Media India vil bygge veier med norske oljepenger

advertisement
16 | Økonomi |
torsdag 18. juli 2013
Økonomi
Tips oss! [email protected]
USA
Milliardbot til britisk storbank for juks
Det amerikanske føderale
energitilsynet opprettholder
en bot på 453 millioner dollar
(2,7 mrd. kr) som er ilagt den
britiske storbanken Barclays
og fire av bankens meglere.
De er bøtelagt for å ha manipulert strømprisene i den amerikanske delstaten California i
2005–2008. Bankledelsen avviser grunnlaget for boten og
varsler rettssak.
BILBRANSJEN
Rekordhøyt nybilsalg i Norge
Norsk bilbransje kan glede seg
over at det selges flere nye biler
i Norge enn noensinne, samtidig som nybilsalget faller i resten av Europa. I april ble det
registrert 13 988 nye personbiler i Norge. Det er det høyeste
tallet siden 1986, ifølge tall fra
Opplysningsrådet for Veitrafik-
ken (OVF), skriver Dagens Næringsliv.
Nybilsalget i Europa var i første halvår i år det dårligste siden 1993, og i eurolandene har
ikke nybilsalget vært så lavt siden statistikkføringen startet
i 1990. (NTB)
Oslo Børs
Olje
0,38 %
108,30
120
Hovedindeksen siste børsdag 495,07
Siste 12 måneder
0,31 %
16,65 %
500
115
110
480
Siste 12 mnd.
105
460
100
440
420
95
USD/fat
Valutakurser
1 Euro (EUR)
1 U.S. Dollar (USD)
100 Sv.kr. (SEK)
100 Da.kr (DKK)
1 Britiske Pund (GBP)
100 Sveits.Fr. (CHF)
100 Yen (JPY)
1 Can.Dollar (CAD)
100 Islandske Kroner (ISK)
400
17.07
16.07
7,858
5,997
91,16
105,2
9,120
636,6
6,017
5,756
-
7,878
5,989
90,89
105,6
9,067
637,0
6,038
5,770
-
Valutakursene som er vist på denne siden er en
antydning av forholdet mellom norske kroner og
utenlands valuta kl. 17:00 oppgitt dato. Enhver
finansinstitusjon er fri til å sette sin egen
valutakurs. Kursene vist her gir derfor kun en
indikasjon, og viser ikke de vekslingskurser du
får i banken.
Børser utenlands
Nikkei 225 Average PR JPY
Hang Seng HSI PR HKD
Euronext Paris CAC 40 PR EUR
FTSE Eurotop 100 PR EUR
FTSE 100 PR GBP
FSE DAX TR EUR
OMXS All Share PR SEK
OMXC 20 DKK
Spain IBEX 35
DJ Industrial Average PR USD
S&P 500 PR
Strøm
28,45
3,63 %
50
Utvalg OBX
Aker Solutions ASA
Algeta ASA
Det Norske Oljeselskap ASA
DNB ASA
DNO International ASA
Electromagnetic Geoservices
Fred. Olsen Energy ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Marine Harvest ASA
Norsk Hydro ASA
Norwegian Air Shuttle
Orkla
Petroleum Geo-Services ASA
Prosafe SE
Renewable Energy Corporation ASA
Royal Caribbean Cruises, Ltd.
Schibsted ASA
Seadrill Limited
Songa Offshore ASA
Statoil ASA
Storebrand ASA
Subsea 7 ASA
Telenor ASA
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
Yara International ASA
0,11
-0,01
-0,71
0,71
0,24
0,65
-0,12
-0,94
-0,72
-0,01
0,20
foto: Jacques Brinon,
AP/ntb scanpix
40
30
Siste 12 mnd.
20
10
0
Øre/kWh (systemspotpris kraftbørsen NordPool)
Alle data levert av
ß
®
Poeng +/- %
14615,04
21309,52
3851,03
2439,49
6571,93
8254,72
381,36
534,06
7798,20
15449,55
1679,59
Indias utenriksminister Salman
Kurshid (t.h.) var nylig i Norge.
Han besøkte blant annet Svalbard sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. 3 mnd. Rente
1,70
0,59 %
2,30
2,20
2,10
2,00
Siste 12 mnd.
1,90
1,80
1,70
1,60
Sluttkurs
kroner
87,90
230,00
87,55
95,65
11,90
9,90
285,10
93,00
6,10
25,55
278,70
52,45
78,35
58,40
3,16
220,60
282,80
255,40
6,68
133,30
31,65
112,50
123,30
188,20
254,40
Prosent
Endring
sluttkurs
kroner
-0,10
-4,70
0,30
0,40
-0,07
0,00
0,00
-1,50
-0,10
0,40
-1,70
0,05
-0,25
0,05
0,04
8,40
-4,50
0,60
-0,19
2,10
-0,35
0,20
-0,10
-2,10
0,20
Børsverdi
i mill. kr.
24085
10067
12319
155795
12177
1970
19015
46500
22865
52863
9800
53443
17065
13781
7312
46874
30543
119847
1355
425047
14240
39577
192342
19470
72302
Avkastn.
siste
12 mndr.
-4,41
33,72
13,78
50,32
50,67
-27,47
29,19
34,80
45,98
-2,85
149,96
23,31
-5,18
33,07
22,19
44,62
50,22
19,54
-52,69
-7,61
22,99
-11,80
24,53
17,26
-9,22
Morningstars nyhetsbrev og Aftenposten.no/okonomi
gir deg informasjonen du trenger for å gjøre
gode investeringsvalg
Indias utenriksminister Salman Kurshid
vil at Oljefondet skal investere i indiske
veier, jernbane, flyplasser og bygninger.
India vil
bygge veier
med norske
oljepenger
Oljefondet
Øystein Kløvstad Langberg
– Avkastningen er god, dette
er ikke veldedighet. «The
sky is the limit», sier en
engasjert indisk utenriksminister om mulighetene for
norske investeringer i indisk
infrastruktur.
Flere og flere store investorer putter penger i infrastruktur. Eksperter tror Oljefondet vil følge etter,
men at det vil ta tid.
Aftenposten møtte Salman Kurshid i statsministerboligen i Oslo
sentrum da han nylig var på norgesbesøk.
– Hittil har Oljefondet kun investert i børsnoterte aksjer, gjeldspapirer og eiendom. Vi mener mulighetene i infrastruktur er mye
større. Når det kommer til investeringer i India, er dette fremtiden,
sier Kurshid.
Landet har en rekke prosjekter hvor de ønsker utenlandske
investorer. Kurshid trekker spesielt frem store infrastrukturutbygginger i industrikorridorene mellom gigantbyene Mumbai, Dehli
og Bangalore.
«God business»
– Det kan dreie seg om å bygge ut
veier, jernbane og flyplasser, men
også bygninger som sykehus. Vi
ser allerede at det er stor interesse for dette fra andre fond. Dette
dreier seg ikke om veldedighet,
men god business.
– Hvorfor kan ikke myndighetene finansiere dette selv?
– Det er en mulighet, men effek-
| torsdag 18. juli 2013
Økonomi | 17
Får ingen oljekroner nå
Oljefondet vil ikke investere
i indisk infrastruktur med det
første, ifølge Regjeringen.
– Vi ser at markedet er i utvikling
og at andre investorer i større grad
enn oss investerer i infrastruktur, men vi har ingen planer om å
åpne for dette nå, sier Hilde Singsaas, statssekretær i Finansdepartementet.
Hun viser til at Regjeringen utredet muligheten for slike investeringer i 2010 og innhentet flere
faglige råd.
– Strategirådet konkluderte med
at en viss eksponering mot infrastruktur kunne være nyttig, mens
forskning fra Oxford viste at aksjer
som ikke er børsnoterte, ikke ga
høyere avkastning etter kostnader. Vi konkluderte den gangen
med at vi i første omgang bør vinne erfaringer fra våre investeringer i eiendom, men at det er naturlig å vurdere spørsmålet om
unoterte markeder på nytt på et
senere tidspunkt, sier Singsaas.
– Er det en fare for at vi taper mye på å komme for sent
Ingen slike planer: Hilde
Singsaas (Ap)
i gang?
– Nei, nå bruker vi betydelige ressurser på å bygge opp kompetanse
innen eiendom. Denne kan vi bygge videre på senere. Vi går forsiktig
frem, for det er folkets sparepenger vi forvalter. Vi vil komme tilbake til spørsmålet om infrastruktur
og andre unoterte investeringer i
fremtiden, sier Hilde Singsaas i Finansdepartementet.
Danske Invest SICAV
Fakta
Oljefondet
XX
Formelt navn er Statens pen-
sjonsfond utland.
XX
Forvaltes av Norges Bank på
oppdrag fra Finansdepartementet.
XX
Statens løpende oljeinntekter
blir plassert i fondet. Dette
utgjør omtrent én milliard
fkroner pr. dag. Noe blir brukt
på statsbudsjettet hvert år.
XX
Alt blir plassert i utlandet. 60
prosent i aksjer, ca. 40 prosent
i rentepapirer. .
XX
Fondets verdi ligger nå på
rundt 4450 milliarder kroner.
Rundt 21,6 milliarder er investert i India.
Høy indisk vekst
Prosentvis endring i bruttonasjonalprodukt fra år til år*
12 %
Investerer i veier
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
2006
2008
2010
2012
2014
*Justert for inflasjon. Estimater i 2013 og 2014.
Kilde: IMF
tiviteten og avkastningen er mye
bedre når det er private som drifter infrastruktur. Det offentlige
må selvfølgelig delta, og ofte gir
det en ekstra trygghet for investorene at staten også er med, så
det bør være en miks, sier Kurshid.
En fersk rapport fra konsulentselskap Preqin viser at 56 prosent av statlige investeringsfond
nå har puttet en del av pengene
i infrastruktur.
Like over halvparten av disse
investerer i infrastruktur globalt
og trenden er økende.
Øistein Medlien er daglig leder
i Greig Investor, et finansielt rådgivningsselskap for pensjonskasser, investeringsselskaper og
stiftelser. Han ser den samme
trenden blant sine kunder.
– Slike investeringer kan gi en
fast og stabil inntektsstrøm og
kan fungere som en beskyttelse
mot inflasjon på lik linje med eiendom. Dessuten har avkastningen tradisjonelt sett vært relativt
god, sier Medlien.
© Aftenposten grafikk
Noen av hans kunder har investert en del av forvaltningspengene i veiprosjekter i Norge og
i utlandet.
– Det finnes flere forskjellige
modeller. Man kan enten få inntekter gjennom en avtale om at
staten leier veien eller ved at selskapet som bygger ut, får sette
opp en bom.
Medlien sier infrastruktur
foreløpig utgjør en liten andel
av pensjonsfonds totale investeringer.
– Jeg tror det kan være gun-
stig for Oljefondet å kjøpe infrastruktur, og jeg tror vi vil se at
de foretar slike investeringer etter hvert. Hovedproblemet i dag
er at antallet prosjekter i markedet er for lite. Oljefondet har en
enorm kapital og trenger derfor
store prosjekter for at det skal
monne, sier Medlien.
Oljefondet er nå på 4335 milliarder kroner.
– Den store ulempen med infrastrukturkjøp er at det ikke finnes noe aktivt marked for å videreselge investeringene hvis man
vil ut. Det kan være vanskelig å
finne en kjøper. Dessuten kan
det være vanskelig å anslå verdiutviklingen på det man eier.
– Kan betale for mye
Elroy Dimson er professor ved
Cambridge og ekspert på finansielle investeringer. Han leder
også Oljefondets strategiråd,
men understreker at han uttaler seg som akademiker.
– Infrastrukturinvesteringer er
betydelig mer komplisert enn å
kjøpe eiendom i annenhåndsmarkedet. Risikoen for å betale
for mye for eiendommene Oljefondet har kjøpt til nå er relativt
liten. I infrastrukturprosjekter er
denne risikoen betydelig større,
sier Dimson.
Han sier Oljefondet gradvis
må bygge opp kompetansen til å
gjennomføre investeringer i nye
bygninger og ny infrastruktur.
– Jeg ser for meg at Oljefondet
vil investere infrastruktur, men
jeg tror ikke det vil skje i nærmeste fremtid.
Société d’Investissement à Capital Variable
Registered office: 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg B.161867
(the « Company »)
CONVENING NOTICE
Dear Shareholder,
The Extraordinary General Meeting (the “Meeting”) of Danske Invest SICAV held on 17 July 2013 could
not validly deliberate on the agenda, due to a lack of quorum. Therefore, the Meeting will be reconvened
at the registered office of RBC Investor Services Bank S.A. at 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette,
Grand Duchy of Luxembourg, on 21 August 2013 at 3 p.m. (Luxembourg time) with the same agenda.
Agenda
1. Amendment of item II. of “article 11. Calculation of Net Asset Value per Shares” of the articles of
incorporation of the Company as follows:
“II. The liabilities of the Company may include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including but not limited to administrative expenses,
management fees, operating and administrative expenses including incentive fees -if any-,
custodian fees, and corporate agents’ fees);
4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments
of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day as
determined from time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and
approved by the board of directors, as well as such amount (if any) as the board of directors may
consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company;
6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with
generally accepted accounting principles. In determining the amount of such liabilities the
Company may take into account unless otherwise mentioned in the prospectus of the Company
all expenses which may comprise but not be limited to formation expenses, fees and expenses
payable to its Auditors and accountants, Custodian and its correspondents, Administrative Agent
and Paying Agent, Domiciliary Agent, Registrar Agent, any Listing Agent, the Management
Company, any permanent representatives in places of registration, as well as any other agent
employed by the Company, the remuneration of the Directors and officers of the Company and
their reasonable out-of pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in
connection with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any fees and
expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any
governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other
country, all compliance monitoring support, reporting and publishing expenses including the
costs of preparing, printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda,
periodical reports or registration statements, and the costs of any reports to shareholders, all
taxes, duties, governmental and similar charges, the costs for the publication of the issue,
conversion and redemption prices and all other operating expenses, including the cost of buying
and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The
Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based
on an estimated amount payable for yearly or other periods.”
2. Miscellaneous
Voting
There is not quorum required for this Meeting and the passing of the resolution requires the
consent of the two thirds of the votes validly cast at the Meeting.
Please note that the proxy form sent back for the first extraordinary general meeting of the
shareholders of the Company shall remain valid for the Meeting, unless expressly revoked.
Voting Arrangements
Should you not be able to attend this Meeting, kindly date, sign and return the proxy form by fax to
Ms. Murielle NGUYEN (Fax No. +352 / 2460-3331) and by mail so to arrive not later than 5.00 p.m.
(Luxembourg time) on 16 August 2013 to RBC Investor Services Bank S.A.,14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg for the attention of Ms Murielle NGUYEN.
Proxy forms can be obtained at the registered office of the Company.
Yours sincerely
On behalf of the Board of Directors
[email protected]
Download
Related flashcards

Finance

14 cards

Credit

13 cards

Payment systems

18 cards

Finance

16 cards

Create Flashcards