KulturArV - Visit Karlskrona

advertisement
r gsv
19
Än
gs
v
Ka ört
ö
rl
O vä
lsa ge
v 22 n
M
darev
Skräd
1
v
G
kärröna
rsv -
Fis
ka
re
Karlsborgsv
Pil
st
Rö
stig
n
en n-
ry d
sv
ke
m
lF
åg
el
Ti l
31
Sko
4
ka
jen
sta
re
1
navä
Sun
15
54
ron
2
sg
det
18
LänsNils residens
Holgersson 3
Kungsbron
staty
Rosenbom
Bastion
AmiralitetsAurora
kyrkan
15
Slup & MarinBarkass- museum
skjulet
kas
sun
Kungsb
Brunnsgr
11
Hästkv.g
16
Sm
S
atan
13
Högvakten
Kungsbrog
1
Stumholmen
1
s g5a
ta n
21
28
Båtsmansgr
2
Ö Ha
mn g
Kyrkogatan 2-4
Kommunförvaltn.
Bilmuseum/
Porslinsmuseum
Stumholms-
10
2
Bredgatan
Guldsmedsgr
38
39
gatan
atan
23
styrelsen
je g
ed
44
61
13
Drottning-
19
Ö Pett. gr
N Smedjegatan
31
Urm.gr
N Kungsg
Landbron
25
Landbrog
Rådhusg
29
Finnagr
14
13
Konstapel
sg
18
Arklimäs-
äg
en
69
T Christoffersg
11
Ostermansg
59
53
Arvid Nilssonsg
34
a
tareg
32
Skeppareg
25
31
14
Styrmansg
Gymnasium
mansg
Bar
Bor
32
Sot.gr
27
Styrmansg
34
26
6
Fregattg
Korvettg
Brygg
en
Skonertg
29
Gal ér
g
ska
j
Kilst
röm
sund
Saltö
dstr
afik
Till
n
12
ge
Vi
n
ol
vä
ge
n
13
gen
ägsgata
n
12
18
Utövä
gen
Isv
rgår
Skä
Ö Köp
0
TROSSÖ
Bastion
Kungshall
Bångs
plan
61
17
en
Smörasken
Lusen
väg
en
äg
lsv
ns
s
Re
1
Til
so l Kar
mm lsk
art rona
raf ,
ik
Galjonslunden
Repslagarebanan
Gamla Varvet
Lindholmen
färjan
66
da
rre13
O
1
Bastion Havfrun
Polhemsdockan
Vasaskjulet
15
Aspö
Salt
v
Ha
eriv
ä
ng
vs 29
vä
g
16
gen
v
62
100
Fortifikationsg
Vallgatan
200
n
Skeppsbrotorget
22 Läns-
Fredrikskyrkan
ta
Timmermansga t a n
Danmarksfjärden
Orrekulle
Åholmen
Landsv
eg
rar
Mu
2
gm
ä
gen
Stra
ndv
ä
an
at
13
1
Skogslundsv
1
Bollö-
llie
stig
Co
Idegransv
Lju
SJUHALLA
1
sv
äg
ät
Gymnasium
Stenbergs gr
30
parken
1
40
Her
gen
lsti
So
Själklippan
Ljungskär
2
én
34
Ronnebygatan
2
ge
sti
en
59
25
Pestkyrkogård
Sp
ÖstersjöKonst- Sparrensg
skolan
19
Tyska mu.
20
Sparrekyrkan
6
Östra Prinsgatan
salen
Rosenfeldt24 skolan
10
Alamedan 4
Amiralitets-
n
19
Österle
den
n
ge
vä
32
Krå
kvä
3
n
en
äg
1
5
v ä gen
an
äg
ån
E
Solstugan
la v
y
ab
ttr
n
en
gs
v
ev
v Väll
a
Fila
re
triv
Sofiebo
r
en jö
rsvä
ge n
I ng
9
Indu
s
Tria
ng
eln
18
ev
Va
ll
3
56
45
ge
n
2
lvä
ge
n
vä
-
ma
rb y
r ev
29
n
äg
vä
ge
Vi
lla
v
vä
g
41
Tr ädgårdsv
kv
25
nv
Syré
17
en
Snöbä rsv
ns
m
vä
ol
Sk
18
n
Torhamns
väge
Pr
Sä
ller
yd
v
svägen
11 kerum
Krå
Hagto.v
E
ds kev
5
Björk
19
gen
Ådalsvä
16
n
väge
a ls
n
18
12
gv
gen
vä
14
4
13
13
vä
ge
n
Th
un
el
ls
32
Rin
g
5
Pa
rk
Äl
13
Tjä
de 3
rv
20
v
en
Åväg
en
äg
Ma
dv
3
ä gen
14
lun
2
n
ge
vä
an
nvä
Ros
e
2
Tr
ål
v
Tor sborgsv
11
1
Vendalycksv
sm
Tr
ä
5
väg
en
2
San
dha
mn
svä
ge
n
14
Persbo
22
svä
ge
n
rsvik
12
Pette
4
trafi
k
rds
rgå
Skä
t orpsån
Si l
le
3
23
Hög
a
terNäk
24
Rose
n
12
gen
ds v
6
v
Björk
v
20
Idrottsst
Såg-
en
äg
gen
la
Skatv
11
1
11
1
v
lls
va
nd
Li
23
4
en
17
äg
av
Hö
22
17
Till
2
14
gen
38
Lindvä
gen
v
byvä
15
Röd
e
äge
Bok
v
rpsån
Silleto
Ekebacksv
n
Gam
byv15
G Dal
Örn
v
8
k en
b ac
na
3
hu
11
en
Söd
ra v
21
av
ödr
Fridhäll
sv
ge
n
2
v
Skogs
äge
n
re v
gg
a
Åv
11
e dsvä
gen
s ta
32
väg
en
18
sväg
Ke
sto
rp
49
st
Tall
10
erv
29
10
2
Hasselvägen
Syrén
27
Da
lvä
ge
n
en
15
Stationsvägen
map
Official tourist
7
en
1
vä
g
ott
s
9
Idr
Sk
olv
ä
v
Ring
Ring-
19 12
32
24
n
ge
vä
rk
S
Pa
n
ge
s v äg
en
14
ttrabyån
Nä
Mjö56
Badst
He
33
SJUHALLA
Sjuh
al
Nä
ge
d
tan
ga
m
liu
Ba stio n
n
ra
St
Klubbstuga
tan
rga
Till
Sto
s
Fa
16
park
7
Vårviken
Eka
Valludden
4
Varvs gatan
0
Nabben
at
Argong an
Port
Västerudd
14
17
100
ng
5
200
Bodholmen
tan
t o rpsväge n
20
300 m
Horsafjärden
m
Ha
Ö 17
gård
n
V ä ste rgata
Östersjön
Kristianopels
kyrka
rga
Söra
2
rg
sb
e
trö
m
svä
g en
Ke
sto
rp
36
13
22
v
vägen
8
og
ss t
Sk
Mostigen
12
ml
Ga
8
lede
n
Flakulla
v äg
Grani
tv
14
2
24
a Jo
hann
Skogs
Bäc
ks
K is
17
elv
Sk
y
10
tte
16
14
n
Jo d
v
Bäc
kst
Fo
2 sfo
rvä
ge
n
yå
n
keb
Boh
lins
1
väg
en
Gra
nit
29
én
vä 9
ge
n
n
Se
l
1
2
Nättrabyån
Tors
åsån
yån
Lyc
keb
Lyc
ham
ungs
Kristianopel
Ölandsg
Kon
Mölleskär
Avaskärs
kapell
Klo
2
ralitetsg
ällsv
v
Ami-
25
N Skepp.gr
Sjömansg
Bost
gen
nvä
ov
Vallm
0
Bin
ga
Bagareg
Konserthusteatern
RådStorhus
torget
Västra Prinsgatan
Björkholmen
sv
1
1
se
Ro
100
Skeppsbrokajen
g
are
äst
rgm
g
20
v
ings
rv
40
Bo
erkare
gatan
ängav
Vattn
300 m
Parkg
20
34
rrKä
rv
Fa
5
200
1
M
k
Sprä
300 m
18
sgr
n
krok
He je
n
ge
vä
13
Paradiset
1
13
Bååths gr
8
ta
Hantv
Bäck-v
änga
Tallet
G
vväg
en
bäc
ake
Kl
av
Brån
e
äg
kv
Par
Folkets
hus
iffe
Sk
n
0h
42
13
n1
K la kebäcksvägen
rv
nike
T ek
19
18
1
on
12
ergsg
ga
e-
1843
M ålarev
31
26
n
äge
gdv
ara
orv
arm
Sm
erv
rham
Till To
öbr
,P
ole
s
es
Svar var ev äge n
8
18
18
Gnejsv
2
15
ång
ynia
eln
18
1
2
Gd
ng
10
10
Sk garev
hug
ia
ar
v
alj
nv
Ko
12
Ljungvägen
19
tDiaman
PANTARHOLMEN
n
36
46
ge
n
ab
leb
Skärgårdsac
båtar
5 k
sommartrafik
KonstFiskhall
Skepp torget
Blekinge
gossegsMuseum
Chapmans-Sko 37
ma
plan
kar
Varv
öl
M
tan
ra
nsga
aje
rek
pma
1
Hög4
Sto
led
äg
2
1
SL
Stakholmen
Docke
-
Cha
24
k
en
9
Tr
Sk
riv
25
ev
me
rm
.v
2
Sn
ick
are 2
are
v 2 Mo
v
ntö
rv
12
äg
Pl1
åt
v
ar
Tim
s
ott
tv
25
2
1
18
Ljungskärsv
Brittabergsv
holmsv
en
äg
r
2
1
rdsg
Ehrensvä
Borg m ästa
d tu
2
eg
Ble
-
äg
en 28
ed
ur
Idr
s
Tra
34
g sv
v
n
en
äg
rkv
Lä
Servicehem
olv äg
en
ar
M
en
33
16
en
Sk
Orr aber
e
äg
Sp
1
15
53
13
19
äg
kv0
en
äge
n
Ha
sv
11
ac
byvä
g
v
nt
Py
ev
B
Tandläkare
v
Kvarn
ks v
a Ri 24
Östr
ge
n
erg
H ö g ab
ck
Centru m vägen
nly
3
vä
r
r-
rl a
Sm
19
af
tv
äg
e
19
io
r
To
Ka
at
St
gv
1
6
vägen
ta
ga
ra
Ö st
ss
Bu
ir
ls
Ekeda
-
öv
ng
36
ar
g
are
tra
Ekh olms s
Björkh
olms Wrangelsg kaje
n
Sven
en
nd
S Skepp.gr
rgårdsvä
Vrängö
kt
Vi
5
iag
or
k-
12
Må
l
1
ngst
Hjalmarsberg
ga
Järnvägstorg et
ida
Gu
Fis
n
ge
vä
Villa
Källö
4
en
Mjövik
ma
1
6
N 15
5
N Skeppsbrog G
ba Möl
cks leSk eppsbrog
gr
Kungs36
11
2
5
20
plan
V
Vittu
g
s
Ö
g
Vittus Öla2n4 18
re 15
26
gata dsg
n
2
V Köp
mansg 2 Hoglands
17
en Pukesg
Björk22
3
Krister Hornsg holmspl.
23
Hen
Trollesrik
28
g
Gasv
Skärva naturreservat
Wac
erksg
ht meis 8
19
te
rg
Norden
skjöldsg
Cyber
Zone
18
sväg
m
dk
r
n
JÄMJÖ
INDUSTRIOMR.
Ö Kvarn
g
Okända verk av stora mästare. Visas i
Karlskronas nya Konstmuseum på
BrandCentrumkarta
Stortorget 5.
station
www.kulenoviccollection.se
Ekholmen
g
Skärfva
herrgård
allavä
gen
Lå
sö
12
0
Sjuh
titev
ar e
Mjövik str a ndsv ägen
mak
gns
äg
rs v
na
200
rk
Ky
Doppi
5 Ejderst
t
ans12
gen
åsvä
P 2
bä räst
ck sv
Spårg
Saltö
torg
en
lv ä g
Klockebacken
En
e
ntit vä
R eséns väg
Mjövik
10-16
10-16
Centrum
Te g e
2
ig en
st
en
äg
sv8
38
Fas
K
elu
ak
Ö
2
Grönadal
4
V
2
äge n
2
Gårdsv
10
10-18
10-18
lÖrdagar
saturdays
skolan
Stora Rör
Ås lät tsväg
Enev
14
M
Ungskär
n
g e11
svä
vik
Ängsv
36
3
Mjöviksdal
ge n
nv
en
äg
n
16
vä ge
1
äg
en
Ge
Siesl ätts
N
stv
Nylun d sv
Ro sl unda v
19
30
19
Ko
ltra
vi k
1
59
Koltra 29
stv
Lä
rkv
n
bergs9rne
rn
Tä
äge
vardagar
weekdays
wachtmeistergalleria.se
os
17
Nättraby
Stora Vörta
j.
Ljungskär
Tr
na
G
Nättra
v
Ene
r
v
slu
g
100
Församl.hem
en
Gra ni tvä
Pa
37
nks
äg
26
Ro
jan
sv
3
Centrumkarta
20
Hö
ka
Öppettider/
Opening hOurs
ro
rlsk
l Ka
14
a
Södr
49
Lärkvägen
Bofi
sv
nd
He
kv
4
5
8
Hav
gård 2
sv
Mjö
St
kv
ån
by
16
3
vi k
62
Trafikplats
Trantorp
Saltö-
11
jö
I vö
14
Folkets
hus
Fin
M
16
vägen
16
llv
M
selv lu n
ll v
en
www.kullerbyttanbarnklader.se
VK
varng
Lilla
Pantarholmen
Brygga
v
Mur9
Coop Extra
Maxi ICA Stormarknad
öppet alla dagar 8-21
ik s
es
rd
g
tö
om
Tr
Nättraby Klockst.
kyrka
vä
jöv
en
väg3
Gä
Kyrk
n
ge
2
1
2
n
rk
Pa
23
Långören
v
Be
14
ge
vä
Verkövägen / Järvavägen, Lyckeby
www.amiralen.com
2
Servicehem
Ringvägen
12
NÖ
TORHAMNS UDDE
gatan
300 m
ckare
Lilla
21
kockums.se
14
ungev
n
Ta
Översiktskarta C6
Världsledande – på och under ytan
Fackhandel
Vardagar 10-19
Lördag 10-16
Söndag 11-16
23
väge
2
Amiralen är Blekinges största köpcentrum
och erbjuder ett brett utbud av butiker,
gratis parkering och generösa öppettider.
Här hittar du allt du behöver. Och lite till!
Amiralen - shopping sju dagar i veckan
Centrumkarta
Varg-
2
v
lby
D1a0 21
Uvvä g e
3
27
4
22
n
Centrumkarta
Torhamn
21
svägen
Til
Klo
12
17
7
2
F
8
Bjärby
kv
Bac
Idrottsväge
e
äg
13
n
ge11
n
sväge
sdal
rik
Solhem
19
Välkommen!
E22
1
ed
2
20
Fr
Nättrabyskolan
1
E
n
n
ge
vä
lle
Va
Sy
Ronnebygatan 28, 371 33 Karlskrona
Måndag-fredag 10-18, lördag 10-15
Kulenovic Collection
Båtvarv
äge n
8
en
n
on
lR
Til
8
D
28
tsv
ot
Idr
23
C
y
eb
ä
nsv
ngre
B
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriet 2012-02-08.
en
r
2
Sportanläggning/Sports ground
äg
Be
v
gs
Handikapp WC/Disabled WC
Åv
35
sv
uk
Vandringsled/Walking track
Br
Ridled/Riding path
Skjutbana/Shooting range
28
Skidspår, belyst/Ski track, illuminated
A
18
Hal l e
Gästhamn/Guest port
2
61
Handikappbadplats/Disabled swimming
v
Norra
E22
Karlskrona H4
ÖN
öv
öv
Motionsspår/Jogging track
70
th.
Koloniområde
sv
vä
Kanotled/Canoe track
Skidspår/Ski track
Gam
n
Skidlift/Ski-lift
Golfbana/Golf course
D
2
E22
14
Färja/Ferry
la
62
Trafikplats
Nättraby
4
STENERYDS
LÖVÄNGAR
Brändahol
m
tra
Ös 2
Elljusspår/Illuminated track
Slä
Brändaholm
ägen
Landsv
v
Skidbacke/Ski slope
väge
4
23
Coola barnkläder
Östra Hamngatan 7D, Karlskrona
Information: +46 (0)455 36 12 23
[email protected], www.fabas.se
Va
Följ oss på Facebook
ttu
g
Dragsöviken
3
Gamla Land
52
ge
Fågelskådning/Birdwatching
Utklippan
Glastornet
vä
Cykelled/Biking route
2
o
ägeB
n
svä g
29
E22
Name it • Småfolk • Next Level • Villervalla
Entréavgift/Admission price: SEK 30
Centrumkarta
33
Cykelbana/Cycle track
Sjösättningsramp/Launching ramp
10
12
g
vfa By vä
m ans v1
a
Sjukhus/Vårdcentral/Hospital/Health centre
Friluftsområde/Recreation area
Al e v
2
Gamla Landsvägen
38
C
20
Fotbollsplan/Football ground
1
20
Östr
Gågata/Pedestrian street
Trädgårdsv
an
Simhall/Indoor swimming pool
v
äg
av
Fiske med fiskekort/Fishing licence required
s
vägen 2
Västra
ägen
Kylv
Me ll
Fyrtorn/Lighthouse
Lilje
h
11
Sevärdhet/Site of interest
Kustbanan
Västr
ra v
Nor
Elljusspår/Illuminated track
12
Världsarvsområde/World heritage area
Has
Ekv
Children’s clothing • Kinderkleidung
Sommaröppet/Opening hours Summer 2013 24/6-9/8:
Måndag/Monday – Fredag/Friday 11-16
www.blekingemuseum.se
10
Hälsans stig/The Health path
Ridanläggning/Riding ground
C
a
Binga
Välkommen till Albinsson & Sjöbergs
bil- och porslinsmuseer!
Welcome to Albinsson & Sjöberg’s
Car- and Porcelain Museums!
rk
T ju
Rastplats/Layby
a
mm
Ha
KulturArV
ägen
lundsv
Sofie
tis/tues-sön/sun 12-17 • 1/6-31/8 dagl/daily 10-18
13
av
Cykelled/Biking route
Eldplats/Fireplace
Stugby/Holiday village/cottage
a
Östr
S k är
Sve
Blå flagg badplats/Blue Flag swimming
i p pev
väge
n
Polis/Police office
B
s-
Camping, husvagn/Caravan site
A
ås
g
ko
Vindskydd/Shelter
Bl
ks
Vattenklosett/Water-closet
Parkeringshus/Multi-storey car park
Gredeby
tig
Parkeringsplats/Parking
vägen
tions
Sta
7
rs
ltu
Vandringsled/Walking track
Båtled/Boat route
Camping/Camping site
g
vä 1
Vandrarhem/Youth hostel
v
Museum/Museum
Naturreservat/Nature reserve
Utlängan
äg
Bowling/Bowling
Busstation/Bus station
Stenshamn
Bell-
Utsiktsplats/Viewpoint
rby
Kliv in i vårt
el2
st
13
19
Turistinformation/Tourist information
Motocross/Moto-cross
30
Kru
Öppettider / Opening hours:Dr
Mån–Fre 10–18, Lör 10–16
www.modehusetkronan.se
Långören
Bo
Motionsspår/Jogging track
nks
Vieskär
Djupfjärden
Ku
Bed and Breakfast/B&B
FÄRSKESJÖN
30
Kållefjärden
Ha
KVARNFORSA
ndsv
Torhamns udde
Hammaröra
Centrumkarta
Bibliotek/Library
Bofi
Hästholmen
Kropp
sten
ar
7
Turistbyrå/Tourist office
v
Röd e b yekv
Kyrka/Church
Hotell/Hotel
15
Kanotled/Canoe route
Beachvolley/Beachvolley
for
sa
Borgmästaregatan 21, Karlskrona
Välkommen
sö
till Karlskronas Drag
fräschaste galleria
Torhamnsfjärden
29
Fågelmara
STORA ROM
ÖN
OLMEN
6
Sandhamn
fa By v
Bangolf/Miniature golf course
Jämjö
HALLARUMSVIKEN
Torhamn
pe
3
psv
Ungskär
Kajplats/Pier
pp
Ka
Glimm
Segl
Truseryd
d
ery
RPS
Holgershill
Mellanskär
Bad/Swimming
arn
en
Ytterön
Inlängan
Sälskådning/Sealwatching
Ställplats, Quickstop/
Parking Motor Home, Quickstop
Tillgänglig/Accessible
n
Kv
g
vä
Ytte Park
jör k
e
in g
elu
Sofi
Järkö
Gisslevik
Inre Gåsefjärden
Arnö
Flakskär
Järnvägsstation/Railway station
3
16
ge
ntg
Öppenskär
Apotek/Pharmacy
vä
Svanhalla
Till B
Ombud för
Represented by
Kristianopel
en
sv
Uttorp
Östersjön
Horsahallen
Möckleryd
SenoraSvenö
Gullö
Kölvingsö
äg
na
YD
8
na
kro
rlsgen
K aekvä
Skällenäs
Ryd
ol m
Karlskrona Tourist Office – open all year round!
For more information: visitkarlskrona.se
rd e
Gä
Hålevik
Bussevik
Torp
Ö Skällö
Emmah u ltaväg en
e
Karlskrona Turistbyrå håller öppet året runt!
För mer information: visitkarlskrona.se
15
Tjurkö
Sturkö
Östernäs
Skärv
7
by
de
Rö
Follow Visit Karlskrona on
gen
BLEKINGE MUSEUM
spjutsbygd.se
0455-430 20
Sibbaboda
Ljungås
Ekenabben
Aspöskär
46
Hallv
ä
6
op
30
Gdynia
Rostock
Po
Översiktskarta C3
V Skällö
Bredavik
v
å
by
ar
Mörtövä g en
em
s-
Folkets
hus
s
Klaipeda
Malmö
TECKENFÖRKLARING/KEY
5
ag
Karlskrona
Köpenhamn
31
Kungsholmen
Bollö
le
- sva 3
1
Förs.hem
Rav
in
76 fordon
52 porslin
smontrar
1.800 kvm
Centrumkarta
Centrumkarta
Steneryd
E22
Jändelskolan
vä
ge
n
10
Sn
Rom
Varö
St Hammar
m
ea
Vattentorn
svägKevn
a
tra Rik
Väs 17
32
o na
n då
sv
L
sv ad
al uev
12
Trädg
ård
Brandstation
V ästra Stationsv
Kyrkvägen
Kyrkskolan
Jämjö
kyrka
äg
en
B
21 ac
k
Nyh
Al
Bautasten
a
ron
Tockatorp
Sanda
Maltkvarn
Ö s t e r s j ö n
n
Å vä ge31
k
arls
Senoren
Ha m
1
Vattenverk
sk r
arl
Till K
2
Tä
Ekv
13
Sa
2
v
ng
tti
Centrumkarta
areväg e n
Tel/Phone: +46 455-30 34 90
Stortorget 2, SE-371 34 Karlskrona
E-mail: [email protected]
www.visitkarlskrona.se
Riga
K
Till
Långanäs
sv
2
4
10
o
Hj
gen
20
n
ge
vä
ds 10
rt
s tvä
Björnön
Sturkö
Kalmar
rv
Åke
Drottningskär
år
eg
1
Långaskär
Möcklösund
Ekenäs
Kullen
Göteborg
58
Kyrkfjärden
Karlskrona Turistbyrå
K
2
E
Sörviken
10
ud8
2
en
rtöväg
Mö
Bredäng
Möcklö
Valshall
Västernäs
Nabben
Västra fjärden
Aspö
vä
11
Björkenäs
Runstensfj.
Trummenäs
Östra fjärden
Godnatt
Ryd
Oslo
ov
5
Attanäs
Säby
Lindö
Stockholm
2
Åby
Torsnäs
Äspeskär
Yttre redden
Yxnaholmen
Gullholma
Gängletorp
Torstäva
17
gen
Konungshamn
Almö udde
Hasslö
Häljarum
vägen
väg
en
v
v
Hök
ÖSTRA
RÖDEBY
br
F ur
Älg
19
Orr
13 Tr a
s
sa
as
Henriksdal
0766-20 22 22. www.sailinn.se
0455-514 00. www.sandhamnmarine.se
Färskesjön
Karlskrona
Lindholmen
Arpö
Hasslö
Jämjö
Orranäs
Hallarum
Fäjö
Säljö
Kurrholmen
Bollösund
Skogsv
1
Knösö
Verkö
Tromtöfjärden
Utö
6
n
äge
Millegarne
Dalv
Eneholmen
Ekologisk lammgård
Åvallen
Bed & Breakfast ~ Gårdsbutik
Häljetorp
Saltö
en
en
Fa
2
ägen
10
t t sv
Idro
Vallby
Ramdala
Nordsjön
Hästö
Trossö
Ivö
Vagnö
Kuggebodafjärden
Korsanäs
Rosslö
14
Kuggeboda
Slädö
Haglö
Tromtö
Almö
Jordö
Bredasund
Gö
Kålfjärden
Torkö
Göholm
Dunsön
Hjorthammar
Gravfält
n
Bökenäs
Ronnebyfjärden
Vämö
Långö
väg
n-
28
Olsäng
Hjälmseryd
E22
Lärk
Sva
n
45
Klakebäck
Berntorp
Öljersjö
v
gals
Ek
K
be älle
rgs v
Vinberga
Barnens
Gård
15
väge
BERGAGÅRDEN
Lösen
Ringö
en
sv
väg
1
B
Hagalund
22
og
tig
Brunn
Stockebromåla
Kråkerum
Fridhem
Ekdalen
Sk
Past.exp.
2
0
Stubbetorp
Skillingenäs
Kvalmsö
e
ig
Ramsö
Dragsö
18
Danmarksfjärden
Mjövik
lst
Da2
2013
Harön
Kidö
Torafjärden Helgeö
Aspan
Lösensjön
Kropp
Lyckeby
4
1
d
Stekön
Sandvik
Karön
Rörsäng
Lycke
27
Ås
4
Ekeryd
64
28
Sjuhalla
Vambåsa
n
Nättraby
Yxnarum
Ronneby
hamn
E22
Station s v ä ge n
6
2
A
1
Sail Inn
Församl.hem
Kvarn
Käringeryd
Kristianopel
L Rävsmåla
Augerum
Telenor Arena
Blekinge
Health Arena
63
Förkärla
Listerby
Rolstorp
Söremåla
Dragdö
Skogsdal
Hässlegården
122
sle
rim
Leråkra
e
äg
kv
Marielund
61
Björktorpsstenen
27
c
Ba
E22
Henriksdal
Ramshult
Sibbamåla
VÄSTRA
RÖDEBY
3 km
Kroksjön
Bastasjö
28
Rosenholm
Pilg
Gärestad
Mältan
Alstugorna
sled
Härstorpssjön
äg
en
Käll
Långaskär
Kättilsboda
Gredeby
Arvidstorp
Hagtor
nsv
Ekv
Fiskehamn
Till Torhamns udde
20
Torhamn C1
Rödeby
kyrka
33
10
Fågelmara
Persmåla
Öljersjö
Rödebyskolan
1
Sjuk- MO
hem
Häg
g vägen
Tockamåla
Ravsmåla
Biskopsberg
62
58
Ekekärr
Granhult
Ällsjön
Emmahultasjön
Johannishus
en
kin
B l e g ele d
Älmtasjön
den
Harstorp
g
drin
Ronneby
Edestad
4
van
Krösnab anans
Stegeryd
Hjortsberga
57
Skärsjön
Trollemåla
Blekin
Bränteknuva
Trolleboda
Fabbemåla
Kättilsmåla
Fridlevstad
Björkerydssjön
Johannishus
Bohaga
Halsjön
Ekenäs
Kestorp
s- Sälleryd
eryd
Sällleden
gel e
Björkeryd
Kallinge
5
Hökamåla Mörtsj.
Liatorp
Bredåkra
Till Kristian
sta
d
56
Skärvaboda
Rödeby
Vång
F 17
4
28
Brömsebro
Rönneskär
St Havsjön
St
Åsjön
Mörtsjöåsen
Labyrint
n
en
Värmasjön
Perstorp
yå
1
ab
Hillerslätt
17
en
Skrävle
Djäknemåla
Kiljasjön
4
Movägen
21
Kråkerum
Jämjö
Gästhamn, ställplats för husbilar,
stuguthyrning, sportfiske, utrustning,
guider, båtuthyrning, restaurang och
café med fullständiga rättigheter.
Fritidsgård
1
7
st
ttr
Nä
Jämsunda
S Bygget
Ron nebyån
Hasselstad
Yasjö
Viökvarn
Bråstorp
N Bygget
Ronneby
flygplats
Yasjön
Svensgöl
Höryda
Värperyd
Appleryd
Flyeryd
24
äg
Sillsjön
Hillerstorp
Gunnetorp
ryds
led
Johannesbergs
gård
Åk
ägen
Johann e sb er gsv
d
Flä
Torhamnsfjärden
Välkommen till Sandhamns Hamn
Tallväg
28
ck
lle
Bostorp
Listersjön
Sä
Långasjön
Bromåla
av
Mossgöl
Stengöl
3
Gåsamåla
Gagnekulla
Bergtorp
Tving
Sandslätten
28
11
Frä. Viö
Offamåla
Spjutsbygd
Lillö
g
vä
3
Karsbo
Ulvasjömåla
Viggasj.
Allsjön
as
en
BrandSkytt
evägenstn
7
Vattentorn
kv
Högalund
en
erg 2
esb sv
Ba
Måstad
Padderyd
Ulvasjön
Norrsjön
Rävakärr
Karlsnäsgården
Strömsberg
Bottnansmåla
Skärsjön
Hornen
Idehult
Tvingelshed
Em m
en
Ha gv
g en
Sännen
Möljeryd
Ryd
Kroksjön
Grisbäck
n
ro
lsk
122
Mållsjön
Rotavik
Brändabo
Fröbbestorp
Malmsjön
r
Ka
tl
Nabben
Flymen
Övre Viö
80
Rö
ån
Yasjön
Järnsida
Fjärdsjömåla
Mästaremåla
Hallsjön
Hörnen
3
Gåsabo
Figgamåla
äg
n
ige
Bollasjö
JOHANNESBERG
t
Hags
Slätafly
Labyrint
Allaboda
Älten
E22
öl
ag
Måstadtorp
Alnaryd
r
äv
ll N
Ti
Skärgöl
Gate
udde
Loc
än
as 1
H
kä 0
vä am
rs
ge nvä
n
3
g
en
Björkenäs
Kroksjön
miv
Br
25
11
Sp
Mästermåla
Kvarnagården
Skäravattnet
Ke
v
St Alljungen
Gröngölen
Gröngölsmåla
Kärrabo
Vetlycke
en
1
1
18
es
Bleki nge leden Kopparemåla
Skep p 21
10
ar
Alljungen
Nävragöl
dväg
sv
n
tige
Fiskehamn
v
10
Vatte nverks
n
Vekaväge
22
SnBer
ick til
Östregårdsvägen
V Stensjö
Stensjön
Ärlaskär
100
28
San dh amnsväge31n
Torhamns
skola
Församl.hem
14
a-
bb
na
30
Göl-
Torhamns- 43
gården
61
sv
20
vägen
Loppetorp
200
C
Torhamn
SANDHAMN
Vattenverk
52
30
Yasjön
Sörsjön
Långasjön
Lindet
Dynekärr
Juanslycke
300 m
Winge
26
st
tte
Bredasjö
Bergkvara
0
y
Sk
Hjortsjön
Gettnabo
Oxlehall
Hallasjön
Solv
gen
42
avä
Udd
Granemåla
Långemåla
Nävrasjön
Staffansbygd
väg
igs v
Gubbagölen
Torhamns
kyrka
0
Mos
sväg
Mod
rv
50
Gnetteryd
St Skälen
2
Sloalycke
Bränderås
2
17
L Skälen
Enebacken
San
13
1
100
Till Kristianopel
B
Tvä
1
Gökalund
Tjärekulla
Hulekvill
Hjortseryd
Hults
Ragnabo
Strömsberg
St Hyltan
Bjurabygget
Guttamåla
2
Kulebo
Kroksjön
Södra
Majör
Påboda
Torsås
jöv
äg
en
200
2
Bakareboda
St Åsjön
Ste
rn
s
n
äge
Boasjö
Älten
Skillingsmåla
Ilingetorp
Bällstorp
Stenbäck
J äm
15
Majv
d
le
gs
Bergsmåla
Ängsjön
Gunnilkroka
Trankvill
Bidalite
Fagerhyltan
27
10
ri n
Bredasjön
Minnessten
över Dacke
Ledja
Sillhövden
Blomv
and
Holmsjö
3
Bråten
Öknanabben
7
Granitv28
Påbonäs
Må ns väg
Till Idrottsplatsen
PERSBORG
61
s
Leryd
Kvilla
Råbäcksmåla
Husgöl
ägen
Kroksjön
Byasjön
Djursvik
nkt
300 m
L
ERIKSBERG
17
v
130
Gullaboås
RÖDEBYHOLM
Törnholmen
väg
an
St Blanken
Bredasj.
Långasjö
Kroka
Bruatorp
Granitst
Ekaryd
sn
ab
Gunnarstorp
Söderåkra
Skörebo
Hästmahult
Ljusterhövden
Yasjön
Övraby
av
12
S:t Måns
källa
Fulvik
Bodhyltan
28
an
Kolshult
Fors
ns
B ohli23
K
rö
så n
Rödebyv
Göljahult
1
1
rå- s v
al Gberg
id
s
Gullabo
Kyrkebo
Eringsboda
Mjuasjön
Sil
ASa
Gustavsberg
KESTORP
ägen
lsv
da
na
ug
Gullabo
Kroksmåla
Skruvemåla
Sävsjön
Pålsmåla
Glasholm
Petamåla
Åbyholm
Spetsamåla
Fastlycke
C
Getabergsv
hall
Till Jämjö
v
Fur
Agnsjön
Rödeby
l etorp
Degerhyltan
sjön
B
lS
Til
Glosebo
Transjön
Gäddegöl
Skumpamåla
Åsjön
A
Halltorp
E22
Torhult
Parismåla
Broddamåla
Paraklen
Karlshult
Gnö
Paddegölen
Bro
mv
äg
e
Bockabo
122
Stensjön
G
Värnaby
Lyckhult
Gajemåla
Saleboda
Buskahult
F
Troxhult
Väster-
Älmtamåla
Älten
E
Krukö
Båldön
Strömby
Karsjö
Hög
n
Nättra b yå
Getråsen
D
Dackes
grotta
Nätterhövden
Namnerum
Hult
Till Kal mar
Sidlången
Ulvsmåla
Östersjön
C
Guttamåla
Till
K
Till Emma o sta
b oda
BSkepen
Ulvasjön
Översikt
1
Eremitmåla
Lyckebyån
Skärsnäs
Kinnen
Flatsjön
åla
emö
A
Piggsmåla
27
Muggetorp
TiTill
ll R
Vä äv Yxnanäs
xj
1
Kindbäcksmåla
Yasjön
1
Se n
15
väg
g
ån
Ti
ll L
yc
ke
åb
or
eby
Lyckeåborgsväge
n
15
Regn-
bågsg
1
28
ge
n
gatan
Frost19
Tromb-
gatan
1
28
Lyc
k
1
gatan
1
29
60
gatan
Dim1
ns
ul
ger
ge
r u msv
äg
en
um
svä
gen
H
Au
Au
st
ra
Ö
vägen
rf attare-
2
44
Fö
n
by å
cke
Ly
vä
Åslättsv
Åly
c
7
34
me
um
4
årds
v
1
1
Solg
en
42
1
12
1
28
a nj
vä
g
20
17
3
lsv
ä
Knösö
v
Gärdesv11
v
rp
s
to
Krono
ga
en
äg
äge
n
C arl e mansvägen
Fäjö
v
ösöv
20
ge n
Mellanv
Köpingevä
Karlstorpsv
Lyckåstrandv
en
3
ge n
Köping
ev ä
Gillevä
gen
lväg
en
em
kev
svä
äge 19
n
gen
28
vä 15
ge
n
rgs
äg
Kn
25
idh
13-17
F
2
1
ck
åv
ä
13
ör
Höga
be
v
m an s v
Syrén
Augeru m s v
Köp
m
gr .-
n
ge
vä
Ku
1
ns v
A xel W 5
Andersso
tts
11
Slo
Ly
sv
ra
ba
-
G
19
g
sv
ze
lle
Ka rit
v äg
en
Bengtsaviken
Fäjö
ed
rsm
Te
n
n nvä
ge
ts
v
13
ärs
nsk
stig
en
ling
Ste
a
1
Knösö
v
Ö Ba
Mjölkbergaviken
en
cken
na
nä
sba
B acken
Ö Back
en26
ÖB
ö
an
ra
ack
tav
äge
n
Fäjö Norr
Ki
a
Norr
g
v
Frankes
8
Fäjö Östra
st
Toras
Knösö
sund
väg
9
6
Näsmarken
Verkö
Säljö
Kn
ös
n
VERKÖ
INDUSTRIOMRÅDE
mb
väge
n
bv ä g e n
Ve
rk
öv
ä
öväg
e
Stumholms-
äg
en
Knösö
naturreservat
Torpviken
Ro
10
e
Karlskr
ona Sjö
Barfotaholmar
Solviken
taxi
Långa Lisa
Stumholmen
21
Bastion
Kungshall
Bångs
plan
Knösöudden
Östra fjärden
Koholmen
Stora
Kruthuset
28
ta n
Grims
kula
Grimskulaviken
1
s g5a
2
öv
Rom
ge
n
Verk
Knösö Ud
d
mn g
d
18
Solr osv äge
n
2
ck
gen
evä
Vid
n
Back
en
20
E kviks
1
yt-
äv
-
j
Fä
Näsudden
Slup & MarinBarkass-museum
skjulet
sun
1
33
as s o ns v
n
55
holm
sv äge
gen
En
nf
eld
22
16
sv
runn
19
Aleb
2
Vik
t om
n
ge
vä
ds
ba
Kalsören
Kommunförvaltn.
Bilmuseum/
Porslinsmuseum
Ö Ha
Fr
ali
D
1
74
61
en
run
ns
vä
g
Aleb
33
13
2
ks
s
ho m
1
Pe
1
ge
35
25
svä
g
gård
teka
Apo
38
2
Herr
revä
en
äge
n
2
Häs
tö
berg
sv -
Aleb
runn
sv
H
eden
t erl
Ös
en
äg
Sa
lts
v ägen
ttsväge
n
Lasare
Friskv
lts
jö
Sa
Färjeläge
Polenfärja
Stena Line
Verköhamnen
Bark et
ass
g
Guldsmedsgr
Bredgatan
ron
16
11
Hästkv.g
Drottning-
Båtsmansgr
Brunnsgr
Blixt-
gs
Dra p
20
Gu
eb
Ve
d
äg
en
av
en
rle
d
Ös
te
L a llersteds gata
Ör
tv
en
r na 3
väg
24
13
yg
ev
äg
e
n
ata
35
Verk sta dsg
äg en
3
Ska15
nsv
n
aväge
Sunn
Er
li de
gen
rr vä
Eko
n
54
44
38
23
je g
ed
Sm
S
hr T
1
Gullbern
aväg
en
rsväge
n
Torsko
31
en
v äg
rna
llbe
Gu
n
sväge
smark
Kung
2
Gu
llbe
Gulla berg sv
v äg
23
Odalv
2
i k Da lb
h erg
sg
14 a ta n
n
Rostav
Sk
Frejav
2
ér
113
Humle g
2
69
61
gatan
Ö Pett. gr
39
Urm.gr
31
N Smedjegatan
19
13
1
Ån
g
Sun
15
Ostermansg
T Christoffersg
11
Arvid Nilssonsg
53
Landbron
N Kungsg
25
Landbrog
Rådhusg
29
Konstapelsg
atan
13
Finnagr
18
Arklimäs-
le
13
Österg
Österle
den
59
Blekingeg
34
tareg
32
Skeppareg
25
31
85
2
11
Björk
vä
Gu
16
4
21
gen
39
5
sm
ar
Kun
g
rk h
Bjö
v
gs
Än
46
gm.g
Jun
41
27
15
21
an
Landsv
ägsgat
11
Långg
jen
rek
a
ästa
gm
Bor
32
a
Brygg
Sot.gr
27
Styrmansg
14
Styrmansg
14
34
Gr
Gr
Fäjö
tra
s
Vä
11
Fläskholmen
Östra
Kruthuset
Kungsb
.g
im
M
28
E
19
12
eg
Mu
rar
2
navä
gen
26
Vikin
ga
g
en
Skonertg
29
26
Djäknatomten
Basareholmen
11
Fågelskyddsområde
Karlskr
ona Sjöt
axi
Timmermansga t a n
Säljö
udde
Smörasken
k
afi
gå
rd
en
C
h
D
,P
Gd
är
ynia
rjan
Sk
E
Till
st r
ård
ärg
ra
öfä
Sk
B
Söderstjärna
st
F
G
H
Västraskär
Äggaskär
Fågelskyddsområde
I
J
Sturkö
Ti
12
Skallholmen
Lindholmen
Repslagarebanan
ll Ö
Senoren
10
12
Tvägölja
Gamla Varvet
ole
n
Galjonslunden
Bastion Havfrun
Asp
6
Korvettg
Fregattg
Båtvarv
Norr a
Sund
öms
kaj
Bergudden
ck
en
Fäjö
Fäjö
Gal érg
rid
Ängholmen
Kinnekulle
sv
m
Kilstr
Sig
st
Verköskolan
Högbo
ä
Knipehall
trö
und
nna
30
rN
Ko
nstn il s so ns v29
är sv
ägen
llregn
Stålv
ägen
gen
Stora vä
Aspv
Oxelv
v
sv
23
Lind
ron
v
Pä
ul
tro
nv
15
Kru
tv
Tr
as
Slägg
vä
Lovis
av
ks
8 vä
Sm
r sv
rs
Vinbä
60
a g avägen
20
6
Valhallav
13
et
sund
Kålö
Lagmansgata
ndet
Pålsu
32
gen
ndv
ä
öv
Ring 104
n
Stra
7
ge
18
Torpaviken
an
Ha
Adonisvägen
G5 H5
af Håkanssons väg
J2
Afvelsgärdevägen
I3 J3
Aklejavägen
G5 H5
Akutvägen
E7
Alamedan
C11 D11
Alebrunnsvägen
F7 F8
Allévägen
C1 D1
Almögatan
A10
Alvägen
G2
Amiralitetsgatan
B11 C11
Annebovägen
E6
Apotekarevägen
G7
Arenavägen
E1
Argongatan
D9
Arkitektgatan
C7 C8
Arklimästaregatan
C11
Arnögatan
C7
Arvid Nilssonsgatan C9 C10
Aspvägen
G2
Astervägen
G5
Augerumsvägen
I4 J2 J3
August Palmgrens väg
H3
Axel W Anderssons väg
I4
Axelas väg
J6
Backabovägen
F3 F4 G4
Backsippevägen
H6
Backvägen
K5
Bagaregatan
C9
Baldersvägen
D6
Banvägen
J4
Barkassgatan
D10
Barktorget
C9
Bastionsgatan
D11
Bengt Nordenbergs väg I3 J3
Bengtsavägen
J6
Bergsgatan
D7
Bildebovägen
J5
Björkhagavägen
F5
Björkholmskajen
B10
Björkholmsplan
B10
Björkvägen
G2
Björnbärsvägen
F4
Blekingegatan
C9 C10
Blixtgatan
I1
Blockhusvägen
F7
Blåbärsvägen
F4
Blågullsvägen
G6
Blåklintsvägen
H3 I3
Blåmesvägen
F4
Blåportsbacken
D8
Blåportsgatan
C8 D8
Bofinksvägen
F4
Bokavägen
I6
Bokvägen
F6
Bollögatan
A9
Bondegatan
D7
Borgmästaregatan C10 C11
Borgmästarekajen
C9 C10
Bradeklintsvägen
J5
Brantahallsvägen
F8
Bredgatan
D10
Brittabergsvägen
C9
Brovallavägen
J5
Brovägen
E8 E9
Brunnsgränd
C11
Bryggaregatan
C10
Bryggvägen
G7
Brändaholmsvägen
A9
Bubbetorpsvägen
G1
Byggmästargatan
C7
Båtsmansgränd
C11
Bååths gränd
C10
Bärvägen
G5 G6
Bättringsvägen
D7 E7
Carlandravägen
J3 J4
Carlemansvägen
J5 J6
Cedergrensvägen
I4 I5
Chapmansgatan
B10
Chapmansplan
B10
Coldinuvägen
G7
Cronas väg
J2
Dalievägen
H3 H4
Dimgatan
J1
Dockegatan
B10
Domarevägen
D8
Dragspelsgatan
I1 I2
Dragsövägen
A9
Drottninggatan
D10 D11
Ebbeltofts väg
H8
Eddavägen
E4 F4
Egilsgatan
C8
Egnahemsvägen
J4 K4
Ehrensvärdsgatan
B10
Ekebergsvägen
J4 J5
Ekebovägen
E5 F5
Ekedalsvägen
J5
Ekholmsstranden
B10
Eklidsvägen
E4
Ekorrvägen
D7 D8
Isvägen
A10
Ivögatan
A10
Jungmansgatan
D7
Järavägen
H4
Järnvägstorget
C10
Kaliumvägen
H1
Kalle Fritzes väg
J6 J7
Kapellgatan
B8 C8
Kaptensgatan
D7
Karl Jakobs väg
J6 K6
Karlstorpsvägen
J5 K5
Kastanjevägen
J5
Kilströmskajen
B10
Kinnvägen
K7 K8
Klimatgatan
J1
Klorgatan
D9
Knaplabacken
G2
Knösö Udde
K10
Knösövägen
J5 J6 J8
Kofferdivägen
F8
Kolonivägen
G5 G6 H5
Konstapelsgatan
C11
Konstnärsvägen
I3
Kornettgatan
I2
Kornvägen
K4 K5
Korpralsgatan
D7
Korvettgatan
B10
Krister Hornsgatan
B10
Kronobergsgatan
D7
Kronotorpsvägen
J4 J5
Krusbärsvägen
F3 F4
Krutholmskajen
B9 C9
Krutviksvägen
E7
Kulinggatan
J1
Kummelvägen
K4
Kungsbrogatan
D11
Kungsbron
D11
Kungsmarksplan
F5
Kungsmarksvägen
F5 G5
Kungsplan
C10
Kurabacksvägen
I4
Kyrkogatan
D10
Källevägen
I4
Kärleksstigen
D9 E9
Köpingevägen
J5
Köpmansgränd
I4
Körsbärsvägen
G3
Lagmansgatan
C7 C8
Lallersteds gata
G5
Landbrogatan
C10
Landbron
C10
Landsvägsgatan
C8 C9
Lasarettsvägen
E7
Lastbrovägen
E8
Lekattsvägen
F7
Lemchens väg
C7
Lindesnäsvägen
E6
Lindvägen
G2
Lingonvägen
F3
Ljungskärsvägen
C9
Ljungvägen
A6
Lovisavägen
F4
Lumavägen
H2 H3
Lyckebyvägen
F4 G3 H3
Lyckeåborgsvägen
K1
Lyckåstrandvägen
J4
Lyckåvägen
I5 J4 J5
Långgatan
C9
Långöbadsvägen
C7 C8
Långövägen
C9
Lärkvägen
F4
Löparevägen
D6
Lövsångarvägen
F4
Lövängsvägen
K4
Mandolingatan
I1 I2
Mariebergsvägen
F6
Mejeristvägen
E4 F4
Mellanvägen
D1 J5
Mimersgatan
C8
Minervavägen
D7
Mossvägen
E4
Muraregatan
C9
Musikgatan
H2 I2
Målaregatan
B10
Mäster Roberts väg
F8
Mölletorpsvägen
K1
Neongatan
D9
Nickelvägen
H1
Nilsbovägen
K6 L7
Nissens väg
H8
Noblings väg
H8
Nordenskjöldsgatan
B10
Norra Backen
H8
Norra Bellevuevägen
J4
Norra Kinnvägen
K7
Norra Kullevägen
I4 J4
Norra Kungsgatan
C10
Norra Långöbron
C8
Norra Möllebacksgränd C10
Norra Skepparegränd B11 C11
Norra Smedjegatan
C10
Norrskensgatan
J1
Stora vägen
G2
Stortorget
C10
Storängsvägen
F8
Strandvägen
A9 I5 J5
Studentgatan
D6
Styrmansgatan
B10 B11
Stålvägen
H2 I1
Stärkelsevägen
J4
Sunevägen
J5
Sunnadalsvägen
F5
Sunnavägen
C8 D7 E5
Swahns väg
E8 F8
Sven Edvin Saljes väg
I3 J3
Syrénvägen
I4 J4
Sågvägen
F8
Södra backen
H8 H9
Södra Bellevuevägen
J4
Södra Kullevägen
J4
Södra Långöbron
C9
Södra Skepparegränd B11 C11
Södra Smedjegatan C10 C11
Södra Strandgatan
C8
Sökvägen
C7
Sörmans väg
J4
Tallvägen
D6
Tegnérliden
D7
Tennvägen
H1
Tersmedens väg
G7
Thore ChristoffersgatanC9 C10
Timmermansgatan
C11
Tingsvägen
J4
Titanvägen
H1
Tjurkövägen
A10
Tomtevägen
J2
Toras väg
H9 I9
Torskorsvägen
G3
Torsvägen
H2
Trastvägen
F4
Trollvägen
J1
Trombgatan
J1
Tromtögatan
A9
Trossögatan
A10 B10
Tryckerivägen
G5
Trädgårdsmästarevägen
E6
Trädgårdsvägen
J5
Träningsvägen
E1
Tullgatan
C8
Tussilagovägen
H4 I4
Tyfongatan
I1 J1
Uranvägen
H2
Urmakaregränd
C10
Utridarevägen
D7 D8
Utövägen
A10
Wachtmeistergatan
B10
Vaktvägen
D1
Valfridas väg
J6
Valhallavägen
D7
Valkyriavägen
D6
Vallgatan
C11
Vallmovägen
H4 I4
Vanadisgatan
C7
Varvsgatan
C11
Vasagatan
D7
Vattenvägen
D1
Vattugatan
C8 C9
Vedeby gata
H2 H3 H4
Verkstadsgatan
G4
Verkövägen
G10 H5 I6
Vetevägen
K5
Videvägen
H4
Vikingagatan
B8 C8
Viktomtavägen
H9
Viktoriagatan
B10
Vikvägen
E5
Vinbärsvägen
F3 F4
Violvägen
H4 I4
Vitsippestigen
D8 E8
Vittrutvägen
I7
Wrangelsgatan
B10
Vårdskolevägen
E6 E7
Vädergatan
J1
Västra Kvarngatan
C8 C9
Västra Köpmansgatan
C10
Västra Marksgatan
D7
Västra Prinsgatan
C11
Västra Skärfva Byväg
A2
Västra Vittusgatan
C10
Västragärdesvägen
J1
Ymervägen
D6
Ålyckevägen
J4
Ångslupsvägen
F8 F9
Åslättsvägen
K4
Ängholmsstrand
I8
Ängholmsvägen
I8
Ängsvägen
E6
Äppelvägen
G3
Ölandsgatan
C10 D10
Örtvägen
G5 G6
Östergatan
C9
Österleden
C9 E7 H1
Östra AugerumsvägenK2 K3 L3
Östra Backen
I8
Bellmans väg
C1
Benabacken
B2
Bergsvägen
B2
Blåsippevägen
B1
Bofinksvägen
A3
Bokskogsvägen
B1
Bruksvägen
B1 B2
Doppingstigen
B3
Ejderstigen
B3
Ekebacksvägen
B1
Enevägen
B3
Entitevägen
B4
Fasanstigen
B3
Finkvägen
B2
Fredriksdalsvägen
A2
Fridhällsvägen
B2
Gamla Dalbyvägen
B1 B2
Gamla Landsvägen B1 C1 D1
Genvägen
A3
Granitvägen
B3
Gårdsvägen
A4
Gärdesvägen
A3 B2 B3
Hallengrensvägen
A2 B2
Havgårdsvägen
B2
Havsvägen
D4
Hejans väg
A3
Herrgårdsvägen
C3
Hörnebergsvägen
A3 B3
Idegransvägen
D4
Idrottsvägen
A1 A2
Kakelugnsmakarens väg
A4
Klockarevägen
B2
Koltrastvägen
A3
Kråkvägen
B2
Kylvägen
B1 C1
Kyrkvägen
B2 B3
Lilla Ringvägen
A2
Lindvalls väg
B2 B3
Ljungvägen
D4
Lärkvägen
A3 A4
Mellanvägen
B1
Mjövikstrandsvägen
A4
Mjöviksvägen
A3 B2 B3
Murvägen
A2
Måsvägen
A4
Norra vägen
B1
Nylundsvägen
A3 B3
Orredalsvägen
B4
Parkvägen
A3
Reséns väg
A4 B4
Ringvägen
A2
Roslundavägen
A3 B3
Salterivägen
D4
Sieslättsvägen
A3 A4
Sjuhallavägen
C3 C4
Skatvägen
B2
Skogslundsvägen
C1
Skogsvägen
A2
Skolvägen
A2
Solstigen
C3 C4
Stationsvägen
A1
Stenhuggarevägen
A3
Strandvägen
C3
Sveavägen
C1
Sventorpsvägen
C3
Sågvägen
C1
Södra Parkvägen
A3
Södra vägen
B1 B2
Tallvägen
A3
Tegelvägen
B2
Trädgårdsvägen
A1
Tärnstigen
B3
Uvvägen
B2
Vargungevägen
A2
Västra vägen
B1
Åslättsvägen
B3
Åvägen
B1 B2 B3
Ängsvägen
A4
Örnvägen
B2
Östra vägen
B1
Ekviksvägen
F8
Ekvägen
G2
Elers väg
J2
Enholmsvägen
G7
Erik Dahlbergsgatan
D6 D7
Fabian Månssons väg
I3 J3
Fagottgatan
I2
Ferbers väg
L1 L2
Finnagränd
C11
Fiskaregatan
B10
Fisktorget
B10
Fogdevägen
D8
Fortifikationsgatan C10 D10
Framgångsvägen
E1
Frankes väg
G9 H8
Fregattgatan
B10
Frejavägen
D6
Fridhemsvägen
J4
Friskvägen
E7
Friströms väg
J6
Frostgatan
J1
Fruktvägen
G6
Fryshusvägen
A10
Furuvägen
G2
Fäjö Norra
L8
Fäjö Västra
L8
Fäjö Östra
L8
Fäjövägen
L5 L7 L8
Författarevägen
J2 J3
Galérgatan
B10
Gamla Brovägen
I5 J5
Gamla Infartsvägen
E6
Gamla Knösövägen
J6
Gamla Källvägen
G7
Gamla Landsvägen
A2
Gamla Riksvägen
J5
Gamla SkeppsbrogatanC10 D10
Gamla Slottsvägen
I5
Gasverksgatan
B10
Gefionvägen
D6
Gillevägen
J5
Gjuterivägen
I5
Granhällsvägen
J4 K4
Graveleys väg
F7
Grenadjärsgatan
C7 D7
Grytstigen
H9
Gråtrutvägen
I7
Grävlingstigen
H9
Grönsiskevägen
F4
Guldsmedsgränd
D10
Gullabergsvägen
F5
Gullbernavägen
F6 G3 H2
Gullregnsvägen
G2
Gunnar Nilssons väg
I3
Gunnar Torhamns väg
I3 J3
Gyllenstjärnas väg
D8
Gärdesvägen
K5
Gästgivarvägen
I4
Haglövägen
A9 A10
Hagtornsvägen
G2
Hallonvägen
G4
Hallstigen
F8
Hananäsbacken
I8
Hananäsvägen
I8
Hantverkaregatan
B10 C10
Harry Martinssons väg I2 J2
Hasselvägen
J5 K5
Hasslövägen
A10
Havrevägen
K4
Havstrutvägen
I7
Havsvägen
A6 B6
Heimdalsvägen
D6 D7
Heliumgatan
D9
Hellstensvägen
F8
Henrik Trollesgatan
B10
Herrgårdsvägen
F7 G7
Hillerödsvägen
E4 F4
Himarkavägen
G7
Hisings väg
F8
Holmgatan
C9
Hortenvägen
E4
Huldrans väg
J1 J2
Hultvägen
G5
Humlegatan
D6 D7
Hälsovägen
E7
Häradsvägen
J6
Hästkvarnsgatan
D11
Hästöbergsvägen
F7
Hästövägen
E8 F8
Högabergsgatan
C10
Högabergsvägen
J4
Högaholmsvägen
C9
Höganloftsvägen
J5
Höjdvägen
F8
Idegransvägen
A6
Idrottsvägen
D6
Idunavägen
D6 D7
Iglasjövägen
L1
Industrivägen
G4
Ingenjörsgatan
C8
Intagsvägen
F4
Nya Skeppsbrogatan
C10
Nya Slottsvägen
E2
Nyhemsvägen
F6
Näckens väg
J2
Näktergalsvägen
E6 E7 J5
Odalvägen
F6
Odengatan
D6
Odlingsvägen
G6
Ordensgatan
C8
Orkestergatan
H2 I2
Oscar Nordströms väg
G10
Oskarsvärnsvägen
F7
Ostermansgatan
C9 C10
Oxelvägen
G2
Palanders väg
F2
Palettvägen
I1
Pantarholmskajen
C8 C9
Parcellvägen
G7
Parkgatan
C10
Pehr Thomassons väg
I2 I3
Per Hasselbergs väg
I2 J2
Petter Dalsvägen
K5
Plommonvägen
G3
Polhemsgatan
C8
Prästmarksvägen
J6
Psilanderhielms väg
H8
Pukesgatan
B10
Päronvägen
G3
Ragnar Jändels väg
I2
Ramsövägen
A9 A10
Rapsvägen
K5
Regnbågsgatan
J1
Riksvägen
I4 J5 K5
Ringvägen
D6
Ringövägen
I6 I7 J5
Rombvägen
G10 H10
Ronnebygatan
C10
Ronnebyvägen
D2 E4
Roparebergsvägen
G7
Rosenborgsvägen
F6
Rosenfeldts väg
H8
Rosenholmsvägen
F3
Rosenvägen
H2
Rostavägen
D6 D7
Rosvägen
D1
Rådhusgatan
C10
Rådmansgatan
C8
Rågvägen
K5
Rödhakevägen
F4
Rökerivägen
A10
Rönnvägen
J5 K5
Sagavägen
D6
Salterivägen
A6
Saltsjöbadsvägen
E8 E9
Saltö torg
A10 B10
Saltövägen
A9 A10
Salutvägen
G7
Seglarevägen
A9
Sigrid Petterssons väg G9 H9
Silkesvägen
K5
Silletorpsvägen
D1
Silvervägen
H1 I1
Sjuhallavägen
A6
Sjömansgatan
B11 C11
Sjötorp
L6
Sjötorpsvägen
K4
Skanstorget
G6
Skansvägen
G7
Skepparegatan
C11
Skeppsbrokajen
C9
Skeppsbrotorget
D10
Skeppsgossegatan
B10
Skjutbanevägen
E1 F1
Skogsvägen
D1 D8
Skolgatan
C8
Skomakaregatan
B10
Skonertgatan
B10
Skyttevägen
D6 E6
Skördevägen
K4 K5
Slottsvägen
I5
Släggvägen
G4
Släntgatan
B9 C9
Smedjebacken
L4
Smedtorpsvägen
D2
Smultronvägen
G3
Snapphanevägen
D7
Snickaregatan
C8
Solgårdsvägen
K5
Solrosvägen
I4
Solskensgatan
J1
Solängsvägen
J5
Sommarvägen
D1
Sotaregränd
C10
Spandelstorpsvägen
I1 I2
Sparrensgatan
C11
Spelmansgatan
H2
Spårgatan
C10
Stationsvägen
I4
Stenbergs gränd
C10
Stenskärsvägen
H9
Stora Möllebacksgränd
C10
Östra Hamngatan
D10
Östra Häradsvägen
L5
Östra Kvarngatan
C9
Östra Köpmansgatan C10 D10
Östra Petterssons gränd C10
Östra Prinsgatan
C11 D11
Östra Skärfva Byväg
A2
Östra Strandgatan
C8
Östra Torpvägen
K5
Östra Vittusgatan
C10
Östravästravägen
E2
Gamla Johannesbergsvägen A3
Getabergsvägen
B1 C1
Granitstigen
B1 B2
Granitvägen
B2
Gråbergs väg
C1
Gärdesvägen
B4
Hagstigen
A3
Hagtornsvägen
B3
Hagvägen
A3
Hallvägen
C4
Hasselvägen
B3
Hjortvägen
C3
Hults väg
B2
Häggvägen
B3
Högalidsvägen
B1 C1
Högalundsvägen
C3
Hökvägen
C3
Jodvägen
A2
Johannesbergsvägen
A3 B3
Karl Olsavägen
C4
Karlskronavägen
A3
Kassabrovägen
B4
Kemivägen
A2
Kestorpsvägen
B1 B2
Kiselvägen
A2
Kvarnforsavägen
C4
Kvarnvägen
B3
Källebergsvägen
B4
Källvägen
B4
Ladusvalevägen
C4
Lindvägen
B3
Lugnadalsvägen
B1 C1
Lärkvägen
B3 C3
Majvägen
B1 B2
Modigs väg
B2
Mossvägen
B2
Mostigen
B3
Movägen
B3
Mörtövägen
B4 C4
Nyhemsvägen
C4
Näktergalsvägen
B3 C3
Orrvägen
C3
Parkvägen
B4 C4
Ringvägen
B4 C4
Rosenvägen
B3 B4
Rödebyvägen
B1 B3
Sandvägen
B2
Selénvägen
A2
Skogsstigen
B3
Skogsvägen
B2 B3
Skyttestigen
B2
Skyttevägen
B2
Stationsvägen
B3 C3 C4
Sterns väg
C1
Svanvägen
B3
Syrénvägen
B3
Tallstigen
B2
Tallvägen
B3
Thunells väg
B4 C4
Tjädervägen
C3
Trastvägen
C3 C4
Tättingvägen
C4
Winges väg
B2
Åkervägen
B3
Åstigen
B3
Åvägen
B3 B4
Älgvägen
C3
Ängsvägen
C4
Rödeby
Alvägen
Backstigen
Backsvalevägen
Backvägen
Björkvägen
Blomvägen
Bofinksvägen
Bohlins väg
Bokvägen
Bromvägen
Brunnsvägen
Bäckstigen
Dalstigen
Dalvägen
Ekegårdsvägen
Ekvägen
Emmas väg
Fasanvägen
Fosforvägen
B4 C4
A3
C4
A3
B3
B1 B2
B3 C3
B2
B3
A2
B3
A2 A3 B2
A3
A3
B4 C4
B3
A3
B4 C3
A2
Sjötorp
ds
ägen
Nilsbovä
ge
n
Karlskrona
F
vä
Riddardalen
or
Saltö
s
6
ä
bs v
Fä j ö
n
äg
ak o
vägen
ge
as v
lJ
Norra Kinn
an
n
1
at
5
vägen
ösö
2
elas väg
Ax
vä 1
ge 3
n
en
Kn
-
67
Nis
se
ns
e No
v
bl.
v
v
en
väg
äs
l
ÖH
äg
28
Ka
r
en
väg
en
Knösöväg
2
H
Ro s
Ö
ss
dsv
ära
Hä ra
dsv
32
Ve
sv
Psilanderhi.
n
lm
ho21
18
rN
en
1
f
d
v
rkö
Ebbeltofts v
ca
Ut öv
r ad s v ä ge n
V al
an
n
n
Än 1
g-
sstr
e
äg
ke
vä
Solgårdsväg e
jö
1
Hä
13
12
gen
Verkö
gård
Lyckebyfjärden
Ängh
olm
S ba
ö
v
tra
22
gen
tvä
ru
st 1
Ringö vä
Sjöhavet
v äg
Alm
ck
16
Ös
en
Norrebackaviken
c
Ba
Norr a
Sjöbacken
Os
öv
äg
gen
Jäm
Lösens
kyrka
1
Gråtrutv
Gubben
1
10
Ut
Ba
20
v
nn
Rågvägen
g
Rik s vä
lsvä
ö
R
Karlstorpsvä
g en
6
Tal lv ä ge n
n
sv29
äg
e
Ha
v
Fa14
pla
ba
Kn
a
äg
L
39
11
1
5
61
17
n
16
57
n
Kaliumvägen
1
Tennvä
ge
Are
na
vä
ge
n
Östravästr
avä
ge n
Skogslundsv
Stora vä
gen
Vaktv
äg
en
väge
n
n
ge n
en
Allé
vä g
So
Centrumkarta
Skogsv
Karlskrona A10
Co
llie
stig
en
äge
n
s
Ri k
18
Sm
Barn edjebac 5
ke
ens
Gård n
och
1
14
Salutv
ns
sso
ter
H 1
ag
lö
1
P
vä
la
r Da
15
Ha ss e l
eriv
en
2
91
et te
n
en
Veteväg
1
91
t
Pe
Bollö-
Skördeväg
Östra
Torpskolan
1
Rapsväge
18
en
1
13
2
Till
1
Kornvägen
arksvägen
Pr ä stm
36
ri d
Hav
88
1
Kungsbrog
18
18
n
Havreväge
20
2
LänsNils residens
15
Holgersson 3
Kungsbron
staty
Rosenbom
Bastion
AmiralitetsAurora
kyrkan
Vallgatan
tra Torpv
Ös
Vittrutv
sv
rg 1
be
g
Coldi nu vä
sv
4
12
Ringöväg e n
Ring 96
öv
Såg v ä g en
Östersjöskolan
Sparresalen
Silkesv
1
1
Friström
sv
64
e-
ar
34
Graveley
19
H öj
Högvakten
Verkövägen
57
op
R
Länsman
17
2
Solängsv
gen
ansvä
46
Ringövägen
78
en
äg
ngsv
Fortifikationsg
Polhemsdockan
Vasaskjulet
A
Storä
parken
2
n
30
Brov äge
2
1
ge
24
m
Ga
en
RINGÖ
sv
en
Bryggv
ps v
Mjölnareholmen
Lusen
Högholmarna
vä
Bro gen
Amiralitets-
7
Själklippan
Tvillingskären
en
Loppan
väg
14
Varvs gatan
en
äg
20
Port
Västerudd
11
14
Gymnasium
atan
Ka
36
18
K
10
TROSSÖ
mansg
13
st
Ek ed al sv äge n
eväg
gtsa
Ringöviken
Mörtekläppen
1
33
S Skepp.gr
Älleskär
17
ole
sk
ralitetsg
Enholmen
n
Ba stio n
Ami-
25
N Skepp.gr
Sjömansg
Ölandsg
Konst- Sparrensg
19
Tyska mu.
20
kyrkan
6
Östra Prinsgatan
Rosenfeldt24 skolan
10
Alamedan
Västra Prinsgatan
Björkholmen
g. Träd t. v
mäs
20
5
g
gatan
46
2
Ringö
sjukhem
ta
Skeppsbrotorget
Ö Köp
Stenbergs gr
are
g
v
Spårg
gen
16
ös
1
11
LYCKEBY
Kn
Sun
Ben
Skans-
Viktomta
slu
1
5
Träd- 1
gårdsv
1
ngsväge
L övä
2
väg 4
4
Hantv 1843
erkare
34
e
v
Bildebo
N ä kt
Bra dekl.v
erHög
anlofts
v
Litorina
Folkhögskola
2-1
ät
10
Ronnebygatan 22 Länsstyrelsen
Konserthus1
teatern
RådStorhus
FredriksKyrkogatan 2-4
torget
kyrkan
äst
rgm
n
Bo
e-
Pestkyrkogård
Sp
40
20
Varv
8
ta
tig
3
11
68
n
äge
öv
Bo
Industrihamn
Skeppsbrokajen
Parkg
Konsthall
Blekinge
Museum
32
llv
nta
Brallsv
haH
al
lst
Ko4
ffer di
väge
3
n
n
öväge
Ri1n1g
ev
v
Himarka
Kalsholmen
18
sgr
Chapmans-Sko 37
ma
plan
kar
Bååths gr
36
eb
ac
k
5
Fisk-
Skepps torget
gosseg
ga
öll
n
atan
rksg
aje
ansg
Gasve
ergsg
ab 12
M
ra
re k
Skärgårdsbåtar
sommartrafik
-
hapm
Björkholmspl.
Docke
1
Ehrensvä
rdsg
C
Sto
Krister Hornsg
Henri
Trolles k
28
g
Wac
ht meist8
erg
Nordens 19
kjöldsg
24
3
23
Stakholmen
Båtmack/Marina
n
ata
mg
liu
g
tur
22
Borg m ästa
d
ida
Gu
2
Cyber
Zone
Hästen
g
en Pukesg
Isv
Rökeriv
SALTÖ
IND.OMRÅDE
2
g
are
öv
h.v
e
ar
Vi
nd
tra
Ekh olms s
Björkho
lmsWrangelsg kaje
n
Saltö
torg
Frys
5
36
Må
l
rk
10
Brandstation
Järnvägstorg et
g
ria
kto
k-
12
T ju
Ha
Hisings
äge
Broav
vall
svä 2
gen
v
gs
er 4
eb
1
torget
20
ä
GK
12
HÄSTÖ
1
Ly
en
38
r
mn
Ha
Ö 17
Fis
12
öv
41
v
ckå
vue
v
häll
Riksvägen
51
2
GULLBERNA
PARK
sipp
elle
Folkets
hus
C arlem
ck
SB
19
Ba
Sjukhem
Ti
Förs.hem
dv
yån Stran
keb
Lyc 9
Bryggareberget
Kä
t
Slo
Gam la
Riddaredalsviken
N 15
5
N Skeppsbrog G
ba Möll
cks eSk eppsbrog
gr
Kungs36
11
2
5
plan Ö 20
g V Vittus g
Vittus Öla2nd4 18
e
15
r
26
gata sg
n
2
V Köpm
2 Hoglands
ansg
Gymnasium
34
park
14
Hög
17
Lastbrov
tan
ga
Ekholmen
15
10
sö
g
3
os
Mäster
Rober ts v
tsv
Lyckå
slottsruin
-
Tr
17
tan
ga
tens
v
dv
jöba d s v
24
husv
Hästöskolan
Le
ka
tts
v
Hells
n
Swahns
v
ivä
Slottsbacken
n
ge
2
Bä
er
Lyckåvallen
15
g
Wämöskolan sippest
Vit
at
Argong an
Borgmästarefjärden
gen
tan
g
msövägen
Ra
16 en
g
vä
ltö
Sa
I vö
Saltöskolan
Öppet varje dag kl 10-18 hela sommaren • alltid gratis för barn • restaurang och kafé
tö
äg
e
g
He rr
gen
vä
årds
e
Block
Trafikplats
Krutviksvägen
He
tan
on
13
om
Tr
Bagareg
rga
Klo
Ljungskär
en
Vämöviken
Trafikplats
Blåportsgatan
1
öbr
30
21
gatan
3
Holmgatan
ång
Båtvarv
äge n
13
SALTÖ
ng
Tullparken
SL
s
ag
öv
Vämöparken
Vattentorn
Bark- Ö Kvarng
torget
PANTARHOLMEN
Brittabergsv
2
Lilla
Pantarholmen
äg
Judiska
kyrkogården
ga
on
holmsv
Ljungskärsv
en
äg
Brygga
gsv
ä
Ne
a-
Dragsöviken
Dr
Kolerakyrkogård
aj.
öv
Degelskär
Koloniområde
sv
20
ng
Brändaholm
Brändaholm
sö
g
Lå
areväg e n
g
Dr a
V Kvar
ttu
Hö
g
v
ds
år
rrg
Hembygdspark
Häst
en
väg
rts
ntg
th.k
v
Parcellv
o
åp
Ö
sv
Kyrkogård
Sko
Campus
Blå Port
g
vä
rn
s
Blekingesjukhuset
gen
ed
5
Gran
sv
ng
4
E22
1
12
Ek
Statio
Medborgarhus
34
Sjötorps
väg
en
n 14
en
nsväg1 C
Amiralen
nv
Ba
35
27
ktv
31
llev
42
Eg nahem
svägen
21
24
Kä
1
S
17
Salt
svägen
Rik
36
n
ge
rvä
6
gen
hemsv kelsevä
rid
tär
vägen
ka
Idegransv
ov
g
ila
1
Nor ra K S
n
st
23
y Bäck
lg
Tu
62
Sä
v
1
Her
Gästgivarv
de
Gi ll ev äge
gen
17
Vi
12
Lyckeby
skola
22
23
lsti
ov
15
So
llm
en
-5
Djurklinik
en
v
Va
äg
r
Företagspark
16
2,
Ca
äg
en
Fru
3
s
l
VÄMÖ
tvä
vik
Koloniområde
15
Ekebackens
naturreservat
Vedeb
äg
v
Blå gulls
0
A
um
kan
a
en
Aku
ut
Ös
tra
ev
en
1
yv
Vedebyskolan
v ägen
rv
äg
ers v
äg
öväg
v
ngs
Sunna
Akutväg
Bl
n
Str a
N Lång
bron ö-Tullgat
an
dg
Pantarh 18 ajen
olm s k
Slä
Kru
en
4
sg
gil
ndg
Segl
deg
1
Stra
Va
väg
S
n
dare
13
r
or
Ek
ll e nst j är n2
Blå
p o r ts
g
Kr
1
n
ge
ck
eb
olv
Jä
Verk
n
Ko
lon
väge
iAdonisväg
en
Ak
l eja vä
g en
Kommunarkiv
ägen
Koloniv
en
rs
öv
v
Tullskolan
9
njör s
llgata
Os
ka
Trafikplats
Oscarsvärn
200
100
rl a n6 -12
d ra vä g en
ter
Hult
Oskarsvärn
5
O
1
Inge
Kape
n gsv
1
ba
rdensg
Bättri
hanev
orts
t an
g
Gy
Blåp
a
ndg
Stra 23
re
U tr
32
g
ka
20
Segelsällskap
sg
ic
ol
Sk
Sn
gmVik.g
an 24
at
an
Bon
ä
a
Östr
22
La
gen
avä
all
12
arev g
ä
atan
17
DRAGSÖ
Högaholm
Polhems g
g
kt
14
Rådman2sg
lsovägen
Hä
lh
Va
I
Nä
la
kt e
rga
lsv
am
Vå
r
Blekinge d
Tekniska
Högskola
G
19
Gu n nar Torhamns v
300 m
ä
sv
m
sv
Gju
te
2
u
er
ug
lint
2
n
äge
rtsv
nfa
35
11
as
gn
2
GALGAMARKEN
Fogdev
Dom
Te
10
gatan
3
4
kv
g
Elleskär
sg
Kapten
i Snapp-
Vanad
is
LÅNGÖ
8
Arnög
n
gata
järs
1
nad
13
Korprals gatan
1
n
ge
Arnö
göbadsvägen
Lån
i te
Ark
n
Gre-
ens v
3
Byggm.g
Kålö
Lemch
Blekinge
Tekniska
Högskola
Bergsg
sa
vä
va
Danmark
n
12
Va
32
ge
15
atan
Företagspark
Campus
Gräsvik
er
Sö
7
sg
4
2
21
24
26 Mi n
Ramsö
V M ark
bergsg
7
Karlskrona D8
yriav
Studentg
Annebov
tts
Krono
en
1
1
8
21
Valk
BERGÅSA
12
en
sv
äg
yttev
Id
1
g
Au
vägen
d
le
åk
ss
GULLBERNA
Koloniområde
er
st
Ö
Gu
ro
38
väg
na
Idu
ng
de 7
O
1
1
er
Bl
15
17
g av
17
19
B aldersv
Sa
2
Ymerv
He
im
da
l
10
På land, på vatten - på riktigt!
en
äg
av
rn
e
llb
Vi
15
VEDEBY
Odli
äg en
20
Gefionv
Brygga
MARINMUSEUM
14
1
al
vägen
Jä ra
As
Griftegård
A fvelsgärdeväge n
15
66
Studentviken
1
Nä Till
ttra
by
9
iv
16
31
Tel 0455-569 00 | www.blekingetrafiken.se
Danmarksfjärden
u str
vägen
loni
Ko
Löparev
Idr ottsväge n
1
15
a kan
en
s
Nyhem
g en
Bo kvä
15
sv
or g
b
n
e
Ros 15
127
gen
Sunn
b ergsv12
1
en
vä
ri e
äg
sv
nä 11
n
ge
Danmarksfjärden
1
6
Karlskrona
idrottsplats
Rin 23
g-
Ma
LINDESNÄS
es
SJUHALLA
Stora
Andön
Lyn
ä
www.marinmuseum.se
Kungsmarksplan
en
uh 59
al
la
v
v
nd
ng
B Nordenbergs v
S ven Edvin Saljes v
v
Gaml a Bro
väg
Sj
Centrumkarta
Sunnadalsskolan
rb
Råbacken
22
Ly
11
Barnens
Lekland
MARIEBERG
Li
Lju
14
21
Amiralen
Kungsmarkskyrkan
Sunnadalsvägen
18
Luffa från ö till ö, färdas längs med Nättrabyån eller ta ett svalkande dopp
på Utlängan. Karlskrona skärgård erbjuder något för alla. Du reser från
Fisktorget och väljer mellan ett tjugotal bryggstopp. Vi syns i skärgården.
sgärdeväge
Afvel
n
Angöringen
Vedeby Center
KUNGSMARKEN
1
1
31
Ljungskär
F Månssons v
A. Palmgr ens v
Tryckeriv
113
VÄSTRA MARK
1
1
Su n n a
Badst
eb
Ek9
23
n
gata
15
ov
Vårviken
d
n
tra
n
ge
BJÖRKHAGA
Små Andöarna
5
y-
yv
eb
EKEBERG
Fe
1
1
en
Lorentsberg
ge
n
Augerums
kyrka
äg
Cronas v
rr y Martin ssons v
25
sv
Vi kväg
| Fax 042-6000 699
| www.infabab.se
Villa Vik
Ha
1
en
c
Ly
Lägerholmen
Elers v
1
gr
by
ke
1
1
v
n
Augerums
gård
Hembygdsgård
vue v
N B e lle
n
ge
vä
ist
af Håka
g na r Jändels v
15
Ra
17
1
n
ge
Tel 042-6000 600
Ta plats på soldäck.
n
4
1
ge
sv
n
er
ksBofin 19
Iglasjön
L
vä
n
nss o
ej
Lyckeb
v
ck
G
sis rönk
R ev
ha ödke
v
vägen
v
ar
M
rs
2
7
MARIEDAL
Servicehus
Ekliden
gatan
S Kullev
3
bä
en
äg
Ly
nd
11
rs
sjö
Augerums
gamla
herrgård
SPANDELSTORP
tan 41
rga
este
Ork
rs
e te
38 Ork
nv
1
gen
L ö så ng
v
Eklidsv
a
dr
P Ha
sselbergs v
ullev
3
e
äg
Gasverksgatan 9, 252 25 Helsingborg
Kö
rp
1
v
väge
Spandelstorpsskolan
54
Trafikplats
Karlskrona öst
1
ps
vä
28
ansSpelm 19
14
ge
2
32
sv
ll o
Ba24
ck
a
örnb ärsv b ov ägen
32
me
sv
äg
Lä30
en
n
rkv
3
20
äg
en
Hillerö
dsväg
en Mariedals3
kyrkan
Edda
gatan
VEDEBY
18
P
molomnv
lv
os
Ha
I
M
yv
eb
nn
Ro
Infab AB
Bj
sb
1
Blå b ärsv
Högholmen
ä
11
en
Korpanabben
11
4
v
Intagsvä
Blå
15
or
eto
Trollv
27
Äp
5
12
60
n
41
29
27
-
14
64
46-34
27
SKÖNSTAVIK
Skärfva
herrgård
E22
olm
svä
No rrskens
11
Möll
Igla
te
m
1
vä
2
K
ä
sv
To
enh
gen
Hortenv
äg
Art. nr: 300180-1304 SSC001
Tryck: Mediapoolprint, 2013
S
ma
16
Kulingg
n
ge
Ros
25
BACKABO
Mossen
© Infab AB 2013
[email protected]
Lu
tan
Näckens
v
n
ls t
nv
Backabo
Myrholmen
Denna besökskarta produceras av Infab på uppdrag av
Utveckling Karlskrona AB, som ansvarar för destinationsmarknadsföring genom varumärket Visit Karlskrona www.
visitkarlskrona.se
rgårdsvä
Tel 0455-783 30 | www.affarsverken.se
ge
n
tan
ttga
go
Korn
ett g atan
tt-
väge
nd e
o
in1g4
en
äg
pe
Militärt
fritidsläger
t o rpsväge n
CAFÉ OCH STUGOR
vä
14
Västragärdesvägen
Pale
1
Spa
3
Sven
Lantluft
rn
s
TORSKORS
väge
Boka ert boende på
www.lantluft.com
0455 36 50 55
1
Sjötransporter
Med reservation för eventuella ändringar och felaktigheter i innehållet. Rättelse och/eller tillägg inför kommande utgåvor kan lämnas till Karlskrona Turistbyrå.
n
gata
els
g
dolin
Man
Till R onneby
n
si k
Mu
gto
Skärgårdsturer
Skärva naturreservat
Café och boende i Orranäs
Ha
44
äg
en
31
Spelmansgatan 31
eb
yv
äge
ga
1
eden
Österl
nn
n
e
äg
uv
12
Vedeby gat a
Bell-
Ro
Ekv
n
äge
rsv
To
en
äg
Fur
2
Nyöppning sommaren 2013
Alv
14
11
62
gen
42
d
lan
Pa
äge
n
env
R os
2
v
ers
trav
63
Skärfva
Översiktskarta F5
19
v
äs
svägen
Trafikplats
Trantorp
28
Ura n v
r
st
av
15
4
2
Gamla Land
2
2
ge n
20
MILITÄROMRÅDE
27
E22
43
n
Slo
Ö
1
ge
n
19
19
2
er vä
lvä
a
Ny
g
By vä
13
g
r fva By vä
Sil v
lvä
Nicke gen
1
J KlimSolsatgkensg
Vädergatan
18
Stå
v
HÄSSLEGÅRDEN
Tyfongatan
16
Framgå ngsvägen
e
äg
Trafikplats
Karlskrona väst
31
Västra
Skä
vä
ä ge
23
vä
g
Rosenholmsskolan
s-
23
a
ne
Telenor
Arena
Blekinge
Trä
ni ng
Health
svä
gen
Arena
tt s
Östr
MILITÄRT
ÖVNINGSOMRÅDE
tb a
sv
torp
torp
Bokad sjötaxi
1–5 personer från 500:
av
Sve
KONST & EVENEMANG
Borgmästaregatan 17
Fri entré. Tis-fre 12-17,
lör-sön 12-16.
www.karlskrona.se/konsthall
1
Smed
Karlskrona A9 mans v
1
12
arv
mm
lle
Si
Stora
Boråkra
Vi erbjuder 1-5 bäddsrum
20
ps
å
All é
vägen
Lyckåhem Logi
Gamla Landsvägen
tor
n
14
Tel: 0455-265 66, 960 00
www.lyckohem.se
KARLSKRONA
INDUSTRIOMRÅDE
TORSKORS
S il
lle
Mell sv
an
v
Karlskrona I3
Öppetider:
Månd-fred 09.00-18.00
Lörd
09.00-13.00
er
I
n
22
Si
Ro
ju
Sk
1
ALLATORP
svägen
Bub be torp
Västeråkra
va
Skärf
Tel: 0455-150 60
Hemsida: www.karlskronamarin.se
Saltö fiskhamn, 371 37 Karlskrona
Titanväge
en
Vattenv
Hos oss finner du allt från goda tips och råd till ett mycket
brett sortiment av sportfiskeutrustning och båttillbehör. Här
köper du även ditt fiskekort. Komplett Marina med allt du
behöver för din båt.
We’ll supply you with everything you need from good tips and
advice to a wide range of angling equipment, boat accessories and
even your fishing license. Complete Marina with everything you
need for your boat.
y
Karlskrona
Sportfiske! Sportfishing! Boat Accessories & Repairs!
H
21
G
Stå
Tenn
F
22
E
D
deb
C
Rö
Till
B
Kärrtorp
y
eb
öd
A
r
n
Till
R
g
vä
ps
S i lleto
ge
K
L
Jämjö
Backvägen
A2 B2
Bingavägen
A3
Björkvägen
B1
Bokvägen
B1
Boställsvägen
C2
Brånavägen
C2
Bussvägen
C1
Bäckängavägen
C2
Centrumvägen
A2
Diamantvägen
A3
Ekedalsvägen
A2
Ekelundsvägen
B1
Ekvägen
B1
Filarevägen
C2
Furudalsvägen
A1
Gamla Farvägen
C2
Glimmervägen
A3
Gnejsvägen
A3
Hagtornsvägen
B1
Hammarby gata
A3
Hammarbyvägen
A2 B2
Hasselvägen
A1 B2
Hejekroksvägen
C2
Högabergsvägen
B2
Idrottsvägen
C2
Industrivägen
C2
Ingenjörsvägen
C2
Kapellvägen
A2
Karlavägen
B2
Klakebäcksvägen
C2
Konvaljvägen
B2 B3
Kråkerumsvägen
B1
Kvarnlyckevägen
A2 B2
Kvarnvägen
B1 B2
Kyrkvägen
A2
Kärrängavägen
C2
Ljungvägen
B3
Lärkvägen
B2
Marmorvägen
A3
Montörvägen
C2
Murarevägen
C1
Målarevägen
C2
Orrabergsvägen
A2 A3
Parkvägen
B2 C2
Pressarevägen
C2
Prästbäcksvägen
A2
Pyntvägen
B1
Ravinvägen
A2
Rosenvägen
B3
Skiffervägen
A3
Skogsvägen
A2
Skolvägen
A2 A3 B2
Skrivarevägen
C1 C2
Smaragdvägen
A3
Smedvägen
C1
Snickarevägen
C1 C2
Snöbärsvägen
B1
Sofieborgsvägen
C1 C2
Sparvvägen
B2
Spireavägen
B1
Svarvarevägen
C2
Sydkraftvägen
C1
Syrénvägen
B1
Teknikervägen
C2
Timmermansvägen
C1
Torgvägen
B2
Torhamnsvägen
A2 A3
Trastvägen
B2
Triangeln
B2
Trädgårdsvägen
B1
Vallevägen
B2 C1
Vallmovägen
B3
Vattningsvägen
C2
Villavägen
B1 B2
Violvägen
B2
Vällarevägen
C2
Västra Riksvägen
A2 B2
Västra Stationsvägen A2 B2
Ådalsvägen
A1
Östra Riksvägen
B1 B2
Östra Stationsvägen
B1 B2
Nättraby
Alevägen
Backvägen
Badstigen
A1
A2
C3
Torhamn
Bertil Snickares väg
Brändaskärsvägen
Fiskarevägen
Gnöstahallavägen
Grönakärrsvägen
Gölvägen
Hamnvägen
Jämjövägen
Karlsborgsvägen
Lina-Johans väg
Lockvägen
Persborgsvägen
Pettersviksvägen
Sandhamnsvägen
Sankt Måns väg
Skeppnabbavägen
Skräddarevägen
Solvägen
Torsbackavägen
Torsborgsvägen
Trålvägen
Träsmedsvägen
Tvärvägen
Uddavägen
Vattenverksvägen
Vekavägen
Vendalycksvägen
Östregårdsvägen
B1
C1
C1
A1
C1
B1
C1
A1
B1
A1
C1
A1
A1
B1 C1
A1
A1
B1
A1
A1
B1
C1
B1
B1
A1 B1
B1
C1
B1
B1
Download
Related flashcards
Create Flashcards