Världspremiär! World premiere!

advertisement
Degerhyltan
sjön
Parismåla
Gullabo
Åbyholm
Kroksmåla
Skruvemåla
Bredasj.
Kulebo
Kroksjön
St Hyltan
Bjurabygget
Gökalund
Tjärekulla
Gnetteryd
Mästermåla
Översikt D5
Centrum
Labyrint
Gåsabo
Figgamåla
Ulvasjön
Mossgöl
Gagnekulla
lle
9
Parkeringshus/Multi-storey car park
Vindskydd/Shelter
Polis/Police office
Blå flagg badplats/Blue Flag swimming
Eldplats/Fireplace
Rastplats/Layby
Hälsans stig/The Health path
Elljusspår/Illuminated track
Ridanläggning/Riding ground
Fiske med fiskekort/Fishing licence required
Sevärdhet/Site of interest
Fotbollsplan/Football ground
Simhall/Indoor swimming pool
Friluftsområde/Recreation area
Sjukhus/Vårdcentral/Hospital/Health centre
Fågelskådning/Birdwatching
Sjösättningsramp/Launching ramp
Färja/Ferry
Skidbacke/Ski slope
Golfbana/Golf course
Skidlift/Ski-lift
Gästhamn/Guest port
Skidspår/Ski track
Skidspår, belyst/Ski track, illuminated
Handikapp WC/Disabled WC
Skjutbana/Shooting range
ACKEN
Port
Västerudd
14
A
B
Världsarvsområde/World heritage area
Fyrtorn/Lighthouse
Själklippan
Gågata/Pedestrian street
69
Ostermansg
T Christoffersg
11
Arvid Nilssonsg
59
53
61
parken
2
7
Högvakten
18
LänsNils residens
Holgersson 3
Kungsbron
staty
Rosenbom
Bastion
AmiralitetsAurora
kyrkan
Vallgatan
15
Slup & MarinBarkass- museum
skjulet
Stumholmen
1
s g5a
ta n
21
28
sun
d
1
et
B ar
kas
sg
Ö Ha
mn g
Bredgatan
Guldsmedsgr
16
4
Kungsbrog
2
30
Brunnsgr
11
Sparresalen
Kungsb
ron
Båtsmansgr
S
Östersjöskolan
Hästkv.g
g
dje
44
38
39
gatan
23
19
Ö Pett. gr
31
N Smedjegatan
Landbrog
54
Landbron
25
Varvs gatan
Bastion
Kungshall
Bångs
plan
Timmermansga t a n
Cykelbana/Cycle track
Cykelled/Biking route
Elljusspår/Illuminated track
Smörasken
Lusen
Kanotled/Canoe track
9
Motionsspår/Jogging track
Ridled/Riding path
Photo point
C
D
E
F
G
Bastion Havfrun
Polhemsdockan
Vasaskjulet
Utklippan
Vandringsled/Walking track
Galjonslunden
E22
Österle
den
are
äst
gm
34
14
Styrmansg
20
17
1
Camping, husvagn/Caravan site
Cykelled/Biking route
Handikappbadplats/Disabled swimming
S Skepp.gr
ASTASJÖ
Ombud för
Represented by
ka
jen
32
Saltö
Skä
rgår
Fågelmara
ralitetsg
2
Kommunförvaltn.
Bilmuseum/
Porslinsmuseum
Repslagarebanan
Gamla Varvet
Lindholmen
färjan
Lyckebyån
Kristianopel
visitkarlskrona.se
Ami-
Kyrkogatan 2-4
KonstTyska mu.
kyrkan
6
Östra Prinsgatan
Rosenfeldt24 skolan
10
Alamedan
Amiralitets-
Västra Prinsgatan
Björkholmen
10
Fortifikationsg
Sparrensg
19
20
2
Aspö
led
e
in g
Ble
k
krona
For more information:
en
Rådhusg
h
10
ole
n
a, P
dyn
i
Till
G
Vattenklosett/Water-closet
20
styrelsen
tan
33
Vandringsled/Walking track
46
2
5
22 Läns-
Fredrikskyrkan
Gymnasium
Ba stio n
Naturreservat/Nature reserve
Parkeringsplats/Parking
gatan
3
0
TROSSÖ
Ölandsg
4
Båtled/Boat route
Camping/Camping site
34
g
200
g
mn
Ha
Ö 17
Vandrarhem/Youth hostel
n
erkare
g
are
äst
Utsiktsplats/Viewpoint
Museum/Museum
8
ta
Hantv
rgm
Motocross/Moto-cross
ga
e-
Bo
Bowling/Bowling
Busstation/Bus station
Chapmans-Sko 37
ma
plan
kar
1843
Ronnebygatan
Konserthusteatern
RådStorhus
torget
ta
n
100
Ö Köp
mansg
a
1
Stenbergs gr
40
20
Turistinformation/Tourist information
Parkg
sgr
Motionsspår/Jogging track
Bååths gr
Bibliotek/Library
12
Turistbyrå/Tourist office
36
25
N Skepp.gr
Sjömansg
8
ergsg
Kyrka/Church
erksg
Varv
ab
Kanotled/Canoe route
tan
leb
Skärgårdsac
båtar
5 k
sommartrafik
KonstFiskhall
torget
Ske
Blekinge
gosspepgsMuseum
n
Beachvolley/Beachvolley
nsga
öl
M
Kajplats/Pier
Utlängan
aje
Bangolf/Miniature golf course
Stenshamn
Björkholmspl.
Gasv
ra
Stugby/Holiday village/cottage
Sälskådning/Sealwatching
Ställplats, Quickstop/
Parking Motor Home, Quickstop
Tillgänglig/Accessible
pma
rek
För mer information:
Stortorget 2, SE-371 34 Karlskrona
Sportanläggning/Sports ground
Ishockey/Ishockey
Järnvägsstation/Railway station
Cha
Sto
Karlskrona Turistbyrå håller öppet året runt!
Hotell/Hotel
Bad/Swimming
1
rdsg
Ehrensvä
24
8
Gdynia
Tel/Phone: +46 455-30 34 90
SJÖÅSEN
Djupfjärden
23
Borg m ästa
Arena/Arena
Karlskrona Tourist Office – open all year round!
E-mail: [email protected]
Kättilsmåla
www.visitkarlskrona.se
ÄLMTERYD
Långören
Mellanskär
Apotek/Pharmacy
Bed and Breakfast/B&B
nge
Vieskär
Ungskär
Klaipeda
Karlskrona Turistbyrå
Inlängan
Riga
Karlskrona
Malmö
Rostock
Kållefjärden
Ö s t e r s j ö n
Kalmar
Köpenhamn
Flakskär
3
Krister Hornsg
Hen
Trollesrik
28
g
Wac
ht meis 8
terg
Norden 19
skjöldsg
Torhamns udde
tur
Göteborg
22
Öppenskär
d
ida
Gu
Hammaröra
en Pukesg
Stakholmen
Docke
-
Stockholm
Oslo
Sandhamn
7
2
Maltkvarn
Hästholmen
tra
Ekh olms s
Björkh
olms Wrangelsg kaje
n
Saltö
torg
Torhamnsfjärden
Sturkö
36
Ytterön
Torhamn
Truseryd
2
Arnö
Ytte Park
Holgershill
Järnvägstorg et
nd
eg
Järkö
Gisslevik
ar
Hålevik
Uttorp
SenoraSvenö
Gullö
Inre Gåsefjärden
12
Kölvingsö
Östersjön
iag
ät
N 15
5
N Skeppsbrog G
ba Möl
cks leSk eppsbrog
gr
Kungs36
11
2
plan Ö 20
24 5
V Vittus g
g
V
it
t
usg Ölands1g8
re 15
26
atan
2
V Köp
mansg 2 Hoglands
Gymnasium
park
34
14
Hög
17
or
kt
Vi
5
Må
l
g
are
7
Ryd
12
k-
Follow Visit Karlskrona on
Skällenäs
Sturkö
Ekenabben
Aspöskär
Torp
Ö Skällö
Svanhalla
Horsahallen
Möckleryd
Fis
Bollö
Yxnaholmen
Tjurkö
Kullen
Kungsholmen
Ljungås
V Skällö
Bredavik
Ekholmen
g
Centrum
Bussevik
öv
Hasslö
Aspö
Tockatorp
Sanda
sö
rk
T ju
Tips! Kolla in utmärkta Photo points, vyer som gör sig extra bra på bild!
Tip! Check out the recommended Photo points, with great views!
Drottningskär
Östernäs
Spårg
os
17
Sibbaboda
Steneryd
Sp
Skeppsbrokajen
13
Senoren
18
Rom
Tr
Pestkyrkogård
300 m
www.karlskronacity.net Brandstation
Centrum
10
Ryd
Bollösund
Varö
St Hammar
Möcklösund
Ekenäs
g
atan
Kyrkfjärden
tö
sund
Nabben
13
om
Tr
Långaskär
Långanäs
Valshall
Västernäs
Lindö
Hasslö
Björnön
18
Godnatt
Västra fjärden
#visitkarlskrona
21
gatan
6
Bredäng
Möcklö
Äspeskär
Yttre redden
Arpö
Runstensfj.
Trummenäs
Östra fjärden
afik
Millegarne
Almö udde
13
0
Konungshamn
Kurrholmen
Utö
Björkenäs
Färskesjön
Karlskrona
Lindholmen
Ivö
Vagnö
1
Attanäs
Säby
29
Tromtöfjärden
Kuggebodafjärden
Eneholmen
Trossö
Gängletorp
Torstäva
Torsnäs
Säljö
dstr
Slädö
Saltö
Ljungskär
at
Argong an
Kuggeboda
Korsanäs
Verkö
Rosslö
Tromtö
Almö
Jordö
Bredasund
Haglö
Åby
tan
Kålfjärden
Torkö
Göholm
Hjorthammar
Gravfält
Hallarum
Fäjö
rga
Bökenäs
Knösö
Dragsöviken
Öppettider / Opening hours:
Båtvarv
Mån–Fre 10–18, Lör 10–16
www.modehusetkronan.se
en
2
Gullholma
g
ium
l
He
Klo
Kvalmsö
Torafjärden Helgeö
Aspan
Häljarum
Häljetorp
Långö
Skillingenäs
Jämjö
Ramdala
Nordsjön
Hästö
on
Kidö
Vämö
3 km
Orranäs
n
ata
Bagareg
1
öbr
Ramsö
Dragsö
Vallby
Lilla
Pantarholmen
PANTARHOLMEN
ång
Mjövik
Yxnarum
Berntorp
Öljersjö
Ringö
ms
v
Ljungskärsv
Brittabergsv
2
Danmarksfjärden
Vinberga
ga
-
SL
Sjuhalla
Vambåsa
Sandvik
Lösen
Barnens
Gård
j.
ge
Listerby
Rolstorp
Klakebäck
20
Hö
ka
holmsvn
Lyckeby
28
th.
Centrum
vä
Förkärla
Brändaholm
Välkommen
KoloniBrygga
till område
Karlskronas
fräschaste galleria
Brändahol
d
Leråkra
Kru
Olsäng
gö
Stubbetorp
sle
Ronneby
Hjälmseryd
E22
Kråkerum
Kropp
27
rim
Nättraby
Björktorpsstenen
27
5
Lycke
64
Konstapelsg
63
E22
Stockebromåla
L ån
E22
61
Pilg
Gärestad
Gredeby
Arvidstorp
Lösensjön
Augerum
Bor
62
58
Hässlegården
122
Telenor Arena
Blekinge
Health Arena
happiend.se
spjutsbygd.se
0455-430 20
Drottning-
n
yå
keb
Rosenholm
Marielund
10-16
10-16
wachtmeistergalleria.se
Ekeryd
L Rävsmåla
Skogsdal
Översikt C4
10-18
10-18
LÖRDAGAR
SATURDAYS
Dragdö
Sibbamåla
Kroksjön
Bastasjö
28
Kristianopel
Ramshult
Öljersjö
Lyc
Official tourist
5
Alstugorna
Käringeryd
Rörsäng
Kättilsboda
Emmahultasjön
Johannishus
Söremåla
Ravsmåla
Biskopsberg
Mältan
VARDAGAR
WEEKDAYS
Fågelmara
Henriksdal
Persmåla
d
gsle
Edestad
Långaskär
Granhult
Ällsjön
Bränteknuva
van drin
Stegeryd
den
Harstorp
Ekekärr
Älmtasjön
Ekologisk lammgård
Bed & Breakfast ~ Gårdsbutik
ÖPPETTIDER/
OPENING HOURS
4
Tockamåla
13
gel e
Krösnab anans
2014
Bohaga
Trollemåla
Blekin
Fridlevstad
Björkerydssjön
Hjortsberga
Tag and share your beautiful pictures
of Karlskrona and take part in our
Instagram competition.
Kestorp
en
kin
B l e g ele d
Fabbemåla
Kättilsmåla
Finnagr
Rödeby
Johannishus
Halsjön
Gö
Hökamåla Mörtsj.
Liatorp
Kallinge
Tagga och dela dina Karlskronabilder
och delta i sommarens Instagram-tävling!
Finalisterna belönas med en utställning.
Skärvaboda
s- Sälleryd
eryd
Sällleden
14
Hillerslätt
Björkeryd
6
28
ån
Trolleboda
Rönneskär
St Havsjön
St
Åsjön
Mörtsjöåsen
Brömsebro
Skrävle
32
Perstorp
ab
y
ttr
Ron nebyån
Jämsunda
S Bygget
Nä
N Bygget
Värmasjön
Labyrint
Centrum
en
Djäknemåla
Kiljasjön
Viökvarn
Bråstorp
Vång
#visitkarlskrona
Yasjö
Höryda
Värperyd
4
Yasjön
Svensgöl
ryds
led
Brygg
a
Sillsjön
Hillerstorp
Gunnetorp
Långasjön
Bromåla
www.blekingemuseum.se
Appleryd
Flyeryd
32
Stengöl
Bostorp
Listersjön
Sä
tareg
Bergtorp
13
map
Rävakärr
Tving
Historiska upplevelser!
25
Spjutsbygd
Sandslätten
18
Offamåla
Gåsamåla
Arklimäs-
Måstad
Karsbo
Ulvasjömåla
Viggasj.
Allsjön
Lillö
Frä. Viö
Grisbäck
eg
Norrsjön
Skärsjön
Padderyd
Strömsberg
Bottnansmåla
n
Sännen
Hornen
Idehult
Tvingelshed
Kroksjön
Rotavik
Brändabo
Fröbbestorp
Malmsjön
Skeppareg
Ryd
ge
122
Mållsjön
Flymen
Övre Viö
vä
Yasjön
Flakull
a
Hörnen
Nabben
Fjärdsjömåla
Mästaremåla
Hallsjön
Afelgärdevägen 31, 371 63 Lyckeby
www.lyckahem.se, [email protected]
GPS 56.20574919 15.64847946
Öppet Hela Året 0455-96000
3
rar
Bollasjö
lede
n
Allaboda
Alnaryd
Lyckåhem Hotell & Vandrarhem
Centrum
E22
Slätafly
31
Världspremiär!
Skärgöl
3
MARITIMA MUSEER
Kroksjön
Kvarnagården
Måstadtorp
E N D E L AV S TAT E N S
Kärrabo
Mu
St Alljungen
Vetlycke
ljett på webben
!
w w w.marinmu seum. se
önskar Peter med personal
yån
Bleki nge leden Kopparemåla
Skäravattnet
Gröngölsmåla
Välkommen!
2
Alljungen
Nävragöl
Gröngölen
Bergkvara
Dynekärr
Juanslycke
Yasjön
V Stensjö
Stensjön
Lyc
keb
HMS NEPTUN – UPPLEV EN UBÅT PÅ RIKTIGT
Loppetorp
Oxlehall
Hallasjön
Urm.gr
Bredasjö
Sörsjön
Långasjön
Lindet
Nävrasjön
Staffansbygd
Gettnabo
Sot.gr
World premiere!
Hjortsjön
Långemåla
Sloalycke
Bränderås
Granemåla
Nättrabyån
St Skälen
27
HMS NEPTUN – EXPERIENCE A REAL SUBMARINE
Hulekvill
L Skälen
Boka din bi
Sm
e
Guttamåla
Strömsberg
Vi är en kvarterskrog på landet som är något unikt.
Vi vill erbjuda dig som gäst en kulinarisk upplevelse
av mat och dryck i harmonisk kombination.
Till maten kan du välja mellan över
80-talet viner och 60-talet olika
sorters öl. Vi har även Blekinges
största whiskysortiment.
Värendsvägen 42 Backaryd.
Tel. 0457-450 300 www.restaurangvictoria.se
Styrmansg
Skillingsmåla
2
en
Bakareboda
St Åsjön
Torsås
Bällstorp
Stenbäck
”Whiskykrogen mitt i skogen”
34
Älten
Ilingetorp
26
Bergsmåla
Fagerhyltan
Gunnilkroka
Trankvill
Bidalite
Skonertg
29
d
sle
Ledja
Sillhövden
Ängsjön
Minnessten
över Dacke
6
g
ri n
and
Holmsjö
Boasjö
Kvilla
Råbäcksmåla
Husgöl
Översikt A3
Korvettg
Fregattg
s
Byasjön
130
Gullaboås
Kroksjön
ska
j
v
Gal ér
g
Långasjö
an
Ljusterhövden
Yasjön
Bruatorp
an
sn
ab
St Blanken
2
Ekaryd
Hästmahult
an
Kolshult
Söderåkra
Skörebo
Isv
K
rö
Övraby
28
Eringsboda
Mjuasjön
– Ubåt på
riktigt!
Bodhyltan
Kyrkebo
Sävsjön
Stumholms-
Spetsamåla
Gullabo
röm
Fur
Agnsjön
Åsjön
Stensjön
Petamåla
Transjön
Gäddegöl
Skumpamåla
Broddamåla
Paraklen
1
Fastlycke
N K ungsg
122
Kilst
Buskahult
Neptun
Glosebo
Saleboda
Tors
åsån
1
Älten
Torhult
Väster-
Älmtamåla
Öppnar 6 juni 2014
Utövä
gen
n
Nättra b yå
Östersjön
Bockabo
Dackes
grotta
Nätterhövden
Centrum
Gajemåla
at
Ulvsmåla
Centrum
G
Karlshult
Troxhult
Krukö
Båldön
Strömby
F
gen
Översikt
Karsjö
E
ndv
ä
Sidlången
D
Stra
C
Guttamåla
Till Kalmar
Skepen
Ulvasjön
Eremitmåla
B
Till
Till EmmaK o sta
b oda
Flatsjön
åla
em
Skärsnäs
Piggsmåla
A
Lyckebyån
Ti
Ti ll R
ll V äv Yxnanäs
äx
jö
n
ron
15
väg
Ti
ll L
yc
ke
åb
or
g
yå n
ns
gen
Au
ge
r u msv
äg
en
um
svä
ger
Au
st
ra
Ö
vägen
rf attare-
2
44
Fö
85
by å
n
ke
Ly
c
n
ge
vä
Åslättsv
kev
7
Åly
c
34
en
årds
v
1
1
Solg
42
1
Gärdesv11
en
20
28
17
me
um
1
vä
g
a nj
4
3
12
lsv
ä
Fäjö
vä
ge
n
äge
n
C arl e mansvägen
ga
ösöv
Mellanv
Köpingevä
Karlstorpsv
rp
sv
to
Krono
lväg
Lyckåstrandv
13-17
äg
en
3
Köping
evä
ge n
20
ge n
Knösö
v
Kn
G
g
19
v
es
lle
Ka rit
z
v äg
en
Fäjö
25
äge 19
n
28
Höga
be
rgs
vä 15
13
ge
Fr
n
idh
em
svä
gen
1
ör
F
2
1
n
ge
vä
11
Slo
tts
-
m an s v
Augeru m s v
Köp
m
gr .-
ba
Ku
ra
holm
En
ed
Lyc
keb
n
15
Regn-
bågsg
1
28
Lyckeåborgsväge
n
gatan
Frost19
Tromb-
gatan
1
ge
1
29
gatan
1
1
18
ns v
A xel W 5
Andersso
Ly
ck
åv
ä
sv
Vid
Syrén
v
Gillevä
gen
L a llersteds gata
g en
Ör
tv ä
n
sv äge
gen
revä
teka
2
rsm
Te
n
n nvä
ge
na
nä
sba
B acken
1
Knösö
en
ling
Ste
a
ö
Mjölkbergaviken
st
Knösö
sund
väg
9
Näsmarken
Verkö
Säljö
öväg
-
mb
Ro
väge
n
Torpviken
10
e
Karlskr
ona Sjö
Barfotaholmar
Solviken
taxi
Långa Lisa
Stumholmen
ta n
21
Grims
kula
Knösöudden
Grimskulaviken
1
Östra fjärden
Koholmen
Stora
Kruthuset
Bastion
Kungshall
Bångs
plan
2
Knösö
naturreservat
Näsudden
Slup & MarinBarkass-museum
skjulet
s g5a
öv
äg
en
Knösö Ud
d
m
sun ng
d
Kn
ös
en
Rom
bv ä g e n
Verk
Ve
rk
öv
äg
en
Verköhamnen
Kommunförvaltn.
Bilmuseum/
Porslinsmuseum
Ö Ha
8
Fäjö Östra
en
13
Ö Ba
cken
26
n
ÖB
ack
e
ra
v
en
tav
äg
t om
Fäjö Norr
Ki
v
ldt
s
nf
e
nsk
ärs
g
v
Frankes
st
Ö Back
a
Norr
Back
en
1
16
sv
runn
19
Aleb
2
Vik
n
ge
sv
ä
ba
d
j
stig
Toras
VERKÖ
INDUSTRIOMRÅDE
Kalsören
28
Hästkv.g
28
24
1
evä
gen
Solr osv äge
n
ck
äg
en
av
en
Ös
te r
l
ed
Verk sta dsg
2
31
v äg
en
rna
llbe
Gu
74
61
v
55
20
v ägen
Aleb
22
run
ns
vä
ge
n
33
13
2
ks
s
jö
Sa
lts
Färjeläge
Polenfärja
Stena Line
Östra
Kruthuset
Stumholms-
16
11
Fä
2
Bark et
ass
g
Bredgatan
Guldsmedsgr
Drottning-
Båtsmansgr
Brunnsgr
60
n3
ev
äg
e
1
D
ali
Ve
de
by
ga
ta
35
4
gen
Slägg
vä
35
25
årds
väg
Apo
Herr
g
38
2
Hä
bergstösv
Aleb
runn
s
H
eden
t erl
en
äg
lts
Sa
E kviks
ttsvägen
Friskv
Lasare
Ös
gen
rr vä
Eko
en
äge
n
n
aväge
Sunn
Er
li de
Ska15
nsv
2
i k Da lb
h erg
sg
14 a ta n
n
Rostav
Sk
Frejav
2
ér
113
Humle g
2
n
44
38
23
g
ed
je
Sm
S
Fäjö
tra
s
Vä
11
Fläskholmen
69
54
61
gatan
Ö Pett. gr
39
Urm.gr
31
N Smedjegatan
19
13
1
Ån
g
Sun
15
Ostermansg
T Christoffersg
11
Arvid Nilssonsg
53
Landbron
N K ungsg
Rådhusg
29
n
Konstape13lsg
ata
Finnagr
18
le
13
Österg
Österle
den
59
Blekingeg
25
Landbrog
a
Brygg
32
31
25
Skeppareg
Arklimäs-
14
H
as s o ns v
1
Pe
1
Torsko
rsvä
16
ron
v
Pä
ul
tro
nv
Sm
r sv
äg en
arksv
Kung 3
sm
llbe
r na 3
väg
en
2
46
m.g
Jun
g
41
27
15
21
Landsv
ägsgatan
11
Långg
jen
Bo
3 4 rg m
ästa
rek
a
32
27
Styrmansg
Sot.gr
14
34
26
6
Korvettg
Fregattg
Styrmansg
tareg
en
Skonertg
29
kaj
öms
Gal érg
Norr a
Sund
Kilstr
-
Fäjö
Fäjö
sund
yt-
äv
Ängholmen
Kinnekulle
10
Kungsb
.g
im
M
28
E
19
12
navä
gen
26
Vikin
ga
g
Mu
rar
eg
2
32
en
ndv
äg
Stra
18
Gr
Gr
Knipehall
sv
Saltö
Bengtsaviken
Odalv
Gu
Gullaberg sv
v äg
23
v
gs
Än
Gu
gen
6
Valhallav
13
et
sund
Kålö
Lagmansgata
ndet
Pålsu
n
ge
an
öv
Ring 104
n
at
7
ge
vä 1
ge 3
n
Torpaviken
vä
Ha
Djäknatomten
Basareholmen
Karlskr
on
11
Fågelskyddsområde
a Sjötax
i
na Sjöta
Timmermansga t a n
Säljö
udde
xi
Smörasken
Lusen
Polhemsdockan
Vasaskjulet
gå
rd
en
C
D
E
F
G
H
I
J
Sturkö
är
öfä
Sk
rjan
Söderstjärna
ra
Asp
B
Ö
st
12
Skallholmen
an
Till Utklipp
fik
a
st r
ård
ärg
Sk
A
Ti
ll
Senoren
Lindholmen
Repslagarebanan
Högholmarna
Tvägölja
Gamla Varvet
Gd
ynia
,P
ole
n1
0h
12
Bastion Havfrun
Till
Galjonslunden
Lindvägen
G2
Lingonvägen
F3
Ljungskärsvägen
C9
Ljungvägen
A6
Lovisavägen
F4
Lumavägen
H2 H3
Lyckebyvägen
F4 G3 H3
Lyckeåborgsvägen
K1
Lyckåstrandvägen
J4
Lyckåvägen
I5 J4 J5
Långgatan
C9
Långöbadsvägen
C7 C8
Långövägen
C9
Lärkvägen
F4
Löparevägen
D6
Lövsångarvägen
F4
Lövängsvägen
K4
Mandolingatan
I1 I2
Mariebergsvägen
F6
Mejeristvägen
E4 F4
Mellanvägen
D1 J5
Mimersgatan
C8
Minervavägen
D7
Mossvägen
E4
Muraregatan
C9
Musikgatan
H2 I2
Målaregatan
B10
Mäster Roberts väg
F8
Mölletorpsvägen
K1
Neongatan
D9
Nickelvägen
H1
Nilsbovägen
K6 L7
Nissens väg
H8
Noblings väg
H8
Nordenskjöldsgatan
B10
Norra Backen
H8
Norra Bellevuevägen
J4
Norra Kinnvägen
K7
Norra Kullevägen
I4 J4
Norra Kungsgatan
C10
Norra Långöbron
C8
Norra Möllebacksgränd C10
Norra Skepparegränd B11 C11
Norra Smedjegatan
C10
Smultronvägen
G3
Snapphanevägen
D7
Snickaregatan
C8
Solgårdsvägen
K5
Solrosvägen
I4
Solskensgatan
J1
Solängsvägen
J5
Sommarvägen
D1
Sotaregränd
C10
Spandelstorpsvägen
I1 I2
Sparrensgatan
C11
H2
Spelmansgatan
Spårgatan
C10
Stationsvägen
I4
Stenbergs gränd
C10
Stenskärsvägen
H9
Stora Möllebacksgränd
C10
Stora vägen
G2 H1
Stortorget
C10
Storängsvägen
F8
Strandvägen
A9 I5 J5
Studentgatan
D6
Styrmansgatan
B10 B11
Stålvägen
H2 I1
Stärkelsevägen
J4
Sunevägen
J5
Sunnadalsvägen
F5
Sunnavägen
C8 D7 E5
Swahns väg
E8 F8
Sven Edvin Saljes väg
I3 J3
Syrénvägen
I4 J4
Sågvägen
F8
Södra backen
H8 H9
Södra Bellevuevägen
J4
Södra Kullevägen
J4
Södra Långöbron
C9
Södra Skepparegränd B11 C11
Södra Smedjegatan C10 C11
Södra Strandgatan
C8
Sökvägen
D7
Sörmans väg
J4
Tallvägen
D6
Tegnérliden
D7
Tennvägen
H1
Björnbärsvägen
F4
Blekingegatan
C9 C10
Blixtgatan
I1
Blockhusvägen
F7
Blåbärsvägen
F4
Blågullsvägen
G6
Blåklintsvägen
H3 I3
Blåmesvägen
F4
Blåportsbacken
D8
Blåportsgatan
C8 D8
Bofinksvägen
F4
Bokavägen
I6
Bokvägen
F6
Bollögatan
A9
Bondegatan
D7
Borgmästaregatan C10 C11
Borgmästarekajen
C9 C10
Bradeklintsvägen
J5
Brantahallsvägen
F8
Bredgatan
D10
Brittabergsvägen
C9
Brovallavägen
J5
Brovägen
E8 E9
Brunnsgränd
C11
Bryggaregatan
C10
Bryggvägen
G7
Brändaholmsvägen
A9
Bubbetorpsvägen
G1
Byggmästargatan
C7
Båtsmansgränd
C11
Bååths gränd
C10
Bärvägen
G5 G6
Bättringsvägen
D7 E7
Carlandravägen
J3 J4
Carlemansvägen
J5 J6
Cedergrensvägen
I4 I5
Chapmansgatan
B10
Chapmansplan
B10
Coldinuvägen
G7
Cronas väg
J2
Dalievägen
H3 H4
Dimgatan
J1
Dockegatan
B10
Domarevägen
D8
Dragspelsgatan
I1 I2
Dragsövägen
A9
Drottninggatan
D10 D11
Ebbeltofts väg
H8
Eddavägen
E4 F4
Egilsgatan
C8
Egnahemsvägen
J4 K4
Ehrensvärdsgatan
B10
Ekebergsvägen
J4 J5
Ekebovägen
E5 F5
Ekedalsvägen
J5
Ekholmsstranden
B10
Eklidsvägen
E4
Ekorrvägen
D7 D8
Ekviksvägen
F8
Ekvägen
G2
Elers väg
J2
Enholmsvägen
G7
Erik Dahlbergsgatan
D6 D7
Fabian Månssons väg
I3 J3
Fagottgatan
I2
Ferbers väg
L1 L2
Finnagränd
C11
Fiskaregatan
B10
Fisktorget
B10
Fogdevägen
D8
Fortifikationsgatan C10 D10
Framgångsvägen
E1
Frankes väg
G9 H8
Fregattgatan
B10
Frejavägen
D6
Fridhemsvägen
J4
Friskvägen
E7
Friströms väg
J6
Frostgatan
J1
Fruktvägen
G6
Fryshusvägen
A10
Furuvägen
G2
Fäjö Norra
L8
Fäjö Västra
L8
Fäjö Östra
L8
Fäjövägen
L5 L7 L8
Heliumgatan
D9
Hellstensvägen
F8
Henrik Trollesgatan
B10
Herrgårdsvägen
F7 G7
Hillerödsvägen
E4 F4
Himarkavägen
G7
Hisings väg
F8
Holmgatan
C9
Hortenvägen
E4
Huldrans väg
J1 J2
Hultvägen
G5
Humlegatan
D6 D7
Hälsovägen
E7
Häradsvägen
J6
Hästkvarnsgatan
D11
Hästöbergsvägen
F7
Hästövägen
E8 F8
Högabergsgatan
C10
Högabergsvägen
J4
Högaholmsvägen
C9
Höganloftsvägen
J5
Höjdvägen
F8
Idegransvägen
A6
Idrottsvägen
D6
Idunavägen
D6 D7
Iglasjövägen
L1
Industrivägen
G4
C8
Ingenjörsgatan
Intagsvägen
F4
Isvägen
A10
Ivögatan
A10
Jungmansgatan
D7
Järavägen
H4
Järnvägstorget
C10
Kaliumvägen
H1
Kalle Fritzes väg
J6 J7
Kapellgatan
B8 C8
Kaptensgatan
D7
Karl Jakobs väg
J6 K6
Karlstorpsvägen
J5 K5
Kastanjevägen
J5
Kilströmskajen
B10
Kinnvägen
K7 K8
Klimatgatan
J1
Klorgatan
D9
Knaplabacken
G2
Knösö Udde
K10
Knösövägen
J5 J8 K10
Kofferdivägen
F8
Kolonivägen
G5 G6 H5
Konstapelsgatan
C11
Konstnärsvägen
I3
Kornettgatan
I2
Kornvägen
K4 K5
Korpralsgatan
D7
Korvettgatan
B10
Krister Hornsgatan
B10
Kronobergsgatan
D7
Kronotorpsvägen
J4 J5
Krusbärsvägen
F3 F4
Krutholmskajen
B9 C9
Krutviksvägen
E7
Kulinggatan
J1
Kummelvägen
K4
Kungsbrogatan
D11
Kungsbron
D11
Kungsmarksplan
F5
Kungsmarksvägen
F5 G5
Kungsplan
C10
Kurabacksvägen
I4
Kyrkogatan
D10
Källevägen
I4
Kärleksstigen
D9 E9
Köpingevägen
J5
Köpmansgränd
I4
Körsbärsvägen
G3
Lagmansgatan
C7 C8
Lallersteds gata
G5
Landbrogatan
C10
Landbron
C10
Landsvägsgatan
C8 C9
Lasarettsvägen
E7
Lastbrovägen
E8
Lekattsvägen
F7
Lemchens väg
C7
Lindesnäsvägen
E6
Norrskensgatan
J1
Nya Skeppsbrogatan
C10
Nya Slottsvägen
E2
Nyhemsvägen
F6
Näckens väg
J2
Näktergalsvägen
E6 E7 J5
Odalvägen
F6
Odengatan
D6
Odlingsvägen
G6
Ordensgatan
C8
Orkestergatan
H2 I2
Oscar Nordströms väg
G10
Oskarsvärnsvägen
F7
Ostermansgatan
C9 C10
Oxelvägen
G2
Palanders väg
F2
Palettvägen
I1
Pantarholmskajen
C8 C9
Parcellvägen
G7
Parkgatan
C10
Pehr Thomassons väg
I2 I3
Per Hasselbergs väg
I2 J2
Petter Dalsvägen
K5
Plommonvägen
G3
Polhemsgatan
C8
Prästmarksvägen
J6
Psilanderhielms väg
H8
Pukesgatan
B10
Päronvägen
G3
Ragnar Jändels väg
I2
Ramsövägen
A9 A10
Rapsvägen
K5
Regnbågsgatan
J1
Riksvägen
I4 J5 K5
Ringvägen
D6
Ringövägen
I5 I7 J5
Rombvägen
G10 H10
Ronnebygatan
C10
Ronnebyvägen
D2 E4
Roparebergsvägen
G7
Rosenborgsvägen
F6
Rosenfeldts väg
H8
Rosenholmsvägen
F3
Rosenvägen
H2
Rostavägen
D6 D7
Rosvägen
D1
Rådhusgatan
C10
Rådmansgatan
C8
Rågvägen
K5
Rödhakevägen
F4
Rökerivägen
A10
Rönnvägen
J5 K5
Sagavägen
D6
Salterivägen
A6
Saltsjöbadsvägen
E8 E9
Saltö torg
A10 B10
Saltövägen
A9 A10
Salutvägen
G7
Seglarevägen
A9
Sigrid Petterssons väg G9 H9
Silkesvägen
K5
Silletorpsvägen
D1
Silltrutvägen
I6
Silvervägen
H1 I1
Sjuhallavägen
A6
Sjömansgatan
B11 C11
Sjötorp
L6
Sjötorpsvägen
K4
Skanstorget
G6
Skansvägen
G7
Skepparegatan
C11
Skeppsbrokajen
C9
Skeppsbrotorget
D10
Skeppsgossegatan
B10
Skjutbanevägen
E1 F1
Skogsvägen
D1 D8
Skolgatan
C8
Skomakaregatan
B10
Skonertgatan
B10
Skyttevägen
D6 E6
Skördevägen
K4 K5
Slottsvägen
I5
Släggvägen
G4
Släntgatan
B9 C9
Smedjebacken
L4
Smedtorpsvägen
D2
Tersmedens väg
G7
Thore ChristoffersgatanC9 C10
Timmermansgatan
C11
Tingsvägen
J4
Titanvägen
H1
Tjurkövägen
A10
Tomtevägen
J2
Toras väg
H9 I9
Torskorsvägen
G3
Torsvägen
H2
Trastvägen
F4
Trollvägen
J1
Trombgatan
J1
Tromtögatan
A9
Trossögatan
A10 B10
Tryckerivägen
G5
Trädgårdsmästarevägen
E6
Trädgårdsvägen
J5
Träningsvägen
E1
Tullgatan
C8
Tussilagovägen
H4 I4
Tyfongatan
I1 J1
Uranvägen
H2
Urmakaregränd
C10
Utridarevägen
D7 D8
Utövägen
A10
Wachtmeistergatan
B10
Vaktvägen
D1
Valfridas väg
J6
Valhallavägen
C7 D7
Valkyriavägen
D6
Vallgatan
C11
Vallmovägen
H4 I4
Vanadisgatan
C7
Varvsgatan
C11
Vasagatan
D7
Vattenvägen
D1
Vattugatan
C8 C9
Vedeby gata
H2 H3 H4
Verkstadsgatan
G4
Verkövägen
G10 H5 I6
Vetevägen
K5
Videvägen
H4
Vikingagatan
B8 C8
Viktomtavägen
H9
Viktoriagatan
B10
VikvägenE5
Vinbärsvägen
F3 F4
Violvägen
H4 I4
Vitsippestigen
D8 E8
Vittrutvägen
I7
Wrangelsgatan
B10
Vårdskolevägen
E6 E7
Vädergatan
J1
Västra Kvarngatan
C8 C9
Västra Köpmansgatan
C10
Västra Marksgatan
D7
Västra Prinsgatan
C11
Västra Skärfva Byväg
A2
Västra Vittusgatan
C10
Västragärdesvägen
J1
Ymervägen
D6
Ålyckevägen
J4
Ångslupsvägen
F8 F9
Åslättsvägen
K4
Ängholmsstrand
I8
Ängholmsvägen
I8
Ängsvägen
E6
Äppelvägen
G3
Ölandsgatan
C10 D10
Örtvägen
G5 G6
Östergatan
C9
Österleden
C9 E7 H2
Östra AugerumsvägenK2 K3 L3
Östra Backen
I8
Östra Hamngatan
D10
Östra Häradsvägen
L5
Östra Kvarngatan
C9
Östra Köpmansgatan C10 D10
Östra Petterssons gränd C10
Östra Prinsgatan
C11 D11
Östra Skärfva Byväg
A2
Östra Strandgatan
C8
Östra Torpvägen
K5
Östra Vittusgatan
C10
Östravästravägen
E2
Sjötorp
Fä j ö
ss
l
Nilsbovä
ge
n
Adonisvägen
G5 H5
af Håkanssons väg
J2
Afvelsgärdevägen
I3 J3
Aklejavägen
G5 H5
Akutvägen
E7
Alamedan
C11 D11
Alebrunnsvägen
F7 F8
Allévägen
C1 D1
Almögatan
A10
Alvägen
G2
Amiralitetsgatan
B11 C11
Annebovägen
E6
Apotekarevägen
G7
Arenavägen
E1
Argongatan
D9
Arkitektgatan
C7 C8
Arklimästaregatan
C11
Arnögatan
C7
Arvid Nilssonsgatan C9 C10
Aspvägen
G2
Astervägen
G5
Augerumsvägen
I4 J2 J3
August Palmgrens väg
H3
Axel W Anderssons väg
I4
Axelas väg
J6
Backabovägen
F3 F4 G4
Backsippevägen
H6
Backvägen
K5
Bagaregatan
C9
Baldersvägen
D6
Banvägen
J4
Barkassgatan
D10
Barktorget
C9
Bastionsgatan
D11
Bengt Nordenbergs väg I3 J3
Bengtsavägen
J6
Bergsgatan
D7
Bildebovägen
J5
Björkhagavägen
F5
Björkholmskajen
B10
Björkholmsplan
B10
Björkvägen
G2
Författarevägen
J2 J3
Galérgatan
B10
Gamla Brovägen
I5 J5
Gamla Infartsvägen
E6
Gamla Knösövägen
J6
Gamla Källvägen
G7
Gamla Landsvägen
A2
Gamla Riksvägen
J5
Gamla SkeppsbrogatanC10 D10
Gamla Slottsvägen
I5
Gasverksgatan
B10
Gefionvägen
D6
Gillevägen
J5
Gjuterivägen
I5
Granhällsvägen
J4 K4
Graveleys väg
F7
Grenadjärsgatan
C7 D7
Grytstigen
H9
Gråtrutvägen
I7
Grävlingstigen
H9
Grönsiskevägen
F4
Guldsmedsgränd
D10
Gullabergsvägen
F5
Gullbernavägen
F6 G3 H2
Gullregnsvägen
G2
Gunnar Nilssons väg
I3
Gunnar Torhamns väg
I3 J3
Gyllenstjärnas väg
D8
Gärdesvägen
K5
Gästgivarvägen
I4
Haglövägen
A9 A10
Hagtornsvägen
G2
Hallonvägen
G4
Hallstigen
F8
Hananäsbacken
I8
Hananäsvägen
I8
Hantverkaregatan
B10 C10
Harry Martinssons väg I2 J2
Hasselvägen
J5 K5
Hasslövägen
A10
Havrevägen
K4
Havstrutvägen
I7
Havsvägen
A6 B6
Heimdalsvägen
D6 D7
F
vägen
Norra Kinn
äg
en
6
ä
ob s v
1
äg
ak
vägen
ösö
2
elas väg
Ax
as v
lJ
m
Ut öv
ägen
28
Ka
r
en
6
T al lv ä ge n
n
Ha
vs 29
vä
ge
15
rs
tv
Tr
as
39
5
sm
ar
20
Kun
g
a g avägen
Bjö
rk h
61
17
n
Kn
vä
1
67
ö
5
trö
Ut
öv
ÖH
n
en
H 1
ag
lö
-
vä
Solgårdsväg e
Knösöväg
Båtvarv
en
äg
Alm
dsv
ära
ge
32
ck
sv
son
Bollö-
P
Ha ss e l
r ad s v ä ge n
f
Bergudden
id
rs
tte
Pe
1
2
Hä ra
dsv
ä
an
en
väg
äs
Verköskolan
Högbo
ä
Sig
r
ds
or
15
tra
1
Hä
13
V al
v
rkö H
Ve
an
Nis
se
ns
e No
v
bl.
v
v
n
sv
lm
ho21
e
äg
Ö
1
Kalsholmen
18
LänsNils residens
Holgersson 3
Kungsbron
staty
Rosenbom
Bastion
AmiralitetsAurora
kyrkan
Vallgatan
Ös
g en
22
12
d
2
Ro s
S ba
Riddardalen
sv
slu p
rN
4
Kungsbrog
n
äge
öv
an
en
ck
18
Psilanderhi.
Viktomta
ca
Sparresalen
16
jö
1
14
en
Veteväg
1
Gråtrutv
Än 1
g-
sstr
Ebbeltofts v
Os
2
Östersjöskolan
Rågvägen
Jäm
Lösens
kyrka
arksvägen
Pr ä stm
36
gen
ansvä
46
gen
Ängh
olm
Ba
Norr a
vägen
1
Norrebackaviken
Sjöhavet
Verkö
gård
Lyckebyfjärden
väg4
1
10
Fortifikationsg
ö
R
Karlstorpsvä
g en
en
18
en
Sjöbacken
Gymnasium
2
Ba
ck
v
20
v
nn
n
Sm
Barn edjebac 5
ke
ens
Gård n
och
2-1
6
TROSSÖ
atan
n
gen
tvä
ru
st 1
Ringö vä
sv
rg 1
be
g
Coldi nu vä
Pestkyrkogård
la
s
Ri k
n
1
Rapsväge
Rik s vä
väge
Till
1
Kornvägen
18
Östra
Torpskolan
Dals
15
1
1
ri d
64
e-
ar
34
n
Båtmack/Marina
n
ata
mg
18
2
91
n
Havreväge
20
2
nta
Brallsv
haH
all
st
17
Brov äge
e
tig
Torpv
et te
r
ge
24
m
Ga
Friström
sv
Hav
88
38
r
tra
Ös
Vittrutv
Gubben
1
3
Silkesv
Salutv
Såg v ä g en
Ko4
ffer di
op
R
sv
Graveley
19
H öj
Hisings
K
36
18
K
91
v
Himarka
12
HÄSTÖ
1
12
Ringöväg e n
Ring 96
öv
Bryggareberget
Kä
Verkövägen
en
äg
ngsv
Storä
vä
Bro gen
Högvakten
57
en
väg
parken
2
78
en
äg
ole
sk
Amiralitets-
7
Själklippan
Mäster
Rober ts v
v
41
llv
ä
GK
Karlskro
Loppan
g. Träd t. v
mäs
Port
Västerudd
jöba d s v
Swahns
v
33
14
Varvs gatan
est
sipp
Vit
Lastbrov
Ba stio n
20
tens
Mjölnareholmen
mansg
13
Konst- Sparrensg
19
Tyska mu.
20
kyrkan
6
Östra Prinsgatan
Rosenfeldt24 skolan
10
Alamedan
30
Hells
dv
Judiska
kyrkogården
tan
ga
S Skepp.gr
17
n
husv
Hästöskolan
Le
ka
tts
v
4
ralitetsg
Skola
Musikugglan
Wämöskolan
ng
g
Ami-
25
N Skepp.gr
Sjömansg
Ölandsg
Ö Köp
Stenbergs gr
are
20
Västra Prinsgatan
en
Trafikplats
Krutviksvägen
Skeppsbrotorget
10
Ronnebygatan 22 Länsstyrelsen
Konserthus1
teatern
RådStorhus
2-4
FredriksKyrk
torget
ogatan
kyrkan
st
mä
gatan
Björkholmen
11
2
5
äg
24
Länsman
Bryggv
n
40
rg
Bo
g
46
Parkg
20
Hantv 1843
erkare
34
15
Spårg
ba
c
5 k
Blekinge
Museum
3
Skeppsbrokajen
sgr
ga 8 eta
n
Bååths gr
Chapmans-Skom 37
aka
plan
r
Varv
n
atan
36
öll
e
Konsthall
Fisk-
Skepps torget
gosseg
-
hapm
ansg
Gasve
rksg
ergsg
ab 12
M
ra
aje
rek
Skärgårdsbåtar
sommartrafik
Docke
1
Ehrensvä
rdsg
C
Sto
3
24
Stakholmen
Björkholmspl.
Block
v
årds
g
He rr
32
sv
en
Industrihamn
m
Ha
Ö 17
tur
22
Krister Hornsg
Henri
Trolles k
28
g
Wac
ht meist8
erg
Nordens 19
kjöldsg
23
Borg m ästa
d
ida
Gu
2
en Pukesg
Isv
Cyber
Zone
eg
h.v
Rökeriv
nd
tra
s
Ekh
Björkho olms
lmsWrangelsg kaje
n
Saltö
torg
SALTÖ
IND.OMRÅDE
iag
2
Frys
r
kto
Vi
g
are
öv
10
5
ar
rk
Må
l
Vämöparken
Sp
ät
ta
18
Järnvägstorg et
36
12
T ju
Ha
kFis
12
öv
sv
gen
14
20
16
t
as
RINGÖ
Ringöviken
Mörtekläppen
Riddaredalsviken
N 15
5
N Skeppsbrog G
ba Möll
cks eSk eppsbrog
gr
Kungs36
11
2
5
plan Ö 20
g V Vittus g
Vittus Öla2nd4 18
e
15
r
26
gata sg
n
2
V Köpm
2
ansg Hoglands
Gymnasium
34
park
14
Hög
17
Korprals gatan
Ekholmen
tvä
vik
e
v
ds
år
rrg
n
äge
Enholmen
LYCKEBY
ös
1
1
ngsväge
L övä
1
gen
väg
gtsa
Skans-
15
sö
g
Sko
gsv
äge
at
Argong an
Tr
os
17
tan
ga
tan
Brandstation
Borgmästarefjärden
10
Saltöskolan
rga
msövägen
Ra
16 en
g
vä
ltö
g
Sa
3
I vö
g
liu
He
Klo
n
tö
om
Tr
Bagareg
1
bro
30
21
gatan
13
SALTÖ
Holmgatan
ö
ång
Ljungskär
13
Hembygdspark
Vämöviken
Trafikplats
Blåportsgatan
Bark- Ö Kvarng
torget
PANTARHOLMEN
Brittabergsv
2
Båtvarv
äge n
Blekingesjukhuset
Aku
ut
Parcellv
VÄMÖ
Vattentorn
SL
s
ag
öv
3
Ljungskärsv
ge
Lilla
Pantarholmen
Skola
Porten
Campus
Blå Port
tan
ga
on
Ne
Brygga
ga
-
Dragsöviken
Dr
Kolerakyrkogård
Koloniområde
aj.
holmsvn
Brändaholm
sv
sö
20
Hö
ä
öv
ng
g
Dr a
g
Lå
areväg e n
Brändaholm
V Kvar
ng
ttu
Tullparken
v
vä
ge
n
or
Ek
g
rs
vä
rn
s
en
rts
po
tg
th.k
deg
Slä
n
Kru
dg
Pantarh 18 ajen
olm s k
Stra
n
Va
n
tr a
ÖS
N Lång
bron ö-Tullgat
an
dg
Trafikplats
Oscarsvärn
Akutväg
å
Bl
1
n
4
sg
gil
Gy
ll e nst j är n2
Blå
p o r ts
S
g
llgata
Os
ka
Häst
ö
n
ba
9
njör s
13
Segl
1
Inge
Kape
Kr
Kyrkogård
ge
rvä
Tullskolan
sg
Orden
rga
lsv
eväg
Ben
torget
Oskarsvärn
kt e
5
as
orts
n
g
1
arev g
Dom
vä
Blåp
at a
nd g
Stra 23
re
B on
32
ka
20
Segelsällskap
sg
ic
g
ol
Sk
Sn
gmVik.g
an 24
at
an
n gsv
hanev
en
tra
Ös
22
La
Bättri
12
Nä
Vå
rd
H
35
gen
llavä
I
vägen
älso
lha
Va
la
am
G
Landstinget
2
11
Fogdev
gn
10
gatan
väg
17
Rådman2sg
DRAGSÖ
Högaholm
atan
Polhems g
g
kt
Elleskär
13
Te
GALGAMARKEN
dare
g
14
sg
Kapten
i Snapp-
Vanad
is
LÅNGÖ
8
Arnög
n
gata
järs
1
nad
U tr
Arnö
göbadsvägen
Lån
i te
Ark
n
Gre-
ens v
3
Byggm.g
Kålö
Lemch
Blekinge
Tekniska
Högskola
Bergsg
21
1
Danmark
15
atan
n
2
sa
4
ge
12
bergsg
n
ge
vä
va
er
ä
kv
Sö
7
sg
4
V M ark
Va
32
v
8
24
26 Mi n
Ramsö
Företagspark
Campus
Gräsvik
yriav
Studentg
Ringö
sjukhem
2
n
äge
rtsv
nfa
tts
Krono
7
Valk
BERGÅSA
12
äg
1 en
21
1
en
19
ng
de 7
O
Annebov
ro
2
Ymerv
He
im
da
lsv
10
17
väg
na
Idu
38
17
Brygga
yttev
Id
2
l
15
1
Sun
C arlem
kan
a
19
ev
n
11
Ek ed al sv äge n
Kn
Solängsv
Litorina
Folkhögskola
Silltrutvägen
äg en
B aldersv
2
sipp
1
5
Träd- 1
gårdsv
27
ck
väg2
e
11
68
v
Bildebo
N ä kt
Bra dekl.v
erHög
a
loftsnv
17
Ba
Bo
vue
v
Riksvägen
51
1
Företagspark
elle
Broav
vall
3
n
öväge
Ri1n1g
Ringövägen
20
Gefionv
Sa
g av
19
en
15
66
Studentviken
1
kåv
Lyc
ge n
dvä
yån Stran
b
e
k
Lyc
SB
Folkets
hus
Lyckå
slottsruin
Sjukhem
GULLBERNA
PARK
v
tts
36
ktv
Fru
Gam la
Slo
Ti
4
E22
1
Gran
häll
s
Förs.hem
n
gen
ä
Bärv
ivä
n
ge
34
Sjötorps
väg
en
svägen
12
sv
ng
42
en
Skördeväg 1
Handelsområde
Slottsbacken
r
Medborgarhus
Gi ll ev äge
en
ed
e
5
Gju
ter
B
35
Eg nahem
21
13
en
nsväg1 C
Statio
v
an
22
23
äg
v
Blå gulls
31
llev
Kä
S
15
16
Handelsområde
Amiralen
1
gen
hemsv kelsevä
rid
tär
n
ge
rv
svägen
Rik
g
Nor ra K S
vä
Gaml a Bro
gen
Tu
23
ov
1
vägen
ka
Salt
eriv
ä
v
Bäck
Idegransv
Gästgivarv
de
a
sil
12
Lyckebyskolan
y
Vedeb
G
te
n
Sunna
ov
17
Vi
Karlskrona
Djurklinik
Lyckåvallen
v ägen
be
ull
As
de
rle
llm
en
6
-5
15
Ekebackens
naturreservat
öväg
n
Ko
lon
väge
iAdonisväg
en
Ak
l eja vä
g en
Kommunarkiv
nivägen
Kolo
Hult
Koloniområde
e
st
Ö
Vedebyskolan
Verk
sv
n
Va
äg
Handelsområde
Amiralen
ling
Od
ge
vä
a
rn
yv
s
GULLBERNA
16
en
127
äg
sv
nä 11
1
al
J
en
1
är
62
Ma
es
31
Nä Till
ttra
by
9
14
s
Nyhem
g en
Bo kvä
15
sv
or g
b
n
e
Ros 15
1
äg
vägen
vägen
loni
Ko
en
nd
1
Löparev
Idr ottsväge n
Sunn
a kan
b ergsv12
en
olv
VEDEBY
11
Kungsmarksplan
16
2,
Ca
rl a n6 -12
d ra vä g en
1
väg
Sunnadalsskolan
ri e
ck
eb
Tryckeriv
Barnens
Lekland
Vi
15
Ly
Jä ra
KUNGSMARKEN
MARIEBERG
Li
n
15
1
EKEBERG
Kungsmarkskyrkan
sv
sv
rg
be 4
n
ge
Sunnadalsvägen
18
ge
1
6
Karlskrona
idrottsplats
Rin 23
g-
vä
gen
Kru
Vinbä
Lovis
av
1
5
n
1
1
31
LINDESNÄS
Danmarksfjärden
striv
3
um
er
g
Au
lint
15
Su n n a
SJUHALLA
Sj
uh 59
al
la
vä
Stora
Andön
Lyn
Koloniområde
Karlskrona. In the middle of the archipelago.
0
A
s
1
ks
8 vä
ksBofin 19
113
VÄSTRA MARK
Ljungskär
Lju
ng
v
Vedeby Center
en
g
yvä
21
L
39
11
60
7
vägen
Bl
åk
sv
en
v
bo
Ös
tra
24
G
sis rönk
R ev
ha ödke
v
vägen
y-
en
Vikväg
e
Ek9
Lyckeb
v
2
BJÖRKHAGA
Små Andöarna
Vårviken
1
22
n
Villa Vik
Lorentsberg
5
rs
Karlskrona. Mitt i skärgården.
100
A fvelsgärdeväge n
ge
Öppetider:
Månd–fred 09.00–18.00
Lörd
09.00–13.00
21
gr
by
ke
c
Ly
Lägerholmen
1
n 14
ge
vä
v
S ven Edvin Saljes v
19
Gu n nar Torhamns v
200
e
Ek
ris
t
1
300 m
Råbacken
vue v
N B e lle
n
M
ej
e
B Nordenbergs v
S Kullev
e
äg
Servicehus
Ekliden
gatan
1
gs
Dra p
20
sgärdeväge
Afvel
n
14
n
ge
11
MARIEDAL
3
F Månssons v
hr T
ho m
2
11
Björk
Gu
1
aväg
en
1
äg
Cronas v
1
Angöringen
4
eb
ck
Ly
nd
u
v
ar
L ö så ng
v
yv
eb
nn
Ro
Hos oss finner du allt från goda tips och råd till ett mycket
brett sortiment av sportfiskeutrustning och båttillbehör. Här
köper du även ditt fiskekort. Komplett Marina med allt du
behöver för din båt.
We’ll supply you with everything you need from good tips and
advice to a wide range of angling equipment, boat accessories and
even your fishing license. Complete Marina with everything you
need for your boat.
1
rr y Martin ssons v
nn a
30
rN
Ko
nstn il s so ns v29
är sv
ägen
Aspv
llregn
Stora vä
gen
Stålvä
gen
Oxelv
v
sv
23
Lind
Fa14
lab
a
Kn
ap
äg
Östravästr
avä
ge n
Gullbern
23
n
gata
1
ä
sv
3
Dim-
57
n
Kaliumvägen
1
Tennvä
ge
Stora vä
gen
Vaktv
äg
en
Are
na
vä
ge
n
Skogsv
väge
n
n
Ha
25
A. Palmgr ens v
nv
ägen
gen
bä
2
m
sv
Elers v
15
Ra
17
1
ullev
os
b ov
1
rs
2
M
ärsv
Intagsvä
Blå 32
me
sv
Ed
äg
Lä30
15 daväge
en
n
rkv
3
20
äg
en
Hillerö
32
dsväg
en Mariedals3
kyrkan
Eklidsv
Kö
I
Högholmen
g na r Jändels v
19
gatan
Handelsområde
P
molomnv
lv
en
Korpanabben
11
4
Ba24
ck
a
Bj
örnb
11
Ha
ll o
41
29
Sportfiske! Sportfishing! Boat Accessories & Repairs!
ä
sb
1
Blå b ärsv
27
SKÖNSTAVIK
v
12
60
46-34
Hortenv
äg
Skärfva
herrgård
5
-
Mossen
Karlskrona A10
af Håka
64
BACKABO
Backabo
Myrholmen
Skärva naturreservat
P Ha
sselbergs v
27
Äp
pe
Militärt
fritidsläger
E22
gen
Griftegård
u
er
ug
nho
lms
vä
2
rb
sv
in1g4
Ros
e
25
Fe
n
nss o
Spelm
ans-
18
Trafikplats
Karlskrona öst
1
äg
ers v
Spandelstorpsskolan
n
Augerums
kyrka
Trollv
v
v
on
ps
vä
ge
Augerums
gård
SPANDELSTORP
28
n
ata 41
terg
54 rkes
O
ters
e
38 Ork
ge
n
1
a
dr
Iglasjön
L
vä
Augerums
gamla
herrgård
1
Hembygdsgård
VEDEBY
14
ma
vä
or
sjö
te
m
1
gatan
Igla
To
3
en
äg
väge
n
boka din
båtupplevelse:
0705-171 430
unikaupplevelser.se
Lu
M
K
ä
sv
27
n
ge
TORSKORS
Skärfva
en!
1
tan
Näckens
v
n
ls t
Till R onneby
Coop Extra
Maxi ICA Stormarknad
öppet alla dagar 8-21
59 knop i skärgård
n
Ha
gto
rn
sv
äg
en
tan
ttga
go
Korn
ett g atan
tt-
väge
nd e
31
14
Västragärdesvägen
Pale
1
Spa
äg
en
Verkövägen / Järvavägen, Lyckeby
www.amiralen.com
Tel: 0455-150 60
Hemsida: www.karlskronamarin.se
Saltö fiskhamn, 371 37 Karlskrona
n
gata
els
g
dolin
Man
eb
yv
äge
si k
Mu
Ekv
ga
1
Spelmansgatan 31
nn
n
ge
ä
uv
eden
Österl
Fur
11
Ro
n
äge 12
rsv
To
en
äg
Alv
14
42
d
lan
Pa
väg
en
44
2
v
ers
stra
Vedeby gat a
Fackhandel
Vardagar 10-19
Lördag 10-16
Söndag 11-16
av
ä
63
62
n
ge
lvä
Stå
2
Gamla Land
svägen
Trafikplats
Trantorp
28
MILITÄROMRÅDE
27
E22
43
Karlskrona H5
Amiralen är Blekinges största köpcentrum
och erbjuder ett brett utbud av butiker,
gratis parkering och generösa öppettider.
Här hittar du allt du behöver. Och lite till!
Amiralen - shopping sju dagar i veckan
Slo
16
4
20
nv
Välkommen!
1
a
Ny
v
str
Karlskrona D8
19
tt s
Ö
2
väg
13
g
r fva By vä
Framgå ngsvägen
e
äg
Trafikplats
Karlskrona väst
31
Västra
Sk ä
gen
e
Ros
va By
Skärf
23
sv ä
2
en
Ura n v
a
Trä
ni ng
Sil v
er vä
g
Kulingg
No rrskens
-
p
to r
öll e
11
2
1
n
Blekinge
Health
Arena
23
n
ä ge
Rosenholmsskolan
Boda Borg
s-
ge
sv
torp
1
vä
So
ne
lle
Si
Stora
Boråkra
Telenor
Arena
Tyfongatan
lvä
Nicke gen
15
14
Vädergatan
18
16
vägen
en
Allé
vä g
tb a
n
Vattenv
arv
mm
All é
vägen
MILITÄRT
ÖVNINGSOMRÅDE
1
J KlimSolsatgkensg
ev
tor
ps
å
ju
Sk
lle
HÄSSLEGÅRDEN
ul
v
Si
Ro
Mell sv
an
v
14
Östr
S il
y
ALLATORP
svägen
Bub be torp
Västeråkra
Telefon 0455-569 00 | blekingetrafiken.se
vä
g
22
Smed
torp
Telefon 0455-783 30 | affarsverken.se
er
I
n
KARLSKRONA
INDUSTRIOMRÅDE
TORSKORS
en
1
Luffa från ö till ö, färdas längs Nättrabyån eller ta ett svalkande dopp
på Utlängan. Karlskrona skärgård erbjuder något för alla. Du reser från
Fisktorget och väljer mellan ett tjugotal bryggstopp. Vi syns i skärgården.
Titanväge
19
y
Karlskrona
Ta plats på soldäck.
H
33
G
Blixt-
F
21
E
deb
D
22
Till
R
C
Rö
Till
B
Kärrtorp
eb
öd
A
K
L
Download
Related flashcards
Create Flashcards