GARAGE DOORS
GARAGEPORTAR
Customized solutions
Individuellt anpassade lösningar
Why Krispol rolling garage doors? / Varför välja Krispols garagerullportar?
GB
s ize that fits your needs – even up to 4500 mm wide;
SV
adjusted to building conditions – ideal doors for buildings
where certain elements have already been mounted on the ceiling or door head (e.g. girders or pipes, etc.), where
optimum use of space below the ceiling is necessary or there is
very low or no door head;
colour and finish according to your preferences – different
colours and types of profiles are available, side doors can be
used;
fail-safe automation – electric operators from renowned
manufacturers;
energy efficiency provided as standard feature – doors made of
profiles with heat transfer coefficient U = 2.1 W/(m2K);
safety guaranteed – safety brake, blocking hangers, safety
edge protection – pneumatic or optical, photo cells;
industrial rolling doors also included in the offer.
Måttanpassade för ert behov – bredd upp till 4500 mm;
Anpassning till byggnaden – utmärka portar för utrymmen
där det redan finns färdigt monterade element i taket eller i
dörrbalkarna (t.ex. bärande delar, rör osv.) samt där man på
bästa sätt måste ordna utrymme under taket, där det finns
mycket låg dörrbalk eller ingen alls;
Färg och slutgiltigt utförande enligt egen smak – finns
olika färger och profiler att välja mellan, man kan även färg
utförande på sidodörrarna;
Automatik med tillförlitlig kvalitet – driftmekanismer tillverkade
av ansedda tillverkare;
Energibesparing som standard – portar gjorda av profiler med
värmeledningskoefficient U = 2,1 W/(m2K);
Garanterad säkerhet – nödbromsar, spärrupphängningar,
sidosäkringar – pneumatiska eller optiska, fotodetektorer;
Vi erbjuder även industriella rullportar.
Wide choice of colours / Färger att välja
Standard colours / Standardfärger
Non-standard colours / Specialfärger
01 white/vit
13 green/grön
30 dark brown/mörkbrun
18 blue/blå
07 silver/silver
15 cream white/krämvit
02 light grey/ljusgrå
17 fir green/mörkgrön
04 light beige/ljusbeige
12 teak/teak
09 brown/brun
24 golden oak/gyllene ek
Profile with glazing
Profil med inglasningar
Grille profile
Profilgaller
Profile with vent strips
Profil med ventilationshål
It is possible to combine plain profiles with the above in any configuration.
Det finns möjlighet att kombinera massiva profiler med profiler som visas ovan i valfria konfigurationer.
Systems / System
GB
SV
With casing – Ponente (RGZ) – made up of box, guides
and bottom strip, available in four standard colours (white, grey,
dark brown, brown). They can also be painted any RAL colour.
Without casing – Levante (RGW) – equipped with guides and
bottom strip, available in four standard colours (white, grey, dark
brown, brown). They can also be painted any RAL colour.
Both systems also offer the possibility of bottom strip made of
wood-based décor similar to the panel colour.
Med karm – Ponente (RGZ) – som består av en låda och ledare
samt nedre list. De finns i fyra standardfärger (vit, grå, mörkbrun och
brun). Det finns möjlighet att måla dem i någon av de 210 färgerna
enligt RAL.
Utan karm - Levante (RGW) – de har ledare och nedre list, de
finns i fyra standardfärger (vit, grå, mörkbrun och brun). Det finns
möjlighet att måla dem med valfri färg enligt RAL.
I båda systemen finns det möjlighet att tillverka nedre listen i
träliknande material som liknar porten.
Effective protection – possibilities / Effektivt skydd – många möjligheter
GB
s afety brake – prevents the door from falling down in a sudden
SV
and uncontrolled fashion;
blocking hanger – mounted on the door shaft with electric operator
– locks the shut door, rendering it impossible to move the door up
from outside;
photo cells – protect against crushing, the door moves up
automatically if any obstacle is detected by photo cells;
safety edge protection – both optical and pneumatic protections are
available; they protect against crushing; if an obstacle is
encountered while closing, the door automatically stops and starts to
move up.
ödbroms – omöjliggör plötslig, okontrollerad nedfällning av porten;
n
spärrupphängare – med eldrift, monterad på portens axel – spärrar
porten vid stängt läge, omöjliggör att den öppnas utifrån;
fotodetektorer – skyddar mot krosskador, porten öppnas automatiskt
då det förekommer ett hinder i fotodetektorens ljusstråle;
sidosäkringar, det finns både optiska och pneumatiska att välja mellan, skyddar mot krosskador, om porten stöter på något hinder
medan den stängs, stannar porten automatiskt för att öppna sig
sedan igen.
Customized solutions
Individuellt anpassade lösningar
Exterior mounted rolling garage door PONENTE – RGZ
Utvändig garagerullport PONENTE – RGZ
GB Garage door panel made of aluminum profiles up to 77 mm high, filled
with CFC-free polyurethane foam, with aluminum box and 90 mm wide
guides. Exterior mounting option makes it possible for the door to be
mounted in small garages where maximum use must be made of the interior.
SV
Rullporten har lameller bestående av aluminiumprofiler med en höjd
på 77 mm som är fyllda med freonfritt polyuretanskum, med en box
av aluminium och 90 mm breda ledare. Eftersom man kan montera
rullportarna på garagets utsida kan de användas i små garage där man
måste utnyttja utrymmet maximalt.
Rolling consoles
Rullkonsoler
Engine safety brake
Nödbroms
Box
Box
Interior mounted rolling garage door LEVANTE – RGW
Invändig garagerullport LEVANTE - RGW
Bottom bar
Nedre list
GB Garage door panel made of aluminum profiles up to 77 mm high, filled with CFC-free polyurethane foam, with aluminum box and
90 mm wide guides. Offered in a wide selection of dimensions – even up to 3500 mm high.
SV
Rullporten har lameller bestående av aluminiumprofiler med en höjd på 77 mm som är fyllda med freonfritt polyuretanskum, med
90 mm breda ledare. Vi erbjuder ett brett urval av mått – med en höjd upp till 3 500 mm.
Side plate
Broms på
sidoplatta
Shaft
Axel med ringar
Bottom bar
Nedre list
Customized solutions
Individuellt anpassade lösningar
The KRISPOL garage doors are made to match
your house and live up to your expectations:
GB
size adjusted to any garage – tailor-made production, i.e. against the
Customer’s individual order, makes KRISPOL garage doors an ideal solution
for non-standard facilities;
good value for money – for the Customers who seek cost-effective solutions,
KRISPOL has prepared an offer for the range of typical doors manufactured in the
most popular sizes and with standard accessories;
designed to match your taste – selection from among five collections, classic
and modern (presented on subsequent pages);
the colour you are looking for – 210 colours of RAL palette are in
permanent sale and enable you to find a garage door whose colour would match
the facade, windows or roller shutters, 25 wood decors in the standard offer,
30 wood decors in the SIROCCO Slick door collection;
any surface finishing – embossment pattern: multi grooved, single grooved,
georgian designs, V-profiling, no embossments, surface quality outside: woodgrain
or smooth;
control system with reliable quality – door operators of renowned
manufacturers;
customised accessories – manual or automatic opening, possibility of radio
controlling, windows letting the daylight pass through to the garage interior,
attractive decorative details made of stainless steel, handles with and without
locks, side doors, service doors;
energy-saving in the standard – all doors are 40 mm thick, ensuring optimum
protection against heat loss;
advanced technical solutions – a three-point lock in the service door, very low
threshold in the service door – 20 mm only;
safety guaranteed – spring fracture protection, finger trap protection, steel cable
with an increased safety coefficient.
KRISPOL Takskjutportar är anpassade till ditt
hus och dina förväntningar
SV
måttanpassade till varje garage – tack vare att vi tillverkar måttbyggda portar
dvs. enligt kundens beställning är KRISPOL-garageportarna en utmärkt lösning för
icke standardiserade utrymmen;
erbjudanden för varje plånbok – för kunder som letar efter ekonomiska
lösningar har KRISPOL förberett ett erbjudande som omfattar typiska portar som
tillverkas i oftast använda mått och med standardutrustning;
utförande enligt tycke och smak - det finns fem klassiska och moderna
kollektioner att välja bland (vi visar dem på följande sidor);
färgen du letar efter – i vårt ordinarie sortiment finns 210 färger enligt RAL
(som gör att du kan anpassa portens färg till husets färg, fönster eller yttre
markiser), 25 trämönster i standard och ytterligare 30 mönster finns i
erbjudandet SIROCCO Slick;
valfri ytfinish – paneler med pressat horisontellt eller vertikalt mönster, kassetter,
V-profiler med eller utan mönster, yttre panelyta som woodgrain eller slät;
automatik med tillförlitlig kvalitet – eldrift tillverkade av ansedda tillverkare;
individuellt anpassad utrustning – automatiskt eller manuellt öppnande,
radiostyrning, fönster som släpper in extra ljus i garaget, attraktiva
dekorationsdetaljer av ädelstål, handtag, sidodörrar och servicedörrar;
energibesparing som standard – alla portar tillverkas av paneler som är 40 mm
tjocka, optimalt skydd mot värmeförluster;
avancerade tekniska lösningar – tillhållarlås i servicedörrar, mycket låg tröskel
i servicedörrarna – endast 20 mm - som minskar risken för att snubbla;
garanterad säkerhet – skydd mot effekt av fjäderbrott, skydd mot klämskador på
fingrarna, stållinor med förhöjd säkerhetsfaktor, fotodetektorer.
Customized solutions
Individuellt anpassade lösningar
group I
grupp I
group II
grupp II
group III
grupp III
group IV
grupp IY
Golden oak 48 / Gyllene ek 48
Nut 96 / Valnöt 96
Mahogany 12 / Mahongy, smala årsringar 12
Macore 5 / Macore 5
Siena noce 15 / Siena noce 15
Siena rosso 17 / Siena rosso 17
Winchester 19 / Winchester 19
Dark oak 44 / Mörk ek 44
Boggy oak 45 / Myrrek 45
Anthracite 174 / Antracitfärg 174
Nevada 2 / Nevada 2
Oregon 4 / Oregon 4
Tabasco 6 / Tabasco 6
Toscana 7 / Toscana 7
Douglas fir 10 / Douglasgran 10
Cherry amaretto 32 / Amarettokörsbär 32
Soft cherry 33 / Körsbär soft 33
Cherry blossom 37 / Körsbärsblomma 37
Light oak 40 / Ljus ek 40
Natural oak 42 / Ek naturell 42
Rustic oak 43 / Rustikek 43
Noce sorento natur 98 / Valnöt sorrento natur 98
Chocolate brown 185 / Chokladbrun 185
Silver 192 / Silver 192
Anthracite - smooth 204 / Antracit - slät 204
Birke rose 1 / Rosfärgad björk 1
Sierra 8 / Sierra 8
Dwarf pine 9 / Bergtall 9
Mahogany 11 / Mahogny, breda årsringar 11
Siena PL 18 / Siena PL 18
Rustic cherry 31 / Rustikkörsbär 31
Black cherry 36 / Svart körsbär 36
Irish oak 41 / Irländsk ek 41
Eiche ST-G 46/ST-G oak 46 / Ek ST-G 46
Antique Oak 47 / Antikek 47
Walnut kolonial 90 / Kollonial valnöt 90
Walnut amaretto 91 / Valnöt amaretto 91
Noce sorento balsamico 99 / Valnöt sorrento balsamico 99
White 101 / Vit 101
Cream 104 / Krämvit 104
Wine red 135 / Vinröd 135
Dark red 136 / Mörkröd 136
Steel blue 151 / Stålblå 151
Brilliant blue 157 / Brilljantblå157
Moss green 165 / Mossgrön 165
Dark green 169 / Mörkgrön 169
Light grey 171 / Ljusgrå171
Agate grey 172 / Grå agat 172
Grey 173 / Grå 173
Black-brown 188 / Svartbrun 188
Aluminium 191 / Aluminium 191
Titanium - smooth 205 / Titanfärgat - slät 205
Quartz grey - smooth 206 / Kvartsgrå - slät 206
Basalt grey - smooth 207 / Brungrå - slät 207
Black-grey - smooth 208 / Svartgrå- slät 208
collection name
kollektion
embossment pattern
outside / mönster
Design
tailor made doors
mått att beställa
Classic
typical doors/
vanliga mått
surface quality outside
yttre yta
Check our virtua
Se hur din po
MISTRAL
PASAT
The doors with narrow horizontal embossment,
with woodgrain or smooth texture on the outer surface. This classic and universal pattern matches
most houses and is therefore the most popular
one. Also, high quality for a reasonable price is
another asset of the collection.
Portar med smalt horisontellt mönster med
woodgrainyta eller slät yttre yta. Detta klassiska
mönster passar till de flesta hus och är vanligast.
Fördelen är ocksa det attraktiva förhallandet mellan kostnaden och den höga portkvaliteten.
Doors with wide horizontal embossment, with
woodgrain or smooth texture. The design of these
doors is perfect both for classic and moderndesign houses. The collection is an interesting
alternative to the narrow embossment.
Portar med brett horisontellt mönster med
woodgrainyta eller slät yttre yta. Portdesignen
passar både till hus med klassiskt utseende och
hus med modernare design. Kollektionen utgör ett
intressant alternativ till kollektionen med smala
mönster.
MISTRAL
multi grooved / horisontellt smalt
woodgrain /
woodgrain
colours
färger
wood decors
utseende
MISTRAL Slick
smooth / slät
PASAT Slick
single grooved / horisontellt brett
woodgrain /
woodgrain
smooth / slät
white / vit (RAL 9016), brown / brun (RAL 8014)
golden oak, nut /
gyllene ek, valnöt
golden oak, nut, decors from
the group II (according to the
table) / gyllene ek, valnöt,
mönster från grupp II
(enl. mönstertabell)
dimensions / accessories
mått / extrautrustning
golden oak, nut /
gyllene ek, valnöt
golden oak, nut, decors from
the group II (according to the
table) / gyllene ek, valnöt,
mönster från grupp II
(enl. mönstertabell)
exact dimensions as per the price table / no possibility
white / vit (RAL 9016), 210 RAL colours /
brown / brun (RAL 8014), 210 färger enligt RAL
colours
färger
wood decors
mönster
PASAT
golden oak, nut /
gyllene ek, valnöt
golden oak, nut, decors from
the group II and III (according
to the table) / gyllene ek, valnöt,
mönster från grupp II och III
(enl. mönstertabell)
dimensions / accessories
mått / extrautrustning
golden oak, nut /
gyllene ek, valnöt
golden oak, nut, decors from
the group II and III (according
to the table) / gyllene ek, valnöt,
mönster från grupp II och III
(enl. mönstertabell)
any dimensions - tailor made - as per the scope includ
* available only for Classic T doors / tillgängliga endast för Classic T-portar
We use, first and foremost, panels from ThyssenKrupp Bausysteme GmbH
to manufacture our garage doors. F
Customized solutions
Individuellt anpassade lösningar
w w w.k r i s p o l .e u !
w w w.k r i s p o l .e u !
al design studio at
o r t ka n s e u t p å
MAESTRO
BREVA
SIROCCO
The most recent collection of KRISPOL sectional
garage doors. It is distinguished by unique embossment model – V-profiling, guaranteeing exceptional
and modern appearance of doors. The innovative
form of BREVA doors falls in line with most recent
design trends and ideally matches modern construction.
Den nyaste kollektionen av panelgarageportar av
KRISPOL. Den utmärks av enastående mönster,
V-profiler som garanterar portarnas extraordinära
och moderna utseende. Den innovativa formen av
BREVA-portar passar utmärkt till de senaste tendenserna inom design och modern byggkonst.
Non-embossed doors, with smooth texture. Wide
choice of veneers decors, also used by the best
manufacturers of windows, makes this collection
an ideal solution for Customers who want to maintain the uniform colour design of the doors and
windows in the entire. The exclusive appearance
of the doors may be emphasized by applying one
of various decor patterns available.
Panelgarageportar utan mönster, med slät struktur på yttre yta. Ett utbud på tiotals faner gör det
möjligt att behålla liknande färgsättning för alla
snickerier i hela huset. Portarnas stilfulla utseende
kan förstärkas genom användning av en av flera
dekorationsdetaljer.
BREVA
Sirocco Slick
V-profiling / V-profil
no embossments / Uran mönster
A)
B)
cassette type A - width 2000 – 3350 mm
tillgänglig för portar med bredd mellan 2 000 till 3 350 mm
cassette type B - width 4500 – 5000 mm
A)
B)
tillgänglig för portar med bredd mellan 4500 och 5 000 mm
Georgian style garage doors with woodgrain or
smooth texture. This collection is recommended
for Customers who appreciate the charm and
warmth of houses with a traditional rural character.
Portar med kassettmönster, med woodgrainyta
eller slät yta. Kollektionen rekommenderas för
kunder som föredrar skönhet och husets värmekänsla med traditionell och rustik karaktär.
MAESTRO
MAESTRO Slick
georgian designs / kassetter
woodgrain /
woodgrain
smooth / slät
smooth / slät
smooth / slät
white / vit (RAL 9010),
brown / brun (RAL 8014)
–
silver / silver*
(RAL 9006)
white / vit (RAL 9016)*,
brown / brun (RAL 8014)*
–
golden oak, nut /
gyllene ek, valnöt
–
golden oak*, nut*, decors from the group II
(according to the table)* /
* gyllene ek, *valnöt, *mönster från grupp II
(enl. mönstertabell
y of applying accessories / exakta mått enligt prislista/det finns inga möjligheter att använda extrautrustning
white / vit (RAL 9016),
210 RAL colours /
brown / brun
(RAL 8014), 210 färger
enligt RAL
–
silver (RAL 9006), 210 RAL colours /
silver (RAL 9006), 210 färger enligt RAL
white / vit (RAL 9016), 210 RAL colours /
brown / brun (RAL 8014), 210 färger enligt RAL
–
golden oak, nut /
gyllene ek, valnöt
–
golden oak, nut, decors from the group II, III and
IV (according to the table) / gyllene ek, valnöt,
mönster från grupp II, III och IV
(enl. mönstertabell)
ded in the price table / accessories available / valfria mått angivna i prislistan / extrautrustning enl. prislistan
För tillverkning av portar används huvudsakligen paneler tillverkade av ThyssenKrupp Bausysteme GmbH
.
Customized solutions
Individuellt anpassade lösningar
Types of guides / Lednings typer
GB
SV
The mechanism for opening KRISPOL garage doors allows
the space, both inside the garage and in front of it, to be used
effectively. This is so because the door opens vertically upwards
and once opened, it is right under the ceiling. Six types of door
tracks make it possible to choose an ideal door for a given
type of a garage:
N-type guide / Ledning typ N
popular because of its universal nature
(for lintels of 210 mm and more)
Populär på grund av allsidighet
(dörrbalkar upp till 210 mm)
KRISPOL-portarnas öppningsmekanism tillåter effektivt utnyttjande
av utrymmet inne i och utanför garaget. Det sker tack vare att
porten öppnas vertikalt upp och placerar sig sedan under taket.
Sex typer av ledare möjliggör exakt anpassning av porten till
garagens utformning:
L-type guide / Ledning typ L
used in case of low lintels
– 120 mm and more
Används vid låga dörrbalkar
(från 120 mm).
SL-type guide / Ledning typ SL
used in case of very low lintels
– 80 mm and more, drive with rail must
be applied
Används vid mycket laga dörrbalkar
(från 80 mm), endast med automatik.
NH-type guide / Ledning typ NH
for the facilities with a higher lintel
– 350 mm and more
För utrymme med högre dörrbalkar
från 350 mm.
measuring method – view from inside the garage
Sätt att mäta utrymme – vy ifrån utrymmet
H-type guide /Ledning typ H
makes maximum use of the surface
under the garage roof – the height may
be exceeded up to 900 mm
Använder utrymme under garagets tak
på maximalt sätt – det finns möjlighet
till överstigning på upp till 900 mm.
E-type guide / Ledning typ E
with a hidden spring drive
(for lintels of 180 mm and more)
Med dold fjäderdrift
(för dörrbalkar från 180 mm).
Sectional garage doors /
Segmenterade garageportar – konstruktionsdelar
GB
SV
KRISPOL garage doors are manufactured exactly according to
specified dimensions, so the measuring precision is paramount.
The measurement ought to be made in a finished garage. The list of
data necessary for manufacturing the door is presented alongside.
B – opening width / öppningens bredd
b – door jamb width / dörrpostens bredd
H – opening height / öppningens höjd
Hn – lintel height / dörrbalkens höjd
W – built-in depth / inbyggnads djup
KRISPOL garageportar tillverkas enligt exakta mått så mätnoggrannheten är mycket viktig. Mätningar bör göras i färdigställt utrymme.
Lista med data som är nödvändiga för att tillverka en port visas här.
1. door operator allowing for comfortable use of the door,
with an antitrap overload switch
Eldrift som möjliggör bekväm användning av porten, med
överbelastningsbrytare som motverkar klämrisk
2. horizontal guide
Horisontell ledare
3. vertical guide
Vertikalt vinkeljärn med ledare
4. torsion spring with resistance of 15,000 cycles
minimum
Vridfjäder med tålighet på min 15 000 cykler
5. emergency disconnection enabling the door to
be opened manually in case of a power failure
Nödurkoppling som gör det möjligt att öppna porten
manuellt vid strömbortfall
6. side and central hinges
Gångjärn på sidan och i mitten
7. double-lip seals
Tvåflänsig nedre tätning
8. insulated section with 40 mm layer of freon-free polyurethane foam that guarantees a high level
of the thermal insulation
Uppvärmt segment med 40 mm tjock lager av freonfritt
polyuretanskum som garanterar bra termisk isolering
9. easy to use and safe snap lock with a cylinder insert
Bekvämt och säkert automatiskt fällås med patenterad
insats
1
2
5
4
6
3
7
8
9
Customized solutions
Individuellt anpassade lösningar
KRISPOL has been active in the construction industry since 1991. It is ranked among the leading manufacturers of garage
doors, industrial doors, rolling grilles, roller shutters, windows and doors, cooperating with the best suppliers.
KRISPOL är ett företag som verkar i byggbranschen sedan 1991 och det räknas som ett av de viktigaste tillverkarna av
garage- och industriportar, yttre markiser och andra produkter inom skyddsteknik.
KRISPOL offer also comprises:
KRISPOL erbjuder också:
INDUSTRIAL DOORS
INDUSTRPORTAR
ROLLING GRILLES
RULLGALLER
KRISPOL offers two types of
rolling grilles: steel and aluminum
grilles, produced according to
specified dimensions. Equipping
your shop with a rolling grille
enables your products to be
displayed in a permanent and
attractive fashion while preserving
KRISPOL
industriportar
ger security at the same time.
suveränt skydd för industrilokaler.
De skyddar mot inbrott och KRISPOL erbjuder två sorter
eliminerar dessutom olycksrisker. av måttianpassade rullgaller
KRISPOL erbjuder industriportar tillverkade av stål och aluminium.
i segmenterat- och rullutförande. Rullgallret möjliggör ett säkert
och ett attraktivt sätt att visa upp
sina produkter på.
KRISPOL industrial doors provide
an ideal protection for company
buildings. They protect against
burglary and eliminate the risk
of accidents. KRISPOL offers
sectional and rolling industrial
doors.
ROLLER SHUTTERS
YTTRE MARKISER
ALUMINUM JOINERY
DÖRRAR OCH FÖNSTER
AV ALUMINIUM
KRISPOL roller shutters are made
of high quality aluminum profiles
and are filled with freon-free
polyurethane foam; as a result
they keep the heat effectively
in wintertime and at nighttime,
while protecting against light and
overheating in the summer. Roller
shutters also provide protection
against noise and act as an
additional hindrance to burglars.
Entrance doors and specialized
doors made by KRISPOL
guarantee durability, easy maintenance, resistance to weather
conditions and high level of
thermal insulation. KRISPOL
also offers doors with sidelights/
toplights, double-leaf doors,
windows, fixed windows and
shop fronts.
KRISPOL yttre skyddsmarkiser
tillverkas av aluminiumprofiler
med hög kvalitet och de är fyllda
med freonfritt polyuretanskum.
Tack vare detta ges effektiv
energibesparing på natten och
under vintern samt skyddar mot
solljus och överhettning under
sommaren . De garanterar skydd
mot oljud också och utgör hinder
för inbrottstjuvar.
KRISPOL dörrar och fönster av
aluminium garanterar hållbarhet,
minimerar underhåll och motstånd mot miljöpåverkan. KRISPOL erbjuder entré- och sidodörrar, en- och tvåbladiga dörrar,
dörrar med över- och sidoljusinsläpp, fönster och vitriner.
Distributor: / Leverantör:
Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września
Tel.: +48 61 662 41 00, Fax: +48 61 436 76 48
e-mail: [email protected], www.krispol.eu
2011/08
Krispol Sp. z o.o.