Akutte trykksår

advertisement
Akutte trykksår
Thomas Sjøberg
Plastikkirurgisk avdeling
UNN
Definisjon 1
• Et akutt trykksår er ” en alvorlig form av
LIGGESÅR, relatert til neurologisk lidelse, f eks
i hemiplegi eller paraplegi.
Ref: Medilexicon medisinske ordbok ”acute decubitus ulcer”
(www.medilexicon.com)
Trykksår etter ryggmargsskade.
•
30-40 % av
ryggmargsskadepasienter
i akutt- og
rehabiliteringsfasen
utvikler trykksår…
•
Risikofaktorer er redusert
aktivitet/ immobilitet,
manglende sensibilitet,
fuktighet fra inkontinent
blære/tarm, muskelatrofi,
tid fra skade, depresjon,
røyking og dårlig
ernæring.
Hvor farlig er en dag på sykehus?
Lengde
Legemiddel
Infeksjoner
Trykksår
2
3,4 %
11,1 %
0,4 %
3
3,8 %
12,4 %
0,6 %
4
4,2 %
13,8 %
0,8 %
5
4,6 %
15,4 %
1,1 %
6
5,1 %
17,0 %
1,5 %
7
5,6 %
18,7 %
1,9 %
8
6,1 %
20,6 %
2,5 %
Hauck K, Zhao X. How dangerous is a day in hospital?
Med Care 2011; 49:1068-1075
Definisjon 2
• Trykksår ved akuttmedisinsk behandling
– Risk factors for pressure ulcers in acute care hospitals.
Fogerty MD et al. Wound Repair Regen. 2008 Jan-Feb;16(1):11-8.
- Pressure ulcer prevalence and incidence in acute care.
Jenkins ML, O´Neal E. Adv Skin Wound Care. 2010 Dec;23(12):556-9.
- Intraoperatively Acquired Pressure Ulcers: Are There Common Risk
Factors? Aronovitch SA. Ostomy Wound Manage. 2007;53(2):57-69.
Fogerty et al 2007.
Risk factors for pressure
ulcers.
Nationwide patient sample 2003, USA
Ca. 95 000 pasienter utskrevet med
sår.
Generell incidens 1,43 %
Høyere risiko for
trykksår ved høyere
alder.
Høyere risiko for
trykksår ved
parese/paralyse
og/eller osteomyelitt.
Ref. Man, 18-39 år, kaukasier
Jenkins et al 2010.
Pressure ulcer
prevalence in acute care.
310 pasienter
4 målinger/år
Prevalens 12-20%
Incidens 0-5,4%
(4 dgr etter prev)
N= 49
Aranovitch et al 2007
Intraoperatively
acquired pressure ulcers
• Peroperativ incidens 12-66%
• Forlenger behandlingstiden med 3-5
dager
– Brannskadelignende
– Innen 72 h postop
– Blålig/blemmer
– Nekrose i løpet av 2-6 dager
– Svekket lokal blodforsyning
Riskfaktorer for kirurgiske pasienter
Tidsbruk ved kirurgi
Prevalens
3-4 timer
5,8 % - 6 %
4-5 timer
8,9 %
5-6 timer
9,9 %
> 6 timer
9,9 %
> 7 timer
13,2 %
Aronovitch SA. Intraoperatively Acquired Pressure Ulcer Prevalence: A National Study.
Adv WoundCare. 1998 May-Jun;11(3 Suppl):8-9.
Definisjon 3
• Kroniske trykksår som trenger ”akutt”
behandling
– Invasiv infeksjon
– Progredierende nekrose
– Ukjent infeksjonsfokus
Prøvetaking ved infeksjon
• Mikrobiologisk analyse på vevsprøver tatt fra dybden
av et sår kan være nyttig for å veilede i valget av
antimikrobika. En slik undersøkelse er dog ikke nok
for en sikker diagnose.
• Radiologisk undersøkelse, slik som CT eller MRI kan
støtte diagnosen, men beinbiopsi og histopatologisk
analyse av denne prøven er gullstandard i
diagnostisering av osteomyelitt.
Akutt trykksår i relasjon til katastrofer
Baumgarten et al 2012
•
•
•
•
658 pasienter over 65 år
; > 24 h til op.
; generell anestesi
; lengre tid på akutten
Baumgarten M et al. Care-related risk factors for hospital-acquired
pressure ulcers in elderly adults with hip fracture.
J Am Geriatic Soc 2012;60(2):277-83
Det er store individuelle variasjoner i hvor
lenge et område må ha hatt redusert
sirkulasjon for at det skal resultere i
trykksår, men en tommelfingerregel sier
30 – 240 minutter
(Harris et al. Am J Physiol 1996; 271: H2388 – 98)
Bilder på
akutte
trykksår
Trykksår etter
jordskjelv
10 ganger høyere insidens
av grad 3 og grad 4
trykksår
Flest eldre uten ryggskader
Mangel på strøm,
trykkavlastning,
madrasser, hjelpepersonell
Sato T, Shigeru I. Pressure Ulcer Occurrence Following the
Great East Japan Earthquake
Ostomy Wound Management 2012;58(4):70-75
Diagnose ved termografi og ultralyd
Higashino et al. Int Wound Journal 2011
a) Medial adipokutan
transposisjonslapp fra
lår.
b) Gluteal rotasjonslapp
basert på musculus
glutaeus maximus med
Z-plastikkforlengelse.
c) Fasciokutan
forkyvningslapp med VY-plastikk.
d) Tunnelert stilket
fasciokutan lapp
basert på musculus
tensor fasciae latae.
e) Lokal adipokutan
perforatorlapp basert
på arteria glutaealis
superior
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 464-7
Burm JS, Yang WY. Distally extended tensor fascia lata flap…
JPRAS 2011, 64(9), 1197-201.
Download