SEPSİSTE TERMİNOLOJİ PIRO KONSEPTİ

SEPSİSTE TERMİNOLOJİ
PIRO KONSEPTİ
Prof. Dr Ali GÜNERLİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
İZMİR
A clinician, armed with the sepsis bundles, attacks
the three heads of severe sepsis: hypotension,
hypoperfusion and organ dysfunction.
Crit Care Med 2004; 320(Suppl):S595-S597
Actual title of painting is “Hercules Kills
Cerberus,” by Renato Pettinato, 2001.
Painting hangs in Zuccaro Place in Agira,
Sicily, Italy. Used with permission of
artist and the Rubolotto family.
Definition: Sepsis
Noun
1. The presence of pus-forming bacteria or
their toxins in the blood or tissues.
Source: WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by
Princeton University. All rights reserved.
Date "sepsis" was first used: 1876.
(references)
Etymology: Sepsis \Sep"sis\, noun. [New Latin
expression, from the Greek expression
putrefaction.]. (Websters 1913)
Specialty Definitions: Sepsis
Domain Definitions Health
The presence of bacteria in the bloodstream.
(references)Medicine
A term originally used to denote a putrefactive
process in the body, but now usually referring to
infection with pyogenic micro-organisms ; a genus of
Diptera ; the severe type of infection in which the
blood stream is invaded by large numbers of the
causal bacteria which multiply in it and spread.
Source: European Union. (references)Source:
compiled by the editor from various references; see
credits.
Specialty Definition: Sepsis
(From Wikipedia, the free Encyclopedia)
Sepsis mikroorganizmaların neden olduğu ağır
infeksiyonlara karşı oluşan yaşamı tehtid eden
immun cevaptır
Sepsis lokal değil, artmış sistemik
inflamasyonla karekterizedir.
Sıklıkla koagulasyon bozukluğu ve dolaşım
sistemi disfonksiyonu ile birliktedir. Optimal
tedavilere rağmen birçok organ sistemindeki
bozukluk ilerleyerek çoklu organ yetmezliğine
ve ölüme neden olur.
Sepsis
Louis Pasteur 1879-1980’de ilk kez puerperal
septisemili bir hastanın kanında bakteri
bulunduğunu göstermiş,
Hastanın yaşaması üzerine şu cümleyi
kullanmıştır.
“ Natura medicatrix von the victory”,
Sepsisle ilgili uzlaşı ise ancak son on yılda
sağlanmıştır.
Sıklık yıllık
50-95 / 100000 olgu,
Artış hızı %9 olup
Hastaneye yatanların %2’sinde görülür
%9’u ağır sepsise
%3’ü septik şoka dönüşür
Yoğun bakım ünitelerine alınan hastalar
içindeki oranı %10’dur.
N EngL J Med 2003;348:1546-1554
Clin Infec Dis 1998;27:185-190
Am J Respir Crit Care Med 2003;1687:165-172
Septik şokun 60’lı yaşlarda pik yaptığı görülmüştür
Kanser
İmmunyetersizlik
Kronik organ yetersizliği
İyatrojenik faktörler
Genetik faktörler
Erkekler
Kuzey Amerikada’ki beyaz olmayan ırk
Genetik polimorfizim
N EngL J Med 2003;348:1546-1554
Intensive Care Med 2002;28:108-121
Nedenler
Sepsis olgularının %80’i
Göğüs,
Karın
Genitoüriner sistem infeksiyonları
Primer kan yayılımına bağlı olarak oluşur.
N EngL J Med 2003;348:1546-1554
Intensive Care Med 2002;28:108-121
Pnömoni,
Bakteriyemi,
Değişik nedenli infeksiyonlar gittikçe
artarken,
Abdominal infeksiyonlar değişmezken,
Genitoüriner infeksiyonlar azalmıştır.
N EngL J Med 2003;348:1546-1554
Intensive Care Med 2002;28:108-121
Gram-negatif sepsis görülme sıklığı 2000 yılı içinde
%25-30 azalırken,
Polimikrobiyal ve gram-pozitif infeksiyonların oranları
%30-50 ve %25 ,
Çoklu ilaç dirençli bakteri ve mantar %25 olguda
neden olarak gösterilmiştir.
Virus ve parazitler %2-4 gibi düşük oranlardadır
Kültürleri negatif olan toplum kökenli sepsisli %30
olgu hastaneye yatışlarından önce antibiyotik tedavisi
almışlardır.
N EngL J Med 2003;348:1546-1554
Intensive Care Med 2002;28:108-121
Lokal ve sistemik infeksiyonlar arasındaki prognostik
ayırım ve ateşin major semptom olarak kabul edilmesi
( Hipokrat 4yy )
İnflamasyonun rubor et tumor cum calore et dolore
(Celsus,1yy, Galen, 2 yy)
Lucrezia Borgia’nın puerperal sepsisten ölümü (1519)
Mikrobiyal yayılmayı önlemek için cerrahi uygulanması
(Pare 16 yy)
Puerperal sepsisten korunmak için antiseptik kullanımı
( Semmelweiss, 1841-47)
Mikrop teriminin ilk kullanımı, taktimi (Sedillot,1878 )
Sepsisli hastanın kanında mikrop saptanması
( Pastör 1879-80)
Mikroorganizmalara karşı vucudun yanıtı
( Metchnikoff,1882)
Bakteriyel toksinlerin tanımlanması
( Roux ve Yersin,1888 )
Endotoksinlerin neden olduğu şok ve ölüm
( Pfeiffer,1894)
Hastanın kendi kanındaki mikroorganizmaların
infeksiyona neden olması (
Moczutkoswky,1900)
Endotoksinlere karşı ilk antikorlar
(Besredka,1906)
Penicilinin keşfi ( Fleming,1929)
Endotoksinlerin biyokimyasal özelliklerinin
tanımlanması ( Bovin ve Mesrobenau,1933)
Stres sendromunun tanımlanması (Selye, 1936)
İntensive care medizinin
doğması(Hamburg,Lassen,1953)
Endotoksik şokun altta yatan nedenlerinin
tanımlanması( Hinshaw,1956-58)
TNF’ün endotoksinlerin neden olduğu şoktaki rolü
( Beutler ve Cerami,1985)
İnfeksiyonlara genetik predispozisyon
( Sorensen,1988)
Sepsisin geçerli tanımı ( Bone,1989)
Sepsisin şiddeti ile genomik polimorfizim ilişkisi
( Stüber,1996)
Sepsis genelde ve özellikle yaşlı
hastalarda oldukça tehlikelidir
İmmun sistemi baskılanmış ve yoğun
bakım hastalarında önemli problemdir.
Dünyada yoğun bakım ünitelerindeki
major ölüm nedenidir.
Amerika Birleşik Devletlerinde
non-koroner yoğun bakım ünitelerindeki
en önemli ölüm nedenidir.
İlişkili durumlar:
Septisemi (veya bakteriyemi) kanda bakteri
bulunmasıdır.
Septisemi sepsis dışında, infektif endokardit
gibi diğer ciddi hastalıklarda da görülebilir.
Ancak bu hastalarda bu tablo zararsız ve
geçici bir durumdur.
SIRS (Systemic inflammatory response
syndrome) ağır travma, yanık ve şokun sebep
olduğu bir tablodur.
SIRS’i sepsisten ayırmak zor gibi görünsede,
ayırıcı tanıda infeksiyon etkeninin kanıtlanması
önemlidir.
Synonyms within Context: Sepsis
ContextSynonyms within Context
(source: adapted from Roget’s
Thesaures ).Disease)
Taint, pollution, infection, sepsis,
septicity, infestation; epidemic,
pandemic, endemic, epizootic; murrain,
plague, pestilence, pox.
Source: adapted from Roget’s
Thesaures
Crosswords: Sepsis
English words defined with "sepsis": clean ♦
uninfected. (references)
Specialty definitions using "sepsis": Bacterial
Translocation ♦ Fungemia ♦ Water-washed disease.
(references)
Etymologies containing "sepsis": Antisepsis, Asepsis.
(references)
Non-English Usage: "Sepsis" is also a word in the
following languages with English translations in
parentheses.
Albanian (sepsis), German (blood poisoning, sepsis,
septicaemia, septicemia), Swedish (sepsis,
septicaemia).Turkish septisemi, kan zehirlenmesi
Expression Frequency
per Day
sepsis 501
sepsis neonatal 49
infection sepsis 12
symptom of sepsis 10
neonatorum sepsis 6
puerperal sepsis 5
sepsis abdominal 5
sepsis treatment 4
in neonates sepsis therapy
treatment 4
gram negative sepsis 3
pathophysiology sepsis 3
sepsis severe 3
sepsis shock 3
sepsis information 3
disfuncion hepatica sepsis y 3
abdominal en enteral nutricion
sepsis severa 3
neutropenic sepsis 3
3Source: compiled by the editor from
various references; see credits.
Expression Frequency
per Day
de sepsis tratamiento 3
sepsis syndrome 3
antibioticos en sepsis 3
niños sepsis 3
cause sepsis 2
definition sepsis 2
sepsis septic shock 2
newborn sepsis 2
antioxidantes sepsis y 2
catheter malpractice related sepsis 2
pneumococcal sepsis 2
sepsis sign symptom 2
aspiration pneumonia sepsis 2
sepsis staph 2
dental sepsis 2
ABD’de-Ağır sepsis
Nonkoroner ölüm nedenleri içinde 1.ci sırada
İnfeksiyöz nedenlere bağlı ölüm nedenleri
içinde 3.cü sırada
Tüm ölümlere göre 11.ci sırada yer alır
Yılda 750.000 den fazla olgu
Jama.1997;278:234-40
Chest.1997;112:235-43
Amerika Birleşik Devletlerinde Sepsis
N Engl J Med Vol 347,NO.13,2002
Yılda
Ölüm oranı
Ölen olgu
sayısı
Septik şok
200.000 olgu
Ağır sepsis
300.000 olgu
Sepsis
400.000 olgu
%45
90.000
%20
60.000
%15
60.000
Total
210.000
Sepsis ile ilgili ilk konsensus toplantısı ABD’de farklı
dallardaki uzmanların katılımı ile,
ACCP: American College of Physicians
SCCM: Society of Critical Care Medicine’nin
sponsorluğunda 1991 yılında yapılmış.
Bugün halen kullanılmakta olan sepsis ile ilgili
sözcükler kabul edilmiş,
Bone RC, Balk RA, Cerra FB,et al: American College
of Physicians/ Society of Critical Care Medicine
Concensus Conference: Definitions for sepsis and
organ failure and guidelines for the use of innovative
therapies in sepsis. Chest. 1992;101:1644-1655.
yayınlanmıştır.
Surviving Sepsis
Phase 1 Barcelona
declaration
Phase 2 Evidence based
guidelines
Phase 3 Implementation
and education
Surviving Sepsis’i
Destekleyen Kuruluşlar
American Association of Critical Care Nurses
American College of Chest Physicians
American College of Emergency Physicians
American Thoracic Society
Australian and New Zealand Intensive Care Society
European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases
European Society of Intensive Care Medicine
European Respiratory Society
International Sepsis Forum
Society of Critical Care Medicine
Surgical Infection Society
Guidelines Committee*
Dellinger (RP)
Carlet
Masur
Gerlach
Levy
Vincent
Calandra
Cohen
Gea-Banacloche
Keh
Marshall
Parker
Ramsay
Zimmerman
Beale
Bonten
Brun-Buisson
Carcillo
Cordonnier
Dellinger (EP)
Dhainaut
Finch
Finfer
Fourrier
Harvey
Hazelzet
Hollenberg
Jorgensen
Maier
Maki
Marini
Opal
Osborn
Parrillo
Rhodes
Sevransky
Sprung
Torres
Vendor
Bennet
Bochud
Cariou
Murphy
Nitsun
Szokol
Trzeciak
Visonneau
*Primary investigators from recently performed positive trials with implications
for septic patients excluded from committee selection.
Surviving Sepsis Campaign (SSC)
Guidelines for Management of Severe
Sepsis and Septic Shock
Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, Gerlach H,
Calandra T, Cohen J, Gea-Banacloche J, Keh D,
Marshall JC, Parker MM, Ramsay G, Zimmerman
JL, Vincent JL, Levy MM and the
SSC Management Guidelines Committee
Crit Care Med 2004;32:858-873
Intensive Care Med 2004;30:536-555
available online at
www.springerlink.com
www.sccm.org
www.sepsisforum.com
Sepsis: Karmaşık Bir Hastalık
Sepsisin bileşenleri
arasındaki ilişki.
DİĞER
Pankreatit
ENFEKSİYON
AĞIR
SEPSİS
Travma
Yanıklar
Bone RC et al. Chest. 1992;101:1644-55.
Opal SM et al. Crit Care Med. 2000;28:S81-2.
ACCP/SCCM Konsensus Tanımları
Enfeksiyon
SIRS
Sepsis
SIRS: Aşağıdakilerde
2 ‘nın bulunmasıyla
tariflenen klinik cevap:
Sepsis:
– Ateş
38°C veya 36°C
– Kalp hızı 90 atım/dk
– Solunum hızı 20/dk
– Lökosit sayısı 12,000/mL
veya 4,000/mL veya >10%
immatur nötrofiller
Ağır Sepsis
Bilinen ya da Şüphelenilen
enfeksiyon varlığı
+
İki veya daha fazla
SIRS kriteri tespiti
SIRS = sistemik enflamatuar yanıt sendromu. ACCP: American College of Physicians
Bone et al. Chest. 1992;101:1644
SCCM: Society of Critical Care Medicine
ACCP/SCCM Konsensus Tanımları
Enfeksiyon
SIRS
Sepsis
Ağır Sepsis
Ağır Sepsis:
Sepsisle birlikte aşağıdaki sistemlerden 1’inde
görülen organ fonksiyon bozukluğu ile birlikte
Kardiovasküler (hipotansiyon veya hipoperfüzyon )
Renal ( Oliguri)
Respiratuar
Sıvı/vazopressör tedavisine
Hepatik
dirençli hipotansiyon SAB< 90mmHg
Hematolojik
Santral Sinir Sistemi(mental değişiklikler)
Açıklanamayan metabolik asidoz
Septik
Şok
Bone et al. Chest. 1992;101:1644;
Wheeler and Bernard. N Engl J Med.
1999;340:207.
Ağır Sepsis: Kompleks ve Öngörülemeyen Bir
Klinik Sendrom
Enfeksiyon
SIRS
Sepsis
Ağır Sepsis
Yüksek mortalite oranları (35%-45%)
Heterojen hasta popülasyonu
Öngörülemeyen hastalık seyri
Tam açıklanamamış etioloji ve
patogenez
Bone et al. Chest. 1992;101:1644; Wheeler and Bernard. N Engl J Med. 1999;340:207.
Ağır Sepsiste Homeostazis Bozulur
Homeostazis
Carvalho AC, Freeman NJ. J Crit Illness. 1994;9:51-75; Kidokoro A et al. Shock.
1996;5:223-8; Vervloet MG et al. Semin Thromb Hemost. 1998;24:33-44.
Sepsiste Koagülopati
Enflamasyon
Enfeksiyon
Erken
Bulgular
Mikrotrombüs
oluşumu
Koagülasyon Anormallikleri
Orta Dönemde
Bulgular
Organ
yetmezliği
Mikrovasküler
disfonksiyon
Ağır Dönemde
Bulgular
 Protein C
  Protein C
   Protein C
 F1+2
 D-dimer
 F1+2
– aPTT/PT
 F1+2
 TAT
–/ fibrinojen
 fibrinojen
–/ D-dimer
 D-dimer
–/ TAT
 TAT
–// trombositler
 trombositler
 aPTT/PT
– = değişiklik yok.
Lorente et al. Chest. 1993;103:1536; Kidokoro et al. Shock. 1996;5:223; Mesters et al. Thromb
Haemost. 1996;75:902; Mammen. J Antimicrob Chemother. 1998;41:A17; Mesters et al. (Basımda).
Ağır Sepsiste Tanı Koydurucu olarak: Akut
Organ Fonksiyon Bozukluğu
Bilinçsizlik
Konfüzyon
Pisikoz
Takipne
PaO2 <70 mm Hg
SaO2 <90%
PaO2/FiO2 300
Sarılık
 Enzimler
 Albumin
 PT
Taşikardi
Hipotansiyon
 CVP
 PAOP
Oligüri
Anüri
 Kreatinin
 Trombositler
 PT/APTT
 Protein C
 D-dimer
Ağır Sepsis: Kompleks ve Öngörülemeyen Bir
Klinik Sendrom
Enfeksiyon
SIRS
Sepsis
Ağır Sepsis
Yüksek mortalite oranları (35%-45%)
Heterojen hasta popülasyonu
Öngörülemeyen hastalık seyri
Tam açıklanamamış etiyoloji ve patogenez
Bone et al. Chest. 1992;101:1644; Wheeler and Bernard. N Engl J Med. 1999;340:207.
Sepsis Kaskatı
PROENFLAMATUAR
MEDYATÖRLER
ENFLAMASYON
Aktive
Protein C
ANTI-ENFLAMATUAR
MEDYATÖRLER
T
TM
Aktive
Protein C
ENFEKSİYON
KOAGÜLASYON
T Trombin
Tf Tissue faktör
TM Trombomodulin
PA-1Plasminogen Activator Inhibitor1
T-PA Tissue-type Plasminogen Activator
TAFI Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor
Protein C
TAF-1
T-PA
FİBRİNOLİZ
ENDOTEL
HASARI
TF
PAI-1
Sepsis Patofizyolojisi
Sepsis
(İnfeksiyon + SIRS)
Endotelyal Disfonksiyon
Mikrovasküler Trombozis
Hipoperfüzyon/İskemi
 Koagülasyon
 Fibrinoliz
Endotel
Hasarı
 Enflamasyon
Organ Yetmezliği
Ölüm
Akut Organ
Disfonksiyonu
(Ağır Sepsis)
Sepsis ile ilgili bulgu ve semptomlar 1991’de
belirlenmiş olanlara göre daha değişkendir.
Sepsis, ağır sepsis,septik şok gibi güncel tanımlar
infeksiyona karşı host yanıtın kesin olarak
evrelenmesi ve prognozun belirlenmesine olanak
sağlamamaktadır.
Sepsis bulgu ve semptomlarına yönelik geliştirilmiş bir
listenin oluşturulması infeksiyona karşı host yanıtı
daha iyi yansıtacaktır !
Klinik olarak yararlı bir evreleme sistemi hastalık ile
ilişkili olası olumsuzluklara, ilişkili riske ve tedaviye
olası yanıta göre geliştirilebilirmi sorusu gündeme
gelmiştir.
Crit Care Med 2003 Vol.31,No:4
Sepsiste yeni gelişmeler
Mitchell Levy, MD Sepsisin tanısı ve evrelemesi için;
predispozan koşullar ışığında,
hasarın orijini,yaygınlığı,
host yanıtın tipi ve boyutu,
eşlik eden organ disfonksiyonunun derecesine göre
sınıflama sağlayan varsayıma dayanan yeni bir modeli
öne sürmüştür.
PIRO adını verdiği bu modelle gelecekte klinisyenlerin
sepsisin evrelemesini daha kolay yapabileceklerini
belirtmiştir.
Ağır sepsisin yönetimi
Jean Louis Vincent, MD,FCCP kanser ile sepsisin dikkat
çekici benzerliklerini :
1.Sepsis bütün organlara yayılır, kanser gibi
2.Sepsis kompleks selüler prosestir, kanser gibi
3.Sepsis mortalitesi yüksektir, kanser gibi
4.Sepsis tıbbi ve cerrahi tedavi edilir, kanser gibi
5.Sepsis tedavisi pahalıdır, kanser gibi
6.Sepsis çok sayıda kombine tedaviyi gerektirir,
kanser gibi şeklinde özetlemiştir.
TNM sınıflaması
John Marschall,Toronto
Sepsisi kanser analoğu gibi düşünmeyi ve Pierre
Denoix’in 1946’da kanser için yaptığı sınıflamayı sepsis
için uygulamayı önermektedir.
T- Primer tümör
N- Rejiyonal lenf nodu metastazı
M- Uzak metastazı
Crit Care Med 2003 Vol.31,No:4
PIRO
TNM yaklaşımına göre sepsis sınıflaması
P– Predisposition
I-Infection
R-Response
O-Organ dysfunction
P- Predispozisyon
 Genetik değişiklikler- infeksiyonlara







aşırıcevap /cevapsızlık
İmmunsupresyon infeksiyon riskini arttırır,
inflamatuvar yanıt azalır,
TNF2 alleli gibi genetik polimorfizim sonucu
inflamatuvar yanıt daha şiddetlidir
Premorbid sağlık durumu,eşlik eden hastalıkların
reversibl oluşu
Tedaviye yaklaşımı etkileyen kültürel/dini güçler
Yaş, cinsiyet
Yaşam şekli/alışkanlıklar
Bu faktörler infeksiyon, yanıt ve organ disfonksiyonu
üzerine ayrı ayrı risk oluştururlar.
Crit Care 2003;7:248-51
I-İnfeksiyon
İnfeksiyonun yeri, tipi,yaygınlığı prognozu etkiler.
Bilateral bronkopnömoni/lokalize pnömoniye göre,
Generalize fekal peritonit/apantisite göre
Pnömoni ve intraabdominal infeksiyonlar, üriner sistem
infeksiyonlarına göre
Sekonder nazokomiyal bakteriyemiler, kateterle
ilişkili bakteriyemilere göre mortalite yönünden daha
yüksek risk taşırlar.
Crit Care 2003;7:252-55
I-İnfeksiyon
I O - kolonizasyon
I 1 - lokal infeksiyon
I 2- derin infeksiyon
I 3- sistemik infeksiyon -/+ toksin
salınımı
R- Response
Vücudun enfeksiyonlara karşı salgıladığı
Pro/antiinflamatuvar mediatörler
IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, TNF, platelet activating factor
(PAF), heat shock protein vs.
IL-6 düzeyi yüksekliği yüksek mortalite ile koreledir
Sitokin tedavisi başlatmak için düzeylerine bakılmalıdır.
Yüksek kalıcı Prokalsitonin düzeyleri ile sürvi ilişkisi açık
değildir
Pro-ANP ( pro-atrial natriuretik peptit )
BNP ( brain antriuretic peptit ) prognoz için
kullanılabilirmi?
IL-10, TNF’ ye göre iyi prognozu gösterir. İnbalans kötü
prognoz göstergesidir.
Response II
Gelecekte hastalara özgü sitokin cevaplarının,
biyomarkırların saptanması;
organ disfonksiyonlarının gelişmesinin
saptanmasına, erken dönemde infeksiyonların
sınıflandırılmasına ve tedavisine yardım
edecektir.
Örnek: Koagulasyon bozukluğunu gösteren bir
marker drotrecogin tedavisi için,
adrenal disfonksiyonu gösteren bir marker
hidrokortizon tedavisine başlamak için kriter
olabilecektir.
Crit Care 2003;7:252-55
O- Organ
TNM sisteminde olduğu gibi sepsiste organ
disfonksiyonunun varlığı kanserde uzak organ
metastazına eşdeğerdir.
Organ bozulmalarını saptamada ana faktördür.
Kaç organda gelişeceği,
Bozukluğun şiddeti,
Erken veya geç evreleme
Klinisyenin vazopressörlere rağmen hastaların orta
hipotansif / hipotansif, zayıf kardiyak fonksiyonda
böbrek bozulmasını saptaması gerekir.
Crit Care 2003;7:260-64
Organ disfonksiyonunun ağırlığının, tedavinin
sınıflandırılmasındaki önemi henüz belli değildir.
Enflamatuvar kaskatın erken mediyatörü olan
TNF’nin nötralizasyonunun organ disfonksiyonu
belirgin olmayan hastalarda etkili olduğuna ilişkin
kanıt vardır,
Drotrecogin alfa (activated) ( Xigris )’in hastalık
seyri ağır olanlarda , ağır olmayanlara göre daha
yararlı olduğu gösterilmiştir.
Kritik hastalık sırasında gelişen organ
disfonksiyonunu belirlemede bilinen organ
yetmezliği skorlarının kullanılması önerilir.
Dr.Levy şu uyarıyı yapmaktadır!!
PIRO sistemi sepsisin sınıflandırılmasında uygulanması
gereken bir model olmaktan çok, gelecek araştırmalar
için önerilmiş olan, üzerinde çalışılması, ileri
araştırmalar yapılması gereken faydalı bir modeldir.
Detayların oluşturulması sepsisin doğal gelişiminin
ayrıntılı olarak ele alınması ve sadece kötü sonuca
neden olabilecek değişkenlerin değil tedavide yanıt
sağlıyabilme etkisine neden olabilecek değişkenlerin
de değerlendirilmesi gerekmektedir.
PIRO ile gelecekte sepsisin daha objektif
kriterlerle evrelenmesi mümkün olacaktır
Günümüz
Gelecek
Modernleştirme
Predispozisyon
Kısa süreli sürvinin
azaldığı premorbid
hastalıklar.
Kültürel veya dini
inanışlar,
yaş,cinsiyet
İnflamatuvar yanıt
komponentlerinde genetik
polimorfizm (örn. TIR, TNF, IL-1,
CD14);
Patojenler ve host yanıt
arasındaki etkileşim ile ilgili
bilgilerde artış
Günümüzde premorbid faktörlerin akut hasarın
morbidite ve mortalite üzerindeki etkisi önemli
bulunmaktadır; hasarın çok ciddi sonuçları
büyük oranda genektik predispozisyona bağlıdır
(gelecek).
Enfeksiyon hasarı
Enfeksiyona nedeni
patojenin kültürü,
duyarlılığı;
kaynağın kontrolü
için sorumlu
enfeksiyonun
tespiti
Mikrobiyal ürünlerin denenmesi
(LPS, manan, bakterieyl DNA);
gen transkript profilleri
Hasarın tahrik edilmesine karşı spesifik
tedaviler için hasarın gösterilmesi ve
özelliklerinin ortaya çıkarılması gerekir.
Yanıt
SIRS, sepsisin
diğer bulguları, şok,
CRP
Aktive olmuş inflamasyonun
nonspesifik markerleri (örn. PCT
veya IL-6) veya bozulmuş host
yanıtı (LA-SR); tedavi hedefinin
sepsifik olarak belirlenmesi
(protein C, TNF, PAF)
Hem mortalite riski hem de tedaviye olası yanıt
hastalık seyrinin ciddiyetinin nonspesifik
ölçümlerine göre değişmektedir. (örn. Şok);
spesifik mediyatör-hedefli tedavi mediyatörün
varlığı ve aktivitesine bağlıdır
Organ
disfonksiyonu
Organ
disfonksiyonu olan
organ sayısı veya
birleşik skorlar
(MODS, SOFA,
LODS, PEMOD,
PELOD)
Hasara karşı oluşan hücresel
yanıtın dinamik ölçüleri –
apoptosis, sitopatik hipoksi,
hücre stressi
Preemptif tedaviye yanıt ( mikroorganizmanın
veya erken mediyatörlerin hedeflenmesi).
Hasar oluşmuşsa mümkün değildir;
hasarlanmış hücresel süreci hedefleyen
tedaviler ise bu hasarın var olmasını gerektirir
Alan
Özet
Sepsis yüksek mortalite, morbidite ve tedavi maliyeti
ile; ciddi bir sağlık sorunudur.
Ağır sepsisli hastalar yüksek ölüm riski taşırlar
Sistemik enflamasyon, koagülasyon, ve bozulmuş
fibrinolizis ağır sepsis hastalarında görülen bozulmuş
homeostazisin ana bileşenleridir.
Sepsis patofizyolojisi hakkında pekçok bilgi olmasına
rağmen, sepsisi daha iyi tanımak, evrelemek ve sepsis
kaskadını kırabilecek potansiyel yeni tedavi ajanlarını
geliştirmeye yönelik araştırmalar sürdürülmelidir.
Bilmelisin ki ...
Her problem kendi
içinde bir fırsat saklar.
Ve problem, fırsatın
yanında cüce kalır.
Bilmelisin ki ...
Şartlar ve olaylar,
kim olduğumuzu
etkilemiş olabilir.
Ama ne
olduğumuzdan
kendimiz
sorumluyuz.
Bilmelisin ki ...
Duvarda asılı
diplomalar
insanı insan yapmaya
yetmez.
TEŞEKKÜR EDERİM