Per Arne Edvardsen masteroppgave på MIT 1994/95

advertisement
Tore Undeland,
Institutt for elkraftteknikk, NTNU
Student-utveksling og samarbeid,
hovedsakelig med Nord-Amerika:
Erfaringer og nytteverdi
Internasjonaliseringskonferansen,
dag 2 (9.mars 2012),
Spor 3: kl. 14-15.
Student-utveksling og samarbeid, hovedsakelig med NordAmerika: Erfaringer og nytteverdi: MINE KONKLUSJONER
Alt fungerer meget bra, som jeg vil vise med
konkrete eksempler på utvekslinger.
1) Jeg vil dog anbefale reisestipend til norsk
faglærer for utvekslingsstudenten.
2) Studier ved norske universitet med et års
utveksling er trolig bedre enn hele studier ute.
3) En meget høy andel av utvekslingsstudentene
studerer videre for PhD.
Post.doc
og
PhD
Kandidater
ved
Energi
Omfoming
og noen
ved
Kraft
systemer
Tore Undeland, PhD 1978
Ansatt på NTNU 1970, professor siden 1984
Spesialitet: Kraftelektronikk KE, som er styring av
elektrisk energi med elektroniske komponenter.
KE styrer kraften Samarbeid med digital/regulering.
Sammen med elektriske maskiner er vi 3 professorer i en
av tre faggrupper på Elkraft (totalt 15 professorer).
Tverrfaglig og Internasjonal teknologi.
- Selvstendige produkter: som likestrøm kraftforsyning (mobil, laptop, -lader)
- Integrert i produkter og system, innovasjon/konkurranse;
telekom, skip, lokomotiv, elbil, varmepumpe
- Kraftelektronikk forbedrer kraftverk for fornybar energi (jeg ble grønn i 2000)
vindturbiner
(NOWITECH offshore vindkraft 50 PhD ved NTNU
bølge
Doggerbank – 3000 vindturbiner)
tidevann
solceller alle disse produserer el
samt i overføring av el fra kraftverk til forbruker (opp til 50 % av kost)
- Kraftelektronikk er vital i energisparing ved bruk av el
- Kraftelektronikk styrker utvinning av olje/gass (jeg er i ferd med å bli svart)
f.eks gass-kompressorstyringer på havbunnen (850 m dyp)
nedihull pumper i oljebrønner, el fra vannkraft på land til olje-plattformer
Deminex (tysk oljeselskap) sponset studentutveksling til
RWTH, Aachen, i 1970-80
Med god hjelp fra NTNUs Internasjonal Avd. var jeg ansvarlig
for 8 utvekslingsstudenter i dette programmet.
Fra RWTH kom to hit for ”Diplom-prosjektene” sine.
De tok begge Dr.Ing ved RWTH etter oppholdet ved NTNU.
De lærte norsk i Trondheim og fikk våre norske
utvekslingsstudenter til å føle seg hjemme.
Jeg vil omtale som eksempler:
CERN (3, hvorav 2 studerte/r for PhD), TUDarmstadt (1),
MIT (1), VirginiaTech (1), UMN (11+, 2 PhD),
RWTH (2+, 1 PhD), UoWisconsin-Madison (2, begge PhD),
New Zealand (1, studerte PhD ved TIT, Tokyo),
EPFL Lausanne (2, hvorav en studerer for PhD ved NTNU)
9 studerte til PhD ved NTNU etter utenlandsoppholdet.
2 PhD fra UMN har lange utvekslingsopphold ved NTNU.
(2-3 av de ca 16 PhD-studentene ved KE-NTNU er norske.)
Ole-Morten Midtgård
•
@CERN as technical student
August 1992-August 1993
•
Diploma thesis on «Design of a New LHC
Lattice Quadrupole Magnet»
–
A small contribution to the LHC-project.
•
An experience for life on several levels!
•
CERN interested in your skills – be flexible,
positive and diligent.
Ole-Morten Midtgård
6
Smooth transition from the LHC…
Renewable Energy
and Smart Grids
From June 2012 a Professor of
Electric Power Engineering @NTNU
…so CERN did not hurt me… 
Ole-Morten Midtgård
7
Picture taken by Tore Undeland, june 2011
…to PhD at NTNU
Utvekslingsopphold Tyskland 1992/93
Navn:
Håkon Borgen,
Stilling i dag:
Konserndirektør, divisjon nettutbygging. Statnett SF
Utdanning:
NTH/NTNU, 1988-1992/93
Diplom: Technische Hochshule Darmstadt (THD)
Diplom oppgave: HVDC, Strømretterteknologi (GTO-vekselretter)
Professor: Dr. Ing. P Mutschler
Veileder: Dipl. Ing. G Lipphardt
27.03.2012
8
Hvorfor utvekslingsopphold ?
Jeg var klar for å få et utenlandsopphold!
Vurderte også å studere i utlandet før NTNU
•
•
•
•
•
Jeg ønsket å ¨komme ut” se Norge utenfra.
Nettverksbygging
Språk
Faglig motivert
Impulser
• Utskrift av diplom Darmstadt april 1993 (på tysk!)
• God stemning !
27.03.2012
9
Hvorfor utvekslingsopphold?
Min veileder t.h.
Få impulser: Utflukter – som
vakre Heidelberg
Min nåværende kone (i midten) hun
tok også diplomen ved THD.
En super tid!
”Jeg har i min karriere hatt stor nytte av de erfaringer som jeg fikk
som utvekslingsstudent faglig og sosialt. Tema for diplom var og er
relevant innen de oppgaver jeg har ifm bygging av utenlandskabler”
Håkon Borgen
27.03.2012
10
Per Arne Edvardsen
Masteroppgave på MIT 1994/95
• Ønsket et opphold i Boston/Cambridge i
USA.
• Hadde gått et år på high-school i USA
som 16-åring.
• Faglærere MIT: John Kassakian,
NTNU: Tore Undeland.
• Oppholdet kom istand gjennom direkte
kontakt Undeland og Kassakian.
• Laget en introduksjonsvideo om meg
selv som jeg sendte over til John
Kassakian.
”Fra unnfangelse til student”
(Viktig å få frem språkkunnskap,
interesser og humor)
Per Arne Edvardsen masteroppgave på MIT 1994/95
Det sosiale er en viktig del av oppholdet!
• Språk, kulturforståelse og
nettverk er viktig for
opplevelsen og karriere
etterpå.
• 1. jobb etter studie var ABB’s
trainee-program. Var 5-år i
ABB.
• Er i dag adm.direktør for Vello
Nordic AS.
• Jobber internasjonalt med
utvikling og kommersialisering
av nye produkter basert på
glass- og karbonfiber.
• 70% av omsetningen er
eksport.
Trond Torvund
Erfaring fra oppholdet på Virginia Tech, USA 1995
VTEC
•
•
•
•
Studenter fra Taiwan, Hellas, Frankrike og Norge (meg)
Ønsket om å få utenlandserfaring var drivkraften for hvorfor jeg ville utenlands.
Oppholdet blei ordna av Professor Tore M Undeland etter jeg hadde ytra ønske om dette.
Virginia Tech (VTEC) blei foreslått av Tore Undeland, og vi fann ut dette kunne være en
interessant internasjonal arena for fagfeltet innen kraftelektronikk.
Miljøet her var veldig prega av internasjonale studenter, spesielt fra Kina og India. I
hovedsak jobbet alle her med Master eller doktor(PhD) oppgave.
Faglærer var professor Dusan Burojevic. Oppgaven jeg skrev:
• var eit prosjekt gitt til VTEC der oppdragiver var Eriksson Power Systems. Systemet
skulle brukes som strømforsyning for mobilnett i områder med dårlig nettkvalitet.
Erfaring fra oppholdet på
Virginia Tech, USA
Erfaring:
•
Har fått nettverk i USA som en kan bruke i sosiale og faglige sammenhenger:
− Utveksler faglig det siste nye som skjer innen fagfeltet.
− Utveksler personlige erfaringer på det faglige og sosiale.
− Har venner for livet som vi snakker om det rører seg i livene våre.
•
Språk- og kultur- barrieren er mindre.
− Lettere å forholde seg til jobb som inkluderer kontakt med amerikanske kunder/leverandører.
− Erfaringen kan også brukes mot andre kulturer i andre land.
•
Lettere å få jobb i Norge ved utenlandsopphold.
− Slår positivt ut på CV’en. Arbeidsgivere ønsker å bruke slik erfaring.
− Svært nyttig i bedrifter som jobber på det internasjonale marked.
Min karriere
•
Har jobba i olje og gas industrien i alle år etter endt utdanning. 10 års erfaring fra Framo har gitt meg
systemforståelse for forskjellig pumpe systemer. Utvekslingen gav meg internasjonal forståelse som er
viktig når ein jobber hos Framo.
•
I dag jobber eg i Statoil. Har vært her i 5 år no, og har etter hvert spesialisert meg på systemer med
ESP (Electric Submerged Pumps=nedihullspumper for økningen av oljeutvinningen fra en brønn).
Dette er ein jobb på ein internasjonal arena med høy fokus på produktforbedring. Innovasjon
Studenter fra VPEC som deltok på
APEC-konferansen 2008
VPEC/CPES at APEC 2008
Professorer fra Elkraft, NTNU til UMN
Tore Undeland 1982 – 7mnd forskningsopphold
For alle under er oppholdene for et studieår:
Odd Andersen
Lars Norum
Robert Nilssen
Terje Gjengedal
Tore Undeland
1982 – 83
1983 – 84
1984 – 85
1986 – 87
2001 – 02
The 1997 rush
x
<
x
xx
6 Hovedoppgaver
xx
>
< 2 i 4. årskurs >
UA Bengt Otterås: utvekslingsopphold ved University of Minnesota
Diplomoppgave 1997-1998 som International Scholar: "Survey and Categorization
of Three-Phase Power Factor Correction (3F-PFC) Techniques"
Enkel og effektiv håndtering i administrasjonene ved både NTNU og UMN
» Lang tradisjon med mange studentutvekslinger
» Mitt opphold var basert på direkte kontakt mellom Tore Undeland og Ned Mohan
» Fikk positive tilbakemeldinger fra norske studenter i Minnesota før jeg søkte
Utenlandsstudier gir både nyttige erfaringer og god kompetanse
» Faglig kompetanse - det var og er meget høyt elektrofaglig nivå på UMN
» Kulturell og sosial kompetanse, innsikt i USAs skolesystem og arbeidsliv
» Internasjonal kulturforståelse og språk - engelsk er nyttig også i BKK
» Utenlandsoppholdet bidrar til at jeg får delta i flere spennende prosjekter
» Personlig utvikling - det er en god erfaring å bo og studere i utlandet
» Kontakter - har fortsatt kontakt med flere venner fra tiden i Minneapolis
» Stadig flere i Norge bruker nå engelsk som arbeidsspråk –
språkkunnskaper øker din fleksibilitet og verdsettes ved jobbsøking
» Utenlandsstudier anbefales!
UA Erik Myhre, CERN 1997/98
Via professor Tore Undeland på NTNU fikk jeg ta diplomoppgaven ved CERN,
Geneve. Formalitetene var plankekjøring takket være NTNU, og jeg jobbet med
strømforsyninger til superledende magneter til den nye partikkel-akselleratoren,
LHC.
Internasjonal erfaring, språk og kunnskap om beslutningsprosesser har vært til
stor nytte i videre karriere innenfor design av høyeffektiv kraftelektronikk til
olje&gass, elbiler, datasentre og telekom basestasjoner. Jeg samarbeider
daglig med internasjonale kunder i Kina, Tyskland, Frankrike, USA og India.
Akkurat nå jobber jeg mot store firmaer i Silicon Valley, og CERN-oppholdet gir
meg solid kreditt i denne kulturelle smeltedigelen.
Erik Myhre (38),
Eltek, Drammen
UA Jan Wiik
Benefiting from International Educational Experience
NTNU – New Zealand – Oslo – Japan – Oslo
 NTNU, Trondheim, Electrical Engineering, 4 years
 New Zealand, University of
Canterbury 1997 - 1998.




6 months, Finalizing Master Thesis
Facilitator, Prof. Tore Undeland
Supervisor, Dr. Simon Round
Power electronics in power systems
 ABB Corporate Research Center, Scientist
 7 years, wind power integration + Energy management
 Tokyo Institute of Technology 2005-2009
 Doctor of Engineering + Assistant Prof. Work
 Factilitator, Prof. Marta Molinas and Prof.
Undeland
 Supervisor, Prof. Ryuichi Shimada
 Power electronics / Wind power
 ABB Oil&Gas, Senior Scientist
 Since 2009, R&D, Next generation power
distribution.
© ABB Group
March 27, 2012 | Slide 21
UA
Jan Wiik
Benefiting from International Educational Experience
NTNU – New Zealand – Oslo – Japan – Oslo
An International Learning Experience:
 Professional working / study environment
 Pushed outside comfort zone
 Experience many ways of doing things
 Realizing the many differences, but also the
similarities
 Intercultural exposure
 Personal relationships
 Language abilities
Gain in business and private life:
 Viewing yourself and Norway in different perspective
 Open mind and THINKING DIFFERENT, key in R&D
 International communication / relationship abilities
 Overview of international expertise in technical field
 Establish international contact network.
© ABB Group
March 27, 2012 | Slide 22
UA Utenlandsopphold: Aachen
Pål Andreassen
•
•
•
•
•
•
•
Valgte å reise til Aachen fordi jeg fikk vite at Prof. Tore Undeland kunne
ordne med sommerjobb ved Philips GmbH der.
Lærte mye om kraftelektronikk på sommerjobben og fikk god kontakt med
flere studenter på studenthjemmet der jeg bodde.
Ved semesterstart var det var mengder av fag å velge i, og jeg tok blant
annet fag som; krafthalvlederteknologi, kraftelektronikk, svitsjede
strømforsyninger, el. motordrifter for tog, og elektriske maskiner.
Dette er spissing i forhold til ved NTNU. RWTH i Aachen har et større miljø
for kraftelektronikk enn ved NTNU.
Oppholdet var nyttig, og selv om det var litt strev å komponere sitt eget
studium, var man desto friere til å velge selv hvilke fag man ville ta.
Det var god kontakt mellom alle utvekslingsstudentene som var der, med
jevnlige fester og sammenkomster.
Jeg har etter dette oppholdet tatt doktorgrad og jobber nå i en
utviklingsavdeling i Trondheim i Wärtsilä (en av verdens største produsenter
av dieselmotorer for skip), hvor vi utvikler frekvensomformere på 1-25MW
for elektrisk framdrift av skip.
Utvekslingopphold for Richard Lund
NTNU → Univ. of Wisconsin, Madison
• 7 mnd. opphold ifm. hovedoppgave siv.ing.
NTNU 98/99
• 3 mnd. opphold ifm. dr.ing utdanning NTNU 02
Utvekslingopphold for Richard Lund
NTNU → Univ. of Wisconsin, Madison
• Prof. T. Undeland har veldig gode relasjoner til
flere meget gode forskningsmiljø i USA
• Wempec er et av de ledende forskingmiljøer i
verden på elektrisk energiomforming
• Veiledere i USA:
– 98/99: Prof. Thomas Lipo, Dr.ing. Peter Steimer, ABB
– 02: Prof. Giri Venkataramanan
Utvekslingopphold for Richard Lund
NTNU → Univ. of Wisconsin, Madison
• Meget godt faglig miljø → personlig faglig utvikling
• Kontakt med studenter fra hele verden →
kulturforståelse og venner for livet
• Minner og kunnskap for livet og arbeidslivet
• Jobber i dag i Smartmotor A/S som R&D engineer med
fornybar energi, elektrifisering av skip og offshore
installasjoner → direkte relatert til kunnskap ervervet
under utdanning
Sigurd Øvrebø: Master Thesis
1998-1999 University of Madison
Wisconsin USA
• Initiated by Prof. Tore Undeland
• Local supervisor Prof. R.D. Lorentz
• NTNU supervisor Prof. Roy Nilsen
• Reasons for seeking out:
– Wanted to work with the global leading team within
my research
– Wanted to gain international experience
Sigurd Øvrebø Master Thesis - Work
• Working in a team with approximately 16 persons
(PhD and Msc), one Professor
• The team consisted of persons form 10
nationalities
• Group meetings every Monday
– One student going trough an interesting paper, group
discussing
• Attended one video class on my favorite topic
• My everyday work was oriented on programming
and implementing a sensor less control scheme
for induction machines
• Later on PhD at NTNU
Sigurd Øvrebø Takaways
• Global network
• Global perspective of education and
technology
• Learning about foreign culture
• Learning from the best group global
• Learning how to sell your research
• Excellent technical English
Sigurd Øvrebø Using this
experience in a day to day situation
• Position: CTO, SmartMotor AS
– Leading a team of 10 PhD’s and 20 Msc
• Work Topics: Rotating machines and PE in
– Renewable energy
– Oil and gas
– Marine sector
• Work environment: highly international
– 6 nationalities represented in SmartMotor
– 150 days on global travel per year
– International experience as a student gives you a
head start in the global marked
The gang of 3
Utvekslingsstudenter ved University of
Minnesota 2001/2002
-
-
-
Tilbod om eit utvekslingsår ved UMN sponsa av Statkraft vart utlyst
for studentar som tok kraftelektronikk faget til professor Tore
Undeland
Tre studentar reiste til Minesota og blei godt motteke av den norske
og internasjonale studentorganisasjonen ved UMN.
Professor Tore Undeland hadde eit sabbatsår ved UMN dette året og
alle tre studentane hadde professor Tore Undeland som faglærar for
forprosjekt og Masteroppgåve.
Deltok på forelesingar til professor Ned Mohan som er eit mykje
anerkjent namn innan kraftelektronikk.
Bjarne Idsøe Næss
2002 – 2006: NTNU – PhD
Frå 2006 arbeida for Unitech Power Systems i Stavanger
Nytte av opphaldet ved UMN
- God kontakt med Statkraft som sponsa opphaldet
- Språk og meir innsikt i amerikansk kultur og historie (frå prærie og indianarar til storby
og Las Vegas)
- Kontakt og diskusjonar med eit nytt og sterkt fagleg miljø (noko som er mykje viktig
om ein vil fortsetta som stipendiat)
- Meir inngåande innsikt i produksjon og overføring av elektrisk kraft med
varmekraftverk
- Betre kjennskap til IEEE organisasjonen og IEEE publikasjonane
Nytte av opphaldet ved UMN relatert til karriere
- Har sidan 2002 vore engasjert i IEEE Norway Section
- Mykje av arbeidsoppgåvene i Unitech er retta mot oljeindustrien og litt grunnleggande
kjennskap til amerikansk standard (IEEE) og utdanning kjem godt med
- Studie av kraftforsyning til plattformer samt relesettingar, av AC kraftforsyning til fleire
utaskjers, elektrisk systemstudie for vindkraftparker på land og utaskjers
- For studiane nyttar eg for det meste Paladin Design Base og PSCAD som er program
utvikla høvesvis i USA og Canada. Spesielt Paladin er bassert på IEEE tankegang
(modellane er bygga opp rundt IEEE litteratur)
Hans Røstøen
•
•
•
•
Utdanning og arbeid
1997 – 2000: Ingeniør – Høgskolen i Bergen
2000 – 2002: NTNU – Sivilingeniør
2001 – 2002: University of Minnesota – Utvekslingsstudent frå NTNU
Fra 2002 arbeida for ConocoPhillips
–
–
–
•
•
2002-2011 Forskjellige stillinger innen Drift&Vedlikehold
2011 Facility Director Eldfisk
2012 Director Belanak Engineering Group, Jakarta.
Nytte av oppholdet ved UMN
Oppholdet i USA var avgjoerende for at ConocoPhillips valgte aa ansette meg.
Erfaringen ved aa ha bodd i utlandet tidligere gjorde valget med aa flytte til
Indonesia, Jakarta, enklere.
Verdens mest avanserte FPSO
Floating production storage and
offloading
I tillegg til normal offshore
prosess er dette et flytende
rafeneri med boeyelasting av
propan og butan, boeyelasting
av olje og metan/etan eksport via
roerledning.
Jostein Håvardsholm
• Utdanning og arbeid
•
•
•
•
•
•
•
1997 – 2000: Ingeniør – Høgskolen i Bergen
2000 – 2002: NTNU – Sivilingeniør
2001 – 2002: University of Minnesota – Utvekslingsstudent frå NTNU
2002 – 2005: Powec, Drammen. Produksjonsstøtte og nyutvikling
2005 – 2007: Laerdal Medical, Stavanger. Utvikling av hjertekompresjonsmaskin.
Konseptet ble patentert og solgt.
2007 – 2010: Laerdal Medical, Stavanger. Teknisk produkt spesialist for medisinsk
sug.
2011 – 2012: Laerdal Medical, Stavanger. Systemarkitekt for forbedringsprosjekt av
medisinsk sug.
• Nytte av opphaldet ved UMN
•
•
•
Hovedoppgaven min, som ble fullført med god støtte fra Tore Undeland, var en av
årsakene til at eg fikk fast stilling hos Powec.
Powec ble oppkjøpt av et amerikansk selskap og USA er et viktig marked for Laerdal
Medical. Kjennskap til amerikansk språk og forretningskultur er viktig.
Det ligger litt heder og ære i å være bereist 
Thesis at UMN
Trond Olsen
• A part of the Master-program NTNU (2004)
– I got a Fulbright grant
• Educational benefits from my stay in Minneapolis
– High level of education and very positive for my English skills
– Very active life for international students
– Attended several conferences, like Las Vegas held by my
advisor professor Ned Mohan
• Professional benefits
– Gives a world perspective for the rest of your life
– Important for getting the job you want
• Personal benefits
– A lifelong friendship with an American family (Ted Brekken)
Trond Olsen at the University of
Minnesota
Jonas Sjolte -
Utveksling CERN
• Samarbeidsprosjekt:
– NTNU v/Institutt for
Elkraftteknikk
– CERN v/Power Converter
Group, Accelerator &
Beams Dept.
• Veileder NTNU:
– Tore Undeland
• Veileder CERN:
– Carlos De Almeida Martins
• Prosjekt:
– Pulset kraftforsyning til
lineær partikkelaksellerator
Mine erfaringer fra Sveits:
• Spennende og
utviklende å jobbe i
nytt og fremmed miljø
• Man blir selvstendig,
mye må ordnes på
egenhånd
• God trening å jobbe på
fremmed språk
Tilbake i Norge: Fornybar energi
• Jobber i dag i Fred. Olsen med utvikling av
bølgekraft.
• Tar doktorgrad (nærings PhD) i samarbeid
mellom NTNU og Fred. Olsen
• Utenlandsoppholdet har hatt stor innvirkning på
mitt karrierevalg og ønsket om å gjennomføre
PhD.
Fulbright stipendiat i Minneapolis, USA
Nathalie Holtsmark
•
•
•
Utveksling i 2008-2009 til University of
Minnesota (UofM) under fjerde år av Master i
Energi og Miljø med spesialisering i
Elkraftteknikk;
Fulbrightstipendet dekker skolepenger og
man mottar i tillegg penger til andre utgifter
(bosted, mat, skolebøker...);
Ble integret i forskningsgruppen i
kraftelektronikk ledet av Professor Ned
Mohan.
Besøk av en vindpark i Dexter, MN med
kraftelektronikkgruppen ledet av Professor
Ned Mohan.
Om meg:
• Uteksaminert fra NTNU vår 2010;
• Jobber nå som stipendiat på Institutt for
Elkraftteknikk;
• Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål:
Nathalie.Holtsmark@elkraft.ntnu.no
Møte med andre Fulbrightstipendiater fra hele verden!
Fra utveksling på EPFL, Lausanne 2008/09
+ Sverre Gjerde til doktorgrads-studium NTNU
+ Øyvind Rui til Statnett
• Sverre S. Gjerde
Begynte på doktrograd på Elkraft
rett etter mastergrad fra energi og miljø.
• Utveksling til EPFL (Lausanne, Sveits)
i 2007/2008 (et studieår)
– Motivasjon for valg av sted
•
•
•
•
Fagmiljø, andre fag
Avveksling fra NTNU
Lære fransk (alle fag ble da undervist på fransk)
Alpene
• Hjelp av professor
–
–
–
–
Ikke absolutt nødvendig, men en stor fordel
Hjelp med vurdering av fag, og kontaktprofessor
Oppnådd god kontakt med NTNU-professor
Førte til interessant masteroppgave, og deretter doktorgrad
Kristin Bjerke, 4. år ved UMN 2009/10
Master ved NTNU 10/11, gruppe på 3 studenter,
KE i strømforsyning oljeplattform og offshore vind
Egen presentasjon
Student Exchange 2011/2012
University of Minnesota
The Gang of 5
-College of Science and Engineering
-Department of Electrical and Computer Engineering
From Left:
Sigurd Fosby Livgard
Magnus Nagypal Bjøringsøy
Sigbjørn Lomheim
Robert Pedersen
Øystein Sagosen
All: NTNU-supervisor: Tore Undeland
UMN-supervisor Ned Mohan
Ted Brekken PhD-candidat UMN,
ett år forskningsopphold for PhD
Why NTNU?
• Special Fulbright program for exchange
from Univ. of Minnesota to NTNU
– Streamlined application process
• I also became very good friends with
Trond Olsen, an NTNU-to-Minnesota
Fulbright student in 2003-2004
• Norwegian family heritage and interest
• Love of cold and dark
Research
• Hardware verification of
PhD thesis were done at
NTNU
• Control of wind turbines
connected to unbalanced
grid. [Reduction of torque
oscillations from voltage
unbalance]
• T.K.A. Brekken and
N. Mohan, “Control of a
doubly-fed induction wind
generator under
unbalanced grid voltage
conditions,” IEEE Transactions on
Energy Conversion, March 2007.
Update Ted Brekken
• Now in 6th year as an Assistant Professor at Oregon
State University.
• Numerous teaching and research awards.
• Leading research on ocean wave energy, largescale energy storage, and grid impacts of largescale penetration of solar, wind, and ocean wave
power.
• Co-PI ("other principal investigator”) for the Northwest
National Marine Renewable Energy Center
– $13.5 M funded primarily be the US Dept. of Energy
– Wave energy modeling, development, research, and
testing
Eric Severson
UMN to NTNU 2011 and 2012
• Part of Nordic Research Opportunity Program
–
–
–
–
Funded by RCN, NSF and SIU
3 month research stay: June – August 2011
1 month research stay in March 2012
Some more visits to NTNU are planned in 2012
• Eric Severson
– PhD student at UMN
– Advisor: Ned Mohan
– Worked with: Robert Nilssen
and Tore Undeland
– Research: Electric
Machine Design for
Flywheel Energy Storage
PhD candidate Eric Severson (cnt’d)
• Interests:
– NTNU has research interests in the type of machine that Eric is
developing (bearingless AC homopolar)
– NTNU has better facilities for developing electric machine
prototypes than are available at UMN
– No other electric machine design students at UMN -- Eric
appreciates the opportunity to work at NTNU with machine
design professors and PhDs students
• Project has resulted in ongoing collaboration
– Collaboration into 2013 being discussed
• Research Results:
– One conference paper
submitted:
“Analysis of the Bearingless
AC Homopolar Motor”
E Severson, R Nilssen, T Undeland,
N Mohan
– Expect two additional papers
from planned visits
Student-utveksling og samarbeid, hovedsakelig med NordAmerika: Erfaringer og nytteverdi: MINE KONKLUSJONER
Alt fungerer meget bra, som vist med konkrete
eksempler på utvekslinger. Viktig med vel
fungerende Internasjonal Avd.
1) Jeg vil dog anbefale reisestipend til norsk
faglærer for utvekslingsstudenten. En billig måte å få
stort utbytte også for professoren.
2) Studier ved norske universitet med et års
utveksling er trolig bedre enn hele studier ute.
4) Alle som har vært ute sier at faglig utbytte på
NTNU nok ville vært like bra.
3) En meget høy andel av utvekslingsstudentene
studerer videre for PhD.
Takk.
Medforfatter til boken Power Electronics,
publisert på engelsk på Wiley & Co. Oversatt til 5 språk (ikke norsk)
Download