Se hela kursprogrammet här

advertisement
Kurser och
Utbildning
2015
Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö
och Livsmedelssäkerhet
1
Ta hand om
kunskapens träd
Dagens företag byggs på kunskap och det börjar
smått, såväl i naturen som i organisationer.
Det hela börjar med ett litet, litet frö som sakta men
säkert gror och utvecklas till en knopp. En knopp
som genom förändring och utveckling, växer sig
större och starkare för att senare kunna slå ut i sin
fulla blom.
Ett litet, litet frö som med tillskott av näring, vatten
och värme, i kombination med att vårdas rätt
slutligen kan utvecklas till att bära den frukt den var
ämnad att bära.
Frukterna är resultatet av de ansträngningar som
genomgåtts och frukten som nu fyllts med vitaminer
och nya smaker blir äntligen redo att avnjutas till
fullo.
För att kunna bibehålla denna kunskap och fortsätta
i rätt riktning krävs kontinuerlig utveckling av såväl
kompetens som engagemang och delaktighet hos
de anställda.
Detta kan Bureau Veritas hjälpa er med.
2
Välkommen till Bureau Veritas Kurs 2015
Kursupplägg – alla kurser 2015
Kurs
Nya ISO 9001 & ISO 14001:2015
ISO 9001 & ISO 14001 Nyhetsseminarium
ISO 9001 & ISO 14001 Nyhetsseminarium
Kvalitet - ISO 9001 och ISO/TS 16949
Lead Auditor Quality Management Systems
Kvalitetsledning enligt ISO 9001
Intern Kvalitetsrevision ISO 9001
Miljö - ISO 14001
Miljöledning enligt ISO 14001
Intern Miljörevision ISO 14001
Arbetsmiljö - OHSAS 18001
Arbetsmiljöledning enligt OHSAS 18001
Intern Arbetsmiljörevision OHSAS 18001
Livsmedelssäkerhet
BRC Global Standards Food Nyhetsseminarium
FSSC 22000 Inspirational Seminar
Nyhet 2015
Intern kvalitets- & miljörevision (ISO 9001 & ISO 14001)
Processkartläggning
Grundorsaksanalys (Root Cause Analysis)
Eftermiddagmöte
Från 0 till 9001 på två timmar
Från 0 till 9001 på två timmar
Uppgradering till ISO 14001 / OHSAS 18001
Uppgradering till ISO 14001 / OHSAS 18001
Dagar
Stad
1
1
Göteborg
Göteborg
5
1
2
Datum Vår Datum HöstPris (SEK) Sida
04.09.15
13.11.15
4.900
4.900
Göteborg
Göteborg
Göteborg
20.-24.04.15 28.09-02.10.15
25.03.15
30.09.15
26.-27.03.15
01.-02.10.15
24.900
4.900
12.500
1
2
Göteborg
Göteborg
03.03.15
04.-05.03.15
01.09.15
02.-03.09.15
4.900
12.500
1
2
Göteborg
Göteborg
22.04.15
23.-24.04.15
10.11.15
11.-12.11.15
4.900
12.500
1
1
Göteborg
Göteborg
19.03.15
21.05.15
23.09.15
28.10.15
4.900
4.900
3
2
2
Göteborg
06.-08.05.15
Göteborg 20.-21.05.2015
Göteborg
1.-2.06.2015
25.-27.11.15
15.-16.10.15
19.-20.11.15
16.500
12.500
12.500
22.09.15
23.09.15
24.09.15
25.09.15
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
2 timmar Göteborg
2 timmar Malmö
2 timmar Göteborg
2 timmar Malmö
23.01.15
06.03.15
24.02.15
26.02.15
25.02.15
27.02.15
4
4
4
5
6
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
28
29
29
3
Nya ISO 9001:2015
& ISO 14001:2015
Få Bureau Veritas tolkning av de
kommande förändringarna i
standarderna
Även om standarderna ännu inte är helt
fastställda har man redan idag indikationer
på vad som komma skall och hur de
kommer att se ut. För att möta kraven i de
kommande standarderna är det
värdefullt att redan nu titta på hur dessa
aspekter hanteras i verksamheten idag.
Förbered dig på de kommande
förändringarna genom att delta i ett
framtidsinriktat seminarium redan nu!
Innehåll
• Uppgraderingen till 2015-versionen
- var, när och hur?
• Innehåll och större förändringar sedan
2008-versionen
• Krav på högsta ledningen och riskfokus
• Vad och hur gör jag nu?
Vem vänder det sig till?
Seminariet vänder sig till alla, som arbetar
med ISO 9001 & ISO 14001. Det kan vara
som kvalitets- eller miljöansvarig,
samordnare, internrevisor och konsult.
Plats, datum och pris
23.01.15 & 04.09.15 i Göteborg
06.03.15 & 13.11.15 i Göteborg
4.900 SEK ex moms ink. lunch och fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på
4
info@se.bureauveritas.com
Kvalitet - varje gång!
Många företag arbetar med kvalitet – det är just de
som arbetar systematiskt som når den största
framgången.
Kvalitet bör baseras på kundernas förväntningar och
det systematiska tillvägagångssättet bör tillämpas
för att säkerställa nöjda kunder - varje gång.
Det är nöjda kunder som är navet för alla våra
kurser i kvalitetsstyrning.
På Bureau Veritas har vi arbetat med
kvalitetsledning i mer än 15 år och vi har under
denna tid certifierat några av landets största - och
minsta - bolag.
Nästa praktiska exempel är därmed aldrig långt
borta och det är det som gör denna teori levande.
5
Lead Auditor Quality
Management Systems
(IRCA-accredited)
- Become an absolute ISO 9001 Specialist –
5 days training course in English
When you participate on the IRCA-accredited Lead
Auditor Quality Management Systems (QMS)
training course, you will experience the absolute top
training program making you an ISO 9001 specialist.
It is a five days intense training course with a final
written examination, and after successful
participation you will receive a Lead Auditor
certificate approved by The International Register of
Certificated Auditors (IRCA). It is recognized in more
than 100 countries, and holders of the certificate are
authorized to lead a team of auditors.
Continues…
IRCA-registred
course no. 2245
6
Objectives
Expected Outcomes
By successful completion of the course,
participants are able to efficiently plan,
execute and report an audits of Quality
Management Systems in accordance with
the ISO 9001-standard. The course
focuses on effective auditing of quality
management systems, planning and
preparation of audits, audit techniques,
and audit reporting. The delegates will be
provided with a detailed understanding of
how a system is audited within an
organization.
On successfully completing the course,
delegates will be able to:
• Audit as per the requirements of ISO
9001:2008 standard
• Understand key elements of ISO 19011
and ISO/IEC 17021 standard
• Understand key quality issues
• Plan an audit against a set of audit
criteria
• Successfully execute a quality
management systems audit
• Create clear, concise and relevant audit
reports
• Communicate the audit findings to a
client
Lead Auditor Quality
Management Systems
(continued)
Content
On the training course you will learn more about
• Advantages of implementing ISO 9001
• Overview of preventive measures, caused by deviances
• Clarification of questions regarding audits, objectives, planning, execution and
reporting
• Auditor – responsibility, personality and selection
• Accreditation and certification – lectures on quality management systems,
certification and accreditations
• Standard revision process – overview of the process of updating standards and
requirements
• Final two-hour written examination (you will get an additional 30 minutes if 7
English is not your native language)
Target Group
Experienced Tutor
The course provides considerable
improvements of competences for all staff
members working with quality issues like
Quality Managers, Quality Consultants &
Coordinators etc. Prior knowledge to ISO
9001 and experience with writing reports
are crucial qualifications to ensure the
best outcome of the course. It is
recommended to participate on an ISO
9001 Quality Management Seminar prior
to attending the Lead Auditor Training
Course, and some preparation including a
quiz is required.
The course will be conducted by Lead
Auditor Susanne Lykkeberg, Bureau
Veritas Denmark, who is a very
experienced tutor in Quality Management
Systems. She has a background from the
automotive industry, and she is excellent
in explaining the theory with relevant real
life examples. She has been auditing in
several countries after ISO 9001 as well
as the automotive standard ISO/TS
16949. The course will be held in English.
Lead Auditor Quality
Management Systems
(continued)
Time, Date and Place
The course will be held 20.-24.04.15 & 28.09-02.10.15 from Monday at 8.45 to Friday
at 15.30 as a residential course at Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg.
Price
SEK 24.900 excluding VAT.
The price includes materials but not accommodation. The price for accommodation
from Monday the 1st to Friday the 5th 2014 is SEK 8.900. Please let us know be
registration, if you do not need accommodation. Otherwise we will arrange it for you.
Questions and Registration
If you have questions or you just want to register please feel free to contact Bureau
Veritas Sweden, on phone +46 (0)31 606500 or e-mail info@se.bureauveritas.com.
8
Please register no later than 4 weeks before the first day of the course.
Kvalitetsledning
enligt ISO 9001
– praktik, exempel och tolkningar för
ditt kvalitetsledningsarbete
Är dina kunder nöjda? Halkar du efter dina
konkurrenter? Arbetar din organisation på
ett effektivt sätt? Ett väl fungerande
kvalitetsledningssystem kan vara
lösningen. Utbildningen ger de praktiska
råd och verktyg som du behöver för att
anta utmaningen och inta en ledande
position.
Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap
som praktisk övning gällande hur en
organisation inför och förbättrar ett
kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.
Utbildningen är utformad för att ge
praktiskt tillämpbar nytta. Den besvarar de
frågor som man ställs inför i samband med
beslutet av att införa ett
kvalitetsledningssystem.
Innehåll
• Förståelse för nyttan med processer
och hur man kan arbeta med dem i
praktiken
• Praktiska tips på hur man på bästa sätt
inför ett kvalitetsledningssystem
• Kunskapen om hur man kan använda
sig av förbättringsverktyg
• Praktikfall som bygger på verkliga
situationer
Plats, datum och pris
25.03.15 & 30.09.15 i Göteborg
06.03.15 & 13.11.15 i Göteborg
4.900 SEK ex moms ink. lunch och fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
Vi tolkar kraven och ger konkreta exempel
hämtade direkt ifrån verkligheten.
Deltagaren får ta del av hur man utifrån
processynpunkt lägger upp ett effektivt
kvalitetsledningssystem.
9
Intern
kvalitetrevision
ISO 9001
- metodik, verktyg och praktiska
övningar som tar ditt företag till nästa
nivå
Rätt använt är kvalitetsrevisioner ett av de
viktigaste verktygen för att nå förbättringar
i verksamheten. Det är också ett krav i
ISO 9001. Effektiva revisioner utmärks av
god planering, rätt intervjuteknik och bra
observationsförmåga. Utbildningen ger de
praktiska råd och verktyg som krävs för att
lyckas som revisor.
Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap
som praktisk övning i viktiga delar av en
kvalitetsrevision. Efter utbildningen har du
inblick i vad som krävs för att en
verksamhet skall uppfylla kraven i ISO
9001,vad en revision är och hur den bör
genomföras. Vi går noggrant igenom de
viktiga stegen i en revision: planering,
genomförande, dokumentation av resultat
och uppföljning. Praktikfallen handlar om
att med handledning öva på de viktigaste
stegen, däribland effektiva intervjuer och
hur revisioner kan bli till ledningens
förbättringsverktyg. Utbildningen följer
metodiken i revisions-standarden ISO
19011.
Innehåll
• God kunskap om kraven i ISO 9001
iförd revisorns glasögon
• Förståelse för revisioner som
ledningens förbättringsverktyg
• Revisionsmetodik enligt ISO 19011
• Intervjuteknik
• Praktikfall som bygger på verkliga
situationer
Vem vänder det sig till?
• Internrevisorer
• Revisionskoordinatorer
• Ansvariga för kvalitetsledningssystem
• Dig som arbetar med att införa
ledningssystem
Plats, datum och pris
26.-27.03.15 & 01.-02.10.15 i Göteborg
12.500 SEK ex moms/pp ink. lunch och
fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
10
Miljö - det enkla valet
Great minds, think alike!
Företag önskar, idag mer än någonsin, att göra
affärer med likasinnade - inte minst gällande miljön.
Kunder uppskattar och i många fall till och med
kräver att deras leverantörer har samma inställning
till hållbar utveckling, som de själva har.
En certifiering är ett bevis på att företaget tar sitt
ansvar gällande miljön på allvar.
En miljöcertifiering innebär inte bara besparingar
och beprövad hållbarhet utan också stärkta
relationer och konkurrenskraft som rustar ditt företag
för framtiden.
11
Miljöledning enligt
ISO 14001
– praktik, exempel och tolkningar för
ditt miljöledningsarbete
Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap
som praktisk övning gällande hur en
organisation inför och förbättrar ett
miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Utbildningen är utformad för att få praktiskt
tillämpbar nytta. Den besvarar de frågor
som man möts av i samband med att
införa ett miljöledningssystem. Vi tolkar
kraven, ger konkreta exempel och
diskuterar hur man rent praktiskt lägger
upp ett effektivt miljöledningssystem.
Vi vill ge er deltagare en djupare förståelse
för varför miljö är viktigt och vad miljö
egentligen innebär. Vi kommer även under
kursen att förklara skillnaden mellan ett
ledningssystem och en standard.
Innehåll
• Genomgång av kraven i ISO 14001
• Vilka krav tillkommer jämfört med ISO
9001?
• Vilka är det tuffaste kraven normalt
sett?
• Kritiska framgångsfaktorer för att lyckas
• Skapa en lärande och hållbar
organisation
• Så här skapar du engagemang
miljöarbetet
Vem vänder det sig till?
• Ansvariga för miljöledningssystem
• Miljöchefer och miljörevisorer
• Miljösamordnare
• Kvalitetschefer och kvalitetsansvariga
• Arbetsmiljösamordnare
Inga formella förkunskaper behövs
Plats, datum och pris
03.03.15 & 01.09.15 i Göteborg
4.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
12
Intern miljörevision
ISO 14001
- metodik, verktyg och praktiska
övningar som tar ditt företag till nästa
nivå
Rätt använt är miljörevisioner ett av de
viktigaste verktygen för att nå förbättringar
i riktning mot hållbar utveckling och detta
är också ett krav i ISO 14001. Effektiva
revisioner utmärks av god planering, rätt
intervjuteknik och bra
observationsförmåga. Utbildningen ger de
praktiska råd och verktyg som krävs för att
lyckas som revisor.
Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap
som praktisk övning i viktiga delar av en
miljörevision. Genom utbildningen får du
en inblick i vad som krävs för att en
verksamhet skall uppfylla kraven i ISO
14001, vad en revision är och hur den bör
genomföras. Vi går noggrant igenom de
viktiga stegen i en revision: planering,
genomförande, dokumentation av resultat
och uppföljning.
Innehåll
• God kunskap om kraven i ISO 14001
iförd revisorns glasögon
• Förståelse för revisioner som
ledningens förbättringsverktyg
• Revisionsmetodik enligt ISO 19011(?)
• Planering, genomförande,
dokumentation och uppföljning
• Intervjuteknik
• Praktikfall som bygger på verkliga
situationer
Vem vänder det sig till?
• Internrevisorer
• Revisionskoordinatorer
• Ansvariga för miljöledningssystem
• Dig som arbetar med att införa
ledningssystem
Grundläggande kunskaper i ISO 14001 är
en fördel men inte ett krav
Plats, datum och pris
04.-05.03.15 & 02.-03.09.15 i Göteborg
12.500 SEK ex moms ink. lunch och fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
13
Arbetsmiljö
– välbefinnande
skapar överskott
En sund arbetsmiljö har många ansikten.
Sinnesro. Välfärd. Glädje. Engagemang. Överskott.
Både mentalt och kommersiellt.
En strukturerad och systematisk metod är den
direkta vägen till en säker och hälsosam arbetsmiljö.
Bureau Veritas kurser ger dig nya färdigheter för att
utveckla och ta ert företags arbetsmiljö till en högre
nivå.
14
Arbetsmiljöledning
enligt OHSAS
18001
– systematisera arbetsmiljön på samma
sätt som kvalitet och miljö
Nu har du chansen att fördjupa dig i den
ledande internationella standarden för
arbetsmiljöledning – OHSAS 18001.
Genom att aktivt och seriöst arbeta med
arbetsmiljö på samma sätt som kvalitet
och miljö genereras en mängd fördelar:
trivsel, engagemang, trygghet och
arbetsglädje samt bättre produktivitet och
ekonomi. En certifiering ser dessutom till
att arbetsmiljöfrågorna behandlas på
ledningsnivå och att förbättringsarbetet
drivs framåt. Utnyttja den kompetens och
erfarenhet som finns i organisationen och
skapa ett genuint integrerat
verksamhetssystem.
Varmt välkommen!
Vi vill ge er deltagare en djupare förståelse
för varför arbetsmiljö är viktigt och vad
arbetsmiljö egentligen innebär.
Vi kommer även att förklara skillnaden
mellan ett ledningssystem och en
standard.
Innehåll
• Genomgång av kraven i OHSAS 18001
• Jämförelse mellan OHSAS 18001 och
Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt
AFS 2001:1
• Vilka krav tillkommer jämfört med ISO
9001 och ISO 14001?
• Vilka är de tuffaste kraven?
• Kritiska framgångsfaktorer för att lyckas
• Skapa en lärande och hållbar
organisation
• Så här skapar du engagemang för
arbetsmiljöarbetet
Vem vänder det sig till?
• Ansvariga för
arbetsmiljöledningssystem
• Arbetsmiljöchefer och -revisorer
• Arbetsmiljösamordnare
Inga formella förkunskaper behövs
Plats, datum och pris
22.04.15 & 10.11.15 i Göteborg
4.900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
15
Intern
Arbetsmiljörevision
OHSAS 18001
– metodik, verktyg och praktiska
övningar som tar ditt företag till nästa
nivå
Rätt använt är arbetsmiljörevisioner ett av
de viktigaste verktygen för att nå
förbättringar i verksamheten. Det är också
ett krav i OHSAS 18001. Effektiva
revisioner utmärks av god planering, rätt
intervjuteknik och bra
observationsförmåga. Utbildningen ger de
praktiska råd och verktyg som krävs för att
lyckas som revisor.
Innehåll
• God kunskap om kraven i OHSAS
18001 iförd revisorns glasögon
• God kunskap om kraven i OHSAS
18001 och AFS 2001:1
• Förståelse för revisioner som
ledningens förbättringsverktyg
• Revisionsmetodik enligt ISO 19011
• Intervjuteknik
• Praktikfall baserade på verkliga
situationer
Utbildningen ger såväl teoretisk kunskap
som praktisk övning i viktiga delar av en
arbetsmiljörevision. Efter utbildningen har
du inblick i vad som krävs för att en
verksamhet skall uppfylla kraven i OHSAS
18001 och AFS 2001:1, vad en revision är
och hur den bör genomföras. Vi går
noggrant igenom de viktiga stegen i en
revision: planering, genomförande,
dokumentation av resultat och uppföljning.
Praktikfallen handlar om att med
handledning öva på de viktigaste stegen,
däribland effektiva intervjuer samt hur
revisioner blir ledningens
förbättringsverktyg. Utbildningen följer
metodiken i revisions-standarden ISO
19011.
Vem vänder det sig till?
• Ansvariga för
arbetsmiljöledningssystem
• Arbetsmiljöchefer och -revisorer
• Arbetsmiljösamordnare
• Kvalitetschefer och kvalitetsansvariga
• Miljösamordnare
• Internrevisorer
• Dig som arbetar med att införa
ledningssystem
Plats, datum och pris
23.-24.04.15 & 11.-12.11.15 i Göteborg
12.500 SEK ex moms ink. lunch och fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
16
kursstart på info@se.bureauveritas.com
Livsmedelssäkerhet
Livsmedelssäkerhet kräver ansvarstagande utav alla
aktörer i livsmedelskedjan. Detta kan tyckas vara en
självklarhet för många men för att säkra upp att
dessa krav uppfylls krävs förvaltning, systematik,
dokumentation och välutbildade medarbetare.
Livsmedelskurserna är baserade på en grundlig
kunskap om de standarder, som Bureau Veritas i
vissa fall, till och med själva, har bidragit till att
utveckla. Utbildningen kommer att underbyggas
med massvis av praktiska erfarenheter från
revisioner utförda både i Sverige och utomlands.
Är ni redo att anta utmaningen att finna nya
ingredienser för framtagandet av ett ännu vassare
recept?
17
BRC Global
Standard for Food
Safety Issue 7
– Be upgraded to the latest version by
BRC expert | In English
Participants in this upgrade seminar will
get a thorough introduction to the new
version 7 of BRC (British Retail
Consortium) Global Standard for Food
Safety, with special emphasis on the
changes compared to previous versions of
the standard. After the seminar,
participants get an overview of the
requirements of the new version and get
an interpretation of the requirements for
certification of a food company.
Content
• Review of the BRC Global Standard for
Food Safety Issue 7
• Comparison with previous versions of
same standard
• Interpretation of the BRC Global
Standard for Food Safety Issue 7
• Comparison of BRC and other
standards such as IFS and ISO 22000 differences and similarities
Prior knowledge to the BRC Global
Standard for Food Safety is an advantage
but not mandatory
Target group
The upgrading seminar is developed for all
food companies already certified after the
BRC standard and wishing an update on
all the new requirements elements. The
course will also give inspiration to
companies that are certified by other
standards such as IFS or ISO/FSSC
22000. The course is interesting for:
• Manufacturers
• Technical and Quality Managers
• Consultants
Tutor
The course will be conducted by Food
Program Manager Per Nørregaard,
Bureau Veritas Certification Denmark, who
has been playing an active part in the
creation of the new version of the
standard. He has been implementing and
interpreted the standard on food
companies in several countries.
Place, date and price
19.03.15 & 23.09.15 i Göteborg
Price: 4.900 SEK incl. accommodation
Registration at info@se.bureauveritas.com
no later than two weeks before the course.
18
FSSC 22000
Inspirational
Seminar
– Food Safety System Certification
(FSSC) 22000 | In English
FSSC 22000 is approved by the Global
Food Safety Initiative (GSFI) on the same
level as BRC or IFS, and it is based on a
Risk Analysis targeted the single food
company. For some food companies this
makes FSSC 22000 more adequate and
flexible.
After completion of this seminar, the
participant has a good knowledge of the
points and requirements of Food Safety
System Certification (FSSC) 22000, and
will be led through the standard chapter by
chapter. Moreover, it makes knowledge of
interpretations and practical implications
for the food industry.
Content
• Review of the FSSC 22000
• Comparison with other food standard
• Interpretation of the FSSC 22000
• Comparison of FSSC 22000 and other
standards such as IFS and BRC differences and similarities
• Interpretations in a Nordic environment
Target group
The inspirational seminar is developed for
all food companies looking for an
introduction for the standard
• Manufacturers
• Technical and Quality Managers
• Consultants
Tutor
The course will be conducted by Lead
Auditor Ole Knudsen, Bureau Veritas
Certification Denmark, who has
background from manufacturing and retail
companies.
Place, date and price
21.05.15 & 28.10.15 i Göteborg
Price: 4.900 SEK incl. accommodation
Registration at info@se.bureauveritas.com
no later than two weeks before the course.
19
Nyhet - utveckling av
ytterligare
kompetens
Du lär dig hela livet. Lyckligtvis.
Vilket är ditt nästa steg?
Kanske är du redan internrevisor?
En Lead Auditor utbildning kanske står näst på tur?
Du kanske vill stärka din kompetens ytterligare inom
processkartläggning, grundorsaksanalys eller något
annat?
Följande sidor erbjuder ytterligare kurser som kan
ge dig inspiration, nya kunskaper och verktygen för
att ta nästa steg.
20
Intern kvalitets- &
miljörevision (ISO
9001 & ISO 14001)
– Kunskap om standarderna, metodik
och teknik
För att säkerställa en hög nivå av
leveranssäkerhet och kvalitet krävs bra
och effektiva processer. Denna utbildning
ger deltagare nödvändiga kunskaper för
internrevision och för att kunna utvärdera,
analysera och förbättra företagets
processer. För att kunna hålla ett
ledningssystem vid liv och försäkra sig om
att systemet ständigt förbättras krävs
pålästa och väl förberedda internrevisorer.
Efter genomförd utbildning skall
deltagarna ha kunskap om hur man
verkningsfullt genomför internervision av
ledningssystem för kvalitet och miljö.
Erfarenhet med att arbeta med
ledningssystem enligt ISO 9001 eller ISO
14001 är en fördel men inte ett krav.
Innehåll
Utbildningen innehåller grundläggande
baskunskaper om ISO 9001 och ISO
14001. Fokus kommer ligga på ständiga
förbättringar, processtänkande och
drivkrafter i systemen samt hur
organisationen effektiviseras genom
ledningssystemet.
• Information om standarderna
• Revisorrollen
• Revisonsmetodik
• Rapporthantering
• Praktiska övningar
Vem vänder det sig till?
• Ansvariga för kvalitets- &
miljöledningssystem
• Kvalitets- & Miljöchefer och -revisorer
• kvalitets- & Miljösamordnare
• Arbetsmiljösamordnare
Plats, datum och pris
06.-08.05.15 & 25.-27.11.15 i Göteborg
16.500 SEK ex moms ink. lunch och fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
21
Processkartläggning
– Kartlägga, styra, utveckla och
förbättra så att alla förstår det
“We observe that our competitors often
get average (or worse) results from
brilliant people managing broken
processes. We get brilliant results from
average people managing brilliant
processes. Brilliant process management
is our strategy”. Toyota
Många organisationer har levt med kravet
på processkartläggning sedan början av
2000-talet i samband med införandet av
ett kvalitetsledningssystem enligt ISO
9001. Att ha rätt synsätt och arbeta
strukturerat med sina processer ökar
effektiviteten och tillför stort värde till en
organisation. En del lyckas väl, andra
fastnar i terminologi och byråkrati. Med
den här kursen hamnar du rätt från början
och du upptäcker att det handlar om
strukturerat sunt förnuft!
Varmt välkommen till kursen!
Innehåll
• STEG 1 – FÖRSTÅ PROCESSER
• Vad är processer? Varför processer?
• Olika typer av processer
• STEG 2 – KARTLÄGGA OCH STYRA
• Metodiken i teori och praktik med
belysande exempel och praktikfall
• Roller, ansvar och befogenheter Mål,
mått och handlingsplaner
• Länka processmålen till strategiska mål
• STEG 3 – UTVECKLA OCH
FÖRBÄTTRA PROCESSER
• Metoder för att analysera och förbättra
• Mål och kritiska framgångsfaktorer
• Vad händer med processerna då
strategi och omvärld ändras?
Vem vänder det sig till?
• Kvalitets-, miljö – och arbetsmiljöchefer
• Processledare och – ägare
• Verksamhetschefer och – utvecklare
Plats, datum och pris
20.-21.05.2015 & 15.-16.10.15 i Göteborg
12.500 SEK ex moms ink. lunch och fika
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com 22
Grundorsaksanalys
(Root Cause
Analysis)
– Lär dig professionell problemlösning
Hittar du den verkliga orsaken till
problemen i verksamheten eller åtgärdar
du symptomen? Återkommer problem som
du trodde var lösta? Följ med på en
utmanande ”läranderesa”. Vi tror på
grundorsaksanalysen som en grundsten
till ett framgångsrikare företag! Med
nyvunnen trygghet i metodiken och med
mod att gräva djupare kan ni göra
underverk på hemmaplan.
Utbildningen syftar till att ge dig metodik
och verktyg för att effektivt hitta
grundorsaken och en gång för alla lösa
problemen.
Innehåll
• Grundläggande begrepp och
utgångspunkter
• Vad är egentligen en grundorsak?
• Vad kräver relevanta standarder?
• Vad är korrigering, korrigerande
åtgärder och förebyggande åtgärder?
• Att skapa ett effektivt
problemlösningsteam
• Metoder för att hitta grundorsaken
• Fråga varför x 5 och fiskbensdiagram
• Händelseanalys med barriäranalys
• Att förankra förändringar
Vem vänder det sig till?
• Kvalitetssamordnare
• Kvalitetschefer
• Produktionsledare
• Chefer på olika nivåer
Grundläggande kunskaper i ISO 14001 är
en fördel men inte ett krav
Plats, datum och pris
01.-02.06.15 & 19.-20.11.15 i Göteborg
12.500 SEK ex moms ink. lunch och fika
23
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
Nyhet –
Eftermiddagmöte
Vill du ha en snabb introduktion till en standard?
Nära dig? Utan att det skulle kosta dig ett öre?
Då är våra kostnadsfria eftermiddagsmöten något
just för dig!
24
Från 0 till 9001 på
två timmar
Delta i eftermiddagsmötet "Från 0 till
9001 på två timmar" och lär dig mer om
fördelarna en ISO 9001-certifiering kan
ge dig och ditt företag.
Vem vänder det sig till?
• Företag som vill veta mer om ISO 9001
• Kvalitetsansvarig och -samordnare
På mötet får du en inblick i ISO 9001
standarden, dess krav och skyldigheter i
bolaget för (vid) certifiering men också en
del av alla de fördelar en certifiering
medför.
Plats, datum och pris
24.02.15 & 22.09.15 i Göteborg
Bureau Veritas
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg
Innehåll
Vill ni:
• Stärka kvaliteten och ta nästa steg mot
dokumenterade och ordnade
förhållanden?
• Öka insynen och förbättra kundryktet
med en internationellt känd standard?
• Stärka kundrelationer genom
minimering av klagomål och ökat
kundfokus?
• Få en översikt över fokusområden och
förbättringspotential?
26.02.15 & 23.09.15 i Malmö
Hotel Scandic Triangeln
Triangeln 2
20010 Malmö
Deltagande är gratis, men frånvarande
utan avbokning debiteras med SEK 500, ex moms.
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
Då är en ISO 9001-certifiering en bra idé
för er!
25
Uppgradering til
ISO 14001/
OHSAS 18001
Delta i eftermiddagsmötet
"Uppgradering til ISO 14001/OHSAS
18001" och lär dig mer om hur du
uppgraderar din certifiering till att
inkludera miljö eller arbetsmiljö.
På mötet får du inblick i dessa standarder,
dess krav, samstämmighet och
samordning med ISO 9001.
Innehåll
Vill du:
• Stärka företagets arbete med miljö och
arbetsmiljö?
• Ta nästa steg mot dokumenterade och
ordnade förhållanden?
• Få en översikt över fokusområden och
förbättringspotential?
• Bygga på din ISO 9001-certifiering?
Är ni i dagsläget redan certifierade så är
nästa steg inte så stort, ni är redan
halvvägs på väg.
Vem vänder det sig till?
• Företag som vill veta mer om ISO
14001 och OHSAS 18001
• Miljöansvarig och -samordnare
Plats, datum och pris
26.02.15 & 24.09.15 i Göteborg
Bureau Veritas
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg
27.02.15 & 25.09.15 i Malmö
Hotel Scandic Triangeln
Triangeln 2
20010 Malmö
Deltagande är gratis, men frånvarande
utan avbokning debiteras med SEK 500, ex moms.
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
26
Företagsanpassade
kurser
Vill du utforma ett utbildningsprogram som är
anpassat helt efter ditt företags specifika behov?
Ett upplägg som säkrar upp att dina medarbetares
kompetens stärks på just de områden där du
önskar? Då kan en företagsanpassad kurs vara
precis vad ni söker.
Alla tidigare nämnda kurser kan skräddarsys och
hållas för just dig och ditt företag, helt anpassat efter
era behov och önskemål.
Möjligheterna slutar inte här. Faktum är att vi och
våra kollegor genomfört flera hundra olika kurser i
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och
hållbarhet - både i Sverige och utomlands.
Behöver du en kurs utomlands? Inga problem!
Bureau Veritas har fler än 1300 kontor i 140 länder,
och vi kan hjälpa dig att hitta den rätta - globala –
lösningen för just era behov.
Ring eller skriv. Då är du på god väg.
27
+46 (0)31 60 65 00 - info@se.bureauveritas.com
Praktik
Information och anmälan
Bureau Veritas Certification Sweden
Fabriksgatan 13
S-41250 Göteborg
• t: +46 (0)31 60 65 00
• e: info@se.bureauveritas.com
• w: www.bureauveritas.se
Anmälan är bindande, men det är möjligt
att överlåta sin registrering till en kollega.
Sista anmälningsdag: 2 veckor innan
kursstart på info@se.bureauveritas.com
Kursplats
Kurserna hålls på
Atwork
Johan på Gårdas gata 5A
412 50 Göteborg
www.atwork.nu
om inget annat anges.
Se mer om Göteborg här:
www.goteborg.com
Pris och kursmaterial
Priset är exklusive mervärdesskatt och
övernattning men inklusive elektroniska
utbildningsmaterial.
Bureau Veritas tillhandahålla elektroniska
kursmaterial och möjligheten till att låna
kopior av standarder för användning under
kursen. De kopior som finns till låns får
dock aldrig lämna kurslokalen.
Deltagare uppmuntras till att medtaga sin
egna standard då denna med fördel kan
inläsas inför kursstart. Likaså, uppmuntras
medtagande av egen bärbar dator.
Bureau Veritas förbehåller sig rätten till att
ändra tid, plats, pris, innehåll, och för att
avbryta på grund av lågt medverkarantal.
Med förbehåll för tryckfel.
Tack för utlåning av bilder till ABB, Arla
Foods, Bang & Olufsen, DONG Energy,
Novo Nordisk, Siemens, Trelleborg, Volvo
Cars & Volvo Group.
28
Download