Månedsrapport (pdf)

advertisement
Swedbank Nordisk Högränta
Fakta om fonden
Fondförmögenhet (mSEK)
Investeringsstrategi
384
Fondbolag
Sw edbank Asset
Management
Förvaltare
Henry Grepstad
Fondens startdatum
Referanseindeks
NAV
Legalt säte
27. mars 2014
Inga
953,29
Rentefond Norge
Likviditet
Daglig
Utdelning
Reinvesteres
Valuta
ISIN
Swedbank Nordisk Högränta placerar i fondandelar i mottagarfonden (Swedbank Høyrente),och
ska investera minst 85 procent av sina tillgångar i mottagarfonden. Resterande tillgångar placeras
i likvida medel eller i finansiella derivat för valutasäkring.
Mottagarfonden är en obligationsfond som i huvudsak ska investera i noterade obligationer. De
flesta obligationerna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre
kreditbetyg än BBB-. Obligationer i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också
av högre risk att förlora pengar. Swedbank Høyrente noteras i och är exponerad mot norska
kronor, och matarfonden (Swedbank Nordisk Högränta) valutasäkras i svenska kronor genom
valutaderivat.Fonden har således ingen betydande risk mot norska kronor, och fondandelarna
noteras i svenska kronor.
1050
Swedbank Nordisk Högränta
1030
1010
SEK
NO0010602188
990
970
Bloomberg kode
SWNORHS NO EQUITY
950
Säljavgift
kl 09.00
Nyckeltal
Feb
förra
månaden
7,1%
7,3%
Max 0,5%
Förräntningstakt
Avkastning og
Risiko statistikk
feb. 15
jan. 15
des. 14
nov. 14
okt. 14
sep. 14
aug. 14
jul. 14
jun. 14
SEK 100
Bryttid
mai. 14
Minsta köpbelopp
apr. 14
0,9 % per år
Nei
mar. 14
930
Vilkår
Förvaltningsavgift*
Suksess honorar*
Rating
Vekt
Investment grade
10 %
Duration
1,1
0,9
BB+/BB/BB-
41 %
Kreditduration
3,0
3,0
B+/B/B-
47 %
CCC
2%
Siste måned
0,31 %
Hittils i år
0,56 %
Fondets oppstart
-1,89 %
Mottagarfondens
största positioner
Standard avvikelse
Risikoklasse
3,61 %
4
Klovern AB
Danske Bank A/S
Feb
4,02 %
Nordlys AB
3,57 %
3,06 %
Sektorer
Finans
Cykliska konsumtionsvaror
Vekt
23,25 %
Fastighetsförmedling
17,39 %
14,26 %
Navigator Holdings Ltd
3,04 %
Konsumtionsvaror
10,40 %
Nibor
1,37 %
Norw egian Air Shuttle ASA
2,74 %
Oljetjänst
10,00 %
Stibor
-0,02 %
Nykredit Realkredit A/S
2,72 %
Frakt
8,52 %
Hoist Kredit AB
2,67 %
Alternativ energi
8,52 %
AX IV EG Holding III ApS
2,64 %
Aviation
4,75 %
St1 Nordic Oy
2,62 %
Teknik
3,41 %
Color Group AS
2,61 %
Olja E & P
Innehav företag
2,67 %
Råvaror
0,01 %
Kontaktiform asjon
Adresse
Filipstadbrygge 1
P.O. Box 1441, Vika
Telefon
N-0115 Oslo
23 23 80 00
Fax
Internettside
23 23 80 01
w w w .sw edbank.no
Epost
[email protected] edbank.no
CONFIDENTI
AL
2,15 %
*Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidi g kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt
Markedskommentar
Februar ble nok en positiv avkastningsmåned hvor
norske aksjer steg med 3,3 % og internasjonale
aksjer steg med rundt 5 %. Kredittpremiene kom
klart inn internasjonalt mens de var ganske
uendret i Norge. Februar bød på mer av det
samme også når det gjaldt makroøkonomiske
nyheter. Amerikanske nøkkeltall er ikke svake,
men fortsetter å komme inn noe svakere enn
forventet. Bedringen i arbeidsmarkedet sammen
med oljeprisfall burde normalt gitt enda sterkere
impulser til privat konsum. Vi tror veksten blir god i
USA i 2015, basert på at privat konsum vil ta seg
opp igjen. Dette vil også gi sterkere
investeringsutvikling enn det vi ser for øyeblikket. I
Europa har den siste måneden bekreftet at
økonomien er i bedring. Husholdningenes tillitt og
faktiske kjøpelyst har økt. Kvantitative
pengepolitiske lettelser, oljeprisfall og euro
svekkelse er en god miks for økt økonomisk vekst.
Politisk risiko knyttet til Hellas og Ukraina synes
også dempet eller i det minste utsatt. I Kina er de
rene makroøkonomiske nyhetene ganske
nøytrale, og dette er isolert sett mer enn godt nok
for verdensøkonomien. Imidlertid utvikler
eiendomsmarkedet seg fremdeles negativt, både i
forhold til prisutvikling og byggeaktivitet. Effektene
av et kraftig fall i eiendomsmarkedet er usikre og
Kina representerer den største faren for vår
forventning om relativt god global økonomisk
vekst fremover.
Vår anbefaling når det gjelder markedsstrategi er
som kjent tuftet på verdsettelse av markedene samt
en vurdering av det langsiktige makroøkonomiske
forløpet. Vår analyse tilsier at den nåværende
makroøkonomiske oppgangsperioden vil vare til
rundt 2017. Samtidig vurderer vi aksjer som nøytralt
til attraktivt priset når vi ser bort fra USA. Vi
anbefaler derfor fortsatt klar overvekt mot aksjer, likt
fordelt mellom norsk og internasjonal eksponering
(spesielt i Europa). Internasjonale kredittpremier
innenfor høyrente segmentet har falt betydelig i
februar. Vi ser derfor noe bedre verdi i Swedbank
Høyrente som dels har en nordisk eksponering og
samtidig begrenset innslag av oljesensitive sektorer.
120
115
110
STOXX 600
OSEBX
S&P 500
105
100
95
90
85
Porteføljekommentar
Fondet steg 0,48% i februar, som er andre måned på rad med
positiv avkastning for fondet. Etter en utfordrerne avslutning på
2014, har fondet fått en god start på 2015.Fondets løpende
avkastning er 8,5%, og har en gjennomsnittlig kredittrating på
BB- som er det samme som forrige måned. Vi mener det er gode
muligheter i dagens marked, men som alltid er det viktig å
analysere selskapene nøye før man gjør investeringer. Vår
eksponering mot olje og olje service er vesentlig lavere en
markedsvekt, og vi mener fortsatt denne sektoren er spesielt
utsatt etter fallet i oljeprisen. Etter vår mening er det for tidlig å
vekte seg opp i sektoren, da andre sektorer fremstår som mer
attraktive. Fondet har den siste tiden fått en mer nordisk profil,
som gir en bredere sektor diversifisering i porteføljen. Som alltid
er langsiktighet viktig, og gitt at den makroøkonomiske veksten
fortsetter ser vi gode muligheter for høyrente obligasjoner i 2015.
Disclaimer
This document is intended for use only by those investors to whom it is made available by Swedbank Asset Management AS (“SAM”) and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended,
without the prior written permission of SAM. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. SAM makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not
represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgment at this date and are subject to change. SAM has no obligation to notice
changes of judgments or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results.
Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding
on an investment or an investment strategy. SAM accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of
any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment
whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any
failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. SAM shall not have any responsibility for any such violations.
SAM is a fully owned subsidiary of Swedbank Robur AS and is a part of the Swedbank AB Group. The Swedbank AB Group may have holdings of any issuer referred herein as a result of market making operations and/or
underlying shares as a result of derivatives trading. The Swedbank AB Group may buy or sell such shares both for own account, and as a principal agent. Due to internal professional secrecy such holdings are not known to
others outside the department which carries out the operations. Employees in the Swedbank AB Group may have indirect ownership of any issuer referred herein as a result of investments in securities, funds or similar. The
Swedbank AB Groups tied agents (hereunder employees of tied agents) may have holdings of any issuer referred herein. Furthermore, SAM is appointed by Lantern Structured Asset Management Ltd as investment manager to
several funds under the UCITS Directive. SAM is also manager for other UCITS funds and several other type of funds, for more information regarding these funds please contact SAM or go to www.swedbank.no for more
details. Funds that SAM are investment manager for may have holdings of any issuer referred herein and employees of Swedbank AB Group have holdings in the funds.
CONFIDENTI
Please note that for all funds there are prepared a complete and a simplified prospectus, which can be ordered from SAM along with the funds articles of association. Past performance for the funds is no indication of current or
future performance.
The value of the investments in the different funds managed by SAM can go up or down in value and the whole investment made can ultimately be lost.
AL
Download
Related flashcards

Insurance companies

35 cards

Lehman Brothers

18 cards

American investors

85 cards

Reinsurance companies

11 cards

Create Flashcards