Kim Jørgensen, DMG

advertisement
Danish Malting Group A/S
Dansk maltbygkvalitet – har den en fremtid?
Kim Jørgensen 21.6.2011
Danish Malting Group
Ownership
Carlsberg Brewery
100 %
Danish Malting Group A/S
118.000 MT/year
100 %
Danish Malting Group Polska
78.000 MT/year
100 %
Slodownia Strzegom
15.000 MT/year (from 2011)
2
3
Danish Malting Group A/S






Build in 1995-1996
100% owned by Carlsberg Breweries A/S
Annual production of 115.000 – 120.000 tons Pilsner Malt
25 employees
Customers in Denmark, Sweden, Norway, Germany, Iceland,
Africa, Asia, South America, Caribbean…
- Not only Carlsberg companies !
40 - 50 % export
4
5
Danish Malting Group A/S - Data









Batch size:
340 tons barley
280 tons malt
8 barley silos of 1.150 tons
2 barley batch silos of 350 tons
Up to 48 hours steeping
- 2 x 7 steeping vessels of 50 tons
6 germination boxes - 5-6 days germination
20-24 hours kiln cycle
2 malt analysis silos of 300 tons
8 malt silos of 725 tons + 4 malt silos of 925 tons
8 outloading bins of 55 tons
6
DMG
7
Denmark
5,2 mio. people
28 mio. pigs
3 malting plants in Denmark
Carlsberg – FB
300.000 tons/year malting capacity
• Danish Malting Group
• Dragsbaek Maltfabrik
Jacobsen- Copenhagen
• Fuglsang Eksport Malteri
DMG
500.000 tons/year malting capacity in
nearby countries
• Sweden
• Germany
• Poland
8
Hvor meget byg??
Hvor meget øl??
DMG: Approx. 115.000 tons malt/year
Conversion ratio: 1,22 ton barley/ton malt
Annual use:140.000 tons barley
Farmers yield: 5,5 tons/ha
Growing area needed: 25.500 ha
Carlsberg - Valby
Island of Møn: 23.747 ha
Tuborg - FB
DMG
33 cl beer bottle (4.6 vol. % alc.): 43 gram malt
DMG’s annual malt production:
2,7 billion bottles
8,2 mio. hl beer
9
Konkurrenter!!
Maltfremstilling er som
kornproduktion underlagt
global/regional
konkurrence!
10
Fremstillingsomkostninger til malt
Omkostninger DKK/MT
2,4%
Barley as malt
3,6% 2,3% 3,2%
0,1%
Utility
Administration
11,9%
Production
Maintenance
Depreciation malting
Interest
76,6%
Omkostninger til byg er ¾ af alle omkostninger!
Bygkvalitet / Maltkvalitet
Spiring
Germination - 5 days
(malted barley lots)
100
Germination 5 days [%]
99
98
97
96
95
94
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Crop year
2006
2007
2008
2009
2010
Proteinindhold
Protein content
(malted barley lots)
12,0
11,5
Ptrotein [%]
11,0
OPTIMAL
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Crop year
2006
2007
2008
2009
2010
Kernestørrelse (Calibration)
Grain size
(malted barley lots)
90,0
Sorting >2,8mm [%]
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004
2005 2006
Crop year
2007
2008
2009
2010
Byg kvalitet høst 2010
Barley variety
Quench Rosalina
No.
33
4
Germination - % 24h
61,4
64,5
- 48h
96,2
96,8
- 72h
97,4
98,3
- 96h
97,7
98,5
- 120h
97,9
98,8
Moisture (%)
14,1
13,7
Protein (% dm)
10,1
10,1
Starch (% dm)
63,8
63,9
Screening I >2.8 mm
56,2
53,0
- II (2.8 - 2.5 mm)
34,6
37,3
- III (2.5-2.2 mm)
6,7
7,1
- IV (< 2.2 mm)
2,3
2,6
ß-glucan (% dm)
4,1
3,6
Henley
3
71,3
89,7
92,7
94,3
95,3
14,3
10,3
63,6
74,6
20,3
3,1
2,0
Null Lox Wintmalt Malwinta
28
1
1
54,3
70,0
63,0
93,8
97,0
94,0
95,6
98,0
96,0
96,5
98,0
97,0
96,8
98,0
97,0
13,8
13,8
13,5
10,5
10,4
10,6
63,4
63,2
63,2
63,8
55,8
62,5
29,1
31,0
29,0
4,8
8,4
3,7
2,1
4,6
4,7
3,8
3,1
3,8
All
77
58,6
94,4
96,3
97,0
97,3
13,9
10,3
63,6
60,0
31,8
5,7
2,2
3,9
16
Malt fra høsten 2010
Før regnen i august
Efter regnen i august
Nye bygsorter høst 2010
Barley variety
Columbus
No.
1
Germination - % 24h
77,0
- 48h
94,0
- 72h
96,0
- 96h
96,0
- 120h
96,0
Moisture (%)
14,0
Protein (% dm)
10,3
Starch (% dm)
64,0
Screening I >2.8 mm
47,8
- II (2.8 - 2.5 mm)
40,6
- III (2.5-2.2 mm)
8,8
- IV (< 2.2 mm)
2,9
ß-glucan (% dm)
4,1
Propino
1
76,0
96,0
97,0
98,0
98,0
13,2
10,6
63,3
86,1
9,8
2,0
2,0
3,9
Tam Tam
2
62,0
96,5
98,0
98,0
98,5
14,0
10,5
63,8
53,0
39,7
6,1
1,2
4,2
Malt kvalitet høst 2010
Generelt
• Extraktindhold er rimeligt og meget bedre
end for høst 2009
• Stor variation i modifikationen (b-glucan)
som følge af en stor variation i
bygkvaliteten
• Generelt lav opløseligt N
New comers
• Få produktioner af batches fra
“Tam Tam”, “Propino” og “Columbus”
Malt kvalitet høst 2010
Variety
Quench Rosalina Henley Tam Tam Columbus Propino Null Lox Wintmalt Malwinta
Count of Barley Variety
80
9
6
5
2
1
76
3
3
Average of Moisture (%)
4,8
4,7
4,5
4,8
5,4
5,3
4,8
4,7
4,7
StdDev of Moisture (%)
0,40
0,27
0,32
0,40
0,35
0,37
0,12
0,15
Average of Extract dry (%)
82,2
81,5
82,0
81,7
82,4
82,6
81,5
80,3
80,9
StdDev of Extract dry(%)
0,47
0,41
0,73
0,80
0,17
0,60
0,47
0,95
Average of Sacharification
10
10,0
10
10,0
10,0
10,0
10
10,0
10,0
StdDev of Sacharification
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
0,00
Average of N total (%)
1,59
1,56
1,63
1,61
1,59
1,73
1,64
1,68
1,68
StdDev of N total (%)
0,058
0,034 0,051
0,041
0,014
0,054
0,055
0,044
Average of Soluble N (%)
0,62
0,64
0,65
0,61
0,65
0,62
0,66
0,59
0,65
StdDev of Soluble N (%)
0,040
0,033 0,049
0,030
0,007
0,052
0,064
0,046
Average of KI
39,1
40,6
40,2
38,0
40,5
36,0
40,5
35,0
38,7
StdDev of KI
2,65
1,94
3,19
1,87
0,71
3,26
3,61
2,31
Average of Colour
3,5
3,6
4,2
3,6
3,5
3,6
3,6
3,5
3,5
StdDev of Colour
0,17
0,20
0,24
0,09
0,14
0,19
0,12
0,42
Average of DK
283
268
256
267
255
281
295
363
380
StdDev of DK
16,8
16,1
17,9
11,7
12,7
22,8
16,7
8,7
Average of Alfa
209
207
192
196
192
225
206
165
140
StdDev of Alfa
20
14
26
18
8
32
32
16
Average of B-amylase
14
12,8
14
13,9
12,9
14,1
15
17,8
17,6
StdDev of B-amylase
0,8
0,6
0,3
0,3
0,4
1,0
1,1
0,5
Average of b-glucan (mg/l)
110
105
127
127
78
219
176
141
163
StdDev of b-glucan (mg/l)
69
24
62
44
1
97
36
69
Average of Friability (%)
95,1
95,9
95,7
94,2
95,2
91,4
91,9
90,8
92,6
StdDev of Friability (%)
2,62
1,48
3,21
1,63
1,20
3,80
0,94
1,74
Average of Glassy (%)
0,6
0,5
0,2
0,9
0,6
0,2
0,9
0,3
0,2
StdDev of Glassy (%)
0,72
0,50
0,14
0,62
0,42
1,07
0,06
0,17
Average of PUG (%)
0,9
1,1
0,5
1,4
0,9
1,9
1,7
1,7
0,7
StdDeV of PUG (%)
0,95
0,94
0,34
0,58
0,21
1,40
0,76
0,45
Average of Viscosity (cp)
1,51
1,49
1,50
1,50
1,45
1,51
1,51
1,52
1,54
StdDev of Viscosity (cp)
0,039
0,031 0,058
0,034
0,028
0,058
0,042
0,049
Average of pH
6,1
6,1
6,0
6,1
6,0
6,0
6,0
6,1
6,0
StdDev of pH
0,05
0,02
0,07
0,05
0,04
0,05
0,02
0,07
Average of Haze [EBC]
8,4
4,8
11,0
6,0
7,1
8,5
6,7
5,2
6,2
StdDev of Haze [EBC]
1,02
2,43
2,47
0,74
0,89
2,03
1,74
2,13
All
187
4,8
0,38
81,8
0,67
10
0,37
1,62
0,061
0,64
0,050
39,7
3,08
3,6
0,21
288
26,1
204
28
15
1,2
141
86
93,7
3,43
0,7
0,88
1,3
1,17
1,51
0,048
6,1
0,05
7,4
2,07
Bygsorter i Danmark
Solskinstimer
Sun hours in Denmark
Source: DMI
400
350
300
Hours per month
250
200
150
100
50
0
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
2007
53
39
188
257
216
220
193
186
143
116
81
30
2008
24
63
122
194
347
281
280
160
145
110
52
35
2009
39
56
106
272
274
280
220
200
160
114
26
46
2010
62
52
127
162
144
248
247
151
146
109
58
80
2011
72
52
143
253
239
Normal year
39
71
117
178
240
259
236
224
152
99
57
39
Gennemsnits temperatur
Temperature in Denmark
Source: DMI
20,0
15,0
C
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
2007
5,0
2,2
6,1
9,2
11,5
16,0
16,9
16,8
13,5
9,2
5,0
3,7
2008
3,9
4,6
3,6
7,4
12,6
15,0
17,6
16,5
12,9
9,6
5,9
2,6
2009
1,0
0,8
4,0
9,4
11,5
13,9
17,2
17,4
14,1
7,9
7,3
0,8
2010
-3,2
-2,2
2,8
7,0
9,6
13,9
18,7
16,2
12,6
8,7
2,9
-4
2011
0,3
-0,1
3,1
9,9
11,4
Normal year
0,0
0,0
2,1
5,7
10,8
14,3
15,6
15,7
12,7
9,1
4,7
1,6
Gennemsnitlig nedbør
160
Precipitation in Denmark
Source: DMI
140
120
mm per month
100
80
60
40
20
0
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
2007
123
80
42
9
71
124
116
60
70
31
48
66
2008
50
47
77
41
13
39
55
146
66
108
71
32
2009
41
34
53
10
50
64
86
68
45
79
108
71
2010
29
40
33
26
92
41
69
124
73
85
91
38
2011
46
40
31
16
54
Normal year
57
38
46
41
48
55
66
67
73
76
79
66
Dansk maltbyg !
25
Udvikling i udbytte for dansk maltbyg!
Udvikling i udbytte for fransk maltbyg!
- DK blev overhalet for 15 år siden!!
Er danske landmænd stadig de
bedste til at producere maltbyg?
26
27
Frankrig skal nye bygsorter gennem
et rimeligt omfattende testprogram
før de anerkendes som maltbyg.
Dette giver en vis stabilitet og
sikkerhed på eksportmarkederne af
såvel importører af byg men også i høj
grad en sikkerhed for malterierne.
28
Dansk maltbyg
Begrænsninger for dansk maltbygproduktion mm.
• Forudsætningerne i Danmark er forskellig fra Frankrig
• Regler og restriktioner (gødning, vandplan mm.)
• Dansk maltbyg er primært en maltbar foderbyg!
• Udbytte er vigtigste parameter
• Grisene er den største konkurrent til
malterierne/bryggerierne
Facts
• Det franske udvælgelsessystem er nok for stift men
man kunne tage det bedste.
• Dansk maltbygproduktion giver næsten altid en
rimelig kvalitet
• Næsten altid pænt (lavt) proteinindhold
• Danmark har en af verdens mest innovative
udviklingsprogrammer for malt byg (Null Lox sorter)
Tak for opmærksomheden
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Pediatric cancers

12 cards

French pediatricians

13 cards

Create Flashcards