Katalog 2013 B.indd

advertisement
Fullföljande en lång tradi on som llverkare av gjutjärnsprodukter för matlagning, är RONNEBY BRUK idag en vik g
och uppska ad leverantör på flera av världens marknader. Med rö er llbaks ll 1700-talets Örmo Bruk, som i
mi en av 1800-talet fly ades ll Kallinge och blev det mer kända Kockums med dess välkända llverkning av kokoch stekkärl, lever yrkeskunskapen och hantverksskickligheten vidare.
Med marknadens kanske bredaste sor ment, med instekt tradi onellt gjutjärn och vår stora nyhet Ultra Light Original lä viktsgjutjärn kan vi llgodose de flesta preferenser och önskemål. Vår paradserie MAESTRO gjutjärn är huvudsakligen formgiven av Professor Sigurd Persson, en av svensk designkonsts största profiler. Dessa produkter är lika
funk onella och vackra i vilket u örande du än väljer, instekt eller emaljerat, och oavse i vilket sammanhang de
brukas. De passar lika bra för vardagens middagsbord, som ll festbordet med finaste linne, silver och kristall.
En gjutjärnsprodukt från RONNEBY BRUK är en HANTVERKSPRODUKT.
Varje enskild produkt är gjuten i sin egen unika sandform. E er avsvalning slås
formen sönder, och sanden återvinns för a bli en ny gju orm igen. De a gör
a varje produkt är e unikt original, det finns inte två exakt likadana pannor
eller grytor.
E er själva gjutningen, som endast är det första steget på vägen mot en funk onell
produkt, llkommer e flertal manuella arbetsmoment. Det är slipningar, blästring,
bo ensvarvning, ytbehandling, montering mm, hela den med produkt- och
kvalitetskontroller inlagda i processen. Om några produkter under produk onens
gång bedöms som undermåliga, kasseras de för a smältas ner och bli nya produkter.
De a gör gjutjärnsprodukter ll e naturligt alterna v för dig som vill vara med och värna vår natur. Väljer du
gjutjärnsprodukter från RONNEBY BRUK kan du vara säker på a t.ex inga palmoljor används i vår instekning.
Vi använder
sedan många år ENDAST SVENSK KRAV-MÄRKT rapsolja i vår
använ
instekningsprocess.
Ingen behöver vara orolig för gi ig gasutsöndring,
inste
eller
andra skadliga bieffekter, från ar ficiella beläggningar.
e
Fulfilling a long tradi on as manufacturer of cast iron cookware,
RONNEBY BRUK of today is an important and appreciated
supplier to a number of the global markets. Our roots goes back
to a small foundry in Småland, Örmo Bruk, founded in mid 1700.
In 1888 it was moved to Kallinge and renamed Kockums, a
company well known for its cookware. The know-how and cra s
man skill, is s ll vivid at RONNEBY BRUK.
W maybe the widest range of cast
With
i
iron
cookware in the market,
offering tradi onal pre-seasoned as well
as our
ou new sensa onal light weight cast
iron co
cookware, we can sa sfy most
of our clients
cl
needs and demands.
Our main range, MAESTRO cast iron, is originally designed by Professor Sigurd
Persson, one of the greatest names in the art of Swedish design. A Maestro product
is equally func onal and beautyful, when used at the normal everyday table as when
used on the table laid with finest linen, silver and crystal.
A cast iron product from RONNEBY BRUK is a HANDICRAFTED piece. Every single item is casted in its own unique
sand mould. A er the process of cooling, the mould is crushed and the sand is recycled to be used for next mould.
This makes every single item an unique original, and there is not one cast iron product exactly iden cal to the other.
A er the actual cas ng, which is only the first step on the road to a func onal product, a number of manual working
moments will be needed. Grinding, blas ng, bo om machining, surface coa ng, assemblying etc. All the me under
rigorous quality checks between the sta ons of the process. If a faulty item is discovered, it’s sorted out and will be
melted down again and become a new perfect product.
All this makes cast iron cookware the natural choice for anyone anxious for our nature and environment.
When choosing a RONNEBY BRUK product you can also be absolutely certain that no palm oils has been used in
the seasoning process. We use only Swedish rapeseed oil, which has been controlled and cer fied by the Swedish
KRAV founda on to be produced under the best possible ways for environmental preserva on. When using our cast
iron cookware, you can also feel free from all worries regarding poisonous gases, or other harming side effects,
that so many fear in todays ar ficial coa ngs.
Art
Ref
Produkt
Product
SkaŌ
Handle
Förp
Outer
EAN
Barcode
112410 Stekpanna Ø 25 cm, sned kant
Fry pan Ø 25 cm, slan ng side
Ros ri
Stainless
4
7 331 059 112 417
112440 Stekpanna Ø 25 cm, sned kant
Fry pan Ø 25 cm, slan ng side
Bok brun
Beech brown
4
7 331 059 112 448
112470 Stekpanna Ø 25 cm, sned kant
Fry pan Ø 25 cm, slan ng side
Bok svart
Beech black
4
7 331 059 112 479
112810 Stekpanna Ø 28 cm, sned kant
Fry pan Ø 28 cm, slan ng side
Ros ri
Stainless
4
7 331 059 112 813
112840 Stekpanna Ø 28 cm, sned kant
Fry pan Ø 28 cm, slan ng side
Bok brun
Beech brown
4
7 331 059 112 844
112870 Stekpanna Ø 28 cm, sned kant
Fry pan Ø 28 cm, slan ng side
Bok svart
Beech black
4
7 331 059 112 875
113610 Stekpanna Ø 36 cm, sned kant
Fry pan Ø 36 cm, slan ng side
Ros ri
Stainless
4
7 331 059 113 612
STEKPANNOR / FRY PANS
(Även beställningsbar med träska
/ Also available with wooden handles)
Art
Ref
Produkt
Product
SkaŌ
Handle
Förp
Outer
EAN
Barcode
4
7 331 059 120 016
4
7 331 059 120 047
4
7 331 059 120 078
4
7 331 059 120 115
4
7 331 059 120 146
4
7 331 059 120 177
4
7 331 059 120 214
4
7 331 059 120 245
4
7 331 059 120 276
STEKPANNOR / FRY PANS
120010 Stekpanna Ø 20 cm, rund kant
Fry pan Ø 20 cm, rounded side
120040 Stekpanna Ø 20 cm, rund kant
Fry pan Ø 20 cm, rounded side
120070 Stekpanna Ø 20 cm, rund kant
Fry pan Ø 20 cm, rounded side
Ros ri
Stainless
Bok brun
Beech brown
Bok svart
Beech black
120110 Stekpanna Ø 25 cm, rund kant
Fry pan Ø 25 cm, rounded side
120140 Stekpanna Ø 25 cm, rund kant
Fry pan Ø 25 cm, rounded side
120170 Stekpanna Ø 25 cm, rund kant
Fry pan Ø 25 cm, rounded side
Ros ri
Stainless
Bok brun
Beech brown
Bok svart
Beech black
120210 Stekpanna Ø 28 cm, rund kant
Fry pan Ø 28 cm, rounded side
120240 Stekpanna Ø 28 cm, rund kant
Fry pan Ø 28 cm, rounded side
120270 Stekpanna Ø 28 cm, rund kant
Fry pan Ø 28 cm, rounded side
Ros ri
Stainless
Bok brun
Beech brown
Bok svart
Beech black
Art
Ref
Produkt
Product
SkaŌ
Handle
Förp
Outer
EAN
Barcode
120310 Grillpanna Ø 25 cm, rund kant
Grill pan Ø 25 cm, rounded side
Ros ri
Stainless
4
7 331 059 120 313
120340 Grillpanna Ø 25 cm, rund kant
Grill pan Ø 25 cm, rounded side
Bok brun
Beech brown
4
7 331 059 120 344
120370 Grillpanna Ø 25 cm, rund kant
Grill pan Ø 25 cm, rounded side
Bok svart
Beech black
4
7 331 059 120 375
120710 Grillpanna Ø 28 cm, rund kant
Grill pan Ø 28 cm, rounded side
Ros ri
Stainless
4
7 331 059 120 719
120740 Grillpanna Ø 28 cm, rund kant
Grill pan Ø 28 cm, rounded side
Bok brun
Beech brown
4
7 331 059 120 740
120770 Grillpanna Ø 28 cm, rund kant
Grill pan Ø 28 cm, rounded side
Bok svart
Beech black
4
7 331 059 120 771
GRILLPANNOR / GRILL PANS
MAESTRO
COMFORT LINE
Stekpannor med silikonklädda rosƞria skaŌ.
Fry pans with silicone coated stainless steel handles.
Art
Ref
Produkt
Product
Förp
Outer
EAN
Barcode
Stekpannor, med rak lutande kant / Fry pans, with slanƟng sides
112480 Stekpanna / Fry pan 25 cm
112880 Stekpanna / Fry pan 28 cm
113680 Stekpanna / Fry pan 36 cm
4
4
4
7 331 059 112 486
7 331 059 112 882
7 331 059 113 681
Stekpannor, rundad hög kant / Fry pans, rounded high side
(passande lock finnes / fiƫng lids available)
120080 Stekpanna / Fry pan 20 cm
120180 Stekpanna / Fry pan 25 cm
120280 Stekpanna / Fry pan 28 cm
4
4
4
7 331 059 120 085
7 331 059 120 184
7 331 059 120 283
Grillpannor, med hällpipar / Grill pans, with spouts
120380 Grillpanna / Grill pan 25 cm
120780 Grillpanna / Grill pan 28 cm
4
4
7 331 059 120 382
7 331 059 120 788
PläƩar & pannkakor / Pancakes, Crêpes and small cakes
120680 Plä panna för 7 plä ar / Cake pan, 7 small cakes
120880 Pannkakspanna 25 cm / Pancake pan 25 cm
120980 Plä panna för 4 hjärtplä ar / Cake pan, heartshape cakes
121080 Poffertjespanna 15 hål / Poffertjes pan, 15 cavi es
4
4
4
4
7 331 059 120 689
7 331 059 120 887
7 331 059 120 986
7 331 059 121 082
MAESTRO
EXCLUSIVE LINE
Stekpannor med exklusiva ekträskaŌ.
Fry pans with Oak wood, “de Luxe” handles.
Art
Ref
Produkt
Product
Förp
Outer
EAN
Barcode
Stekpannor, med rak lutande kant / Fry pans, with slanƟng sides
112490 Stekpanna / Fry pan 25 cm
112890 Stekpanna / Fry pan 28 cm
113690 Stekpanna / Fry pan 36 cm
4
4
4
7 331 059 112 493
7 331 059 112 899
7 331 059 113 698
Stekpannor, rundad hög kant / Fry pans, rounded high side
(passande lock finnes / fiƫng lids available)
120090 Stekpanna / Fry pan 20 cm
120190 Stekpanna / Fry pan 25 cm
120290 Stekpanna / Fry pan 28 cm
4
4
4
7 331 059 120 092
7 331 059 120 191
7 331 059 120 290
Grillpannor, med hällpipar / Grill pans, with spouts
120390 Grillpanna / Grill pan 25 cm
120790 Grillpanna / Grill pan 28 cm
4
4
7 331 059 120 399
7 331 059 120 795
PläƩar & pannkakor / Pancakes, Crêpes and small cakes
120690 Plä panna för 7 plä ar / Cake pan, 7 small cakes
120890 Pannkakspanna 25 cm / Pancake pan 25 cm
120990 Plä panna för 4 hjärtplä ar / Cake pan, heartshape cakes
121090 Poffertjespanna 15 hål / Poffertjes pan, 15 cavi es
4
4
4
4
7 331 059 120 696
7 331 059 120 894
7 331 059 120 993
7 331 059 121 099
Art
Ref
Produkt
Product
SkaŌ
Handle
Förp
Outer
EAN
Barcode
4
7 331 059 120 610
4
7 331 059 120 641
4
7 331 059 120 672
4
7 331 059 112 818
4
7 331 059 112 849
4
7 331 059 112 870
4
7 331 059 120 917
4
7 331 059 120 948
4
7 331 059 120 979
4
7 331 059 121 013
4
7 331 059 121 044
4
7 331 059 121 075
4
7 331 059 120 509
PLÄTT & PANNKAKSPANNOR / PANCAKE PANS
120610 Plä panna för 7 småplä ar
Cake pan for 7 small pancakes
120640 Plä panna för 7 småplä ar
Cake pan for 7 small pancakes
120670 Plä panna för 7 småplä ar
Cake pan for 7 small pancakes
Ros ri
Stainless
Bok brun
Beech brown
Bok svart
Beech black
120810 Pannkakspanna Ø 25 cm
Pancake / Crêpe pan Ø 25 cm
120840 Pannkakspanna Ø 25 cm
Pancake / Crêpe pan Ø 25 cm
120870 Pannkakspanna Ø 25 cm
Pancake / Crêpe pan Ø 25 cm
Ros ri
Stainless
Bok brun
Beech brown
Bok svart
Beech black
120910 Plä panna för 4 hjärtplä ar
Cake pan, heartshaped pancakes
120940 Plä panna för 4 hjärtplä ar
Cake pan, heartshaped pancakes
120970 Plä panna för 4 hjärtplä ar
Cake pan, heartshaped pancakes
Ros ri
Stainless
Bok brun
Beech brown
Bok svart
Beech black
121010 Poffertjespanna, 15 hål
Poffertjes pan, 15 wholes
121040 Poffertjespanna, 15 hål
Poffertjes pan, 15 wholes
121070 Poffertjespanna, 15 hål
Poffertjes pan, 15 wholes
Ros ri
Stainless
Bok brun
Beech brown
Bok svart
Beech black
120500 Blinipanna
Blini pan
Gjutjärn
Cast iron
Art
Ref
Produkt
Product
Lock
Lid
Förp
Outer
EAN
Barcode
1
7 331 059 121 112
1
7 331 059 121 211
1
7 331 059 145 019
1
7 331 059 145 040
1
7 331 059 145 071
1
7 331 059 140 304
1
7 331 059 140 359
TRAKTÖRPANNOR / FRY PANS WITH LID
121110 Traktörpanna Ø 25 cm, glaslock
Sauteuse pan Ø 25 cm, glass lid
121210 Traktörpanna Ø 28 cm, glaslock
Sauteuse pan Ø 28 cm,
cm glass lid
Ros ri
Stainless
Ros ri
Stainless
STEKGRYTOR & KASTRULLER
S
/ ROUND
O
SIMMERING
S
G POTS
O S
145010 Såskastrull 2 liter. Ø 18 cm, utan lock
Sauce pan 2 litre. Ø 18 cm, no lid
145040 Såskastrull 2 liter. Ø 18 cm, utan lock
Sauce pan 2 litre. Ø 18 cm, no lid
145070 Såskastrull 2 liter. Ø 18 cm, utan lock
Sauce pan 2 litre. Ø 18 cm, no lid
Ros ri
Stainless
Bok brun
Beech brown
Bok svart
Beech black
140300 Rund stekgryta 2 liter, Ø 18 cm, med lock
Round casserole 2 litre, Ø 18 cm, with lid
140350 Rund stekgryta 2 liter, Ø 18 cm, med lock
Round casserole 2 litre, Ø 18 cm, with lid
Gjutjärn
Cast iron
Glas
Glass
Artt
Ref
Produkt
P d kt
Product
Lock
Lid
Förp
Outer
EAN
Barcode
4
7 331 059 140 106
4
7 331 059 140 113
4
7 331 059 140 151
4
7 331 059 140 205
4
7 331 059 140 212
4
7 331 059 140 250
4
7 331 059 140 403
4
7 331 059 140 502
4
7 331 059 140 557
4
7 331 059 140 700
4
7 331 059 140 755
RUNDA STEKGRYTOR / ROUND SIMMERING POTS / DUTCH OVENS
140100
40100 Rund stekgryta 3 liter, Ø 25 cm
Round
nd casserole 3 litre, Ø 25 cm
140110 Rund stekgryta 3 liter, Ø 25 cm
Round casserole 3 litre, Ø 25 cm
140150 Rund stekgryta 3 liter, Ø 25 cm
Round casserole 3 litre, Ø 25 cm
Gjutjärn
Cast iron
Ros ri
Stainless
Glas
Glass
140200 Rund stekgryta 4 liter, Ø 25 cm
Round casserole 4 litre, Ø 25 cm
140210 Rund stekgryta 4 liter, Ø 25 cm
Round casserole 4 litre, Ø 25 cm
140250 Rund stekgryta 4 liter, Ø 25 cm
Round casserole 4 litre, Ø 25 cm
Gjutjärn
Cast iron
Ros ri
Stainless
Glas
Glass
140400 Oval stekgryta 3,5 liter, 26x19 cm
Oval casserole 3,5 litre, 26x19 cm
Gjutjärn
Cast iron
140500 Oval stekgryta 4,5 liter, 33x22 cm
Oval casserole 4,5 litre, 33x22 cm
140550 O
t k t 4,5
4 5 liter,
lit 33
22 cm
Ovall stekgryta
33x22
Oval casserole 4,5 litre, 33x22 cm
Gjutjärn
Cast iron
Glas
Gl
Glass
140700 Oval stekgryta 5,5 liter, 33x22 cm
Oval casserole 5,5 litre, 33x22 cm
140750 Oval stekgryta 5,5 liter, 33x22 cm
Oval casserole 5,5 litre, 33x22 cm
Gjutjärn
Cast iron
Glas
Glass
Art
Ref
Produkt
Product
Lock
Lid
Förp
Outer
EAN
Barcode
209100 Wokset Ø 36 cm, m llbehör
Wok set with accesories
Black
4
7 331 059 209 100
148000 Fondueset Maestro 2 l + lock
Fondue set Maestro 2 ltr + lid
148050
14
48050 Fondueset Maestro 2 l + lock
Fondue set Maestro 2 ltr + lid
148090
Maestro
14
48090 Fondueset
F d
M
2 l,l
Fondue set Maestro 2 ltr,
Gjutjärn
Cast iron
Glas
Glass
utan lock
l k
no lid
4
7 331 059 148 003
4
7 331 059 148 058
4
7 331 059 148 096
1
7 331 059 209 001
10
7 331 059 203 900
1
7 331 059 208 097
209000
09000 Fonduekarusell med 6 skålar
Fondue carousel with 6 dip bowls
203900
03900 Fonduegaffl
g ar 6-pack
p
Fondue forks 6-pack
208090
08090 Kombibrännare för brännpasta eller flytande bränsle
Combi burner for burner paste or liquid fluid
ULTRA LIGHT
ORIGINAL
ÄNTLIGEN!!
Nu har vi fåƩ fram en serie stekpannor och grytor av gjutjärn
med den egenskap som så många frågat eŌer.
De är läƩa!!
AƩ gjutjärnsstekpannor är allra bäst aƩ laga mat i är de flesta överens om. AƩ deƩa material ger bästa
stekytan, och godaste smaken, är allmänt känt. Fram Ɵll nu, eŌer seklers
s
användande, är det bara eƩ
enda argument som kan anföras mot gjutjärn, det finns de som upplever aƩ det är lite
l tungt.
EŌer aƩ ha provat oss fram Ɵll en metod aƩ göra läƩa gjutjärnspannor,
pannor, kan vi nu presentera vår seri
serie
ULTRA LIGHT ORIGINAL. Produkterna har allt som borgar för eƩ lyckat resultat vid spisen.
jälv
lvv.
Det enda som vi inte kan erbjuda är kockens egen skicklighet, den får du stå för sjä
själv.
- Produkterna är förinstekta med vegetabilisk matolja .
- De har en unik virvelslipad yta som gör aƩ det maƞeƩ som
tan.
används under matlagningen fördelas jämnare över boƩenytan.
al
- Tunnare gjutjärnsgods som gör aƩ man snabbare når opƟmal
stektemperatur (Ca 185ºC vid normal stekning).
on
nssspi
pis
is.
s.
- Fungerar SJÄLVKLART på ALLA typer av spisar, från vedspis Ɵll indukƟonsspis.
- SkaŌen är av rosƞriƩ stål med en silikonbeklädnad, vilket ger eƩ elegant
utseende och eƩ komfortabelt och säkert grepp.
- Silikonet tål ugnstemperatur upp Ɵll ca 220ºC.
MA
ULTRA LIGHT
ORIGINAL
AT LAST!!
Now we have developed a range of Cast Iron Frypans and Casseroles
with the quality asked for by so many cast iron lovers.
They are “light weight”!
Most cooks agree on the fact that the best food is made with cast iron cookware. This material gives the
best looking and most delicious cooking result, that is well known. AŌer centuries of use in kitchens,
there is only one (1) thing that can be said against cast iron pans, and it is that some find it heavy.
AŌer having tried for years to find a method of making less heavy cast iron cookware, we now proudly
presents ULTRA LIGHT ORIGINAL. The pots and pans has all the good qualiƟes of tradiƟonal cast iron for
the best cooking result. The only thing we can’t provide the chef’s skills, that’s something you have to
add yourself.
- Products pre-seasoned with vegetable cookingoil
- Unique whirl grinded surface for more evenly distributed cooking oil/buƩer during cooking
- Thinner cast iron makes it faster to reach opƟmal frying temperature (appr. 185ºC for regular frying)
- Can be used on all kinds of stoves, from the old wood-stove Ɵl the modern inducƟon hob
- Handles made of stainless steel, with silicone coaƟng for a comfortable and safe grip and elegant look
- The silicone coaƟng can be used in the oven up to appr. 220º C
ULTRA LIGHT
ORIGINAL
Art.nr
Ref.no
Produkt
Product
Storlek
Size
St/frp
Pcs/outer
EAN
Bar code
102080
Stekpanna m silikonskaŌ
Fry pan w silicone coated handle
Ø 20 cm
4
7 331 059 102 081
Stekpanna m silikonskaŌ
Fry pan w silicone coated handle
Ø 24 cm
4
7 331 059 102 487
Stekpanna m silikonskaŌ
Fry pan w silicone coated handle
Ø 26 cm
4
7 331 059 102 685
Stekpanna m silikonskaŌ
Fry pan w silicone coated handle
Ø 28 cm
4
7 331 059 102 883
Stekpanna m silikonskaŌ
Fry pan w silicone coated handle
Ø 30 cm
4
7 331 059 103 088
Grillpanna m silikonskaŌ
Grill pan w silicone coated handle
Ø 30 cm
4
7 331 059 103 682
Traktörpanna m glaslock, silikonskaŌ
Deep fry pan w glas lid,
silicone coated handle
Ø 26 cm
4
7 331 059 104 184
Traktörpanna m glaslock, silikonskaŌ
Deep fry pan w glas
g lid,
silicone coated
ated handle
Ø 28 cm
4
7 331 059 104 283
102480
102680
102880
103080
103680
104180
104280
ULTRA LIGHT
ORIGINAL
Art.nr
Ref.no
Produkt
Product
Storlek
Size
St/frp
Pcs/outer
EAN
Bar code
109080
Wokpanna m silikonskaŌ
Wok / SƟr fry pan w silicone
coated handle
Ø 30 cm
4
7 331 059 109 080
Wokpanna m silikonskaŌ
Wok / SƟr fry pan w silicone
coated handle
Ø 34 cm
4
7 331 059 109 189
Såskastrull 1,3 l m glaslock, silikonskaŌ
Sauce pan 1,3 ltr w glass lid,
silicone coated handle
Ø 18 cm
4
7 331 059 100 087
Stekgryta 4 l m glaslock, silikongrepp
Casserole 4 ltr w glass lid,
silicone coated grips
Ø 24 cm
4
7 331 059 100 186
Stekgryta 5 l m glaslock, silikongrepp
Casserole 5 ltr w glass lid,
silicone coated grips
Ø 26 cm
4
7 331 059 100 285
Stekgryta 7 l m glaslock, silikongrepp
Casserole 7 ltr w glass lid,
silicone coated grips
Ø 28 cm
2
7 331 059 100 384
109180
100080
100180
100280
100380
MA
MAESTRO CUISINE
TradiƟonella stekgrytor med populär fransk formgivning. Grytorna är framtagna för opƟmal
funkƟon på alla typer av värmekällor. De tjocka boƩnarna är plangjutna enligt samma metod
som man använder för emaljerade grytor, vilket gör aƩ de står stadigt och plant.
Liksom alla våra instekta gjutjärnsprodukter är dessa grytor förinstekta med svensk KRAV-märkt
rapsolja från Carlshamn. Inga andra typer av ytbehandlingar används i vår produkƟon.
De eleganta gjutjärnslocken är av s.k. “självösande”
självösande modell. Ringmönstret på lockens undersida
gör aƩ kondensen i grytan återföres Ɵll maten, och minskar risken aƩ det som steks får en “torr”
konsistens. Bakelitknoppen
noppen tål ugnsvärme Ɵll ca 200ºC.
Art
Ref
Produkt
Product
Lock
Lid
173000
Rund stekgryta 3 liter, Ø 22 cm
Round casserole 3 litre, Ø 22 cm
Rund stekgryta 3 liter, Ø 22 cm
Round casserole 3 litre, Ø 22 cm
Gjutjärn
Cast iron
Glas
Glass
Rund stekgryta 4 liter, Ø 24 cm
Round casserole 4 litre, Ø 24 cm
Rund stekgryta 4 liter, Ø 24 cm
Round casserole 4 litre, Ø 24 cm
Gjutjärn
Cast iron
Glas
Glass
173050
174000
174050
Förp
Outer
EAN
Barcode
1
7 331 059 173 005
1
7 331 059 173 050
1
7 331 059 174 002
1
7 331 059 174 057
TradiƟonal casseroles in the popular French design. The casseroles are produced for maximum
funcƟon on all kinds of heat sources. The thick boƩoms are “flat casted” in the same way used
for enameled pots, to ensure that they will stand steady on the stove top without wiggling. As
all our preseasoned cast iron products, also this range is seasoned with Swedish ecologic KRAVcerƟfied rapeseed oil. No arƟficial coaƟngs are used in our producƟon.
The elegantly designed lids are equipped with rings that will make the condense in the pot drip
back on the food inside, thus prevenƟng a “dry” texture in the food. The Bakelite knobs can be
used in the oven to 200ºC.
Art
Ref
Produkt
Product
Lock
Lid
176010
Rund stekgryta 6 liter, Ø 28 cm
Round casserole 6 litre, Ø 28 cm
Rund stekgryta 6 liter, Ø 28 cm
Round casserole 6 litre, Ø 28 cm
Ros ri
Stainless steel 1
Glas
Glass
1
Rund stekgryta 8 liter, Ø 32 cm
Round casserole 8 litre, Ø 32 cm
Glas
Glass
1
7 331 059 178 055
Oval stekgryta 3 liter, 27 cm
Round casserole 3 litre, 27 cm
Gjutjärn
Cast iron
1
7 331 059 173 500
Oval stekgryta 4,3 liter, 29 cm
Round casserole 4,3 litre, 29 cm
Gjutjärn
Cast iron
1
7 331 059 174 507
176050
178050
173500
174500
Förp
Outer
EAN
Barcode
7 331 059 176 013
7 331 059 176 051
Art
Ref
Produkt
Product
150700 Julgransfot, grönlackerad,
Christmas tree stand, green lacquered
150770 Julgransfot, svartlackerad,
Christmas tree stand, black lacquered
Förp
Outer
EAN
Barcode
4
7 331 059 150 709
4
7 331 059 150 778
77
LOCK / LIDS
148100 Gjutjärnslock / Cast iron lid Ø 18 cm
140000 Gjutjärnslock / Cast iron lid Ø 24 cm
143900 Gjutjärnslock / Cast iron lid
for art. 140500 & 140700
1
1
7 331 059 148 102
7 331 059 140 007
1
7 331 059 143 909
901800
902000
902200
902500
902600
902800
903200
903300
1
1
1
1
1
1
1
7 331
1 059 901 806
7 331
1 059 902 001
7 331
31 059 902 209
7 331
31 059 902 506
7 331 059 902 605
7 331 059 902 803
7 331 059 903 206
1
7 331 059 903 305
1
1
7 331 059 912 501
7 331 059 912 802
1
7 331 059 902 087
1
7 331 059 902 483
1
7 331 059 902 889
Glaslock / Glass lid Ø 18 cm
Glaslock / Glass lid Ø 20 cm
Glaslock / Glass lid Ø 22 cm
Glaslock / Glass lid Ø 24 cm
Glaslock / Glass lid Ø 26 cm
Glaslock / Glass lid Ø 28 cm
Glaslock / Glass lid Ø 32 cm
Glaslock / Glass lid for art.
140550 & 140750
912500 Ros ri lock / Stainless steel lid Ø 24 cm
912800 Ros ri lock / Stainless steel lid Ø 28 cm
902080 Glaslock med silikongrepp Ø 20 cm
Glass lid with silicone grip Ø 20 cm
902480 Glaslock med silikongrepp Ø 24 cm
Glass lid with silicone grip Ø 24 cm
902880 Glaslock med silikongrepp Ø 28 cm
Glass lid with silicone grip Ø 28 cm
Art
rt
Ref
ef
Produkt
Product
SkaŌ
Handle
128200
8200 Mortel på fot, med stöt
Mortar with foot, and pestle,
8500 Mortel, mindre modell, med stöt
128500
Mortar, smaller, with pestle
128900 Kryddkvarn GYRO i presen örpackning
Spice grinder GYRO in gi box
129000 Snapsbägare 2 st i presen örp
Dram cups, 2 pcs i gi box
129010 Snapsbägare 1 st i presen örp
Dram cup, 1 pc in gi box
129020 Snapsbägare 2 st i presen örp för flaska
Dram cups
cups, 2 pcs in gi box for small bo le
202100 Runt grytunderlägg “ELD”, Ø 23 cm
Round trivet “FIRE”, Ø 23 cm
202200 Ovalt grytunderlägg “ELD”, 30 x 20 cm
Oval trivet “FIRE”, Ø 30 x 20 cm
202600 Ovalt grytunderlägg “FORELL”, 30 x 19 cm
Oval trivet “TROUT”, 30 x 19 cm
Förp
Outer
EAN
Barcode
4
7 331 059 128 203
4
7 331 059 128 500
12
7 331 059 128 906
4
7 331 059 129 002
4
7 331 059 129 019
4
7 331 059 129 026
4
7 331 059 202 101
4
7 331 059 202 200
4
7 331 059 202 606
Art
Ref
Produkt
Product
200100 Rektangulär gra nform 40 x 22 cm
Rectangular bake/fry dish 40 x 22 cm
200400 Oval gra nform 25 x 16 cm
Oval baking dish 25 x 16 cm
200300 Oval gra nform 29 x 18 cm
Oval bakingdish 29 x 18 cm
200500 Oval gra nform 34 x 21 cm
Oval bakingdish 34 x 21 cm
200600 Rund gra nform Ø 15 cm
Round baking dish Ø 15 cm
200700 Rund gra nform Ø 18 cm
Round baking dish Ø 18 cm
200800 Rund gra nform Ø 20 cm
Round baking dish Ø 20 cm
202020 Smörsmältare/såspanna m värmeställ, 0,4 l
Bu er / sauce pan with rechaud, 0,4 litre
Förp
Outer
EAN
Barcode
4
7 331 059 200 107
4
7 331 059 200 404
4
7 331 059 200 305
4
7 331 059 200 503
4
7 331 059 200 602
4
7 331 059 200 701
4
7 331 059 200 800
4
7 331 059 202 026
150100 Grillpla a 23 x 29 cm
Griddle 23 x 29 cm
150800 Grillpla a 23x47 cm med handtag
Griddle 23x47 w handles
6
7 331 059 150 105
6
7 331 059 150 808
150300 Muurikka Ø 38 cm, ros ri trådhandtag
Muurikka pan Ø 38 cm, loose stainless handle
6
7 331 059 150 303
150600 Grillpla a 43 x 23 cm vändbar, för grill eller gas.
En sida grill, andra sidan slät.
Griddle 43 x 23 cm, reversible, for gas stove.
One side griddle, one side flat.
4
7 331 059 150 600
4
7 331 059 151 607
4
7 331 059 152 000
4
7 331 059 152 604
4
7 331 059 152 307
4
7 331 059 151 904
4
7 331 059 152 109
4
7 331 059 152 208
4
7 331 059 151 805
151600 Stekpanna Ø 16 cm
Skillet Ø 16 cm
152000 Stekpanna Ø 20 cm
Skillet Ø 20 cm
152600 Stekpanna Ø 26 cm
Skillet Ø 26 cm
152300 Grillpanna 23 x 23 cm
Grill pan 23 x 23 cm
151900 Plä panna för 7 plä ar, Ø 24 cm
Cake pan for 7 small pancakes, Ø 24 cm
152100 Plä panna för 4 plä ar, Ø 24 cm
Cake pan for 4 small pancakes, Ø 24 cm
152200 Plä panna för 4 hjär ormade plä ar, Ø 24 cm
Cake pan for 4 heartshaped pancakes, Ø 24 cm
151800 Äpplemuffinspanna Ø 18 cm, 7 hål
Æbleskive pan Ø 18 cm, 7 wholes
152400 Fajhitapanna med fast ska , 24 x 18 cm
Fajhita pan with firm handle, 24 x 18 cm
152500 Fajhitapanna med löstagbart ska , 25 x 18 cm
Fajhita pan with detachable handle, 25 x 18 cm
4
7 331 059 152 406
4
7 331 059 152 505
150500 Värmeskydd för gjutjärnshandtag
Heat protec on for cast iron handles
10
7 331 059 150 501
MAESTRO
NONSTICK
MAESTRO INDUCTION NONSTICK stekkärl av gjuten formbeständig aluminium, med slitstark 3 lagers PFOA-fri nons ckbeläggning, Whi ord Eclipse. Liksom med alla belagda pannor bevaras livslängd och funk on bäst om man använder
redskap av trä eller plast, och undviker a överhe a pannan. Handtaget tål ugnsvärme ll ca 250ºC.
MAESTRO INDUKTION NONSTICK fry pans in non-skewing Cast Aluminium. With an extra durable 3 layer PFOA-free
non-s ck coa ng, Whi ord Eclipse. For maxmum life me of the pan, use plas c or wooden gadgets. Do not overheat
the coa ng, it may lead to loss of the non-s ck effect.
5,5 mm tjock bo en med material som fungerar på alla typer av spisar och hällar, även indukon.
5,5 mm thick bo om with special inserted material to work on all kinds of stove tops and hobs,
including Induc on.
Art
Ref
Produkt
Product
Förp
Outer
EAN
Barcode
94020
Stekpanna / Fry pan 20 cm
4
7 331 059 940 201
94024
Stekpanna / Fry pan 24 cm
4
7 331 059 940 249
94028
Stekpanna / Fry pan 28 cm
4
7 331 059 940 287
94032
Stekpanna / Fry pan 32 cm
4
7 331 059 940 324
94124
Traktörpanna / Deep fry pan 24 cm
4
7 331 059 941 246
94128
Traktörpanna / Deep fry pan 28 cm
4
7 331 059 941 284
94216
Kastrull 1,5 l, Ø16 cm
Milk pan 1,5 ltr, Ø16 cm
4
7 331 059 942 168
902080 Glaslock / Glass lid 20 cm
1
7 331 059 902 087
902480 Glaslock / Glass lid 24 cm
1
7 331 059 902 483
902880 Glaslock / Glass lid 28 cm
1
7 331 059 902 889
MAESTRO
KOPPAR
MAESTRO INDUCTION KOPPAR vår succéserie med kastruller och grytor, konstruerade för a användas på alla
typer av spisar och hällar. Även på indukƟon.
- Handtag och ska är gjutna i ros ri stål, som ger e skönt säkert grepp, och är fästade i kärlen med kra iga
ros ria nitar.
- Ugnssäkra glaslock med bred skyddande kant, och ven lhål för utsläpp av ånga.
- Kärlen är llverkade i s.k. 3-ply, 3 material som pressats ihop. Koppar y erst, däre er aluminium och på insidan
ros ri stål 18/10. De två y re lagren ger en ypperlig värmedistribu on, och den ros ria insidan e hygieniskt
och lä skö kärl.
- Tjock sandwichbo en för jämn god värmefördelning, gjord för bästa funk ont även på induk on.
Denna kokkärlsserie är den första på marknaden med kopparkärl för INDUKTION.
Art
Ref
Produkt
Product
Förp
Outer
EAN
Barcode
Kastrull med glaslock
Sauce pan with glass lid
94816 1 ltr, Ø 16 cm
94818 2 ltr, Ø 18 cm
4
4
7 331 059 948 160
7 331 059 948 184
Gryta med glaslock
Stew pot with glass lid
94920 3 ltr, Ø 20 cm
4
7 331 059 949 204
Glaslock / Glass lids
941600 Ø 16 cm
941800 Ø 18 cm
942000 Ø 20 cm
942600 Ø 26 cm
1
1
1
1
7 331 059 941 604
7 331 059 941 802
7 331 059 942 007
7 331 059 942 601
MAESTRO
KOPPAR
MAESTRO INDUCTION COPPER our successful range of copper pots and pans, designed to be used on all types of
stoves and hobs, including inducƟon.
- Handles and grips are made in casted stainless steel, that gives a nice comfortable grip. They are fastened with
sturdy, yet elegant, steel rivets.
- Oven safe glass lids with protec ve steel rim, and ven la on for discharge of vapour.
- The vessels are manufactured in 3-ply, 3 materials pressed together. Copper outside, aluminum inbetween and
stainless steel inside. The two layers of copper and aluminum creates an excellent and even heat distribu on, and
the stainless steel 18/10 inside a hygienic and easily mantained vessel.
- Thick sandwich bo om for good even heat distribu on, made for best funk on also on induc on.
This range of pots and pans is the first, to present copper pans for INDUCTION.
Art
Ref
Produkt
Product
Förp
Outer
EAN
Barcode
94720 Stekpanna / fry pan Ø 20 cm
4
7 331 059 947 200
94727 Stekpanna / fry pan Ø 26 cm
4
7 331 059 947 279
94726 Traktörpanna 3 ltr, Ø 26 cm
Sauté pan 3 ltr, Ø 26 cm
4
7 331 059 947 262
94926 Traktörform med glaslock 3 ltr, Ø 26 cm
Sauté dish with glass lid 3 ltr. Ø 26 cm
4
7 331 059 949 266
MAESTRO
ROSTFRITT
MAESTRO INDUKTION STAINLESS är vår serie ros ria
kastruller och grytor, konstruerade för a användas på
alla typer av spisar och hällar. Även på indukƟon.
- Handtag och ska är klädda med värmeskyddande
silikon, som ger e skönt säkert grepp.
- Ugnssäkra glaslock med bred skyddande kant, och
ven lhål för utsläpp av ånga.
- Tjock sandwichbo en för jämn god värmefördelning,
gjord för bästa funk ont även på induk on.
- Må angivelser etsade på insidan.
MAESTRO INDUCTION STAINLESS is our range of stainless steel
pots and pans. They are designed be used on all kinds of stoves
and hobs, including InducƟon.
- Handles and grips coated with heat protec ve silicone. Ensures
a safe and comfortable grip.
- Glass lids with protec ve broad steel rim and hole for condense
steam ven la on.
- Thick sandwich bo om for a good, even heat distribu on.
Designed for top performance on induc on hobs.
- The pots and pans comes with etched measures on the inside
walls.
Art
Ref
Produkt
Product
Förp
Outer
EAN
Barcode
94511
Kastrull Ø 16 cm, 1 l, glaslock
Sauce pan Ø 16 cm, 1 l, glass lid
4
7 331 059 945 114
Kastrull Ø 18 cm, 2 l, glaslock
Sauce pan Ø 18 cm, 2 l, glass lid
4
7 331 059 945 121
Gryta Ø 20 cm, 3 l, glaslock
Stew pot Ø 20 cm, 3 l, glass lid
4
7 331 059 945 237
7
Gryta Ø 22 cm, 4 l, glaslock
Stew pot Ø 22 cm, 4 l, glass lid
4
7 331 059 945 244
4
Gryta Ø 24 cm, 5 l, glaslock
Stew pot Ø 24 cm, 5 l, glass lid
4
7 331 059 945 251
1
Gryta Ø 22 cm, 6 l, med pastainsats,
glaslock
Stock pot Ø 22 cm, 6 l, with
pasta insert, glass lid
4
7 331 059 945 268
Gryta Ø 24 cm, 9 l, glaslock
Stock pot Ø 24 cm, 9 l, glass lid
4
7 331 059 945 299
94512
94523
94524
94525
94526
94529
MAESTRO STUDIO
Rosƞria ståltermosar, patronmodell
i s.k. “patronmodell”. Finns i 4 prak ska storlekar, och passar
lika bra för varma som kalla drycker.
Våra termosar är llverkade av ros ri 18/10-stål av högsta
kvalitet.Alla flaskor har vår prak ska snabbkork, för snabb
och säker servering med minimal temperaturförlust.
Stainless steel vacuum flasks, bullet shape
“Bullet” style vacuum flasks, available in 4 sizes, equally suitable
for hot or cold beverages.
Manufactured in high quality 18/10 stainless steel, and quality
approved to be a part of our MAESTRO STUDIO range.
All flasks are equipped with the prac cal“Click-n-pour”-top.
Art. 93030
Art. 93050
Art. 93075
Art. 93100
0,3 l
0,5 l
0,75 l
1,0 l
EAN: 7 331 059 930 301
EAN: 7 331 059 930 509
EAN: 7 331 059 930 752
EAN: 7 331 059 931 001
TTV-kanna av rosƞriƩ stål
V TV-kanna av ros ri 18/10-stål finns i storlekarna 1,2 och 2 liter.
Vår
TTack vare den prak ska tryckknappen kan man servera utan a skruva av toppen,
o
och ingen onödig temperaturförlust uppstår.
K
Kannorna passar lika bra ll varma som kalla drycker.
SStainless steel thermo serving jugs
S
Stainless
steel serving jugs in two sizes. The cans are manufactured of high quality
18/10 stainless steel. The prac cal sizes are 1,2 and 2 liter. Serving is easiely done
1
b
by just pressing the red bu on, and pouring. This way no unnecessary temperature
lo
loss is done in the beverage.
Art. 93120
Art. 93200
1,2 l
2,0 l
EAN: 7 331 059 931 209
EAN: 7 331 059 932 008
Rosƞri pumptermos
Tillverkad av högkvalita vt 18/10 ros ri stål.
Finns i storlekarna 1,6 och 2,2 liter. Servering sker enkelt genom a vrida
toppen ll öppet läge, och trycka ner den för a pumpa upp drycken.
en.
E er servering vrids toppen ll låst läge igen. Under termosen finnss
en “snurrpla a” som gör a termosen kan vridas utan
a t.ex. skrynkla ll bordsduken.
Stainless steel air pump thermos
Manufactured in high quality 18/10 stainless steel, and available in two
prac cal sizes, 1,6 ltr and 2,2 ltr. Serving is easily done by turning the
he top
to open and just pushing it down to pump up the beverage. A er serving,
erving,
lock the top again. Our air pump thermoses has a prac cal carousell bo om,
which makes it possible to turn the bo le around without problem..
Art. 93160
Art. 93220
1,6 l
2,2 l
EAN: 7 331 059 931 605
EAN: 7 331 059 932 206
MAESTRO STUDIO
MAESTRO KRYDDOR / SPICES
KOMBINO
Pepparkvarn med keramiskt malverk, och saltströare i överdelen.
Pepper mill with ceramic grinder, and saltshaker on the top.
Art. 16701 Höjd/Height 130 mm
Art. 16802 Höjd/Height 180 mm
Art. 4009 SP
EAN: 7 331 059 167 011
EAN: 7 331 059 168 025
EAN: 7 331 059 040 093
Salt & pepparströare, runda Ø 5 cm, av ma polerat ros ri stål.
Stainless steel, round Ø 5cm, salt & pepper shakers.
Art. 90142
EAN: 7 331 059 901 424
Liggande knivblock för 4 knivar.
Kan förvaras i kökslåda för bä re
barnsäkerhet. Tilverkad av stavlimmad bok.
Flat knife block, for keeping the knives in the
kitchen drawer and improved child safety.
Made in Beech wood.
Art. 90100 EAN: 7 331 059 901 004
Skärbräda 350x250x28 mm
med gjutjärnshandtag.
Cu ng board 350x250x28 mm
with cast iron handle.
Art. 90140
EAN: 7 331 059 901 400
Stående knivblock
knivblo för 7 knivar.
Tilverkat av stavlimmad
stav
bok.
Stand-up knife block for 7 knives.
Made in Beech wood.
Art. 90110 EAN: 7 331 059 901 103
Skärbräda 460x305x28 mm
med gjutjärnshandtag.
Cu ng board 460x305x28 mm
with cas
cast iron handle.
Art. 90151
90
EAN: 7 331 059 901 516
Slaktarskärbräda 300x400x42 mm
med grepp i kortsidorna och kö sa ränna
Butchers cu ng board 350x400x42
mm with grips on two sides
Art.90120 EAN: 7 331 059 901 202
Skär/serveringsbräda 500x250x28 mm
med gjutjärnshandtag och kö sa sränna.
Cu ng board 500x250x28 mm
with 2 cast iron handles.
Art. 90155 EAN: 7 331 059 901 554
Skärbräda 400x250x28 mm
med genombrutet handtag
Cu ng board 400x250x28 mm
with carved out handle
Art. 90193 EAN: 7 331 059 901 936
Runt korkunderlägg med
inbyggd magnet. Ø 20 cm
Round cork trivet with
built in magnet. Ø 20 cm
E högklassigt sor ment av plastredskap för matlagningen.
Tillverkat i hjärtat av Sverige, i småländska Gnosjö.
Art
Produkt
Förp
EAN
1011 200 Stekspade bred, svart, 260 mm
10
7 350 045 560 018
1010 200 Stekspade smal, svart, 285 mm
10
7 350 045 560 025
1060 200 Stekpince lång, svart, 285 mm
10
7 350 045 560 087
1070 200 Stekpince kort, svart, 190 mm
10
7 350 045 560 094
1040 200 Gaffel, svart, 285 mm
10
7 350 045 560 063
1170 200 Pastaslev, svart, 285 mm
10
7 350 045 560 049
1030 200 Sked stor, svart, 285 mm
10
7 350 045 560 056
1050 200 Sked liten, svart, 190 mm
10
7 350 045 560 100
1020 200 Osthyvel, svart, 210 mm
10
7 350 045 560 032
1100 200 Smörkniv, svart, 200 mm
10
7 350 045 560 117
1090 200 Soppslev, svart, 285 mm
10
7 350 045 560 070
1080 200 Spiralvisp, svart, 275 mm
10
7 350 045 560 124
1110 203 Slickepo , svart/grå, 285 mm
10
7 350 045 560 155
1120 203 Slickepo , svart/grå, 235 mm
10
7 350 045 560 162
1160 203 Pensel bred, svart/grå, 185 mm
10
7 350 045 560 131
1140 203 Pensel smal, svart/grå, 185 mm
10
7 350 045 560 148
ADRESSER / ADDRESSES:
MAIN OFFICE, SWEDEN:
RONNEBY BRUK AB
Järnbruksvägen 5
S-372 52 KALLINGE
SWEDEN
BENELUX (AGENT):
W.I.N.
WOUTERS-INTAG NED. VOF
PB 192
NL-1250 AD LAREN
NETHERLANDS
Tel:
Fax:
Email:
Web:
0457-240 00 (Int: +46 457 24000)
0457-798 21 (Int: +46 457 79821)
[email protected]
www.ronnebybruk.com
Phone:
Fax:
Email:
+31 (0)35 531 03 85
+31 (0)35 531 07 84
[email protected]
FINLAND / BALTIC STATES / RUSSIA (AGENT):
FULLEX OY
Phone:
+358 98 522 082
Hanikka 13 as. 1
FIN-02360 ESPOO
Email:
[email protected]
FINLAND
FRANCE (IMPORTATEUR):
LG DIFFUSION
195 Rue de Tolbiac
FR-75013 PARIS
FRANCE
Phone:
06 12 51 29 65
Email: [email protected]
FOR SALES TO OTHER COUNTRIES,
PLEASE CONTACT OUR MAIN OFFICE IN SWEDEN.
WE ARE EXHIBITING AT THE
AMBIENTE HOUSEHOLD EXHIBITION
FRANKFURT AM MAIN
Annually in February
WELCOME TO VISIT US IN
HALL 3.0 / C53
Download
Related flashcards
Create Flashcards