Presentation

advertisement
BAE Systems
FXM Seminar 2012-02-07
Future Markets
European Land Defence Industries approach
© BAE Systems
ASD Organisation (April 2011)
OFFICERS
PRESIDENT: D Ureña Raso
PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini
PRESIDENT ELECT: K. Eberhardt
TREASURER: B Rétat
General Assembly
Joint Meeting of the Council and Board
Council
Presidents of Major Companies
Board
Officers and Presidents of National
Associations/Representatives
COORDINATION GROUP
Michael von Gizycki,
Secretary General
Equipment/SME
Antonio di Blasi,
Director
External Affairs,
EXTERNAL
AFFAIRS
COMMISSION
EQUIPMENT/
SME
COMMISSION
Sectoral
Groups:
Committees:
-Data Analysis
-Economic &
Legal
Sectoral
Groups:
Equipment
SME
Project:
AeroPortal
Group:
Industry Mission
Group 4
Patrick de Prévaux,
Director
Air Transport,
R & T & Operations
Gert Runde,
Director
Security &
Defence
Jean-Jacques
Tortora,
Director Space
TBD,
Director
International
Programmes
AIR
TRANSPORT
COMMISSION
OPERATIONS
COMMISSION
R&T
COMMISSION
SECURITY
COMMISSION
DEFENCE
COMMISSION
SPACE
COMMISSION
Sectoral
Groups:
-Engine
-General Aviation
-Rotorcraft
Committees:
-Air Traffic
Management
-Environment
Programmes:
-Clean Sky
-SESAR
Group
Industry Mission
Group 4
Sectoral
Groups:
LCS & MRO
Committees:
- Airworthiness
- Customer
Product Support
- SC3
Group:
EAQG
Affiliated
companies:
ASD STAN
ASD EASE
ASD PRO
ASD CERT
Committees:
-Defence R&T
-Security R&T
-Space R&T
Group:
Industry
Management
Group 4
Initiatives:
-ACARE
-ESRAB
-Space ETP
Programmes:
Clean Sky
SESAR
Sectoral
Groups:
-Air
-Land
-Naval
-Rotorcraft
Committees:
Export Control
Economic & Legal
R&T Security
GMES
Project:
STACCATO
Independent
partner:
EOS
Sectoral
Groups:
-Air
-Land
-Naval
-Rotorcraft
Committees:
-Export Control
-Economic & Legal
-R&T Defence
-Space Security &
Defence
Sectoral
Groups:
Committees:
•Space Committee on Space
Standards
•Electronic, Electromechanical
Equipment
•Global Monitoring for
Environment & Security
•Legal Affairs
•Navigation
•R&T
•Security & Defence
•Space Industry Market
Committee:
IPPC
ELDIG Position paper
• Presentation av Europas Landindustrier
• From in to out
• ”Comprehensive approach
• Indelning av verksamheten i 9 segment
• För varje segment ges ett antal
rekommendationer
© BAE Systems
Name/Date/INTERN
3
ELDIG Position paper
• Presentation av Europas Landindustrier
• From in to out
• Comprehensive approach
• Indelning av verksamheten i 9 segment
• För varje segment ges ett antal
rekommendationer
© BAE Systems
Name/Date/INTERN
4
Study Introduction
5
Study Organisation
A Multi National Team
Managed by BAE Systems
But also….
Contributions from EDA experts
National Government, National Military
Services, Research Institutes and
organisations
Other acting producers of munitions
and related products
2012-02-08
6
Study Overview
Capability analysis
State of the Play
Analysis
Capability analysis report
CAR
State of the Play report
SPR
Final report
and
Result
presentation
Analysis report
AR
Road map and Implementation plan
Proposals for studies and projects
2012-02-08
Imp and
Roadmap
report IRR
7
11.I&M.OP.132
EDA
Road map and Implementation Plan for
the Key Industrial Capabilities on
Future Land Systems
(FLS)
EDA Land Systems Study “Roadmap and
Implementation Plan for Key Industrial Capabilities
on Future Land Systems (FLS)”
WP1 Capabilities analysis
• CSDP: pMS capability requirements
• Future threat analysis
• CDP task list
• Capabilities needed
WP 4 Roadmap and IP
FLS roadmap
WP3 Analysis phase
• Technology gaps
• Economical shortfalls
• Non-EU dependencies
• CoE in Europe
WP2 State of play
• Global and European FLS DTIB
• EDTIB global position and trends
• Technology areas
• Industrial landscaping
• Dependencies
• Major framework programmes
• Civil trends
FLS EDTIB
WP 5
Pilot Projects
and
Programmes
Implementation Plan
+5, +15, +30 years
WP0
Program
Management
Sammanfattning
11.I&M.OP.132
• Studierna skapar förutsättningar för en bra förståelse av
framtida förmågebehov inom landområdet, såväl militära
som industriella
• För PGA verksamheten finns en plan för etablering av en
långsiktig verksamhet fr o m 2012-13 där industriell
förmåga inom kritiska områden kan bibehållas och
vidareutvecklas
• För FLS kartläggs militära förmågebehov och
landindustrins kapacitet i tre tidsperspektiv 5, 15 och 30
år. Kartläggningen visar vilka åtgärder som kan komma att
behöva vidtas
Download