MEYDAM Lamella pumps

advertisement
MEYDAM
Lamell pumper – Lamella pumps
MEYDAM
Lamell pumper
Meydam lamell pumpe er utviklet for å møte
pumpebehovene på råstoff og prosess siden i
fiskemel- og destruksjons-industrien. Pumpene
leveres i 4 forskjellige størrelser, med kapasiteter fra
3 til 200 m3/time. De gir en skånsom behandling av
råstoffene og har høy kapasitet kombinert med svært
små byggmål. Riktig bruk av Meydam lamell pumpe
gir bedre styring og en bedre totaløkonomi.
Pumpens spesielle egenskaper er at den kan pumpe
massene med et minimum av tilført vann eller andre
væsker, noe som gir følgende fordeler:
· Redusert forrurensing på grunn av nesten
tørr pumping.
· Pumpesystemet er lett å holde rent og
bakteriefritt.
· Pumpemassen holdes i et lukket system
Alle utsatte deler i
Meydampumpen
er produsert i
spesialstål, og alle
slitedeler er lette
å skifte.
Konstruksjonen av
pumpen, sammen
med plasseringen av
slitedelene gjør at
selve pumpehuset ikke
utsettes for slitasje.
MEYDAM PUMPER
Spesifikasjoner og ytelse Lamellpumper
Pumpetype
Kapasitet m³/time
Omdreininger/min
kW / Bar
20.xx
3 - 22
8 - 60
3-7,5 / 0-10
25.xx
4 - 35
8 - 60
5-15 / 0-10
35.xx
8 - 80
8 - 60
11-45 / 0-10
45.xx
20 - 250
5 - 60
30-90 / 0-8
MEYDAM
Lamella pumps
Meydam lamella pumps are engineered to meet the
raw material handling and processing needs of the
fish meal- and destruction industries. The pumps are
available in four sizes and in ranges of capacities from
3 to 200 m³/hour. Easy installation is facilitated by
compact design.
In operation, high capacity is combined with optimum
raw material handling. By enabling a better control of
processing operations, Meydam Lamella pumps
represent a sound financial investment.
A special feature is the fact that the Lamella pump
pumps the masses by using a minimum of water and
admixtures, resulting in environmental benefits such as:
· Reduced pollution due to almost
«dry pumping».
· The pump system is easy to clean and to keep
bacteria free.
· The fish and waste are virtually kept in a
«closed" system».
The Meydam pumps are constructed from high-quality
and long-lasting materials and parts. All wearing parts
are easily replaced.
MEYDAM PUMPS
Specifications and performance Lamella Pumps
Pump Type
Capacity m³/hour
Revolutions/min
kW / Bar
20.xx
3 - 22
8 - 60
3-7,5 / 0-10
25.xx
4 - 35
8 - 60
5-15 / 0-10
35.xx
8 - 80
8 - 60
11-45 / 0-10
45.xx
20 - 250
5 - 60
30-90 / 0-8
FUGLSETH - 2-2007
MEYDAM
Komplette losseanlegg
Complete discharge system
Simplified flowdiagram
– fishmeal plant
MEYDAM pump configurations
Meydam leverer
komplette losseanlegg med
lossepumpe, transportpumpe og tilhørende
spylepumpe. Anlegget er komplett med sil og vekt.
Meydam delivers complete discharge systems including
dewatering and weighing. The system contain transport
pump, discharge pump and flushing pumps.
1 Unloading
Lamella – 450/140
2 Transport
Lamella – 450/140
3 Transport
Lamella – 350 / 90
4 Transport
Lamella – 450/140
5 Eccentric Screw pumps
(Alternative pump configurations available)
MEYDAM EGERSUND AS
P.O.Box 105, 4379 Egersund, Norway
Phone: +47 51 46 33 80 – Fax: +47 51 46 33 90
Internet: www.meydam.com
Meydam AS ble etablert i 1981 og er i dag en av de ledende
produsentene av kvalitetsutstyr til bruk på fiskefartøy, innen
oppdrettsnæringen og foredlingsindustrien. Bedriften har et
verdensomspennende nettverk av samarbeidspartnere som tilbyr de
tjenester man kan forvente i dagens fiskerinæring. Hovedkontoret
ligger sentralt i Egersund havn, noe som gir oss optimale muligheter
til å skaffe våre kunder nødvendig utstyr og service. Her ligger også
Meydams mekaniske verksted, med en 2×70 meter dypvannskai.
I tillegg har vi avdelinger i Svolvær og i Port Lincoln (Australia.)
Meydam AS was established in 1981, and are today on of the leading
supplier of quality equipment for fishing vessels, the fish farming
industry and fish processing industry. The company has a wide network
of partners all over the world, providing the service expected in modern
fishing industry.
The main office, along with our mechanical workshop, is located in
Egersund harbor giving us the opportunity to provide first class service
and equipment to our customers. We also have offices located in
Svolvaer (Norway) and in Port Lincoln (Australia).
Related documents
Download