Välkommen till

advertisement
Välkommen till
NIR-mellanmöte
1 februari 2011
Dagens och morgondagens nordiska
och europeiska varumärkesrätt.
Välkommen till
NIR-mellanmöte
om
Dagens och morgondagens nordiska
och europeiska varumärkesrätt.
Tid: 1 februari 2011
Plats: Arlanda Sky City, Stockholm
Samarbetskommittén för de nordiska rättsskyddsföreningarna inbjuder till ett spännande och
framtidsinriktat ”NIR-mellanmöte” på Arlanda Flygplats, Stockholm.
Utöver våra nordiska vänner inkluderar talarna denna gång Vincent O’Reilly, Director OHIM,
Department of Industrial Property Policy samt professor Dr. Annette Kur och Dr. Alexander von
Mühlendahl, som representanter för den arbetsgrupp vid Max Plank Institutet för immaterialrätt
och finansrätt i München som för EU-kommissionen gjort en övergripande studie av det
varumärkesrättsliga systemet i Europa och ändringsbehov som nu är föremål för diskussioner i rådet.
Dagen lovar kunskapsutveckling, nya perspektiv och, inte minst, kontakter med gamla och nya vänner!
Eftersom detta är ett angeläget möte för alla de som sysslar med varumärkesrätt i de nordiska länderna,
har vi försökt att hålla avgiften så låg som möjligt och hoppas i gengäld på en stor anslutning.
Varmt välkomna till Arlanda Konferens den 1 februari 2011!
Bengt Domeij,
Professor, jur. dr,
Generalsekreterare för Samarbetskommittén
v
The Joint Committee for the Nordic Associations for the Protection for Industrial Property
has the pleasure to invite to
Nordic and European Trade Mark Law – Present Challenges and Tomorrow’s Solutions
Date: 1 February 2011
Place: Arlanda Conference & Business Center, Sky City, Arlanda, Stockholm, Sweden
PROGRAM
09.30 Welcome
Pekka Salomaa, Senior legal counsel at Nokia Corporation, chair of the Joint Committee for the Nordic Associations for the Protection of Industrial Property (FI)
Session 1 - 09.35-12.20
Chair: Susanne Ås Sivborg, Director General, Swedish Patent and Registration Office
9.35
Future trade mark developments at the OHIM
Vincent O’Reilly, Director, Office for Harmonization in the Internal Market
(Trade Mark and Design)
10.10 Reflections on Nordic and European perspectives in trade mark legislation
Anneli Skoglund, Deputy Director and Göran Söderström, Deputy Director,
Swedish Ministry of Justice (SE)
10.40Coffee
11.10 Unregistered trade marks – the unexpected submarines
Per Carlson, Chairman Swedish Court of Patent Appeals (SE)
11.30 Trade marks and trade names – a complicated marriage
Are Stenvik, Prof., Ll.D., Oslo University, Attorney at Law BA-HR (NO)
12.10 Lunch
Session 2 - 13.20-17.30
Chair: Marianne Levin, Prof. Ll.D., Ph.D. h.c., chair of the Swedish Association for the Protection of Industrial
Property
13.20 Study on the overall functioning of the European trade mark system – tiding up after the
Legislators and the Court
Annette Kur, Prof. Ll.D., MaxPlanck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law and Alexander von Mühlendal, Ll.D., lawyer at Bardehle Pagenberg, former Vice President OHIM
14.30 Use of a trade mark and trade mark use – the interplay between national and Community trade marks
Knud Wallberg, Attorney at law, Sandel, Løje & Wallberg (DK)
15.00 Unconventional trade marks – not so unconventional any more, or?
Åsa Krook, Attorney at law, Borenius & Kemppinen Ltd (FI)
15.30 Coffee
16.00 Trade marks with a reputation – but which and where?
Richard Wessman, Ll.D., Uppsala University (SE)
16.30 Panel discussion
Vincent O’Reilly, Annette Kur, Alexander von Mühlendal,
Amund Brede Svendsen (Attorney at law, Grette, Chair of the Norwegian Association for the Protection of Industrial Property), Knud Wallberg and Susanne Ås Sivborg
17.30 End of Conference
Contact information, fees and payment methods on next page.
CONTACT INFORMATION, FEES AND PAYMENT
Conference fee (incl. lunch, coffee and refreshments: SEK 2500
Payment to account:
From Sweden: Plusgirokonto 83 55 22-4
International: IBAN SE47 9500 0099 6042 0835 5224, SWIFT NDEASESS
Account holder: SFIR (Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd), c/o
Bengt Domeij, Regeringsgatan 70 E, 111 39 Stockholm, Sweden
Contact: bengt.domeij@jur.uu.se
REGISTRATION
http://sfir.se/seminarier#seminar2
Download