Fiska - Visit Umeå

advertisement
Fiska
i Umeåregionen
Fishing in the Umeå region
2012 1
Kasta ut.
Koppla av.
Västerbotten är ett genuint sportfiskelän. En bra skötsel
och en allmän miljömedvetenhet har också gjort att länets
fiskevatten är bättre än någonsin. Och bara ett »spinnspökast«
från Umeå (för all del också mitt i stan!) hittar du ett brett och
högklassigt utbud. Kustremsan är mycket variationsrik. Fjärdar,
vikar, sund och grynnor är platser för sik, harr, id, kustgädda och
grov abborre. I Umeåregionens många strömmande vatten kan
du fånga nystigen blank havsöring, harr och lax, från båt eller
strandkanten. Den här broschyren ger dig tips om några fiskeplatser i Umeåregionen. Fler kan upptäckas på vägen.
2
Casting
and relaxing
Västerbotten is the county for those who love sport
fishing! Furthermore, good management and environmental
consciousness in general have now made the county’s fishing
waters better than ever. Even in the centre of Umeå itself, you
are never far (a rod’s cast!) from a wide range of top-class
fishing. The coast also offers great variety. Its bays, inlets, straits
and reefs are home to whitefish, grayling, orfe and saltwater
pike and perch. From boat or water’s edge, you can catch shiny
sea trout, grayling and salmon on their way up the Umeå
region’s many running waters. This brochure gives a little information on some of the fishing spots in the region. More can be
discovered as you travel around!
3
Sjöar
Från skogstjärn
till »innanhav«
– och fiskbeståndet är lika varierat
Flera av Västerbottens insjöar kan räknas till landets absolut finaste
abborrvatten. Det är heller ingen slump att länet fostrat så många duktiga
is- och tävlingsfiskare. Insjöfiske handlar dock om så mycket mer. I många
av Umeåregionens sjöar finns inplanterad ädelfisk, vilket gör att du kan få
mer »exotiska« fångster. En upplevelse utöver det vanliga är också att til­laga
din fångst på plats. Många sjöar är lättillgängliga, vilket gör fisketuren till en
utmärkt familjeutflykt.
NÅGRA FISKETIPS
Använd ett så litet flöte som möjligt vid abborrmete. Stora abborrar,
lik­som annan fisk, är försiktiga av sig och spottar ut betet om motståndet
från flötet är för stort. Välj ett flöte som precis orkar bära tyngden från bete
och sänke. Gäddor på upp till fem kilo kan landas för hand. Ta ett stadigt tag
över nacken på gäddan, precis över gälarna, och lyft upp gäddan. Se upp så
att du inte får in fingrarna under gällocken!
1 ANGSJÖN
Angsjön bjuder på ett bra öringsfiske, men du kan även få annan
inplanterad ädelfisk, som röding
och regnbåge. Sjön ligger cirka 70
km från Umeå, vid väg 92 mellan
Bjurholm och Fredrika.
4
2 BRUNNSJÖN
En mindre sjö, som verkligen är
något för entusiasten. Här gäller
endast fiske från land. Å andra sidan
är sjön lättillgänglig, vilket alltså
gör det lätt att stå vid sjökanten
och kasta. Dessutom kommer du
Sjöar
direkt ut på djupt vatten i denna lilla
skogssjö, vars tillflöde är en kallkälla.
I Brunnsjön finns inplanterad öring,
röding, regnbåge och bäckröding.
Sjön ligger ca 20 km från Umeå. Åk
nya Skravelsjövägen mot Gräsmyr
och tag vänster i Djäkneböle.
7 MJÖSJÖN
Vid Holmsjön, mellan Yttertavle
och Holmsund, ligger Mjösjön. En
liten »pärla« med möjligheter för
hela familjen att fiska. I sjön finns
abborre, gädda, mört, regnbåge,
öring och bäckröding.
3 BÄCKSJÖN
Ett smultronställe för familjefiske.
Rik förekomst av abborre och gädda.
I Bäcksjön görs årliga utsättningar
av öring och regnbåge. I denna klar­
vattensjö med bra siktdjup går det
utmärkt att flugfiska och flytringsfiska. Ta vägen från Umeå mot
Botsmark och sväng höger cirka
2,5 km bortom Ersmark.
8 NYDALASJÖN
Nydalasjön är Umeås mest besökta
fiskevatten. Detta allroundvatten
erbjuder fiske året runt. Här finns
ädelfisk, främst regnbåge, öring
och bäckröding, och ett naturligt
bestånd av mört, gädda och
abborre.
4 HAKATJÄRN
I denna åtta hektar stora tjärn
finns en mängd olika fiskarter. Du
kan hoppas på så fina fångster som
regnbåge, bäckröding, hornavanröding, öring och harr. Åk E4 till Ånäset
mitt emellan Umeå och Skellefteå.
Åk genom Ånäset, förbi kyrkan.
5 LILLSANDSJÖN OCH
STORSANDSJÖN
I Lillsandsjöns fiskevårdsområde
finns abborre och gädda i rikliga
mängder. Minimimåttet för inplanterad harrfångst är 30 cm,
och endast fiske med handredskap är tillåtet. För att komma till
Lillsandsjöns fiskevårdsområde kör
du från Vindeln på väg 363 mot
Hällnäs. Sväng höger efter järnvägsviadukten i Hällnäs.
6 LÅNGTJÄRN
Tjärnen är en hektar stor och har
ett största djup på 11 m. Tillopp sker
genom en kallkälla på sjöns botten.
Långtjärn är ett put and take-vatten,
där utsättning av fisk sker tre gånger
per år. Varje vår efter islossningen
sätts främst fångstfärdig regnbåge
ut. I mitten på juli sker en andra utsättning av fisk. I början på oktober
stängs sjön för fiske, för utplantering
av röding inför vinterfisket. Kör E12
mot Vännäs. Väg till Långtjärn leder
från E12 vid första infarten till
Tväråbäck.
9 OTTERVATTNET
En fiskrik sjö, med gott om gädda,
aborre och mört. Fiske är endast
möjligt från båt vilket gör att hyra
av båt ingår i fiskekortet, vilka kan
förbokas. Området vid sjön är handi­
kapp­vänligt. Sjön finns ca 10 km
norr om Bjurholm, tag vägen förbi
Mariebäck och Bjurholms golfbana.
10 PENGSJÖN OCH
HAMPTJÄRN
I Pengsjön finns gott om abborre
och gädda samt även lite mer svår­
flörtad gös. Några hundra meter
därifrån ligger Hamptjärn, där du
kan få ädelfisk i form av regnbåge
och öring. Pengsjön ligger 40 km
från Umeå. Kör mot Röbäck och
Gräsmyr. Därifrån är det skyltat.
11 TAVELSJÖN
Drygt 20 km från Umeå ligger
Tavelsjön som är nästan som ett
innanhav, med hastiga växlingar
mellan grundområden och riktiga
djuphålor. Vintertid bjuder sjön på
ett mycket bra pimpelfiske efter
abborre. Vanligaste fiskarterna är
gädda, abborre, sik och mört, men
du kan också få lake, öring och gös.
Båt kan du hyra på flera platser
runt sjön. Se bara upp så att inte
Tavelsjöodjuret dyker upp och tar
fångsten ifrån dig!
5
LAKES
From forest pools
to “inland seas”
– with fish varied to match!
Several of Västerbotten’s lakes are counted among Sweden’s very
best perch waters. It is no coincidence either that the county has raised
so many expert ice and competition anglers. However, lake fishing always
has that little something extra about it. Indeed, because many of the
Umeå region’s lakes have been stocked with game fish, catches can be
rather “exotic”. Cooking your catch on-site is also a very special experience. Many lakes are readily accessible and a fishing trip can thus be
an excellent outing for all the family.
SOME FISHING TIPS
When fishing for perch, use as small a float as possible. Like other fish,
large perch are cautious and spit out the bait if the float offers too much
resistance. Choose a float that only just supports the weight of the bait
and the sinker. Pike of up to five kilos can be landed by hand. When lifting
them from the water, hold them round the neck. Grip firmly over the gills.
Take care not to put your fingers under the gill flaps!
1 ANGSJÖN
Angsjön offers good salmon trout
fishing. Other stocked game fish
such as Arctic charr and rainbow
trout can also be caught. Around 70
km from Umeå, the lake is on road
92 between Bjurholm and Fredrika.
2 BRUNNSJÖN
A smallish lake that certainly
appeals to enthusiasts. Fishing is
from land only. Nonetheless, the
lake is readily accessible. Getting to
the water’s edge and casting is easy.
Furthermore, you cast directly into
the deep water of this little forest
lake that is fed by a cold spring.
Brunnsjön is stocked with salmon
trout, Arctic charr, rainbow trout and
brook trout. This lake is about 20 km
from Umeå. Take the new Skravelsjö
road towards Gräsmyr and turn left
at Djäkneböle.
3 BÄCKSJÖN
A real favourite for family fishing.
Perch and pike are abundant. Salmon trout and rainbow trout are
released into the lake every year.
This transparent clear-water lake
6
offers excellent fly fishing and float
ring fishing. Take the road from
Umeå to Botsmark and turn right
approximately 2.5 km after Ersmark.
4 HAKATJÄRN
This eight-hectare pool is home
to many species of fish. Rainbow
trout, brook trout, Hornavan charr,
salmon trout and grayling could
be amongst your fine catches. Take
the E4 highway to Ånäset (halfway
between Umeå and Skellefteå). Pass
the church on your way through
Ånäset.
5 LILLSANDSJÖN AND
STORSANDSJÖN
In the Lillsandsjön fishing conservation area, there are plenty of perch
and pike. Fishing is with hand-held
tackle only. The minimum size for
stocked grayling catches is 30 cm.
To get to the Lillsandsjön fishing
conservation area, take road 363
from Vindeln to Hällnäs. Turn right
after the railway viaduct in Hällnäs.
6 LÅNGTJÄRN
This one-hectare pool reaches 11
LAKES
metres at its deepest. It is fed by a
cold spring at its bottom. Långtjärn
is a put-and-take water. Fish are released here three times a year. Every
spring, after the ice has melted,
most of the release is catch-ready
rainbow trout. There is a second
release in the middle of July. To
enable the stocking of Arctic charr
for winter sport, Långtjärn is closed
for fishing in early October. Take
highway E12 towards Vännäs. The
road to Långtjärn runs off the E12
at the first exit to Tväråbäck.
7 MJÖSJÖN
Between Yttertavle and Holmsund,
Mjösjön is next to the Holmsjön
lake. It is a little pearl that offers
fishing possibilities for all the family.
This lake is home to perch, pike,
roach, rainbow trout, salmon trout
and brook trout.
8 NYDALASJÖN
Nydalasjön is Umeå’s most popular
fishing area. This all-round venue
offers fishing throughout the year.
Rainbow trout, salmon trout and
brook trout make up most of the
game fish here. There are natural
populations of roach, pike and perch.
9 OTTERVATTNET
A lake with plenty of pike, perch and
roach amongst its many fish. Fishing
has to be from a boat. Bookable in
advance, the fishing licence includes
boat hire. The area next to the lake
is disabled-friendly. Ottervattnet is
about 10 km north of Bjurholm. Take
the road that passes Mariebäck and
Bjurholm’s golf course.
10 PENGSJÖN AND
HAMPTJÄRN
Besides plenty of perch and pike,
Pengsjön also has the slightly harder
to catch pike-perch. Several hundred
metres away, there is Hamptjärn.
Here, rainbow trout and salmon
trout are the game fish on offer.
Pengsjön is 40 km from Umeå. Drive
towards Röbäck and Gräsmyr and
then follow the signs.
11 TAVELSJÖN
A little over 20 km from Umeå,
Tavelsjön is almost an “inland sea”.
It has abrupt changes between
shallows and true deeps. In winter,
this lake offers very good ice fishing
(with jigs) for perch. Pike, perch,
whitefish and roach are the most
common fish here. However burbot,
salmon trout and pike-perch can
also be caught. Boats can be hired at
several points around the lake. Just
take care that the Tavelsjö monster
does not turn up and take your
catch from you!
7
365
Mårdseleforsen
Inre
Småträsket
Yttre
16
Maltträsket
1
Trehörningssjön
Holmträsket
2
Fäbodträsket
Stora
Renträsket
Hjuken
lt
Ma
ån
Åmsele
Stora
Ekträsket
Gådaträsket
Abborrträsket
Ekorrträsket
Åmträsket
or
Ek
Kroksjön
Stenträsk
Um
363
eä
lv
en
Vin
d
Sötmansjön
E12
Rössjön
elä
Östersjön
lve
n
så
Strycksele
n
Hj
uk
353
Slipstensjön
n
ke
äc
rb
Övre
Trollforsen
Nedre
5
Fäträsket
By
Byssträsket
jan
ss
Galtsjön
Mjösjön
Stora
Sandsjön
Hällnäs
Um
Kussjön
eä
lve
n
Granö
Stora
Korbesjön
16
Tegsnäset
Renforsen
Ku
lbä
ck
en
Ko
rb
e
Vinde
en
ck
bä
353
Vindelä
lven
Stor-Ramsjön
Lill-Ramsjön
Örträsk
Skivsjön
Skivsjön
Ra
Tvärålund
m
så
n
Ramsele
L
ög
d
lve
eä
9
Storarmsjön
6
n
92
352
Holmsjöbäcksforsen
Tväråb
Långviskasjön
92
1
Angsjön
Fäll
forsarna
Mariebäck
92
Balsjö
Västernyliden
Stensvattnet
Karlsbäck
Grönåker
Lillarmsjön
Bjurholm
Pengfors
Penglund
18
Torrsjön
Agnäs
Storforsen
Bjärtsjön
E12
V
Vä
rnån
Hö
12
Stora
Tällvattnet
e-
n
Stora
Holmsjön
Um
ä lv e
ngseleorsen
en
eälv
Ör
353
Pengsjö
10 Pengsjön
Mjösjön
Tallberg
Gräsmyr
ve
äl
re
Ö
Nyåker
Norrfors
n
du
Le
e
Lög d
ån
lve
n
ä
352
Mulls
353
Storfallet
Mes
Brattfors
Sunnansjö
12
Lögdeå
Aspeå
Ava
8
Olofsfors
Levar
Håknäs
Nordmaling
Rundvik
18
Nordmalingsfjärden
Järnässjön
364
E
Storsävarträsk
Villsjön
n
så
No
r
Lillsävarträsk
4
Flarken
va
Sä
Ånäset
rå
n
Åkullsjön
Överklinten
R
ick
Botsmark
le
ån
Klintsjön
Robertsfors
Botsmarkträsket
364
14
Gravmark
Mickelsträsket
Da
E4
lkarls
ån
Sä
var
Kroksjö
Bygdeå
Dalkarlså
ån
Rödåsel
363
Täftesträsket
Tavelsjö
Bullmark
11
Bodbyn
Djäkneboda
Ratan
Trehörningen
Tavelsjön
Flurkmark
3
Hissjön
Håkmark
Kassjö
363
Kåddis
Baggböle
Klabböle
Umeå
15
8
Röbäck
rm
n
eå
jöl
Holmön
E12
Strömbäck
Sörmjöle Norrmjöle
N
E
Österfjärden
Obbola
Stora Fjäderägg
K
7
2
ån
Norrmjöle
rnån
Hö
s
Ostnäsfjärden
20
Täftefjärden
Holmsund
21
KV
AR
Sö
sjön
Täfteå
Innertavle
Degernäs
Stöcksjö
Bösta Djäkneböle
Stöcksjön
Stöcke
17
Nydalasjön
Yttertavle
Bjännsjön Yttersjö
Hössjö
14
Anumark
n
Sävarå
Överboda
E4
Tav
3
Brännland
15
Sörfors
Ersmark
n
elå
ännäs
Sävar
364
V Ä S
T R
A
Spöland
Vännäsby
Strand
Bäcksjön
ån
rsån
llfo
Fä
Vännfors
fte
Tä
bäck
sjö
Sikeå
13
B O T
T E
N V
I K
EN
eln
E4
Halörs-
strömmen
Gaddströmmen
Mjölefjärden
Hörnefors
ÖSTRA KVARKEN
Umeå
Norrbyn
Norrbyskär
8
NORRA KVARKEN
Örefjärden
Stockholm
9
älvar
Stilla åar och
vilda laxvatten
– upplagt för äventyr
I närheten av Umeå finns flera större vattendrag med såväl lax som
öring och andra arter. Älvarna varierar mellan forsar och lugnvatten, och du
kan pröva dina färdigheter med såväl flug- som spinnspö. Många skogsåar
har också bra förutsättningar för fiske. Under de senaste åren har mycket
gjorts för att förbättra fisket efter bl a lax och havsöring. Ett tips för fiske
i strömmande vatten: placera flugan eller betet uppströms den plats där
du sett fisken vaka. Annars är risken stor att den aldrig upptäcker det. Vid
många vattendrag går vandringsleder, där du kan få närkontakt med en
mängd olika växt- och djurarter.
RESPEKTERA GÄLLANDE REGLER
OCH TAG INTE UPP MER FISK ÄN DU BEHÖVER
Lax och öring stannar ca tre år i älvarna innan de vandrar ut i havet. Under
den tiden hugger de ofta på det mesta som de får korn på. Fisk under minimimåttet måste alltid släppas tillbaka för att beståndet ska tryggas på lång
sikt. Det är också viktigt att komma ihåg att mindre vattendrag som mynnar
längs kusten och i de större vattendragen ofta fungerar som reproduktionsområden för lax och öring. Dessa två arter är mer eller mindre hotade i länet
och det är viktigt att alla tar sitt ansvar genom att värna om bestånden, inte
minst i de små vattendragen. Du är som fiskare alltid skyldig att ta reda på
gällande regler där du tänker fiska.
12 LÖGDEÄLVEN
Ett självklart val för flugfiskaren,
men även spinnfiskaren har goda
chanser. Fisket efter lax, havsöring
och harr är av hög klass, och dess­
utom finns förstås även abborre
och gädda i älven. De många och
långa forssträckorna varvas med
lugnflytande partier. Några bra
ställen är Hyngelsböle och Högåker
i Nordmaling samt Långforsen och
Storforsen i Bjurholm. Genom bygget av den 500 m långa laxtunneln
(Sveriges första!) vid Fällforsen kan
laxen vandra ytterligare 10 mil upp
i älven. Medelvikten för lax brukar
ligga på 5–6 kg.
13 RICKLEÅN
Ett havsöringvatten av hög klass,
och dessutom finns goda chanser
att få lax, harr och sik. Sportfisket bedrivs både uppströms och
nedströms Robertsfors. Nedanför
samhället finns en unik sträcka där
10
forsarna aldrig har flottledsrensats,
och stenarna bildar naturliga platser
för fisken att stå bakom. Två fina
fiskeplatser är Laxbacksforsen och
Åströmsforsen, just ovanför E4.
14 SÄVARÅN
Forsarna är många och långa.
I Sävarån lockar främst harr men
det finns även öring och lax i vattensystemet. Nedströms Sävar är
vattnet lugnflytande och där finns
stora chanser att få storvuxen id på
mete samt sik. Den övre delen av
ån har en helt annan karaktär, där
både täta forsar och mellanliggande
sel bildar lämpliga platser för fiske.
Sävarån är lättillgänglig, med vägar
på båda sidor och broar som gör det
möjligt att korsa ån.
15 UMEÄLVEN
Enklare kan det inte bli. På kajen i
Umeå centrum har du fri tillgång
till ett bra mete. Hopp finns om att
älvar / rivers of the north
få bl a harr, sik, id, mört, gädda och
abborre, d v s det mesta av älvens
bestånd. Fritt fiske gäller för övrigt
hela sträckan nedströms gamla bron
(Brogatan). Uppströms mot Norrfors
är älven uppdelad i flera områden
med krav på fiskekort. Närmast
ligger Bölesholmarna, som har
flera rast- och fiskeplatser. Längre
uppströms finns flera bra flugfiskeområden.
16 VINDELÄLVEN
En av landets få oreglerade nationalälvar och dessutom ett riksbekant
sportfiskevatten. Förutom harr kan
du också få lax och öring på kroken.
Forsarna i Vindeln, från Renforsen
och nedströms, är bra fiskeplatser.
Hela älven har bra fiske, men nämnas
kan Bäckaforsens långa flugfiskesträcka liksom Vindelälvens många
biflöden. I nedre delen av älvområdet finns t ex Manjaurån, som har
ett bra bestånd av harr, öring, gädda
och abborre.
17 HÖRNÅN
Landskapets vildmarkskaraktär gör
den lilla Hörnån till ett smyg- och
upptäckarvatten. Ån är liten och
stränderna frodiga, så korta spön
är att rekommendera. Hörnån är
länets minsta laxförande vatten­
drag. Lax och havsöring finns främst
i den nedre delen av ån, men fisken
har möjligheter att vandra vidare
uppströms. Harrfisket är bäst i de
övre delarna av ån.
18 ÖREÄLVEN
Grov havsöring och lax utmärker
Öreälven. Båda arterna utbreder
sig från havet och 70 km upp till
Örträsket. Många bra fiskeplatser
finns i Nordmaling längs PerLarsforsen samt Långeds-, Såg- och
Holmforsen, och i Bjurholm är Stor-,
Agnäs- och Långforsen populära.
Fina bestånd av harr och stationär
öring finns främst i älvens övre delar,
medan det är gott om stor gädda,
abborre och lake i de lugnflytande
partierna.
Still streams
and wild salmon waters
– made for adventure!
Near Umeå, there are several major watercourses that are home to
salmon, salmon trout and other species of fish. The rivers vary in character
between rapids and calm water. You can test your skills with both fly and
casting rods. Many forest streams also offer good fishing conditions. In
recent years, much has been done to improve fishing for, amongst other
species, salmon and sea trout. A useful tip for fishing in running waters is
to place the fly or bait upstream of the point where you saw the fish rise.
There is otherwise a great risk that the bait will never be seen. Along many
watercourses, there are walking trails that bring you very close to a wide
range of flora and fauna.
RESPECT THE RULES AND DO NOT TAKE MORE FISH THAN YOU NEED
Before migrating out to sea, salmon and salmon trout stay in their rivers
around three years. During this time, they tend to bite anything they get
sight of! Fish under the minimum size must always be put back. This is to
ensure the long-term future of the fish populations. It is also important to
bear in mind that smaller watercourses which discharge along the coast or
into larger watercourses often serve as breeding grounds for salmon and
11
rivers of the north
salmon trout. These two species are more or less endangered in the county
and, not least in the small watercourses, it is important that everyone takes
responsibility for conserving the populations. As a fisher, you are always
responsible for finding out the rules that apply where you intend to fish.
12 LÖGDEÄLVEN
This river is a self-evident choice
for fly fishers. Nonetheless, those
who use spinners also stand good
chances. Salmon, sea trout and
grayling fishing here is top class.
Naturally enough, there are also
perch and pike in the river. The
many and long rapids are interspersed with calmer sections. Good
spots include Hyngelsböle and Högåker in Nordmaling and Långforsen
and Storforsen in Bjurholm. Thanks
to the building of a 500-metre long
salmon tunnel (Sweden’s first) at
Fällforsen, salmon can now migrate
a further 100 km upstream. Average
salmon weight is usually 5 – 6 kg.
15 UMEÄLVEN
It could not be any easier! Standing
on the quay in Umeå city centre,
you have free access to excellent
fishing. Grayling, whitefish, orfe,
roach, pike and perch (i.e. most of
the river’s species) are amongst
the possible catches. Fishing is free
along the entire stretch downstream
of the old bridge (Brogatan).
Up­stream towards Norrfors, the
river is divided into several areas
that require a fishing licence. The
Bölesholmarna islands, which have
several picnic and fishing spots,
are the closest of these. Further
upstream, there are several good
fly fishing areas.
13 RICKLEÅN
Top-class sea trout water that also
offers good chances of hooking
salmon, grayling and whitefish. There
is sport fishing both above and
below Robertsfors. Below Robertsfors, there is a unique stretch where
the rapids have never been cleared
to facilitate log transport. Here, the
boulders form natural “shelters”
behind which fish can be found. Just
off the E4 highway, Laxbacksforsen
and Åströmsforsen are two fine
fishing spots.
16 VINDELÄLVEN
This is one of Sweden’s few unregulated national rivers. It is also a nationally famous sport fishing water.
Besides grayling, you can also hook
salmon and salmon trout. From
Renforsen and downstream, the
rapids in Vindeln are good fishing
spots. The entire river offers good
fishing but special mention can
be made of Bäckaforsen’s long fly
fishing stretch and the Vindelälven’s
many tributaries. For example, in the
lower part of the river area, there
is Manjaurån. This stream has good
populations of grayling, salmon
trout, pike and perch.
14 SÄVARÅN
The rapids are many and long here.
Grayling is the prime attraction in
the Sävarån. However, the water
system also offers salmon trout and
salmon. Below Sävar, the water is
smooth flowing and there are great
chances of hooking fully grown orfe
and whitefish. The upper part of the
river is of a very different nature.
Here, the closely grouped rapids
and their intervening stretches of
quiet water provide many good
spots for fishing. With roads on both
sides, Sävarån is easily accessible.
There are also bridges for crossing
the river.
12
17 HÖRNÅN
The untamed nature of the countryside turns Hörnån into “search
and discover” waters. Because the
banks of this small stream have
rich vegetation, short rods are
recommended. The Hörnån is the
county’s smallest salmon-inhabited
watercourse. Salmon and sea trout
are found mainly in the lower parts
of the stream. However, the fish can
migrate further upstream. Grayling
fishing is best in the stream’s upper
stretches.
kust
18 ÖREÄLVEN
Large sea trout and salmon are what
distinguish the Öreälven river. Both
species are found from the sea to
Örträsket, 70 km upstream. There
are many good fishing spots along
Nordmaling’s rapids, i.e. Per-Larsforsen, Långedsforsen, Sågforsen and
Holmforsen. In Bjurholm, the popular
rapids are Storforsen, Agnäsforsen
and Långforsen. Fine populations
of grayling and non-migratory salmon trout are found primarily in
the upper parts of the river. There
are plenty of large pike, perch
and burbot in its calm-flowing
stretches.
Havet öppnar
möjligheter
– och fisken går nästan på land...
Västerbottens kust bjuder på ett mycket omväxlande fiske. Den goda
vattenkvaliteten gynnar speciellt laxfiskar. Vid kusten finns en mängd fjärdar,
vikar, uddar, sund, öar och grynnor (grunda områden), vilket betyder idealiska
förhållanden för många fiskarter. Det är fritt att fiska efter kusten så du behöver inte lösa något fiskekort. Ofta går det bra att fiska från land, och kvällstid
går fisken ofta nära strandkanten.
ABBORRE OCH GÄDDA
Grynnor i fjärdar och längre ut till
havs är bra fiskeplatser. Vid grynnorna finns ofta gott om bytesfisk
för gäddan, som därför kan stå
ganska tätt ibland. Andra bra ställen
är mynningsområden vid åar och
älvar. Under sommaren hugger gäddan bäst på kvällen och på natten.
För abborrfiske rekommenderas sena
kvällstimmar. Några bra platser:
Skeppsvik 20 , Diktesgrundet
utanför Skeppsvik, Holmön, Hillskär
i Holmsund 21 samt Villanäs vid
Umeälvens myn­ning.
HARR OCH SIK
Ett bra tips är att gå ut på en udde,
gärna med långgrunt vatten och
stenig eller grusig botten. Tänk
på att framför allt harren kan gå
mycket nära land. Ett bra sätt är att
närma sig försiktigt och först fiska
av strandlinjen innan man börjar
kasta längre ut. Ett bra tillfälle är
en vindstilla kväll efter en dag med
hård blåst. Flugspö, flugkast eller
småspinnare går bra.
HAVSÖRING
Chansen att få havsöring är som
störst under våren och hösten, då
fisken håller till nära strandom­
rådena. Lämpliga fiskeställen är
bl a vid öar och uddar, i vatten med
grovstenig botten och inte alltför
grunt vatten.
ID
Iden, som ofta är riktigt grov, är
betydligt vanligare i fjärdar och vikar
än vad många tror. Den kan fiskas
med både fluga och mete.
13
coast
Bountiful seas
– and fish close to the shore
Västerbotten’s coast offers a great variety of fishing. The good water
quality favours the salmon family in particular. Along the coast, there are
numerous bays, inlets, headlands, straits, islands and reefs. These present ideal
conditions for many fish species. As fishing along the coast is free, a fishing
licence is not required. Fishing from land often gives good results. In the evenings, fish frequently come close to the beach.
PERCH AND PIKE
Reefs in bays and further out to sea
are good fishing spots. Attracted by
the frequently plentiful prey fish in
the reefs, pike sometimes abound
there. The mouths of streams and
rivers are other good spots. In the
summer, pike bite best in the evenings and at nights. Late evenings
are recommended for perch fishing.
Skeppsvik 20 , Diktesgrundet off
Skeppsvik, Holmön, Hillskär in
Holmsund 21 and Villanäs at the
mouth of The Umeälven River are
just a few of the good spots.
GRAYLING AND WHITEFISH
A good tip is to fish from a headland, preferably one next to extensive shallow water that has a stony
or gravelly bottom. Remember that
especially grayling can come very
close to land. It is a good idea to
approach carefully and start fishing
from the water’s edge before casting
14
further out. A calm evening after a
day with strong winds offers good
chances. Fly fishing (cast and Spey)
or small spinners are all appropriate.
SEA TROUT
The chance of catching sea trout
is greatest during the spring and
autumn when the fish keep close
to the shore. Suitable fishing spots
include islands, headlands, water
with a stony bottom and water
that is not too shallow.
ORFE
The orfe, which is frequently quite
chunky, is considerably more com­mon in bays and inlets than many
believe. Fly and sinker fishing are
both suitable.
vinter / Winter
Vinterfiske
KIKMETE
En mycket fascinerande form av fiske är kikmete vintertid. Hålet borras helst
över en mycket grund botten eller en grynna. Agna mormyshkan med maggot och darra försiktigt med spöet. På nära håll kan du följa när aborre, sik
och harr simmar förbi, tätt under isen. Fisken finns som i regel inne i fjärdar,
sund och vikar.
PIMPLING
Vid pimpling kan du stå eller sitta ner på en skrylla/pall ute på isen. Fördelen
med att sitta är att du känner nappen tydligare. Teknikerna och betena är
förstås många, men en god regel är att först släppa ner pirken till botten
och veva upp en liten bit. Variera mellan ryck och att hålla betet stilla. Du
kan pimpla på både havet och insjöarna men även i vissa vattendrag. I t ex
Sävarån har du chans att få stor lake. Kända fiskeplatser i havet är Långron
och Avafjärden där stora skaror pimplare träffas under mars–april.
Winter Fishing
SHALLOW ICE FISHING
Shallow ice fishing is one of the most fascinating forms of winter angling.
Preferably over a very shallow bottom or a reef, a hole is bored in the ice.
A Mormyshka fishing lure is then baited with a maggot and the rod carefully
quivered. At close quarters, you can see perch, whitefish and grayling swimming past just under the ice! As a rule, the fishing is good in bays, straits
and inlets.
ICE FISHING WITH JIGS
Some people stand when ice fishing with jigs. Others sit down on a special
chair/stool. The advantage of sitting is that the fisher senses the bite of a
fish more clearly. Naturally enough, there are many techniques and lures.
However, it is a good rule to first let the artificial fish lure sink to the bottom and then wind it up a little. Vary between jerking the rod and holding
the lure still. Jig fishing is possible not only on both sea and lake ice, but also
in certain watercourses. The Sävarån, for example, offers chances of catching
large burbot. Well-known sea ice fishing spots are Långron and Avafjärden.
Large groups of jig fishers gather here from March to April.
15
FISKECENTRUM / FISHING CENTRES
BLIXT SPORT Kungsgatan 94, Umeå, 090-77 40 70.
Säljer fiskekort till samtliga fiskevatten.
FISKECENTRUM UMEÅ Nygatan 52, Umeå, 090-12 01 30.
Säljer fiskekort till ett flertal fiskevatten.
SANDSTRÖMS SPORT & MOTOR Åsgatan 8, Nordmaling,
0930-105 33, 070-670 95 03. Säljer fiskekort till ett flertal fiskevatten.
FISKEARRANGÖRER / FISHING TRIP ARRANGERS
AC ADVENTURE Umeå, 070-247 65 16
BJURHOLM TURIST 0932-500 00, 070-674 15 95
BLIXT SPORT Kungsgatan 94, Umeå, 090-77 40 70
DAMINA Holmön, 070-663 67 06
FISKECENTRUM UMEÅ Nygatan 52, Umeå, 090-12 01 30
GUIDEPOOLEN 090-18 20 25, 070-637 00 05
SANDSTRÖMS SPORT & MOTOR Åsgatan 8, Nordmaling,
0930-105 33, 070-670 95 03
WILDERNESS ADVENTURE Vindeln, 0933-202 73, 070-360 20 84
OM FISKE PÅ WEBBEN / LINKS ABOUT FISHING
www.ac.lst.se/fiske
www.vindelalvsfiske.se
Umeå Turistbyrå tel 090-16 16 16
Umeå Tourist Centre +46 (0)90 16 16 16
info@visitumea.se, www.visitumea.se
16
foto: calle bredberg, daniel olausson, patrick trägårdh. FORM: plakat. ORIGINAL: PONDUS. TRYCK: ORIGINAL 2012.
FISKEKORT / FISHING LICENCES
ANGSJÖN Balsjö Handel & Bensin, 0932-500 21, 500 70
Angsjöns Camping & Konferens, Även roddbåtuthyrning, 0932-520 44
Bjurholm Lilla Skafferiet, 0932-106 96, Skellefteåbränslen, 0932-100 42,
Järnia, 0932-100 67
BÄCKSJÖN Time bensinstation, 090-503 91
HAKATJÄRN Shell i Ånäset, 0934-203 55, Elmer Lindahl, Estermark,
0934-240 23, 070 367 8134
LÅNGTJÄRN Shell i Vännäs, 0935-105 35
LÖGDEÄLVEN Fiskekortsautomater finns längs älven.
OKQ8 i Lögdeå, 0930-303 54, Nordmaling SweCamp, 0930-312 50,
ICA i Norrfors, 0930-910 01, Balsjö Handel & Bensin, 0932-500 21
NYDALASJÖN First Camp Umeå, 090-70 26 00. Även roddbåtuthyrning
OTTERVATTNET Privatpersoner i Otternäs och Ottervattnet.
Förbokning 0932-220 51
PENGSJÖN OCH HAMPTJÄRN Shell i Vännäs, 0935-105 35
RICKLEÅN Matts Sport, 0934-103 00, OK Q8 Robertsfors, 0934-103 69,
Stig Pellbrandt, 0934-160 15, 070 325 46 77
SÄVARÅN Time bensinstation, 090-503 91
TAVELSJÖN Sundlingska gården, 090-604 21. Även roddbåtuthyrning
UMEÄLVEN Blixt Sport, Kungsgatan 94, Umeå, tel 090-77 40 70
VINDELN Holmlunds Hemtjänst, Centrala Vindeln, 0933-100 62,
Café Mjölnaren, Kvarnområdet Vindeln, 0933-108 33, Ok/Q8,
Vindeln 0933-108 09, Åmsele Kiosk, 0933-600 21, Sjöbloms Café,
Granö 0933-400 78
ÖREÄLVEN Bjurholms turistbyrå, 0932-140 75, Fiskecentrum Nordmaling,
0930-105 33, Nordmaling SweCamp, 0930-312 50, Westmans Livs
0932-400 68
Download