Open access vid Lunds universitet info foer kemister

Open Access
MIKAEL GRAFFNER, LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK
Open Access: definition
” The literature that should be freely accessible online is that
which scholars give to the world without expectation of
payment…
By "open access" to this literature, we mean its free availability
on the public internet, permitting any users to read, download,
copy, distribute, print, search, or link to the full texts of
these articles, crawl them for indexing, pass them as data
to software, or use them for any other lawful purpose, without
financial, legal, or technical barriers other than those
inseparable from gaining access to the internet itself.”
From the Budapest Open Access Initiative, 2001
Ökande krav från olika aktörer
• Finansiärer
– Första stora forskningsfinansiären med OA-mandat – NIH 2004
– Wellcome Trust 2005
– I Sverige: VR, RJ, FAS, Formas följer efter 2010
• Universitet
–
Rekommendation vid LU idag, förslag till policy är ute på remiss
–
OA-mandat vid flera svenska lärosäten, t.ex. Chalmers, MAH, SU, BTH
• Nationellt
–
Storbritannien & Danmark beslut 2012
–
Sverige på gång (?), forskningsproposition 2012
• Överstatliga organisationer
–
EU, FP7 och ERC
–
Världsbanken, Open Agenda
VR:s OA policy
• För att få bidrag för forskning kräver VR att forskarna
publicerar sitt material fritt tillgängligt för alla
• Gäller vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och från
konferenser. Böcker och bokkapitel omfattas ej (ännu)
• Publikationen måste finnas fritt tillgänglig senast 6
månader efter publicering
• Gäller fr o m 2010 års ansökningsomgång
• VR har inte gett något klart besked om hur uppföljningen
ska gå till. Eventuellt kommer efterkontroll att ske vid
nästa ansökningstillfälle
Två vägar till Open access
• Publicering i OA- eller hybridtidskrift
– LU har en central fond som täcker 50% av kostnaden
för publicering i rena OA-tidskrifter
– Ev. merkostnader kan inkluderas i det totalbelopp som
anges i ansökan till VR
• Parallellpublicering
– Tillåts av ca 2/3 av förlagen i Sherpa/Romeo
– Görs i LUP
– Tyvärr motsätter sig
flera förlag inom kemi
Undantag från OA-kravet
”Om förlagets standardavtal inte tillåter parallellpublicering
inom sex månader ska forskaren kräva att förlaget gör ett
undantag. Parterna kan då använda sig av ett tilläggsavtal
som kan hämtas här. Om förlaget inte accepterar bör
forskaren publicera i en annan tidskrift.
Endast i undantagsfall kan Vetenskapsrådet medge en
förlängning av tiden för tillgängliggörande upp till maximalt
12 månader, under förutsättning att forskaren kan uppvisa
en tydlig dokumentation av vilka ansträngningar han/hon
gjort för att uppfylla sexmånaderskravet.”
Från VR:s hemsida: Fri tillgänglighet till forskningsresultat - open access
Förlag och OA
• American Chemical Society & Royal Society of Chemistry
– 12 månaders embargo
– Inga rena OA-tidskrifter
– Möjlighet att köpa loss enstaka artiklar
– För RSC har LU tilldelats 18 ”krediter” för OA-publicering under 2013
• Elsevier
– Snåriga regler kring parallellpublicering
– Enstaka rena OA-titlar, dock ej inom kemi (?)
– Möjlighet att köpa loss enstaka artiklar
• Springer
– Tillåter parallellpublicering
– Har rena OA-titlar, SpringerOpen
– Möjlighet att köpa loss enstaka artiklar
Förlag och OA
• Wiley
– Olika regler kring parallellpublicering beroende på tidskrift
– ChemistryOpen
– Möjlighet att köpa loss enstaka artiklar
• Rena OA-förlag
– T.ex Biomed Central, Hindawi
– Se upp för oseriösa tidskrifter och förlag
Publicera-sidorna & kontakt
• http://www.lub.lu.se/publicera
• OA-fonden: http://www.lub.lu.se/publicera/open-access-fritillgaenglighet/fritt-tillgaengliga-tidskrifter/stoed-tillpubliceringsavgifter.html
• För frågor om OA och vetenskaplig kommunikation,
kontakta publicera@lub.lu.se