Abborresjön Stora Kroksjön Böljesjön Ottersjön mete

advertisement
ABBORRESJÖNS FISKEVÅRDSFÖRENING
Välkomnar dig till
RISVEDENS SPORTFISKE i Ale kommun.
För samtliga sjöar (Abborresjön, St. Kroksjön, Böljesjön,
Ottersjön)
150 kr dygnskort. Max 3 laxartade fiskar
1500 kr säsongs/familjekort. Max 3 laxartade fiskar/dygn
30/säsong.
mete
fluga
spinn
gädda
öring
regnbåge
fjällröding
abborre
Fiskevatten, fiskemetoder, fiskebestånd.
Fiskesäsongen pågår under tiden 1 maj - 30 sep.
För innehavare av säsongkort/familjekort 1 maj-31 okt
I Böljesjön är endast traditionellt flugfiske tillåtet d v s
med flugspö, fluglina tafs, fluga. Inget annat
I St. Kroksjön, Abborresjön är endast flug-spinnfiske
tillåtet. Med spinn avser endast traditionellt spinnfiske med spö, lina, drag, ej plastkulor
I Ottersjön, är flug- spinnfiske och mete med agn tillåtet,
dock får ej levande betesfisk användas.
I samband med ett rörligt spinnfiske får en upphängare (flugtafs) anbringas framför draget. Endast fiske med ett spö och
från land. Vadning är tillåten.
FISKEKORTSPRISER
Abborresjön
x x
Stora Kroksjön
x x
Böljesjön
x
Ottersjön
x x x
F= Fredad
F
F
x
x x
x
x x
x
x
x
Allmäna fiskebestämmelser
Dessa bestämmelser och regler har till syfte att skapa ett
rättvist och trevligt fiske för alla som gästar våra fiskevatten.
Tillstånd att sportfiska inom Risvedens Sportfiske har den som
köper fiskekort med aktuell giltighet.
Fiskekorten skall medföras vid fiske och vid anmodan uppvisas
för tillsynsman. Högst tre (3) laxartade fiskar per dygn / kort.
Barn ej fyllda 18 år får fiska gratis i sällskap med vuxen, som
löst kort, på dennes kvot. Fiskekortsinnehavaren är skyldig att
informera sig om gällande bestämmelser och fiskeregler. Överträdelser av dessa fiskeregler medför att rätten till fiske omedelbart förverkats och leder i allmänhet till polisanmälan.
Vidare är kortets innehavare skyldig att:
undvika nedskräpning och förslitning av fiskeplatserna
iaktaga brandfaran, eldning får endast ske i särskilda
eldstäder vid vindskydd ( se karta )
All öring i St. Kroksjön och Abborresjön är fredad och
skall återutsättas
Stora Kroksjön är beläget i Risvedens naturreservat, ta del av
reservatsreglerna.
säsongs/familjekort säljs endast genom förskottsbetalning
till Bankgiro 378-9930, varefter kortet sänds ut per post
(postens kvitto gäller).
FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE
Kortautomat vid Ranneberg på väg till
Abborresjön/Kroksjön
Shell Nol
Statoil Älvängen
FÖR VIDARE INFORMATION
Thomas Jerkrot Tel. 0702-46 62 98
Ted Håkansson Tel. 0737-60 58 36
Kirsi Rautiainen Tel. 0706-30 79 98
Lisätietoja suomenkielellä soita Kirsi
WELCOME TO RISVEDEN
Risveden is a wildernes area with many lakes. Some
parts are protected as a nature reserve. The lakes have
a variety of fish which incudes brown trout, brook trout,
rainbow, pike and perch.
The average size of these fish is in the 1-2 kg, but much
larger fish are caught, incl.a 5.9 kg rainbow, a 5,7 kg
brown trout and a pike of 13 kg.
Our season begins in 1 May and ends in 30 Sept. Our
fishing license costs 150 SEK per 24 hrs. You may catch
and keep 3 fishes (excl. pike and perch) per 24 hrs. We
also sell season licenses for 1500 SEK.
STUGUTHYRNING / Huts for rent
Jarl & Barbro Andréasson Tel. 0303-747065
= Stuga
= Kortförsäljning
ABBORRESJÖNS FISKEVÅRDSFÖRENING
Skala 1:20000
RAPPORTERA DIN FÅNGST
Vi vill veta hur många fiskar du fått, storlek, vikt mm.
Som tack för din rapport - även om du inte fått något
- får du delta i vårt fiskekortslotteri där vi lottar ut 2 st
säsongskort och 5 st dygnskort. Använd vår rapportlåda
vid Abborresjöns parkering eller skicka kortet till oss.
Dragning sker i december. Vinnare meddelas.
OBS! Rapportdel på baksidan kortet.
RISVEDENS
SPORTFISKE
www.abborresjon.com
Sportfisket lämnar varje år ca 200 ton bly i fiskevattnen.
Var rädd om miljön använd redskap utan bly.
Ale Tryckteam AB
Bly är giftigt och hör inte hemma i naturen.
Download