Monteringsanvisning

advertisement
EN Table of contents
Instructions for use / assembly instructions
Assembly
Adjustment
Dimensions
Flow diagram
Operation
Spare parts
Contact information
SV Innehållsförtäckning
Bruksanvisning / Monteringsanvisning
Montering
Inställning av maxtemperatur
Måttskiss
Flödesschema
Hantering
Reservdelar
Kontaktinformation
1
2
4 - 6
7
8
9
10
11
12
1
3
4 - 6
7
8
9
10
11
12
Logis 70
71070000 (RSK: 8227588)
71071000 (RSK: 8227601)
71077000 (RSK: 8227594)
Logis 70 CoolStart
71073000 (RSK: 8227589)
Logis 100
71101000 (RSK: 8227591)
71107000 (RSK: 8227595)
Logis 100 CoolStart
71103000 (RSK: 8227592)
Denna produkt är anpassad
till branchregler Säkervatteninstallation. Hansgrohe AB
garanterar produktens funktion
om branchreglerna och
monteringsanvisningen följs.
1 (12)
English
Safety Notes
Symbol description
Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.
Adjustment (see page 7)
The product may only be used for bathing, hygienic
and body cleaning purposes.
To adjust the hot water limiter.
Installation Instructions
Dimensions (see page 8)
•Prior to installation, inspect the product for transport
damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.
•The plumbing codes applicable in the respective
countries must be oberserved.
•The drain valve must only be used as intended. It is not
allowed to attach other objects to the drain valve, for
example a semi-pedestal.
•If you wish to increase the water flow, the EcoSmart®
(flow limiter) located behind the aerator can be
removed.
Pressure and tightness test
•The mixer connections must be tested of tightness after
installation.
Technical Data
Mixer with EcoSmart® (flow limiter, 5 l/min)
Operating pressure:
max. 1 MPa
Recommended operating pressure:
0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:
1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature:
max. 70°C
Recommended hot water temp.:
65°C
Thermal disinfection:
max. 70°C / 4 min
Flow diagram
(see page 9)
Operation (see page 10)
Hansgrohe recommends not to use
as drinking water the first half liter of
water drawn in the morning or after a
prolonged period of non-use.
After periods of prolonged non-use, but
at least every third day, the fittings must
be opened with the handle in hot and
cold position to prevent stagnation in the
connecting lines. Let the water run until
the water temperature is constant.
Spare parts (see page 11)
Special accessories (order as an
extra)
special tool #58085000
Installation putty
seal #98996000
The product is exclusively designed for drinking water!
Cleaning (see enclosed brochure)
2 (12)
Assembly see page 4
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Symbolförklaring
Handskar ska bäras under monteringsarbete för att
undvika kläm- och skärskador.
Inställning av maxtemperatur (se
Produkten får bara användas till kroppshygien med
bad och dusch.
sidan 7)
Monteringsanvisningar
Måtten (se sidan 8)
•Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga transport- eller ytskiktskador.
•De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska
följas.
•Bottenventilen får bara användas till det som den
är avsedd för. Det är inte tillåtet att montera andra
föremål, t.ex. en kåpa, vid bottenventilen.
•Om större vattenflöde önskas kan EcoSmart® (flödeskontroll) som sitter bakom perlatorn tas bort.
Tryck och täthetsprov
•Blandarens anslutningar skall täthetskontroleras efter
installationen.
Ställa in varmvattenregleringen.
Flödesschema
(se sidan 9)
Hantering (se sidan 10)
Hansgrohe rekommenderar att den
första halvlitern inte används som dricksvatten på morgonen eller efter längre
perioder utan användning.
För att undvika en stagnering i anslutningsledningarna måste blandaren
öppnas och spolas kallt och varmt tills
en jämn temperatur är uppnådd när den
inte har använts på länge, dock minst
var tredje dag.
Reservdelar (se sidan 11)
Tekniska data
Blandare med EcoSmart® (flödeskontroll, 5 l/min)
Driftstryck:
max. 1 MPa
Rek. driftstryck:
0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:
1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur:
max. 70°C
Rek. varmvattentemp.:
65°C
Termisk desinfektion:
max. 70°C / 4 min
Specialtillbehör (medföljer ej
leveransen)
Monteringsnyckel #58085000
Installationskitt
Packning #98996000
Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!
Rengöring (se den medföljande
broschyren)
Montering se sidan 4
3 (12)
2
1
2.
98996000
3
> 4 mm
< 4 mm
1.
4
1.
5
2.
6
SW 10 mm
SW 19 mm
4 (12)
7
58085000
8
12
9
10
58085000
10
11
12
12
5 (12)
13
14
SW 22 mm
15
16
SW 22 mm
> 2 min
6 (12)
Justierung
60 °C
10 °C
1
2
4
5
0,3 MPa
3
+
6
7
7 (12)
max. 40
398
Logis 100
CoolStart
71103000
Logis 70
71070000 /
71071000 /
71077000 /
Logis 70
CoolStart
71073000
Logis 100
71101000 /
71107000
Logis 100
CoolStart
71103000
3 3°
10 8
93
16 3
187
G3/8
48
47
60
60
68
Ø 34
max. 40
383
46
Ø 34
G3/8
Logis 100
71101000 /
71107000
3 9°
67
16 6
107
47
46
Ø 34
max. 40
398
3 9°
67
107
47
Logis 70
CoolStart
71073000
13 8
Logis 70
71071000 /
71077000
13 8
16 6
Logis 70
71070000
Ø G 1¼B
Ø G 1 ¼
19 3
8 (12)
Ø 61
min. 38
max. 45
92168000
55
8 - 16
Ø 64
47
50105000
30 - 45
G3/8
94139007
Logis 100
71101000 / 71107000
Logis 100 CoolStart
71103000
0,50
5,0
0,45
4,5
0,40
4,0
0,35
3,5
0,30
3,0
0,25
2,5
0,20
2,0
0,15
1,5
0,10
1,0
0,05
0,5
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0
1
EcoSmart®
bar
MPa
Logis 70
71070000 / 71071000 /
71077000
Logis 70 CoolStart
71073000
2
EcoSmart®
0,0
3
6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
9 (12)
Logis 70 71070000 / 71071000 / 71077000
Logis 100 71101000 / 71107000
open / öppna
close / stänga
cold / kallt
hot / varmt
Logis 70 CoolStart 71073000
Logis 100 CoolStart 71103000
open / öppna
hot / varmt
10 (12)
close / stänga
cold / kallt
Logis 70
71070000 / 71071000 /
71077000
Logis 100
71101000 / 71107000
Logis 70 CoolStart
71073000
Logis 100 CoolStart
71103000
92224000
96338000
97406000
98193000
(32x2)
97209000
92236000
96338000
97406000
96657000
98193000
(32x2)
97209000
92730000
96657000
95140000
98186000
(30x2)
95008000
92730000
95140000
98750000
92604000
(35x2)
98186000
(30x2)
95008000
98324000
92604000
(35x2)
92372000
97736000
92372000
98722000
EcoSmart®
96016000
97206000
50105000
92168000
94139007
11 (12)
Hansgrohe AB · Svangatn 2B · 416 68 Göteborg · Tele: +46(0)31-216600 · Fax: +46(0)31-190103
E-post: [email protected] · Internet: www.hansgrohe.se
11/2014
9.02341.SV
12 (12)
Download
Related flashcards
Create Flashcards