Radialfläktar med framåtböjda skovlar Centrifugal Fans

advertisement
Radialfläktar/ Centrifugal Fans
Radialfläktar med framåtböjda skovlar
Centrifugal Fans with forward curved centrifugal impellers
Beteckning / Type Code
Typenschlüssel / Type Code
einseitigSingle
saugend
/ single
inlet
E Enkelsugande/
inlet D
Dubbelsugande/Double
inlet
doppelseitig saugend / double inlet
R Radialfläkt/Centrifugal
fan/
Radialventilator
centrifugal fan
A Ytterrotormotor/External
rotor/ motor
Außenläufermotor
external
rotor motor
E Enfas/Single phase D Trefas/Three phase alternating current
E = Einphasen-Wechselstrom / single phase
D = Drehstrom / three phase alternating current
Fläkthjulsdiameter/Impeller diameter
Laufraddurchmesser / impeller diameter
Poltal/Number of poles
Polzahl / number of poles
K Utförande med mindre motor/Small motor
Kleiner Antriebsmotor / small motor
12
D
E
R
A
D
E
225 -4
K
Radialfläktar / Centrifugal Fans
Egenskaper och utförande
De högeffektiva radialfläktarna är avsedda för moderna
ventilationsanläggningar för transport av ren luft, lätt aggressiva gaser och ångor. Storleksbeteckningarna motsvarar
fläkthjulets yttre diameter.
Ytterhölje
Höljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt med
stående fals runt fläktkåpan.
I fläktens sidor finns hål för montering av montagekonsol som kan vridas varje 90 grader.
Fläkthjul
Fläkthjulet , av galvaniserad stålplåt, är monterat
direkt på rotorn till ytterrotormotorn och hela enheten är dynamiskt balanserad i två plan enligt
G2.5/DIN1940.
Elektrisk anslutning
Motorn levereras kopplad med löst hängande kabel. Anslutning sker till en separat medlevererad kopplingsdosa i skyddsform IP44.
Rotationsriktning
Rotationsriktningen för typ ERA är medsols sett från inloppssidan, medan typ DRA roterar motsols sett från sidan med
kabelgenomföring.
Features and Construction
The high efficiency centrifugal fans have been developed especially for modern ventilation and air conditioning applications
and are ideal for the movement of air and light aggressive gas
and vapours. The size comply with standard R20 and are in
accordance with DIN323. The designation of size corresponds
to the outside diameter of the impeller.
Casing
The casing of the high efficiency centrifugal fans
are made of galvanized sheet steel and the side
parts of the scroll is assembled with the spirally
shaped guide plate through a standing seam. The
side parts are produced with nut sets to fix the
mounting brackets, which can be fixed in steps of
90°.
Impellers
The drum impeller is made of galvanized sheet
steel, and is mounted directly to the rotor of the
external rotor motor and are balanced dynamically at two levels together with the rotor according
to quality level G2.5 to DIN1940.
Electrical connection
The motors are fitted with an outgoing cable. The electrical
connection can be made via an IP44 terminal box, which is
supplied loose.
Direction of rotation
Direction of rotation for fan types ERA is clockwise viewed
from the inlet side, but for fan types DRA it is counter-clockwise viewed from the cable outlet.
Fläktkurvor
Fläktkurvorna för denna typ av fläktar har uppmätts med inbyggnadssätt B (frisugande, ansluten på trycksidan) och
visar tryckökningen Dpt som funktion av luftflödet. Dynamiska
trycket Dpd2 är beräknat på fläktens rektangulära utlopp.
Air performance curves
The performance curves for these fan types have been measured in mounting position B (installed on the pressure side
and open on the suction side) and show the total pressure
increase Dpt as a function of the air flow. The dynamic pressure Dpd2 refers to the flange cross section at the outlet side
of the fan.
Ljudnivå
De redovisade värdena i fläktdiagrammet visar den „A“ vägda
LWA6-ljudeffektnivån (utloppssidan). Fastställandet av den
„A“ vägda LWA5-ljudeffektnivån vid inlopp:
LWA5 [dB(A)] = LWA6 [dB(A)] - 3 dB
Den „A“ vägda ljudtrycksnivån LPA på 1 meters avstånd erhålles genom reducering av den „A“ vägda ljudeffektsnivån
med 7db(A).
Man måste beakta att reflektioner och rumskarakteristik liksom egenfrekvens har olika inflytande på ljudtrycksnivån.
Den relativa oktav- ljudeffektnivån LWArel vid oktavmedelfrekvens hämtas ur tabell på respektive fläkttyps sida.
Noise levels
The bordered values printed in the performance curve diagrams show the „A“ weighted LWA6 sound power level (fan
outlet). Determination of „A“ weighted LWA5 sound power level at fan inlet:
LWA5 [dB(A)] = LWA6 [dB(A)] - 3 dB
The „A“ weighted sound pressure level LPA at a distance of 1
metre is calculated approximately by deducting 7 db(A) from
the „A“ weighted sound power level. It is important to note
that the reflection and room characteristic as well as natural
frequencies influence the sound pressure levels a different
way. The relative octave sound power level LWArel at octave
medium frequency you can find on the table on each fan type
page.
13
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 180
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
100
200
300
400
V[C.F.M.]
500
700
250
1.00
ERAE 180-4 B
∆pt
[Pa]
67
64
63
150
66
66
[in.WG]
67
64
62
∆pt
70
130V
105V
50
40
0
200
0.00
63
0.20
56
39
0
0.40
69
66
57
60V
230V
160V
62 145V
60
100
0.60
74 dB(A)
64
400
0.05
0.10
600
0.15
Typ / Type : ERAE 180-4B
800
0.20
1200
V[m3/h]
V[m3/s]
0.25
0.00
0.35
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-18010
U
230V (50Hz)
0.19 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
P1
IN
0.85 A
IA / IN
1.5
n
1160 min-1
IP54
C400V
3 µF
01.024
tR
40 °C
6 kg
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
-16
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
-10
-8
-4
-7
-9
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
-11
-11
-5
-5
-8
-14
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.024
UU
brun
/ brown
braun
/ brown
11
U
/ blue
blau
/ blue
braun
/ brown
UU212 blå
Z
/ black/ black
schwarz
UZ121 svart
blau
blue
Z
orange / /orange
orange
ZZ212 schwarz
/orange
black
TB
vit
/
white
weiß
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
PE yellow-green
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Medsols /
clockwise
Rechtslauf
Clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
14
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 200
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
100
200
300
250
68
∆pt
67
[Pa]
400
69
68
145V
67
130V
150
72
160V
69
66
1.00
230V
70
600 V[C.F.M.] 800
500
ERAE 200-4
∆pt
[in.WG]
70
76
0.60
68
63
100
49
47
0
68
64
0.20
58
pd2
41
200
0.00
0.40
70 dB(A)
59
60V
50
0
65
105V
400
0.05
0.10
600
0.15
800
0.20
Typ / Type : ERAE 200-4
0.25
1400
1200
V[m3/h]
0.30
V[m3/s]
0.00
0.40
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-20005
U
230V (50Hz)
0,31 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
P1
IN
1.4 A
IA / IN
1.6
n
1210 min-1
IP54
C400V
6 µF
01.024
tR
50 °C
7,5 kg
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
500
1K
2K
4K
8K
-10
-8
-4
-7
-9
-16
-11
-11
-5
-5
-8
-14
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.024
UU
brun
/ brown
braun
/ brown
11
U
/ blue
blau
/ blue
braun
/ brown
UU212 blå
Z
/ black/ black
schwarz
UZ121 svart
blau
blue
Z
orange / /orange
orange
ZZ212 schwarz
/orange
black
TB
vit
/
white
weiß
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
PE yellow-green
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Medsols /
clockwise
Rechtslauf
Clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
15
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 225
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
100
200
300
400
500
0
700 V[C.F.M.] 900
600
300
∆pt
71
[Pa]
70
69
200
67
150
70
130V
71
68
0.40
66
61
200
0.00
0.05
400
0.20
0.10
600
0.15
800
0.20
Typ / Type : ERAE 225-4K
1000
0.25
1200
V[m3/h]
1600
50
0
0.00
0.35 V[m3/s] 0.45
0.30
64
0.00
0.05
65
72
0.40
68
400
0.10
600
0.15
0.20
pd2
800
0.20
1000
0.25
Typ / Type : ERAE 225-4
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-22501
1200
0.30
0.35
1400 V[m3/h] 1800
0.00
0.40 V[m3/s] 0.50
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-22500
80 Pa
U
230V (50Hz)
-- %
P1
0.45 kW
Dpfa min
Dl
80 Pa
0.35 kW
Dpfa min
Dl
IN
1.55 A
IA / IN
1.3
IN
2.0 A
IA / IN
1.9
n
1070 min-1
IP54
n
1265 min-1
IP54
C400V
6 µF
01.024
C400V
8 µF
01.024
tR
40 °C
10 kg
tR
40 °C
12 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
-16
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
-10
-8
-4
-7
-9
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
-11
-11
-5
-5
-8
-14
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.024
UU
brun
/ brown
braun
/ brown
11
U
/ blue
blau
/ blue
braun
/ brown
UU212 blå
Z
/ black/ black
schwarz
UZ121 svart
blau
blue
Z
orange / /orange
orange
ZZ212 schwarz
/orange
black
TB
vit
/
white
weiß
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
PE yellow-green
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Medsols /
clockwise
Rechtslauf
Clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
16
0.60
69
59
45
200
72 dB(A)
66
49
1.00
80
0.80
145V
59
0
∆pt
[in.WG]
160V
130V
105V
60V
pd2
44
0
70
100
69
ERAE 225-4
230V 76
71
69
150
71
1000
73
70
250
200
66
60V
73
71
0.60
68
V[C.F.M.]
600
1.40
[Pa]
0.80
79
400
∆pt
∆pt
[in.WG]
61
49
75
71 dB(A)
145V
63
50
ERAE 225-4 K
160V
105V
100
0
230V 73
200
350
1.20
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
-- %
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 250
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
200
400
600
800
1000
0
1200 V[C.F.M.] 1600
450
∆pt
81
[Pa]
350
78
230V
76
300
250
145V
130V
150
105V
60V
50
84 dB(A)
0.00
0.10
0.20
78
1500
0.40
Typ / Type : ERAE 250-4K
2000
0.50
V[m3/h]
V[m3/s]
0.60
3000
71
72
75
60
82
1.00
0.80
145V
78
130V
0.60
76
105V
60V
0.40
pd2
69
0
500
0.10
1000
0.20
0.30
1500
0.40
Typ / Type : ERAE 250-4
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-25006
1.20
230V
0.20
54
0.00
0.80
∆pt
[in.WG]
74
57
50
ERAE 250-4
160V
74
69
100
0
1200 V[C.F.M.] 1600
76
71
150
0.00
1000
74 dB(A) 78
73
200
0.20
800
75
72
250
0.60
pd2
600
1.60
300
0.40
0.30
400
73
[Pa]
0.80
73
1000
200
1.00
67
500
∆pt
1.20
56
0
∆pt
1.40
75
68
100
400
[in.WG]
160V
74
200
0
ERAE 250-4 K
1.80
2000
0.50
0.60
V[m3/h]
V[m3/s]
3000
0.00
0.80
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-25000
200 Pa
U
230V (50Hz)
9%
P1
0.77 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.67 kW
Dpfa min
Dl
IN
3.1 A
IA / IN
2.1
IN
3.5 A
IA / IN
1.7
n
1330 min-1
IP54
n
1300 min-1
IP54
C400V
12 µF
01.024
C400V
16 µF
01.024
tR
40 °C
15,5 kg
tR
65 °C
17,5 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
-- %
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
500
1K
2K
4K
8K
-10
-8
-4
-7
-9
-16
-11
-11
-5
-5
-8
-14
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.024
UU
brun
/ brown
braun
/ brown
11
U
/ blue
blau
/ blue
braun
/ brown
UU212 blå
Z
/ black/ black
schwarz
UZ121 svart
blau
blue
Z
orange / /orange
orange
ZZ212 schwarz
/orange
black
TB
vit
/
white
weiß
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
PE yellow-green
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Medsols /
clockwise
Rechtslauf
Clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
17
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 250
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
200
400
600
1000
V[C.F.M.]
0
180
∆pt
66
65
[Pa]
64
60
62
200
0.00
400
0.10
600
0.20
150
V[m3/s]
0.30
2000
140V
58 95V
50
0
0
0.50
0
500
0.00
0.10
0.60
73
0.40
pd2
67
0.30
1500
0.40
Typ / Type : ERAD 250-4
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-25003
0.80
77
1000
0.20
80 dB(A)
230V
66
100
0.10
1000 1200 1400 V[m3/h] 1800
Typ / Type : ERAE 250-6
2000
0.50
0.60
0.20
V[m3/h]
V[m3/s]
3000
0.00
0.80
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-25040
-- Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
0.84 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.34 kW
Dpfa min
Dl
IN
1.5 A
IA / IN
1.45
IN
1.6 A
IA / IN
2.3
n
770 min-1
IP54
n
1210 min-1
IP54
C400V
5 µF
01.024
C400V
-- µF
01.006
tR
60 °C
16 kg
tR
40 °C
17 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
-16
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
-10
-8
-4
-7
-9
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
-11
-11
-5
-5
-8
-14
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.024
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
orange/
orange
WW
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
UU
brun
/ brown
braun
/ brown
11
U
/ blue
blau
/ blue
braun
/ brown
UU212 blå
Z
/ black/ black
schwarz
UZ121 svart
blau
blue
Z
orange / /orange
orange
ZZ212 schwarz
/orange
black
TB
vit
/
white
weiß
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
PE yellow-green
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Medsols /
clockwise
Rechtslauf
Clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
18
1.20
85
280V
180V
0.20
pd2
800
∆pt
[in.WG]
1.00
71
200
0.30
64
40
0
1.60
400V
76
0.50
66
54
47 60V
1200 V[C.F.M.] 1600
ERAD 250-4
78
[Pa]
0.40
105V
20
1000
250
145V
130V
56
40
0
72
800
80
300
160V
60
80
600
[in.WG]
65
100
400
∆pt
∆pt
230V
67 dB(A)
63
62
120
0.70
ERAE 250-6
65
64
140
69
200
400
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
-- %
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 280
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
2000
0
500
∆pt
230V
77
[Pa]
ERAE 280-4 K
77
400
76 160V
350
75 145V 75
72
250
72
68
60V
100
0
500
0.50
0.00
0.10
0.20
0.30
1500
0.40
Typ / Type : ERAE 280-4K
2000
100
0.50
0.60
3500
0
0.00
0.80 V[m3/s] 1.00
0.70
76
0.50
71
60V
50
V[m3/h]
2500
79
73
150
pd2
1000
1.00
81
200
75
1.50
86
79
78
105V
250
58
0
80 dB(A)
145V
130V
∆pt
[in.WG]
160V
350
1.00
66
57
50
72
66
[Pa]
77
150
2.00
300
75 dB(A)
74
2000
ERAE 280-4
230V 82
400
83
73
105V
200
∆pt
1.50
130V 74
300
V[C.F.M.]
1000
∆pt
[in.WG]
79
500
500
2.00
pd2
56
0
500
1000
1500
2000
2500
3000 V[m3/h]
4000
0.00
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m3/s] 1.00
Typ / Type : ERAE 280-4
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28006
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28000
200 Pa
U
230V (50Hz)
3%
P1
1.25 kW
Dpfa min
Dl
160 Pa
0.86 kW
Dpfa min
Dl
IN
3.85 A
IA / IN
1.8
IN
5.7 A
IA / IN
1.9
n
1170 min-1
IP54
n
1220 min-1
IP54
C400V
16 µF
01.024
C400V
25 µF
01.024
tR
40 °C
19 kg
tR
40 °C
24 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
-- %
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
500
1K
2K
4K
8K
-10
-8
-4
-7
-9
-16
-11
-11
-5
-5
-8
-14
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.024
UU
brun
/ brown
braun
/ brown
11
U
/ blue
blau
/ blue
braun
/ brown
UU212 blå
Z
/ black/ black
schwarz
UZ121 svart
blau
blue
Z
orange / /orange
orange
ZZ212 schwarz
/orange
black
TB
vit
/
white
weiß
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
PE yellow-green
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Medsols /
clockwise
Rechtslauf
Clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
19
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 280
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
200
400
600
800
1000
1200 V[C.F.M.] 1600
0
250
70
69
68
∆pt
[Pa]
69
71
69
150
65
68
48
0
0.10
55
50
0.20
66
0.60
71
0.40
64
57
0.20
pd2
51
49
60V
1000
0.20
1500
0.30
0.40
Typ / Type : ERAE 280-6
2000
0.50
V[m /h]
3
V[m3/s]
0.60
3000
0
0.00
0
500
0.00
0.80
0.10
1000
0.20
0.30
1500
0.40
Typ / Type : ERAD 280-6
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28003
2000
0.50
0.60
V[m3/h]
V[m3/s]
3000
0.00
0.80
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28046
80 Pa
U
400V (50Hz)
8%
P1
0.41 kW
Dpfa min
Dl
100 Pa
0.56 kW
Dpfa min
Dl
IN
2.5 A
IA / IN
1.9
IN
0.75 A
IA / IN
2.2
n
870 min-1
IP54
n
790 min-1
IP54
C400V
10 µF
01.024
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
17,5 kg
tR
40 °C
16 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
-16
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
-10
-8
-4
-7
-9
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
-11
-11
-5
-5
-8
-14
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.024
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
orange/
orange
WW
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
UU
brun
/ brown
braun
/ brown
11
U
/ blue
blau
/ blue
braun
/ brown
UU212 blå
Z
/ black/ black
schwarz
UZ121 svart
blau
blue
Z
orange / /orange
orange
ZZ212 schwarz
/orange
black
TB
vit
/
white
weiß
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
PE yellow-green
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Medsols /
clockwise
Rechtslauf
Clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
20
75 dB(A)
68
62
59
95V
∆pt
[in.WG]
280V
63
61 140V
67
ERAD 280-6
66 230V 68
65
100
0.40
pd2
1200 V[C.F.M.] 1600
400V
180V
61
500
0.00
150
0.60
73
1000
71
67
66
69
61
800
69
67
145V
105V
54
78 dB(A)
600
68
[Pa]
[in.WG]
160V
130V
100
0
230V
400
1.00
∆pt
∆pt
68
67
50
ERAE 280-6
73
200
250
1.00
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
-- %
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 280
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
1500
2500
600
∆pt
83
[Pa]
280V
81
79
230V
180V
300
77
2.00
88
1.50
86 dB(A)
83
140V
1.00
200
80
95V
100
0
[in.WG]
400V
82
400
∆pt
ERAD 280-4
77
0.50
pd2
69
0
500
0.00
1000
0.20
1500
2000
0.40
2500
0.60
Typ / Type : ERAD 280-4
3000 3500 V[m3/h] 4500
V[m3/s]
0.80
0.00
1.20
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-28040
U
400V (50Hz)
1.85 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
P1
IN
3.2 A
IA / IN
3.2
n
1300 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
24 kg
7%
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
500
1K
2K
4K
8K
-10
-8
-4
-7
-9
-16
-11
-11
-5
-5
-8
-14
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
orange/
orange
WW
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
21
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 315
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
V[C.F.M.]
1000
300
230V
∆pt
145V
[Pa]
0.80
200
0.60
150
68
0.40
100
0.20
50
0.00
0
70
62
0
500
1000
pd2
1500
2500
2000
4000
3000 V[m /h]
80
71
0.80
140V
68
0.60
75 dB(A)
95V
72
64
0.40
66
61
0
500
1000
1500
0.20
pd2
2000
2500
3000 V[m3/h]
4000
0.00
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m3/s] 1.00
Typ / Type : ERAD 315-6
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31500
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31546
-- Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
0.82 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.93 kW
Dpfa min
Dl
IN
4.2 A
IA / IN
1.7
IN
1.5 A
IA / IN
2.0
n
770 min-1
IP54
n
730 min-1
IP54
C400V
16 µF
01.024
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
30 kg
tR
45 °C
29 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
-16
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
-10
-8
-4
-7
-9
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
-11
-11
-5
-5
-8
-14
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.024
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
orange/
orange
WW
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
UU
brun
/ brown
braun
/ brown
11
U
/ blue
blau
/ blue
braun
/ brown
UU212 blå
Z
/ black/ black
schwarz
UZ121 svart
blau
blue
Z
orange / /orange
orange
ZZ212 schwarz
/orange
black
TB
vit
/
white
weiß
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
PE yellow-green
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Medsols /
clockwise
Rechtslauf
Clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
22
∆pt
74
55
3
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m3/s] 1.00
Typ / Type : ERAE 315-6
ERAD 315-6
76
[in.WG]
180V
73
60V
2000
280V
230V
75
50
0
[in.WG]
73
105V
V[C.F.M.]
1000
1.20
∆pt
∆pt
81
74
150
100
500
400V
ERAE 315-6
77
75 dB(A)
130V
200
0
300
1.20
160V
[Pa]
2000
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
-- %
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 315
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
500
0
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000
3500
700
ERAD 315-4 K
400V 82
∆pt
81 280V
[Pa]
80 230V
500
78 180V
400
77 140V
300
80
71
∆pt
82
0.20
140V
2000
3000
0.60
0.80
Typ / Type : ERAD 315-4K
4000
1.00
V[m3/h]
V[m3/s]
1.20
6000
0
0.00
0
0.00
1.60
0.20
84
1.00
80
pd2
2000
0.60
3000
0.80
Typ / Type : ERAD 315-4
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31543
1.50
86
77
0.40
∆pt
[in.WG]
82
79
75
1000
2.50
89 dB(A)
68
100
pd2
0.40
95V
180V
68
0.50
64
0.00
71
200
67
1000
78
ERAD 315-4
85
83
230V
75
1.00
280V
79
77
300
76
81
79
400
1.50
72
100
0
500
[in.WG]
80
77
80
[Pa]
400V
82
81
∆pt
2.50
84 dB(A)
81
74
95V
200
0
500
0
3500
700
4000
1.00
1.20
V[m3/h]
V[m3/s]
0.50
6000
0.00
1.60
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31540
450 Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
2.0 kW
Dpfa min
Dl
280 Pa
1.55 kW
Dpfa min
Dl
IN
2.75 A
IA / IN
3.3
IN
4.1 A
IA / IN
3.5
n
1280 min-1
IP54
n
1320 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
26 kg
tR
40 °C
30 kg
U
400V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
-- %
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
500
1K
2K
4K
8K
-10
-8
-4
-7
-9
-16
-11
-11
-5
-5
-8
-14
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
orange/
orange
WW
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
23
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 355
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
1000
800
1500
2000
400V
∆pt
500
3.00
ERAD 355-4
∆pt
400
300
200
95V
100
0.50
pd2
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
V[m3/h] 8000
0.00
0
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m3/s] 2.00
Typ / Type : ERAD 355-4
73
0.60
77
0.40
pd2
67
0.20
0
1000
0.20
2000
0.40
0.60
3000
0.80
Typ / Type : ERAD 355-6
4000
1.00
1.20
V[m3/h]
V[m3/s]
6000
0.00
1.60
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-35546
450 Pa
U
400V (50Hz)
29 %
P1
1.6 kW
Dpfa min
Dl
50 Pa
3.2 kW
Dpfa min
Dl
IN
5.9 A
IA / IN
12.5
IN
2.75 A
IA / IN
2.5
n
1405 min-1
IP54
n
770 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
52 kg
tR
40 °C
40 kg
U
400V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
-16
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
-10
-8
-4
-7
-9
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
-11
-11
-5
-5
-8
-14
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
orange/
orange
WW
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
24
0.80
80
61
0.00
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-35540
83
72
50
∆pt
[in.WG]
1.00
100
72
1.60
1.20
67
1.00
200
0
140V
3500
ERAD 355-6
76 dB(A)
180V
150
95V
2500 V [C.F.M.]
78
230V
250
1.50
80 dB(A)
2000
280V
300
2.00
1500
400V 80
∆pt
[in.WG]
84
140V
1000
[Pa]
86
180V
500
0
400
87
230V
600
3000 3500 V[C.F.M.] 4500
88
280V
[Pa]
2500
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
-- %
Enkelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans single inlet
Storlek / Size: 400
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
1000
2000
3000
V[C.F.M.]
4000
6000
0
7000
87
∆pt
89
2000
800
83
600
400
V[C.F.M.]
3000
5000
78
70
200
pd2
95V
2000
0.00
0.50
4000
1.00
6000
1.50
Typ / Type : ERAD 400-4
100
V[m3/s]
87
78
73
64
3.00
0
1000
0.00
0.25
0.50
80
3000
0.75
0.50
pd2
4000
1.00
5000
1.25
Typ / Type : ERAD 400-6
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-40045
1.00
84
75
2000
1.50
90 dB(A)
81
66
0
2.00
83
74
66
0.00
12000
V[m3/h]
79
95V
0.50
8000
2.00
69
[in.WG]
85
80
180V 77
140V
200
1.00
140V
69
0
300
1.50
180V
78
75
2.00
82
230V
∆pt
ERAD 400-6
81
280V
76
400
2.50
230V
78
77
3.00
280V
82
73
[Pa]
3.50
86
80
[in.WG]
89
86
400V
∆pt
∆pt
400V
dB(A)
87 dB(A)
85
4.50
ERAD 400-4
92
86
[Pa]
0
1000
600
1200
6000 7000 V[m3/h] 9000
1.50
1.75
0.00
2.00 V[m3/s] 2.50
Art.-Nr. / Art.-No. : B10-31540
860 Pa
U
400V (50Hz)
18 %
P1
3.0 kW
Dpfa min
Dl
50 Pa
4.1 kW
Dpfa min
Dl
IN
7.1 A
IA / IN
4.0
IN
5.5 A
IA / IN
3.1
n
1360 min-1
IP54
n
860 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
68 kg
tR
40 °C
64 kg
U
400V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
3%
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-23
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-19
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
500
1K
2K
4K
8K
-10
-8
-4
-7
-9
-16
-11
-11
-5
-5
-8
-14
-23
-10
-6
-6
-6
-8
-15
-20
-18
-8
-5
-5
-8
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
orange/
orange
WW
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
ASS
Sida/Page
418
ASF
Sida/Page
418
BG
Sida/Page
419
25
Dubbelsugande Radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 180
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
200
400
600
1000
V[C.F.M.]
250
1.00
∆pt
[Pa]
68
230V
67
160V
65
45
0.40
65
57
0
0
0.60
66
105V
63
55
60V
73
66
64
100
50
∆pt
[in.WG]
65
130V
64
71
66 dB(A)
145V
66
150
68
DRAE 180-4 B
60
0.20
pd2
54
39
200
0.00
400
0.10
600
800
1000 1200 1400 V[m3/h] 1800
0.20
0.30
Typ / Type : DRAE 180-4B
V[m3/s]
2000
0.00
0.50
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-18009
U
230V (50Hz)
0.33 kW
Dpfa min
Dl
40 Pa
P1
IN
1.4 A
IA / IN
1.3
n
1080 min-1
IP54
C400V
6 µF
01.025
tR
40 °C
8,5 kg
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vit
/
white
weiß
/
white
ZTB
orange
/
orange
2
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
26
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 200
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
200
400
600
800
1000
1200 V[C.F.M.] 1600
0
350
DRAE 200-4 B
∆pt
[Pa]
69
250
67
200
68
160V
145V
100
60
0.80
200
64
0.60
150
0.40
100
68
65
62
57
50
45
0
56
0.10
1000
0.20
1500
0.30
0.40
Typ / Type : DRAE 200-4B
2000
0.50
V[m3/h]
V[m3/s]
0.60
3000
V[C.F.M.]
2000
0
0.00
72
140V
95V
50
500
0.10
0.30
0.20
pd2
1500
0.40
Typ / Type : DRAD 200-4B
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-20010
0.40
68
58
1000
0.20
0.60
71 dB(A)
62
58
51
0
67
64
0.80
75
69
63
59
49
1.00
68
230V
62 180V 67
55
∆pt
[in.WG]
70
280V
67
65
0.00
0.80
DRAD 200-4 B
400V
68
50
0.20
pd2
41
500
0.00
250
69 dB(A)
60V
50
1.00
67
130V
105V
[Pa]
74
67
65
[in.WG]
72
67
65
150
0
69
1000
1.40
∆pt
∆pt
230V
500
350
1.40
2000
0.50
2500
0.60
0.70
V[m3/h]
3500
0.00
0.80 V[m3/s] 1.00
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-20011
125 Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
0.56 kW
Dpfa min
Dl
40 Pa
0.49 kW
Dpfa min
Dl
IN
2.1 A
IA / IN
1.6
IN
0.98 A
IA / IN
2.4
n
1230 min-1
IP54
n
1170 min-1
IP54
C400V
10 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
10,7 kg
tR
40 °C
10,7 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
-- %
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
250
500
1K
2K
4K
8K
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vit
/
white
weiß
/
white
ZTB
orange
/
orange
2
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
27
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 224
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
0
2000
400
∆pt
[Pa]
73
300
72
230V 73
71
69 145V
70
130V
200
106V
150
65
DRAE 224-4 B
[Pa]
1.20
300
67
70
64
68
100
60V
55
49
50
0
59
61
0.00
0.10
0.20
0.30
0.60
150
64
62
100
1500
0.40
2000
0.50
Typ / Type : DRAE 224-4B
50
0.20
pd2
1000
200
67
68
95V
V[m3/h]
2500
0.60
3500
1000
65
60
1.00
0.80
74
0.60
71
0.40
67
pd2
62
1500
2000
Typ / Type : DRAD 224-4B
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-22410
2500
3000 V[m3/h]
0.20
4000
0.00
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-22411
170 Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
0.87 kW
Dpfa min
Dl
100 Pa
0.72 kW
Dpfa min
Dl
IN
3.1 A
IA / IN
1.4
IN
1.5 A
IA / IN
2.5
n
1200 min-1
IP54
n
1210 min-1
IP54
C400V
14 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
13 kg
tR
40 °C
13 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vit
/
white
weiß
/
white
ZTB
orange
/
orange
2
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
28
78
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m3/s] 1.00
0.80 V[m3/s] 1.00
0.70
500
70
68 dB(A)
180V
51
0
0
0.00
230V
140V
∆pt
[in.WG]
1.20
70
71
DRAD 224-4 B
73
280V
71
72
56
44
500
0.80
0.40
66
2000
1.60
400V
73
73
250
1.00
69 dB(A)
V[C.F.M.]
1000
74
∆pt
∆pt
[in.WG]
78
160V
70
250
0
73
74
500
400
1.60
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
-- %
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 225
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
2000
0
300
230V
∆pt
[Pa]
DRAE 225-4
77
82
145V 74
200
74
50
53
0
0
67
100
0.10
0.20
50
0.00
0
pd2
54
500
0.00
0.40
72
60V
1000
0.20
0.30
1500
0.40
2000
0.50
Typ / Type : DRAE 225-4
V[m3/h]
2500
0.60
3500
0.80 V[m3/s] 1.00
0.70
140V
95V
0
500
83
76
1.00
0.80
78
0.60
69
74 dB(A)
0.40
63
55
∆pt
[in.WG]
73
180V
150
76 dB(A)
67
DRAD 225-4
78
280V
230V
0.60
105V
100
400V
[Pa]
200
72
2000
1.40
250
0.80
73
130V
150
V[C.F.M.]
1000
∆pt
∆pt
[in.WG]
160V
500
350
1.20
70
pd2
65
1000
1500
2000
2500
3000 V[m3/h]
0.20
4000
0.00
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m3/s] 1.00
Typ / Type : DRAD 225-4
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-22500
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-22501
-- Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
0.8 kW
Dpfa min
Dl
95 Pa
0.73 kW
Dpfa min
Dl
IN
3.25 A
IA / IN
1.2
IN
1.55 A
IA / IN
2.1
n
950 min-1
IP54
n
1130 min-1
IP54
C400V
12 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
20 kg
tR
40 °C
18 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
-- %
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
250
500
1K
2K
4K
8K
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vit
/
white
weiß
/
white
ZTB
orange
/
orange
2
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
29
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 250
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
1500
DRAE 250-4
∆pt
77
250
[Pa]
1.20
300
75
150
145V
78
71 130V
71
60V
0
500
0.00
1000
0.20
1500
pd2
2000
0.40
2500
0.60
Typ / Type : DRAE 250-4
3000 3500 V[m3/h] 4500
V[m3/s]
0.80
1.00
250
3000
3500
0.80
200
0.60
150
50
0.00
0
76
0.80
83
0.60
77
1000
0.20
pd2
2000
0.40
0.40
72
0.60
3000
0.80
Typ / Type : DRAD 250-4
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-25000
1.00
80
66
0.00
1.20
1.20
71
0
∆pt
[in.WG]
86 dB(A)
78
140V
100
0.20
DRAD 250-4
80
180V
4000
1.00
1.20
0.20
V[m3/h]
V[m3/s]
6000
0.00
1.60
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-25002
115 Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
1.6 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
1.15 kW
Dpfa min
Dl
IN
5.15 A
IA / IN
1.5
IN
2.95 A
IA / IN
2.5
n
1080 min-1
IP54
n
1200 min-1
IP54
C400V
16 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
29 kg
tR
50 °C
26 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
01.025
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/
black
Z
UZ121 schwarz
blau / black
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
30
2500
82
280V
230V
0.40
75
105V
2000
1.60
95V
76
100
50
83 dB(A)
160V
76
200
0
[in.WG]
230V
1500
400V
∆pt
∆pt
81
300
1000
400
1.60
[Pa]
500
0
2500
400
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
-- %
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 280
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
1000
1500
2000
2500
500
∆pt
[Pa]
82
81
400
350
250
61
50
0
1.50
77
∆pt
71
68
100
145V
0.50
56
3000
4000
5000
∆pt
V[m3/h] 8000
0.00
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m3/s] 2.00
Typ / Type : DRAE 280-4
[in.WG]
230V
105V
0
0
0.40
71
0.20
pd2
61
46
0.20
2000
0.40
0.60
3000
0.80
Typ / Type : DRAE 280-6
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-28000
0.60
74
66
1000
0.00
80 dB(A)
145V
130V
60V
50
50
6000
3500
DRAE 280-6
75
1.00
130V
3000
75
[Pa]
pd2
2000
2500
1.00
150
160V
81
70
1000
2000
160V
80
74
60V
100
∆pt
83
105V
150
1500
82
77
200
1000
250
76
[in.WG]
230V
84 dB(A)
79
300
0
88
81
500
0
2.00
DRAE 280-4
86
83
82
3000 3500 V[C.F.M.] 4500
4000
1.00
1.20
V[m3/h]
V[m3/s]
6000
0.00
1.60
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-28001
300 Pa
U
230V (50Hz)
30 %
P1
1.12 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
2.3 kW
Dpfa min
Dl
IN
10.2 A
IA / IN
3.0
IN
5.15 A
IA / IN
1.6
n
1360 min-1
IP54
n
820 min-1
IP54
C400V
40 µF
01.025
C400V
25 µF
01.025
tR
40 °C
41 kg
tR
40 °C
34 kg
U
230V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
2%
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
250
500
1K
2K
4K
8K
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vit
/
white
weiß
/
white
ZTB
orange
/
orange
2
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
Tillbehör / Accessories:
RE / RTE
Seite/Page
382,384
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
31
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 280
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
500
1000
1500
2000
2500
0
3000 3500 V[C.F.M.] 4500
600
∆pt
400V
82
[Pa]
83
80 280V
400
80
75
140V
200
69 95V
100
79
77
71
67
0
1000
∆pt
[Pa]
81
82
71
3000
4000
5000
6000
V[m3/h] 8000
0.00
71
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m3/s] 2.00
Typ / Type : DRAD 280-4K
180V
1000
82
78
0.00
0.25
0.50
84
1.00
80
0.50
75
pd2
3000
0.75
4000
1.00
5000
1.25
6000 7000 V[m3/h] 9000
1.50
1.75
0.00
2.00 V[m3/s] 2.50
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-28002
240 Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
2.6 kW
Dpfa min
Dl
260 Pa
1.95 kW
Dpfa min
Dl
IN
3.9 A
IA / IN
2.72
IN
4.4 A
IA / IN
3.5
n
1200 min-1
IP54
n
1280 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
34 kg
tR
40 °C
34 kg
U
400V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
32
1.50
86
78
74
2000
2.00
90
67
0
[in.WG]
84 dB(A)
80
75
68
∆pt
DRAD 280-4
86
Typ / Type : DRAD 280-4
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-28003
5000
82
66
100
0
400V
230V
95V
pd2
2000
V[C.F.M.]
3000
83
280V
77 140V
200
0.50
82
79
1.00
76
2000
80
400
300
65
0
1.50
79
75
73
2.00
86
81 dB(A)
78 180V 79
300
[in.WG]
84
81
230V
∆pt
DRAD 280-4 K
1000
600
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
3.5 %
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 315
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
1000
2000
3000
4000
0
V[C.F.M.] 7000
5000
700
∆pt
87
[Pa]
87
86
85
85
500
84
84
400
82
2000
V[C.F.M.]
3000
5000
∆pt
0.00
0.50
[in.WG]
94
92
1.50
90
∆pt
280V
250
180V
0.80
81 dB(A)
74
140V
4000
95V
100
1.00
6000
1.50
Typ / Type : DRAD 315-4
8000
V[m3/s]
2.00
12000
V[m3/h]
0.00
3.00
0
1000
0.00
0.25
69
2000
0.50
3000
0.75
4000
1.00
0.20
pd2
5000
1.25
Typ / Type : DRAD 315-6
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-31500
0.40
74
63
50
0
0.60
78
70
83
0.50
1.00
84
77
150
pd2
∆pt
[in.WG]
78
230V
200
DRAD 315-6
80
400V
1.00
76
2000
1.40
[Pa]
87
75
0
2.50
89
140V 85 dB(A)
82
100
90
87
76 95V
200
DRAD 315-4
400V
280V
230V
180V
80
300
0
1000
350
6000 7000 V[m3/h] 9000
1.50
1.75
0.00
2.00 V[m3/s] 2.50
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-31501
150 Pa
U
400V (50Hz)
8%
P1
2.1 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
4.8 kW
Dpfa min
Dl
IN
8.9 A
IA / IN
4.3
IN
3.7 A
IA / IN
2.6
n
1350 min-1
IP54
n
780 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
54 kg
tR
60 °C
36,5 kg
U
400V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
-- %
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
250
500
1K
2K
4K
8K
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
33
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 355
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
1000
2000
900
3000
91
∆pt
4000
90
92
90
[Pa]
90
87
88
600
86
500
88
85
400
700
2.50
600
280V
2.00
82
80 dB(A)
300
200
180V
81
76
1.50
1.00
74
pd2
100
0
2000
0.00
0.50
4000
1.00
6000
1.50
8000
2.00
Typ / Type : DRAD 355-4K
90
10000
95V
0
2.50
3.00 V[m3/s]
0
2000
0.50
81
1.00
2.00
1.50
92
88
1.00
83
6000
1.50
pd2
8000
2.00
10000
2.50
0.50
0.00
12000 V[m3/h] 16000
3.00 V[m3/s]
4.00
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-35501
700 Pa
U
400V (50Hz)
2%
P1
8.0 kW
Dpfa min
Dl
300 Pa
5.0 kW
Dpfa min
Dl
IN
10 A
IA / IN
4.6
IN
14 A
IA / IN
4.6
n
1380 min-1
IP54
n
1275 min-1
IP10
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
67,5 kg
tR
40 °C
67,5 kg
U
400V (50Hz)
P1
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
34
2.50
97
94
Typ / Type : DRAD 355-4
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-35500
[in.WG]
90
85
4000
∆pt
92
88
74
76
3.50
DRAD 355-4 IP10
89 dB(A)
76
0.00
4.00
90
82
80
6000 7000 V[C.F.M.] 9000
5000
87
230V
140V
200
0.00
12000 V[m3/h] 16000
4000
86 180V 85
400
100
280V
88
500
0.50
95V
3000
400V
89
300
140V
2000
91
∆pt
[Pa]
∆pt
230V
1000
900
[in.WG]
400V
85
0
3.50
DRAD 355-4 K
89
89
700
0
6000 7000 V[C.F.M.] 9000
5000
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
2%
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 355
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
1000
2000
3000
4000
6000 V[C.F.M.] 8000
5000
450
1.80
∆pt
[Pa]
82
350
150
72
71
100
64
95V
61
50
0
140V
1.20
87 dB(A)
79
1.00
0.80
83
80
73
0.60
76
69
0.40
71
pd2
0.20
63
2000
0.00
230V
75 180V 77
76
200
0
78
79
1.40
280V
79
80
250
∆pt
[in.WG]
82
81
300
DRAD 355-6
400V
81
0.50
4000
1.00
6000
1.50
8000
2.00
Typ / Type : DRAD 355-6
2.50
0.00
14000
12000
V[m3/h]
3.00
V[m3/s]
4.00
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-35502
U
400V (50Hz)
2.95 kW
Dpfa min
Dl
140 Pa
P1
IN
5.2 A
IA / IN
3.0
n
790 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
50,5 kg
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
250
500
1K
2K
4K
8K
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
35
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 400
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
2000
4000
6000
8000
10000 V[C.F.M.]
14000
1200
95
∆pt
97
94
[Pa]
93 dB(A)
93
800
600
400
200
76
75
0
0
88
82
2.50
2.00
400V
1.50
280V
230V
1.00
180V
83
pd2
140V
0.50
95V
5000
0.00
3.50
3.00
93
87
83
80
100 dB(A)
96
91
88
88
1.00
∆pt
[in.WG]
94
91
91
4.50
DRAD 400-4 IP10
95
10000
2.00
3.00
Typ / Type : DRAD 400-4 IP10
15000
4.00
V[m3/h]
0.00
25000
V[m3/s]
5.00
7.00
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-40005
U
400V (50Hz)
11 kW
Dpfa min
Dl
650 Pa
P1
IN
19 A
IA / IN
4.0
n
1300 min-1
IP10
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
99 kg
18 %
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
36
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
Dubbelsugande radialfläktar / Centrifugal Fans double inlet
Storlek / Size: 400
• Ytterhölje av galvaniserad stålplåt
• Framåtböjda skovlar
• Asynkron ytterrotormotor
• Skyddsklass IP54
• Isolationsklass F
• Anslutningskabel i sidan
• Motorskydd via termokontakt
• Enkel varvtalsreglering med våra
regulatorer
• casing made of galvanized sheet steel
• forward curved impeller
• asynchronous external rotor motor
• protection class IP54
• insulation class F
• side cable connection
• motor protection by thermal contacts
• speed is variable using auto transformers
Tekniska Data / Technical Data:
0
2000
4000
V[C.F.M.]
6000
10000
600
[Pa]
400
84 230V
78
200
74
100
0
2000
0.00
0.50
92
1.50
89
1.00
86
140V
82
0.50
77
4000
1.00
86
81
76
71 95V
68
69
2.00
180V 84
82
81
[in.WG]
88 dB(A)
85 280V
83
300
0
86
86
85
84
∆pt
DRAD 400-6
400V
∆pt
6000
1.50
pd2
8000 10000 12000 14000 V[m3/h] 18000
2.00
2.50
Typ / Type : DRAD 400-6
3.00
0.00
4.00 V[m3/s] 5.00
3.50
Art.-Nr. / Art.-No. : C10-40001
U
400V (50Hz)
5.3 kW
Dpfa min
Dl
160 Pa
P1
IN
10 A
IA / IN
3.2
n
845 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
94 kg
3%
Ljudnivå / Sound levels:
Mått / Dimensions:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
fM [Hz]
LWArel A-vägt då V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
Utloppssida 4-polig / outlet side 4-pole
-21
-13
-8
-4
-7
-8
-15
Inloppssida 4-polig / inlet side 4-pole
-18
-13
-10
-5
-4
-10
-16
Utloppssida 6-polig / outlet side 6-pole
-20
-9
-5
-7
-7
-9
-17
Inloppssida 6-polig / inlet side 6-pole
-18
-12
-7
-5
-6
-9
-16
Kopplingsschema / Wiring diagram:
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart
/
black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/
orange
2 2 orange / orange
TB
vit/
white
TB
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör / Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
ABF
Sida/Page
416
ABS
Sida/Page
416
37
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards