LVD KÖPER PULLMAX AB

advertisement
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE
FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT:
Michael Sigvardsson, VD
Tel: 031-577210
Pullmax AB
Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se
Matthew Fowles, Group Marketing Manager
Tel: +32 56 43 05 11
LVD Company nv
E-mail: mfwl@lvd.be
LVD KÖPER PULLMAX AB
Gullegem, Belgium – LVD Company nv, Gullegem, Belgium tillkännagav idag att man har köpt
Pullmax AB i Göteborg, världsledande inom avancerade stansmaskiner och automation för
plåtindustrin.
Baserat på ett strategiskt samarbete från tidigt 2011, kommer köpet att innebära att LVDs sortiment
av stansmaskiner kompletteras och expanderas, samtidigt som LVDs försäljnings och servicenärvaro
i Norden stärks även för deras kompletta sortiment av övriga plåtbearbetningsmaskiner.
Pullmax försäljnings och serviceorganisation i Sverige blir en del av LVD koncernen, en av världens
ledande tillverkare av plåtbearbetningsmaskiner med tillverkning i Belgien, Frankrike, Slovakien,
USA och Kina och med representation i över 50 länder inklusive 20 dotterbolag för lokal försäljning
och service.
Jean-Pierre Lefebvre, Ordförande i LVD säger ”Köpet av Pullmaxgruppen stärker LVDs varumärke
eftersom det möjliggör för oss att erbjuda ett exklusivt sortiment av värdeskapande stansteknologi
och stärker vår närvaro i Skandinavien.”
LVD Company nv
Nijverheidslaan 2
B-8560 GULLEGEM
TEL.: +32 56 43 05 11
FAX: +32 56 43 25 00
info@lvd.be
www.lvdgroup.com
Integrationen av Pullmax försäljnings och serviceorganisation in I LVD gruppen möjliggör för
företaget att utnyttja kunskaperna i båda bolagen, inklusive mycket god marknadskunskap i båda
organisationer för att maximera både global närvaro och stark lokal support för alla kunder.
LVD ser fram emot fortsatt framgång och tillväxt i Skandinavien genom att kombinera Pullmax
marknadsnärvaro
och
kunskap
om
marknaden
med
LVDs
kompletta
sortiment
av
plåtbearbetningsmaskiner och leverera en komplett tjänst till sina kunder.
Produktutveckling
LVD och Pullmax kombinerar sina produkt och teknologikunskaper och fortsätter utveckla Pullmax
stansmaskiner för att säkerställa att de fortsätter att vara de mest flexibla stansmaskinerna på
marknaden. Genom att kombinera stansning, formning, bockning (upp till 75 mm) och gängning i en
och samma maskin för komplett komponenttillverkning, inklusive komplexa tre-dimensionella delar
samt automation, är Pullmaxmaskinen den mest kostnadseffektiva lösningen för många produkter.
Om LVD Group
LVD
Group
är
en
av
världens
ledande
tillverkare
av
ett
komplett
sortiment
av
plåtbearbetningsmaskiner, verktyg och mjukvaror, inklusive laserskärningssystem, stansmaskiner,
kantpressar, plåtsaxar och medelstora automationssystem, integrerade och supportade av LVDs
egen CADMAN® PC baserade Windows® kompatibla mjukvara.
Om Pullmax
Pullmax är en ledande tillverkare av stansmaskiner och materialhanteringssystem. Företaget, som
bildades 1938, producerade till att börja med nibblings och universalmaskiner för plåtbearbetning.
Nuvarande produkter inkluderar hydraliska stansmaskiner, fasmaskiner och automationssystem.
För mer information, kontakta:
Michael Sigvardsson
Pullmax AB
Transportgatan 39
Box 1536
S-401 50 Gothenburg
Sweden
Tel. 031-577210
e-mail:
michael.sigvardsson@pullmax.se
Online: www.pullmax.se
LVD Company nv,
Nijverheidslaan 2,
B-8560 Gullegem,
Belgium,
Tel. +32 (56) 43 05 11,
Fax +32 (56) 43 25 00,
e-mail: marketing@lvd.be
Online: www.lvdgroup.com,
www.facebook.com/lvd
Twitter @LVDCompanynv
LinkedIn
www.linkedin.com/company/lvd,
www.youtube.com/user/LVDCom
pany
LVD COMPLETES THE ACQUISTION OF PULLMAX AB
Gullegem, Belgium – LVD Company nv, Gullegem, Belgium announced today it has completed the
acquisition of Pullmax AB, Göteborg, Sweden a leader in advanced sheet metal punching machinery
and automation solutions.
Stemming from a strategic alliance with Pullmax in the beginning of 2011, the acquisition
complements and expands LVD’s current punch press technology offerings as well as strengthening
LVD’s sales and service presence in the Nordic countries for its complete range of sheet
metalworking machinery.
The Pullmax sales and service team in Sweden will become part of the of the LVD group. One of the
world’s leading manufacturers of sheet metalworking equipment with manufacturing facilities in
Belgium, France, Slovakia, the U.S. and China, providing representation in over 50 countries
worldwide including 20 direct sales and service subsidiaries.
Jean-Pierre Lefebvre, Chairman of LVD, stated, "The acquisition of the Pullmax group strengthens the
LVD brand by enabling us to offer our clients an extensive range of ‘value adding’ punching
technology as well as increasing our presence in Scandinavia.”
The incorporation of the Pullmax sales and service organization into the LVD group will enable the
company to benefit from the combination of talented and knowledgeable LVD and Pullmax
resources, providing extensive market knowledge from both organizations to maximize global
coverage and ensure strong localized support for all customers.
LVD is looking forward to continued success and growth in the Scandinavian market by pairing
Pullmax’s deep expertise of the region and the full range of LVD’s sheet metal fabrication products to
deliver seamless service to its clients.
Product development
LVD and Pullmax are using their combined product and technology experience to continue
developing the LVD-Pullmax ‘single head’ punching machines to ensure that it remains the most
flexible, versatile punching machine on the market. Punching, forming, bending (up to 75mm high)
and tapping in a single machine for complete workpiece processing, including processing of
complex, three-dimensional parts and automation makes the Pullmax machine the most cost
efficient solution for many products.
About LVD Group
The LVD Group is a leading manufacturer of a comprehensive range of sheet metal/plate working
machine tools and software solutions, including laser cutting systems, punch presses, press brakes,
guillotine shears and mid-level automation systems, integrated and supported by its CADMAN® PC
based Windows® compatible software.
About Pullmax
Pullmax is a leading manufacturer of punching machines and material handling systems.
Established in 1938, the company’s early history is distinguished by the design and production of a
multi-tasking, universal shearing and nibbling machine. Current products include hydraulic punching
machines, beveling machines, punch/laser combination equipment, and automation systems.
For more information, contact:
Michael Sigvardsson
Pullmax AB
Transportgatan 39
Box 1536
S-401 50 Gothenburg
Sweden
Tel. 031-577210
e-mail:
michael.sigvardsson@pullmax.se
Online: www.pullmax.se
LVD Company nv,
Nijverheidslaan 2,
B-8560 Gullegem,
Belgium,
Tel. +32 (56) 43 05 11,
Fax +32 (56) 43 25 00,
e-mail: marketing@lvd.be
Online: www.lvdgroup.com,
www.facebook.com/lvd
Twitter @LVDCompanynv
LinkedIn
www.linkedin.com/company/lvd,
www.youtube.com/user/LVDCom
pany
Download