Passiivin vastineet

advertisement
Passiivi
• Käytä passiivia, kun et tiedä tekijää tai
halua korostaa sitä.
• ei ole niin tavallinen englannissa kuin
suomessa.
• esiintyy lähinnä kirjoitetussa kielessä.
Yleistä
• He built this house last year.
• This house was built last year.
• Aktiivilauseessa korostuu tekijä.
• Passiivissa korostuu tekemisen kohde,
eikä tekijää usein mainita ollenkaan.
Passiivin muodostus
• Breakfast ** ****** from 7.30 till 9.30 a.m.
(tarjoillaan)
• The bank robbers **** ****** very quickly
(saatiin kiinni)
• Muodosta passiivi apuverbistä ** ja pääverbin
** / ** muodosta.
Passiivin muodostus
• Breakfast is served from 7.30 till 9.30
a.m.
(tarjoillaan)
• The bank robbers were caught very
quickly.
(saatiin kiinni)
• Muodosta passiivi apuverbistä be ja
pääverbin ed-muodosta / 3. muodosta.
Passiivin muodostus
• Xylitol products *** **** all over the world.
•
(myydään)
Xylitol *** ******** in Finland. (keksittiin)
• Be-verbin avulla ilmaiset lauseen
aikamuodon (preesens, imperfekti jne.) eli kerrot
milloin asia tapahtuu..
Passiivin muodostus
• Xylitol products are sold all over the
world. (myydään)
• Xylitol was invented in Finland.
(keksittiin)
• Be-verbin avulla ilmaiset lauseen
aikamuodon (preesens, imperfekti jne.) eli
kerrot milloin asia tapahtuu..
Passiivin muodostus
• This house *** ***** in 1957. (rakennettiin)
• Those houses **** ***** a few years later.
(rakennettiin)
• Be-verbin avulla ilmaiset myös, onko
kyseessä yksikkö vai monikko
Passiivin muodostus
• This house was built in 1957.
• Those houses were built a few years later.
• Be-verbin avulla ilmaiset myös, onko
kyseessä yksikkö vai monikko
Be-verbin taivutus eri aikamuodoissa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
room is cleaned every other day.
rooms are cleaned.
room was cleaned.
rooms were cleaned.
room has been cleaned.
rooms have been cleaned.
room had been cleaned.
room will be cleaned
room would be cleaned.
room would have been cleaned.
room must be cleaned.
PR
PR, mon
IMP
IMP, mon
PERF
PERF,mon
PL KV
FUTUURI
I KOND
II KOND
APUVERBIT
Kestoaikamuodot passiivissa
• Kestopreesensistä ja kestoimperfektistä voit
tehdä passiiviversiot:
Look! The president ** ***** interviewed on
TV!
(haastatellaan parhaillaan)
The walls **** ***** painted when I came in
(maalattiin juuri)
Kestoaikamuodot passiivissa
• Kestopreesensistä ja kestoimperfektistä
voit tehdä passiiviversiot:
Look! The president is being interviewed
on TV!
(haastatellaan parhaillaan)
The walls were being painted when I
came in.
(maalattiin juuri)
Sana BEING lisätään be-verbin jälkeen.
Get passiivin apuverbinä
• I *** **** in a forest last week. (eksyin)
• Donna *** ******* last month.(meni
naimisiin)
• My aunt got struck by lightning, but
luckily she didn’t get killed.
• Arkikielessä on ilmauksia,joissa apuverbinä
on get olla-verbin tilalla
Get passiivin apuverbinä
• I got lost in a forest last week.
• Donna got married last month.
• My aunt got struck by lightning, but
luckily she didn’t get killed.
• Arkikielessä on ilmauksia,joissa apuverbinä
on get olla-verbin tilalla, esim. get lost,
get married.
Agentti (varsinainen tekijä)
• The Shining was written ** ******* ****.
• Stephen King kirjoitti Hohdon.
• English is spoken ** **** *** *******
******.
• Yli 300 miljoonaa ihmistä puhuu englantia.
• Voit ilmaista varsinaisen tekijän lauseen lopussa
**************** (agentti). Suomen
kielessä nämä lauseet eivät ole passiivissa.
Agentti (varsinainen tekijä)
•
•
•
•
The Shining was written by Stephen King.
Stephen King kirjoitti Hohdon.
English is spoken by over 300 million people.
Yli 300 miljoonaa ihmistä puhuu englantia.
• Voit ilmaista varsinaisen tekijän lauseen lopussa
by-rakenteella (agentti). Suomen kielessä nämä
lauseet eivät ole passiivissa.
Passiivin vastineet
• Sanat you, we, they, people ja one
ovat niin sopivasti epämääräisiä lauseen
tekijöinä, että niitä voi pitää passiivisina.
Käytä niiden kanssa aktiivimuotoisia
verbejä.
Suomenna lauseet
• How do you open this box?
• Do you need a visa to enter the US?
• We eat a lot of rye bread in Finland.
• They often eat fish and chips in Britain.
• They raised the price of petrol gain.
• People often misspell the word ”weird”.
• One never knows what will happen.
Passiivin vastineet
• How do you open this box?
– Miten tämä laatikko avataan?
• Do you need a visa to enter the US?
– Tarvitaanko Yhdysvaltoihin viisumia?
• We eat a lot of rye bread in Finland.
– Suomessa syödään paljon ruisleipää.
• They often eat fish and chips in Britain.
– Iso-Britanniassa syödään usein kalaa ja ranskalaisia.
• They raised the price of petrol gain.
– Bensiinin hintaa nostettiin taas.
• People often misspell the word ”weird”.”
– ”Weird”-sana kirjoitetaan usein väärin.
• One never knows what will happen.
– Koskaan ei tiedä mitä tapahtuu.
Passiivin vastineet
• How do you open this box?
– Käytä you-pronominia ihmisistä yleensä ja kun pyydät tai annat neuvoja tai
ohjeita. Huom! ’Miten sä avaat tän lodjun?’ ei ole hyvää suomea.
– Do you need a visa to enter the US?
• We eat a lot of rye bread in Finland.
– Käytä we-pronominia, kun kuulut itse ryhmään.
• They often eat fish and chips in Britain.
– Käytä they-pronominia, kun et itse kuulu ryhmään.
• They raised the price of petrol gain.
– Käytä they-pronominia viranomaisten toiminnasta.
• People often misspell the word ”weird”.”
– People viittaa ihmisiin yleisesti. Se on monikollinen.
• One never knows what will happen.
– One on harvinainen ja muodollinen. Se saa preesensissä yksikön 3.
persoonan s-päätteen.
Käännä passiivissa.
•
•
•
•
1 Elvis Presley tunnetaan kaikkialla maailmassa.
2 Hänen laulujaan soitetaan vieläkin radiossa.
3 Hänen tyyliään matkitaan vuodesta toiseen.
4 Hänen elokuviaan ei ole kuitenkaan koskaan
arvostettu.
• 5 Hänen Las Vegasin konserttiaan on joskus sanottu
kaikkien aikojen parhaaksi showksi.
• 6 Hänet tullaan aina muistamaan Kuninkaana.
• 7 Melkein miljoona ihmistä käy vuosittain hänen
kodissaan, Gracelandissa.
Käännä passiivissa.
•
1 Elvis Presley tunnetaan kaikkialla maailmassa.
•
2 Hänen laulujaan soitetaan vieläkin radiossa.
•
3 Hänen tyyliään matkitaan vuodesta toiseen.
•
4 Hänen elokuviaan ei ole kuitenkaan koskaan arvostettu.
– 1 Elvis Presley is known all over the world.
– 2 His songs are still played on the radio.
– 3 His style is imitated year after year.
– 4 However, his films have never been appreciated.
•
5 Hänen Las Vegasin konserttiaan on joskus sanottu kaikkien aikojen parhaaksi showksi.
•
6 Hänet tullaan aina muistamaan Kuninkaana.
•
7 Melkein miljoona ihmistä käy vuosittain hänen kodissaan, Gracelandissa.
– 5 His concert in Las Vegas has sometimes been called the best
show of all time.
– 6 He will always be remembered as the King.
– 7 His home, Graceland, is visited by almost a million people every
year.
PASSIIVIN ERITYISTAPAUKSIA
• Englannin kielen passiivit alkavat aina tekemisen kohteella. Entä jos sitä
ei ole? Miten ilmaiset seuraavat tapaukset?
• Kadulla tapeltiin.
• Japanissa ajetaan vasemmalla.
• Oveen koputettiin.
• Suomessa pyöräillään paljon.
PASSIIVIN ERITYISTAPAUKSIA
• Englannin kielen passiivit alkavat aina tekemisen kohteella.
•
Entä jos sitä ei ole? Miten ilmaiset seuraavat tapaukset?
Kadulla tapeltiin.
– There was fighting in the street.
• Japanissa ajetaan vasemmalla.
– They drive on the left in Japan.
• Oveen koputettiin.
– There was a knock on the door.
• Suomessa pyöräillään paljon.
– We cycle a lot in Finland.
Suomen kielessä on joukko verbejä, joissa
tekeminen kohdistuu lauseen alussa olevaan
asiaan, mutta jotka muotonsa puolesta eivät ole
passiiveja. Englannin kielessä ne kuitenkin ovat
passiivisia.
• Miten siis sanot englanniksi seuraavat
esimerkit?
• Kaksi ihmistä sai surmansa
onnettomuudessa.
• Järkytyin, kun hän kertoi siitä minulle.
Suomen kielessä on joukko verbejä, joissa
tekeminen kohdistuu lauseen alussa olevaan
asiaan, mutta jotka muotonsa puolesta eivät ole
passiiveja. Englannin kielessä ne kuitenkin ovat
passiivisia.
• Miten siis sanot englanniksi seuraavat esimerkit?
• Kaksi ihmistä sai surmansa onnettomuudessa.
– Two people were killed in the accident.
• Järkytyin, kun hän kertoi siitä minulle.
– I was shocked when he told me about it.
• Tällaisia verbejä ovat:
be
be
be
be
be
amazed / be born / be destroyed /
disappointed / be drowned / be hurt /
injured / be killed / be located /
mistaken / be shocked / be situated /
surprised
Lisää tarkennuksia …
• Monia tekemisiä voidaan tehdä itse tai
sitten olla tekemisen kohteina.
• Opiskelija yllätti opettajansa.
• Opettaja oli yllättynyt.
Lisää tarkennuksia …
• Monia tekemisiä voidaan tehdä itse tai
sitten olla tekemisen kohteina.
• Opiskelija yllätti opettajansa.
– A / The student surprised her teacher.
• Opettaja oli yllättynyt.
• The teacher was surprised.
Lisää tarkennuksia …
• ’olla syntynyt’ on hankala rakenne. Vai
onko sittenkään? Englannissa on vain yksi
tapa ilmaista kaikki seuraavat.
• Göran syntyi Ruotsissa.
• Göran on syntynyt Ruotsissa.
• Göran oli syntynyt Ruotsissa.
Lisää tarkennuksia …
• ’olla syntynyt’ on hankala rakenne. Vai
onko sittenkään? Englannissa on vain yksi
tapa ilmaista kaikki seuraavat.
• Göran syntyi / on syntynyt / oli
syntynyt Ruotsissa.
• Goran was born in Sweden.
– Käytä be born -rakennetta siis imperfektissä.
Lisää tarkennuksia …
• Joskus englanti käyttää aktiivia ja suomi
aktiivia. Suomenna seuraavat esimerkit:
• His book is selling well.
• Wool doesn’t wash well.
Lisää tarkennuksia …
• Joskus englanti käyttää aktiivia ja suomi
passiivia. Suomenna seuraavat esimerkit:
• His book is selling well.
– Hänen kirjaansa myydään paljon.
• Wool doesn’t wash well.
– Villaa on vaikea pestä.
Passiivilause pähkinänkuoressa:
•
•
•
•
•
Kohde alkuun:
Good cars
Sitten olla-verbi:
are
Pääverbi 3.muodossa:
made
Muut määreet loppuun:
in Finland
(vrt En: SPOTPA, Su: Suomessa tehdään … )
Tarvittaessa agentti
loppuun:
by skilled workers.
Download
Related flashcards
Create Flashcards