LOCKÖPPNARE “JOCKE” MANHOLE LID OPENER “JOCKE”

advertisement
LOCKÖPPNARE
“JOCKE”
MANHOLE LID
OPENER “JOCKE”
Locköppnaren “Jocke” är utvecklad för att enkelt
öppna de flesta brunnslock. Dessutom rensar den
nyckelhålen och slår loss locket. Genom den unika
slaghammarfunktionen öppnas även mycket hårt
sittande lock. T-kroken är ledad för att underlätta
och ge en skonsammare arbetsställning.
The manhole lid opener ”Jocke” is designed to easily
open most manhole covers and can also be used
to clear the keyholes and hammer the cover as
needed. The unique impact feature allows you to
open very stubborn lids. The T-hook is hinged to
facilitate a comfortable, ergonomic posture.
AquaTeq Sweden AB
Radarvägen 12
SE-392 41 KALMAR
PHONE: +46 (0)480 40 80 00
FAX: +46 (0)480 125 80
EMAIL: [email protected]
INTERNET: www.aquateq.se
LOCKÖPPNARE “JOCKE” / MANHOLE LID OPENER “JOCKE”
6-1510020
840 mm
5,3 kg
RESERVDELAR/ SPARE PARTS
6-15100216-1510022
T-krok / T-hook
Längd
Length
Vikt
Weight
Fjäder / Spring
Reservdel information
Spare part information
Download
Related flashcards
Create Flashcards