in sheet of 40, one stamp hinged. Some marginal faults and light age stains.
The stamps mainly very fine
Coll.1860s-1995 in selfmade binder+duplic.in 2 stock-books. 1870s-90s with different wmks
and perfs., general coll. with much after 1945 incl. 80 blocks.
RUSSIA - SOVIET UNION.
M3749-58. 2 complete sets of sheetles.
**
Withdrawn/trukket
BS-*
o-COV-*-** Accumulation on old stock sheets + 74 covers/cards, roughly 1880/1940. Much is sent to
Germany, some registered etc. This needs checking!
Heavy duplic.1860s to mainly 1920s (some more modern) in 3 stock-books. Something for
o-**-*
collector of cancels? A couple of better ** items noticed.
Coll. 1865 - 1920 on leaves. We noticed Mi.17z, 1913 set compl. etc. Inspect!
o-*-**
(* EUR
1400+++)
900
(EUR 80)
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
BS
2730
COV.
2731
PS
2732
o-*-**
2733
o
2734
**
2735
o-**-*
2736
2737
2738
2739
o-*-**
COV.
2740
2741
2742
2743
2744
o
**
o
**
**
Field post letter from Estonian soldier in the Soviet army 1944 to his deported family, written
in Estonian. Interesting contents! - hard life in Gulag camp Molotowskaja Oblast.
Card 1946 from Polish officer at Armja Krakowa (Home Army) imprisoned in Gulag camp, sent
via the Soviet Red Cross. Crease.
M1. 10k 1857 tied to cover by pen cancel, sent to Pernau. Light age stain and red soiling in
lower left corner. Transit and arrival cancels on back.
Local stamp. M2, 5k tied to piece with nearly full, red cancel.
M273+274 on PC to Sweden from the Scout camp at 'Dietskoje Sielo Leningrad', 1928
M349,M592+594 on two fine registered covers, the first one from Nowosibirsk to
Kringlanskaja Missia in Moscow, the second one to SWEDEN.
Lot 18 covers and prisoner-of-war cards 1806/1920 incl. 4 very fine entires to FRANCE
1804/1864, one 'PAR MAASEYCK' (1804), one 1864 with unusual reddish violet 'Aus
Russland'/boxed. All with different postage markings. Also one with M5 and one with M66
from 'Warzawa'.
Levante. 2x4kop double cards in different shades, one used, plus a very fine unused 10 kop
letter card,- 1870s-80s.
General coll.1860s to 1990s in thick selfmade binder+thick stock-book crammed with stamps.
Nice basis for further expansion,- needs inspection.
Stock from around 1950 to early 1970s on 20 full pages in stock-book. Additionally 12 pages
Hungary at the back. Needs inspection.
500
500
200
200
200
200
1000
(EUR 400++)
(BID)
300
1250
600
500
SPAIN.
Fine general coll. 1850-2001 in 4 albums. Imperfs. basic/30 items postally used, later well filled
up to better priced, Mi109 in block of 4 used,1889 complete, good section 1920s/30s with
many better priced sets o/** like 1926 with air mails compl., 1927 first and last overpr. set,
1931 postal Congress **, Bl.9-10 used,11-12 etc. From 1940s onwards nearly complete
collection, mainly **/o with some * in between, 1970-73&1976-2001 seemingly compl,. **.
Very good basis for expansion
No lot.
No lot.
Small general coll.classic to 1990 in 2 selfmade binders, main weight on modern.
BOX with 120 mainly modern view-cards and 30 covers of which 8 with censorship from WWIWWII and 2 civil war.
Collections & lots (Sammlungen).
1000
0
250
1000
SLOVAKIA.
Coll.1939-45 on stock-sheets.Some better,inv.overpr.,M20-21 signed 'Mrnak'.
SWITZERLAND (SCHWEIZ).
28,30(M14IIB,16IIB) Very fine, the 20Rp is a marginal copy from upper margin.
288-91(M Bl.1) NABA-bl.1934. Fine never hinged block
378(Bl.5) Pro Patria bl. 1940. Fine used.
421,425(M Bl.8,10) Stamp Jubilee and Geneva exhibition blocks, very fine.
448(M Bl.12) Basel dove block 1945, very fine.
100
1200
Covers
3k postal stat.card sent from 'Moskwa Gorodnaja Poczta' (local mail) to Sweden with P.Due
marking 'T', transit cancel + 3 different arrival cancels 'Stockholm'.
Field post card honoring the war pilot Piotr Pokryszew ,hero of the Leningrad defence.
2722
3000
4500
300
300
(EUR 900)
(EUR 700)
(EUR 175+)
(EUR 160)
200
1500
1200
300
300
2745
o-*-**
2746
**-*
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
Coll.1850-2001 in 2 albums with a high degree of completeness and with some extra
shades&perfs. and a good section of various officials for internat.organ. with values up to
better ones. The classic part varies from mixed to fine, the 2 1/2Rp 1850 presentable but with
a small tear. Imperf.Helvetia with 2Rp and 1Fr and later sets incl. better priced,some rare
perfs.1882 in very fine condition, the rare 40c 1908 VF cds,good section of nice early
Pro.Juv.,30c air mail/see photo/not valued,PAX to 3Fr (+5Fr faults),500c P.Due on 'faser' paper,
many blocks etc. Very high cat.value
12000
(EUR 10300)
EXTENSIVE COLL/lot 1900/1986 containing commemoratives, definitives,Pro Patria&Pro Juv.
incl. numerous marginal imprints etc.The lot contains probably nearly complete ranges of
material in most periods,even better air mails 1928 and a few varieties. Clean lot
Coll. 1850-1987 in Schaubek album. 20 imperfs./mixed to very fine, 1862 to 1Fr
o
duplicated,various standing Helvetias incl. 1Fr lilac perf.11,5x12. Later fairly well filled ranges
and from 1946 onwards nearly compl. except for some blocks. We noticed cross perfins set
1937 compl. and many Bureau de Travail issues. Additionally a binder with modern/semi
modern sets and bl. of 4
Nearly all used coll. 1867-1997 in KA-BE album, presenting a very well filled coll. with many
o-**-*
periods complete or practically compl. Pro Juv.1915-17 compl./top values fine used, good air
mails incl. 40c 1929, PAX to 2Fr, very fine cds. war charity block
o-**-*-COV Coll.1852-1987. 12 imperfs and ranges of sitting&standing Helvetia from around 1900 nearly
complete except for PAX high values and NABA-bl, but with all the other blocks (**-o*).Additionally a few air mail covers. Very good for expansion.
Coll.mainly 1930s-82 in stock album mainly **. Numerous Pro Juv./Patria sets incl.blocks of
**-o
4,but we also noticed a very fine ** Lunaba bl.and 2 fine used 3Fr. Pax.. The early used section
of no importance. Stated cat. value in 2004.
Mainly fine used coll. 1850s-modern in thick binder. 4 imperfs/some poor, later general
o-*
coll.with many nice pro.Juv.1950s + better ones like fine used 3Fr Pax.
Mainly used stock 1880s-1990s in thick stock-book, very well distributed with a wide range of
o-*
material in small quant., numerous fine used Pro Patria/Juv. sets.
Similiar stock-book to the one above,practically all used.Some ** organiz. issues.
o-**-*
Coll./lot 1860s-1980 in stock-book.Ranges of sitting&standing Helvetia to 3Fr (2), later nice
**-o-*
section of mainly ** commemoratives and Pro Patria/Juventute.
Coll.1862-1985 in fine Schaubek alb.Basis for expansion,nice section after 1954.
o-**-*
Coll./accumulation from sitting Helvetia to 1970 on stock sheets. 17 standing Helvetia to 1Fr
o-*
values, fair section of mainly used Pro Juv./Patria.
Stock-book full of duplicates, well distributed 1890s-2000, lightly duplicated, seems to be
o
nearly all nicely cancelled. Medium priced items included.
5000
4000
3500
(AFA 25/30000)
2760
2761
2762
2763
2764
**
2765
o-*-**
TRIESTE ZONE B.
M31-44 incl.Bl.1A-B and P.Dues 6-10+compulsory stamps.Year 1950 compl. VF.
YUGOSLAVIA.
General coll.in selfmade binder+duplicates in stock-book, 1918 to modern.Incl. smaller parts
from the var.older states like Serbia,Bosnia&Herzeg. etc. Inspect.
3000
750
750
750
500
500
500
400
Covers (Briefe).
M8IIa tied by very fine black bar cancel,sidecancel 'Fragenfeld' on outer lettersheet.
M54+58+69+70x2 (2Fr80) on beautiful parcel card to SWEDEN from 'Lutzenberg 13.X.03'. 2
transit marks and arrival mark on back.
Field Post. 2 letters+2 cards from Polish internment camps in Switzerland with 4 different
special stamps, one cover seems to be a genuina usage. Additionally 3 receipts for money sent
for victims of the Warzaw uprising 1944.
Lot 16 very fine covers 1919/86, mainly air mail or FDCs. One very fine 1919 with 50c air
mail+2x7.5c, 2 different FDCs 15.VI.38!/one sent to the USA (3x10c),one exhibition letter card
1939 with M395+363Z?? to Sweden.
BOX with more than 300 covers and view-cards, from sitting Helvetia, 'Tübli' covers onwards,
period 1855/1955. Many old view-cards. Please inspect!
12 fine/very fine covers&cards 1804/1948 incl.a nice cover with Mi.12, one with M33 single, 3
with various tete-beche, 2xP.Due, unusual? field post cover.
2758
2759
8500
400
200
400
1000
1000
600
(EUR 591+)
900
500
OVERSEAS COUNTRIES.
2766
o-*
2767
COV.
AFGHANISTAN.
Coll. of 33 items 1870/1930s on old leaves. The cat.value may not be very high, but not too
often seen! Very fine Mi.1II on original piece, and a used copy of parcel post Mi.5 which is
unpriced as used.
ARGENTINA.
M456+457+545 on very fine first flight cover to SWITZERLAND 16.Oct.47.
300
400
2768
PS-(*)
2769
o-**-B-*
2770
2771
o
o-*
2772
o
2773
** etc
2774
COV.
2775
o-**-*
Old book 1892 containing 96 postal stationaries overpr.'MUESTRA' and 11 stamps from the
contemporary issue with the same overprint. The stamps are glued into the book and postal
stationaries are lightly stuck along one edge.
Coll.1862-1989 mounted with around 20 cov.etc.(mainly sent to Sweden) in 2 folders. 1xTierra
del Fuego.2 forgeries of rare itmes included. General collection.
1500
500
AUSTRALIA.
Withdrawn/trukket
Nice little coll. mainly 1913-40s on leaves,- some general ranges old states. 37 kangaroos of
which 3 are specimen high values and 11 are punctured 'OS'. Further an unusual section of
later issues punctured 'OS' and a fairly complete range 1929-40 incl. 5/- Sydney Bridge, some
both */o.
Coll. 1913-2000 in self made album. 20 Kangaroos and many kings with differ.
watermarks,medium priced early commemoratives,Imperial Forces 1940 compl, and well filled
sections of modern commemoratives and high value definitives.
Coll. mainly ** 1960s-87 in 2 binders + year book 1986 incl. many souvenir packs. Numerous
fine ** sets, some high values 1963/65 not valued because of some 'surface glazing!' ?? inspect.
1750
800
750
BRAZIL.
Lot 4 commercial air mail covers to NORWAY, all via LZ127 between 28.X.31 and 25VIII33 and
with 4 different Zeppelin cancellations. A mixture of multiple frankings including one Mi.268
(2500R/3000R 1931). Interesting lot.
600
CANADA.
2000
General coll. from classic to 1999 in 2 selfmade binders + 2 stock-books with duplicates.VF 17c
Cartier, 25 QV 1879/97 incl.2x10c shades,4 leaves with nice 6c, good ranges from KE onwards
and with a very well filled modern section with blocks and booklets etc, the main part is used,
the more modern with much **, just a few * seen.
Coll.classic to 1990s in thick binder,nearly all used. 366x3c QV 1880s in various
shades&cancellations/needs a specialist.Some better/medium priced pre 1940s here and
there and well filled with commemorat. Some 'back of the book',
New Foundland. Accumul.from fine unused/no gum 3d 1860 onwards to 1947. Better items
like 13c 1865, 2c rouletted 1879 and duplicated medium priced ones. Fine to
faults.,Additionally a very fine registered cover 1937 with coronations issues on FDC.
2776
o-**-*
2777
o-*-**COV.
2778
(*)
2779
**-*
2780
o-*
2781
o-*-(*)
2782
o-COV.
2783
**-*
2784
o
COOK ISLANDS.
SG68. £1 pink 1931 overprinted 'Cook Islands.' Fine used.
2785
*-o
ETHIOPIA.
Small coll. 1896-1928. Various overprints, 1919 and 1928 sets complete.
2786
FALKLAND ISLANDS.
**-o-*-FDC Duplications from old QV to modern on stock cards. All 4 dependency overprint sets 1944
compl. ** and many early Queen Elizabeth, 14FDCs 1987-99 etc.
750
2787
o-*
FRENCH COLONIES.
French Post in China/Indo-China (+ some Russian post in China) on 4 large stock-cards.We
noticed Indo-China no.1 both */o,Various province overpr. etc.
1000
CHINA.
Coll.1949-54 in red Chinese 'stock book' with silk cover and emblem on front. Some stamps
missing, but contains many first printings! including the rare Mi.146-75 in blocks of 4 complete
(thin paper). Catalogue value aproximately...
Coll.1991-95 in binder ** + Cinderella. Coll. of around 125 'event seals' (MS) mainly 1990s
mounted in album.
General coll. 1949-1997 in thick binder, mainly fine used, except for the early years 1949-53
which is mainly */including reprint issues. Many parts fairly well filled,-good basis for
fulfilment and incl. better values 1950s.
Small coll. 1878/1943 on leaves. Includes some provinces, Jap. P.O.in China 1900,Shanghai
locals no.1 (*),later some stuck down.14 items pre 1898 incl. some unused stuck down and
Mi.29I unused no gum (*). Some early P.Dues.
Lot on 3 large stock-cards incl. Hong-Kong 1860s onwards, some locals and a rare combination
franking China+Hong Kong with boxed 'I.P.O' cancel etc, but some brownish spots/ageing.
Needs viewing.
Taiwan. Coll. 1991-94 ** in stock-book + UPU Congress 1964, official presentation book with
issues 1961-63.
750
1000
(EUR 750)
1200
1000
1000
750
500
600
(£ 160)
500
200
2788
o-*-B
2789
COV.
2790
2791
*
**
2792
**
2793
2794
**
**-*(*)
2795
o-*
2796
**
2797
**
2798
o-*-**
2799
**
2800
*-o
2801
**-*-oCOV.
GUATEMALA.
Duplications 1871-1920s in stock-book. Various Quetzal issues and overprints, misplaced
overprints, one piece with Mi.211 with bisect perforation together with 2 different types of
5c/50c rose. Please inspect.
750
HAITI.
Fine outer lettersheet from Port au Prince in Jan.1865 to France 'Via Southampton' with boxed
'GB 1F60c' and postage marking on front and 4 cancels on back.
HONG KONG.
SG69,88. Very fine 20c, fresh 3$ with original gum with hinge remnant.
Sets and blocks and booklets 1971/1995 in stock album (not compl.period). Numerous good
sets incl. 1982 definitives to $50. Complete sets, very fine.
Small,very fine lot 1962-75,mainly 1-2 of each item/set.(some used not counted)
INDONESIA.
Sumatra. Interim governm. no.8 in block of 4 with right margin, very fine.
Small lot 1970-92,mainly ** incl.2 early min.sheets,but the Unesco sets 1970 *(*)
IRAQ.
Coll.1918-23 on leaves, incl. officials. 4 complete sets and one set lacking one lower value, one
set lacking 2 top values, mainly fine used.
300
(£ 325+)
(£ 450)
500
1000
(EUR 550)
750
(EUR 460)
(BID)
500
0
500
ISRAEL.
2802
8000
Very fine collection 1948-2007 in 2 Lighthouse hingeless albums + one stock- book with duplic.
and 2 year packs 2003. The first set 1948 to 50M with tabs, later nearly compl., lacking a few
recent issues. Some early ones with only half tabs and the first P.Due set without tabs,but
from 1951/52 onwards mainly full tabs. Also numerous tete-beche pairs and gutter pairs,
2xblock 1 and 1963 hunger sheetlets and Halbanon sheetlet (cds). Many blocks&booklets etc
ITALIAN COLONIES.
Tripolitania. M3,9. 5c and 1L, both in never hinged blocks of 4. Off centre, but no faults. Priced
as * in Michel. Needs expertizing.
(EUR 880++)
JAPAN.
Small lot mainly used,mainly older better commemorativ./air mails on.4 small stock-cards.
Stated EUR 430,- Additionally one card with 18 old items, mainly forgeries but with an in our
opinion genune Mi.7y/usual ragged perforations.
KHASAKSTAN
M1I-II. Marginal pair with both types of inscription, very fine.
750
(EUR 400)
KOREA (South).
45 items 1884-1903. A couple of * 1900/1901 with thins otherwise clean lot,- but we cannot
give guarantees that everything is genuine. Very high cat.value.
COV.
2804
**-*-o
2805
o-*
2806
BS-o
2807
2808
**-o
o-*
6000
5000
MEXICO.
60 covers incl. better civil war issues, censorship, registered and air mail. View!
NETHERL.COL. (Dutch Col.)
Netherl.Indies. Very nice coll. of Interim govt.issues 1945/49, all Sumatra 'T' overprints, both
hand stamped and machin overpr. incl. 2x5Gld and 2x10Gld and inverted overpr. Altogether
165 items.
Mainly used coll. 1864-1948. Very fine no.1, no 2 faulty/not valued, later nearly complete until
1932 lacking a handful of items, later more sparse.
Interesting lot cancellations, around 50 items mostly pre war on pieces and some on
Japanese/interim issues, some superb special cancels.
Lot 9 sets 1930/41 all **/NH plus two used official stamps 1Gld,2 1/2Gld.
Surinam. Coll.on album pages mainly 1873-1930.1873 compl.and various later.
PARAGUAY.
600
750
MALAYSIA.
Japanese Occupation of Malaya-Burma-Borneo-Sarawack. Collection of 490 items + 3 covers.
Many rare items in between (see photos), very interesting selection incl. inv.overpr., one
proof, high values etc.. Needs viewing!
COV-BS-**- Japanese Occup. of Malaya-Riay-Burma. Interesting collection of 230 items + 27 covers/cards
in binder. We spotted some very rare, apparently used Burma! (Needs viewing). The
*-o
cards/covers are outside the scope of our knowledge.
2803
800
400
2500
750
500
(EUR 325++)
500
300
2809
**
M8. 10c 1881 in IMPERF. corner block of 4. Gum bend in lower pair, yet fine.
2810
**-*(*)
PITCAIRN ISL.
Coll.1940-83 apparently compl. + various sets until 1992 in stock-book. Some of the earliest
sets are *(*), later **. Very nice lot.
2811
2812
2813
BS
o
*
RHODESIA.
SG13. 10£ coat-of-arms. Very fine cds on piece, but lacking 1 perf. at right.
SG90. £1 1901. Fine used copy.
SG151,160a. 1s,3s. double heads. Fresh, original gum, hinge remnants.
2814
**
RYUKYU ISL.
Small lot 1950 onwards on 3 stock sheets, incl. M8-13,15-18 and various else.
2815
o
SOUTH AFRICA.
Natal. SG4. 3d rose 1857, embossed. Thin at upper left corner, nice looking.
2816
COV.
SOUTH WEST AFRICA
Prisoner of war cover, January 1917 sent to Germany with violet boxed censor cancel 'Passed
by Censor/Doorgelaten door Censor/100'. Stated to be rare.
300
2817
ALB.
TANNU TUVA.
Special album created by Scott Marusak,NC,with preprinted illustrat.and spaces for many
varieties etc., all sheets housed in plastic in a binder. Unused, as new.
300
2818
2819
**
**-COV-o
TANZANIA.
SG443x250, SG449x250,SG454x50, all top values in complete sheets.
Coll./accumulation around 1975-76 (+ some older KUG and Zanzibar). 19 covers/ mainly
FDCs,6 min.sheets and various ** sets incl. butterflies to 20s.
2820
o-*
2821
o-*
2822
*-o
2823
**
2824
**-*
2825
o-**-*
2826
o-**-*
2827
**
2828
o-*-(*)
2829
o-*
(* EUR 200++)
300
500
(£ 700)
(£ 110)
(£ 273+)
1000
300
750
(ca EUR 500)
750
(£ 400)
300
(£11/1200)
(BID)
THAILAND.
Duplic.lot from no.1 to 1920s.18 items between Mi.1-5 incl. 5 ** Mi.2 and Mi.5 **, and 18
overprints pre 1900. Altogether 140 items. Clean lot,- please inspect.
Coll.1883-1932,nearly all used, on album pages. 1883/87 compl., various overpr.
750
0
1000
500
TOBAGO.
Coll. of 20 different items between SG1/33. SG1-2 unused without gum, for the rest mainly
fine *, a couple of used/minor faults/not valued.
1000
UNITED NATIONS.
Complete coll. 1951-91 incl. block 1 and also Geneva&Vienna in 2 SAFE dual albums.
Additionally a stock-book with en extra coll. 1951-76.
Practically compl. coll.until 1981 in very fine Lighthouse hingeless album, some very few *
1952/53 seen,otherwise NH including the 1955 souvenir sheet and the 1960 souv.sheet
double/one with a variety. Additionally UNTEA set complete.
1750
800
UNITED STATES.
Coll.1857-2008 in 5 albums. 54 items pre 1890, some mixed but also fine better ones,- 10c-12c
perf.15,5, 5c,10c,15c with grill, 1869 1c-15c (t1) and various others. Columbus to 30c, 1902 to
$1 and fairly complete ranges of later commemoratives and wide ranges of definitives. The
modern section contains a.o. more than 150 ** sheetles, booklets and blocks and a wide range
of other material with high nominal value. Please inspect
Accumul. from 5c 1847 to 1940s in stock-book. Around 220 items pre 1890 but much in very
mixed/poor quality, better fine ones in between. No.1 defective, 2x24c with grill but with
faults, 63xColumbus up to 30c/mixed to fine, later similiar duplications. Stated NOK '100000,-'
probably includes everything.
Wholesale lot with main value in ** Pilgrims tercent. (34x5c,20x2c) and Huguenot tercent.
with 20 sets + 100 extra 1c and various else. Some damaged and * and more modern not
counted.
Unusual coll.official stamps with a high degree of completeness, some compl., many mint or
unused without gum.The *6c war dept.has a minor age stain.Also parcel post compl./7nc
*,parcel postage due compl.,various confederate states, special delivery from no.1 onwards,
early P.Dues,registr.seals etc.
Mainly used coll.1847-1977 in 2 Schaubek alb.,some parts double.Around 100 items pre
1890,very mixed to fine.We noticed 6x1867 grilled items incl.very nice 12c and acceptable 1c.
Various Columbus to 30c, early commemoratives and some better definitives to 1$, some early
air mails and well filled general ranges.
7000
4000
($ 5500++)
3000
3000
2750
2830
o
2831
o-**
2832
o-*
2833
o-**
2834
2835
o
2836
o-(*)
2837
2838
*-o
**
2839
PC
2840
2841
COV.
o-*-(*)
2842
o-*
2843
o-**-*COV.
2844
*-B-**
2845
**-o
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
Coll. classic to 1989 in Schaubek album. Well filled section of commemoratives, classic with 35
items pre 1890 incl. 12c 1869,10c with grill and 1870/75 to 90c. Columbus to 30c.
Fine/average to minor faults. Inspect!
Coll.1945-2000 in 2 albums,seemingly fairly compl.,mainly used but with many **
blocks,sheetlets and se-tentant printings in the more recent part. We counted ** after 1994
for about $ 225,- Additionally a stock-book with duplicates from classic to semi modern/partly
mixed quality.
Coll. 1869-1920s on old leaves. Some mixed, some fine. Colulmbus to 50c,- 30c-50c stuck
down/seemingly fine (used), parcel post compl. used, early postage dues to 50c, some early air
mail etc. Needs washing out,- potential!
Nearly all used general coll. in 2 albums/binders 1860s-1994. 21 items pre 1890/some mixed
quality, Columbus 1c-10c and other medium priced commemoratives pre 1930, 1c&3c
souv.sheets 1933. Please inspect.
Mainly used coll.classic to 1976 in thick binder. Around 50 items pre 1890 incl.
duplications/poor to fine. Large number of stamps, some better early issues.
Coll. 1851-1976. 41 items pre 1890, poor to fine/24c 1862, 24c 1869 with a blurred cancel.
From 1890 fair general collection. Please inspect.
Collection of 87 officials from various departments on old leaves, mostly used, a few unused
are stuck down. Fine to mixed,- please view
Approximately 1200/1300 precancels in thick binder, old to modern. Inspect!
Box with more than 1000 (?) stickers in sheets and blocks. A great variety! - also some
commercial covers (seemingly little value).
Lot 258 old view-cards, 61 are German and the rest USA, quite a lot sent to Sweden 1920-21,
mainly coloured views from cities.
BOX with 220 view-cards and covers, much sent to Norway 1900-1990. Inspect!
Hawaii. Accumul.of 66 items.Used 2c 1869/small to close marg.,various later with 25c 1883,
50c 1883 *, $1 with perf split, overprints etc. Average to superb.
Lot 25 different items + 2 old forgeries, mainly used, a few unused are (*).
GENERAL COLLECTIONS AND LOTS.
FLOWERS. Very extensive collection in 13 albums, systematically arranged countrywise
presenting 'all world' in flowers. A vast range of very nice complete sets and min.sheets. Better
sets like China 1960 chrystanemum sets, and 1964 roses compl.cds,nice Br.Commonwealth
sets etc. noticed. Please VIEW
Ancient carto-philately. 4 pages from exhibition collection with 36 items incl.covers,postal
stat., Canada 1898 blocks etc. with 'varieties' etc. 6 valuable British Central Africa and NSW
alone catalogue £ 1900,- Canada £ 400+ etc
BIRDS. 3 thick stock-books, systematically arranged from Afghanistan to Zimbabwe with a wide
range of fine sets and singles + various min.sheets.Quite a lot of useful material,- please view!
'Ancient maps and globes:' 61 pages from exhibition coll.showing instruments in use in
**-B-o-*
cartography (main part of the lot) and some pages showing celestial bodies and some maps of
America and Poland.
ANCIENT MAPS AND GLOBES. Maps and cartographers,part of exhib. coll. Weight on
**-B-o
Belg.,Germany,UK,Portug.&Col.,Austria,Malta,Cyprus,Greece etc.
'Ancient maps and globes.' 43 pages from exhibition collection, showing statesmen and
o-**-*-B
polititicans and scientists involved in/supporting cartography and the instruments used in this
type of work.
Cartography.Classic period.7 pages from exhibition coll. showing stamps and postal
*-B
stationaries/covers 1892/1918 including better items from Portugal, British Central Africa (£1
fine used), America N&S incl. Cuba 50c-$1 1914 *, Newfoundland proofs etc.
'Ancient maps and globes.' 60 pages from exhibition coll., presenting mainly the Nordic
**-B-o-*
countries but also some Vatican,Cyprus and Greece. Very nice.
MAPS ON STAMPS. Collection of 151 stamps +1 block from the theme UPU 1949 but also a few
**-*(*)
other postal unions. We noticed a.o. Hungary Mi. 1111B **.
'Ancient maps and globes.' 47 pages from exhibition collection showing maps with ships
**-B-o
compasses,but also section of old town fortification plans.
Flowers. Sets and singles and blocks/sheetlets mounted in binder. Around 260 stamps and 19
**
blocks, no Arab states, better Jugoslavija from 1955 onwards.
**-o-*-COV Flowers-fishes-sports. Motive selections with the main value in flowers, much Argentina and
Switzerland ** Pro Juv.sets. Please view. Nice lot!
**-*-COV Maps on stamps. Mainly maps of war&revolution but also a couple of other small subjects,
nicely mounted for exhibition on 18 pages. Please inspect.
BOX with 6 stock albums/stock-books. Main value in **, better Austria like 1923 set ** and
**-o-*
much 1950s/70s,early DDR **/o incl an interesting range of ZKD officials, Yugoslavija on stocksheets, various Germany, better Liechtenst. 1938 onwards
o-**-*-COV Smaller collections from Austria,Germany,Spain,Switzerland,Poland,Hungary and some
motives. Generally clean and nice lots. Very useful for genereal collector.
1750
1500
1000
750
500
500
500
350
350
500
300
600
300
7500
5000
3000
1250
1000
1000
1000
1000
750
750
400
300
250
3500
3000
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2 stock-books crammed with material, older to more modern, sorted according to countries
and counted to be above 5000 stamps incl. some in blocks/MS. We valued the Norway section
of 44 stamps + 3 blocks at around NOK 200,- as an example, another page of Scandinavia at
nominal value round 140,- INSPECT!
EUROPE. Old, dilapidated coll. on leaves, classic to middle period. A vast number of stamps of
o-*
different qualities, most countries represented. INSPECT!
Europe;- England to Rumania classic to modern in 4 partly thick binders. England maybe
o-**-*
compl.? 1970s-2000 **,Lithuania,Malta, and in between a fine section of Danish W.Indies with
St.Thomas harbour set and good P.Dues!
Stickers/vignettes. Stock/coll. of around 1300 items in 3 stock-books, mainly
**-*-(*)
Germany,Holland,Denmark but also 3 sheets of Iceland Caritas 1911.
Europe from Alderney to Jugoslavija. Old to modern in 4 partly very thick binders. No
o-**-*
Belgium,Denmark&France. Incl. Finland, a good section of Greece up to ** modern and with
better 1930s, Ireland,very good modern Iceland,Italy.
EUROPE;-Netherl.to 'Østerrike'(Austria), old to modern in 4 thick binders. Incl. Portugal, fine
o-**-*
Switzerland,much Sweden incl. good section modern **, much 'Tyskland'=Germany. (No
Spain). General collections from all areas.
Scandinavia-Germany-Italy-France-Spain and a few other countries in full 64p stock- book,
o-*-**classic to modern. Nice for general collector. We noticed better German Reich like 2RM-4RM
COV.
Zeppelin and other better air mails, Great variety,- needs viewing!
France-Belgium. Stock on hawid cards in thick binder, mainly classic to 1940s. From very mixed
o-*
to fine,- needs viewing. Some incorrectly classified as rare. The cat.value is stated '53000,-'
which probably includes everything.
Netherl.-Portugal-England-Austria-Turkey and various eastern Europe on 43 pages in thick
o-*-**-B
stock-book, classic to modern. Hardly any duplications. We noticed a faulty England £1 black
1929 (space filler), seahorses and older QV. Needs inspection.
Austria-Russia-Poland-Hungary-Montenegro+a little from some other countr., in old album.
o-*
We noticed some better Austrian Levante, Russia 1865 to 30k etc.
o-*-COV. Austria,Spain,Luxembourg,Portug.Colonies duplicated in 3 stock-books, + stock sheets, old to
modern. 26 Austrian commercial covers 1922/23 are included. Some fine used early Portugese
charity sets. Needs viewing.
Europe in old album. Old general coll. incl. some Norway-Denmark-Sweden.
o-*
Greece-Gibraltar. 4 crammed stock pages 1960s-80. Gibraltar to £5. Inspect!
**
BE-NE-LUX. Stockbook with various duplicates from classic to modern.
o-*
'The world's no ones.' Collection of 38 items in special binder from 'Samlero-**
huset.'(Norw.company).Generally in fine/very fine quality,but the Brazil 30R has an ironed out
crease.The 16s Iceland is ** as are other unused items. Not all the stamps are true no. ones,
but belong to the first set. The 5/- Australia is the 1913 issue.
o-**-*-(*) A couple of hundred items 'all world' in small stock-book. A mixture of fine/very fine and
mixed quality classics, some fine semi modern and some classic forgeries. We counted 31x4Rp
Zürich!! (one tied to large piece may be OK? but defective).
'All world' in 4 enormous/bulging stock-books. Stated to contain 55000 differ. stamps!!-old to
o
modern+min.sheets/a few cards/covers.According to the listings there are 4700 from the
Nordic countries and 20577 from the rest of Europe! I
Colonies, USA,GB etc. in 5 small albums. Much weight on Brit.Colonies 1920s-30s with good
o-*
sections of Ceylon,Malaysia,Hong Kong, but also various Portuguese col.,some African
countries etc. Old general collection.
Stickers/propaganda labels. Very unusual collection of around 600 items 'all world' in thick
stock-book.. This seems really interesting! - must be seen!
3 albums, countries starting with B-C. A wide range of smaller areas 1960s-80s, even some
**
older incl. very good Bulgaria 1931 air mail and Junak 1935 (EUR.350), Burma 1938 high values
2s6d-10R, BIOT 1990 birds, Barbados 1994 ships. Some cto. Central African Rep. of little
importance.
Countries C-D in 3 stock albums. 1960s-80s, Cayman Isl.-Cook Isl.-Christmas Isl.- Cocos Isl.**
Denmark incl. some booklets-Dubai 1964 sets and blocks-Dahomey- DDR incl. blocks 13-15
(Engels etc) and 13 more unusual ZKD. A few * early ones incl. the Debria block, Dominica on
20 pages etc.
Countries on B from Bahamas-Berlin in thick binder,nearly all used. Interesting section of early
o-*-**-B
Bangladesh local overprints (60 stamps incl. some pairs), good Berlin incl. UPU set and other
better early charity issues/commemoratives.
'All world' in 3 bulging stock-books. Stated to contain 13850 different stamps sorted according
o-B
to countries,old to modern.A few postcards etc. added. Inspect!
Small lot 15 differ.classic 'all world'. Fine 1d black, very fine Denmark 4RBS, Sweden 4sk bco on
o-**-BS
piece with very fine boxed 'Upsala',very fine NL,Austria.
India-Italy-Pakistan-Chechoslov.-Poland-Ireland,crammed on 70 pages in stock- book,stated
o-*
'NOK 50000,-' probably incl.every stamp.For general collector.
'All world',old album up to 1893. Mixed quality with something here and there.
o
FISCAL STAMPS. 285 items, for a large part Germany and Austria, but also a few old British
o-*
Colonies etc. in small book. Much 1860s-90s.
*-**
3000
3000
2500
2000
1800
1800
1750
1500
1000
800
750
500
400
250
4500
4000
4000
3500
2000
1750
1750
1300
1250
1250
1000
1000
1000
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
England-Ireland-Australia-N.Zealand-S.Africa-Canada-USA.42 pages crammed in thick stockbook.Great variety for general collector. Old to modern.
Lot 268 blocks&min.sheets, a few se-tenant strips, 'all world'. Please inspect!
o-**
Lot 147 different blocks/MS 'all world', no Arab countries.
**-o
'All world' general coll., old to modern in very thick Schaubek album. Many countries with nice
o-*
general ranges for the general collector. Needs viewing.
'All world' in very fine Lighthouse binder in box. Very fine ** ranges of
**-o-*
Bahamas,Singapore,some GB,se-tenant cars/trains issues from Nevis,St.Vincent, Tuvalu etc.
and ranges of o-**-* from various countries.
Mexico-Montserrat. Lot sets and min.sheets 1960s-80s on stock-sheets. Mexico 1967/68 with
**
13 min.sheets, Montserrat with compl. QE definitive sets.
Guatemala-Haiti-Argentina mainly older duplications/part coll. on leaves +a little Iceland ** on
o-*-**
stock sheets. Needs inspection.
SPERATI. Lot 7 different Spain and 11 different S.America, classic forgeries.
o-*
MIN.SHEETS/BLOCKS . 81 different mainly W.Europe, USA and a few Brit. Colonies in 2 very
**-o
fine albums in boxes, nearly all **.
'All world' in stock-book+6 stock cards, 1870s-1920s, mixed quality. Useful items may be
o-*
extracted,- needs keen sorting. Some value in England.
*-(*)-**-o MISPERF. 9 various misperforated items from different countries, from classic to modern. See
photos.
Greece-DDR-various overseas countr.in 4 stock-books. Late delivery,- inspect!
o-*-div.
Lot 12 blocks from various smaller countries 1930s + one Macao 1998.
**
Countries from Haiti-Hyderabad in thick binder, nearly all used, including a section of Hong
o-*
Kong/noticed some better values QV to modern. Please inspect.
Countr.on F on thick binder.Better Falkland Isl.noticed, section of French Col.
o-*
Countries on N,mainly N.Zealand and some N.Foundland incl. better/medium priced items in
o-*-**
thick binder. Fine section of NZ commemoratives. Please view.
Esperanto stickers. Coll. of 68 mainly different old stickers (a few other motives), one on the
back of a cover to Norway 1927.
Countr.on 'S' in thick binder,nearly all used general coll.Much fine semi modern to modern,
o-*
much weight on S.Africa with some SWA,Syria,Swaziland. Please inspect.
Countries from O-P in thick binder, mainly Pakistan,Palestine,Panama,Papua& N.G., mainly
o-*
used with a lot of commemoratives. Some better early Pakistan.
Tadschikistan to Tirol in thick binder,mainly Tanzania&Thailand. Please view!
o-*
Countries from Serbia-Somalia in thick binder, the best part being Singapore with a good
o-*
section of commemoratives incl. some high values. Needs viewing!
PERFINS. Approximately 3/4000 items on more than 140 pages in 2 thick binders.Much
o
Denmark,England,Germany,but also many other countries. Inspect!
Countries on S in thick binder, many colonies. S.Arabia etc. Needs viewing!
o-*
Brit.Colonies. Duplications in small stock-book, 1900 onwards, some Australia.
o-*
Small old 'all world album'. All the stamps are stuck down, from Norway no.1 onwards. Also
o
some Thailand on old leaves.Needs inspection-many wrecks!
'The 100 Greatest Masterpieces of Art'. ** stamps mounted on drawn portrait cards in special
**
album.
o
COVER LOTS.
BOX with around 5000 covers,postal stationaries and FDCs, 'all world' but including around
2000 items from Russia, probably nearly all different! A great variety of items for
sorting/splitting. Needs viewing
2914
2915
2916
2917
2918
800
750
750
750
500
500
500
500
500
500
(EUR 390)
500
500
400
400
400
350
350
350
350
350
350
(BID)
300
150
0
(BID)
0
5000
3500
2912
2913
1000
Illustrated Philately. Part of an exhibition collection mounted in 3 binders. 109 covers and
cards mostly mounted together with a corresponding view-card or photo, from classic to
modern, quite a lot of countries presented. Very beautiful lot with many better items
ESPERANTO. Coll.of more than 180 items in album. Wide ranges of postcards, view-cards and
covers from numerous countries,all with Esperanto propaganda, labels and special imprints
etc. An impressive assembly of this theme.
808 covers/FDCs/maximum cards 'world wide'.Much emphasis on beautifully decorated
envelopes/cards and quite a lot of sports,flora,fauna,arts motives.
More than 250 covers/cards from more than 60 differ.overseas countries, old to modern, not
collectors' mail, mainly normal size. Seems interesting,- please view!
Around 120 covers&28 postcards, for a large part sent to Denmark from Italy, France,Germany
etc.,20 from DK to Norway or with Danish P.Dues, mainly 1920s-40s.Fine to mixed.2 are from
China to DK/1 with 'Deutsche Post Peking'.
26 mainly cov.(one beautiful coloured 'Souvenir de Smyrne postc.to Norway), from varios
countries 1880-1950,all sent to NORWAY. Noticed 2 Brasil 'LATI' covers Germany 5Mk dove
1948 single/collector's cover. Please inspect.
13 covers from Spain,USA,Colombia,Transvaal,KUG 1854/1932. 4 registered US covers,5 very
nice Spain 1850s,one from KUG to NORWAY!! Unusual lot.
2000
1500
1200
1000
900
750
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
Explorers/expeditions. 25 covers mounted together with many photos and some personal
letters etc. Some from Himalaya, Andes, some Polar exped.
2 FDC albums full.We noticed a very fine Tonga 'Tin can mail' franked with a Silver Jubilee set,
some old Norway view-cards, many modern GB FDC's etc.
40 covers from mainly Iceland-England-Finland-Denmark. One interesting Greenland, a couple
of better priced early FDCs noticed. Please inspect!
PCAround 750 old cards/a lot of view-cards from a.o. Denmark,Sweden.,Italy, USA etc in 3
thick old albums. Very late delivery,- please inspect.
BOX with maybe 1000 covers from 'all world'. Late delivery,- inspect!
71 covers mainly pre 1950s from various countries, a good deal from Germany. Many slightly
better items, we even noticed 5 'Glauchau' overprints on a card.
Around 105 mainly old postal stat.,1870ies onwards from Germany,Denmark, Finland,Monaco
and some other countries, used and unused. Needs viewing.
Lot 17 items from Turkey-Greece-Romania 1880s-1930s, need inspection.
Lot 10 air mail covers mainly 1940-70 from various countries incl. 2xGreece,Russia and
2xPhilippines to Norway.
BOX with a few hundred(300+?) covers 1920s-80 from many countries. Late lot.
FAO 1963, 59 covers/FDCs and World Refugee Year 1960., 28 covers/FDCs. We noticed
Belgium incl. the good block, Norway etc.
PHILATELIC LITERATURE
(For Norwegian philatelic literature,- see lots 338-357)
DENMARK. '2 Rigsbank-Skilling 1851-1852' by Sten Christensen 1980 (in Danish)
'Philatelic Forgers, Their Lives and Works.' By V.E:Tyler 1976
Great Britain. 'The G.L. Collection of classic Great Britain', sold by Harmers 1981. Hardbound
with full colour illustrations throughout.
New Brunswick-New Foundland. Detailed descriptions of genuines and forgeries,-small
springback binder by Kenneth Pugh 1981.
'An album of rare stamps',by T.Todd, hardbound,published by Vallancey 1982. This is copy no.
179 of the limited edition of only 200 copies! Very fine
'Russia, Zemstvos' by F.G.Chuchin and 'Georgia' by J.Barefoot&Andrew Hall.
'Schiffspost im Nordsee und Ostseeraum.' by Richard Frick 1981, 350p illustrated.
'The Private Ship Letter Stamps of the World', parts I and II, by Ringström&Tester with
dedications from Ringström to Nils Färnström!
SPAIN.'6 Cuartos 1850'.Handbook by Guezala Ayrive 1936 in 4 languages! Rare.
'The Stamp Specialist' published in N.York 1945 by H.L.Lindquist. Articles on Polish postal
stationary, Peru postal history, Russian Zemstvos etc.
750
750
700
500
500
500
350
300
300
300
200
(BID)
(BID)
200
0
0
(BID)
0
4000
(BID)
(BID)
0
400
400
1000
0
Download
Related flashcards

History of Japan

20 cards

Calendars

21 cards

Holidays

32 cards

History of Jerusalem

18 cards

Metalworking

32 cards

Create Flashcards